VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 29. melléklet év folyamán a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás településein, így Pakson is a belső ellenőrzési feladatokat, feladat-ellátási megállapodás alapján a Paksi Polgármesteri Hivatal által alkalmazott 2 fő függetlenített belső ellenőr látta el, 2012 szeptemberétől pedig az egyik ellenőr nyugdíjazása miatt egy fő. A belső ellenőrök rendelkeznek az érvényes jogszabályban előírt regisztrációs számmal, megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlati tapasztalattal. A belső ellenőrzési csoport év folyamán a Társulási Tanács, valamint Paks Város Onkormányzatának képviselő-testülete által elfogadott éves ellenőrzési ütemterv alapján végezte munkáját. Az éves terv módosítására tárgyév folyamán a település vonatkozásában nem került sor. Soron kívüli, terven felüli ellenőrzés nem volt. A települések közötti eloszlás az előző évekhez hasonlóan alakult, azaz kisebb településeken 1:2 ellenőrzés, a két nagyobb településnél pedig 4, illetve 8 vizsgálat valósult meg. Osszesen 30 vizsgálatot végzett a belső ellenőrzési csoport tárgyév folyamán, melyek közül 6 szabályszerűségi, 24 pénzügyi ellenőrzés volt. Paks Város vonatkozásában az éves terv a bölcsődei ellátáshoz, a szociális továbbképzés és szakvizsgához, valamint az oktatáshoz és neveléshez kapcsolódó állami normatív támogatás alapját képező nyilvántartások vizsgálatát, a rendszeres nevelési segély folyósításának pénzügyi ellenőrzését, valamint a közbeszerzési eljárások szabályszerűségi vizsgálatát tartalmazta. (Üsszesen 11 ellenőrzés.) A belső ellenőrzési csoportnál, az utolsó negyedévben fellépő kapacitáshiány miatt, 2 nevelési intézménynél és egy oktatási intézménynél elmaradt a normatíva alapját képező nyilvántartások vizsgálata. Az elmaradt vizsgálatok közül kettőt a belső ellenőrzés beépítette a évi ellenőrzési tervbe. A harmadik vizsgálat időközben okafogyottá vált, mivel az oktatási intézménynek január elsejétől nem az önkormányzat a fenntartója. A belső ellenőrzési vezető elkészítette az ellenőrzési csoport önértékelését, mely alapján elmondható, hogy az ellenőrök a vizsgálatotokat követően elkészítették az előírt ellenőrzési jelentéseket. Az ellenőrzési dokumentumok megfeleltek a jogszabályban előírt alaki, formai és adattartalmi követelménynek. A jelentések javaslattétellel zárultak. A lefolytatott vizsgálatokat követően 5 esetben intézkedésit terv készítését kérte, irányozta elő a belső ellenőrzés. Az érintett szervezeti egység vezetője elkészítette a kért intézkedési tervet, melyet a belső ellenőrzés alkalmasnak talált a hibák kiküszöbölésére, kijavítására, így azokat elfogadta. Ezt követően a vizsgálattal érintett szerv vezetője tájékoztatta a belső ellenőrzési vezetőt az intézkedési tervben felsorolt feladatok megvalósulásáról, hasznosulásáról, mely beszámoló része az éves ellenórzési jelentésnek is. Az ellenőrzések nyomon követéséről a belső ellenőrzési vezető külön kimutatást, nyilvántartást vezet. Az ellenőrzés folyamán olyan tényező, mely a vizsgálat lefolytatását akadályozták volna, nem volt. Osszeférhetetlenségi okok nem merültek fel, emiatt a vizsgálatot felfüggeszteni, megszűntetni nem kellett. Az ellenőrzés során bűntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény nem fordult elő, így az ellenőr ilyen javaslattal nem élt.

2 A belső ellenőrzési vezető jogszabályi kötelezettségének eleget téve elkészítette a évben lefolytatott vizsgálatokról szóló nyilvántartást. A táblázatos formában készített kimutatás jelen éves beszámoló mellékletét képezi. A belső ellenőrzési csoport éves munkáját a vizsgált szervezeti egységek vezetői jónak, illetve kiválónak ítélték. Egyéb észrevételt, javaslatot az értékelések nem tartalmaztak. A belső ellenőrzés, valamint a külső szakmai ellenőrző szervek által tett javaslatokat a város és az intézmények vezetői figyelembe veszik, lehetőségükhöz mérten hasznosítják. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A ÉVRŐL BEVEZETÉS A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (Továbbiakban: Társulás) 14 településén, így Pakson is, 2012 év folyamán a belső ellenőrzési feladatokat Paks Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Csoportja látta el a Társulás 22/2008. (VII.27.) Ktth. számú határozattal elfogadott feladat-ellátási megállapodása alapj án. Megfelelve az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak a belső ellenőrzési vezető elkészítette a kockázatelemzéssel alátámasztott évi ellenőrzési tervet, melyet a Társulási Tanács a 29/2011. (XI.14.) Ktth. számú határozattal, Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ugyrendi és Pénzügyi Bizottsága pedig a 39/2011. (XI.16.) JÜPB határozatával hagyott jóvá. I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA I/l. Éves ellenőrzési tevékenység ~ I/l.a. Az éves euenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A beszámolási időszakban (2012. évben) a Társulási Tanács, valamint a társulásban résztvevő települések önkormányzata képviselő-testületei által elfogadott és jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte munkáját a belső ellenőrzési csoport. Az elkészült ütemterv jogszabályi előírás alapján tartalmazta többek között az ellenőrzés időtartamát, az ellenőrizendő időszakot, az ellenőrzések módszereit, a munkaidő mérleget, az ellenőrzések ütemezését, megjelölve az érintett szervezeti egységeket, az azonosított kockázati tényezőket, valamint a szükséges ellenőri kapacitást, napokban kifejezve. Az ütemezett 36 ellenőrzés száma közel megegyezik az előző évi ellenőrzések számával (2011-ben 37 vizsgálatot tartalmazott az ütemterv). A minimális csökkenés az ellenőrzések témájával és emiatt az egyes ellenőrzések időigényének növekedésével, valamint az ellenőrzésre fordítható napok számának csökkenésével magyarázható. (2011-ben az ellenőrzésre fordítható napok száma 354 nap volt, míg 2012-ben 350 nap volt.) év folyamán az elfogadott éves tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatta a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 31. ~. (5) bekezdése értelmében. 2

3 Ezzel a módosítási lehetőséggel két település élt (Kajdacs, Dunaföldvár), ahol a tervezett ellenőrzés okafogyottá vált, így a Vizsgálat témája egy aktuálisabb és a település szempontjából fontosabb és kockázatosabb ellenőrzést tett indokolttá. A jóváhagyott tervben 9 szabályszerűségi, 24 pénzügyi és 3 rendszerellenőrzés szerepelt. Számszerűen tárgyév folyamán a tervezett 36 ellenőrzés helyett 30 vizsgálat valósult meg,mivel a belső ellenőrzési csoport - az egyik kolléga nyugdíjba Vonulása miatt - az utolsó negyedévben egy fővel látta el a feladatokat. A 6 meghiúsult ellenőrzés közül 5 vizsgálat beépítésre került a évi tervbe, egy vizsgálattal érintett szervezet pedig már nem tartozik az ellenőrzés hatáskörébe évben soron kívüli, terven felüli ellenőrzés lefolytatására nem került sor. Az alábbi táblázat összesítve tartalmazza a évi tervezett és végrehajtott vizsgálatokat: Vizsgálatok típusa Tervezett ellenőrzés Végrehajtott Megjegyzések vizsgálat 24 Pénzügyi ellenőrzés ellenőrzés Szabalyszerusegi... 6 szerepel a evi ellenorzes tervben 3 ellenőrzés 3 Rendszer ellenőrzés O szerepel a évi tervben 36 Összesen 30 Paks Város vonatkozásában az éves ellenőrzési terv a bölcsődei ellátáshoz, a szociális továbbképzés és szakvizsgához, valamint az oktatáshoz és neveléshez kapcsolódó állami normatív támogatások alapját képező nyilvántartások vizsgálatát, a rendszeres nevelési segély folyósításának pénzügyi ellenőrzését, valamint a közbeszerzési eljárások szabályszerűségi vizsgálatát tartalmazta (összesen 11 ellenőrzés). A belső ellenőrzési csoportnál, az utolsó negyedévben fellépő kapacitáshiány miatt, 2 nevelési intézménynél és egy oktatási intézménynél elmaradt a normatíva alapját képező nyilvántartások vizsgálata. Az elmaradt vizsgálatok közül kettőt a belső ellenőrzés beépítette a évi ellenőrzési tervbe. A harmadik vizsgálat időközben okafogyottá vált, mivel az oktatási intézménynek január elsejétől nem az önkormányzat a fenntartója. )~ I/1.b. Tárgyév folyamán végzett vizsgálatok Paks Város Önkormányzatánál és az általa fenntartott intézményeknél összesen 7 pénzügyi és 1 szabályszerűségi vizsgálatot végezett a belső ellenőrzési csoport az alábbi témakörökben: 3

4 I. Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó normatív állami támogatás vizsgálata (Bóbita Bölcsőde) 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás elszámolásának vizsgálata a Szociális intézmények Igazgatóságánál 3. Pedagógus továbbképzés és szakvizsga elszámolásának ellenőrzése a Vak Bottyán Gimnáziumnál 4. Pedagógus továbbképzés és szakvizsga elszámolásának ellenőrzése a Benedek Elek Ovodánál 5. Pedagógus továbbképzés és szakvizsga elszámolásának ellenőrzése a Napsugár Ovodánál 6. Rendszeres nevelési segély vizsgálata Paks Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (Szociális Osztály) 7. A évi normatív támogatások elszámolásához szükséges nyilvántartások szabályosságának, teljességének ellenőrzése a Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél 8. Közbeszerzési eljárás vizsgálata Paks Város Onkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (Műszaki Osztály) Pénzügyi ellenőrzések közé sorolja a jogszabály azokat a vizsgálatokat, melyek során az adott szervezet pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások vizsgálatára kerül sor. Pakson az 1-7-ig felsorolt vizsgálatok valósultak meg pénzügyi ellenőrzés keretein belül. 1. A bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó normatív állami támogatás vizsgálata során az ellenőrzés célkitúzése a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 3. számú melléklete alapján a 14. a. bölcsődei ellátás jogcím alapján igényelt állami normatív támogatás cél szerinti felhasználásának, valamint az elszámolás és felhasználás alapját képező dokumentumok, nyilvántartások meglétének, teljes körűségének, szabályosságának vizsgálata volt. A vizsgálat során tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére és megszűntetésére az ellenőrzési jelentés javaslatokat tartalmazott az önállóan működő intézmény, illetve a fenntartó részére. A javaslatok hasznosulása érdekében intézkedési terv készítését irányozta elő az ellenőr, melyet a szervezet vezetője jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített. A belső ellenőrzés az elkészített tervet alkalmasnak találta a hibák korrigálására, ezért azt elfogadta. 2. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatóságánál az ellenőrzési csoport a szociális továbbképzéshez köthető áflami normatív támogatás elszámolását vizsgálta. Az ellenőrzés tárgyát a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 8. számú mellékletének II. Egyes szociális feladatok támogatása 2. pontja alapján igényelt Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás megalapozottságának, valamint cél szerinti felhasználásának és elszámolásának vizsgálata képezte. 4

5 Az ellenőrzésben foglalt Javaslat megvalósulása érdekében az ellenőrzés intézkedési terv készítését írta elő, melyet az érintett szerv vezetője jogszabályi előírásnak megfelelően elkészített Szintén pénzügyi ellenőrzés keretein belül valósult meg a pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatásának vizsgálata a Benedek Elek Ovodánál, a Napsugár Ovodánál, valamint a Vak Bottyán Gimnáziumnál. A vizsgálatok során az ellenőrzés célkitűzése a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 8. számú melléklete alapján a kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának, valamint az elszámolások alapját képező dokumentumok, nyilvántartások meglétének, teljes körűségének, szabályosságának vizsgálata volt az J..2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása jogcímre tekintettel. Ezekben az esetekben az ellenőrzési Jelentés olyan megállapítást nem tartalmazott, mely jogszabályi előírás alapján intézkedésit terv készítését indokolttá tette volna. 6. A rendszeres nevelési segély pénzügyi vizsgálatát végezte el a belső ellenőrzési csoport Paks Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál. A vizsgálat közvetlenül a hivatal szociális osztályt érintette. Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy a kérelmezők részére megállapított és juttatott támogatás és annak mértéke megfelel-e az érvényben lévő helyi szabályozásnak. Ebben az esetben az ellenőrzési jelentés olyan megállapítást nem tartalmazott, mely jogszabályi előírás alapján intézkedésit terv készítését indokolttá tette volna decemberében a Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a évi normatív támogatások elszámolásához szükséges nyilvántartások szabályosságának, teljességének ellenőrzését végezte a belső ellenőrzési csoport. Az ellenőrzés folyamán a célkitűzés a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete alapján a 15. e. pont alatti jogcím alapján igényelt állami normatív támogatás megalapozottságának vizsgálata, valamint az intézményi statisztikai jelentés és a vezetett tanügyi dokumentumok, nyilvántartások összevetése volt. A vizsgálat folyamán megállapításra nem került sor, a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45. ~ - a alapján intézkedési terv készítése nem volt indokolt. Szabálvszerűségi ellenőrzésnek minősül jogszabály alapján annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, valamint annak vizsgálata, hogy érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. 8. Szabályszerűségi ellenőrzés keretein belül valósult meg év folyamán a közbeszerzési eljárások vizsgálata, mely ellenőrzés a hivatal műszaki osztályát érintette 5

6 közvetlenül A vizsgálat fő célkitűzése annak megállapítása volt, hogy a hivatalnál kialakított közbeszerzési eljárás megfelel-e az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak. Ebben az esetben az ellenőrzési jelentés olyan megállapítást nem tartalmazott, mely intézkedési terv készítését vonta volna maga után. ) I/1.c. Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény nem fordult elő, így az ellenőr ilyen javaslattal nem élt. 1/2. Bizonyosságot adó tevékenység bemutatása ) I/2.a Az ellenőrzési csoport funkcionális függetlensége, létszámhelyzete, összeférhetetlensége Paks Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Csoportja független szervezeti egységként, közvetlenül a munkaszervezet vezető, illetve Paks Város Címzetes Főjegyzőjének irányításával végezte év folyamán munkáját. Az ellenőrzési csoport létszáma változott, januártól szeptemberig két fó, ezt követően - nyugdíjazás miatt - egy fő bonyolította le Pakson és a Kistérség 14 településén a belső ellenőrzési feladatokat. A belső elknőrzési vezető jogszabályban előírt teendőit egy fő látta el és látja el jelenleg is. Tárgyév folyamán összeférhetetlenségi tényező egyik ellenőr vonatkozásában sem állt fenn, emiatt ellenőrzést felfüggeszteni, megszakítani nem kellett. ) I/2.b. A belső ellenőrök képzettségi szintje, szakmai képzése A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII:31.) Kormányrendelet, valamint a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet tartalmazza a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők továbbképzésére, szakmai képzésére vonatkozó főbb előírásokat. A belső ellenőrzési vezető által elkészített és a munkaszervezet vezetője által jóváhagyott évre vonatkozó éves továbbképzési tervben szerepeltek.. A képzési tervben szereplő regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén mindkét ellenőr részt vett. A belső ellenőrzési vezető pedig jogszabályi kötelezettségének eleget téve az ABPE- továbbképzés II. Rendszerellenőrzés modul szakmai követelményeit teljesítette. Az utolsó negyedévre tervezett adó és járuléktörvény változásai előadáson nem vettek részt az ellenőrök, tekintettel az ellenőri kapacitás csökkenésre, valamint a j ogszabályokban bekövetkezett folyamatos változásokra. A belső ellenőri feladatok ellátásához szükséges technikai feltételeket - feladat-ellátási megállapodás értelmében - a szolgáltatást végző szerv, vagyis Paks Város Polgármesteri Hivatala biztosította. Igy az ellenőrök rendelkeztek számítógéppel, nyomtatóval, 6

7 emellett megoldott volt a telefon, a fax és a fénymásoló használata is. Mindkét revizornak volt jogosultsága online webjogtár használatához. A kistérség területén lefolytatandó ellenőrzésekhez szintén a munkaszervezet polgármesteri hivatala biztosította a gépjármű használatot. ~ 112.c Végrehajtást akadályoztató tényező Tárgyév folyamán olyan tényező, mely a belső ellenőrzési csoport munkáját akadályozta volna (humánerőforrás ellátottságán kívül) nem volt. ~ I/2.d. Az ellenőrzési jelentések minősítése önértékelés alapján A belső ellenőrzési vezető elkészítette az önértékelési kérdőívet, mely a belső ellenőrzési csoport évi minőségértékeléséhez kapcsolódik. Fenti minőségértékelés alapján az alábbiak mondhatók el: A belső ellenőrzési csoport év folyamán (a kistérség 14 településén) 30 vizsgálatot végzett. Az ellenőrzések folyamán olyan tényező, mely a vizsgálat lefolytatását akadályozta volna, nem volt. Osszeférhetetlenségi okok nem merültek fel, emiatt vizsgálatot felfüggeszteni, megszűntetni nem kellett. Az ellenőrzések során bűntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény nem fordult elő, így az ellenőrök ilyen javaslattal nem éltek. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.ll.) Korm.rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrök a vizsgálatokat követően minden esetben elkészítették az előírt ellenőrzési jelentéseket. A jelentések minden esetben megfeleltek a jogszabályban rögzített formai és adattartalmi követelménynek, azaz minden esetben tartalmazták az alábbiakat: - az ellenőrzést végző szer, illetve szervezeti egység megnevezését, - az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, - az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást, - az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzött időszakot, - a helyszíni ellenőrzés időpontját, az ellenőrzés célját, - az ellenőrzés feladatait, következtetéseket és javaslatokat, - az ellenőrzés időpontjában lévő vezetők nevét, beosztását, - a jelentés dátumát, aláírásokat, bélyegző lenyomatot. Az ellenőrzési jelentéseket minden esetben úgy fogalmazták meg az ellenőrök, hogy azok alapján az ellenőrzött tevékenység objektíven értékelhető. A belső ellenőr minden olyan tényt szerepeltetett a jelentésben, melyek alapján biztosított az ellenőrzési jelentés teljessége. Minden alkalommal javaslatokat fogalmaztak meg a revizorok a hiányosságok felszámolására, a folyamatok hatékonyabb és eredményesebb működtetése érdekében. Az ellenőrzések eredményei egyértelműen levezethetők az ellenőrzések dokumentumaiból. A jelentéstervezeteket aláírás előtt egyeztették az érintett személyekkel, vezetőkkel. Az elfogadott és aláírásokkal ellátott ellenőrzési jelentéseket 7

8 megküldték minden esetben az ellenőrzött szerv vezetői és. a vizsgálatban érintettek részére. Ezáltal az ellenőrzésből nyert információhoz minden munkatárs hozzáfért. Tárgyév folyamán megállapítás vitatására Paks város vonatkozásában nem került sor. )~ I/2.e. Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőrzési vezető a 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 22. és 50. \5-ban foglaltaknak megfelelően elkészítette a évben lefolytatott vizsgálatokról szóló nyilvántartást, mely tartalmazza az elvégzett vizsgálatok megnevezését, azok típusát, időpontját, valamint az ellenőrzött szerv megnevezését is. A belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet értelmében a belső ellenőrzési vezető feladata továbbá az iratok biztonságos tárolásáról és megőrzéséről való gondoskodás. Ennek eleget téve elmondható, hogy az ellenőrzések folyamán előállított iratokat, zárt iktatórendszeren belül (e-webiktat program) iktatj ák, alszámonkénti bontásban. Az iratokat a belső ellenőrzés irodáiban tárolják, majd a tárgyévi zárást követően az átmeneti irattárból a központi iktatóba kerülnek 10 éves megőrzésre, megfelelve a helyi iratkezelési szabályzat előírásainak is. Mivel a belső ellenőrzési csoport még nem működik 10 éve, ezért iratok selejtezésére nem került sor. )~ I/2.f. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslat. Jogszabályi előírás alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM. rendelet szabályozza a regisztrált és nyilvántartásba vett belső ellenőrök vizsgatétel utáni kötelező továbbképzésének menetét. A beszámoló időszakában alkalmazott mindkét belső ellenőr rendelkezett regisztrációs számmal és a jogszabályban előírt szakmai végzettséggel és gyakorlattal. Fenti jogszabályi előírásnak megfelelően mindkét ellenőr elvégezte már korábban a belső ellenőrök kötelező ABPE I. képzését és ehhez kapcsolódóan, megfelelve a évi képzési tervben előírtaknak, a belső ellenőrzési vezető teljesítette az ABPE II rendszerellenőrzés képzést. Ezen kívül mindkét belső ellenőr részt vett a regisztrált mérlegképes könyvelők éves kötelező képzésén, melyet államháztartási szakon teljesítettek. Nem vettek azonban részt a képzési terv utolsó negyedévére előírt adótörvények változás konferencián, a csoportban bekövetkezett kapacitáshiány és a jogszabályok állandó változása miatt. A belső ellenőrzési vezető kötelessége a belső ellenőrzési tevékenység összehangolása és a belső ellenőrök képzésének biztosítása. Mindemellett nagyon fontos az aktuális ismeretek megszerzése, a már megszerzett tudás folyamatos szinten tartása, fejlesztése, bővítése, melynek érdekében elengedhetetlenül szükséges, hogy az ellenőrzési csoport munkatársai részt tudjanak venni a munkakörükkel kapcsolatos tanfolyamokon, szakmai előadásokon, konferenciákon. 8

9 Ennek érdekében ás jogszabályi kötelezettség mellett, a belső ellenőrzési vezető elkészítette és a munkaszervezet vezető jóváhagyta a 2013-ra vonatkozó képzési tervet, mely az alábbiakat tartalmazza: Sorszám képzés várható tanfolyam megnevezése résztvevők időpontja témája száma folyamatos Regisztrált mérlegképes könyvelők 1 fő kötelező továbbképzése III. negyedév Belső ellenőrök kötelező regisztrációja és vizsgája 1 fő III. negyedév Belső ellenőrzéssel kapcsolatos előadás I fő IV. negyedév Adó- és Járulék törvény változásai I fő Az ellenőrzési munka eredményesebbé és hatékonyabbá tételének szempontjából továbbra is fontosnak tartom a folyamatos információáramlást az ellenőrök ás a társulás önkormányzatai, intézményei és egyéb szervezetei között. ~ 112.g. A belső ellenőrzési csoport munkájának értékelése 2012 decemberében a belső ellenőrzési csoportvezető körlevélben kérte az ellenőrzött szervek vezetőit, hogy különböző szempontok alapján értékeljék a belső ellenőrzési csoport éves munkáját, az ellenőrzések hasznosulását. A felmérő levélben az egyes ellenőrzésekre vonatkozóan feltett kérdések az alábbiak voltak: 1. Hasznos volt-e az On, illetve szervezete számára az ellenőrzés? 2. A belső ellenőr által tett javaslatok építő jellegűek és végrehajthatók voltak-e? 3. A munkavégzés során az ellenőrt a korrektség és az objektivitás jellemezte? 4. A belső ellenőr megfelelően együttműködő volt-e? 5. A belső ellenőr kommunikációs készsége megfelelő volt-e? 6. Segítették-e a javaslatok, intézkedések a szervezet munkáját? Ezekre a kérdésekre kellett a vizsgált szervezeteknek ig súlyozottan válaszolni. Pakson a vizsgált szervezeti egységek vezetői összességében jónak, kiválónak ítélték a belső ellenőrzés munkáját a fenti kérdések vonatkozásában. Az értékelések észrevételt, egyéb javaslatot nem fogalmaztak meg a jövőre vonatkozóan. 1/3. Tanácsadó tevékenység bemutatása A belső ellenőrzési csoport által kifejtett szóbeli tanácsadó tevékenység év folyamán az alábbiakra terjedt ki: szabályzatok készítése során véleményezési tevékenység pénzügyi feladatok, tevékenységek során konkrét probléma megoldása szabályszerűséghez, jogszabálynak való megfelelősséghez köthető feladatok megoldása, 9

10 települések önkormányzatai és azok dolgozói részére nyújtott jogszabály értelmezés, szabálytalanságok kezelésének javítása. A költségvetési szervek vezetőinek döntését előkészítő egyéb tanácsadásra nem került sor, ilyen jellegű felkérést a belső ellenőrzés nem kapott. II. BELSO KONTROLLRENDSZER MÚKODESENEK ERTEKELESE II/i. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Az ellenőrzési munka során a csoport fő célkitűzése az volt, hogy a helyszíni vizsgálatok során minél több hiba korrigálása, kijavítása megvalósuljon. Igy az ellenőrzési jelentések már csak azokat az eseteket tartalmazzák, melyeket a helyszíni vizsgálatok során nem lehetett kiküszöbölni. Erre vonatkozóan az ellenőrzési jelentések minden esetben tartalmaznak megoldást, javaslatot. A felmerült hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, kijavítására, pótlására jogszabályi felhatalmazás alapján intézkedési terv készítését irányozta elő a belső ellenőrzés. Pakson, a 2012-es év folyamán lefolytatott vizsgálatok közül 5 esetben kérte a belső ellenőrzés intézkedési terv készítését az ellenőrzött szervezettől. A vizsgált szervezet vezetője elkészítette a kért intézkedési tervet, melyet a vizsgálatvezető alkalmasnak talált a problémák megoldására, így azt elfogadta. Az ellenőrzés által megfogalmazott konkrét javaslatokat a jelentés I/1.b. pontja, a készített intézkedési tervek megvalósulását pedig a jelentés III. pontja tartalmazza részletesen. 11/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 3. ~. értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszernek megfelelő kontrollkörnyezet kockázatkezelési rendszer. kontrolltevékenységek információs és kommunikációs rendszer nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. ~ Kontrollkörnyezet A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás kezelés. Az önkormányzat célkitűzéseit, stratégiai céljait az alapító okirat, a felépítést tartalmazó szervezeti és működési szabályzat, illetve az egyes feladatokat tartalmazó ügyrend, valamint a rövid és hosszú távú gazdasági programok tartalmazzák. Az egyéni feladatokat a munkaköri leírásokban rögzítik. Ezek által a szervezetnél egyértelműen meghatározták a vezetői hatásköröket és a felelősséget. O

11 Pakson a dokumentumokat aktualizálják, átvezetik rajtuk a szervezeti ás egyéb változásokat. A kialakult gyakorlatnak megfelelően a szervezetnél működnek az előzetes ás utólagos ellenőrzések, vezetői szinten is. Rendelkeznek továbbá a számviteli törvényben meghatározott főbb szabályzatokkal, készítettek, a gyakorlatban is alkalmazott, egyéb területekre érvényes dokumentumokat. (P1: Gépjármű használati szabályzatot) Nagyon fontos, hogy a jövőben a szervezeti és jogszabályi változásokat követve folyamatosan aktualizálják a fent említett dokumentumokon kívül a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, valamint az ellenőrzési nyomvonalat, mely a szervezetek működési folyamatait rögzíti. Utóbbinak tartalmaznia kell mindemellett a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, pontokat. Fontos továbbá szervezetenként meghatározni ás írásban is rögzíteni az elvárt etikai normákat, értékeket. ~ Kockázatkezelési rendszer A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni. PAKS Város Onkormányzata rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, mely tartalmazza a kockázati célokat, kockázati elemeket, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. Az ellenőrzés tapasztalata, hogy a felmerült kockázatokat, problémákat a kialakult gyakorlatnak megfelelően oldják meg. Nagyon fontos a feladatellátás hatékonyságát veszélyeztető tényezők minél hamarabbi feltárása. Magas kockázati tényező a jogszabályok folyamatos és drasztikus változása, melynek követése komoly erőfeszítéseket igényel. Szintén kiemelt probléma az állami támogatások összegének ás a befolyt adók összegének folyamatos csökkenése, a kintlevőségek megfigyelhető növekedése.. ~ Kontrolltevékenységek Jogszabályi előírás alapján a kontrolltevékenység keretei között biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). Az ellenőrzés meglátása szerint a településen kialakították a FEUVE rendszerét, a szervezetnél elkészítették és írásban rögzítették a folyamatokat, melyeket azonban szükséges folyamatosan aktualizálni. A településen Jól működnek a megelőző (preventív) kontrollok, melyek a kötelezettségvállaláshoz és a jóváhagyáshoz kapcsolhatók (p1.: ellenjegyzés, érvényesítés, ellenőrzés, analitikus nyilvántartások vezetése). A feltáró (detektív) ellenőrzések egy részét teszik ki a belső ellenőrzés, valamint a külső ellenőrző szervek revíziói, melyek a már bekövetkezett hibákat tárják fel és rámutatnak a hiba, hiányosság előfordulására, ennek következményeire. A belső ellenőrzés igyekszik a feltárt hiányosságokat a helyszínen kijavítani, kijavíttatni a gyors helyreállítás, a hatékonyabb működés érdekében.. 11

12 Információs és kommunikációs rendszer A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak a megfelelő személyekhez. A településen szabályozott a szervezeten belüli információ-áramlás, melynek leggyakoribb módja a szóbeli utasítás, a megfelelő informatikai rendszerek használata, valamint a beszámoltatás. A kialakított információs és kommunikációs rendszer fő célja, hogy a dolgozók maradéktalanul és haladéktalanul hozzájussanak munkájuk elvégzéséhez nélkülözhetetlen információkhoz. Ez a különböző számítástechnikai rendszerek és szoftverek elterjedésével egyre jobban és gyorsabban megvalósítható. Pakson működtetnek zárt iktatási rendszert is, mely biztosítja a ki- és bejövő dokumentumok érkeztetését, iktatását, folyamatos nyomon követését. Továbbra is fontosnak tartom, hogy a dolgozók is hozzáférjenek a Cd jogtár alkalmazásaihoz, ezzel is meggyorsítva és pontosabbá téve a gyors jogszabálykövetést, mellyel hamarabb kiszűrhetők a szabálytalanságok és jogkövető módon biztosítható az egyes folyamatok szabályszerű működése. ~ Nyomon követési rendszer (Monitoring) A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert kialakítani és működtetni, mely az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzés mellett biztosítja a célok megvalósításának folyamatos és eseti nyomon követését. A belső ellenőrzési csoport a vizsgálatok alkalmával a felmerült problémák kijavítására, a hiányosságok pótlására javaslatokat fogalmazott meg a vizsgált szervezetek részére, melyek megvalósulását folyamatosan nyomon követi. Ennek egyik módja az utóellenőrzés, mely kapacitás hiány miatt csak kivételes esetekben és súlyos hiányosságok esetén, esetleg külön kérésre valósul meg. Gyakoribb megoldás, hogy ugyanazon témakört érintő, következő ellenőrzés alkalmával követi nyomon a belső ellenőrzés az előző jelentésben megfogalmazott javaslatok megvalósulását, hasznosulását. Az önkormányzatoknál külső ellenőrzési szerv az Allami Számvevőszék vizsgálja a belső kontroll értékelését és működését, ennek gyakorisága Paks vonatkozásában általában 2-3 év. A belső ellenőrzés, valamint a külső szakmai ellenőrző szervek által tett javaslatokat a település vezetői figyelembe veszik, lehetőségükhöz mérten hasznosítják. III. AZ INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA A feltáró kontrollok területén igyekezett a belső ellenőrzés hatékony munkavégzéssel segíteni az önkormányzat és intézményei működését, ezért a vizsgálatok alkalmával a feltárt kockázati tényezők csökkentésére, lehetőség szerinti minimalizálására törekedtek. Az előző évekhez hasonlóan a csoport munkájának fő célja - az elkészített ellenőrzési jelentésben tett javaslatok megvalósulásával - az egyéb külső ellenőrzési szervek megállapításainak csökkentése, valamint a folyamtok további szabályszerű működtetése volt. További célként fogalmazódott meg, hogy a vizsgálatok hatékonyságát növelve a feltárt hibákat, hiányosságokat a vizsgálat lefolytatása alatt kiküszöböljék az érintettek. Ezekben az esetekben, mikor a gyors helyreállítás megoldható volt, az 12

13 1... azonnali helyreállítást meg lehetett valósítani, az ellenőrzés nem kötelezte az erintett szervezetet intézkedési terv készítésére. Tárgyév folyamán a csoport 30, ezen belül Pakson S vizsgálatot folyatott és minden vizsgálati jelentés javaslattétellel zárult. Pakson a bölcsődei ellátáshoz, a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásához, valamint az oktatási és nevelési intézményhez köthető továbbképzés és szakvizsga vizsgálata alkalmával javasolta a belső ellenőrzés intézkedési terv készítését a vizsgált szervezetnek. Az érintett vezető jogszabályban előírt módon elkészítette, majd eljutatta az ellenorzes részere az intézkedési tervet. Az ellenorzes alkalmasnak találta a tervet a felmerült problémák kiküszöbölésére, hiányosságok megszüntetésére, így azokat elfogadta. A költségvetési szervek belső kontrollrendszerről és belső ellenőrzésről szóló (XII.31.) Korm.rendelet 14. ~ alapján az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős az ellenőrzési jelentésben foglaltakra elkészített intézkedési tervben foganatosított intézkedések végrehajtásáért, illetve azok nyomon követéséért. A belső ellenőrzesi jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrözött szerv, illetve szervezeti egység vezetője beszámolót készít, melyet eljuttat többek között a belső ellenőrzési vezeto részére. Fenti jogszabályi eloírásra a belső ellenőrzés körlevélben hívta fel az önkormányzatok, illetve szervezetek figyelmét. Pakson az érintett szervezetek vezetői tájékoztatták a belső ellenőrzési vezetőt az ellenőrzési javaslatok hasznosulásáról, megvalósulásáról. Paks, március 26. készítette Takácsné Sáfrán Ildikó Belső ellenőrzési vezeto jóváhagyta Dr. Blazsek Balázs Címzetes főjegyzo

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2011.. ÉVRŐL 4.2. melléklet BEVEZETÉS A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (Továbbiakban: Társulás) 14 településén, így Pakson is 2011. év folyamán a belső ellenőrzési feladatokat

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL D2. sz. melléklet BEVEZETÉS A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan feladat ellátási megállapodást

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés. a Budapest Fővárosi IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi belső ellenőrzéséről

Éves ellenőrzési jelentés. a Budapest Fővárosi IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi belső ellenőrzéséről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2015. 1. oldal, összesen: 10 Az intézmény neve, címe: Az intézmény vezetője: Belső ellenőri álláshellyel

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a évről

Szálka Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a évről Szálka Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a 2015. évről A Szálka Község Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Szám: 1- /2014. Előterjesztés

Szám: 1- /2014. Előterjesztés Szám: 1- /2014. Monorierdő Község Önkormányzat Jegyzője 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.. Telefon: 06-29-419-103 Fax: 06-29-619-390 E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

1. számú melléklet. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás

1. számú melléklet. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 1. számú melléklet Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2015. évről Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Vezetői összefoglaló A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzati társulásnál és tagönkormányzatainál

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.

Éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY Éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján (Tartalma a jogszabályi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2012.

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városháztér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

Beszámoló a belső ellenőrzési feladat évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Ózd, április 25.

Beszámoló a belső ellenőrzési feladat évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Ózd, április 25. Beszámoló a belső ellenőrzési feladat 2015. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Ózd, 2016. április 25. Előterjesztő: Készítette: Társulási Tanács Elnöke Belső Ellenőrzési Csoport

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2016 MÁJ O& Jászboldogháza Község Önkormányzata Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési Jelentés

2016 MÁJ O& Jászboldogháza Község Önkormányzata Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési Jelentés 2016 MÁJ O& Jászboldogháza Község Önkormányzata Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési Jelentés lktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2015. évi Éves ellenőrzési Jelentés és éves

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2015. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Vezetői összefoglaló A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Intézmény neve, címe: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 1064 Budapest, Rózsa u. 67. Intézmény vezetője: Barta Zsolt Belső ellenőr foglalkoztatási formája (közalkalmazott vagy külsős):

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés. a Társult Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés. a Társult Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésére Bugac Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétől 678/1/2013. Előterjesztés a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési

Részletesebben

Szécsény és Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulás

Szécsény és Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulás Szécsény és Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulás ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2011. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92. (10)

Részletesebben

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Vezetői összefoglaló Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2014. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Vezetői összefoglaló A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2013. évi Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző Szolnok,

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest Grassalkovich u. 162 2015. ÉVI ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzéséről

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzéséről Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzéséről Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119.. (4) bekezdése

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2014. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Éves ellenőrzési jelentés Nagycserkesz Község 2014. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEINEK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE A 2011. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEINEK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE A 2011. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 1. számú melléklet Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testület részére AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEINEK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE A 2011. ÉVBEN VÉGZETT

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2012. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselőtestület! A 193/2003. (XI.26) Korm. Rendelet (Ber.) 31. -a éves ellenőrzési jelentés elkészítését írja elő. Az összefoglaló jelentés

Részletesebben

DÁM ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

DÁM ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS DÁM ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRI 2014. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Vezetői összefoglaló A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2009. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól A Képviselő-testület 2010. május

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2010.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2010. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2010. 2 A.) ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. BEZEVEZÉS Éves ellenőrzési jelentésünket

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Javaslat. a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására

Javaslat. a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására Ikt.sz: 13-5/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról

Részletesebben

Hidegkút Község Önkormányzat évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés

Hidegkút Község Önkormányzat évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés Horváthné Székely Zita okl. közgazda, regisztrált belső ellenőr (52528) Levelezési cím: 8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7. Telefon: 06-20-387550 E-mail: revizor.h@gmail.com Ikt.sz: 5-4/206. Hidegkút Község

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerv és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerv és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerv és munkaszervezete 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Készítette:

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

2010. évi ellenőrzési jelentés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének belső ellenőrzéséről

2010. évi ellenőrzési jelentés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének belső ellenőrzéséről 2010. évi ellenőrzési jelentés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének belső ellenőrzéséről I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

GOMBA KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS GOMBA KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2014. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Vezetői összefoglaló A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Ügyiratszám: 51-2/2010/4. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a 2009. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

304-7/2014. Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Melléklet: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

304-7/2014. Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Melléklet: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Ruzsa Község Jegyzőjétől 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Telefon: 62/285-011 304-7/2014. Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Melléklet: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről Resznek Község Önkormányzata képviselő-testületének 27/2014.(V.9.) határozata a 2013. évi belső ellenőrzésről Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Udud Róza belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által végzett

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető Tárgy: Tájékoztató a 2014. évre

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására.

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására. Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására Balkay Attila Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól

Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Készítette: Társulási Tanács Elnöke Belső Ellenőrzési Csoport

Részletesebben

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora 2013. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Intézmények megnevezése Pécsi Horvát Színház 11 Nyugati Városrészi Óvoda 11 Kertvárosi Óvoda 11 Egyesített

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL Ellenőrzési Összefoglaló A Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkaterve a Költségvetési szervek

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

Szám: 2-12/2014. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 2-12/2014. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-12/2014. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2014. (IV. 29.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A 2011. évi belső ellenőrzési jelentésről, a FEUVE és a belső ellenőrzés 2011. évi működtetéséről

ELŐTERJESZTÉS. A 2011. évi belső ellenőrzési jelentésről, a FEUVE és a belső ellenőrzés 2011. évi működtetéséről ELŐTERJESZTÉS A 2011. évi belső ellenőrzési jelentésről, a FEUVE és a belső ellenőrzés 2011. évi működtetéséről Az Áht. 2009. január 1-től hatályos módosítása bevezette a hazai költségvetési szervek vonatkozásában

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a évi belső ellenőrzési tevékenységről Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 30/2014.(V.13.) határozata a 2013. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 61/2010.(04.29.) Öh. számú határozata A 2009. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 5. számú napirendi pontja

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 5. számú napirendi pontja Éves ellenőrzési jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv A munkaterv 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. rendelkezik - többek között - a helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom

Részletesebben