2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk"

Átírás

1 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1

2 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk

3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Művelődési Ház, Kanizsa, Damjanich u. 2., Pf. 39. Folyószámla: Alapító főszerkesztő: dr. Papp György Felelős szerkesztő: Jenei Klementina Munkatársak: Aranyos Á. Klára, Bata Attila (műszaki szerkesztés), Bognár Irma, Bödő Sándor, Csápek József (egyházi hírek), Farkas Tibor, Jánosi Károly, Koprivica Aranka, Losoncz Ernő (sport), Major Ibolya, Miskolci Magdolna, Molnár Csikós Benedek, Orosz- Vass Márta, Pósa Károly, Röhrig Ottó, Teleki Mária (humanitárius tevékenységek) Fotók: Iván László, Puskás Károly Készült a tóthfalusi Logos-print d.o.o. nyomdában Felelős vezető: Deák Verona Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem adunk vissza Egyes szám ára 40 dinár Előfizetés egy évre 2080 dinár, fél évre 1040 dinár, negyedévre 520 dinár postaköltséggel LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA AUGUSZTUS 2-ÁN JELENIK MEG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával valósult meg. CIP Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 659.3( ) Új kanizsai újság Független hetilap / Fő- és felelős szerkesztő Papp György. 1 évf., 1 sz. (1994) Tóthfalu : Logos-print, 1994, 30 cm. Dvonedeljno. ISSN COBISS,SR-ID Pörzsölt, égetett elevent és holt dolgot a vasárnap déli nap. A falut átszelő út hebehurgyán kanyargott Egyedül volt. Bocskorjának talpa alatt kavicsdarabok és por csikordult. A rajzoló dühödten rúgott odébb egy lapos követ. Levert volt, kedvetlen és izzadt. Hátára tapadt ingén jókora foltban ütközött ki a só. Testileg megviselte az ücsörgés. Egész délelőtt egy kényelmetlen, billegő széken kuporogva rajzolt. Ugyanakkor érezte, hogy szellemileg is kiürült. A folytonos koncentráció, a külvilág hatásait kizáró odafigyelés igyekezete semmihez sem hasonlítható fáradtságot eredményezett. Arcokat, ismeretlen embereket az utcán lerajzolni nem könnyű. Az ötödik-hatodik portré után abba kellett hagynia, bár legalább még annyian vártak rá. A rajzoló pontosan tudta, hogy amikor kezében remegni kezd a ceruzacsonk és gyöngyöző homlokáról jóvátehetetlenül, kitörölhetetlenül a papírra hullik az első verejtékcsöpp, ami nedves pacaként beleissza magát a képbe kéretlen vízjelként árulkodik kontárságról, erőlködésről, akkor kell gyorsan véget vetni a munkának, mert a lemerülés, elfogyás, szenvedés már facsarni kezdi belőle az erőt, és azt a a fajta készséget, amivel megajándékozta az ég, és aminek elherdálása goromba visszaélés a világgal és végsősoron önmagunkkal szemben. Csak a tikkassztó nyár tücsökkórusa zizegett. A rajzoló árnyéka a talpa alá szorult. Először nem vette észre, hogy követi. Csak amikor mellépöndörült, akkor látta meg. Nem szólt hozzá. Ballagtak ketten fölfelé, a kaptatón. A rajzoló nagy, laposakat lépve, a Veréb meg aprózott, fürge szökelléssel. A Veréb mindene kicsi volt. Aprón és barnán tengődött. Pálcavékony lábain két-három számmal nagyobb nyűtt szandáljai laffogtak. Sötét koszkeret parányi körmei alatt. Fénytelen, csontsovány vállát verdeső fekete hajában lila csatocska. Mondták róla, hogy vigyázat: még tetves is! A hét-nyolc éves forma cigány kislány árva volt. Szülei elhagyták. Anyukám meghalt szokta mondani, ha kérdezték. De igen ritkán kérdezték. Ráhagyták. Legyintették. Akinek semmije sincs, még anyjának se számít, annak nem kell, hogy lesse, várja mások érdeklődését. A Veréb kegyelemkenyéren élt. Nemigen szerették, mert ha megszólalt, többnyire butaságot mondott. Fejhangon, nyújtva beszélt, mintha mindig csudálkozna valamin. Lében kanál volt, megjelent, ahol csöngettek, lábatlankodó teremtésként hessegette a falu népe. Minden mozzanat újdonság volt neki, percnyi ráeszmélés a körülötte kavargó színdarabra. Maszatos arcán piros kis foltként csücsörödött szája és bogárszemei fölött fogyó hold sarlója volt szemöldökének íve. A rajzoló tudta, hogy mi fog történni és nem is csalatkozott. Némi tűnődő hallgatás után ami nála a lehetséges következmények fölmérése volt, a Veréb a maga szokott szemtelen módján megkérdezte a rajzolót, hogy őt A Veréb mikor írja majd le egy képre, úgy mint a többieket? Így kérdezte. Szimplán. Se bevezető, se kérem szépen. Nem kért elnézést a zavarásért, bocsánatot, amiért kérdezni mert. Azt se mondta, mint mások teszik oly idegesítően, oly álságosan, hogy mikor tetszik lerajzolni? Egyszerű volt, mint a madarak. Egyszerű, akár egy veréb. Hajában sörkék voltak, kopott csat. Szemében meg sóvár fény parazsa. A rajzoló számított a kérdésre. Csak arra nem számított, ez az érzékeny lelkületűre hangolt rajzoló, ez a belső értékeit féltve vigyázó, ez a jóindulatúnak hitt ember, hogy akkor, az abban a pillanatban belőle kirobbanó indulat, düh és gőg ilyen kegyetlen módon söpri el maga mellől a Verebet. A válasz csattanó akkordja úgy hullott a csittszentiváni poros útra, mint egy vériszamos kézből elhajított tagló. A Veréb ijedten rebbent el tőle. Iszkolt visszafelé, Panit irányába. Jó ideig állt még bálványként a rajzoló. Bicikli csöngője riasztotta föl. Aznap délután és este újból féltucatnyi portrét készített. Ünnepelt körülötte a falunap sokadalma. Szólt a térzene, ökröt sütöttek. A tömegből, a háta mögött elismerő hangok hallatszottak. Dicsérték, kapott jó szót eleget. Akiket jól-rosszul megörökített: köszönték a rajzokat. Nem érdekelte. Mert a rajzoló mindvégig valami mást remélt. Kereste szemével a madárcsontú cigány lánykát. Fölkapta fejét, ha hallani vélte a tolongó népség között a jellegzetes csiripelő hangot. Bizakodott, hogy a lassan alászálló estében megpillantja a Veréb törékeny kis alakját, karéj kenyérrel piszkos kis kezében. Hogy majd mégis lerajzolhassa, gyengéd vonalakkal képre írhassa, és utána fagylaltot vehessen neki. Hogy elmondhassa a magányos, réti virágszálként szegénységben növő kislánynak, mennyire szégyelli magát és mennyire bántja, ami megtörtént. Hogy időnként szánalmas, csúnya dolgokat fogunk fölnőttként megtenni. Hogy mennyire gyengék és nevetségesek tudunk néha lenni. És akkor talán Veréb majd nevetni fog, csipogón, vékony hangján és vele együtt kikacagható lesz a nagyvilág csakúgy, mint mi emberek. Számtalan bűnünkkel és ostobaságunkkal együtt leszünk talán majd jók, szerethetőek és boldogok. Késő éjjel csitult el a mulatság. A telihold erős, vajas fényében bogarak, éji lepkék rajzottak. Üres műanyag poharak fehérlettek szanaszét, és az ökörsütés kihunyó parazsa gőzölve párállt a rászálló harmattól. Jóllakottan szuszogott a falu. A szoros szemhéjú házak kürtőin az álmok fonala lengett fölfelé. A rajzoló a református templom küszöbén ült és várt. Ám a Veréb többet nem mutatkozott. Máshol járt, másfelé vethette a sorsa. Csak hunyorgó zsarátnok világította a sötétet. Pósa Károly ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3

4 HATÁRON INNEN A magyarkanizsai Községi Szociális Központ Fészek napközijében sajtótájékoztató keretében ismertették az újságírókkal annak a varrótanfolyamnak a részleteit, amelyet tartományi támogatásból a napközi védencei szüleinek szerveztek. A projektben gyermekeiket egyedül nevelő anyukák vesznek részt, közöttük roma nemzetiségűek is. Péterréve hívőközössége nem hajlandó elfogadni a Bácskai Egyházmegye püspöke, msgr. dr. Pénzes János püspök úr áthelyezési határozatát, amellyel elhelyezi Péterrévéről Balcsák Szilárd atyát és odahelyezi Baráth Gábor moholi plébánost. A péterrévei hívek több levélben és petícióval is kérték a püspök urat, hogy hagyja Péterrévén Szilárd atyát, a pasztorális tanács tagjai is kértek meghallgatást a szabadkai püspökségen, valamint a hívők három autóbusszal Szabadkára is elutaztak, de a püspökkel ekkor sem találkozhattak. Múlt kedd este óta lakat őrzi Szilárd atyát a péterrévei plébánián a pasztorális tanács ugyanis úgy döntött, Szilárda atyát nem adják ki, mást meg nem engednek be, amíg a püspök meg nem hallgatja kérésüket. Tóthfaluban háromnapos kézimunkatábort szerveztek a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetsége és a helybeli Fehér Akác Művelődési Egyesület Orchidea Kézimunkázók Klubjának szervezésében. A Péterrévén szolgálatot teljesítő Szilárd atyát Szabadkára rendelte a püspökség, a pasztorális tanács egyik tagját pedig telefonon szólította fel valaki: vegyék le a törvénysértő lakatot a plébániáról, amit a hívők végül meg is tettek. A Köztársasági Egészségbiztosítási Alap kinnlevőségei olyannyira megnövekedtek, hogy mára elérik az alap költségvetésének felét, így összeomlás előtt áll az intézmény írja a Večernje Novosti napilap. A munkaadók jelen pillanatban mintegy egymilliárd euróval tartoznak az alapnak. Ha ezt befizetnék, ebből biztosítva lenne egészségügyi dolgozó egész évi bére vagy pedig három évre a vények kiírásának költségei. A Liberális Demokrata Párt parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását kérte a Szerbiai Képviselőháztól, 4 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG amely kivizsgálná a Politika novine i magazini belgrádi lapkiadó vállalat 50 százalékos részvénycsomagja eladásának körülményeit. A mezőgazdasági termékek diverzifikációját és új kultúrák bevezetését előirányzó projektet mutattak be a Városháza kistermében az újságíróknak. Jadranka Stantićtól, a szabadkai LER iroda képviselőjétől és Fejsztámer Róberttól, az ICR igazgatójától megtudtuk, hogy az 1 millió 917 ezer dináros projektet a Zombor és Szabadka városok valamint Magyarkanizsa község között tavaly aláírt együttműködési megállapodás részeként az amerikai USAID támogatja. Tiltakozásának adott hangot pénteken Maja Rogić újvidéki lakos, amiatt, hogy a McDonald s gyorsétteremlánc biztonsági őrei nem engedték be az étterembe az általa meghívott roma gyerekeket. A magyarkanizsai strandon megkezdődött a Szerbiai Strandröplabda-liga 3. fordulója. A háromnapos sportesemény keretében két válogatott röplabdázónk, Vanja Grbić és külön magyarkanizsai felkérésre a szabadkai Mester Gyula röplabdaiskolát tartottak a gyerekeknek, amelyben mintegy 250 általános iskolás vett részt. A városháza kistermében koalíciós szerződést írtak alá a VMSZ, a DP és a VSZL községi vezetői, amellyel elhárultak az akadályok a községi önkormányzat végleges felállása elől. Az aláírás hírére felbolydultak a kedélyek a városban, mivel a polgárok szerint egy politikailag felülről kikényszerített szerződésről van szó, amely kizárja a község irányításából a civil kezdeményezések megválasztott képviselőit. A Szőke Tisza Művelődési Egyesület szervezésében hetedszer tartották meg Adorjánon a népzenei találkozót, amelyen a község és a környező községek művelődési egyesületei mellett bemutatkoztak a falu magyarországi testvértelepülése, Balotaszállás műkedvelői is. Aleksandar Vučić a képviselőház elnöki posztjára Nebojša Stefanovićot, az SZHP főbizottságának alelnökét javasolta, akit a képviselők meg is választottak a Ház élére. A házelnök legfőbb feladata az lesz, hogy a tolerancia és az egység szellemét ápolja. Vučić közölte, hogy az új hatalmi koalíció másféle Szerbiát kíván létrehozni: olyan országot, amelyik felelősségteljesen viselkedik, tiszteletben tartja a törvényeket, nem számol le politikai ellenfeleivel, s jobb életfeltételeket szavatol polgárainak. A Szerbiai Alkotmánybíróság nem is csökkentette, s nem is bővítette Vajdaság jogait, hatásköreit nemrégiben meghozott döntésével, melyben a hatásköri törvény 22 rendelkezését nyilvánították alkotmányellenesnek jelentette ki Dragiša Slijepčević, a bíróság elnöke. Tegnap délelőtt egy hatvan év körüli férfi felgyújtotta magát a nagybecskereki bíróság előtt majd beszaladt az épületbe, ahol a lángoló embert két bírósági őr oltotta el. A mentők a nagybecskereki kórház sürgősségi osztályára szállították. Nem hivatalos értesülések szerint nincs életveszélyben. HATÁRON TÚL A szíriai lázadók bejelentették, hogy erőik nagyszabású hadműveletet indítottak Damaszkusz vulkánja és Szíria földrengései néven. Ennek részeként a lázadók pokolgépes merényletet hajtottak végre Damaszkuszban, a nemzetbiztonsági hivatal épületében, megölve a rezsim két magas rangú vezetőjét. A szíriai állami televízió híradásai szerint a robbantásban életét vesztette Daúd Radzsha védelmi miniszter, valamint helyettese, Aszef Saukat katonai hírszerzőfőnök, Bassár el-aszad elnök sógora is. Robbantás történt a bulgáriai Burgaszban egy izraeli turistákat szállító buszon. Hárman meghaltak, több mint húszan megsebesültek közölte a bolgár belügyminisztérium. A bolgár televízió legalább hét halottról számolt be, egyikük a buszvezető. A turistának öltözött merénylő az eddigi nyomozás szerint 36 éves volt, és a támadás előtt 4-7 nappal már Bulgáriában tartózkodott. DNS-mintája alapján próbálják azonosítani, a különböző adatbázisokban folyik a kutatás közölte Cvetanov belügyminiszter. Súlyos erdőtüzek pusztítanak a görög főváros közelében, ahol a lángok megfékezésére már több száz tűzoltót, öt repülőgépet és két helikoptert vetettek be. A tűz Athén külvárosait is elérte öt ház teteje lángot fogott, több épületből ki kellett telepíteni a lakókat. A Peloponnészoszi-félsziget déli részén tegnap már második napja égett a növényzet, de a tűz ereje csökkent. A bolgár sajtó tegnapi jelentései szerint Románia felől érkezett az országba a burgaszi merénylő, aki oroszul beszélt, és egy nő volt a társaságában. Egy álarcos fegyveres 12 embert ölt meg a Colorado állambeli Denver egy bevásárlóközpontjának mozijában péntekre virradóra, az új Batman-film éjfélkor kezdődött premierjén, hatalmas pánikot okozva azzal, hogy behajított egy könnygázgránátot a nézőtérre, majd tüzet nyitott a mozinézőkre. Összeállította: Bödő Sándor

5 Olvasói vélemény Köszönet a Zentai Kórháznak Szívbántalmakkal kerültem ebben a hónapban a Zentai Kórház Intenzív osztályára, ahol tíz napot töltöttem el. Kellemes meglepetésemre nem csak kiváló orvosi ellátásban részesültem, hanem élvezhettem a személyzet teljes körű odafigyelését és gondoskodását is, úgyhogy nyugodtan kijelenthetem, egészségesen hagytam el a kórház épületét. Azt hiszem, ebben a zűrzavaros világban, ahol általában csak a rosszat, a negatívumot veszszük észre és sérelmezzük is, nem hagyható szó nélkül, ha valahol az emberrel emberségesen bánnak, teljes szakmai és emberi odaadással segítenek neki. Ezért is tartom fontosnak elmondani, hogy a Zentai Kórházban példaértékű egészségügyi ellátást kaptam, az orvosok, élükön kezelőorvosommal, Szabó Erzsébettel, valamint az ápolók és a nővérek mindent elkövettek, hogy jól érezzem magam és mielőbb meggyógyuljak. Ezért mindenképpen köszönettel tartozom nekik és remélem, hogy példájukat a többi egészségügyi intézményben is követik majd. Sándor Ferenc, Magyarkanizsa, Kórház utca 2. Programajánló Július 28. (szombat), 9.00 óra a magyarkanizsai Természetjáró Egyesület szervezésében KERÉKPÁRTÚRA ZENTÁRA, FÜRDÉS A MEDENCÉBEN Gyülekező: 9.00 óra, a Beszédes József középiskola előtt Túravezető: Bajtai András, mob.tel.: A túrán való részvétel díjtalan, a belépőjegy önköltséges Július 29. (szombat), 8.00 óra Régi játszótér és sportpálya a helyi közösség szervezésében FALUNAP A rendezvény kísérőprogramjai: tájházlátogatás, kocsikázás, lovaglás, kézimunka kiállítás. További információ: Bata Magdolna, tel.: Hárompárti hatalom ALAP A HATALOMALAKÍTÁSHOZ Közös sajtótájékoztató keretében együttműködési szerződést írtak alá az elmúlt héten Magyarkanizsán a Vajdasági Magyar Szövetség, a Demokrata Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga községi szervezeteinek vezetői. Dr. Bimbó Mihály, a VMSZ alelnöke, a községi szervezet elnöke bejelentette: Olyan döntés született, hogy ez a három párt alakítja a többséget a községi képviselő-testületben. A választások után eltelt több mint két hónap mindannyiunk számára hosszúnak tűnik, de végül a dolgok helyes mederbe terelődtek, és evvel pontot tehetünk a dilemmákra. Úgy érzem, hogy az ilyen formában fölálló községi vezetés eredményesen tudja majd irányítani a községet, és eleget fog tenni a választópolgáraink elvárásinak, mivel a választóink több mint hetven százaléka erre a három pártra adta a voksát. Vladimir Hajder, a DP községi elnöke hozzátette: Ugyanolyan koalíció ez, mint a tartományi szintű hatalom. A Demokrata Párt helyi szinten négyéves ellenzéki politizálás után felvállalta a felelősséget, és ismét a község vezetésének része kíván lenni. Remélem, hogy az elkövetkező négy évben eredményes lesz az együttműködés, elsősorban a község lakossága érdekében, és hogy megteremtik a fejlődés új útját a gazdasági, művelődési, oktatási és egyéb területeken. Vadász Károly, a VSZL községi elnöke elmondta: A Liga községi szervezete elnökségének döntése alapján a VSZL Magyarkanizsa községben aktívan fog részt venni az elkövetkező négy évben. Azokra a funkciókra, amiket kaptunk, igyekszünk olyan embereket tenni, akik kellőképpen képviselik a Ligát és a községet. M.M. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 5

6 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A csatározások ideje lezárult Nyilas Mihály maradt a község polgármestere, Huzsvár Ervin lett a képviselő-testület elnöke 6 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG Hétről kilenctagúra bővült a községi tanács Kedden a két ízben is megszakadt alakuló ülés befejeztével községünkben megalakult a régi-új községi vezetés. Az ülést kisebb-nagyobb szünetek szakították meg; hol adminisztrációs hibát kellett kiküszöbölni, hol a szavazásokat előkészíteni, illetve a szavazatokat számlálni de végül minden határozat megszületett, minden jelöltet megválasztottak, illetve kineveztek. Az ülést dr. Katkics Zoltán, a testület korábbi és ideiglenesen kinevezett elnöke nyitotta meg, és bejelentette, hogy négy képviselői csoport alakul: a VMSZ 11 képviselője, a DP és a VSZL szintén 11 tagú közös csoportja, a Válassz utat Bacskulin István listájának 3 és a Magyar Remény Mozgalomnak 1 képviselője közösen, valamint az UKROK 3 képviselője alkot egy-egy frakciót. A község alapszabályának és a községi tanácsról szóló rendelet módosítását szótöbbséggel szavazták meg a nagy koalíciót alkotó VMSZ, DP és Liga képviselői. Bacskulin István ugyanis kifogásolta, hogy a polgári listák képviselői nem kapnak helyet a tanácsban, Francsik József (UKROK) pedig ellenezte a tanács létszámbővítését 7-ről 9-re, hiszen a kampányban mindenki ésszerűsítésről beszélt. Az új káderbizottság tagjait is szavazattöbbséggel választották meg. Az elnöke Túrú Károly lett, alelnöke Hajder Hilda, tagjai Molnár Gizella, Borislav Kojić és Horváth Gergely. Ezt követően előbb a testület alelnökére, majd elnökére szavaztak a képviselők. 19 érvényes szavazattal dr. Bimbó Mihály (VMSZ) okleveles szakállatorvos lett a kkt alelnöke. A testület elnöke pedig Huzsvár Ervin (DP) okleveles közgazdász 26 szavazattal. Huzsvár Ervin javaslatát, hogy csomagban, tehát együttesen tárgyalják és szavazzák meg a polgármester, a helyettese és tanács megválasztását, a nagy koalíció szótöbbséggel támogatta. Francsik József ellenben bejelentette, hogy az UK- ROK szerint ezek a jelölések nem tükrözik a választópolgárok akaratát, ezért nem vesznek részt a szavazáson. El is hagyták a termet. A titkos szavazáskor Nyilas Mihály okleveles jogász, a VMSZ polgármesterjelöltje 17 támogató szavazattal újra polgármester lett. Helyettese Lackó Róbert (DP) informatikai technikus. Nyilas Mihály a községi tanácsba kilenc tagot jelölt. Halász Mónika (DP) hatásköre a mezőgazdaság, vízgazdálkodás és a környezetvédelem, Tudorović Zoltán (DP) a gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel lett megbízva. Csikós László (VMSZ) a kommunális tevékenységekkel és rendkívül helyzetekkel foglalkozik, Tóth Vilmos (VMSZ) hatásköre a városrendezés, az idegenforgalom és vendéglátás. Dr. Katkics Zoltán (a VMSZ támogatásával) az oktatás és művelődés felelőse, Tímea Kljajić (DP) a szociális védelemmel van megbízva, Darabán Piroska (a VMSZ támogatásával) a gyermek- és egészségvédelemmel, Vólenter Takarics Anasztázia (Liga) a sporttal és ifjúsággal, Sátai Róbert (DP) a tájékoztatással. Nyilas Mihály a bizalmat megköszönve arra kérte a képviselőket, hogy ássák el a csatabárdot, és azt is felejtsék el, hogy hova ásták el. A választások előtti és utáni csatározások ideje lezárult, most a kemény és közös munka időszaka következik. Ezt várják el a község polgárai, akik már megcsömörlöttek a politikai erők hónapokig tartó egymáshoz feszülésétől. A községben, de a médiákban sem szurkolt mindenki azért, hogy ez a koalíció létrejöjjön, most kérem őket is, fogadják el tényként ezt az együttműködést. Adjanak időt és esélyt arra, hogy az első 100 napban megmutassuk: képesek vagyunk együtt eredményesen vezetni a községet mondta Nyilas Mihály. Hozzátette, hogy a tanács erős csapat, amely a tapasztalat és a fiatalos lendület ötvözete. Kijelentette, hogy a községi rendeletek vállalkozó- és beruházó-barátok lesznek, fő cél a munkanélküliség csökkentése, az életszínvonal növelése a község minden településén, a tervezett beruházások valóra váltása. M.M. Fotók: Puskás Károly

7 IV. VAJDASÁGI KÉZIMUNKA TÁBOR Taníts tanítalak t a a Tóthfaluban a múlt héten került megrendezésre a IV. Vajdasági Kézimunka Tábor, amelynek munkájában mintegy hetven kézimunkázó vett részt a tartomány 46 községéből. A háromnapos rendezvény házigazdája a Fehér Akác Művelődési Egyesület Orchidea kézimunkacsoportja volt. A hagyományápolás mellett a Taníts tanítalak mottóval megszervezett kézimunkatábor célja, hogy a résztvevők elsajátítsák és átadják egymásnak, de a fiatal nemzedéknek is a különböző technikákat, s közben maguk és a közösség számára is értékeket teremtsenek, még akkor is, ha azt a közösség nem igazán értékeli nyilatkozta a rendezvény zárónapján Kiss Julianna, a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének elnöke. Munkáinkat sajnos nehezen tudjuk értékesíteni, mert a kézimunkának valójában soha nem volt és manapság sincs értéke, viszont anyagiakhoz kötött. Drága a beszerzés, a cérna és az anyag, de a többi eszköz is mind pénzbe kerül. Ennek ellenére nem csüggedünk, nem ülünk otthon ölbe tett kézzel, hanem igyekszünk időnket jól beosztani, aktívan és főleg kreatívan dolgozni, ebből eredően remélem, hogy szövetségünk előbb vagy utóbb némi támogatásban is részesül. Ha úgy veszem, hogy a negyvenhat község egyesületeiben átlagosan ötvenen vannak, akkor a Tóthfaluban összegyűlt kézimunkázók mintegy kézimunkázót képviselnek. Ekkora taglétszám alapján már jogot formálhatunk arra, hogy pályázzunk, hogy támogatókat keressünk tevékenységünk pénzeléséhez. A táborban a gyöngyfűzés, állatfigurakészítés, úri-hímzés, varrás, kosárfonás, üvegszövés, selyemvirág-, szalmakép-, rongypokróc- és rongybaba-készítés mellett a szövéssel is megismerkedtek a lányok és asszonyok. A házigazda kézimunka klub elnöke, Zsoldos Rózsa szerint, mindig minden városból hoznak valami újat a résztvevők, amit a három nap alatt meg is tanulnak egymástól. Hogy a kézimunka-fajták közül melyik a legnehezebb? Mindnek meg van a saját nehézsége, de talán az úri hímzést tudnám külön kiemelni, hiszen annak nem kevesebb, mint 27 technikája van. Az idei táborba Csantavérről, Verbászról, Magyarkanizsáról, Oromhegyesről és Óbecséről hívták az előadókat, de akár mondhatnánk azt is, hogy itt mindenki előadó és tanuló is volt egy személyben. A tóthfalusi szervezők ezúttal is jól vizsgáztak, hiszen a táborlakók nagyon jól érezték magukat. Az, hogy nem lehetett gazdagabb, nem lehetett hosszabb és nem lehetett még nagyobb kínálat a kézimunkákból, már a legkevésbé rajtuk múlott. Talán jól jött volna, ha például a beadott kérelem alapján a Magyar Nemzeti Tanács is jóváhagy némi támogatást ennek a tábornak a megszervezéséhez, mert az nem csak a tábor színvonalán, hanem az elkészült munkákon, a már-már népművészeti értékeknek is tekinthető kézimunkákon is visszatükröződött volna, hogy a hagyományápolás fontosságáról, annak eszmei értékéről ne is beszéljünk. Bödő S. Fotók: Zs. H. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 7 cmyk

8 VII. ADORJÁNI NÉPZENEI TALÁLKOZÓ Fodrozik o a Tisza vize A címben jelölt elnevezéssel Adorjánon hetedik alkalommal szervezték meg a népzenei találkozót, amelyen a magyarkanizsai község és a környező községek művelődési egyesületei léptek közönség elé, de természetesen mint mindig, ezúttal is ott voltak a falu magyarországi testvértelepülése, Balotaszállás műkedvelői is. A rendezvényre készített, adorjáni halászlegényeket ábrázóló bábuk - egy a Kultúrotthon bejáratánál csónakkal, egy pedig a színpadon - is azt sugallták, hogy jöjjön ide mindenki, hiszen immár hetedszer fodrozik a Tisza vize Adorjánon. A résztvevőket és vendégeket, akik között ott volt Nyilas Mihály magyarkanizsai és Huszta István balotaszállási polgármester is, elsőként Borsos Csaba, Adorján Helyi Közösségének elnöke köszöntötte, majd Csanyiga Magdolna, a házigazda Szőke Tisza Művelődési Egyesület elnöke kívánt jó szórakozást a Kultúrotthon nagytermét zsúfolásig megtöltő közönségnek. Nagy öröm számunkra, hogy egyre nő az érdeklődés rendezvényünk iránt, hiszen minden évben többen és többen jelentkeznek, hogy szeretnének részt venni, annak ellenére, hogy a fellépőket nem minősíti szakmai zsűri. A mi rendezvényünk egy egyszerű, de annál barátibb és meghittebb találkozó, amely elsősorban a barátkozást és ismerkedést szolgálja, mégpedig úgy, hogy közben tapasztalatot cserélünk, tanulunk egymástól és valójában ez is lenne a lényege ezeknek a népzenei találkozóknak. Sajnos előfordul, hogy nem is tudjuk mindenki jelentkezését elfogadni, hiszen időben, térben, de pénzben is korlátozottak a lehetőségeink, ám igyekezünk minden alkalommal jól összeválogatott műsorral kedveskedni az adorjániaknak és vendégeiknek nyilatkozta lapunknak Csanyiga Magdolna. 8 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG A balotaszállásiak két népdalcsokorral léptek fel. Még bemutatkozásuk előtt beszélgettünk el művészeti vezetőjükkel, Balázs Piri Lászlónéval. Amióta Adorjánon népzenei találkozót rendeznek, azóta mi itt vagyunk, ugyanis mi ihlettük az adorjániakat ennek a népzenei találkozónak a megszervezésére. Amikor ugyanis ezelőtt 8 évvel Balotaszállás és Adorján testvértelepülési megállapodást kötöttek, akkor határozták el az adorjániak, hogy onnét kezdve ők is szeretnének a népzenének áldozni egy-egy napot. Elképzeléseiket megvalósították, mi pedig fellépésünkkel azóta is minden évben igyekezünk hozzájárulni rendezvényük sikeréhez, íme már hetedszer. Most két népdalcsokorral lépünk fel, amelyeket Járdányi Pál népdalgyűjtő repertoárjából állítottunk össze. Ezek a népdalok a szerelemről, a boldogságról, az élet szebbik oldaláról szólnak, reméljük elnyerjük velük a közönség tetszését. Elnyerték, mint ahogyan a többiek is, hiszen a találkozó végig kiváló hangulatban telt, amit aztán a finom társasvacsora, a fiákeres és lovas felvonulás, majd az utcabál koronázott meg. Bödő S. Fotók: Puskás Károly cmyk

9 Zöld övezetben, jó levegőjű, tiszta környezetben és kiváló hangulatban zajlott le a Kanizsa Cserkészcsapat Kistáborának első váltása, ami július 20-áig tartott az elsőtől harmadik osztályos tanulók számára, akik közül 43 gyerek vett részt egy egész héten át tartó, nagy kalandban, ahol barátokat szerezhettek, megismerkedhettek más népek kultúrájával, a számítógépeket lecserélték a közösségi játékokra, tartalmas programokra a sátorkomfortra és egyéb közös foglalkozásra. A nevelőgárda a kisegítőkkel (25-en) már előző napokban lázasan szorgoskodott, újrafestették a zöld ház külső falát, a Vízitelepen elhelyezett padokat, oszlopokat, de még a klubház belsejét is felújították, drapp színbe öltöztették, a bútorokat, polcokat rendberakták mutatta Kálmán Andor csapatparancsnok. Ez a környezet fogadta a legfiatalabb korosztályt vasárnap Mikuska Éva táborvezető és a nevelők kedves szavaival egyetemben, majd elhelyezkedtek a hét sátorban. Ezek a pillangók, a Pink Csillagok, Tiszavirágok, Flúgos mókusok, Szuper hetes, Tisza-parti bikák, stb. Az idei programunk is változatos, és egy újítást is kiötlöttünk, mert mindennap más népek kultúrájával, szokásaival ismertetjük meg a gyerekeket közölte Éva. Így beiktattuk a spanyol, angol, német, szerb, magyar és olasz napot a hétbe. A napi parancs a következő: felkelés reggel 6.50-kor, majd reggeli torna, sátorrendezés, utána a legszebb sátor lakói felhúzzák a zászlót és ezzel hivatalosan Kistábor 2012 Játékos ismerkedés más népek kultúrájával és szokásaival ESEMÉNYTÁR indul a nap. A reggelit követi a délelőtti foglalkozás majd az uzsonna, ezután a mindennapi szabadfoglalkozás, ezt követi az ebéd. Az ezutáni beosztás pedig hasonló a délelőttihez, azzal a különbséggel, hogy idén a napokat egy-egy nép napjává nyilvánítottuk, és annak jegyében telik el. Hogy ezt miként tesszük élethűvé és testközelibbé, elmesélem. Délelőttönként prezentáljuk vetítőgépen az adott, illetve a soron levő nép kultúráját, az ország jellegzetességeit, fővárosát, az államberendezését, a himnuszt, a legérdekesebb szokásait, majd egy rövid nyelvlecke következik. A sátorozás kapcsán pár szót lejegyeznek a gyerekek, és megtanulják a német, angol, olasz, spanyol nyelvű köszönéseket is. Ezt nagyon élvezték, és később már úgy üdvözölték egymást a nap különböző szakaszaiban. Mivel a sátorlakók kisgyerekek szeretik a játékot, mesét. Hallom és látom, hogy ezeket beleszövitek a nyelvtanulásba. Természetesen, mert pl. papírállatkákat készítettünk és közben egy kis angol dalt tanítottunk meg egyszerű szöveggel, hangutánzó játékkal. A magyar napon rovásírással és cserkész titkosírással ismertettük meg a kicsiket, este pedig a néptánc szépségeit és lépéseit élvezhették a Tisza Néptáncegyesületnek köszönhetően. Szerdán, a szerb napon egy jellegzetes lagzit láttak a vetítőgépen, majd koronát készítettünk papírmaséból. A kézműves foglalkozások között szerepelt a nemezelés, és A három kismalac mese feldolgozása: természetes anyagból házikót építettek a főhősöknek. Az aktív foglalkozásokat sikeresebbé tették a finom, napi kétszeri uzsonnák, no meg az ízletes ebédek, melyeket Eszter, a szakácsnő készített el. A gyerekeknek sajnos nem volt részük fürdésben, habár a kétnapos kánikulában ezt mindegyik igényelte, ám a strand medencéjének vize fertőzött volt, így az úszkálás elmaradt. Ezért ki a felelős? A gondos nevelők ezt a programukba beiktatott foglalkozást a Vízitelepen vizes játékokkal igyekeztek pótolni, pénteken pedig két-két felnőtt kíséretében és mentőmellénnyel felvértezve, kenuzással örvendeztették meg őket. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 9

2010. május 20., csütörtök 1

2010. május 20., csütörtök 1 2010. május 20., csütörtök 1 Május 22. a biodiverzitás világnapja Mit is rejt magában ez a szó, ez a fogalom? tehetik fel a kérdést tisztelt olvasóink. A biodiverzitás az élővilág sokfélesége. Egyaránt

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

Téli világ ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

Téli világ ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Téli világ

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

Határon átnyúló együttműködés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

Határon átnyúló együttműködés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

LEGFRISSEBB Beruházások megtekintése

LEGFRISSEBB Beruházások megtekintése ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 LEGFRISSEBB

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Leveles a május. Tisztelt Olvasóink! ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja.

Leveles a május. Tisztelt Olvasóink! ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

Ökörnyál ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.

Ökörnyál ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2010. február 4., csütörtök 1

2010. február 4., csütörtök 1 2010. február 4., csütörtök 1 Mindennapi gondjaink Városunk szebbé tételéhez időszerű lenne tettekkel is hozzájárulni. Akármerre fordul az ember, akárkivel beszélget, egyre gyakrabban szóba kerül városunk

Részletesebben

crveni signal FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

crveni signal FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. HORGOŠ, ŽELEZNIČKA 22. tel.centr.: 024/792-050,792-409,dir.: 792-084, tel./fax: 792-348, 792-214, Kanjiža:

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA 2014. FEBRUÁR 6-ÁN JELENIK MEG.

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA 2014. FEBRUÁR 6-ÁN JELENIK MEG. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Augusztus havában Mire e lapszám napvilágot

Augusztus havában Mire e lapszám napvilágot ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

MAGYARKANIZSÁN IS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS LISTA DIADALMASKODOTT

MAGYARKANIZSÁN IS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS LISTA DIADALMASKODOTT ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

Korai didergés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.

Korai didergés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Itt a nyár? Fiatal labdarúgóink Csongrádra utaztak az Aranycsapat versenyre. Következő számunkból már kiderülhet, milyen eredménnyel térnek haza.

Itt a nyár? Fiatal labdarúgóink Csongrádra utaztak az Aranycsapat versenyre. Következő számunkból már kiderülhet, milyen eredménnyel térnek haza. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

Tiszalök Város Képviselő Testülete

Tiszalök Város Képviselő Testülete XX. évfolyam X. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Tiszalök Város Képviselő Testülete Gömze Sándor Polgármester Fedor László alpolgármester Bede-Tóth Attila Pénzügyi Bizottság elnök Fercsákné Tomán

Részletesebben

Tanévzáró a magyar főiskolán

Tanévzáró a magyar főiskolán 28 15. évf. 28. szám Tv-műsor július 18-24. Ára: 1,50 hrivnya Születésnap és tábornyitó Részletek a 4. oldalon 2. oldal Csődközeli helyzetben az ukrán gazdaság? 4. oldal,,már van kikért küzdenünk 5. oldal

Részletesebben

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA Szeptember 30., péntek Irodalmi Emléknap 16.00 óra, könyvtár Koszorúzás Szeptember 28., szerda 10.00 óra, tűzoltóotthon Aranyeső községi szavalóverseny döntője 19.00 óra, könyvtár Irodalmi randevú Vendég:

Részletesebben

22/2014.(X.13.) határozata. A polgármester választás eredményéről

22/2014.(X.13.) határozata. A polgármester választás eredményéről 1 Ezúton is szeretném megköszönni a lakosságtól kapott bizalmat és köszönöm a támogatásukat. Ígérem, hogy a következő öt évben ugyanolyan lendülettel, kitartással, lelkiismeretesen folytatom munkámat,

Részletesebben