J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 18-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 18-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 18-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról. Az ülés helye: Faluház nagyterme Jelen vannak: 1.) Antal Zsolt polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna, 3.) Galambos Attila Péter, 4.) Mikóczi Zoltán, 5.) Nagy László, 6.) Dr. Papp Csaba képviselők Tanácskozási joggal: 1.) dr. Dobai Sándor jegyző, 2.) dr. Tóth Emese Tolna Megyei Kormányhivatal, 3.) dr. Biczi Andrea Tolna Megyei Kormányhivatal, 4.) Adorján Attiláné óvodavezető-helyettes, 5.) Bergerné Ifju Erzsébet iskola igazgató, 6.) Góman Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 7.) Gómány Ernőné Decsi Romákért Egyesület Elnöke, 8.) Kneller Gyula Humán Bizottság külsős tag, 9.) Keresztes Györgyné Humán Bizottság külsős tag, valamin 80 fő a lakosság részéről Jegyzőkönyvvezető: Szivós-Nagy Márta vezető-tanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Antal Zsolt polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 6 jelen van, így az ülés határozatképes. Dr. Málnai János távolmaradását jelezte. Ezt követően ismertette, majd elfogadásra javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület a polgármester napirendre tett javaslatát egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a szociális ellátásokkal kapcsolatos változásokról március 1-től Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester 2. Egyebek N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a szociális ellátásokkal kapcsolatos változásokról március 1- től Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy a szociális ellátások március 1-től átalakultak. A szociális törvény is módosult, megváltoztak a kormányzati célkitűzések is, melyek szervezeti és pénzügyi változásokat eredményeztek. A módosítások érintették az önkormányzati ellátásokat is, emiatt szociális rendeletet kellett módosítani. 2

3 Kiemelt cél, hogy minél több ember kerüljön vissza a munka világába, ha máshogy nem, közmunka program révén. Ezek az elsődleges kormányzati célok. Az állami költségvetést terhelő ellátási formák a járási hivatalhoz kerültek át, pl a időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, stb. Egyes ellátási formák megszűntek, pl méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj. Az egyéni és családi helyzetet figyelembe véve megmaradt az önkormányzat segélyezési rendszere. Azon ellátások maradtak, melyek esetében a lakosságot, családokat jobban kell ismerni, és a problémát gyorsan kell megoldani. Ennek megfelelően került kialakításra a települési támogatás. Ehhez az állam az adóerőképesség figyelembevételével járul hozzá, az iparűzési adó bevételét a szociális ellátások finanszírozására kell fordítani. Elmondta, hogy a jogszabályban az egy főre jutó határ nem változott, maradt az öregségi nyugdíjminimum, amely 8-10 éve nem változott, ,- Ft. A szociális rendeletben azonban magasabb jövedelmi határt szabott meg a képviselő-testület. Az eddigi tapasztalatok alapján, a lakásfenntartási támogatás esetében támogatja és javasolja a módosítást annak érdekében, hogy a lakásnagyság ne legyen feltétele a jogosultságnak. Azokat a rászorultakat is kell támogatni, akik nem mernek segítségért fordulni, erre több figyelmet kell fordítani a jövőben. Lényeges, hogy aki krízishelyzetbe került, gyorsan kell segíteni, illetve nem az érdemességet, hanem a rászorultságot kell vizsgálni. A szociális rendelet tartalmaz rendszeres települési támogatást, mint a lakásfenntartási támogatás és a gyógyszertámogatás, illetve rendkívüli települési támogatás, mint a temetési segély és az eseti szociális segély. Ezen támogatások szerepelnek a rendeletünkben. A kormányzati célkitűzését sem szabad elfelejteni, miszerint elsősorban az emberek ne segélyből, hanem munkából éljenek. Jelenleg 35 fő közfoglalkoztatott, 3 fő kulturális közfoglalkoztatott van. 80 fős igény lett jelezve a munkaügyi központ felé. Ígéret van a létszámbővítésre. Sokan szeretnének dolgozni, de aki kiesik a munka világából, a szociális ellátásokon keresztül részesítjük támogatásban. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő szót kért, köszöntötte a jelenlevőket és elmondta, hogy a Humán Bizottság tagjainak a munkája nem könnyű. A belső ellenőrzés utáni intézkedési terv alapján a bizottságnak a szociális rendeletben meg kell határoznia évente hány alkalommal ad segélyt, és milyen összegben. Dönteni kell alsó és felső határról is. A Humán Bizottság szándéka, hogy támogassa a gyermekeket, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, és az időseket, akik azért vannak kiszolgáltatott helyzetben, mert segítségre szorulnak. Éppen ezért feltett szándéka a Humán Bizottságnak, hogy a gyermekek étkeztetését mindenképpen tudja biztosítani. A nyári gyermekétkeztetésnek nagyon szigorúak a feltételei. Elmondta, hogy azért nem vágtak bele a pályázatba, mert elmondható, hogy Decs lakossága részére az óvoda egész nyáron a rendelkezésére áll. Azok a családok, akik a gyermekeket nem tudják otthon ellátni, nem tudják biztosítani a meleg ételt, ott a lehetőség az óvodában rendelkezésre áll. A Humán Bizottság tájékozódni szeretne az étkezési díjak tekintetében, hogy mennyi tartozás halmozódott fel az önkormányzat konyháján. Ennek a tükrében próbálja a bizottság a rendkívüli élethelyzetben beadott segélyt mérlegelni és megállapítani, hogy ezzel is tudjanak segíteni a gyermekek folyamatos étkezésében. A lakásfenntartási támogatást képlet alapján kell számolni, be kell helyettesíteni az adatokat. Elmondta, hogy javasolni fogja a környezettanulmány készítését is, mert az elbírálást is alátámasztaná. A Humán Bizottság tagjai szeretnék átvizsgálni a fogyatékkal élők helyzetét, látássérült, mozgássérült, stb és részükre természetbeni támogatást terveznek. Tervezik a köztemetés rendszerét is átvizsgálni, a régebbi időkből mennyi a fennálló tartozás, és milyen módosítás szükséges a gyorsaság, gördülékenység érdekében. A kiskertekkel kapcsolatban elmondta, hogy akinek szüksége volt, az igényelte, fel lehet készülni a télre, a családok megtermelhetik a maguk szükségletének megfelelő mennyiségű termést. A teljesség igénye nélkül ezek az irányelvek, amelyekkel szeretne a Humán Bizottság foglalkozni. 3

4 Antal Zsolt polgármester hozzátette, hogy a nyári gyermekétkeztetés feltételei javultak, remélhetőleg jövőre alkalom nyílik a pályázásra. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a szociális ellátásokkal kapcsolatos változásokról szóló tájékoztatót. A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta. Antal Zsolt polgármester átadta a szót Mikóczi Zoltán képviselőnek, hogy tájékoztassa a lakosságot a Sárközi Lakodalom részleteiről. Mikóczi Zoltán képviselő köszöntötte a lakosságot, a jelenlevőket. Elmondta, hogy a 22. Sárközi Lakodalomnak Őcsény ad otthont, de minden település becsatlakozik egy-egy rendezvénnyel. A Sárközi Lakodalom május között kerül megrendezésre. A plakátokon rajta van a részletes programterv, az őcsényi, a decsi és a többi település honlapján is szerepel. A főzőversenynek Decs ad otthont, amelyen minden sárközi település önkormányzata részt vesz. Decs közigazgatási területén működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, magánszemélyek, baráti társaságok is részt vehetnek a versenyen. Ezúton meghívott mindenkit május 21-én, csütörtökön órától megszervezésre kerülő főzőversenyre. A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére az önkormányzat biztosít 6 kg. húst. Magánszemélyek, baráti társaságok részére nem tudja biztosítani az önkormányzat órától lesz tűzgyújtás, a főzéshez fát, padokat, asztalokat az önkormányzat biztosítja. Arra kért mindenkit, hogy időben jelezzék részvételi szándékukat. Este órakor lesz az eredményhirdetés. Ezt követően órától Szép Evelin tart előadást B18 nevű zenekarral, majd órától Topánka Mihály utcabált tart. Megköszönte a hallgatóság figyelmét és türelmét. Antal Zsolt polgármester a következőkben röviden az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működéséről beszélt, továbbá a folyamatban levő beruházásokról, az egyéni helyzetekről. Elmondta, hogy a testület helyzetét tekintve jelenleg nincs alpolgármester. Kompromisszumra hajlandó, szeretné megoldani a mulasztásos törvénysértést. Pénzügyi Bizottság sincs, amely szintén törvénysértés, ugyanis a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. szerint a pénzügyi bizottság megválasztása kötelező. A pénzügyi Bizottság tagjaira a következő ülésen tesz javaslatot. Elmondta, hogy nagyon nehéz olyan bizottsági tagokat találni, akik az előzmények ismeretében hajlandóak a 4 képviselővel együtt dolgozni. Tehát az alpolgármester és a bizottság megválasztása folyamatban van. A hivatal működésével kapcsolatban az alábbiakat mondta el: A köztisztviselők létszámfeltöltése folyamatos. Jegyző nélkül egy polgármester köztisztviselőt a hivatalba nem tud felvenni. Decs nagyközségének április 1-jétől új jegyzője van, dr. Dobai Sándor személyében. Innentől kezdve indulhatott meg a hivatal létszámának feltöltése. Sok pályázat érkezett, azonban törvény írja elő, hogy mely munkakörök betöltésére milyen végzettséggel kell rendelkezni. Ez leginkább a pénzügyi területre vonatkozik, legalább egy főnek kell lennie, aki regisztrált mérlegképes könyvelő végzettséggel rendelkezik. Sikerült egy személyt találni, ő lett a Kft. vezetője is. A többi pénzügyi dolgozó decsi, arra törekedik, hogy decsieket vegyen fel. Senkitől sem várható el, hogy munkakezdéskor mindent tudjon, bele kell tanulni, van betanulási idő, betanulási folyamat. Erre az átmeneti időszakra mindenkitől időt és türelmet kért. Megköszönte lakosság hozzáállását. Faluházzal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatta a lakosságot: Az előző képviselő-testület működése alatt 2 fő látta el a Faluház és a Tájház működtetését. Az októberi választást követően már csak 1 fő volt, május 1-jével pedig a másik alkalmazott Budapestre költözött. Zárt ülésen javasolta a képviselő-testületnek, hogy erre az átmeneti 4

5 időszakra nevezzenek ki egy személyt, aki a rendezvényeket bonyolítja és biztosítja a Faluház nyitva tartását, de a testület ezt nem fogadta el. Elmondta, hogy így kettő lehetőség állt fenn. Vagy a pályázat elnyeréséig bezár a Faluház, így a civil szervezetek, tánccsoportok nem tudnak működni, vagy közfoglalkoztatottak biztosítják a nyitva tartást. Az a megoldás maradt, hogy erre az átmeneti időszakra közfoglalkoztatottak oldják meg a nyitva tartást. Beruházásokkal kapcsolatban az alábbiakat monda el: A ben indult szociális földprogram most zárult le. Tavalyi évben 1.1 millió forintot nyert az önkormányzat szociális földprogramra. Ebből 2014-es évben ,- Ft-ot használtak fel. A többi pénzt most kellett elkölteni, nehogy elveszítse az önkormányzat a támogatást. A os évre vonatkozó szociális földprogram pedig a szerdai nappal indul. Az orvosi rendelő felújításával kapcsolatban 60 millió forintot nyert az önkormányzat. A támogatási szerződést aláírták a jegyző úrral. Három tagú bizottság fogja kiválasztani azt a beruházót, aki az orvosi rendelő felújításában részt fog venni. Elmondta, hogy sikerdíjas pályázatíróval tartja a kapcsolatot, aki sikeres pályázat esetén sikerdíjat kér. Azt is hozzátette, hogy korábban szeretett volna pályázatíró cégekkel szerződést kötni, de a képviselő-testület ezt nem fogadta el, pl Goodwill Consulting esetében. Jelenleg egy bonyhádi pályázatíróval dolgozik együtt, akivel tervezik a gyermekétkeztetést segítő konyhai felszerelés beszerzése pályázatot benyújtani. Több éves probléma is felmerült az óvoda konyhával kapcsolatban. ÁNTSZ jelzett, hogy a konyha szellőztetése nem megfelelő. Kiemelt pályázat a biogáz erőmű és a naperőmű, melyet a korábbi képviselő-testület indított el, melyet szeretne is tovább folytatni. Decsi hegyi út felújításával kapcsolatban elmondta, hogy 2006-ban az akkori közlekedésügyi minisztériumtól Diószegi Gábor, Halmai Gáborné, és Biczó Ernő aláírták azt a megállapodást, miszerint Decs közigazgatási területén áthaladjon a M6-os autópálya, cserébe viszont a decsi hegyi utat 7 méter szélességben az állam kiszélesíti és az ezzel járó költségeket fizeti. Ez azóta sem történt meg, bár az utópálya átadását követő 2 éven belül meg kellett volna valósítani a beruházást az akkor aláírt megállapodás értelmében. Közalapítvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy közpénz államháztartáson kívülre lett helyezve. A közalapítvány elindult egy 30 milliós beruházáson, mely utófinanszírozású. Ez azt jelenti, hogy előre kellett megfinanszírozni az összeget, és csak az elszámolás után, 90 nap múlva fogja visszakapni a 30 milllió forintot. Így a közalapítványnak döntenie kellet, vagy hitelt vesz fel, vagy kölcsön kér az önkormányzattól. Ezt a 20 millió forintot első félévében az önkormányzatnak nélkülöznie kell a költségvetéséből. Antal Zsolt kihangsúlyozta, hogy az előző képviselő-testület 1 millió forintot adott kölcsön egy kft-nek, amikor szintén az államháztartáson kívülre történő pénzelhelyezés zajlott. Jegyző úr fizetési meghagyást tud kibocsájtani. Tehát 21 millió forint hiányzik jelenleg a költségvetésből. Az önkormányzat helyzete ennek ellenére stabil. Köszönhető annak, hogy a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselők úgy döntöttek, hogy a munkájukért díjazást nem kérnek, arról lemondanak, illetve a hivatalból távozó személyek további megtakarítást eredményeznek. Ez összességében havi 1 millió forint megtakarást jelent. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak a közalapítványhoz semmi köze nincs. Ha a közalapítvány megszűnik, nem az önkormányzatra száll a vagyon, hanem egy másik közalapítványra, amelynek hasonló a célja. Bízik benne, hogy a 20 millió vissza fog kerülni. Hozzátette, hogy a közalapítvány sok pályázaton vett részt, és itt megjegyezte, hogy a Biczó riportban említett kisbusz nem a 30 milliós pályázatból van. Faluház és a Polgármesteri Hivatal épületére május június hónapban megkezdődnek a napelemek felszerelése, és be is fejeződik. Ezt a pályázatot a Goodwill Consulting nyerte meg és a Goodwill Energy a kivitelező. Sárközfejlesztő Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy ajánlja mások figyelmébe a figyelő honlapon április 25-én megjelent cikket Nagy kondíció címmel. Önkormányzati tulajdonú földek bérbeadása kapcsán elmondta, méltatlan az, hogy a földeket ,- Ft-ért adja bérbe az önkormányzat, holott a piaci ár a falugazdász szerint ,- Ft, de akár ,- Ft is lehet. Ezt a szerződést, a bérleti díjra vonatkozó részét újra kell tárgyalni. Ezzel is növelhető a költségvetés. Elmondta azt is, hogy 5

6 amennyiben ezek a tárgyalások nem vezetnek eredményre, bírósági útra fogja terelni az ügyet. Elmondta, hogy a pénzügyi manipuláció azt jelenti, kihelyeznek, kölcsönadnak közpénzt államháztartáson kívülre és utána azt mondják, összeomlott az önkormányzat működése. Ebbe az erkölcstelen helyzetbe az előző képviselő-testület hozta. Hangsúlyozta, hogy pénzügyi bizottság azért nincs, mert a bizottság támogatta a évi költségvetés elfogadását, de másnaptól dr. Málnai János képviselő felolvasta a költségvetés módosítását, amellyel a polgármester jogkörét bekorlátozták, személyi és anyagi jogkörét egyaránt. Kihangsúlyozta, hogy ha kell, folyamatosan ülésezik a testület, mert döntést enélkül nem fog hozni. A település működését gátolja ez a döntés. Kettő lehetőség van, vagy folyamatosan üléseznek, vagy ami jó volt 16 évig, az jó lesz most is. Alpolgármester személyére és a Pénzügyi Bizottság tagjaira megteszi a javaslatát a képviselő-testületnek. Az lenne a cél, hogy Decs működését szolgálja. A lakosság döntött, szavazott. Elmondta, hogy az együttgondolkodást ajánlja fel. Ehhez arra kérte a lakosságot, hogy kísérje figyelemmel a napi eseményeket, testületi döntéseket, a képviselő-testület és a polgármester munkáját. Elmondta, hogy volt fél éves kisiklás, de most már előre haladnak, mindenkinek ez az érdeke. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Tv. 68. (3) bekezdését felolvasta: A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. -ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott a képviselőtestület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. Továbbá felolvasta a 42. -ban felsorolt, a képviselő-testület hatáskörébe sorolt, át nem ruházható hatásköröket is. Végül megköszönte a figyelmet, és befejezésül elmondta, hogy a héten kettő rendkívüli ülés is lesz. Az egyik az orvosi rendelő felújítása miatt, valamint a pénzügyi bizottság tagjainak megválasztása érdekében. A másik a költségvetési rendelet módosítása és a zárszámadási rendelet elfogadása miatt. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő tájékoztatta a lakosságot a Goodwill pályázatíró csoporttal kapcsolatban, mert a polgármester úr rosszul mondta, hogy nem engedték a közös munkát. A képviselő-testület csak javasolta, hogy előnyösebb szerződést kössenek, utána lehet nézni a határozati javaslatok között. Azóta már a napelemek is felszerelésre fognak kerülni. A konyha szellőzésével kapcsolatban az élelmezésvezető megmutatta a penészesedést. A Pénzügyi Bizottság még a feloszlását megelőzően feladatul kapta a konyha szelőztetésének a megoldását. A konyha vezetőjének a dolga, hogy a konyhában mindig tisztaság és rend legyen. Nem a szellőztetés hiánya volt az elsődleges a gond, hanem hogy nem volt folyamatosan takarítva. A konyha egy részében volt példaértékű a tisztasága. A közalapítvánnyal kapcsolatban kérdezte a jegyző urat, hogy államháztartáson kívülre adott pénz-e a közalapítványnak adott pénz. A jegyző úr utána fog nézni. Ez inkább pénzügyi kérdés. Hozzátette, hogy a közalapítványnak csak köszönettel tartozhatnak, mert sok pályázatot nyert el eddig, és a közalapítványt az önkormányzat alapította és Decs vagyonát gyarapítja. A kölcsönadott pénz vissza fog kerülni, mindeközben pedig sok fejlesztést is véghez vittek. Az 1 millió forinttal kapcsoltban elmondta, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tartozik 1 millió forinttal, mert az elszámolással időcsúszásba kerültek. A földek bérbeadását említve a falugazdász tájékoztatásán túl, a jegyző úr tud bekérni szerződéseket a gazdáktól, hogy mennyi bérletet fizetnek az általuk bérelt földért. Véleménye szerint akkor tudnak tájékozódni a jelenlegi forgalmi értékekről. A testületi ülésekkel kapcsolatban annyit mondott, hogy nem kell állandóan testületi üléseket összehívni. A polgármester a képviselő-testülettel közösen előre meg kellene tervezze egy hónapra a működést. Ezt követően ebben az ütemben kellene előre haladni. 6

7 Antal Zsolt csendre intette a jelenlevőket. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő hozzátette, hogy a saját háztartásunk is így működik, előre tervezünk. A rendeletet be kell tartani, és együtt kell betartatni. Mikóczi Zoltán képviselő a konyhával kapcsolatban elmondta, hogy már 2006-os probléma. 4 árajánlatot kértek, hogy ki fogja megtervezni a konyhát. Azóta sem történt semmi. A föld bérbeadásával kapcsolatban elmondta, hogy mivel novemberéig a NAV-nál dolgozott, így vizsgált őstermelőket és egyéni vállalkozókat ben ,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedt a földalapú támogatás. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő megjegyezte, hogy ő nem a földalapú támogatásról beszélt az előzőekben. Kérdések: Papné Dávid Judit elmondta, minden tisztelete a képviselőké, akik vállalták ezt a nagy feladatot, érezték magukban az erőt, tudást felelősséget, becsületet, hogy képviseljék a lakosok érdekeit. Szeretné, ha a képviselő-testület megtartaná ígéretét, és képviseli az emberek érdekeit. Javasolta a lakosságnak, hogy a kérdéseiket úgy alakítsák át, hogy miben is tudnak segíteni. Az adok kapok egyik oldalról megy a másikra. Hiába készül a lakosság kérdésekkel, ha a képviselő-testület elbeszél egymás mellett, egymással szemben védekeznek, így nem fog a falu előre jutni. Ne távolodjanak el az emberek egymástól és az elöljárók vívják ki a lakosság tiszteletét, és egy felé haladjon a falu, a közösség. A jelenlegi helyzet nem a köz érdeke. Feltette a kérdést a szociális hálóval kapcsolatban, hogy van-e hivatalos módja, hogy pénzt gyűjthessenek a rászorulóknak. Van-e olyan felmérés, hogy kik azok, akik rászorultak, vagy beteg gyermek van a családban? Azok a családok, akik megtehetik, álljanak a rászoruló család mögé és nyújtson segítséget. Köszönetet mondott Ete rendbetételéért, megköszönte Nagy Zoltán önzetlen segítségét. Emellett köszönetet mondott Dr. Málnai János 40 éves háziorvosi tevékenységéért. Tájékoztatásul elmondta, hogy Ete emlékmű 15. éves fordulója alkalmából május 21-én kor az emlékműnél lesz megemlékezés. Erre a megemlékezésre hívta a lakosságot. Papné Dávid Judit egy alapítvány vezetője, ezért megköszönte a képviselő-testülettel való együttműködést. Tóth Tiborné Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselőhöz intézve hozzászólását elmondta, hogy gyermekei a decsi óvodába jártak, már 18 és 22 évesek. Annak idején is ugyanez volt a helyzet, ugyanúgy csöpögött a víz a plafonról. Április 30-án ballagott mindkettő gyereke és a ballagással kapcsolatban megkérte az óvodát, főzzék meg a menüt. Sorban jöttek a problémák. A Faluház kisterme, konyharésze teljesen használhatatlan, folyt a szifonból a víz. Feltételezi, hogy nem most ment tönkre. A vendégek alól majdnem kiesett a szék. Ez a kisebbig gond volt. Előre kifizette az ételt, amit megrendelt 30 főre, ,- Ft értékben. A készpénzfizetési számla hiányos volt. Nem minden ételt kapott, amit kért. A ballagás előtt 30 főből 5 fő lemondta a részvételt, de már előre kifizette az összeget, így bement az élelmezésvezetőhöz, hogy kevesebb főre kell főzni. Az élelmezésvezető azt mondta, hogy már nem tudja visszaadni a pénzt, majd a menüben lefogyasztja. Elmondta, hogy ami itt folyik, nem a településért van, ezeket a belső harcokat nem tudják megoldani. Ezt tapasztalta. Nem az élelmezésvezetővel van a probléma, mert kedves volt, de ez nem kollektíva. Elmondta, hogy írt panaszlevelet is, várja a választ rá. Szeretné a pénze egy részét visszakapni, mert nem is azt az ételt kapta, amit rendelt. Elmondta, hogy a steak burgonyáért fizetett összegről számlát nem kapott. 7

8 Antal Zsolt polgármester válaszul elmondta, hogy a panaszlevél a képviselő-testület elé fog kerülni. Le fognak ülni egyeztetni az élelmezésvezetővel és a jegyző úrral. Tudnak a konyhai problémákról, igyekszenek a helyzetet javítani. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő kérte, hogy ő is ott lehessen az egyeztetésen. Ezt a problémát úgy kell megbeszélni, amikor az érintett felek is jelen vannak, úgy igazságos. Így mindenki el tudja mondani az álláspontját. Az élelmezésvezető nem is volt jelen a konyhán, amikor ez történt. Horváth Istvánné megköszönte a polgármester és Mikóczi Zoltán munkáját, mert 4 hónap alatt végre rendbe tették a házuk környékét. Lámpát is tettek, így el lehet járni az utcán. Galambos Attila képviselőhöz szólt, sértésnek vette a decsi lakosok nevében, hogy kezet mert emelni a polgármesterre. Galambos Attila képviselő cáfolta az állítást, nem emelt kezet a polgármesterre. Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy a bizottsági ülésről hangfelvétel készült. Galambos Attila képviselő szavait idézte, azt mondta, hogy innentől kezdve tettleges bántalmazás fog következni. Galambos Attila képviselő kijelentette, hogy nem emelt kezet a polgármester úrra. A legutóbbi testületi ülésen nyilvánosan bocsánatot kért. Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy nem tett feljelentést. Korsós Zoltán Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő asszonyhoz intézte kérdését. A testületi ülésen hozzászólásai között olvasta a Nikáma Bt.-vel kapcsolatban a földterület bérbeadását án volt testületi ülés, ahol megbízták az akkori polgármestert, hogy járjon el az önkormányzat és a Nikáma Bt. közötti földterületek bérbeadásával kapcsolatosan. Első kérdése az volt, hogy Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő lokálpatriótának vallja-e magát? Mielőtt hozzájárultak a földek bérbeadásához, utána néztek-e annak, hogy adott helyzetben, adott időben mennyibe kerül a földek bérbeadása? Korsós Zoltán elmondta, hogy megkérdezte a vállalkozókat. Azt a választ kapta, hogy általában megegyezés kérdése, de átlag ,- Ft hektáronként a földek bérbeadása Decs és Őcsény vonatkozásában. Feltette a kérdést, hogy ha tudták a pontos összeget, illetve ha nem tudták, akkor miért nem jártak utána? Ha nem tudták, akkor miért nem versenyeztették meg, hogy minél nagyobb bevételre tegyenek szert? Ha tudták, akkor miért 60-70%-os értékben adták bérbe a földterületeket? Megkérdezte, hogy nem gondolja-e azt, hogy felelőtlen gazdálkodást végeztek és nem ütközik-e a képviselőséggel? Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő válaszul elmondta, hogy decsi születésű, éve élvezi a választók bizalmát, hogy képviselje az önkormányzat érdekeit. Tehát igen, lokálpatriótának érzi magát. Ezt akkor kell beszélni, mikor itt vannak az érintettek. Az akkori testületben kettő fő földekkel foglalkozó képviselő volt, ők akkor felelősségteljesen döntöttek, bizalommal rájuk hagyatkozott a földekkel kapcsolatos ügyekben. Ő maga is földtulajdonos, ezt a mezőgazdaságban dolgozók szakszerűen értik, szakszerű javaslatot adtak, és ez alapján döntött. Elmondta, hogy ha felmerült volna benne, hogy a szülőfalujának ártott volna, akkor nem indult volna a választáson. Kérte, hogy decsi vállalkozók mutassanak szerződéseket mi mennyi. Természetesen nevek nélkül, a személyiség jogokat figyelembe véve. Ha láttak ilyen szerződéseket, utána lehet erről beszélni. Addig ez csak vádaskodás. Az akkori döntéshozó ledeklarálása. Korsós Zoltán megkérdezte, hogy ha Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő lokálpatriótának vallja magát és a helyi vállalkozókat támogatja, akkor miért pont egy vidéki vállalkozásnak került a tulajdonába? 8

9 Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy hivatalos helyről fogják megkérdezni, hogy milyen árban mozognak a földbérletek. Bencsikné Kovács Judit elmondta, hogy aratáskor a tabáni utak a forgalom miatt megrongálódnak, megrepednek a házak falai. Kérdezte, hogy miért nem a köves úton, a tabáni részt kikerülve járnak el? Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy úgy tudják megoldani, ha felmérik mekkora súllyal haladhatnak el a járművek. Súlykorlátozást lehet kihelyezni. Ha pedig így is repednek a falak, akkor van biztosítás, fel kell írni a rendszámot, és kártérítést lehet kérni. Bencsikné Kovács Judit hozzászólását Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselőhöz intézte. Többször hallotta az üléseken, hogy a négy képviselőt választották meg. Ez nem így van, mert a polgármesterhez ezt a 6 embert választották meg. Emellett többször hallotta, hogy a képviselő asszony is háziasszony. Ezt kikérte magának, mert a saját háztartása más, mint a képviselő asszonyé, ugyanannyiból kellene élnie, akkor nem kellene segélyért mennie. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy a falu nem akármiért ültette ide őket. A falu úgy döntött, hogy a négy képviselőt is ideülteti. Elmondta, hogy a facebook-on gyalázták a szüleit. Nem fogja bizonygatni az ellenkezőjét. Nem tartja becsületesnek, ha a szülei által, munkával felépített házat a szemére veti bárki is. Bencsikné Kovács Judit elmondta, hogy a négy képviselő közül kettőt ő is megválasztott. Nem azt nézik, hogy a kisembernek mire van szüksége, hanem hogyan tudják marcangolni egymást. Gómány Ernőné RNÖ képviselő elmondta, hogy immár negyedik alkalommal választották meg képviselőnek. A kérdése arra irányult, hogy ki jelentette fel őket és családját. Ezt sérelmezte. Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy az eljárás végére ki fog derülni a feljelentő személye. Pataki Dániel elmondta, hogy a 4 képviselőt ő is megszavazta, mert bízott bennük, és tisztelte őket. Kérdése az volt, hogy 10 éve miért nem oldódott meg a víz kérdése a Szőlőhegyen a Fritz tanyától Várdombig bezárólag. Szárazság idején a kutak beszáradnak, nem lehet munkákat végezni. Ahol pedig kisgyermekes családok élnek, nincs biztosítva a víz. Sokan laknak a decsi hegyen. Az úttal kapcsolatban kérdezte, hogy ha aláírták a hegyi út felújításáról szóló szerződést, akkor hol van? Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy Decs Nagyközség Önkormányzatánál a szerződés eredeti példánya nincs meg. A minisztériumtól biztosan beszerezhető, utána fognak járni. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő hozzáette, hogy a hegyen történő vízvezeték kiépítése miatt tárgyalásokat folytattak, több fórum is zajlott. A vízvezetékek elvezetése ott bukott meg, amikor a szőlőkön keresztül kellett volna elvezetni. Pataki Dániel elmondta, hogy a vezetékek elvezetését meg lehetett volna oldani az utak mentén is. 10 év volt a megoldásra. Gómány Ernő RNÖ elnöke Baloghné Medgyesi Zsuzsannához intézte kérdését, mi az oka annak, hogy nem bízik meg a polgármesterben, amikor a választópolgárok őt választották meg. Sérelmezte, hogy a gyűlést a kisterembe kell tartani. 9

10 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő válaszul elmondta, hogy Biczó Ernő polgármester úrban bízott, Antal Zsoltban nem bízik, ez nem kötelező. Reinhardt Ádám hozzászólásában elmondta, egy képviselőnek nagy felelőssége van abban, hogy egy falu irányításában részt vesz. Azonban a többségnek sokkal nagyobb a felelőssége, mint a képviselőknek, mert a többség dönti el, hogy a falu milyen irányba megy, mit tesz. Éppen ezért a 4 képviselőnek nagy szerepe van abban, hogy a falu merre halad. Közmeghallgatás során a közt kellene hallani, így kérte a képviselőket, hogy lényegre törően beszéljenek. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna elmondta az előző közmeghallgatáson, hogy az emelt szintű otthonból elvitték a konyhát. Elmondta, hogy az óvoda konyha életveszélyes, ugyanis nyílt égésterű gázberendezés van bekötve a kéménybe, csoda hogy eddig nem történt tragédia. A ventilátor visszaszívja a mérgező gázt. Feltette a kérdést a képviselőkhöz, hogy az eddigi képviselői tevékenységük során az eskütételhez mérten tudtak-e működni. Ha nem, miért. Nagy László képviselő Reinhardt Ádám kérdésére azt válaszolta, hogy igen. Az előző hozzászólásra reagált, hogy miért a kisterembe tartották az ülést. A testületnek végeznie kell a munkáját, ami akkor lehetséges, ha a közönség nem kiabál, nem tesz megjegyzéseket, mert ez nem az a fórum, ahol a nemtetszését nyilváníthatja ki bárki. A nyilvánosság biztosítása miatt nem a hivatalba volt az ülés, hanem a Faluház kistermében. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy amikor a Szoceg Nonprofit Kft. átvette az emelt szintű otthont, akkor a Kocsis úr igazgató és az Állami Számvevőszék is jelent volt, ragaszkodtak hozzá, hogy a jegyző asszony, Galambos Attila képviselő és saját maga is jelen legyenek Tehát nem nézelődni ment oda, hanem mindent megnéztek tételesen, megtörtént a hivatalos átadás. Kérte, hogy ne ferdítsék el az igazságot. Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy életveszélyes volt a vízvezeték hálózat, de a képviselő-testület decemberben megoldotta. A levegőztető is életveszélyes. Ha nem sikerül pályázatot nyerni, akkor az önkormányzatnak saját forrásból kell a problémát megoldania. Korsós Zoltán az eltűnt szerződéssel kapcsolatban tette fel a kérdéseket. Milyen volt az átadás-átvétel? Volt-e gyanús dolog? Ha volt-e ilyen, akkor volt-e ebben továbblépés? Antal Zsolt polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a papír mikor tűnt el, nem tudja. Ez az átadás-átvételi jegyzőkönyvbe nem került bele, mert minden iratot, ami már az irattárban van, nem vesz át a polgármester, csak a folyamatban levő ügyeket. Ez az irat nem szerepelt ott. Iratokat égettek a kazánban is. Korsós Zoltán megkérdezte, hogy miért nem valósult meg az út szélesítése? Antal Zsolt polgármester Nem tudta megmondani, miért nem valósult meg. A szerződésben az szerepelt, hogy az autópálya átadását követő 2 éven belül kell felújítani az utat. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő az iratok égetésére reagálva elmondta, hogy a jegyző asszony vezetésével az irattári szabályzat és a hozzá tartozó jogszabályok mentén történt az iratok égetése. A hivatalt nem szabad ilyen felhanggal emlegetni, mert iratok égetése lesz is a szabályzat szerint. Elmondta, ha nem lenne képviselő, akkor is a faluért dolgozna. Dr. Papp Csaba képviselő arra a kérdésre, hogy az eskütételhez méltóan végzi-e munkáját, igennel válaszolt, bár elmondása szerint a döntések nem itt születnek, hanem a Deák Ferenc utcában. Úgy kellene működnie a testületnek, hogy a képviselők vitáznak, érvelnek, és a vita során a közönség is érzi, hogy mi a jó döntés, mi Decs érdeke. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő Biczó Ernőért dolgozik. Harmadik ciklusát kezdte meg, és még nem tudta saját tudását érvényre juttatni. Ez a csapat tönkre akarja tenni. 10

11 Mikóczi Zoltán képviselő elmondta, hogy az alakuló ülés óta ez a testület 4:3. Amit eddig tettek a faluért, Önökért, az nem Decsről szólt, és nem a lakosság érdekében történt. Miért korlátozták le a polgármestert? Magyarországon nincs még egy ilyen Szervezeti és Működési Szabályzat, és nincs még egy ilyen költségvetés, amiből jelenleg dolgozik Decs Nagyközség polgármestere. Antal Zsolt polgármester úgy gondolta, hogy ennyi idő után előrébb lesz a képviselőtestület. Gondolta, hogy lesznek nehézségek, de 2-3 hónap után, összerázódva, Decsért dolgoznak. Ennél többre számított, és többre is vihetnék, ha össze tudnának dolgozni. Decs Sárköz fővárosa, legyen méltó a nevéhez. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy nagyon nehéz úgy dolgozni, ha a kezdetektől fogva mocskolják az ember családját, önmagát, megvehetőnek mondják. Cáfolja azt a kijelentést, hogy nem Decsért dolgoznak. Nézzék vissza a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit, meg lehet ott nézni, bizonyos ügyekben ott a hét igen. Az nem működik, hogy egyik nap szidnak, másik nap pedig úgy állunk egymás előtt, mintha mi sem történt volna. A tüske bennünk marad. Ignácz János elmondta, hogy egyéni vállalkozóként sérelem érte. A helyi önkormányzatnak hordta a fát. A régi és az új testületi tagok is meg voltak elégedve vele. A helyi vállalkozók elég sok adót fizetnek be az önkormányzathoz. Az adókat fizetnie kell, ha nincs munkája, akkor is kell fizetnie a súlyadót, ami 1 millió forint. Sérelmezte, hogy azért nem ő hordta utoljára a fát, mert nem a Biczó Ernővel szimpatizál. Hogyan lett Németh András a szállító? Miért ő szállított? Nagy László képviselő a kérdése elmondta, ezt a döntést, hogy Németh András hozta be a fát, nem ők hozták. Meg kell kérdezni, ki hozta a döntést, ők nem. Ignácz János szerint a kérdés az, hogy hárman vagy négyen vannak a hunyók. Mikóczi Zoltán képviselő elmondta, hogy egyeztetett Balogh Gáborral, aki szerint a fa nem volt megfelelő, majd erről tájékoztatta a képviselő asszonyt. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő Mikóczi Zoltán kijelentését cáfolta, Balogh Gábor nem azt mondta, hogy a fa nem megfelelő. Felhívta Mikóczi Zoltán figyelmét, hogy ne kenje rá a dolgot, mert nem így történt. Balogh Gábor elmondta, mi történt, mikor megnézték a fát. Annyit mondott, hogy a minősége megfelelő, de kevés. Mikóczi Zoltán képviselő elmondta, hogy mikor Balogh Gáborral voltak a fát megnézni, Gábor mondta, hogy nem megfelelő minőségű ez a fa ,- Ft+áfa áron. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő hozzátette, rendkívüli testületi ülésen tárgyalták, hogy mennyi a fa, milyen árban van, de arról nem esett szó, hogy ki hozza. Antal Zsolt polgármester elmondta, született egy olyan döntés, hogy Ignácz János fáját megnézzik. Ha megfelelő, akkor nem a Gemenci erdőből, hanem tőle veszik. Hogy került át másik vállalkozóhoz, azt nem tudja. Ignácz János még mindig nem kapott választ a kérdésére, ki döntött abban, hogy más vállalkozó vigye a fát. Mikóczi Zoltán képviselő jelezte, hogy ezentúl Ignácz János és Németh András is fogja vinni a fát. 11

12 Ignácz János a választ várja a kérdésére. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy amikor bement a hivatalba, Németh András ott tárgyalt Juszt Lászlóval, és még mással is. Rákos Sándor megjegyezte, hogy a hazugság nem lesz igazság, a rossz nem lesz helyes, a gonosz nem lesz jó, csak azért mert a többség elfogadja. Galambos Attila képviselőhöz szólt, mert korábban azt mondta, a terepjáró a tanyaprogramhoz tartozik. Ennek után nézett, de nem tartozik hozzá. A terepjáró az önkormányzat üzemeltetésére és működtetésére lett vásárolva. Fenntartja-e az állítást, miszerint a tanyaprogram része a terepjáró. Galambos Attila Péter képviselő fenntartja az állítást, miszerint a tanyaprogram része a terepjáró. Tanyavásárlás előzte meg a terepjáró vásárlását. Azért volt szükség a terepjáróra, hogy ki tudjanak járni a tanyára, ezzel lehetett szállítani a takarmányt, embereket. A szociális földprogram bekerült a tanya kertrészébe is. Az, hogy milyen programnak nevezzük, mindegy, mert ezt a célt szolgálta. Rákos Sándor elmondta, hogy papír szerint az önkormányzat üzemeltetésére van a terepjáró. Tehát tanyaprogram nem létezik, csak a tanya. Galambos Attila Péter képviselő elmondta, hogy létezik tanyaprogram, ez egy norvég pályázat volt. A norvég pályázatokat viszont megfékezték. Rákos Sándor vitatkozott arról, hogy a tanyaprogramot nem látta. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselőhöz intézte hozzászólását Együttműködésről beszélnek, de ezt megcáfolta azzal, hogy nem sikerült alpolgármestert megválasztani. Az alpolgármestert a polgármester jelöli meg. Ebben se kompromisszum, se konszenzus nincs. Kompromisszumot abban lehet kötni, hogy egy vagy kettő alpolgármester legyen, illetve hogy főállásban vagy társadalmi munkában végzi a tevékenységét. Polgármester ezekre javaslatot tett, de egyiket se fogadta el a képviselő-testület. Akkor hol itt a konszenzus? Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, nem javaslatokat tett, hanem kijelentette az alakuló ülésen, hogy egyetlen embert javasol alpolgármesternek, Mikóczi Zoltán személyében. A konszenzusra pedig a kormányhivatal levele hivatkozik, össze kell ülnie a testületnek, a testületnek és a polgármesternek konszenzusra kell jutni. Az nem konszenzus, amikor a polgármester egy személyt kijelöl. Akkor lenne konszenzus, ha minden lehetőséget felvetnek, és megtárgyalják. Rákos Sándor elmondta, hogy a polgármester helyettesének kijelölése a polgármester hatásköre. Ez nem konszenzus kérdése. Hogyan lehetne konszenzust kötni olyanokkal, akik elhallgatnak dolgokat, mint pl az orvosi rendelő felújítását, vagy a konyha állapotát, a kölcsönadott pénzeket. A polgármester nem tudja beépíteni a költségvetésbe. A költségvetésnél csak a sarokszámokat emlegették. Csak a jó dolgokat említették, de miért nem készült el a hegyi út? Miért nincs kész? Felkérték az önkormányzatot, hogy segítsenek megépíteni a horgásztóhoz vezető út egy részét. Abba se szállt be a régi képviselő-testület. Arról is volt szó, hogy a Fő utca 60 cm-el mélyebb lesz. Ez sem valósult meg. Az összes törmelék a Bogya gödörbe lett szállítva, ami a vállalkozóknak kedvezett. A törmelékből a föld utakat kellett volna járhatóvá tenni. Ez sem történt meg. A Bogya gödör fel lett töltve, holott a gödör a falu természetes vízgyűjtőhelye. Most nem folyik el a víz, ami a földeken felgyülemlik. A szelektív hulladékgyűjtés miatt is többször jelezte, hogy többször kellene elvitetni. Ez ügyben sem történt semmi. Meg lehet nézni vihar után. De azt is mondta már, hogy kamerákat kell felszerelni, mert aki kirakja zsákban a szemetét, vissza kell vinni, és a szállítási költséget fel kell számolni részére. Gőbelné Bálint Erzsébet szeretné, ha nem csak Balogné Medgyesi Zsuzsanna képviselő beszélne. Szeretné tudni, hogy miért nem hagyja nyilatkozni a többi képviselőt is, talán előre 12

13 meg van beszélve? Miért nem tud viselkedni? Elhangzott, hogy talán hajlandóak a másik három képviselővel együtt dolgozni. Hajlandóak együtt dolgozni? Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő szerint Dr. Málnai János elmondta az együttdolgozás feltételeit. Bocsánatkérés után meggondolandó. Elmondta, hogy megvádolták őket azzal, hogy loptak, csaltak, hazudtak, sikkaszottak. Erre van egy szó, hogy bocsánat. Végig lehet nézni az eddig hozott határozatokat, amelyeket a testület a falu érdekében hozott. Bizonyítékot fog kapni az együttműködésre. Gőbelné Bálint Erzsébet megkérdezte, hogy másik esküt tettek-e le, mint a másik három képviselő? Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy ugyanazt az esküt tették le. Nem bízik a polgármesterben. Gőbelné Bálint Erzsébet szerint a polgármesternek is kell valakiben bíznia, az alpolgármesteri állás pedig bizalmi állás. Ismét feltette a kérdést, hogy hajlandóak-e együtt működni egymással? Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő azt válaszolta, hogy ezt majd az idő eldönti. Négy évig szemben ült úgy egy képviselő-testülettel, akivel együtt kellett működnie, többségben voltak, de akkor is együtt működtek, négy évig. Lehet ez is négy évig fog így működni. Gőbelné Bálint Erzsébet megkérdezte, ha egy közvélemény kutatás eredménye az lenne, hogy nem akarják a képviselő-testületben látni, hajlandó-e felállni? A választókról beszélt, akik itt ülnek, és sokan szavaztak a képviselő asszonyra is. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő szerint nem ez dönti el. Sokan vannak, akik nincsenek itt, és rájuk szavaztak Gőbelné Bálint Erzsébet megkérdezte, hogy hol vannak. Galambos Attila Péter képviselő azt válaszolta, otthon nézik a tv-n keresztül. Miért jöjjenek el? Gőbelné Bálint Erzsébet szerint a támogatásuk miatt. Nagy László képviselő reagált arra a kijelentésre, hogy nem szól hozzá a témákhoz. Hozzászólásaikkal, javaslataikkal, akár bizottsági üléseken építő jelleggel támogatták a polgármestert. Ez a helyzet, ami van Decsen, nézzünk a dolgok hátterébe is. Amikor a hivatalba bementek, akkor az ott dolgozóknak jelentést kellett írni, hogy mit kérdeztek, milen adatot adtak ki. A jól képzett dolgozók, felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozók elmentek. Nem hiába mentek el, valami oka volt. Mindenki a saját véleményét mondja el, nincsenek megbeszélések. A faluért dolgoznak. Rákos Sándor emlékeztette a hallgatóságot, az előző közgyűlésen a képviselők azt mondták, hogy a megszorító rendelkezésekre, amiket a polgármester ellen hoztak azért volt szükség, mert a dolgozók félelembe, bizonytalanságba élnek, munkahelyük bizonytalan. Az alakuló ülésen a négy képviselő nem fogadta el a napirendi pontokat azzal az indokkal, hogy nem tudták megvizsgáltatni szakemberrel. Az alakuló ülés napirendi pontjait, az előterjesztéseket az a jegyző írta, akit alkalmaztak négy évig. Ekkor kezdődtek a munkahelyi elbizonytalanodások. A jegyző akkor bizonytalanodott el, amikor nem bíztak meg abban, hogy jól dolgozik. Tetőzte a bizonytalanságot, amikor a polgármester mozgásterét leszabályozták. A munkahely elhagyás ezután kezdődött. Biczó Ernő polgármester 16 éve alatt 7 jegyző és több mint 20 dolgozó hagyta itt az önkormányzatot. Antal Zsolt senkit nem 13

14 küldött el. A négy képviselő olyan szabályozásokat hozott, amivel ellehetetlenítették a munkájukat. Miért volt és miért van erre még mindig szükség? Nagy László képviselő szerint az igaz, hogy Antal Zsolt senkit se rúgott ki. De olyanná alakította a munkahelyi körülményeket, hogy elmentek maguktól a dolgozók. Közös megegyezéssel mondtak fel, és keresték a munkahelyet. Mi volt annak az oka, hogy nem érezték magukat biztonságba a dolgozók? A körzeti megbízottat kellene megkérdezni, miért is kellett a folyosóra kirendelni, hogy rendet rakjon. Mert az ott lévő emberek úgy viselkedtek, hogy zavarták a hivatal munkáját. Rákos Sándor szerint biztos van benne igazság is. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselőhöz szólt. A múltkori ülésen elhangzott, hogy a szülőnek 9 hónapja van felkészülni a csecsemőre. Ma már más világ van, mint régen. Régen kellett 30 textil pelenka, ami minden gyereknek jó volt, ma az unokája napi 10 pelenkát elhasznál. A nőnek el kell mennie havonta orvoshoz, ami nem olcsó. A védőnő állandóan figyelmeztet, hogy kell kiságy, ruha, babakocsi, stb. Amikor a Biczó Ernőnek kellett megszavazni a 3 havi végkielégítést, akkor tudott a négy képviselő szavazni. De azt a ,- Ft egyszeri támogatást sajnálták, amit Antal Zsolt felajánlott az újszülöttek támogatására. A végén ,- Ft lett belőle, de legalább valami van. Biczó Ernőnek 16 éve volt arra felkészülni, hogy egyszer megszűnik a munkahelye, de az anyuka 9 hónap alatt készüljön fel. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy ő ,- Ft-ot javasolt. Mikor Mikóczi Zoltán képviselőtársa azt mondta, hogy éheznek a szülők, miből fogadják a gyereket. Erre mondta azt, mikor egy szülő gyereket vállal, egy egész életre felelősségteljes döntést hoz. Ő maga javasolta az ,- Ft-ot, de úgy hogy az a gyereknek kamatozzon. Utána született az egyezség, hogy legyen ,- Ft természetbeni és ,- Ft pénzbeli támogatás. Ez a ,- Ft nem fogja befolyásolni a gyermekvállalást. Ez szülői döntés. Rákos Sándor elmondta, hogy először a polgármester javasolt. Az önkormányzatnak kötelessége a fiatalokat támogatni, ez nem gesztus. Gesztust más pénzén gyakoroltak, amikor megszavazták a három havi végkielégítést. Decsi MSZP szervezete hirtelen megalakult, azt mondták, hogy mondjon le a polgármester. Miért nem a képviselőknek kell lemondani? Mikóczi Zoltán képviselő elmondta, hogy Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő ,- Ft-ra gondolt, startszámla, vagy babakötvény formájában. Viszont startszámlát polgármester, önkormányzat nem köthet, csak a szülő. Ehhez a gyermek 18 éves korában juthat hozzá. Bárki meg tudja mondani, hogy ez az ,- Ft kamatostul mennyi eurót fog érni? Sándorné Kiss Erika a piactérrel kapcsolatban tett fel kérdést. Már kettő alkalommal hirdette meg a piactér üzemeltetését az önkormányzat. Egyik alkalommal sem sikerült döntést hozni. Voltak bent pedig érvényes pályázatok. Úgy tudja a négy képviselő nem fogadta el. Miért? Nagy László képviselő azt a választ adta, hogy várnak jobb ajánlatra. Sándorné Kiss Erika megkérdezte, hogy mi akkor a teendő, ha ahhoz a képviselő úrhoz szeretne kérdést feltenni, aki nem jelent meg? Van-e joga kérdést feltenni, vagy mivel nincs itt, ne is tegye fel a kérdését? Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy az SZMSZ-ben az van, hogy vagy azonnal, vagy írásban lehet kérdést feltenni. Góman Ernő RNÖ elnöke Nagy László képviselő hozzászólására reagált. Miért fent abban a kisterembe vannak az ülések, amikor ott nem férnek el? Jó ez így négyőjüknek? A négy 14

15 képviselő nem gondolja azt, hogy túlzásba viszik, amit csinálnak? Nem gondolják, hogy tönkre megy így a falu? Vaskó Sándor úr és az MSZP azt mondja, hogy mondjon le a polgármester úr. RNÖ elnökeként azt mondja, hogy mondjon le a négy képviselő. Legyenek új választások és megoldódik a probléma. Ha így folytatódik, tönkre megy a falu. Nagy László képviselő elmondta, hogy ma már elhangzott, miért a kisterembe vannak az ülések. Amit tesznek, a falu érdekében teszik. Őket, képviselőket Decs választotta. A jelenlevők kb százan vannak. Úgy gondolja, hogy amit tesznek, azt a hitvallás szerint és az eskü szerint teszik. Nem véletlenül élvezi a falu bizalmát 16 éve. MSZP-vel kapcsolatban őket kell kérdezni. Pataki Dániel javasolta, hogy a négy képviselő mondjon le, legyen új választás, akkor kiderül minden. Nagy László képviselő elmondta, ha a feljelentések, sérelmek, rágalmazások lezárulnak, akkor döntésre fog kerülni a dolog. Góman Ernő RNÖ elnöke megkérdezte, tisztában vannak-e vele, hogy gyanúsított, egyedüli, aki tudja a részleteket. Ők négyen nem tudnak semmit, félre vannak informálva. Ők négyen nem lesznek megválasztva, ha új választás lesz. Látta ki égette a papírokat, számlákat. Mikóczi Zoltán képviselő elmondta, hogy Antal Zsolt beterjesztette a szociális rendelet módosítását. Vannak olyan nyugdíjasok, akinek ,- Ft-al több a nyugdíja, ezért nem kap segélyt. Tudnának rajtuk segíteni, de a négy képviselő lesöpörte. Utána vakaróztak, mint a kutya. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő kikérte magának azt a kijelentést, hogy vakarózik mint a kutya. Mikóczi Zoltán képviselő elnézést kért a kutya miatt. Góman Ernőné Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselőhöz intézte a kérdést. A református egyháznál hány éve presbiter? Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy 2011-től. Góman Ernőné megkérdezte, hogy a előtti időszakról tud-e valamit, hogy mi zajlott az egyházban, az intézményben? Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő válaszolta, hogy nem tudja. Góman Ernőné elmondta, hogy szeretett volna a szociális bizottságban, mint kültag részt venni. Kettő szakmája van, 13 éve dolgozik a református otthonban. A kórházban is dolgozott. Elmondta, hogy roma származású ember. Ezért arra gondolt, mint cigány, szociális hozzáértő, hátha tud a szociális bizottság munkájába segíteni. Saját programot is dolgozott ki. Prevenció az iskolában, civil szervezetekkel egészségnap, stb. Szakszervezeti elnökként is tevékenykedik. Megkérdezte, hogy miért nem támogatta Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő abban, hogy részese legyen ennek a falunak, a szociális bizottságnak? Elmondta, hogy előtt megalakult egy szakszervezet az otthonban, aminek a vezetője lett. 5 millió forintot perelt vissza a dolgozóknak, Kis Ernő lelkész vezetése ellen. Négy munkaügyi pert nyert, egyenlő bánásmód pert nyert, munka főfelügyelő pert nyert. Még az alapbért se kapták meg, ünnepeken ingyen dolgoztak. Visszamenőleg kapták meg a bíróságtól 3 évre visszamenőleg a fizetett ünnepekre járó bért. Elmondta, hogy sok pénzt szerzett vissza egyedül, cigány létére a 40 dolgozót a hátára vette. Kikérte magának, hogy ő a református egyház legnagyobb ellensége, mert ezt hallotta. Igaza volt az Antal Zsoltnak, hogy nem akarnak azokkal dolgozni, akik őt támogatták, nem engednek be a berkeikbe 15

16 senkit. Felvállalta volna a hozzáértését, aktivitását hogy a faluba dolgozhasson, a szociális bizottságba hogy felemelje a romákat. Ezt sérelmezte. Bizottsági ülésen ott volt a neve, de a képviselő asszony leszavazta, nem is akart hallani arról, hogy dolgozzon vele, pedig nem is ismeri. A szakszervezete a mai napig működik, 18 fővel. Jó kapcsolata van mindenkivel. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy a református egyház ügye az a református egyház ügye. Ő olyat nem mondott, hogy a református egyház legnagyobb ellensége. A református egyház ügye a tiszteletes úrra és a tiszteletes asszonyra vonatkozik. A szociális bizottságba azért nem akarta, mert úgy gondolta mással eredményesebben tud dolgozni. Gőbelné Bálint Erzsébet bejelentette, hogy egyesület alakult, Élhetőbb Decsért néven. Mindenkit megkért, hogy segítsék a munkájukat. Szívesen látnak mindenkit. Mindenkinek egy a célja, hogy a mostani helyzet, ami kialakult a faluban,megszűnjön. Jelusics József azt kérdezte, hogy amikor a négy képviselő a emberre hivatkozik, akkor hol vannak? Hol van egy ember is, aki mellettük szólt? Máté László Nagy László képviselőtől kérdezte, hogy ebben a teremben hazudott- e ma? Nagy László képviselő azt válaszolta, hogy nem hazudott és nem is fog. Máté László cáfolta, mert Nagy László képviselő azt mondta, soha nem beszélik meg előre a hozzászólásokat. Antal Zsolt polgármester a közmeghallgatást 21 óra 41 perckor bezárta. Kmft Antal Zsolt polgármester dr. Dobai Sándor jegyző 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség és Őcsény Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz.

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz. 29/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. december 14. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 29-én 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 29-én 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 469-9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Kamond Szám: 372-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-31/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 26-án tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 26-án tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 26-án tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február 26-án

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 19-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 19-i üléséről 122 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 19-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Támba Borbála Buzák Zsolt Terdik Tibor képviselők Tanácskozási joggal

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-30/2013. iktatószám 30. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben