KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT"

Átírás

1 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok (A) Cég neve: BRILL KFT. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6000 KECSKEMÉT HALASI út 32. Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: Benyújtás oka: JUHÁSZ GYULÁNÉ DR. RÓZSÁS ZSUZSANNA ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: Mérleg választott típusa: Eredménykimutatás költségeljárása: 01TH2012 A típus Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: igazolás IGEN Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK DR. PAPPNÉ DR. RUSZKI MARIANN A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: Kelt: KECSKEMÉT, EB-01/A 1/6

2 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: BRILL KFT. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak (03-09 sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok 6 4. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 6. Immateriális javakra adott előlegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. Tárgyi eszközök (11-17 sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26 sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22 vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: BRILL KFT. Cégjegyzékszám: /6

3 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KSH szám: Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Pénzegység: EZER HUF Előző év Módosítás Tárgyév 27 B. Forgóeszközök ( sorok) I. Készletek (29-34 sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35 II. Követelések (36-42 sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. Értékpapírok (44-48 sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. Pénzeszközök (50-51 sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen ( sor) ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: BRILL KFT. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 57 D. Saját tőke ( sorok) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 61 III. Tőketartalék 62 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék /6

4 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 64 VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69-71 sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 75 vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85 sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 84 vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: BRILL KFT. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 86 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 0 88 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 102 Források összesen ( sorok) /6

5 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: BRILL KFT. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: BRILL KFT. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 5/6

6 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM - CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT e-beszamolo.kim.gov.hu - Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) /6

7 KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a BRILL KFT ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ A. Általános jellegű kiegészítések: A BRILL Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság án alakult, gazdasági tevékenységét én kezdte meg. A vállalkozás székhelye: 6000 Kecskemét, Halasi út 32. A Társaság az AUDI, a Volkswagen, a Skoda és a SEAT típusú személy és haszonjárművek márkakereskedője és márkaszervize. A jelzett márkák generál importőre a Porsche Hungária Kft. Budapest. A Kft. jegyzett tőkéje június 23-óta Ft. A jelenlegi tulajdonosok %-os üzletrésszel: Juhász Gyula I.P. Immobilien Gmbh. (Ausztria) a) A számviteli politika általános előírásainak bemutatása A társaság a törvényi előírásoknak megfelelően, a kettős könyvelés könyvviteli szabályai szerint vezeti könyveit. A könyvelési feladatok elvégzését zárt rendszerű, egyedi személyi felhasználói megkülönböztetést biztosító ügyviteli szoftverek támogatják minden egyes részfeladatra kiterjedően. A könyvelésen dolgozó alkalmazottak minimum mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkeznek. Van, aki jelenleg is tanul, illetve már végeztek gazdasági főiskolát. A főkönyvelő Pénzügyi Számviteli Főiskolát végzett PM-ben regisztrált Adószakértő és PM-ben regisztrált Mérlegképes könyvelő. Pénzügyminisztériumban regisztrált nyilvános adatai: Ügyszám NEV Szakterület Irsz Lakóhely Cím Telefon Egyéb képzettség Vida Mihály vállalkozási 6070 Izsák Madách I. u / PSZF, adószakértő A főkönyvelő jelen céges elérhetőségei: Tel:+36/76/ A Kft. mérleg-főösszege, illetve az éves nettó árbevétele, valamint a tárgyévben foglalkoztatottak száma alapján - figyelemmel a számviteli törvény 7. -ában foglaltakra - éves beszámolót készít, amit könyvvizsgálóval hitelesíttet és csatol a beszámolóhoz. A mérleg fordulónapját minden gazdasági év december 31-ében rögzítjük, a beszámoló készítés zárónapját 2011-es gazdasági évtől kezdődően, a tárgyévet követő év április hó 30. napjában határoztuk meg a számviteli politikánkban. A beszámolót végleges formában legkésőbb május 31-ig kell elkészíteni. Évközi osztalékfizetés esetén könyvvizsgálattal alátámasztott évközi éves beszámolót kell készítenie, aminek ismeretében dönthet a tulajdonosi kör az osztalék mértékéről. Beszámolóját interneten is közzéteszi a honlapon. Az eredmény-kimutatás módszereinek, formájának megválasztásánál szem előtt tartottuk, hogy a beszámolóból a tulajdonosok, hitelezők információkat kívánnak szerezni a jövedelmezőség alakulásáról. A cég tevékenységével és az információk mélységével összhangban az összköltség BRILL Kft. Kiegészítő melléklet Éves beszámolóhoz 1/7.

8 eljárásos eredmény kimutatást választottuk. Társaságunk az 5. és 8. számlaosztályban könyveli elsődlegesen a költségeket-ráfordításokat, másodlagosan a 6., 7. számlaosztályban mutatjuk ki az egyes tevékenységekhez kapcsolódó bevétel, költség és ráfordítás alakulását. A könyvviteli számlákból havonta készítünk főkönyvi kivonatot és állítjuk össze az időszakra vonatkozó gazdasági kalkulációkat. A kiemelt tevékenységek eredmény alakulásáról szintén havonta készülnek beszámolók. Készleteit a társaság a 2-es számlaosztályban tételesen és folyamatosan vezeti, meglétéről negyedévente ellenőrző leltárt végez, év végén záró leltárt készít mérlegének alátámasztására. A számviteli törvény 27. (1) bekezdésében foglaltak szerint társaságunk, az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot nem képzett. Aktív időbeli elhatárolások között a Költség-ráfordítás terén a Brill Mobil Kft-től (elkülönítetten) a en Castrol kötelezettség átvállalás előírása szerepel EFt-al, a őn a CIB Bank által nyújtott 50 MFt hitel nem elszámolt összegét mutattuk ki EFt-al. A on a SHELL nyitóértéke mellett az éves elszámolást követően a záró kötelezettség EFt. Passzív időbeli elhatárolásnál az olajcégek közül a on továbbra is a MOL kenőolaj forgalmazására kötött szerződésben vállalt forgalom utáni jutalék előlege szerepel teljesítményarányosan EFt-al. A fentieket figyelembe véve éves beszámoló összeállításakor elvégeztük a számviteli törvénynek megfelelő átsorolásokat a évi adatok esetében is. b) A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A számviteli törvény vonatkozó előírásait alkalmazva az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé soroltuk. Befektetett eszközként csak olyan eszközt mutatunk ki, melynek rendeltetése, hogy a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök csoportjába készleteket, követeléseket, és a pénzeszközöket soroltuk be. (Speciális elszámolás és készletnyilvántartás a tételszámban nagy, de használati esetszámban elenyészően kicsi, a raktározást igénylő célszerszámok.) A törvény szerint a kötelezettségeket hosszú és rövid lejáratúra bontottuk meg, és elkülönítve mutatjuk ki a részesedési viszonyban állókkal kapcsolatos elszámolásokat. A vállalkozás eszközeit és forrásait a könyvviteli elszámolásokban, a mérlegben és az eredmény-kimutatásban a számviteli törvény előírásait figyelembe véve csoportosítottuk. Társaságunknál az egyes eszközféleségek az alábbiak szerint kerülnek értékelésre: - az immateriális javak között kimutatott szellemi termékeket beszerzési költségen értékeljük; - a tárgyi eszközök, egyéb berendezések, felszerelések, járművek beszerzési költségen, átlagáron kerülnek értékelésre; - a készletek, anyagok, áruk egyedi beszerzési áron kerülnek értékelésre; - a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részt jelentő befektetést a társasági szerződésben meghatározott alapításkori értéken szerepeltetjük mindaddig, amíg a gazdasági társaság piaci megítélése tartósan - a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül - nem csökkent; - a pénzeszközöket a tárgyév utolsó napja szerinti banki kivonatoknak, illetve pénztárnaplónak megfelelően szerepeltetjük a mérlegben, csekély devizás elszámolás miatt év végén nem értékelünk, csak jelentős árfolyameltérésnél; c) Az értékcsökkenési leírás elszámolásának rendje Az értékcsökkenés elszámolása a bruttó érték és az elhasználódási idő alapján évenként lineárisan számviteli törvény szerint, és a társasági és osztalékadó törvény 1. számú mellékletében foglaltakra BRILL Kft. Kiegészítő melléklet Éves beszámolóhoz 2/7.

9 figyelemmel - a 2. sz. mellékletben szereplő leírási kulcsok alkalmazásával, vagy a várható használati idő alapján történik. A fejlesztési tartalékképzés, a maradványérték és a tényleges használati idő miatt eltér egymástól a Számviteli és Társasági adó szerinti tárgyidőszakra elszámolt értékcsökkenés. Először 2003-ban ,- forint, előző évben megképzett tartalékkal kellett elszámolni, ami meg is történt, hiánytalanul, analitikával alátámasztva (összes beruházás: eFt). A év végén ismét képzett ilyen tartalékot a társaság ,- forint nagyságban, négy éves elszámolásra. A év végén ismét képzett ilyen tartalékot a társaság ,- forint nagyságban, négy éves elszámolásra, a 2005-ös képzett ,- forint növekedésével, és az elszámolt forint csökkentésével, továbbá a 2006-os képzett ,- forint növekedésével, és az elszámolt ,- forint csökkentésével ben ,- forint volt a képzés, és a teljes korábbi képzést felhasználtuk, vagyis ,- forint volt a felhasználás ban ,- forint tartalékot halmozva kezdte az évet, képzés nem volt, a felhasználás 2008-ban ,- forint, így a záró képzett göngyölt tartalék: ,- Ft ben ,- forint tartalékot halmozva kezdte az évet, képzés ,- Ft volt, a felhasználás 2009-ben ,- forint, így a záró képzett göngyölt tartalék: ,- Ft. Új képzés nem volt 2010-ben, a felhasználás Ft volt, így a záró képzett göngyölt tartalék: ,- Ft. Új képzés nem volt 2011-ben, a felhasználás Ft volt, így a záró képzett göngyölt tartalék: ,- Ft. A tartalékképzés fő felhasználási célja: Autószalonok bővítése, korszerűsítése, Szervizműhely építése, a meglevő bővítése, műszaki korszerűsítése, felújítása. Fejlesztési tartalék képzése, nyilvántartása, elszámolása: KÉPZÉSE NYILVÁNTARTÁSA ELSZÁMOLÁSA záró rész1 rész2 rész3 Maradvány tárgyév halm. elszám. halm.elsz. egyenl. időrendben Az immateriális javaknál kimutatott szellemi termékek esetében használati idő alapján egyedileg kerültek meghatározásra a leírási kulcsok, a számviteli törvény 37. (1) bekezdése szerint. A ,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költsége használatba vételkor azonnali értékcsökkenési leírásként egy összegben került elszámolásra. Az értékcsökkenési leírást havi gyakorisággal számoltuk el 2011-ben. B/I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések B. Speciális jellegű kiegészítések BRILL Kft. Kiegészítő melléklet Éves beszámolóhoz 3/7.

10 Befektetett pénzügyi eszközök: Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban bruttó ,- Ft EFt értékhelyesbítéssel korrigálva Ft-ra. A Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak 9.051,- EFt-ja elengedett követelésként került elszámolásra. A bejelentett kapcsolt vállalkozás neve: Brill Mobil Kft. Cg.: A gazdasági év fordulónapján nyilvántartott készletek értéke ,-eFt-al növekedett az előző évhez viszonyítva. Az új autók készletértéke 6.941,-eFt-al növekedett, a használt autók készletértéke 9.383,-eFt al növekedett, míg a bemutató gépjárművek ,-eFt-al növekedett, az alkatrészek ,-eFt-al növekedett. Az összes eszközérték 18 %-a eladható, piacképes árukészletben volt nyilvántartva az év végén. Aktív időbeli elhatárolások között a Költség-ráfordítás terén a Brill Mobil Kft-től a Castrol kötelezettség átvállalás előírása szerepel eft-al, és a CIB Bank által nyújtott 50 MFt hitel nem elszámolt összegét mutattuk ki. A SHELL nyitóértéke mellett az éves elszámolást követően a záró kötelezettség 26 MFt. Egyes vevőkövetelések után értékvesztés elszámolását kezdte el a társaság 2011-től kezdődően. Nyitó állomány én: nulla elszámolt Értékvesztés vevő bruttó 80% Balázs István T Földvári Dezső T Radics Sándor T Reinmann Joachim T Követel Visszaírása megtérülésko,r 2012-t követően: T-vevő K A rövid lejáratú hitel forint és deviza folyószámlahitelből, vegyes felhasználási célú hitelből és faktorált tartozások elszámolási összegéből áll. A devizás mérlegtételek es MNB árfolyamon értékeltek. Tagi kölcsön állomány nincs. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettség tartalmazza a taggyűlés által a tárgyévre elfogadott eFt osztalék előírását a taggyűlési határozat szerint az eredménytartalék terhére, a szokásos havi adó, tb., munkabér és egyebeket. Az exportból adódó jelentős áfa visszaigénylés összegét a jellegükben hasonló kötelezettségekkel, a számviteli törvénynek megfelelően a záró átvezetések után az egyéb követeléseknél találjuk meg. B/II. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Kiemelve: a nettó árbevétel 5,46%-al, míg az az ig.vett szolg. 10,5%-al, az ELÁBÉ 4,98%-al egyéb szolg. 6,13%-al, az anyagköltség 8,64%-al, a szem.jell.ráf. 8,05%-al és az ÉCS 32,34%-al növekedett, így összesen az egyéb bevételek, ráfordítások figyelembevételével az Üzemi tevékenység eredménye évhez viszonyítva 34,91%-al lett rosszabb, tehát alacsonyabb. Rendkívüli ráfordításból eFt a CIB hitelátvállalás 2011-es évben törlesztett része. Az 50 millió Ft hitel fennmaradó részének törlesztése 2012-ben fog történni és elszámolni rendkívüli ráfordításban. További rendkívüli ráfordítás az elengedett tagi kölcsön a Brill Mobil Kft. kapcsolt vállalkozás felé 9.536,- EFt értékben. És a SHELL felé az átvállalt kötelezettség 2011-es része 5.203,- EFt-al. EXPORT 3.országba termék: eft EU-s termékbeszerzés: 122 eft BRILL Kft. Kiegészítő melléklet Éves beszámolóhoz 4/7.

11 EU-ból új gépjármű beszerzés: eft EU-ból szolgáltatás beszerzés/telj. helye Mo.: eft EU-ba termékértékesítés: eft EU-ba javítási szolgáltatás adóalanynak: eft Az eredmény kimutatásban szereplő fontosabb szolgáltatások részletezése az alábbi: me.: eft Megnevezés év Környezetvédelem, munkavédelem 390 Szakértői, tanácsadói díj Oktatás Posta Takarítás, köztisztaság Bérleti díjak Telefon, Internet Őrzés, védelem Hatósági díjak Bank ktg Biztosítási díjak Számtechn. és informatikai szolg Karbantartás, javítás Szerviz utólagos költsége Nem részletezett szolg. igénybevét Reklám, hirdetés, dekoráció Új gk. közvetítői jutaléka Összes igénybevett szolg.: C. Tájékoztató jellegű kiegészítések Társaságunk adózás előtti eredménye az alábbiak szerint alakult az elmúlt években: Adózás előtti eredmény év év év év év év év év év év év év BRILL Kft. Kiegészítő melléklet Éves beszámolóhoz 5/7.

12 2007. év év év év év A TA bevalláshoz szükséges értékesített tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése kimutatása: 50 évig minden évben TA xx LAP 05-ÖS SORÁHOZ: Kezdés: év TA xx LAP 02-ES SORÁHOZ: beruházás No: KorrhozTA ÉCShez10 képzett FT adatok EFt-ban alap Ért. TE. Nyilv.tart értéke a) oszlop ÉCS (kisértékű nélkül) Kisért.ÉCS év.diff.% -os2007től évi2% sor sor xx29-a B) tábla össz TA SZT Kisér 1 + Kisér es évről! 2009-es évről! 1.lépés: segédtábla A külön táblázatba foglalt tőkeszerkezet, likviditás, adósságszolgálat mutatószámok szemléltetik a gazdasági működés hatékonyságát. Az összes eszközérték ,-eFtal növekedett. Ebből a befektetett eszközök értéke 3.429,-eFtal növekedett, míg a forgóeszközök értéke ,-eFtal növekedett, illetve növekedett az aktív elhatárolás 1.995,-eFtal. Az adózás előtti eredményt az eltérő számviteli és TA-ban elszámolt értékcsökkenési leírás is módosította, mert a fejlesztési tartalékképzésbe bevont eszközöket a Társasági adó szerint elszámolt értékcsökkenésűnek kell tekinteni. Környezetvédelmi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a társaság. Veszélyes hulladékot nem termel, és a képződött környezetre ártalmas anyagokat olyan forgalmazóktól szerzi be, akik visszaszállítják újrafeldolgozásra ezeket az anyagokat. A könyvvizsgáló évben könyvvizsgálaton kívül számviteli és adótanácsadást nem végzett. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 50 fő. B R I L L K F T. Stat.szj.: Cégjsz.: BRILL Kft. Kiegészítő melléklet Éves beszámolóhoz 6/7.

13 Cash flow kimutatás eft-ban Szokásos tevékenység pénzeszköz változása Adózás elötti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 Befektetett eszk. értékesítésének eredménye Szállitói kötelezettségek változása Egyéb rövidlej.kötelezettségek változása Passziv időbeli elhatárolások elszámolása Vevő követelések változása Forgó e.(vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktiv időbeli elhatárolások változása Fizetett társasági és TA különadó Fizetett osztalék Befektetési tev-ből származó pénzeszköz változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék Pénzügyi műveletekből származó pénzeszk.vált Részvénykibocsátás bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás Kötvény-visszafizetés Hiteltörlesztés Véglegesen átadott pénzeszköz Pénzeszközök változása összesen ( I.+II.+III.) Pénzeszközök nyitó állománya xxxx Pénzeszközök záró állománya xxxx Kecskemét, május 15. P.H. Juhász Gyuláné Dr. Rózsás Zsuzsanna ügyvezető BRILL Kft. Kiegészítő melléklet Éves beszámolóhoz 7/7.

14 Brill Kft. Ikt.sz: 01TH2011 TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Felvéve: én a Brill Kft. hivatalos helységében. Jelen vannak: 1) Juhász Gyula ügyvezető, tag 2) IP. Ingatlan Kft. képv.: Erich Pouha ügyvezető, tag 3) Juhász Gyuláné Dr. Rózsás Zsuzsanna ügyvezető, jegyzőkönyvvezető Juhász Gyuláné Dr. Rózsás Zsuzsanna ügyvezető jegyzőkönyvvezető a Brill Kft. taggyűlését megnyitja, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mert azon valamennyi tag jelen van. Ismerteti a napirendi pontotokat, amely 1. a Társaság gazdasági évre vonatkozó nyereség felosztása, és eredménytartalék bevonás. A Társaság 2011-es évi adózott eredménye ,48Ft Eredménytartalék bevonása 2011-ben: Ft Ezt követően a taggyűlés meghozta az alábbi 01TH2012. sz. taggyűlési határozat: 1. A tárgyalt gazdasági évben az eredménytartalék terhére az alábbi osztalék kifizetését állapítja meg a taggyűlés 2011 tárgyévre, 2012-ben analitikus kimutatású részletekben havonta, a tulajdonosi igénynek megfelelően folyamatosan utalva: Juhász Gyula ügyvezető: I.P. Ingatlan Kft. ( I.P. Immobilien Gmbh): Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft Kijelentjük, hogy az osztalék kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetőleg a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A tagok ennek tudatában hozták meg határozatukat. Egyéb tárgy nem lévén a taggyűlés berekesztést nyert. Kmf I.P. Ingatlan Kft. Juhász Gyula tag tag Juhász Gyuláné Dr. Rózsás Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető Brill Kft Kecskemét, Halasi u. 32. Telefon: +36(76) Telefax: +36(76) Adósz.: ; HU Bank: OTP Cjsz: BANK: UniCredit Swift: BACXHUHB IBAN: HU KSH:

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben