A Fórum központi témája:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fórum központi témája:"

Átírás

1

2 A agyar Tudomány Napja rdélyben 7. fórum 1 A Fórum központi témája: Az erdélyi magyar tudományos közgyűjtemények Helyszín: a Protestáns Teológiai Intézet díszterme, Kolozsvár, Bocskay/ A. Iancu tér 13 Időpont: november 21. Regisztráció: óra között a konferencia-terem előtt A Fórum programja: 9.30 gyed Ákos, az elnöke megnyitója 9.45 Görömbei András: A nemzeti önismeret értékei Gyarmati Zsolt: A Csíki Székely úzeum közgyűjteményei Spielmann-Sebestyén ihály: A marosvásárhelyi Teleki Téka közgyűjteményei Vargha ihály: A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti úzeum közgyűjteményei Zepeczáner Jenő: A székelyudvarhelyi Haáz Rezső úzeum közgyűjteményei Kávészünet Köszöntő: A Debreceni gyetem rektorának üdvözletét tolmácsolja SZŰCS DIT a D ATC űszaki Kar Dékánja Az gyűjteményeinek bemutatása Nagy-Tóth Ferenc: Adatok a Természettudományi Szakosztály gyűjteményeihez Sipos Gábor: Az könyvtára Kérdések, javaslatok, viták Hidvégi Gróf ikó Imre ( ) emléklapok átnyújtása Nagy György ( ) mlékdíj átadása A Kolozsvári Akadémiai Bizottság díjának átadása bédszünet urádin Jenő: Az képtára Vincze Zoltán: Az érem- és régiségtára Tötszegi Tekla: Az néprajzi gyűjteményei ihály elinda: Az egykori középkori és kora újkori kőtára Bogdándi Zsolt: Az jelenlegi gyűjteményei Kérdések, javaslatok, viták Beszélgetés az székházában Jókai/Napoca u. 2. szám I. emelet

3 2 rdélyi úzeum-gyesület Az szakosztályainak tudományos ülésszaka november 22, szombat 9.30 Szakosztályi előadások I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály Az előadások helye: székház Kolozsvár, Jókai/Napoca u sz. II. Természettudományi Szakosztály Az előadások helye: Apáczai Csere János Gimnázium Kolozsvár, Király/I.C. Brătianu u. 26. sz. III. Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XII. rdélyi Orvosnapok, Csíkszerda Időpont: november Kolozsvári program Helyszín: I. aniu (Szentegyház) u. 2 sz, I emeleti előadóterem Időpont: november 22., 10 óra IV. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály Az előadások helye: Sapientia-T központi épülete Kolozsvár, átyás király u. 4. sz. V. űszaki Tudományok Szakosztálya Az előadások helye: Sapientia-T központi épülete Kolozsvár, átyás király u. 4. sz. (kis előadóterem) VI. atematikai és Informatikai Szakosztály Réthy ór matematikus emlékére Az előadások helye: székház, Kolozsvár Időpont: november 14., 10 óra VII. Agrártudományi Szakosztály Az előadások helye: Sapientia-T koronkai campusa, arosvásárhely, Segesvári út 1/C VIII. arosvásárhelyi fiók arosvásárhelyi személyiségek Az előadások helye: Unitárius gyház tanácsterme, arosvásárhely, Bolyai tér Időpont: november 14., 15 óra

4 A agyar Tudomány Napja rdélyben 7. fórum 3 Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály Bemutatkozik az rdélyi úzeum-gyesület kolozsvári Kutatóintézete Időpont: november 22., szombat Helyszín: székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u sz KOVÁCS ANDRÁS (a Kutatóintézet igazgatója): egnyitó Biró Annamária: Aranka György kéziratos rdély-története: fikció és szakszerűség Bogdándi Zsolt: Az erdélyi hiteleshelyek működése a szekularizáció után Fejér Tamás: A fogarasi ref. eklézsia egyházjogi státusa a 17. században A Debüt-díj kiosztása Vita, szünet Hegyi Géza: Az évi vajdai közgyűlés esküdt ülnökei Ilyés Szilárd: A politikai tér, mint a politikai közösség mértéke Nagy ihály Zoltán: Cuius historia, eius regio. A román(iai) történelemtankönyvek magyarságképe között Szász Anikó: A kolozsvári református egyházközség úriszéke ( ) W. Kovács András: A középkori rdély megyei hatóságai

5 4 rdélyi úzeum-gyesület Természettudományi Szakosztály Helyszín: Apáczai Csere János Líceum, I.C. Brătianu (Király) utca Időpont: november Regisztráció 9.20 gyed Ákos, az elnöke megnyitója Plenáris előadások 9.30 fodorpataki lászló (BBT Biológia és Geológia Kar), A globális felmelegedés hatásai a növények életműködésére farkas györgy (Sapientia-T, Környezettudományi Kar), A globális felmelegedés vegyi háttere mócsy ildikó (Sapientia-T Környezettudományi Kar), Globális felmelegedés a fizikus szemszögéből Szünet pándi gábor (BBT, Földrajz Kar), Éghajlatváltozás és a vízkészletek bartók katalin (BBT, Biológia és Geológia Kar), A globális klímaváltozás hatása a biodiverzitásra lingvay józsef (Villamosmérnöki Tudományok Nemzeti Kutató Intézete, Bukarest), nergetika és a globális felmelegedés DARABOS József Attila (Környezetvédelem és Fenntartható fejlődés inisztériuma, Sapientia-T), A környezeti infrastruktúra fejlesztése az északnyugati régióban Szünet poszter tagozat BGY RÓBRT, COSA CONSTANTIN, ÁRTON ÁGNS: A Gyilkos tó üledekképződési sebességének meghatározása radioizotópok segítségével Begy Róbert, Cosma Constantin, Kovács Tibor, árton Ágnes: A polónium-210 aktivitás-koncentrációja a Romániában forgalmazott cigarettákban és a rendszeres fogyasztásuktól eredő sugárterhelés becslése BÖJTH PÁL: A fogságban tartott csimpánzok tartási körülményeinek gazdagítása a viselkedési zavarok megelőzése céljából CZLLCZ BOGLÁRKA, IKA JÁNOS, PÉTR BÉLA: Az éghajlatváltozás hatása a kukoricatermésre agyarországon DTR LÁSZLÓ, GYÖRGY ÉVA, ALAIN THIÉRY, PÁSZTOHY ZOLTÁN: Tartóspeték vertikális eloszlása egy tócsa üledékében KACSÓ IRÉN, I.BRATU, GH. BORODI: Kaptopril és β-ciclodextrin zárványkomplexe

6 A agyar Tudomány Napja rdélyben 7. fórum 5 KÉKDY NAGY LÁSZLÓ, IONSCU ARTÚR: Teafüvek fémtartalmának meghatározása a környezetszennyezés és a fiziológiai hatásuk felmérése céljából KÉKDY NAGY LÁSZLÓ: ikromennyiségű ülepedő porok alkálifém-tartalmának meghatározása láng atomemissziós eljárással Kozma Ágnes, Vana András, Forizs dit: Propanolaminok vegyesligandumú komplexei ÁRTON ÁGNS BGY RÓBRT, COSA CONSTANTIN, KOVÁCS TIBOR: Cigaretták 210 Po-aktivitás-koncentrációja és a fogyasztásukból eredő sugárterhelés ÁTYÁS LÁSZLÓ: Transzport folyamatok és csatolt nyitott dinamikai rendszerek UZSNAY CSABA: Adalékok az erdélyi vegyészet történetéhez II. Születésének 250. és halálának 200. évfordulója alkalmából Nyulas Ferencről a kiváló orvos-vegyészről UZSNAY CSABA: Vegyi szerkezetekre visszavezethető nyelvészet II. Teljes betű és jelkészlet szógráfjai, 2-4 betűs szavak gyakorisága PÁLFALVI PÁL: A Gyimesi-hágó (1164 m) környékének flóralistája Pataki Bernadeth, Gindele Róbert, Dărăban Liviu, Veress rzsébet: Szatmár megyei régészeti kerámiák eredetvizsgálata röntgenfluoreszcens analízissel PATKÓ FRNC: A Hargita hegységi xilofág (fát fogyasztó) bogarak (Insecta-Coleoptera) TRIF LÁSZLÓ, TOLNAI GYULA, SAJÓ ISTVÁN, KÁLÁN RIKA: Hexagonális W-típusú Bárium ferrit nanorészecskék előállítása VALLASK ISTVÁN, FÓRIZS ISTVÁN, DÁK JÓZSF, SÜVGS IKLÓS: A székelyföldi ásványvizek eredetének és védettségének vizsgálata izotóptechnikai módszerekkel VARGA LINDA, OLNÁR BOTOND, RCSY-RAVASZ ÁRIA, NÉDA ZOLTÁN: Frusztrált hálózatok klasztereződése IFJ. VÁRHLYI CSABA, VÉRTS ATTILA, KUZANN RNŐ, NÉTH ZOLTÁN, URAY ZOLTÁN, VÁRHLYI CSABA: Az átmenetifémek klatrokelátjai WILHL SÁNDOR: Összehasonlító adatok az Iza folyó (áramaros, Románia) halfaunájáról WANK FRNC, POSZT SZILÁRD: A Fellegvár és a Török-vágás közötti dombok földtani felépítéséből és morfológiájából adódó lejtőveszélyeztetettség

7 6 rdélyi úzeum-gyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XII. rdélyi Orvosnapok, Csíkszerda Időpont: november Kolozsvári program Helyszín: I. aniu (Szentegyház) u. 2 sz, I emeleti előadóterem Időpont: november 22., 10 óra DR. BÓDIZS GYÖRGY (Rehabilitaciós Kórház, Kolozsvár): Fokozott thrombosis készség thrombophylia: vizsgálati lehetőségek a gyakorlatban DR. RIBA ÁRIA (Vas egyei arkusovszky Kórház, Szombathely): Fokozott thrombosis készség és terhesség (thrombophyliás várandósok vizsgálatainak 10 éves tapasztalata) DR. SKRAPITS JUDIT (Vas egyei arkusovszky Kórház, Szombathely): A heparin kezelés monitorizálásank hagyományos és új lehetőségei (az aktivált f.x mérésnek jelentősége) DR. HORVÁTH BOLDIZSÁR, DR. KOVÁCS LAJOS (Vas egyei arkusovszky Kórház, Szombathely): Daganatos betegek thrombosis konckázata

8 A agyar Tudomány Napja rdélyben 7. fórum 7 Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály I. KÖZGADASÁGTUDOÁNYI SZKCIÓ Helyszín: BBT, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Teodor ihali u u., 321-es terem Időpont: november Györfi Lehel (egyetemi tanársegéd), Nagy Ágnes (egyet. docens), Pete István (egyet. adjunktus), Dumitru atis (egyet. tanár), Benyovszki Annamária (egyet. tanársegéd), Petru Petra Tünde (egyet. tanársegéd): A vállalkozói aktivitás főbb jellemzői Romániában Kerekes Kinga: Dél-rdély és Bánság foglalkoztatási kérdései Kölcsey Andrea: A vidéki versenyképesség elemei Nagy Ágnes (egyetemi docens): A pénzügyi turbulenciák hatása a román gazdaságra Szöcs mese, Vincze ária (egyetemi tanár), Biró Boróka: Az éghajlatváltozás hatása a növénytermesztésre Vincze ária (egyetemi tanár): Konvergencia vagy versenyképesség Románia régióiban? Bereczki Orsolya, Vincze ária (egyetemi tanár): A növekedés és a foglalkoztatás alakulása Románia rurális térségeiben KIBÉDI KAILLA: Vállalati csődelőrejelzés többváltozós statisztikai módszerrel

9 8 rdélyi úzeum-gyesület II. Jogi Szekció Sipos István emlékülés A Sapientia-T és az IV. szakosztálya szervezésében Helyszín: Sapientia-T, átyás király u. 4. sz., Óváry-terem Időpont: november 22, egnyitó, köszöntő: gyed Ákos, az elnöke, Tonk árton, a kolozsvári kar dékánja Deák Attila (jogász, Szászrégen): Dr. Sipos István méltatása Fábián Gyula (ügyész, egyetemi docens, BBT Jogtudományi Kar): A Jipa ügy (C 33/07) hatása a személyek szabad mozgására Portik Imre (jogász, Gyergyószentmiklós): Az egyes jogoktól való eltiltás a román Büntetőtörvénykönyv szerint és az urópai mberjogi Bíróság Romániára vonatkozó gyakorlatában Vallasek agdolna (PhD hallgató, iskolci gyetem): Totális reform vagy átalakítás? A román nyugdíjrendszer dilemmái Sztranyiczki Szilárd (ügyvéd, Kolozs egyei Ügyvédi Kamara): Ingatlan-nyilvántartási eljárások Romániában Vita szünet agos Szilárd Szabolcs (ügyvéd, aros egyei Ügyvédi Kamara): A kereskedelmi társaságok alapítása Kokoly Zsolt (egyetemi adjunktus, Sapientia-T, Kolozsvár): A Cartesio ügy (C-210/06) lehetséges hatása a kereskedelmi társaságok letelepedési szabadságára Veress mőd (egyetemi adjunktus, Sapientia-T, Csíkszereda): A kereskedelmi társaságokról szóló törvény hibái és a reform szükségessége Vita

10 A agyar Tudomány Napja rdélyben 7. fórum 9 űszaki Tudományok Szakosztálya Helyszín: Sapientia központi épület, a Bocskay-ház kis előadóterme, átyás király utca 4. szám Időpont: november 22., szombat 09:00 egnyitó Bitay nikő szakosztályi elnök lőadások I. rész lnökök: Gyeng Csaba, az alelnöke, egyetemi tanár, K Varga Béla, egyetemi tanár, Brassói Transilvania gyetem 09:05 Sikolya László (dékán, Nyíregyházi Főiskola, űszaki és ezőgazdasági Főiskolai Kar) Az amaránt termesztés és feldolgozás gépesítése agyarországon 09:20 Jármai Károly (egyetemi tanár, iskolci gyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék), Száva János (egyetemi tanár, Brassói Transilvania gyetem), Dani Péter (doktorandus, Brassói Transilvania gyetem), Varga Béla (egyetemi tanár, Brassói Transilvania gyetem) Acélszerkezetek tűzvédelmi tervezése és gyakorlati mérése 09:35 Kalmár László (egyetemi docens, iskolci gyetem Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke), Jármai Károly (egyetemi tanár, iskolci gyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék) Ipari elszívó rendszer hatékonyságának és gazdaságos üzemeltetésének javítása numerikus optimáló algoritmusok alkalmazásával 9:50 Pokorádi László (egyetemi tanár, Debreceni gyetem) Fuzzy modellek és alkalmazásuk 10:05 Tiba Zsolt (egyetemi tanár, Debreceni gyetem) Gépészeti modellezés és a környezetbarát üzemeltetés kapcsolata 10:20 Bitay nikő (egyetemi docens, Sapientia T, arosvásárhely), Kovács Tünde (főiskolai docens, Budapesti űszaki Főiskola, BGK) Lézeres felületkezelés hatásának elemzése a kopásállóságra 10:35 Kerekes László (ügyvezető igazgató, CONSACT Consulting Kft.; egyetemi tanár, Bogdan Vodă gyetem, Kolozsvár) inőségirányítási rendszerek bevezetése a felsőoktatásban

11 10 rdélyi úzeum-gyesület 10:50 Imecs ária (egyetemi tanár, K, Villamosmérnöki Kar, Villamos hajtások és Robotok Tanszék), Incze János Jób (egyetemi adjunktus, K, Villamosmérnöki Kar, Villamos Hajtások és Robotok Tanszék), szabó Csaba (egyetemi adjunktus, K, Villamosmérnöki Kar, Villamos hajtások és Robotok Tanszék) Kalickás indukciós motor vektoriális szabályozása kettős mező-orientációval 11:05 ifj. Orbán György (hallgató, Kolozsvári űszaki gyetem) A Biblia mint inspirációs forrás a vallásos építészetben 11:20 Szünet II. rész lnökök: Csibi Vencel, a KAB alelnöke, T alelnöke, egyetemi tanár, K áté árton, tanszékvezető egyetemi docens, Sapientia T, arosvásárhely 11:30 Gyenge Csaba (egyetemi tanár, Kolozsvári űszaki gyetem), Varga András (doktorandus, Kolozsvári űszaki gyetem), Gyenge Zoltán (doktorandus, Kolozsvári űszaki gyetem) Környezetbarát technológiák a gépgyártásban 11:45 Száva János (egyetemi tanár, Brassói Transilvania gyetem), Kakucs András (egyetemi docens, Sapientia T arosvásárhely, gépészmérnöki Tanszék), Gálfi Botond (doktorandus, Brassói Transilvania gyetem) A hengerfejpakolás mechanikai tulajdonságai mint környezetvédelmi tényező 12:00 Kakucs András (egyetemi docens, Sapientia T arosvásárhely, gépészmérnöki Tanszék), Száva János (egyetemi tanár, Brassói Transilvania gyetem), Dani Péter (doktorandus, Brassói Transilvania gyetem), Gálfi Botond (doktorandus, Brassói Transilvania gyetem), Jármai Károly, (egyetemi tanár, iskolci gyetem, Anyagmozgatási és logisztikai Tanszék) Felhabzó festékek végeselemes modellezése 12:15 Pap István (egyetemi docens, Sapientia T arosvásárhely) A térmechanizmusok dinamikai kiegyensúlyozásának optimalizálása 12:30 Varga Béla (egyetemi tanár, Brassói Transilvania gyetem) Zink-aluminium ötvözetek eutektoidos átalakulásának dilatométeres vizsgálata 12:45 árton László (ny. tudományos kutató, Gyergyószentmiklós) Bábos toronyórák a Küküllők középső folyásának vidékéről

12 A agyar Tudomány Napja rdélyben 7. fórum 11 13:00 Tamás Levente (doktorandus, Kolozsvári űszaki gyetem), ajdik András (doktorandus, Kolozsvári űszaki gyetem), dr. Lazea Gheorghe (egyetemi tanár, Kolozsvári űszaki gyetem) Állapot becslési technikák a robot navigációs alkalmazásokban 13:15 Szőcs Katalin (ny. tudományos kutató, Kolozsvár) A kísérletező tudományok képjeleiről. A kör 13:30 Baki-Hari Zoltán-Gábor (doktorandus, Kolozsvári űszaki gyetem) Hatékony termékfejlesztés az új évezred kezdetén 13:45 Kiértékelés és eszmecsere

13 12 rdélyi úzeum-gyesület atematikai és Informatikai Szakosztály Szervezők: atematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság Radó Ferenc atematika űvelő Társaság Farkas Gyula gyesület a atematikáért és Informatikáért BBT, atematika-informatika Kar Sapientia Tudományegyetem Helyszín: székház, Kolozsvár, Jókai (Napoca) u. 2 szám BBT, Kogalniceanu (Farkas) u. 1. sz I. emelet, T. Popoviciu terem Időpont: november 14. I. rész Helyszín: előadóterem lnököl Kolumbán József Németh Sándor, szakosztályi elnök megnyitója Császár Ákos: Átló nélküli poliéderek Daróczy Zoltán: A közép fogalmáról Kávészünet lnököl Sándor József Kolumbán József: Réthy ór a kolozsvári egyetem tanára egbeszélés Az atematika Informatika Osztályának éves tevékenysége és a 2009-es jubileumi évre való felkészülés II. rész Helyszín: BBT, Kogalniceanu (Farkas) u. 1. sz I. emelet, T Popoviciu terem lnököl Kása Zoltán Oláh Gál Róbert: Réthy ór vázlatos életrajza Sándor József: gyes számelméleti függvények összetételéről Horváth Sándor, Kiss Sándor: uler-körök egy tulajdonsága Kiss Sándor: Kísérlet az első n természetes szám k-adik hatványai összegének zárt alakban való előállítására Kávészünet

14 A agyar Tudomány Napja rdélyben 7. fórum 13 lnököl akó Zoltán Kassay Gábor: Az egyensúlyfeledat és a monoton operátorok szürjektivitása Szász Tünde, archis Julianna, Kolumbán József: Homogenizáció variációs egyenlőtlenségek esetén Györfi Jenő: Véges testek alkalmazhatóságáról a kódelméletben Németh Sándor, Németh Sándor Zoltán: A lináris homogén egyenletrendszerek pozitív megoldásairól A Farkas Gyula emlékérmek átadása Díjazott: Bíró Judit, Sepsiszentgyörgyi Székely ikó Kollégium (laudációt mond Soós Anna) Kürthy Katalin, Kolozsvár (laudációt mond Sárkány Györgyi) Olosz Ferenc, Szatmárnémeti (laudációt mond Kolumbán József) Állófogadás

15 14 rdélyi úzeum-gyesület Agrártudományi Szakosztály Helyszín: arosvásárhely, Sapientia T, Segesvári út Időpont: I. rész lnök: JAKAB SÁUL, a szakosztály elnöke 9.00 egnyító 9.15 FARKAS ZOLTÁN (agrármérnök, szakosztály alelnök): Páter Béla emlékhelyek 9.30 KUPÁN DITH (óraadó tanár, Sapientia-T arosvásárhely),krks LINDA (igazgató, Hargita megyei ezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség): Regionális versenyképességi elemzések, különös tekintettel a mezőgazdaságra 9.45 THISZ RZSŐ (adjunktus, Sapientia-T arosvásárhely): A Sapientia T arosvásárhelyi Kar kertészmérnöki tanszékének munkatársai által 2008-ban kiadott könyveinek bemutatója Kávészünet II. rész: Szekcióülések 1. Növénytermesztést befolyásoló környezeti tényezők és kertészeti növénytermesztés Szekcióvezető: CSDŐ KÁROLY JAKAB SÁUL (ny. talajkutató, óraadó tanár, Sapientia-T arosvásárhely),jakab ANDRÁS (környezetvédelmi szakmérnök, Környezetvédelmi, szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Gödöllő): Zeolitos vulkáni tufa hatása a talaj szerkezetességére és az almatermés minőségére Jonathan gyümölcsösben PÁSZTOR JUDIT (óraadó tanár Sapientia, T arosvásárhely), JAKAB SÁUL: Alapműveletek hatása a talaj fizikai-mechanikai tulajdonságaira AKKAI GRGLY (meteorológus, óraadó tanár Sapientia-T arosvásárhely): A légköri hőhullámok vizsgálata arosvásárhely térségében THISZ RZSŐ, KNTLKY NDR (adjunktus, Sapientia-T arosvásárhely), BANDI ATTILA (gyakornok, Sapientia-T arosvásárhely): Fajok közötti kereszteződésből származó körte hibridek termőre fordulásának, virágzási idejének, termőképességének és gyümölcsérésének vizsgálata BODOR PÉTR (tanársegéd, Budapesti Corvinus gyetem),tóth AGDA (egyetemi tanár, Budapesti Corvinus gyetem):

16 A agyar Tudomány Napja rdélyben 7. fórum 15 agyar, betegség ellenálló alma (alus X domestica) fajtajelöltek kölcsönös termékenyítőképességének vizsgálata THISZ RZSŐ, KORONKA ILLA (hallgató, Sapientia-T arosvásárhely), OLDOVÁN CSABA (PhD hallgató Bukaresti Agrártudományi gyetem): A fekete ribiszke hajtásnövekedésének és terméshozásának alakulása lombtrágyázás kezelések hatására Kávészünet Szekcióvezető: JAKAB SÁUL NYÁRÁDI IR-ISTVÁN (adjunktus, Sapientia-T arosvásárhely): A tápanyag-ellátás hatása a kukorica terméshozamára OROSZ FRNC (adjunktus, Sapientia-T arosvásárhely): A korai csemegekukorica termése IHÁLY BARNA (hallgató, Sapientia-T arosvásárhely), THISZ RZSŐ, OLDOVÁN CSABA: Különböző hormonkezelések hatása mirabalán szelekciók fásdugványainak gyökeresedésére FILP RITA(hallgató, Sapientia-T arosvásárhely), BALOGH LAJOS (adjunktus Pécsi gyetem) CSRGŐ ANNA-ÁRIA (adjunktus Sapientia- T arosvásárhely), NYÁRÁDI I. ISTVÁN, FARKAS ÁGNS (hallgató, Pécsi gyetem): Helianthus-taxonok rendszertani besorolása és térképezése arosvásárhelyen és környékén BODOR ZOLTÁN ( tanársegéd., Budapesti Corvinus gyetem) BODOR PÉTR*: Szüret előtti öntözés hatása a birs (Cydonia oblonga) gyümölcs minőségére T.VRSS ÉVA (ny. egyetemi tanár, Babeş-Bolyai gyetem Kolozsvár): A növények közötti kapcsolatok biokémiai alakja CSDŐ KÁROLY (egyetemi tanár, Sapientia-T Csíkszereda): Hét éves a csíkszerdai Kájoni János gyógy- és fűszernövénykert béd A munkálatok kiértékelése 2. Állattenyésztés Szekcióvezető: FILP K. CSABA FILP K. CSABA ( ny. állatorvos-tudományos kutató): Szemelvények az erdélyi lótenyésztés XIX-XX. századi történetéből KRKS ZOLTÁN ( ny.állatorvos): A ménesgazdaságok szerepe a lónemesítésben és hatása a környező lóállományra

17 16 rdélyi úzeum-gyesület KILYÉNI ANDRÁS (informatikus OL): Wesselényi Béla ménese és zsuki falkavadászatai TIBOLDI ISTVÁN (KAB Agrártudományi Szakosztály elnöke, tud.kutató, Hargita megyei állatnemesítő kutató állomás) A hegyitarka tejelő tehenészet optimális nagysága SOLYO GIZLLA (tud. kutató, Hargita megyei állatnemesítő állomás): Génmegőrzési lehetőségek Hargita megye állattenyésztésében BOGDÁN IR ( ny. agrármérnök): A hazai kutyafajták Kávészünet Szekcióvezető: BOGDÁN IR ABRUS-ÁTYÁS ÁRPÁD*, SZABÓ SZILÁRD: Hódpopuláció megjelenése és elterjedése a Csíki medencében KRKS ZOLTÁN ( ny.állatorvos): A ménesgazdaságok szerepe a lónemesítésben és hatása a környező lóállományra béd A munkálatok kiértékelése rdélyi úzeum-gyesület arosvásárhelyi Fiókszervezet AROSVÁSÁRHLYI SZÉLYISÉGK Helyszín: A arosvásárhelyi Unitárius gyház tanácsterme (Bolyai tér) Időpont: november 14., péntek, 15 óra Balás Árpád: Nyárády. Gyula, a botanikus Berekméri Árpád-Róbert: Tóthfalusy József vásárhelyi esperes Simon Zsolt: Göcsi áté püspök Dóczy Örs: Fogarasi átyás iskolamester Tamási Zsolt: Jaross Béla, arosvásárhely apátplébánosa Bányai Réka: Gulyás Károly, kollégiumi rajztanár és a Téka őre Józsa András: A fürdőalapító Veress József Szabó iklós: arosvásárhelyi nők a külföldi egyetemeken Pál-Antal Sándor: Bodor Péter, mítosz és valóság

18

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 PROGRAMFÜZET A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 3. Matematika és informatika alkalmazásokkal Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA A Magyar Tudomány Napja Erdélyben,,Velünk élő tudomány Erdélyi Múzeum Egyesület AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA PROGRAMFÜZET és KIVONATFÜZET Marosvásárhely, 2013. november 16. Erdélyi Múzeum

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Erdélyi Múzeum-Egyesület

Erdélyi Múzeum-Egyesület Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN XIV. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAM KOLOZSVÁR 2013. november 23. 2 SZERVEZŐ: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam ikt. szám: 387/2013.05.22 Dátum Társadalmi kommunikáció 05.27

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK GYSÜLTI KÖZLÉNYK Főtitkári jelentés az rdélyi úzeum-gyesület 2011. évi munkájáról Az rdélyi úzeum-gyesület a Romániában élő magyarság tudományos és művelődési életének civil intézményeként az elmúlt évben

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2006. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2006. évi munkájáról GYSÜLTI KÖZLÉNYK 153 prioritásai közé. i azonban nem mondhatunk le erről a hagyományról. Visszatérő kérdésünk: vajon az erdélyi magyar vállalkozók és a módosabb középosztály körében nem volna-e lehetőség

Részletesebben

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246 Haáz Rezsõ Múzeum Tudományos Könyvtára; Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója - Budapest Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13.

A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13. A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13. 2014. MÁJUS 12. HÉTFŐ 9.00 órától Regisztráció 10.00-13.30 óra Plenáris előadások / Helyszín: Nagy Aula

Részletesebben

Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete. Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet

Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete. Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet X. éves a Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete Jubileumi konferencia 2014. november 7-8. Debrecen Általános

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ Helyszín: Polimertechnika Tanszék Laboratórium Kezdési időpont: 2008. november 19. 8 30 Elnök: Dr. Vas László Mihály egyetemi docens Titkár: Gombos Zoltán PhD hallgató Tagok: László

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

Köszöntő. Kolozsvárt, 2003 novemberében. Egyed Ákos az EME elnöke

Köszöntő. Kolozsvárt, 2003 novemberében. Egyed Ákos az EME elnöke Köszöntő Egyesületünk elnöksége az elmúlt évben elhatározta, hogy ezentúl az EME alapítónapján, vagy akörül rendszeresen megrendezi a Magyar Tudomány Napja Erdélyben című tudományos konferenciát. Ennek

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Hantz Péter egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár jegyző, az Oktatási Szakbizottság elnöke, Erdélyi Magyar Nemzeti

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

XVI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK

XVI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN A tudomány evolúciója: a valóság és a virtuális világok XVI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAM KOLOZSVÁR 2015.

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Meghívó A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS

Meghívó A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. (Jn 15,20) A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS Meghívó A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány XXI. CSALÁDORVOSI TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁJA PROGR AMFÜZET Székelyudvarhely,

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként 2010-2011. tanév 1. félév: Oktató neve Környezeti informatika (TFME0420) fizikus és fizika tanár 1+2+0 környezettan MSc

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig)

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A bizottságok elnökeire és tagjaira vonatkozó javaslatot a Szenátus az I/2-2/68/2007. (nov. 27.) és az I/2-2/78/2007.(dec.19.)

Részletesebben

XV. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK

XV. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN Messze látó tudomány: felelős válaszok a jövőnek XV. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAM KOLOZSVÁR 2014. november

Részletesebben

Tagozati Tanács. Sorsz. Név Tisztség Kar. Rektorhelyettes BBTE tagozatvezető Rektorhelyettes, Magyar Fizika Intézet vezetője

Tagozati Tanács. Sorsz. Név Tisztség Kar. Rektorhelyettes BBTE tagozatvezető Rektorhelyettes, Magyar Fizika Intézet vezetője Tagozati Tanács Sorsz. Név Tisztség 1. Dr. Benedek József professzor Szenátus alelnöke Földrajz 2. Dr. Soós Anna 3. Dr. Nagy László professzor 4. Dr. Robu Judit 5. Dr. Szenkovits Ferenc 6. Dr. András Szilárd

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig Program 2015. április 9., Csütörtök,,AZ ÚJ VÉRALVADÁSGÁTLÓK HELYE A KLINIKAI GYAKORLATBAN A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Stroke Társaság közös szimpóziuma 2015 A STROKE MEGELÕZÉSÉNEK ÉVE

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK GYSÜLTI KÖZLÉNYK Főtitkári jelentés az rdélyi úzeum-gyesület 2010. évi munkájáról Az rdélyi úzeum-gyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette, hogy az erdélyi magyar hagyományokat ápolja, az egyetemes

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról s. 1. 2. 3. Dr. Cserpák Ferencné Kósik Anikó Kovács Árpádné

Részletesebben

Ügyintéző: Azary Orsolya : 463-1503 Budapest, 2008. június 13. Tárgy: meghívó Iktatószám: 400.007/ / 2008.

Ügyintéző: Azary Orsolya : 463-1503 Budapest, 2008. június 13. Tárgy: meghívó Iktatószám: 400.007/ / 2008. Ügyintéző: Azary Orsolya : 463-1503 Budapest, 2008. június 13. Tárgy: meghívó Iktatószám: 400.007/ / 2008. Értesítem Professzor urat, hogy a Műszaki Informatika Szak és a Villamosmérnöki Szak Szakmai Habilitációs

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK

BESZÁMOLÓ KIEMELT DÍJAK BESZÁMOLÓ A 2014. ÁPRILIS 29-ÉN MEGRENDEZETT DE GVK KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁRÓL A konferencia a Nemzeti Tehetség Program Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A Megyeháza Nyíregyházi Főiskola 2006. szeptember 22-23.

N Y Í R E G Y H Á Z A Megyeháza Nyíregyházi Főiskola 2006. szeptember 22-23. M E G H Í V Ó MGYR TUDOMÁNYOS KDÉMI SZBOLCS-SZTMÁR-BEREG MEGYEI TUDOMÁNYOS TESTÜLETE ÉS MGYR PROFESSZOROK VILÁGTNÁCS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGRENDEZI XV. KÖZGYŰLÉSSEL EGYBEKÖTÖTT TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉT N Y Í R E

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

VERSENY & KONFERENCIA

VERSENY & KONFERENCIA PROGRAMFÜZET ENERGIA A MINDENNAPOKBAN VERSENY & KONFERENCIA 2015. március 13. (péntek) Helyszín: Debreceni Akadémia Bizottság székháza 8:30 8:40 Köszöntő Csákberényi-Nagy Gergely ügyvezető, Megújuló Energiapark

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Konferencia a Bírók a mediációért Egyesület és a GEMME Magyarországi Szekció szervezésében

Konferencia a Bírók a mediációért Egyesület és a GEMME Magyarországi Szekció szervezésében MEDIÁCIÓS PANORÁMA Körkép a bírósági mediációról Közép-Európában és azon túl 2013. június 14-15. (Kőszeg Szombathely) Konferencia a Bírók a mediációért Egyesület és a GEMME Magyarországi Szekció szervezésében

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG Ápolási Tanszék 6726 Szeged, Temesvári krt. 31., Tel/Fax: 54-50-39 E-mail: apolasi@etszk.u-szeged.hu

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Vas megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Vas megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHEÉGGNDZÁ Vas megye Európai zociális Alap Pedagógiai zakszolgálat Vas egyei Pedagógiai

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben