'ktatoszéin~leg:~i;~~' Ó~::...""..db

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'ktatoszéin~leg:~i;~~' Ó~::...""..db"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA ELLENÓRZÉSIOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) ; (42) , Fax: (42) E-maii: Ügyiratszám: /2011.XL Ügyintéző: Auxi Csabáné NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL XI. Ellenőrzési 02oi1'io.Lt.~ 'ktatoszéin~leg:~i;~~' Ó~::...""..db Előiratszáma:..... :...El.'e:C ,._ E!ö'adó neve:... ~ - JELENTÉSTERVEZET a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum soron kívüli ellenőrzéséről NYíREGYHÁZA

2 I. Az ellenőrzést végző szervezeti egység: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgánnesteri Hivatal Ellenőrzési Osztály Az ellenőrzött szervezet: Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.) Az ellenőrzés tárgya: A bejelentésben foglaltak kivizsgálása. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézményben a gazdasági vezető foglalkoztatása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e. A TÁMOP / pályázat lebonyolítása, a felnőttképzési információs szolgálat működtetése, a záró-konferencia lebonyolítása szabályszerűen történt':'e. Az ellenőrzés típusa: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XL26.) Kormányrendelet szerint értelmezett szabályszeruségi ellenőrzés. Ellenőrzött időszak: november 01. napjától a helyszíni ellenőrzés időpontjáig. Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás, egyéb rendelkezés: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (Ótv.), Az ellenőrzés jogszabályi háttere: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény A számvitelről szóló évi C. törvény Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XIL24.) Kormányrendelet A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Kormányrendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (továbbiakban Ámr.) Az államháztartás működési rendjéről szóló (XII.30.) Kormányrendelet Az ellenőrzést a /2011. XI. számú megbízólevél alapján vezette és végezte: Auxi Csabáné belső ellenőr Az ellenőrzést koordinálta: Lengyelné Petris Erika osztályvezető 2

3 ll. ÖSSZEFOGLALÓ Tóth Róbertné gazdasági vezető a vizsgált időszakban nem rendelkezett mérlegképes könyvelői regisztrációval, de a beszámoló aláírása jogszerűen történt, mert azt az intézményben dolgozó regisztrált mérlegképes könyvelő is aláírta. A gazdasági vezető közalkalmazotti jogviszonya mellett történő megbízása nem felelt meg a Kjt. előírásainak, mert a feladat ellátását a munkaköri leírása is tartalmazza. Sivadó Sándor projektmenedzser kinevezése, a munkaköri leírása és a jelenléti ív vezetése nem volt összhangban, a kinevezése heti 45 órára, a munkaköri leírása heti 40 órára szólt. A kiflzetés 45 órára történt. A megbízási, valamint a vállalkozási szerződésekben foglalt összegek kifizetésére minden esetben az intézmény vezetője vállalt kötelezettséget, hiányosság, hogy a gazdasági vezető azt nem ellenjegyezte. Az intézmény rendelkezik Kötelezettségvállalási szabályzattal, de ebben az aláírásra jogosultak személyéről és aláírás-mintá j ukról nem vezet naprakész nyilvántartást,. valamint a projekt során történő szakmai teljesitésigazolókat nem jelölte ki. A közművelődési szakemberek a feladatok specialitásából adódóan rugalmas munkaidőben dolgoznak, ezért lehetőségűk volt a projekt feladatok megbízási szerződéssel történő ellátására napközben. Az intézmény költségvetésében túlmunkára nincs előirányzat, aszúrópróbaszerű ellenőrzés során megállapítottam, hogy túlmunka elszámolására nem is került sor, azt "lecsúsztatják" a dolgozók. Hiányosság, hogy az intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában nem rögzítette a túlmunka, az esti, és hétvégi ügyeletek elszámolását. Az intézmény vállalkozási szerződést kötött a április 14. napján tartott záró tanácskozásánakelőadás tartására, az előadáshoz az előadó biztosítására, valamint büfé (étel-ital) szolgáltatás biztosítására. A szolgáltatást az intézmény vezetője írásban rendelte, a szolgáltató árkalkulációt készített, az intézmény vezetője azt a számlával együtt kezelte. Hiányosság, hogy az árkalkuláció nem eléggé részletezett, a számláról hiányzik a mennyiség és az egységár feltüntetése. A mérleg, főkönyv, analitikus nyilvántartás egyeztetése során megállapítottam, hogy a leltározás nincs összhangban a számviteli törvény előírásaival, a leltározás nem december 31-ei fordulónappal készült. Az intézmény követelései során nem minősítette az adósokat, nem alkalmazta az értékvesztés elszámolását, az aktív pénzügyi elszámolásokról történt átvezetés nem időben történt. A gazdasági események könyvelése nem minden esetben történt megfelelő főkönyvi számlára 3

4 AZ ELLENŐRZÉS RÉSZLETES MEGÁLLAPíTÁSAI 1.) A gazdasági vezető foglalkoztatása A Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyennekcentrumban a gazdasági vezetői feladatokat napjától Tóth Róbertné látja el. Az intézmény rendelkezésemre bocsátotta Tóth Róbertné gazdasági vezető személyi anyagát, amelyből megállapítottam, hogy; ll. 04. napján kelt, 713/2009.II.20. iktatószámmal ellátott Kinevezéssel rendelkezik. K-102/2005.N. szám alatt, április 5. napján kelt főiskolai oklevéllel rendelkezik, amely igazolja, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karának Kereskedelmi szakán a KVIF Jogutód intézményében kereskedelmi közgazdásszá nyilvánították napján MKV15/201O törzslap szám alartnyilvántartott, a Perfekt Zrt. szervezésében, azonosító számú mérlegképes könyvelő vállalkozási szak megnevezésű szakképesítést szerzett napján MKA 15002/24/2011. törzslap szám alatt nyilvántartott, a Perfekt Zrt. szervezésében, azonosító számú, államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítést szerzett.' Rendelkezik január Ol. napján kelt, 63/ szám alatt iktatott, munkaköri leirással. A munkaköri leírás részletesen tartalmazza a munkaköréhez tartozó feladatokat. Hiányosságként állapítottam meg, hogy jogköreként előírásra került - az ellenjegyzés mellett -'- a' kötelezettségvállalási jog, amely ellentétes 'az' államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (továbbiakban Ámr.) 80 -ában foglaltakkal. E szerint kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetve az utalványozó és ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet. A soron kívüli ellenőrzés során vizsgált dokumentumokban nem találtam olyan gazdasági eseményt, amelyen a gazdasági vezető kötelezettséget vállalt volna. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a gazdasági vezető a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében nem szerepel a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) 151. (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és nem rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. A beszámolót a gazdasági vezetőnek kell aláírnia, ezért ez részéről megtörtént, valamint - az Ámr. 18. (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazva - a gazdasági vezető irányítása alá tartozó, gazdasági ügyintéző is aláírta, aki rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító számviteli képesítéssel, és engedéllyel. 2.1 A TÁMOP / azonosító számú projekt rizikai megvalósítása Az intézmény "Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum fejlesztése és élethosszig tartó tanulás érdekében" cím ű, február hónapban befogadott pályázatukban megfogalmazott pályázati célok megvalósítására ,- Ft támogatásban részesült. Az l. számú táblázat tartalmazza a tevékenységek ütemezését. 4

5 A projekt tényleges megvalósítása az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága jóváhagyásával szeptember április 30. napja között történt. A támogatási szerződés megkötésére november 23. napján került sor. Az intézmény felnőttképzési nyilvántartásba vétele nyilvántartási számon megtörtént. A pályázati. kiírás szerint a projekt utólagos finanszírozású konstrukcióban valósult meg. Az ütemezett feladatok megkezdéséhez a Támogatáskezelő Igazgatóság a támogatási összeg 35 %-át, ,- Ft-ot utalt át évben a projekt elkülönített banki folyószámlájára. Személyi feltételek: A pályázat lehetővé tette l fő projektmenedzser és egy fő pénzügyi ügyintéző alkalmazását. A projektgazda Bohács József igazgató. A projektmenedzseri teendőket JUDlUS 30-ig Sivadó Sándor helyettesítő. munkatárs látta el kapcsolt munkakörben, július 01. napjától Bohács József végezte. Mivel ezt a feladatot a projektmenedzsemek munkakörében kell ellátni, ezért vizsgáltam Sivadó Sándor és Bohács József kinevezését, és munkaköri leírását. Megállapítottam, hogysivadó Sándor napjától dolgozott az intézményben, napi 7 órában, fizetés nélküli szabadság miatt távollévő' dolgozó helyetteseként, napjáig, havi ,- Ft bruttó bérért. A határozott idő leteltével a kinevezés módosítására többször sor került. A projektmenedzserként ellátott feladat idején ( Ol június 30. között) a dolgozó kinevezése szerint napi 5 órában látta el a feladatát, ,- Ft illetményért. Az intézmény vezetője napjával értesítette a dolgozót illetmény változásáról. E szerint a ,- Ft illetmény mellé megállapított havi ,- Ft illetménykiegészítést is, majd napjával a megállapított összeg visszavonására került sor, amelyről az intézmény vezetője értesítette a dolgozót, illetve a MÁK-ot. A dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, munkaidejét szeptember 01. napjától heti 40 órában, az intézmény mindenkori munkarendjének megfelelően határozta meg az intézmény vezetője. Munkaköri feladatait két részre bontotta, egyrészt heti 20 órában meghatározta az intézményben ellátandó feladatokat, másrészt heti 20 órában a T ÁMOP / azonosító számú, intézményi pályázati program projektmenedzseri teendőit. Rögzítésre kerültek a program megvalósítása során a kiemeit feladatok. A fizetési jegyzék ellenőrzése során megállapítottam, hogy Sivadó Sándor részére szeptember 01. és június 30. napja közötti időszakban kiflzetésre került havonta ,- Ft illetmény, amely a dolgozó napi 5 órás munkabérének felel meg, valamint projektmenedzseri feladatokért fizettek részére havi bruttó ,- Ft-ot. (Ez az összeg a T ÁMOP-os pályázatban biztosított volt a projektmenedzseri feladatok ellátására, ezért pályázati pénzből utalta az intézmény Sivadó Sándor béréhez, amely a projekt elfogadott terve szerint napi 4 órás bérnek felelt meg). Ellenőriztem a dolgozó által vezetett jelenléti ívet, és megállapítottam, hogy szeptember június havi időszakban annak vezetése megtörtént. A jelenléti ív tartalmazza a dolgozó nevét, az év, hónap megjelölést, az egység nevét, az érkezést és távozást. A ledolgozott időt, a dolgozó kézjegyét, valamint megjegyzés rovatot. A jelenléti ív szerint a dolgozó általában 8:00-16:00 óra között dolgozott, ritkán előfordult, hogy ennél kevesebbet, mivellecsúsztatta (201O én csúsztatás 3 óra, én lóra csúsztatás, án 8:00 óm csúsztatás) a szeptember hónap előtt felhalmozódott, összesen 28 óra túlórát, vagy néhány alkalommal (201O én a 5

6 ledolgozott idő összesen 9 óra, 201O én ledolgozott idő összesen 9 óra) 9 órát dolgozott, amit szintén lecsúsztatott. Megállapítottam, hogy Sivadó Sándor hó között a munkaköri leírásában heti 40 óra munkaidő szerepel, a bére viszont heti 45 órában került kifizetésre a 40 óra helyett. Bohács József munkaköri leírásába július Ol. napjától Csabai Lászlóné polgármester aláírásával beépítésre került az, hogy "ellátja a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum fejlesztése és élethosszig tartó tanulás érdekében című, TÁMOP / azonosítási számú intézményi pályázati program projektmenedzseri teendőit". Ezzel egyidejüleg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (képviseletében Csabai Lászlóné polgármester) a munkaköri leírásából kivette a F AT akkreditált felnőttképző szervezését és Megbízási szerződést kötött Bohács József igazgatóval július április 30. közötti időszakra, hogy az intézményt F AT akkreditált felnőttképző szervezetté fej lessze. A megbízás keretében végzett feladatok ellátását havi bruttó ,- Ft megbízási díjban.. rögzítették, amelyet az előirányzatban is szereplő személyi juttatásokból finanszírozta, az illetményéhez pedig a TÁMOP-os program biztosított ,- Ft-ot, ezért az. intézménynek többletkiadást nem okozott a feladat ellátása.. A pénzügyi ügyintézői feladatokat megbízási szerződés keretében október 31. napjáig Fedomé Puki Erika (akkori megbízott gazdasági vezető), majd november 01. napjától Tóth Róbertné gazdasági vezető végezte. Az intézmény vezetője a projekt célja szerint megvalósuló feladatok elvégzésére Megbízási szerződést kötött a dolgozókkal. A rendelkezésemre bocsátott megbízási szerződéseket ellenőriztem, és megállapítottam, hogy az tartalmazza a szerződés tárgyát, a megbízás idejét~ --az ellátandó feladatokat, a megbízási. dij összegét, a szerződés megszűnésének eseteit. A szerződésekben foglalt összegek kifizetésére minden esetben az intézmény vezetője vállalt kötelezettséget, azonban hiányosságként állapítottam meg, hogy a gazdasági '. vezető azt nem ellenjegyezte. Az intézmény vezetője egy konkrét feladat elvégzésére, és meghatározott időre bfzta meg a dolgozókat. A kifizetések l fő kivételével. pénztárból történtek. Hiányosság, hogy a gazdasági vezető munkaköri leírásában nem lehetett volna szerepeltetni, hogy a pályázati projekt gazdálkodási ügyeit feuigyelje, valamint a projekt menedzserrel a pénzügyi ügyvitellel kapcsolatban folyamatosan egyeztessen, mivel a TÁMOP által elfogadott pályázati projektben foglaltak szerint a gazdasági. ügyintézői feladatokat megbfzási szerződéssellátható el. Megállapítható, hogy a gazdasági vezető megbfzással történő foglalkoztatása jogszerűen történt. Tárgyi feltételek: A projekt keretéből a berendezési tárgyak (oktatópadok, székek) mellett 9 db számítógép konfiguráció beszerzése valósult meg. A helyszíni ellenőrzés során megállapítottam, hogy az intézmény vezetője a beszerzés előtt 3 pályázatot kért, és a legalacsonyabb összegű pályázóval kötött szerződést a beszerzésre, illetve akiépítésre L félében kialakították a fogadó szinten az információs szolgálatra alkalmas helyiséget. A szakmai konzultációkra és felnőttképzési szolgáltatásokra használt iroda berendezését és felszerelését a pályázati költségvetési keretből, ,- Ft-ból valósították meg. Kialakításra került az ingyenes mtemetes hozzáférés egy munkaállomással, melyet a felnőttképzés iránt érdeklődők vesznek igénybe. 6

7 Képzések előkészítése, megvalósítása: Az intézmény a projekt keretében a belső képzésen kívül két képzés lebonyolítására vállalkozott a következők szerint: A "Közművelődési szakemberek felkészítése felnőttképzési konzulensi feladatokra" című tanfolyamot az intézményben dolgozó 11 fő közművelődési szakember, valamint 2 fő más intézmény hasonló -képzettségű dolgozója részére szerveztek. A képzési idő 60 óra (20 óra elmélet, 40 óra gyakorlat) volt. A képzés megvalósítása december 13. napjától február 16. napjáig tartott. Az öt modulból álló képzési tananyagot, amelyet a 2. számú táblázat tartalmaz, a program készítője adta le a hallgatóknak. A tananyag feldolgozásához tanulási terv készült. "Önmenedzselés a munkaerőpiacon" című képzés egy 6 modulból álló, 90 órás képzési program. A képzés célcsoportja a hátrányos helyzetű, tartós álláskeresők és pályakezdő munkanélküli felnőttek. A képzés ideje május május 28. napjáig- tartott. A képzési program tananyagát- és bontását a 3. számú _táblázat tartalmazza. A "Számítógép-használó, kezelő" CÍmű 90 órás (30 óra elmélet, 60 óra gyakorlat) képzést november 09. napjától január 13. napjáig-tartották, a program bontását a 4. számú táblázat tartalmazza. A képzés célcsoport ja fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességű felnőttek. Az ellenőrzés során megállapitottam, hogy az álláskeresőket, valamint fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességű beiskolázott hallgatók körét írott és elektronikus sajtóhirdetésekre jelentkezők közül választották ki. A kitöltött jelentkezési lapok mellett a képzésre jelentkező felnőttek hiteles dokumentummal igazolták, hogy a képzési feltételeknek megfelelnek. A munkanélküliség igazolására aterületilég illetékesmunkaügyi kirendeltség hatósági bizonyítványt állított ki, a fogyatékossággal élők az Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleményét csatolták a jelentkezési laphoz. Mindkéttanfolyamot fő kezdte el. Az intézmény összeállította a képzési lapot, mely a modulok óraszámát, az előadókat és a napi tanítási rendet a tanfolyam végéig. A képzési programokat és a tananyagfejlesztést vállalkozói szerződés alapján felnőttképzési szakemberek készítették el. A tananyagokhoz tanulási tervek készültek. A munkanélküliek részére szervezett tanfolyamot vállaló 15 fő hallgató részére, a fogyatékossággal élők közül 10 fő részére, egyenként ,- Ft megélhetési támogatást, a vidékieknek útiköltség térítést (100 %) biztosított az intézmény a pályázatban elfogadottak szerint. Mindhárom tanfolyam esetében a hallgatók Jelentkezési lap kitöltésével jelentkeztek a tanfolyamra. Az intézmény a dolgozókkal, illetve a hallgatókkal Felnőttképzési szerződést kötött, a tanfolyamról haladási naplót, a részvételről jelenléti ívet vezetett. A képzést oktató aláírásával igazolta, hogy a képzésen jelen voltak a hallgatók. A tanfolyamot a dolgozói képzés esetében mind a 13 fó, a munkanélküliek részére szervezett tanfolyam esetében a 16 fő, a fogyatékossággal élők részére szervezett tanfolyam esetében 1 fő lemorzsolódása miatt 15 fő hallgató végezte el. A tanfolyam befejeztével a dolgozók és a hallgatók Tanúsítványban részesültek. A pályázat elkészítéséhez, a nyitó konferencia tartásához, a tanfolyamok megtartásához, szakértői vélemény készítéséhez Vállalkozási szerződéseket kötött az intézmény az érintettekkel, amelyet minden esetben az intézmény vezetője írt alá. A szerződésekben feltüntették a vállalkozói igazolvány számot, a vállalkozó adószámát. Az intézmény a tananyagot leadó vállalkozóktól bekérte az iskolai végzettségről szóló oklevelet. 7

8 Ellenőriztem a fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességű felnőttek részére szervezett számítógép-használó, kezelő cimű képzés előkészítését és bonyolítását. Megállapítottam, hogya; képzési programot, a tanulási tervet, FőfaÍ Félix készítette el, valamint az oktatást is ő biztosította. Főfai Félix igazolást csatolt be arra vonatkozóan, hogy a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Széchenyi u szám alatti) határozatlan idejű alkalmazottja, augusztus 16. napjától heti 40 órában, pedagógus munkakörben (informatikai tanár) látja el feladatát. Az VMK igazgatója október lo. napján Vállalkozói szerződést kötött Főfai Félix vállalkozóval (igazolvány száma: EV , adószáma ), a 90 oras számítógéphasználó-kezelő speciális képzési program megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élők számára részletes tematika összeállftására, amelyben megjelölte amodulokat (képemyőolvasó szoftver alapjai, gépírási " ismeretek, informatikai alapismeretek, szövegszerkesztési ismeretek, internet használat, digitális írástudás alapismeretei, táblázatkezelés). A képzési program elkészitésének határideje 20lO. január lo. napját határozták meg. Az ellenértéket ,- Ft-ban határozták meg, amelyet a megrendelő 15 napon belül átutalással. teljesít december 15. napján a vállalkozási szerződés módosítására került sor, amelyben a képzési program elkészítésének határidejét 20lO. október 1. napjában határozták: meg, a többi pont változatlan hagyása mellet. Főfai Félix 20lO napjával benyújtotta és az intézmény befogadta az AH7S-D számú számlát, amelynek teljesítési határidejét 20lO. 1 L 16. napját jelölte, 1 db képzési program készítése ,- Ft értékben. A munka elvégzését napjával az intézmény vezetője utalványozta, a szakmai teljesítést igazolta. Az intézmény kötelezettségvállalást 20lO. november 30. napjával 20lO/ sorszám alatt rögzítette, az átutalás megfelelő összegben ugyanezen a napon megtörtént. Az intézmény igazgatója megbfzási szerződést kötött 20lO. október 15. napján a számítógép-használó, kezelő elnevezésű 90 órás képzés, előbbiekben felsorolt moduljaiból álló programhoz kétféle tanulási terv elkészítésére, ahatáridőt 20lO.. november 15. napjában határozta meg. A megbízási díjat ,- Ft-ban rögzítették. A Számítógép-használó, kezelő képzés november január 13. napja között folyt. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogya tanulási tervek folyamatosan készültek a tanfolyam előtt és alatt is. A tanulási tervek az intézmény pályázati anyagában megtalálhatóak. A megbízási díj kifizetése napján, ,- Ft nettó összegben, megbízási díj TÁMOP Főfai Félix megjelöléssel készpénzben történt, a K sorszámú kiadási pénztárbizonylaton, nem rendszeres személyi juttatások bérszámfejtés alapján, ami a kiadási pénztárbizonylat mel1ékletét képezi, a megbízási szerződéssel együtt. A kiadási pénztárbizonylatot az intézmény vezetője utalványozta, a gazdasági vezető ellen jegyezte, az összeg átvevője Főfai Félix. Az intézmény vállalkozási szerződést kötött 20lO. november 08. napjai keltezéssel Főfai Félix egyéni vállalkozóval, a számítógép-használó, kezelő tanfolyam képzési tervében szereplő témáinak előadásával, amely a szerződésben 6x15 órában szerepel, felsorolva a modulok és tanórák ütemezését. A szerződésben szerepelnek a képzési napok ütemezetten. A vállalkozói díjat számla ellenében, az oktatást követő 15 napon belüli átutalással, tanóránként 6.000,- Ft összegben, összesen bruttó , Ft-ban rögzítették. A számlát AH7S-D sorszám alatt OL 13-án benyújtotta, amelyen "Tanfolyami oktatás" megnevezés szerepel. A oktatás megtartását január 14. napjával az intézmény vezetője utalványozta, a szakmai 8

9 teljesítést igazolta. Az intézmény kötelezettségvállalást napjával 2011/ sorszám alatt rögzítette, az átutalás ,- Ft összegben megtörtént. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy az intézmény rendelkezik Kötelezettségvállalási szabályzattal, amely augusztus 05. napjától hatályos. Ebben rögzitésre kerültek a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra vonatkozó rendelkezések. A szabályzatban rendelkeztek az. 50 eft feletti írásbeli kötelezettségvállalásról, azonban azt a gyakorlatban hiányosan alkalmazták, mivel a szerződéseket a gazdasági vezető nem ellenjegyezte, ami ellentétes az Ámr. előírásaival. További hiányosság, hogy a jogosultak személyéről és aláirásmintájukról nem vezet az intézmény naprakész nyilvántartást, amely nem felel meg az Ámr. 80. (3) bekezdésében foglaltaknak. Az intézmény szabályzatában rögzítette a szakmai teljesítés feltételeit, megjelölte a szakmai teljesítőket (pl: szakmai igazgatóhelyettes), de a prjekt során történő szakmai telj~sítés. igazoló kat nem jelölte ki. Ellenőriztem a vállalkozók részére kifizetett összegek valódiságát, és megállapítottam, hogy a könyvelés ben a vállalkozók által kiállított számlák mellett megtalálható a vállalkozási szerződés is. A június 30. napjáig befogadott számlákon szerepel Bohács József igazgató - utalványozó -, Sivadó Sándor projekt előadó - szakmai teljesítés igazoló ~ aláírása, július OL napjától az intézmény vezetője utalványozott és a szakmai teljesítést is igazolta. Vizsgáltam, hogy a kifizetett összegek könyvelése megfelelő fókönyvi számlára történt-e és megállapítottam, hogy a program készítését nem az immateriális javakra, valamint az oktatás költségét nem llz igénybevett szolgáltatások főkönyvi számlára könyvelte, hanem az egyéb dologi kiadásokra (56223). 3.1 Felnőttképzési szolgálat A megbizási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók a felnőttképzési információs szolgálat részére kérdőíveket készítettek. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy Herczegfalvi Marianna megbízási szerződésében szerepel a napi 6 órában történő munkavégzés, a többi dolgozónak ilyen kikötés nincs. A felnőttképzési információs szolgálat feladatait a következőkszerint végezték: május 01. napjától október 31. napjáig Herczegfalvi Marianna felnőttképzési szakember napi 6 órás munkaidőben, megbfzási szerződés alapján végezte, havi bruttó ,- Ft megbízási díjért. A megbízási szerződésben nem szerepel, de a díj kifizetése minden hónapban a szerződésben szereplő összegben pénztárból történt. Az intézmény a megbízási szerződést november november 30. napja közötti időszakra meghosszabbította, azonban ezt már Herczegfalvi Mariann nem írta alá. A november havi megbízási díjat az intézmény számfejtette, és napján kiadásba helyezte (postázta) ,- Ft összegben. Nevezett a postázott összeget nem vette át, a pénztárjelentés ellenőrzése során megállapítottam, hogy azt napján B szám alatt, ,- Ft összegben bevételezte az intézmény január Ol. napjától - április 30. napjáig Szegőné Türk Mária vette át az információs szolgálat működtetését, kapcsolt munkakörben, megbízási szerződéssel. (Nevezett dolgozóval két alkalommal kötött megbízási szerződést. Az első megbízási szerződés január napjáig, a második ig szólt.) 9

10 Tételesen ellenőriztem Szegőné Türk Mária személyi anyagát, és megállapítottam, hogy az intézményben október 15. napjáig csatolt munkakörben igazgató helyettesként dolgozott, október 16. napjától közművelődési szakemberként látja el feladatát az Alvégesi Művelődési Házban (Honvéd u. 41). Munkaköri leírással rendelkezik, abban meghatározta az intézményvezető a feladatait (kapcsolt munkakörét). A munkaidejét heti 40 órában határozta meg, a munkavégzés idejét az intézmény mindenkori munkarend j ének megfelelően. Az Alvégesi Művelődési Házban a napi feladatokon kívül rendezvényeket is szervez az intézmény, amelyben a dolgozó - munkaköri leírásában szerepelteknek megfelelően ügyeletet köteles ellátni. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatban rendelkezett a nyitvatartási időről. Eszerint a nevezett intézményben hétfőtől-péntekig 10:00 órától- 20:00 óráig, Szombaton és vasárnap igény szerint tart nyitva, ezért a dolgozó rugalmas munkaidőben köteles dolgomi. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a VMK specialitásából adódóan előfordul, hogy esténként,. hétvégeken vagy ünnepnapokon is.dolgozniukkell Hiányosságként állapítottam meg, hogy az intézmény 'az SZMSZ-ben nem rendelkezett arra vonatkozóan, hogy amennyiben a dolgozó este, esetleg éjszaka, illetve hétvégén és ünnepnapokon dolgozik, annak: elszámolása hogyan történik. A jelenléti ívek, valamint a bérjegyzékek szúrópróba ellenőrzése során megállapítottam, hogy túl munkáért díjban nem részesültek, azt "lecsúsztatták" a dolgozók ugyanannyi óraszámban, amennyiben a túlmunkát végezték. Ellenőriztem a dolgozó jelenléti ív vezetését, és megállapítottam, hogy a heti 40 órás munkaidejét rugalmas munkaidőben, különböző időpontokban (pl.: 12:00-20:00 óra, 13:00-20:00 óra között, valamint több esetben szombaton, illetve vasárnap is dolgozott (január :00-20:00 óráig pótszi1veszter, január 15. 7:15-10:15 Vásárhelyi értekezlet, február 05. napján 16:00-04:00 óra rendezvény ügyelete stb.) látta el. Összevetettem a dolgozó jelenléti ívét a szabadságengedéllyel, amely 1 eset kivételével egyezőséget mutatott. (A dolgozó március 24. és 25. napjára szabadságot írt ki. A jelenléti ív alapján mindkét napon 12:30-tól 20:00 óráig, naponként 7:30 órát dolgozott). Az intézmény vezetője elmondta, hogy a dolgozó kiírta a szabadságát, azonban berendelték munkára. Az adott hónapban a kötelező havi munkaóra 176 óra, a ledolgozott óra összesen 177 óra volt, a túlóra nyilvántartás szerint 1 óra volt, amelynek kifizetésére nem került sor. A szabadság elszámolása sem történt meg, azonban a szabadságengedélyben nem történt meg a stomózás. További hiányosság, hogy ajelenléti ívben előfordulnak lefestettjavítások (2011. január 18-án, március 16 án, április 2-án). Ellenőriztem a január - június havi fizetési jegyzékekben szereplő kifizetéseket, valamint a pénztári kifizetéseket és. megállapítottam, hogy túlóra kifizetésére, szabadság megváltására nem került sor. Megállapítottam, hogy a dolgozó a napi munkaidejét úgy osztotta, hogy mellette volt arra lehetősége, hogy a megbízási szerződésben szereplő információs szolgálatot is ellássa. Sivadó Sándorral július 01. napjától december 31. napjáig terjedő idő időszakra, 5-11/2010. szám alatt iktatott, megbízási szerződést kötött a felnőttképzési szolgálatot ellátó munkatárs feladatkörének elvégzésére. A pénztárjelentés ellenőrzése szerint Sivadó Sándor részére július 01. napjától november 18. napjáig történt a megbízási díj kifizetése. Sivadó Sándor november 19. napjától nyugdíjba vonult. Hiányosságként állapítottam meg, hogy az intézmény a dolgozó megbízási szerződését ennek megfelelően nem módosította. 10

11 Az intézmény december Ol december 31. napjáig megbízási szerződést kötött Gáll Róbert Bélával a felnőttképzési szolgálatot ellátó feladatok elvégzésére. A megbízási díját ,- Ft-ban állapította meg. 20ll. január 12. napjától április 30. napjáig újból Sivadó Sándort bízta meg az intézmény a felnőttképzési szolgálatot ellátó feladatkörrel. Ellenőriztem a kifizetéseket, és megállapítottam, hogy azok a pénztárból, készpénzben történtek, minden hónapban ( hó) nettó ,- Ft összegben. 4. A záró-konferencia bonyolítása Az intézmény vállalkozási szerződést kötött vállalkozókkal a április 14. napján tartott záró tanácskozásának előadás tartására, illetve az előadáshoz az előadó biztosítására. A vállalkozási szerződésekben rögzítésre kerültek a vállalkozói díjak.. összegei..a számla benyújtását követően az intézmény vezetője a szakmai teljesítést igazolta. Akifizetések készpénzben, az intézmény pénztárából történtek.. A záró konferencia résztvevőiről jelenléti ív készült, amelyet a jeleniévők aláírásukkal igazoltak. : Az intézmény vállalkozási szerződést kötött a Benkő és Társa Kereskedelmi Bt-vel, aki vállalta, hogy a projekt záró tanácskozására az alábbi ellátást biztosítja:. 40 fő részére büfészolgáltatást (üdítő, apró sütemény, kávé) ,- Ft értékben, 40 fő részére hidegtálak, valamint 2 féle melegétel, sütemény, üdítő italok ,- Ft értékben. A szerződésben meghatározásra került a rendezvény időpontja, valamint az, hogy melyik terembe kéri az intézmény a szállítást. A szolgáltatás bruttó árát ,- Ft-ban határozták meg, rögzítették, hogy a kiegyenlítés átutalással történik. A vállalkozási szerződést az intézmény vezetője aláírásával egyben írásbeli kötelezettséget is. vállalt. Az ellenjegyzésre nem került sor. Az ellenőrzés során megájlapítottam, hogy a Benkő és Társa Bt. több alkalommal is biztosította az intézmény részére a szolgáltatást, amelyet az intézmény vezetője írásban rendelt meg. A szolgáltató árkalkulációt készített, amelyben szerepel, hogy hány főre, milyen hidegellátást és meleg ételt biztosít. A meleg étkeztetést az árkalkuláció részletesen tartalmazza, a hidegellátásnál nem tartalmazza az egységárat. A szolgáltató április 19. napján benyújtotta a bruttó ,- Ft-ot tartalmazó egyösszegű, AH7S-D számú számlát, amelyhez csatolta az árkalkulációt is. A számlán megnevezésként szerepel az étkeztetés, azonban hiányossága, hogy nincs feltüntetve a mennyiség, illetve az egységár sem, és mivel a hidegellátásnál az egységárat az árkalkuláció sem tartalmazza, így nem lehetett megállapítani, hogy egy-egy tételt hány forintért biztosított a szolgáltató. Az intézmény vezetője CD lemezen benyújtotta azt a április 14-ei dátummal ellátott felvételt, amelyen látható, hogy a résztvevők részére sütemény, frissítő stb. biztosított. A CD-n szereplő felvételből azt nem lehet megállapítani, hogy pontosan milyen mennyiségben biztosították az ellátást, de azt igen, hogy volt ellátás. 11

~rott L \ Rendszer. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Lengyelné Petris Erika. Tisztelt OsztályvezetőAsszony!

~rott L \ Rendszer. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Lengyelné Petris Erika. Tisztelt OsztályvezetőAsszony! ~rott Rendszer 4400 Nyfregyháza, Szabadság tér 2. TeL 06-42 598-888; 06-70949-9019; 06-30633-1455; 06-20 770-8100 Fax: 06-42404-107 Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztály 4401, Nyíregyháza,

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bizonylati elv, számviteli bizonylatok... 3 A bizonylatokkal szemben támasztott követelmények... 3 A bizonylatok fajtái...

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november JELENTÉS a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről 12105 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0014-069/2012. Témaszám: 1053 Vizsgálat-azonosító szám: V0587 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester Tóth Gellért

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben