KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary. Független könyvvizsgálói jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary. Független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1 ABCD KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Az Aeroplex Közép-Európai Kft. tulajdonosának Az összevont (konszolidált) éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük az Aeroplex Közép-Európai Kft. (továbbiakban a Társaság ) mellékelt évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft veszteség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az összevont (konszolidált) éves beszámolóért A vezetés felelős ennek az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk ennek az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások beleértve az összevont (konszolidált) éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is a mi megítélésünktől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor az összevont (konszolidált) éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az összevont (konszolidált) éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az összevont (konszolidált) éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Aeroplex Közép- Európai Kft december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. Company registration: Budapest, Fővárosi Bíróság, no:

2 ABCD Figyelemfelhívás Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 2.4 pontjára, ahol bemutatásra került, hogy a Társaság saját tőkéjének összege: E Ft, amely nem éri el a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben előírt szintet, valamint bemutatásra kerültek a tulajdonos által tervezett intézkedések. Egyéb kérdések A Társaság évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját más könyvvizsgáló könyvvizsgálta, aki április 22- én kelt könyvvizsgálói jelentésében korlátozott véleményt bocsátott ki, mivel nem tudott megbizonyosodni arról, hogy a évi összevont (konszolidált) éves beszámolóban a Készletekre elszámolt értékvesztésből mekkora összeget kellett volna elszámolni már a évi összevont (konszolidált) éves beszámolóban. Az összevont (konszolidált) üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük az Aeroplex Közép-Európai Kft. mellékelt évi összevont (konszolidált) üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az összevont (konszolidált) üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk ezen összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélése. Az összevont (konszolidált) üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az összevont (konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az Aeroplex Közép-Európai Kft évi összevont (konszolidált) üzleti jelentése az Aeroplex Közép-Európai Kft évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, április 10. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Henye István Partner, Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám:

3 AEROPLEX KÖZÉP-EURÓPAI LÉGIJÁRMŰ MŰSZAKI KÖZPONT KFT. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS a 2013.december 31-én végződő időszakra A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Budapest, április 10. Erdődi Zoltán Ügyvezető igazgató

4 AEROPLEX Közép-Európai Kft. Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet Budapest, április 10. Erdődi Zoltán Ügyvezető igazgató Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 1

5 1. Tartalomjegyzék oldal 1. Tartalomjegyzék Általános adatok CÉGADATOK A VÁLLALATCSOPORT TEVÉKENYSÉGE ÉS TÖRTÉNETE A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA JELENTŐSEBB ÉVI ESEMÉNYEK FORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK JELENTŐSEBB SZÁMVITELI IRÁNYELVEK Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK SAJÁT TŐKE RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK BEMUTATÁSA Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez BEVÉTELEK ÜZEMI KÖLTSÉGEK PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE RENDKÍVÜLI EREDMÉNY TÁRSASÁGI ADÓ LEVEZETÉSE Kiegészítő adatok LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS CASH-FLOW MUTATÓSZÁMOK: VESZÉLYES HULLADÉK KIMUTATÁS Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 2

6 2. Általános adatok 2.1 CÉGADATOK Cégnév: Rövidített név: Székhely: AEROPLEX Közép Európai Légijármű Műszaki Központ Kft. AEROPLEX Közép-Európai Kft Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér A társaság adószáma: Cégjegyzékszám: Cg KSH száma: Cégbejegyzés kelte: február 11. A társaság alaptőkéje: ,-Ft pénzbeli hozzájárulás A felügyelő bizottság tagjai: Dr. Fördős Géza (elnök) Dr. Hajdú Tibor Zoltán Csomorné Dr.Orbán Krisztina Bóta Kornél Simon Erik Károly A társaságnál a könyvvizsgálat kötelező. A társaság könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft. székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. Kijelölt könyvvizsgáló: Henye István (MKVK tagszám:005674) Könyvvizsgálat éves díja: ,- Ft + ÁFA Éves beszámoló összeállításáért felelős regisztrált mérlegképes könyvelő: Ferkó Gabriella Regisztrációs szám: A társaság képviseletére, az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és címe: Erdődi Zoltán, Ügyvezető Igazgató 2040 Budaőrs, Présház utca 18. Konszolidálásba bevont leányvállalat: Cégnév: Rövidített név: Székhely: Pannon Air Cargo Nemzetközi Szállítmányozó és Vámügynök Kft. Pannon Air Cargo Kft Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér A társaság adószáma: Cégjegyzékszám: Cg KSH száma: Cégbejegyzés kelte: június 15. A társaság alaptőkéje: ,-Ft pénzbeli hozzájárulás A felügyelő bizottság tagjai: Lengyel Sándor (elnök) Juhász István Szegvári Zoltán Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 3

7 A társaságnál a könyvvizsgálat kötelező. A társaság könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft. székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. Kijelölt könyvvizsgáló: Henye István (MKVK tagszám:005674) Könyvvizsgálat éves díja: ,- Ft + ÁFA A társaság képviseletére, az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és címe: Cserfalvi György, Ügyvezető Igazgató 1118 Budapest, Kőhalom utca 6. Éves beszámoló összeállításáért felelős regisztrált mérlegképes könyvelő: A Társaság részére a könyvviteli szolgáltatást és a beszámoló elkészítését a Bergmann Könyvelő Iroda Kft. (1138 Budapest, Váci út 186, Cg , felelős személy: Bergmann Péterné, kamarai azonosítója: ) végezte. 2.2 A VÁLLALATCSOPORT TEVÉKENYSÉGE ÉS TÖRTÉNETE A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE Az Aeroplex Kft. (a Társaság) a polgári utasszállító repülőgépek karbantartására szakosodott repülőgépes MRO szervezet. A vállalat az európai EASA Part-145 szabályzat és az amerikai FAA szabályzat tanúsítványainak megfelelően működik. Központi tevékenységeként szolgáltatások széles körét kínálja a repülőgép sárkányszerkezeten, illetve berendezéseken végrehajtandó alapvető tervezett javításoktól a forgalmi kiszolgáláson át a karbantartás tervezés, a mérnökszolgálati támogatás és logisztikai funkciók ellátásáig. Az összes létesítményt és helyiséget a Budapest Airport Zrt.-től bérli az Aeroplex Kft. Az épületen belüli közlekedést a kiszolgáló épületben lévő széles folyosó rendszer és a megfelelő méretű ajtók biztosítják, amelyek lehetővé teszik kézi és gépi rakodó- és szállítóeszközök használatát. A hangár műszaki előtér kapcsolatban áll a repülőtér légijármű mozgásterületével. A műhelyek, raktárak és az irodaépület járművekkel jól megközelíthetők a repülőtér közforgalmú úthálózatáról. A Társaság egész területére kiterjedő strukturált informatikai hálózat van kiépítve. A vállalat alapvető termelő tevékenységét az Airline Software Inc. fejlesztette ARMS (Airline Resource Management System) rendszer támogatja. Az Aeroplex Kft. tevékenysége 6 fő tevékenység köré szerveződik. A hangár-karbantartási tevékenység a személyszállító repülőgépek kötelező karbantartásait foglalja magába. Ezek a karbantartások az átfutási időt figyelembe véve 3-60 napot vesznek igénybe. Ilyenkor a repülőgép nem üzemel. Minden kötelező karbantartásnak van egy úgynevezett standard része, melynek ára előre meghatározott, és ehhez tartoznak a karbantartás során felmerülő hibák javítása, illetve a vevő előzetes kérése alapján az extra munkák. A berendezés javítás a repülőgép üzemidőhöz kötődő berendezéseinek javítását foglalja magába. A tevékenység alapvetően tervezhető, de a megrendelések jelentős részét a meghibásodott berendezések javítása teszi ki. A forgalmi karbantartás a repülőgépek indítását, fogadását és fordítását jelenti a menetrendszerű működés során. A tevékenységet a teljesített járatdarab és az egy időpontban induló repülőgépek száma befolyásolja. A légitársasági támogatás. magában foglalja a mérnökszolgálati, karbantartás tervezési, és logisztikai feladatokat a tevékenység szerződött tartalmát adó repülőgépflotta zavartalan működése érdekében. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 4

8 Az egyéb szolgáltatások foglalják magukba az ad hoc munkák mellett többek között az eszközök, szerszámok és kiszolgáló berendezések kölcsönbe, illetve a létesítmények bérbe adását. Az anyageladás megrendelőink részére történő alkatrész és berendezés értékesítéseket takarják. A Pannon Air Cargo Kft. árbevételét szállítmányozás ügynöki, teljes körű vám elszámolási és raktározási szolgáltatásból realizálja. A Pannon Air Cargo Kft. által megszerzett speciális vámengedélyekkel végzi az Aeroplex Kft. a harmadik feles ügyfelek részére az aktív feldolgozást. Ezen engedélyek biztosítják a flották karbantartásához felhasznált alkatrészek gyors kezelését, elősegítve a javított gépek mielőbbi berotálását a menetrendbe. A speciális engedélyek révén a vámárukat vámkezelés előtt felhasználhatja az Aeroplex Kft.. Egyszerűsített vámeljárásokat alkalmazhatunk, helyi vámkezelést végezhetünk, amelyek mind a gyors árumozgást segítik elő. A Pannon Air Cargo Kft. havi átalánydíjas szerződés alapján végzi az Anyavállalat számára a vámolási tevékenységeket A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Az Aeroplex Kft 1992-ben alakult 50% Lockheed Martin és 50% Malév Zrt. tulajdonlással. Feladata a Malév Zrt. repülőgépeinek teljes körű karbantartása, kivéve az üzemidős berendezések raktározását, illetve 3. feles hangárkarbantartások és forgalmi karbantartások elvégzését, ezzel is csökkentve a Malév Zrt. fajlagos karbantartási költségeit ban a Malév Zrt. visszavásárolta az 50%-os Lockheed tulajdonrészt és így 100%-ban ő lett a tulajdonos ben a Malév Zrt. tovább szűkítette a műszaki tevékenységét és a szervezetén belül működő mintegy 30 fős műszaki főmérnökséget is kiszervezte az Aeroplex Kft-be május 1-től történt az alapvető változás az Aeroplex történetében, amikor is a forgalmi karbantartást teljes egészében, a mérnökszolgálat, a karbantartás tervezés, és a logisztika egy részét visszaszervezték a Malév Zrt. szervezetébe. Ezzel létrehozták a Malév Zrt-n belül a Műszaki Igazgatóságot mintegy 350 fővel. Így a Malév Zrt. gépeinek forgalmi karbantartása kikerült az Aeroplex tevékenységi köréből, és ezzel csak a hangárkarbantartás és berendezés javítás lett a profilja márciusában egy újabb átszervezést követően az Aeroplex Kft. és a Malév Zrt. Műszaki Igazgatóságán levő párhuzamos funkciók összevonásra kerültek a Malév Zrt. szervezetén belül. Nevezetesen: mérnökszolgálat, logisztika, karbantartás tervezés. Ezzel párhuzamosan az Aeroplex Kft csoportos leépítés keretein belül 100 munkavállalót bocsátott el december 19-én történt meg az a kiszervezés, melynek eredményeképpen a teljes vállalatcsoporton belüli műszaki tevékenység összevonásra került az Aeroplex Kft-ben. Ezzel majdnem visszaállt az 1992 és 2001 közötti időszak, de kiegészült egy újabb tevékenységgel, méghozzá az üzemidős berendezések teljes körű kezelésével (raktározás, beszerzés, javíttatás) június 18-án a Malév Zrt. felszámolása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. megvásárolta az Aeroplex Kft.-t összes követelésével és kötelezettségével a Malév Zrt. f.a.-tól október 30-tól a Társaság egyedüli tagja a Magyar Állam. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 3. (1) bekezdése alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) útján. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 5

9 2012. novemberében a Társaság megvásárolta a Malév Zrt. fa-tól a Pannon Air Cargo Kft-t. A Társaság a leányvállalatában többségi tulajdonrésszel rendelkezik. A Pannon Air Cargo Kft. tulajdonosi struktúrája: Aeroplex Közép-Európai Légi jármű Műszaki Központ Kft. Székhely: 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Tulajdoni arány: 80 % OPEN SALES BUSINESS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1118 Budapest, Kőhalom u. 6. Tulajdoni arány: 20% 2.3 JELENTŐSEBB ÉVI ESEMÉNYEK Az Aeroplex Kft évi gazdálkodását értékelve két időszakot érdemes vizsgálni I. félévének pozitív eredményét nagymértékben meghatározta a megrendelés állomány, 1-5 hónapra való biztos ismerete és előkészítettsége a tervezés fázisában. Az első félév gerincét a Jet2.com légitársaság ismert karbantartási programja képezte. A hatékonyabb működés kialakítására és a minőségi kifogások eliminálására júniusban az egész társaságot átfogó szervezetátalakítás kezdődött meg. Az értékesítési területen dolgozók állománya jelentős mértékben fejlesztésre került a vállalat értékesítésének felfuttatásával jelentkező megnövekedő feladatokhoz igazodva. A termelést támogató területek létszáma a karbantartások gördülékeny előkészítésének és levezénylésének szem előtt tartásával emelkedett. A végrehajtó terület belső struktúrája és munkafolyamatai a nagyobb átbocsátóképesség és termelékenység igényéből kifolyólag alakultak át. A munkaóra leadásra kötelezett direkt karbantartó szakszemélyzet állományi összetétele és létszáma a stratégiailag meghatározott keretek irányába mozdult az elvárt hatékonyságjavulás követelményeinek együttes betartása mellett. A vállalkozás szempontjából kritikus nyári időszak során a Jet2.com karbantartási programjának ritkulásával és az EMO munkák kiesése miatt a hangárkarbantartás üzletág árbevétele a III. negyedévben kezdett elmaradni a tervtől. Új értékesítési stratégia került kidolgozásra és alkalmazásra. A földrészeket áthidaló stratégia lényegi eleme a más szezonális életciklusban és más szolgáltatási halmazban (fuvarozás) tevékenykedő légitársaságok karbantartási tartományának kiaknázása. A karbantartási munkák szükségletének októberre várt nagymértékű fellendülése csak a hónap második felében következett be. Döntő tényezőnek bizonyult, hogy az Ural Airlines-tól várt karbantartási vonalat a protekcionista szemlélet nem engedte az Aeroplex-hez, míg a Pennylane lízingcég két B767 repülőgépének jelentős munkatartalmú karbantartásait, - melyek bevételeivel az Aeroplex ősszel számolt - tulajdonosi érdekek mozgatták más MRO-hoz. A célpiacokra szabott megkeresések eredményeként az előirányzottnál nagyobb megrendelés állomány állt elő az év utolsó két hónapjában. A tervben beállított eredménycél elérését a novemberre és decemberre prognosztizálható megrendelés állomány végrehajtásához szükséges hangár-, és humán erőforrás kapacitások szűkös rendelkezésre állása tekintetében megnyilvánuló technikai akadályok nehezítették. A kockázati elemekben rejlő hatások miatt a tervtől eltérő eredmény realizálás kockázata a szokásosnál magasabb volt ban bizományosi tevékenység keretében az Aeroplex Kft. értékesítette a MSN27049 (ex HA-LHB) gyári számú repülőgépet. Az Aeroplex Kft ban befejezte a Malév hagyatékot képviselő elfekvő készleteinek értékesítését. 2.4 FORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK Az Anyavállalat 2013-ban eft-ra csökkent saját tőkéje a tervek szerint 2014-ben a tulajdonos MNV.Zrt. részéről 600 mft tőkeemeléssel (10 mft jegyzett tőke mft tőketartalék) kerül rendezésre. 2.5 JELENTŐSEBB SZÁMVITELI IRÁNYELVEK A Vállalatcsoport Konszolidált Éves Beszámolója a Számviteli Törvény előírásai alapján a magyar törvényekkel összhangban, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások adataiból készül. Könyvvezetésnél Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 6

10 a kettős könyvvitelre vonatkozó számviteli előírásokat alkalmazza a Társaság, elsődleges költségnem, másodlagos költséghely, költségviselő elszámolási formával. A beszámoló bizonylatai a fordulónapra készített végleges főkönyvi kivonat, és az ezt alátámasztó analitikus nyilvántartások, leltárak és folyószámla egyeztetések, a Vállalatcsoport tevékenységével összefüggő összes külső és belső bizonylat. A társaság "A" típusú konszolidált mérleget és "A" típusú konszolidált eredménykimutatást készít a Szvt. 6. sz. mellékletében meghatározott tagolásban. A mérlegkészítés időpontja március 31. A Szvt. értelmében sem az Anyavállalat, sem a Leányvállalat nem mentesül a konszolidált beszámoló készítése alól. A konszolidált beszámoló összeállítása a teljes körű bevonás módszerével, az adatok teljes összevonásával történik, függetlenül a tulajdoni hányadtól, könyv szerinti értékekkel. Az Anyavállalat a konszolidált éves beszámoló összeállításánál elvégezte a teljes körű konszolidáció részfeladatait: - tőkekonszolidáció - adósságkonszolidáció - közbenső eredmények kiszűrése - ráfordítások és bevételek kiszűrése Tőkekonszolidáció: A tőkekonszolidáció során kiszűrésre kerültek a törvényi előírásoknak megfelelő tőkeelemek az alábbiak szerint: évben megvásárolt PAC üzletrész passzív tőkeelemként szerepelt a évi konszolidált beszámolóban, amelynek értéke eft. Mivel nem volt részesedések tekintetében mozgás, így a tőkekonszolidációs különbözet nem változott. A törvényi előírások alapján a leányvállalat megszerzéskori saját tőkéjét illetve a 2012 és 2013 évi mérleg szerinti eredményét a konszolidált beszámolóban a tulajdonrészek arányában meg kell osztani. A évi mérleg szerinti eredmény 100 %-ban felhasználásra került osztalék kifizetésre, így csak a megszerzéskori saját tőke eft és a évi mérleg szerinti eredményből eft és a kisebbségi tulajdonos részére az eredménytartalék terhére fizetett eft osztalékkal csökkentve, azaz összesen eft szerepel a Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése jogcímen a mérlegben. Továbbá az anyavállalat részére az eredménytartalékból jóváhagyott eft osztalék értéke átvezetésre került az eredménytartalékba. A mérleg D/VIII. sorában szereplő Leányvállalati saját tőke változása, amely a leányvállalatnak a évi mérleg szerinti eredmény összegéből az anyavállalatra jutó rész szerepel, amely eft. A fentiek tekintetében így a törvényi előírásoknak megfelelően a tőkekonszolidációt teljes körűen elvégezte Társaság. Adósságkonszolidálás: Az adósságkonszolidálás során elszámolási különbözet nem keletkezett. Közbenső eredmények kiszűrése: A konszolidáció során közbenső eredmény nem realizálódott. Ráfordítások és bevételek kiszűrése: A konszolidálásba bevont vállalkozások egymással szembeni üzleti kapcsolataiból származó bevételek és ráfordítások kiszűrésre kerültek. Konszolidálás miatti társaságiadó-különbözet kimutatása: A tárgyévben összevont társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett, ezért jelenik meg az összevont mérlegben a Konszolidációból adódó társasági adó követelés sor. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 7

11 Immateriális javak, Tárgyi eszközök Az immateriális javak, tárgyi eszközök kimutatása a Szt. tv. szerinti beszerzési értéken történik csökkentve a halmozott értékcsökkenés összegével. Leírásuk a becsült hasznos élettartam alatt lineáris módszerrel történik, és havonta kerül elszámolásra. A leírás mértéke a következő: Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év Vagyoni értékű jogok 20 év Szellemi termékek 7 év Vásárolt szoftver 7 év Bérelt ingatlanon végzett felújítás 17 év Műszaki berendezések, gépek 7 év Egyéb berendezések, felszerelések 7 év Számítástechnikai eszközök 3 év Gépjárművek 5 év 50 ezer Ft bekerülési érték alatti eszközök egy összegben A tárgyi eszközök bővítése, rendeltetés megváltoztatása, élettartam növelése, eredeti állag helyreállítása során felmerülő költségek aktiválásra kerülnek. A folyamatos, zavartalan, biztonságos működést szolgáló javítási, karbantartási költségek elszámolása felmerüléskor történik. A társaság a január 1. után beszerzett befektetett eszközök esetében az értékcsökkenési leírás elszámolásánál a 10 MFt-ot meghaladó egyedi beszerzési értékű eszközöknél és a személygépkocsik beszerzésénél vesz figyelembe maradványértéket. Készletek Az anyagok értékelése súlyozott beszerzési áron, a saját termelésű készletek értékelése előállítási költségen történik. Az anyagok értékvesztése egyedi értékelés alapján történik. Vevőkövetelések A Társaság a vevőköveteléseket a kiszámlázott értéken mutatja ki, ezt az értéket csökkentheti a kétes vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés összege. A Társaság, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést számol el a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Az értékvesztés mértéke a 365 napon túli vevőkintlévőségek esetében 100%. Devizával kapcsolatos értékelési eljárások A külföldi fizetőeszközökre vonatkozó követelések és kötelezettségek az MNB által meghirdetett, teljesítés napján érvényes középárfolyamon számított forintértéken kerülnek kimutatásra. A devizás kötelezettségeket és követeléseket év végén fordulónapi árfolyamra kell átértékelni. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 8

12 3. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez 3.1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK évben a Társaság a befektetett eszközök tekintetében jelentős növekedést nem realizált. Ennek oka, hogy a nehéz anyagi helyzete miatt nagyobb beruházást nem tudott végrehajtani decemberében a Társaság megvásárolta a VPT Invest AG-tól a Malév GH Zrt-vel szemben fennálló eft tőke- és eft kamatkövetelését, eft értékben. A Malév GH Zrt december 31-ig vállalta a követelés megfizetését. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 9

13 3.2 KÉSZLETEK A repülőgépes anyagok tekintetében az év során a felhasznált anyagok pótlása történt meg, figyelembe véve a készletszint megtartását. A repülőgépes anyagokra a készletracionalizálást célzó projekt első lépéseként jelentős mértékű értékvesztést számolt el a Társaság 2012-ben. Fogyóanyagok tekintetében eft került értékvesztésre, az egy éven túl nem mozgó készletekhez kapcsolódóan. Az üzemidős berendezéseket a Társaság az előző tulajdonosa, a Malév Zrt., kiszolgálása miatt tartotta készleten. Az üzemidős készletre elszámolt értékvesztés eft volt. A Társaság koncepciója szerint az üzemképtelen berendezésekre 100%-os értékvesztést számolt el, az üzemképes berendezésekre pedig a tervezett értékesítés során várható bevétel nagysága volt az irányadó. Ezen túlmenően a készletérték részét képező fuvar- és vámköltségek is arányos mértékben értékvesztésre kerültek, eft értékben. A Társaság 2012 őszén megkezdte a készletek értékesítését. Az első fázisban bruttó eft értékű készlet került értékesítésre ban bruttó eft értékű készletet értékesített a Társaság. A Társaság rendelés állománya nagyszámú Airbus gyártmányú keskenytörzsű repülőgépet illetve Boeing 737 Classic és Boeing 7373 NG repülőgépet tartalmaz, valamint ismét jelentős mennyiségű karbantartás várható Boeing 767 illetve Boeing 757 típusokon. Folyamatban van egy Boeing as típusú repülőgép nagykarbantartása, amely típus a repülőgép család legrégebbi tagja, melynek karbantartása kiemelten magas anyagigénnyel jár. Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a 2012-ben leértékelt fogyóanyag készlet jelentős része ismét aktív lesz, így indokolt a nagy értékű értékvesztés részleges visszaírása. Ennek megfelelően eft értékvesztés visszaírás történt a fogyóanyagok és eft értékvesztés visszaírás a kapcsolódó fuvarköltségek tekintetében. Az úton lévő készlet tartalmazza a már kiszámlázott, de fordulónap után beérkezett anyagok értékét. Az áruk a közvetített szolgáltatások még ki nem számlázott értékét tartalmazza. A készletekre adott előleg tartalmazza a pénzügyileg rendezett anyagszámlák értékét, melyekhez az anyag még nem érkezett meg. A befejezetlen termelés a december 31-én folyamatban lévő karbantartások felmerült költségeinek aktivált értékét tartalmazza. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 10

14 3.3 KÖVETELÉSEK A vevőkövetelések a mérlegben az elszámolt értékvesztés összegével csökkentve szerepelnek. Vevőkintlévőségre elszámolt értékvesztés: A Társaság a 360 napon túli vevőkintlévőségeire 100 %-ban számol el értékvesztést. Továbbá egyedileg is értékeli a kintlévőségeit és a nagy valószínűséggel be nem hajthatónak minősített követeléseire is elszámolja az értékvesztést. A jelentős tétel a visszaigényelhető ÁFA összege, mely a normál üzletmenethez kapcsolódik. A HIPA túlfizetés az Önkormányzat által kivetett előleg és a tényleges adófizetési kötelezettség különbözete. A dolgozóknak nyújtott előleg soron kerül kimutatásra a dolgozóknak nyújtott lakáscélú kamatmentes vállalati jelzáloghitel, a napidíj előleg, az elszámolásra kiadott előlegek. 3.4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Az árbevétel elhatárolás ezer forint az időszak végén, melynek oka, hogy az időszak végén elvégzett szolgáltatások végszámlájának összeállítása még nem történt meg. A költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása az előre kiszámlázott, 2014-re vonatkozó költségeket tartalmazza. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 11

15 3.5 SAJÁT TŐKE október 30-tól a Társaság egyedüli tagja a Magyar Állam. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 3. (1) bekezdése alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. 3.6 CÉLTARTALÉKOK 2012-ben a NAV felé késedelmesen megfizetett járulékok késedelmi kamatára képzett céltartalékot a Társaság, eft értékben. Ez 2013-ban feloldásra és a NAV felé kifizetésre került. A peres követelésekre képzett céltartalék a munkaügyi perek fedezetére szolgáló tartalék. 3.7 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A szállítói kötelezettségek növekedése a Társaság nehezebb pénzügyi helyzetének következménye. Az egyéb kötelezettségek nagy részét a decemberi munkabér és annak járulékai teszi ki ben a Malév GH Zrt. és az MNV Zrt. között létrejött átruházási szerződés következtében a cashpool szerződés felmondását követően a Társaságnak a Malév GH Zrt-vel szemben keletkezett tartozása átruházásra került az MNV Zrt-re. A Társaság és az MNV Zrt. a fennmaradó tartozásról kölcsönszerződést kötött október 25-én. A tartozás összege eft volt ben a Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 12

16 Társaság eft tőkét törlesztett ban tőketörlesztés nem történt. A évi kamatkötelezettség, eft, december 30-án átutalásra került. A tőkekötelezettségből eft esedékes 2014-ben. A fennmaradó rész a Hosszú lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra eft értékben. 3.8 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A következő évi árbevétel elhatárolás tartalmazza az időszak végén még javítás alatt álló repülőgépek részszámlájának értékét. A részszámlák a teljesítés alapján szerződés szerint kerültek kiállításra. A költség elhatárolások között jelentős tétel a 2010.,2011. évi ki nem fizetett vezetői bónusz és járulékai. A Kollektív Szerződés szerinti évi cafeteria juttatás ¼ része és a évi törzsgárda jutalom várhatóan 2014 első negyedévében kerül kifizetésre. 3.9 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK BEMUTATÁSA Az Aeroplex Kft. a Budapest Airport Zrt.felé mérlegen kívüli kötelezettséggel rendelkezik bérleti bíjfizetési bankgarancia formájában. A bankgarancia kötelezettség értéke EUR, lejárati ideje nap. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 13

17 4. Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez 4.1 BEVÉTELEK Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 14

18 Az anyagok visszaírt értékvesztése a 2013-ban felhasznált anyagok értékvesztés visszaírását és a készletek újbóli értékelése kapcsán történt visszaírást tartalmazza. Ennek részletezése a 3.2 Készletek rész alatt található. A év folyamán pénzügyileg realizált illetve kivezetett értékvesztett követelések összege visszaírásra került. A várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék feloldása a 2013-ban megfizetett NAV késedelmi kamat és a lezárult munkaügyi perek fedezetére képzett tartalék összegét tartalmazza. 4.2 ÜZEMI KÖLTSÉGEK Az ELÁBÉ soron jelentkező növekedés oka, hogy a Társaság megkezdte az elfekvő, feleslegessé vált repülőgépes készleteinek értékesítését. A Társaság bizományosként közreműködött a MALCO LLC. Boeing 767 típusú repülőgépének eladásában, ennek értéke is az ELÁBÉ között került kimutatásra, eft értékben. A közvetített szolgáltatások egyenlege azokat a megrendelt szolgáltatásokat tartalmazza, melyek nem részei az átalánydíjnak illetve alapárnak. Az igénybevett szolgáltatások növekedését a fűtési költségek anyagköltségek közül történő átsorolása okozza. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 15

19 Ezen felül a növekedést a bérelt munkaerő költségének növekedése okozza, amely a hangárkarbantartások megemelkedett munkaerő igényét egészíti ki. A biztosítási díjak emelkedésének oka, hogy az előző években a Társaságnak, mint a Malév csoport tagjának, kedvezőbb biztosítási díjakat kellett fizetnie. A Társaságnál Kollektív Szerződés szerint a cafeteria keret évi Ft/fő, az önkéntes nyugdíjpénztári befizetés a besorolási bér 2,5%-a. Helyi iparűzési adó összege eft. A késedelmi kamat az államháztartás felé és a szállítóknak fizetett késedelmi kamatot tartalmazza. A vevő kintlévőségekre elszámolt értékvesztés összege eft. A céltartalék képzés a munkaügyi perek fedezetére szolgál. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 16

20 4.3 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 4.4 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 17

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben