PROGRAM "TANULÁS - TUDÁS - GAZDASÁGI SIKEREK"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGRAM "TANULÁS - TUDÁS - GAZDASÁGI SIKEREK""

Átírás

1 PROGRAM Tudományos konferencia - Győr, április 14. A délelőtti plenáris ülés előadásai Helyszín: F Plenáris Dr. habil. Bencsik Andrea a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának docense Prof. Dr. Rechnitzer János a Széchenyi István Egyetem rektor helyettese és a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője Dr. habil. Noszkay Erzsébet MTA Vezetés és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottságának elnöke Alois Kauer az Audi Akademie Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója Prof. Dr. Józsa László a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja SZÜNET Köszöntő Regionális és lokális menedzsment Turbulens kihívások inverz megoldások a tudástőke fejlesztésében Rendszerszemléletű vezetés (Systemische Führung) Elhúzódó válság- marketing következmények 1. oldal

2 Gazdasági szekció Helyszín: Ig. 2. emelet tanácsterem Elnök: Dr. Hegedűs Melinda Dr. Kaszás Ágnes Kartelljogi bújócska hazánkban és az Európai Unióban Dr. Dedák István Miért számít unikumnak a hazai válságkezelés? Joó István A diszpozíciós hatás és a befektetők Bodó Eleonóra KKV-k szerkezetének változása, kiemelten vizsgálva az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ágban betöltött szerepüket Batta Beatrix Foreign capital and profitability Tollár Beáta Átfogó felsőoktatási reform és következményei: kiutat kereső felsőoktatási intézmények Kosár Szilvia A vállalati sikeresség titka Huszárik Erika A Premier Outlets Center és a Designer Outlet Parndorf sikerének titka 2. oldal

3 Regionális szekció Helyszín: Ig. 3. emelet, tanácsterem Elnök: Dr. Rechnitzer János- Dr. Dőry Tibor 11:45-12:00 Csehné Dr. Papp Imola A munkaerőpiaci jártasság fejtegetése regionális aspektusból Borbás László Innovációs képesség és tudástranszfer, mint versenyképesség befolyásoló tényezők, empirikus vizsgálata a Közép-magyarországi régió intézményeinek és KKV-inak kapcsolatában Tóthné Lökös Klára Területi differenciálódás vizsgálata munkapiaci adatok statisztikai módszertani feldolgozásával Rohonczi Sándor A tanulás,a tudás, az innováció szerepe Dunaújváros és térsége átalakulásában Hegyi Barbara A nagyváros által közvetített imázs, mint a nemzetközi versenyképesség egyik pillére Nagyházi György A fejlődéselméletek új irányai Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna Menni vagy maradni. Tudás hasznosulás csapdái, regionális kihívás a migrációs politikában, adalékok a kvalifikált értelmiség vonzására és megtartására Parag Andrea - Sebestyén Tamás - Sokféleség és specializáció az európai szabadalmi együttműködési hálózatokban Kruzslicz Ferenc EBÉD Lazányi Kornélia Rozália Tudásmenedzsmenttel a vidékfejlesztésért Dr. Smahó Melinda Kollektív tanulás, mint a regionális fejlődés hajtóereje Tilinger Attila A regionális innovációs rendszerek - ahogy Észak-Dunántúl intézményi szereplői látják Eisingerné Balassa Boglárka Az etnikai marketing jelentőségének növekedése különös tekintettel az USA fogyasztói piacára Baj Gabriella Képzési igények, korlátok és lehetőségek vidéken Albert Tóth Attila Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szabó Ingrid A komáromi Selye János Egyetem régiófejlesztő szerepe 3. oldal

4 Interdiszciplináris szekció Helyszín 1.: B 202 Elnök: Szalai Piroska Dr. Ács Pongrác - Borsos Anita A serdülőkorúak szubjektív életminőségének vizsgálata a Nyugat-Dunántúli régióban Dr. habil. Rétsági Erzsébet Dr. Kenderfi Miklós Pályaorientáció, mint a munkaerő-piaci integrációt előkészítő folyamat Bajner Mária Az Y generáció tanulmányi kreditjeinek piaci átválthatósága Létray Zoltán Hallgatóink felkészítése a Lifelong-learning technológiákra Ruzsa Ágota Folyamat intelligencia a szervezeti tudás fejlesztése érdekében Réti Mónika - Lippai Edit Új párbeszéd: interdiszciplinaritás a gyakorlatban Dr. Varga Attila Az eredményes iskolai infrastruktúra-fejlesztés feltételei és jó gyakorlatai Káldi Judit A szolgáltatás-alapú elmélet és a tudásmenedzsment Dr. Pongrácz Attila Humánerőforrás tartalékok a határon túli magyarság körében SZÜNET Szalai Piroska A lifelong learning és a női munkavállalás Kóbor Krisztina A szervezeti tudás és tudásmenedzsment szerepe szociális célú civil szervezeteknél Brányi Tamás Tudásáramlás az ellátási láncban Kovács Miklós E-learning és minőség Filep Bálint - Kovács Zsolt - A felsőoktatási intézmények versenyképessége Magyarországon és azok mérésének Tamándl László dilemmái 4. oldal

5 Interdiszciplináris szekció Helyszín 2.: B 203 Elnök: Dr. Svéhlik Csaba Dalos Kovács Gabriella Szolgáltatáskoncepció tesztek új termék bevezetésnél az infokommunikációs piacon Csiszér Tamás A hálózatelemzési eszköztár alkalmazásának lehetőségei a működésfejlesztésben Duda Gergely Helyi fejlesztések finanszírozása önerőből? Egy USA-felmérés tanulságai Szőrös Krisztina A controlling-koncepció megjelenése a szervezeti kommunikáció menedzselésében Szőke Júlia Az interkulturális kommunikáció és az interkulturális érzékenység összefüggései Pásztor Márta - Popovics Attila Az információ gazdasági értéke Lendvai Tamás A "Sorsfordító-Sorsformáló" munkaerő-piaci program felnőttképzési sajátosságai Kövecsesné Dr. Gősi Viktória Kooperativitásra épülő oktatási módszerek szerepe a LLL folyamatában SZÜNET Tóth Mariann Az elítéltek reszocializációjának gazdasági hatásai Dr. Paksi Piroska Civil iskolatáska, avagy az életen át tartó tanulás a civil társadalom szolgálatában Dr. Huszka Péter A éves korosztály környezettudatosságának és táplálkozási szokásainak vizsgálata a nyugat-dunántúli régióban Fejér Noémi (Mi) Mindenre vagyok képes? Dr. Nárai Márta A vállalati adományozás a nonprofit szférában Reisinger Adrienn 5. oldal

6 Menedzsment szekció Helyszín 1.: VIP terem Elnök: Vissi Ferenc Lőre Vendel A tudás szerepe a vállalati stratégiában Tóth Bordásné Marosi Ildikó Hallgatói attitűdök a felsőoktatásban Speiserné Bognár Krisztina A csoportműködés hatása az ismeretátadási hajlandóságra és tudás-kialakulásra Sólyom Andrea Útkeresés a komplexitás világában Juhász Tímea A speciális szaktudást igénylő hazai cégek szerepvállalása a munka és család összeegyeztetésének kérdésében Gömörei Tamás Sportstruktúrák: Kormányzati szerepidentitások a magyar sportban Gergely Róbert Tanulás tudás memória versenyképesség Tóth Viktória Egyetem és vállalat. /A felsőoktatás szerepe a tudásalapú gazdaság munkavállalóinak felkészítésében/ SZÜNET Dr. Obermayer-Kovács Nóra A szervezetek tudásmenedzsment tevékenységének fókuszában az érettség Sági György - Karl Anikó Működő belső szervezeti utak: A Tacit tudás láthatóvá tétele Nagy Ákos Tudásmegosztás a marketingben: lehetőségek és korlátok Dúl Nándor A minőség és hatékonyság néhány szempontja a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi KKV-k esetében Budaházy György - A Kkv szektor szereplőinek nyújtott tanácsadói, fejlesztői tevékenység tapasztalatainak Domboróczky Zoltán összegzése Dr. Krisztián Béla A tudás és versenyképeség 6. oldal

7 Menedzsment szekció Helyszín 2.: F terem Elnök: Dr. Ködmön István Prof. Dr. Poór József HR fejlődésének szektorális sajátosságai fókuszban a nagyvállalatok, a kkv-ék és a közszféra Dr. Bittner Péter Tudásmenedzsment alulnézetben Karoliny Mártonné Dr. A képzés-fejlesztés változó szerepe a hazai cégek HR gyakorlatában habil Dr. Fenyvesi Éva A tudásmegosztás motivátorai Prof. Dr. habil. Nádasdi Ellátási lánc és az értékelemzés módszertana (Value Methodology) Ferenc Vasné Dr. Egri Magdolna - A tudás mint felismert és elismert érték Danó Györgyi Dr. habil. Veszeli Tibor A vezetői kompetencia analizáló és szintetizáló tudáselemei Dr. Magura Ildikó Szervezeti kultúra sajátosságai Magyarországon Zsikla Gábor - Koncz Ildikó EBÉD Szügyi György A tanulás fogalma a XXI. század tudásalapú társadalmába Konczosné Dr. Vizsgálat női menedzserek innovációt generáló tevékenységéről Szombathelyi Márta Dr. Titkos Csaba A hatalom bölcsessége, avagy a tudásátadás ideáltípusai Barna László A kockázatok számszerűsített értékelése Kása Richárd Innovációs potenciál neurofuzzy hibrid becslése Dr. Polyákné Zoltánné A munkáltatók elvárásai diplomás munkatársaikkal szemben a kis- és középvállalati szektorban Magyarország és a Felvidék kis- és középvállalkozásaiban 7. oldal

8 Fodor Éva A humánerőforrás-fejlesztés jelentősége a Közép-Dunántúli Régióban Fekete Hajnalka A vállalati teljesítmény stratégiai tényezői SZÜNET Csizmadia-Szűcs Ágnes HR kontrolling- a tudatos emberi erőforrás-gazdálkodásért Dr. Berényi László Környezettudatosság: felismerés és fejlesztés Dr. habil. Karikó Sándor Ami a tudáson is túl van: lifelong education Gajzágó Éva Az innováció és a tudásmenedzsment kapcsolata Dr. Ködmön István Munkahelymegtartás gazdasági válság idején a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt esettanulmánya Dr. Berke Szilárd Az életkerék és a TLS életstílusmodell szerepe a személyes hatékonyságban Katona Ferenc Teljesítményfokozás? - Magyar vállalakozások marketingkommunikációs tevékenységének vizsgálata Prof. dr. Rechnitzer János a Széchenyi István Egyetem rektor helyettese és a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője Prof. dr. Józsa László a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja Stratégiai Partnerek: Szalai Piroska a Lifelong Learning Magyarország Alapítvány szakmai igazgatója MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottság MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézete A rendezvényt támogatta az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP / számú, Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen című projektje. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 8. oldal

5. Vezetéstudományi Konferencia

5. Vezetéstudományi Konferencia 5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel 2015. május 29. Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra PROGRAM 9.30-tól: Regisztráció 10.00 10.10: Megnyitó: Dr. habil. Keczer Gabriella,

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HATÁR MENTI TÉRSÉGEINEK ÉS VÁROSAINAK FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁS ÉS EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGUNK KÖVETKEZTÉBEN

MAGYARORSZÁG HATÁR MENTI TÉRSÉGEINEK ÉS VÁROSAINAK FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁS ÉS EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGUNK KÖVETKEZTÉBEN MEGHÍVÓ Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata, a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Széchenyi István Egyetem és a Magyar Jogászegylet

Részletesebben

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend MOK 2010 Új marketing világrend Részletes Program A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 16. országos konferenciája Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2010. augusztus 26-27. 1 2010.

Részletesebben

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27.

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. 1 A tudomány művelői és műhelyei a Kecskeméti Főiskolán TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0012

Részletesebben

A KONFERENCIA PROGRAMJA

A KONFERENCIA PROGRAMJA A KONFERENCIA PROGRAMJA 10.45. 11.00. MEGNYITÓ 11.00. 13.00. Plenáris ülés: A GLOBALIZÁLODÓ VILÁG KIHÍVÁSAI Helyszín: 170. terem 11.00. 11.20. Prof. Dr. Gazdag Ferenc (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

Az új európai kohéziós politika

Az új európai kohéziós politika PROGRAMTERVEZET A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE Az új európai kohéziós politika Kaposvár, 2013. november 21 22. Kaposvári Egyetem 2. körlevél 2013. november 21. 10.00 Közgyűlés

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. címő konferenciájára! A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. címő konferenciájára! A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

PROGRAMFÜZET MULTIKULTURALITÁS A XXI. SZÁZADBAN - TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2015. MÁJUS 8. Helyszín: Gödöllő, Páter Károly u. 1.

PROGRAMFÜZET MULTIKULTURALITÁS A XXI. SZÁZADBAN - TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2015. MÁJUS 8. Helyszín: Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főszervező: Rudnák Ildikó PhD, tanszékvezető E-mail: rudnak.ildiko@gtk.szie.hu, telefon: +36-20/913-4175 Konferencia-szervező: Dús Miklós E-mail: dus.miklos@gtk.szie.hu, telefon: +36-20/270-6474 Társadalomtudományi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / b 2008-2010. Andragógia, Humánerőforrás-tréner, Intézményi kommunikátor, Mediáció, Személyügyi szervező szak

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / b 2008-2010. Andragógia, Humánerőforrás-tréner, Intézményi kommunikátor, Mediáció, Személyügyi szervező szak SZAKDOLGOZATOK bibliográfia IV / b 2008-2010 Andragógia, Humánerőforrás-tréner, Intézményi kommunikátor, Mediáció, Személyügyi szervező szak SZIE Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 TARTALOMJEGYZÉK Andragógia

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. év Lezárva: 2015.01.19. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a féléves jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences

Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences Alkalmazott tudományok főiskolája university of applied sciences Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences 2015. március 12-13. A KONFERENCIA PROGRAMJA 2015. március 12. 2015. március

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézete Könyvtár http://www.pszfs.hu GYARAPODÁSI

Részletesebben

Minőségügy az Információs Társadalomban

Minőségügy az Információs Társadalomban Minőségügy az Információs Társadalomban Konferencia tájékoztató 2007. november 5. 6. 7. helyszín: Hotel Mercure Buda 1013 Budapest, Krisztina körút 41-43. 2007. november 8. Oktatási Nap helyszín: Gábor

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2015. május 28-29. A rendezvény szervezője: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete A rendezvény társszervezői: Nyíregyházi

Részletesebben

PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Időpont Program, helyszínek 8:30-9:30 Regisztráció helye Szolnoki Főiskola Campus főépület 9:30-9:40 Megnyitó, köszöntések:

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

Program. Plenáris ülés 2015. június 4. (csütörtök) Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Program. Plenáris ülés 2015. június 4. (csütörtök) Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Program Plenáris ülés 2015. június 4. (csütörtök) Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 11.00 Regisztráció 12.30 Megnyitó ünnepség Köszöntések: Dr. Simicskó István, az Emberi

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia K+F+I a NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia megvalósításának motorja Szijártó Zsolt ügyvezető

Részletesebben