A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA"

Átírás

1 A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIX. évf szám szeptember ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS október 12-én a választópolgárok ismét az urnákhoz járulnak, hogy megválasszák a települések és a megyék döntéshozóit, a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket, a megyei közgyűlések tagjait. A 2014 októberében megválasztott képviselők mandátuma öt évre szól, megbízásukat 2019-ig gyakorolhatják. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napján a valamely nemzetiséghez tartozó választópolgárok önkormányzatisághoz való joguk gyakorlása keretében megválasztják saját nemzetiségi önkormányzatuk helyi, területi és országos képviselőit is. E szabályozás is módosult, ugyanis a korábbi elektori, egymásra épülő rendszer helyett, a települési képviselőkhöz hasonlóan 2014-től a területi és az országos önkormányzatok képviselői is közvetlenül, ugyanazon a napon kerülnek megválasztásra. A választások eljárási szabályait meghatározó választási eljárásról szóló törvény 2013-ban teljesen megújult és a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény új jogintézményekkel bővülve, számos, a korábbi választások alkalmával felmerült anomáliát és joghézagot orvosolva felváltotta a korábbi, a közjogi választásokat majd másfél évtizedig szabályozó évi C. törvényt. Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a választójogot, mely szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. Az Alaptörvény biztosítja továbbá, hogy a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgárok szavazati jogukat kizárólag lakóhelyükön vagy ha lakóhelyük mellett legkésőbb június 23-ig tartózkodási helyet is létesítettek és annak érvényessége a szavazás napjáig, azaz október 12-ig tart bejelentett tartózkodási helyükön gyakorolhatják. A bejelentett tartózkodási helyen való szavazáshoz a választópolgároknak átjelentkezésre irányuló kérelmet kell benyújtaniuk a helyi választási irodához. A választópolgár ebben az esetben a tartózkodási helye szerinti település szavazólapjain szavaz. Magyarország külképviseletein való szavazásra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán nincs lehetőség. A választópolgár passzív választójogát bárhol gyakorolhatja, azaz bármely településen, lehet jelölt. A választás kitűzését követően a helyi választási iroda meghatározta a település lakosság száma alapján a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát, a helyi önkormányzatok megválasztották a helyi választási bizottságot, melynek mandátuma az önkormányzati megbízatás időtartamáig, azaz 5 évre szól. A helyi választási bizottságban tisztséget viselők elfogadták felkérésünket a következő időszakra vonatkozóan, így a már ismert bizottsági tagok várják Önöket a választás napján. A választási bizottság tajgai az esküjük letételét követően a bizottság elnökéül ismét Sáfár Ferencnét, elnökhelyetteséül Belák Istvánnét választották. A bizottság a jogszabályban előirt határidőben sorsolással megállapította a jelöltek sorrendjét a szavazólapon, és gondoskodott a jelöltek ajánlásainak ellenőrzéséről és a jelöltek nyilvántartásba vételéről. A döntéseket a helyben szokásos módon a bizottság közzétette. A jelöltek a szavazólapon való feltüntetésük sorrendjében: Polgármester jelöltek: Töreky Lászlóné Balatonederics, Radosi u. 9. független jelölt, aki a tisztséget főállásban kívánja betölteni, Molnár Gyula Balatonederics, József A. u. 10. független jelölt, aki a tisztséget társadalmi megbízatásként kívánja betölteni. A képviselő-jelöltek valamennyien független jelöltek: Csali Ildikó Balatonederics, Hegyalja u. 26. Farkas Csaba Imre Balatonederics, Egry J. u. 17. Kiss Éva Balatonederics József A. u. 30. Molnár István Balatonederics József A. u. 34/A Stróh Antal Balatonederics, Kossuth u. 99. Fazekas Józsefné Balatonederics, József A. u. 7. John Szilárd Balatonederics, Bakosdomb u. 2. Forgó János Lesencetomaj, Petőfi u. 13. Krejczinger István Balatonederics, Jókai u. 6. A Helyi Választási Bizottság döntött a szavazólap minta elfogadásáról, mely megfelelt a bizottság előzetes döntéseinek. Az elkövetkező időszakban a jelöltek feladata, hogy megismertessék Önökkel terveiket, elképzeléseiket. NÉPES SZÜRETI FELVONULÁS Huszadszor rendeztük meg a Lesencéktől a Balatonig Szüreti Napot. A jubileumi alkalommal sokan vettek részt a menetben. Nem öltött mindenki jelmezt, csak civilben követte a menetet, de sokan elővették az ötletládát, és nagyon jó, szellemes öltözetet készített. A fáradozás meg nem volt hiábavaló, mert jó volt a hangulat, és talán mindenki, kivétel nélkül jól érezte magát, és már készül a jövő évi felvonulásra. Köszönjük a felvonulóknak, szereplőknek, és a kiszolgáló személyzetnek egyaránt!

2 2 Dobszó Helyett... Önkormányzati választás szeptember POLGÁRMESTERJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA TÖREKY LÁSZLÓNÉ - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Választópolgárok, Hölgyeim, Uraim! Töreky Lászlóné Bontovics Mária /Cula Mari/ vagyok. Felkérésre, de saját akaratomból, pártoktól függetlenül, az Önök támogatására számítva indulok polgármester jelöltként Balatonederics községben az önkormányzati választáson. Tudom, hogy kellő elszántsággal, ismerettel, felkészültséggel rendelkezem a polgármesteri szolgálat ellátásához. Nem a polgármesteri fizetés az elsődleges szempontom. Jelenleg is van elég tennivalóm: 28 egyéni vállalkozónak, 10 társaságnak, 12 nonprofit szervezetnek végzem a könyvelését. A polgármesteri feladathoz, közösségi munkához most értem meg. Meggyőződésem, hogy az eddigi ismert arcok helyett új, tenni akaró és tudó polgármesterre és képviselőkre van szükség Balatonedericsen. A saját életemet már megújítottam, most a közösség megújításáért is tenni akarok. Engedjék meg, hogy felvállalhassam a falu háziasszonya szerepet. Ön, Önök ismernek engem. Tudják, hogy a kitűzött céljaimat elérem, majd pedig meg is valósítom azt, amit ígérek. Iskolai végzettségeim: érettségi, gép és gyorsíró, virágkötő, kereskedőboltvezető, mérlegképes könyvelő. Vallásom: Római Katolikus vallás. Lelkiekben keresztény érzelmű ember vagyok. Múltam: 1958-ban születtem, majd házasságkötésem után balatonedericsi lakos lettem. 36 éve helyben tevékenykedem, az itt élő embereket ismerem és szeretem. Munkámat a helyi postán kezdtem, mint postai kézbesítő, majd pedig az akkori Községi Közös Tanácsnál dolgoztam 10 évet. Köszönettel tartozom az akkori Vezetőimnek, hogy a hivatali munka minden szakterületét megismertették, megtaníttatták nekem. Az adminisztrációtót kezdve az igazgatási feladatokat, pénzügyi ismereteket is el kellett sajátítanom től vállalkozó vagyok. Először virágboltot üzemeltettem, közben mérlegképes könyvelőnek képeztem ki magam. A mai napig egyéni vállalkozás keretében könyvelek. A Szülői Munkaközösség tagja és elnöke is voltam, valamint a helyi Választási Bizottság munkájában vettem részt. Semmilyen pártnak nem voltam tagja, politikai tevékenységet nem folytattam 2 felnőtt fiam és 1 unokám van, Ők nem itt élnek. 31 évi házasság után megözvegyültem, majd új társ talált rám, Ő maximálisan támogat céljaim elérésében. Jövőm: Balatonedericsi vagyok, részese minden jónak, rossznak, szívügyem a község élete. Az alábbiakkal szeretném a falumban élő, valamint itt letelepedni szándékozó emberek életét megkönnyíteni, élhetőbbé tenni: - a már meglévő értékeink megóvása, Balatonederics szebbé tétele, - kidolgozott tervem van a helyben történő foglalkoztatásra, - helyi iskola, óvoda megtartása, igény szerint bölcsődei csoport beindítása, - pályázatok, pályázatok, pályázatok kidolgozása, elnyerése, - közfoglalkoztatottak munkájának összehangolása, koordinálása, - a község, valamint temető nagyobb rendben tartása, urnafal kialakítása, a temetések alkalmával a gyászoló család részére parkolóhely kijelölése, forgalmi rend végleges kialakítása, - művelődési ház illemhelyének rendbetétele, pályázati kiírás alapján művelődési ház újjá építése, - Polgármesteri Hivatal épületének, valamint az üres önkormányzati épületek jobb kihasználása, - strandi beléptető rendszer megújítása, napozó rész belvíz mentesítése, virágosítás fokozása, - strandi parkoló megvilágítása, fák-virágágyás gondozása, - építési hulladék-gyűjtő telep rendezése, a hegyi üdülőkből a hulladék elszállítás módjának szabályozása, - hegyi utak javításának folytatása, - a helyi lakossággal, bebíró ingatlantulajdonosokkal, környező községek önkormányzataival szorosabb kapcsolat kialakítása, - vállalkozásokat segítő önkormányzati tevékenység elősegítése, - az itt élő emberek, vendégek kiszolgálása sokkal több rendezvény tartásával, - helyi polgárőrség újjászervezése, jobb és szorosabb kapcsolat kialakítása a körzeti megbízottal, a Rendőrkapitánysággal, - nyugdíjasok, idős emberek további segítése, - fiatalok helyben tartása, minden segítség megadása a tanuláshoz, elhelyezkedéshez, - az önszerveződő helyi rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához sokkal több segítség nyújtása. Fenti céljaim megvalósításához nem annyira az anyagiak, mint inkább a gondos odafigyelés szükséges. Ehhez kérem az Önök közreműködését, támogatását. Erősségeim: - a nagy munkabíró képesség, - nem rettenek meg a megoldhatatlannak látszó feladat előtt sem, - együttérzés a bajba jutottakkal: Teréz anyu névre is hallgatok, - problémamegoldó képességem határtalan. Polgármester jelöltként olyan hozzáértő személyeket kértem fel képviselő jelöltnek, akikkel a fenti terveimet valóra tudom váltani. Ők szakmai támogatásukról biztosítottak Az első kudarc a női képviselőjelöltek bevonásánál már megtörtént, ennek ellenére továbbra is számítok a támogatásukra. Lányok, asszonyok! Akartok női polgármestert Balatonedericsen? Csak rajtatok múlik! Programon, valamint a kitűzött célok megvalósításának megismerésére szánjon egy kis időt. A helyi Művelődési Házban október 03-án, pénteken 18 órai kezdettel képviselő jelölt társaimmal együtt bemutatkozást tartunk, - ahol az Ön, Önök véleménye fontos - melyre tisztelettel meghívunk minden helyi választópolgárt. Az Önök bizalmán, szavazatán múlik Balatonederics sorsa. Támogatásukat előre is köszönöm. Balatonederics, 2014.szeptember 17. Töreky Lászlóné - polgármesterjelölt Elérhetőségeim: ; MOLNÁR GYULA - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Balatonedericsiek! Molnár Gyulának hívnak Balatonedericsen születtem án. Szülőfalumban nevelődtem fel. Az általános iskolát is itt végeztem el, majd a keszthelyi szakmunkás képzőben tanultam ki az épület és bútorasztalos szakmát. Már életem ebben az időszakában is közösségi ember voltam, részt vettem a falu sport és kulturális életében. Rövid ideig a helyi sportegyesület elnöke is voltam ban nősültem. Házasságunkból 3 fiúgyermek született, akikből már kettő nős egy pedig még tanuló. Három unokám van, két kislány és egy kisfiú ben végeztem mindkét szakmából mestervizsgát től dolgozom, mint asztalos vállalkozó Balatonedericsen től napjainkig mint önkormányzati képviselő veszek részt a falu közéletében. Sok tapasztalatot szereztem ez alatt a 20 év alatt. Településünk infrastruktúrájának megszervezésében is kivettem a részem. (szennyvízcsatorna, gáz, úthálózat) Az emberek, ha ügyes bajos gondjaikkal megkerestek, igyekeztem segíteni bármiről is volt szó. Most az önkormányzati választások előtt sok helyi lakos megkeresett, hogy vállaljam el a polgármesteri tisztséget. Élet és képviselői tapasztalatom valamint a polgárok iránti tisztelet úgy diktálta, hogy vállalom és indulok a évi helyi választásokon, mint polgármester jelölt. Mit is szeretnék tenni? Felelőtlenül ígérni nem. Szeretném, ha falunk létszáma nem csökkenne, hanem nőne! Szeretném, ha a helyi lakosok munkalehetőséget találnának falujukban! Szeretném, ha középületein állaga nem romlana, nem folyna nyakunk közé az eső. Kornak megfelelő állapotok kialakítása! Szeretném,ha az eső nem mosná el értékeinket. (Köz és magánterületeken) Szeretném, ha a tájház környéke bővülne, csinosodna. Minél több közösségformáló rendezvényt tudnánk tartani! Szeretném, ha az idegenforgalom és turizmus visszatérne Balatonedericsre! Szeretném, ha temetőnk helyhez méltóan éves szinten rendben lenne! Szeretném, ha a helyi civil szervezetek clubok segítenének a falukép kialakításában, hogy az ideérkező vendégek szép emlékkel távozzanak! Szeretném, ha strandunk minél több látogatót vonzana és elősegítené a falu fejlődését jobb megismerését! Szeretném, ha az idős és ifjú korosztály nem érezne magárahagyatottságot! Szeretném, ha Balatonedericsen nem fogyna az iparosok, kereskedők és vendéglátósok valamint helyi termelők száma! Nem szeretném, ha a fent felsoroltakat nem ismerné részletesen a tisztelt lakosság! Ezért kérem Önöket, tiszteljenek meg jelenlétükkel a október 4.-én 18:00-kor a balatonedericsi kultúrházban tartandó programismertetőmön. Várom Önöket! Akarjunk és tegyünk Edericsért közösen! Tisztelettel: Molnár Gyula - polgármesterjelölt

3 Dobszó Helyett... Önkormányzati választás szeptember 3 KREJCZINGER ISTVÁN - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Választópolgárok, Kedves Lakótársaim! Krejczinger István 54 éves, és 20 éve balatonedericsi lakos vagyok től 2007-ig, 25 és fél éven át a Keszthelyi Rendőrkapitányság állományában dolgoztam, 2007-ben főtiszti beosztásból őrnagyi rendfokozattal vonultam szolgálati nyugdíjba. Mint speciális államigazgatási feladatokat ellátó szervnél szigorú függelmi rend szerint álltam helyt. Jelenleg a Magyar Honvédségnél tartalékos tiszti állományban vagyok. Jó közéleti, közösségi embernek ismernek, a Diszeli Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete egy évtizede, a helyi Magnificat Kórus alapítása óta számíthat segítő jelenlétemre. A környező települések rendezvényein harmonikaszóval igyekszem a jó hangulatot megteremteni. Számítástechnika ismereteimet, az ezzel kapcsolatos tevékenységemet a településünkön szintén jól ismerik. Jelenleg pénzügyi-biztosítási területen dolgozom az Union Biztosító Zalaegerszegi Területi irodánál egy kisebb csoport koordinátoraként, és kapcsolatban állok a hévízi Star Group Ingatlanirodával. Tevékenységeim, társadalmi funkcióim, helyi és regionális kötődéseim alapján kértek fel, hogy független képviselő-jelöltként induljak az önkormányzati választáson. Munkáimat, tevékenységemet KÉPVISELŐJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA igyekszem lelkiismeretesen, tudásom legjavát adva végezni. Nyitott vagyok az itt élő emberek gondjaira, problémáira, jó bizalmi légkör jellemzi kapcsolataimat. Ez a bizalom energiát ad közös céljaink elérésében, megvalósításában. Konstruktív összefogással, kitartással tovább tudjuk ápolni a hagyományokat: 800 éves településünk, Csodabogyós barlangunk, Afrika múzeumunk, ligetes strandunk és borpincéink, tanúhegyekre néző panorámás útjaink sok látogatót csalogat falunkba. Otthonunkat nemcsak a mögötte álló évszázadok, a természeti adottságok tehetik naggyá, hanem az itt élők szíve, tenni akarása, összetartása. Településünk attól lehet sikeres és fejlődő, ha a vezetésben minden elem megtalálható: jól képzettség, elszántság, diplomáciai képesség, empátia és alkotó szellem. A mai világban a menedzser szemlélet csak értéket teremthet, hiszen minden feladathoz meg kell találni azokat, akikkel szövetségre lehet és kell lépni. Ezért kérem Választópolgár lakótársaimat, hogy ismerjék fel és támogassák, akik tenni akarnak és tenni is tudnak a köz javára! A törvényesség, a jó erkölcs, a szakszerűség mindenek felett! Alázattal szolgálva tartom szívügyemnek településünk jelenét és jövőjét, ezért kérem, hogy tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazatukkal! Támogatásukat tisztelettel megköszönve, üdvözlettel: Krejczinger István független képviselőjelölt 8312 Balatonederics, Jókai u. 6. Tel: / , CSALI ILDIKÓ - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Választópolgárok, Kedves Lakótársaim! Csali Ildikó 43 éves és 22 éve balatonedericsi lakos vagyok. Férjem Csali János aki születése óta itt él. Az iskoláimat Veszprémben: - az Ipari szakközépiskolában érettségit tettem és technikusi minősítést szereztem. - Gyes alatt középszintű vállalkozói ügyintéző végzetséget végeztem. Ezt folytattam a mérlegképes könyvelői szak megszerzésével. - PSZAF pénzügyi szakvizsgát tettem januárjától dolgozom a helyi Takarékszövetkezetben, mint JOHN IMRE SZILÁRD - FÜGGETLEN JELÖLT 49 éves, Balatonedericsi lakos vagyok. Családi állapotom: nős, 4 gyermek apukája vagyok. Születésem óta itt élek Balatonedericsen, itt jártam óvodába, és általános iskolába is. Jól ismerem falunkat. Középiskolai tanulmányaimat Keszthelyen végeztem. Az iskola elvégzése után Kertészetiszántóföldi, növénytermesztési, és növényvédelmi technikus képesítést kaptam. Átéltem a rendszerváltás, munkanélküliség, egészségkárosodás ördögi körét. A 90-es évek közepétől közelebbi kapcsolatba kerültem a barlangokkal, barlangkutatással. Mind fizikálisan, mind mentálisan megerősödtem. Azóta hívom ezt a módszert barlang terápiának! Alapító tagja, és megalakulása óta elnöke vagyok az áprilisában, cégbíróságon Sport Egyesületként bejegyzett Styx barlangkutató Csoportnak. Csoportunk több addig ismeretlen barlangot tárt fel önerőből községünk határában (Böjt-barlang, Döme-barlang, Jakucs László-barlang) Jelenleg egyéni vállalkozó vagyok. Vállalkozói tevékenységem 2 fő részre oszlik: kertápolás, építés kalandtúra szervezése, vezetése a Csodabogyós-barlangban. Kertápolás: a föld, mint érték, a vele való kapcsolat, végig kísérte életem. Csodabogyós-barlang: a barlang május 17.-én nyílott meg a nagyközönség számára a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bemutató helyeként. Hosszú volt az út idáig, nagyon sok munka van mögötte. A megnyitó óta a bemutató hely vezetője, úgynevezett Barlangi Üzemvezetője vagyok. Feladataim közé tartozik a bemutató hely minden munkája, szervezési, regisztrációs, és vezetői feladatok, kirendeltség vezető. Munkámat igyekszem lelkiismeretesen végezni. A helyi kötődésem alapján indulok független képviselő-jelöltként az önkormányzati választáson. Mit kívánok tenni a falunkért: - a hegyi utak rendbetétele, - a vízelvezető árkok kipucolása és kikövezése, - a régi vízvezeték korszerűsítése, - a faluban felgyülemlett hulladék és szeméttelep kezelése, - és a megválasztásom ideje alatt felmerülő problémák kezelése. pénzügyi elszámolások, és statisztikák készítése is. Így pontosan tudom, hogy napjainkig a megnyitó óta látogató vett részt a túrákon , a barlangi túrával elégedett ember vitte szerte a világba Balatonederics nevét, hírét, hogy mit látott, mit tapasztalt. Európán kívüli földrészekről, egzotikus országokból is érkeztek látogatók. Túrát szerveztem és vittem az Európa Parlament egyik bizottságának, mikor hazánk, Magyarország volt a soros elnök. Sok csapattréninget bonyolítottunk hazai, és külföldi neves, és kisebb cégeknek, társaságoknak (az ismertebbekből pl. Siemens, Lufthansa, Audi, stb..) A képviselő jelöltségről: felkértek, és igent mondtam. Bízom a felkérőm, és a szavazók értékítéletében, hogy valóban erősíteni tudom megválasztásom esetén a testületet. A testület egy csapat, mint egy zenekar. A karmester (polgármester) fogja össze. Természetes, hogy a ciklust a polgármester neve fémjelzi. A képviselő csapatjátékos. Vannak, akik jól szólóznak, de akár egy hamis játékos tönkreteszi a csapatmunkát. Balatonederics 800 éves. 800 év óta kik éltek, s haltak itt ezen a földön megőrizték nekünk ezt a kis falut. Nekünk kell felelősségteljes döntéseket hozni, van-e, lesz-e jövője Balatonedericsnek! Ady Endre verséből egy rövid idézet jutott eszembe a feladat ellátására: Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Amennyiben alkalmasnak ítélnek a képviselői feladatra, várom támogatásukat a szavazás napján! Üdvözlettel: John Szilárd, független képviselőjelölt Tel: ,

4 4 Dobszó Helyett... Önkormányzati választás szeptember MOLNÁR ISTVÁN GYÖRGY - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Választópolgárok, Kedves Balatonedericsiek Molnár István György vagyok, 60 éves, születésem óta Balatonedericsen élek. 30 éve egyéni vállalkozóként tevékenykedem. Feleségem is törzsgyökeres edericsi, egy lányunk van, aki Tapolcán él a családjával. Felkérésre döntöttem úgy, hogy megmérettetem magamat az októberi választáson. Megválasztásom esetén célom a régi Balatonederics visszaállításának elősegítése, gondolok itt a lakosság újbóli összekovácsolására, az idegenforgalom ismételt fellendítésére. Egy nagyobb fejlesztéssel felújított, modernizált strand vagy a falu alatt elhúzódó kerékpárút komoly idegenforgalmi vonzerő lehetne a településen. Márpedig az idegenforgalom az az ágazat, ahonnan Ederics még több bevételt tudna FORGÓ JÁNOS - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Választópolgárok, kedves lakótársaim! Forgó János 61 éves vagyok, és 12 éve lakom Balatonedericsen, 1967-tő 1985-ig Tapolcán a 15. VOLÁN Tapolca Telepén dolgoztam, mint autószerelő től Balatonedericsen családi vállalkozás keretén belül üzemeltettünk vendéglátó üzletet, ahol alkalmazottként dolgoztam. A későbbiek során 11 éven keresztül büfét üzemeltettem a Delta Kempingben, ahol szintén családi vállalkozásban működtünk től rokkant nyugdíjas vagyok. A település kulturális és sport életéből aktívan kiveszem a részemet. A régebbi időszakokban szakosztályvezetőként ténykedtem a labdarúgó csapat mellett, majd 8 éve a Balatonedericsi Sport Club elnökének választottak. Hosszú évek óta nagy sikerrel rendezzük a locsolófutást, a téli teremsportok keretén belül asztalitenisz és sakkversenyt rendezünk. A FAZEKAS JÓZSEFNÉ - FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Balatonedericsi Választópolgárok! Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy bemutatkozhatok. Tapolcán születtem, az általános iskolát itt végeztem el, majd Veszprémben a Kállai Éva Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem ben költöztünk a településre. Férjem Tapolcán a MÁV-nál dolgozik, két gyermekünk van. Mindketten a helyi óvodába és iskolába jártak, illetve Bence még most is ide jár iskolába. Hat évig voltam a Szülői Munkaközösség elnöke az iskolában. Sok programot csináltunk a szülőkkel közösen, amelyek bízom benne, hogy a falu közösségi életét is színesebbé tették. A helyi COOP ABC-ben dolgozom üzletvezetőként, itt lehetőségem van az KISS ÉVA - FÜGGETLEN JELÖLT Kiss Éva vagyok 1968-ban születtem Zalaegerszegen. Iskolai végzettségem vendéglátóipari szakmunkás,,felszolgáló. Német nyelvvizsgával rendelkezem óta Balatonedericsen élek. 2 gyermekem van Richárd és Balázs. A falu életében mindig aktívan és önzetlenül részt vettem, amit az Önök támogatása esetén továbbra is szívügynek tekintek. Programban kiemelem a falu környezetének szebbé tételét. FARKAS CSABA IMRE- FÜGGETLEN JELÖLT Születésem óta ebben a községben élek családommal. 21 éve a keszthelyi Horváth-Ép Kft alkalmazásában dolgozom mint út- és mélyépítő építésvezető. Megköszönve a lakosság bizalmát, az előző négy évben már aktívan részt vehettem a falut érintő döntésekben. Ebből az első év a tapasztalatszerzés éve volt, később a lehetőségekhez mérten a legjobb tudásom szerint végeztem feladatomat. Aki személyesen felkeresett problémájával, a lehetőségekhez mérten segítettem. Néhány példa: - az óvodai színpad megépítése -társadalmi munka- - a poros úton lévő áteresz megépítése társadalmi munka- - hegyi utak javításához kavics és martaszfalt biztosítása - az iskola fennmaradásához szükséges kiadványok támogatása - az óvoda és konyha tisztasági meszelésének támogatása - közbenjártam a fiatalok szórakozását és sportolását biztosító terem kialakításában - több alkalommal segítettem a sportpálya karbantartásában nyerni, a településen más ágazat fejlesztésének nem sok realitása van. A faluban sok a nagyobb alapterületű ingatlan, ki lehetne alakítani újra egy minőségi szálláshely-kínálatot, amely a település honlapján és egyéb fórumokon folyamatos reklámozással plusz bevételhez juttathatná a lakosokat és ezáltal a helyi önkormányzatot is. Az önkormányzati bevételek növekedésével nagyobb anyagi segítséget lehetne nyújtani a falu idős, egyedül élő lakosainak például egy-egy karácsonyi ajándékcsomag formájában. Nem akarok sokat ígérni, nem vagyok politikus, egyik párthoz sem tartozom, független képviselő-jelöltként indulok, megválasztásom esetén képviselői tevékenységemet igyekszem lelkiismeretesen ellátni. Hiszem azt, hogy a településünket sok apró, megvalósított ötlet viheti előre, nem a nagy ígéretek. Remélem, hogy az elkövetkezendő években találkozhatunk olyan falusi rendezvényeken, amelyeken egy összetartó, elégedett, javuló élethelyzetű lakosság szívesen vesz részt. Támogatásukat tisztelettel megköszönve: Molnár István György független képviselőjelölt Tel: / , kulturális programokból is kiveszem a részemet, 5. éve szervezem a szilveszteri bált nagy sikerrel. A munkám, az időm és a településen eltöltött évek alapján gondoltam, hogy független jelöltként kívánok indulni a helyi önkormányzati választáson, mint képviselő jelölt. Munkámat és a rám bízott feladatokat eddig, és ezek után is igyekszem lelkiismeretesen, tudásom javát adva végezni. A lakosság gondjait, problémáit a megválasztásom esetén a testület elé tárom megvitatásra. A település akkor tud igazán fejlődni, ha a lakosság apraja-nagyja összetart és a Testületben lévő tagok lelkiismeretesen a falujukért dolgoznak. Ha olyan képviselőt szeretnének a Tisztelt Választópolgárok a Testületbe, aki szívvel-lélekkel a települést szolgálja és a településért dolgozik, akkor kérem Önöket tiszteljenek meg és szavazzanak rám. Támogatásukat tisztelettel megköszönöm: emberekkel beszélgetni és meghallgatni őket, lehetőségem szerint segíteni nekik. Úgy gondolom, hogy az eddigi tapasztalataimat képviselőként is tudnám hasznosítani. Megválasztásom esetén a leendő polgármesterrel és a képviselőkkel közösen minden olyan programot, ötletet támogatni fogok amivel a falu élete szebb, jobb és élhetőbb lesz. Kérem Önöket, hogy menjenek el szavazni, mert a döntés az Önök kezében van! Tisztelettel: Fazekas Józsefné képviselőjelölt független képviselőjelölt A falu képének javítását, idős emberek támogatását, védelmét. Új munkahelyek teremtését. A közösségünk jó adottságokkal rendelkezik, amit összefogással, dolgos önzetlen kezekkel csak ki kell aknázni! Ne engedjük, hogy a 84-es út ne csak,,elmenjen mellettünk! Bemutatkozásom alkalmából szeretettel várok minden Balatonedericsi polgárt, akinek fontos, hogy községünk újra éljen a természete adta lehetőségekkel. Részletes programom a bemutatkozásom alkalmából szeretném ismertetni. Tisztelettel: Kiss Éva Balatonederics József A. u. 30. alatti lakos - támogattam a falu kulturális életét, a bakosdombi rendezvényeket illetve a falunapokat - Munkaeszközökkel, munkámmal segítettem a strand rendbetételét. Rendszeresen és aktívan részt vettem a falu kulturális, sport -és egyházi rendezvényein valamint a testvértelepülések közötti kapcsolat megerősítésében. Továbbra is szeretném munkámmal elősegíteni a falu fejlődését, az elmúlt négy év tapasztalatira alapozva, a realitások és lehetőségek talaján. Elképzeléseim szerint a fő irányelvek: - strand komfortosítása - közterületek szépítése - külteleki terület (gyár) falurészt bevonni az infrastruktúrába (közvilágítás, út, szemétszállítás, az ivóvíz gerincvezeték kiépítése) Köszönöm megtisztelő bizalmukat! Tisztelettel: Farkas Csaba

5 Dobszó Helyett... Önkormányzati választás szeptember 5 STRÓH ANTAL- FÜGGETLEN JELÖLT Tisztelt Balatonedericsi Választópolgárok! Stróh Antal vagyok balatonedericsi születésű és itt élő lakos. A falu többsége ismer személyesen. Egy-két cikluson keresztül már voltam képviselő. Ha a választóktól ismét bizalmat kapok, a lehetőségeim, illetve a lehetőségek szerint minden olyan programot támogatni és segíteni fogok, amivel a falu 24. ÉVES" A CSODABOGYÓS-BARLANG Ebből az alkalomból, a Turizmus Világnapján vetítéses előadást tartunk. Továbbá hosszúhétvégés kedvezményes látogatási lehetőség a Csodabogyósbarlangban. Időpont: szeptember :30. Helyszín: Művelődési Ház Téma: mozgóképes (video) vetítés a Csodabogyós-barlangról, és Balatonedericsi látnivalókról (kb. 45 perc) Előadó: John Szilárd, a Csodabogyósbarlang üzemvezetője a vetítés után rövid, kötetlen beszélgetési lehetőség a látottakról. Időpont: szeptember Helyszín: Csodabogyós-barlang Téma: A Csodabogyós-barlang "24. születésnapja" alkalmából kedvezményes látogatási lehetőség az Alap-túrán. Elérhetőség: tel.: Honlap: A túrákra minden esetben előzetesen kell időpontot egyeztetni! Minden regisztrált, ben megrendelt, és visszaigazolt túrát elindítunk. Ismerjék meg lakóhelyünk egyik fő látványosságát! Minden kedves érdeklődőt várok a vetítésre, és a kalandtúrákra is! John Szilárd fejlődését, fiatalok helyben maradását elő tudjuk segíteni. A közintézmények pl. óvoda, kultúrház korszerűsítését, felújítását előtérbe helyezni. A falu saját erejét segítő, kiegészítő pályázatok kihasználásával, megfelelő szponzorok felkeresésével. Mint az Egyházközösség elnöke, a templom és környezete jövőbeli fejlesztéseire szeretnék több időt fordítani. Tisztelettel: Stróh Antal képviselőjelölt INGYENES HALLÁSSZŰRÉST TARTUNK / Felnőttek Részére / SZŰRÉS HELYE: Könyvtár, Balatonederics, Kossuth L. u 67 SZŰRÉS IDEJE: OKTÓBER 10. PÉNTEK, óráig INFORMÁCIÓ: 83/ Amennyiben Önnek a jelzett időpont nem megfelelő, kérjük hívjon a fenti telefonszámon! Augusztus utolsó hetében az Európai Unió által előírt adatszolgáltatás céljából 5000 gazdálkodótól kéri be a NÉBIH a 2013/2014-es gazdálkodási évben felhasznált növényvédő szerek nevét és azok mennyiségét. Értesítés Értesítem a mezőgazdasági termelőket, hogy a nitrát érzékeny területeken történő gazdálkodáshoz kapcsolódó kötelező nitrát jelentést a évről szeptember 1 és december 31 között lehet benyújtani elektronikus úton. Papír alapon nincs rá lehetőség. Amennyiben nem történt trágyafelhasználás a nemleges jelentés is be kell nyújtani. Országosan 5000 gazda kapott felszólítást a NEBIH-től permetezési napló beküldésére, ami szintén elektronikusan teljesíthető. Az nitrát jelentés és a permetezési napló beküldésének elmulasztása szankciót von maga után, kérem hogy a megadott időn belül feltétlenül keressenek meg. Balatonederics Baracskainé Egegi Sarolta - falugazdász A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI Értesítem minden klubtársamat, hogy a szünet utáni első foglalkozásunkat október 16-án, csütörtökön 2 órakor tartjuk. Szeretettel hívunk és várunk új klubtársakat is! Körmendiné Márti - klubvezető Kerékpárutat jelző táblákat törtek ki szemtanúkat keres a rendőrség! A Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 19040/725/2014. bü. számon közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen tettes augusztus 10-én Tapolca külterületén, a 77. számú főútvonal melletti kerékpárúton, az Artemisz Panzió bejáratánál 2 darab kerékpárutat jelző táblát tört ki. A Tapolcai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az esettel kapcsolatosan bármiféle információval rendelkezik, hívja a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06/88/ es telefonszámon, vagy a Tapolcai Rendőrkapitányságot a 06/87/ es telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható Telefontanú zöld számán (h-cs: 8-16, p: 8-13), a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. RENDŐRSÉGI HÍREK Rendőrségi felhívás, nem csak időseknek! Az alábbiakban néhány hasznos tanácsot olvashatnak arra nézve, hogyan kerülhetik el, hogy zsebtolvajlás, rablás áldozatai legyenek. A biztonságunk nagymértékben növelhető megfelelő óvatossággal és körültekintéssel! Ezért kérjük, tartsák be ezeket az alapvető szabályokat! Utcán, közterületen a vállára akasztható táskáját mindig tartsa a teste előtt, vagy szorosan a hóna alatt, így észrevétlenül senki nem nyúlhat bele! Kabátja zsebében, kosara tetején, a táskája külső zsebében soha ne tartson értéket, mert azt könnyen ellophatják anélkül, hogy észrevenné! Amennyiben a lakcímét is tartalmazó irata mellett a lakáskulcsát is ellopták, sürgősen cseréltesse le a zárat otthonán! Soha ne tartsa bakkártyája mellett a PIN kódját! Ha ellopják a bankkártyáját haladéktalanul tiltassa le a számláját vezető banknál, különben a tolvajok hozzá juthatnak a pénzéhez! Csak annyi pénzt hordjon magánál, amennyi feltétlenül szükséges! A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdekében sötétedés után lehetőleg kerülje az elhagyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket! Tapolcai Rendőrkapitányság

6 6 Dobszó Helyett... Hírek szeptember BEHE HÍREK SZEZONZÁRÓ RENDEZVÉNY A horgász egyesületünknél án tartott szezonzáró rendezvényünk sikeresen,jó hangulatban lezajlott. A felnőtt versenyre 11 személy nevezett. A stranddal szemben a nádastól kb 50 méterre a nyílt vízen csónakból horgásztak. A helyezések a következők lettek:1. helyezett, Käfer Zsolt 4.9 kg 2.helyezett, Somogyi Mihály 3.04 kg 3. helyezett, Gaál Péter 1.64 kg. Az ifjúsági kategóriában, 7 gyerek nevezett. Akik a csónak kikötőben mérték össze horgásztudásukat. A helyezések a következők lettek: 1. helyezett, Tarján Soma Róbert 0.56 kg, 2. helyezett, Molnár Bianka 0.52kg, 3. helyezett Szűcs Boglárka 0.42kg. Az eredményhirdetés BALATONEDERICSI HORGÁSZEGYESÜLET Horgász szakkör záró értékelés A Balatonedericsi Horgász Egyesület horgász szakkört hirdetett, melyre ig, azaz az első foglalkozás időpontjáig lehetett jelentkezni. A szakköri foglalkozások szervezett keretek között kerültek megrendezésre 16 alkalommal a B.E.H.E tanyaházánál. A foglalkozásokon a gyerekek információt kaptak a horgász vizsgához szükséges tananyag elsajátításához, melyhez a szakköri foglalkozáson elhangzott ismereteken kívül sporttársunk Gaál Péter Gergely által írt, a B.E.H.E által kiadott vizsgára felkészítő füzet is segítségükre volt a gyerekeknek a sikeres vizsga letételéhez. Az elméleti foglalkozásokon felül gyakorlati foglalkozások is megrendezésre kerültek, melyeken a gyerekek megtanulták felszerelni, önállóan összeállítani a horgászat közben alkalmazott készségeiket. A szakkör a tervezett tematikát követte és az alapján került megrendezésére, amelyről A Foglalkozások Programja -ban olvashatnak. A szakkörre 9 gyermek jelentkezett Balatonedericsről (Molnár Bianka, Szűcs Boglárka Judit, Gaál Karolina Sára, Fazekas Bence, Tarján Soma Róbert, Tarján Dávid, Nemes Levente, Sényi Balázs, Böde Eliot), a horgász vizsga kritériuma, hogy a vizsgázó töltse be 12. életévét. Így a 9 jelentkezőből 5 gyermek tudott eleget tenni ezen feltételnek (Gaál Karolina Sára, Szűcs Boglárka, Fazekas Bence, Tarján Dávid, Nemes Levente) és töltötte be a kellő életkort. (Sényi Balázs bár betöltötte a 12. életévét egy sajnálatos, a foglalkozás keretein kívül történt baleset következtében lábtörést szenvedett, mely végett nem tudta folytatni a szakkör látogatását és a vizsga letételét, Böde Eliot rendszeresen nem látogatta a szakköri foglalkozásokat). A B.E.H.E által a vizsgára lejelentett 5 gyermekből mind az 5 sikeres horgász vizsgát tett. A vizsga előtt tartott házi szakkörzáró horgászversenyen valamennyi gyermek indult és nagyon szép eredményeket értek el, egyetlen haltartó szák sem maradt üresen a verseny végére. Első helyezett lett Tarján Soma Róbert 2,66 kg-mal. Második helyezett lett Szűcs Boglárka 1,16 kg-mal. Míg harmadik helyezett Fazekas Bence 1,12 kg-mal. A legnagyobb halat Bence fogta, mely 0,52 kg-ot nyomott. A szakkör megszervezésében és lebonyolításában részt vett Gaál Péter Gergely a B.E.H.E. ifjúsági és sport felelőse, valamint Hidasi Attila B.E.H.E elnöke. Gaál Péter Gergely után Szabó Gergő és Hidasi Mátyás által készített finom babgulyással, és Hidasiné Horváth Mónika sütött keszeggel láttuk vendégül a meghívott vendégeinket és egyesületi tagjainkat. A jó hangulatról Krejcinger István gondoskodott tangóharmonikájával. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az egyesület rendezvényeinek lebonyolításában, szervezésében részt vettek! Külön köszönöm a horgász szakkör támogatóitól az anyagi és tettekkel kapott segítséget: A Balatonedericsi Önkormányzatnak, a Dr Nagy Endre Általános iskolának, Tóth Horgászboltnak, a Bakony Balaton Horgász Szövetségnek, a Kőke-Küsz horgászboltnak. Végül, de nem utolsó sorban, Gaál Péter ifj. és sport felelősnek a horgász szakkör lebonyolításáért. Köszönet azoknak az egyesületi tagjainknak akik a gyakorlati foglalkozásokon segítséget nyújtottak a gyerekek felügyeletében! Keller László, Somfalvi Ervin, Radnai Lajos. Reményeim szerint a későbbiekben is ilyen jó együttműködéssel tudjuk a gyerek horgászszakkört folytatni. Hidasi Attila Balatonedericsi Horgász Egyesület Elnöke Gyermekrajzok átvétele a kiállításhoz Őszi munkák a faluban v. családban -otthon készült rajzok Az Önkormányzat pályázott az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programra. A rendezvényeket szeptember 27-én rendezzük meg a Tájháznál. Kérünk mindenkit, hogy tevékenyen vegyenek részt a megvalósításban! Hozzanak magukkal legalább egy fotót, amely egy régebbi edericsi rendezvényen készült. Közösségek, csoportok 3-5 fős csapattal jelentkezzenek a tervezett főző versenyhez, amelyre bármilyen régi étellel nevezni lehet! Jelentkezni, bővebb tájékoztatást kapni a könyvtárban lehet nyitva tartási időben. PROGRAMTERVEZET - délután Gyülekező a Tájháznál Fotók leadása, átvétele a kiállításhoz Balatonederics régen és ma Kerékpártúra a Szent-Mihály dombhoz: Szí Árpád helyi költő A negyven halász legendája verses mondájának felolvasása Kemence felfűtés - langalló-dagasztás, töltelékkészítés, Főzőverseny indítása Régi falusi ízek főzőversenye civil szervezetek, baráti közösségek részvételével Kézműves foglalkozások - csuhéfonás, kosárfonás, terménybábok készítése: tökből, kukoricacsőből, dióból, makkból Közös vacsora Borfelismerő verseny Amatőr kiscsoportjaink műsorbemutatói Fotókiállítás megnyitása - Balatonederics régen és ma, Őszi munkák a faluban vagy a családban, és a foglalkozásokon készült alkotások Szent Mihály napi máglyagyújtás Díjátadások (főző, borfelismerő, gyermekrajz) Bál A Balatonedericsi Települési Önkormányzat havi lapja A szerkesztõség címe: Balatonederics, Kossuth u. 84. Tel.: 87/ Lapengedély száma: /1997 Felelõs szerkesztõ: Töreky Éva Ezt a számot készítette: Töreky Éva Tördelés: Kiss Zoltán Nyomtatás: Arany-Pajca Kft. Keszthely Gagarin u. 39/b. A megjelenést a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlése Kulturális Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága támogatta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek A Helyi Választási Bizottság különkiadása 2006. szeptember Tisztelt Választópolgárok! Ismét választ az ország. A helyhatósági választással a helyi képviselőket, valamint az

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny!

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny! Onga új övezeténél nagy telken, 3 szintes családi ház 70%-os készültséggel áron alul eladó. Érd.: 46/439-304 Pálinkáspoharak gyűjtése! Az Ongai Kulturális Egyesület a Dravas Közösségi Ház és Múzeum egyik

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember 30. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek

Részletesebben

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA Ősszel is vár a Balaton 2. oldal A Sóvár hírei 15. oldal Szent Mihály-napi búcsú 16. oldal 2014. VI. szám Október VÁLASZTÁS BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA Megkezdődött a körforgalom

Részletesebben

Választ Szigetmonostor

Választ Szigetmonostor 2014. augusztus - szeptember XX. 8-9. Választ Szigetmonostor Polgármester- és képviselő jelöltek 2014. A Helyi Választási Bizottság által, a 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselő és

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIV. évfolyam 11. szám 2002. október 16. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Választási különszám Tájékoztató a szavazás módjáról Tájékoztatjuk a T. Választópolgárokat, hogy a 2002.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

BEMUTATKOZNAK a 2006. október 1-jei HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI

BEMUTATKOZNAK a 2006. október 1-jei HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 7. szám Ára: 125,- Ft BEMUTATKOZNAK a 2006. október 1-jei HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI 2006. szeptember 2-án ünnepélyes körülmények

Részletesebben

22/2014.(X.13.) határozata. A polgármester választás eredményéről

22/2014.(X.13.) határozata. A polgármester választás eredményéről 1 Ezúton is szeretném megköszönni a lakosságtól kapott bizalmat és köszönöm a támogatásukat. Ígérem, hogy a következő öt évben ugyanolyan lendülettel, kitartással, lelkiismeretesen folytatom munkámat,

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2010. szeptember SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM SPORTHÍREK 2.oldal PROGRAMSOROLÓ 3. oldal VÁLASZTÁSI HIRDETÉS melléklet GUGÁS-ÖTLETEK melléklet MEGÚJUL A KÖZSÉGHÁZA

Részletesebben

POLGÁRMESTER JELÖLTEK BALATONKENESÉN:

POLGÁRMESTER JELÖLTEK BALATONKENESÉN: KÜLÖNKIADÁS 2014. SZEPTEMBER Balatonkenese Város Jegyzõjétõl mint a Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl H I R D E T M É N Y Értesítem a lakosságot, hogy Balatonkenese Helyi Választási Bizottsága a 2014.

Részletesebben

Tököli Tükör válsztási melléklete

Tököli Tükör válsztási melléklete Választási melléklet Tököli Tükör válsztási melléklete Tisztelt választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

Részletesebben

MEGHÍVÓ KUNSZÁLLÁSON JÁTSZOTT A VIDEOTON NB1-ES CSAPATA

MEGHÍVÓ KUNSZÁLLÁSON JÁTSZOTT A VIDEOTON NB1-ES CSAPATA XXII. évfolyam 7. szám 2014. szeptember K ÉPES BESZÁMOLÓ A FALUNAPRÓL MEGHÍVÓ KUNSZÁLLÁSON JÁTSZOTT A VIDEOTON NB1-ES CSAPATA 2014. 10. 12-én 15:30-kor kerül átadásra az utánpótlás sportöltöző, majd ezt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 XVII. évfolyam 3. szám Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett Polgármester jelölt Ábrahámhegy: Jelölt neve és a jelölő szervezet Vella Ferenc Zsolt független Egyéni listás települési önkormányzati

Részletesebben

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK 24. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. SZEPTEMBER 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK Kôszeg legnagyobb

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként,

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként, Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 15. szám 2010. szeptember 24. bhirlap@freemail.hu Egymástól nem függve, de nem

Részletesebben

Nőként a polgármesteri székben

Nőként a polgármesteri székben KÖZÉLETI LAP VI. évfolyam 3. szám Nőként a polgármesteri székben Földest a földesiek tudják naggyá tenni Partnerként tárgyal a szabadidőközpont fejlesztése iránt érdeklődő befektetőkkel, hárompercenként

Részletesebben

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja.

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 22. évfolyam 9. szám 204. SZEPTEMBER Ünnepeltünk! Velence Város 0 éves születésnapi ünnepségéről beszámolónk a következő oldalakon 204. október 2-én helyi

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a Termál Gyógykemping. Szeptember

Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a Termál Gyógykemping. Szeptember Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2014. SZEPTEMBER 24. AJÁNLÓ Organikus pontot avattak Szent István ünnepén............. 2 Egységes arculatú buszvárók...... 3 15 éves a Termál

Részletesebben

Csengelei. hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS

Csengelei. hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS 2014. szeptember 08. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes 2. oldal Csengelei 2014. szeptember Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Választópolgárokat

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Engedjék meg, hogy a több mint 40 év közszolgálati időm befejezése alkalmával néhány szót szóljak Önökhöz. lat volt, melyet a második otthonomban igyekeztem szorgalommal, tudásom

Részletesebben

Erzsike néni 100 éves lett

Erzsike néni 100 éves lett Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 38. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Érvénytelen első forduló Érvénytelen lett az időközi országgyűlési képviselő választás első fordulója, miután a szeptember 19-én, vasárnap tartott

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK   A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai XV. évfolyam 4-5. szám Csépai Kaszanyiné Óberna Erzsébet 35 éves jubileuma alkalmából köszöntötték munkatársai a KKÖH Csépai kirendeltségén Nyílt nap az ėszikék Otthonban Szüreti felvonulás 2013. október

Részletesebben