Közös kincsünk: Európa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közös kincsünk: Európa"

Átírás

1 DR. BALLÉR PIROSKA Közös kincsünk: Európa Foglalkoztató könyv az általános iskolák alsó tagozatai számára Ötletek, javaslatok pedagógusoknak és szülõknek 1

2 Írta: dr. Ballér Piroska Szerkesztette: Borbély Borbála Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes dr. Ballér Piroska, 2005 A Kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 Budapest, Tóth István utca , Fax:

3 Tisztelt Kollégák! Foglalkoztató könyvünkkel két célt kívánunk szolgálni. Egyrészt szeretnénk, ha a gyermekek földrészünkrõl, illetve az Európai Unió vagy akár a tágabb, földrajzi értelemben vett Európa országairól élményszerû ismereteket szereznének. Másrészt jó lenne, ha megéreznék, megtapasztalnák a sok hasonlóságot, amely Európa népeit évszázadok óta összeköti. A könyvben szereplõ feladatokat differenciáltan fogalmaztuk meg. Ez a szó differenciált elgondolásunk és módszerünk egyik kulcsszava. A másik kulcsszó: integrált. Feladataink nem csak azért differenciáltak, hogy alkalmazkodjanak az alsó tagozatosok igen eltérõ életkori sajátosságaihoz, képességeihez és érdeklõdéséhez. Szeretnénk ezen túl azt is, ha egy-egy kisgyermek évekig használná a könyvet. Tudjuk, milyen élmény a gyermek számára, ha esztendõk múltán szembesülhet elsõ osztályos írásával, rajzaival: visszaemlékszik élményeire, izgalmaira, a betûrajzoló igyekezetre (s esetleg csodálkozva látja, mennyivel szebben írt akkor ). Legyen ez a könyv segítség a kisiskolás önértékelésének fejlesztéséhez is. Reméljük, öröm lesz majd megoldaniuk olyan feladatokat, amelyeknek korábban esetleg csak a képeit nézegették. A könyv évekig tartó használatával talán azt is el tudjuk érni, hogy ne tekintsék a gyerekek a könyveket fogyóeszköznek: vigyázzanak rá. Differenciálásra azért is szükség van, mert a gyerekek földrajzi ismeretei igen-igen eltérõk. Van, aki a faluja határát sem hagyta még el, van, aki fõvárosi ugyan, de nem látta a Dunát. Mások számára természetes a külföldi nyaralás, vagy a tény, hogy a külföldön élõ rokonok idegen nyelven (is) beszélnek. Megint mások kétnyelvûek, s irigylésre méltó természetességgel közlekednek nyelvek és kultúrák között. Szinte minden osztályban akad olyan gyermek, aki valamiképpen más néphez, más kultúrkörhöz is kötõdik a magyaron kívül. Tekintsük jelenlétét szerencsés lehetõségnek még akkor is, ha nem európai származású, hanem például kínai kisgyermekrõl van szó, mert kellõ tapintattal és bátorítással igen értékes ismeretekkel gazdagíthatja órai munkánkat. (Az ehhez kapcsolódó feladatoknál konkrétabban is írunk errõl.) Az iménti gondolat vezet át másik kulcsszavunkhoz, az integrált tanításhoz. Integrált a szónak abban az értelmében is, hogy mindenki adja hozzá a közös felfedezésekhez mindazt, amit tud. Semmiképp ne csupán a néhány világlátott tanuló számoljon be az élményeirõl. Természetesen hallgassuk meg õket, de fontos hangsúlyoznunk: az, hogy ki hány országot ismer, érdekes ugyan, de semmilyen szempontból nem értékmérõ, és egyáltalán nem biztos, hogy a gyermek, aki messzire nem utazhat, késõbb nem lesz világlátott felnõtt. Integráltnak szántuk könyvünket a szó hagyományos módszertani értelmében is. A tantárgyak közti kapcsolat talán az alsó tagozat évei során teremthetõ meg a legnagyobb természetességgel, már csak a gyermeki lélek pszichés sajátosságai miatt is. Ráadásul az írás voltaképp: rajz, a testgyakorlás: az írás elõkészítése, a számlálás: ritmusgyakorlat is, az olvasott mese számfeladatot rejt, a tanult dalról rajzolni lehet Mégis, minden feladatnál jelöljük, mely tantárgy(ak)hoz tartjuk legalkalmasabbnak. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy könyvünket a szoros értelemben vett tanítási órákat követõ, ebéd utáni idõszakra is ajánljuk már csak azért is, mert a tanítási napnak ezt a sokak által másodrendûnek tartott részét igenis a délelõttivel egyenértékûnek véljük. Mesét kitalálni, mondókát fabrikálni, jelenetet próbálgatni talán inkább ilyenkor tudunk. Lehet ugyan, hogy már nincs minden tanuló jelen, vagy éppen más osztályokból is érkeznek gyerekek biztosra vesszük, hogy e körülmények nem rontják a feladatok hatásfokát. A következõkben az egyes fejezetek feladataihoz adunk magyarázatot, javaslatot, ötleteket és irodalmat. Kívánjuk, hogy a könyv használata révén kerüljenek még közelebb az Önökre bízott gyermekekhez, õk pedig egymáshoz és Tanítóikhoz. 3

4 Tisztelt Szülõk! Akár otthoni használatra szánva vették kezükbe a könyvet, akár gyermekük tanítója révén került Önökhöz, õszintén reméljük: a hétköznapok taposómalmából kilépve örömteli perceket tölt majd gyermekével, gyermekeivel kötetünket lapozgatva. Semmiféle pedagógiai módszer nem pótolja a szeretõ szülõi figyelmet sõt, bízvást állíthatjuk: nem is ér föl azzal, hiszen a legsikeresebbnek tartott tanítók módszerének titka is a gyermek iránti, nem fásuló szeretet. Ön is biztosra veheti: nem kell gyermekét föltétlenül tanítania ahhoz, hogy a javát szolgálja. Maga az együtt töltött idõ a fejtörõk közös megoldása vagy akár csak a töprengés, a képek nézegetése, a mesélés, éneklés hozza meg majd gyümölcsét. Kívánjuk, hogy a könyv legyen szép élmények szerzõje és kedves emlékek hordozója. Elõszóhoz kapcsolódó feladat Rönök a magyar-osztrák határon található. A határ itt már csakugyan jelképes, láthatatlan. Templomát, mely osztrák segítséggel épült újjá, magyar és osztrák hívek közösen tartják fenn. 4

5 I. Földrészünk élõvilága 1. Ezt a feladatot 2. osztálytól ajánljuk. Egyszerûbb formában felhasználva nincs szükség térképismeretre, hiszen a térképek voltaképp jelképek, illetve jelek. Így is felhívhatjuk a figyelmet a helyesírás kis, illetve nagy kezdõbetûk különbségeire (4., esetleg már 3. osztályban). Nehezíthetjük a feladatot, ha az osztályban esetleg hozzáférhetõ nagy méretû térképen is megkerestetjük a felsorolt országokat. Ekkor már megnézhetjük, melyiknek milyen országok a szomszédai, melyiknek van tengerpartja stb. Ez a feladat alkalmas lehet a térkép fogalmának bevezetésére is. Bizonyára lesznek gyerekek, akik további ideillõ kutyafajtákat ismernek, hiszen van még pl. német juhászkutya, olasz agár, finn spitz is. Máig a legrészletesebb felsorolás található: Nemzetközi kutyaenciklopédia. Terra, Bp Ezen kívül ajánljuk még: Kutyafajták képeskönyve. Anno, Bp., 2003; Kutyák. Mi micsoda sorozat, Tessloff Babilon, Bp., 2002 Tantárgy: Környezetismeret osztályban egyaránt használható feladat. Az 1 2. osztályban számláló-összeadó, késõbb többszörös szorzó számfeladatként is adhatjuk. E gombafajták jellegzetesen európaiak, mégpedig a következõk: õzláb, ehetõ; tölcsérgomba, ehetõ; gyilkos galóca, mérgezõ; vargánya, ehetõ; gumós susulyka, mérgezõ; ánizsgomba, ehetõ. A gombafajták meghatározását 3 4. osztályban csoportmunkára is fölhasználhatjuk, vagy bátorítva a könyvtár használatára adhatjuk házi feladatként. Meg kell jegyeznünk, hogy mivel nagyon sokféle gomba van, elõfordulhat, hogy a rajzokról a gyerekeknek más, talán csakugyan hasonló gombafajta jut eszükbe. Ez nem baj, csak az a fontos, hogy a gomba képe valóban hasonlítson az ábrázoltakhoz. Lényeges, hogy a gyerekek már elsõ osztályban is tudják, hogy vannak ehetõ és mérges gombák; érdemes külön kitérni arra, hogy a mesekönyvekben oly szívesen ábrázolt, óvodai jelként is népszerû piros pöttyös kalapú galóca milyen méltán viseli a gyilkos nevet. Gombafajtákról ld. pl.: Gombák Fürkész könyvek, Gondolat, Bp., 1989 Ehhez a feladathoz kapcsolódik könyvünk elsõ szépírás gyakorlata osztályban talán még kevésbé, késõbb azonban sajnos egyre fontosabb az, hogy a kisgyermek gyorsan írjon. Nem csoda, ha egyre elnagyoltabbak a betûi. E szépírás gyakorlatokkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az íráskép szépsége, tisztasága mindig érték maradhasson. Ha a könyv vonalazása, vagy a rendelkezésre álló hely nem megfelelõ, akkor természetesen füzetbe írják le a gyerekek az ajánlott sorokat. Érdemes talán még tanév elején kinevezni egy szépírás füzetet. (Régebben szokás volt szépen bekötött füzetet ajándékozni még a nagyobb gyerekeknek is, hogy ebbe írják-másolják legkedvesebb verseiket. Ez a szokás ihlette Szerb Antalt Örök barátaink címû kötete összeállítására). Tantárgy: Matematika, környezetismeret, írás 3. E jellegzetesen európai madarak a következõk: vadkacsa(5), fecske (9), fülesbagoly (6), harkály (3), sas (2), sirály (2), kékcinke (7), vörösbegy (8) A Kiskacsa fürdik kétféle dallama a következõ (szolmizálva, a szóköz nélkül egymás mellé írt hangok nyolcad értékûek, a szóközzel elválasztottak a negyedek minden szótagra egy hang jut): l, l,l, m m f mr r r / m rd d d r dt, l l. Illetve: l, mm m r m dd t, l (ismételve azonos a Kis kece lányom dallamával). 5

6 A Fekete-tó a Kárpátokban, a Magas-Tátrában van. (Természetesen nem bizonyított, hogy a dal csakugyan ehhez a tóhoz kötõdik, hiszen egyrészt a szöveg nem utal erre, másrészt a fekete tó a népköltészetben jelképes értelmû is lehet.) 4. Ennél a feladatnál melyet már elsõ osztályban is ajánlunk lényeges a szabadon szó, hiszen állatkertben zebrát és elefántot is láthatunk. A rajzok természetesen ki is színezhetõk. Ha házi feladatként adjuk, megkérhetjük a gyerekeket, gyûjtsenek a szarvasról, a mókusról, a medvérõl és a vaddisznóról fényképet, esetleg hozzanak képes könyvet. A kölyök mókus farka nem bozontos, a vadmalac csíkos, a szarvas-gidának nincs agancsa. (Nekünk talán magától értetõdik, de sok kisgyermek nem tudja, hogy a szarvas és az õz két különféle állat. Érdemes megmutatni a képeiket, és föleleveníteni a neveket: szarvasbika, szarvasünõ, õzbak, õzsuta). Ha állatkertekrõl beszélgetünk, hozzuk szóba, milyen a jó állatkert: olyan, ahol az állatok is jól érzik magukat, van elegendõ helyük, mozgásterük, természetes életmódjukat folytathatják. Ajánlott irodalom ehhez: Mertiny Andrea: Állatkertek. Tessloff és Babilon, Bp., 2001 ( Mi micsoda -sorozat) Tantárgy: Környezetismeret, rajz 5. A fák nevei fentrõl lefelé haladva: akác, tölgy, juhar, nyír, erdei fenyõ, hárs. A címerek vizsgálatát fõleg 3 4. osztályban ajánljuk. Elsõ lépésként nézzük meg a kihajtható borítón található ábrázolásokat! A tölgyfa levelei jól felismerhetõk: ezt látjuk Észtország, Franciaország és Olaszország címereiben. A többit, az olajfát és a pálmaágat már inkább csak segítséggel lehet azonosítani: olajágat láthatunk Ciprus, Olaszország és Málta címerében, pálmát pedig ugyancsak Máltáéban (a jobb oldalon). Görögország címerében babérkoszorú szerepel. Második lépésként az érdeklõdõ, jól olvasó tanulók utánajárhatnak egy-egy általuk érdekesnek talált címer részletes leírásának, a címerelemek jelentésének, s errõl beszámolhatnak a többiek elõtt. Érdemes ennél a feladatnál frontálisan is kitérni arra, hogy a címer: jelkép, így a címerek színei, részei jelentenek valamit. Ezeket a jelképes értelmeket épp úgy számon tartják és rendszerezik, mint a közlekedési táblákat. Errõl szól a címertan. Például a tölgy az erõt, a pálma- és az olajág a békét jelképezi. Lehet címere a tartományoknak, városoknak, családoknak, egyesületeknek is. (Különösen a fiúkat érdekelheti, hogy a páncélos lovagok pajzsán a család címere nemcsak dísz volt, hanem fontos jelzés is: innen lehetett tudni, barátot vagy ellenséget rejt-e a páncélzat.) A kiselõadások a kevésbé aktív gyerekeket is ösztönözhetik arra, hogy akár délutáni foglalkozás keretében megtervezzék, lerajzolják és kiszínezzék, kifessék családjuk, baráti körük stb. címerét. (Fontos hangsúlyozni, hogy a címer összetartozást is kifejez: tehát nekem nincs címerem, csak nekünk.) Az Interneten a igen érdekes adalékokkal szolgál az érdeklõdõ gyerekeknek is. Ajánlható még: Bertényi Iván: Kis magyar címertan. Gondolat, Bp., 1983 Ajánlott irodalom a fákról (a 10. és a 11. feladathoz is): Josef Reichholf: Az erdõ, Magyar Könyvklub. Bp., 1999 Beaumont, É. Vandewiele, A.: Fák és erdõk. Passage, Bp., 1997 Tantárgy: Környezetismeret, olvasás, rajz. Méz készíthetõ az akác és a hárs virágából. Talán lesz, akinek eszébe jut bár a fa levele ezen az oldalon nem került elõ, hogy erõteljes ízû, sötét színû méz készülhet a vadgesztenye virágaiból. Kerestessük meg a gesztenyefa levelét. (15. oldal.) 6. A feladat megoldásaként csak a tigrist és a pingvint kell kiszínezni. Késõbb ezeket bekarikázva elkülöníthetjük, hogy a gyerekek kedvük szerint színezhessék ki a többi állatot (mókus, borz, denevér, róka, farkas, varjú, medve) is. Ami a verseket, dalokat illeti, bizonyára sok javaslat lesz de borzról kevés költemény születik, ezért álljon itt Gryllus Vilmos Borz címû verse: 6

7 Fekszik a borz a barlangban, borzongva ásta hajnalban. Sáros a szõre, torzonborz, fújtat a sáros, morcos borz: Uh, ez az ásás borzasztó, gömbölyû horpaszt horpasztó. Szörnyû a lét, ha mozgalmas, Borznak a munka borzalmas! Jó szívvel ajánljuk itt Gryllus Vilmos Dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak címû két kottafüzetét, illetve CD-jét és hangkazettáját, valamint a Kaláka együttes 1986-ban megjelent, de máig sûrûn kiadott, örökzöld Nálatok laknak-e állatok? címû gyûjteményét (ugyancsak CD-n és hangkazettán). Emlékek, források hiányában versfaragással is megpróbálkozhatunk a gyerekekkel, fõleg 3 4. osztályban, amikor a rím, a rím-párok fogalmát tanítjuk. Hangsúlyos, egyszerû rímképletû mondókát alkotni könnyebb, mint gondolnánk. Elõször válasszuk ki az állatot, például: pingvin. Szögezzük le, hány szótagból áll a szó, s melyek a magánhangzói: ezek a legfontosabbak, ha rímet keresünk. Most pedig gondoljunk ki hozzá bármilyen rímelõ szót, szókapcsolatot egyelõre mindegy, mit jelent, csak valami értelme legyen, például: itt kinn, cin-cin stb. Míg szállingóznak az ötletek, az is kiderül, hogy számít a mássalhangzók összecsengése is. Ha már van három-négy elfogadható javaslat, akkor értelmet kell keríteni a szavak köré. Állapodjunk meg a sorok szótagszámában legjobb a négy vagy a nyolc, tapsoljuk el együtt néhányszor a kialakítandó mondóka ritmusát nem kell hosszabb két sorosnál, s már szinte készen is vagyunk. Például: Nem hívunk be, kedves pingvin: szobánk meleg, jobb lesz itt kinn! Vagy: Farsangra készül a pingvin. Egér lesz, gyakorol: cin-cin! Efféle hevenyészett apróságok minden közösségtõl kitelnek; faragásuk közben játékosan ismételhetõk a hang- és verstani ismeretek, leírásukkor érzékeltethetjük a sorok végén használandó írásjelek funkcióit, gyakorolhatjuk a helyesírást. A visszahúzódóbb gyerekek is lerajzolhatják, mi jut eszükbe a közösen szerzett mondókáról. Ajánlott irodalom: Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? Móra, Bp., 1981 Nefelejcs Szép magyar versek kisiskolásoknak. Szerk.: T. Aszódi Éva Móra, Bp., 1985 Tantárgy: Nyelvtan, környezetismeret, rajz 7. A madár szárnyát legyezõformájúra hajtogatott papírlapból is készíthetjük ha mindkét oldala színes (lehet mintás is), nem is kell kifesteni. Amint az ábra is mutatja, az elkészült madarat röptethetjük is, minél vékonyabb cérnán, annál jobb. Négy madarat két, egymásra keresztben helyezett, erõs fonallal rögzített hurkapálcára is köthetünk (minden pálcavégre egy madarat). Ha a kereszt középpontján föllógatjuk, kedves, közösen készített díszt akaszthatunk akár az osztályterem armatúrájára is. Tantárgy: Technika, rajz 8. A pillangót fel is nagyíthatjuk, a táblára erõsíthetjük: a színezés ekkor szinte társasjátékká válik, ami talán különösen a gyengébben teljesítõ tanulók aktiválására lehet hasznos. Addig vagy otthoni feladatként esetleg a jobb képességû gyerekek maguk is tervezhetnek hasonló szám-pillangót, tetszés szerinti mûveletekkel és színekkel. A sikerültebbeket az osztály falára is kitehetjük. Tantárgy: Matematika, rajz 7

8 9. Érdemes kiemelni, hogy a mandulafenyõ magja nem azonos a mandulával (csupán az íze hasonlít ahhoz). A gyerekek valószínûleg lucfenyõt rajzolnak majd, hiszen az a legismertebb. Ugyanakkor parkokban, erdõkben alighanem mindenki látott már erdei fenyõt. A 3 4. osztályosok szorgalmi feladata lehet egyéb fenyõfajták neveinek, képeinek, esetleg ágainak, tobozainak gyûjtése (vörösfenyõ, jegenyefenyõ, fekete fenyõ). Tantárgy: Matematika, környezetismeret, rajz 10. Fõleg 3 4. osztályosok számára megfelelõ feladat. Portugália azért is érdekes, mert csak egy ország (Spanyolország) a közvetlen szomszédja, viszont két tenger is határolja (Atlanti-óceán, Földközi-tenger). Portugáliába a kalandosabb kedvû gyerekek bizonyára hajóval utaznának akár végig a Dunán, aztán a Boszporuszon, a Dardanellákon, majd a Gibraltári-szoroson át. Ezt az útvonalat valószínûleg kevesen tehetjük meg a valóságban is, azonban e képzeletbeli utazás 4. osztályban már jó alkalom a térképismeret és az ezzel kapcsolatos fogalmak kontinens, sziget, félsziget, tengerszoros fejlesztésére. Az osztályban felfüggesztett térkép alapján a gyerekek kiegészíthetik saját könyvük vázlatos Európa-térképét, megjelölve a szorosokat, beírva a tengerek nevét. A térképismeretet játékosan is gyakoroltathatjuk: a) Ki talál meg leghamarabb egy megadott várost / folyót / tengert stb. a térképen? b) Ki talál meg leghamarabb egy körülírt várost / folyót / tengert stb. a térképen? (pl.: francia folyó, Lyonon át a Földközi tengerbe ömlik (Rho^ne); vagy: olasz város, édességet elneveztek róla, itt készül az igazi pizza (Nápoly). A tanulók csoportokat alkotnak, és versenyeznek. Kérdéseiket elõre is elkészíthetik. Ami a parafából készítet tárgyakat illeti, a gyerekeknek elõször talán az üzenõtábla fog eszébe jutni és a dugó. De láthatnak hõálló alátéteket, sõt padló- és falburkolatokat is. Tantárgy: Környezetismeret osztályban alkalmazható feladat. A levelek a következõ fákról valók (föntrõl lefelé haladva): nyír, vadgesztenye, hárs, juhar, tölgy, bükk, akác, erdei fenyõ. Ajánljuk ehhez a feladathoz az egyik, legszebb, már klasszikusnak számító könyvet: Csapody István Csapody Vera Jávorka Sándor: Erdõ-mezõ növényei, Natura, Bp., 1980; továbbá: Toman, J. Felix és mások: A természet képekben, Natura, Bp., Az állatok balról jobbra: õz, rénszarvas, farkas, béka (levelibéka, de emlékeztethet a zöld varangyra és a kecskebékára is), barnamedve, sün. Az alsó sorban lévõ állatok alszanak téli álmot. A rénszarvas házi állatként él a finneknél és a svédeknél is. (Andersen Hókirálynõ címû meséjében egy gazdájától elpártolt rénszarvas repíti Gerdát a lappok földjére.) Már 1. osztályban is megbeszélhetjük, mi a háziállat, s hogy mit jelent a téli álom. Érdemes kitérni arra is mert nem minden gyerek tudja hogy az õz és a szarvas két különbözõ állat. Egy elsõs jellemzõ meghatározása: Az õz a szarvas felesége. E tévhitet csak erõsíti az a körülmény, hogy Walt Disney Bambi címû filmjében és a film rajzaiból készített népszerû mesekönyvben is Bambi anyja õz, apja viszont szarvas. A feladat második részével (Észak-Európa, észak-európai országok) 3 4. osztályban érdemes foglalkozni, míg a vers- és énekgyûjtés mind a négy évfolyamon érdekes lehet; ha házi feladatként adjuk, nagyon fontos, hogy idõt kerítsünk az összegyûjtött versek és dalok elmondására, eléneklésére, illetve megtanulására. (Szomorú igazság, hogy a gyerekek egyre kevesebb mondókát, verset, dalt ismernek ragadjunk meg minden alkalmat arra, hogy pótoljuk ezt a hiányt!) A ritkán megénekelt sünrõl kedves dalt találunk Gryllus Vilmos már említett kazettáin (Szúrós gombóc jár a kertben ), továbbá a békáról is (Békamama lesben áll ). Tantárgy: Környezetismeret, rajz, írás 13. Leginkább 1 2. osztályban hasznos feladat. A kérdésre többféle válasz születhet, hiszen csak a csiga bírja el a hátán a házát, viszont a nyúl a legnagyobb, a szitakötõ pedig olyan gyors röptû, hogy még tekintetünkkel is alig tudjuk követni. Az a lényeg, hogy ki-ki indokolja állítását, fontolja meg az elhangzó ellenvéleményeket is, és esetleg hagyja, hogy meggyõzzék az ellenérvek. Tantárgy: Környezetismeret, rajz 8

9 osztályban már önálló kutatómunkaképpen adhatjuk fel a vaddisznó életmódjára vonatkozó kérdések megválaszolását. A makkot a gyerekek gyûjtõmunkájuk eredményeként hozhatják magukkal. Gyufaszál helyett hurkapálcikát is használhatunk. Jobban áll a vadmalac füle, ha a fején kicsit bevéssük a helyét, és a ragasztóval bekent füleket a résbe illesztjük. A vaddisznó olyan erdõkben él, ahol sûrû az aljnövényzet: a talajban túr táplálék után, mely noha a vaddisznó mindenevõ fõleg növényi eredetû. A szerencsétlenül járt horvát bán, a költõ és író, Zrínyi Miklós volt. Tantárgy: Környezetismeret, olvasás, technika osztályosok számára való feladat. Vita tárgya lehet, illik-e az udvarba a sün vagy a gólya. Engedjünk mindig teret a vitáknak, még akkor is, ha sürget az idõ: a gyerekek ebben az életkorban tudják legjobban megtanulni, hogyan lehet és kell érvelni, meggyõzni, vitatkozni anélkül, hogy ez veszekedést jelentene. A mondókára vonatkozó feladat szándékosan kétértelmû: saját maguk által kitalált kis rigmust is írhatnak a gyerekek vagy írhatunk velük közösen, de felidézhetnek egyet emlékezetbõl is. Itt is lényeges, hogy gondosan, minél pontosabban, szebben írjanak. Ajánlott irodalom: Felix, J. Hísek, K.: Öt kontinens állatai. Új ex libris, Európa, Bp., 1998 Tantárgy: Rajz, környezet, írás, olvasás 16. A magunk részérõl órai munkaképpen ajánljuk a rajz másolását, mert míg a gyerekek dolgoznak, értékes megfigyeléseket tehetünk készségeikkel és képességeikkel kapcsolatban. A mese-, ének- és versgyûjtést házi feladatként adhatjuk. Ez 1 2. osztályban inkább a már ismertek felidézése osztályban két-két gyerek közösen végezhet gyûjtést az iskolai vagy az iskola, illetve a lakóhely közelében lévõ könyvtárban. Andersen A rút kiskacsa címû meséje valószínûleg mindenkinek eszébe jut majd, de az ugyancsak Andersen által írt A Vadhattyúk vagy a Grimm-mesék közt számon tartott A hat hattyú már kevésbé ismert. Itt jegyezzük meg, hogy sajnos mind kevesebb gyerek számára megszokott és magától értetõdõ, hogy mesélnek neki, holott a mese a kisgyermek jogos, sõt fiziológiás igénye. Ha szeretnénk könnyen, gyorsan csodát mûvelni, meséljünk! A mesére szánt idõ megtérül. (A legnehezebben együttmûködésre bírható gyerek is megszelídül ekkor lehet ugyan, hogy csak a mese idejére. Könyvtáros kollégánk végsõ elkeseredésében, szinte már tehetetlenségében mesélni kezdett a hozzá beterelt lyukas órás nyolcadikosoknak, és ekkor is kicsöngetésig tartó csoda történt.) Tantárgy: Rajz, olvasás 17. Elsõseinket is bátoríthatjuk arra, hogy találjanak ki mesét, illetve rövid történetet vagy ketten, hárman együtt jelenetet. 2. osztályban ezt le is írathatjuk, a 3 4. osztályosok pedig már a hármas tagolás szempontjaira is figyelhetnek. Ha órai munka keretében gyurmáznak a gyerekek, már elõre hozhatnak képet az állatról, amit majd megmintáznak. Játszhatunk úgy is, hogy ki-ki elkészíti az állatát, de nem mondja meg, mi az: találják ki a többiek. Vitás helyzetekben ott a kép. Tantárgy: Technika, környezetismeret, fogalmazás, írás 18. A legrövidebb út egyben az egyetlen olyan útvonal, amelyen nem kell visszafordulni. Már a legkisebbek is biztosan eljutnak a szénakazalig. A nagyobbak vagy az ügyesebbek pedig a minta alapján külön lapra vagy füzetbe elkészíthetik saját útvesztõjüket. A szerencsésebbek még láthatják, hogyan szántanak ma is lóval olyan kerteket, amelyek túl nagyok a kézi ásáshoz, de kisebbek annál, hogy traktorral érdemes legyen dolgozni rajtuk. Lovas kocsit vagy városnézõ fogatot is bizonyára sokan láttak már. Talán lesz, akinek eszébe jut az idomított cirkuszi ló is, de legtöbben mégis valószínûleg a sportlovaglást vagy a mûlovaglást említik majd (és méltán, hiszen ott is ló és lovas közös munkája hozza meg a sikert). Pollen-allergiás sajnos szinte minden családban akad (ezen belül a parlagfû által kiváltott allergiás tünetek a legveszélyesebbek). Érdemes szót keríteni a megelõzésre: virágzás elõtti kaszálás, gyomirtás stb.). Tantárgy: Környezetismeret 9

10 19. Kör, téglalap, egyenlõ szárú, illetve egyenlõ oldalú háromszögek a felhasznált elemek száma és színe természetesen tetszõleges lehet. Változatképpen elsõsök, másodikosok színes papírból elõre kivágott, a keretbe még beilleszthetõ méretû elemekbõl is dolgozhatnak. Másodikban már akár úgy is, hogy õk vágják ki az elemeket. Negyedikesek már számfeladatot is kaphatnak: megadott méretû oldalak nehezítésként: megadott kerület alapján szerkesszenek meg és vágjanak ki téglalapot és háromszöget. Tantárgy: Rajz, technika, matematika 20. A virágok balról jobbra: harangvirág, kamilla, pipacs, rózsa, írisz, muskátli, orgona, gyöngyvirág, kamilla, ibolya, tulipán, árvácska, nefelejcs. A kerítés nem választja el a réti és a kerti virágokat: a gyöngyvirág és az ibolya kertünk dísze is, s nefelejcset is láthatunk senki által sem mûvelt árokpartokon. Hívjuk fel a figyelmet az ibolya és az árvácska hasonlóságára. Az ibolya az árvácska és a viola rokon növények; az árvácska latin rendszertani neve pedig: viola tricolor. Nézzük meg, minden árvácska három színû. Adhatunk a képrõl számfeladatot is (összeadás, szorzás). Ajánlott irodalom a virágok jobb ismeretéhez: A magyarság virágai. Képes virágkalauz Rapaics Rajmund nyomán. Anno, Bp., 2003 Kiegészítésképpen ide kívánkozó szép népdalunk a Virágok vetélkedése. Megtalálható pl.: Járdányi Pál (szerk.): Magyar népdaltípusok. Editio musica, Bp., 1971; Kodály Zoltán Vargyas Lajos (szerk.): A magyar népzene. Zenemûkiadó, Bp., 1981 Járdányi kötete kiválóan alkalmas arra is, hogy abból a gyerekek 3., 4. osztályban már önállóan is keressenek olyan népdalokat, amik virágokról (is) szólnak. Még az sem baj, ha nem szólal meg a dallam (sajnos kevés a kottaolvasó alsó tagozatos): a ritmikus, rímes szövegek önmagukban is szépek. Tantárgy: Környezetismeret, rajz, ének 21. A gyógyteák jótékony hatásáról beszélgethetünk e feladat kapcsán. A képeken bodza- és kamillavirág, valamint csipkebogyó látható, de szólhatunk pl. a borsmentáról, a csalánlevélrõl, az ánizsról stb. is. A feladat bõvíthetõ 3 4. osztályban úgy is, hogy a gyerekek rövid, tagolt, irányított fogalmazást írnak pl. Gyógyulás gyógyszer nélkül vagy Fûben-fában orvosság címmel. A hársfa virága nincs a képek között ezt önálló keresés után lerajzolhatják a gyerekek. Ha tavasszal kerítünk sort erre a feladatra, akkor hozhatunk is magunkkal hársfavirágot. A hársfa városi parkokban is gyakori, ráadásul többféle alfaja ismert, s ezek bár nagyjából egy idõben, mégsem egyszerre virágzanak. (Hársfavirág-kozmetikumokat pl. a Rossmann cég forgalmaz.) Bizonyára lesz olyan kisgyerek, aki emlékszik Andersen Bodza-anyóka címû meséjére. Ha mégsem, szánjunk rá idõt, olvassuk fel! Andersen meséit Rab Zsuzsa örök-szép fordításaiban, a Grimm-meséket pedig Rónay György tolmácsolásában ajánljuk: minden mondatuk irodalom. Franz Schubert írta A hársfa (Der Lindenbaum) címû dalt Wilhelm Müller versére, Téli utazás (Winterreise) címû dalciklusa részeként. A dal teljesen függetlenül Schubert osztrák származásától a német kultúra szerves része lett, olyannyira, hogy van német adó, mely ezzel köszönti az újesztendõ elsõ perceit. Meghallgathatjuk Gryllus Vilmos bodzavirágról szóló, könnyen megtanulható szép dalát is, Nemes Nagy Ágnes versére, melynek címe Tavaszi felhõk ( Csigahéj címû hangkazetta, ill. CD). Tantárgy: Környezetismeret, fogalmazás, olvasás, ének 22. A második és a harmadik versnek ismert dallama is van: az elõbbit Kodály Zoltán, az utóbbit pedig Gryllus Vilmos zenésítette meg (utóbbi hallható a Dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak címû kazettán, ill. CD-n). Egyúttal ajánljuk a Kikelet címû, szép reprodukciókkal díszített kis könyvet is (szerk. Horváth Péter Pál, Pallasz Stúdió, Bp., 2000). Bõvítésképpen a versidézetek másolhatók vagy tollbamondás után is leírhatók. Tantárgy: Olvasás, nyelvtan, rajz, ének 10

11 23. A gyerekek bizonyára a vízisiklóra emlékeznek legjobban. Fontos hangsúlyozni, hogy nem minden veszélyes állat káros a kígyó mérgébõl is készülhet gyógyszer. Ezzel szemben a darázsról nemigen lehet jót mondani; biztosan lesznek, akik beszámolnak arról, milyen súlyos tünetekkel járhat a darázs csípése. Ismét ajánljuk Gryllus Vilmos egyik versét és dalát ( Dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak, 2. ). Ajánlott irodalom: Manfred Niekisch: Hüllõk és kétéltûek. Mi micsoda. Tessloff Babilon, Bp., 2001 Móra Ferencné (Walleshausen Ilona, ( ) szakácskönyve 1928-ban jelent meg elsõ ízben, és maga Móra Ferenc is némi öniróniával jegyezte meg, hogy azon több haszon lesz, mint az én irodalmi remekeimen! Móráné híres háziasszony volt, míg Móra Ferencet kevéssé érdekelték az asztali élvezetek. A receptet érdemes kipróbálni osztálynak, családnak egyaránt. Vaj helyett margarint is használhatunk (de nem sózott vajjal az igazi). A recept másolásakor ismét fontos, hogy a gyerekek gondosan, pontosan, szépen írjanak az írás sebessége ne legyen szempont! Tantárgy: Környezetismeret, ének, olvasás, írás, technika, matematika 24. A virágok formáiból ki-ki kedve és élményei szerint emlékezhet a kertek virágaira. Íme, ötletként egy a lehetséges megoldások közül: rézvirág, nefelejcs, tulipán, lobélia. Tulipán helyett bizonyára elhangzik majd a paprikavirág neve, rézvirág helyett pedig talán a bársonyvirágé. Ennek a feladatnak az lenne a lényege, hogy a gyerekek a kerti virágok képeit nézegetve s így azokkal ismerkedve bukkanjanak hasonlókra, s választásukat indokolják is meg, így gyakorolva a növényi részek neveit. Alkossanak virágneveket a virágokban szereplõ betûkbõl. Elsõ osztályban még a betûk felismerése is cél lehet; felsõbb osztályokban már beszélõ virágokat is tervezhetnek e gyerekek: pl. a pipacs, rózsa stb. betûinek felhasználásával próbálják ábrázolni magát a növényt. A legszebb munkákat közszemlére tehetjük. Tantárgy: Olvasás, írás, környezetismeret 25. A feladat játékos versengés eszköze is lehet, a gyerekek képessége szerint ki-ki önállóan vagy két-háromfõs csoportokban alkot újabb szavakat a) szavanként haladva (1. osztályban csakis így); b) soronként véve alapul a felhasználható betûket. Bõvítésképpen megbeszélhetjük, melyik növénynek mely részét fogyasztjuk, s melyikbõl milyen étel készíthetõ. A receptbõl igen finom, esetleg lekvárral narancslekvárral az igazi vagy krémmel is tölthetõ sütemény lesz, mely könnyen készíthetõ, és töltelék nélkül, cukormázzal is biztosan sikert arat. A szöveg írásakor megint mind a négy osztályban legyen fontos a szép külalak. Tantárgy: Környezetismertet, nyelvtan, írás, matematika 26. Ez a feladat csak az 1. osztályosokat köti le tartósan, késõbb kiegészítõ vagy fakultatív feladat lehet. Tantárgy: Technika, környezetismeret 27. A keretek tetszés szerint kitölthetõk, tovább rajzolhatók. Bõvítésképpen 3 4. osztályban a gyerekek is írhatnak találós kérdéseket: a) elõre megnevezzük az állatot vagy a növényt, és meglátjuk, ki mit ír; b) ki-ki felolvassa a találós kérdését, és a többiek kitalálják, mire gondolt ha nem találják ki, segítségképpen rajzolhat a táblára hasonlóan a könyv keretes ábráihoz. Ajánljuk a következõ kötetet, melyben további irodalom is található: Tóthné Pánya Marianna (szerk.): Zöld burokban születtem Tóth Kiadó, Debrecen, 2002 Tantárgy: Olvasás, rajz 11

12 28. A képek egyrészt a földrajzi alapfogalmak gyakorlására alkalmasak, másrészt irányított beszélgetés keretei közt egymás nézeteinek átgondolására, a társak által átadott ismeretek elfogadására és elsajátítására. A képek olyanok, hogy emlékeztethetnek magyar tájakra (még a negyedik kép is idézheti a magyar Vend-vidéket) és határainkon túli helyekre egyaránt. Ez a feladat akkor tölti be hivatását, ha osztályunk minden tanulóját szóhoz juttatja, és ha senki nem érzi azt, hogy az õ ötlete jobb vagy rosszabb, mint másoké. Tantárgy: Környezetismeret, fogalmazás 29. A leghosszabb folyó a Duna (2842 km), Németországban ered (a Fekete-erdõben), majd Ausztrián, Szlovákián és Magyarországon áthaladva Romániában ömlik a Fekete-tengerbe. A legnagyobb tó Svédországban található, neve Vänern, területe 5585 km 2. Félsziget pl. Olaszország, de Spanyolország és Portugália is; a Skandináv-félszigeten található Norvégia, Svédország, valamint Finnország egy része. Szigetország pl. Nagy-Britannia, Írország, Ciprus. Görögország egy része a Peloponnészoszifélszigeten van, de ezen kívül számos sziget alkotja. Az Európai Unió legmagasabb hegye Franciaországban található: Mont Blanc (4807 m). Magas hegyeket láthatunk Ausztriában, Svájcban, Olaszországban (Alpok), Szlovákiában, Lengyelországban (Kárpátok) is. Olaszországban vulkánok is találhatók: az Etna (3263 m) és a Vezúv (1277 m). Ajánlott olvasmány: Az Európai Unió. Mi micsoda sorozat. Tessloff Babilon, Bp., 2003 Sz. Debreceni Erzsébet Veres László: Európa. Szalay, Kisújszállás, é.n. II. Várak, falvak, városok Mesterségek, mûvészetek 1. Ennél a feladatnál is megragadhatjuk az alkalmat, hogy megfigyeltessük a várak különbözõ építészeti stílusát. A legkisebbek is láthatják, hogy a luxemburgi vár mennyivel díszesebb, tágasabb, mint pl. az észt vagy a portugál. Párhuzamként említhetünk magyarországi példákat: a nagyvázsonyi Kinizsi-várat láthatóan harciasabb hangulatban tervezték, mint, mondjuk, a keszthelyi Festetics-kastélyt. Beszélgethetünk arról, hogy a várak nemcsak a benne lakókat védték, hanem szükség esetén a vár környékén élõket is. Hívjuk fel a figyelmet a vár és a város szavak közös eredetére (sok városban láthatók még régi városfalak). A várak, a kastélyok minden gyerek számára érdekesek, és biztosan lesznek, akik jártak már ilyenekben, itthon vagy külföldön. Hozhatnak róluk képeslapot, könyveket, és 3 4. osztályban már a térképen is megkereshetjük, merre találhatók. Bõvítésképpen 1 2. osztályban ki-ki (esetleg három-négy gyerek együtt) lerajzolhatja azt a várat, amit szívesen építtetne, és mesélhet róla. Fontos idõt szánni arra, hogy a gyerekek egymást is meghallgassák. Ha csoportokban dolgoznak a gyerekek, használjunk nagy méretû csomagolópapírt (esetleg többet összeragasztva), zsírkrétát, temperát, színes, papírokat, ezüst- vagy aranyszínû alufóliát stb osztályban irányított fogalmazást írathatunk: a) kiválasztott (esetleg behozott) kép alapján a vár leírása, vagy Ha a vár az enyém volna címmel; b) Ha várúr / várúrnõ volnék címmel saját vár lerajzolása (a 33. oldalon megjelölt helyre vagy külön lapra) és fogalmazás írása. Még nagyobb gyerekeknek is örömet szerez, ha begyûjtött kisebb-nagyobb dobozokat (gyógyszeres, illatszeres stb.), WC papír-hengereket 12

13 egymáshoz ragasztva készítenek várat, amit aztán jó fedõ temperafestékekkel befestenek, ezüst- vagy aranyszínû alufóliával beragasztanak. A hengereket bástyaalakúvá vághatják, vagy rajzlapból kivágott, kúp alakú tetõvel toronnyá alakíthatják. Némi madzaggal és leleménnyel még felvonóhíd is készülhet. Több héten át is gyûjtethetjük a dobozokat, és itt is érdemes három-négyfõs csoportokat létrehozni. Ajánlott irodalom: Lovagvárak és gótikus katedrálisok. Larousse-Officina nova, Bp., 1994 A reneszánsz és a humanizmus fényei. Larousse-Officina Nova, Bp., 1994 Dercsényi B. Kaiser O. Koppány T.: Magyar kastélyok. Officina 96, Bp., 1999 Tantárgy: Fogalmazás, környezetismeret, technika, rajz osztályosok számára tervezett feladat, szervesen kapcsolódik az elõzõhöz. A vár szót tartalmazó településnevek kereséséhez a térképen kívül használható a postai irányítószámok jegyzéke is annál is inkább, mivel ebben minden magyarországi település neve megtalálható. Bõvítésképpen 3 4. osztályosok már utánanézhetnek néhány településnév eredetének. A c) feladatnál ajánlatos, hogy azonos nyelvet tanulók együtt dolgozzanak, és közösen mutassák be a településneveket. Ajánlott irodalom: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai, Bp., 1997 A 33. oldalon ábrázolt mesteremberek a következõk: kovács, ács (hajóács), fazekas, kádár. Érdemes említeni a mesterség és a mester szavak kapcsolatát, és beszélgetni arról, mit is jelent, ha valaki mestere a szakmájának. Tantárgy: Olvasás, nyelvtan, rajz 3. Az útvesztõs feladat a legkisebbeknek való, a szófejtõ és a lovagok életmódját firtató bõvítve 4-eseknek is, különösen azért, mert általa az irodalomkutatás alapjaival is ismerkedhetnek a gyerekek. A lovagias szó jelentésének érdemes utána nézni A magyar nyelv értelmezõ szótárában, esetleg A magyar nyelv történeti etimológiai szótárában. A lovagokról önállóan gyûjthetnek információt a 3 4. osztályosok az iskolai vagy a lakóhelyükön lévõ könyvtárban. Fontos, hogy már most megszokják: fel kell jegyezni szerzõjét, címét és megjelenésük évét mindazon könyveknek, melyekre hivatkozni akarnak. Az összegyûjtött adatokat valószínûleg még nem tudják írásba foglalni, ezért ha nem könyvtári óra témájául választjuk a feladatot, a talált könyvek pontos adatait és szóbeli beszámolót kérjünk. Tantárgy: Olvasás, nyelvtan 4. A hat eltérés a következõ: bal oldali bástyafal, bal oldali legmagasabb torony, kétablakos torony mögötti kistorony csúcsa, elülsõ fal ablakai, jobb elülsõ torony ablaka, jobb szélsõ bástyafal. Bõvítésképpen tervezhetnek a gyerekek hasonló vár-párokat (ne több mint hat különbséggel). Lehet vetélkedni is: lesz-e rajz, amelyik mindenkin kifog? Tantárgy: Rajz osztályban ez a feladat is alkalmat adhat a játékos vetélkedésre. Használhatjuk a földrajzi atlaszokat, esetleg a nagytérképet is (de ez a gyerekektõl nagyobb fegyelmet kíván). Alakíthatunk kisebb csapatokat. Az a gyerek vagy csapat gyõz, aki adott idõ alatt több megfelelõ helységet talált, és azokat a legkevesebb hibával írta le. A rendelkezésre bocsátandó idõt a gyerekek képességei szabják meg, de 20 percnél nem érdemes többet adni. Tantárgy: Környezetismeret, nyelvtan 6. A rajzon látható házak azokat a házsorokat kívánják felidézni, amelyeket eredetileg az iparosodó és ezért gyorsan népesedõ Londonban építettek, s amelyek azóta számos nagyvárosban megtalálhatók. Az 2. osztályosok számára érdemes megmondani, hogy pl. az ajtók vagy a kapuk, kémények számát figyeljék. Az 1. osztályosokkal még a házak színébõl is érdemes kiindulni, illetve korongok segítségével, frontális irányítással alkothatnak számfeladatokat. Pl.: Rakjunk ki annyi piros korongot, ahány ajtó van a képen! Vagy: Három kapu egyforma, a negyedik ezektõl különbözik. Rakjuk ki korongokkal! stb. 13

14 3 4.-ben természetesen nehezítenünk kell a szempontokon; 4. osztályban pl. kiszámíthatják a gyerekek az elõkertek kerületét, ill. területét is, sõt akár az elülsõ falak festéséhez szükséges festékmennyiséget (ráadásul az ablakok felületét le kell vonni). Tantárgy: Matematika 7. József Attila: Altató. A rajzos feladatot érdemes az egész vers ismeretében végeztetni, akár csoportbontásban is: nagyméretû papírra (pl. csomagolópapír), különbözõ technikákkal 3 5 gyerek ábrázolhat egy vagy két versszakot, amit aztán közszemlére is kitehetünk. Azt ajánljuk, egyetlen tanítási óra alatt készüljenek el a munkák, tehát érdemes a verset egy elõzõ óra alkalmával közösen elolvasni megbeszélni, és a szükséges eszközöket elõkészíteni. Ha a gyerekek legalább néhány percig tudnak titkot tartani, szünetben, ha a munkák elkészültek, hívjuk be a párhuzamos osztály tanulóit: próbálják kitalálni (esetleg némi segítséggel, szükség esetén akár a barkochba játék módszereit is segítségül híva), melyik versrõl rajzoltak a gyerekek. Tantárgy: Olvasás, rajz 8. Bár a feladat elsõ része roppant egyszerûnek tûnik, valószínûleg nagyobb diákjaink is vitatkozni fognak a végösszegen: pl. a prágai csomag mögött egy vagy két másik van-e? Számfeladatképpen 1 2. osztályban ajánljuk, a zászlók esetleg kiegészítésképpen a címerek rajzolása viszont a 3 4-eseket is megdolgoztatja. Õk a térképen már a városokat is megkereshetik. Tantárgy: Matematika, környezetismeret, rajz 9. A feladat elsõ részét fõleg 2 4. osztályosoknak ajánljuk. A bal szélsõ képen látható templom több ókori görög mûemléket idézhet: az athéni Akropoliszt épp úgy, mint pl. az ugyancsak athéni Héphaiszteiont, de ilyen pl. az itáliai Paestum temploma is. A középsõ kép a berlini Brandenburger Tor (Brandenburgi kapu), a jobb szélsõ pedig a helsinki városháza (de épp ilyen az athéni Parlament épülete is). Magyarországon számos középületünk hordoz klasszicista stílusjegyeket, így akár a timpanon, akár az oszlopsor jelenléte már hasonlóságot jelenthet. Kiegészítésképpen gyûjthetnek, illetve hozhatnak a gyerekek a feladathoz illõ képeslapokat, az adott épület rövid bemutatásával. Belvárosban lévõ iskolákban pedig (Budapest, Gyõr, Eger ) délutáni programképpen akár sétát is tehetünk, ahol a gyerekek tudatosan is megfigyelhetik az esetleg naponta látott házak építészeti jellegzetességeit. Könyvtári óra során megfigyeltethetjük az egyes oszlopfajták ión, dór, korinthoszi közti különbségeket is. A feladat második része 1 2. osztályosok számára készült. Tantárgy: Környezetismeret, rajz, olvasás, matematika 10. Az Orient-expressz minden évben kétszer õsszel és tavasszal Budapesten is megáll néhány napra. Míg az utasok különféle programokon vesznek részt, addig az érdeklõdõk megtekinthetik a szerelvényt, sõt egy-egy háló- és étkezõkocsiba is benézhetnek. Ilyenkor a vonat a Nyugati pályaudvarról a Vasúttörténeti parkba megy néhány órára, s az angol-olasz személyzet pazar egyenruhában, szigorúan õrködik az érdeklõdõk rohama fölött. Budapesti gyerekek figyelmét érdemes felhívni erre a látványosságra, melyrõl bõvebbet a Vasúttörténeti Park honlapjáról lehet megtudni (www. vasuttortenetipark.hu). A feladat leginkább 3 4. osztályban hasznosítható önálló szövegértési feladatként, de maga a szöveg 2. osztálytól feldolgozható. Kiegészítésképpen kikerestethetjük az (igekötõs) igéket, bekarikáztathatjuk a múlt idõ jelét, a tárgy ragját stb. Tantárgy: Olvasás, matematika, környezetismeret osztályosok számára. A feladat lényege az, hogy nincs rossz megoldása. Fontos azonban, hogy a rövid fogalmazásban a kép minél több lényeges eleme benne foglaltassék (erdõ, piknik, játékállatok). Bizonyára lesznek elemzõbb hajlamú gyerekek, akik azon fognak gondolkodni, hogyan kerültek a játékok gazdáik nélkül az erdõbe különösen azért, mert az egyik nép- 14

15 szerû mesecsatorna már egész sorozatot közölt elhagyott játékok kalandjairól. Mások inkább a jelenet aprólékos leírására figyelnek majd. Törekedjünk arra, hogy valamennyi fogalmazást felolvastassunk és megbeszéljünk osztályban közösen beszélgessünk a képrõl, és írassunk le néhány együtt megfogalmazott mondatot; esetleg el is játszhatjuk a jelenetet. A szereplõk neveit már az elsõsök is leírhatják. Tantárgy: Írás, fogalmazás 12. A kép tornácos parasztházat ábrázol, mely a Kárpát-medence népeinek építészeti jellegzetességeit hordozza, s amely ma reneszánszát éli, részben eredeti formájában, részben pedig mediterrán építészeti elemek ötvözésével. A ház gyurmából való elkészítése élénk alkotói fantáziát igényel. Legjobb, ha rajtáblán készítjük; kell hozzá gyurmanyújtó és vágóeszköz is, ezért ezt a feladatot is 2 4 fõs csoportokban érdemes végezni. Aki nem fér hozzá a ház készítéséhez, formázhat kerítést az udvar kialakításához, majd háziállatokat is. Tantárgy: Környezetismeret, technika 13. A feladatban minden korosztály (1 4. osztály) megtalálja a számára megfelelõt. Az a) pont számfeladatának megfogalmazásakor érdemes a táncosok mozdulatainak különbségeire is figyelni. A b) pont két bajor férfi ruházatának eltéréseire kell vadászni a legkisebbeket foglalja el. A c) pont elsõ része 1 2. osztályosoknak való, míg a második 3 4-eseket gondolkodtat el. A d) pontot fõleg 3 4-eseknek szánjuk. A jobb oldali alsó képen látható magyar népviselet; fölötte van a spanyol (spanyolfal), efölött a görög (görögtûz), ettõl balra pedig a már látott bajor (bajor sör), majd a bal szélsõ kép svéd (svédasztal). Magyarázzuk meg a kiegészített szavak jelentését! Javasoljuk, hogy a lap alján lévõ szólás magyarázatát önállóan fogalmazzák meg a gyerekek. Kapcsolódási lehetõséget kínál a III. rész 5. feladata. Tantárgy: Matematika, nyelvtan, környezetismeret 14. A bal oldali rajz a magyar: az erdélyi (ma: Románia) Korondon készítenek hasonlót a fazekasok. A középsõ váza a görög (úgynevezett feketealakos, ókori eredetû, és a trójai háború egyik részletét ábrázolja). A harmadik váza észak-olasz stílusú. A darabok összerakását természetesen gondolatban végezhetik el a gyerekek, s ezután kell lerajzolniuk az eredeti képeket. Tantárgy: Rajz osztályosoknak szánt feladat. Érdemes külön megfigyeltetni az öltözéket, melynek szinte minden eleme a frizurától a saruig idõtállónak bizonyult, a klasszicista stílus uralmának végeztével is. Tantárgy: Rajz osztályosoknak. a) pont: Az olaszországi Velencében (Venezia) készült a fénykép. A városból kitiltották az autókat, így az iskolások is vízi úton ha nem is gondolán, de motorcsónakon utaznak. Számfeladat alapjául szolgálhatnak pl. a sorakozó gondolák (nem is könnyû megszámlálni õket ), a vasrácsok, a boltívek, az oszlopok, a póznák stb. Keressék meg a gyerekek a térképen a várost és a mi Velencénket is! Kiegészítésképpen próbálkozhatnak a két hely közti távolság meghatározásával. Aki már tanul idegen nyelvet, azt érdekelheti, hogy Velence azon városok közé tartozik mint pl. Bécs is, amelynek németül is (Venedig), angolul is (Venice) saját neve van. A Velence név eredetérõl ld.: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai, Bp., több kiadás. b) pont: Kérjük meg a gyerekeket, hogy aki tud, hozzon képet a londoni double-decker -rõl! Ma is közlekednek még London legforgalmasabb útjain olyan buszok, amelyekben a leszállást jelzõ csengõ nem elektromos, hanem az utastér felsõ részén feszesen áthúzott zsinór vezetõ felõli 15

16 végén van egy csengettyû. Ha le akarunk szállni és csakis ekkor: az esetleg kísértésbe esõket a szinte minden buszon jelenlévõ kalauz megbünteti, meghúzzuk a zsineget. Tantárgy: Környezetismeret, matematika számára való feladat. A rajzok készítésekor mindenféle közlekedési eszköz szóba jöhet kiegészítésképpen, akár a gyerekek fantáziájának szülöttei is. Tantárgy: Környezetismeret, rajz III. Szokások és ünnepek osztályosoknak ajánljuk a feladatot. Bizonyára lesznek osztályok, ahol a szemléltetett köszönési formákon kívül más változat is a gyerekek eszébe jut. Akár azért, mert õk maguk más nyelvet is ismernek (szlovák, román, valamely roma nyelvjárás, horvát, szerb, szlovén, kínai, arab stb.), akár azért, mert az említett nyelveken másképp is tudnak köszönni. Az 1 5. feladatok bármelyike alkalmas arra, hogy beszélgessünk a nemzetiség, kétnyelvûség fogalmáról. Minden tanító tapasztalatból tudja még akkor is, ha legszívesebben elfelejtené, mennyi elõítélet szivárog be az osztályok életébe még a legnagyobb jóindulat mellett is. Talán épp a spontán, kötetlen beszélgetések legalkalmasabbak a lappangó elõítéletek hatástalanítására. Fontos, hogy minden javaslatot meghallgassunk, és írassunk is a táblára (ha bizonytalanok vagyunk a mondatok helyesírásában, elõre gondoljuk át, milyen lehetõségekre kell számítanunk, és nézzünk utána ezeknek). Tudatosítsuk, hogy a betûk hangértéke nyelvenként különbözõ lehet. Tantárgy: Olvasás, írás, nyelvtan, rajz osztályosok számára. Megoldások: finn szauna, svédasztal, angol humor, görög táncház. Ha házi feladatként adjuk, kérhetjük, nézzenek utána a gyerekek a szókapcsolatok jelentésének a Magyar Értelmezõ Szótárban. Kitérhetünk az írásmód fontosságára: a svédasztal (önkiszolgáláson és széles választékon alapuló fõétkezés) mást jelent, mint a svéd asztal (asztal, mely svéd eredetû). Az angol humor magyarázatakor talán azt érdemes kiemelni, hogy nem nevettetni akar, inkább mosolyogtatni, és nem mások kifigurázása a célja. a görög táncházról szólva beszélgethetünk arról, ki milyen táncházat ismer (a különbözõ magyar táncokat tanító táncházakon kívül van pl. szlovák, sváb, ír, skót táncház is). Tantárgy: Nyelvtan, fogalmazás 3. A 3 4. osztályosoknak ajánljuk. Ha házi feladatképpen adjuk, ajánlhatjuk O. Nagy Gábor: Mi fán terem? címû kötetét. Esetleg lesznek gyerekek, akik észre veszik, hogy a két megállapítás közmondás tulajdonképpen ellentétes nézeteket képvisel. Az elsõ a más szokások, más ízlések összeférhetõségének magától értetõdõ természetességét emeli ki, míg a második arra int, hogy alkalmazkodjunk a többség igényeihez. Érdemes beszélgetni arról, kihez melyik nézet áll közelebb. (A kompromisszumos megoldást ekkor az jelentheti, hogy pl. Rómában nem feltétlenül kell azt várni, hogy a magunk megszokott módján ehetünk vagy alhatunk; szokásaink átmeneti föladása pedig segíthet abban, hogy jobban megismerjünk más kultúrákat). Tantárgy: Nyelvtan, fogalmazás 4. A 2 4. osztályosok számára ajánljuk. Az ábrázolt élõlények és tárgyak neve az alsó tagozatban leggyakrabban tanult két nyelven, vagyis angolul és németül hasonló a magyarban használatoshoz (legnagyobb az eltérés a sál angol megfelelõje scarf esetében). A feladathoz kapcsolódó bõvítési lehetõség szótárhasználat akkor is tanulságokkal szolgál- 16

17 hat, ha az osztály nem tanult nyelv szótárát böngészi. Tudatosíthatjuk, hogy a betû a hang egyezményes jele; hogy az egyezmény nyelvenként, illetve népenként különbözhet, s hogy ugyanígy egyezményen alapul a hangalakhoz, betûsorhoz kapcsolódó jelentés is (pl. magyarban az ír hangalak lehet ige vagy fõnév, de ugyanez a hangalak németül más betûsornak ihr felel meg, ráadásul a nõnemû személyes névmás Genitivusa vagy Dativusa, míg angolul az ear azt jelenti: fül.) Kiegészíthetjük a feladatot az 5. feladat nemzetiségi nyelvekre vonatkozó részével ( Ha van olyan ismerõsöd ) is. Tantárgy: Nyelvtan, olvasás osztályosok számára ajánlott feladat. Minden osztályban érdemes foglalkozni vele, mert biztosan akad kisgyerek, akit érint a kérdés. az a) és a b) pont egyaránt alkalmas a nemzetiségi kultúrák gazdagságának hangsúlyozására. Kitérhetünk arra is, milyen szerencsés, aki kétnyelvû. A szépírási gyakorlatban nem a gyorsaság a lényeg, hanem a gondos munka. Magát a szöveget természetesen nem csupán másolásra vagy nyelvtani elemzésre, hanem tartalmi megbeszélésre is szántuk. Kapcsolódhatunk ekkor a II. rész 13. feladatához, mely népviseletekkel kapcsolatos: lehetõleg mutassuk be az osztályunkat is érintõ nemzetiségek viseleteit. A feladat utolsó részében gyermekdalokról esik szó. Fõleg a szlovák gyermekdalok közt találhatunk ismerõseket jóformán csak népdaltudósok tudhatják, szlovák vagy magyar eredetû dallam-e némelyik. Bartók Béla Gyermekeknek címû zongoradarabjai közt is számos példa akad, már az I., II. kötetben is. A kötetek függelékében többnyire közli a kiadó a Bartók által is oly fontosnak tartott szlovák vagy magyar szöveget is. Külön szerencse, ha valaki osztálytárs vagy idõsebb iskolatárs egy-egy dalt el tud játszani, s a többiek fölismerik. (Szinte mindig a felsõ szólam a dallam, s ez más hangszeren, pl. furulyán is elõadható.) Tantárgy: Nyelvtan, írás, olvasás, ének osztályosoknak ajánljuk. Az égtájak szerinti tájékozódás fõleg 4. osztályosok számára követhetõ. Érdeklõdõbb, tájékozottabb gyerekeknek beszélhetünk a bolygók Föld, Nap mozgásáról, illetve a napsugarak hajlásszögérõl, ha az éghajlati övek kialakulása kerül szóba; ilyenkor érdemes földgömböt használni a szemléltetéshez. A feladattípushoz kiegészítésképpen ajánljuk az V. fejezetben, a 116. oldalon szereplõ svéd dalhoz fûzött kérdéseket is. Általában arra érdemes figyelni, hogy a) a gyerekek megértsék a feladat szövegét; b) követni tudják a térképen az észak déli irányt; c) megértsék, mit jelent, illetve merre található a térképen: Észak-, Dél-, Kelet- és Nyugat-Európa. Miután legészakibb és legdélibb országokat kell megnevezni, érdemes viszonyítani is, pl.: Spanyolország délebbre van, mint Franciaország, de legnagyobb része északabbra van, mint Görögország. Ezt játékos formában is tehetjük, pl.: Melyik az az ország, amelyik északabbra / délebbre van, mint, de délebbre / északabbra van, mint? Játszhatunk úgy, hogy mi teszünk fel kérdéseket, és a gyerekek a térképet nézve jelentkezés után megmondják, esetleg csöndben leírják, melyik országra gondoltak. Máskor a gyerekek találjanak ki kérdéseket, esetleg csapatokat alkotva. Minden jó válasz, illetve jól megfogalmazott kérdés pontot ér. A gyõztes(eke)t jutalmazzuk meg! (Természetesen bõvíthetjük a játékot kelet-nyugati irányban is.) A feladat c) pontjában említett jelenet Fellini: Róma címû filmjébõl való. A locsolás eredménye természetesen az lett, hogy a hó ugyan eltûnt, de jéggé fagyott a vízzel együtt, s az utcák járhatatlanul síkosak lettek. Tantárgy: Környezetismeret 7. Mind a négy osztályban felhasználható, annál is inkább, mert több megoldása is van. A feladat lényege az apró részletek megfigyelése és értelmezése, a következetesség és a viszonyítás, valamint a saját álláspont megvédése, illetve a másféle megoldások elfogadása. Mindez egyben a differenciálás alapja, is. A kép bal sarkánál lévõ kockába a sorszámot, az alatta levõ vonalra a hónap 17

18 nevét kell írni, pl.: november, június, május, október, február, július, április, szeptember, január, március, december. A számozás beírásakor gyakoroltathatjuk a római számokat is. Ilyen megoldás esetén az augusztusról kell rajzolni. Igen ám, de a sátorozó-csónakázó kép akár augusztusban is készülhetett (sõt akár júniusban is, hiszen a felsõ sor szüretelõi akár meggyet is szedhetnek) Az õszi hónapok képei is adhatnak okot töprengésre, bár november nem a szüret hónapja, és szeptemberben még nem hullanak úgy a levelek, mint a szüret képén. A locsolkodás képe biztosan Húsvétot jelez, de az eshet márciusra is. Ellenben kokárdával csak márciusban sétálhatnak a gyerekek. Palántázni a májusi fagyok ( fagyosszentek ) elmúltával érdemes, bár lehet áprilisban is viszont a fán már nagy, de még zöld a cseresznye vagy a meggy Karácsonyfa mellett még akár januárban is olvasgathatunk, ilyenkor még farsangolni is szokás Decemberben és februárban egyaránt lehet szánkózni, néha még talán korcsolyázni is Ilyen és hasonló érvekbõl és ellenérvekbõl állnak majd össze a megoldások. Játszhatunk is a képekkel. Válasszunk ki egy képet. Mindenki becsukja a könyvét. Adjunk a gyerekeknek belátásunk szerint egy percet, fél percet, húsz másodpercet (egy percnél többet, tizenöt másodpercnél kevesebbet nem érdemes), és ki-ki írja le, mire emlékszik a képbõl. Tantárgy: Környezetismeret, rajz osztályosok részére. Hónapsoroló verseket találhatunk az alábbi kötetben: Tóthné Pánya Marianna (szerk.): Tente baba, tente Tóth Kiadó, Debrecen, 1998 Az idézett svéd népi mondókában érdemes felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy tõlünk északra másképpen jellemzik a hónapokat. Elõbb kezdõdik a tél, késõbb jön a nyár. Tantárgy: Olvasás, környezetismeret osztályosoknak. Attól függõen, hogy mennyire szoktak tanítványaink a zenehallgatáshoz, kiemelhetünk egy-egy tételt vagy meghallgathatjuk az egész mûvet. Házi, illetve szorgalmi feladatnak ne adjuk, mert elveszik a spontán reakciók kommunikációs értéke. Ha a lehetõ legrövidebbre akarjuk fogni a zenehallgatást, akkor válasszuk a tavaszi concertóból a madárcsicsergés tételét (elsõ tétel), a nyáriból a zivatarét (harmadik tétel), az õszibõl a szüreti mulatságét (elsõ tétel), télibõl pedig a tûznél melegedését (középsõ tétel). Ne várjuk el azonban, hogy a gyerekek is hagyománytisztelõ rajzokat készítsenek: legjobb, ha nem is közöljük elõre, milyen jelentést tulajdonít az egyes tételeknek a történelem. Utólag mondjuk el, csak az érdekesség kedvéért osztályban még táncra is perdíthetjük a gyerekeket (késõbb már esetleg bolondozás lehet belõle). Bõvítési lehetõségképpen próbálhatják a gyerekek megtanulni és énekelni a fülbe mászó lassú tételek dallamát. Tantárgy: Ének-zene, rajz osztályosoknak ajánljuk, a számfeladatok az osztályoknak megfelelõen nehezíthetõk. A város neve a kép jobb szélén van: Frankfurt am Main. Az írásgyakorlat éppen a nagyobbaknak fontos, mert õk kezdenek hajlamossá válni az elnagyolt írásra. Tantárgy: Matematika, írás osztályosoknak. Természetesen kitérhetünk más népek ételeire is (görög gyros, szerb csevapscsicsa, szlovák sztrapacska, cseh knédli, vagy akár a linzi sütemény, az osztrák linzer, illetve a Bad Ischl nevét viselõ isler vagy a bécsi szelet stb.). A b) feladatban a (bolognai) spagettire, esetleg a (milánói) makarónira gondoltunk. Lehet persze, hogy lesz, akinek eszébe jut a lasagne is, amit a magyar konyha rakott tésztaként ismer. Tantárgy: Olvasás, nyelvtan, környezetismeret osztályosok számára. A nagyobb áruházakban 100 Ft körüli áron kaphatunk olajbogyó-konzervet: 1-1 üvegben, illetve zacskóban kb. 20 szem van. Érdemes megkóstoltatni a gyerekekkel, és elolvasni a csomagoláson található címkét. Keressék meg a gyerekek a térképen, honnan származik a megízlelt olajbogyó. 18

19 Az olajfa címernövény is Ciprus, Olaszország és Málta címerében (ld. az I. fejezet 5. feladatát). Tantárgy: Matematika, környezetismeret , esetleg 3. osztályosok számára. Valószínûleg gulyáslevesre vagy halászlére gondolnak majd a gyerekek. Az a) feladat második része sokat elárul arról, mekkora, illetve milyen családban él a kisgyerek. Szánjunk elegendõ idõt a megbeszélésre, de ne faggatózzunk! A b) feladatban közölt recept igen ízletes, egészséges, és a legeldugottabb lengyel étkezdében ( koliba ) is kitûnõen készítik. (Élelmiszer-boltokban instant változatban is kapható.) Tantárgy: Olvasás, írás, környezetismeret osztályosoknak. A rajzoláshoz mutassunk képeket. Késõbb akkor adjuk házi feladatként, ha könyvtári munkával kötjük össze: nézzenek utána a gyerekek a tenger (ehetõ) élõvilágának. Bõvítésképpen több tenger is szóba jöhet, nemcsak a Földközi-tenger. Tantárgy: Rajz, környezetismeret osztályosoknak. Említsünk meg mutassunk be különféle almafajtákat: jonatánt, starkingot, goldent, idaredet stb. Megkérhetjük a gyerekeket is, hogy hozzanak egy-egy almát, különféle fajtájút. Tantárgy: Matematika, környezetismeret , ill osztályosoknak. A szöveget tollbamondásként is felolvashatjuk, ezután a gyerekek maguk ellenõrizhetik a munkájukat a könyv segítségével (esetleg ki-ki a szomszédjáét). Kiegészítésképpen más szófajokat is kerestethetünk. A szöveg kapcsán érdemes szóba hoznunk napjaink szertartásait. Ebbõl a szempontból a feladat 1 2 osztályosokkal is megbeszélhetõ, szövegértési gyakorlatként is használható. Javasolt szempontok a beszélgetéshez: Kinél milyen szokások élnek? Körbeüljük-e minden reggel vagy este az aszalt, amikor még vagy már együtt van a család? Kávéznak-e reggelente a szülõk? Sort keríthetünk a külsõségek hangsúlyozására is: nem mindegy, milyen ritmus szerint élünk, s bizony számít a gondosan terített asztal, a szép csésze, tányér. Itt is beszélgethetünk arról, kinek milyen feladata van otthon, ki miben segít. (Hiszen az apró külsõségek is széppé tehetik a családi együttléteket, azokat pedig gyerekek is elõvarázsolhatják: egy szál virág a vázába, szalvétahajtogatás stb.) Ami a tea készítését illeti, nem olyan egyszerû a kérdés, mint amilyennek látszik. Lipton és Twinings márkájú teák eredeti dobozain például kiemelik a teáskanna felmelegítésének fontosságát; az is kérdés lehet, mennyi vízhez mennyi tea kell, vagy hogy meddig áztassuk a teafüvet stb. A számfeladat inkább a kisebbeknek való, de azon, hogy mi a különbség Anglia és Nagy-Britannia között, már a 4-esek is elgondolkodhatnak. (Anglia csupán a szigetország egyik része: maga az állam még Skóciából, Walesbõl és Észak-Írországból áll. Mind a skótok, mind pedig a walesiek lépten-nyomon hangsúlyozzák, hogy õk nem angolok.) Tantárgy: Nyelvtan, olvasás, fogalmazás, környezetismeret, matematika osztályosok számára május 9-én alakult meg az Európa-tanács, és május 9-én tett javaslatot Robert Schumann ( ) az Európai Szén-és Acélközösség létrehozására. Május 9. az európai államok erõsödõ kapcsolatának, az európai emberek esélyegyenlõségének ünnepe. A feladat alkalmas a naptár használatának gyakorlására is. Házi feladatként is ajánljuk (otthon ki-ki eldöntheti, ki a legjobb barátja ); a jeles napokat kártyanaptáron bekarikázhatják a gyerekek, majd az órán kikereshetik ezeket más típusú naptárakból (fali, asztali stb) is. Tantárgy: Környezetismeret osztályosok számára. A jobb alsó sarokban lévõ újévi lap és a balatoni lap üzenete egyértelmû, a másik kettõ többféle alkalomra is megfelel (névnap, születésnap, köszönet, meghívás stb.). 19

20 Kiegészítésképpen meg is írhatják a lapokat a gyerekek, vagy/és tervezhetnek, rajzolhatnak születésnapi, névnapi képeslapot, meghívót. Ha van olyan tanuló, aki esetleg képeslapokat gyûjt, megkérhetjük, hozza be azokat, amelyek szerinte a legérdekesebbek. Tantárgy: Fogalmazás, rajz, környezetismeret osztályosok számára. Karácsonyról általában nagyon ajánlható Steinert Ágota Karácsony címû könyve (Helikon kiadó, Bp., 1994), mely talán a legérdekesebb és a legigényesebb a jelenleg kapható ismeretterjesztõ karácsonyváró albumok közül. Karácsonyi képeslapok történetéhez pedig: Rapcsányi László (szerk.): Karácsony régi képeslapokon. Terra, Bp., 1986 A feladat kiegészíti az elõzõt. A megadott keretbe nemcsak rajzolhatnak a gyerekek, hanem pl. kollázs-technikával is készíthetnek lapot. Ebben az esetben jó néhány nappal elõbb kihirdetni, hogy ki-ki hozzon színes papírt, csipkét, aranyszínû alufóliát, karácsonyi képeslapot, szaloncukor- vagy tortapapírt, apró fehér tollat (párnából) stb. Csipkébõl, tortapapírból angyalok ruhája, tollból a szárnyuk készülhet. A képeslapokból, szaloncukorpapírokból kivághatunk részleteket, aztán tetszés szerint kombinálhatjuk õket (a szaloncukrok papírja is többnyire alufólia, ezért elõször ki kell simítani, aztán körömollóval óvatosan mert könnyen szakad körbe kell vágni a kiszemelt figurát). Tantárgy: Technika, fogalmazás 20. Maga a feladat 1. osztályosoknak való, a nagyobbak viszont ennek alapján készíthetnek hasonló kirakó-rejtvényt társaiknak. Ekkor házi feladatként adhatjuk, akár játékos versenyt hirdetve is: ki tud nehezebben megfejthetõt készíteni? A készítendõ puzzle ábrázolhat bármit, de kiköthetjük azt is, hogy pl. karácsonyi jelenet legyen. A legsikerültebbeket kitehetjük az osztály faliújságjára is. Tantárgy: Technika, rajz osztályosoknak. A számfeladatokon kívül alkalom adódik szép bélyegek bemutatására, a bélyeggyûjtésrõl való beszélgetésre is. A b) részfeladatban megadhatjuk, milyen témájú bélyeget tervezzenek a gyerekek ez fõleg akkor hasznos, ha elõtte nem nézegettünk közösen bélyegeket, de ha tudtunk idõt szánni néhány szép (állatokat, híre embereket, mûalkotásokat, jeles napokat ábrázoló) bélyeg bemutatására, érdemes szabad kezet adni. Tantárgy: Matematika, rajz osztályosoknak. Advent jeles napjai ötvözik egyrészt a téli napfordulóhoz kötõdõ pogány ünnepeket, másrészt az eljövetelre (advenio = eljövök, latinul), Jézus Krisztus megszületésére való várakozás keresztény szokásait, rítusait. Ez a kettõsség Európa-szerte megfigyelhetõ. például a feladat szövegében említett Télapó és a manók a kereszténység elterjedése elõtti kor emlékei, míg Mikulás alakja Szt. Miklós püspököt idézi. Steinert Ágota említett könyvében a Mikulás-ünneprõl is bõven találunk olyan ismereteket, amelyeket tanítványaink is örömmel fogadnak. (Többek közt Mikszáth Kálmán egyik kevéssé ismert, de annál kedvesebb és derûsebb elbeszélését (címe: A Mikulás). A kép kiszínezése nemcsak ceruzákkal történhet, hanem megfelelõ méretûre kivágott színes papírokkal is (elõtte átlátszó papírra másolják a gyerekek a rajzot, aztán annak alapján elõrajzolják és kivágják a színeket). A mogyoróból készített Mikulás biztos siker, nem lehet elrontani. Csak arra kell figyelni, hogy ne folyjon egymásba a piros és a fehér festék: hagyjunk idõt a száradásra. (Elõször fessük meg a szakállt és a hajat, aztán a piros részeket. Az arcot nem festjük.) Jó, ha a gyerekek elõrajzolják a szakáll körvonalait, hogy festés közben is tudják, meddig tart a fehér rész, s hol kezdõdik a piros. A rajzon látható Mikulás-arc igen aprólékosan kidolgozott, nem kell mindenképp ilyenre törekedni: két pont a szemnek, egy ívelt vonal a szájnak, esetleg két piros pötty a mogyoróhéj-arcra (ezt inkább piros filctollal), és kész. Tantárgy: Technika 20

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen)

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) A) A családról beszélgettünk már. Hogyan tudnánk kibővíteni a család fogalmát? Milyen nagyobb

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként.

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A NAP MELEGE Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A tevékenység általános leírása: A gyerekeket osszuk néhány

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Az éjszaka csodái KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Idő: 45 perc Szükséges eszközök: toll, papír, összekevert vers, rím-memória kártyák, nagy csomagolópapír, zsírkréták, nagy papírra felírni

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári tudod-e, hol van? 1. évfolyam 237 MODULVÁZLAT Tevékenységek

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le!

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le! 47. modul 1/A melléklet 2. évfolyam Feladatkártyák tanuló/1. Elrejtettem egy logikai lapot. Ezt kérdezték tőlem: én ezt feleltem:? nem? nem? nem nagy? nem? igen? nem Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

név nyelv A szakkör állat étel ital

név nyelv A szakkör állat étel ital Egy bolt elıtt 4 autó parkol. Mindegyik autó más márkájú (Fiat, Opel vagy Suzuki), más típusú (3, 4 vagy 5 ajtós), más teljesítményő (60, 80 vagy 90 lóerı) és más ő (fehér, kék vagy piros). Az alábbi állítások

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág Lovagkor projekt 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs Készítette: Erdős Virág A projekt menete 3 nagyobb részből áll Minden tantárgyat felölel Külső helyszínek Iskolai helyszínek 1. rész:

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők!

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők! Előszó A/1 Kedves Kollégák és Szülők! A Varázslatos számoló című gyakorló a számtani alapokra építve segíti a tanulókat a számolás, a logikai gondolkodás gyakorlásában. Nagy hangsúlyt fektet az elemi számolási

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / Dunaújváros,

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül.

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül. Óratervezet Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén. Az alsótagozatos diákok egy csoportjával

Részletesebben

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE 1. Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. Sajnos vagy szerencsére? A belvárosban lakom. A földszinten lakom. Elég messze lakom a belvárostól.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben