EMBERKERESKEDELEM, SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁS, PROSTITÚCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBERKERESKEDELEM, SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁS, PROSTITÚCIÓ"

Átírás

1 EMBERKERESKEDELEM, SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁS, PROSTITÚCIÓ MONA Magyarországi Női Alapítvány Budapest 2012

2 2. bővített, átdolgozott kiadás Az átdolgozást és a sokszorosítást az ARETUSA Szegénység, nemek, emberkereskedelem címmel, az Európai Unió Daphne III. Programja keretében folytatott projektje finanszírozza Kiadja: MONA Magyarországi Női Alapítvány 1537 Budapest, Postafiók 453/277. Szerkesztette: Balogh Lídia, Betlen Anna, Kassa Nóra, Matolcsi Andrea, Sáfrány Réka Budapest, 2012.

3 TARTALOMJEGYZÉK Matolcsi Andrea: Emberkereskedelem és szexuális kizsákmányolás 3 Mítoszok és tévképzetek a prostitúcióról 13 Emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás Kérdések és feleletek 15 Betlen Anna: Szabadon és önként 17 Füstös Mónika: A Police.hu közvéleményformáló szerepéről 23

4 Matolcsi Andrea: EMBERKERESKEDELEM ÉS SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁS 1 1. EMBERKERESKEDELEM SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁS Noha a két jelenséget gyakran egymástól függetlenül kezelik, elválaszthatatlanul összefüggenek egymással. A szexuális kizsákmányolás céljával folytatott emberkereskedelem valójában a prostitúciós szisztéma beszállítója. A Palermói Jegyzőkönyv 2 értelmében az emberkereskedelem célja, s ekképp lényege a kizsákmányolás, az áldozat szexuális vagy munkajellegű tevékenységének kihasználásából, esetleg rabszolgaként való tartásából, koldultatásából, szerveinek eladásából stb. való profitszerzés. Az emberkereskedelem: táplálja a prostitúció intézményrendszerét: az emberkereskedelem a szexuális kizsákmányolás rendszerei által gerjesztett kereslet kielégítését szolgálja újabb és újabb áldozatok szállításával. tünet: a társadalom szexuális kizsákmányolás, ezen belül a prostitúció iránti toleranciájának tünete. a kizsákmányolás hasznot hoz: ezért van emberkereskedelem. Az Europol 2007 es jelentése 3 szerint az emberkereskedelemből összességében 31,6 milliárd, ezen belül a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelemből 27,8 milliárd dollár haszon származott. Az emberkereskedelem és a kizsákmányolás minimális anyagi vagy egyéb ráfordítást igényel, ugyanakkor óriási hasznot termel. Ha fel akarjuk venni a küzdelmet az emberkereskedelem ellen, haladéktalanul kezelni kell annak alapvető okait. Vagyis fel kell lépnünk a szexuális kizsákmányolás, a prostitúció, a rabszolgatartás-szerű munkáltatás ellen, amelyek hátterében különböző egyenlőtlenségek elsősorban a nemek közötti egyenlőtlenség, valamint gazdasági, faji-etnikai és társadalmi egyenlőtlenségek húzódnak meg. 1 A cikk alapjául a szerző Trafficking and Sexual Exploitation című, az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatóságának People 2 People elnevezésű programja által szervezett Defending Women s Rights (A nők jogainak védelme) c. konferencián elhangzott előadása szolgál (Brüsszel, március 22.) 2 Az emberkereskedelem : személyek toborzását, szállítását, eladását, elrejtését, vagy átvételét jelenti fenyegetés, erőszak vagy a kényszer más formáinak alkalmazásával, erőszakos elrablás, csalás, megtévesztés, hatalommal vagy kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés útján, vagy anyagi ellenszolgáltatás vagy előnyök adásával, vagy elfogadásával annak érdekében, hogy a kizsákmányolás céljából elnyerjék egy olyan személy beleegyezését, aki más személy felett hatalommal rendelkezik. A kihasználásnak magában kell foglalnia legalább a mások prostituálásának kihasználását, vagy a szexuális kizsákmányolás más formáit, kényszermunkát vagy szolgáltatásokat, rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot, mások leigázását vagy emberi test szerveinek tiltott eltávolítását; b) az emberkereskedelem áldozatának a jelen cikk a) pontjában leírt, szándékolt kizsákmányolásba való beleegyezését nem kell figyelembe venni, ha az a)pontban felsoroltak bármelyikét alkalmazták; c) egy gyermek kizsákmányolás céljából történő toborzása, szállítása, eladása, elrejtése vagy átvétele emberkereskedelemnek minősül még akkor is, ha az nem jár a jelen cikk a) pontjában leírtak alkalmazásával; d) gyermeknek minősül bármely, 18. életévét be nem töltött személy. Az ENSZ az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyve ( palermói jegyzőkönyv ) 3. cikke, (2000). 3 Europol, Trafficking Human Beings in the European Union: a Europol Perspective (2007), 4. o. 3

5 A szexuális kizsákmányolás és az emberkereskedelem a nemek közötti egyenlőtlenséggel szorosan összefüggő probléma. Egy 2009-es UNODC jelentés 4 szerint világszerte a különböző típusú munkacélú és szervkereskedelmet is magába foglaló emberkereskedelem áldozatai között körülbelül 79% a nők aránya. Másrészről ugyanakkor az emberkereskedelem összes áldozata közül is mintegy 79% szenved el szexuális kizsákmányolást. A jelentés megállapítja, hogy miközben a munkacélú kizsákmányolás esetei, illetve a férfi áldozatok minden bizonnyal viszonylag nagyobb arányban azonosítatlanok maradnak, a szexuálisan kizsákmányolt nők felülreprezentáltsága régiókon átívelő jelenség, és jellemző még azokban az országokban is, ahol az emberkereskedelem más formáit is rendszeresen sikerül felderíteni. Ezen túlmenően, az UNODC adatai arról tanúskodnak, hogy a látókörükbe került esetekben az emberkereskedelem női áldozatainak 85%-át szexuális kizsákmányolásnak vetették alá, 2%-át munkacélú kizsákmányolásnak, miközben 13%-uk esetében mindkét fajta kizsákmányolás tetten érhető volt. 5 Az emberkereskedelem és prostitúció szoros kapcsolata A prostitúció és a szexuális kizsákmányolást célzó emberkereskedelem között szétválaszthatatlan a kapcsolat. Ha toleráljuk a prostitúciót, egyben támogatjuk az emberkereskedőket és a szervezett bűnözést is. A következőkben összehasonlítjuk a prostitúcióval kapcsolatos különböző jogi megközelítéseket, és megvizsgáljuk azoknak a prostitúció és a szexuális kizsákmányolást célzó emberkereskedelem mértékére, a prostitúcióban lévő nőkre, illetve a nők elleni erőszak társadalmi elfogadottságára gyakorolt hatását. Németország 2002-ben Németország dekriminalizálta a prostitúcióra való megszerzést, más néven kerítést, kiszélesítette a bordélyok és más prostitúciós vállalkozások alapítására vonatkozó jogszabályi lehetőségeket, megszüntette a prostitúció elősegítésének 6 tilalmát, és a prostituáltak számára lehetővé tette, hogy szerződést kössenek prostitúciós intézményekkel, illetve, hogy részesedjenek azok hasznából. Egy a szövetségi kormány által készített értékelés azt mutatta ki, hogy a német prostitúciós törvénynek nem sikerült visszaszorítania a bűnözést a prostitúció világában. Ezen kívül, a kormány, a rendőrség és civil szervezetek jelentéseikben a következőket állapították meg a 2002 utáni időszakról, a prostituáltak helyzetével kapcsolatban: A német prostitúciós törvény nem járult hozzá a prostitúciós iparban lévők körülményeinek javításához, és nem segítette elő a kilépésüket. A 2002-es törvény híveinek reményei ellenére nem halványodott a prostituáltakat sújtó stigma. A prostituáltakkal való bánásmód nem változott csupán amiatt, hogy immár legális bordélyokban dolgoztak : 2009-ben a gazdasági visszaesés alatt néhány német bordélyban különösen alacsony áron kezdtek el szexuális szolgáltatásokat ajánlani. Mivel a szexipar és a prostitúció legális, ezért a bordélytulajdonosoknak napi bért kell fizetniük a prostituáltak számára, tekintet nélkül arra, hogy hány kliensük van. Emiatt néhány bordélytulajdonos olyan ajánlatot tett a klienseknek, amelynek keretében egy-egy alkalommal tetszőleges számú prostituálttal létesíthettek szexuális kapcsolatot, nagyon alacsony áron. Volt olyan bordély, ahol a 4 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons (2009), 11. o., 5 Kristiina Kangaspunta, Mapping the inhuman trade: preliminary findings of the database on trafficking in human beings, Forum on Crime and Society, vol. 3, Nos. 1 and 2, December 2003, 6 A Magyar büntetőjogban (Btk ) a helyiség, lakás prostitúció céljára való rendelkezésre bocsátása szobáztatás, és a bordélytartás, ill. működtetés tartozik ez alá a fogalom alá. 4

6 Hollandia kliensek 10% engedményt kaptak, ha pl. kerékpáron érkeztek a helyszínre. 7 Az efféle, a nők testének használatára vonatkozó ajánlatok és kedvezmények különösen lealacsonyítóak az érintett nőkre nézve, és nem jelzik, hogy nőtt volna a prostituáltakkal szembeni tisztelet. Két kutatás 8 eredményei is egyeztek abban a tekintetben, hogy a megkérdezett prostituáltak nem találták úgy, hogy az új törvény javított volna jogi, szociális vagy gazdasági helyzetükön. Az egyik megkérdezett bordélytulajdonos egyenesen azt nyilatkozta, hogy a törvény több előnnyel jár a bordélyok tulajdonosai és vezetői, mint a prostituáltak számára. A szociális és gazdasági biztonságra vonatkozóan ugyanez a két kutatás azt állapította meg, hogy valójában nagyon kevés prostituált jelentette be magát mint munkavállalót; többségük nem vált jogosulttá társadalombiztosításra és egészségbiztosításra. Az új törvény ellenére a legtöbb prostituált továbbra is nagyon rossz feltételek között működik. Az általuk keresett pénz többségét elveszi a futtatójuk és a lakásadójuk, és ha megpróbálják betartani a törvényt az adóhivatal is. Azaz, a szexipar irányítói továbbra is kizsákmányoló tevékenységet folytatnak; a prostitúció törvényessé tétele nem oldotta meg ezt a problémát. Ezen kívül, a törvény nem nyújt nagyobb segítséget azoknak a külföldi prostituáltaknak, akik tartózkodási státuszuk miatt nem kaphatnak legális munkavállalási engedélyt; ők ugyanannyira ha nem még inkább sérülékenyek és kizsákmányoltak, mint a törvény életbe lépése előtt. Hollandia 2000-ben szintén feloldotta a bordélyok üzemeltetésére vonatkozó tilalmat. A holland kormány által megrendelt, 2007-es Daadler-beszámoló 9 a következőket állapította meg: sok prostituáltnak továbbra is van futtatója; azoknak a prostituáltaknak is, akik ablakokban, escortügynökségek keretében és magánlakásokban tevékenykednek (tehát a törvény által szabályozott és felügyelt területeken is); a törvény végrehajtása óta nem csökkent a futtató által ellenőrzött prostituáltak száma; az engedéllyel rendelkező vállalkozásokban alig változtak a munkaügyi viszonyok; nem következett be számottevő javulás; a prostituáltak jogi helyzete nem kedvező ; a prostituáltak érzelmi jólléte minden mért területen kedvezőtlenebb, mint 2001-ben, és a szerhasználat mértéke nőtt a körükben ; arra vonatkozóan, hogy léteznek-e valódi alternatívák és lehetőségek a szexiparból való kilépésre, ben, a tanulmány készítése idején az önkormányzatoknak csak 6%-a számolt be arról, hogy a közpolitikai intézkedéseikben megjelennek a prostitúciós iparból való kilépéshez nyújtott lehetőségek ban a holland Rendőrség kutatást végzett 10 a legalizált prostitúciós szektorban jelentkező emberkereskedelemről. A kutatók becslése szerint a legális bordélyokban a prostituáltak 50-90%-a nem önkéntesen 7 Recession-hit brothels offer novel promotions, The Telegraph, 28 July 2008, 8 Sozialwissenschaftliches FrauenForschungsInstitut an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg, The Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes implementation, impact, current developments, 2007, Emilija Mitrovic, Working in the sex industry: Report on the findings of a field research Social change in dealing with prostitution since the new legislation s entry into force on , A.L. Daalder, Prostitution in the Netherlands Since the Lifting of the Brothel Ban, WODC (Research and Documentation Centre, Dutch Ministry of Security and Justice), 2007, 5

7 dolgozik. Ezekből a becslésekből kiindulva, csupán az amszterdami legális bordélyszektor évente mintegy olyan prostituáltat alkalmaz, akik emberkereskedelem áldozatai. A jelentés arról is beszámolt, hogy az az elképzelés, hogy egy tiszta, normális üzleti szektor alakul ki, puszta illúzió Mivel mind a legális, mind az illegális prostitúciós szektor működtetésében nemzetközi szervezett bűnözői hálózatok vesznek részt, számos hollandiai városban például Amszterdamban és Rotterdamban a közelmúltban lezárták a legális prostitúciós piac nagy részét. 11 Ezen kívül a holland törvényhozás jelenleg olyan jogszabályi változtatásokat fontolgat, amelyek egyrészt magukba foglalnák a prostituáltak törvényes alsó korhatárának 18-ról 21 évre való emelését; másrészt a vevők büntetését, de csak azokét, akik engedéllyel nem rendelkező prostituáltaktól vásárolnak ún. prostitúciós szolgáltatást. Tehát, ez a szabályozás nem azt jelentené, hogy az emberkereskedelem vagy kényszerprostitúció áldozataitól szexuális szolgáltatást vásárlókat büntetnék, hanem azt, hogy azok számíthatnának szankcióra, akik jogellenesen (azaz engedély nélkül) tevékenykedő prostituáltaktól vásárolnának szexuális szolgáltatást bár természetesen a két csoport között jelentős átfedés van. Ezek a lépések azt jelzik, hogy a holland hatóságok és döntéshozók felismerik a jelenlegi megközelítésmód hiányosságait, illetve egy más megközelítés szükségességét, többek között a prostitúció keresleti oldalának kezelését, még ha annak nem is teljes spektrumára vonatkozóan. A svéd/északi modell Nagyjából egy időben azzal, hogy Németország, Hollandia és más országok a legalizáláson, illetve szabályozáson alapuló megközelítésmód mellett köteleződtek el, Svédország teljesen más utat választott: 1999-ben itt fogadtak el elsőként olyan törvényt, amely büntetni rendeli a szexuális szolgáltatások vásárlását, de még az arra tett kísérletet is. Fontos hozzátenni, hogy a törvény semmilyen módon nem bünteti a prostituáltakat: ez azt a szemléletet tükrözi, amely szerint a prostitúció a nők elleni erőszak egyik formája, és ennél fogva a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdés; illetve, amely szerint mindaddig nem létezhet valódi egyenlőség a nemek közötti, amíg létezik prostitúció ben a svéd kormány közzétett egy jelentést 12 a törvény életbelépése óta eltelt időszakról. Az értékelésben a következők szerepeltek: Az utcai prostitúció keretében kizsákmányolt emberek főként nők száma Svédországban 1999 óta felére csökkent, míg a riport készítésének idején a szomszédos Dániában és Norvégiában a ráta mintegy háromszorosa a svédországinak. Azt a félelmet, hogy a prostitúciós tevékenységek földalattivá válnának, vagy más színterekre tevődnének át, a vizsgálat nem találta beigazolódottnak. Különösen az nem bizonyítható, hogy a lakásokon folyó prostitúció mértéke nőtt volna, és bár nőtt az interneten hirdetett prostitúció volumene, ez minden más országra is igaz, illetve, az interneten prostitúciós célra kínált személyek száma Dániában és Norvégiában sokkal magasabb volt. 10 Korps landelijke politiediensten, Schone Schijn: De signalering van mensenhandel in de vergunde prostitutiesector [Keeping Up Appearances: The Signs of Human Trafficking in the Legalized Prostitution Sector] (KLPD, Driebergen, 2008), cited in Gunilla S. Ekberg, Kasja Wahlberg, The Swedish Approach: A European Union Country Fights Sex Trafficking, Solutions Journal, Volume 2: Issue 2: Mar 02, 2011, 11 Ekberg and Wahlberg, The Swedish Approach. 12 En utvärdering. Förbud mot köp av sexuell tjänst (SOU 2010:49) ( ). [Summary in English: Government Offices of Sweden. Evaluation of the ban on purchase of sexual services [online] (2010). 6

8 A vizsgálat nem találta úgy, hogy a szociális munkások vagy a hatóság nagyobb nehézségek árán tudták volna csak megközelíteni a prostitúcióban lévő személyeket, vagy hogy a törvény eredményeképpen a prostitúcióban lévő személyek helyzete romlott volna. A jelentés fontos megállapítása volt az is, hogy a törvényi tilalom elriasztotta a prostitúciós célú emberkereskedelmet folytató szervezett bűnözői hálózatokat attól, hogy Svédországban tevékenykedjenek: azaz, Svédországban egyszerűen már nem éri meg emberkereskedelmet folytatni. A törvény normatív hatása eredményeképpen Svédországban az elmúlt tíz évben megváltozott az emberek hozzáállása, azaz mára a lakosság 70%-a támogatja a törvényi tilalmat, és említést érdemel az is, hogy a törvény támogatóinak többségét fiatalok alkotják. A férfiak hozzáállása is változott: egy 2008-ban készült tanulmány szerint azoknak a svéd férfiaknak az aránya, akik valaha vásároltak prostitúciós szolgáltatást, az 1996-ban mért 13,6%-ról 7,8%-ra csökkent le 2008-ra, illetve a válaszadók egy része azt állította, hogy a törvény hatására hagyott fel a szexuális szolgáltatások vásárlásával. 13 A szexturizmus növekedésére sincsen bizonyíték; azaz nem bizonyított, hogy a svéd férfiak nagyobb számban utaztak volna külföldre szexuális szolgáltatások vásárlásának céljából. Tehát a svéd megközelítésnek, amely a szexuális szolgáltatások iránti keresletet kezeli annak érdekében, hogy visszaszorítsa a szexuális kizsákmányolást és az emberkereskedelmet, voltak pozitív hatásai. Ahogyan korábban már említettük: ha le akarjuk küzdeni az emberkereskedelmet, a prostitúció rendszerét kell kezelnünk, ennek pedig a leghatásosabb módja a kereslet visszaszorítása nem is feltétlenül büntetésekkel, hanem inkább azáltal, hogy a klienseknek nem biztosítjuk többé azt az anonimitást, amelyet oly sokáig élveztek. Felmérések tanúsága szerint ez a kliensek legfőbb félelme: tehát, a férfiakat a szexuális szolgáltatások vásárlásától leginkább az rettenti el, ha esélyes, hogy feleségük, partnerük vagy családjuk, környezetük megtudja, mit csinálnak ben Norvégia és Izland is hasonló törvényt fogadott el; jelenleg Írországban és Franciaországban van napirenden a szexuális szolgáltatások vásárlására vonatkozó törvényi tilalom bevezetése. Norvég rendvédelmi szakemberek a törvénynek a svédországiéhoz hasonlóan pozitív hatásairól számolnak be, a törvény bevezetése óta eltelt mintegy három év tapasztalata alapján: többek között a prostitúció visszaszorulásáról, illetve arról, hogy a rendőrség számára a törvény megkönnyítette a prostitúciós ipar nyomon követését, valamint a futtatók és emberkereskedők elfogását. Elmondható tehát: egyre több kormány látja be, hogy az emberkereskedelem és a prostitúciós rendszerek között egyértelmű összefüggés áll fenn ám a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás egyéb formái nem csupán azáltal jelentenek problémát, hogy fenntartják a keresletet új emberkereskedelem-áldozatok iránt. A prostitúció a nők elleni erőszak egyik formája A prostitúció magában hordozza az erőszakot: A prostitúcióban levő nők erőszaknak vannak kitéve a használóik ( kliensek ), a futtatóik, a rendőrök és az átlagemberek (a szélesebb társadalom) részéről. Egy kilenc országra kiterjedő felmérés során a prostitúcióban (utcán vagy bordélyban) lévő nők beszámolói szerint 73%-ukat érte a prostitúció során fizikai, 63%-ukat nemi erőszak 14. Egy másik kutatásban megkérdezett férfiak 25%-a szerint nevetséges annak a gondolata is, hogy egy prostituált nő szexuális erőszak áldozatává válhat Ekberg and Wahlberg, The Swedish Approach. 14 Ibid. 7

9 Egy1985-ben és egy 1992-ben Kanadában elvégzett felmérés arra a következtetésre jutott, hogy a prostitúcióban lévő nők és lányok halálozási aránya az országos átlaghoz képest 40-szer magasabb 16 ; egy 2004-es egyesült államokbeli vizsgálat pedig azt állapította meg, hogy semelyik korábban vizsgált női populációban még megközelítőleg sem volt akkora a nyers halálozási ráta, a standardizált halálozási arány, illetve a gyilkosság miatti halálesetek előfordulási gyakorisága, mint amit az általuk vizsgált prostituáltak körében mértek. Az vizsgált csoportban az átlagos halálozási életkor 34 év volt, és a vezető halálokok között szerepelt az emberölés (19%), a drogfogyasztás (18%), különféle balesetek (12%) és az alkohol(9%). 17 A prostitúcióban lévő személyek lelki erőszakot szenvednek el: a fent említett, kilenc országra kiterjedő felmérés tanúsága szerint a prostitúcióban lévő nők 68%-a a poszttraumás stressz-zavar hasonlóan súlyos jeleit mutatta, mint a kínzás áldozatai. 18 A prostitúció nem csak a prostituált nőkre van kihatással, hanem minden nőre A prostitúciónak az az üzenete, hogy fizetség ellenében teljesen normális és elfogadható dolog a másik ember testét szexuális célra használni. Ez nem csak a szexet vásárló kliensek prostituáltakkal, hanem általában a férfiak nőkkel, a nők önmagukkal, illetve a társadalomban betöltött szerepükkel kapcsolatos attitűdjét is tükrözi. A prostitúciónak kihatása van a nők és férfiak kapcsolatára, illetve szerepeikre: a prostitúciót használók 54%-a ismerte be, hogy agresszív szexuális magatartást tanúsított nem prostituált partnerével szemben. 19 Ez az adat azért lényeges, mert vizsgálatok kimutatták, hogy a szexet vásárlók vélhetően több mint felének felesége vagy állandó partnere van (és gyakran gyerekei is). A prostitúcióval szembeni tolerancia kihatással van a nők elleni erőszak társadalmi elfogadottságának mértékére is. Az egyesült államokbeli Nevada államban amely egyike azon néhány USA-államnak, ahol bizonyos megyékben legális a prostitúció 2007-ben ötször magasabb volt a szexuális erőszak eseteinek rátája azokban a kevéssé urbanizált megyékben, amelyekben legális volt a prostitúció, mint amelyekben nem, illetve, az államon belüli, urbanizáltabb megyék szexuáliserőszak-adataihoz képest is kedvezőtlenebb képet mutattak ezek a megyék. Ezenkívül, Nevada egészére az szövetségi átlagnál következetesen magasabb szexuáliserőszak-ráták jellemzőek. Ezek az adatok nem támasztják alá azt a vélekedést, miszerint a legális prostitúció visszaszoríthatja a szexuális erőszakot, mivel törvényes kereteket biztosít ahhoz, hogy a férfiak erőszakos szexuális vágyaikat kiélhessék; ezzel szemben azt az állítást támasztja 15 Melissa Farley, Julie Bindel and Jacqueline M. Golding, Men who buy sex. Who they buy and what they know. A research study of 103 men who describe their use of trafficked and non-trafficked women in prostitution, and their awareness of coercion and violence, Prostitution Research and Education et Eaves, 2009, 16 Special Committee on Pornography and Prostitution, 1985, Pornography and Prostitution in Canada, 350; BALDWIN, Margaret A. (1992), Split at the Root. Prostitution and feminist discourses of law reform, Yale Journal of Law and Feminism, vol. 5 : , idézet helye Richard Poulin, The legalization of prostitution and its impact on trafficking in women and children, 2005, 17 Poterrat et al., "Mortality in a Long-term Open Cohort of Prostitute Women," American Journal of Epidemiology, Apr. 2004, 18 Ibid. 19 Montoo, Mac Ree, A comparison of the male customers of female street prostitutes with national samples of men, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,

10 alá, hogy a legális prostitúció növeli annak esélyét, hogy a prostituált és nem prostituált nők szexuális erőszak áldozataivá válnak. 20 Akadnak, akik azzal érvelnek, hogy ha egy nő prostitúciós tevékenységet kíván folytatni, akkor ez az ő szabad választása, amit tiszteletben kell tartani. Azonban a prostituáltak között végzett felmérések nem támasztották alá azt a vélekedést, hogy a prostitúcióban lévő nők többsége valóban önként, szabad választásából végezné ez a tevékenységet. A droggal, gyógyszerekkel és alkohollal való visszaélés a rendelkezésre álló adatok szerint magasabb a prostituáltak körében, mint az átlagos női populációban. Az Egyesült Királyság belügyminisztériuma által 2004-ben kiadott jelentés 21 szerint az utcai prostitúcióban lévő nők mintegy 93%-a vény nélkül kapható gyógyszereket használt. 10 prostitúcióban lévő nő közül 9 szeretne a prostitúció rendszeréből kilépni, ha lenne más megélhetése. 22 Nemzetközi kutatások a prostitúcióba való kerülés átlagéletkorát éves korra teszik, 23 gyerekek esetében aligha lehet végiggondolt, tudatos döntésről beszélni. Fontos átgondolni azt is, hogy mennyiben tekinthető választásnak az, ha egy nő úgy érzi, hogy nincs más lehetősége a túlélésre, mint a prostitúció; illetve, ha gyerek- vagy felnőttkorában szexuális erőszak áldozatává vált, és ezért úgy tekint a testére, mint egy mások által használható tárgyra. Több egybehangzó kutatás szerint a prostitúcióban lévő nők jelentős részét érte már a prostitúcióba való bekerülés előtt erőszak, ideértve a családtagok, ismerősök és partnerek által elkövetett szexuális, testi és lelki, illetve verbális bántalmazást. Egy kutatás, amely a gyerekkorban elszenvedett szexuális bántalmazás felnőttkori hatásait vizsgálta, kimutatta, hogy azok a gyerekek, akiket szexuálisan bántalmaztak, négyszer nagyobb eséllyel váltak később prostituálttá, mint akiket nem ért szexuális bántalmazás gyerekkorukban. 24 Az Európai Női Lobbi Not for Sale (Nem eladó) című filmjében egykori prostituáltak beszámolóit ismerhetjük meg; arról, hogyan élték meg a prostitúciót. 25 A prostitúció nem a szexualitásról, hanem a hatalomról szól. A prostitúció a legszélsőségesebb formája a férfiak rendelkezésének a nők teste és szexualitása felett; pénz ellenében, illetve egyenlőtlen gazdasági viszonyokkal való visszaélés által. A vérfertőzést, a nemi erőszakot, és még a házasságon belüli nemi erőszakot is bűncselekménnyé nyilvánították, de a prostitúció, a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség megtestesítője és fenntartója még mindig elfogadott, és sok országban legális jelenség. A prostitúció elutasítása nem jelent mást, mint állásfoglalást amellett, hogy világszerte minden nőt és lányt és fiút is az emberi méltóság egyenlően magas szintje illet meg. Mindaddig nem beszélhetünk nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőségről, amíg férfiak nőket prostituálhatnak.. 20 Chrystal Ruggieri, Terance D. Miethe and Timothy C. Hart, Rape and other Sex Offenses in Nevada, , State Data Brief, University of Nevada Las Vegas, July CACS EN, 21 Hester and Westmarland. Tackling Street Prostitution: Towards an holistic approach. UK Home Office, 2004, 22 Farley et al Richard J. Estes and Neil Alan Weiner, Commercial Sexual Exploitation of Children in the U.S, Canada and Mexico, University of Pennsylvania (2001), M.H. Silbert and A.M. Pines "Victimization of street prostitutes, Victimology: An International Journal, 7 (1982): ; D. Kelly Weisberg, Children of the Night: A Study of Adolescent Prostitution, Lexington, Mass, Toronto, Ziegler S, et al., (1991). Adult survivors of childhood sexual abuse and subsequent risk of HIV infection. American Journal of Public Health, 81(5). 25 Lásd: 9

11 2. EMBERKERESKEDELEM ÉS SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁS MAGYARORSZÁGON Tendenciák Magyar nők és gyerekek rendszeresen válnak szexuális kizsákmányolás és emberkereskedelem áldozatává Magyarország határain belül és külföldön egyaránt. A nemzetközi emberkereskedelem tekintetében Magyarország elsősorban kiindulási és tranzitország a nők és gyerekek sérelmére elkövetett, szexuális kizsákmányolást célzó emberkereskedelmet illetően, noha vannak olyan esetek is, amikor a szomszédos országokból főként az ottani magyar nyelvű lakosság köréből, illetve távolabbi országokból kerülnek Magyarországra nők, lányok és fiúk emberkereskedelem áldozataiként. Ami a külföldre irányuló emberkereskedelem magyar női áldozatait illeti, a rendelkezésekre álló adatok szerint Amszterdam piroslámpás negyedében a magyar nők és lányok alkotják a legnagyobb csoportot a külföldi prostituáltak körében, illetve ők teszik ki az összes prostituáltak 25-30%-át. A negyeden belül egy utcát Nyíregyháza utcaként emlegetnek, mert ebből a magyarországi városból érkezett a nők legtöbbje. Zürichben az utcai prostituáltak 98-99%-a magyar. A rendőrség emberkereskedelem-elleni részlegei és a fenti két városban dolgozó szervezetek néhány éve már magyarul beszélő kollégákat is alkalmaznak, és kifejezetten a nagy számba jelen lévő magyar prostituáltak igényeihez szabott szolgáltatásokat nyújtanak. Holland és svájci szociális munkások azt hangsúlyozzák a beszámolóikban, hogy a magyar prostituáltak rossz mentális és fizikai állapotban vannak, majdnem mindegyiküknek van futtatója, és feltűnően kizsákmányolják őket. Készült egy kutatás az amszterdami piroslámpás negyedben, amely azt mutatta ki, hogy a megkérdezett magyar nők 82%-át megtévesztették a rájuk váró körülményeket illetően, még azokat is, akik tudtak arról, hogy prostitúciós tevékenységet fognak folytatni. Ezen a két fő célállomáson kívül a magyar nők sérelmére elkövetett emberkereskedelem további célországai között szerepel Ausztria, Olaszország, Görögország, Németország, Írország, Norvégia, Kanada és az Egyesült Arab Emírségek. Magyarországon belül az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás áldozatainak forgalma általában a szegényebb, kevésbé fejlett térségek felől a fejlettebb, városiasodottabb területek felé zajlik, tehát főként a falvak és kisvárosok felől a nagyvárosok irányába, elsősorban Budapestre, de ugyanígy a turisztikai célpontok, útvonalak felé is. Itt a kizsákmányolásuk az utcán, illegális bordélyokban, lakásokon/házakban történik, a hirdetésük pedig az interneten zajlik. Az áldozatok jellemzői Az áldozattá válás veszélyének különösen a kirekesztett társadalmi csoportokba tartozók vannak kitéve, vagyis a társadalmi-gazdasági szempontból kedvezőtlen helyzetben lévők, például a romák, illetve azok a lányok és fiúk, akik állami gondozásban pl. gyermekotthonban vagy nevelőintézetben élnek, illetve nőttek fel. Toborzási módszerek A toborzás különféle módjai között szerepel a megtévesztés, pl. amikor az áldozatnak azt mondják, hogy éttermi vagy házimunkát fog végezni, és végül prostituáltként dolgoztatják a célországban vagy -városban. Némely futtató, emberkereskedő szerelmi kapcsolatot is létesít az áldozataival, így könnyebben tudja belecsalni őket a prostitúcióba. Az áldozatok eladósodottságára alapuló zsarolás és kényszerítés is gyakori módszer. Ezenkívül sokszor erőszakot, illetve azzal való fenyegetést is alkalmaznak: verést, kínzást és nemi erőszakot. Az áldozatok kizsákmányolását és eladását gyakran ismerősök, pénzt kölcsönzők (uzsorások), az áldozatok férfipartnereként viselkedő férfiak, férjek végzik; bizonyos esetekben pedig családtagok, pl. apák vagy fivérek adják el a lányaikat, illetve lánytestvéreiket. A probléma mértéke ellenére a magyarországi törvényeket, az elérhető segítséget és szolgáltatásokat, illetve a hatóságok szemléletét illetően komoly hiányosságok figyelhetők meg: 10

12 A jelenleg hatályban lévő törvények hatástalanok a prostitúció és a szexuális célú emberkereskedelem leküzdése terén és az áldozatok védelmét illetően. Segítség- és a szolgáltatásnyújtás tekintetében jelenleg nem létezik országszerte működő, összehangolt, szakmaközi együttműködésen alapuló rendszer Magyarországon a prostitúcióban lévő személyek és az emberkereskedelem áldozatainak segítésére. Ismereteink szerint Magyarországon nem működik egyetlen olyan, a nemzetközi standardoknak is megfelelő védett otthon sem 26, amelyik kifejezetten ezzel a célcsoporttal foglalkozna. A védelemre szoruló áldozatokat vagy hajléktalanokat ellátó, vagy krízishelyzetben lévő családok otthonába helyezik, (mivel nincsenek a nők elleni erőszak áldozatainak ellátására specializálódott intézmények), és előfordul, hogy egyszerűen sehol nincs számukra elhelyezési lehetőség, és magukra hagyják őket. Mindezek ellenére számos elkötelezett, kiváló szakember küzd azért a hiányzó feltételek, a változó jogszabályi és pénzügyi környezet nehéz körülményei között is az áldozatokért. A MONA Alapítvány munkája a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem elleni küzdelem terén A MONA Alapítvány megoldásokat javasol a büntetőjog és az áldozatellátás terén tapasztalt hiányosságok orvoslására, a hatóságok és szakemberek hozzáállásának kedvező befolyásolására elsősorban kutatások, lobbitevékenység, szakemberek képzése és tudatosságnövelő tevékenységek révén ben, egy több országra kiterjedő kutatás keretében a MONA interjúkat készített vezető államigazgatási és rendészeti tisztviselőkkel és politikusokkal, az emberkereskedelmet és prostitúciót érintő ismereteikre és hozzáállásukra vonatkozóan. Az interjúalanyok arra a kérdésre, hogy szerintük mennyi idősnek kell lennie egy prostituáltnak ahhoz, hogy gyerekprostitúcióról beszélhessünk, szinte minden esetben helytelen választ adtak: 12, 14 vagy 16 éves életkort említettek, noha a helyes válasz 18 év), és többek vélekedtek úgy, hogy egy prostituált akkor tekinthető gyereknek, ha még nem érte el a biológiai fejlettséget; azaz, amint egy lány menstruálni kezd még ha csupán éves is, már elég idős ahhoz, hogy prostituált legyen ben a MONA a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával megvalósított egy18 hónapig tartó projektet, amelynek eredményeként elkészült egy jogszabály-módosítási javaslatcsomag, valamint egy részletes protokoll-terv a szakmaközi együttműködési rendszer kiépítésére. A projekt keretében rendezett nemzetközi konferencián, 2010 márciusában, norvég, svéd és amerikai vendégek is szerepeltek előadóként. A projekt során kísérleti jellegű, érzékenyítő-kapacitásbővítő képzésekre is sor került a rendőrség munkatársai részére; a résztvevők visszajelzései kiemelkedően pozitívak voltak ben a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség nevű ernyőszervezet amelynek a MONA Alapítvány is tagja más szervezetekkel együtt petíciót kezdeményezett, 29 amely felhívta a magyar kormány figyelmét a gyerekprostitúció problémájára, valamint felszólította a kormányt, hogy tegyen hathatós lépéseket a 26 Évről évre változó otthont támogat az állam, más és más elvárást támasztva vele szemben. Az utóbbi év során egy viszonylag jól felszerelt igen jól képzett munkatársakat foglalkoztató ún. CSÁO láthat el emberkereskedelem-áldozatokat, igen csekély számban, viszonylag rövid ideig, minimális (és jogszabályban nem szabályozott) állami támogatással. 27 A társadalmi nemi egyenlőség alapelveinek érvényesítése az emberkereskedelem, valamint a nők és a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megakadályozása érdekében című kutatási összefoglaló elérhető az interneten: 28 A projekt eredményeit összegző kiadvány Jog, jogvédelem, ellátás Szakmaközi együttműködés kiépítése Magyarországon a prostitúció és szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem leküzdése és az áldozatok segítése érdekében (Egy projekt eredményei), 2010 címen elérhető a MONA weboldalán: 29 Lásd: 11

13 jelenség leküzdése, illetve az áldozatok védelme érdekében. A petíciót több mint ezer magánszemély és harmincnál több magyarországi a nemek közötti egyenlőség kérdéseivel és ifjúságvédelemmel foglalkozó, illetve szociális, egészségügyi, oktatásügyi és hasonló területeken dolgozó civil szervezet írta alá. A MONA 2011-ben újabb érzékenyítő-kapacitásbővítő képzéseket szervezett, ezúttal szélesebb célcsoport számára: a gyerekjóléti szolgálatok és a gyámhivatalok szociális munkásait, tanárokat és prostituáltakkal dolgozó szociális munkásokat is bevonva a képzésbe. A MONA rendszeresen végez a szélesebb társadalmat is megszólító, a prostitúció és a szexuális kizsákmányolást célzó emberkereskedelemmel kapcsolatos ismeretterjesztő és tudatosságnövelő tevékenységeket: részt vesz például az Európai Női Lobbi Együtt a prostitúció nélküli Európáért elnevezésű kampányában, amely 2010-ben indult. 30 A kampány céljai: a témával foglalkozó civil szervezetek láthatóbbá tétele; annak tudatosítása, hogy a prostitúció a nők elleni erőszak egyik formája; Európa-szerte használható kampányanyagok készítése; az egyes országokban zajló prostitúcióellenes tevékenységek és stratégiák támogatása; lobbizás a prostitúció rendszerének felszámolása érdekében az Európai Unió szintjén; az együttműködő partnerek és támogatók körének szélesítése. A kampány felhívja a figyelmet arra, hogy az előrelépés érdekében szükség van: tudatosságnövelésre, vitalehetőségekre és ismeretterjesztésre a prostitúcióval kapcsolatban; a prostitúció áldozatainak támogatására, és mondanivalójuk megjelenítésére; olyan férfiak bevonására, akik elutasítják a prostitúciót, és akik a közhangulat ellenére, azt megváltoztatandó a nemek közötti egyenlőség támogatására és a nők jogainak tiszteletére biztatnak; 31 társadalmi és politikai változásra! (Sáfrány Réka fordítása) 30 További információk a kampányról, illetve a csatlakozás lehetőségéről az EWL weboldalán találhatóak: 31 Példa erre a Le Monde selon les femmes nevű szervezet Stop Prostitution elnevezésű kampánya keretében készült belgiumi figyelemfelkeltő videó: valamint argentínai videó: 12

14 MÍTOSZOK ÉS TÉNYEK A PROSTITÚCIÓRÓL 32 A PROSTITÚCIÓT SZÁMOS RÉGI ÉS ÚJ MÍTOSZ ÉS TÉVKÉPZET VESZI KÖRÜL, AMELYEK AKARVA-AKARATLAN A PROSTITÚCIÓ LÉTJOGOSULTSÁGÁNAK IGAZOLÁSÁT SZOLGÁLJÁK.. LÁSSUNK NÉHÁNY PÉLDÁT. A legősibb mesterség nem mesterség, nem is foglalkozás, hanem elnyomás és különben is a földművelés volt az első. Áldozat nélküli bűncselekmény a prostitúcióban élő nők, gyerekek és férfiak emberi jogai folyamatosan sérülnek: így sérülnek az emberi méltósághoz, a fizikai, mentális, lelki és szexuális biztonsághoz, egészséghez és integritáshoz fűződő alapvető jogaik. Egy kanadai tanulmány azt mutatta ki, hogy a prostituált lányok és nők körében az átlagosnál negyvenszer magasabb halálozási rátával kell számolni 33. A prostitúció által teremtett társadalmi légkörben a nők, gyerekek és férfiak elleni, végnélküli erőszak üzletiesedik, és elfogadottá válik. A prostitúció áldozata és nem elkövetője maga a prostituált. A prostitúció-ellenes feministák nem is a prostitúcióval, hanem a prostiúcióban lévő nőkkel szemben lépnek fel a prostitúció mellett lobbizók vádjainak egyike, hogy a prostitúció legalizálása ellen küzdő feministák valójában a prostituáltak ellen vannak. Ennek éppen az ellenkezője igaz. A prostitúció-ellenes aktivisták a prostitúció intézményével szállnak szembe, miközben a prostitúcióban lévő nők (és férfiak) dekriminalizásáért (büntetlenségéért) küzdenek. Meg kell értenünk, hogy egyes férfiaknak például a fogyatékosoknak, akik nehezen vagy egyáltalán nem tudnak szexuális partnert találni, joguk van a prostituált nők szolgáltatásaihoz senkinek nincs joga arra, hogy szexet vegyen. A fogyatékkal élő nők vajon miért nem követelnek hasonló szolgáltatás -okat? A prostitúció révén megelőzhető a többi nő elleni szexuális erőszak a szexiparban a legtöbb nő nemi erőszak áldozata hasonlóan sok millió nem-prostituált nőhöz a világon. Ez a vélekedés hozzájárul annak a tévhitnek a fenntartásához is, hogy a férfiak nem képesek az ösztöneiken uralkodni, és hogy szexuális szükségleteiket muszáj kielégítenük (lásd a következő pontot). A nemi erőszak nem a szexuális vágyról, hanem az erőszakról és a hatalomról szól. A férfiaknak szükségük van a szexre szexhiányba még soha egyetlen férfi sem halt bele. A férfiak sincsenek jobban kiszolgáltatva a hormonjaiknak, mint a nők. A férfiak nem szexuális vágyaikártatlan áldozatai, a nőknek és gyerekeknek pedig nem az a rendeltetése, hogy ezeket a vágyakat kielégítsék. A prostitúcióban igazából a nők zsákmányolják ki a férfiakat, és nem fordítva mivel a pénz a nők kezén megy keresztül, sokan azt tartják, hogy a prostitúciós ipar a nők kezében van. A valóságban ritkán marad a pénz nagy része vagy akármekkora része a prostitúcióban lévő nőknél: a futtató, az emberkereskedő, a közvetítő, a bordélyház-tulajdonos vagy valaki más elveszi tőlük. 32 Az összeállítás az alábbi források felhasználásával készült: Bindel, Julie: Press for Change. A guide for journalists reporting on the prostitution and trafficking of women, interneten hozzáférhető o.; AlterMedia, Unsprezece mituri despre prostitutie, interneten hozzáférhető (magyar változat: 33 (Special Committee on Pornography and Prostitution, 1985, Pornography and Prostitution in Canada 350.) 13

15 A prostitúciót a nők választják még ha választják, akkor is: más választási lehetőség hiányában. A prostitúcióban lévő nők jelentős része gyerekként került bele a prostitúcióba; már akkor, és sokukat azóta is folyamatosan bántalmazták; nem gondolja, hogy képes lenne rendes munkát szerezni és meg van győződve róla, hogy a prostitúción kívül nincs más választása. Amerikai és magyar kutatások során meginterjúvolt, prostitúcióban élő nők közül szinte az összes kiszállna a prostitúcióból, ha tehetné és egyikük sem szeretné, hogy a gyermeke prostituált legyen. A prostituált nők számára ez élvezetet jelent aki fizet a szexért, sokszor szereti elhitetni magával, hogy a prostituáltak élvezik a prostitúciós szexet. Idézzünk hát párat a prostituált nők vallomásaiból: Síkosítót kellett használnom, mert a hüvelyem száraz volt és fájt. A férfiak nem egyszer dübe jöttek ettől, főleg, ha részegek voltak. Mintha sértve érezték volna a férfiasságukat miattam. A szex mindig borzalmas volt az volt a legrosszabb, hogy úgy kellett tennem, mintha élvezném, és még az volt a legjobb az egészben, hogy általában két és fél perc alatt megvoltak vele! És érdemes összehasonlítani az alábbi, kliensektől származó mondatokkal: A lányoknak még sokkal jobb, mint nekem! Pénzt keresnek vele, és azon kívül még nagyon is megkapják, ami kell nekik! Hogy szerintem élvezik-e? Persze, hogy élvezik. Ha nem lenne nekik jó, nyilván nem csinálnák. A prostitúció veszélyei ellen lehet védekezni. Biztonságossá lehet tenni a veszélyt elsősorban maguk a futtatók és a kliensek jelentik, akik gyakran erőszakosan bánnak a nőkkel. A biztonság nem csak óvszer és a nemi betegségek elleni védekezés kérdése. A prostitúció, és általában a szexipar legalizálása fokozná a nők biztonságát, a kliensek kevésbé jelentenének veszélyt ez az egyik legelterjedtebb tévhit. A prostitúcióban lévők üldözése valóban tovább növeli a prostituált nők, gyermekek és férfiak kiszolgáltatottságát, s ezzel maga is veszélyezteti épségüket, életüket. De amellett nem sikerült még bizonyítékokat gyűjteni, hogy a prostitúció intézményeinek, a bordélyoknak, a türelmi zónáknak, a pornókészítésnek, a futtatásnak az engedélyezése javította volna a prostituáltak biztonságát. Ellenkezőleg: A legalizáció a szexipar bővüléséhez és elfogadottságához vezet, így egyre több és többféle nő, gyerek és férfi iránt mutatkozik igény, s a megnövekedett kereslet kiszolgálása érdekében mind kiterjedtebb és rafináltabb kerítői tevékenységre és emberkereskedelemre van szükség. Prostituáltat nem lehet megerőszakolni ezzel szemben köztudott, hogy a prostituált nők nagy része számára a szexuális erőszak gyakori, szinte mindennapos élmény. Pedig sok nő megfogalmazása szerint a prostitúció önmagában is leginkább a megerőszakoláshoz hasonlít. 14

16 EMBERKERESKEDELEM, SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁS KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK Igaz-e, hogy az emberkereskedelem minden esetben országhatár(ok) átlépésével jár? Nem. Az emberkereskedelem országon belül, a helyi lakosság körében is előfordulhat. Például, ha egy futtató Nyíregyházáról Budapestre visz valakit prostituáltként, hogy ott eladja egy másik futtatónak, az ugyanannyira emberkereskedelem, mint amikor Ukrajnából szállítanak áldozatokat Amszterdam vöröslámpás negyedébe, hogy ott eladják őket egy bordélynak, vagy kiállítsák egy ablakba. Kikből áll a szexuális kizsákmányolás (beleértve a prostitúciót), valamint a szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak többsége? Nőkből és gyerekekből. A szexuális kizsákmányolás és a szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak többsége nő és gyerek. Ez több okra vezethető vissza. Az egyik fő ok, hogy a szexuális szolgáltatásokra irányuló keresletet túlnyomórészt olyan férfiak jelentik, akik nőket és gyerekeket akarnak kizsákmányolni, használni és bántalmazni. Emellett, a nők és gyerekek nagyobb mértékben vannak kitéve az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyének, alacsonyabb társadalmi és gazdasági státuszuk, valamint a lehetőségek hiánya miatt. Létezik-e olyan ország, ahol a szexuális szolgáltatások (például egy prostituálttal folytatott szex) vásárlása büntetendő? Igen. Ha nem volna kereslet, nem lenne kínálat sem, ismerte fel elsőként Svédország, és a szexuális célú emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás elleni hatékonyabb fellépés érdekében olyan törvényt vezetett be 1999-ben, amely minden körülmények között bünteti a szexuális szolgáltatások vásárlását. Ez azt jelenti, hogy pénzbírságot vagy börtönbüntetést lehet kiszabni, ha valaki pénz, vagy bármilyen más értékkel bíró dolog, szívesség ellenében szexuális aktust létesít vagy ezt megpróbálja egy másik személlyel, vagy ha szexuális kapcsolatot létesít valakivel, és ezért egy harmadik személy fizet. Azóta drámaian csökkent az utcai prostitúció Svédországban, valamint a Svédországba irányuló szexuális célú emberkereskedelem ben Norvégiában és Izlandon hasonló törvényt fogadtak el. Egyes más országokban bizonyos esetekben büntetendő a szexuális szolgáltatások vásárlása, például ha bebizonyítható, hogy a szexuális szolgáltatást nyújtó személy emberkereskedelem vagy kényszerprostitúció áldozata, fiatalkorú (18 év alatti). Fontos, hogy azokban az országokban, ahol büntetendő a szexuális szolgáltatások vásárlása, a szexuális szolgáltatás nyújtása vagy felajánlása általában nem bűncselekmény, mivel ezen országok jogszabályainak értelmében a prostitúcióban lévő személy nem bűnöző, hanem áldozat. Igaz-e, hogy azok, akik prostituáltaknak fizetnek, általában magányos, egyedülálló férfiak, akik más úton képtelenek lennének partnert találni, és szexuális kapcsolatot létesíteni? Nem. Több kutatás kimutatta, hogy a szexuális szolgáltatásokért fizető férfiak legalább 50%-ának van állandó partnere legyen az barátnő vagy feleség, és sok esetben gyerekeik is vannak. A szexuális szolgáltatásokért fizető férfiak körében minden társadalmi réteg képviselteti magát: ezek a férfiak változatos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkeznek van köztük gazdag üzletember, politikus, stb. 15

17 Igaz-e, hogy a prostitúcióba való belépés szabad és tudatos választás eredménye? Az, hogy a prostitúcióba való belépés szabad akaratból történik-e vagy sem, heves vita tárgya mind a döntéshozók, mind a civil szervezetek és aktivisták köreiben. Vannak, akik szerint az ember minden kényszer nélkül is dönthet úgy, hogy prostituált akar lenni. Mások ugyanakkor, s köztük e kiadvány szerzői is úgy vélik, hogy a prostitúcióba kerülés hátterében jellemzően ha akad is kevés számú kivétel erőszak, kényszer, megtévesztés, csalás, visszaélés rejlik.. Jelen kiadványunk több oldalról is ezt az álláspontot szándékozik igazolni. 16

18 Betlen Anna: SZABADON ÉS ÖNKÉNT 34 Ismét fellángolt a vita a prostitúcióról, s az ember örömmel állapítja meg, már megint nem élt hiába. Kitapintható, hogy a MONA (Magyarországi Női Alapítvány) április-májusban tartott két fórumán elhangzottak izzították fel a kedélyeket, csak úgy sistereg a sajtó a túlbuzgó, keményvonalas nősténysovinisztáktól, megmentünkipari sztahanovistáktól. A két becéző megnevezést köszönettel vettük. Sárosi Péter a Népszabadságban, Papp László Tamás a Hírszerzőn érvel a jelzett hévvel amellett, hogy két felnőtt ember egyenjogú megállapodása a szexuális vagy bármilyen más szolgáltatás nyújtásáról, valamint ennek ellentételeképp fizetendő összegről nem képezheti tilalom tárgyát s itt most sok különféle érv jön: hogy amire igény van, azt úgysem lehet megtiltani, hogy ha valakinek joga van extrém sporttal, dohányzással, csokizabálással rongálni az egészségét, akkor miért ne lenne joga prostituáltként ártani magának, ha olyan nagyon akar, meg persze, hogy mindig volt stb. Egy valamiben azonban vitapartnereink is egyetértenek velünk s egymással is: a kényszerítés, az emberkereskedelem, a kiskorúakkal folytatott prostitúció természetesen tilos. Nos, ez jó ötlet. Olyan, mintha megtiltanám a dohányzást: de csak a beszívást. Kifújni természetesen szabadjon, a meghatározott helyeken, ahol nem zavarunk másokat. De beszívni minden körülmények között tilos, mert hiszen árt. Tessék csak megnézni! Dohányosunk ott áll a kijelölt zónában és szabályszerűen fújja kifelé a füstöt. Akadályoz valakit bármely tevékenységében vagy akár csak a kellemes jóérzésében? Nem! Hát akkor mit akarunk tiltani? Így állunk ugyanis a prostitúcióval is. Azok a nők, akiknek az érdekvédelmét, amint azt Sárosi Péter írásából megtudjuk, a TASZ nemzetközi hálózat keretében kívánja biztosítani igen dicséretes módon, egytől egyig erőszak, emberkereskedelem áldozatai, és majdnem mind gyerekként kerültek bele. A prostitúcióba való bekerülés átlagéletkora számos nemzetközi kutatás tanúbizonysága szerint 14 év. Vitapartnereink szerint legyen legális, mi több, vállalkozások, adófizetés, érdekvédelem stb. keretei között egyenesen intézményesüljön az önkéntes, felnőtt, szabad prostitúció (a kifújás), de nyilván tiltsuk és akadályozzuk minden erőnkkel a gyerekprostitúciót, az emberkereskedelmet, a nők és lányok (és persze fiúk) erőszakkal a prostitúcióba kényszerítését (a beszívást). Beszéljük egy kicsit az önkéntességről. Felsorolhatatlan mennyiségben állnak rendelkezésünkre a (sajnos csak külföldi) tanulmányok, vizsgálatok, felmérések arról, hogy a prostitúcióban élő nők és lányok előélete miféle abúzusokkal, bántalmazásokkal, nélkülözésekkel volt tele. Hihetetlen arányszámokat hoznak ki a kutatók: % mondja a megkérdezett prostituáltak közül, hogy bántalmazták, elhanyagolták gyerekkorában, hogy rendszeresen vagy tömegesen megerőszakolták, mielőtt a prostitúcióba került. 95% körüli azok aránya a kutatások során megkérdezettek között, akik azonnal otthagynák a prostitúciót, ha tehetnék. Az önkéntesség megkérdőjelezéséhez mindez azonban nem elegendő. Tudjuk, ugyancsak számtalan külföldi kutatás eredményeit olvasgatva, hogy bántalmazás, abúzus, elhanyagolás még annál is több mindenkit ér, mint ahányan prostituáltak lesznek. A korai szexuális erőszak, az elnyomás, a bántalmazás, az erőszak szemlélése, az elhanyagolás, az utcagyereklét alapja lehet a prostituálttá válásnak, de oknak nem elég. Elképzelhető, hogy az 34 A cikk eredetileg megjelent: Élet és Irodalom LIII. évf., 2009, 29. sz. (július 17.). 17

19 elhanyagoltak, bántalmazottak, a szexben csak erőszakot és megaláztatást látók, az éhezők és nélkülözők közül némelyek választják, avagy legalább elfogadják a prostitúciót, mások meg nem. A prostitúció tehát az előbbiek esetében önkéntes választás következménye. Simán lehet, hogy így sokkal jobb körülmények közé kerülnek, mint voltak előtte. Például kapnak enni. Nem verik meg őket minden nap vagy ha mégis, nem annyiszor és legalább nem az apjuk. Vagy ha mégis, legalább a húguknak nem kell ugyanezt átélnie Mint látható, önkéntes, szabad választás is lehet tehát. Kivéve, ha gyermekkorban történik. Minthogy az önkéntességet, és a felnőtt emberek szabad szerződésének elvét magunk is mélyen tiszteletben tartjuk, a MONA konferenciáján, noha szimpátiával idéztük a svéd jogalkotást, minden ellenkező híresztelés ellenére nem követeltük, hogy vezessék be nálunk is a kliens büntetésének svédországi modelljét. A Norvég Civil Alap támogatásával folytatott projektünk egyik várható eredményeképp sok egyéb alkalmas jogszabály-változtatás mellett a fiatalkorú prostituáltat használó kliens büntethetőségére fogunk csupán javaslatot tenni 35. Egyelőre nekünk ennyi pontosan elég is lenne kliens-büntetésből. Ki szeretnénk mondatni a magyar jogban, hogy a gyermek (az ENSZ A Gyermek Joga c. egyezménye értelmében minden 18 év alatti személy gyermek) nem prostituálható. Aki őt ebbe belevonja, belekényszeríti, a prostitúcióban alkalmazza, kihasználja, eladja, megveszi, bérbe veszi (ez utóbbi, ugyebár, a kliens): az bűncselekményt követ el, amely bűncselekménynek a gyermek az áldozata (és nem pedig tanúja vagy netán résztvevője, egyenesen társtettese). Idáig, remélem, egyetérthetünk. Emberkereskedelem és kényszerítés A nagy nemzetközi szervezetek elképesztő számokat tartanak forgalomban arról, hogy hány nőt adnak-vesznek az emberkereskedelem hihetetlenül élénk és jól jövedelmező piacain. Az IOM (Nemzetközi Migrációs Szervezet) például évi 700 ezer és 2 millió közé teszi az emberkereskedelem női és gyermekáldozatainak számát a világon, ezen belül saját megállapításuk szerint konzervatív (vagyis a határokon belüli emberkereskedelmet nem tartalmazó) becsléssel 120 ezer Nyugat-Európába behurcolt nőt és gyermeket emleget. Ha tehát föltételezzük ahogyan azt vitapartnereink teszik, hogy a prostitúcióban részt vevő felek (a prostituált és a kliens) alapesetben szabadon, önként és egyenrangúan szerződnek az eladandó, illetve megvásárlandó szolgáltatásról s annak ellenértékéről, szóval ha föltesszük, hogy a prostitúció tulajdonképpen normális munkatevékenység, amiből egész jól meg is lehet élni, akkor fölmerül a kérdés, vajon minek kell évente újabb százezreket kényszerrel behurcolni a szakmába, miért is nem töltik meg az ekkora keresletet teremtő gyümölcsöző iparág munkahelyeit az önként jelentkező öntudatos szexmunkások? Ne tessék erre azt válaszolni, hogy azért, mert illegális. Nem: Nagy-Britanniában, Hollandiában, Németországban, Ausztriában teljes mértékben, másutt részben legális a prostitúció. A teljes körű legalitás országaiban is dúl azonban az emberkereskedelem, sőt, éppen azokban van a legtöbb külföldről behozott prostituált. (Tavaly Nagy-Britanniában hoztak ugyan egy új törvényt, meglátjuk, milyen eredménnyel jár majd. Eszerint a kliens büntethető, ha fiatalkorú prostituáltat használ vagy emberkereskedelem áldozatának szexuális szolgáltatását veszi igénybe, akkor is, ha előzetesen nem tudta, hogy fiatalkorúval, illetve emberkereskedelem áldozatával van dolga, sőt, akkor is, ha direkt rákérdez erre, és az illető őt félrevezetve azt mondja: nem, ő nem fiatalkorú, nem, ő nem emberkereskedelem áldozata.) 35 Amikor a cikk született, nem tudtuk nem a mi hibánk! -, hogy 2007 óta hatályos a Btk. 202/A paragrafusa: Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel ellenszolgáltatás fejében közösül vagy fajtalankodik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 18

20 A sok százezer gyermek és nő, csak akik évente újként kerülnek bele a nyugat-európai szexpiac legmélyebb bugyraiba, a biztosan nem önkéntesek: a leánykereskedelem áldozatai, ők mind-mind naponta sok klienst szolgálnak ki utcákon, bárokban, lakásokon, legális és titkos bordélyokban a legalitás és a tiltás országaiban. A legális prostitúció Németországából ezrével autóznak, buszoznak át a szexturisták a cseh-német határ kis falvaiba, ahol a falusi házak ablakaiban négyesével ülnek-állnak tizenéves kis gyereklányok, és harsányan kínálgatják magukat. A cseh határtól kissé messzebb lakó német polgároknak Bulgária exportálja százával a tizenegy-tizenkét éves kislányokat (német rendőr személyes közlése). Tiszta szerencse, hogy legális a prostitúció, ki tudja, hová fajulna mindez a tiltás következtében, nemdebár. Valami ok miatt tehát a prostitúció, a szexipar olyan terület, amely nagy arányban, végtelen számban szívja fel az emberkereskedelem gyalázatos csatornáin behurcolt, iszonyatos szenvedéseknek kitett, külföldről, más kultúrából származó, a nyelvet esetleg nem is jól beszélő, nagyon gyakran fiatal, sokszor gyermekkorú munkaerőt. Szegényebb, avagy kevésbé fejlett országok felvevőpiacain inkább a hazai, helyi felhozatal dominál: Magyarországon például magyar prostituáltakkal lehet Dunát, Tiszát, Balatont rekeszteni. De egy pillanatig se higgyük, hogy ők sokkal szabadabbak, önállóbbak, függetlenebbek, mint innen külföldre, vagy külföldről ide hozzánk behurcolt társaik. Nem egy prostituált interjúalanyom mondta azt, hogy hálás annak a férfinak, aki szállást ad neki, aki befogadta, s aki vigyáz a gyerekére, míg ő pénzt keres Nem egy nyilatkozott úgy, hogy önként, strici nélkül csinálja ezt, s mi sem természetesebb, mint hogy a szállásadója, jótevője ellenszolgáltatást kap tőle. De egyetlen prostituálttal sem beszéltem, aki prostituált akart volna maradni, aki ezt a szakmát már gyermekkorában kinézte volna magának. És egyetlen prostituált sem volt, aki igennel válaszolt volna a kérdésre: akarja-e, hogy a lánya is prostituált legyen? Sárosi Péter Népszabadság-beli cikkének egyik internetes kommentelője azt javasolja, jó, akkor menjen ő, álljon ki egy legális szexpiacú ország standjára, és kínálja fel ő pénzért, szabadon és önként a testnyílásait. Ha olyan nagyon munka, pénzkereset, meg önkéntes és szabad. Hát igen. Én nem kívánom neki. De másnak sem. A prostitúcióval kapcsolatban végzett nemzetközi kutatások egyike 36 azt mutatta ki, hogy a prostituáltak mortalitási (halálozási) rátája 40-szerese (negyvenszerese) a lakosságénak. Negyvenszeres. Nagyon veszélyes és nagyon kellemetlen tevékenység: nem csak a szexuális úton terjedő fertőző betegségek miatt, amelyek örvén oly nagyon tud aggódni még Papp László Tamás is a prostituáltakért (persze az őket használókért még inkább), hanem a prostituáltakat érő mindennemű erőszak, igen gyakori gyilkosság és más veszélyek miatt is. Egész könyveket írnak tele azokkal a testi bajokkal, amelyek egyrészt a rendeltetésszerűtlen szex (pl. anális), másrészt az erőszak (nemi erőszak, ütlegelések, különféle eszközök használata stb.), harmadrészt az iszonyat elviselését könnyítő szerhasználat következtében lépnek fel a prostituáltakban. És további könyvhegyek szólnak arról a rettenetes lelki kárról, amit a bántalmazás, a használati cikként való élés, az állandó undor, félelem és rettegés, a méltóság folyamatos sárba tiportsága révén szenvednek el ezek a kislányok és nők (sokszor fiúk is). PTSD-nek, poszt-traumás stressz-betegségnek hívja az orvostudomány ezt a jelenséget, és nem csak azért, mert minálunk ennek kezelésére alig-alig képeznek szakembereket rendkívül nehéz a gyógyítása. Nem volna bölcsebb elfogadni mégis, hogy kényszernek, erőszaknak kell a háttérben lennie? Erőszak a közvetlen, azonnali erőszak, amely kiváltja, megelőzi azt a döntést vagy elfogadást, amely a lányt, nőt prostituálttá teszi. De erőszak és kényszer az a légkör, felnevelő környezet is, amelyet a nők megvetése, lealacsonyítása, haszonjószágként tartása jellemez, amelyben egy kislány úgy nő fel, hogy ő csak, vagy elsősorban erre jó: kiszolgálni a férfiakat, illetve áruként hasznosulni. Énképe, öntudata is eköré szerveződik, s bár halálosan szenved attól, ahogy szextárgyként próbálgatják, használgatják a környezetét alkotó férfiak, fiúk, mégsem tud

Szabadon és önként. Beszéljük egy kicsit az önkéntességről.

Szabadon és önként. Beszéljük egy kicsit az önkéntességről. Szabadon és önként Ismét fellángolt a vita a prostitúcióról, s az ember örömmel állapítja meg, már megint nem élt hiába. Kitapintható, hogy a MONA (Magyarországi Női Alapítvány) április-májusban tartott

Részletesebben

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit OGY határozat tervezet a prostitúciós célú kizsákmányolás és emberkereskedelem megelőzéséről és hatékony kezeléséről, a prostitúció, a szexuális erőszak, és a szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 02.10.2013 2013/2103(INI) JELENTÉSTERVEZET a szexuális kizsákmányolásról és a prostitúcióról, valamint ezeknek a nemek közötti egyenlőségre

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ----------------------------------------

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- Gárdos Tódor (Amnesty International Magyarország) és Sáfrány Réka (MONA Alapítvány) Segítségnyújtás a szexuális

Részletesebben

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Szervezett bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A szervezett bűnözés jellemzői profit-orientált magas fokú szervezettség és konspiráció magasan képzett szakemberek részvétele csúcstechnika igénybevétele

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Gyermekkor A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 8. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

Két keréken az emberkereskedők útján

Két keréken az emberkereskedők útján A SZABADSÁG KIHÍVÁSA 2013 Két keréken az emberkereskedők útján A Baptista Szeretetszolgálat és az A21 Kampány globális emberkereskedelem ellenes szervezet figyelemfelkeltő akciója 2013. október 8-9. Budapest

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

Gyermekbántalmazás kitekintés

Gyermekbántalmazás kitekintés Gyermekbántalmazás kitekintés Dr. Scheiber Dóra, Dr. Kovács Zsuzsa, Toma Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Dr. Kassai Tamás Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Budapest MAVE megyei napok

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: európai és hazai tapasztalatok, kihívások és lehetőségek a cselekvésre

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: európai és hazai tapasztalatok, kihívások és lehetőségek a cselekvésre ***For English version, please see below*** A Magyarországi Női Alapítvány (MONA) tisztelettel meghívja Önt konferenciájára: A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: európai

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben

Tartalom MMSZ. Az élővel tégy jót! Euripidész. III. évfolyam / 2. szám Hírlevél 2006. június. 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet módosításáról

Tartalom MMSZ. Az élővel tégy jót! Euripidész. III. évfolyam / 2. szám Hírlevél 2006. június. 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet módosításáról MMSZ III. évfolyam / 2. szám Hírlevél 2006. június Tartalom 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet módosításáról Pályázati felhívás (250 millió forint) Támogatott lakhatási program a Dél-alföldi régióban Számítógéphez

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról

Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról Szexuális kapcsolat A férfiak közötti szexuális kapcsolatot

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 2. (OR. en) 17228/13 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2013. november 25. Címzett:

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés

Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés Az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával 2009. április TARTALOMJEGYZÉK 1) Bevezetés... 1 2) A szociális párbeszéd definíciója...

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 14.12.2007 COM(2007) 799 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: nemzetközi és hazai tapasztalatok, kihívások és lehetőségek a cselekvésre

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: nemzetközi és hazai tapasztalatok, kihívások és lehetőségek a cselekvésre ***For English version, please see below*** A Magyarországi Női Alapítvány (MONA) tisztelettel meghívja Önt konferenciájára: A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: nemzetközi

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén.

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén. 2016. évi beszámoló A 2016-os év a Hintalovon Alapítvány és első projektjeinek elindításáról szólt. 2016 márciusában benyújtott bejegyzési kérelmünkről 2016. május 6-án született bírósági határozat, de

Részletesebben

szemle 509 Tudás és rugalmasság a diplomás foglalkoztatás európai esélyei hez vezetett, nem számol annak lehetőségével,

szemle 509 Tudás és rugalmasság a diplomás foglalkoztatás európai esélyei hez vezetett, nem számol annak lehetőségével, szemle 509 hez vezetett, nem számol annak lehetőségével, hogy az elmúlt években nőtt a magasabb intellektuális tevékenységet igénylő pozíciók száma. A bolognai folyamattal és következményeivel foglalkozó

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.27. COM(2015) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az EU cselekvési

Részletesebben

Középpontban az adatok 1. jelentés A romák EU-MIDIS. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Középpontban az adatok 1. jelentés A romák EU-MIDIS. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Középpontban az adatok 1. jelentés: A romák 01 EU-MIDIS Az Európai Unió felmérése a kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről Magyar 2009 Középpontban az adatok 1. jelentés A romák Az Európai Unió

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2016.10.12-től Átdolgozta: Dr. Szilasi András, Somogyi Attila A kiadmány hiteléül: P.H. Such György elnök Dömötör Róbert a Versenybírósági

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2007/2263(INI) 26.5.2008 MÓDOSÍTÁS: 1-216 Jelentéstervezet Maria Carlshamre (PE402.921v01-00) A tagállamokbeli prostitúció és annak a nőket

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

JAKAB ANNAMÁRIA RAMÓNA. Prostitúció és emberkereskedelem

JAKAB ANNAMÁRIA RAMÓNA. Prostitúció és emberkereskedelem JAKAB ANNAMÁRIA RAMÓNA Prostitúció és emberkereskedelem 1. Bevezetés Előző publikációmban (Jakab, 2013) bemutattam a prostitúció magyarországi történetét, a 19. századtól napjainkig. Ezt a kutatásom fontosnak

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu } jövedelemforrás: a munkanélküliség anyagi ellehetetlenüléshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet } szocializációs közeg: nap jelentős

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) 2007.12.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Prostitúció és kizsákmányolás

Prostitúció és kizsákmányolás Prostitúció és kizsákmányolás Kizsákmányolják Önt vagy akarata ellenére prostituáltként dolgozik? Vagy ismer valakit, akinek ehhez köze van? Kérjen segítséget! Ha Ön prostituáltként dolgozik, könnyen lehet,

Részletesebben

2015.05.20. GYERMEKJOGI ISMERETEK I. A GYERMEKEKET MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK RENDSZERE

2015.05.20. GYERMEKJOGI ISMERETEK I. A GYERMEKEKET MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK RENDSZERE TEMATIKA GYERMEKJOGI ISMERETEK I. A GYERMEKEKET MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK RENDSZERE dr. Jásper András gyermekjogi képviselő Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal. Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök

A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal. Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök VIII. NEMZETKÖZI TANÁCSADÓI KONFRERENCIA 2016. október

Részletesebben

Szex és párkapcsolatok. Szószedet

Szex és párkapcsolatok. Szószedet Szex és párkapcsolatok Szószedet Tartalom Barátság és párkapcsolatok 3 Testrészek 4 Szexualitás 6 Szex és önkielégítés 8 Biztonságos szex ésfogamzásgátlás 10 Erőszak 12 2 Barátság és párkapcsolat Barát

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. -

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - Dr. Molnár Anna Előadása -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - A pszichiátriai osztályon kezelt beteg szabadságától hatósági segédlettel megfosztott személynek minősül, ezért emberi jogainak védelme szempontjából

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf)

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf) Legkisebb munkabér megállapítása 1./ "A legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról szóló 1928. évi Egyezmény"(ILO 26. sz. Egyezmény, 1928. június 16., Genf) kihírdette: 1932. évi XIX. tv.

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2015. évi munkaterve KUTATÁSI FELADATOK A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások Első főirány: Társadalom és bűnözés 1. A felnőttek és gyerekek közötti bántalmazás

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása... 2 3 TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...14 A dokumentumelemzés módszertana...16 AZ ÖNKORMÁNYZATOK VISZONYULÁSA

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára, 2014.6.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/93 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 656/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Kábítószeres bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A kábítószerek kapcsolata a bűnözéssel Visszaélés kábítószerrel (BTK 282-282/C) - fogyasztói magatartás - terjesztői magatartás Kábítószer megszerzése érdekében

Részletesebben