A lakosság biztonságérzetének és tájékozottsági szintjének vizsgálata Heves Megyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A lakosság biztonságérzetének és tájékozottsági szintjének vizsgálata Heves Megyében"

Átírás

1 Tutor Alapítvány A lakosság biztonságérzetének és tájékozottsági szintjének vizsgálata Heves Megyében Közvélemény kutatás a Tutor Alapítvány TÁMOP C-11/ Együtt az áldozatvédelemben projektének keretében

2 1

3 Tartalomjegyzék Kutatásmódszertan... 3 A háztartások jellemzői... 5 Iskolázottság és gazdasági aktivitás... 8 Megélhetés A válaszadók kiegészítő jövedelemforrásai Adósságok, hitelek Gazdálkodási jellemzők Lakáskörülmények... 8 Elégedettség különös tekintettel a közbiztonságra A települések problémái... 3 Intézmények, bizalom A hevesi áldozatvédők ismertsége Jogbiztonság Kriminalitás, fertőzöttség Biztonságérzet Kinek a felelőssége? Hova fordulna segítségért?... 80

4 Kutatásmódszertan Az ismertetésre kerülő kutatásra az Együtt az áldozatvédelemben - TÁMOP C- 11/ projekt keretében került sor. A projekt elsődleges célja Heves megyében az áldozatvédelem területén a jelzőrendszer hatékony működésének előmozdítása, és az információáramlás biztosítása a jelzőrendszer tagjai számára. Főként azért, hogy az áldozatok megfelelő információhoz, tájékoztatáshoz jussanak, a bűncselekményeket előidéző okok hatásai mérséklődjenek, csökkenjen a sértetté válás veszélye, növekedjen az egész közösség biztonsága, javuljon az élet minősége, erősödjön a társadalom összetartozása és egyben erősödjön az emberi jogok érvényesítése. A projekt megvalósítása során cél a bűncselekmények áldozataival kapcsolatba kerülő minél többféle szakmacsoport szakembereinek bevonása a közös munkába, és a különböző áldozati csoportok számára speciálisan a helyzetüknek megfelelő szolgáltatások biztosítsa. Külön hangsúly helyeződik a prevenció minden szintjére. Az elsődleges prevenciót tekintve a fő cél, hogy csökkenjen a lakosság körében az áldozattá válás esélye, csökkenjen az új esetek előfordulási aránya, a másodlagos prevenció kapcsán a már sértetté vált személyeknél az esetek gyors, hatékony megoldása, a harmadlagos prevenció során pedig a károsító hatások, következmények kiküszöbölése, az ártalomcsökkentés és a rehabilitáció. A hatások mérése, illetve a célok elérésének támogatása érdekében a projekt része két felmérés is. Az első felmérésre a projekt induláskor (013-ban) került sor, és a jelen tanulmányban e felmérés eredményeit ismertetjük. A második felmérésre a projekt végén kerül sor, és majd e felmérés alapján lehet empirikus adatokon alapuló képet alkotni a projekt eredményességéről. Az Együtt az áldozatvédelemben projekt egész Heves megyére kiterjed, ugyanakkor a kutatásban a hevei kistérség kitüntetett szerepet kapott, mivel a Tutor Alapítvány a Máltai Szeretetszolgálattal korábban közösen indított programjai révén e kistérségben már régóta jelen van, így a projekt indulásakor a tárgyi és személyi feltételek is itt koncentrálódtak leginkább. A kutatásban is kiemelt helyszínek a következő települések: 1.,., 3., 4. és végül 5. (Gyöngyös leginkább hátrányos helyzetű településrésze). Kutatási célunk volt, hogy ezeket a településeket esettanulmány-jelleggel is vizsgálni tudjuk, ezért a kutatási terv alakítása során szem előtt tartottuk, hogy a megyei reprezentatív felmérés eredményeit egybe tudjuk vetni a helyi eredményekkel. Egy pusztán reprezentatív mintavétellel zajló kutatásba a kisebb településekről csak nagyon kevés háztartás kerülhetett volna be, így a kiemelt településeken nem tudtunk volna település specifikus információkat gyűjteni. 3

5 Mindezt és a kutatás büdzséjét is figyelembe véve egy viszonylag bonyolult kutatási tervet állítottunk össze. Egyrészt mind az 5 kiemelt helyszínen felkerestünk háztartást, és interjút készíttettünk a véletlenszerűen kiválasztott háztartások valamelyik szintén véletlenszerűen kiválasztott nagykorú (18 évnél idősebb) tagjával. Másrészt rétegzett véletlen mintavételi módszerrel 500 fős reprezentatív felmérést készítettünk Heves megyében. A Heves megyei reprezentatív minta rétegzését a 011-es népszámlálás település szintű adatai alapján késztettük el, így a különböző méretű településeken élők olyan arányban szerepelnek a mintában, amilyen arányban a megye lakossága megoszlik a településnagyság szerinti kategóriákban. Az adatok tisztítása és a megkérdezések ellenőrzése után összesen használható interjúnk maradt fent a rostán. Ezek megoszlása az 1 táblázatban látható. 1. táblázat: A teljes minta megoszlása települések szerint részminta kistérségi minták összesen Heves megyei város 1 Heves megyei kisebb település Heves megyei reprezentatív minta interjú 98 db 104 db 101 db 98 db 95 db 496 db 05 db 300 db 505 db 1 A rétegezésnél (és az elemzésben is) a településméretet vettük figyelembe, nem pedig a közigazgatási besorolást, és csak az lakosnál nagyobb településeket tekintjük városnak, az ennél kisebbeket közigazgatási besorolásuktól függetlenül a kisebb települések közé soroltuk. A mintarétegezésnél 4 nagyság kategória szerint csoportosítottuk a településeket, de az elemzésekben csak ezt a két kategóriát használtuk. 4

6 Négy kiemelt településen 013. május 9. és június 18. között készült el az adatfelvétel. A megyei reprezentatív kutatás, illetve a gyöngyösi Durandán készült felmérés adatfelvételi munkáira pedig 013 szeptembere és novembere közt került sor. Az interjúkat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve a Tutor Alapítvány Együtt az áldozatvédelemben projekt munkatársai és önkéntesei készítették. Az alapadatokat a jelen tanulmányban mindig az 1. táblázat szerinti bontásokban ismertetjük. A szignifikáns eltéréseket mindig kiemeléssel jelöljük, de csak akkor terheljük a tanulmányt a hipotézisvizsgálatok részleteinek ismertetésével, ha ez nagyon indokolt. Néhány esetben a jelzésértékű különbségeket is kiemeljük. Jelzésértékűnek akkor tekintünk egy eltérést, ha 10 százaléknál kisebb, de 5 százaléknál magasabb a valószínűsége annak, hogy az eltérés a mintavételi véletlen számlájára írható. Ahol ez lehetséges és értelmes, -100 ponttól +100 pontig terjedő mérleg-indexekre, illetve 100 fokú skálákra vetítettük a nyers válaszeloszlásokat. Ez egyrészt szemléletessé teszi az adatok ismertetését, másrészt leegyszerűsíti az összefüggések feltárását. Ahol csak lehetett, igyekeztünk többváltozós matematikai-statisztikai eljárások (elsősorban faktor-analízisek) segítségével magas mérési szintű integrált skálákat képezni. A háztartások jellemzői Heves megye városaiban,9 fő az átlagos háztartásméret, és gyakorlatilag ugyanekkora (3,0 fő) a kisebb települések átlaga is. Ugyanakkor on, en és Durandán 4 fő fölött van az átlag. Az átányi és a tarnazsadányi átlag viszont nem tér el szignifikánsan a megyei átlagtól. Az egyszemélyes háztartások aránya Heves megye kisebb településein a legmagasabb (0%), és természetesen en, on és Durandán a legalacsonyabb. Másrész az öt- vagy többszemélyes nagycsaládok aránya Durandán és on 40 százalék fölött van, miközben a megye kisebb településein csak 15% ez az arány (. táblázat).. táblázat: A háztartások mérete méret hevesi város kisebb település 1 fő 9% 7% 15% 14% 10% 15% 0% fő % 19% 30% 3% 3% 9% 4% 3 fő 1% 14% 1% 1% 11% 6% 1% 4 fő 14% % 18% 16% 1% 18% 0% 5

7 5+ fő 43% 38% 5% 6% 44% 1% 15% átlag 4, fő 4, fő 3,4 fő 3,5 fő 4,1 fő,9 fő 3,0 fő A kérdőívek 87 százalékán a kérdezőbiztosok jelölték, hogy megítélésük szerint az a válaszadó, akivel a gyakran több mint egyórás, szigorúan anonim interjút elkészítették, roma vagy nem roma. A kutatás utolsó szakaszában sajnos nem történtek meg ezek a jelölések, mert az egyik önkéntes munkatárs nagyon aggályosnak tartotta ezt a jelölést, és a többi önkéntest is rávette arra, hogy ne jelöljön semmit ennél a kérdésnél. Ezzel együtt egyértelmű, hogy a családméret-átlagok eltéréseinek hátterében alapvetően az húzódik meg, hogy a romák sokkal nagyobb valószínűséggel élnek nagyméretű háztartásokban, mint a nem romák (1. ábra). 1. ábra: Háztartásméret a kérdezőbiztosok etnikai besorolásai szerint 1 fő fő 3 fő 4 fő 5+ fő roma nem roma

8 . ábra: A háztartásban élő gyerekek aránya városok 40 kistelepülések A tarnabodi háztartásokban élők 6 százaléka a válaszadó gyereke, míg a megye városiban csak 40 százalék ez az arány. A háztartásban élők rokonsági fokait nézve ezen túlmenően egyetlen figyelemre méltó adatot találtunk: Durandán a háztartásokban élők 18 százaléka távolabbi rokon (tehát nem házastárs/élettárs, szülő, nagyszülő vagy gyerek, unoka). A többi mintavételi körzetben viszont 10 százalék alatt van ugyanez az arány. A megkérdezett háztartásokban a rokonsági fokot tekintve gyerekek jelentős hányada azonban már felnőtt korú, vagy legalábbis már kinőtt az iskoláskorból. Ezért érdemes megnézni a még nem iskoláskorú és a most iskolába járó gyerekek arányait is. Itt azt látjuk, hogy az óvódás korú gyerek aránya a ban igen alacsony, en kiugró, míg on és Durandán inkább az iskolába járóké az (3. táblázat). 3. táblázat: A még nem iskoláskorú és az iskolába járó háztartástagok arányai még nem iskolás hevesi város kisebb település iskolába jár

9 Iskolázottság és gazdasági aktivitás A felnőtt családtagok iskolázottságait nézve az találtuk, hogy on és Durandán lényegesen alacsonyabb a legalább szakképzettek aránya, mint a többi mintavételi körzetben. Durandán és ban viszont azok aránya is kiugróan magas, akik a 8 általánost sem végezték el (4. táblázat). 4. táblázat: A felnőtt családtagok iskolázottsági aranyai kevesebb mint 8.o. hevesi város kisebb település osztály szakképzett érettségi diplomás Heves megye városaiban a felnőttek többsége eljut az érettségiig és jelentős a diplomások aránya is. A megye kisebb településein a szakképzettség vagy az érettségi megszerzéséig tartanak a tipikus iskolai karrierek. A leginkább hátrányos helyzetű településeken viszont a 8. általános elvégzése sem garantált, így annak azért lehet örülni, hogy on legalább eddig eljut a többség. A válaszadók körében nagyon szoros összefüggést találtunk az iskolázottság és a gazdasági aktivitás között. A diplomások 76 százaléka dolgozik, aktív pénzkereső tevékenységet folytat. Ugyanakkor a kevesebb mint 8 osztályt végzettek körében mindössze 7 százalék ez az arány (3. ábra). Ennek fényében viszont kicsit sem meglepő, hogy a háztartástagok gazdasági aktivitására vonatkozó adatok eloszlása drámain eltérő a hét mintavételei körzetben. Heves megye városaiban a háztartástagok 47 százaléka aktív pénzkereső, míg on mindössze 1% ez az arány (5. táblázat). A táblázat adataiban érdemes arra is felfigyelni, hogy a munkanélküliek aránya korántsem annyira eltérő, mint a foglalkoztatottak aránya. Ez viszont azt jelzi, hogy a hivatalos munkanélkülinyilvántartások Heves megyében sem tükrözik a valós helyzetet. 8

10 3. ábra: Az iskolázottság és gazdasági aktivitás összefüggése pézkereső GYES, htb. nyugdíj munkanélküli közmunkás egyéb inaktív tanul diplomás érettségi szakképzett osztály nincs 8 o táblázat: A családtagok gazdasági aktivitás aranyai hevesi város kisebb település pénzkereső GYES, htb nyugdíj munkanélküli közmunka egyéb inaktív tanul Az igazán drámai adat azonban az, hogy a leghátrányosabb helyzetű mintavételi körzetekben a háztartások többségében egyetlen dolgozó, aktív pénzkereső családtag sem él (4. ábra). 9

11 4. ábra: A munkával pénzt kereső családtagok száma nincs aktív pénzkereső 1 kereső van több kereső van város kisebb település Megélhetés Régi kutatási tapasztalat, hogy Magyarországon sokan nem szívesen válaszolnak a jövedelmeik nagyságát firtató kérdésekre. Ennek nem minden esetben a gyanakvás és a félelem az oka, hanem sokszor az, hogy nem is tartják pontosan számon a háztartások a bevételeiket. Különösen gyakori ez azokban a háztartásokban, melyek életében jelentős szerepe van az alkalmi jövedelmeknek a megélhetésben. Márpedig a nyomorgazdálkodásnak éppen ez az egyik tipikus velejárója. A jelen felmérés során is azt tapasztaltuk, hogy sokan nem válaszoltak a jövedelmekre vonatkozó kérdésblokkra, és a nehezen hihető, irreális válaszok aránya se elhanyagolhatóan kicsi. Ezzel együtt azért érdemes áttekinteni a válaszok megoszlását. Először is azt találtuk, hogy a megkérdezettek 3 százaléka egyáltalán nem volt hajlandó nyilatkozni a család jövedelmeiről, noha kérdezőbiztos munkatársainkat arra kértük, e kérdés előtt ismételten is biztosítsák a felkeresett háztartásokat arról, hogy a felmérés teljesen anonim, soha senki se fogja megnézni az egyedi válaszokat. A legnagyobb ellenállást Durandán váltotta ki a jövedelmeket firtató kérdésblokk. Itt a megkérdezettek 43 százaléka utasította vissza a válaszadást, és ez aligha magyarázható mással, mint a településrész speciális helyzetével. 10

12 ban, ban és on viszont alig volt vagy egyáltalán nem volt kategorikus válaszmegtagadás. Ebben nyilvánvalóan szerepe van annak is, hogy ezeken a helyeken olyan önkéntesek voltak a kérdezőbiztosok, akiket jól ismernek a helyiek, és így nem volt nehéz számukra olyan bizalmi légkört teremteni, melyben a szenzitív kérdések is feltehetőek. Azt, hogy tényleg erről van szó, jól bizonyítja, hogy Heves megye kistelepülésein, ahova gyakorlatilag ismeretlen kívülállóként csöngettek be a háztartásokba munkatársaink, 37 százalék volt a válaszmegtagadók aránya, a megye városaiban pedig 30 százalék. en viszont 14 százalék volt a válaszmegtagadási arány. Ez határozottan kisebb érték, mint a megyei átlag, ám egy picivel nagyobb ellenérzésről tanúskodik, mint amekkorával on, ban és ban szembesültek munkatársaink. A megkérdezettek további 8 százaléka nem utasította vissza kategorikusan a válaszadást, ám nem tudott érdemi válaszokat adni, illetve a kerek-perec válaszmegtagadásnál udvariasabban tért ki a kérdés elől. Mindez azt jelenti, hogy mindössze a megkérdezettek 69 százalékától kaptunk többé-kevésbé hihető jövedelembevallást. A válaszokat fő elemzési szempontunk szerint, mintavételi körzetenként külön-külön táblázatokban ismertetjük. Ez egyrészt áttekintő, másrészt kiemeli az egyes jövedelemforrások jelentőségét az adott mintavételi körzetben. 5.1 táblázat i válaszadók, n=80 fő van % átlag (eft) szórás (eft) hivatalos munkajövedelem 64% családi pótlék 46% nyugdíj, rokkantnyugdíj 9% szociális segélyek 6% 7 9 GYES, GYED 5% 3 rokoni segítség 11% munkanélküli járadék 10% 30 9 egyéb jövedelem 7% 4 3 nem hivatalos, nem teljesen legális jövedelem 4% 4 alkalmi munkából származó jövedelem 0% * * jövedelem összesen 100%

13 A tarnabodi válaszok szerint a munkajövedelem a legfontosabb megélhetési forrás a faluban. Érdekesség, hogy alkalmi munkából származó jövedelemről senki sem számolt be, ugyanakkor néhányan említettek nem teljesen legális jövedelmet. Könnyen lehet, hogy itt feketén végzett alkalmi munkákról van szó. 5. táblázat i válaszadók, n=51 fő van % átlag (eft) szórás (eft) családi pótlék 73% hivatalos munkajövedelem 61% nyugdíj, rokkantnyugdíj 45% szociális segélyek 41% 7 9 GYES, GYED 31% egyéb jövedelem 18% alkalmi munkából származó jövedelem 1% munkanélküli járadék 8% 5 7 rokoni segítség % 10 * nem hivatalos, nem teljesen legális jövedelem % 10 * jövedelem összesen 100% en több család megélhetésében játszik szerepet a családi pótlék, mint a hivatalos munkajövedelem, a nyugdíjak jelentősége is nagyobb, mint on. Az is figyelemreméltó, hogy számottevő az alkalmi jövedelmet (is) említők aránya. ban a nyugdíj a leggyakoribb jövedelemforrás. Továbbá a munkanélküli járadékot említők aránya is viszonylag magas. 1

14 5.3 táblázat i válaszadók, n=85 fő van % átlag (eft) szórás (eft) nyugdíj, rokkantnyugdíj 48% hivatalos munkajövedelem 45% családi pótlék 8% 3 0 GYES, GYED 19% 5 munkanélküli járadék 16% 39 5 szociális segélyek 11% 7 1 alkalmi munkából származó jövedelem 7% egyéb jövedelem 5% rokoni segítség % 3 5 nem hivatalos, nem teljesen legális jövedelem 0% * * jövedelem összesen 100% táblázat i válaszadók, n=90 fő van % átlag (eft) szórás (eft) hivatalos munkajövedelem családi pótlék nyugdíj, rokkantnyugdíj szociális segélyek GYES, GYED munkanélküli járadék 4 33 egyéb jövedelem alkalmi munkából származó jövedelem 1 55 * rokoni segítség 0 * * nem hivatalos, nem teljesen legális jövedelem 0 * * jövedelem összesen

15 ban több családnak van hivatalos munkajövedelme, mint nyugdíjból, rokkantnyugdíjból származó. Ugyanakkor a nyugdíjjövedelmek átlaga kicsit magasabb, mint a munkajövedelmeké. Továbbá a családi pótlék és a szociális segély szerepe is jelentős a faluban. 5.5 táblázat i válaszadók, n=56 fő van % átlag (eft) szórás (eft) hivatalos munkajövedelem 64% nyugdíj, rokkantnyugdíj 43% családi pótlék 7% 9 4 alkalmi munkából származó jövedelem 13% 19 9 szociális segélyek 11% 30 0 GYES, GYED 9% 4 7 rokoni segítség 5% 4 51 nem hivatalos, nem teljesen legális jövedelem 5% munkanélküli járadék 4% 4 1 egyéb jövedelem 0% * * jövedelem összesen 100% Durandán magas volt azok aránya, akik nem kívántak válaszolni a jövedelmi kérdésekre. A többiek válaszaiból pedig az derült ki, hogy összességében számottevő a bizonytalan eredetű jövedelmek szerepe (nem teljesen legális forrás, alkalmi munka, rokoni segítség). Valószínűleg ennek is szerepe lehet a magas válaszmegtagadási arányban. A hátrányos helyzetű körzetekben egyértelműen alacsonyabb a hivatalos munkajövedelmek átlaga, mint Heves megye városaiban. Ráadásul itt a szórás is nagyobb. Ez azt is jelenti, hogy a városokban azért szép számmal vannak magas jövedelmű családok is, míg a hátrányos helyzetű körzetekben, illetve a megye kisebb településein csak ritkán. Figyelemre méltó, hogy az alkalmi munkákból származó jövedelmek szerepe is a városokban a legnagyobb. Ez azt jelenti, hogy alkalmi munkához is ott lehet könnyebben hozzájutni, ahol a rendes munkához is. 14

16 5.6 táblázat Heves megyei városok, n=139 fő van % átlag (eft) szórás (eft) hivatalos munkajövedelem 78% nyugdíj, rokkantnyugdíj 30% családi pótlék 3% 7 38 alkalmi munkából származó jövedelem 16% 31 9 szociális segélyek 5% 11 GYES, GYED 7% 39 6 rokoni segítség 5% 8 3 nem hivatalos, nem teljesen legális jövedelem 3% munkanélküli járadék 4% egyéb jövedelem 9% jövedelem összesen 100% táblázat Heves megyei kisebb települések, n=186 fő van % átlag (eft) szórás (eft) hivatalos munkajövedelem 70% nyugdíj, rokkantnyugdíj 35% családi pótlék 6% 8 0 alkalmi munkából származó jövedelem 11% szociális segélyek 10% egyéb jövedelem 8% munkanélküli járadék 6% GYES, GYED 4% 33 3 nem hivatalos, nem teljesen legális jövedelem 3% rokoni segítség 1 fő 0 * jövedelem összesen 100%

17 A családok megélhetéséhez azonban jelentősen hozzájárul az is, hogy az összes megkérdezett 64 százaléka azt mondta: van a családja tulajdonában termőföld, erdő, rét vagy gyümölcsös, 61 százalékuk pedig azt: termelnek családi fogyasztásra zöldséget, gyümölcsöket. A saját földjén az összese megkérdezett fele gazdálkodik, más földjén (is) pedig 7 százalékuk. Ez utóbbi arány nem tér el számottevően a 7 mintavételi körzetben, az összes többi viszont nagyon is. A legjelentősebb ilyen eltérésnek azt tekinthetjük, hogy az erki válaszadók 53 százalékával szemben más Heves megyei kistelepüléseken csak a megkérdezettek harmada tart haszonállatokat. 5. ábra: A különböző agrártevékenységek arányai van saját föld saját fogyasztásra termelnek gazdálkodnak van haszonállat Az 5. ábra legfontosabb tanulsága az, hogy az erkiek körében sokkal inkább meghonosodott a haszonállattartás, mint a megye más településein. Másrészt a durandai válaszok is érdekesek. Itt azt látjuk, hogy a földtulajdonlás, illetve földhasználat tekintetében elmaradnak a városok átlagától is, ugyanakkor haszonállat-tartás tekintetében hozzák a kisebb települések átlagát, noha egy nagyváros településrésze, nem pedig egy hagyományos falu. Könnyen elképzelhető, hogy a nagyvárosi állattartás bizonyos konfliktusok forrása lehet a telepen élők és a város többsége között. 16

18 A válaszadók kiegészítő jövedelemforrásai Mint az előző fejezetben láttuk: a megkérdezettek jelentős része nem szívesen válaszolt arra a kérdésre, hogy mennyi bevétele van a családjának különböző forrásokból. Amikor viszont azt kérdeztük, hogy maga a válaszadó szokott-e pénzt keresni 1 különböző tevékenységgel, mindössze 1 százalék volt azok aránya, akik kitértek a válaszadás elől. Legtöbben persze azt mondták, hogy nem foglalkoznak a kérdőíven szereplő pénzkereső tevékenységekkel. Az viszont nagyon is figyelemreméltó, hogy a legtöbb pénzszerző tevékenységnél on a legmagasabbak az igennel válaszolók arányai. Ez biztosan összefüggésben van azzal, hogy a bevezetőben említett projekteknek köszönhetően a településen élők megélhetési lehetőségei is jelentősen javultak. A hevesi kistérségben most leginkább ban lenne szükség a jövedelemforrások bővítésére. 6. táblázat: Szokott-e Ön pénzt keresni a következő tevékenységekkel? alkalmi mezőgazdasági munka T.zsadány hevesi város hevesi falu közmunka háztartási munka fémgyűjtés nevelőszülőként gyógynövény/ gombagyűjtés lomizás zöldség/ gyümölcstermelés piacra különóra adás ápolás, idősgondozás gyerekfelügyelet lakáskiadás

19 Adósságok, hitelek Arra kérdésblokkra, melyben azt firtattuk: van-e a családoknak különböző hitelük, tartozásuk, a megkérdezettek 97 százaléka érdemi válaszokat adott, és ezekből az derült ki, hogy Heves megyében kevés az eladósodott család, a Hevesi kistérségben pedig még a megyei átlagnál is kisebb mértékű az eladósodottság. A jövedelmekre vonatkozó kérdésekre tehát sokkal kevesebben adtak válaszokat, mint az adósságokra vonatkozó kérdésekre. Heves megye tehát nem Amerika, ahol ez pont fordítva lenne. A gyakorlatilag teljes körű válaszadási hajlandóság persze annak is köszönhető, hogy a családok döntő többsége nincs eladósodva. 6. táblázat: Van-e Önöknek olyan hitelük, tartozásuk, amit rendszeres havi részletekkel kell törleszteni? van % hevesi város áruhitel deviza lakáshitel forint lakáshitel autóvásárlási hitel egyéb banki hitel hevesi falu magánhitel Az azonban nem tekinthető egyértelműen jó hírnek, hogy a hátrányos helyzetű körzetekben élő családok többsége nincs eladósodva. Ez ugyanis döntően azért van így, mert az érintettek a szegénységük miatt nem is gondolnak hosszú távú hitelek felvételére. A napi megélhetéshez viszont gyakran szorulnak kölcsönökre, mint azt a következő fejezetben látni fogjuk. 18

20 Gazdálkodási jellemzők A megkérdezettek 39 százalékánál előfordul valamilyen gyakorisággal, hogy: a napi kiadásaik kifizetéséhez, a napi megélhetéshez kölcsönre (hitelre) szorulnak. Ebből a 39 százalékból 1 százalék minden hónapban ilyen helyzetbe kerül, 4 százalék pedig minden héten. Ha a válaszokat 100 fokú skálára vetítjük (nem fordul elő=0 pont, hetente előfordul=100 pont), akkor 4 pontnak adódik a főátlag. Ez persze nagyon erősen különbözik a hét mintavételi körzetben. A tarnabodi átlag=44 pont, =37 pont, =9 pont, =6 pont, =18 pont, Heves megyei városok=16 pont, Heves megyei kisebb települések=16 pont. Tehát on és ban a legsúlyosabb a helyzet. A durandai átlag viszont nem különbözik számottevően a megyei átlagtól. A felkeresett háztartások 35 százalékánál az elmúlt 1 hónapban előfordult, hogy: valamilyen közüzemi (áram-, gáz-, vízdíj- stb.) számlájukat nem tudták befizetni. Ebből 8 százalék körében ez minden hónapban előfordult. Ha a válaszokat 100 fokú skálára vetítjük (havonta=100 pont, nem fordult elő=0 pont), akkor 1 pontnak adódik a főátlag. A kölcsönökre szorulás mutató r=0,61, szinten korrelál a számlabefizetés-elmaradás mutatóval, és a számlabefizetés-elmaradás tekintetében on a legrosszabb a helyzet: átlag=36 pont. =33 pont, =6 pont, =3 pont, =16 pont, Heves megyei városok=17 pont, Heves megyei kisebb települések=14 pont. Azaz itt is azt találtuk, hogy a számlabefizetések terén se rosszabb a helyzet Durandán, mint a megyei átlag. A következő kérdésblokkban az firtattuk, hogy jellemző vagy nem jellemző 1 dolog a megkérdezettek háztartására. A szemléletesség és az elemzések megkönnyítése érdekében a válaszokat mérleg-indexre vetítettük (jellemző=+100 pont, nem jellemző=- 100 pont). A kérdésblokkra a megkérdezettek 99 százaléka adott értékelhető válaszokat. Körükben a nem tudom válaszokhoz a 0 pontértéket rendeltük. Először is az találtuk, hogy mind a 1 jellemző esetében szignifikáns eltérések vannak a 7 mintavételi körzet között, azaz jelentős eltérések vannak a háztartások gazdálkodásában. A legnagyobb eltéréseket a nyomorgazdálkodásra jellemző mutatóknál találtuk. Ugyanakkor némileg meglepő módon a Durandán élők mondták azt a leggyakrabban: az ő háztartásukra nem jellemző, hogy nem jut elég pénz a gyerekek megfelelő ellátására. Ez viszont valószínűleg azt is jelenti, hogy nemcsak a reális anyagi helyzet, hanem az értékrend is hat a válaszokra. 19

21 6. ábra: Előfordul, hogy nem jut pénz a gyerekek megfelelő ellátására ábra: Hónap elején nem tudják pontosan, mennyi pénzt költhetnek el

22 8. ábra: Előfordul, hogy nem jut pénz a legszükségesebb ruházati cikkekre ábra: Előfordul, hogy nem jut pénz ennivalóra

23 10. ábra: A legtöbb háztartási eszközüket, gépüket cserélni kellene ábra: Alapvető dolgok is hiányoznak a háztartásból

24 1. ábra: Vannak tartalékaik váratlan kiadásokra és helyzetekre ábra: Van a családban olyan felnőtt családtag, akinek nincs jövedelme

25 14. ábra: Jövedelmük havonta változik a munkalehetőségektől függően ábra: Félre tudnak tenni pénzt valamilyen nagyobb vásárlásra

26 16. ábra:jól felszerelt a háztartásuk, megvan szinte mindenük Az adatok első áttekintése után azt mondhatjuk: a nyomorgazdálkodás egyáltalán nem jellemző a Heves megyei családokra, még a Hevesi kistérségben sem. A hiánygazdálkodás viszont igen. Azaz a családok nagy többsége nem küzd nagyon súlyos anyagi gondokkal, ám ugyancsak nagy többségük nem tud tartalékokat képezni, illetve gyarapodni sem. Meglepetést tán az jelent, hogy a durandai családok (legalábbis másokhoz viszonyítva) kifejezetten jónak érzik a gazdálkodásukat. Az adósságok miatti (feltehetően uzsorások által elkövetett) zaklatásokra is e kérdésblokkban kérdeztünk rá. A válaszok tanúsága szerint nincs szó tömegjelenségről, de előfordul ilyen eset megyeszerte, a vizsgált körzetek közül pedig és a leginkább érintett település (17. ábra). 5

27 17. ábra: Zaklatták, fenyegették Önöket adósságtörlesztés miatt. jellemző nt/nv nem jellemző Egyszerre nézve a családok gazdálkodására vonatkozó 14 választ, a mintázatok alapján klaszteranalízis segítségével három csoportba sorolhatjuk a felkeresett háztartásokat. A családok 35 százalékában konszolidáltnak tekinthető a gazdálkodás, 46 százalékukra a szegényes hiánygazdálkodás jellemző, 19 százalékuk viszont nyomorog (8. táblázat). Ezek az arányok persze nagyon mások a hét mintavételi körzetben (18. ábra). A tarnabodi és átányi családok harmadát a nyomorgó klaszterbe sorolta az algoritmus, miközben a megyei átlag csak 13 százalék. A meglepetés itt is, ahol kifejezetten kedvezőnek látszik a kép, noha a telepen sétálva ennek feltétlenül az ellenkezőjét kell gondolnunk. Ez viszont azt is jelezi: nem mindenütt válaszolták meg ugyanolyan objektíven a kérdéseket. 6

28 8. táblázat: A gazdálkodási jellemzők alapján képzett klaszterek középértékei nyomorgó szegény konszolidált kölcsönre szorulás 61 4 számla be nem fizetés adósság, kölcsön miatt zaklatták, fenyegették van olyan felnőtt, akinek nincs jövedelme alapvető dolgok hiányoznak a háztartásból cserélni kellene a háztartási eszközöket nem jut pénz szükséges ruhákra nem jut pénz a gyerekekre nem jut pénz ennivalóra megvan szinte mindenük félre tudnak tenni pénzt nagyobb vásárlásra nem tudják előre, mennyit költhetnek el havonta változik a jövedelmük vannak tartalékaik váratlan kiadásokra ábra: A gazdasági helyzet klaszterek arányai nyomorgó szegény konszolidált

29 Lakáskörülmények A lakóházak külső megjelenését nézve Durandán a legrosszabb a helyzet. Az interjúkat készítő munkatársaink itt a nekik szóló lakóház típusa kérdésnél az esetek ötödében a lepusztult, romos ház, viskó, putri válaszlehetőséget jelölték be. Miközben a hevesi városokban és kisebb településeken csak a felkeresett lakóházak százalékánál jelölték ezt a lehetőséget. A legtöbb heves megyei család családi házakban lakik, és a megyében a hagyományos parasztházak (gazdasági épületekkel) is viszonylag ritkák. A hevesi kistérség górcső alá vett településein viszont egyáltalán nem ritka ez a lakóház típus. Az emeletes társasházakat és a lakótelepi házakat a 19. ábrán az egyéb kategóriába soroltuk, így nem meglepő, hogy a ban a legnagyobb e kategória aránya. 19. ábra: A lakóház típusa családi ház parasztház egyéb lepusztult Hevesi falvak Munkatársainkat arra is megkértük, hogy vegyék szemügyre a felkeresett lakásokat, és jelöljék, ha észlelik az elhanyagoltság hét jellemzőjét. Az elhanyagoltság jellemzők mindegyikének előfordulása szignifikánsan pozitívan korrelál az többi jellemző előfordulásával, és a lakások lepusztultságának mértékét jól méri, hogy a hétből hány jellemző igaz a lakásra. Az így képzett mutató átlaga on 1,83, míg a hevesi városokban csak 0,9. 8

Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete

Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete 2009. Országos Piackutató Intézet H-1055 Budapets, Szent István krt. 17. Telefon: 332 9909 Fax: 331 6343 E-mail: info@marketingcentrum.hu

Részletesebben

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

A közfoglalkoztatási csapda

A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátterérôl, helyzetérôl és lehetôségeirôl Magyar Szegénységellenes Hálózat Budapest

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

százfokú százalékos megoszlás

százfokú százalékos megoszlás Lakossági kutatás a piacfelügyeletről és a fogyasztói problémákról a konvergencia régiókban 2009. november Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22)

Részletesebben

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével A TÖBBGYERMEKES

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN 7 A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN Bass László, Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Ferge Zsuzsa (MTA KTI Gyermekprogram Iroda) Vezetői összefoglaló A Nemzeti Stratégia induló éve 2007 volt.

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Neveltségi szint követéses vizsgálat - 2002 - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint követéses vizsgálat - 2002 - kutatási beszámoló - Neveltségi szint követéses vizsgálat - 2002 - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László és Domokos Tamás Programkoordinátor: Rucska Andrea A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

Abaúj-Hegyközi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014

Abaúj-Hegyközi kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014 Abaúj-Hegyközi A ben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014 Összeállította: Polonyi Gábor MTA TK Budapest 2014 Tartalom Összefoglaló... 3 1. A helyzetfelmérés

Részletesebben

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron -

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - - Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - Kérdőíves felmérés a székesfehérvári 60 év feletti lakosság körében 2005 július - 2005 november A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan Kisközösség-fejlesztési módszertan kialakítása

Részletesebben

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében A bűnelkövetési helyzet és a bűnmegelőzési tevékenység feltérképezése a magyarországi önkormányzatok körében Tanulmány A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2004 őszi adatfelvétele Budapest, 2005. február 1 A

Részletesebben

3. Önkormányzati szociális segélyezés *

3. Önkormányzati szociális segélyezés * 3. Önkormányzati szociális segélyezés * Bevezetés Magyarországon a nyolcvanas évek végén a tömeges munkanélküliség kialakulásával egy időben a munkanélküliek ellátására előbb a korlátozott időtartamra

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Szociális Térképe, 2011.

Miskolc Megyei Jogú Város Szociális Térképe, 2011. Miskolc Megyei Jogú Város Szociális Térképe, 2011. Készítette: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS TÉRKÉPE, 2011. MEGBÍZÓ: MISKOLC MEGYEI

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Közép- és Keleteurópai Iroda, Budapest Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról FERGE ZSUZSA TAUSZ KATALIN DARVAS ÁGNES

Részletesebben

A civil koncepciót kiegészítő kutatás eredményei Székesfehérvár - 2001. tavasz

A civil koncepciót kiegészítő kutatás eredményei Székesfehérvár - 2001. tavasz A civil koncepciót kiegészítő kutatás eredményei Székesfehérvár - 2001. tavasz A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben

SZERETJÜK-E A PÉNZÜGYEKET? EGY LAKOSSÁGI FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

SZERETJÜK-E A PÉNZÜGYEKET? EGY LAKOSSÁGI FELMÉRÉS EREDMÉNYEI SZERETJÜK-E A PÉNZÜGYEKET? EGY LAKOSSÁGI FELMÉRÉS EREDMÉNYEI BÉT elemzések, 2006. április A Marketing Centrum piackutató cég felmérést készített az elmúlt év végén az Öngondoskodás Alapítvány megbízásából

Részletesebben

Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés a munkanélküli-járadék kimerítése után

Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés a munkanélküli-járadék kimerítése után Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés a munkanélküli-járadék kimerítése után 401 Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. május (401 423. o.) JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés

Részletesebben

Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek

Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek CZIKE Klára KUTI Éva Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek Gyorsjelentés a 2004-es felmérés eredményeirõl Készült a Charles Stewart Mott Foundation, az ICSSZEM Civil Kapcsolatok Fõosztálya, a Nemzeti

Részletesebben

BABUSIK FERENC DR. PAPP GÉZA: A CIGÁNYSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA - SZOCIÁLIS, GAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET BORSOD- ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

BABUSIK FERENC DR. PAPP GÉZA: A CIGÁNYSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA - SZOCIÁLIS, GAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET BORSOD- ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN BABUSIK FERENC DR. PAPP GÉZA: A CIGÁNYSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA - SZOCIÁLIS, GAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET BORSOD- ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN A megye roma népessége egészségügyi helyzetének vizsgálatát 1

Részletesebben

Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet

Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet Ifjúságkutatás 98 - Pesterzsébet Kutatási záróbeszámoló A kutatás megrendelője: Budapest XX. kerület Önkormányzata Monitor Társadalomkutató Intézet, 1998 Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához

Részletesebben

ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS

ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS TÁRSAS TÁMOGATÁS, TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ALBERT FRUZSINA, PH.D. DÁVID BEÁTA, PH.D. NÉMETH RENÁTA LEKTORÁLTA: PROF. DR. KOPP MÁRIA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2005 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben