A PUMI-POPULÁCIÓ BELTENYÉSZTETTSÉGE Länger Tamara

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PUMI-POPULÁCIÓ BELTENYÉSZTETTSÉGE Länger Tamara"

Átírás

1 A PUMI-POPULÁCIÓ BELTENYÉSZTETTSÉGE Länger Tamara

2 A jelen Teljesen természetes módon a múltból táplálkozik. A puminál, a pumi tenyésztésnél a kilencvenes évek elejét bizonyos fokú hullámvölgy jellemezte. Ennek magyarázata elsősorban abban keresendő, hogy bár különböző okokból, de a «három nagy»-ként emlegetett tenyészet (a Mocskos, a Szépvízér-Pusztai és a Sziki) szinte teljesen egy időben, ha nem is hagyja abba, de visszavonult a korábban rájuk jellemző aktív kutyázásból. A megmaradt és az új tenyészetek a nagyok által hátrahagyott űrrel nem igazán tudtak mit kezdeni, helyüket kerestek, s csak lassan foglaltak el azt től kezdődően értek be azok a tenyészetek, melyek jelenleg is meghatározó szerepet játszanak a pumi tenyésztésében. A jelenlegi élő hazai pumi állomány 3200-ra tehető. Ebből az elődök által kialakított génállományú pumi populációból lehet, és kell is tovább táplálkoznunk nagy ritkán «B» törzskönyves kutyák bevonásával, komolyan számolva annak előnyeivel és esetleges hátrányaival óta folyamatos a pumik számítógépes nyilvántartása. Mára már elmondhatjuk, hogy az elmúlt húsz év teljes pumi állományának adataival rendelkezünk, valamint ezeken túlmenően szinte valamennyi korábbi pumi gazdagítja az adattárat. A nyilvántartás természetesen nem öncélú, annak elsődleges és legfontosabb szerepe a pumis társadalom folyamatos információval való ellátása annak érdekében, hogy a tenyésztők ezen információkat a tenyésztési döntéseik során felhasználhassák. A nyilvántartási adatok, az azokból levonható következtetések folyamatosan napvilágot látnak. Nem célja senkinek az, hogy a pumis tenyésztőket befolyásolja, de az a tenyésztőktől jogos igény, hogy mindig naprakész, tényeken alapuló, pontos információkhoz jussanak.

3 Ördögi kör? Anno 1996-ban egy baráti beszélgetés során Székelyhidi Sándor hívta fel a figyelmünket egy, a német juhászkutyások által összeállított családfára, melyben a győztes németjuhászkutyák apai vonalát egy azonos ősig vezették vissza. Ezért mi is megpróbáltuk felépíteni a pumi családfáját. Abban az első pillanattól fogva biztosak voltunk, hogy olyan reprezentatív kimutatást, mint amilyet a németjuhászkutyások alkottak nekünk nem sikerül felépítenünk. Nem a nyilvántartás hiányosságai, sokkal inkább a pumi nyitott törzskönyve miatt, mivel néhány jelenlegi pumi felmenői nem ismertek. Ezért annyi kedvezményt adtunk magunknak, hogy nem csak az apai ágat vettük alapul. A családfát az 1996-os kiállításokon legjobban szereplő 39 pumira építettük fel (a Klub minősítési indexrendszere alapján). A végeredmény lenyűgöző, ugyanakkor félelmetes is volt. Kiderült ugyanis, hogy az összes (három «B» törzskönyves, vagy második, harmadik sortól ismeretlen felmenőjű egyedet Gazsi, Szöcske és Somlyófalvi Olga leszámítva) pumi egyazon közös ősre, az 1960-as évek kiállítási sztárjára, MUKI-ra vezethető vissza. Igaz eddig is sejtettük, hogy MUKI nagy hatással lehetett a mai pumi állományra («...érdemes bemutatni egy kant is, amely a pumi mai fenotípusára is hatással van. Az első mai értelemben vett fedezőkan Ábrahám István miskolci kutyatulajdonos pumi kanja, MUKI. Nagyon sok későbbi fedezőkanban megtalálható...». Kutyatár: Puli, Pumi, Mudi, Elek és társa kiadó, 1996.), de ez eddig inkább megérzés, semmint bizonyosság volt. Ráadásul egy-egy pumi több ágon is ugyanoda vezethető vissza. A pumi vérvonal felépítésnél igyekeztünk a legrövidebb útvonalat keresni. A pumi rokontenyésztettségét leginkább az alábbi sémánk mutatja, feltüntetve rajta az úgynevezett csomópontokat, ahol is a kör bezár, s újra indul. Az ilyen rokontenyésztettség megítélésünk szerint nem olyan veszélyes, különösen annak tudatában, hogy a háború után néhány lelkes tenyésztő szinte a «sírból» hozta vissza a fajtát. Ugyanakkor nem árt tudni róla, döntéseinknél fel lehet használni és adott esetekben kell is az ebből levonható tanulságokat.

4 Mi a beltenyésztés? Elfogadott álláspont, hogy a kutyafajták beltenyésztése nem egyéb, mint valamilyen rokonságban lévő egyedek párosítása, ezért a bel- és rokontenyésztés egymás szinonimáinak is tekinthetők. A rokonpárosítások az egyes tulajdonságokat meghatározó allélpárok (génpárok) azonosságát növelik. A kívánatos jegyeket mutató egyedek valószínűsíthetően kevesebb nemkívánatos gént hordoznak, ezek homogén párosításával nagyobb eséllyel növelhető a pozitív allélek aránya is. Végül is bel(rokon)tenyésztés nélkül nem lennének fajták sem. Tehát a beltenyésztés helyes (pontos) meghatározása következőképpen hangzik: beltenyésztés olyan szülök párosítása, akik szorosabb rokonsági kapcsolatban állnak egymással, mint a populáció vagy a fajta átlagos rokonsági mértéke. Ez a meghatározás viszonylagos mértékeken alapul, azért ki lehet jelenteni, hogy a beltenyésztés mértéke különböző lesz minden egyes fajtában, valamint minden egyes fajtán belüli populációban.

5 Hogy miért szükséges belevenni a definícióba a fenti feltételt («szorosabb rokonsági fok, mint a populáció vagy a fajta átlagos rokonsági mértéke»)? Ez egyértelművé válik, ha elgondolkozunk arról, hogyan alakulnak a különböző kutyafajták. Ehhez először is vizsgáljunk meg egy származási lapot (pedigree-t)! Kezdjük a szülőkkel az első ősi sorban, folytassuk a négy nagyszülővel a második ősi sorban, aztán a 8 dédszülővel a harmadik ősi sorban, és végül a 16 őssel a negyedik ősi sorban. Mindegyik következő, a szülőktől eltávolodó ősi sorban az ősök száma duplázódik az előző ősi sorhoz képest. Így a huszadik ősi sorban az ősök száma már lesz. Nyilvánvaló, hogy a fajták többségében de lehet, hogy az összes fajtában ilyen mennyiségű egyed egyszerűen nem is létezett. Ettől függetlenül természetesen feltétlenül kellett, hogy egynéhány ős ismétlődjön (duplikálódjon). A fenti kijelentés helyességét könnyű bebizonyítani. Találni egy olyan kutyát, amelynek a származási lapjában mindegyik ős csak egyszer szerepel, nem olyan nehéz ha megelégszünk 3-4 ősi sorral. De ha megvizsgálunk legalább 10 ősi sort, akkor megállapíthatjuk, hogy bizonyos ősök ismétlődnek, ráadásul nem is egyszer! Ez igaz még olyan «népes» fajtákra is, mint a boxer vagy a német juhászkutya. És hatványozottan igaz a pumi fajtára. Minden fajta néhány alapító kutyától származtatható. Ilyen módon egy fajtán belül mindegyik egyed bizonyos fokú rokonságban áll egymással. Ezt figyelembe véve érthetővé válik annak a feltételnek a rendkívüli fontossága, miszerint a beltenyésztés olyan szülők párosítása, amelyeknek rokonsági mértéke nagyobb, mint az adott populáció átlagos rokonsági foka. Ennek ellentettjét nevezzük heterózisnek, azaz amikor két párosítandó egyed kevésbé rokona egymásnak, mint a populáció többi részének. Természetesen ahhoz, hogy számokkal dolgozhassunk, először magát a beltenyésztést kell számokkal mérhetővé tenni. A beltenyésztési mutató kiszámítására több módszer létezik. Mi az amerikai kutató, Sewell Wright számítási módszerét választottuk, aki olyan matematikai képletet állított fel, melyben a közös ősök számát és a generációs távolságot veszi figyelembe a beltenyésztési együttható kiszámításakor. A választásunk azért eset rá, mert ez a módszer alkalmas nem csak konkrét egyed beltenyésztési fokának kimutatására, hanem különböző populációk beltenyésztettségének kiszámítására is. Ez lehetőséget adott nekünk nem csak az abszolút egyedi értékek kiszámítására, hanem a kutyák tényleges beltenyésztettségének kimutatására a különböző populációkhoz képest. A Wright-féle képlet FX = [(1/2)n1+n2+1 x (1+FA)] x 100, ahol FX = az utód rokontenyésztettségi együtthatója n1 = az apa és a közös ősök között lévő nemzedékek száma n2 = az anya és a közös ősök között lévő nemzedékek száma FA = a közös ős rokontenyésztettségi együtthatója, ha maga is beltenyésztésből származik segítségével mérhető a beltenyésztettség, azaz állapítható meg az egyed és a populáció bel(rokon)tenyésztési foka.

6 A populáció fogalma viszont meglehetősen önkényes. Lehet ez egy adott fajta valamennyi tagja is, de érthetjük alatta egy bizonyos országban, területen vagy kennelben tenyésztett egyedek összességét is. A pumi beltenyésztési együtthatója A beltenyésztési együttható kiszámításához a pumi vonatkozásában mi a fajtagazda, azaz Magyarországon született valamennyi törzskönyvezett egyed, közel 7000 kutya adatait vettük alapul. A szakemberek egybehangzó véleménye szerint a vizsgálatot elégséges a tizedik ősi sorig elvégezni, tekintettel arra, hogy a rokonok és az adott egyed között lévő nemzedékszám növekedésével egyre valószínűtlenebb, hogy a gének matematikailag számított homozigótasága megegyezzen a biológiai valósággal. Fajtánkra vetítve azonban olyan, teljes adatbázissal rendelkezünk, amely minden pumit a «nincs továbbig», azaz valamennyi őséig (adott esetben ősi sorig) vissza tud vezetni. Ez azon egyedekre is vonatkozik, melyek nem magyar tenyésztésűek, de itthon tenyésztésbe állították. Ezért a Wright képletnek nem adtunk felső korlátot. Emiatt (lásd FA) a beltenyésztési együttható magasabb lesz, mint ha csak tíz ősi sorig számolunk. A fajta átlagos beltenyésztési együtthatója az összes Magyarországon született (és Magyarországon tenyésztésbe állított) pumi esetén 2003-ban amikor első számításunkat végeztünk 11,45% volt. A fajta beltenyésztési együtthatója (1.) évenkénti kölyökszületés-populációs átlag-szinten és annak relatív változása az előző évekhez képest (2.) A kinológiában jelenleg elfogadott álláspont szerint, 6,25 % alatt nem beszélhetünk beltenyésztésről. A mi esetünkben a számított értékek enyhe beltenyésztésre utalnak. Ettől azonban nem kell megijedni, főleg annak ismeretében, hogy az egész fajtát a II. világháború után gyakorlatilag a nulláról kellett «újraépíteni», valamint, hogy módelszámításaink

7 szerint az amúgy magasnak tűnő kennelpopulációs beltenyésztési együtthatóval rendelkező tenyészetek egymás közötti együttműködésével ez a szám a megítélésünk szerint jelenleg kívánatosnak tartott 10% alá csökkenthető. Ezt a célt segítheti azon szolgáltatásunk is, amely a tervezett párosításból születendő kölykök beltenyésztési együtthatóját előre megadja annak érdekében, hogy a tenyésztő, mint egy szempont a sok közül, ezt is figyelembe vehesse tenyésztői munkája során. Az ilyen fokú rokontenyésztettség nem olyan veszélyes, mint ahogy az első szempillantásra tűnik, különösen a helyzet ismeretében. Ugyanakkor, pontosan ezért nagyon fontos a néha már-már kegyetlennek tűnő szelekció. A pumi nyitott törzskönyvéből fakadóan a vérvonal bővítésre szinte természetesnek tűnik a pásztorok kezén lévő egyedek bevonása a tenyésztésbe. Ez valóban egy lehetséges út, azonban ne felejtsük el, hogy az így bevont, ismeretlen felmenőjű egyedek a továbbtenyésztésben meglepetéseket is okozhatnak, ezért csak nagyon indokolt esetben, fontosnak ítélt tulajdonságok rögzítése érdekében, nagyon komoly és érzelemmentes szelekcióval, folyamatos utódellenőrzés mellett éljünk ezzel a lehetőséggel. A másik lehetséges út éppen a fentebb említett «körön kívüli» egyedek aktívabb bevonása a tenyésztésbe. S ha ban lehetőségként mutatkoztak Gazsi utódjai és Somlyófalvi kutyák, mostanra már csak a Sziki vérvonalú kutyák adhatnak némi további lehetőséget a kitörésre. A Sziki vonal leszámítva azt a részét, ahol Havaspusztai Kenéz megtalálható szintén idegen a «körtől». A a Sziki tenyésztésű kutyák önmagukban beltenyésztettek voltak, de teljesen idegenek a «nagy masszától». A ma működő tenyészetek közül, a Sziki-vérvonal a Kaffogó és a Cseri-Subás tenyészetekben (via Kit-Tric), valamint a Szutyok kennelben még fellelhető valamelyest. Esetenként bevonhatóak az azonos tőről indult (lásd rajzunkat) de már eléggé eltávolodott külföldi vérvonalak is, akár egy-egy fedeztetés, akár kölyök-csere formájában. Azonban nagyon vigyázni kell, hogy csak a legjobb egyedek (gének) kerüljenek ilyen módon a hazai tenyésztés vérkeringésébe, s azok valóban idegenek legyenek. Ne hozzunk be olyan vérvonalat, amelyből itthon is bőséges választék áll a rendelkezésünkre. S nagyon figyeljünk a jó vérmérsékletre, a méretre, a foghiányra, és kerüljük a hosszú, puha szőrtípust. Végezetül meg kell állapítanunk, hogy a pumitenyésztők akarva-akaratlanul jó munkát végeztek, mert a nulláról való építkezés sem okozott beltenyésztési leromlást, azaz, hogy a homozigótaság fokozódásával olyan allélek nem váltak azonossá, amelyek az életerőt, az ellenálló képességet, a teljesítményt és a szaporodást negatív irányba befolyásolják. Tisztelet és megbecsülés érte, mert a mai pumiállományról elmondható, hogy egyre homogénebb, ugyanakkor egészséges és valamennyi jó tulajdonságát megőrizte! Tendenciák a pumi tenyésztésében, a jövő lehetséges útjai Nincs kétségünk afelől, hogy jelenünk múló állapot, és rövidesen múltunk szerves részévé válik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy jelenünkkel jól sáfárkodjunk. Döntéseinknél mindig abból kell kiindulni, hogy egy fajta akkor tartható fenn sokáig, ha «több lábon áll». Nem szabad elveszítenünk egy tulajdonságát sem a fajtának. Belső értékeket ne áldozzunk

8 fel a «szépség» oltárán. Találnunk kell a kiállításokon kívül olyan más területeket is, ahol a pumi rendkívüli képességeit kamatoztathatjuk. Ebből is kiindulva kezdtük el az állomány felmérését. A pumi alapvető funkciója közismerten a terelés volt. A kérdés az volt, jelenleg mi a helyzet ezzel a képességgel? Az eddigi állományfelmérés pozitív. A terelő rendezvényeken megjelent pumik döntő többsége sikeresen ösztönpróbázott. Számuk jelenleg meghaladja a százat. Figyelembe véve az eltelt idő rövidségét ez nem rossz eredmény, különösen annak tükrében, hogy a sikeresen ösztönpróbázott kutyák táborában több olyan kan szerepel, aki már kiállításokon is bizonyított és rendszeresen fedez, azaz jelentős a hatásuk a jövő pumigenerációjára. Ők, és a hozzájuk folyamatosan csatlakozó pumik a sztárjai a már előttük is nyitott terelőversenyeknek. A másik lehetséges «kitörési pont» a sportkutyázás. A nyolcvanas évek óta hazánkban is hódító agility versenyeken egyre több pumi vesz részt. Eredményeik folyamatosan javulnak, az élmezőnybe való betörésük biztosra vehető. Mind a munkakutyázáshoz, mind a sportkutyázáshoz magas fokú intelligencia, jó vérmérséklet és stabil idegrendszer szükséges. Ebből és a rokontenyésztettségből fakadóan is fontos és állandóan szem előtt tartandó az ilyen irányú néha kegyetlennek tűnő szelekció. Ne feledjük a pumi jövője a tét! Még egy nagyon fontos dologról kell szót ejteni. Alapvető követelmény kell, hogy legyen a pumik egészsége. Ebből a szempontból is nagyon fontos az állomány diszplázia-szűröttsége. A pumiállomány ebben a tekintetben sem mutat rossz képet. Reprezentánsai közül már több mint százhúszán rendelkeznek bizottságok által jónak ítélt csípővel. Jó jel, hogy itt is megtalálhatók a fajta jövőjére komoly befolyással bíró egyedek. Nem véletlenül vettük előre a belső tulajdonságokat, az egészséget. Soha nem szabad elfelejteni, hogy a kutyával, így a pumival is elsősorban együtt kell élni, s csak ezek után következik a kiállítás, vagy bármilyen más kutyás tevékenység. Meggyőződésünk, hogy könnyebb együtt élni egy kisebb küllemi hibával rendelkező egészséges, jó vérmérsékletű, értelmes, intelligens kis állattal, mint esetleg egy idegbeteg «szépséggel». A belső tulajdonságok mellett azonban komolyan oda kell figyelni a pumi külsejére, megjelenési formájára, homogenitására is.

9 Tenyésztési statisztikák Breeding statistics

10

11

12

13

14 Fedezőkan statisztikák Stude males' statistics

15

16 Länger György és Länger Tamara

A németjuhász fajtajellegének leírásakor a megengedett színek jellemzésénél a következőket találjuk:

A németjuhász fajtajellegének leírásakor a megengedett színek jellemzésénél a következőket találjuk: AZ ORDAS NÉMETJUHÁSZ "MÚZEUMI DARAB"? Európa déli országaiban az ordas szín a németjuhásznál - különösen az "elit tenyésztés" kedvelői körében - nem örvend túl nagy népszerűségnek. Hogy ez miért van így,

Részletesebben

NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS

NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS 2013 Copyright @ 2013 WebShop-Experts Kft. Minden jog fenntartva. A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével, és a szerző előzetes jóváhagyásával idézhetőek. Címünk:

Részletesebben

NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT

NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT 60 KOLTAI JÚLIA NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT A nemzeti identitás meghatározása a szlovák és a ukrán határ mentén élő nemzetiségi csoportok körében komplex probléma.

Részletesebben

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár A 2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a Magyar Ír Farkasagár Egyesület TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár a 98/20134. (X.24.) VM rendeletben foglaltak szerint 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

69 Kaposi József: Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának alakulásáról

69 Kaposi József: Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának alakulásáról 2010/3 4 Tartalom Tanulmányok 3 Nahalka István: Az iskolarendszer esélyegyenlőtlenségeket kezelő folyamatai a PISA 2006 felmérés tükrében 28 Középiskolás fiatalok időképe 39 Kispálné Horváth Mária Vincze

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján

Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján 2010 Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk kiskutyavásárlási szándékával. Kérem, hogy olvassa el, mielött kiskutyát vásárolna tőlünk. Mindig arra törekszünk,

Részletesebben

TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS 1

TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS 1 GÁTI ANNAMÁRIA TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS 1 Bevezetés A családi háttérnek számos nemzetközi kutatás szerint jelentős hatása van a diákok iskolai teljesítményére, a továbbtanulás valószínűségére és

Részletesebben

JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL

JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 MINTA...

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Pintér István 1 Kalmárné Rimóczi Csilla 2 ÉRZELMEK ÉS DÖNTÉSHOZATAL Az elmúlt évtizedben a helyére kerül az érzelmek szerepe az emberi létezésben.

Részletesebben

Neveltségi szint követéses vizsgálat - 2002 - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint követéses vizsgálat - 2002 - kutatási beszámoló - Neveltségi szint követéses vizsgálat - 2002 - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László és Domokos Tamás Programkoordinátor: Rucska Andrea A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. január (39 60. o.) HERMANN ZOLTÁN A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy az általános

Részletesebben

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében Janky Béla BME Szociológia és Kommunikáció Tsz. janky@eik.bme.hu Androka Rudolf Emlékkonferencia BCE, Budapest, 2006. október 9-10. Kivonat

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet Koltai Júlia A n e m z e t i i d en t i tá s meghatározása a magyar szlovák és a magyar ukrán határ mentén

Részletesebben

A NÉMET JUHÁSZKUTYA MINT HASZNÁLATI KUTYA FAJTAJEGYEI

A NÉMET JUHÁSZKUTYA MINT HASZNÁLATI KUTYA FAJTAJEGYEI A NÉMET JUHÁSZKUTYA MINT HASZNÁLATI KUTYA FAJTAJEGYEI ÉS A FAJTAKIÁLLÍTÁSOK JELENTŐSÉGE A FAJTA SZÁMÁRA Heinz Scheerer Szövetségi tenyésztési felügyelő 2002-2006 A von Hühnegrab kennel tulajdonosa A mi

Részletesebben

Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok

Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok Készítette: Monoki Nikolett Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak Közintézményi menedzsment

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Doktori értekezés Ruzsicska Yvette A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Konzulens: Prof.Emer.Dr. Herczeg János DSc. Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1 GIRASEK EDMOD FIATAL MUKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBE, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUKAERŐPIACO 1 A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás, 2 amely kimondottan az egyes szakmákra fókuszálva

Részletesebben

A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között

A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. május (406 443. o.) KERTESI GÁBOR A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között Munkatörténeti elemzés A tanulmány három részbõl

Részletesebben

A civil koncepciót kiegészítő kutatás eredményei Székesfehérvár - 2001. tavasz

A civil koncepciót kiegészítő kutatás eredményei Székesfehérvár - 2001. tavasz A civil koncepciót kiegészítő kutatás eredményei Székesfehérvár - 2001. tavasz A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT LABRADOR RETRIEVER fajtára MAGYAR LABRADOR RETRIEVER EGYESÜLET 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A fajta leírása. 4 2. Tenyészcél 6 3. Tenyésztés módszere. 6 3.1. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél

Részletesebben

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá Kapocs Ifjúsági Önsegító Szolgálat Budapest, 1995. A tanulmány a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat önkéntes munkatársai által végzett vizsgálat

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 Csakhogy amíg a TV ezt 96 százalékos lefedettségi szintrõl produkálta, addig a PC pusztán 32 százalékról.

BEVEZETÉS. 1 Csakhogy amíg a TV ezt 96 százalékos lefedettségi szintrõl produkálta, addig a PC pusztán 32 százalékról. ALBERT FRUZSINA DÁVID BEÁTA MOLNÁR SZILÁRD: AZ INTERNET-HASZNÁLAT ÉS A TÁRSADALMI TÕKE IDÕBENI ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON - EGY LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI BEVEZETÉS Az internet használatának elterjedése

Részletesebben

EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN

EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN Kovács K. Zoltán EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN A személyiség alakulása a mai Magyarországon Az ember személyisége különböző természetű terhekkel, feszültségekkel küzd minden társadalmi

Részletesebben

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 4. szám 273 317. (1998) MITŐL HATÉKONY MÉG A JAPÁN OKTATÁS? A hivatalos oktatási rendszer tanítási óráin kívüli képzés és oktatás japánban Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben