HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305. Ajánlati/részvételi felhívás"

Átírás

1 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség AK05650 Wesselényi utca Címzett: Dr. Kovács Eszter, főosztályvezető-helyettes 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: A felhasználói oldal címe: Ügynökség/ Üvegzseb / Közbeszerzések / Aktuális közbeszerzési eljárások További információ a következő címen szerezhető be: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Wesselényi u Kapcsolattartási pont(ok): Jogi Főosztály Címzett: Dr. Fekete Tímea közbeszerzési referens 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Fax: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Wesselényi u Budapest MAGYARORSZÁG Internetcím: (www.nfu.hu / Ügynökség / Üvegzseb / Közbeszerzések / Aktuális közbeszerzési eljárások) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Wesselényi u Kapcsolattartási pont(ok): Jogi Főosztály (211. szoba) 1/12

2 2/12 I.2) I.3) I.4) Címzett: Módos Károlyné 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Az ajánlatkérő típusa Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Fő tevékenység Gazdasági és pénzügyek Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási keretszerződés Pénzügyi tanácsadás, projektek pénzügyi ellenőrzése, szabályzatok aktualizálása tárgyban. A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 9: Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások A teljesítés helye: 1077 Budapest, Wesselényi u NUTS-kód HU101 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Vállalkozási keretszerződés Pénzügyi tanácsadás, projektek pénzügyi ellenőrzése, szabályzatok aktualizálása tárgyban. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Előreláthatólag 3984 szakértői óra keretében a bírálati szempontokban jelzett szakértők igénybevételével: a VOP projektek folyamatba épített ellenőrzési feladatainak támogatása, valamint a hazai fejezeti előirányzatokból átadott forrásból megvalósuló támogatási szerződések elszámolása, szabályzatok pénzügyiszámviteli ellenőrzése, a gazdálkodással összefüggő szabályzatok felülvizsgálata és aktualizálása költségvetési intézmény részére, 2/12

3 3/12 II.2.2) II.2.3) II.3) eseti jelleggel felmerülő pénzügyi tanácsadási tevékenység nyújtása költségvetési intézmény részére az ajánlati dokumentáció részét képező feladatleírásban részletezett paraméterek szerint. Megrendelő a szerződés keretjellegéből adódóan jogosult, de nem köteles a szakértői munkaóra keretszámot kimeríteni. Ajánlatkérő egy szakértői munkaóra alatt 60 percből álló egységet ért. Becsült érték áfa nélkül: HUF Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Kezdés Befejezés III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel érintett megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a naponta, de Megrendelő ezen a jogcímen maximum a késedelemmel érintett megrendelés nettó vállalkozói díjának 15 %-át követelheti. Hibás teljesítés esetén a kötbér napi mértéke - ha a Megrendelő kijavítást vagy újbóli elvégzést igényel, - a hibás teljesítéssel érintett megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a, de Megrendelő ezen a jogcímen maximum az adott megrendelés nettó vállalkozói díjának 15 %-át követelheti. A Vállalkozónak felróható a teljes szerződést érintő meghiúsulás esetén az egyösszegű kötbér mértéke a szerződésből még hátralévő időszakra fennmaradó nettó vállalkozói díj keretösszeg 25 %-a. Az adott megrendelés meghiúsulása, vagy lehetetlenülése esetén az adott megrendelés nettó vállalkozói díjának 25 %-a a kötbér egyösszegű mértéke. A pénzügyi tanácsadási tevékenység esetében a munkaórá(k) tekintendők a kötbérszámítás alapjának. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Tárgyi közbeszerzési eljárás európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, mely támogatás mértéke 100 %. A szerződés teljesítése során Megrendelő az esedékes vállalkozói díjat az egyedi megrendelésekben meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítését követően az alábbi számlázási rend figyelembevételével fizeti meg Vállalkozónak: Pénzügyi tanácsadás, és szabályzatok aktualizálása részfeladat tekintetében egyedi megrendelésenként (részfeladatonként) utólag, a Megrendelő által leigazolt szakmai teljesítési igazolás alapján; Tanácsadó tevékenység részfeladat esetében negyedévente utólag, a Megrendelő által leigazolt szakmai teljesítési igazolás alapján. A vonatkozó jogszabályok: az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. Konkrét fizetési feltételek: 3/12

4 4/12 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF, ajánlatkérő előleg kifizetést nem tesz lehetővé, a kifizetés során a Kbt (3) és (6) bekezdése irányadó, a részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. hatálya alá esik. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő kizárja gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint, valamint a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a Közbeszerzési Hatóság - a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú, án, a KÉ évi 58. számában - megjelent Útmutatója szerint, az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplőknek a Közbeszerzési Hatóság - a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú, én, a KÉ évi 61. számában megjelent - Útmutatója szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt ában foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen ajánlati felhívás feladásának napjánál. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján ha a ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P/1. pontban 4/12

5 5/12 III.2.3) előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P/1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott módon támaszkodhat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Az Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 üzleti évben évente nem éri el a HUF-ot. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. A Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek! M/2. A Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az alkalmassági követelmények igazolásába, valamint a teljesítésbe be kíván vonni. A végzettség az iskolai oklevél/bizonyítvány egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, az ajánlati dokumentációban megadott minta szerint kell megadni.) Az M/2.1) pontban foglalt szakértő esetében a mérlegképes könyvelői regisztráció meglétét Ajánlatkérő a hivatalos névjegyzék alapján ellenőrzi, így a szakértő önéletrajzában a regisztrációs szám megadása kötelező. Amennyiben a regisztráció megléte a hivatalos névjegyzék alapján nem ellenőrizhető, Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a szakértő tekintetében a mérlegképes könyvelői regisztráció meglétét igazoló dokumentum egyszerű másolatát. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott módon támaszkodhat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap összességében legalább 3 db, olyan teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciával, amelyek összértéke elérte a minimum nettó HUF összeget, és amelyek közül: 5/12

6 6/12 M/1.1) legalább 2 db európai uniós támogatásból megvalósuló projekt pénzügyi ellenőrzésére (helyszíni ellenőrzés és/vagy belső ellenőrzés és/vagy folyamatba épített ellenőrzés) irányult, mely 2 db referenciából legalább 1 db a strukturális alapokból finanszírozott támogatás/program/projekt ellenőrzésére vonatkozott. M/1.2) legalább 1 db a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet és/vagy 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet és/vagy 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet által előírt szabályozási feladatokkal kapcsolatos, gazdasági területen történő tanácsadási tevékenység végzésére és szabályzat elkészítésére, vagy aktualizálására (költségvetési intézmény, fejezeti kezelésű előirányzat szabályzatának elkészítése aktualizálása, auditálása) vonatkozott. Ajánlatkérő elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, ha konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban és naturáliában is). Egy referencia az alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a szolgáltatáshoz, munkák elvégzéséhez, valamennyi az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel bíró szakemberekkel: M/2.1) minimum 1 fő a szerződés teljesítésében részt vevő olyan szakember, aki mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon) OKJ bizonyítvánnyal, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző tíz évben minimum 3 év pénzügyi és/vagy gazdasági és/vagy gazdálkodási és/vagy számviteli területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az M/2.1) pontban foglalt szakértőnek regisztrált mérlegképes könyvvelőnek kell lennie. M/2.2) minimum 1 fő a szerződés teljesítésében részt vevő olyan szakember, aki okleveles könyvvizsgálói képzettséggel, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző tíz évben minimum 3 év pénzügyi és/vagy gazdasági és/vagy gazdálkodási és/vagy számviteli területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. M/2.3) minimum 1 fő a szerződés teljesítésében részt vevő olyan szakember, aki okleveles pénzügyi revizori és/vagy pénzügyi-számviteli szakellenőri és/vagy költségvetési ellenőri és/vagy közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői végzettséggel, és az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző tíz évben minimum 3 év pénzügyi és/vagy gazdasági és/vagy gazdálkodási és/vagy számviteli területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. M/2.4) minimum 1 fő a szerződés teljesítésében részt vevő olyan szakemberrel, aki okleveles adószakértői vagy adótanácsadói végzettséggel, és az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző tíz évben minimum 3 év adótanácsadói szakmai tapasztalattal rendelkezik. M/2.5) minimum 1 fő a szerződés teljesítésében részt vevő olyan szakemberrel, aki középfokú társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadói vagy társadalombiztosítási szakügyintéző végzettséggel, és minimum 3 év társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadóként, vagy társadalombiztosítási szakügyintézőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. További követelmény, hogy az M/2.1), az M/2.2), az M/2.3) és az M/2.4) pontban előírt szakemberek közül 6/12

7 7/12 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) legalább 2 fő rendelkezzen további minimum három éves közigazgatás és/vagy államháztartás területén szerzett tapasztalattal. A szakértők között az átfedés az alábbiak szerint megengedett: az M/2.5) pontban előírt szakértelmet az M/2.1), M/2.2), M/2.4) szakértelemmel rendelkező szakértők is igazolhatják. Egyebekben egy szakértő csak egy alkalmassági feltételt igazolhat, de minimum 4 fő szakértő megajánlása kötelező. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet és/vagy 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet és/vagy 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. mérlegképes könyvelői képzettséggel rendelkező szakértő nettó vállalkozói óradíja (nettó HUF/szakértői munkaóra). Súlyszám okleveles könyvvizsgálói képzettséggel rendelkező szakértő nettó vállalkozói óradíja (nettó HUF/szakértői munkaóra). Súlyszám okleveles adószakértő vagy adótanácsadó képzettséggel rendelkező szakértő nettó vállalkozói óradíja (nettó HUF/szakértői munkaóra). Súlyszám egyéb szakértő (okleveles pénzügyi revizori, vagy pénzügyi-számviteli szakellenőri, vagy költségvetési ellenőri, vagy közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői képzettséggel) nettó vállalkozói óradíja (nettó HUF/szakértői munkaóra). Súlyszám társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadói vagy társadalombiztosítási szakügyintéző képzettséggel rendelkező szakértő nettó vállalkozói óradíja (nettó HUF/szakértői munkaóra). Súlyszám tanácsadói tevékenység keretében a legrövidebb válaszadási vállalási időt ajánló (munkaórákban meghatározva). Súlyszám 5 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: 7/12

8 8/12 IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) /2013 Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: 1077 Budapest, Wesselényi u /A. tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. meghatározottak szerint. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Ajánlatkérő a közbeszerzés forrását: XIX Uniós fejlesztések fejezetből biztosítja. További információk 1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt csomagolásban/borítékbank, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A csomagoláson "Közbeszerzés, ajánlat - Pénzügyi tanácsadás, projektek pénzügyi ellenőrzése, szabályzatok aktualizálása, illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni. 2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (Adott esetben a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) 8/12

9 9/12 Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.) 3) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek (kiv.: természetes személy) az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 5) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattevők a Kbt. 25. (6) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés teljesítéséért Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 7) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja. 8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 9) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 10) A Kbt. 54. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 11) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, 9/12

10 10/12 stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Az ajánlati felhívás III.2.2) P/1. pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (árbevétel) tekintetében az adott év utolsó napján, a felhívás III.2.3) M/1. pontjában foglalt műszaki alkalmassági követelmény (szolgáltatási referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. 12) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 13) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok értékelésekor meghatározott részszempontokra adható minimális pontszám 1 és a maximális pontszám 10. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1-5. számú részszempontok esetében a - Közbeszerzési Hatóság KÉ évi 61. számában közzétett, összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) III/A 1. ba) pontban rögzített - fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést, azaz az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás (legalacsonyabb szakértői napidíj) kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest - fordított arányosítással számított módon - kevesebb pontot kap. Ajánlatkérő egy szakértői munkaóra alatt 60 percből álló egységet ért. Ajánlatkérő a 6. számú részszempontok esetében szintén az Útmutató III/A 1. ba) pontban rögzített - fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést, azaz az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás (legkevesebb munkaóra) kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest - fordított arányosítással számított módon - kevesebb pontot kap. Ajánlatkérő a vállalási határidőt szakértői munkaórákban kéri megadni; ez a megrendelés elektronikus úton ( en) történő megküldésének időpontjától a munkarend szerinti munkaidőt figyelembe véve nem lehet több mint 48 szakértői munkaóra. A 4 óra szakértői munkaóra megajánlás esetén ajánlatkérő a maximális 10 pontot adja az értékelés során. Az előírt maximális 48 szakértői munkaórát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A megajánlások tekintetében kérjük ajánlattevők legyenek figyelemmel Ajánlatkérő munkarendjére, amely hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30, valamint péntek: 8:00-14:00. Az megadott szakértői munkaórákban tett megajánlások alapján ajánlattevő a megajánlott munkaóra munkaidő végéig köteles teljesíteni elektronikus formában ( en). Ajánlatkérő a fentiek alapján kiosztott pontokat a súlyszámmal megszorozza. Az így kiszámított pontszámok összeadásra kerülnek, és az ily módon legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. Ajánlatkérő minden esetben két tizedesjegyre kerekít. 14) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján Az Ügynökség menüpont alatt lévő Üvegzseb oldalon. Elérési útvonal: / Ügynökség / Üvegzseb / Közbeszerzés / Aktuális közbeszerzési eljárások (http://www.nfu.hu/doc/2030) A dokumentáció valamint a kiegészítő tájékoztatás(ok) a fenti honlapról letölthető és onnan érhető el, az nem vehető át nyomtatott példányban az ajánlatkérő székhelyén. A dokumentáció, valamint a kiegészítő tájékoztatás(ok) letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt és (adott esetben) kiegészítő tájékoztatás(oka)t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az alvállalkozónak kell letöltenie és ezt a dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap ajánlatkérőnek történő megküldésével (faxon, en) kell igazolnia. A 10/12

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362505-2012:text:hu:html HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113443-2013:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132805-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396618-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben