K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2011."

Átírás

1 U1 NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Budapest, május 14. vállalkozás vezetője - 1 -

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ JOGI STÁTUSZ ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGEK 1, A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Társaság megnevezése: U1 KUTATÓ, FEJLESZTŐ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövidített elnevezése: U1 NONPROFIT Kft. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, INFOPARK Gábor Dénes utca 2. D. ép. I. em. A Társaság telephelye: 1091 Budapest, Üllői út em. Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: A Társaság főtevékenysége: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Alapítás időpontja: január 12. A tevékenység megkezdésének időpontja: január 27. További cégjogi változások: A Társaság törzstőkéje: A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság január 27-én jegyezte be a céget Ft, mely kizárólag pénzbeli betétekből áll. Tulajdonosi szerkezet: A Társaságnál a tulajdonosi szerkezet a következő: Belföldi tulajdonosok: Benkő Borbála Kardkovács Zsolt Tivadar Kovács Gábor Marton József Ernő II. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK SAJÁTOSSÁGAI 1, Az éves beszámoló elkészítésének alapja A kft. tevékenységét a számvitelről szóló évi C. törvény alapján kialakított számviteli rend szerint végzi. A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja május 14 A Társaság kettős könyvelést vezet, és egyszerűsített éves beszámolót készít, mely A változatú mérlegből, és A változatú összköltség eljárással készülő eredménykimutatásból áll. Az éves beszámolót a számvitelről szóló évi C. tv. 9. -a alapján készíti el

3 2, A lényeges számviteli elvek összefoglalása Értékelési szabályok A Társaság eszközeit és forrásait a évi C. tv. szerint minősíti és értékeli. A készletek értékelése beszerzési áron történik. Amortizáció Az értékcsökkenési leírás elszámolása az üzembe helyezés napjával kezdődik, számítása napokra, könyvelése negyedévente történik. A Társaság a bruttó értékre vetített lineáris módszert alkalmazza. A befektetett eszközök leírása a hatályos Adótörvény szerint történik. A leírási kulcsok meghatározása egyedileg történik minden egyes eszközre: számítástechnikai eszközök 50 % éves kulcs ügyvitel-technikai eszközök 50 % éves kulcs egyéb gépek, berendezések 14,5 % éves kulcs Az 100 E Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét a Társaság a használatbavétel évében egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként. A Társaság selejtezést a rendeltetésszerűen nem használható, illetve teljesen használhatatlan eszközök tekintetében számol el. A Vállalkozás eredménykimutatása A változatú összköltség eljárással készül. Év végén mennyiségi leltározással, beszerzési áron értékelve állapítja meg a tényleges készletet. III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1, Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása - 3 -

4 2, Mérleg tételek állományváltozása adatok E Ft-ban Változás Követelések Vevő követelések Adott előlegek Adott kaució Egyéb követelések Költségvetéssel szembeni követelés Munkavállalókkal szembeni követelés Pénzeszközök Pénztár Elszámolási betétszámla Aktív időbeli elhatárolások Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsön Kapcsolt váll-al szembeni kötelezettség Szállítói kötelezettségek Költségvetéssel szembeni kötelezettségek Jövedelem elszámolási számla Passzív időbeli elhatárolások , Eredménykimutatás tételeinek állományváltozása adatok E Ft-ban Változás Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltségek Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Összes ráfordítás Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Éves bevételek Közhasznú célú működési támogatás Belföldi árbevétel Export árbevétel Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Adózás előtti eredmény

5 IV. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK december 31.-én mérlegen kívüli tételei nem voltak a Társaságnak. V. NYERESÉGADÓ SZÁMÍTÁSOK Társasági adó számítás Adózás előtti eredmény Növelő tételek: Számviteli écs Növelő tételek összesen: Csökkentő tételek: Előző években keletkezett elhatárolt veszteség - Adó törvény szer. Écs Csökkentő tételek összesen: Módosított adóalap évi társasági adó összesen: 0 Befizetett előleg május 31-ig utalandó 0 Adózás előtti eredmény Fizetendő társasági adó 0 Adózott eredmény

6 VI. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 1. A SZERVEZET FŐ CÉLCSOPORTJAI, EREDMÉNYEI A szervezet a tudományos eredmények és a piaci bevezetés közötti szakadékot célozza meg betölteni, azaz lehetővé tenni a vállalkozások és az egyetemek közötti tudástranszfert képezni a hazai vállalkozások vezetőit és munkatársait a tudományos eredmények jelenlegi állásáról, azok hasznosíthatóságának korlátairól a vállalkozásokban innovatív termékek tudásintenzív fejlesztési szakaszában a termék bevezetésének előkészítését. A szervezet közhasznú tevékenységének célcsoportjai: emberi erőforrás oldaláról o egyetemi és főiskolai hallgatók o kutatás-fejlesztésben tevékenykedő fiatal kutatók o doktoranduszok o ipari kutatás-fejlesztéssel foglalkozó doktorok vállalati tevékenységek oldaláról o innovatív vállalkozások o technológia tudástranszferben segítséget igényelő vállalkozások Eredmények: 1. 6db kutatás-fejlesztési projektet zártunk le eredményesen 2db nagyvállalat, 1 közepes vállalat, és 3 kisvállalkozás számára 2. 2 fő pályakezdő, 2 fő tanulmányait folytató munkatársnak, 1 doktorandusznak, és 1 fő doktori fokozattal rendelkező munkatársnak adtunk kutatás-fejlesztési munkát 3. 2db hazai előadást, 1db konferencia-előadást, 2db publikációt jegyeztünk 4. 1db képzésben vállaltunk oktatói szerepet 5. 1 spin-off vállalkozás létrehozásában vettünk részt 6. több, mint 30 vállalkozással egyeztettünk, illetve konzultációt végeztünk a technológiai és fejlesztési lehetőségekről, exportpiaci tevékenységek kialakításáról 2. KIMUTATÁSOK 2/a. Költségvetési támogatások 2011-ben a Társasági nem részesült költségvetési támogatásban. Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhaszn álás célja Felhasználás összege Időpontja Összege Előző évi Tárgy évi 0 adatok e Ft-ban Elszámolás határideje 2/b. Kimutatás a vagyonfelhasználásról - 6 -

7 Megnevezés Előző évi összeg Tárgy évi összeg Változás Ft adatok e Ft-ban Növelésre,csökkenésr e ható tényezők Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék - Eredménytartalék Lekötött tartalék - Értékelési Tartalék - Tárgy évi eredm. alap tevék-ből - Tárgy évi eredmény vállalk. tev-ből - Mérleg szerinti eredmény /c. Cél szerinti juttatások 2011-ben a Társaság nem nyújtott cél szerinti juttatásokat adatok e Ft-ban Juttatás megnevezése Juttatás összegeváltozás Ft-ban Változás %-ban Előző évi Tárgy évi Közhasznú tevék-ben nyújtott: pénzbeli juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes természetbeni juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes Egyéb Összesen: 0 0 Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tev: pénzbeli juttatások nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen: 0 0 2/d. Kimutatás a kapott támogatásokról - 7 -

8 adatok e Ft-ban Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás Előző évi Tárgy évi % E Ft Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemély Egyéni vállalkozó Jogi személyiségű gazdasági társaság Működési célú támogatás 0 Jogi személyiség nélküli társaság Közhasznú szervezet Szja 1% Egyéb (tagdíjak) Pályázati úton elnyert összeg: Összesen: /e. Kimutatás a vezetői juttatásokról 2011-ben a Társaság vezetői nem részesültek külön juttatásokban. adatok e Ft-ban Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás Ft-ban Változás %-ban Előző évi Tárgy évi Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások szja mentes szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök % Egyéb juttatások Összesen: /f. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: 1.1. Műszaki kutatás-fejlesztés a versenyképes magyar informatikai iparért A magyar műszaki informatikai szakterületen a versenyképesség fokozását számos nagyvállalat támogatja, és hajlandó tenni az informatikai piac fejlődéséért, a magyar informatika versenyképességéért. Az idei évben két nagyvállalat - a MAVIR és az NNG (korábbi nevén Nav N Go) mellett - több kis-közepes vállalkozás számára fejlesztettünk új piaci megoldásokat. A megoldásokat saját erőforrások, illetve projekteken, munkakörülményeken való tapasztalatszerzésének céljából fiatal pályakezdők, valamint hallgatók bevonásával végeztük, amely nem csak szakmai fejlődésüket segítette, de fontos referenciaforrásokhoz is jutottak. Fejlesztések: összesen 6db kutatás-fejlesztési projektet zártunk le eredményesen 2db nagyvállalat, 1 közepes vállalat, és 3 kisvállalkozás számára. A projektekben összesen 9db prototípus született, amelyből - 8 -

9 3db közvetlenül iparilag is hasznosítható ben alapítói és tagjai lettünk a 3D Innovációs Klaszternek, részt vettünk a klaszter középtávú stratégiai tervének kialakításában. Emellett megerősítettük tagságunkat a Magyarországon legsikeresebb Mobilitás és Multimédia Klaszterben. Tevékenységében, vállalkozásfejlesztési tevékenységében rendszeresen részt vállalunk Fiatal kutatók, tehetséges szakemberek felkarolása A kutatás-fejlesztés alapján létrejövő társadalmi haszon sok tehetséges hallgató számára nem csak cél, kitörési pont, hanem kifejezetten kihívás, ami nem csak a szűk szakmai területek határainak kitágításában jelentkezik, de a társadalmi felelősség és az ország iránti elkötelezettségben is. A második teljes üzleti évünkben 2 fő pályakezdő, 2 fő tanulmányait folytató munkatársnak, 1 doktorandusznak, és 1 fő doktori fokozattal rendelkező munkatársnak adtunk munkát, aki az egyetemtől távol, az ipari kutatás-fejlesztésben kívánta kipróbálni magát. A évben szakmai versenyfeladatokat is indítottuk, pénzjutalommal díjazva (összesen mintegy 1 MFt értékben) a sikeres pályázókat. A pályázat célja a mobil és Java programozás elsajátításának népszerűsítése, a komplex, szolgáltatás-központú gondolkodás elmélyítése volt, üzleti gondolkodás, marketing és ipari tapasztalatszerzés volt A magyar kutatás-fejlesztés hírnevének terjesztése, öregbítése A évben részt vettünk több szakmai rendezvényen előadóként és résztvevőként is. Előbbi tekintetében sikeres projektbemutatót tartottunk az Oracle évi rendezvényén, a most éledő kognitív informatikai tudomány első nemzetközi konferenciáján, valamint a Kutatók Éjszakája rendezvény programjában. Az elmúlt évben 3 tudományos közleményünk jelent meg nemzetközi konferenciakiadványban, illetve folyóiratban Spin-off vállalkozás indítása és támogatása A kutatás-fejlesztési tevékenységünk végére megérett a piaci bevezetésre. Ennek érdekében új vállalkozást hoztunk létre decemberében, amely az elmúlt években létrehozott termékek kereskedési és forgalmazási jogát viszi tovább. Terveink szerint a szabadalmi eljárások szervezését és specifikációját egyes megoldásaink tekintetében továbbra is a nonprofit kutatóhely fogja birtokolni Oktatás, képzési programok A 2011-es évben az Ybl Miklós Főiskolán tanítottuk az üzleti intelligencia és az adatbányászat elsősorban gyakorlati alkalmazásaira az építőmérnök-menedzser területen elhelyezkedni kívánó hallgatókat

10 3. ERŐFORRÁSOK KIMUTATÁSA 1. Átlagos éves bevétel Előző évi Tárgy évi Átlagos éves bevétel Éves bevétel Megállapítás: a szervezet átlagos éves bevétele meghaladja a Civil tv. 32. (4)a) meghatározott 1 millió forintot. A szervezet megfelel a törvényben meghatározott feltételnek. 2. Két év egybeszámított adózott eredménye Előző évi Tárgy évi Két év eredménye Adózott eredmény Megállapítás: a szervezet két évi egybeszámított adózott eredménye nem negatív, Civil tv. 32. (4)b) A szervezet megfelel a törvényben meghatározott feltételnek. 3. Személyi jellegű ráfordítások aránya Előző évi Tárgy évi Személyi jellegű ráfordítások Vezető tisztségviselők juttatásai Módosított személyi jellegű ráfordítások Összes ráfordítás Összes ráfordítás negyede Megállapítás: a személyi jellegű ráfordítások a tárgy évben elérik az összes ráfordítás egynegyedét. Civil tv. 32. (4)b) Következtetés: A fenti 3 mutató közül egynek kell teljesülnie ahhoz, hogy a szervezet megfeleljen a közhasznúsági feltételeknek. A szervezet mutatószámai 2011-ben 3 esetben megfelelnek a közhasznúsági feltételeknek

11 4. TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁG KIMUTATÁSA 1. Kapott szja 1% aránya Előző évi Tárgy évi Összes bevétel Államháztartás alrendszeréből folyósított összeg - - Korrigált bevétel Korrigált bevétel 2%-a Kapott szja 1% - - Megállapítás: A kapott szja 1% nem éri el az összes bevétel 2%-át, a szervezet nem felel meg a Civil tv. 32. (5)a) pontjában meghatározott feltételnek. 2. Közhasznú tevékenység költségeinek aránya Előző évi Tárgy évi Két év átlaga Összes ráfordítás Összes ráfordítás fele Közhasznú tevékenység költségei Megállapítás: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét két év átlagában, azaz a szervezet megfelel a Civil tv. 32. (5)b) pontjában meghatározott feltételnek. 3. Önkéntes tevékenységet végző személyek száma : 0 fő Megállapítás: A Civil tv. 32. (5) c) értelmében a szervezet akkor is megfelel a közhasznúsági feltételeknek, ha tevékenységében legalább 10 fő közérdekű önkéntes személy működik közre Következtetés: A Civil tv. 32. (5) értelmében a fenti 3 mutató szám közül legalább egynek kell a szervezetnek megfelelnie ahhoz, hogy a közhasznú besorolása megmaradjon. A szervezetnek egy mutatószáma, a közhasznú tevékenység költségeinek aránya megfelel a törvényben meghatározottaknak

12 Összességében a Szervezet a évi adatai, mutatószámai alapján megfelel a Civil tv-ben meghatározott közhasznúsági feltételeknek. VII. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK A vállalkozás az év során a választott tisztségviselők részére tiszteletdíjat nem fizetett. A Társaságnál foglalkoztatottak létszáma december 31-én: 1 fő A Társaságnál az adóhatóság évben vizsgálatot nem folytatott. Budapest, május 14. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Regisztrált mérlegképes könyvelő Nyilvántartási szám:

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben