ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK"

Átírás

1 ÁLLTTRTÁSI SZOLGÁLTTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1 szakképesítés azonosító száma szakképesítés megnevezése: Állattartási szolgáltató 3. Szakképesítések köre: 3.1 Rész-szakképesítés Nincs 3.2 Elágazások zonosítószám: Megnevezés: Ebrendész zonosítószám: Megnevezés: Kutyakiképző zonosítószám: Megnevezés: Kutyakozmetikus 3.3 Ráépülés Nincs 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális időtartama: Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Állattartási szolgáltató II. EGYÉB DTOK ELÁGZÁS MEGNEVEZÉSE: Ebrendész 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 4. -Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Időtartama (évben vagy félévben): - 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges ELÁGZÁS MEGNEVEZÉSE: Kutyakiképző 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése Szakmai előképzettség: szükséges Előírt gyakorlat: a szakterületen eltöltött 2 év gyakorlat Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben vagy félévben): 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges ELÁGZÁS MEGNEVEZÉSE: Kutyakozmetikus 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2

3 2. Elmélet aránya: 30 % 3. Gyakorlat aránya: 70 % 4. -Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Időtartama (évben vagy félévben): - 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges III. MUNKTERÜLET 1. szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 5319 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások 2. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Állatjólléti és higiéniai feladatokat lát el Elvégzi a takarítási/tisztítási és fertőtlenítési feladatokat Eteti a kutyákat Gondozza az állatokat Elvégzi a karbantartást Kapcsolatot tart Megvalósítja a telepre kerülő állatok egészség- és állatvédelmét Kutyakiképzési feladatokat végez Kutyakozmetikai tevékenységet folytat 3. szakképesítéssel rokon szakképesítések: szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Állatgondozó 3

4 IV. SZKMI KÖVETELMÉNYEK szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: z állat és környezete szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Beszerzi az állat gondozásához és tartásához szükséges eszközöket, anyagokat Kialakítja az állat új élőhelyét Biztosítja az állat élőhelyének optimális környezeti és egészségi feltételeit Hozzászoktatja az állatot új környezetéhez Figyelemmel kíséri az állatok viselkedését, egészségi állapotát Tájékoztatja az állatorvost az állat egészségügyi állapotáról Elvégzi az állatok ápolási és gondozási feladatait Mentesíti az élősködőktől az állatokat Betartja az állatvédelmi és állatjólléti előírásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: z állatok viselkedése z állatok megfigyelése B Állat és környezete z etetés és itatás higiéniája z egészséges és beteg állat életjelenségei B betegséget előidéző kórokok Fontosabb betegségek kórképei Betegségek gyógykezelése C Állat-egészségügyi igazgatás z ivóvíz minősége C Külső és belső paraziták elleni védekezés B z állatok gondozása, ápolása z állatokkal való bánásmód Állatvédelem, állatjóllét szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Állatnyilvántartó programok 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Információforrások kezelése 5 Kézügyesség 4

5 4 Testi erő 5 z állatápolás eszközeinek használata 5 z állatrögzítés eszközei használata 5 berendezési tárgyak használata 5 jelölés és azonosítás eszközeinek használata 5 klímaszabályozás eszközeinek használata 4 Állatszállító-ketrecek, -járművek ismerete 5 Mérlegek alkalmazása 5 mintavétel eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Önállóság Kézügyesség Pontosság Türelmesség Látás Szorgalom, igyekezet Szervezőkészség Döntésképesség Monotónia-tűrés Társas kompetenciák: Határozottság Motiválhatóság Közérthetőség Kapcsolatteremtő képesség Módszerkompetenciák: környezet tisztán tartása Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Ismeretek helyén való alkalmazása Helyzetfelismerés Figyelem összpontosítás Információgyűjtés Áttekintő képesség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Tisztítás és fertőtlenítés szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Ellenőrzi a takarító/tisztító- és fertőtlenítőszerek meglétét, állapotát Tárolja a takarító/tisztító és fertőtlenítőszereket, -eszközöket Beszerzi, beszerezteti a takarításhoz/tisztításhoz és fertőtlenítéshez szükséges anyagokat, eszközöket 5

6 Tisztítja és fertőtleníti a munkájához szükséges eszközöket, berendezési tárgyakat Takarítja, fertőtleníti az állat tartózkodási helyét Tisztítja és fertőtleníti az állat etető- és itatóedényét Kitakarítja a kiszolgáló helyiségeket Kitakarítja a látogatóteret Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: higiénikus környezet kialakításának gépei, eszközei Mosás, fertőtlenítés kézi eszközökkel Fertőtlenítő, sterilizáló berendezések Munkaegészségtan Baleset-elhárítás, biztonságtechnika Tűzveszélyes anyagok tárolása Vegyszerek, gyógyszerek tárolása, kezelése B fertőtlenítés szerepe és alkalmazása szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Eszköz- és anyagnyilvántartó programok 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Információforrások kezelése 5 "" jelképek értelmezése 5 Komplex jelzésrendszerek 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 5 Kézügyesség 4 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 4 Testi erő Eszközök ismerete és használata: 5 Ketrecek, állványok, állattartó-berendezések 5 takarmány előkészítés és kiosztás eszközei 5 Etető- és itató berendezések 5 z állatápolás eszközei 5 z állatrögzítés eszközei 5 jelölés és azonosítás eszközei 5 Klinikai vizsgálatok eszközei 5 klímaszabályozás eszközei 4 Állatszállító-ketrecek, -járművek 5 Mérlegek 5 mintavétel eszközei 5 mosás- és fertőtlenítés eszközei 6 Munka-, tűz és balesetvédelmi eszközök 6

7 Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Önállóság Kézügyesség Pontosság Türelmesség Látás Állóképesség Monotónia-tűrés Társas kompetenciák: Motiválhatóság Irányítási készség Módszerkompetenciák: környezet tisztán tartása Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Ismeretek helyén való alkalmazása Helyzetfelismerés Figyelem összpontosítás Új ötletek, megoldások kipróbálása Tervezés Információgyűjtés Áttekintő képesség Numerikus gondolkodás, matematikai készség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Takarmányozás szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Beszerzi vagy beszerezteti a takarmányt Raktározza a takarmányt Előkészíti, feldolgozza a takarmányt Kiporciózza a takarmányt Kiosztja a takarmányt Megitatja az állatokat Ellenőrzi a takarmány/táplálék minőségét, beltartalmát Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Külső és belső értékmérő tulajdonságok C Takarmányok alkotórészei 7

8 C B B B Takarmányozási alapismeretek (emészthetőség, táplálóérték, energiaérték, értékesülés Takarmányok csoportosítása, -ismerete Takarmány-kiegészítők, adalék- és toxikus anyagok Takarmányok tartósítása, tárolása Takarmányok vizsgálata Takarmányok előkészítése etetésre Takarmányok adagolása Takarmányok kiosztásának módjai z állatok mérlegelése z etetés és itatás higiéniája Etető- és itató berendezések Takarmány előkészítése Takarmány kiadagolása Ivóvíz ellátás, vitamin itatás Mérlegek alkalmazása szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógép használat 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 4 Állatnyilvántartó programok 4 Takarmány-optimalizáló programok 4 Eszköz- és anyagnyilvántartó programok 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 "" jelképek értelmezése 5 Komplex jelzésrendszerek 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék Eszközök ismerete és használata: 5 takarmánytárolás, tartósítás, előkészítés és kiosztás eszközei 5 Etető- és itató berendezések 5 Mérlegek Személyes kompetenciák: Állatszeretet Megbízhatóság Felelősségtudat Önállóság Pontosság Látás Elhivatottság, elkötelezettség Monotónia-tűrés Szaglás 8

9 Társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Irányítási készség Módszerkompetenciák: környezet tisztán tartása Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Felfogóképesség Ismeretek helyén való alkalmazása Helyzetfelismerés Kontroll (ellenőrzőképesség) Lényegfelismerés (lényeglátás) Tervezés Információgyűjtés Áttekintő képesség Numerikus gondolkodás, matematikai készség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Munka-,tűz- és környezetvédelem szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Használja a védőfelszereléseket, védőruházatot Baleset esetén intézkedik Ellenőrzi a kézi tűzoltó készüléket Elvégzi a szemét- és hulladék kezelését Kezeli a veszélyes hulladékot Tevékenységét a törvényi előírások betartásával végzi Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Munkavédelmi szabályok, felügyeleti rendszer Munkáltató munkavédelmi feladatai Munkavállaló munkavédelmi feladatai Munkaegészségtan Baleset-elhárítás, biztonságtechnika Általános tevékenység baleset esetén Speciális tevékenység baleset esetén B munkahelyi tűzvédelem Tűzveszélyes anyagok tárolása B Tűzoltó anyagok, eszközök és berendezések használata B Környezetvédelmi tevékenység Állattartó telepek környezetkárosító hatása 9

10 B Vegyszerek, gyógyszerek tárolása, kezelése Villamosság biztonságtechnikája fertőtlenítés, csíramentesítés biztonságtechnikája szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 5 Információforrások kezelése 3-5 szint 5 "" jelképek értelmezése 3-5 szint 5 Komplex jelzésrendszerek 3-5 szint 5 Munka- és balesetvédelmi eszközök 4 Tűzoltóeszközök Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Önállóság Pontosság Türelmesség Szervezőkészség Döntésképesség Társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Motiválhatóság Irányítási készség Tömör fogalmazás készsége Közérthetőség Módszerkompetenciák: környezet tisztán tartása Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Felfogóképesség Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Ismeretek helyén való alkalmazása Helyzetfelismerés Figyelem összpontosítás Kontroll (ellenőrzőképesség) Lényegfelismerés (lényeglátás) Tervezés Logikus gondolkodás Áttekintő képesség 10

11 szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szakszerű tartás szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Javaslatot tesz az állat kezelésére Szükség esetén korlátozza a kutyát a szabad mozgásában Megtervezi és végrehajtja a rendszeres és időszakos ápolás tennivalóit Szükség esetén biztosítja a kutya mozgását Jelzi a gazda felé az állatnál észlelt egészségi problémákat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Kutyák viselkedése B Kutyák mozgatása Kutyák rögzítése Kutyák megfigyelése z etetés és itatás higiéniája Egészség és betegség B betegséget előidéző kórokok Gyakoribb betegségek kórképei B fertőtlenítés szerepe és alkalmazása Gyógyszer beadása Külső és belső paraziták elleni védekezés szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógép használat 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Kézírás 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 5 Kézügyesség 5 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 4 Testi erő 5 Ketrecek, állványok, állattartó-berendezések használata Személyes kompetenciák: Állatszeretet Felelősségtudat 11

12 Önállóság Türelem Látás Elhivatottság, elkötelezettség Kitartás Stabil kéztartás Szervezőkészség Döntésképesség Állóképesség Monotónia-tűrés Szaglás Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatfenntartó készség Irányítási készség Módszerkompetenciák: környezet tisztántartása Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Helyzetfelismerés Figyelem-összpontosítás Kontroll (ellenőrző képesség) Információgyűjtés Áttekintő képesség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vállalkozási alapismeretek szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Beindítja a vállalkozást Nyilvántartást vezet Bizonylatot, számlát ír Segít a különféle rendezvények lebonyolításában Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Vállalkozási formák B Üzleti vállalkozás tervezése B Egyéni vállalkozás beindítása B Gazdálkodás eredményessége B Kommunikáció C Általános jogi ismeretek (munkajog, munkaügy) 12

13 B B dózási formák Számviteli bizonylatok Egyéb bizonylatok Könyvvitel alapelvei, egyszeres könyvvezetés Leltározás, leltár szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógép használat 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Kézírás 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Tisztesség Önállóság Pontosság Szervezőkészség Döntésképesség Kockázatvállalás Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Tömör fogalmazás készsége Módszerkompetenciák: Felfogóképesség Helyzetfelismerés Értékelés Kontroll (ellenőrző képesség) Lényegfelismerés (lényeglátás) Logikus gondolkodás Áttekintő képesség Numerikus gondolkodás, matematikai készség 13

14 szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ebrendészet szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elvégzi a kisebb karbantartási feladatokat Folyamatosan javítja, pótolja az elhasználódott berendezési tárgyakat Készenlétben tartja a karantén helyiségeket Állatvédelmi tevékenységet lát el Gondozza, ápolja a befogott állatokat Elhelyezi a befogott állatokat Részt vesz az állathullák boncolásában Előkészíti az állathulla boncolását Segédkezik a boncolásnál Elvégzi a boncolás utáni teendőket Élő állatok, állathullák, állati eredetű hulladékok begyűjtését, azonosítását, megőrzésének feladatait elvégzi Végrehajtja az állatok elrendelt humánus elaltatását Elvégzi a köztisztasági tennivalókat Rendszeresen bejárja a terepet Elvégzi az állathullák és állati eredetű hulladékok biztonságos ártalmatlanná tételét Folyamatosan vezeti a karantén naplót Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Külső és belső értékmérő tulajdonságok Kutyák viselkedése z állati szervezet felépítése Testtájékok Szervek, szervrendszerek B szervezet és a környezet Kutyák tartós és ideiglenes jelölése B Kutyák mozgatása Kutyák rögzítése Kutyák megfigyelése B Állat és környezete z etetés és itatás higiéniája Egészség és betegség B betegséget előidéző kórokok Gyakoribb betegségek kórképei B fertőtlenítés szerepe és alkalmazása B Karanténozás Segédkezés az állatorvosi beavatkozásnál Gyógyszer beadása Külső és belső paraziták elleni védekezés B Mintavétel, szövettani és kórboncolásos vizsgálatra 14

15 B B Kutyák gondozása, ápolása Állatvédelem, állatjóllét szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógép használat 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Kézírás 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 5 Kézügyesség 5 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 4 Testi erő Eszközök és berendezések ismerete és használata: 5 Ketrecek, állványok, állattartó-berendezések 5 táplálék előkészítés és kiosztás eszközei 5 Etető- és itató berendezések 5 Kutyarögzítés eszközei 5 jelölés és azonosítás eszközei 5 Állatszállító-ketrecek, -járművek 5 Munka- és balesetvédelmi eszközök Személyes kompetenciák: Állatszeretet Megbízhatóság Felelősségtudat Türelem Elhivatottság, elkötelezettség Kitartás Szervezőkészség Döntésképesség Állóképesség Társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Irányítási készség Közérthetőség 15

16 Módszerkompetenciák: környezet tisztántartása Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Felfogóképesség Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Kontroll (ellenőrző képesség) Lényegfelismerés (lényeglátás) Információgyűjtés Áttekintő képesség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kutyák felkészítése, kiképzése szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Kiképzi a kutyát az alapvető engedelmességi, ügyességi feladatokra Elősegíti a kutyák társadalomba történő hatékony beilleszkedését Felkészíti kiállításra, tenyész-szemlére, engedelmes és kísérő kutya vizsgára Elősegíti az állat könnyebb kezelhetőségét Hozzászoktatja a kutyát a városi közlekedéshez, utazáshoz, az új környezethez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Külső és belső értékmérő tulajdonságok B Örökléstani ismeretek Kutyák viselkedése z állati szervezet felépítése Testtájékok B Kommunikáció Kutyákkal való bánásmód Általános tevékenység baleset esetén Speciális tevékenység baleset esetén szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógép használat 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 16

17 5 Elemi számolási készség 5 Kézügyesség 5 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 4 Testi erő 5 Munka- és balesetvédelmi eszközök Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Fejlődőképesség, önfejlesztés Önállóság Pontosság Türelem Döntésképesség Rugalmasság Állóképesség Állatszeretet Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Motiválhatóság Irányítási készség Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Tömör fogalmazás készsége Közérthetőség Módszerkompetenciák: Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Felfogóképesség Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Általános tanulóképesség Ismeretek helyén való alkalmazása Helyzetfelismerés Figyelem-összpontosítás Értékelés Nyitott hozzáállás Kontroll (ellenőrző képesség) Lényegfelismerés (lényeglátás) Új ötletek, megoldások kipróbálása Logikus gondolkodás Áttekintő képesség 17

18 szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kinológiai ismeretterjesztés szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Kinológiai és etológiai ismeretterjesztést folytat Csoportot vezet Foglalkozásokat tart az érdeklődőknek Tájékoztatja az érdeklődőket Tanácsadást végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Tenyésztési alapfogalmak B Külső és belső értékmérő tulajdonságok B Örökléstani ismeretek Kutyák viselkedése z állati szervezet felépítése Testtájékok Szervek, szervrendszerek z egészséges és beteg állat életjelenségei B betegséget előidéző kórokok B fertőtlenítés szerepe és alkalmazása szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógép használat 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Kézírás 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Fejlődőképesség, önfejlesztés Önállóság Pontosság Türelem Elhivatottság, elkötelezettség Külső megjelenés 18

19 Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Motiválhatóság Irányítási készség Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Közérthetőség Motiváló készség Módszerkompetenciák: Körültekintés, elővigyázatosság Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Általános tanulóképesség Helyzetfelismerés Figyelem-összpontosítás Értékelés Nyitott hozzáállás Kontroll (ellenőrző képesség) Lényegfelismerés (lényeglátás) Új ötletek, megoldások kipróbálása Információgyűjtés Logikus gondolkodás Áttekintő képesség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kutyakozmetika szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Hosszú szőrű kutyafajta kozmetikáját végzi Rövid szőrű kutyafajta kozmetikáját végzi Nyírós fajta kozmetikáját végzi Trimmelős fajta kozmetikáját végzi Kis állatfajok kozmetikáját is végzi Ápolja a kültakarót Elvégzi az egyéb ápolási feladatokat Otthoni ápoláshoz kozmetikai szaktanácsot ad Kommunikál az ügyféllel Kozmetikai szalont működtethet 19

20 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Tenyésztési alapfogalmak B Kutyafajták Kutyakozmetikai eszközök használata B Külső és belső értékmérő tulajdonságok B Örökléstani ismeretek Kutyák viselkedése z állati szervezet felépítése, működésének alapjai Testtájékok Szervek, szervrendszerek kültakaró ápolása Egyéb ápolási feladatok ismerete Kutyák egyedi (tartós és ideiglenes) jelölése z egészséges és beteg állat életjelenségei B betegséget előidéző kórokok B fertőtlenítés szerepe és alkalmazása Külső és belső paraziták B Kommunikáció B Konfliktuskezelés Kutyákkal való bánásmód szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógép használat 4 Eszköz- és anyagnyilvántartó programok 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Kézírás 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 5 Kézügyesség 5 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 4 Testi erő Eszközök és berendezések ismerete és használata: 5 Ketrecek, álványok, állattartó-berendezések 5 Kutyaápolás eszközei 5 Kutyarögzítés eszközei 5 jelölés és azonosítás eszközei 5 Állatszállító-ketrecek, -járművek 20

21 Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Külső megjelenés Felelősségtudat Fejlődőképesség, önfejlesztés Önállóság Pontosság Türelem Látás Elhivatottság, elkötelezettség Szorgalom, igyekezet Kitartás Állatszeretet Társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Kapcsolatteremtő készség Irányítási készség Közérthetőség Módszerkompetenciák: környezet tisztántartása Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Ismeretek helyén való alkalmazása Helyzetfelismerés Figyelem-összpontosítás Kontroll (ellenőrző képesség) Új ötletek, megoldások kipróbálása Információgyűjtés Áttekintő képesség azonosító számú, Ebrendész megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése z állat és környezete Tisztítás és fertőtlenítés Takarmányozás Munka- tűz- és környezetvédelem Szakszerű tartás Vállalkozási alapismeretek Ebrendészet 21

22 azonosító számú, Kutyakiképző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése z állat és környezete Tisztítás és fertőtlenítés Takarmányozás Munka-. tűz- és környezetvédelem Szakszerű tartás Vállalkozási alapismeretek Kutyák felkészítése, kiképzése Kinológiai ismeretterjesztés azonosító számú, Kutyakozmetikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése z állat és környezete Tisztítás, fertőtlenítés Munka-, tűz- és környezetvédelem Vállalkozási alapismeretek Kutyakozmetika 1. szakmai vizsgára bocsátás feltételei: V. VIZSGÁZTTÁSI KÖVETELMÉNYEK Modulzáró vizsga eredményes letétele képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás 2. szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: z állat és környezete hozzárendelt 1. vizsgafeladat: z adott állatfaj optimális környezetének kialakítása gyakorlati Időtartama: 30 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egészséges és beteg állat életjelenségei gyakorlati Időtartama: 30 perc 22

23 hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Állat-egészségügyi ismeretek szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 40% 3. feladat 20% 2. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Tisztítás és fertőtlenítés hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tisztító/fertőtlenítőszerek ismerete és a fertőtlenítés végrehajtása. gyakorlati Időtartama: 30perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: tisztítás/fertőtlenítés módjai szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 3. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Takarmányozás hozzárendelt 1. vizsgafeladat: z adott állatfajnak megfelelően a rendelkezésre álló takarmányok vizsgálata, előkészítése és kiadagolása gyakorlati Időtartama: 60 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Takarmányozástani ismeretek szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) 23

24 vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 4. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Munka-, tűz- és környezetvédelem hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírások ismertetése szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 5. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szakszerű tartás hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kutyák elhelyezése szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 6. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vállalkozási alapismeretek hozzárendelt 1. vizsgafeladat: vállalkozás létrehozása és működtetése szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 24

25 7. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ebrendészet hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Ebrendészeti feladatok. szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 8. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kutyák felkészítése, kiképzése hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Engedelmességi gyakorlatok gyakorlati Időtartama: 60 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: kiképzés elmélete szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30% 9. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kinológiai ismeretterjesztés hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Általános kinológia szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 25

26 10. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kutyakozmetika hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kutya nyírása, illetve trimmelése, szakszerű eszközhasználat gyakorlati Időtartama: 120 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Általános kinológia és kutyakozmetikai ismeretek szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30% 3. szakmai vizsga értékelése %-osan: azonosító számú, Ebrendész megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: azonosító számú, Kutyakiképző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 20 26

HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 810 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása

A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása 2. számú melléklet az./2009. (.) SZMM rendelethez A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletének módosítása Az R. 2. számú mellékletében a secsemő- és gyermeknevelő gondozó szakképesítés szakmai

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁR-KÖZGZDSÁGI ÉS -ÁRUFORGLMZÓ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GRÁRTEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. szakképesítés megnevezése: grártechnikus 3. Szakképesítések

Részletesebben

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Agrártechnikus

Részletesebben

AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 621 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MSSZŐR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 8. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító

Részletesebben

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ SSZISZTENS 2 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 54 211 05 0000 00 00 szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI REHBILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERPEUT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZEMÉLYÜGYI GAZÁLKOÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NEVELŐSZÜLŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő 3. Szakképesítések

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Borász 3. Szakképesítések

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SESEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 0000 00 00 2. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PROTOKOLL ÉS UTZÁSÜGYINTÉZŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 812 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Protokoll

Részletesebben

40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. Szakképesítések

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 52 342 01 0000

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben