A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA"

Átírás

1 A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIX. évf szám szeptember ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS október 12-én a választópolgárok ismét az urnákhoz járulnak, hogy megválasszák a települések és a megyék döntéshozóit, a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket, a megyei közgyűlések tagjait. A 2014 októberében megválasztott képviselők mandátuma öt évre szól, megbízásukat 2019-ig gyakorolhatják. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napján a valamely nemzetiséghez tartozó választópolgárok önkormányzatisághoz való joguk gyakorlása keretében megválasztják saját nemzetiségi önkormányzatuk helyi, területi és országos képviselőit is. E szabályozás is módosult, ugyanis a korábbi elektori, egymásra épülő rendszer helyett, a települési képviselőkhöz hasonlóan 2014-től a területi és az országos önkormányzatok képviselői is közvetlenül, ugyanazon a napon kerülnek megválasztásra. A választások eljárási szabályait meghatározó választási eljárásról szóló törvény 2013-ban teljesen megújult és a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény új jogintézményekkel bővülve, számos, a korábbi választások alkalmával felmerült anomáliát és joghézagot orvosolva felváltotta a korábbi, a közjogi választásokat majd másfél évtizedig szabályozó évi C. törvényt. Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a választójogot, mely szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. Az Alaptörvény biztosítja továbbá, hogy a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgárok szavazati jogukat kizárólag lakóhelyükön vagy ha lakóhelyük mellett legkésőbb június 23-ig tartózkodási helyet is létesítettek és annak érvényessége a szavazás napjáig, azaz október 12-ig tart bejelentett tartózkodási helyükön gyakorolhatják. A bejelentett tartózkodási helyen való szavazáshoz a választópolgároknak átjelentkezésre irányuló kérelmet kell benyújtaniuk a helyi választási irodához. A választópolgár ebben az esetben a tartózkodási helye szerinti település szavazólapjain szavaz. Magyarország külképviseletein való szavazásra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán nincs lehetőség. A választópolgár passzív választójogát bárhol gyakorolhatja, azaz bármely településen, lehet jelölt. A választás kitűzését követően a helyi választási iroda meghatározta a település lakosság száma alapján a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát, a helyi önkormányzatok megválasztották a helyi választási bizottságot, melynek mandátuma az önkormányzati megbízatás időtartamáig, azaz 5 évre szól. A helyi választási bizottságban tisztséget viselők elfogadták felkérésünket a következő időszakra vonatkozóan, így a már ismert bizottsági tagok várják Önöket a választás napján. A választási bizottság tajgai az esküjük letételét követően a bizottság elnökéül ismét Sáfár Ferencnét, elnökhelyetteséül Belák Istvánnét választották. A bizottság a jogszabályban előirt határidőben sorsolással megállapította a jelöltek sorrendjét a szavazólapon, és gondoskodott a jelöltek ajánlásainak ellenőrzéséről és a jelöltek nyilvántartásba vételéről. A döntéseket a helyben szokásos módon a bizottság közzétette. A jelöltek a szavazólapon való feltüntetésük sorrendjében: Polgármester jelöltek: Töreky Lászlóné Balatonederics, Radosi u. 9. független jelölt, aki a tisztséget főállásban kívánja betölteni, Molnár Gyula Balatonederics, József A. u. 10. független jelölt, aki a tisztséget társadalmi megbízatásként kívánja betölteni. A képviselő-jelöltek valamennyien független jelöltek: Csali Ildikó Balatonederics, Hegyalja u. 26. Farkas Csaba Imre Balatonederics, Egry J. u. 17. Kiss Éva Balatonederics József A. u. 30. Molnár István Balatonederics József A. u. 34/A Stróh Antal Balatonederics, Kossuth u. 99. Fazekas Józsefné Balatonederics, József A. u. 7. John Szilárd Balatonederics, Bakosdomb u. 2. Forgó János Lesencetomaj, Petőfi u. 13. Krejczinger István Balatonederics, Jókai u. 6. A Helyi Választási Bizottság döntött a szavazólap minta elfogadásáról, mely megfelelt a bizottság előzetes döntéseinek. Az elkövetkező időszakban a jelöltek feladata, hogy megismertessék Önökkel terveiket, elképzeléseiket. NÉPES SZÜRETI FELVONULÁS Huszadszor rendeztük meg a Lesencéktől a Balatonig Szüreti Napot. A jubileumi alkalommal sokan vettek részt a menetben. Nem öltött mindenki jelmezt, csak civilben követte a menetet, de sokan elővették az ötletládát, és nagyon jó, szellemes öltözetet készített. A fáradozás meg nem volt hiábavaló, mert jó volt a hangulat, és talán mindenki, kivétel nélkül jól érezte magát, és már készül a jövő évi felvonulásra. Köszönjük a felvonulóknak, szereplőknek, és a kiszolgáló személyzetnek egyaránt!

2 2 Dobszó Helyett... Önkormányzati választás szeptember POLGÁRMESTERJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA TÖREKY LÁSZLÓNÉ - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Választópolgárok, Hölgyeim, Uraim! Töreky Lászlóné Bontovics Mária /Cula Mari/ vagyok. Felkérésre, de saját akaratomból, pártoktól függetlenül, az Önök támogatására számítva indulok polgármester jelöltként Balatonederics községben az önkormányzati választáson. Tudom, hogy kellő elszántsággal, ismerettel, felkészültséggel rendelkezem a polgármesteri szolgálat ellátásához. Nem a polgármesteri fizetés az elsődleges szempontom. Jelenleg is van elég tennivalóm: 28 egyéni vállalkozónak, 10 társaságnak, 12 nonprofit szervezetnek végzem a könyvelését. A polgármesteri feladathoz, közösségi munkához most értem meg. Meggyőződésem, hogy az eddigi ismert arcok helyett új, tenni akaró és tudó polgármesterre és képviselőkre van szükség Balatonedericsen. A saját életemet már megújítottam, most a közösség megújításáért is tenni akarok. Engedjék meg, hogy felvállalhassam a falu háziasszonya szerepet. Ön, Önök ismernek engem. Tudják, hogy a kitűzött céljaimat elérem, majd pedig meg is valósítom azt, amit ígérek. Iskolai végzettségeim: érettségi, gép és gyorsíró, virágkötő, kereskedőboltvezető, mérlegképes könyvelő. Vallásom: Római Katolikus vallás. Lelkiekben keresztény érzelmű ember vagyok. Múltam: 1958-ban születtem, majd házasságkötésem után balatonedericsi lakos lettem. 36 éve helyben tevékenykedem, az itt élő embereket ismerem és szeretem. Munkámat a helyi postán kezdtem, mint postai kézbesítő, majd pedig az akkori Községi Közös Tanácsnál dolgoztam 10 évet. Köszönettel tartozom az akkori Vezetőimnek, hogy a hivatali munka minden szakterületét megismertették, megtaníttatták nekem. Az adminisztrációtót kezdve az igazgatási feladatokat, pénzügyi ismereteket is el kellett sajátítanom től vállalkozó vagyok. Először virágboltot üzemeltettem, közben mérlegképes könyvelőnek képeztem ki magam. A mai napig egyéni vállalkozás keretében könyvelek. A Szülői Munkaközösség tagja és elnöke is voltam, valamint a helyi Választási Bizottság munkájában vettem részt. Semmilyen pártnak nem voltam tagja, politikai tevékenységet nem folytattam 2 felnőtt fiam és 1 unokám van, Ők nem itt élnek. 31 évi házasság után megözvegyültem, majd új társ talált rám, Ő maximálisan támogat céljaim elérésében. Jövőm: Balatonedericsi vagyok, részese minden jónak, rossznak, szívügyem a község élete. Az alábbiakkal szeretném a falumban élő, valamint itt letelepedni szándékozó emberek életét megkönnyíteni, élhetőbbé tenni: - a már meglévő értékeink megóvása, Balatonederics szebbé tétele, - kidolgozott tervem van a helyben történő foglalkoztatásra, - helyi iskola, óvoda megtartása, igény szerint bölcsődei csoport beindítása, - pályázatok, pályázatok, pályázatok kidolgozása, elnyerése, - közfoglalkoztatottak munkájának összehangolása, koordinálása, - a község, valamint temető nagyobb rendben tartása, urnafal kialakítása, a temetések alkalmával a gyászoló család részére parkolóhely kijelölése, forgalmi rend végleges kialakítása, - művelődési ház illemhelyének rendbetétele, pályázati kiírás alapján művelődési ház újjá építése, - Polgármesteri Hivatal épületének, valamint az üres önkormányzati épületek jobb kihasználása, - strandi beléptető rendszer megújítása, napozó rész belvíz mentesítése, virágosítás fokozása, - strandi parkoló megvilágítása, fák-virágágyás gondozása, - építési hulladék-gyűjtő telep rendezése, a hegyi üdülőkből a hulladék elszállítás módjának szabályozása, - hegyi utak javításának folytatása, - a helyi lakossággal, bebíró ingatlantulajdonosokkal, környező községek önkormányzataival szorosabb kapcsolat kialakítása, - vállalkozásokat segítő önkormányzati tevékenység elősegítése, - az itt élő emberek, vendégek kiszolgálása sokkal több rendezvény tartásával, - helyi polgárőrség újjászervezése, jobb és szorosabb kapcsolat kialakítása a körzeti megbízottal, a Rendőrkapitánysággal, - nyugdíjasok, idős emberek további segítése, - fiatalok helyben tartása, minden segítség megadása a tanuláshoz, elhelyezkedéshez, - az önszerveződő helyi rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához sokkal több segítség nyújtása. Fenti céljaim megvalósításához nem annyira az anyagiak, mint inkább a gondos odafigyelés szükséges. Ehhez kérem az Önök közreműködését, támogatását. Erősségeim: - a nagy munkabíró képesség, - nem rettenek meg a megoldhatatlannak látszó feladat előtt sem, - együttérzés a bajba jutottakkal: Teréz anyu névre is hallgatok, - problémamegoldó képességem határtalan. Polgármester jelöltként olyan hozzáértő személyeket kértem fel képviselő jelöltnek, akikkel a fenti terveimet valóra tudom váltani. Ők szakmai támogatásukról biztosítottak Az első kudarc a női képviselőjelöltek bevonásánál már megtörtént, ennek ellenére továbbra is számítok a támogatásukra. Lányok, asszonyok! Akartok női polgármestert Balatonedericsen? Csak rajtatok múlik! Programon, valamint a kitűzött célok megvalósításának megismerésére szánjon egy kis időt. A helyi Művelődési Házban október 03-án, pénteken 18 órai kezdettel képviselő jelölt társaimmal együtt bemutatkozást tartunk, - ahol az Ön, Önök véleménye fontos - melyre tisztelettel meghívunk minden helyi választópolgárt. Az Önök bizalmán, szavazatán múlik Balatonederics sorsa. Támogatásukat előre is köszönöm. Balatonederics, 2014.szeptember 17. Töreky Lászlóné - polgármesterjelölt Elérhetőségeim: ; MOLNÁR GYULA - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Balatonedericsiek! Molnár Gyulának hívnak Balatonedericsen születtem án. Szülőfalumban nevelődtem fel. Az általános iskolát is itt végeztem el, majd a keszthelyi szakmunkás képzőben tanultam ki az épület és bútorasztalos szakmát. Már életem ebben az időszakában is közösségi ember voltam, részt vettem a falu sport és kulturális életében. Rövid ideig a helyi sportegyesület elnöke is voltam ban nősültem. Házasságunkból 3 fiúgyermek született, akikből már kettő nős egy pedig még tanuló. Három unokám van, két kislány és egy kisfiú ben végeztem mindkét szakmából mestervizsgát től dolgozom, mint asztalos vállalkozó Balatonedericsen től napjainkig mint önkormányzati képviselő veszek részt a falu közéletében. Sok tapasztalatot szereztem ez alatt a 20 év alatt. Településünk infrastruktúrájának megszervezésében is kivettem a részem. (szennyvízcsatorna, gáz, úthálózat) Az emberek, ha ügyes bajos gondjaikkal megkerestek, igyekeztem segíteni bármiről is volt szó. Most az önkormányzati választások előtt sok helyi lakos megkeresett, hogy vállaljam el a polgármesteri tisztséget. Élet és képviselői tapasztalatom valamint a polgárok iránti tisztelet úgy diktálta, hogy vállalom és indulok a évi helyi választásokon, mint polgármester jelölt. Mit is szeretnék tenni? Felelőtlenül ígérni nem. Szeretném, ha falunk létszáma nem csökkenne, hanem nőne! Szeretném, ha a helyi lakosok munkalehetőséget találnának falujukban! Szeretném, ha középületein állaga nem romlana, nem folyna nyakunk közé az eső. Kornak megfelelő állapotok kialakítása! Szeretném,ha az eső nem mosná el értékeinket. (Köz és magánterületeken) Szeretném, ha a tájház környéke bővülne, csinosodna. Minél több közösségformáló rendezvényt tudnánk tartani! Szeretném, ha az idegenforgalom és turizmus visszatérne Balatonedericsre! Szeretném, ha temetőnk helyhez méltóan éves szinten rendben lenne! Szeretném, ha a helyi civil szervezetek clubok segítenének a falukép kialakításában, hogy az ideérkező vendégek szép emlékkel távozzanak! Szeretném, ha strandunk minél több látogatót vonzana és elősegítené a falu fejlődését jobb megismerését! Szeretném, ha az idős és ifjú korosztály nem érezne magárahagyatottságot! Szeretném, ha Balatonedericsen nem fogyna az iparosok, kereskedők és vendéglátósok valamint helyi termelők száma! Nem szeretném, ha a fent felsoroltakat nem ismerné részletesen a tisztelt lakosság! Ezért kérem Önöket, tiszteljenek meg jelenlétükkel a október 4.-én 18:00-kor a balatonedericsi kultúrházban tartandó programismertetőmön. Várom Önöket! Akarjunk és tegyünk Edericsért közösen! Tisztelettel: Molnár Gyula - polgármesterjelölt

3 Dobszó Helyett... Önkormányzati választás szeptember 3 KREJCZINGER ISTVÁN - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Választópolgárok, Kedves Lakótársaim! Krejczinger István 54 éves, és 20 éve balatonedericsi lakos vagyok től 2007-ig, 25 és fél éven át a Keszthelyi Rendőrkapitányság állományában dolgoztam, 2007-ben főtiszti beosztásból őrnagyi rendfokozattal vonultam szolgálati nyugdíjba. Mint speciális államigazgatási feladatokat ellátó szervnél szigorú függelmi rend szerint álltam helyt. Jelenleg a Magyar Honvédségnél tartalékos tiszti állományban vagyok. Jó közéleti, közösségi embernek ismernek, a Diszeli Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete egy évtizede, a helyi Magnificat Kórus alapítása óta számíthat segítő jelenlétemre. A környező települések rendezvényein harmonikaszóval igyekszem a jó hangulatot megteremteni. Számítástechnika ismereteimet, az ezzel kapcsolatos tevékenységemet a településünkön szintén jól ismerik. Jelenleg pénzügyi-biztosítási területen dolgozom az Union Biztosító Zalaegerszegi Területi irodánál egy kisebb csoport koordinátoraként, és kapcsolatban állok a hévízi Star Group Ingatlanirodával. Tevékenységeim, társadalmi funkcióim, helyi és regionális kötődéseim alapján kértek fel, hogy független képviselő-jelöltként induljak az önkormányzati választáson. Munkáimat, tevékenységemet KÉPVISELŐJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA igyekszem lelkiismeretesen, tudásom legjavát adva végezni. Nyitott vagyok az itt élő emberek gondjaira, problémáira, jó bizalmi légkör jellemzi kapcsolataimat. Ez a bizalom energiát ad közös céljaink elérésében, megvalósításában. Konstruktív összefogással, kitartással tovább tudjuk ápolni a hagyományokat: 800 éves településünk, Csodabogyós barlangunk, Afrika múzeumunk, ligetes strandunk és borpincéink, tanúhegyekre néző panorámás útjaink sok látogatót csalogat falunkba. Otthonunkat nemcsak a mögötte álló évszázadok, a természeti adottságok tehetik naggyá, hanem az itt élők szíve, tenni akarása, összetartása. Településünk attól lehet sikeres és fejlődő, ha a vezetésben minden elem megtalálható: jól képzettség, elszántság, diplomáciai képesség, empátia és alkotó szellem. A mai világban a menedzser szemlélet csak értéket teremthet, hiszen minden feladathoz meg kell találni azokat, akikkel szövetségre lehet és kell lépni. Ezért kérem Választópolgár lakótársaimat, hogy ismerjék fel és támogassák, akik tenni akarnak és tenni is tudnak a köz javára! A törvényesség, a jó erkölcs, a szakszerűség mindenek felett! Alázattal szolgálva tartom szívügyemnek településünk jelenét és jövőjét, ezért kérem, hogy tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazatukkal! Támogatásukat tisztelettel megköszönve, üdvözlettel: Krejczinger István független képviselőjelölt 8312 Balatonederics, Jókai u. 6. Tel: / , CSALI ILDIKÓ - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Választópolgárok, Kedves Lakótársaim! Csali Ildikó 43 éves és 22 éve balatonedericsi lakos vagyok. Férjem Csali János aki születése óta itt él. Az iskoláimat Veszprémben: - az Ipari szakközépiskolában érettségit tettem és technikusi minősítést szereztem. - Gyes alatt középszintű vállalkozói ügyintéző végzetséget végeztem. Ezt folytattam a mérlegképes könyvelői szak megszerzésével. - PSZAF pénzügyi szakvizsgát tettem januárjától dolgozom a helyi Takarékszövetkezetben, mint JOHN IMRE SZILÁRD - FÜGGETLEN JELÖLT 49 éves, Balatonedericsi lakos vagyok. Családi állapotom: nős, 4 gyermek apukája vagyok. Születésem óta itt élek Balatonedericsen, itt jártam óvodába, és általános iskolába is. Jól ismerem falunkat. Középiskolai tanulmányaimat Keszthelyen végeztem. Az iskola elvégzése után Kertészetiszántóföldi, növénytermesztési, és növényvédelmi technikus képesítést kaptam. Átéltem a rendszerváltás, munkanélküliség, egészségkárosodás ördögi körét. A 90-es évek közepétől közelebbi kapcsolatba kerültem a barlangokkal, barlangkutatással. Mind fizikálisan, mind mentálisan megerősödtem. Azóta hívom ezt a módszert barlang terápiának! Alapító tagja, és megalakulása óta elnöke vagyok az áprilisában, cégbíróságon Sport Egyesületként bejegyzett Styx barlangkutató Csoportnak. Csoportunk több addig ismeretlen barlangot tárt fel önerőből községünk határában (Böjt-barlang, Döme-barlang, Jakucs László-barlang) Jelenleg egyéni vállalkozó vagyok. Vállalkozói tevékenységem 2 fő részre oszlik: kertápolás, építés kalandtúra szervezése, vezetése a Csodabogyós-barlangban. Kertápolás: a föld, mint érték, a vele való kapcsolat, végig kísérte életem. Csodabogyós-barlang: a barlang május 17.-én nyílott meg a nagyközönség számára a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bemutató helyeként. Hosszú volt az út idáig, nagyon sok munka van mögötte. A megnyitó óta a bemutató hely vezetője, úgynevezett Barlangi Üzemvezetője vagyok. Feladataim közé tartozik a bemutató hely minden munkája, szervezési, regisztrációs, és vezetői feladatok, kirendeltség vezető. Munkámat igyekszem lelkiismeretesen végezni. A helyi kötődésem alapján indulok független képviselő-jelöltként az önkormányzati választáson. Mit kívánok tenni a falunkért: - a hegyi utak rendbetétele, - a vízelvezető árkok kipucolása és kikövezése, - a régi vízvezeték korszerűsítése, - a faluban felgyülemlett hulladék és szeméttelep kezelése, - és a megválasztásom ideje alatt felmerülő problémák kezelése. pénzügyi elszámolások, és statisztikák készítése is. Így pontosan tudom, hogy napjainkig a megnyitó óta látogató vett részt a túrákon , a barlangi túrával elégedett ember vitte szerte a világba Balatonederics nevét, hírét, hogy mit látott, mit tapasztalt. Európán kívüli földrészekről, egzotikus országokból is érkeztek látogatók. Túrát szerveztem és vittem az Európa Parlament egyik bizottságának, mikor hazánk, Magyarország volt a soros elnök. Sok csapattréninget bonyolítottunk hazai, és külföldi neves, és kisebb cégeknek, társaságoknak (az ismertebbekből pl. Siemens, Lufthansa, Audi, stb..) A képviselő jelöltségről: felkértek, és igent mondtam. Bízom a felkérőm, és a szavazók értékítéletében, hogy valóban erősíteni tudom megválasztásom esetén a testületet. A testület egy csapat, mint egy zenekar. A karmester (polgármester) fogja össze. Természetes, hogy a ciklust a polgármester neve fémjelzi. A képviselő csapatjátékos. Vannak, akik jól szólóznak, de akár egy hamis játékos tönkreteszi a csapatmunkát. Balatonederics 800 éves. 800 év óta kik éltek, s haltak itt ezen a földön megőrizték nekünk ezt a kis falut. Nekünk kell felelősségteljes döntéseket hozni, van-e, lesz-e jövője Balatonedericsnek! Ady Endre verséből egy rövid idézet jutott eszembe a feladat ellátására: Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Amennyiben alkalmasnak ítélnek a képviselői feladatra, várom támogatásukat a szavazás napján! Üdvözlettel: John Szilárd, független képviselőjelölt Tel: ,

4 4 Dobszó Helyett... Önkormányzati választás szeptember MOLNÁR ISTVÁN GYÖRGY - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Választópolgárok, Kedves Balatonedericsiek Molnár István György vagyok, 60 éves, születésem óta Balatonedericsen élek. 30 éve egyéni vállalkozóként tevékenykedem. Feleségem is törzsgyökeres edericsi, egy lányunk van, aki Tapolcán él a családjával. Felkérésre döntöttem úgy, hogy megmérettetem magamat az októberi választáson. Megválasztásom esetén célom a régi Balatonederics visszaállításának elősegítése, gondolok itt a lakosság újbóli összekovácsolására, az idegenforgalom ismételt fellendítésére. Egy nagyobb fejlesztéssel felújított, modernizált strand vagy a falu alatt elhúzódó kerékpárút komoly idegenforgalmi vonzerő lehetne a településen. Márpedig az idegenforgalom az az ágazat, ahonnan Ederics még több bevételt tudna FORGÓ JÁNOS - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Választópolgárok, kedves lakótársaim! Forgó János 61 éves vagyok, és 12 éve lakom Balatonedericsen, 1967-tő 1985-ig Tapolcán a 15. VOLÁN Tapolca Telepén dolgoztam, mint autószerelő től Balatonedericsen családi vállalkozás keretén belül üzemeltettünk vendéglátó üzletet, ahol alkalmazottként dolgoztam. A későbbiek során 11 éven keresztül büfét üzemeltettem a Delta Kempingben, ahol szintén családi vállalkozásban működtünk től rokkant nyugdíjas vagyok. A település kulturális és sport életéből aktívan kiveszem a részemet. A régebbi időszakokban szakosztályvezetőként ténykedtem a labdarúgó csapat mellett, majd 8 éve a Balatonedericsi Sport Club elnökének választottak. Hosszú évek óta nagy sikerrel rendezzük a locsolófutást, a téli teremsportok keretén belül asztalitenisz és sakkversenyt rendezünk. A FAZEKAS JÓZSEFNÉ - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Balatonedericsi Választópolgárok! Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy bemutatkozhatok. Tapolcán születtem, az általános iskolát itt végeztem el, majd Veszprémben a Kállai Éva Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem ben költöztünk a településre. Férjem Tapolcán a MÁV-nál dolgozik, két gyermekünk van. Mindketten a helyi óvodába és iskolába jártak, illetve Bence még most is ide jár iskolába. Hat évig voltam a Szülői Munkaközösség elnöke az iskolában. Sok programot csináltunk a szülőkkel közösen, amelyek bízom benne, hogy a falu közösségi életét is színesebbé tették. A helyi COOP ABC-ben dolgozom üzletvezetőként, itt lehetőségem van az KISS ÉVA - FÜGGETLEN JELÖLT Kiss Éva vagyok 1968-ban születtem Zalaegerszegen. Iskolai végzettségem vendéglátóipari szakmunkás,,felszolgáló. Német nyelvvizsgával rendelkezem óta Balatonedericsen élek. 2 gyermekem van Richárd és Balázs. A falu életében mindig aktívan és önzetlenül részt vettem, amit az Önök támogatása esetén továbbra is szívügynek tekintek. Programban kiemelem a falu környezetének szebbé tételét. FARKAS CSABA IMRE- FÜGGETLEN JELÖLT Születésem óta ebben a községben élek családommal. 21 éve a keszthelyi Horváth-Ép Kft alkalmazásában dolgozom mint út- és mélyépítő építésvezető. Megköszönve a lakosság bizalmát, az előző négy évben már aktívan részt vehettem a falut érintő döntésekben. Ebből az első év a tapasztalatszerzés éve volt, később a lehetőségekhez mérten a legjobb tudásom szerint végeztem feladatomat. Aki személyesen felkeresett problémájával, a lehetőségekhez mérten segítettem. Néhány példa: - az óvodai színpad megépítése -társadalmi munka- - a poros úton lévő áteresz megépítése társadalmi munka- - hegyi utak javításához kavics és martaszfalt biztosítása - az iskola fennmaradásához szükséges kiadványok támogatása - az óvoda és konyha tisztasági meszelésének támogatása - közbenjártam a fiatalok szórakozását és sportolását biztosító terem kialakításában - több alkalommal segítettem a sportpálya karbantartásában nyerni, a településen más ágazat fejlesztésének nem sok realitása van. A faluban sok a nagyobb alapterületű ingatlan, ki lehetne alakítani újra egy minőségi szálláshely-kínálatot, amely a település honlapján és egyéb fórumokon folyamatos reklámozással plusz bevételhez juttathatná a lakosokat és ezáltal a helyi önkormányzatot is. Az önkormányzati bevételek növekedésével nagyobb anyagi segítséget lehetne nyújtani a falu idős, egyedül élő lakosainak például egy-egy karácsonyi ajándékcsomag formájában. Nem akarok sokat ígérni, nem vagyok politikus, egyik párthoz sem tartozom, független képviselő-jelöltként indulok, megválasztásom esetén képviselői tevékenységemet igyekszem lelkiismeretesen ellátni. Hiszem azt, hogy a településünket sok apró, megvalósított ötlet viheti előre, nem a nagy ígéretek. Remélem, hogy az elkövetkezendő években találkozhatunk olyan falusi rendezvényeken, amelyeken egy összetartó, elégedett, javuló élethelyzetű lakosság szívesen vesz részt. Támogatásukat tisztelettel megköszönve: Molnár István György független képviselőjelölt Tel: / , kulturális programokból is kiveszem a részemet, 5. éve szervezem a szilveszteri bált nagy sikerrel. A munkám, az időm és a településen eltöltött évek alapján gondoltam, hogy független jelöltként kívánok indulni a helyi önkormányzati választáson, mint képviselő jelölt. Munkámat és a rám bízott feladatokat eddig, és ezek után is igyekszem lelkiismeretesen, tudásom javát adva végezni. A lakosság gondjait, problémáit a megválasztásom esetén a testület elé tárom megvitatásra. A település akkor tud igazán fejlődni, ha a lakosság apraja-nagyja összetart és a Testületben lévő tagok lelkiismeretesen a falujukért dolgoznak. Ha olyan képviselőt szeretnének a Tisztelt Választópolgárok a Testületbe, aki szívvel-lélekkel a települést szolgálja és a településért dolgozik, akkor kérem Önöket tiszteljenek meg és szavazzanak rám. Támogatásukat tisztelettel megköszönöm: emberekkel beszélgetni és meghallgatni őket, lehetőségem szerint segíteni nekik. Úgy gondolom, hogy az eddigi tapasztalataimat képviselőként is tudnám hasznosítani. Megválasztásom esetén a leendő polgármesterrel és a képviselőkkel közösen minden olyan programot, ötletet támogatni fogok amivel a falu élete szebb, jobb és élhetőbb lesz. Kérem Önöket, hogy menjenek el szavazni, mert a döntés az Önök kezében van! Tisztelettel: Fazekas Józsefné képviselőjelölt független képviselőjelölt A falu képének javítását, idős emberek támogatását, védelmét. Új munkahelyek teremtését. A közösségünk jó adottságokkal rendelkezik, amit összefogással, dolgos önzetlen kezekkel csak ki kell aknázni! Ne engedjük, hogy a 84-es út ne csak,,elmenjen mellettünk! Bemutatkozásom alkalmából szeretettel várok minden Balatonedericsi polgárt, akinek fontos, hogy községünk újra éljen a természete adta lehetőségekkel. Részletes programom a bemutatkozásom alkalmából szeretném ismertetni. Tisztelettel: Kiss Éva Balatonederics József A. u. 30. alatti lakos - támogattam a falu kulturális életét, a bakosdombi rendezvényeket illetve a falunapokat - Munkaeszközökkel, munkámmal segítettem a strand rendbetételét. Rendszeresen és aktívan részt vettem a falu kulturális, sport -és egyházi rendezvényein valamint a testvértelepülések közötti kapcsolat megerősítésében. Továbbra is szeretném munkámmal elősegíteni a falu fejlődését, az elmúlt négy év tapasztalatira alapozva, a realitások és lehetőségek talaján. Elképzeléseim szerint a fő irányelvek: - strand komfortosítása - közterületek szépítése - külteleki terület (gyár) falurészt bevonni az infrastruktúrába (közvilágítás, út, szemétszállítás, az ivóvíz gerincvezeték kiépítése) Köszönöm megtisztelő bizalmukat! Tisztelettel: Farkas Csaba

5 Dobszó Helyett... Önkormányzati választás szeptember 5 STRÓH ANTAL- FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Balatonedericsi Választópolgárok! Stróh Antal vagyok balatonedericsi születésű és itt élő lakos. A falu többsége ismer személyesen. Egy-két cikluson keresztül már voltam képviselő. Ha a választóktól ismét bizalmat kapok, a lehetőségeim, illetve a lehetőségek szerint minden olyan programot támogatni és segíteni fogok, amivel a falu 24. ÉVES" A CSODABOGYÓS-BARLANG Ebből az alkalomból, a Turizmus Világnapján vetítéses előadást tartunk. Továbbá hosszúhétvégés kedvezményes látogatási lehetőség a Csodabogyósbarlangban. Időpont: szeptember :30. Helyszín: Művelődési Ház Téma: mozgóképes (video) vetítés a Csodabogyós-barlangról, és Balatonedericsi látnivalókról (kb. 45 perc) Előadó: John Szilárd, a Csodabogyósbarlang üzemvezetője a vetítés után rövid, kötetlen beszélgetési lehetőség a látottakról. Időpont: szeptember Helyszín: Csodabogyós-barlang Téma: A Csodabogyós-barlang "24. születésnapja" alkalmából kedvezményes látogatási lehetőség az Alap-túrán. Elérhetőség: tel.: Honlap: A túrákra minden esetben előzetesen kell időpontot egyeztetni! Minden regisztrált, ben megrendelt, és visszaigazolt túrát elindítunk. Ismerjék meg lakóhelyünk egyik fő látványosságát! Minden kedves érdeklődőt várok a vetítésre, és a kalandtúrákra is! John Szilárd fejlődését, fiatalok helyben maradását elő tudjuk segíteni. A közintézmények pl. óvoda, kultúrház korszerűsítését, felújítását előtérbe helyezni. A falu saját erejét segítő, kiegészítő pályázatok kihasználásával, megfelelő szponzorok felkeresésével. Mint az Egyházközösség elnöke, a templom és környezete jövőbeli fejlesztéseire szeretnék több időt fordítani. Tisztelettel: Stróh Antal képviselőjelölt INGYENES HALLÁSSZŰRÉST TARTUNK / Felnőttek Részére / SZŰRÉS HELYE: Könyvtár, Balatonederics, Kossuth L. u 67 SZŰRÉS IDEJE: OKTÓBER 10. PÉNTEK, óráig INFORMÁCIÓ: 83/ Amennyiben Önnek a jelzett időpont nem megfelelő, kérjük hívjon a fenti telefonszámon! Augusztus utolsó hetében az Európai Unió által előírt adatszolgáltatás céljából 5000 gazdálkodótól kéri be a NÉBIH a 2013/2014-es gazdálkodási évben felhasznált növényvédő szerek nevét és azok mennyiségét. Értesítés Értesítem a mezőgazdasági termelőket, hogy a nitrát érzékeny területeken történő gazdálkodáshoz kapcsolódó kötelező nitrát jelentést a évről szeptember 1 és december 31 között lehet benyújtani elektronikus úton. Papír alapon nincs rá lehetőség. Amennyiben nem történt trágyafelhasználás a nemleges jelentés is be kell nyújtani. Országosan 5000 gazda kapott felszólítást a NEBIH-től permetezési napló beküldésére, ami szintén elektronikusan teljesíthető. Az nitrát jelentés és a permetezési napló beküldésének elmulasztása szankciót von maga után, kérem hogy a megadott időn belül feltétlenül keressenek meg. Balatonederics Baracskainé Egegi Sarolta - falugazdász A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI Értesítem minden klubtársamat, hogy a szünet utáni első foglalkozásunkat október 16-án, csütörtökön 2 órakor tartjuk. Szeretettel hívunk és várunk új klubtársakat is! Körmendiné Márti - klubvezető Kerékpárutat jelző táblákat törtek ki szemtanúkat keres a rendőrség! A Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 19040/725/2014. bü. számon közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen tettes augusztus 10-én Tapolca külterületén, a 77. számú főútvonal melletti kerékpárúton, az Artemisz Panzió bejáratánál 2 darab kerékpárutat jelző táblát tört ki. A Tapolcai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az esettel kapcsolatosan bármiféle információval rendelkezik, hívja a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06/88/ es telefonszámon, vagy a Tapolcai Rendőrkapitányságot a 06/87/ es telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható Telefontanú zöld számán (h-cs: 8-16, p: 8-13), a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. RENDŐRSÉGI HÍREK Rendőrségi felhívás, nem csak időseknek! Az alábbiakban néhány hasznos tanácsot olvashatnak arra nézve, hogyan kerülhetik el, hogy zsebtolvajlás, rablás áldozatai legyenek. A biztonságunk nagymértékben növelhető megfelelő óvatossággal és körültekintéssel! Ezért kérjük, tartsák be ezeket az alapvető szabályokat! Utcán, közterületen a vállára akasztható táskáját mindig tartsa a teste előtt, vagy szorosan a hóna alatt, így észrevétlenül senki nem nyúlhat bele! Kabátja zsebében, kosara tetején, a táskája külső zsebében soha ne tartson értéket, mert azt könnyen ellophatják anélkül, hogy észrevenné! Amennyiben a lakcímét is tartalmazó irata mellett a lakáskulcsát is ellopták, sürgősen cseréltesse le a zárat otthonán! Soha ne tartsa bakkártyája mellett a PIN kódját! Ha ellopják a bankkártyáját haladéktalanul tiltassa le a számláját vezető banknál, különben a tolvajok hozzá juthatnak a pénzéhez! Csak annyi pénzt hordjon magánál, amennyi feltétlenül szükséges! A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdekében sötétedés után lehetőleg kerülje az elhagyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket! Tapolcai Rendőrkapitányság

6 6 Dobszó Helyett... Hírek szeptember BEHE HÍREK SZEZONZÁRÓ RENDEZVÉNY A horgász egyesületünknél án tartott szezonzáró rendezvényünk sikeresen,jó hangulatban lezajlott. A felnőtt versenyre 11 személy nevezett. A stranddal szemben a nádastól kb 50 méterre a nyílt vízen csónakból horgásztak. A helyezések a következők lettek:1. helyezett, Käfer Zsolt 4.9 kg 2.helyezett, Somogyi Mihály 3.04 kg 3. helyezett, Gaál Péter 1.64 kg. Az ifjúsági kategóriában, 7 gyerek nevezett. Akik a csónak kikötőben mérték össze horgásztudásukat. A helyezések a következők lettek: 1. helyezett, Tarján Soma Róbert 0.56 kg, 2. helyezett, Molnár Bianka 0.52kg, 3. helyezett Szűcs Boglárka 0.42kg. Az eredményhirdetés BALATONEDERICSI HORGÁSZEGYESÜLET Horgász szakkör záró értékelés A Balatonedericsi Horgász Egyesület horgász szakkört hirdetett, melyre ig, azaz az első foglalkozás időpontjáig lehetett jelentkezni. A szakköri foglalkozások szervezett keretek között kerültek megrendezésre 16 alkalommal a B.E.H.E tanyaházánál. A foglalkozásokon a gyerekek információt kaptak a horgász vizsgához szükséges tananyag elsajátításához, melyhez a szakköri foglalkozáson elhangzott ismereteken kívül sporttársunk Gaál Péter Gergely által írt, a B.E.H.E által kiadott vizsgára felkészítő füzet is segítségükre volt a gyerekeknek a sikeres vizsga letételéhez. Az elméleti foglalkozásokon felül gyakorlati foglalkozások is megrendezésre kerültek, melyeken a gyerekek megtanulták felszerelni, önállóan összeállítani a horgászat közben alkalmazott készségeiket. A szakkör a tervezett tematikát követte és az alapján került megrendezésére, amelyről A Foglalkozások Programja -ban olvashatnak. A szakkörre 9 gyermek jelentkezett Balatonedericsről (Molnár Bianka, Szűcs Boglárka Judit, Gaál Karolina Sára, Fazekas Bence, Tarján Soma Róbert, Tarján Dávid, Nemes Levente, Sényi Balázs, Böde Eliot), a horgász vizsga kritériuma, hogy a vizsgázó töltse be 12. életévét. Így a 9 jelentkezőből 5 gyermek tudott eleget tenni ezen feltételnek (Gaál Karolina Sára, Szűcs Boglárka, Fazekas Bence, Tarján Dávid, Nemes Levente) és töltötte be a kellő életkort. (Sényi Balázs bár betöltötte a 12. életévét egy sajnálatos, a foglalkozás keretein kívül történt baleset következtében lábtörést szenvedett, mely végett nem tudta folytatni a szakkör látogatását és a vizsga letételét, Böde Eliot rendszeresen nem látogatta a szakköri foglalkozásokat). A B.E.H.E által a vizsgára lejelentett 5 gyermekből mind az 5 sikeres horgász vizsgát tett. A vizsga előtt tartott házi szakkörzáró horgászversenyen valamennyi gyermek indult és nagyon szép eredményeket értek el, egyetlen haltartó szák sem maradt üresen a verseny végére. Első helyezett lett Tarján Soma Róbert 2,66 kg-mal. Második helyezett lett Szűcs Boglárka 1,16 kg-mal. Míg harmadik helyezett Fazekas Bence 1,12 kg-mal. A legnagyobb halat Bence fogta, mely 0,52 kg-ot nyomott. A szakkör megszervezésében és lebonyolításában részt vett Gaál Péter Gergely a B.E.H.E. ifjúsági és sport felelőse, valamint Hidasi Attila B.E.H.E elnöke. Gaál Péter Gergely után Szabó Gergő és Hidasi Mátyás által készített finom babgulyással, és Hidasiné Horváth Mónika sütött keszeggel láttuk vendégül a meghívott vendégeinket és egyesületi tagjainkat. A jó hangulatról Krejcinger István gondoskodott tangóharmonikájával. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az egyesület rendezvényeinek lebonyolításában, szervezésében részt vettek! Külön köszönöm a horgász szakkör támogatóitól az anyagi és tettekkel kapott segítséget: A Balatonedericsi Önkormányzatnak, a Dr Nagy Endre Általános iskolának, Tóth Horgászboltnak, a Bakony Balaton Horgász Szövetségnek, a Kőke-Küsz horgászboltnak. Végül, de nem utolsó sorban, Gaál Péter ifj. és sport felelősnek a horgász szakkör lebonyolításáért. Köszönet azoknak az egyesületi tagjainknak akik a gyakorlati foglalkozásokon segítséget nyújtottak a gyerekek felügyeletében! Keller László, Somfalvi Ervin, Radnai Lajos. Reményeim szerint a későbbiekben is ilyen jó együttműködéssel tudjuk a gyerek horgászszakkört folytatni. Hidasi Attila Balatonedericsi Horgász Egyesület Elnöke Gyermekrajzok átvétele a kiállításhoz Őszi munkák a faluban v. családban -otthon készült rajzok Az Önkormányzat pályázott az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programra. A rendezvényeket szeptember 27-én rendezzük meg a Tájháznál. Kérünk mindenkit, hogy tevékenyen vegyenek részt a megvalósításban! Hozzanak magukkal legalább egy fotót, amely egy régebbi edericsi rendezvényen készült. Közösségek, csoportok 3-5 fős csapattal jelentkezzenek a tervezett főző versenyhez, amelyre bármilyen régi étellel nevezni lehet! Jelentkezni, bővebb tájékoztatást kapni a könyvtárban lehet nyitva tartási időben. PROGRAMTERVEZET - délután Gyülekező a Tájháznál Fotók leadása, átvétele a kiállításhoz Balatonederics régen és ma Kerékpártúra a Szent-Mihály dombhoz: Szí Árpád helyi költő A negyven halász legendája verses mondájának felolvasása Kemence felfűtés - langalló-dagasztás, töltelékkészítés, Főzőverseny indítása Régi falusi ízek főzőversenye civil szervezetek, baráti közösségek részvételével Kézműves foglalkozások - csuhéfonás, kosárfonás, terménybábok készítése: tökből, kukoricacsőből, dióból, makkból Közös vacsora Borfelismerő verseny Amatőr kiscsoportjaink műsorbemutatói Fotókiállítás megnyitása - Balatonederics régen és ma, Őszi munkák a faluban vagy a családban, és a foglalkozásokon készült alkotások Szent Mihály napi máglyagyújtás Díjátadások (főző, borfelismerő, gyermekrajz) Bál A Balatonedericsi Települési Önkormányzat havi lapja A szerkesztõség címe: Balatonederics, Kossuth u. 84. Tel.: 87/ Lapengedély száma: /1997 Felelõs szerkesztõ: Töreky Éva Ezt a számot készítette: Töreky Éva Tördelés: Kiss Zoltán Nyomtatás: Arany-Pajca Kft. Keszthely Gagarin u. 39/b. A megjelenést a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlése Kulturális Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága támogatta

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

"Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!"

Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! - 2 0 1 4.0 2.2 8. A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

- Az alapítók együttműködése az Önkormányzattal a 90-es évek végétől

- Az alapítók együttműködése az Önkormányzattal a 90-es évek végétől Klímavédelem és alkalmazkodás civil eszközökkel Boda Andrásné 2015. 01. 21. - Az Egyesület Megalakulása: 2009.01.05. (12 alapító taggal) - Az alapítók együttműködése az Önkormányzattal a 90-es évek végétől

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.)

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulókra ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti Milyen tevékenységre

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben