Nyelv és kommunikáció demenciában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelv és kommunikáció demenciában"

Átírás

1 Áttekintés 1. Terminológia Nyelv és kommunikáció demenciában Joseph B. Orange, PhD előadása magyar vázlat április 2. fordította Kas Bence 2. Életkor 3. Demencia és az enyhe kognitív zavar (Mild( Cognitive Impairment, MCI) 4. Nyelvi-kommunikációs profil MCI-ben és DAT-ban 5. A hozzátartozókkal való kommunikáció fontossága 6. A demencia vizsgálata szűrés és részletes feltárás a. Orvosi, neurológiai és pszichiátriai b. Kogníció c. Viselkedés d. Beszéd, hallás, nyelv és kommunikáció 7. Terápiák 8. A kommunikáció fejlesztési stratégiái Beszéd (értés és produkció) Az orális kommunikáció közege, nyelvi szimbólumok útján Hangzó forma Komplex,, dinamid namikus neuromuszk zkuláris folyamatok: Artikul uláció Rezonancia Fonáció Légzés Prozódia (dallam, tempó, hangsúly stb.) Nyelv Fogalmakat jelölő konvencionális szimbólumok készlete A szimbólumhasználat szabályainak szintjei: Fonológia (hangsorok szerkezete) Morfológia (A A fiú megeszett egy kiflit.) Mondattan (fiú a egy meg kiflit evett) Szemantika (mi az az autó?) Pragmatika (szavak, frázisok, mondatok többféle, kontextusfüggő interpretációja) Kommunikáció Beszéd, nyelv, hallás és kommunikáció 1. Gondolatok cseréje két vagy több résztvevő közt Dinamikus szerepcserék 2. Ennek útján teremtünk, tartunk fent és módosítunk kapcsolatokat Többféle forma Szociális motiváció és közvetítés = interakciós Célvezérelt = tranzakciós (pl. rendelés az étteremben) Output/kifejezés Beszélt írott nemverbális (pl. tekintet, mimika, testtartás, gesztusok, pantomimika,, ujj-abc, jelnyelv) Input/megértés Auditív megértés olvasás nemverbális Ízlelés, szaglás, tapintás 1

2 Kogníció Mentális folyamatok, melyek a szenzoros információt átalakítják, válogatják, kidolgozzák, tárolják, helyreállítják és felhasználják A tudás megszerzése, szervezése és felhasználása Ide tartozik, de nem azonos vele: Emlékezeti rendszerek és folyamatok Figyelmi rendszerek és folyamatok Ítéletek Következtetések Belátás Egyéb rendszerek és folyamatok (Bayles, 1997) Életkori epidemiológia világszerte * (Kemper, 1992) *Chappell et al., 2003 Életkori epidemiológia - Magyarország * 9,981,334 milliós populáció (2006) 1,517,767 > 65 évnél idősebb ember (2006) ~15.2% 550, ,470 (56.9 a nemi arány) Demencia Szerzett, tartós és s progresszív v hanyatlás s a mentális aktivitás s 5 főf terület letéből l 3-ban3 (Cummings, Benson, & LoVerme, 1980): 1. Emlékezet 2. Nyelv és s kommunikáci ció 3. Személyis lyiség 4. Téri-vizuális készsk szségek 5. Kogníci ció (pl. következtetk vetkeztetés, absztrakció,, döntd ntéshozatal) * US Census Bureau

3 DSM IV (1994) A. Fokozatosan kialakuló és s folyamatosan romló többszörös kognitív v deficit, az alábbi két k t vonatkozásban sban: 1. Emlékezetzavar 2. Egy vagy több t az alábbiak közül: k a. Nyelvi zavarok (afázia) b. Mozgásszervez sszervezési si zavar (apraxia) c. Érzékletek feldolgozási zavara (agnosia) d. A végrehajtv grehajtó funkciók k zavara (pl. tervezés, szervezés, sorbarendezés, elvonatkoztatás) B. Az A1 és s A2 kognitív v deficitek mindegyike 1. A szociális és önellátási funkciók k jelentős s romlását t okozza 2. A premorbid állapothoz képest k jelentős s romlással járj C. Nem tulajdoníthat tható ismert, demenciával járó KIR-i sérülésnek, szerhasználat következmk vetkezményeinek, delírium riumnak vagy egyéb b elsődleges pszi zichiátriai zavarnak A demend emencia epidemiológiájaiája világszerte * 27.7 millió demens 2006-ban (25 M in 2000) 46% Ázsia 30% Európa 12% Észak-Amerika 4.6 M új eset évente 63 M 2030-ban 81 M 2040-ben 114 M 2050-ben Leginkább a fejlődő országokban (60%-ról 71%-ra 2001 és 2040 közt) 156 milliárd USD (2005) a demenciakezelés éves költsége a világon * Wimo et al., 2003; Winblad ; Ferri et al., Prevalence 20 Rate (in %) 15 Male 10 Female 5 A demencia gyakorisága - Európa EURODERM Dementia Prevalence Rates Age Range (in Years) Prevalence of dementia in Europe: pooled analyses of 11 studies from the EURODEM group (Lobo et al., 2000). Ország A demensek számának országonkénti becslése United Kingdom Slovakia Romania Poland Netherlands Hungary Germany France Czech Republic Austria 42, ,787 90,614 98,064 97, ,91 311, , , , Demensek száma (1000 fő) Hofman, A. et al. (1991), The prevalence of dementia in Europe: a collaborative study of findings.international Journal of Epidemiology, 20(3), Kor Demencia Kockázati tényezők Erős prediktor Demencia a szűkebb családban Down-szindróma A frontf rontális lebeny bántalma (Mendez & Cummings, 2003) Presenilin változások és abnormális APP Apolipoprotein E ε4 4 allél Koponyatrauma Képzettség, iskolázottság Kis fej- és agyméret Feltételezett Fordított kapcsolat a dohányzással Alkohol ohol- és drogfogyasztás Fémek, pl. alumínium nium, higany, cink szervezetbe jutása Ipari vegyianyagok Magas anyai életkor Elektromágneses terek Down-szindróma a családban Cerebro- és cardio-vascular vascularis betegségek Pajzsmirigy-betegségek Fertőző betegségek DAT/AD Öröklött DAT Korai DAT Down-szindrómás DAT Kevert (DAT + VaD) Vaszk zkuláris demencia (VaD) Lewy-testes demencia (DLB) FTLD (FLD [Fv] + PPA [Fv] + szemantis emantikus demencia [Tv]) Demencia tipikus sejttani mintázat nélkül (DLDH) Binswanger-kór kór A demend emencia típusai PPA FTLD Pick s Complex Pick Demencia motorneuron-betegséggel Parkinson-kór kór,, ALS, MS, HC, stb. AIDS dementia complex (ADC) Progresszív supranukle learis palsy (PSP) és corticobasalis is degeneratio (CBD) Creutzfeldt-Jakob kór (CJD) Normál nyomású hydrocephalia (NPH) Szifilisz Wernicke-Korsakoff szindróma 3

4 A demend emenciatípusok aránya (van der Flier & Scheltens, 2005 európai adatok) Enyhe kognitív károsodás (Mild Cognitive Impairment, MCI) (Petersen et al. 1999; Mendez & Cummings, 2003) 1. Memóriapanaszok, (hozzátartózó általi megerősítés) 2. Objektív memóriaelmaradás korhoz és képzettséghez képest (min. 1.5 SD-vel átlag alatt) 3. Nagyrészt ép általános kognitk ognitív v funkciók 4. Alapjában véve normális hétköznapi aktivitás (ADL) 5. Nincs demencia 6. Nincs specifikus orvosi, neurológi giai vagy pszi zichiátriai oka a memóriazavarnak MCI-profil (Petersen 2003) MCI-progresszió (Petersen 2003) MCI DAT ~ 10-15% 15% évente Normal felnőttek MCI vagy DAT kategóriába kerülése 1-2% évente 6 év után a MCI-sek ~ 80%-a demenssé válik A nyelv és kommunikáció megváltozása MCI-ben Kevés vizsgálat Jobbára szűrési adatok Early Middle Late Alacsony verbális fluencia (betű- és kategóriafluenc fluencia) Alacsony konfrontációs megnevezési teljesítmény (Boston Naming Test BNT) A szemantikai kulcs nem segít 4

5 Megőrzött képességek Procedurális emlékezet (zongorázás, éneklés, kártyázás stb.) Hozzáférés korai emlékekhez DAT-ban ban,, de szemantikus demenciában nem Szavalás, felolvasás és éneklés jó kiejtéssel és nyelvtanisággal Részvétel társas rituálékban (Feldman & Gracon. In S. Gauthier, ed., 1996, p. 241) Személyközi kommunikációs vágy Dysarthria Beszéd DAT-ban nincs Hangmagasság- váltások Hangerő-kontroll nincs nincs probléma Nyelv és kommunikáció DAT-ban Feltűnő nyelvi kommunikációs zavarok, de észlelhetők megőrzött készségek is Fokozatos romlás A nyelvi profil a klinikai stádiumtól függ Tipikus kezdeti és romlásra utaló jelek Beszédtempó Apraxiák normál előbb csak végtagi, később verbális és orális apraxia Nyelv és kommunikáció fontos a hozzátartozók számára Heterogenitás minden stádiumban A demens nyelvi kommunikációs profilp különbözik: DAT Korai stádium Az egyén észleli a kommunikációs nehézségeit Normál életkor Zavartság vagy delírium Stroke miatti afázia Pszichiátriai betegségek (pl. schizophrenia) Depresszió Jobb féltekei diszfunkció Más fokális agysérülések Agyi trauma (pl. motorbaleset) Szótalálási problémák emberek, tárgyak, helyek és cselekvések megnevezésekor Körülírások, gesztusok vagy hasonló szavak stratégiája Közhelyek, sztereotip frázisok A legtöbb társas helyzetben kielégítő kommunikáció Problémák a megértésben: Komplex mondatok és fogalmak (pl. metaforák, névmások) Humor, hasonlatok, gúny, elvont kifejezések Általában csak enyhe megértési gondok a hétköznapi helyzetekben 5

6 DAT Közbülső stádium Csökken a kommunikációs nehézség tudata Kifejezett szótalálási problémák; körülírások Üres, irreleváns közlések (pl. gyakori szavak: dolog, izé, hogyishívják tartalmas szavak helyett) Gyakori szó- vagy mondatismétlés Pragmatikai gátlástalanság; alkalmatlan megnyilatkozások (csökkent érzékenység arra, hol és kivel beszél kontextuális tényezők) Elkalandozik; gyenge tématartás Egyszerű utasítások megértése is nehézséget okoz Kudarc többszereplős beszélgetés követésében Variábilis DAT Késői stádium Alacsony expresszív szókincs összefüggéstelen szavak Ön- és mások ismétlése - perszeveráció Sérült nyelvtan: szórend és egyeztetés Koherens nyelvi minták csak töredékekben Beszédzavarok (dadogás, artikulációs hibák) AZ értés jobbára intonációra, ritmus- és hangsúlymintára, érzelmi hangszínre, ismerős hangokra támaszkodik A demensek hozzátartozói R L R L A demensként diagnostizált kanadaiak 50%-a továbbra is otthonában él (CSHA-I, 1994) Normál korú 81 éves DAT 73 éves Általában a családtagok viselik gondját a betegnek A demensek hozzátartozóit több kudarc és negatív élmény éri, mint a pusztán idősekéit (Clipp & George, 1993; Ory, Hoffman, Yee, Tennstedt & Schulz, 1999) Hozzátartozók: rejtett betegek Kockázatok: Anyagi krízis Társas izoláció Extrém stressz és kimerültség Aggodalom és legyőzöttség-érzés érzés Betegségek Halál Depresszió (Ory et al., 1999; Schulz & Beach, 1999; Schulz, O Brien, Bookwala & Fleissner, 1995) A hozzátartozók szemppontjai A legnagyobb nehézség % N A nyelv és kommunikáció elvesztése Emlékezetvesztés Agresszió Nem kooperatív viselkedés Folytonos felügyelet Hitvesi gondoskodás igénye (Murray, Schneider, Banerjee, & Mann, 1999) 6

7 A kommunikációs nehézség hatása a terhelésre 1.0* 1.0* Communication.48 Problem Problems Behaviours * Demand Burden * Stress Burden.25 Nem bízhatok b rár már r semmit. Kiborul és s nem érti. Pedig csak egyszerű dolgokról l beszélget lgetünk mit vegyen fel, milyen nap van, mennyi az idő. Nagyon fárasztanak az ismétl tlődő kérdései. sei. (Wright, 1993, p. 49) *.46 Nem tudok beszélgetni vele. Nem ért engem és dühöngeni kezd. (Murray et al., 1999, p. 664) Objective Burden (Savundranayagam, Hummert, & Montgomery, 2005) Nyelvi kommunikációs tünetek gyakorisága demenciában A logopédus szerepe a demenciához kapcsolódó kommunikációs zavarok kezelésében Nehézség Gyakoriság (%) Szótalálás 84 Tárgymegnevezés 82 Levélírás 80 Utasítások megértése 76 Társalgás fenntartása 71 Mondatok kiegészítése 64 Mondatismétlés 64 Szövegértés 64 Nehézség Gyakoriság (%) Jelentés nélküli mondatok 60 Csökkent beszédkésztetés 58 Oda nem illő beszéd 54 Szóismétlés 45 Szó szerinti idézés 33 Humor felismerése 32 Fokozott beszédkésztetés 16 (N = 99; Bayles & Tomoeda, 1991) Szűrés és részletes feltárás Azonosítás és diagnózis Terápia Egyéni és csoportos Oktatási programok, tájékoztatás Család Orvosi, szociális, pszichológusi és adminisztratív szakmák Közvélemény Egészségügyi közgazdászok és politikusok Esetmenedzselés és konzultáció Szupervízió Programfejlesztés és alkalmazás Tanácsadás Képviselet és stratégiaalkotás Kutatás Publikálás Interdisciplinary Case Histories (dyad) Hearing Mental Status and Depression Standardized Language Tests Language and Cognitive- Communication Assessment Non-Standardized Language Assessments Functional Communication Behaviour, Burden, Family Dynamics, and Quality of Life Kórtörténet Orvosi (egészségi állapot, érzékek) Pszichiátriai (viselkedés) Neurológiai (KIR, PIR, kogníció) Testi funkciók (mozgás, hétköznapi aktivitás) Oktatás Nyelv Szociálisis Foglalkoztatás Vallás Kultúra Családi demográfia 7

8 Standardizált nyelvi tesztek Arizona Battery for Communication Disorders of Dementia (ABCD, Bayles & Tomoeda, 1993) Western Aphasia Battery (WAB, Kertesz, 1982) Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE, 3 rd Edition, Goodglass et al., 2001) Standardizált nyelvi tesztek (folyt. folyt.) Boston Naming Test (BNT, 1 (BNT, 1 st Ed., Kaplan et al., 1983, 2 nd Ed., 2001) (N=60, 30 or 15 item versions) Action Naming Test (ANT, Obler & Albert, 1986) Peabody Picture Vocabulary Test III 1997) III (Dunn & Dunn, Test of Adolescent/Adult Word Finding (TAWF, German, 1990) Nouns and verbs Pyramids and Palm Trees (Howard & Patterson, 1992) Controlled Oral Word Association FAS (Borkowski et al., 1967) Nem standard eljárások Témavezérelt interjúk 5 téma 1. Születés és neveltetés 2. Munka, foglalkoztatás története 3. Család 4. Egészségi állapot jelenleg 5. Egy átlagos nap Képleírás BDAE WAB Norman Rockwell Monológ és dialógusok (spontán beszéd) Kontrollált szóbeli szóasszociációs vizsgálat Szófluencia vagy kategóriafluencia 8 kategória (4 élő vs. Élettelen/mesterséges) (Hodges et al., 1991) Állatok Madarak Vízi állatok Kutyafajták Háztartási tárgyak Hangszerek Járművek Szerszámok Spontánbeszéd-elemzés elemzés Tartalom - szemantika, beszélékenység (tempó és mennyiség), morfoszintaxis Összes szó Összes megnyilatkozás ÁMH átlagos megnyilatkozáshossz (N=50 megnyilatkozás) T-egységek %-os arányok: teljes hiányos (pl. befejezetlen) agrammatikus Teljes diskurzusidő (szünetekkel) Teljes beszédidő (Diskurzusidő mínusz az 5mp-nél hosszabb szünetek) átlagos szómennyiség percenként átlagos teljesmondat-mennyiség mennyiség percenként átlagos hiányosmondat-mennyiség mennyiség percenként Tartalom (folyt. folyt.) Spontánbeszéd-elemzés elemzés (folyt. folyt.) Nyílt (igék, névszók stb.) és zárt szóosztályú (névmások, segédigék stb.) elemek aránya Parafáziák aránya (pl. verbális, szemantikus, fonológiai, neologizmus) Sztereotipikus megnyilakozások aránya % overt utterances by speaker re: anomia 5 mp-nél hosszabb szünetek aránya Információt tartalmazó egységek aránya (# CIU/total # words X 100) (Nicholas & Brookshire, 1993) önkorrekciók ismétlések Spontánbeszéd-elemzés elemzés (folyt. folyt.) Tematikus és kommunikációs elakadás és korrekció kohézió és koherencia Témaelhagyás (Arbuckle and Pushkar-Gold, 1995) Tématartási mérések (Orange, Ste. Pierre, & Wilk, 1995) Témák és altémák aránya Lényeges témák és altémák aránya Témába vágó megnyilatkozások aránya Témán kívüli megnyilatkozások aránya side-sequence megnyilatkozások aránya betolakodó és perszeveratív megnyilatkozások aránya Kommunikációs elakadás és korrekció Hibaforrások típusai és arányuk (szemanti emantikai, kognitív, morfoszintaktikai stb.) Korrekció igényének típusai és arányuk (tisztázás, specifikálás kérése stb.) Önkorrekció típusai és arányuk (ismétlés, részletezés, körülírás stb.) 8

9 Spontánbeszéd-elemzés elemzés (folyt. folyt.) Kohézió (szövegösszefüggések) Névmások aránya (összes névmás/összes szó X 100) Előzmény nélküli névmások aránya Mutató névmások aránya (itt, ott, ez, az, amazok stb.) Spontánbeszéd-elemzés elemzés (folyt. folyt.) Többnyelvűek és több nyelvet beszélők Nyelv- és dialektusválasztás (pl. kivel és minek hatására) Egynyelvű megnyilatkozások aránya Kevert megnyilatkozások aránya Önkorrekció a partner nyelvére váltások aránya Kódváltások megnyilatkozáson belüli helyének elemzése (melyik nyelv szabályai alapján történik) Viselkedés, terheltség, családi dinamika és életminőség értékelése Revised Memory and Behavior Zarit Burden Interview Problems Checklist (Teri et al. (Zarit et al., 1980) 1992) Montgomery Caregiver Cohen-Mansfield Agitation Burden Scale (Montgomery Inventory (Cohen-Mansfield et al., et al., 2000) 1989) Funkcionális kommunikációs vizsgálatok Functional Linguistic Communication Inventory (FLCI, Bayles & Tomoeda, 1994) Communication Activities of Daily Living (2nd Ed., Holland et al., 1999) ASHA Functional Assessment of Communication Skills for Adults (ASHA-FACS, 1995) Perception of Conversation Index Dementia of the Alzheimer s s type (PCI-DAT, Orange et al., 2004) Dyadic Adjustment Scale (Spanier, 1976) Mutuality Scale (Archbold et al., 1990, 1992) The Family Adaptability and Cohesion Scales (Olson, 1986) Quality of Communication Life Scale (Paul et al., 2004) Quality of Life-Alzheimer s Disease (Thorgrimsen et al., 2003) Discourse Assessment Profile (DAP, Ripich et al., 1989) Discourse Comprehension Test (DCT, Brookshire & Nicholas, 1993) Rating Scale of Communication in Cognitive Decline (RSCCD, Bollinger & Hardiman, 1991) Communication Outcome Measure of Functional Independence (COMFI, Santo Pietro & Boczko, 1997) Funkcionális kommunikációs vizsgálatok(folyt. folyt.) Communication Observation (COS) and Assessment Scale (CAS) for the Cognitively Impaired (Friedman & Tappen, 1991) Pragmatic Assessment of Communication Dementia (PAC-D, England et al., 1996) Conversation Analysis Profile for People with Cognitive Impairment (CAPPCI, Perkins et al., 1997) Holden Communication Scale (Holden & Woods, 1995) Profile of Communication Appropriateness (Penn, 1985) Pragmatic Communication Skills: Rating Scale (Halper et al., 1996) Perception of Pragmatic Communication Skills (Ehrlich & Sipesk, 1985) Communication Adequacy in Daily Situations (Clarke & Witte, 1995) Mentális státusz és depressziószűrés - példák Mini-Mental Mental (and Standardized) State Examination (Folstein et al., 1975; Molloy et al., 1991) Severe Impairment Battery (Saxton et al., 1993) Mattis Dementia Rating Scale (Mattis, 1976) Clinical Dementia Rating Scale (Hughes et al., 1982) Cornell Scale for Depression in Dementia (Alexopoulos et al., 1988) Hamilton Depression rating Scale (Hamilton, 1960) Geriatric Depression Scale (Yesavage, et al., 1983) Global Deterioration Scale (Reisberg, 1982) Cambridge Cognitive Examination (Blessed et al., 1991) Consortium to Establish a Registry for Alzheimer s Disease (Morris et al., 1989; Welsh et al., 1994) Alzheimer s Disease Assessment Scale (Rosen et al., 1984) 9

10 Hallás Teljes audiiológiai kivizsgálás Tisztahang Csontvezetés Impedancia Hallássegítő berendezések Hallókészülékek (távirányítók és elemellenőrző egységek) FM és infrai nfravörös rendszerek TV-hez hez, rádióhoz stb. Zsebkészülékek Riasztók Hallás és életkor kérdőívek és skálák Hearing Handicap Inventory for the Elderly (Ventry & Weinstein, 1982) Client Oriented Scale of Improvement (Dillon et al., 1997) Nursing Home Hearing Handicap Index Resident and Staff versions (Schow & Nerbonne, 1977) A demenciával élők kommunikációjának javítása Szűrés és részletes feltárás Azonosítás és diagnózis Terápia Egyéni és csoportos Oktatási programok, tájékoztatás Család Orvosi, szociális, pszichológusi és adminisztratív szakmák Közvélemény Egészségügyi közgazdászok és politikusok Esetmenedzselés és konzultáció Szupervízió Programfejlesztés és alkalmazás Tanácsadás Képviselet és stratégiaalkotás Kutatás Publikáció A kommunikációs fejlesztés céljai Megfontolások 1. A kommunikáció optimizálása a. Információáramlás (biztonság, hétköznapi aktivitás) b. Kapcsolatok 2. Az életminőség optimizálása - jólét a. Demenciával élők b. Családok c. Hozzátartozók, gondviselők 3. A kihívó, problematikus, diszfunkcionális viselkedés minimalizálása 1. Mi a cél? a. Miért kommunikálunk? b. Miért akarunk kommunikálni az adott emberrel? i. Társas kapcsolatok, személyiség és méltóság ii. Feladat- vagy akcióközpontúság 2. Többszörös választás a. A bevált strats tratégiák később esetleg nem működnek - heterogenitás 3. Partnerség (beszélő és hallgató - szerepcserék) 4. Aktív hallgatónak lenni 5. Ismerni a másik és a saját korlátainkat 6. Optimizálni a meglévő készségeket 7. Tudatosítani, hogyan, mit, hol és mikor kommunikálunk 8. Nincs általános, biztos recept 9. Problémacentrikus szemlélet szükséges 10. A legtöbb stratégia az én, a személyiség, az életminőség javítását célozza 11. A beteg, nem a betegség kezelése X 12. A kommunikáció célja nem a teszteredmény 10

11 Kommunikációfejlesztési eljárások Memóriatasakok DAT (Bourgeois, 1992) Kulcsrendszer (Bourgeois et al., 1997) Készségfejlesztés (Bourgeois et al., 2002) Kiegészítendő kérdések kérdések (Ripich et al., 1999) Oktatás direkt és indire indirekt (Done & Thomas, 2001) Kommunikáci ciós megakadás-tr tréning (Orange & Colton-Hudson, 1998) DAT DAT CG Dyad CG Dyad CG Eredmények Tényközlések Repetitive behaviours Problematikus viselkedés Kommunikáci ciós csaták Kommunikáci ciós s tudás Folyékonyabb társalgt rsalgás Komm. irányítási készségek skills Kommunikáci ciós s tudás Kommunikáci ciós s törés t Negatív v reakciók k a problémás viselkedésre sre Nyelvi stratégiák Ismétlési problémák - stratégiák Türelem Ugyanazon válasz ismétlése Szokatlan válasz (terápiás hazugság) Figyelmen kívül hagyás Potenciális érzelmi elemek kihasználása Ismétlési problémák stratégiák (folyt. folyt.) Témaváltás Írott válaszok Memóriatasakok vagy társalgási jegyzetek (Bourgeois, 1996, 1999, etc.) Több begyakorolt és újszerű közlés Írott és viselkedéses válaszok csökkentik a verbális ismétlődést Aktivitásváltás (ételkészítés, mosás, családi videók stb.) Nyelvi stratégiák (folyt. folyt.) Eldöntendő kérdések (Small & Perry, 2005; Veall & Orange, 2001) sikeresebbek, mint a kiegészítendők Utóbbiak kerülendők a közbülső és késői klinikai stádiumban Szemantikus memóriát igénylő kérdések sikeresebbek, mint az epizodikus memóriát igénylők (Small & Perry, 2005) RT memóriát igénylő kérdések sikeresebbek, mint a HT memóriát igénylők(small & Perry, 2005) Kérdéstípusok és memóriaigényük Eldöntendő kérdés (igennem) Választás Kiegészítendő kérdés Szemantikus Kérsz rizst vacsorára? Rizst vagy krumplit kérsz? Mit kérsz vacsorára? Szemantikus és epizodikus Rizst ettünk tegnap vacsorára? Rizst vagy krumplit ettünk tegnap vacsorára? Mit ettünk tegnap vacsorára? (Small & Perry, 2005) 11

12 Kogníció Epizodikus önéletrajzi emlékezet RTM vs HTM Memóriatasakok és jegyzetek segítik az epizodikus emlékezetet (Bourgeois 1990, 91, 92, 96, 97) Montessori-program osztott felidézési tréning tréning (e.g., Camp et al., 1996, 2006; Cherry et al., 2004; Hawkley et al., 2004; Hopper et al., 2005 ) Kogníció Figyelemfelhívás kommunikálás előtt Verbális cím és név Megfelelő érintés - figyelmeztetés Szemkontaktus Személyre szabottan Zavaró tényezők kiküszöbölése minden csatornán Ne vitatkozzunk az állítások logikáján a valóságközpontúság nem mindig használ Beszéd Normál tempó (~ szó/perc 1997; Tomoeda et al., 1990) szó/perc) (Small et al., Normál hangmagasság vagy kissé alacsonyabb Fontos információkat jelenít meg Hangok és hangsúly Világos intonációs minták Szünetek (információs tagolás) Ülés és állás segíti a beszédlégzést Nem verbális kommunikáció Nyugodt, nem fenyegető, barátságos gesztusok, mimika, testtartás és testhelyzet használata A szemkontaktus nem-,, kor és kultúrafüggő Nem verbális csatornák összhangja a beszéddel Lásd unokanyelvet Megfelelő érintéses kommunikáció (végtagok inkább, mint törzs) beszéddel együtt a figyelem jobb felkeltése érdekében A beteg helyzetéhez való alkalmazkodás ülni vagy állni Szenzórium Hallás, látás és tapintás rutinszerű vizsgálata Mozgásos hatások Segédeszközök megfelelő használata Szemüveg, hallókészülék, egyebek Segédeszközök működése Hallókészülék beállításai: Microphone, Telephone, OFF, Noise Suppression Hibakereső segédeszközök Elemek élettartama (M = h/nap) Környezet Fizikai megfontolások Fény Hőmérséklet Padlóborítás Szőnyeg vs parkett vs linóleum leum Zaj Távolság Hely Bizalmasság Bútorzat Összhang Elérhetőség Pszichoszociális megfontolások Kommunikációs kultúra Fontos a kommunikáció 12

13 Társalgás Természetesen megjelenő, spontán interakció két vagy több résztvevő között (McTear,, 1985) Szociális és interperszonális aspektusok és funkciók, részben információtovábbítás céljából Viszonylag informális is együttműködő interakciók, ahol a beszélő-hallgató szerepek nem automatikus módon cserélődnek (McLaughlin, 1984) Társalgási stratégiák (Sacks et al., 1978) Szerepcsere és szervezés (pl. fordulók hossza és rendje) Általában az utolsó klinikai stádiumig ép marad (Causino Lamar, 1994; Ripich et al., 1991) Szekvenciális szervezés visszatérő minták Az utolsó klinikai stádiumig ép Társalgási stratégiák (folyt. folyt.) Téma (Acton et al., 1999, N=20) Pozitív megjegyzések a családtagokról Kognitív korlátok figyelembevétele Humor Ismétlődő rituálék Pozitív megjegyzések a múltról Spiritualizmus us, vallás és hit Önmaguk hasznossága (törődés másokkal és önmagukkal) Téma Társalgási stratégiák (folyt. folyt.) Téma (Abbott & Orange, 2001; Garcia & Joanette, 1997; Mentis et al., 1995) Önéletrajzi adatok elérése (epizodikus memória ória) A témák többnyire a közvetlen kontextushoz kapcsolódnak (Wilks & Ste. Pierre, 1995) Kiegészítendő kérdések jó társalgásindítók (Tappen et al., 1995) Témabevezetések és kommunikációs törések egybeesése Témaindítás, -bővítés és -zárás Témabevezetések típusa és módja Nehézségek a közbülső stádiumban Az új témabevezetések a későbbi stádiumokban nehézséget okoznak Társalgási stratégiák (folyt. folyt.) Kommunikációs félreértések (Orange et al., 1996, 1998; Small et al., 2000, Watson et al., 1 Használjunk világos jelzéseket Lehetséges félreértések ( Úgy érted,?) Megerősítés, részletezés kérése (Orange et al., 1996, 1998; Small et al., 2000, Watson et al., 1999) Kerülendő nem specifikus kifejezések ( He He?, Mi Mi?, Hogy Hogy?, Tessék Tessék? ) Korrekciós stratégiák Ismétlés és körülírás (pl. szinonimákkal való helyettesítés) sikeresebbek, mint a részletezés (pl. új információ hozzáadása) Három korrekciós vagy korrekciót kérő jelzés után folytatás más témával Intézményi kommunikáció Szociális izoláció Kognitív károsodások, észlelési és emlékezeti folyamatok Depresszió Környezeti depriváció vagy túltöltődés Egészségi és szenzoros állapot Egyéb Alkalmazkodó kommunikáció (másodlagos dajkanyelv, patronáló stílus, unokanyelv) 13

14 Másodlagos dajkanyelv, patronáló stílus, unokanyelv (Ryan et al., 1986) Nagy hangerő Túlzott intonáció Magasabb hangfekvés Lassú tempó Egyszerű szintaxis Egyszerű tartalom Simuló kérdések Eldöntendő kérdések Rövid felszólítások Rövid megnyilatkozások Több megnyilatkozás egy társalgási fordulón belül Gyenge emlékezet vélelmezése Nonverbális viselkedés Becéző, kedveskedő szavak Keresztnév használata Az én és a személyiség Sabat (2001) én én -koncepciója 1. Személyes identitás Én, Engem Engem, Enyém, Nekem Nekem stb. használata 2. A személyiség tulajdonságai múlt- és jelenbeli vonások leírása, vélekedések, képességek és tehetség (Ryan et al., 1995) 3. Az egyén a közösségben szakma, önkéntesség, közösségi lét, díjak stb. Kitwood (1997) Pozitív gondozó interakciók - Személyiség 1. Felismerés jellegzetes vonások vagy név alapján 2. Megismerés konzultációk preferenciákról iákról, döntésekről, igényekről 3. Érvényesítés a valóság elfogadása, érzelmek kimutatása, kapcsolat biztosítása 4. Együttműködés közös feladatvégzés; közös munka bizonyos célok érdekében 5. Serkentés képessé tenni a beteget olyan cselekvések végrehajtására, amit már nem tudna megtenni (a hiányzó elemek pótlása) 14

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK A kognitív hanyatlás szűrésének és megelőzésének új lehetőségei Dr Sirály Enikő, Szita Bernadett, Kovács Vivienne, Dr Csibri Éva, Dr Csukly Gábor Percentage of total U.S. population

Részletesebben

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai 1. Az afázia fogalma Az afázia a beszédértés és / vagy a beszédprodukció egy vagy több összetevőjének az agyféltekék lokális károsodása következtében létrejövő

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Kovács Vivienne Semmelweis Egyetem, ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Csukly Gábor Az enyhe kognitív zavar (Mild cognitive impairment=mci)

Részletesebben

Demenciák. diagnosztikája

Demenciák. diagnosztikája Demenciák neuropszichológiai diagnosztikája Dr. Karádi Kázmér PTE, ÁOK Magatartástudományi Intézet Demencia fogalma Agyi betegség által okozott szindróma, ahol jelentős globális kognitív hanyatlás következik

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Autizmusba zárt világ

Autizmusba zárt világ Autizmusba zárt világ Az autizmus története Egyidős az emberiséggel! A szindróma első leírása: Leo Kanner-1943 autisztikus magány Hans Asperger 1944 autisztikus pszichopátia A reciprok kommunikáció minőségi

Részletesebben

Dr. Kovács Attila. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Dr. Kovács Attila. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika A demenciák pszichiátriai vonatkozásai Dr. Kovács Attila PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2008 A demencia Évszázad betegsége 3. évezred betegsége Kognitív károsodást okozó KIR betegségek

Részletesebben

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Nyelv Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes DEMENCIA Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes a demencia mindig tünetegyüttes, melynek hátterében sokféle betegség állhat Demencia tünetei Alaptünetek: memóriazavar ( rövid

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Demencia és nyelv. i.hoffmann@hung.u-szeged.hu

Demencia és nyelv. i.hoffmann@hung.u-szeged.hu Demencia és nyelv i.hoffmann@hung.u-szeged.hu Az előadás célja A demenciák, elsősorban az Alzheimerkór kognitív neuropszichológiai és nyelvi vizsgálatinak bemutatása Az agy - 1 Kempler, 2005 Az agy - 2

Részletesebben

Vizuális nyelv. Olvasás és írás. Ellis, W. (2004) Olvasás, írás és diszlexia október

Vizuális nyelv. Olvasás és írás. Ellis, W. (2004) Olvasás, írás és diszlexia október Vizuális nyelv Olvasás és írás Ellis, W. (2004) Olvasás, írás és diszlexia 2011. október A nyelv szerkezete nyelv hangtan nyelvtan jelentéstan fonetika morfológia szemantika fonológia szintaxis pragmatika

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Dr. Kovács Tibor. Interprofesszionális együttműködési lehetőségek az egészségügyben: a dementia diagnózisa és kezelése

Dr. Kovács Tibor. Interprofesszionális együttműködési lehetőségek az egészségügyben: a dementia diagnózisa és kezelése Dr. Kovács Tibor Interprofesszionális együttműködési lehetőségek az egészségügyben: a dementia diagnózisa és kezelése 1. Bevezetés A dementia a XXI. század népbetegségeként említett klinikai szindróma.

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

M3W A szellemi frissesség megőrzése és mérése

M3W A szellemi frissesség megőrzése és mérése M3W A szellemi frissesség megőrzése és mérése dr. Csukly Gábor Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika csukly.gabor@med.semmelweis-univ.hu evita fórum, 2013 november 14 M3W project

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Pákáski Magdolna SZTE, ÁOK Pszichiátriai Klinika

Pákáski Magdolna SZTE, ÁOK Pszichiátriai Klinika Pákáski Magdolna SZTE, ÁOK Pszichiátriai Klinika A klasszifikációs rendszerek jellemzői szakértői konszenzus, amely adatokra és nem véleményekre épül azonos kritériumrendszer, a fogalmak pontos meghatározása

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15.

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. 1 Kommunikáció a társas kapcsolat alapja - információátadás - üzenet/közlő/befogadó

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Nyelvi folyamatok és agyi működések

Nyelvi folyamatok és agyi működések Nyelvi folyamatok és agyi működések Hoffmann Ildikó SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék i.hoffmann@hung.u-szeged.hu Pszicholingvisztika Határtudomány: pszichológia és nyelvészet vonalán Tárgya: a beszédtevékenység

Részletesebben

A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA

A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA Németh Gergely munka és szervezetpszichológus Corporate Values Vezetési és Szervezetfejlesztési Tanácsadó Kft. Vállalkozó

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia 2016. február 5.. Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata Vakula Tímea ELTE BTK NyDI, III. évf. Bevezetés a beszélt nyelv feldolgozásának

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Autizmus spektrum zavarok - bevezetés

Autizmus spektrum zavarok - bevezetés Autizmus spektrum zavarok - bevezetés Dr. Stefanik Krisztina ELTE BGGYK krisztina.stefanik@barczi.elte.hu Hogyan jelenik meg ez a fejlődési zavar a viselkedésben? Az autisztikus triász Az autizmus három

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél.

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

Beszterczey András Fábián Gergely Hegedűs Katalin Kiss Györgyi Konta Ildikó Kovacsics Zsuzsanna Kovács Tibor Pék Győző Szabó Lajos

Beszterczey András Fábián Gergely Hegedűs Katalin Kiss Györgyi Konta Ildikó Kovacsics Zsuzsanna Kovács Tibor Pék Győző Szabó Lajos Beszterczey András Fábián Gergely Hegedűs Katalin Kiss Györgyi Konta Ildikó Kovacsics Zsuzsanna Kovács Tibor Pék Győző Szabó Lajos INTERPROFESSZIONÁLIS DEMENS ELLÁTÁS ALTERNATÍVÁI Szakmai lektor: Boga

Részletesebben

Gyógyszerészi kommunikáció

Gyógyszerészi kommunikáció Gyógyszerészi kommunikáció Előadás vázlat Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Hibás feltételezések a betegek gyógyszerhasználatával kapcsolatban 1. Az orvos már megbeszélte

Részletesebben

Bálint Éva - Urbanics Ildikó

Bálint Éva - Urbanics Ildikó Bálint Éva - Urbanics Ildikó Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya ORFMMT XXXI. Vándorgyűlése 2012. Szombathely Ha nem tudom, hogy nem tudom, azt hiszem, hogy

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében

Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében Felnőtt beszédhibások ellátása Békés megyében A Békés B s Megyei KönyvtK nyvtár és s Humán Szolgáltat ltató Centrum modellkísérleti programja Békéscsaba Előadó: Kovács Ágnes Budapest, 2009. június j 19.

Részletesebben

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élek, de nem autista vagyok elsősorban. (Ellen Notbohm:

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN

KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN Kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek reahbilitációja, gyógyászati segédeszközzel történő ellátása

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

ORGANIKUS ZAVAROK FELOSZTÁSA ÉS DIAGNOSZTIKAI KRITÉRIUMAI (BNO-10 F00-09) Tariska Péter dr. MH Egészségügyi Központ Demencia szakrendelés

ORGANIKUS ZAVAROK FELOSZTÁSA ÉS DIAGNOSZTIKAI KRITÉRIUMAI (BNO-10 F00-09) Tariska Péter dr. MH Egészségügyi Központ Demencia szakrendelés ORGANIKUS ZAVAROK FELOSZTÁSA ÉS DIAGNOSZTIKAI KRITÉRIUMAI (BNO-10 F00-09) Tariska Péter dr. MH Egészségügyi Központ Demencia szakrendelés DSM-5 (2013 május) Közel 20 év után (DSM-4 1994, DSM-4 TR 2000);

Részletesebben

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében

Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Mozgásprogram hatása dementálódó idősek egyensúlyfejlesztésében Karóczi Csilla Gyógytornász Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest XXXII. Vándorgyűlés,

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban

Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! TÁMOP 3.1.6.-11/2-003 Mohács 2012. 09.28. Őszi Tamásné Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmus spektrum zavar o Organikus

Részletesebben

Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés

Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés Mindenkire szükség van! Hunánerőforrás fejlesztés 1 A személyzetfejleszt lyzetfejlesztés megközel zelítése Hunánerőforrás fejlesztés 2 A csoport hatékonyságának

Részletesebben

DEMENTIÁK. Szatmári Szabolcs. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

DEMENTIÁK. Szatmári Szabolcs. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem DEMENTIÁK Szatmári Szabolcs Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem MORE GRAY HAIR AND LESS GRAY MATTER TÖBB SZÜRKE HAJSZÁL = KEVESEBB SZÜRKEÁLLOMÁNY Daryl R. Gress DEMENTIA Elbutulás Szerzett

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Az orvosi kommunikáció mintázata a nagyviziten: A team-kommunikáció és ami mögötte van. Hámornik Balázs Péter, Vén Ildikó, Juhász Márta

Az orvosi kommunikáció mintázata a nagyviziten: A team-kommunikáció és ami mögötte van. Hámornik Balázs Péter, Vén Ildikó, Juhász Márta Az orvosi kommunikáció mintázata a nagyviziten: A team-kommunikáció és ami mögötte van Hámornik Balázs Péter, Vén Ildikó, Juhász Márta Bevezető A BME Ergonómia és Pszichológiai Tanszékének Team Interakció

Részletesebben

Pszichológiai és pszichiátriai problémák időskorban. Kassai- Farkas Ákos osztályvezető főorvos c. egyetemi docens Nyírő Gyula Kórház

Pszichológiai és pszichiátriai problémák időskorban. Kassai- Farkas Ákos osztályvezető főorvos c. egyetemi docens Nyírő Gyula Kórház Pszichológiai és pszichiátriai problémák időskorban Kassai- Farkas Ákos osztályvezető főorvos c. egyetemi docens Nyírő Gyula Kórház Miről is beszélek: 1.) Általánosságban 2.) Egészségpszichológia 3.) Sikeres

Részletesebben

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás 1. Általános kérdések 1. Általános kérdések általános ütem 1. Általános kérdések általános ütem univerzális jellegű 1. Általános kérdések általános ütem univerzális

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS. Nyelvvizsga elnevezése. Nyelvvizsga típusa és nyelve. Nyelvvizsga szintjei. Elérhetőségek

VIZSGALEÍRÁS. Nyelvvizsga elnevezése. Nyelvvizsga típusa és nyelve. Nyelvvizsga szintjei. Elérhetőségek VIZSGALEÍRÁS Nyelvvizsga elnevezése LanguageCert IESOL (Reading and Writing) írásbeli nyelvvizsga LanguageCert IESOL (Listening and Speaking) szóbeli nyelvvizsga Nyelvvizsga típusa és nyelve A Vizsgaközpont

Részletesebben

Internethasználat pszichés hatása

Internethasználat pszichés hatása Elméleti háttér Internethasználat pszichés hatása (1) Negatív hatás: depresszió, magány, stressz, alacsonyabb elégedettségi szint (2) Pozitív hatás:pl. online közösségbe való bevonódás alacsonyabb stressz-szint

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Kognitív funkciók vizsgálata Parkinson-kórban

Kognitív funkciók vizsgálata Parkinson-kórban Kognitív funkciók vizsgálata Parkinson-kórban Ph.D. Értekezés Lucza Tivadar Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Szekeres Júlia Témavezetők: Dr. Karádi Kázmér és Dr. Kovács

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Demencia és nyelv: az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei Zárójelentés 2007-2011.

Demencia és nyelv: az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei Zárójelentés 2007-2011. Pályázat: 68666-F Időpont: 2011. január 30. Név: Hoffmann Ildikó Demencia és nyelv: az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei Zárójelentés 2007-2011. A kutatás Alzheimer-demenciát (AK) mutató, azaz kóros

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása)

A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása) A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása) F84 - Pervasiv fejlõdési zavarok A zavaroknak egy olyan alcsoportja, melyben a reciprok szociális interakciók,

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Leíró művészet, mint modalitás

Leíró művészet, mint modalitás Leíró művészet, mint modalitás Hohner Katalin, PhD hallgató Kognitív Tudományi tanszék Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Előadás 2009 Az ábrázoló geometria, mint absztrakt művészet Megértés

Részletesebben

Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7

Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7 Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7 1 Betegvizsgálat a rehabilitációban I. Beteg profil (?) - homogén, heterogén betegcsoportok - a kor eloszlás - milyen mértékig vizsgálhatóak? 2 Betegvizsgálat

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

A spontán beszéd kísérőjelenségei

A spontán beszéd kísérőjelenségei 2013. április 25. A spontán beszéd kísérőjelenségei Neuberger Tilda Fonetikai Osztály A beszéd antropofonikus elmélete A beszéd biológiai alapja: azonos hangképző apparátus (Laver 1994) Elsődlegesen nem

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Gyermekpszichiátria. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Gyermekpszichiátria. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Gyermekpszichiátria PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Gyermekpszichiátria Gyermekkorban diagnosztizálható zavarok Gyermek és serdülıkorban induló pszichiátriai betegségek Fejlıdési perspektíva

Részletesebben

Farmakoökon. Ágnes. Közgazdaságtan. Egészség-gadaságtan. Pharmakoökonómia HTA

Farmakoökon. Ágnes. Közgazdaságtan. Egészség-gadaságtan. Pharmakoökonómia HTA Farmakoökon konómia Dr. MészM száros Ágnes SE Gyógyszerésztudományi Kar 2007/2008 Gyógyszerügyi Szervezés Gyógyszerügyi Szervezéstan 2013 Hogyan osztják el a szőkös termelési erıforrásaikat az egymással

Részletesebben

Az eszköz részletes leírása és eszköz kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és mellékletek)

Az eszköz részletes leírása és eszköz kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és mellékletek) Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű tanári kommunikáció a diákokkal többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan fejlődő

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Dementiák biomarkerei. Oláh Zita 2015. November 11.

Dementiák biomarkerei. Oláh Zita 2015. November 11. Dementiák biomarkerei Oláh Zita 2015. November 11. Mi a biomarker? A biomarkerek biológiai paraméterek, amelyek normális és kóros folyamatokat, beavatkozásokra adott válaszokat jeleznek, továbbá objektív

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Az afázia neurológiai megközelítése. Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs

Az afázia neurológiai megközelítése. Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs Az afázia neurológiai megközelítése Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs A kommunikáció anatómiája A kommunikáció = jelentés kódja Komplex / számos szint, nyelvek változatai: pl. olasz angol/ szintek

Részletesebben