2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk"

Átírás

1 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1

2 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk

3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Művelődési Ház, Kanizsa, Damjanich u. 2., Pf. 39. Folyószámla: Alapító főszerkesztő: dr. Papp György Felelős szerkesztő: Jenei Klementina Munkatársak: Aranyos Á. Klára, Bata Attila (műszaki szerkesztés), Bognár Irma, Bödő Sándor, Csápek József (egyházi hírek), Farkas Tibor, Jánosi Károly, Koprivica Aranka, Losoncz Ernő (sport), Major Ibolya, Miskolci Magdolna, Molnár Csikós Benedek, Orosz- Vass Márta, Pósa Károly, Röhrig Ottó, Teleki Mária (humanitárius tevékenységek) Fotók: Iván László, Puskás Károly Készült a tóthfalusi Logos-print d.o.o. nyomdában Felelős vezető: Deák Verona Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem adunk vissza Egyes szám ára 40 dinár Előfizetés egy évre 2080 dinár, fél évre 1040 dinár, negyedévre 520 dinár postaköltséggel LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA AUGUSZTUS 2-ÁN JELENIK MEG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával valósult meg. CIP Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 659.3( ) Új kanizsai újság Független hetilap / Fő- és felelős szerkesztő Papp György. 1 évf., 1 sz. (1994) Tóthfalu : Logos-print, 1994, 30 cm. Dvonedeljno. ISSN COBISS,SR-ID Pörzsölt, égetett elevent és holt dolgot a vasárnap déli nap. A falut átszelő út hebehurgyán kanyargott Egyedül volt. Bocskorjának talpa alatt kavicsdarabok és por csikordult. A rajzoló dühödten rúgott odébb egy lapos követ. Levert volt, kedvetlen és izzadt. Hátára tapadt ingén jókora foltban ütközött ki a só. Testileg megviselte az ücsörgés. Egész délelőtt egy kényelmetlen, billegő széken kuporogva rajzolt. Ugyanakkor érezte, hogy szellemileg is kiürült. A folytonos koncentráció, a külvilág hatásait kizáró odafigyelés igyekezete semmihez sem hasonlítható fáradtságot eredményezett. Arcokat, ismeretlen embereket az utcán lerajzolni nem könnyű. Az ötödik-hatodik portré után abba kellett hagynia, bár legalább még annyian vártak rá. A rajzoló pontosan tudta, hogy amikor kezében remegni kezd a ceruzacsonk és gyöngyöző homlokáról jóvátehetetlenül, kitörölhetetlenül a papírra hullik az első verejtékcsöpp, ami nedves pacaként beleissza magát a képbe kéretlen vízjelként árulkodik kontárságról, erőlködésről, akkor kell gyorsan véget vetni a munkának, mert a lemerülés, elfogyás, szenvedés már facsarni kezdi belőle az erőt, és azt a a fajta készséget, amivel megajándékozta az ég, és aminek elherdálása goromba visszaélés a világgal és végsősoron önmagunkkal szemben. Csak a tikkassztó nyár tücsökkórusa zizegett. A rajzoló árnyéka a talpa alá szorult. Először nem vette észre, hogy követi. Csak amikor mellépöndörült, akkor látta meg. Nem szólt hozzá. Ballagtak ketten fölfelé, a kaptatón. A rajzoló nagy, laposakat lépve, a Veréb meg aprózott, fürge szökelléssel. A Veréb mindene kicsi volt. Aprón és barnán tengődött. Pálcavékony lábain két-három számmal nagyobb nyűtt szandáljai laffogtak. Sötét koszkeret parányi körmei alatt. Fénytelen, csontsovány vállát verdeső fekete hajában lila csatocska. Mondták róla, hogy vigyázat: még tetves is! A hét-nyolc éves forma cigány kislány árva volt. Szülei elhagyták. Anyukám meghalt szokta mondani, ha kérdezték. De igen ritkán kérdezték. Ráhagyták. Legyintették. Akinek semmije sincs, még anyjának se számít, annak nem kell, hogy lesse, várja mások érdeklődését. A Veréb kegyelemkenyéren élt. Nemigen szerették, mert ha megszólalt, többnyire butaságot mondott. Fejhangon, nyújtva beszélt, mintha mindig csudálkozna valamin. Lében kanál volt, megjelent, ahol csöngettek, lábatlankodó teremtésként hessegette a falu népe. Minden mozzanat újdonság volt neki, percnyi ráeszmélés a körülötte kavargó színdarabra. Maszatos arcán piros kis foltként csücsörödött szája és bogárszemei fölött fogyó hold sarlója volt szemöldökének íve. A rajzoló tudta, hogy mi fog történni és nem is csalatkozott. Némi tűnődő hallgatás után ami nála a lehetséges következmények fölmérése volt, a Veréb a maga szokott szemtelen módján megkérdezte a rajzolót, hogy őt A Veréb mikor írja majd le egy képre, úgy mint a többieket? Így kérdezte. Szimplán. Se bevezető, se kérem szépen. Nem kért elnézést a zavarásért, bocsánatot, amiért kérdezni mert. Azt se mondta, mint mások teszik oly idegesítően, oly álságosan, hogy mikor tetszik lerajzolni? Egyszerű volt, mint a madarak. Egyszerű, akár egy veréb. Hajában sörkék voltak, kopott csat. Szemében meg sóvár fény parazsa. A rajzoló számított a kérdésre. Csak arra nem számított, ez az érzékeny lelkületűre hangolt rajzoló, ez a belső értékeit féltve vigyázó, ez a jóindulatúnak hitt ember, hogy akkor, az abban a pillanatban belőle kirobbanó indulat, düh és gőg ilyen kegyetlen módon söpri el maga mellől a Verebet. A válasz csattanó akkordja úgy hullott a csittszentiváni poros útra, mint egy vériszamos kézből elhajított tagló. A Veréb ijedten rebbent el tőle. Iszkolt visszafelé, Panit irányába. Jó ideig állt még bálványként a rajzoló. Bicikli csöngője riasztotta föl. Aznap délután és este újból féltucatnyi portrét készített. Ünnepelt körülötte a falunap sokadalma. Szólt a térzene, ökröt sütöttek. A tömegből, a háta mögött elismerő hangok hallatszottak. Dicsérték, kapott jó szót eleget. Akiket jól-rosszul megörökített: köszönték a rajzokat. Nem érdekelte. Mert a rajzoló mindvégig valami mást remélt. Kereste szemével a madárcsontú cigány lánykát. Fölkapta fejét, ha hallani vélte a tolongó népség között a jellegzetes csiripelő hangot. Bizakodott, hogy a lassan alászálló estében megpillantja a Veréb törékeny kis alakját, karéj kenyérrel piszkos kis kezében. Hogy majd mégis lerajzolhassa, gyengéd vonalakkal képre írhassa, és utána fagylaltot vehessen neki. Hogy elmondhassa a magányos, réti virágszálként szegénységben növő kislánynak, mennyire szégyelli magát és mennyire bántja, ami megtörtént. Hogy időnként szánalmas, csúnya dolgokat fogunk fölnőttként megtenni. Hogy mennyire gyengék és nevetségesek tudunk néha lenni. És akkor talán Veréb majd nevetni fog, csipogón, vékony hangján és vele együtt kikacagható lesz a nagyvilág csakúgy, mint mi emberek. Számtalan bűnünkkel és ostobaságunkkal együtt leszünk talán majd jók, szerethetőek és boldogok. Késő éjjel csitult el a mulatság. A telihold erős, vajas fényében bogarak, éji lepkék rajzottak. Üres műanyag poharak fehérlettek szanaszét, és az ökörsütés kihunyó parazsa gőzölve párállt a rászálló harmattól. Jóllakottan szuszogott a falu. A szoros szemhéjú házak kürtőin az álmok fonala lengett fölfelé. A rajzoló a református templom küszöbén ült és várt. Ám a Veréb többet nem mutatkozott. Máshol járt, másfelé vethette a sorsa. Csak hunyorgó zsarátnok világította a sötétet. Pósa Károly ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3

4 HATÁRON INNEN A magyarkanizsai Községi Szociális Központ Fészek napközijében sajtótájékoztató keretében ismertették az újságírókkal annak a varrótanfolyamnak a részleteit, amelyet tartományi támogatásból a napközi védencei szüleinek szerveztek. A projektben gyermekeiket egyedül nevelő anyukák vesznek részt, közöttük roma nemzetiségűek is. Péterréve hívőközössége nem hajlandó elfogadni a Bácskai Egyházmegye püspöke, msgr. dr. Pénzes János püspök úr áthelyezési határozatát, amellyel elhelyezi Péterrévéről Balcsák Szilárd atyát és odahelyezi Baráth Gábor moholi plébánost. A péterrévei hívek több levélben és petícióval is kérték a püspök urat, hogy hagyja Péterrévén Szilárd atyát, a pasztorális tanács tagjai is kértek meghallgatást a szabadkai püspökségen, valamint a hívők három autóbusszal Szabadkára is elutaztak, de a püspökkel ekkor sem találkozhattak. Múlt kedd este óta lakat őrzi Szilárd atyát a péterrévei plébánián a pasztorális tanács ugyanis úgy döntött, Szilárda atyát nem adják ki, mást meg nem engednek be, amíg a püspök meg nem hallgatja kérésüket. Tóthfaluban háromnapos kézimunkatábort szerveztek a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetsége és a helybeli Fehér Akác Művelődési Egyesület Orchidea Kézimunkázók Klubjának szervezésében. A Péterrévén szolgálatot teljesítő Szilárd atyát Szabadkára rendelte a püspökség, a pasztorális tanács egyik tagját pedig telefonon szólította fel valaki: vegyék le a törvénysértő lakatot a plébániáról, amit a hívők végül meg is tettek. A Köztársasági Egészségbiztosítási Alap kinnlevőségei olyannyira megnövekedtek, hogy mára elérik az alap költségvetésének felét, így összeomlás előtt áll az intézmény írja a Večernje Novosti napilap. A munkaadók jelen pillanatban mintegy egymilliárd euróval tartoznak az alapnak. Ha ezt befizetnék, ebből biztosítva lenne egészségügyi dolgozó egész évi bére vagy pedig három évre a vények kiírásának költségei. A Liberális Demokrata Párt parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását kérte a Szerbiai Képviselőháztól, 4 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG amely kivizsgálná a Politika novine i magazini belgrádi lapkiadó vállalat 50 százalékos részvénycsomagja eladásának körülményeit. A mezőgazdasági termékek diverzifikációját és új kultúrák bevezetését előirányzó projektet mutattak be a Városháza kistermében az újságíróknak. Jadranka Stantićtól, a szabadkai LER iroda képviselőjétől és Fejsztámer Róberttól, az ICR igazgatójától megtudtuk, hogy az 1 millió 917 ezer dináros projektet a Zombor és Szabadka városok valamint Magyarkanizsa község között tavaly aláírt együttműködési megállapodás részeként az amerikai USAID támogatja. Tiltakozásának adott hangot pénteken Maja Rogić újvidéki lakos, amiatt, hogy a McDonald s gyorsétteremlánc biztonsági őrei nem engedték be az étterembe az általa meghívott roma gyerekeket. A magyarkanizsai strandon megkezdődött a Szerbiai Strandröplabda-liga 3. fordulója. A háromnapos sportesemény keretében két válogatott röplabdázónk, Vanja Grbić és külön magyarkanizsai felkérésre a szabadkai Mester Gyula röplabdaiskolát tartottak a gyerekeknek, amelyben mintegy 250 általános iskolás vett részt. A városháza kistermében koalíciós szerződést írtak alá a VMSZ, a DP és a VSZL községi vezetői, amellyel elhárultak az akadályok a községi önkormányzat végleges felállása elől. Az aláírás hírére felbolydultak a kedélyek a városban, mivel a polgárok szerint egy politikailag felülről kikényszerített szerződésről van szó, amely kizárja a község irányításából a civil kezdeményezések megválasztott képviselőit. A Szőke Tisza Művelődési Egyesület szervezésében hetedszer tartották meg Adorjánon a népzenei találkozót, amelyen a község és a környező községek művelődési egyesületei mellett bemutatkoztak a falu magyarországi testvértelepülése, Balotaszállás műkedvelői is. Aleksandar Vučić a képviselőház elnöki posztjára Nebojša Stefanovićot, az SZHP főbizottságának alelnökét javasolta, akit a képviselők meg is választottak a Ház élére. A házelnök legfőbb feladata az lesz, hogy a tolerancia és az egység szellemét ápolja. Vučić közölte, hogy az új hatalmi koalíció másféle Szerbiát kíván létrehozni: olyan országot, amelyik felelősségteljesen viselkedik, tiszteletben tartja a törvényeket, nem számol le politikai ellenfeleivel, s jobb életfeltételeket szavatol polgárainak. A Szerbiai Alkotmánybíróság nem is csökkentette, s nem is bővítette Vajdaság jogait, hatásköreit nemrégiben meghozott döntésével, melyben a hatásköri törvény 22 rendelkezését nyilvánították alkotmányellenesnek jelentette ki Dragiša Slijepčević, a bíróság elnöke. Tegnap délelőtt egy hatvan év körüli férfi felgyújtotta magát a nagybecskereki bíróság előtt majd beszaladt az épületbe, ahol a lángoló embert két bírósági őr oltotta el. A mentők a nagybecskereki kórház sürgősségi osztályára szállították. Nem hivatalos értesülések szerint nincs életveszélyben. HATÁRON TÚL A szíriai lázadók bejelentették, hogy erőik nagyszabású hadműveletet indítottak Damaszkusz vulkánja és Szíria földrengései néven. Ennek részeként a lázadók pokolgépes merényletet hajtottak végre Damaszkuszban, a nemzetbiztonsági hivatal épületében, megölve a rezsim két magas rangú vezetőjét. A szíriai állami televízió híradásai szerint a robbantásban életét vesztette Daúd Radzsha védelmi miniszter, valamint helyettese, Aszef Saukat katonai hírszerzőfőnök, Bassár el-aszad elnök sógora is. Robbantás történt a bulgáriai Burgaszban egy izraeli turistákat szállító buszon. Hárman meghaltak, több mint húszan megsebesültek közölte a bolgár belügyminisztérium. A bolgár televízió legalább hét halottról számolt be, egyikük a buszvezető. A turistának öltözött merénylő az eddigi nyomozás szerint 36 éves volt, és a támadás előtt 4-7 nappal már Bulgáriában tartózkodott. DNS-mintája alapján próbálják azonosítani, a különböző adatbázisokban folyik a kutatás közölte Cvetanov belügyminiszter. Súlyos erdőtüzek pusztítanak a görög főváros közelében, ahol a lángok megfékezésére már több száz tűzoltót, öt repülőgépet és két helikoptert vetettek be. A tűz Athén külvárosait is elérte öt ház teteje lángot fogott, több épületből ki kellett telepíteni a lakókat. A Peloponnészoszi-félsziget déli részén tegnap már második napja égett a növényzet, de a tűz ereje csökkent. A bolgár sajtó tegnapi jelentései szerint Románia felől érkezett az országba a burgaszi merénylő, aki oroszul beszélt, és egy nő volt a társaságában. Egy álarcos fegyveres 12 embert ölt meg a Colorado állambeli Denver egy bevásárlóközpontjának mozijában péntekre virradóra, az új Batman-film éjfélkor kezdődött premierjén, hatalmas pánikot okozva azzal, hogy behajított egy könnygázgránátot a nézőtérre, majd tüzet nyitott a mozinézőkre. Összeállította: Bödő Sándor

5 Olvasói vélemény Köszönet a Zentai Kórháznak Szívbántalmakkal kerültem ebben a hónapban a Zentai Kórház Intenzív osztályára, ahol tíz napot töltöttem el. Kellemes meglepetésemre nem csak kiváló orvosi ellátásban részesültem, hanem élvezhettem a személyzet teljes körű odafigyelését és gondoskodását is, úgyhogy nyugodtan kijelenthetem, egészségesen hagytam el a kórház épületét. Azt hiszem, ebben a zűrzavaros világban, ahol általában csak a rosszat, a negatívumot veszszük észre és sérelmezzük is, nem hagyható szó nélkül, ha valahol az emberrel emberségesen bánnak, teljes szakmai és emberi odaadással segítenek neki. Ezért is tartom fontosnak elmondani, hogy a Zentai Kórházban példaértékű egészségügyi ellátást kaptam, az orvosok, élükön kezelőorvosommal, Szabó Erzsébettel, valamint az ápolók és a nővérek mindent elkövettek, hogy jól érezzem magam és mielőbb meggyógyuljak. Ezért mindenképpen köszönettel tartozom nekik és remélem, hogy példájukat a többi egészségügyi intézményben is követik majd. Sándor Ferenc, Magyarkanizsa, Kórház utca 2. Programajánló Július 28. (szombat), 9.00 óra a magyarkanizsai Természetjáró Egyesület szervezésében KERÉKPÁRTÚRA ZENTÁRA, FÜRDÉS A MEDENCÉBEN Gyülekező: 9.00 óra, a Beszédes József középiskola előtt Túravezető: Bajtai András, mob.tel.: A túrán való részvétel díjtalan, a belépőjegy önköltséges Július 29. (szombat), 8.00 óra Régi játszótér és sportpálya a helyi közösség szervezésében FALUNAP A rendezvény kísérőprogramjai: tájházlátogatás, kocsikázás, lovaglás, kézimunka kiállítás. További információ: Bata Magdolna, tel.: Hárompárti hatalom ALAP A HATALOMALAKÍTÁSHOZ Közös sajtótájékoztató keretében együttműködési szerződést írtak alá az elmúlt héten Magyarkanizsán a Vajdasági Magyar Szövetség, a Demokrata Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga községi szervezeteinek vezetői. Dr. Bimbó Mihály, a VMSZ alelnöke, a községi szervezet elnöke bejelentette: Olyan döntés született, hogy ez a három párt alakítja a többséget a községi képviselő-testületben. A választások után eltelt több mint két hónap mindannyiunk számára hosszúnak tűnik, de végül a dolgok helyes mederbe terelődtek, és evvel pontot tehetünk a dilemmákra. Úgy érzem, hogy az ilyen formában fölálló községi vezetés eredményesen tudja majd irányítani a községet, és eleget fog tenni a választópolgáraink elvárásinak, mivel a választóink több mint hetven százaléka erre a három pártra adta a voksát. Vladimir Hajder, a DP községi elnöke hozzátette: Ugyanolyan koalíció ez, mint a tartományi szintű hatalom. A Demokrata Párt helyi szinten négyéves ellenzéki politizálás után felvállalta a felelősséget, és ismét a község vezetésének része kíván lenni. Remélem, hogy az elkövetkező négy évben eredményes lesz az együttműködés, elsősorban a község lakossága érdekében, és hogy megteremtik a fejlődés új útját a gazdasági, művelődési, oktatási és egyéb területeken. Vadász Károly, a VSZL községi elnöke elmondta: A Liga községi szervezete elnökségének döntése alapján a VSZL Magyarkanizsa községben aktívan fog részt venni az elkövetkező négy évben. Azokra a funkciókra, amiket kaptunk, igyekszünk olyan embereket tenni, akik kellőképpen képviselik a Ligát és a községet. M.M. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 5

6 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A csatározások ideje lezárult Nyilas Mihály maradt a község polgármestere, Huzsvár Ervin lett a képviselő-testület elnöke 6 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG Hétről kilenctagúra bővült a községi tanács Kedden a két ízben is megszakadt alakuló ülés befejeztével községünkben megalakult a régi-új községi vezetés. Az ülést kisebb-nagyobb szünetek szakították meg; hol adminisztrációs hibát kellett kiküszöbölni, hol a szavazásokat előkészíteni, illetve a szavazatokat számlálni de végül minden határozat megszületett, minden jelöltet megválasztottak, illetve kineveztek. Az ülést dr. Katkics Zoltán, a testület korábbi és ideiglenesen kinevezett elnöke nyitotta meg, és bejelentette, hogy négy képviselői csoport alakul: a VMSZ 11 képviselője, a DP és a VSZL szintén 11 tagú közös csoportja, a Válassz utat Bacskulin István listájának 3 és a Magyar Remény Mozgalomnak 1 képviselője közösen, valamint az UKROK 3 képviselője alkot egy-egy frakciót. A község alapszabályának és a községi tanácsról szóló rendelet módosítását szótöbbséggel szavazták meg a nagy koalíciót alkotó VMSZ, DP és Liga képviselői. Bacskulin István ugyanis kifogásolta, hogy a polgári listák képviselői nem kapnak helyet a tanácsban, Francsik József (UKROK) pedig ellenezte a tanács létszámbővítését 7-ről 9-re, hiszen a kampányban mindenki ésszerűsítésről beszélt. Az új káderbizottság tagjait is szavazattöbbséggel választották meg. Az elnöke Túrú Károly lett, alelnöke Hajder Hilda, tagjai Molnár Gizella, Borislav Kojić és Horváth Gergely. Ezt követően előbb a testület alelnökére, majd elnökére szavaztak a képviselők. 19 érvényes szavazattal dr. Bimbó Mihály (VMSZ) okleveles szakállatorvos lett a kkt alelnöke. A testület elnöke pedig Huzsvár Ervin (DP) okleveles közgazdász 26 szavazattal. Huzsvár Ervin javaslatát, hogy csomagban, tehát együttesen tárgyalják és szavazzák meg a polgármester, a helyettese és tanács megválasztását, a nagy koalíció szótöbbséggel támogatta. Francsik József ellenben bejelentette, hogy az UK- ROK szerint ezek a jelölések nem tükrözik a választópolgárok akaratát, ezért nem vesznek részt a szavazáson. El is hagyták a termet. A titkos szavazáskor Nyilas Mihály okleveles jogász, a VMSZ polgármesterjelöltje 17 támogató szavazattal újra polgármester lett. Helyettese Lackó Róbert (DP) informatikai technikus. Nyilas Mihály a községi tanácsba kilenc tagot jelölt. Halász Mónika (DP) hatásköre a mezőgazdaság, vízgazdálkodás és a környezetvédelem, Tudorović Zoltán (DP) a gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel lett megbízva. Csikós László (VMSZ) a kommunális tevékenységekkel és rendkívül helyzetekkel foglalkozik, Tóth Vilmos (VMSZ) hatásköre a városrendezés, az idegenforgalom és vendéglátás. Dr. Katkics Zoltán (a VMSZ támogatásával) az oktatás és művelődés felelőse, Tímea Kljajić (DP) a szociális védelemmel van megbízva, Darabán Piroska (a VMSZ támogatásával) a gyermek- és egészségvédelemmel, Vólenter Takarics Anasztázia (Liga) a sporttal és ifjúsággal, Sátai Róbert (DP) a tájékoztatással. Nyilas Mihály a bizalmat megköszönve arra kérte a képviselőket, hogy ássák el a csatabárdot, és azt is felejtsék el, hogy hova ásták el. A választások előtti és utáni csatározások ideje lezárult, most a kemény és közös munka időszaka következik. Ezt várják el a község polgárai, akik már megcsömörlöttek a politikai erők hónapokig tartó egymáshoz feszülésétől. A községben, de a médiákban sem szurkolt mindenki azért, hogy ez a koalíció létrejöjjön, most kérem őket is, fogadják el tényként ezt az együttműködést. Adjanak időt és esélyt arra, hogy az első 100 napban megmutassuk: képesek vagyunk együtt eredményesen vezetni a községet mondta Nyilas Mihály. Hozzátette, hogy a tanács erős csapat, amely a tapasztalat és a fiatalos lendület ötvözete. Kijelentette, hogy a községi rendeletek vállalkozó- és beruházó-barátok lesznek, fő cél a munkanélküliség csökkentése, az életszínvonal növelése a község minden településén, a tervezett beruházások valóra váltása. M.M. Fotók: Puskás Károly

7 IV. VAJDASÁGI KÉZIMUNKA TÁBOR Taníts tanítalak t a a Tóthfaluban a múlt héten került megrendezésre a IV. Vajdasági Kézimunka Tábor, amelynek munkájában mintegy hetven kézimunkázó vett részt a tartomány 46 községéből. A háromnapos rendezvény házigazdája a Fehér Akác Művelődési Egyesület Orchidea kézimunkacsoportja volt. A hagyományápolás mellett a Taníts tanítalak mottóval megszervezett kézimunkatábor célja, hogy a résztvevők elsajátítsák és átadják egymásnak, de a fiatal nemzedéknek is a különböző technikákat, s közben maguk és a közösség számára is értékeket teremtsenek, még akkor is, ha azt a közösség nem igazán értékeli nyilatkozta a rendezvény zárónapján Kiss Julianna, a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének elnöke. Munkáinkat sajnos nehezen tudjuk értékesíteni, mert a kézimunkának valójában soha nem volt és manapság sincs értéke, viszont anyagiakhoz kötött. Drága a beszerzés, a cérna és az anyag, de a többi eszköz is mind pénzbe kerül. Ennek ellenére nem csüggedünk, nem ülünk otthon ölbe tett kézzel, hanem igyekszünk időnket jól beosztani, aktívan és főleg kreatívan dolgozni, ebből eredően remélem, hogy szövetségünk előbb vagy utóbb némi támogatásban is részesül. Ha úgy veszem, hogy a negyvenhat község egyesületeiben átlagosan ötvenen vannak, akkor a Tóthfaluban összegyűlt kézimunkázók mintegy kézimunkázót képviselnek. Ekkora taglétszám alapján már jogot formálhatunk arra, hogy pályázzunk, hogy támogatókat keressünk tevékenységünk pénzeléséhez. A táborban a gyöngyfűzés, állatfigurakészítés, úri-hímzés, varrás, kosárfonás, üvegszövés, selyemvirág-, szalmakép-, rongypokróc- és rongybaba-készítés mellett a szövéssel is megismerkedtek a lányok és asszonyok. A házigazda kézimunka klub elnöke, Zsoldos Rózsa szerint, mindig minden városból hoznak valami újat a résztvevők, amit a három nap alatt meg is tanulnak egymástól. Hogy a kézimunka-fajták közül melyik a legnehezebb? Mindnek meg van a saját nehézsége, de talán az úri hímzést tudnám külön kiemelni, hiszen annak nem kevesebb, mint 27 technikája van. Az idei táborba Csantavérről, Verbászról, Magyarkanizsáról, Oromhegyesről és Óbecséről hívták az előadókat, de akár mondhatnánk azt is, hogy itt mindenki előadó és tanuló is volt egy személyben. A tóthfalusi szervezők ezúttal is jól vizsgáztak, hiszen a táborlakók nagyon jól érezték magukat. Az, hogy nem lehetett gazdagabb, nem lehetett hosszabb és nem lehetett még nagyobb kínálat a kézimunkákból, már a legkevésbé rajtuk múlott. Talán jól jött volna, ha például a beadott kérelem alapján a Magyar Nemzeti Tanács is jóváhagy némi támogatást ennek a tábornak a megszervezéséhez, mert az nem csak a tábor színvonalán, hanem az elkészült munkákon, a már-már népművészeti értékeknek is tekinthető kézimunkákon is visszatükröződött volna, hogy a hagyományápolás fontosságáról, annak eszmei értékéről ne is beszéljünk. Bödő S. Fotók: Zs. H. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 7 cmyk

8 VII. ADORJÁNI NÉPZENEI TALÁLKOZÓ Fodrozik o a Tisza vize A címben jelölt elnevezéssel Adorjánon hetedik alkalommal szervezték meg a népzenei találkozót, amelyen a magyarkanizsai község és a környező községek művelődési egyesületei léptek közönség elé, de természetesen mint mindig, ezúttal is ott voltak a falu magyarországi testvértelepülése, Balotaszállás műkedvelői is. A rendezvényre készített, adorjáni halászlegényeket ábrázóló bábuk - egy a Kultúrotthon bejáratánál csónakkal, egy pedig a színpadon - is azt sugallták, hogy jöjjön ide mindenki, hiszen immár hetedszer fodrozik a Tisza vize Adorjánon. A résztvevőket és vendégeket, akik között ott volt Nyilas Mihály magyarkanizsai és Huszta István balotaszállási polgármester is, elsőként Borsos Csaba, Adorján Helyi Közösségének elnöke köszöntötte, majd Csanyiga Magdolna, a házigazda Szőke Tisza Művelődési Egyesület elnöke kívánt jó szórakozást a Kultúrotthon nagytermét zsúfolásig megtöltő közönségnek. Nagy öröm számunkra, hogy egyre nő az érdeklődés rendezvényünk iránt, hiszen minden évben többen és többen jelentkeznek, hogy szeretnének részt venni, annak ellenére, hogy a fellépőket nem minősíti szakmai zsűri. A mi rendezvényünk egy egyszerű, de annál barátibb és meghittebb találkozó, amely elsősorban a barátkozást és ismerkedést szolgálja, mégpedig úgy, hogy közben tapasztalatot cserélünk, tanulunk egymástól és valójában ez is lenne a lényege ezeknek a népzenei találkozóknak. Sajnos előfordul, hogy nem is tudjuk mindenki jelentkezését elfogadni, hiszen időben, térben, de pénzben is korlátozottak a lehetőségeink, ám igyekezünk minden alkalommal jól összeválogatott műsorral kedveskedni az adorjániaknak és vendégeiknek nyilatkozta lapunknak Csanyiga Magdolna. 8 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG A balotaszállásiak két népdalcsokorral léptek fel. Még bemutatkozásuk előtt beszélgettünk el művészeti vezetőjükkel, Balázs Piri Lászlónéval. Amióta Adorjánon népzenei találkozót rendeznek, azóta mi itt vagyunk, ugyanis mi ihlettük az adorjániakat ennek a népzenei találkozónak a megszervezésére. Amikor ugyanis ezelőtt 8 évvel Balotaszállás és Adorján testvértelepülési megállapodást kötöttek, akkor határozták el az adorjániak, hogy onnét kezdve ők is szeretnének a népzenének áldozni egy-egy napot. Elképzeléseiket megvalósították, mi pedig fellépésünkkel azóta is minden évben igyekezünk hozzájárulni rendezvényük sikeréhez, íme már hetedszer. Most két népdalcsokorral lépünk fel, amelyeket Járdányi Pál népdalgyűjtő repertoárjából állítottunk össze. Ezek a népdalok a szerelemről, a boldogságról, az élet szebbik oldaláról szólnak, reméljük elnyerjük velük a közönség tetszését. Elnyerték, mint ahogyan a többiek is, hiszen a találkozó végig kiváló hangulatban telt, amit aztán a finom társasvacsora, a fiákeres és lovas felvonulás, majd az utcabál koronázott meg. Bödő S. Fotók: Puskás Károly cmyk

9 Zöld övezetben, jó levegőjű, tiszta környezetben és kiváló hangulatban zajlott le a Kanizsa Cserkészcsapat Kistáborának első váltása, ami július 20-áig tartott az elsőtől harmadik osztályos tanulók számára, akik közül 43 gyerek vett részt egy egész héten át tartó, nagy kalandban, ahol barátokat szerezhettek, megismerkedhettek más népek kultúrájával, a számítógépeket lecserélték a közösségi játékokra, tartalmas programokra a sátorkomfortra és egyéb közös foglalkozásra. A nevelőgárda a kisegítőkkel (25-en) már előző napokban lázasan szorgoskodott, újrafestették a zöld ház külső falát, a Vízitelepen elhelyezett padokat, oszlopokat, de még a klubház belsejét is felújították, drapp színbe öltöztették, a bútorokat, polcokat rendberakták mutatta Kálmán Andor csapatparancsnok. Ez a környezet fogadta a legfiatalabb korosztályt vasárnap Mikuska Éva táborvezető és a nevelők kedves szavaival egyetemben, majd elhelyezkedtek a hét sátorban. Ezek a pillangók, a Pink Csillagok, Tiszavirágok, Flúgos mókusok, Szuper hetes, Tisza-parti bikák, stb. Az idei programunk is változatos, és egy újítást is kiötlöttünk, mert mindennap más népek kultúrájával, szokásaival ismertetjük meg a gyerekeket közölte Éva. Így beiktattuk a spanyol, angol, német, szerb, magyar és olasz napot a hétbe. A napi parancs a következő: felkelés reggel 6.50-kor, majd reggeli torna, sátorrendezés, utána a legszebb sátor lakói felhúzzák a zászlót és ezzel hivatalosan Kistábor 2012 Játékos ismerkedés más népek kultúrájával és szokásaival ESEMÉNYTÁR indul a nap. A reggelit követi a délelőtti foglalkozás majd az uzsonna, ezután a mindennapi szabadfoglalkozás, ezt követi az ebéd. Az ezutáni beosztás pedig hasonló a délelőttihez, azzal a különbséggel, hogy idén a napokat egy-egy nép napjává nyilvánítottuk, és annak jegyében telik el. Hogy ezt miként tesszük élethűvé és testközelibbé, elmesélem. Délelőttönként prezentáljuk vetítőgépen az adott, illetve a soron levő nép kultúráját, az ország jellegzetességeit, fővárosát, az államberendezését, a himnuszt, a legérdekesebb szokásait, majd egy rövid nyelvlecke következik. A sátorozás kapcsán pár szót lejegyeznek a gyerekek, és megtanulják a német, angol, olasz, spanyol nyelvű köszönéseket is. Ezt nagyon élvezték, és később már úgy üdvözölték egymást a nap különböző szakaszaiban. Mivel a sátorlakók kisgyerekek szeretik a játékot, mesét. Hallom és látom, hogy ezeket beleszövitek a nyelvtanulásba. Természetesen, mert pl. papírállatkákat készítettünk és közben egy kis angol dalt tanítottunk meg egyszerű szöveggel, hangutánzó játékkal. A magyar napon rovásírással és cserkész titkosírással ismertettük meg a kicsiket, este pedig a néptánc szépségeit és lépéseit élvezhették a Tisza Néptáncegyesületnek köszönhetően. Szerdán, a szerb napon egy jellegzetes lagzit láttak a vetítőgépen, majd koronát készítettünk papírmaséból. A kézműves foglalkozások között szerepelt a nemezelés, és A három kismalac mese feldolgozása: természetes anyagból házikót építettek a főhősöknek. Az aktív foglalkozásokat sikeresebbé tették a finom, napi kétszeri uzsonnák, no meg az ízletes ebédek, melyeket Eszter, a szakácsnő készített el. A gyerekeknek sajnos nem volt részük fürdésben, habár a kétnapos kánikulában ezt mindegyik igényelte, ám a strand medencéjének vize fertőzött volt, így az úszkálás elmaradt. Ezért ki a felelős? A gondos nevelők ezt a programukba beiktatott foglalkozást a Vízitelepen vizes játékokkal igyekeztek pótolni, pénteken pedig két-két felnőtt kíséretében és mentőmellénnyel felvértezve, kenuzással örvendeztették meg őket. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 9

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. 2012 E-mail: program@kanjiza.rs Telefon: +381 24 875 166

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. 2012 E-mail: program@kanjiza.rs Telefon: +381 24 875 166 ESEMÉNYNAPTÁR Magyarkanizsa HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a napirend bıvítésére, pontosítására tett indítványokat.

JEGYZİKÖNYV. A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a napirend bıvítésére, pontosítására tett indítványokat. JEGYZİKÖNYV Készült a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület 2013. május 16-án 10.00 órai kezdettel a Városháza nagytermében tartott VII. ülésén. Az ülésen jelen van: Huzsvár Ervin, Hajder Hilda, ifj.

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia ESEMÉNYNAPTÁR Magyarkanizsa HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31.

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 SZERVEZİ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG TÁMOGATÓ: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. ÉLVEZD A MOZGÁS ÉS

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00.

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00. A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2013. 06. 07.) Helyszín: Óvoda-Piactér-Központ-Óvoda Karneváli séta

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER 16 20:00 17 SZUPER MINI 15:00-16:00 _ PETZELT 19:00-21.00 18 GYEREK 'A és 'B 16:00-18:15 19:00 21:00 19 SZUPER MINI 17:00-18:00 20 21 MINI 'A és GYEREK 'B 15:30 SZUPER

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Diétás Naplóm. http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/

Diétás Naplóm. http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/ http://laktozsevelesenelkule.wordpress.com/ Diétás Naplóm Kedves Én! Használati útmutató Ezúton megígérem magamnak, hogy a következő egy-négy hétben becsületesen vezetni fogom a diétás naplómat azzal a

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA Az elmúlt három hónap a Regionális Központ új épületén folyó munkálatok befejezése és az épület felszerelésének jegyében telt el. Megtörtént az épület műszaki ellenőrzése, hivatalos

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -...

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -... 1 / 7 2015.08.12. 13:55 Címlap (/)» Megyejárás (rovat/megyejaras) Békés megye (hirek/megye /bekesmegyei-cimlap) Gyomaendrőd (hirek/telepules/gyomaendrod-cimlap) A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Youth Handball Festival

Youth Handball Festival 2013 14 20 July 2013 Kaposvár, Hungary HUNGARY 2 0 1 3 14 20 JULY www.youthhandballfestival.org 2013 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT (YHF) Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Kézilabda Fesztivál

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft zöld rendezvényekről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld rendezvények néhány szóban

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

XVIII Републичко такмичење фризера Чланак на 11. страни

XVIII Републичко такмичење фризера Чланак на 11. страни билтен општине чока год. VIII број 66. април 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 66. szám 2014. április Општина Чока и СКГО заједничким снагама до акционог

Részletesebben

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be.

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be. Tanulók produkciói: A programot a szervező iskolák az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Dr. Török Béla Általános Iskola valamint a Benedek Elek EGYMI tanulóinak produkciói színesítették.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd.

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd. Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd Értesítő Tisztelt Kollégák, AITSZME Tagok, Kedves Vendégek! Az Aneszteziológus

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT ÁRU MEGNEVEZÉSE SZÁRMAZÁS MÉRET NETTÓ ÁR KISZ. ZÖLDSÉGEK: Kaliforniai paprika

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

SZENT ISTVÁN NAPI K Ö R Ö S TÁVÚSZÓVERSENY 2013. AUGUSZTUS 20 ( KEDD) 10:00 ÓRA ÖNKORMÁNYZATI ÜDÜLŐ SZARVAS, ÜDÜLŐSÉTÁNY 2

SZENT ISTVÁN NAPI K Ö R Ö S TÁVÚSZÓVERSENY 2013. AUGUSZTUS 20 ( KEDD) 10:00 ÓRA ÖNKORMÁNYZATI ÜDÜLŐ SZARVAS, ÜDÜLŐSÉTÁNY 2 SZENT ISTVÁN NAPI K Ö R Ö S TÁVÚSZÓVERSENY 2013. AUGUSZTUS 20 ( KEDD) 10:00 ÓRA ÖNKORMÁNYZATI ÜDÜLŐ SZARVAS, ÜDÜLŐSÉTÁNY 2 SZARVAS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZARVAS, SZABADSÁG U. 25-27. SZENT ISTVÁN

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Testülete 2015. december 21-én 14.30 órakor megtartott ülésről és közmeghallgatásról.

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Testülete 2015. december 21-én 14.30 órakor megtartott ülésről és közmeghallgatásról. AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y Z A T A 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/58-10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Roma Nemzetiségi

Részletesebben

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem 2007. június 29 július 1. Tisztelt Hölgyem / Uram! 2007. június 29 - július 1. közt, immár harmadik alkalommal, a Zele törzs és az

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

Generációk Központ és a Chili Jóga Római

Generációk Központ és a Chili Jóga Római szombat vasárnap Generációk Központ és a Chili Jóga Római közösségi megnyitója 2013. február 2-3. NEXT 2. oldal szombat Részletes Programterv SZOMBAT Kapunyitás» Ünnepélyes megnyitó» Elôadások» Tanácsadás»

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK, SPORT DECEMBER

ESEMÉNYNAPTÁR KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK, SPORT DECEMBER ESEMÉNYNAPTÁR KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK, SPORT 2010 DECEMBER Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Sok szeretettel köszöntöm Önt a magyarkanizsai községi eseménynaptár második kiadásának hasábjain. Eltelt egy hónap

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2383-2/2011. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 2. Rendeletjavaslat a Velebit Helyi Közösség területén a 2013. január 1-jétıl 2019. december 31-éig terjedı

JEGYZİKÖNYV. 2. Rendeletjavaslat a Velebit Helyi Közösség területén a 2013. január 1-jétıl 2019. december 31-éig terjedı JEGYZİKÖNYV Készült a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület 2012. november 27-én 10.00 órai kezdettel a Városháza nagytermében tartott III. ülésén. Az ülésen jelen van: Huzsvár Ervin, Hajder Hilda,

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben