LEHET MÁSKÉNT! Komplex foglakozatási szolgáltatásfejlesztés Észak-magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEHET MÁSKÉNT! Komplex foglakozatási szolgáltatásfejlesztés Észak-magyarországon"

Átírás

1 LEHET MÁSKÉNT! Komplex foglakozatási szolgáltatásfejlesztés Észak-magyarországon A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP /

2 Kedves Olvasó! 2 A kiadvány, amelyet a kezében tart egy fejlesztés kiemelkedően fontos mérföldköve. A Nemzeti fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának as intézkedése keretében óta folyik az a fejlesztő munka, ami a foglalkoztatáspolitika területén az észak-magyarországi régióban tevékenykedő szakemberek szakmai megerősítését célozza. E program keretében tártuk fel azokat az ágazati hiányokat és szükségleteket, amire válaszolva kidolgoztuk fejlesztő programunkat, hogy a foglalkoztatási helyzet javításában dolgozó szakemberek munkáját segítsük. A munka meghatározó részét tették ki azok a műhelyfoglalkozások, amik az egyéni és csoportos fejlesztési módszerek átadását és az intézményi működés segítését célozták. Ezt egészítették ki a kompetencia alapú képzések, mint a kiégést megelőző tréning, a strukturált csoportok vezetésére felkészítő és a coaching alapú tanácsadás elsajátítását célzó képzések. A programokat, módszereket adaptáló és integráló intézmények támogatása tanácsadás formájában valósult meg. A siker kulcsa, kedves szakemberek az Önök kezében van. Önöknek, a munkaerő-piaci integrációt felelősségteljes feladatát felvállaló kollégáknak szerettünk volna elsősorban segítséget nyújtani, hogy korszerű ismeretek elsajátításával, meglévő tudásuk felszínre hozásával és tapasztalataik beépítésével legyenek eredményesek és sikeresek munkájukban. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a kiadvány a szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthat, hiszen az adaptivitást a változó feltételekhez való alkalmazkodásként értelmezzük és a fejlődés alapjának tekintjük. Ennek pedig nem lehet más a célja, mint olyan befogadó társadalom megteremtése, ami legfőbb feladatának tekinti, hogy minden tagja számára biztosítsa a képességeinek és fejlődési ütemének megfelelő egyenlő esélyű részvételt. Ehhez ajánljuk figyelmébe komplex foglalkoztatási szolgáltatásfejlesztési programunkat, mellyel hozzájárultunk a különböző foglalkoztatáspolitikában érintett szektorok közötti bizalom építéséhez és a közös gondolkodás, együttműködés alapjainak lerakásához. Miskolc, március A projekt munkatársainak nevében: Szendrák Dóra ügyvezető

3 A szervezet bemutatása A Regionális Civil Központ Alapítvány 1998-ban alakult, küldetése az észak-magyarországi civil társadalom erejének növelése és autonómiájának fejlesztése. A régióban társadalmi hátrányokkal élő, valamint sikeres önmegvalósítást kereső egyének, csoportok, közösségek részére partnerség elvén alapuló szakmai, módszertani segítségnyújtás. Cél szerinti tevékenységek: Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A civil szervezetek támogatása abból a célból, hogy a régióra jellemző munkanélküliség enyhítésére új módszereket és programokat dolgozzanak ki, működtessenek. Munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások, magán-munkaközvetítő tevékenység folytatása. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Tudományos tevékenység, kutatás. A non-profit szervezetek és az önkormányzatok, valamint a non-profit szervezetek és a gazdasági élet szereplői közötti kapcsolatok erősítése, fejlesztése. Alapítványunk 2007 novemberétől CERTOP Kft által MSZ EN ISO rendszer szerint tanúsított szervezet, érvényessége Fő tevékenységi területek: 3 I. Fejlesztési és képzési szolgáltatások Szervezetünk 2004-től akkreditált felnőttképzési intézmény. Fejlesztési munkánk irányai: Humán tevékenységet végző civil szervezetek és szociális intézmények munkatársai részére OKJ-s képzések és minősített továbbképzések, tréningek. Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, kompetencia fejlesztése, infokommunikációs akadálymentesítés. II. Munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása, komplex munkaerő-piaci projektek működtetése A szervezet eddigi fennállása alatt jelentős részt vállalt a térség munkaerő-piaci gondjainak enyhítésében. 16 Európai Unió által támogatott foglalkoztatási programot bonyolítottunk (OFA, PHARE, HEFOP, ROP, TÁMOP) aminek a haszonélvezői zömében a Miskolc város területén és az észak-magyarországi régióban élő hátrányos helyzetű munkanélküliek. III. Civil és közösségi szolgáltatások működtetése Alapítványunk ig Civil Szolgáltató Központként működött tól Civil Foglalkoztatási Fórumot működtet a régióban. Szervezetünk tagként részt vesz az országos ProHáló, a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, az Észak-magyarországi Regionális Civil Egyeztető Fórum, az Észak-magyarországi Regionális Operatív Program Monitoring Bizottsága és a Miskolci Esélyegyenlőségi Tanács munkájában.

4 A program bemutatása Támogató: Európai Szociális Alap Megvalósító szervezet: Regionális Civil Központ Alapítvány Megvalósulás helyszíne: Észak-magyarországi régió Projektidő: Projekt megvalósítók: Kovács Kamilla programvezető Szendrák Dóra szakmai vezető Kalász Ágnes szakmai munkatárs Vanyó Anita szakmai megvalósító A támogatási program konkrét célja 4 A Recik Alapítvány Európai Uniós támogatással megvalósuló programjaiban kipróbált és alkalmazott módszerek disszeminációja munkaerő-piaci területen működő állami és nem állami szervezetek részére. A hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek munkaerő-piaci integrációja során megvalósított tevékenységek szakmai nyilvánosságának a biztosítása, eredményei és tapasztalatai által kikristályosodott eszközök, módszerek és működő modellek komplex elterjesztése, a rendszerszerű alkalmazás bevezetésének és intézményesülésének támogatása, szakmai műhelyek, konferenciák, képzések és tanácsadás által. Távlati cél A társadalmi befogadást segítő intézmények és szervezetek integrációjának és modernizációjának támogatása, tevékenységük összehangolása. A munkaerő-piaci szolgáltatások minőségi színvonalának emelése, hatékonyságának a javítása, innovatív módszerek elterjesztése. Célcsoport A projektben el kívánjuk érni mindhárom szektor munkaerő-piaci területen működő szervezeteit, intézményeit, munkatársait és önkénteseit. Fontosnak tartjuk az

5 interdiszciplináris megközelítést, az egymás tapasztalataiból való tanulást, hiszen a korábbi rutinok elhagyása és új típusú működési módok, kompetenciák elsajátítása csak egymás iránt nyitott, más szakterület fogalmait ismerő, egymás értékeit elfogadó, együttműködő légkörben lehetséges. A fenti szervezet azon munkatársainak bevonását céloztuk meg, akik: Munkájuk során közvetlenül kapcsolatban állnak hátrányos helyzetű tartós munkanélküliekkel, ügyfélszolgálati illetve kliensmunkában tevékenykednek. Akik affinitást éreznek foglalkoztatási célú programok indítására, közvetlen környezetükben projektek generálására és nem rendelkeznek ehhez kellő tapasztalattal Olyan intézményeket, szervezeteket irányítanak, ahol alap- illetve vállalt feladat a munkanélküliség kezelése, a fogalakoztatási szint emelése. Szakmai szolgáltatások A szakmai szolgáltatások körét kutatás keretében végzett szükségletfelmérésben feltárt információkra alapoztuk. A program keretében négy témacsoportot határoztunk meg, amely kínálati alternatívaként értendő, a tényleges tartalmi megvalósulás, a konkrétan átadásra kerülő fejlesztési tevékenységek az igények alapján kristályosodtak ki. 5 Fejlesztési területek: 1. Munkatársak szakmai kompetenciájának fejlesztése 2. Ügyfélbevonás, képessé tevés és egyéni fejlesztés módszerei 3. Csoportos fejlesztések technikái 4. Intézményi fejlesztés, rendszerszintű működés segítése Tanácsadás Az adaptációban résztvevő szervezetek támogatása szervezettre szabott szakmai segítségnyújtással, négy tanácsadó folyamatos rendelkezésre állásával.

6 Munkatársak szakmai kompetenciáját fejlesztő képzések Burn-out tréning A tréning felkészítést biztosít a kiégés stádiumainak, figyelmeztető tüneteinek felismerésére, az érzelmi reakciók kezelésére, a feszültség ill. a kockázati tényezők csökkentésére. A tréning alkalmával játékosan komoly formában végigkísérjük a kiégés tüneteit a kezdeti stádiumtól a hárító, érzelmi reakciókon át a leépülésig. Minden résztvevő képet kap arról, hol tart a kiégés folyamatában, és eszközöket gyűjthet a saját igényei szerint a burn-out szindróma megállításához, a mentális egészsége megőrzéséhez, javításához. 6

7 Csoportvezetési alapismeretek Akkreditációs engedélyszáma: T /2009 Akkreditált képzésünk célja, hogy a szociális szakemberek képessé váljanak strukturált csoportfoglalkozások vezetésére. A program elsősorban a résztvevők saját tapasztalataira, tudására, képességeire épít interaktív módon. A részvevők képet kapnak a csoport fogalmáról, történeti hátteréről, megismerkednek az egyén és a csoport viszonyával, és a csoport egyénre gyakorolt hatásával. Hangsúlyt fektetünk a természetes csoportfejlődés szakaszainak bemutatására, melynek pontos ismerete képessé teszi a szakembereket az egyes fázisok felismerésére, a megfelelő probléma, - és konfliktuskezelési technikák alkalmazására. Fontos eleme a képzésnek a vezetői szerepek és magatartások bemutatása, a megfelelő vezetői attitűd kialakítása tapasztalati tanulás által. A képzés eredményeként a résztvevők képessé válnak strukturált csoportfoglalkozások szervezésére és vezetésére. 7

8 Coaching alapú tanácsadás Program akkreditációs lajstromszám: PL-3782 Az új típusú tanácsadási módszer felkészítést biztosít a résztvevőknek a munkaerő-piaci tanácsadás során felmerülő konfliktusok és problémák hatékony kezelése. A résztvevők a napi tanácsadói munkában képessé válnak többek közt a hozzájuk forduló ügyfelekkel folytatott beszélgetések bizalmi légkörét kialakítani, a problémaorientált beszélgetéseket megoldás-orientáltba átváltani. A ki nem mondható pontokat, nem nyelvi megjelenítési eszközök használatával felderíteni és a beszélgetőpartner helyzet átlátását segíteni. Megadni az esélyt, hogy az általuk feltárt jelenségek, problémák megértése során rátaláljanak a legmegfelelőbb megoldásra, elérjék a kívánt változást. 8

9 Műhelyfoglalkozások Ügyfélbevonás, képessé tevés és egyéni fejlesztés A résztvevők műhelyfoglalkozások keretében ismerkedhettek meg az egyéni fejlesztés különböző módszereivel, tartalmával és technikáival. Az elméleti ismereteken túl konkrét gyakorlati elemek és tapasztalatátok átadására is törekedtünk Mentorálás I. II. Diagnózis és egyéni fejlesztési terv készítése I. II. Kiválasztás módszertana Élethosszig tartó pályaorientáció (LLG) Munkaerő-piaci tanácsadási típusok és újszerű módszerek On-line tanácsadás 9

10 Csoportos kompetenciafejlesztések Saját élményű csoportfoglalkozás keretében ismerkedhettek meg a szakemberek a csoportos fejlesztések különböző technikáival és módszereivel, eredményeivel, azzal a céllal, hogy ismerjék és fejlesztő munkájukba hatékonyan be tudják építeni ezeket az újszerű módszereket és technikákat Reintegrációs tréning Álláskeresési technikák tréning I. II. Álláskereső klub Mentális állapotjavító tréning Megküzdéstechnikai tréning Kulcsképesség fejlesztés I. II.

11 Intézményi fejlesztés, rendszerszintű működés segítése A résztvevő szervezetek számára műhelyfoglalkozás keretében próbáltuk átadni azokat a szervezeti működést segítő szakmai tapasztalatokat, amelyek hozzásegíthetik őket a szükségletalapú szolgáltatás rendszer kiépítéséhez. Az új ismeretek által javíthatják szolgáltatásuk hatékonyságát és eredményes működését Szükségletfelmérés módszertana I. II. Hálózatfejlesztés Partnerség építés Projektek működtetése a szervezetben Dokumentációs és eljárásrendek fejlesztése Minőségfejlesztés 11

12 A projekt eredményei Kutatás: 66 db kérdőív, 20 db interjú, 1 db fókuszcsoport Nyitókonferencia Megvalósult műhelyek száma: 22 db Kompetenciafejlesztő képzés: 4 db A programban résztvevő szervezetek száma: 98 db Rendezvényen résztvevők száma: 641 fő 19 módszer adaptációja valósult meg. 141 esetben nyilatkoztak a szervezetek arról, hogy a megismert módszert, modellt a jövőben alkalmazni kívánják szakmai munkájuk során. A tapasztalatok összegzése és a hatékonyság visszacsatolása érdekében minden képzések és műhelyek végén a résztvevők elégedettségi kérdőívet töltöttek ki, melyen 1-től 5-ig skálán értékelték az egyes szempontokat. A résztvevők értékelése 12 A kapott válaszokat elemezve elmondható, hogy a résztvevők mind a képzések, műhelyek szakmai színvonalával, mind pedig a rendezvények körülményeivel, szervezettségével elégedettek voltak. Résztvevői vélemények: Fantasztikus a csapat, akik itt voltak, és segítettek! Köszönjük! Kitűnő volt! Nagyon hasznos ismereteket tartalmazott. Azt gondoltam, hogy már nem fogok újat hallani, s mégis kaptam olyan információt, amit beépítve a munkámba, hatékonyabbá teheti azt. Köszönöm!

13 13

14 14

15 15

16 Kiadja: Regionális Civil Központ Alapítvány 3530 Miskolc, Rákóczi u. 12. Telefon: Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-1888 Nyilvántartási szám: Kiadás ideje: február Kiadványt készítette: Szendrák Dóra Kalász Ágnes A program az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infóvonal

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János A Civil Centrum Alapítvány azért tevékenykedik, hogy Magyarországon

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben

SZEREP TANMŰHELY ZÁRÓ KIADVÁNY

SZEREP TANMŰHELY ZÁRÓ KIADVÁNY ZÁRÓ KIADVÁNY TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0008 Összeállította: VASTAG ERIKA, projektmenedzser VÉRTESI-NAGY MÓNIKA, fejlesztési munkatárs a West Hungary Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013 Nun András - igazgató Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért...2 A programról... 2 Mi történt 2013-ban?...

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Záró tanulmány a rendvédelmi vezetővé/mestervezetővé képzés eszköz és módszertanának gyakorlati

Részletesebben

Második Esély Iskolák

Második Esély Iskolák Második Esély Iskolák A Fiatalok Tematikus Hálózat kiadványa elsõsorban azoknak a fiataloknak a segítése érdekében, akik az általános iskola után nem tanulnak tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú oktatási

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben