VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 29. melléklet év folyamán a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás településein, így Pakson is a belső ellenőrzési feladatokat, feladat-ellátási megállapodás alapján a Paksi Polgármesteri Hivatal által alkalmazott 2 fő függetlenített belső ellenőr látta el, 2012 szeptemberétől pedig az egyik ellenőr nyugdíjazása miatt egy fő. A belső ellenőrök rendelkeznek az érvényes jogszabályban előírt regisztrációs számmal, megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlati tapasztalattal. A belső ellenőrzési csoport év folyamán a Társulási Tanács, valamint Paks Város Onkormányzatának képviselő-testülete által elfogadott éves ellenőrzési ütemterv alapján végezte munkáját. Az éves terv módosítására tárgyév folyamán a település vonatkozásában nem került sor. Soron kívüli, terven felüli ellenőrzés nem volt. A települések közötti eloszlás az előző évekhez hasonlóan alakult, azaz kisebb településeken 1:2 ellenőrzés, a két nagyobb településnél pedig 4, illetve 8 vizsgálat valósult meg. Osszesen 30 vizsgálatot végzett a belső ellenőrzési csoport tárgyév folyamán, melyek közül 6 szabályszerűségi, 24 pénzügyi ellenőrzés volt. Paks Város vonatkozásában az éves terv a bölcsődei ellátáshoz, a szociális továbbképzés és szakvizsgához, valamint az oktatáshoz és neveléshez kapcsolódó állami normatív támogatás alapját képező nyilvántartások vizsgálatát, a rendszeres nevelési segély folyósításának pénzügyi ellenőrzését, valamint a közbeszerzési eljárások szabályszerűségi vizsgálatát tartalmazta. (Üsszesen 11 ellenőrzés.) A belső ellenőrzési csoportnál, az utolsó negyedévben fellépő kapacitáshiány miatt, 2 nevelési intézménynél és egy oktatási intézménynél elmaradt a normatíva alapját képező nyilvántartások vizsgálata. Az elmaradt vizsgálatok közül kettőt a belső ellenőrzés beépítette a évi ellenőrzési tervbe. A harmadik vizsgálat időközben okafogyottá vált, mivel az oktatási intézménynek január elsejétől nem az önkormányzat a fenntartója. A belső ellenőrzési vezető elkészítette az ellenőrzési csoport önértékelését, mely alapján elmondható, hogy az ellenőrök a vizsgálatotokat követően elkészítették az előírt ellenőrzési jelentéseket. Az ellenőrzési dokumentumok megfeleltek a jogszabályban előírt alaki, formai és adattartalmi követelménynek. A jelentések javaslattétellel zárultak. A lefolytatott vizsgálatokat követően 5 esetben intézkedésit terv készítését kérte, irányozta elő a belső ellenőrzés. Az érintett szervezeti egység vezetője elkészítette a kért intézkedési tervet, melyet a belső ellenőrzés alkalmasnak talált a hibák kiküszöbölésére, kijavítására, így azokat elfogadta. Ezt követően a vizsgálattal érintett szerv vezetője tájékoztatta a belső ellenőrzési vezetőt az intézkedési tervben felsorolt feladatok megvalósulásáról, hasznosulásáról, mely beszámoló része az éves ellenórzési jelentésnek is. Az ellenőrzések nyomon követéséről a belső ellenőrzési vezető külön kimutatást, nyilvántartást vezet. Az ellenőrzés folyamán olyan tényező, mely a vizsgálat lefolytatását akadályozták volna, nem volt. Osszeférhetetlenségi okok nem merültek fel, emiatt a vizsgálatot felfüggeszteni, megszűntetni nem kellett. Az ellenőrzés során bűntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény nem fordult elő, így az ellenőr ilyen javaslattal nem élt.

2 A belső ellenőrzési vezető jogszabályi kötelezettségének eleget téve elkészítette a évben lefolytatott vizsgálatokról szóló nyilvántartást. A táblázatos formában készített kimutatás jelen éves beszámoló mellékletét képezi. A belső ellenőrzési csoport éves munkáját a vizsgált szervezeti egységek vezetői jónak, illetve kiválónak ítélték. Egyéb észrevételt, javaslatot az értékelések nem tartalmaztak. A belső ellenőrzés, valamint a külső szakmai ellenőrző szervek által tett javaslatokat a város és az intézmények vezetői figyelembe veszik, lehetőségükhöz mérten hasznosítják. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A ÉVRŐL BEVEZETÉS A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (Továbbiakban: Társulás) 14 településén, így Pakson is, 2012 év folyamán a belső ellenőrzési feladatokat Paks Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Csoportja látta el a Társulás 22/2008. (VII.27.) Ktth. számú határozattal elfogadott feladat-ellátási megállapodása alapj án. Megfelelve az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak a belső ellenőrzési vezető elkészítette a kockázatelemzéssel alátámasztott évi ellenőrzési tervet, melyet a Társulási Tanács a 29/2011. (XI.14.) Ktth. számú határozattal, Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ugyrendi és Pénzügyi Bizottsága pedig a 39/2011. (XI.16.) JÜPB határozatával hagyott jóvá. I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA I/l. Éves ellenőrzési tevékenység ~ I/l.a. Az éves euenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A beszámolási időszakban (2012. évben) a Társulási Tanács, valamint a társulásban résztvevő települések önkormányzata képviselő-testületei által elfogadott és jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte munkáját a belső ellenőrzési csoport. Az elkészült ütemterv jogszabályi előírás alapján tartalmazta többek között az ellenőrzés időtartamát, az ellenőrizendő időszakot, az ellenőrzések módszereit, a munkaidő mérleget, az ellenőrzések ütemezését, megjelölve az érintett szervezeti egységeket, az azonosított kockázati tényezőket, valamint a szükséges ellenőri kapacitást, napokban kifejezve. Az ütemezett 36 ellenőrzés száma közel megegyezik az előző évi ellenőrzések számával (2011-ben 37 vizsgálatot tartalmazott az ütemterv). A minimális csökkenés az ellenőrzések témájával és emiatt az egyes ellenőrzések időigényének növekedésével, valamint az ellenőrzésre fordítható napok számának csökkenésével magyarázható. (2011-ben az ellenőrzésre fordítható napok száma 354 nap volt, míg 2012-ben 350 nap volt.) év folyamán az elfogadott éves tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatta a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 31. ~. (5) bekezdése értelmében. 2

3 Ezzel a módosítási lehetőséggel két település élt (Kajdacs, Dunaföldvár), ahol a tervezett ellenőrzés okafogyottá vált, így a Vizsgálat témája egy aktuálisabb és a település szempontjából fontosabb és kockázatosabb ellenőrzést tett indokolttá. A jóváhagyott tervben 9 szabályszerűségi, 24 pénzügyi és 3 rendszerellenőrzés szerepelt. Számszerűen tárgyév folyamán a tervezett 36 ellenőrzés helyett 30 vizsgálat valósult meg,mivel a belső ellenőrzési csoport - az egyik kolléga nyugdíjba Vonulása miatt - az utolsó negyedévben egy fővel látta el a feladatokat. A 6 meghiúsult ellenőrzés közül 5 vizsgálat beépítésre került a évi tervbe, egy vizsgálattal érintett szervezet pedig már nem tartozik az ellenőrzés hatáskörébe évben soron kívüli, terven felüli ellenőrzés lefolytatására nem került sor. Az alábbi táblázat összesítve tartalmazza a évi tervezett és végrehajtott vizsgálatokat: Vizsgálatok típusa Tervezett ellenőrzés Végrehajtott Megjegyzések vizsgálat 24 Pénzügyi ellenőrzés ellenőrzés Szabalyszerusegi... 6 szerepel a evi ellenorzes tervben 3 ellenőrzés 3 Rendszer ellenőrzés O szerepel a évi tervben 36 Összesen 30 Paks Város vonatkozásában az éves ellenőrzési terv a bölcsődei ellátáshoz, a szociális továbbképzés és szakvizsgához, valamint az oktatáshoz és neveléshez kapcsolódó állami normatív támogatások alapját képező nyilvántartások vizsgálatát, a rendszeres nevelési segély folyósításának pénzügyi ellenőrzését, valamint a közbeszerzési eljárások szabályszerűségi vizsgálatát tartalmazta (összesen 11 ellenőrzés). A belső ellenőrzési csoportnál, az utolsó negyedévben fellépő kapacitáshiány miatt, 2 nevelési intézménynél és egy oktatási intézménynél elmaradt a normatíva alapját képező nyilvántartások vizsgálata. Az elmaradt vizsgálatok közül kettőt a belső ellenőrzés beépítette a évi ellenőrzési tervbe. A harmadik vizsgálat időközben okafogyottá vált, mivel az oktatási intézménynek január elsejétől nem az önkormányzat a fenntartója. )~ I/1.b. Tárgyév folyamán végzett vizsgálatok Paks Város Önkormányzatánál és az általa fenntartott intézményeknél összesen 7 pénzügyi és 1 szabályszerűségi vizsgálatot végezett a belső ellenőrzési csoport az alábbi témakörökben: 3

4 I. Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó normatív állami támogatás vizsgálata (Bóbita Bölcsőde) 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás elszámolásának vizsgálata a Szociális intézmények Igazgatóságánál 3. Pedagógus továbbképzés és szakvizsga elszámolásának ellenőrzése a Vak Bottyán Gimnáziumnál 4. Pedagógus továbbképzés és szakvizsga elszámolásának ellenőrzése a Benedek Elek Ovodánál 5. Pedagógus továbbképzés és szakvizsga elszámolásának ellenőrzése a Napsugár Ovodánál 6. Rendszeres nevelési segély vizsgálata Paks Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (Szociális Osztály) 7. A évi normatív támogatások elszámolásához szükséges nyilvántartások szabályosságának, teljességének ellenőrzése a Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél 8. Közbeszerzési eljárás vizsgálata Paks Város Onkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (Műszaki Osztály) Pénzügyi ellenőrzések közé sorolja a jogszabály azokat a vizsgálatokat, melyek során az adott szervezet pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások vizsgálatára kerül sor. Pakson az 1-7-ig felsorolt vizsgálatok valósultak meg pénzügyi ellenőrzés keretein belül. 1. A bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó normatív állami támogatás vizsgálata során az ellenőrzés célkitúzése a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 3. számú melléklete alapján a 14. a. bölcsődei ellátás jogcím alapján igényelt állami normatív támogatás cél szerinti felhasználásának, valamint az elszámolás és felhasználás alapját képező dokumentumok, nyilvántartások meglétének, teljes körűségének, szabályosságának vizsgálata volt. A vizsgálat során tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére és megszűntetésére az ellenőrzési jelentés javaslatokat tartalmazott az önállóan működő intézmény, illetve a fenntartó részére. A javaslatok hasznosulása érdekében intézkedési terv készítését irányozta elő az ellenőr, melyet a szervezet vezetője jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített. A belső ellenőrzés az elkészített tervet alkalmasnak találta a hibák korrigálására, ezért azt elfogadta. 2. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatóságánál az ellenőrzési csoport a szociális továbbképzéshez köthető áflami normatív támogatás elszámolását vizsgálta. Az ellenőrzés tárgyát a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 8. számú mellékletének II. Egyes szociális feladatok támogatása 2. pontja alapján igényelt Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás megalapozottságának, valamint cél szerinti felhasználásának és elszámolásának vizsgálata képezte. 4

5 Az ellenőrzésben foglalt Javaslat megvalósulása érdekében az ellenőrzés intézkedési terv készítését írta elő, melyet az érintett szerv vezetője jogszabályi előírásnak megfelelően elkészített Szintén pénzügyi ellenőrzés keretein belül valósult meg a pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatásának vizsgálata a Benedek Elek Ovodánál, a Napsugár Ovodánál, valamint a Vak Bottyán Gimnáziumnál. A vizsgálatok során az ellenőrzés célkitűzése a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 8. számú melléklete alapján a kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának, valamint az elszámolások alapját képező dokumentumok, nyilvántartások meglétének, teljes körűségének, szabályosságának vizsgálata volt az J..2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása jogcímre tekintettel. Ezekben az esetekben az ellenőrzési Jelentés olyan megállapítást nem tartalmazott, mely jogszabályi előírás alapján intézkedésit terv készítését indokolttá tette volna. 6. A rendszeres nevelési segély pénzügyi vizsgálatát végezte el a belső ellenőrzési csoport Paks Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál. A vizsgálat közvetlenül a hivatal szociális osztályt érintette. Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy a kérelmezők részére megállapított és juttatott támogatás és annak mértéke megfelel-e az érvényben lévő helyi szabályozásnak. Ebben az esetben az ellenőrzési jelentés olyan megállapítást nem tartalmazott, mely jogszabályi előírás alapján intézkedésit terv készítését indokolttá tette volna decemberében a Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a évi normatív támogatások elszámolásához szükséges nyilvántartások szabályosságának, teljességének ellenőrzését végezte a belső ellenőrzési csoport. Az ellenőrzés folyamán a célkitűzés a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete alapján a 15. e. pont alatti jogcím alapján igényelt állami normatív támogatás megalapozottságának vizsgálata, valamint az intézményi statisztikai jelentés és a vezetett tanügyi dokumentumok, nyilvántartások összevetése volt. A vizsgálat folyamán megállapításra nem került sor, a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45. ~ - a alapján intézkedési terv készítése nem volt indokolt. Szabálvszerűségi ellenőrzésnek minősül jogszabály alapján annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, valamint annak vizsgálata, hogy érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. 8. Szabályszerűségi ellenőrzés keretein belül valósult meg év folyamán a közbeszerzési eljárások vizsgálata, mely ellenőrzés a hivatal műszaki osztályát érintette 5

6 közvetlenül A vizsgálat fő célkitűzése annak megállapítása volt, hogy a hivatalnál kialakított közbeszerzési eljárás megfelel-e az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak. Ebben az esetben az ellenőrzési jelentés olyan megállapítást nem tartalmazott, mely intézkedési terv készítését vonta volna maga után. ) I/1.c. Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény nem fordult elő, így az ellenőr ilyen javaslattal nem élt. 1/2. Bizonyosságot adó tevékenység bemutatása ) I/2.a Az ellenőrzési csoport funkcionális függetlensége, létszámhelyzete, összeférhetetlensége Paks Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Csoportja független szervezeti egységként, közvetlenül a munkaszervezet vezető, illetve Paks Város Címzetes Főjegyzőjének irányításával végezte év folyamán munkáját. Az ellenőrzési csoport létszáma változott, januártól szeptemberig két fó, ezt követően - nyugdíjazás miatt - egy fő bonyolította le Pakson és a Kistérség 14 településén a belső ellenőrzési feladatokat. A belső elknőrzési vezető jogszabályban előírt teendőit egy fő látta el és látja el jelenleg is. Tárgyév folyamán összeférhetetlenségi tényező egyik ellenőr vonatkozásában sem állt fenn, emiatt ellenőrzést felfüggeszteni, megszakítani nem kellett. ) I/2.b. A belső ellenőrök képzettségi szintje, szakmai képzése A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII:31.) Kormányrendelet, valamint a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet tartalmazza a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők továbbképzésére, szakmai képzésére vonatkozó főbb előírásokat. A belső ellenőrzési vezető által elkészített és a munkaszervezet vezetője által jóváhagyott évre vonatkozó éves továbbképzési tervben szerepeltek.. A képzési tervben szereplő regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén mindkét ellenőr részt vett. A belső ellenőrzési vezető pedig jogszabályi kötelezettségének eleget téve az ABPE- továbbképzés II. Rendszerellenőrzés modul szakmai követelményeit teljesítette. Az utolsó negyedévre tervezett adó és járuléktörvény változásai előadáson nem vettek részt az ellenőrök, tekintettel az ellenőri kapacitás csökkenésre, valamint a j ogszabályokban bekövetkezett folyamatos változásokra. A belső ellenőri feladatok ellátásához szükséges technikai feltételeket - feladat-ellátási megállapodás értelmében - a szolgáltatást végző szerv, vagyis Paks Város Polgármesteri Hivatala biztosította. Igy az ellenőrök rendelkeztek számítógéppel, nyomtatóval, 6

7 emellett megoldott volt a telefon, a fax és a fénymásoló használata is. Mindkét revizornak volt jogosultsága online webjogtár használatához. A kistérség területén lefolytatandó ellenőrzésekhez szintén a munkaszervezet polgármesteri hivatala biztosította a gépjármű használatot. ~ 112.c Végrehajtást akadályoztató tényező Tárgyév folyamán olyan tényező, mely a belső ellenőrzési csoport munkáját akadályozta volna (humánerőforrás ellátottságán kívül) nem volt. ~ I/2.d. Az ellenőrzési jelentések minősítése önértékelés alapján A belső ellenőrzési vezető elkészítette az önértékelési kérdőívet, mely a belső ellenőrzési csoport évi minőségértékeléséhez kapcsolódik. Fenti minőségértékelés alapján az alábbiak mondhatók el: A belső ellenőrzési csoport év folyamán (a kistérség 14 településén) 30 vizsgálatot végzett. Az ellenőrzések folyamán olyan tényező, mely a vizsgálat lefolytatását akadályozta volna, nem volt. Osszeférhetetlenségi okok nem merültek fel, emiatt vizsgálatot felfüggeszteni, megszűntetni nem kellett. Az ellenőrzések során bűntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési felelősséggel járó esemény nem fordult elő, így az ellenőrök ilyen javaslattal nem éltek. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.ll.) Korm.rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrök a vizsgálatokat követően minden esetben elkészítették az előírt ellenőrzési jelentéseket. A jelentések minden esetben megfeleltek a jogszabályban rögzített formai és adattartalmi követelménynek, azaz minden esetben tartalmazták az alábbiakat: - az ellenőrzést végző szer, illetve szervezeti egység megnevezését, - az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, - az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást, - az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzött időszakot, - a helyszíni ellenőrzés időpontját, az ellenőrzés célját, - az ellenőrzés feladatait, következtetéseket és javaslatokat, - az ellenőrzés időpontjában lévő vezetők nevét, beosztását, - a jelentés dátumát, aláírásokat, bélyegző lenyomatot. Az ellenőrzési jelentéseket minden esetben úgy fogalmazták meg az ellenőrök, hogy azok alapján az ellenőrzött tevékenység objektíven értékelhető. A belső ellenőr minden olyan tényt szerepeltetett a jelentésben, melyek alapján biztosított az ellenőrzési jelentés teljessége. Minden alkalommal javaslatokat fogalmaztak meg a revizorok a hiányosságok felszámolására, a folyamatok hatékonyabb és eredményesebb működtetése érdekében. Az ellenőrzések eredményei egyértelműen levezethetők az ellenőrzések dokumentumaiból. A jelentéstervezeteket aláírás előtt egyeztették az érintett személyekkel, vezetőkkel. Az elfogadott és aláírásokkal ellátott ellenőrzési jelentéseket 7

8 megküldték minden esetben az ellenőrzött szerv vezetői és. a vizsgálatban érintettek részére. Ezáltal az ellenőrzésből nyert információhoz minden munkatárs hozzáfért. Tárgyév folyamán megállapítás vitatására Paks város vonatkozásában nem került sor. )~ I/2.e. Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőrzési vezető a 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 22. és 50. \5-ban foglaltaknak megfelelően elkészítette a évben lefolytatott vizsgálatokról szóló nyilvántartást, mely tartalmazza az elvégzett vizsgálatok megnevezését, azok típusát, időpontját, valamint az ellenőrzött szerv megnevezését is. A belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet értelmében a belső ellenőrzési vezető feladata továbbá az iratok biztonságos tárolásáról és megőrzéséről való gondoskodás. Ennek eleget téve elmondható, hogy az ellenőrzések folyamán előállított iratokat, zárt iktatórendszeren belül (e-webiktat program) iktatj ák, alszámonkénti bontásban. Az iratokat a belső ellenőrzés irodáiban tárolják, majd a tárgyévi zárást követően az átmeneti irattárból a központi iktatóba kerülnek 10 éves megőrzésre, megfelelve a helyi iratkezelési szabályzat előírásainak is. Mivel a belső ellenőrzési csoport még nem működik 10 éve, ezért iratok selejtezésére nem került sor. )~ I/2.f. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslat. Jogszabályi előírás alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM. rendelet szabályozza a regisztrált és nyilvántartásba vett belső ellenőrök vizsgatétel utáni kötelező továbbképzésének menetét. A beszámoló időszakában alkalmazott mindkét belső ellenőr rendelkezett regisztrációs számmal és a jogszabályban előírt szakmai végzettséggel és gyakorlattal. Fenti jogszabályi előírásnak megfelelően mindkét ellenőr elvégezte már korábban a belső ellenőrök kötelező ABPE I. képzését és ehhez kapcsolódóan, megfelelve a évi képzési tervben előírtaknak, a belső ellenőrzési vezető teljesítette az ABPE II rendszerellenőrzés képzést. Ezen kívül mindkét belső ellenőr részt vett a regisztrált mérlegképes könyvelők éves kötelező képzésén, melyet államháztartási szakon teljesítettek. Nem vettek azonban részt a képzési terv utolsó negyedévére előírt adótörvények változás konferencián, a csoportban bekövetkezett kapacitáshiány és a jogszabályok állandó változása miatt. A belső ellenőrzési vezető kötelessége a belső ellenőrzési tevékenység összehangolása és a belső ellenőrök képzésének biztosítása. Mindemellett nagyon fontos az aktuális ismeretek megszerzése, a már megszerzett tudás folyamatos szinten tartása, fejlesztése, bővítése, melynek érdekében elengedhetetlenül szükséges, hogy az ellenőrzési csoport munkatársai részt tudjanak venni a munkakörükkel kapcsolatos tanfolyamokon, szakmai előadásokon, konferenciákon. 8

9 Ennek érdekében ás jogszabályi kötelezettség mellett, a belső ellenőrzési vezető elkészítette és a munkaszervezet vezető jóváhagyta a 2013-ra vonatkozó képzési tervet, mely az alábbiakat tartalmazza: Sorszám képzés várható tanfolyam megnevezése résztvevők időpontja témája száma folyamatos Regisztrált mérlegképes könyvelők 1 fő kötelező továbbképzése III. negyedév Belső ellenőrök kötelező regisztrációja és vizsgája 1 fő III. negyedév Belső ellenőrzéssel kapcsolatos előadás I fő IV. negyedév Adó- és Járulék törvény változásai I fő Az ellenőrzési munka eredményesebbé és hatékonyabbá tételének szempontjából továbbra is fontosnak tartom a folyamatos információáramlást az ellenőrök ás a társulás önkormányzatai, intézményei és egyéb szervezetei között. ~ 112.g. A belső ellenőrzési csoport munkájának értékelése 2012 decemberében a belső ellenőrzési csoportvezető körlevélben kérte az ellenőrzött szervek vezetőit, hogy különböző szempontok alapján értékeljék a belső ellenőrzési csoport éves munkáját, az ellenőrzések hasznosulását. A felmérő levélben az egyes ellenőrzésekre vonatkozóan feltett kérdések az alábbiak voltak: 1. Hasznos volt-e az On, illetve szervezete számára az ellenőrzés? 2. A belső ellenőr által tett javaslatok építő jellegűek és végrehajthatók voltak-e? 3. A munkavégzés során az ellenőrt a korrektség és az objektivitás jellemezte? 4. A belső ellenőr megfelelően együttműködő volt-e? 5. A belső ellenőr kommunikációs készsége megfelelő volt-e? 6. Segítették-e a javaslatok, intézkedések a szervezet munkáját? Ezekre a kérdésekre kellett a vizsgált szervezeteknek ig súlyozottan válaszolni. Pakson a vizsgált szervezeti egységek vezetői összességében jónak, kiválónak ítélték a belső ellenőrzés munkáját a fenti kérdések vonatkozásában. Az értékelések észrevételt, egyéb javaslatot nem fogalmaztak meg a jövőre vonatkozóan. 1/3. Tanácsadó tevékenység bemutatása A belső ellenőrzési csoport által kifejtett szóbeli tanácsadó tevékenység év folyamán az alábbiakra terjedt ki: szabályzatok készítése során véleményezési tevékenység pénzügyi feladatok, tevékenységek során konkrét probléma megoldása szabályszerűséghez, jogszabálynak való megfelelősséghez köthető feladatok megoldása, 9

10 települések önkormányzatai és azok dolgozói részére nyújtott jogszabály értelmezés, szabálytalanságok kezelésének javítása. A költségvetési szervek vezetőinek döntését előkészítő egyéb tanácsadásra nem került sor, ilyen jellegű felkérést a belső ellenőrzés nem kapott. II. BELSO KONTROLLRENDSZER MÚKODESENEK ERTEKELESE II/i. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Az ellenőrzési munka során a csoport fő célkitűzése az volt, hogy a helyszíni vizsgálatok során minél több hiba korrigálása, kijavítása megvalósuljon. Igy az ellenőrzési jelentések már csak azokat az eseteket tartalmazzák, melyeket a helyszíni vizsgálatok során nem lehetett kiküszöbölni. Erre vonatkozóan az ellenőrzési jelentések minden esetben tartalmaznak megoldást, javaslatot. A felmerült hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, kijavítására, pótlására jogszabályi felhatalmazás alapján intézkedési terv készítését irányozta elő a belső ellenőrzés. Pakson, a 2012-es év folyamán lefolytatott vizsgálatok közül 5 esetben kérte a belső ellenőrzés intézkedési terv készítését az ellenőrzött szervezettől. A vizsgált szervezet vezetője elkészítette a kért intézkedési tervet, melyet a vizsgálatvezető alkalmasnak talált a problémák megoldására, így azt elfogadta. Az ellenőrzés által megfogalmazott konkrét javaslatokat a jelentés I/1.b. pontja, a készített intézkedési tervek megvalósulását pedig a jelentés III. pontja tartalmazza részletesen. 11/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 3. ~. értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszernek megfelelő kontrollkörnyezet kockázatkezelési rendszer. kontrolltevékenységek információs és kommunikációs rendszer nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. ~ Kontrollkörnyezet A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás kezelés. Az önkormányzat célkitűzéseit, stratégiai céljait az alapító okirat, a felépítést tartalmazó szervezeti és működési szabályzat, illetve az egyes feladatokat tartalmazó ügyrend, valamint a rövid és hosszú távú gazdasági programok tartalmazzák. Az egyéni feladatokat a munkaköri leírásokban rögzítik. Ezek által a szervezetnél egyértelműen meghatározták a vezetői hatásköröket és a felelősséget. O

11 Pakson a dokumentumokat aktualizálják, átvezetik rajtuk a szervezeti ás egyéb változásokat. A kialakult gyakorlatnak megfelelően a szervezetnél működnek az előzetes ás utólagos ellenőrzések, vezetői szinten is. Rendelkeznek továbbá a számviteli törvényben meghatározott főbb szabályzatokkal, készítettek, a gyakorlatban is alkalmazott, egyéb területekre érvényes dokumentumokat. (P1: Gépjármű használati szabályzatot) Nagyon fontos, hogy a jövőben a szervezeti és jogszabályi változásokat követve folyamatosan aktualizálják a fent említett dokumentumokon kívül a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, valamint az ellenőrzési nyomvonalat, mely a szervezetek működési folyamatait rögzíti. Utóbbinak tartalmaznia kell mindemellett a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, pontokat. Fontos továbbá szervezetenként meghatározni ás írásban is rögzíteni az elvárt etikai normákat, értékeket. ~ Kockázatkezelési rendszer A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni. PAKS Város Onkormányzata rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, mely tartalmazza a kockázati célokat, kockázati elemeket, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. Az ellenőrzés tapasztalata, hogy a felmerült kockázatokat, problémákat a kialakult gyakorlatnak megfelelően oldják meg. Nagyon fontos a feladatellátás hatékonyságát veszélyeztető tényezők minél hamarabbi feltárása. Magas kockázati tényező a jogszabályok folyamatos és drasztikus változása, melynek követése komoly erőfeszítéseket igényel. Szintén kiemelt probléma az állami támogatások összegének ás a befolyt adók összegének folyamatos csökkenése, a kintlevőségek megfigyelhető növekedése.. ~ Kontrolltevékenységek Jogszabályi előírás alapján a kontrolltevékenység keretei között biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). Az ellenőrzés meglátása szerint a településen kialakították a FEUVE rendszerét, a szervezetnél elkészítették és írásban rögzítették a folyamatokat, melyeket azonban szükséges folyamatosan aktualizálni. A településen Jól működnek a megelőző (preventív) kontrollok, melyek a kötelezettségvállaláshoz és a jóváhagyáshoz kapcsolhatók (p1.: ellenjegyzés, érvényesítés, ellenőrzés, analitikus nyilvántartások vezetése). A feltáró (detektív) ellenőrzések egy részét teszik ki a belső ellenőrzés, valamint a külső ellenőrző szervek revíziói, melyek a már bekövetkezett hibákat tárják fel és rámutatnak a hiba, hiányosság előfordulására, ennek következményeire. A belső ellenőrzés igyekszik a feltárt hiányosságokat a helyszínen kijavítani, kijavíttatni a gyors helyreállítás, a hatékonyabb működés érdekében.. 11

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2010.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2010. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2010. 2 A.) ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. BEZEVEZÉS Éves ellenőrzési jelentésünket

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 30-án 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 30-án 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 30-án 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzés éves összegző jelentése és a belső

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester Tóth Gellért

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására 4. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI JEGYZŐ 37-7 /2015. ikt.sz. JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS elfogadására Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

JELENTÉS. 13122 2013. november

JELENTÉS. 13122 2013. november JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Visegrád 13122 2013. november Állami Számvevőszék

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

ELŐTERJESZTÉS Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 6. Napirend Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 6. Napirend ELŐTERJESZTÉS Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tisztelt Képviselő-testület! 1. Előzmények Bánk Község

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Intézmény neve, címe: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 1064 Budapest, Rózsa u. 67. Intézmény vezetője: Barta Zsolt Belső ellenőr foglalkoztatási formája (közalkalmazott vagy külsős):

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben