A számvitel aktuális kérdései A könyvelők minőségi munkájának főbb kritériumai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számvitel aktuális kérdései A könyvelők minőségi munkájának főbb kritériumai"

Átírás

1 A számvitel aktuális kérdései A könyvelők minőségi munkájának főbb kritériumai Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Az előadás címéből az következhet, hogy a számvitel aktuális kérdéseként a rendelkezésemre álló időtartam alatt megfogalmazom a mérlegképes könyvelők munkáját minősítő kritériumokat, fontossági sorrend felállításával, részletes indokolással. Erre azonban nem vállalkozhatom, mivel a könyvelői munkát minősítő jogszabályi előírások hiányoznak. Így az előadás keretében elsősorban a könyvelőkkel szembeni követelményeket, elvárásokat igyekszem bemutatni, kitérve arra is miként tudnak a könyvelők ezen követelményeknek megfelelni, milyen formában biztosított a minőségi munka nélkülözhetetlen feltétele a naprakész szakmai ismeret. Ezt követően igyekszem bemutatni, hogy véleményem szerint a könyvelők minőségi munkája számbavételének miként kellene megtörténnie. Követelmények a mérlegképes könyvelőkkel szemben A számvitel törvényi szabályozásából egyértelműen következik, hogy a számviteli beszámoló feladata a gazdálkodó szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összképet adó tájékoztatás nyújtása. A számviteli beszámoló azonban csak akkor ad megbízható és valós összképet a gazdálkodó szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, ha azt jól felkészült szakemberek készítik el. Ennek ténye és

2 2 szükségessége a számviteli törvény évi elfogadásakor mind a jogalkotó, mind az üzleti partnerek részéről elismert volt. Jelentős elvárás előzte meg az első beszámolókat az üzleti partnerek részéről, de szakmai kihívásként élték meg a számviteli szakma képviselői is. Elegendő itt utalni arra, hogy 1991/1992-ben több tízezren lelkesen vettek részt a 10 napos továbbképzésen, bízva a szabályozás tartósságában, a számviteli beszámolóval kapcsolatos elvárásoknak a számviteli munka elismertségének növelésére gyakorolt hatásában. Az elvárások sajnálatos módon nem vagy nem teljes körűen valósultak meg. A törvényi szabályozás ugyan tartós maradt, de a jogszabályi környezet változása, a gyakorlati alkalmazás során felmerült kérdések rendezése, majd a jogharmonizációs követelmények szükségessé tették a számviteli törvény egyre gyakoribb módosítását, majd 2001-től hatályosan újrakodifikált formában történő kihirdetését. És az óta sincs megállás a jogalkotásban, a jogszabályok (ma már a számviteli törvény is) minden évben változnak, módosulnak, nemcsak egyszer egy évben, de évközben is. Ez még inkább felveti azt a kérdést, ha a könyvelői munka minősége a törvényi szabályozás következetes végrehajtásán alapul, miként biztosítható az, hogy a számviteli beszámoló megbízható és valós összképet nyújtson? Hogyan tud a számviteli szakember, a könyvelő a folyamatosan változó követelményeknek megfelelni? A rendszerváltozást követő időszak mint ismeretes a vállalkozások számának jelentős növekedésével is járt. Számos olyan vállalkozás alakult (és sajnos alakul még ma is!), amelynek tulajdonosai, vezető tisztségviselői a társaságalapításban azt a célt tűzték ki, hogyan lehet kevesebb adó fizetésével minél több jövedelemhez jutni, kevésbé tartották fontosnak a megbízható és valós összképet, és ezért a könyvviteli szolgáltatást is szükséges rossznak tekintették, sőt érdekeiknek megfelelő feladatokat

3 3 fogalmaztak meg a könyvelő számára, kevesebb pénzért több feladatot kellett ellátni. Így a könyvelői feladatokat olyanok is elvállalták, akik kevésbé voltak felkészülve. Ennek hatására a felkészült, jó szakemberek vagy kiszorultak a könyvviteli szolgáltatás piacáról, vagy fásultan, a szakmai érdekeknek megfelelően végezték munkájukat. A számviteli adatokon alapuló adóellenőrzés a vállalkozások jelentős részét nem érinti, így a könyvelők megbízói kevésbé érzékelik, ha számviteli beszámolójuk nem a törvényi előírásoknak megfelelően készült el. Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a beszámolóval szembeni elvárások csökkenése egyértelműen a könyvelői munka leértékelődéséhez vezetett, nem a számviteli törvénynek megfelelő minőségű számviteli beszámoló elkészítése lett a meghatározó, hanem az olyan beszámoló, ami elsődlegesen a megbízó elsődleges érdekeinek felelt meg. Ebben a könyvelők egy része is közrejátszott, a kisebb ellenállást választotta a piacon maradás érdekében. Természetesen az elmondottak nem tekinthetők egységes, minden szervezetre kiterjedő megállapításnak. Előfordultak kivételek is, elsősorban a magyar viszonyok között közepes- és nagyvállalatoknál, megbízható ügyfélkörrel rendelkező mérlegképes könyvelőknél, könyvelő társaságoknál. A könyvelő és ügyfélköre közötti kapcsolat ilyen jellegű alakulásában jelentős szerepe van a jogi szabályozásnak, de a kormányzati szerveknek is, mivel nem hangsúlyozzák megfelelően a könyvelői munka fontosságát, szükségességét. Könyvviteli szolgáltatás tartalma Az Európai Unió tagállamainak gyakorlatától eltérően, évet megelőzően Magyarországon a könyvviteli munkát végzők feladatai, az

4 4 ezen feladatokat végzőkkel szembeni követelmények még alacsonyabb szintű jogszabályban sem kerültek rögzítésre. A számviteli szabályozás ugyan feltételezte, hogy olyan szakemberek végzik a törvényből következő feladatokat, akik megfelelő gyakorlattal, képesítéssel, szakértelemmel, naprakész szakismerettel rendelkeznek. A számviteli törvény megállapítja, hogy a törvényben, továbbá a kapcsolódó kormányrendeletekben előírt könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégezendő feladatok összessége a könyvviteli szolgáltatás. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok két nagy csoportba sorolhatók, egyrészt azok a feladatok, amelyek a könyvvezetés megszerzésével, végzésével, irányításával, szabályzatok készítésével, továbbá a beszámoló összeállításával, elemzésével, abból következtetések levonásával függnek össze, másrészt azok a feladatok, amelyek elvégzése, ismerete, ellenőrzése a valóságnak megfelelő külső információk előállításához, szolgáltatásához feltétlenül szükséges. A könyvviteli szolgáltatással kapcsolatos követelmények tehát 2001-től adottak. Hogyan lehet ennek megfelelni? A törvény alapján a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a számviteli beszámoló elkészítésével olyan természetes személyt kell megbízni, illetve ezen feladat végzésére alkalmazni, aki = okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, illetve = mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és = a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik; illetve

5 5 olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot kell megbízni, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja regisztrált mérlegképes könyvelő. A törvény tehát feltételezi, hogy az, aki a törvényben előírt szakképesítéssel rendelkezik, az el tudja látni a könyvviteli szolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Tényleg el tudja látni? Hiszen a szakképesítés megszerzését követően hosszabb-rövidebb időszak telt el. Ha feltételezzük, hogy a képzés során a szükséges ismereteket megszerezte, az sem azonos értékű, mivel a képző intézmények felkészítő képessége sem azonos. De a képzés befejezését követően már többször változhatott, változott a jogszabályi környezet, a számviteli szabályozás. És attól sem lehet eltekinteni, hogy a könyvviteli szolgáltatást végzők személyében, képességében, hozzáállásában is jelentős eltérések lehetnek. Így a könyvviteli szolgáltatással kapcsolatos követelmények teljesülése csak akkor várható, ha a könyvviteli szolgáltatást végzők rendszeres továbbképzésen vesznek részt. (Záró jelben jegyzem meg, 1990-ben Londonban azt tapasztaltuk, a naprakész ismeretek biztosítása érdekében a szakképzett szakemberek a képző intézményt keresték fel rendszeresen, jellemzően a hivatalos munkaidőn kívül, amikor a változásokról információt kaphattak, problémáikat is megvitathatták. Ez ma, de az elmúlt 20 évben is szinte elképzelhetetlen Magyarországon. Bár néhány kivétel bizonyára akad.) A naprakész ismeretek biztosítása érdekében a 90-es években számos szakmai egyesület alakult, de ezek taglétszáma országosan is alig haladja meg az ötezret akkor, amikor a regisztrált mérlegképes könyvelők száma meghaladja a 60 ezer főt.

6 6 Ami önkéntes alapon intézményi formában nem tudott megvalósulni, azt a törvény január 1-jétől kötelezővé tette. Központi tematika alapján, 2x8 órás továbbképzés, az oktatási anyag biztosításával azonban nem hozta azt az eredményt, amit a továbbképzéstől el lehetett volna várni. Vitatható volt az, hogy a tematika mennyire aktuális, és a résztvevők a továbbképzés során azt kapják-e, amire személy szerint nekik szükségük van. Ezért azok a mérlegképes könyvelők, akik szakmai munkájukat szívvel, lélekkel felelősséggel végezték, a számukra szükséges ismereteket külön előadásokon, rendezvényeken szerezték meg, de a kötelező továbbképzésen is részt vettek, mert további munkájukhoz a továbbképzésen való részvétel igazolása is szükséges volt. A kevés szakmai igénnyel rendelkezők, jellemzően az egyéni vállalkozóként, illetve egyszemélyes társaságban tevékenykedő könyvelők, a 16 órás továbbképzést is szükséges rossznak tekintették, más jellegű rendezvényeken való részvételüket viszont anyagi helyzetük nem tette lehetővé, ezért előttük csak egyetlen cél volt, a továbbképzésen való részvételről az igazolás megszerzése. Számos esetben a könyvelők jelentős része csak fizikailag volt jelen a továbbképzésen (sokszor még fizikailag sem, de az igazolást megkapta), és így a továbbképzés egyik lényeges eleme, a munka során felmerült problémák megvitatása elmaradt, szóba sem került, a tematika szerinti témák pedig szelektíven kerültek megismerésre (ha a könyvelőnek éppen nem volt rá szüksége, akkor nem a témát hallgatta, hanem mással foglalatoskodott, de lehet, hogy egy hét múlva már a téma kapcsán elhangzottakkal mint megoldatlan problémával találkozott). A központi tematika alapján történő továbbképzés helyébe január 1-jétől a mérlegképes könyvelők kreditpontos továbbképzése lépett. Ez a továbbképzési rendszer megteremtette annak a lehetőségét, hogy a

7 7 könyvelő olyan programokon való részvétellel szerezze meg a szükséges kreditpontokat, amelyek számára szakmailag fontosak, aktuálisak. A 16 kreditpontot nem feltétlenül kell egy továbbképző intézménynél megszerezni. A év tapasztalatai teljes körűen nem igazolják vissza a kreditpontos továbbképzéssel kapcsolatos elvárásokat. Egyrészt gondot jelent az, hogy a 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számviteli, 8 kreditpontot nem számviteli területen kell megszerezni, különösen a nem regisztrált területen könyvelőknél. Gondot okoz az is, hogy hányszor és hány helyre kell a 16 kreditpont megszerzése érdekében elmenni, és mennyiért. Sokak részéről megfogalmazódik a korábbi 2x8 órás továbbképzés követelménye. Időnként a továbbképzés szükségességét is megkérdőjelezik. A 16 kreditpont megszerzése a könyvviteli szolgáltatást végző számára a könyvviteli szolgáltatásra jogosító engedély megtartásának (megszerzésének) a feltétele. Ha a könyvelő nem tudja igazolni, hogy a 16 kreditpontot megszerezte, elveszti a munkavégzésének feltételét jelentő engedélyt, regisztrációt. Véleményem szerint a kreditpontos rendszer valójában előreprogramozott továbbképzés kellene, hogy legyen, amelynek keretében ténylegesen a korábban már megszerzett ismeretek felelevenítéséről lenne szó, és nem a megszerzett sajnálatos módon gyorsan változó ismeretek változásairól, módosításairól. Ez utóbbiakat egyéb programok (előadások) keretében kellene ismertetni, akkor, amikor azok éppen aktuálisak, különösen az adók, kreditpont nélkül. Erre még visszatérek. Összefoglalóan megállapíthatjuk: a számviteli törvény megfogalmazta = a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat, továbbá

8 8 = azt, hogy kik végezhetik, a számviteli törvény elismeri a szakmai ismeretek naprakészségének szükségességét és ennek érdekében rendelkezik a kreditpontos továbbképzésről, arra vonatkozóan azonban nincs előírás, miként kell megítélni a könyvelő munkáját, a könyvelői munka minőségét. A könyvelők minőségi munkája, annak a kritériumai Bevezetőként néhány kérdés: Ki ítélje meg a könyvelő munkáját, jó vagy rossz voltát? Saját maga, lelkiismeretére hallgatva vagy esetleg egy külső szervezet? Vagy valamilyen formában kiváltható a külső szervezet? Számtalan kérdést lehet még feltenni, de a válaszok nyilvánvalóan szubjektívek. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a számviteli törvény eléggé általánosan fogalmazza meg. Nem ad (de nem is adhat) tételes előírást, a törvény a mérlegképes könyvelői munka ellenőrzését sem írja elő. Sőt a mérlegképes könyvelők nyilvántartásából való törlést is csak akkor teszi kötelezővé, ha a könyvelő a továbbképzési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, ha a bíróság a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó tevékenysége vonatkozásában a foglalkozástól eltiltotta. Itt kell megjegyezni, a minőségi könyvelői munkát nagyban elősegítené az, ha az állami szervek képviselői, a szakmai kamarák gyakrabban hangoztatnák a könyvelői munka szükségességét, a könyvelők hozzáértését, és mindezt a könyvelők megbízóiban is tudatosítanák. Néhány uniós tagállamban szakmai szervezet tételes jegyzékbe foglalta többek között a könyvviteli szolgáltatás keretében elvégzendő

9 9 feladatokat, és a könyvelői munka ellenértékének meghatározására is a tételes jegyzékbe foglalt feladatok díjtételei alkalmazását javasolja. Ez a módszer alkalmas arra, hogy a megbízó ellenőrizhesse, hogy a könyvelőnek a szakma által előírtak szerint milyen feladatokat kell elvégeznie. Arról kevésbé tud meggyőződni, hogy a könyvelő milyen minőségben végezte el a szükséges feladatokat. Magyarországon sajnálatos módon nincsen ilyen, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat tartalmazó tételes jegyzék. Így a nem a szakmában dolgozó megbízó még akkor sem tudja ellenőrizni a könyvelő munkáját, ha ellenőrizni akarná. A könyvelői munka minősége így alapvetően a mérlegképes könyvelő lelkiismeretességén múlik. Magyarországon a megbízó és a könyvelő közötti kapcsolatot a könyvviteli szolgáltatásra vonatkozó szerződésben rögzítik, ha egyáltalán kötnek ilyen szerződést. A ténylegesen végzett könyvelői munka minőségéről szakmai véleményt csak akkor lehetne kialakítani, ha azt minőségellenőrök rendszeresen vizsgálnák, minősítenék. Ez a független szakértő által elvégzett és kedvező minősítés lehetne a mérlegképes könyvelő további munkavégzésének feltétele. Természetesen a minősítést nem csak néhány könyvelő esetében kellene elvégezni, de mind a 60 ezret meghaladó regisztrált mérlegképes könyvelőnél, teljes körűen, 4-5 évenként. A könyvelői munka minőségellenőrök bevonásával történő ellenőrzése csak akkor működne korrekt módon, ha azt az állam által megbízott és fizetett független szakértők végeznék. A mai gazdasági környezetben ez az állami szerepvállalás elképzelhetetlen. Független szervezet létrehozása pedig olyan terhet jelentene alapvetően a könyvelőknél, amelyet azok nem tudnának viselni.

10 10 Mint már utaltam rá, az adóhatóság alapvetően adóellenőrzést végez. A számviteli elszámolás jogszerűségét teljes körűen nem ellenőrzi, csak legfeljebb az adóalapokhoz kapcsolódóan, azt is csak a vállalkozások viszonylag szűk körénél. Az adóellenőr feladatának a számviteli szabályok ellenőrzésére való kiterjesztése a könyvelői munka minősítése érdekében, az adóellenőr függetlenségét is megkérdőjelezné. Néhány szakmai szervezet kiváló könyvelő, minősített könyvelő címet adományoz azoknak, akik jellemzően egy fajta szakmai felmérésen részt vesznek, a tesztlapokat hibátlanul töltik ki. Ez a felmérés alkalmas arra, hogy a könyvelő szakmai felkészültségéről számot adjon, de a könyvelő munkája minőségének megítéléséhez nem elegendő. Nyilvánvaló, hogy a szakmailag jól felkészült könyvelő munkája nagyságrendileg jobb, mint a kevesebb és felületes ismerettel rendelkező könyvelőé. A mérlegképes könyvelő munkájának sajátos elismerése az, hogy neve a számviteli beszámoló kiegészítő mellékletében szerepel. A számviteli törvény szerint közzétett beszámolót megismerők számára a könyvelő neve is lehet pozitív jelzés az adott társaságról, ha a könyvelő nevével már többször találkoztak. A beszámolót olvasó társaság azonban nem teszi közzé, ha az adott könyvelőről akár jó, akár rossz a véleményük. Így ez az ismérv legfeljebb közvetett jelzés lehet a könyvelői munka minőségéről. A megbízó szempontjából is pozitív jel lehetne az, ha a könyvelőt mások is foglalkoztatják, akkor, amikor a mérlegképes könyvelővel a könyvviteli szolgáltatási szerződést megköti. Ha külső és alkalmas minősítő szervezet nincsen, akkor egyéb ismérvekből kellene a könyvelői munka minőségére következtetni. A vonatkozó Korm. rendelet szerint a továbbképzést végző szakmai szervezet tagjai részére 2 kreditpont adható, ha a rendeletben foglalt

11 11 feltételek teljesülnek. Egyik ilyen feltétel, hogy évente legalább 5 olyan szakmai konzultációt, képzést, szakmai rendezvényt szervez a szakmai szervezet, amely lehetőséget biztosít a könyvviteli szolgáltatást végző tagok számára a tevékenységük gyakorlása során felmerült kérdések megvitatására. Külső és alkalmas minősítő szervezet hiányában véleményem szerint a hivatkozottakat kellene széles körben elterjeszteni, a jelenlegi 5-6 ezer fő helyett a 60 ezer főre kiterjedően. Miben mutatkozik meg ennek az előnye? A kreditpontos továbbképzés előreprogramozott továbbképzés lehetne, amelynek keretében a korábban már megszerzett ismereteket elevenítenék fel, a tagok részére szervezett legalább 5 szakmai konzultáció keretében pedig a könyvviteli szolgáltatások végzéséhez nélkülözhetetlen jogszabályok változásai, módosításai kerülnének ismertetésre, gyakorlati alkalmazásra, a gyakorlat során felmerült, kapcsolódó problémák megvitatásával. A szakmai szervezetek által a tagok részére szervezett konzultációk, kötetlenebb formában hatékonyabbak lehetnek, mintha ugyanezt kreditpontos rendszerben valósítják meg. A szakmai szervezeti tagság a naprakész szakmai ismeretekkel biztosítaná a könyvelői munka szakszerű végzését, ezen keresztül a könyvelői munka minőségét. Természetesen az állami szabályozásnak támogatnia kellene a könyvelői munka minőségét elősegítő fentiek szerinti továbbképzést is. A könyvviteli szolgáltatást végzőkkel szemben a gyakorlat nemcsak szakmai, de etikai követelményeket is támaszt. Indokolt lenne az etikai követelményeket jogszabályi szinten meghatározni, az etikai eljárások

12 12 lefolytatására pedig a szakmai szervezetek részére jogszabályi felhatalmazást adni. A könyvelők minőségi munkájának főbb kritériumai Jogszabályi előírás hiányában fogalmazom meg, mit sorolnék a könyvelők minőségi munkája főbb kritériumai közé: rendelkezzen legalább mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély megszerzése előtt tényleges szakmai gyakorlata legyen, folyamatos továbbképzés, naprakész ismeret a számvitelből, a könyvviteli szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen egyéb jogszabályokból, szakmailag lelkiismeretes munka, ami a könyvviteli szolgáltatás minden részletére kiterjed, tételes jegyzék hiányában is, szakmai szervezeten belüli tevékeny együttműködés a tagokkal és más könyvelőkkel, az etikai követelmények, elvárások legyenek munkájának meghatározói, a távoli jövőben a munka minőségének ellenőrzése stb. A felsorolás nyilvánvalóan nem lehet teljes. Várom a hozzászólásaikat és javaslataikat. Köszönöm, hogy meghallgattak.

1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év?

1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év? TÁJÉKOZTATÓ A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSÉVEL * KAPCSOLATBAN GYAKRAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKRŐL 1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év? 2013-tól a továbbképzési év megegyezik a naptári évvel,

Részletesebben

Az összeállításban érintett témák: Könyvviteli szolgáltatás Ki végezhet könyvviteli szolgáltatást?

Az összeállításban érintett témák: Könyvviteli szolgáltatás Ki végezhet könyvviteli szolgáltatást? Könyvelők és könyvvizsgálók a számvitelben 1/A modul: A regisztrált mérlegképes könyvelő Egy jó könyvelő aranyat ér, s míg a szakember jelöltből elismert számviteli szakember lesz, hosszú az út. Felmerül

Részletesebben

Az összeállításban érintett témák: Könyvviteli szolgáltatás Ki végezhet könyvviteli szolgáltatást?

Az összeállításban érintett témák: Könyvviteli szolgáltatás Ki végezhet könyvviteli szolgáltatást? Könyvelők és könyvvizsgálók a számvitelben2014 1/A modul: A regisztrált mérlegképes könyvelő Egy jó könyvelő aranyat ér, s míg a szakember jelöltből elismert számviteli szakember lesz, hosszú az út. Felmerül

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak.

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak. Átalakuló civil világ Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben, a civil szervezetek működési rendjének, a közhasznú jogállás megszerzés feltételeinek, a beszámolók elkészítésének és közzétételének módjának

Részletesebben

IFRS Lehetőség vagy kockázat?

IFRS Lehetőség vagy kockázat? IFRS Lehetőség vagy kockázat? 2016. szeptember 9. Balogh Roland, ACCA okleveles könyvvizsgáló 1. IFRS-ek Magyarországon 2. Az áttérés folyamata a társaságok szemével 4. Kérdések és válaszok Agenda 3. Az

Részletesebben

Minőség a számvitelben

Minőség a számvitelben Minőség a számvitelben Dr. Pál Tibor Sopron, 2010.10. 01. A minőség megközelítése Tudományos Gyakorlati üzleti szempontok A számvitel minősége az előállított információk - valóságtartalmát - teljességét

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél

Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél Adómentesnek (áfa mentesnek) tekinthető-e a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzése.

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 OPSZ fő céljai a 2015.év gazdálkodásában Adminisztrációs terhek csökkentése a polgárőr egyesületek

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2.

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2. Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról Tiszasziget Község

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásával, továbbképzésével kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekről

Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásával, továbbképzésével kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekről Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásával, továbbképzésével kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekről Regisztráció 1. Kinek kell regisztráltatnia magát? Főszabályként a számvitelről

Részletesebben

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során OBB-KLUB A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során 2015.11.25. Az ellátandó feladat jellege és feltételei határozzák meg, hogy egy munkavégzésre milyen jogviszony válaszható. A felek szabadsága,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgálói jelentés 2016-2017 Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos változások 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során kell

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE

SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE EFOP-3.8.2-16-2016-00001 KIEMELT PROJEKT SPIESZ TAMÁS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI FŐOSZTÁLY MB. FŐOSZTÁLYVEZETŐ A PROJEKT ALAPADATAI

Részletesebben

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET?

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? Önkéntes céllal tevékenykedő szervezet egyszerre lehet: - Nonprofit - Civil - Egyéb Nonprofit szervezet: - 2007. júl. 1-től alapítható np. gazdasági társaság, - jelenleg

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Számviteli törvény 2008. évi módosítása

Számviteli törvény 2008. évi módosítása Számviteli törvény 2008. évi módosítása Szt. módosítás helye Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi tv. A 2009. évi költségvetést megalapozó egyes tvek módosításáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés PKF Könyvvizsgáló Kft, 2017. Tartalom Bemutatkozás Tulajdonosi szerkezet Cégvezetés Könyvvizsgálat minőségbiztosítása Könyvvizsgálói függetlenség Egyéb tájékoztazás Közérdeklődésre

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény, könyvvizsgálati törvény, és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek változásai

A számviteli törvény, könyvvizsgálati törvény, és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek változásai A számviteli törvény, könyvvizsgálati törvény, és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek változásai Molnár Csilla főosztályvezető-helyettes Számviteli és Felügyeleti Főosztály 2013. december

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 9-58/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Kovács Károlyné

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

Ingóság, felesleg értékesítése

Ingóság, felesleg értékesítése Horváth János. Ingóság, felesleg értékesítése Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint kereskedelmi tevékenységnek, ha a terméket nem üzletszerű gazdasági tevékenységként értékesíti valaki. Üzletszerű

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

Befektetési alapkezelők és befektetési alapok

Befektetési alapkezelők és befektetési alapok Helyszíni vizsgálatok tapasztalatai a könyvvizsgálókkal való kapcsolattartás s terület letén Befektetési alapkezelők és befektetési alapok Szakmai konzultáció elhangzott: 2004. április 22 2004. 04. 22.

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~~)G. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Tárgy: Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

[4. A Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörei]

[4. A Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörei] Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/2012.(XI.19.) önkormányzati rendelete közgyűlési hatáskörök átruházásáról és egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 35/2010. (XI. 22.)

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

A Hpt. szerinti közvetítők vezető tisztségviselőinek meg kell-e felelni a Hpt. 219/D. (1) bekezdésében foglalt szakmai követelményeknek?

A Hpt. szerinti közvetítők vezető tisztségviselőinek meg kell-e felelni a Hpt. 219/D. (1) bekezdésében foglalt szakmai követelményeknek? A Hpt. szerinti közvetítők vezető tisztségviselőinek meg kell-e felelni a Hpt. 219/D. (1) bekezdésében foglalt szakmai követelményeknek? A Kérelmező állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi

Részletesebben

Elérhetőségeink: Levélcím: 9029 Győr, Kultúrház u. 91. Telefon/Fax: +36-96/331-969 www.redukalado.hu e-mail cím: info@redukalado.

Elérhetőségeink: Levélcím: 9029 Győr, Kultúrház u. 91. Telefon/Fax: +36-96/331-969 www.redukalado.hu e-mail cím: info@redukalado. Elérhetőségeink: Levélcím: 9029 Győr, Kultúrház u. 91. Telefon/Fax: +36-96/331-969 Honlap: www.redukalado.hu e-mail cím: info@redukalado.hu Redukál-Adó Gazdasági Tanácsadó Kft A vállalkozást olyan okleveles

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Betekintés a Könyvvizsgálati munkába Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Könyvvizsgálati munka szakaszai: - megbízás elfogadása, - tervezés, - vizsgálat, - áttekintés, értékelés

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31. Marcali Bajtársi Egyesület 8700 Marcali, Orgona u. 2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Marcali, 2016. január 13. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I. Általános

Részletesebben

Általános információk. Beszerzéspolitikai irányító bizottság 17.06.2009. Jóváhagyás dátuma

Általános információk. Beszerzéspolitikai irányító bizottság 17.06.2009. Jóváhagyás dátuma Általános információk A szabályzat címe Jóváhagyta Jóváhagyás dátuma Hatókör A szabályzat célja Az NSG csoport szállítói etikai kódexe Beszerzéspolitikai irányító bizottság 17.06.2009 A szabályzat az NSG

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei Tisztelt Ajánlattevők! A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés a hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési támogatások, a szakképzési hozzájárulási

Részletesebben

Előadó: Dr Sztanó Imre

Előadó: Dr Sztanó Imre Magyar Könyvvizsgálói Kamara XXI. Országos Könyvvizsgálói Konferenciája Balatonalmádi, 2013. szeptember 19-20. Előadó: Dr Sztanó Imre 2013.09.25. Könyvvizsgálói Konferencia 1 Miért is fontos ez a téma?

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! I. lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület! I. lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet és a A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mérleg, leltár 47. lecke Mérleg, eredménykimutatás A mérleg:

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban. Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 7. előadás: Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban Dr. Pál Tibor Lehetőségek és korlátok a hazai számviteli szabályozásban (Miről lesz szó?) Hazai számvitel környezete

Részletesebben

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellátandó

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58.

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 3. (T/6410) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben