'ktatoszéin~leg:~i;~~' Ó~::...""..db

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'ktatoszéin~leg:~i;~~' Ó~::...""..db"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA ELLENÓRZÉSIOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) ; (42) , Fax: (42) E-maii: Ügyiratszám: /2011.XL Ügyintéző: Auxi Csabáné NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL XI. Ellenőrzési 02oi1'io.Lt.~ 'ktatoszéin~leg:~i;~~' Ó~::...""..db Előiratszáma:..... :...El.'e:C ,._ E!ö'adó neve:... ~ - JELENTÉSTERVEZET a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum soron kívüli ellenőrzéséről NYíREGYHÁZA

2 I. Az ellenőrzést végző szervezeti egység: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgánnesteri Hivatal Ellenőrzési Osztály Az ellenőrzött szervezet: Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.) Az ellenőrzés tárgya: A bejelentésben foglaltak kivizsgálása. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézményben a gazdasági vezető foglalkoztatása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e. A TÁMOP / pályázat lebonyolítása, a felnőttképzési információs szolgálat működtetése, a záró-konferencia lebonyolítása szabályszerűen történt':'e. Az ellenőrzés típusa: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XL26.) Kormányrendelet szerint értelmezett szabályszeruségi ellenőrzés. Ellenőrzött időszak: november 01. napjától a helyszíni ellenőrzés időpontjáig. Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás, egyéb rendelkezés: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (Ótv.), Az ellenőrzés jogszabályi háttere: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény A számvitelről szóló évi C. törvény Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XIL24.) Kormányrendelet A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Kormányrendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (továbbiakban Ámr.) Az államháztartás működési rendjéről szóló (XII.30.) Kormányrendelet Az ellenőrzést a /2011. XI. számú megbízólevél alapján vezette és végezte: Auxi Csabáné belső ellenőr Az ellenőrzést koordinálta: Lengyelné Petris Erika osztályvezető 2

3 ll. ÖSSZEFOGLALÓ Tóth Róbertné gazdasági vezető a vizsgált időszakban nem rendelkezett mérlegképes könyvelői regisztrációval, de a beszámoló aláírása jogszerűen történt, mert azt az intézményben dolgozó regisztrált mérlegképes könyvelő is aláírta. A gazdasági vezető közalkalmazotti jogviszonya mellett történő megbízása nem felelt meg a Kjt. előírásainak, mert a feladat ellátását a munkaköri leírása is tartalmazza. Sivadó Sándor projektmenedzser kinevezése, a munkaköri leírása és a jelenléti ív vezetése nem volt összhangban, a kinevezése heti 45 órára, a munkaköri leírása heti 40 órára szólt. A kiflzetés 45 órára történt. A megbízási, valamint a vállalkozási szerződésekben foglalt összegek kifizetésére minden esetben az intézmény vezetője vállalt kötelezettséget, hiányosság, hogy a gazdasági vezető azt nem ellenjegyezte. Az intézmény rendelkezik Kötelezettségvállalási szabályzattal, de ebben az aláírásra jogosultak személyéről és aláírás-mintá j ukról nem vezet naprakész nyilvántartást,. valamint a projekt során történő szakmai teljesitésigazolókat nem jelölte ki. A közművelődési szakemberek a feladatok specialitásából adódóan rugalmas munkaidőben dolgoznak, ezért lehetőségűk volt a projekt feladatok megbízási szerződéssel történő ellátására napközben. Az intézmény költségvetésében túlmunkára nincs előirányzat, aszúrópróbaszerű ellenőrzés során megállapítottam, hogy túlmunka elszámolására nem is került sor, azt "lecsúsztatják" a dolgozók. Hiányosság, hogy az intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában nem rögzítette a túlmunka, az esti, és hétvégi ügyeletek elszámolását. Az intézmény vállalkozási szerződést kötött a április 14. napján tartott záró tanácskozásánakelőadás tartására, az előadáshoz az előadó biztosítására, valamint büfé (étel-ital) szolgáltatás biztosítására. A szolgáltatást az intézmény vezetője írásban rendelte, a szolgáltató árkalkulációt készített, az intézmény vezetője azt a számlával együtt kezelte. Hiányosság, hogy az árkalkuláció nem eléggé részletezett, a számláról hiányzik a mennyiség és az egységár feltüntetése. A mérleg, főkönyv, analitikus nyilvántartás egyeztetése során megállapítottam, hogy a leltározás nincs összhangban a számviteli törvény előírásaival, a leltározás nem december 31-ei fordulónappal készült. Az intézmény követelései során nem minősítette az adósokat, nem alkalmazta az értékvesztés elszámolását, az aktív pénzügyi elszámolásokról történt átvezetés nem időben történt. A gazdasági események könyvelése nem minden esetben történt megfelelő főkönyvi számlára 3

4 AZ ELLENŐRZÉS RÉSZLETES MEGÁLLAPíTÁSAI 1.) A gazdasági vezető foglalkoztatása A Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyennekcentrumban a gazdasági vezetői feladatokat napjától Tóth Róbertné látja el. Az intézmény rendelkezésemre bocsátotta Tóth Róbertné gazdasági vezető személyi anyagát, amelyből megállapítottam, hogy; ll. 04. napján kelt, 713/2009.II.20. iktatószámmal ellátott Kinevezéssel rendelkezik. K-102/2005.N. szám alatt, április 5. napján kelt főiskolai oklevéllel rendelkezik, amely igazolja, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karának Kereskedelmi szakán a KVIF Jogutód intézményében kereskedelmi közgazdásszá nyilvánították napján MKV15/201O törzslap szám alartnyilvántartott, a Perfekt Zrt. szervezésében, azonosító számú mérlegképes könyvelő vállalkozási szak megnevezésű szakképesítést szerzett napján MKA 15002/24/2011. törzslap szám alatt nyilvántartott, a Perfekt Zrt. szervezésében, azonosító számú, államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítést szerzett.' Rendelkezik január Ol. napján kelt, 63/ szám alatt iktatott, munkaköri leirással. A munkaköri leírás részletesen tartalmazza a munkaköréhez tartozó feladatokat. Hiányosságként állapítottam meg, hogy jogköreként előírásra került - az ellenjegyzés mellett -'- a' kötelezettségvállalási jog, amely ellentétes 'az' államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (továbbiakban Ámr.) 80 -ában foglaltakkal. E szerint kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetve az utalványozó és ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet. A soron kívüli ellenőrzés során vizsgált dokumentumokban nem találtam olyan gazdasági eseményt, amelyen a gazdasági vezető kötelezettséget vállalt volna. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a gazdasági vezető a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében nem szerepel a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) 151. (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és nem rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. A beszámolót a gazdasági vezetőnek kell aláírnia, ezért ez részéről megtörtént, valamint - az Ámr. 18. (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazva - a gazdasági vezető irányítása alá tartozó, gazdasági ügyintéző is aláírta, aki rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító számviteli képesítéssel, és engedéllyel. 2.1 A TÁMOP / azonosító számú projekt rizikai megvalósítása Az intézmény "Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum fejlesztése és élethosszig tartó tanulás érdekében" cím ű, február hónapban befogadott pályázatukban megfogalmazott pályázati célok megvalósítására ,- Ft támogatásban részesült. Az l. számú táblázat tartalmazza a tevékenységek ütemezését. 4

5 A projekt tényleges megvalósítása az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága jóváhagyásával szeptember április 30. napja között történt. A támogatási szerződés megkötésére november 23. napján került sor. Az intézmény felnőttképzési nyilvántartásba vétele nyilvántartási számon megtörtént. A pályázati. kiírás szerint a projekt utólagos finanszírozású konstrukcióban valósult meg. Az ütemezett feladatok megkezdéséhez a Támogatáskezelő Igazgatóság a támogatási összeg 35 %-át, ,- Ft-ot utalt át évben a projekt elkülönített banki folyószámlájára. Személyi feltételek: A pályázat lehetővé tette l fő projektmenedzser és egy fő pénzügyi ügyintéző alkalmazását. A projektgazda Bohács József igazgató. A projektmenedzseri teendőket JUDlUS 30-ig Sivadó Sándor helyettesítő. munkatárs látta el kapcsolt munkakörben, július 01. napjától Bohács József végezte. Mivel ezt a feladatot a projektmenedzsemek munkakörében kell ellátni, ezért vizsgáltam Sivadó Sándor és Bohács József kinevezését, és munkaköri leírását. Megállapítottam, hogysivadó Sándor napjától dolgozott az intézményben, napi 7 órában, fizetés nélküli szabadság miatt távollévő' dolgozó helyetteseként, napjáig, havi ,- Ft bruttó bérért. A határozott idő leteltével a kinevezés módosítására többször sor került. A projektmenedzserként ellátott feladat idején ( Ol június 30. között) a dolgozó kinevezése szerint napi 5 órában látta el a feladatát, ,- Ft illetményért. Az intézmény vezetője napjával értesítette a dolgozót illetmény változásáról. E szerint a ,- Ft illetmény mellé megállapított havi ,- Ft illetménykiegészítést is, majd napjával a megállapított összeg visszavonására került sor, amelyről az intézmény vezetője értesítette a dolgozót, illetve a MÁK-ot. A dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, munkaidejét szeptember 01. napjától heti 40 órában, az intézmény mindenkori munkarendjének megfelelően határozta meg az intézmény vezetője. Munkaköri feladatait két részre bontotta, egyrészt heti 20 órában meghatározta az intézményben ellátandó feladatokat, másrészt heti 20 órában a T ÁMOP / azonosító számú, intézményi pályázati program projektmenedzseri teendőit. Rögzítésre kerültek a program megvalósítása során a kiemeit feladatok. A fizetési jegyzék ellenőrzése során megállapítottam, hogy Sivadó Sándor részére szeptember 01. és június 30. napja közötti időszakban kiflzetésre került havonta ,- Ft illetmény, amely a dolgozó napi 5 órás munkabérének felel meg, valamint projektmenedzseri feladatokért fizettek részére havi bruttó ,- Ft-ot. (Ez az összeg a T ÁMOP-os pályázatban biztosított volt a projektmenedzseri feladatok ellátására, ezért pályázati pénzből utalta az intézmény Sivadó Sándor béréhez, amely a projekt elfogadott terve szerint napi 4 órás bérnek felelt meg). Ellenőriztem a dolgozó által vezetett jelenléti ívet, és megállapítottam, hogy szeptember június havi időszakban annak vezetése megtörtént. A jelenléti ív tartalmazza a dolgozó nevét, az év, hónap megjelölést, az egység nevét, az érkezést és távozást. A ledolgozott időt, a dolgozó kézjegyét, valamint megjegyzés rovatot. A jelenléti ív szerint a dolgozó általában 8:00-16:00 óra között dolgozott, ritkán előfordult, hogy ennél kevesebbet, mivellecsúsztatta (201O én csúsztatás 3 óra, én lóra csúsztatás, án 8:00 óm csúsztatás) a szeptember hónap előtt felhalmozódott, összesen 28 óra túlórát, vagy néhány alkalommal (201O én a 5

6 ledolgozott idő összesen 9 óra, 201O én ledolgozott idő összesen 9 óra) 9 órát dolgozott, amit szintén lecsúsztatott. Megállapítottam, hogy Sivadó Sándor hó között a munkaköri leírásában heti 40 óra munkaidő szerepel, a bére viszont heti 45 órában került kifizetésre a 40 óra helyett. Bohács József munkaköri leírásába július Ol. napjától Csabai Lászlóné polgármester aláírásával beépítésre került az, hogy "ellátja a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum fejlesztése és élethosszig tartó tanulás érdekében című, TÁMOP / azonosítási számú intézményi pályázati program projektmenedzseri teendőit". Ezzel egyidejüleg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (képviseletében Csabai Lászlóné polgármester) a munkaköri leírásából kivette a F AT akkreditált felnőttképző szervezését és Megbízási szerződést kötött Bohács József igazgatóval július április 30. közötti időszakra, hogy az intézményt F AT akkreditált felnőttképző szervezetté fej lessze. A megbízás keretében végzett feladatok ellátását havi bruttó ,- Ft megbízási díjban.. rögzítették, amelyet az előirányzatban is szereplő személyi juttatásokból finanszírozta, az illetményéhez pedig a TÁMOP-os program biztosított ,- Ft-ot, ezért az. intézménynek többletkiadást nem okozott a feladat ellátása.. A pénzügyi ügyintézői feladatokat megbízási szerződés keretében október 31. napjáig Fedomé Puki Erika (akkori megbízott gazdasági vezető), majd november 01. napjától Tóth Róbertné gazdasági vezető végezte. Az intézmény vezetője a projekt célja szerint megvalósuló feladatok elvégzésére Megbízási szerződést kötött a dolgozókkal. A rendelkezésemre bocsátott megbízási szerződéseket ellenőriztem, és megállapítottam, hogy az tartalmazza a szerződés tárgyát, a megbízás idejét~ --az ellátandó feladatokat, a megbízási. dij összegét, a szerződés megszűnésének eseteit. A szerződésekben foglalt összegek kifizetésére minden esetben az intézmény vezetője vállalt kötelezettséget, azonban hiányosságként állapítottam meg, hogy a gazdasági '. vezető azt nem ellenjegyezte. Az intézmény vezetője egy konkrét feladat elvégzésére, és meghatározott időre bfzta meg a dolgozókat. A kifizetések l fő kivételével. pénztárból történtek. Hiányosság, hogy a gazdasági vezető munkaköri leírásában nem lehetett volna szerepeltetni, hogy a pályázati projekt gazdálkodási ügyeit feuigyelje, valamint a projekt menedzserrel a pénzügyi ügyvitellel kapcsolatban folyamatosan egyeztessen, mivel a TÁMOP által elfogadott pályázati projektben foglaltak szerint a gazdasági. ügyintézői feladatokat megbfzási szerződéssellátható el. Megállapítható, hogy a gazdasági vezető megbfzással történő foglalkoztatása jogszerűen történt. Tárgyi feltételek: A projekt keretéből a berendezési tárgyak (oktatópadok, székek) mellett 9 db számítógép konfiguráció beszerzése valósult meg. A helyszíni ellenőrzés során megállapítottam, hogy az intézmény vezetője a beszerzés előtt 3 pályázatot kért, és a legalacsonyabb összegű pályázóval kötött szerződést a beszerzésre, illetve akiépítésre L félében kialakították a fogadó szinten az információs szolgálatra alkalmas helyiséget. A szakmai konzultációkra és felnőttképzési szolgáltatásokra használt iroda berendezését és felszerelését a pályázati költségvetési keretből, ,- Ft-ból valósították meg. Kialakításra került az ingyenes mtemetes hozzáférés egy munkaállomással, melyet a felnőttképzés iránt érdeklődők vesznek igénybe. 6

7 Képzések előkészítése, megvalósítása: Az intézmény a projekt keretében a belső képzésen kívül két képzés lebonyolítására vállalkozott a következők szerint: A "Közművelődési szakemberek felkészítése felnőttképzési konzulensi feladatokra" című tanfolyamot az intézményben dolgozó 11 fő közművelődési szakember, valamint 2 fő más intézmény hasonló -képzettségű dolgozója részére szerveztek. A képzési idő 60 óra (20 óra elmélet, 40 óra gyakorlat) volt. A képzés megvalósítása december 13. napjától február 16. napjáig tartott. Az öt modulból álló képzési tananyagot, amelyet a 2. számú táblázat tartalmaz, a program készítője adta le a hallgatóknak. A tananyag feldolgozásához tanulási terv készült. "Önmenedzselés a munkaerőpiacon" című képzés egy 6 modulból álló, 90 órás képzési program. A képzés célcsoportja a hátrányos helyzetű, tartós álláskeresők és pályakezdő munkanélküli felnőttek. A képzés ideje május május 28. napjáig- tartott. A képzési program tananyagát- és bontását a 3. számú _táblázat tartalmazza. A "Számítógép-használó, kezelő" CÍmű 90 órás (30 óra elmélet, 60 óra gyakorlat) képzést november 09. napjától január 13. napjáig-tartották, a program bontását a 4. számú táblázat tartalmazza. A képzés célcsoport ja fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességű felnőttek. Az ellenőrzés során megállapitottam, hogy az álláskeresőket, valamint fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességű beiskolázott hallgatók körét írott és elektronikus sajtóhirdetésekre jelentkezők közül választották ki. A kitöltött jelentkezési lapok mellett a képzésre jelentkező felnőttek hiteles dokumentummal igazolták, hogy a képzési feltételeknek megfelelnek. A munkanélküliség igazolására aterületilég illetékesmunkaügyi kirendeltség hatósági bizonyítványt állított ki, a fogyatékossággal élők az Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleményét csatolták a jelentkezési laphoz. Mindkéttanfolyamot fő kezdte el. Az intézmény összeállította a képzési lapot, mely a modulok óraszámát, az előadókat és a napi tanítási rendet a tanfolyam végéig. A képzési programokat és a tananyagfejlesztést vállalkozói szerződés alapján felnőttképzési szakemberek készítették el. A tananyagokhoz tanulási tervek készültek. A munkanélküliek részére szervezett tanfolyamot vállaló 15 fő hallgató részére, a fogyatékossággal élők közül 10 fő részére, egyenként ,- Ft megélhetési támogatást, a vidékieknek útiköltség térítést (100 %) biztosított az intézmény a pályázatban elfogadottak szerint. Mindhárom tanfolyam esetében a hallgatók Jelentkezési lap kitöltésével jelentkeztek a tanfolyamra. Az intézmény a dolgozókkal, illetve a hallgatókkal Felnőttképzési szerződést kötött, a tanfolyamról haladási naplót, a részvételről jelenléti ívet vezetett. A képzést oktató aláírásával igazolta, hogy a képzésen jelen voltak a hallgatók. A tanfolyamot a dolgozói képzés esetében mind a 13 fó, a munkanélküliek részére szervezett tanfolyam esetében a 16 fő, a fogyatékossággal élők részére szervezett tanfolyam esetében 1 fő lemorzsolódása miatt 15 fő hallgató végezte el. A tanfolyam befejeztével a dolgozók és a hallgatók Tanúsítványban részesültek. A pályázat elkészítéséhez, a nyitó konferencia tartásához, a tanfolyamok megtartásához, szakértői vélemény készítéséhez Vállalkozási szerződéseket kötött az intézmény az érintettekkel, amelyet minden esetben az intézmény vezetője írt alá. A szerződésekben feltüntették a vállalkozói igazolvány számot, a vállalkozó adószámát. Az intézmény a tananyagot leadó vállalkozóktól bekérte az iskolai végzettségről szóló oklevelet. 7

8 Ellenőriztem a fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességű felnőttek részére szervezett számítógép-használó, kezelő cimű képzés előkészítését és bonyolítását. Megállapítottam, hogya; képzési programot, a tanulási tervet, FőfaÍ Félix készítette el, valamint az oktatást is ő biztosította. Főfai Félix igazolást csatolt be arra vonatkozóan, hogy a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Széchenyi u szám alatti) határozatlan idejű alkalmazottja, augusztus 16. napjától heti 40 órában, pedagógus munkakörben (informatikai tanár) látja el feladatát. Az VMK igazgatója október lo. napján Vállalkozói szerződést kötött Főfai Félix vállalkozóval (igazolvány száma: EV , adószáma ), a 90 oras számítógéphasználó-kezelő speciális képzési program megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élők számára részletes tematika összeállftására, amelyben megjelölte amodulokat (képemyőolvasó szoftver alapjai, gépírási " ismeretek, informatikai alapismeretek, szövegszerkesztési ismeretek, internet használat, digitális írástudás alapismeretei, táblázatkezelés). A képzési program elkészitésének határideje 20lO. január lo. napját határozták meg. Az ellenértéket ,- Ft-ban határozták meg, amelyet a megrendelő 15 napon belül átutalással. teljesít december 15. napján a vállalkozási szerződés módosítására került sor, amelyben a képzési program elkészítésének határidejét 20lO. október 1. napjában határozták: meg, a többi pont változatlan hagyása mellet. Főfai Félix 20lO napjával benyújtotta és az intézmény befogadta az AH7S-D számú számlát, amelynek teljesítési határidejét 20lO. 1 L 16. napját jelölte, 1 db képzési program készítése ,- Ft értékben. A munka elvégzését napjával az intézmény vezetője utalványozta, a szakmai teljesítést igazolta. Az intézmény kötelezettségvállalást 20lO. november 30. napjával 20lO/ sorszám alatt rögzítette, az átutalás megfelelő összegben ugyanezen a napon megtörtént. Az intézmény igazgatója megbfzási szerződést kötött 20lO. október 15. napján a számítógép-használó, kezelő elnevezésű 90 órás képzés, előbbiekben felsorolt moduljaiból álló programhoz kétféle tanulási terv elkészítésére, ahatáridőt 20lO.. november 15. napjában határozta meg. A megbízási díjat ,- Ft-ban rögzítették. A Számítógép-használó, kezelő képzés november január 13. napja között folyt. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogya tanulási tervek folyamatosan készültek a tanfolyam előtt és alatt is. A tanulási tervek az intézmény pályázati anyagában megtalálhatóak. A megbízási díj kifizetése napján, ,- Ft nettó összegben, megbízási díj TÁMOP Főfai Félix megjelöléssel készpénzben történt, a K sorszámú kiadási pénztárbizonylaton, nem rendszeres személyi juttatások bérszámfejtés alapján, ami a kiadási pénztárbizonylat mel1ékletét képezi, a megbízási szerződéssel együtt. A kiadási pénztárbizonylatot az intézmény vezetője utalványozta, a gazdasági vezető ellen jegyezte, az összeg átvevője Főfai Félix. Az intézmény vállalkozási szerződést kötött 20lO. november 08. napjai keltezéssel Főfai Félix egyéni vállalkozóval, a számítógép-használó, kezelő tanfolyam képzési tervében szereplő témáinak előadásával, amely a szerződésben 6x15 órában szerepel, felsorolva a modulok és tanórák ütemezését. A szerződésben szerepelnek a képzési napok ütemezetten. A vállalkozói díjat számla ellenében, az oktatást követő 15 napon belüli átutalással, tanóránként 6.000,- Ft összegben, összesen bruttó , Ft-ban rögzítették. A számlát AH7S-D sorszám alatt OL 13-án benyújtotta, amelyen "Tanfolyami oktatás" megnevezés szerepel. A oktatás megtartását január 14. napjával az intézmény vezetője utalványozta, a szakmai 8

9 teljesítést igazolta. Az intézmény kötelezettségvállalást napjával 2011/ sorszám alatt rögzítette, az átutalás ,- Ft összegben megtörtént. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy az intézmény rendelkezik Kötelezettségvállalási szabályzattal, amely augusztus 05. napjától hatályos. Ebben rögzitésre kerültek a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra vonatkozó rendelkezések. A szabályzatban rendelkeztek az. 50 eft feletti írásbeli kötelezettségvállalásról, azonban azt a gyakorlatban hiányosan alkalmazták, mivel a szerződéseket a gazdasági vezető nem ellenjegyezte, ami ellentétes az Ámr. előírásaival. További hiányosság, hogy a jogosultak személyéről és aláirásmintájukról nem vezet az intézmény naprakész nyilvántartást, amely nem felel meg az Ámr. 80. (3) bekezdésében foglaltaknak. Az intézmény szabályzatában rögzítette a szakmai teljesítés feltételeit, megjelölte a szakmai teljesítőket (pl: szakmai igazgatóhelyettes), de a prjekt során történő szakmai telj~sítés. igazoló kat nem jelölte ki. Ellenőriztem a vállalkozók részére kifizetett összegek valódiságát, és megállapítottam, hogy a könyvelés ben a vállalkozók által kiállított számlák mellett megtalálható a vállalkozási szerződés is. A június 30. napjáig befogadott számlákon szerepel Bohács József igazgató - utalványozó -, Sivadó Sándor projekt előadó - szakmai teljesítés igazoló ~ aláírása, július OL napjától az intézmény vezetője utalványozott és a szakmai teljesítést is igazolta. Vizsgáltam, hogy a kifizetett összegek könyvelése megfelelő fókönyvi számlára történt-e és megállapítottam, hogy a program készítését nem az immateriális javakra, valamint az oktatás költségét nem llz igénybevett szolgáltatások főkönyvi számlára könyvelte, hanem az egyéb dologi kiadásokra (56223). 3.1 Felnőttképzési szolgálat A megbizási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók a felnőttképzési információs szolgálat részére kérdőíveket készítettek. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy Herczegfalvi Marianna megbízási szerződésében szerepel a napi 6 órában történő munkavégzés, a többi dolgozónak ilyen kikötés nincs. A felnőttképzési információs szolgálat feladatait a következőkszerint végezték: május 01. napjától október 31. napjáig Herczegfalvi Marianna felnőttképzési szakember napi 6 órás munkaidőben, megbfzási szerződés alapján végezte, havi bruttó ,- Ft megbízási díjért. A megbízási szerződésben nem szerepel, de a díj kifizetése minden hónapban a szerződésben szereplő összegben pénztárból történt. Az intézmény a megbízási szerződést november november 30. napja közötti időszakra meghosszabbította, azonban ezt már Herczegfalvi Mariann nem írta alá. A november havi megbízási díjat az intézmény számfejtette, és napján kiadásba helyezte (postázta) ,- Ft összegben. Nevezett a postázott összeget nem vette át, a pénztárjelentés ellenőrzése során megállapítottam, hogy azt napján B szám alatt, ,- Ft összegben bevételezte az intézmény január Ol. napjától - április 30. napjáig Szegőné Türk Mária vette át az információs szolgálat működtetését, kapcsolt munkakörben, megbízási szerződéssel. (Nevezett dolgozóval két alkalommal kötött megbízási szerződést. Az első megbízási szerződés január napjáig, a második ig szólt.) 9

10 Tételesen ellenőriztem Szegőné Türk Mária személyi anyagát, és megállapítottam, hogy az intézményben október 15. napjáig csatolt munkakörben igazgató helyettesként dolgozott, október 16. napjától közművelődési szakemberként látja el feladatát az Alvégesi Művelődési Házban (Honvéd u. 41). Munkaköri leírással rendelkezik, abban meghatározta az intézményvezető a feladatait (kapcsolt munkakörét). A munkaidejét heti 40 órában határozta meg, a munkavégzés idejét az intézmény mindenkori munkarend j ének megfelelően. Az Alvégesi Művelődési Házban a napi feladatokon kívül rendezvényeket is szervez az intézmény, amelyben a dolgozó - munkaköri leírásában szerepelteknek megfelelően ügyeletet köteles ellátni. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatban rendelkezett a nyitvatartási időről. Eszerint a nevezett intézményben hétfőtől-péntekig 10:00 órától- 20:00 óráig, Szombaton és vasárnap igény szerint tart nyitva, ezért a dolgozó rugalmas munkaidőben köteles dolgomi. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a VMK specialitásából adódóan előfordul, hogy esténként,. hétvégeken vagy ünnepnapokon is.dolgozniukkell Hiányosságként állapítottam meg, hogy az intézmény 'az SZMSZ-ben nem rendelkezett arra vonatkozóan, hogy amennyiben a dolgozó este, esetleg éjszaka, illetve hétvégén és ünnepnapokon dolgozik, annak: elszámolása hogyan történik. A jelenléti ívek, valamint a bérjegyzékek szúrópróba ellenőrzése során megállapítottam, hogy túl munkáért díjban nem részesültek, azt "lecsúsztatták" a dolgozók ugyanannyi óraszámban, amennyiben a túlmunkát végezték. Ellenőriztem a dolgozó jelenléti ív vezetését, és megállapítottam, hogy a heti 40 órás munkaidejét rugalmas munkaidőben, különböző időpontokban (pl.: 12:00-20:00 óra, 13:00-20:00 óra között, valamint több esetben szombaton, illetve vasárnap is dolgozott (január :00-20:00 óráig pótszi1veszter, január 15. 7:15-10:15 Vásárhelyi értekezlet, február 05. napján 16:00-04:00 óra rendezvény ügyelete stb.) látta el. Összevetettem a dolgozó jelenléti ívét a szabadságengedéllyel, amely 1 eset kivételével egyezőséget mutatott. (A dolgozó március 24. és 25. napjára szabadságot írt ki. A jelenléti ív alapján mindkét napon 12:30-tól 20:00 óráig, naponként 7:30 órát dolgozott). Az intézmény vezetője elmondta, hogy a dolgozó kiírta a szabadságát, azonban berendelték munkára. Az adott hónapban a kötelező havi munkaóra 176 óra, a ledolgozott óra összesen 177 óra volt, a túlóra nyilvántartás szerint 1 óra volt, amelynek kifizetésére nem került sor. A szabadság elszámolása sem történt meg, azonban a szabadságengedélyben nem történt meg a stomózás. További hiányosság, hogy ajelenléti ívben előfordulnak lefestettjavítások (2011. január 18-án, március 16 án, április 2-án). Ellenőriztem a január - június havi fizetési jegyzékekben szereplő kifizetéseket, valamint a pénztári kifizetéseket és. megállapítottam, hogy túlóra kifizetésére, szabadság megváltására nem került sor. Megállapítottam, hogy a dolgozó a napi munkaidejét úgy osztotta, hogy mellette volt arra lehetősége, hogy a megbízási szerződésben szereplő információs szolgálatot is ellássa. Sivadó Sándorral július 01. napjától december 31. napjáig terjedő idő időszakra, 5-11/2010. szám alatt iktatott, megbízási szerződést kötött a felnőttképzési szolgálatot ellátó munkatárs feladatkörének elvégzésére. A pénztárjelentés ellenőrzése szerint Sivadó Sándor részére július 01. napjától november 18. napjáig történt a megbízási díj kifizetése. Sivadó Sándor november 19. napjától nyugdíjba vonult. Hiányosságként állapítottam meg, hogy az intézmény a dolgozó megbízási szerződését ennek megfelelően nem módosította. 10

11 Az intézmény december Ol december 31. napjáig megbízási szerződést kötött Gáll Róbert Bélával a felnőttképzési szolgálatot ellátó feladatok elvégzésére. A megbízási díját ,- Ft-ban állapította meg. 20ll. január 12. napjától április 30. napjáig újból Sivadó Sándort bízta meg az intézmény a felnőttképzési szolgálatot ellátó feladatkörrel. Ellenőriztem a kifizetéseket, és megállapítottam, hogy azok a pénztárból, készpénzben történtek, minden hónapban ( hó) nettó ,- Ft összegben. 4. A záró-konferencia bonyolítása Az intézmény vállalkozási szerződést kötött vállalkozókkal a április 14. napján tartott záró tanácskozásának előadás tartására, illetve az előadáshoz az előadó biztosítására. A vállalkozási szerződésekben rögzítésre kerültek a vállalkozói díjak.. összegei..a számla benyújtását követően az intézmény vezetője a szakmai teljesítést igazolta. Akifizetések készpénzben, az intézmény pénztárából történtek.. A záró konferencia résztvevőiről jelenléti ív készült, amelyet a jeleniévők aláírásukkal igazoltak. : Az intézmény vállalkozási szerződést kötött a Benkő és Társa Kereskedelmi Bt-vel, aki vállalta, hogy a projekt záró tanácskozására az alábbi ellátást biztosítja:. 40 fő részére büfészolgáltatást (üdítő, apró sütemény, kávé) ,- Ft értékben, 40 fő részére hidegtálak, valamint 2 féle melegétel, sütemény, üdítő italok ,- Ft értékben. A szerződésben meghatározásra került a rendezvény időpontja, valamint az, hogy melyik terembe kéri az intézmény a szállítást. A szolgáltatás bruttó árát ,- Ft-ban határozták meg, rögzítették, hogy a kiegyenlítés átutalással történik. A vállalkozási szerződést az intézmény vezetője aláírásával egyben írásbeli kötelezettséget is. vállalt. Az ellenjegyzésre nem került sor. Az ellenőrzés során megájlapítottam, hogy a Benkő és Társa Bt. több alkalommal is biztosította az intézmény részére a szolgáltatást, amelyet az intézmény vezetője írásban rendelt meg. A szolgáltató árkalkulációt készített, amelyben szerepel, hogy hány főre, milyen hidegellátást és meleg ételt biztosít. A meleg étkeztetést az árkalkuláció részletesen tartalmazza, a hidegellátásnál nem tartalmazza az egységárat. A szolgáltató április 19. napján benyújtotta a bruttó ,- Ft-ot tartalmazó egyösszegű, AH7S-D számú számlát, amelyhez csatolta az árkalkulációt is. A számlán megnevezésként szerepel az étkeztetés, azonban hiányossága, hogy nincs feltüntetve a mennyiség, illetve az egységár sem, és mivel a hidegellátásnál az egységárat az árkalkuláció sem tartalmazza, így nem lehetett megállapítani, hogy egy-egy tételt hány forintért biztosított a szolgáltató. Az intézmény vezetője CD lemezen benyújtotta azt a április 14-ei dátummal ellátott felvételt, amelyen látható, hogy a résztvevők részére sütemény, frissítő stb. biztosított. A CD-n szereplő felvételből azt nem lehet megállapítani, hogy pontosan milyen mennyiségben biztosították az ellátást, de azt igen, hogy volt ellátás. 11

12 5. I A költségvetési beszámoló mérleg alátámasztó leltára Az intézmény rendelkezik Leltározási Szabályzattal, amely január 12. napjától hatályos. A szabályzatban szerepelnek a leltározás lebonyolításával kapcsolatos feladatok. A szabályzat kitér az ütemtervre, a leltározási körzetekre, a leltározás előtti selejtezésre, a területek előkészítésére, a leltározás módjára és idejére, az értékelésre. A helyszíni vizsgálat során ellenőriztem az intézmény évi mérlegét, főkönyvi kivonatát, és az ahhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat. Megállapítottam, hogy az intézmény a kisértékű eszközök és a befektetett eszközök leltározását november 01. napjától kezdte és a tizenkét művelődési házból hét művelődési házban november 30. napjával be is fejezte. A leltári kiértékelés az emlitett művelődési házakban 201 O. december 15. napjára elkészítették. Hiányosság, hogy az intézmény nem rendelkezik mozgatás i tilalom elrendelésére utaló intézkedéssel. A befektetett eszközök értéke eft, amelyet nettó értéken szerepeltetett a Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik, lineáris 'elszámolási módot alkalmazva. Az egyedi nyilvántartó lapokkal történt összevetés során mennyiségben és értékben eltérés nem mutatkozott. '.' Il1~rlegben. Az intézményben készletek nem találhatóak, azt a mérlegben sem szerepeltette. A követelések'összegéről analitikus nyilvántartást vezet, amely egyben a Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum követelését is tartalmazza. A kimutatott összeg eft, megegyezik a mérlegben szereplő összeggel. Ebből a Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum követelése minimális mértékű, mindössze 176 eft. A követeléseket vevő analitikával támasztotta alá. Az intézmény rendelkezik az adós sal elismert egyenleg visszaigazolással, amely alapján szerepeltethette a követeléseket a mérlegben, azonban az analitika részletes vizsgálata során megállapítottam, hogy az intézmény a évben keletkezett követeléseket is teljes. összegben szerepelteti a követelések között, nem élt az értékvesztés elszámolásának lehetőségével. Az intézmény elkészítette pénzeszközeiről a mérleg-alátámasztó leltárt, az utolsó időszaki pénztáijelentés ,- Ft záró egyenleget mutatott, amely megegyezett a mérlegben szereplő. adatokkal. Az intézmény a projekt miatt kolön bankszámlával rendelkezik, amelynek záró egyenlege ,- Ft volt december 31-én, az intézmény alszámiáján OFt volt a záró egyenleg~ amelyek összege megegyezik a mérlegben szereplő adatokkal. A beszámolóban szereplő kötelezettségek összege gondnoksági szinten eft, amely egyezik az analitikus nyilvántartással. Az intézmény nem bontotta kötelezettségeit külön VMK-ra és Krúdy Gyula Art Mozi Rendezvénycentrumra. A kötelezettségek összegéből egyéb rövidlejáratú kötelezettségének összege 406 eft, amely költségvetéssel szembeni kötelezettségek (ÁFA, valamint rehabilitációs hozzájárulás). Az egyéb aktív pénzügyi elszámolásokat az intézmény a 39. főkönyvi számlára könyveli, összege gondnoksági szinten eft, ebből a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum pénzforgalmi adataiban szereplő összege ,- Ft. Az intézmény ,- Ft összegben a dolgozók részére biztosított fizetési előleget, megbízási díjra kifizetett ,- Ft-ot, amely összesen ,- Ft, a kolönbözet ,- Ft, amely a év nyitó állománya (megbízási díj állománya). A megbízási díjat kolfóldi előadó 12

13 reszere kellett volna ki fizetni, de a évi KIR program áttérés miatt adószám hiányában nem lehetett feladni, ebből adódott a különbözet. Hiányosság, hogy évben nem rendezte az intézmény, azt csak évben könyvelte át. Az egyéb passzív elszámolások összege a mérlegben eft, amely kizárólag a VMK függő és átfutó bevételeit tartalmazza ,- Ft az Alvégesi Népdalkör részére küldött támogatás összegét, valamint a TIGÁZ gázdíj összegét tartalmazza, valamint a pályázati projektre átutalt ,- Ft-ot könyvelték az átfutó bevételre. Az egyeztetés során az analitikus nyilvántartás adatai megegyeznek a vonatkozó főkönyvi számlák adataival, valamint a mérlegben kimutatott vagyonnal JAVASLATOK a tapasztalt hiányosságok megszüntetés e érdekében AzÖnkonttányzat részére: Aktualizálja az igazgató munkaköri leírását, vegye ki belőle feladatokat. a projektmenedzseri Az intézmény vezetője Aktualizálja a gazdasági vezető munkaköri leírását, vegye ki belőle a kötelezettségvállalási jogkört. Tartsa be a Kjt. 42. előírásait, mely szerint a munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. A kötelezettségvállalási Szabályzatát úgy alakítsa ki, hogy az feleljen meg az Ámr. 80. ában foglaltak előírásoknak. Kötelezettségvállalás előtt az erre kijelölt személy végezze el az ellenjegyzést. Jelölje ki a helyettesét, aki távollétében vállalhat kötelezettséget. Törekedjen arra, hogy a dokumentumok vezetése (szabadságengedély, megbízási szerződés) pontosan történjen, rendszeresen végezzen ellenőrzéseket erre vonatkozóan, amelyeket jegyzőkönyvben rögzítsen. A Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítsa. Vegye figyelembe a Munka törvénykönyvében foglaltakat, határozza meg a túlmunka eseteit, és annak elszámolását. Csökkentse a pénztárból történő kifizetéseket, a lehetőségekhez mérten térjen át az átutalással történő kifizetésekre. Árajánlat, illetve árkalkuláció kérésnél indokolt a több ajánlat bekérése, az legyen kellően részletezett, abból egyértelműen tűnjön ki az egységár, a mennyiség. 13

14 A leltározást a számviteli törvényben és a szabályzatában foglaltaknak megfelelően december 31-ei fordulónappal végezze, amennyiben a tényleges leltárfelvétel más időpontban van, akkor a leltárkiértékeléshez csatoljon egyeztető leltárt a változásról. A követelések esetében a vevőket minősítse. A jogerős bírósági határozattal rendelkező és az adós ingatlanára terhelt követelést vezesse ki a követelések közül. A pályázattal kapcsolatos gazdasági események könyvelése a megfelelő számlákra történjenek, biztosítsák az elkülönített főkönyvi nyilvántartást. főkönyvi Nyíregyháza, július 20. A~é belső ellenőr 14

15 Záradék: A vizsgált szervezet vezetője a jelentéstervezetben foglaltakkal kapcsolatban, amennyiben észrevétele merül fel, azt írásba foglalva a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül köteles megküldeni az ellenőrzést végző szervezeti egység részére. Felbívjuk szíves figyelmét arra, hogy a fenti, határidő tekintenünk. elmulasztását egyetértésnek kell Nyíregyháza, július 21. belső ellenőr 15

16 1. számú táblázat KIMUTATÁS a TÁMOP / azonosító számú projekt tevékenység fttemezéséről S.sz. Tevékenység Kezdés Befejezés 1. Felnőttképzési programok fejlesztése 2009.III.negyedév I. negyedév (1 db 60 órás, 2 db 90 órás képzés 2. Sajtótájékoztató, nyitó konferencia 2009.IV: negyedév 2009.rv.negyedév 3. Eszközbeszerzés 2009.IV. negyedév I. negyedév 4. Közművelődési szakemberek 2009.IV. negyedév I. negyedév felkészítése képzési tevékenység végzésére (képzés lefolytatása) 5. Kommunikációs kampány lefolytatása III. negyedév 201 O. I. negyedév (írott sajtó, rádió, tv) 6. Honlap fejlesztés felnőttképzési modul IV. negyedév 2009.rv.negyedév kialakítása 7. Felnőttképzési információs szolgálat I. negyedév II. negyedév 8. Help-desk L negyedév II. negyedév 9. Program akkreditáció (Önmenedzselés L negyedév II. negyedév círnű képzés) 10. Akkreditált program megvalósítása II. negyedév II. negyedév (Önmenedzselés) 11. Intézményi akkreditáció II. negyedév III. negyedév 12. Számítógép-használó, kezelő képzés IV. negyedév I. negyedév megvalósítása 13. Záró konferencia II. negyedév 20ll. II. negyedév 16

17 2. számú tábázat KIMUTATÁS A "Közművelődési szakemberek felkészítése felnőttképzési konzulensi feladatom" című tanfolyam program moduljairól és óraszámairól Modul megnevezése óraszám Az élethosszig tartó tanuló andragógiai sajátosságai, a képzésszervezés 18 folyamata Tanulási szükségletek felmérése 12 A felnőttképzés formális és jogszabályi háttere 9 A felnőttképzés intézményrendszere, segítő szolgáltatásai 15 A felnőttképzés iránt érdeklődő személyek hatékony tanácsadásának 6 főbb elemei, digitális írástudás Összesen: 60 KIMUTATÁS 3. számú tábázat Önmenedzselés a munkaerőpiacon című képzési programról, modulok szerint Modul megnevezése óraszám Csoportépités 15 Önismeret és személyiségfejlesztés 15 Munkajogi és fe1nőttképzési alapismeretek 15 AlIáskeresési technikák 10 Protokoll ismeretek 5 Marketing és vállalkozási alap ismeretek 15 Karrierépítés 15 Összesen: 90 17

18 4. számú tábázat KIMUTATÁS A számítógép-használó, kezelő című képzési programról, modulok szerint Modul megnevezése óraszám Képernyőolvasás szoftver alapjai 15 Gépírási ismeretek 15 Informatikai alapismeretek 15.. Sz8vegszerkesztési ismeretek 15 Táblázatkezelési ismeretek 15 Internet használat, digitális írástudás alapismereti 15 Összesen: 90 18

19 KIMUTATÁS a TÁMOP / azonosítású projekt mgvalósításához kötött megbízási szerződésekről és a kifizetett megbízási díjakról évben 5. számú táblázat Név Megbízási idő Feladat megnevezése Dijlhó Ossz hó Kifizetés Vadászi Gézáné Projekt előkészítés Uj helyi Beáta Projekt előkészítés Sivadó Sándor Projekt előkészítés Gurbán Gyöngyi Felnőttképzési adatbázis tartalom feltöltésével az intézmény honlapjára Hercegfalvi Marianna FeJnőttképzési és közművelődési feladatok elvégzése napi 6 óra Szegőné Türk Mária Felnőttképzési és közművelődési fejadatok elvégzése Sivadó Sándor Felnőttképzési szolgálatot ellátó , tört hónap munkatárs feladatkörének elvég Gál Róbert Béla Felnőttképzési szolgálat ellátása Fedorné Erika pénzügyi munkatárs Tóth Róbertné pénzügyi munkatárs I I Főfai Félix Megbízás Hi: órás képzés' Módosítani kellett: jén Uj. Hi: Bodnár Sándorné Megbízás Hi: órás képzés Nagy Márk Megbízás Hi: órás képzés Önmenedzselés Hegedüs Sándorné Kérdőív készítése Gáspár Agnes Onmenedl Önmenedzselés lektorálása Hi.: Képzés: Fábiánné Szabó Sarolta ei a szerz. IFelnőttképzési anyag készítése losszesen: \ ylregy LLl belső ellenőr

GI b - J I 9-0 II.1-6

GI b - J I 9-0 II.1-6 G b - J 9-0.1-6 Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési és Minőségügyi roda J NYíREGYHÁZA MEGYE

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Intézmények Gazdasági Szolgálata 9400 Sopron, Magyar u. 19. Levelezési cím: 9400 Sopron, Pf. 42 Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: titkarsag@igsz.t-online.hu 2. sz. melléklet Éves ellenőrzési jelentés a 2009.

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/3-304/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. október 08. 11:45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás Felvételi javaslatot, kinevezés módosítására irányuló feljegyzést kizárólag az személyügyi feladatokat ellátó munkatársai indíthatnak. Kapcsolódó dokumentumok:

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2014.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:1606/2014. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. PartyPont Egyesület 2011. 01. 01-2011. 12. 31.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. PartyPont Egyesület 2011. 01. 01-2011. 12. 31. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. 01. 01-2011. 12. 31. - 1 - Tartalom: 1. Kimutatások - A kapott támogatásokról, - a támogatás felhasználásáról, - kötelezettségekről. 2. Pénzügyi elszámolás 3. Beszámoló a közhasznú

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 12/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Adószám: 18223134-1-15 BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Bereg Többcélú Egyesület 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc utca 46. 1. Számviteli beszámoló Közhasznúsági

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XIII. fejezete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2. (7 nap óvoda, 3 nap általános iskola alsó tagozat) Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Keszthelyi Tudás s Tér T

Keszthelyi Tudás s Tér T Keszthelyi Tudás s Tér T A legjobb dolgok is véget v érnek egyszer A projekt címec me... Keszthelyi Tudás Tér kialakítása a Goldmark Károly Művelődési Központban, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben