Határmenti inkubtároház és üzleti szolgáltatói központ létesítése, HURO/0802/133

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határmenti inkubtároház és üzleti szolgáltatói központ létesítése, HURO/0802/133"

Átírás

1

2 Határmenti inkubtároház és üzleti szolgáltatói központ létesítése, HURO/0802/133 Székelyhíd város (Vezető Partner) Székelyhíd, Libertatii tér 1., Bihar megye, Románia Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Projekt Partner 1) 4029 Debrecen, Csapó u. 26., Hajdú-Bihar megye, Magyarország Romániai Vállalkozásokért Egyesület (Projekt Partner 2) Nagyvárad, Unirii tér 2-4., Bihar megye, Románia Projekt kezdete: Projekt befejezése: Projekt összköltségvetése: ,36 euró A projekt hivatalos honlapja: incubatorsacueni.ro A Határmenti inkubtároház és üzleti szolgáltatói központ létesítése c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg (www.huro-cbc. eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve. Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 2

3 Székelyhíd város (Vezető Partner) A települést először között említik a Váradi Regestrumban, Zekulhyda néven. Első lakosai székelyek voltak, 1445-ben már város, koronabirtok ban, Mátyás király engedélyével a Zólyomiak várat építettek, melyet 1665-ben a vasvári békeszerződés kitétele értelmében romboltak le a törökök. Történelme során a Gutkeled, a Zólyomi, a Rákóczi, majd a Dietrichstein és Stubenberg család birtoka volt. Az Ér völgyének baloldali teraszán és az Ér síkságán fekszik, részben dombokkal tarkított vidéken. Sík részein mocsaras tavak találhatók: az olaszi és kágyai tavak, a Csíkos-tó, mely természetvédelmi terület. A település szerkezetét közigazgatási szempontból a következő területi egységek alkotják: található egy urbanizált rész a város központjában, a központi övezetet pedig körbeveszi a falusi létforma kategóriájába tartozó településszerkezeti egységek. A már említett urbanizált, területszerkezeti szempontból fejlettebb övezetben központosulnak a szolgáltató egységek: üzletek, élelmiszerboltok, bankok, oktatási intézmények, önkormányzat, kulturális intézmény és az egészségügyi központ keretén belül az orvosi rendelők. Székelyhíd területi-adminisztratív lakossága a következő falvakban összpontosul: Csokaly, Nagykágya, Hegyközszentmiklós, Érolaszi és Érköbölkút, így a lakosság létszáma a 2002-es népszámlálási adatok alapján fő volt. A népesség 61%-a városlakó, vagyis Székelyhídon él és 39%-a a környező falvakban. A lakosság összetétele nemzetiségek szerint a következőképpen oszlik meg: magyar, román és roma. Székelyhíd egy folyamatosan fejlődő város a mikro régióban, amely stratégiailag fontos pozíciót tölt be a térségben. A Magyarország és Románia közötti helyi határátkelőt 2004-ben nyitották meg. 3

4 Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Projekt Partner 1) A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1993-ban a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a megye városainak és településeinek önkormányzatai, az OTP Bank, valamint vállalkozói érdekképviseletek, kamarák alapították. Az alapítás fő célja a vállalkozások alapításának elősegítése, a vállalkozások piaci pozícióinak erősítése, a vállalkozások támogatott hitelezésének beindítása, ingyenes tanácsadás és információ nyújtása, a munkahelyteremtés és munkahely megtartás elősegítése volt. Az Alapítvány október 1-től kapcsolódott be az Európai Unió PHARE segélyprogramjába, melynek keretében folyamatos anyagi és szakmai támogatást kapott programjai megvalósításához. Ebben az időszakban az Alapítvány létrehozta irodahálózatát a megye több településén. Az Alapítványnak jelenleg Debrecenben, Püspökladányban és Hajdúnánáson van irodája, ahol a vállalkozások az Alapítvány összes szolgáltatását igénybe vehetik. Az Alapítvány az alapító okiratának megfelelően többek között a következő tevékenységeket folytatja: A mindenkori érvényes szabályzatoknak megfelelően pénzügyi-, támogatási-, és hitelprogramokat működtet. Beilleszkedik a munkanélkülieknek nyújtott oktatási rendszerekbe. Támogatja és orientálja a szakmai képzést, nagy figyelmet fordítva a hiányszakmák felszámolására, az általános szakképzés ösztönzés képzésére. Elősegíti a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttét, illetve működését. Új munkalehetőségeket teremt vállalkozások szervezése útján. Gazdaságfejlesztési, vállalkozásfejlesztési, településfejlesztési, idegenforgalmi és foglalkozásfejlesztési koncepciókat, terveket és programokat készít, menedzsel és ezekkel kapcsolatosan tanácsadói tevékenységet végez. Segítséget nyújt a települési önkormányzatok vállalkozási programjának kialakításához. 4

5 Romániai Vállalkozásokért Egyesület (Projekt Partner 2) A Romániai Vállalkozásokért Egyesület fő célkitűzése az, hogy a gazdasági verseny szabadságának tiszteletben tartásával előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését Romániában. Ezzel összefüggésben az egyesület tevékenysége elsősorban a romániai vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások fejlesztésére irányul. Az elmúlt néhány év során a ROVE jelentős tapasztalatot szerzett a felnőttképzés területén, valamint a vállalkozásfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési projektek megvalósítása terén is. Az egyesület akkreditált felnőttképzési szolgáltatóként több piacképes foglalkozáshoz kapcsolódó képzést szervez. Akkreditált képzési programjai közül kiemelt fontosságúak a munkavédelmi szakfelügyelő, a munkavédelmi és munkabiztonsági koordinátor, valamint a projektmenedzser képzési programok. Az elmúlt 3 évben az egyesület új szakirányokkal bővítette képzési kínálatát: humán erőforrás menedzser, folyamatmenedzser, vállalkozói kompetenciák fejlesztése három különböző témakörben. A ROVE projektmegvalósítási tapasztalatát az Európai Unió által támogatott vállalkozásfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési projekteknek köszönheti. Számos kezdeményezésben vett részt projekt partnerként és vezető partnerként egyaránt, az irányítása alatt megvalósult, illetve megvalósuló projektek közül legjelentősebbek a következők: Integrált vállalkozásfejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban - POSDRU/92/3.1/S/50583, Munkavédelmi és munkaegészségügyi szakmai továbbképzések a Bihar megyei munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése érdekében POSDRU/38/3.2/1209, SzékelyHíD a Bihar - Hajdú-Bihar eurorégió vállalkozásai között HURO/0801/196, imm-sacueni.ro/. Határon átnyúló együttműködés a diplomás pályakezdők munkaerőpiaci integrációja érdekében HURO/0901/164/2.3.2, 5

6 A célterület gazdaságának bemutatása A projekt elsődleges megvalósulási helyszíne Székelyhíd és környéke, vagyis 25 km-es teljes sugarú kör (Érmellék), aminek egy része Romániában, egy része pedig Magyarországon található. Ez újfajta, határon átnyúló megközelítése az urbanisztikai központoknak, amelyek kiterjedését valójában nem befolyásolhatja egy országhatár, aminek az átjárhatósága egyre egyszerűbb. Az Érmelléken található települések közül 69 romániai (adminisztratív szempontból 15 község és 3 város köré szerveződve) és 9 magyarországi település (amelyből 2 város). A térségben több mint ember él, jellemzően multikulturális, multi etnikumú, ahol románok, magyarok és romák élnek együtt, akiket egy viszonylag összekapcsolódó úthálózat köt össze, határátkelő Székelyhíd és Létavértes, valamint Mihályfalva és Érábrány között található. Az akcióterületen vállalkozás van bejegyezve, amelyből romániai, 446 pedig magyarországi. Székhelyük szerint a cégek 55%-a városon, míg 45%-uk községekben és falvakban működének, a legtöbb vállalkozás a térség legnagyobb településén Margittán működik. Megfigyelhető, hogy a vállalkozásoknak a településtípusok szerinti eloszlásuk kiegyensúlyozott. 6

7 A vállalkozások sűrűségének elemzése során kiderül, hogy míg Románia esetében az 1000 lakosra jutó cégek száma 20-21, addig Magyarországon 15 A projekt általános célkitűzése: A projekt specifikus célkitűzései: Az érmelléki vállalkozások határon átnyúló kapcsolathálójának aktivizálása, a kétoldalú üzleti kapcsolatok erősítése A KKV-k számára nyújtott speciális tanácsadási szolgáltatások hozzáférhetővé tétele az akcióterületen Inkubációs tér biztosítása az akcióterületen működő kezdő kis- és közepes vállalkozások számára A projekt megvalósításával létrehoztunk egy KKV-kat támogató üzleti infrastruktúrát, ami telephelyet biztosíthat induló vagy terjeszkedni kívánó vállalkozásoknak, helyben elérhetővé tettünk korszerű üzleti szolgáltatásokat és egy határmenti információs pont segítségével új dimenziót nyitottunk a határon átnyúló gazdasági együttműködésben. 7

8 Üzleti tanácsadói szolgáltatáscsomag kialakítása alacsony tranzakciós költségekkel te 8

9 Benépesítés és határmenti információs pont létrehozása - - 9

10 Mit is éptettünk? Kedvezményes telephely és üzleti szolgáltatások infrastrukturális hátterének a megteremtése volt a célunk, amelyet egy nm-es területen - Székelyhíd ipari területén, közvetlen a határ felé vezető út mentén valósítottunk meg. A terület kiválasztásakor a következő szempontokat vette a partnerség figyelembe: központi elhelyezkedés az Érmelléken; könnyű megközelítés a határ bármely oldalán működő vállalkozás számára; rendezett tulajdonjog. Az építkezés lezárultával 2 épület készült el, amelyek közül az egyik egy irodaépület, ami 9 olyan Mikro-, kis- és középvállalkozásnak (KKV) biztosíthat telephelyet, amelyek működéséhez csak egy felszerelt iroda szükséges. Az épületben található egy modern képzési terem (51,20 m2) és egy tárgyaló (26,56 m2), amelyet a mikro régióban tevékenykedő vállalkozások használhatnak. Az irodaépület részben akadálymentesített. 10

11 A másik épület egy csarnok, amely 5 darab m2-es helységből áll, amelyet nagyobb helyigénnyel bíró tevékenységeket folytató KKV-k bérelhetnek. Minden helységet két irányból (egy a személyek és egy a teherforgalom számára) lehet megközelíteni és a galériában a betelepülők tetszőlegesen alakíthatnak ki irodákat vagy raktárhelységeket. Amennyiben telephelyet szeretne bérelni, forduljon bizalommal a projektpartnerekhez. 11

12 12

Európai Területi Együttműködési Célkitűzés Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 09 május 2008 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 5 1.2 A Program összefoglalása...

Részletesebben

Robotpark a Polgári Ipari Parkban ÉAOP-1.1.1/AB-11-2012-0029. KISS UNIVERSAL Kft.

Robotpark a Polgári Ipari Parkban ÉAOP-1.1.1/AB-11-2012-0029. KISS UNIVERSAL Kft. Robotpark a Polgári Ipari Parkban ÉAOP-1.1.1/AB-11-2012-0029 KISS UNIVERSAL Kft. Robotpark a Polgári Ipari Parkban ÉAOP-1.1.1/AB-11-2012-0029 Tartalomjegyzék: 1. Ügyvezetői köszöntő 2. Bemutatkozás 3.

Részletesebben

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János A Civil Centrum Alapítvány azért tevékenykedik, hogy Magyarországon

Részletesebben

A Békéscsabai Repülőtér, burkolt kifutópálya és a kapcsolódó létesítmények kiépítése

A Békéscsabai Repülőtér, burkolt kifutópálya és a kapcsolódó létesítmények kiépítése Határok Nélkül z INTERREG III Közösségi Kezdeményezés, Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia Montenegró Határ menti Együttműködési Program keretében megvalósult fejlesztések 2004-2006 Határok Nélkül

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA. vitairat

A GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA. vitairat A GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA vitairat A GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS PROGRAMJA vitairat Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai támogatásával Készítették: Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács A Nemzetgazdasági

Részletesebben

Készült az Európai Unió támogatásával

Készült az Európai Unió támogatásával Készült az Európai Unió támogatásával Területfejlesztési Phare program Északkelet-Magyarországon és Dél-Dunántúlon HU9705 Köszöntô Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik ígéretes hozadéka az Unió tagállamaiban

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

Hírlevél 2014. október

Hírlevél 2014. október Hírlevél 2014. október Fontos határidök kifizetési kérelmek benyújtásához 2.o Utolsó kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 3.o Megjelentek a 2014-2020-as fejlesztési idöszak elsö felhívásai

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség

Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség 2014 Az Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a

Részletesebben

Projektötletek a Magyaroszág-Románia 2014-2020 Együttműködési Programhoz

Projektötletek a Magyaroszág-Románia 2014-2020 Együttműködési Programhoz Projektötletek a Magyaroszág-Románia 2014-2020 Együttműködési Programhoz Tisztelt Kistérségi Társulás! A Dél-Békési Térség népessége hosszú ideje él nehéz gazdasági és szociális körülmények között. A térség

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program CSEPREG Város Önkormányzata 2013.09.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...12 Célok...12

Részletesebben

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok 1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok A alulról jövő kezdeményezésként indult határmenti együttműködés a nyolcvanas évek közepére az Európai Unió hivatalos politikájává emelkedett.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben