E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.augusztus V. évfolyam 8. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.augusztus V. évfolyam 8. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.augusztus V. évfolyam 8. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! A hónap témája Számviteli törvény július 1-jei módosítása a transzferárral és a regisztrált mérlegképes könyvelők nyilvántartásával kapcsolatosan Olvasói kérdések Fejlesztési támogatást felhasználásig járó kamata Értékesítési költségek Könyvvizsgálat feltételei Konszolidációba bevont vállalkozások beszámolóinak értékelése Tárgyi eszközök elszámolása Felmerült költségek elszámolása Alapítás-átszervezési költségeinek elszámolása Értéknövelő felújítás elszámolása Végelszámolás számviteli feladatai Szavatossági idő lejárta miatti selejtezés elszámolása Adóhiány miatti elszámolások Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Kérem, hogy az tágyába írják bele, hogy E-számvitel. Honlapunkról a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentummintát, az Excel-alapú segédleteket. Az Ön felhasználóneve: eszamvitel Az Ön jelszava: eszv864 A kézirat lezárásának dátuma: július E-számvitel augusztus, V. évfolyam 8. szám

2 A hónap témája Számviteli törvény július 1-jei módosítása a transzferárral és a regisztrált mérlegképes könyvelők nyilvántartásával kapcsolatosan A számviteli törvényt az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló évi CIII. törvény 26. -a módosította. A törvénymódosítás a transzferárral és a regisztrált mérlegképes könyvelők nyilvántartásával kapcsolatosan tartalmaz új előírásokat. A módosítások július 1-jével léptek hatályba. Transzferárral összefüggésben A módosítás azzal függ össze, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) szerinti kapcsolt vállalkozásoknak a Tao. tv ában foglalt rendelkezései alapján a szokásos piaci ártól eltérő értéken megvalósult ügyleteik miatt a társasági adóalap korrekcióját az adóév végén el kell végezniük. A számviteli törvény eddig nem kezelte, hogy a kapcsolt vállalkozások a szerződéseikben a szokásos piaci ártól eltérő árban állapodtak meg. Ebben az esetben a kapcsolt vállalkozások éves beszámolói a szerződéses (számlázott) ár alapján mutatták a vagyoni helyzetet (eredmény, eszközök bekerülési értéke, stb.), a Tao. tv. szerint végrehajtandó adóalap korrekció a kapcsolt vállalkozások éves beszámolóiban nem jelenhetett meg (nem lehetett elszámolni). A törvénymódosítás ezen változtat, mert a Tao. tv. szerinti adóalap-korrekcióhoz kapcsolódóan kerültek be a számviteli törvénybe új előírások, amely módosításokból fő szabályként az következik, hogy az adóalap korrekció a beszámolókban is megjelenhet. Amennyiben az adóalap-korrekció a könyvviteli nyilvántartásokban elszámolásra kerül, akkor az elszámolás után már nem beszélhetünk adóalap-korrekcióról, mert a beszámoló már a Tao. tv. szerinti adatokat tartalmazza. A törvénymódosítás azonban nagyvonalú, félreérthető szabályokat tartalmaz, illetve több elszámolási, bizonylatolási kérdést konkrétan nem szabályoz, így a gyakorlati végrehajtás során sok kérdést, problémát fog felvetni. Egy törvénymódosításnál elvárható lenne, hogy az adott témakör a törvényen teljes körűen átvezetésre kerüljön, minden részletszabályra adjon választ, ebben az esetben ez nem történt meg. A Tao. tv a (1) bekezdésének előírása szerint amennyiben a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben, megállapodásukban (általános forgalmi adó nélkül számítva) magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (a továbbiakban: szokásos piaci ár), a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel az adózó az e törvényben előírt más, az adózás előtti eredményt növelő vagy csökkentő jogcímektől függetlenül adózás előtti eredményét a) csökkenti, feltéve, hogy aa) az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye nagyobb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna, és ab) a vele szerződő kapcsolt vállalkozás belföldi illetőségű adózó, vagy olyan külföldi személy (az ellenőrzött külföldi társaság kivételével), amely az illetősége szerinti állam jogszabályai szerint társasági adónak megfelelő adó alanya, valamint ac) rendelkezik a másik fél által is aláírt okirattal, amely tartalmazza a különbözet összegét; b) növeli (kivéve, ha vele magánszemély nem egyéni vállalkozóként kötött szerződést), ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna. 2

3 A számviteli törvény módosításával a Tao. tv. szerinti kapcsolt vállalkozásoknak lehetőségük nyílik arra, hogyha ezt a társaságiadóalap-korrekciót nem kívánják végrehajtani, módosíthatják a különbözettel az ügylet eredeti ellenértékét, az eszközök beszerzési árát, az értékesítés nettó árbevételét, az igénybe vett szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások értékét. A törvénymódosítás konkrét szövege a következő: a) eszköz bekerülési értéke tekintetében Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenérték-különbözet, amellyel a Tao. tv a alapján a beszerzőnek a beszerzésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a bekerülési érték módosításaként nem szerepeltetné. b) értékesítés nettó árbevétele tekintetében Az értékesítés nettó árbevételét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenérték-különbözet, amellyel a Tao. tv a alapján az értékesítőnek az értékesítésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában az értékesítés nettó árbevétele módosításaként nem szerepeltetné. c) költség-ráfordítás tekintetében Az igénybe vett szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások értékeként jellegének megfelelően elszámolt költség, ráfordítás értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt ellenérték-különbözet, amellyel a Tao. tv a alapján a szolgáltatást igénybe vevőnek az igénybe vett szolgáltatásra tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a szolgáltatás igénybe vétele miatti költség, ráfordítás értékének módosításaként nem szerepeltetné. Az idézett törvénymódosítások több kérdést nem rendeznek le, részben csak a törvénymódosításhoz kapcsolódó indoklásból lehet következtetni a törvényalkotói célra. Egyrészt nem került szabályozásra, hogy az ellenérték-különbözet elszámolásának mi a bizonylata. A számviteli törvény általános szabályaiból következik, hogy az eszköz bekerülési értékét számla alapján kell elszámolni, másrészt az értékesítés nettó árbevételének az elszámolása is számla alapján történik. A törvénymódosításhoz kapcsolódó indoklás szerint ezen ellenérték-korrekciókat eszközbeszerzés esetében az eszköz bekerülési értékének részeként, szolgáltatás igénybevétele esetében az elszámolt költség, ráfordítás módosításaként, értékesítés esetén az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni az utólagos módosításról kiállított számviteli bizonylat alapján. A törvénymódosítás szövege azonban nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy ebben az esetben milyen számviteli bizonylatot kell kiállítani, sőt egyáltalán kell-e valamilyen bizonylatot kiállítani. Az egyértelmű, hogy az eredeti ellenértéket szerződésben rögzítették, az ellenérték módosítása szerződésmódosítást igényel. A számviteli törvény általános előírásaiból következik, hogy mind az eszköz bekerülési értékének, mind az értékesítés nettó árbevételének utólagos módosítása helyesbítő számla kiállításával lehetséges, ezért az ellenérték módosításáról helyesbítő számlát kell kiállítani. A számviteli törvény 73. -a (2) bekezdés a) pontjának előírása szerint az utólag adott engedményt az eredeti teljesítés időpontjára vonatkozóan kell elszámolni. A számviteli törvény 73. -a (3) bekezdésének előírása szerint a felárat is az eredeti teljesítés időpontjára vonatkozóan kell elszámolni. (Természetesen a helyesbítő számlák alapján az eszköz bekerülési értékének a módosítását is az eredeti teljesítési időpontra kell elszámolni). Ezekből az előírásokból az következik, hogy az adott üzleti évben történő értékesítésekről kiállított számlákat egyesével külön-külön kellene módosítani, ami lehet, hogy több ezer helyesbítő számla kiállítását jelenteni (ezzel jelentős munkatöbbletet okozva). Így az ellenérték-különbözet eddig is elszámolható volt, ehhez nem kellett volna törvénymódosítás. A törvénymódosításnak akkor van értelme, hogyha az előbb említett szabályoktól eltérő szabályokat szeretnének. A törvénymódosítás nem nevesíti a 3

4 helyesbítő számlát, de a szerződésmódosítás alapján az ellenérték-különbözetről helyesbítő számlát kell kiállítani. A jogszabályalkotók akarata arra irányulhatott, hogy a helyesbítő számla egy öszszegben tartalmazza az adott évre szerződésmódosítással megállapított ellenérték-különbözet összegét, mert különben a törvénymódosításnak nincs külön értelme. A társaságiadóalap-korrekcióhoz eddig is tételesen ki kellett munkálni, hogy milyen összeggel kell a kapcsolt vállalkozásoknak az adóalapot korrigálni. A helyesbítő számla mellé összeállított számviteli bizonylatnak tételesen, teljesítésenként külön-külön tartalmaznia kell az adott évi értékesítések ellenérték-különbözetét, mert csak ez alapján lehet az értékesítés nettó árbevételét, illetve az eszközök bekerülési értékét korrigálni. A teljesítésenként megállapított korrekció nélkül nem módosítható az eszköz bekerülési értéke, hiszen pl. az árut, anyagot vásárló kapcsolt vállalkozásnak meg kell állapítania, hogy az ellenérték különbözet készleten lévő eszközhöz, vagy már felhasznált így anyagköltségként, elábéként elszámolt készlethez kapcsolódik. Ha felhasznált készlethez kapcsolódik az ellenérték-különbözet, akkor az már az eszköz bekerülési értékét nem módosíthatja, a tárgyévben elszámolt költségeket, ráfordításokat kell az ellenérték-különbözettel korrigálni. Bár a hivatkozott törvénymódosítás csak az igénybe vett szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások értékeként elszámolt költség, ráfordítás értékének a módosítását nevesíti, az anyagköltség és az elábé módosítása külön nincs nevesítve, de abból az általános előírásból következően, hogyha az ellenérték különbözettel az eszköz bekerülési értékét kell módosítani, akkor azt a már felhasznált eszközökre (készletre) is értelemszerűen vonatkoztatni kell. Külön probléma, hogyha a kapcsolt vállalkozásnál a beszerzett eszközből tárgyi eszköz lehet, amelyet év közben már aktiváltak. Nem ad a törvénymódosítás arra vonatkozóan szabályt, hogy az ellenérték-különbözettel mikor kell a bruttó értéket módosítani. Az egyértelműen megállapítható, hogy a számviteli törvény 47. -a (9) bekezdésnek előírása ebben az esetben nem alkalmazható, mert év közben történő üzembe helyezésnél a szerződés szerinti ár megvan, azt számlázták, ezért nem beszélhetünk kalkulált bruttó értékről. Az év végén megállapított ellenérték-különbözetre így ez a szabály nem alkalmazható, bár a számviteli elszámolás egyszerűsítése érdekében ez lenne a célszerű, de ehhez a törvénymódosításnak ilyen rendelkezést külön tartalmaznia kellene. Mivel egyedi előírás nincs, ezért a jelenlegi jogszabályi környezetből az következik, hogy az év végén megállapított ellenérték-különbözetet az eredeti teljesítés időpontjára kell elszámolni, ezért az év közben elszámolt terv szerinti értékcsökkenést is módosítani kell. A törvénymódosítás lehetőségként fogalmazza meg az ellenérték-különbözet elszámolását, így továbbra is alkalmazható az eddigi gyakorlat, azaz nem számolják el számvitelben az ellenérték-különbözetet, de ebben az esetben alkalmazni kel a Tao. tv a szerinti társaságiadóalap-korrekciót. Regisztrált mérlegképes könyvelők nyilvántartásával összefüggésben Amennyiben a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szereplő személy a nyilvántartás szerinti adataiban való változást 30 napon belül nem jelenti be a nyilvántartásba vételt végző hatóság számára, a hatóság a bejelentés pótlására való felhívást követően törli a mérlegképes könyvelőt a nyilvántartásból. Az a természetes személy, akinek a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyét az előbb említett ok miatt visszavonták, az engedély újbóli megadását és a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába való újbóli felvételét kérheti, ha megfelel a számviteli törvény a (5) bekezdés b) pontjában előírt feltételeknek. 4

5 Olvasói kérdések Fejlesztési támogatást felhasználásig járó kamata Egy társaság a tulajdonosától fejlesztési célú támogatás folyósításáról döntött. A fejlesztési célú támogatás összegét a döntés meghozatalát követően átutalta a támogatásban részesülő társaság javára. A támogatási megállapodás értelmében a fejlesztési célra átutalt támogatást elkülönített bankszámlán kell vezetni, és a fejlesztési célú kiadásokat is az elkülönített számláról kell pénzügyileg teljesíteni. Kérdésként merül fel, hogy a kamatot hogyan kell elszámolni. Egyes társaságok az elkülönített bankszámlához tartozó kamatbevételek összegét folyamatosan tárgyidőszaki kamatbevételként számolják el. A tulajdonos felé igazolják, hogy a kamat összegével egyező összegben fejlesztést hajtottak végre. Más társaságok a kamat összegét úgy kezelik, mint a fejlesztési célú támogatást, azaz a kamat összegét elszámolják kamatbevételnek, majd elhatárolják a fejlesztési célú támogatás bevételeként. Ezt az elszámolást azért alkalmazzák, mert tartalmában a fejlesztési célú támogatás a felhasználásig egy folyósított előlegnek, nem saját forrásnak tekintendő, amely ha nem kerülne felhasználásra, visszajárna a tulajdonosnak a kamattal növelt összegben. A megkapott fejlesztési támogatást felhasználásig le lehet betétként kötni, ez a betét azonban a támogatást kapó vállalkozás saját pénze akkor is, ha azt esetleg fel nem használás esetén vissza kell fizetni. Ha támogatásként adják, attól az még nem minősül előlegnek, hogy később kerül felhasználásra (előlegként is lehet folyósítani, de akkor a szerződésnek kifejezetten erről kell szólnia, illetve arról is rendelkezni kell, hogy az előleg mikor válik véglegessé). Így a kamatot kamatbevételként kell elszámolni, az nem minősíthető kapott fejlesztési támogatásnak (akkor sem, ha annak felhasználását a támogató megköti), így a kamatbevétel ilyen jogcímen történő elhatárolása sem megalapozott. Ha nem kerül felhasználásra és vissza kell a kapott támogatást és annak kamatát esetleg fizetni, a kamatot nem fejlesztési támogatás visszafizetéseként, hanem pénzeszköz végleges átadásaként (kamatként) kell visszafizetni. Értékesítési költségek Egyik kft., aki kereskedelemmel foglalkozik, új termék bevezetése érdekében együttműködési és megbízási szerződéseket kötött a termékek megismertetése, bevezetése és a forgalom növelése érdekében ben. Erre a díjakat kifizette, de a várt forgalomnövekedés elmaradt. Ezért az így kifizetett díjat készletre vette. Mivel a cél nem valósult meg, így teljesítés sem történt. Mivel a cél nem valósult meg, ezeket a kifizetéseket akkor számolja el költségnek, amikor a forgalom a tervezettet eléri. Kérdésünk, helyesen járt-e el a számviteli törvény szerint a kft.? A válasz röviden, nem. A termék megismertetéséhez, bevezetéséhez és a forgalom neveléséhez kapcsolódóan felmerülő költségek értékesítési költségeknek minősülnek, így azok a készlet bekerülési értékében nem vehetők figyelembe, akár saját termelésű készletről, akár vásárolt készletről (áruról) van szó. Mivel a kérdésben leírtak szerint kereskedelemmel foglalkozik a kft., ezért feltételezhető, hogy áruról van szó. A számviteli törvény 47. -a (1) bekezdésének előírása szerint a raktárra történő beszállításig felmerült közvetlen költségeket lehet az áru bekerülési értékében figyelembe venni. A kérdésben nevesített költségek nem a beszerzéshez, hanem az értékesítéshez kapcsolódó költségek, ezért a készlet értékében nem lehet figyelembe venni, készletként nem lehet elszámolni. Az értékesítési költségeket tartalmuknak megfelelően felmerüléskor költségként kell elszámolni. 5

6 Könyvvizsgálat feltételei Átvettem egy cég könyvelését. Kérdésem: az alábbi adatokkal rendelkező kft. árbevétele alapján könyvvizsgálatra kötelezett-e? évi árbevétele eFt volt, évi árbevétele eFt, a évre várható árbevétele több, mint 200 M Ft lesz. (A létszámadatok 9-10 fő.) Véleményem szerint 2013-ban már kell könyvvizsgálat, a kft. ügyvezetője szerint viszont nem kell könyvvizsgálót alkalmaznia a cégnek. A számviteli törvény előírásai nem egyértelműek ebben a kérdésben, melyik vélemény a helyes? A számviteli törvény a (3) bekezdésének előírása szerint nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 200 millió forintot, és b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. A számviteli törvény hivatkozott előírásából következően a 2013-as üzleti év könyvvizsgálati kötelezettségének megállapítása során a megelőző két üzleti év (a 2011-es és a 2012-es) árbevételei és létszámadatai figyelembevételével kell megállapítani, hogy az említett mutatók kétéves átlaga alatta marad-e a 200 millió forintnak és az 50 főnek. A leírt adatok alapján a 2011-es és a 2012-es árbevétel átlaga alatta marad a 200 milliónak, és a létszám is átlagban alatta van az 50 főnek, ezért még ban nem kötelezető a könyvvizsgálat. A kérdésben leírtak alapján viszont nem lehet tudni, hogy a cég mikor kezdte meg a működését. Ha 2011-ben kezdte meg a tevékenységét, akkor a 2011-es üzleti év árbevételét éves szintre át kell számolni [számviteli törvény a (4) bekezdése], és az éves szintre átszámított árbevételt kell az átlagszámításnál figyelembe venni (azaz nem a 65 millió Ft-ot). Konszolidációba bevont vállalkozások beszámolóinak értékelése Kérdésem konszolidált beszámolóval kapcsolatos, először készítünk ilyen beszámolót. Kérdezem, hogy az előző évben elvégzett értékhelyesbítést (jelen esetben az ingatlan és a befektetett üzletrészek piaci értéken való szerepeltetése a 2012-es éves beszámolóban) törölni kell-e? Vagyis ezzel az értékkel mindenképpen csökkenteni kell a vagyont a konszolidált éves beszámolóban, vagy van más lehetőségünk is? A számviteli törvény a (1) bekezdésének előírása szerint a konszolidációba bevont vállalkozások beszámolóit egységesen kell értékelni. Ezért az nem lehetséges, hogy pl. az anyavállalat alkalmazza az értékhelyesbítést, a bevont leányvállalatok viszont nem. Ha a konszolidációba bevont vállalkozások közül csak az anyavállalat alkalmazza ezt az értékelést, akkor az anyavállalat éves beszámolójából konszolidálást megelőzően ki kell vezetni az értékhelyesbítést. A konszolidált beszámolóban viszont ki lehet mutatni értékhelyesbítést a számviteli törvény a (2) bekezdésének előírása alapján, de akkor ezt az értékelési eljárást konszolidációs szinten minden eszközre vonatkozóan alkalmazni kell (azaz a bevont leányvállalatok eszközeit is ezzel a módszerrel értékelni kell). A leányvállalatoknál csak akkor lehet ettől eltekinteni, ha nem jelentős ez az értékelési különbözet, vagy eleve nincsenek olyan eszközeik (befektetett eszközök), amelyek ebbe az értékelési eljárásba bevonhatóak lennének. Tárgyi eszközök elszámolása Betéti társaság híradás-technikai eszközöket helyez ki magánszemélyeknek, melyek alkalmasak műholdas adás vételeire. Az eszközök egyedi beszerzési értéke Ft. A magánszemélyekkel szolgáltatási szerződést kötnek, melyben a kihelyezett eszköz a vállalkozás tulajdonában 6

7 marad, azaz nem kerül kiszámlázásra, hanem a szolgáltatásért havidíjat számláznak Ft/hó értékben. A szerződésben 24 hónapos hűségidőt határoznak meg. Kérdéseim a következők: Hogyan tartjuk nyilván az eszközöket (idegen helyen tárolt tárgyi eszközként)? Hogyan számolom el az értékcsökkenést? Hogyan vezetem ki a nyilvántartásból? Mi van abban az esetben, ha ez az eszköz visszakerül a társaságba, és újra kihelyezésre kerül a fent leírtak alapján 24 hónapos hűségidővel? Van-e lehetőség egyedi szabályozásra, ha igen, milyen feltételekkel, melyik szabályzatban (leltározási vagy értékelési szabályzat)? A kérdésben hivatkozott híradástechnikai eszközök több, mint egy évig szolgálják a vállalkozási tevékenységet (mert 24 hónapra adják bérbe), így azok tárgyi eszköznek minősülnek. A kérdésben leírtak szerint a tárgyi eszközök egyedi beszerzési értéke Ft, így a számviteli törvény előírása alapján kis értékű 100eFt alatti tárgyi eszköznek minősülnek, melyet a bt. használatbavételkor egyösszegű értékcsökkenési leírásként elszámolhat. A tevékenység jellegéből adódóan azonban ebben az esetben sem kerülhető meg, hogy legalább menynyiségi nyilvántartást vezessenek ezekről az eszközökről, mert az eszközt használókat tételesen el kell számoltatni. De dönthet úgy is a társaság, hogy az általa megállapított várható használati időre számolja el az értékcsökkenési leírást (feltételezhetően ez lenne a jobb megoldás, mert a használatból származó árbevétel is folyamatosan, több év alatt realizálódik, és az eszközök használatbavételkori egyösszegű leírása nem jelenne meg lökésszerű, egyévi veszteségként). A terv szerinti értékcsökkenés elszámolósának módját az értékelési szabályzatban kell rögzíteni azzal, hogy erre az eszközcsoportra más tárgyi eszközöknél megállapított módszertől eltérő módszer is választható. A tárgyi eszközöket mint idegen helyen tárolt eszközöket kell nyilvántartani. Ha a társaság 24 hónap után visszaveszi az eszközt, és azt újra bérbe adja, az előbb leírtakat kell akkor is értelemszerűen alkalmazni. Ha nem az egyösszegű leírást választják, akkor az a körülmény, hogy az eszköz újabb 24 hónapra bérbe adható, ezt a körülményt a várható használati idő megállapításánál kell tekintetbe venni (azaz ha az eszköz műszakilag több mint két évig használható, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megállapításánál a várható használati időnél ezt figyelembe kell venni). Felmerült költségek elszámolása Az egyik kft. új projekt beindítása érdekében megbízási és vállalkozási szerződéseket kötött. A szerződés szerint 2012-ben ezeket ki is fizette, de az eredmény, a projekt beindítása, az árbevétel és nyereség növelése csak az elkövetkező években fog jelentkezni. Elhatárolhatjuk-e az aktív időbeli elhatárolások között ezeket a költségeket halasztott ráfordításként? A kérdésből nem derül ki, hogy mi az új projekt tartalma, ezért a kérdés csak általánosságban válaszolható meg. Fő szabály szerint a kérdésben nevesített költségeket felmerüléskor kell költségként elszámolni, azok időbeli elhatárolása nem lehetséges. Egy lehetőséget azonban lehet mérlegelni. Nevezetesen, ha ez az új projekt eddig nem végzett, új tevékenység indítását jelenti a kft.-nél, akkor a kérdésben szereplő költségeket a számviteli törvény 25. -a (3) bekezdésének előírása alapján alapításátszervezés aktivált értékeként aktiválni lehet. A számviteli törvény előírása szerint azonban az aktiválásnak feltétele, hogy ezeknek a költségeknek a tevékenység során a bevételekben várhatóan meg kell térülniük. A megtérülést jellemzően a következő évekre vonatkozó üzleti tervvel lehet alátámasztani. Amennyiben a megtérülést alá tudják támasztani, akkor a költségeket aktiválni lehet, és az aktivált összeget a számviteli törvény 52. -a (4) bekezdésének előírása szerint 5 év, vagy ennél rövidebb idő alatt lehet értékcsökkenési leírásként elszámolni. 7

8 Alapítás-átszervezési költségeinek elszámolása Az előző válasszal kapcsolatosan újabb kérdés merült fel. A megtérülést alá tudjuk támasztani, azonban 2012-ben nem az alapítás átszervezésként aktiváltuk, hanem időbeni elhatárolásként könyveltük le, és a mérlegben is ott mutattuk ki. Kérdésünk, hogy ha ezt a tevékenységet még nem fejeztük be, hanem 2013-ban is még folytatjuk, maradhat-e a mérlegben az időbeni elhatárolások között. vagy aktiválni kell az alapítás, átszervezés aktivált értékeként, és emiatt önrevíziózni kell-e a 2012-es mérleget? Először is hangsúlyoznám, hogy a számviteli törvény 25. -a (3) bekezdésének előírása alapján az alapítás-átszervezési költségeket nem kötelező aktiválni, csak lehetőség, azokat felmerüléskor költségként is el lehet számolni (azaz a számviteli törvény a vállalkozás döntésére bízza, hogy aktiválja-e ezeket a költségeket vagy sem). Ha úgy döntenek, hogy ezeket a költségeket aktiválják, akkor a es beszámolóban valóban helytelen az aktív időbeli elhatárolások között kimutatni. A 2012-es beszámoló tekintetében ez az eszközök besorolását érinti, így a számviteli törvény 3. -a (1) (2) bekezdésének előírása alapján ellenőrzés megállapításának minősül, melyet dokumentálni (jegyzőkönyvezni) kell. Viszont a 2012-es beszámolóban ez a megállapítás sem a saját tőkét, sem a mérleg szerinti eredményt nem érinti, ezért a számviteli törvény 3. -a (3) (4) bekezdésének előírása alapján nem minősül jelentős, nem jelentős összegű hibának, így a hiba bemutatása fel sem merülhet. Ezért a 2013-as könyvelés keretében az aktív időbeli elhatárolásokban szereplő összeget a jegyzőkönyv alapján át kell vezetni az immateriális javak közé, valamint a befejezésig felmerülő 2013-as költségeket is aktiválni kell. A tevékenység befejezése után lehet majd az értékcsökkenési leírás elszámolását elkezdeni. Amennyiben az átszervezési költségeket nem kívánják aktiválni, akkor a 2012-es beszámolóban ezeket a tételeket költségként kellett volna elszámolni (az időbeli elhatárolás helytelen). Ez a hiba viszont már a saját tőkét, eredményt érintő hiba, így önrevíziózni kell a 2012-es mérleget, adóbevallásokat, és minősíteni kell a hibát, hogy az a számviteli törvény szempontjából jelentős összegű vagy nem jelentős összegű hibának minősül. Értéknövelő felújítás elszámolása Cégünk tulajdonát képezi egy áruházként működő felépítmény, amely 40 évvel ezelőtt épült az akkori kornak megfelelő stílusban és kivitelezéssel. Az épület falazata nem rendelkezik semmiféle hőszigeteléssel. Az épületben időközben átalakítást végeztünk, amely során egy raktárhelyiségből irodát alakítottunk ki. Az irodahelyiség önmagában az épület teljes alapterületének csupán egy részét képezi, de a nagy forgalmú áruház teljes fűtése szempontjából indokolt lenne az áruház nyugati, szabadon álló falrészének teljes szigetelése. A szigetelés elvégzésével jelentős fűtésmegtakarítást érnénk el. Kérdés, hogy az elvégzett szigetelési munkákat értéknövelő felújításként elszámolhatjuk-e? A kérdésből nem derül ki, hogy a raktárépület irodává történő átalakítása egybeesik-e a szigeteléssel. A számviteli törvény 3. -a (4) bekezdése 7. pontjának az előírása szerint beruházásnak minősül többek között a meglévő tárgyi eszköz rendeltetésének megváltoztatása. A raktárhelyiség irodává történő átalakításával a tárgyi eszköz rendeltetése megváltozik, ezért az iroda átalakítási költségeit beruházásként kell aktiválni. A beruházással együtt végzett bármilyen más munkák (bár az lehet, hogy azok a számviteli törvény előírása alapján egyébként karbantartásnak minősülnének) a számviteli törvény egyedi előírása alapján a beruházással együtt aktiválandók. Ha együtt végezték el a két munkát, akkor nem is kell külön vizsgálni a szigetelést, mert az irodaátalakítás miatt a szigetelést is aktiválni kell. Amennyiben a szigetelés nem egyidőben valósult meg az irodaátalakítással, akkor a szigetelést önállóan kell megvizsgálni, hogy a 8

9 számviteli törvény előírása alapján minek minősül. A számviteli törvény 3. -a (4) bekezdése 8. pontjának előírása szerint felújításnak minősül többek között a korszerűsítés is, amikor korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz gazdaságosságát növelik. A szigetelés ebbe a korszerűsítésbe tartozik bele, ezért az ezzel kapcsolatos költségeket felújításként kell aktiválni, azokat költségként mint karbantartás nem lehet elszámolni. is, hogy a saját tőke ebben a záró beszámolóban már nulla kell, hogy legyen, így írjam elő kötelezettségként a jegyzett tőkét továbbá a bruttó jövedelmet, és külön (kvázi még egyszer) az adókat is, valamint az egyezőség érdekében a tagokkal szembeni követelésként is írjam elő az adók összegét. Ezek után már nem tudom, hogy hogyan kellene helyesen eljárni, mert tételes jogszabályi előírást erre az esetre vonatkozóan nem találtam. Végelszámolás számviteli feladatai Több emberrel is beszéltem a számviteli törvény végelszámolással foglalkozó részéről, valamint a végelszámolás számviteli teendőiről szóló kormányrendeletet is elolvastam az alábbi nem egyszerű ügy kapcsán mindenki a saját gondolatáról próbált meggyőzni, eltérő véleményekkel. Van egy Kft., aminek a végelszámolása jén kezdődött es tevékenysége zárásával kapcsolatosan mindent megcsináltunk és beadtunk. Most eljött az ideje, hogy zárjuk a végelszámolást. Azonban a saját tőke összege 1 200eFt, a cég jegyzett tőkéje pedig csak 500eFt, így keletkezik bruttó 700eFt vállalkozásból kivont jövedelme a tagoknak, melyet a végelszámolást záró 08-as bevalláson be is vallunk. (Eszköz oldalon mondjuk azt az egyszerűség kedvéért, hogy 1200eFt készpénz van!) A kérdésem: a végelszámolást lezáró beszámolóban mi maradjon a saját tőkében és mi legyen a kötelezettség soron kimutatva? Az én eredeti elgondolásom az volt, hogy az 500eFt jegyzett tőkét ott hagyom a saját tőkében, ahonnan majd azt a törléssel egyidejűleg adómentesen kifizeti a cég a tagoknak, míg a 700eFt-ból 210eFt-ot szjaés eho-kötelezettségként, 490eFt-ot pedig tagokkal szembeni kötelezettségként írok elő. A végelszámolás során a vagyonfelosztási javaslatban természetesen ugyanezt írná le a végelszámoló. Ennek ellenére hallottam olyat, hogy a záró bevallásban hagyjam az egészet a saját tőkében (a jegyzett tőke, eredménytartalék, mérleg szerinti eredmény sorokon). De olyan is volt, hogy a jegyzett tőkét és a nettó kifizetendőt hagyjam a saját tőkében, az adót pedig írjam elő kötelezettségként. Volt olyan verzió A kérdésben szereplő véleményekben részigazságok találhatók, azonban önmagában egyik vélemény sem helytálló. A kérdésben hivatkozott probléma megválaszolásához a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV.13) Korm. rendelet végelszámolás befejezéséhez kapcsolódó előírásait kell megvizsgálni. A Korm. rendelet 7. -a tartalmazza, hogy a végelszámolás befejezésekor a végelszámolás időszakához viszonyítva milyen egyedi előírásokat kell alkalmazni. A Korm. rendelet 7. -a (1) bekezdésének előírása szerint a végelszámoló a végelszámolás befejezésekor az általa meghatározott nappal mint mérlegfordulónappal a végelszámolás időszaka utolsó üzleti évéről, a végelszámolás időszakát lezáró, a Korm. rendelet 5. -a (1) és (2) bekezdése szerinti számviteli beszámolót köteles készíteni a (2) (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A Korm. rendelet 5. -a (1) (2) bekezdése szerinti számviteli beszámoló viszont saját tőkét a számviteli törvény általános előírásai szerint tartalmazza (jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék). Így a Korm. rendelet 7. -a (1) bekezdésének előírásából következően a végelszámolást lezáró beszámolóban a számviteli törvény szerint kell a saját tőke elemeket kimutatni, mivel a Korm. rendelet 7. -a eltérő előírást erre vonatkozóan nem tartalmaz. A vállalkozásból kivont jövedelem után a kérdésben leírtak alapján valóban be kell vallani az adókat, ezt az adófizetési kötelezettséget a záró beszámolónak tartalmaznia kell. Az adófizetési kötelezettséget a taggal szembeni követelésként kell a beszámolóban kimutatni. A Korm. rendelet 8. -a (3) bekezdésének előírása szerint a végelszámolás befejezését követően a könyveket újra meg kell nyitni, és a vagyon kiadását könyvelni kell. A nyitás után kerül a saját tőke 9

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Példa a közbenső eredmények konszolidálásához

Példa a közbenső eredmények konszolidálásához Példa a közbenső ek konszolidálásához 1) Az AV (anya) 800 Ft/db előállítási költséggel 2000 db terméket gyártott és az év folyamán értékesített az X (leány)-nak 1000 Ft/db + áfa egységáron. A számla a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása Előadók: Stieberné Hörcsik Mária - okleveles könyvvizsgáló Bertalanné Danó Katalin - gazdasági tanácsadó 1 Az ellenőrzéshez és

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa)

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa) I Számvitel 1/6 PallasSzámvitel feladatok Fogy ár: 960 Ft Feladat: Gépbeszerzés: 3600000 Ft Aktiválás: 2003.05.31 Leírási kulcs: 20% lineáris Értékesítése: 2007. nov.1 Leírása: Évi ÉCS-leírás 3600*0,2=

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÉLEGYHÁZI TÉRSÉGI SPORTISKOLA NONPROFIT 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH LAJOS utca 35. Adószám: 23494341-2-03 Cégjegyzékszám: 03-09-123014 KSH: 23494341-8551-572-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján. Prof. Dr. Lett Béla

Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján. Prof. Dr. Lett Béla Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján Prof. Dr. Lett Béla 1. Az erdészeti társas vállalkozások gazdasági helyzete és teljesítménye 1.1. Erdészeti vállalkozások (kettős

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben