J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének február 8-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Halmi Béla polgármester, Rózsás Imre alpolgármester, Bedő Ildikó, Dömők József, Farkas Szilárd és Dr. Szabó Ilona képviselők Igazoltan maradt távol: Somogyi András képviselő Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, Simonyai Imre műszaki osztályvezető Halmi Béla: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület 6 tagja az ülésen megjelent. Somogyi András képviselő úr jelezte távolmaradását. Javaslom az írásban kiküldött napirend tárgyalását azzal a módosítással, hogy a 2. napirendi pontot ki kell venni a sorból, mivel nem érkezett meg a pontos forint összeg a napelemes rendszer kiépítéséhez a városháza és a zeneiskola épületére vonatkozóan. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. Javasolt napirendi pontok: 1./ Határozathozatal a KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva című pályázattal kapcsolatban Előadó: Halmi Béla polgármester 2./ Letenye Város Polgármesteri Hivatalában 2 betöltetlen álláshely betöltése Előadó: Halmi Béla polgármester 3./ Egyebek A Képviselő-testület a javasolt napirenddel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 1./ Határozathozatal a KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva című pályázattal kapcsolatban Előadó: Halmi Béla polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva című pályázattal kapcsolatban korábban meghozott határozatunkban kb. 200 millió forintról beszéltünk. Ezeket a számokat most tudjuk pontosan, így forintálisan is jóvá tudjuk hagyni. Jegyző asszony mondja, hogy a helyrajzi számot elrontották, az Andrássy Gyula Általános Iskola az 1669/2 hrsz-ú, a Letenyei Hóvirág Óvoda pedig az 1669/1 hrsz-ú, a többi része rendben van. Bruttó Ft-ról van szó, ebben a saját erő Ft, a KEOP forrásból származó támogatási összeg pedig Ft. Az önerőre fogunk majd pályázni, tehát az önerőnek az 50 %-a is rendben van. A pályázatot hétfőn nyújtják be. A pályázat úgy működik,

2 2 hogy beérkezési sorrendet állapítanak meg, rengetegen igyekeznek a KEOP pályázatba belépni. Volt egy előzetes regisztráció, azt mi megtettük a pályázó révén. Hétfőn beadásra kerül ez az anyag, ezért kell most ezt a határozatot meghozni, mert ez a pályázat szerves részét képezi. Dr. Szabó Ilona: Melyik a helyes helyrajzi szám? Dr. Keresztesi Tímea: Az Andrássy Gyula Általános Iskola az 1669/2 hrsz-ú, a Letenyei Hóvirág Óvoda pedig az 1669/1 hrsz-ú. Dr. Szabó Ilona: Az önerő honnét lesz? Dr. Keresztesi Tímea: Hitelből. A második pontban benne van, hogy az önrész többi részét pedig hitelből biztosítja. Dr. Szabó Ilona: Mi lesz a fedezet? Dr. Keresztesi Tímea: A fedezet attól függ, hogy a hitel mit kér. Ez egy KEOP pályázat, ha a Magyar Fejlesztési Bankhoz tudunk pályázni, ő nem kér fedezetet. Dr. Szabó Ilona: Hogyan lehetne visszafizetni ezt a sok pénzt? Dr. Keresztesi Tímea: Ha minden jól megy, akkor az EU Önerő Alapból a felére kapunk támogatást és akkor már 15 millió forintról beszélünk. Ha a Magyar Fejlesztési Bank kereteibe beleférünk, ott elég jók a konstrukciók, viszonylag alacsony kamatozású és hosszú futamidejű hitelekkel lehet ezeket a pályázatokat megvalósítani. Halmi Béla: A takarékszövetkezetek is beléptek, és a Magyar Fejlesztési Bank hiteleit ajánlják ki. Farkas Szilárd: Mit jelent a hitel felvételnél, hogy kell hozzá állami hozzájárulás? Dr. Keresztesi Tímea: Ehhez nem kell. Azt mondja ki a stabilitási törvény, hogy a megnyert pályázatok önerejéhez, illetve ha utófinanszírozott a pályázat - mint például a mi IPA pályázatunk és ha ehhez kíván az önkormányzat hitelt felvenni, ahhoz kormányzati hozzájárulás nem szükséges. Bedő Ildikó: Február 11-én már olyan állapotban lesz a pályázat, hogy be is lehet nyújtani? Halmi Béla: Igen. Bedő Ildikó: Erre mindig nagyon sokan szoktak pályázni. Halmi Béla: Igen. Volt egy előzetes regisztráció, amit már elmondtam. Bedő Ildikó: Jó lenne valamilyen kapcsolatot, az országgyűlési képviselőket megszólítani, hogy ezt a pályázatot segítsék, hiszen mindkét épület az utolsó pillanatban van. Halmi Béla: Bízunk benne, hogy ez a pályázat nyerni fog.

3 3 Rózsás Imre: Segíthettek volna három éve is. Halmi Béla: Kérem, aki ezzel egyetért, a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 7/2013. (II.8.) számú h a t á r o z a t : 1. Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: Intézmény: Andrássy Gyula Általános Iskola Cím: 8868, Letenye, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.A. Intézmény: Letenyei Hóvirág Óvoda Cím: 8868, Letenye, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.B. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Intézmény: Andrássy Gyula Általános Iskola Hrsz.: Letenye 1669/2 Intézmény: Letenyei Hóvirág Óvoda Hrsz.: Letenye 1669/1 A Projekt megnevezése: Letenye Város köznevelési épületeinek energetikai felújítása A pályázati konstrukció száma: KEOP /B, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: ,- Ft. Bruttó A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége: ,- Ft. Bruttó Az önkormányzati saját erő összege: ,- Ft. Bruttó A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: ,- Ft. Bruttó Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. A Képviselő-testület felhatalmazza Halmi Béla polgármestert a pályázat benyújtására. 2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a KEOP /B pályázat keretében benyújtott Letenye Város köznevelési épületeinek energetikai felújítása elnevezésű pályázat nyertessége esetén a bruttó ,- Ft önrész biztosítása érdekében az EU Önerő Alapból támogatást igényel, és az önrész többi részét pedig hitelből biztosítja. Amennyiben az EU Önerő Alapból támogatásban az önkormányzat nem részesül, az önrész teljes összegét hitelből biztosítja.

4 4 Határidő: pályázat benyújtására: azonnal önrész biztosítására: évi költségvetés elfogadásakor EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtására: nyertesség esetén 30 napon belül Felelős: Halmi Béla polgármester 2./ Letenye Város Polgármesteri Hivatalában 2 betöltetlen álláshely betöltése Előadó: Halmi Béla polgármester (Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Dr. Keresztesi Tímea: Három betöltetlen állás van, de kettőről beszélünk. Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Ha majd feláll ténylegesen az új rend szerint a közös önkormányzati hivatal - ezek most vannak szervezés alatt -, akkor Letenye település továbbra is a három kistelepüléssel karöltve fog működni. Az előkészítés folyamatban van, közös testületi ülésre fog sor kerülni, mindhárom kistelepülés képviselő-testülete is itt lesz. A költségvetés I. fordulóját is fogjuk tárgyalni, és itt a létszámoknál a Polgármesteri Hivatal jelenlegi létszáma 20 fő. Ez bővülni fog, hiszen a költségvetésben úgy fog szerepelni, hogy 25,33 fő lesz a létszám, erre ad forrást az Állam. Minden egyes létszámra megadja a pénzt, és aki ezt nem használja ki, annak jövőre elveszik. Ebből a forrásból tudjuk működtetni a Polgármesteri Hivatalt, ez nem kerül pénzébe Letenye Város Önkormányzatának. Az előterjesztésben két betöltetlen álláshelyről beszélünk, az egyik a Műszaki Osztályon, a másik pedig a Pénzügyi Osztályon van. Ha úgy alakulna, hogy a pénzügyi osztályvezetőnknek gyermekáldása lesz, akkor kell egy olyan ember, aki őt helyettesíteni tudja, aki felsőfokú végzettséggel, mérlegképes könyvelői képesítéssel bír. A Műszaki Osztályra is nagyon fontos a felvétel. A Halmi Nándor elment anyakönyvvezetőnek, ő már nincs ott, és nem tud besegíteni. Feltétlenül dolgozót kell felvenni, hogy ott haladjanak az építéshatósági munkák, mert nem csak Letenye településnek a dolgait kell ellátni, hanem térségi feladatot is. Dr. Szabó Ilona: Ki lenne az? Halmi Béla: Azt nem tudjuk, hogy ki lenne az, ezeket meg kell pályáztatni. Dr. Szabó Ilona: A Munka törvénykönyvében lehetőség van a határozott idejű alkalmazásra és 6 hónap próbaidő kikötésére. Halmi Béla: A köztisztviselői törvény is kimondja, hogy 6 hónap próbaidőt lehet kikötni. Dr. Szabó Ilona: A határozott idejű alkalmazásnál is? Dr. Keresztesi Tímea: A határozott időnél is lehet próbaidő. Dr. Szabó Ilona: Ezt ellentmondásosnak találom. Dr. Keresztesi Tímea: A Kttv-ben úgy van, hogy a határozott időtartamnál is ki kell kötni a próbaidőt, ha újonnan kerül alkalmazásra. Az a kikötés, hogy a próbaidő tartama nem haladhatja meg a foglalkoztatásnak a felét. Ezt mondja ki az új közszolgálati törvény. Egyébként három és hat hónap között kötelező a köztisztviselőknek próbaidőt kikötni. Én a

5 5 hat hónapot azért találom célszerűnek, mert ez az időtartam, amely alatt kiderül, hogy a dolgozó alkalmas-e a feladat ellátására. Dr. Szabó Ilona: Szerintem a három hónap is elég próbaidőnek. Dr. Keresztesi Tímea: A pénzügyi ügyintézőnél el is tudnám fogadni, de az építéshatósági feladatoknál nem. Halmi Béla: A pénzügyi ügyintézőnél sem elég a három hónap. Dr. Keresztesi Tímea: Az építéshatóságnál semmiképpen sem, mert az eléggé speciális terület. Lehet, hogy a dolgozó a vállalkozói oldalról jön és magát a magasépítészetet jól tudja, de a hatósági igazgatást nem. Dr. Szabó Ilona: Ki lenne az a magasépítész? Halmi Béla: Nem tudjuk. Dr. Szabó Ilona: A Végh Lászlónak a fia? Dr. Keresztesi Tímea: Nyílt pályázat lesz. Dr. Szabó Ilona: Remélem nem a Végh László. Halmi Béla: Nem hiszem, hogy megpályázza. Dr. Szabó Ilona: Szeretném megkérdezni, ha a pénzügyi osztályvezető elmenne szülni, akkor a Pusztai Klára lenne az osztályvezető? Dr. Keresztesi Tímea: Nem feltétlenül. Halmi Béla: Nem személyekről van szó. Dr. Szabó Ilona: Bele van írva az anyagba. Dr. Keresztesi Tímea: A pénzügyi ügyintézőt beleírtuk, mert az meghívásos pályázat lesz. Halmi Béla: Szeretném elmondani a jelenlévőknek, hogy a Pusztai Klárának jelenleg van munkahelye. Dr. Szabó Ilona: Van, és vállalkozó is. Dr. Keresztesi Tímea: Köztisztviselőként be kell jelentenie, ha vállalkozó. Ha vezetővé neveződik ki valaki, akkor viszont nem lehet egyéb jogviszonya. Dr. Szabó Ilona: Ezt meg kell neki mondani, mert ő meg akarja tartani a vállalkozását. Dr. Keresztesi Tímea: Ő ezzel tisztában van, neki valamikor volt köztisztviselői állása is Sormáson 4 órában.

6 6 Dr. Szabó Ilona: Azt megbízási jogviszonyban látta el. Kifogásolta a Kormányhivatal, hogy ezt nem teheti meg, mert köztisztviselői státusz kell. Halmi Béla: Minden egyes ember életében vannak fordulópontok. Rájött arra, hogy a maszek világ más jellegű. Megszerezte a tapasztalatot az önkormányzatokon belül, jelenleg is azért vették fel a Tankerülethez, mert a gyakorlata megvan. Nem tudják azt, hogy a Tankerülettől kifelé áll a rúdja, hogy el akar jönni onnan. Próbaidős ott is, nincs akadálya, hogy máról holnapra el tudjon jönni. A Pusztai Klára dolgozott a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulásnál is, jelenleg is ő látja el a könyvelői feladatokat. Fontos, hogy minél gyorsabban döntsünk erről, mert bármikor adódhat olyan helyzet, hogy szakember nélkül marad a pénzügyi részleg. Rózsás Imre: Van más jelölt is? Halmi Béla: Körülnéztünk a piacon és nincs. Mérlegképes könyvelő is kell. Dr. Keresztesi Tímea: Olyan személyt kell találnunk a Pénzügyi Osztályra, aki a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás ügyeire is rálátással van. Néha nem tudjuk, hogy mi hol van, és ő ezt tudja. Halmi Béla: Sajnos nincs minden rendben abból, amit átadtak a kistérségből. Nincsenek leltárok, jelentési kötelezettségek vannak. Én azt gondolom, hogy ennek a két betöltetlen álláshelynek a betöltése nagyon fontos. Ez már 22 fő lesz, a további 3,3 főt majd meglátjuk hogyan fogja támogatni a Kormányzat. A kistelepülésekről elvettek embereket, ott kevesebb lett a létszámuk, mint nekünk, akik járási székhellyel bírunk. Dr. Szabó Ilona: A városba ez úgy fog majd kimenni, hogy megint emeltük a létszámot. Dr. Keresztesi Tímea: Ez még a meglévő létszámon belül van. Dr. Szabó Ilona: Ezt az ideológiát le is kell adni, majd ilyen módon. Halmi Béla: A fedezetről kell elsősorban beszélni. Majd látni lehet a költségvetésben, hogy a fedezet hogyan van levezetve. Dr. Szabó Ilona: A következő testületi ülésen nyilvánosan kell erről szólni. Ne az legyen a választópolgároknál, hogy megint emelik a létszámot. Ez rossz fényt vet a Képviselőtestületre, nem bírják elviselni az emberek az adminisztráció növelését. Dr. Keresztesi Tímea: Nem csak adminisztrációi folyik nálunk. Halmi Béla: Ha előbbre tekintünk, akkor Letenye településre elég sok feladat be fog majd jönni, csak ezt a kistelepülések még nem látják át. Dr. Keresztesi Tímea: Készítem a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban a megállapodást. Már el is készült, még a kistelepülések polgármestereivel kell egyeztetnem. Adatokat kértem a Magyar Államkincstártól, ahol azt mondták, hogy én voltam az első, aki feltette azt a kérdést, hogy mi van akkor - nekem jelenleg 23 fő a megengedett létszám, ezen belül van a három üres hely -, ha ezt nem bővíthetem fel a 25 főre. Azt mondták, hogy tőlük ezt még soha senki nem kérdezte meg, mert eddig mindenhol leépítésre került sor. Ebből

7 7 látszik az, hogy egy járási székhelynek - függetlenül a méretétől rangja van, komolyabb feladatai vannak, mint egy kisebb településnek, kisebb városnak, ahol nincs járási székhely. Halmi Béla: Kérem, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 8/2013. (II.8.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Letenye Város Polgármesteri Hivatalában 1 fő pénzügyi ügyintéző határozott idejű kinevezés keretében történő alkalmazásával 6 hónap próbaidő kikötésével egyetért. Határidő: meghívásos pályázat lezárultát követően azonnal Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 9/2013. (II.8.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Letenye Város Polgármesteri Hivatalában 1 fő építéshatósági ügyintéző határozott idejű kinevezés keretében történő alkalmazásával, 6 hónap próbaidő kikötése mellett egyetért. Határidő: a pályázat lezárultát követően azonnal Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző KÉRDÉS, ÉSZREVÉTEL: Bedő Ildikó: Itt van a báli szezon. Többen felvetették már, hogy az ebédlő az Andrássy Gyula Általános Iskola épületében kicsi. Mondják, hogy régen halottak már az egyedutai kultúrházról. Én nem tudok mit mondani arról, hogy mi van az egyedutai kultúrházban. Kinek a kezelésében van? Milyen állapotban van? Lehetne-e közösségi célokra használni? Ha szükséges, lehetne-e a LEADER-ben oda valamire pályázni. Halmi Béla: Erre van egy pályázat beadva. A pályázatunk gyakorlatilag nyert pontszámban, csak forráshiány miatt nem kapott a településünk támogatást. A horvátokkal közös turisztikai pályázatról van szó. Annyi információt kaptunk, hogy az idei évben összegyűjtik a megmaradt pénzeszközöket, és akinek olyan pályázata volt, mint a miénk, az meg fogja kapni automatikusan ezt a lehetőséget. Jelenleg az épület az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében van. A volt bérlő eltűnt. Gyakorlatilag nincs gáz, azt újra kell terveztetni, mert leszerelték a gázt is, teljesen ki van pakolva. Bedő Ildikó: A galériától kezdve, minden le van szerelve? Halmi Béla: Nem az nincs. A világítótestekről van szó, és be kell szereltetni a gázt.

8 8 Dömők József: Először szereltessük be ide a kastélyba. 20 éve van gáz az emeleten, a földszinten meg nincs. Halmi Béla: Ez nem úgy értendő, hogy fel kell szerelni, hanem meg kell terveztetni a rendszert. Bedő Ildikó: Az én emlékeimben úgy van, hogy az egy jó állapotú épület, felújított mosdókkal. Halmi Béla: Asztalokat és székeket kell beszerezni. Az ott lévő székeket a vállalkozók vásárolták, és azt elvitték. A hármas tengelyben nem pályázhatunk, most a négyes tengelyben pályázhatunk. Meg kell nézni, hogy ilyen szerepelni fog-e benne, vagy nem. Bedő Ildikó: Vannak most is kiírva egyházi, nemzetiségi közösségi terekre pályázatok. Halmi Béla: A báli szezonnak vége már. Dr. Keresztesi Tímea: Ott a nemzetiségi önkormányzat tudna pályázni. Dömők József: A nemzetiségi önkormányzatok megkapják használatra alkalmanként a tánctermet, majd megkérjük őket, hogy adják be arra a részre a pályázatukat. Bedő Ildikó: Ha 200 embert le akarunk ültetni, konferenciát akarunk szervezni. Halmi Béla: Direkt arra lett kitalálva ez, hogy kerékpáros központ lesz. Erről már szóltunk többször is. Bedő Ildikó: Csak legyen rá támogatás. Dr. Szabó Ilona: Egy bejelentésem van. A Fehér Sándor még mindig nem költözött ki a műhelyből, még ma is ott szerel. Halmi Béla: Ezt a jelzést vettem, meg fogom nézni. Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 14,30 órakor bezárom. K.m.f. Halmi Béla polgármester Dr. Keresztesi Tímea jegyző

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült 2012. szeptember 25.-én 18 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Jegyzőkönyv. Készült 2012. szeptember 25.-én 18 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Készült 2012. szeptember 25.-én 18 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen Jelen van: Mellékelt

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 29-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 12/2012.(X.19.) Határozatok: 106/2012. (X. 18.) 107/2012. (X. 18.) 108/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 14. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 11-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26- án 19.00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26- án 19.00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 21/2013. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26- án 19.00

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben