Közéleti, független kéthetilap DABAS RÉGIÓ szeptember 10. I. évf. 2. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közéleti, független kéthetilap DABAS RÉGIÓ. 2014. szeptember 10. I. évf. 2. szám"

Átírás

1 Közéleti, független kéthetilap DABAS RÉGIÓ szeptember 10. I. évf. 2. szám Kistérségi hírek 4-5. oldal Kutyavilág 9. oldal SZÛRETLEN SZÜRET A fotózás mûvészete Interjú Braun Ágnessel a 7. oldalon 3. oldal

2 2 KÖZTÉR ROVATCÍM szeptember 10. Olvasói levelek Tisztelt Nagy Lajos Fôszerkesztô Úr! Mint a példa is mutatja, az igazság akarata és a szólás" szabadsága utat tör magának! Fôszerkesztô úr, ahogy köszöntôjében idézetként írta: A sajtótermékeket a modern kor lázas munkája hozza létre. A túltermelés azonban ezen a téren, ha nem idéz is elô öldöklô háborút, de nagy erkölcsi romlásnak lehet az oka, mert csak akkor van létjogosultságunk, ha megfelelô szilárd erkölcsi hátterünk van. Köszönöm, hogy megérhettem ennek a független sajtónak az újjászületését. Kívánom, hogy az igaz cél szentesítse az Ön és munkatársai tollát. Mátyás Királyunk szavaiból idézve: Legyen hát becsülete a tollnak, amely az idô földjét szántja és tanúskodik a jövendô elôtt." Jó egészséget és sok sikert kívánok a munkájukhoz! Üdvözlettel és Tisztelettel: Szeinerman Andor nyug. egyetemi tanár Ócsa Öröm számomra, hogy egy ilyen komoly független, közéleti lap született ebben a térségben. Már éppen itt volt az ideje, hogy több információhoz jussunk! Valóban a helyi médiák csak a tömjénezésrôl szólnak, pedig probléma is van bôven. Remélem az Ön lapja segít feltárni az elhallgatott problémákat is. Kívánok Önnek és munkatársainak a munkájukhoz nagyon sok sikert, és kitartást a folytatáshoz! Üdvözlettel: Zsírosné Marika Dabas Dabas és térsége elsô számú online rádióadása KUTYA A HOLDON fotó: Lehoczky József (Örkény) PESTVIDÉKI HÍRLAP: független, regionális, közéleti, ingyenes hírújság Alapítva: Eng.sz.: NMHH BJSZ: OSZ: 163/0767/1/2007 Megjelenés: kéthetente pld. az alábbi területeken: ALSÓNÉMEDI, BUGYI, DABAS, HERNÁD, INÁRCS, KAKUCS, ÓCSA, ÖRKÉNY, TÁBORFALVA, TATÁRSZENTGYÖRGY, ÚJHARTYÁN, ÚJLENGYEL. Kiadó: a lap fôszerkesztôje: Nagy Lajos Szerkesztôk: Moldován Ágnes hírszerkesztô Kecskés István rovatvezetô: sport, közélet Kisgyörgy Krisztián rovatszerkesztô: közélet Reklám-marketing: JUFEDA KFT Dabas, Bartók Béla út 90. Szerkesztôség: 2370 Dabas Szent István tér 1/d. Terjesztés: a hírlap saját terjesztôi hálózata és a Magyar Posta Zrt. Készült: Délkelet-Press Kft Békéscsaba, Kétegyházi út 18. A RIPORTER! Legyen Ön is a Pestvidéki Hírlap riportere! Küldjön nekünk egy fotót valamilyen érdekes eseményrôl, témáról, majd mellékeljen hozzá egy tudósítást vagy egy kis képaláírást! Ha megfelel lapunk közlési etikáinak akkor mi megjelentetjük! A megjelenést követôen Önt honoráriumban részesítjük! címre várjuk a képet és a tudósításokat. A Pestvidéki Hírlap várja a kistérségbôl újságíró-tudósító munkatársak jelentkezését a címre! AZ UTCA HANGJA Ön szerint szükség van-e regionális, független médiára? Szobotin Gábor (távközlési technikus) Természetesen nagyon nagy szükség van a független médiákra a térségünkben is. Nagyon szép volna az élet, ha csak annyi hír lenne, amit a jelenlegi helyi médiákból megtudunk. Nagyon örülök ennek a lapnak. Már a Zóna Rádió adásának is örültem. Mejzlik Ferenc (ôstermelô) Ha már kistérségi és regionális, akkor remélem, hogy a földmûves gazdálkodók helyzetére is jut majd néhány mondat! A térségünknek nincs valami kiemelkedô ipara, inkább a mezôgazdaság az, ami nagy ágazat. Viszont errôl jelenleg kevés szó esik a helyi médiában. Sipos Etelka (nyugdíjas) 77 éves korom ellenére még mindig nagyon érdekelnek a napi események úgy mint a közéletben vagy a politikai élet alakulásában! Megtanultam az internet használatát is. Azt nagyon sajnálom, hogy erre lehetôség még évtizedekkel ezelôtt nem volt! A független tájékoztatás jelenleg más forrásból nem is jut el hozzám, pedig még nekem is fontos volna tudni, hogy éppen mire számíthatok a közeljövôben. Az idôs korom ellenére még nem érem be egy kézlegyintéssel. Remélem ez az új lap a hírforrásaim egyike lesz. Mráz Tünde (könyvelô) A hiteles tájékoztatás, amire szüksége van az embereknek! Viszont azt csak a független médiából kaphatom meg. Mondhatnám, hogy most már van fehér hollónk, ami eddig nagyon ritka volt.

3 A szürethez mint közösségi munkaalkalomhoz nemcsak maga a munka, hanem gazdag szokásvilág, ünnepkör is tartozik. A múlt században és az elôzô századokban ünnep jellege különösen kidomborodott. A században szüret idejére még a törvénykezést is beszüntették. A szürethez kapcsolódó mulatságok közül legjelentôsebbek a felvonulások voltak. A 18. század második felében alakultak ki az úgynevezett Baksus ünnepségek, amelyek megrendezése görög és római mintákon alapult. Az antik hagyomány e továbbélô formáját vándorló kádárlegények ismerték meg német vagy nyugati szláv területeken, és hozták magukkal Magyarországra. A szüreti szokások mai formájukban is a szüreti felvonuláshoz, menethez és a bálhoz vagy mulatsághoz kötôdnek. Az országszerte egységes és egységesített (a századfordulón miniszteri rendelettel szabályozott és szeptember 10. SZÛRETLEN ROVATCÍM SZÜRET 3 Szôlô, bor, mulatság Szeptembertôl a térség minden településén elindulnak a feldíszített fogatok, elôkerül a csôszgúnya, csillog a gyöngyös párta, messzire hallatszik a jókedv. Megkezdôdik a szüreti felvonulások ideje. Az idei év elsô hétvégéjének idôjárása kegyes volt a néhol borgôzös forgataghoz. azóta is többször felújított) szokások elsôsorban a századi uradalmi szôlômunkások szokásainak mozzanatait vették mintául. Az iparosok, a szegények és a gazdalegények régen külön bálokat tartottak. Késôbb, fôleg a kisebb településeken egy-egy nagyobb, közös mulatságon ünnepeltek. A bálokban a szüreti menet szereplôi tovább viselték tisztségeiket. A csôszlányok és csôszlegények feladata például az volt, hogy a külön erre a célra felaggatott, vagy dekorációként használt szôlôfürtöket ôrizzék. A bál folyamán ugyanis a résztvevôk ezekrôl lopkodtak. Akit lopáson értek, azt megbüntették. Bírságot kellett fizetnie. Sok helyen egyébként (például Tatárszentgyörgyön) ez a szôlôlopás-játék még az 1970-es években is a szüreti bál része volt. A szüreti mulatság általában reggelig is eltartott. A térség bôvelkedik egyedi szokásokban. Dánszentmiklóson például sokan ké- szítenek életnagyságú figurákat, amelyeket jellegzetes pozícióban elhelyeznek az ingatlanok elôtt. A mindig nagyszabású program kezdetés a település polgármestere Ahol kiadvány készül: terménylopás átadja a város kulcsát az álpolgármesternek, akik a mulatság végéig ôrzi azt. Dabas-Sáriban 2013-ban a szüreti felvonulás bírója és bírónéja megálltak az idôs szülôk házánál és dallal köszöntötték a felmenôket. Táborfalván akkora hagyománya van a mulatságnak, hogy hetekkel korábban elfogynak a kölcsönözhetô ruhák. A színes forgatagban mindig feltûnnek a Birinyi testvérek, akik nemzetközileg elismert népzenészek, a magyar hagyományok világhírû ôrzôi. Újhartyánban sváb zenére, a magyar mellett sváb népviseletben vonulnak a falu lakió a legkisebbektôl a legidôsebbekig. Az óvodások csoportszinten beöltöznek. A jelmezesek mellett párhuzamosan sok civil ruhás lakos is végigjárják a várost, gyermekét kísérve. Ebben az évben Örkényben jártunk, ahol szeptember 6-án tartották a szüreti mulatságot. Felhasznált irodalom: Magyar Néprajzi Lexikon MÁ Tatárszentgyörgyön könyv készül a falu szüreti szokásaiból. A településen ból való az elsô feljegyzés, amely a szüreti felvonulásról szól. Szentgyörgyön sokáig ôrizték a klasszikus hagyományokat: például a tollas zsidók számára vonatkozó tilalmat, a bálon történô terménylopás szokását. A szüret veszélyei Ôsszel kezdetét veszi a szüret idôszaka, ilyenkor jellemzô veszélyforrás a mustgáz. Évente mintegy ötven alkalommal riasztják a katasztrófavédelem tûzoltó egységeit a mustgáz miatt, gyakran halálos kimenetelû balesethez is vezethet a figyelmetlenség. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegônél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben, a levegôt kiszorítva, a föld közelében terül el. Nagyobb koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot okozhat, ami kihat a központi idegrendszer mûködésére. Ennek jelei szédülés, hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor a borospincét üzemeltetôk odafigyelése, mivel a szén-dioxid a borkészítés folyamata során, erjedés közben szabadul fel olyan mennyiségben, hogy az gondot tud okozni. A balesetek megfelelô körültekintéssel és elôvigyázatossággal megelôzhetôek. Fontos a pincék megfelelô szellôztetésérôl gondoskodni, a hordókat lehetôség szerint nagy térben kell elhelyezni, és nagyban növeli a biztonságot a szén-dioxid-érzékelô használata. A pincébe derékmagasságban magunk elôtt tartott égô gyertyával indokolt csak lemenni. Ha a gyertya lángja kialszik, az egyértelmû jele annak, hogy nincs elegendô oxigén a helyiségben, azonnal el kell hagyni a pincét, mert tovább ott tartózkodni életveszélyes. Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság

4 4 KISTÉRSÉG HÍREI szeptember 10. INÁRCSFESZT szeptember , sportpark 19. péntek: Acoustic by Heart koncert Balkán Fanatik élô koncert 20. szombat: óra Szikora Róbert A programokra a belépés ingyenes, részletes program a és fb dezso.zrumeczky-n HÍRTURMIX HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, PROGRAMAJÁNLÓK TÉRSÉGÜNKBÔL PEST MEGYE Elkészült Pest Megye évekre szóló területfejlesztési programja. Míg a területfejlesztési koncepció a megye hosszútávra szóló horizontális céljait és átfogó célját, valamint nagytávra és nagytávon túlmutatóra szóló jövôképét fogalmazza meg, addig a területfejlesztési program középtávra (7 évre) szól. Október 3-ig lehet pályázni a Pest Megye Környezetvédelméért Díjra Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erôfeszítéseket, ezért a Pest megyei településeken, e területen elért kiemelkedô teljesítmények elismerésére Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntetô díjat alapított. A díj adományozható azoknak, akik Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében olyan magas színvonalú, kiemelkedô értékû és eredményes munkát végeztek, amelynek eredménye az adományozást megelôzô évben valósult meg. Fôépítészi életmû díjat kapott dr. Farkas Gábor, Cegléd és Dabas városok fôépítésze Farkas Gábor két évtizedes eredményes fôépítészi munkájáért, valamint a fiatal építész generáció nevelésében elért eredményeiért vehette át az életmûdíjat. INÁRCS: Ingyenes angol és német tanfolyam indul megfelelô létszámú jelentkezés esetén! A TÁMOP program keretében újra indul AN- GOL KEZDÔ, valamint NÉMET KEZDÔ nyelvtanfolyam a Zrumeczky Dezsô Könyvtárban. A program segítségével az érdeklôdök 95%-os támogatottsággal vehetnek részt idegen nyelvi képzésekben. Érdeklôdni, jelentkezni a es telefonszámon, vagy ben az címen lehet. ÚJHARTYÁN: Az új tanévvel távozott az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola a Klebersberg Intézményfenntartó Központ kötelékébôl. Az iskolát ezentúl az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat tartja fenn. A tankerület felügyelete alá az eddigi 16 helyett 15 intézmény tartozik. DABAS: Visszalépett a Jobbik polgármester-jelöltje, Zábrácki László, mert a városban többen kijelentették, hogy kizárólag helyi polgármestert tudnak elképzelni a településvezetés élén. ALBERTIRSA ÚJ- HARTYÁN Gyorsfagyasztott zöldségkeverék, talpvizsgáló berendezés és sporttalpbetét-család kapott Magyar Termék Nagydíjat. Hatvanhat magyar termék és szolgáltatás kapta meg az idén a Magyar Termék Nagydíjat, a pályázatot kiírók tanácsa nyolc nívódíjat ítélt oda, és tíz szervezet adományozott különdíjat. Az elismeréseket szeptember 4-én adták át az Országházban rendezett ünnepségen. Az albertirsai Mirelite Mirsa Zrt. és az újhartyáni érdekeltségû Podiart Kft. kapott elismerést. Utóbbi cég vezetôje, dr. Kökényesi Imre Újhartyánban él. ÚJHARTYÁN: 100. születésnapja alkalmából Petrányi Jánost otthonában köszöntötte Újhartyán Város Önkormányzata részérôl Schulcz József polgármester, Dr. Kökényesi Imre alpolgármester, Dr. Szikszay Péter képviselô, valamint Lauter Ágnes Dóra anyakönyvvezetô. Jani bácsi örömmel fogadta az ajándékot és a miniszterelnök úr jókívánságait tartalmazó emléklapot. KAKUCS: szeptember 12-én (pénteken) órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében KÖZMEG- HALLGATÁS lesz. HERNÁDI programok: Szüreti felvonulás szeptember 13- án ( ). Szentmise a 10 éven belül szeptemberben eltávozottakért a Római Katolikus Templomban szeptember 21-én ( ). Kosárdzsembori az Általános Iskola tornacsarnokában szeptember 26-án ( ). Világjárók sorozat indul a Pestvidéki Hírlap hasábjain! DABAS: 25 éves Dabas város! Ennek tiszteletére a MA- LÉV Dabas Horgászegyesület szeptember 20-án, szombaton rendezi meg a DABAS-KUPA nyílt HORGÁSZVERSENYÉT. Nevezni lehet: férfi, nôi, ifi és gyermek kategóriákban. Díjazásra kerülnek minden kategóriában az elsô három helyen végzett horgászok. Nevezés reggel 6 órától a helyszínen. A verseny reggel 8 órakor kezdôdik. Mindenkit szeretettel várunk, akinek a évre érvényes horgászengedélye van órától Veres Zoltán mûrepülô világbajnok repülôshow-ja. DABAS: XVI. Dabasi Napok RENDEZVÉNYSOROZAT lesz szeptember között a település különbözô helyszínein. Bôvebb információ Dabas Város honlapján! TATÁRSZENTGYÖRGY: A Magyar Honvédség Bakony Harckiképzô Központja értesíti a lakosságot, hogy szeptember hónapban tervezetten a tatárszentgyörgyi lô- és gyakorlótéren lövészeti feladat kerül végrehajtásra, de a Tatárszentgyörgy Dabas közötti mûút lezárása nem várható. Az átvezetô talajutak katonai biztonsági ôrséggel idôszakosan lezárásra kerülnek, ezért a Lô- és a gyakorlótéren valamint a Nagy robbantótéren való áthaladás korlátozva lesz a várható katonai mozgás miatt az alábbi idôpontokban: Szeptember án óra, szeptember 22-én óra, idôszakos mûútzárás nélkül. Szeptember 11-én és között a TÁBORFALVAI gyakorlótéren robbantási feladatok kerülnek végrehajtásra. A robbantások során közepes erôsségû zajhatás lesz tapasztalható. Szeptember között a gyakorlótér teljes területe igénybevételével gyakorlat kerül végrehajtásra, légi jármûvek mozgása várható. Az MH BHK használatában lévô honvédségi területén való illetéktelen tartózkodás szabálysértési eljárást von maga után, illetve a robbantás ideje alatt a lôtér területére történô behatolás fokozottan baleset- és életveszélyes. A kiadott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok idejére nem érvényesek! A lôés gyakorlótéren felmerülô problémával kapcsolatos információt a várpalotai laktanyaügyeletestôl lehet kapni a következô telefonszámon: 06-88/ , a 3155-ös melléken. Egyéb információkért hívja a telefonszámot. BUGYI: A Dunanett Nonprofit Kft szeptember 16- án, kedden, 17-én, szerdán és 19-én, pénteken lomtalanítást végez a lakosság részére. Az ingatlantulajdonosoknak a szokásos ürítési napon lesz lehetôsége a lomtalanítást igénybe venni, tehát az összegyûlt lomot, a hulladékszállító edény mellé kérjük, rendezett módon reggel 6 óráig kihelyezni. A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családi házas ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem fér el, a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edénybe. A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak. Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, gumiabroncsot, hûtôszekrényt, számítógépmonitort, akkumulátort, festékes, vegyszeres dobozokat az ipari, illetve mezôgazdasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épület bontásából származó anyagokat, törmeléket. Várjuk olvasóink képes élménybeszámolóit, melyet lapunk következô lapszámaiban szeretnénk bemutatni. Következô lapszámunkban egy inárcsi család képes beszámolóját olvashatják Sri-Lankáról

5 2014. szeptember 10. KISTÉRSÉG HÍREI 5 A legszebb lány Dabas Nyitrai Dalma, a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 13. E osztályos diákja a Miss Face of Beauty International Hungary elismerést kapta a néhány napja lezajlott versenyen. Az Újlengyelbôl származó gyönyörû lány képviseli hazánkat a Taiwanon megrendezésre kerülô nemzetközi döntôn novemberben. Dalma a Táncsics Mihály Gimnázium honlapján beszámolt arról, hogyan teltek a felkészítés napjai. A 4 hónapos intenzív felkészülés sok kitartást igényelt a lányoktól. Úgy gondolom minden egyes könnycsepp megérte, hiszen bebizonyosodott, hogy az álmaink elérhetôek, csak küzdenünk kell értük a végsôkig és habár az élet közrejátszik buktatókkal és nehézségekkel akkor sem szabad feladni írta Dalma. Kitüntették a táborozókat Táborfalva Az iskolai tanévnyitó ünnepség keretein beül kitüntették a KatonaSuli program nyári résztvevôit. A MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnoksága mint fôszervezô, elsô alkalommal szervezte meg a KatonaSuli program keretén belül a Honvédelmi Tábort. Az elsô héten más egyesület és alapítvány mellett a Platthy József Bajtársi Egyesület tagjai is jelen voltak. Ôk légfegyveres céllövészetet, sportversenyeket és szellemi vetélkedôt tartottak a jelentkezôknek. A versenyeiken helyezést élért diákoknak okleveleket, emléklapokat, falinaptárrakat, katonai jellegû emléktárgyakat, könyveket adtak át a tanévkezdés napján szeptember elsején a Csurgay Franciska Általános Iskolában. Bravúrosan szerepeltek az ócsai polgárôrök Ócsa Öregbítették a város hírnevét az ócsai polgárôrök a X. Polgárôr Közlekedésbiztonsági Verseny Pest megyei döntôjében. A megmérettetésen 13 települési és egy megyei illetékességû polgárôrség 2-2 fôs csapata vett részt. A közlekedési ismereteket és szakmai kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése után a versenyzôknek vezetéstechnikai pályán kellett számot adniuk a gyakorlati tudásukról. Csapatban az Ócsa Városi Polgárôrség a második lett, míg egyéniben Gacsal István ócsai polgárôr szintén a második helyezést szerezte meg. Az egyéni kategóriában legjobban teljesítô két polgárôr képviselheti Pest megyét a szeptemberben Budapesten megrendezésre kerülô X. Országos Polgárôr Közlekedésbiztonsági Versenyen. Sportparkettát avattak Hernádon Hernád Augusztus 30-án ünnepélyesen átadták a hernádi Általános Iskola tornatermében a sportparkettát, amelyet a HSE Kosárlabda Szakosztályának TAO pályázata segítségével, Hernád Nagyközség Önkormányzata és az OBO Bettermann Kft. anyagi áldozatvállalásával sikerült megújítani. A sportolók bemutató kosárlabda mérkôzéssel vették birtokba a pályát. A hernádi iskola tornaterme az egyik legjobban kihasznált terem a környéken, így az 1993-ban átadott létesítmény parkettája az idôk folyamán jelentôsen elhasználódott. A beruházás összesen 17 millió forintba került. Lakossági tolvajfogás Örkényben Örkény Szerencsés véget ért egy biciklilopás Örkényben. Egy kislány kerítéshez támasztott kerékpárját lovasította meg egy 20 év körüli férfi. A fiatalember úgy gondolta, a gyerekekbôl álló csapat nem tudja ôt megakadályozni a biciklilopásban, azonban nem számolt a kislány családjával: a feldühödött testvérek, az édesapa és az édesanya a rendôrökkel közösen megszervezett akcióban néhány percen belül a Tatárszentgyörgy felé vezetô úton elfogták a tolvajt. A rendôrök kiérkezéséig az édesapa tartotta vissza a férfit. Professzor kapott díszpolgári címet Tatárszentgyörgyön Tatárszentgyörgy Dr. Jóri József egyetemi docensnek, a Szegedi Klinika professzorának ítélte oda Tatárszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselô-testülete a díszpolgári címet. A tatárszentgyörgyi születésû és gyermekkorát a faluban élô Jóri Józsefet március 15-én Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki. Sváb kavalkád volt Újhartyánban Újhartyán Szeptember 7-én újra sváb ételkülönlegességekkel és kulturális kóstolóval várták az érdeklôdôket a Hartyánfeszten. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven bárki megkóstolhatta a babos tésztát- és káposztát, a sváb csülköt, a hercelt, a fahéjas cimetkrofnit, a labdarózsát és még sok más nemzetiségi ételt. Koncertet adott a 15 éves Újhartyáni Fúvószenekar és Deák Bill Gyula is. Nyár1háza Fesztivál 4.0 Nyáregyháza Szeptember elsô hétvégéjén tartották a három naposra bôvül nyáregyházi Falunapot, amely már fesztivál-jelleget öltött az utóbbi években. A hazai könnyûzenei élet képviselôi váltották egymást a színpadon, mellettük a helyi és környékbeli mûvészeti csoportok gazdagították a mûsort. A fesztivál keretében átadták a Kaszner Margit Múzeumot, amelyet a településre költözô mûvésznôrôl neveztek el, annak végakarata szerint. A múzeumban látható a babagyûjtemény, amelynek érdekessége, hogy a babák ruháit Kaszner Margit tervezte és varrta.

6 6 INTERJÚ szeptember 10. Az író idônként istent játszhat: a kezében van a szereplôk sorsa. Alakíthatja, formálhatja ôket, teremthet. Az írás kicsit misztikus dolog és kitölti az életemet. Ezek a szavak fogtak meg leginkább, amikor Urbánszki László íróval Tatárszentgyörgy és Ladánybene határán lévô tanyáján beszélgettem. Hatalmas fák alatt, könyvekkel tömött polcok között beszélgettünk írásról, olvasásról, az irodalom világáról. Mit olvas egy író? hogy felhívott, és Jelenleg Robert Jordantôl A az arcomba fény emlékezetét. Ez egy fantasyba oltott történelmi regény. Most kaptam néhány egészen friss kiadást a barátaimtól: Bíró mondta: Laci, ez a nekem való mese, nagyon jól írsz! Mondanom se kell Szabitól, Mészáros Andris- mennyire meg- tól (Andy R. Cain), Királyvölgyi Csabától. Hamarosan ezek a könyvek is felkerülnek arra a lepôdtem, és meghatódtam. Hiszen ô Magyarors polcra, ahol a haveroktól kapott dedikált példányokat tartom. Szép gyûjtemé- z á g egyik legnevesebb történelmiregény-írója, harmincnál is több kiadott könyvvel a háta mögött. Azt gondolom, ebben a szakmában ez jelent valamit. Jó most írónak lenni? Sosem gondolkodtam ezen, nem foglalkoztat! Amikor elkezdtem gyökérbútorokat készíteni hiszen fafaragó az eredeti szakmám, akkor sem néztem meg az aktuális trendeket. Írónak lenni mindig fantasztikus dolog, de a népszerûség is szívet melengetô érzés. Én nem valami vámpíros trendnek feleltem meg, de szerencsés voltam, mert a történelmi regény a reneszánszát éli. Rengetegen szeretnek írni, de nehéz kitörni az ismeretlen- nyem van már tôlük: Benkô, Cselenyák (Moncassen), Marcellus, Szélesi, Fonyódi. Nemrég olvastam egy könyvet a vietnami háborúról. Karl Marlantes írta, Matterhorn a címe. Rendkívül jó! Ezt azért mondom, mert egy író jobban látja a másik hibáit. Vagy azt, amikor nincs semmi az adott mûben, ami megfogna. Lehet egy írás tökéletes nyelvtanságú, ha nincs benne semmi és nem hat rád, minek olvasnánk? Ha nem üt, nem késztet gondolkodásra, nem csattan, akkor mi értelme? Az igazi regényben mindig van egy plusz. Szeretek olvasni, és néhány ségbôl. A éve az írás is bejövôs. Remélhetôleg tudok is. Hogyan kezdôdött az írói pályafutás? Torrenteztem. Ez fájlok leés feltöltését jelenti, és a feltöltött zenékhez ajánló szövegeket írtam. Késôbb az e-könyveket is megosztottam, amelyeket szintén lelkesítô szöveggel kísértem. Néhány mondatban fel tudtam húzni a kedélyeket. Valaki azt mondta, hogy jó a zenei, az olvasói ízlésem, ha még írni is tudnék, én lennék, a reneszánsz ember. Ezen felbuzdulva másnap írtam egy novellát. Ez volt március 23-án. Azóta a rabja vagyok. Feltöltöttem az írást egy jóindulatúan kekeckedô írói oldalra, ahol alaposan kivesézik a mûveket. Engem is szétszedtek, de azt is mondták, jó mesélô vagyok, folytassam az írást. Megfogadtam. Pár órája hívott fel Jean-Pierre Montcassen (Cselenyák Imre), aki belekezdett a Nemtelen nemesek c. regényembe, és annyira megtetszett neki, szerkesztôket elárasztják az amatôr írásokkal, fásultakká váltak, és ami a legszomorúbb csökkent az olvasó emberek száma. Miért a magyar középkort választotta? Nagyon szerettem a sci-fi és fantasy könyveket. Szinte mindet megvettem, elolvastam, de egy idô után besokalltam tôlük. A Karcolat nevû írói mûhelyben gyakoroltam. Scifi, kaland, horror minden akkor népszerû mûfajt képviselt a csapat. Nekem ez azonban nem ízlett, így elkezdtem szépirodalmat írni, majd visszamentem a középkorba. Emlékszem, valami olyasvalami vezérelt, hogy megmutassam, nem muszáj mindig kalandnak lennie egy jó írásban, illetve a csattanón kívül is legyen benne érték. Novellákat írtunk, és ebben a szerzô a csattanóra koncentrál. Olyannyira, hogy elôfordulhat: az írás többi része semmit nem ér. Akkoriban több novellámban vagy inkább elbeszélésemet úgy írtam meg, jáépítették. Itt találták meg Bene vitéz sírját is, amely az egyik legkorábbi honfoglalás-kori leletünk. A könyv várhatóan szeptemberben jelenik meg. A középkor felettébb érdekes. Engem elvarázsol a nyersessége, az élettelisége. Sok téves sztereotí- masakat tudunk dumálni egymással, de ilyenkor a munkanap végén soha sincs erre elég idônk. Úgy gondoltam, találkozhatnánk könnyedebb, kötetlenebb körülmények között. Tanyán lakom, van elég tér körülöttem, elférünk. Tavaly huszonvalahányan jöttek, az idén már harminc fölött. A magunkfajta különös témákat képesek boncolgatni. Szóhasználatot, jelzôk hangulatát, szerkesztési fogásokat, és ez bárki másnak érdektelen. Tavaly például felolvastam Szélesinek az egyik mondat remekemet, és egy órát csemegéztünk a mikor-amikor szó- pia él a középkorral kapcsolatban, amit igyekszem kijavítani. Ilyen a füvesasszony alakja, akit mindenki púpos, öreg, elhanyagolt figurát képzel el, pedig az ilyen asszonyok szerintem a falu köztiszteletben álló személyiségei voltak. Annak használatának kérdésérôl. kellett lenniük, hisz csak akkor bíztak meg bennük az emberek. Mi sem megyünk egy putriban lakó, mocskos orvoshoz, akkor se mentek. Ebben a világban a háttér egyszerûbb, a jellemek ugyanolyan Hidd el, nem fontoskodom, számunkra az ilyesmi húsbavágó probléma, amit élvezettel csócsálunk! Szokta népszerûsíteni az olvasást? Íróként abszolút hiteles lehet benne. bonyolultak, de A környéken nem volt erre könnyebb ôket ábrázolni. lehetôségem. Író-olvasó találkozókon Nyersebb világ, hamarabb ütnek, de akkor is volt törvény, csak máshol húzták meg a határokat. Ma, sok esetben meggondolatlanul szoktam szerepelni, a jövôbeni falunapokon kirakom majd a könyveimet, de szívesen megyek rendhagyó törté- beszélünk, mert nelemórára iskolákba is. legfeljebb feljelent a sértett fél, akkoriban pengét döftek a bordák közé, ha sértegettünk. A fiataloknak manapság túl nagy a médiakínálatuk, talán ezért nem olvasnak. Föl lehet Úgy hallottam erôssége az azonban ébreszteni az érdeklôdésüket, árnyalt kifejezésmód. Mi a titka a különleges szóhasználatának? akár a technika segítségével, hiszen egy e-book olvasó csodákra képes. Az Általában megtalálom a olvasás egyébként remek dolog: megfelelô hangulatot adó szavakat, a jó arányokat. Kicsit régiesen fejezem ki magam, ami történelmi hangulatot áraszt, de ügyelek arra, hogy közismert dolgoztatja a fantáziát, de csak akkor, ha az író érti a szakmát, ha a téma érdekes. A Harry Potter-sorozat például remekül eltalálta a témát, és szavakat használjak. Arra gazdag jellemábrázolásokkal törekszem, hogy semmi se akassza meg az olvasó figyelmét, a mese folyamát. Ha elemeznie kell, meghal a történet, oda a hangulat. Jócskán van kutatómunka is a történeteim mögött. Mindennek utánanézek, törekszem a hitelességre, és az olvasmányos történet mellett sok történelmi érdekességgel is megtûzgélem az írásaimat. Hallottam, hogy nem hivatalos írótalálkozókat is szervez. Közönség nélkül, csak szakmabelieknek. Én ezt úgy fogalmaznám dolgozik. Viszi a fantáziát, repíti az olvasót, siklik, lebeg. Ez a jó. Az ilyen írók tudják rákapatni a gyerekeket az olvasásra. Fontos a példamutatás is. Akár szülôé, akár társaságé, bárkié. Egy alkalommal, íróhaverokkal locsogtunk irodalomról, röpködtek az idézetek, nevek, az izgalmas sztorik, és az egyik gyerekem rettentôen rácsodálkozott a dologra. Ekkor tudatosult benne, hogy létezik az olvasás gazdag, élménydús és érdekes világa. Megkívánta, és azóta olvas. meg, hogy íróknak, és az írással foglalkozóknak szervezek találkozót. Sok az írással még csak kacérkodó amatôr, da vérprofi szerkesztôk is ellátogatnak hozzám. Az ötlet onnan Urbánszki László jelenleg az 1242-es pozsonyi csatáról ír (Harc Pozsonyért), a könyv hamarosan elkészül, és októberben várható a kiadása. jött, hogy a könyvbemutatók, fesztiválok alkalmából hatal- Moldován Ágnes Író a rengetegben: Urbánszki László hogy nincs bennük csattanó, mégis jó a történet! Ilyen például Az íj címû novellám. Egy siheder napját idézi fel, aki elmegy a saját készítésû íjával medvére vadászni. Elképzeli, milyen büszke lesz a családja, ha hazaviszi a medve bôrét, mekkora dicsôséget szerez a vadászattal, és így tovább. Végül a medve felkergeti egy fára a gyereket, aki onnantól kezdve azon gondolkodik, hogyan számol el a szüleinek a kiesett idôvel és a vadászatra elcsent tôrrel, élelemmel. A történetben van izgalom, de nem a csattanóra van kihegyezve, és inkább az egész írás hangulata az, ami megfogja az olvasót. A Karcolat írás-trendjét nem sikerült megváltoztatnom, de ezt az elbeszélést olvasta el Bíró Szabolcs, aki akkor már egy komoly, nyolckötetes író volt. Megkérdezte, hogy hol lehet olvasni az írásaimat, hol vásárolhatja meg ôket. Nehezen hitte el, hogy sehol, és szinte a kedvemért létrehozta a Historium Kiadót, és kiadta az elsô könyvemet (Odakint, a pusztában szerk.). Óriási érzés volt. Ezt követte elsô regényem a Nemtelen nemesek kiadása, majd sikerült bejutnom a neves Gold Book Könyvkiadóhoz. Nagy elismerés számomra, hogy bíznak bennem. Az Odakint, a pusztában, a Nemtelen nemesek, a Vérszagra gyûl címû regényeim mind a magyar középkor jellegzetes alakjait vonultatják fel. Érdekesség, hogy a Vérszagra gyûlt Ladánybenén játszódik. A falunak izgalmas, sok lehetôséget kínáló történelme van: a betyárvilág határán épült, nagyon korán saját templomot emelt, a tatárok dúlása után azonnal új-

7 2014. szeptember 10. ÉLET-KÉP 7 Mindig az a jó kép, ami a következô lesz A fotózás mûvészete Tudják, milyen az a braunágis kép? Szép. Nemcsak szép, érezhetô. Nemcsak szép és érezhetô (bár egy képre nem igazán szoktak ilyet mondani), hanem hangulata van. A szemlélô egy kis idôre a fotós szemével lát, átérzi a pillanat megismételhetetlenségének csodáját. Hiszen a meghitt, az emberi pillanatok legszebb részét kell megörökíteni. Braun Ágnes fotográfus nemrégiben érkezett Dabasra, majd megnyitotta mûtermét a Kossuth Lajos út 1. szám alatt, a Gordiusz Udvarban. A szakma tudását, tiszteletét és szeretetét hozta magával Ceglédrôl, ahol már 2008 óta önálló mûterme volt. A fotózásnak van egy olyan része, amelyet igenis meg kell tanulni. Ma már nagyon modern, kiváló eszközök vannak, ám avatatlan kézben nem feltétlenül a várt eredményt kapjuk mondja Ági. Én Békés megyében Juhos Jánostól tanultam meg az alapokat. A Juhos család generációk óta fotózással foglalkozott, így rendkívül alapos képzést kaptam. 12 évvel ezelôtt így elôször a szakma tiszteletét tanultam meg. Tanoncként a fényképezôgép közelébe is alig mehettem, az elsô évemet a fotólaborban és a pult mögött töltöttem. A laborban elsajátíthattam a technikai tudást, a pult mögött azonban a szakma emberi részét tanultam meg. Hiszen ebben a munkakörben tudni kell bánni az emberekkel. Rövid idô alatt kell egy olyan bizalmi viszonyt kiépíteni, hogy abból jó képek szülessenek ban még voltak klasszikus fotós tanfolyamok. Most rengeteg tanfolyamot hirdetnek, A fotózás mûvészete azonban ezek nem mindig megfelelôek. A fotózást magát gyorsan meg lehet tanulni, azonban ahhoz, hogy azt kapjuk vissza egy fényképen, amit szeretnénk, tisztában kell lenni a háttérrel is. A digitális technológia jó, könnyû bánni vele, azonban rettentôen visszavetette a fotózás valódi lényegét. Nehezíti a munkát az emberek általános kamera- vagy fotófóbiája is. Meglátják a gépet és azonnal elfordulnak, eltakarják magukat. Ez annak köszönhetô, hogy napjainkban százasával készülnek a képek különbözô élethelyzetekben, amelyek egyáltalán nem elônyösek az alany számára. Egy rosszul sikerült kép visszaveti az önbizalmat. Egy karikás szempár, kócos haj, rossz fényviszonyok mind-mind torzítják a valóságot. A másik fontos tényezô a félelem kialakulásában a média által tükrözött hamis kép. A rengeteg utómunka, a retusálás tökéletes nôket varázsol mindenhová. Ezt összevetve egy családi születésnapon készült fényképpel sokak önbizalmát veti vissza. A felnôttek és gyerekek közötti alapvetô különbség is ebben mutatkozik meg. A felnôttek teli vannak gátlásokkal. Nekik meg kell szokni a helyzetet. Azt, hogy most ôk a fôszereplôk egy helyzetben. A gyerekek viszont ebben a fényképezéssel már-már túltelített világban szocializálódnak. Nekik nem a kamerát kell megszokni egy-egy fotózás alkalmával, hanem a mûtermet. Be kell nézni a sarokba, meg kell lesni a lámpákat, és persze az elkészült képeket. Az abszolút kedvenc témám a gyerekfotózás. Minden gyermeki tekintetben ott a világ. Az ôszinte, tiszta érzelemmel és értelemmel való rácsodálkozás, az élet felfedezésének izgalma mind benne rejlik egyetlen tekintetben, mozdulatban. Örömmel tapasztalom, hogy egyre több anyuka és apuka csatlakozik a csemetéi mellé a kamerám elôtt. Mikor a gyermeküket ölelik vagy csak rájuk néznek, a szülôk tekintete megváltozik. Én ezeket a pillanatokat igyekszem megragadni és tolmácsolni. Ezeknek a mélységét, a gyönyörûségét, nem pedig a kellékek csillogását. Nagyon divatos manapság a kellékek és a körítés hangsúlyozása. Én nem ezt a vonalat követem. Számomra mindig a legfontosabb a személy, akár gyerekfotózásról, esküvôi képekrôl, vagy akár glamour fotózásról van szó ben elvégeztem egy tanfolyamot, ahol Szipál Péter volt a mesterem. Az ô hatására lett a második kedvenc témám a glamour fotózás. Ennek a fényképészeti mûfajnak a lényege a modell szépségének és bájának hangsúlyozása a fények és némi retusálás segítségével. Sok nô úgy gondolja, hogy ez kizárólag a fiatal és nagyon vékony lányok mûfaja, de az évek során számos anyukának sikerült erre rácáfolnom, miután eljöttek hozzám egy-egy fotósorozatra. Igazán felemelô érzés egy nônek visszaadni az önbizalmát azáltal, hogy megmutatom neki, mennyire szép a maga valójában. Volt olyan alanyom is, aki örömében elsírta magát, amikor meglátta az elkészült anyagot. Ezért mondtam korábban, hogy mennyit számít az, ha egy hozzáértô ember van a kamera mögött. Szeretnék hétköznapi nôkbôl dívákat visszaadni a képeken. Hogy mitôl lesz egy kép braunágis? Keressék fel Braun Ágit mûtermében és beszélgessenek, adjanak esélyt maguknak, hogy a fotográfus megragadhassa a pillanatot. Amint elkészül az anyag, érezni fogják! Moldován Ágnes

8 8 INTERJÚ szeptember 10. Akiket eljegyzett Karinthy Szeptember 13-án rendezik meg a 9. Városi Vigasságok rendezvényt Ócsán, ahol délután kor fellép a Szomszédnéni Produkciós Iroda, azaz Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs. Ebbôl az alkalomból beszélgettünk a két humoristával. Idén 40. alkalommal ítélték oda a Karinthy-gyûrût, amit Önök kaptak meg. Ez a Bonbon-díj utáni újabb elismerés. Mit jelent ez Önök számára? Mit jelent ez mint határon túli magyar humoristáknak? Bálint Ferenc (BF): Kiss Ádám úgy gratulált nekem a gyûrû kapcsán, hogy nem mindennap jegyzi el az embert Karinthy Frigyes, szóval érzem a fontosságát és a felelôsségét. Nagyon örülök, hogy nem posztumusz kaptam meg. Tóth Szabolcs (TSz): Óriási megtiszteltetés, ünnep volt számunkra, a díjátadón ugyanazt a lámpalázat éreztem, mint amikor az államvizsga tervemet védtem meg, csak ez jobban sikerült. Ugyanakkor kötelességnek is érezzük, elvárásnak, hogy a jövôben is megfeleljünk ennek az elismerésnek. Mint határon túli, arra vagyok büszke, hogy olyan díjat kaptunk, amit soha senki az univerzumban már nem kaphat meg, ugyanis senki nem lehet már az elsô határon túli Karinthy gyûrûs humorista. Mennyire érzik azt, hogy a stand up humor teret nyert, vagy akár már vezetô lett Magyarországon a humor területén? TSz: Hát például annyira, mint ide Fonyód, vagy Zomba. BF: A stand up comedy a Wikipédia szerint valamikor a 18. században indult hódító útjára Angliából, és azóta is köszöni szépen, jól van. A rövid kis jelenetek meg ennél is régebbrôl. Mi mindkét mûfajban otthon érezzük magunkat, szóval felôlünk bármelyik teret nyerhet. Ami inkább változni fog, szerintem az, hogy a poénok, a mûsor miként jut el a közönséghez. Mert kezdôdött az egész élô elôadásokkal, majd rádióval, tévével, s most ott az internet nem akarunk lemaradni, ezért indítottunk mi is hetente frissülô Youtube-csatornát. Lehet, hogy pár év múlva hologramokként mindenki nappalijában ott leszünk. Remélem, megkínálnak majd valamivel. Mennyi munka van egyegy jelenet kitalálásában, illetve honnan veszik az inspirációt? BF: Az inspiráció legtöbbször a határidôbôl fakad. A humoristák lusta emberek, ha nem lenne kitûzött határidô, meghirdetett elôdadás, soha nem találnánk ki egyetlen poént sem, fel sem kelnénk, ki sem mozdulnánk ki. Megvan bennünk a képesség, hogy görbe tükrön át lássuk a világot, és vannak producereink szerkesztôink, hajcsárjaink, akik nem hagyják, hogy a tehetségünk bennünk meglapuljon, így mindig elkészül határidôre az épp aktuális Szomszédnéni produkció. TSz: Az inspiráció nálam a jobb agyféltekémbôl szokott jönni, igaz nagy ritkán a bal féltekébôl is érkeznek ötletek, de azokkal csínján szoktam bánni. Ahogy járok kelek a világban, rengeteg témát lehet találni. Örülök, hogy ilyen nagy ez a bolygó, ennyi mindennel tele. Sokszor kész jelenetek szemtanúi vagyunk, amelyeken már nem is kell dolgozni. Mennyit változtak, vagy mi változott az elsô és a mostani fellépések között? TSz: Részemrôl csökkent a bizonytalanság, hogy vajon jó az, amit mûvelünk. Szóval mindenképpen bátrabbak vagyunk, és a meglepô helyzeteket is sokkal gyakorlottabban kezeljük, legyen az egy kötekedô nézô, vagy egy helyszínre becsapódó meteorit. BF: Én sokkal szebb lettem. Mi volt az elmúlt években a legemlékezetesebb pillanat, amire szívesen emlékeznek, és mi volt az, amit ha lehetne, örökre elfelejtenének? BF: Legemlékezetesebb: Amikor felhívott a Magyar Rádió azzal, hogy szóljak Szabolcsnak, keressünk ketten egy ékszerüzletet, méressük le a gyûrûsujjunkat, de ne mondjuk el senkinek miért, mert még nem nyilvános. Ez egy nem mindennapi felkérés volt a rádió részérôl, de természetesen utána felhívtam TSz-t, és elmondtam neki, hogy van egy nagyon furcsa közös programunk. És örökre elfelejteném, amikor a kollegám megver pingpongban. TSz: Az idén mindenképp a Karinthy gyûrû átadója volt az egyik legkellemesebb napom. Volt egy másik nap is amikor sörfôzô kurzuson vettem részt, az sem volt rossz. Amit legszívesebben elfelejtenék, azt szerencsére már el is felejtettem. Tudom, mert mondták mások másnap. Mennyire fontosak Önöknek a televízión és a rádión kívüli fellépések? TSz: Azok a legfontosabbak, hiszen szinte minden alkalommal megjegyzi valaki, hogy azért élôben más. BF: Mi a saját bôrünkön tanultuk meg ezt a szakmát. Mi is voltunk ismeretlen humoristák, akik saját kezûleg, az éjszaka leple alatt körbeplakátoltuk a várost az elôadásunk plakátjával, s a kocsmából hazafelé tartó egyetemisták arról faggattak bennünket, hogy ismerjük a Szomszédnénit, mi mondtuk, hogy mi vagyunk a Szomszédnéni, de nem hitték el, mert a Szomszédnéni sohasem plakátolna. Ebben változtatott a rádió és a tévé, úgyhogy ezért hálásak vagyunk. De persze nekünk a rádió és tévé is élô fellépés, mert mindig közönség elôtt vesszük fel a mûsorunk. Melyik fellépést szeretik jobban és miért? BF: Minden fellépést szeretünk, ahol lehetôségünk van ebbôl az ôrült Szomszédnéni-galaxisból átadni valamit a közönségünknek. Nyár a különféle rendezvények idôszaka, ôsz a szüreti báloké, stb. Egy humorista életében mikor van idô pihenni, ha tehetik mit csinálnak akkor? TSz: Vannak kollégáink, akik januárban, februárban utaznak nyaralni. Velem az van, hogy nem szeretek sokat utazni, úgyhogy nem szívesen megyek olyan messze, ahol akkor nyár van, szóval én az itteni nyáron nyaralok. Az idén egy olyan városban nyaraltam, amit már ismerek, de még soha nem nyaraltam ott, és nem is kellett sokat utaznom, sem szállást foglalnom. Szóval az idén Budapesten nyaraltam, és remek volt. BF: Én a fellépéseken pihenek. Idei évben milyen programokon, vagy nagyobb rendezvényen láthatják még Önöket? TSz: Budapesten minden hónapban legalább kétszer fellépünk a Corvin Dumaszínház színpadán, ami egy hatalmas rendezvény, az egyik legnagyobb az országban. Ennek van egy szintén hatalmas honlapja, a dumaszinhaz.hu és ott meg lehet találni, hogy legközelebb hol lépünk fel. BF: Én kiemelném a legfrissebb projektünk, a saját Youtube csatornánk ahová minden szombaton új videót töltünk fel, és az a cél, hogy egy év leforgása alatt megtalálható, elérhetô legyen a teljes Szomszédnéni archívum. A csatornát három hónappal ezelôtt indítottuk és az összenézettsége meghaladta az egy milliót, van feliratkozónk szóval nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a közönségünk online is követ bennünket. Ja, és mivel megkaptuk a magyar humor legrangosabb elismerését, innen már csak lefelé vezet az út! Kisgyörgy Krisztián

9 2014. szeptember 10. Világ LEGÔSIBB PÁSZTOR- KUTYAFAJTÁNK eredetét bár elfogadható adataink nincsenek minden bizonnyal a hun népvándorlás idejére tehetjük. Az éghajlat minden szélsôségeit jól tûrô, nagy testû, bátor és gazdájához feltétlenül és minden körülmények között hûséges, ragaszkodó kutyák jelentették a család és az értékek biztos védelmét. A komondor, mint a többi pásztorkutya népi kutya - ként a paraszti gazdálkodásban meghatározott értékrendet képviselt. A gulyák, csordák ôrzésénél kiváló szolgálatot teljesített. Fehér színe miatt nem lehetett éjszaka összekeverni a betolakodó farkasokkal, medvékkel. Egy kifejlett komondor kan kg. a szukák kg. Robusztussága, megjelenése a betolakodóban félelmet keltett mindig. Ma is. Lendületes mozgásával gyorsan tud irányt változtatni, akár 180 fokos fordulatot vesz a levegôben. Fölöslegesen nem ugat. Ha egy komondor ugat, akkor menjen ki a gazda, mert az ugatásnak oka van. Sokan elrettennek a szôre miatt. Igazából minden kutyát ápolni kell. A komondor szôre, ékessége a fajtának. Igen, ápolást igényel, mint minden más fajta szôre. A kutyatartás felelôsség. A tincseket idônként fel kell tépni, de nem vedlik, ha rendes körülmények között tartják, nem koszos, nem büdös. A szôre öntisztuló, kihullik belôle a fölösleges anyag. Persze vannak higiénés elvárások, a pofáját idônként meg kell mosni, a fenekét is. Egyébként közel sem okoz akkora problémát a szôrápolás, hadd ne mondjam bizonyos divatfajták esetébensokkal többet. A komondor nem marcangol. A betolakodót leteperi, ôrzi addig, míg a gazda meg nem jelenik. Lehet ez több óra is. Megjelenése tiszteletet parancsol. Nem jellemzô, hogy egy komondor által védett területre be akar menni valaki. Nagyon gyermekszeretô, családcentrikus. Ma nagyon divatos a fiatalok körében. Nagyon jó ez, mert továbbviszik a fajtát. A komondor megvesztegethetetlen, aki megtapasztalja, mindenki aláírja ezt a véleményt. Ma a Hungária Komondor Klub a fajtagondozó szervezet, Magyarországon és a világ minden részén a fajta meghatározója. Azt gondolom, hogy ha valaki egyszer komondor közelébe kerül, soha nem tud szabadulni a fajtától. Több éves tapasztalatommal tudom ez biztonsággal kijelenteni. Mióta tölti be tisztségét? 25 éve vagyok a szervezet elnöke, melynek neve kezdetben Komondor Szakosztály volt, majd 1998-tól Hungária Komondor Klub. Bár szívügyem a komondor, elkötelezett híve vagyok, de mint a Magyar Ebtenyésztôk Országos Egyesületeinek Szövetsége elnökségi tagja, a magyar kutyafajták koordinátora a többi 8 magyar fajtával is foglalkozom több mint tíz éve. Megközelítôleg hány komondortenyészet van jelenleg Magyarországon? Magyarországon évente 300 körüli a megszületett egyedek száma, hozzávetôlegesen tenyészetben (nagyon kevés). A világ különbözô országaiban is van néhány tenyészet. A legnagyobb populáció Magyarország után Amerikában található tenyésztôvel, majd néhány éve népszerûvé vált a fajta Oroszországban, ahol 8-10 tenyésztô népszerûsíti a komondort, de megtalálható Erdély, Szlovákia, Szerbia, Németországban és Hollandia területén néhány tenyésztôvel. Milyen egyedszámmal rendelkezik a komondor család? KUTYAVILÁG 9 Miniinterjú Udvardiné Lukács Ilonával, a Hungária Komondor Klub elnökével Ma kb egyed él Magyarországon, sajnos a regisztrálatlan egyedekre kevés a rálátásunk. Mi a legfôbb különbség a komondor és a többi eb között? Génjeiben hordozza az ôsi tulajdonságokat, mely tulajdonságokat sikerült megôrizni a mai napig. Ôseink megôrizték tisztán vérben, nem keveredett más fajtákkal, vagy ha igen, akkor azt szelektálták. Kevés tiszta fajta létezik a több mint 350 kutyafajtából, a komondor ezen kevesek közé tartozik. Melyik másik kutyafajta áll a legközelebb a komondorhoz? Elfogulatlanul állíthatom, hogy semelyik. Nagyon sok pásztorkutya fajta létezik a világon, melyek sok hasonló tulajdonságot hordoznak, de egyikkel sem keverhetô össze a komondor, sem jellemében, sem küllemében, sem viselkedésében és tulajdonságaiban. Pont ebben áll páratlansága, különlegessége, ezért kapta a megtisztelô Kutyák Királya címet, melyet annak ellenére, hogy saját fajtájával kapcsolatban mindenki elfogult, mindenki elismer és nem vitat el a komondortól. Kecskés István III. ORSZÁGOS VIZSLA TÚRA FESZTIVÁL SZEPTEMBER 14. ÚJHARTYÁN, VÁROSKÖZPONT (Pilisi út 2.) Nem csak vizslásoknak!!!

10 10 REJTVÉNY szeptember 10. FEJTSEN ÉS NYERJEN! A keresztrejtvény megfejtését küldje el a -címre! A megfejtések beküldésének a határideje: 2014 szeptember A helyes megfejtést beküldôk között az alábbi értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra: 3 db 5000 Ft értékû vásárlási utalvány a VODAFONE DABASI ÜZLETÉNEK felajánlásából. A nyerteseket tájékoztatjuk a nyereményük átvételérôl, valamint a nevüket (településnévvel) a következô lapszámban közzétesszük!

11 2014. szeptember 10. MOZAIK 11 Kavics az úton Feldobott kô ki tudja hol áll meg! 2 TÛSZÚRÁS Magyarországon évente 1490 új méhnyakrákos esetet ismernek fel, és átlagosan minden évben 400 nô belehal a betegségbe. Az idei tanévtôl a hetedikes lányok ingyen kapják a HPV vírus elleni védôoltást, ami a rákos megbetegedések 70 százalékát okozza. A HPV a humán papillomavírus nevének rövidítése. Több mint száz típusa van, ezek közül kb. 13 okozhat méhnyakrákot. A felajánlott önkéntes védôoltás (amit az állam térítésmentesen biztosít) ezek ellen véd. Nem tartalmaz sem élô vírust, amely szaporodhatna a szervezetben, sem genetikai anyagot. Figyelem! A méhnyakrák a 2. leggyakoribb daganattípus a éves nôk körében. 4. leggyakoribb daganatos megbetegedés a nôk körében. 9. leggyakoribb rákos halálozás a világon. ÉLETET MENTHET 2 TÛSZÚRÁS! ÚJRA EMELKEDNEK A PEDAGÓGUSBÉREK A pedagógusok és pedagógiai elôadók, szakértôk illetményalapja szeptember 1-jétôl a teljes munkaidôre megállapított kötelezô minimálbér havi összegének 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén, 163,3 százaléka alapfokozat esetén, 179,6 százaléka pedig mesterfokozat esetén. Pedagógus I. fokozatban a bachelor végzettségûek fizetése forint és forint között, mesterfokozat esetén és forint között változik. mti,,te ott állsz az út szélén!" Milyen furcsa gondolatok jutnak az eszembe, amikor elhaladok a dabasi Fô úton és az út szélén megpillantom Szent István királyunk csillogó bronz szobrát, amely éppen a villanyoszlopra tekint. Láttam már szenteket a vándorlásaim során. Útszéli keresztet a város határaiban, Nepomuki Szent János szobrát a hídfôknél, Szent Kristófot az utazók szentjeként és a városvédô Pallasz Athéné szobrát, akinek kezébôl néha kilopják a lándzsát! Mindegyik ott áll azon a helyen, amelyet a védelmébe vett. Szent István, mint úti Szent! Ilyet nem láttam még! Királyunk szobra sokáig a dabasi Városháza elôtti fôtéren állt és azt díszítette, míg egy napon mennie kellett.,,mostantól a parkolók és villanyoszlopok védôszentje leszel! súgták a fülébe, miközben már vágták is le a kôtalapzatról. Igaz még állt, de majdnem leült mikor meglátta az új helyét Parkolóôr?? Engem meg sem kérdeztek, de még a népemet sem! Hol itt a demokrácia? Kiáltott fel magában királyunk, miközben kissé dülöngélve felsegítették az új kôposztjára. Megkoszorúzták, majd jól otthagyták! NEM MINDEN ARANY, AMI FÉNYLIK! Az ezer éves nemzetet is tôlem számítják mondja magában királyunk. Most már azt is, hogy király az út szélére kerül és várván a buszt, amely majd nagy esôzésekkor jól beteríti Már csak egy persely kell a lábamhoz, hogy a távozóktól szedjem a parkolódíjat! Ki tudja azt is meddig?! Nagy Lajos fôszerkesztô

12 12 MOZAIK szeptember 10. Milliós büntetésre is számíthat, aki nem állt át határidôig Augusztus 31-gyel minden magyarországi üzletnek rendelkezni kell olyan pénztárgéppel, ami kapcsolatban áll a Nemzeti Adó és Vámhivatallal. Németh Gabriellát a NAV szóvivôjét kérdeztük az átállítással kapcsolatban. A Nemzetgazdasági Minisztérium 24/2014. (VII.31.) számú rendeletének értelmében a hagyományos pénztárgépek néhány kivételtôl eltekintve(*) ez év augusztus 31-ét követôen már nem használhatók. Azoknak a pénztárgép használatra kötelezetteknek, akik/amelyek még nem online pénztárgépet üzemeltettek, a fenti határnapig intézkedniük kellett a megfelelô Fészbuktatók pénztárgép beszerzésérôl és üzembe helyezésérôl. További türelmi idô nincs. Hogyan ellenôrzik, s mi a feladatuk a továbbiakban a NAV ellenôreinek? Fôigazgatóságunk nemcsak az elôírt véghatáridô, de az üzemeltetésre, nyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok betartását helyszíni ellenôrzésekkel és a hivatalból rendelkezésre álló adatok felhasználásával folyamatosan vizsgálja. Mindemellett a revizorok próbavásárlásokkal ellenôrzik a vállalkozások bizonylatadási fegyelmét, továbbá forgalomszámlálást is végeznek. Bizton számíthatnak a NAV ellenôrzésére azok a vállalkozások, amelyeknél az online érkezô adatok alapján visszaélésre lehet következtetni. Mire számíthat az, aki a határidôig nem áll át az új rendszerre? A pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségek megszegése esetén a bírság összege magánszemély esetén 500 ezer forint, nem magánszemély esetén akár 1 millió forint is lehet, mely mellett az üzletet 12 napra le is zárhatja a NAV. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása mindkét adózói kör tekintetében 1 millió forintig terjedô mulasztási bírsággal szankcionálható. Van e arról bármilyen adat, hogy Pest megyében mennyi pénztárgép üzemelhet? A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok szerint az országosan mûködô több mint 170 ezer online kapcsolatra képes, adóügyi ellenôrzô egységgel rendelkezô pénztárgép közel egyharmada mintegy 52 ezer Fôigazgatóságunk illetékességi területén mûködik. Ebbôl mintegy 18 ezer Pest megyében, 34 ezer pedig a fôvárosban üzemel. A szóvivôtôl azt is megtudtuk, hogy a Pest megyei és a budapesti adóigazgatóságok az idén eddig együttesen 15 ezer online pénztárgéppel kapcsolatos ellenôrzést végeztek, a feltárt mulasztások miatt 150 millió forint bírságot szabtak ki. Kisgyörgy Krisztián/MTI A közösségi weboldalak árnyoldalai Az online zaklatóknak régebben közvetlen kapcsolatot kellett teremteniük áldozatukkal a chat-en, vagy a fórumon keresztül, hogy megtudjanak róluk bizonyos információkat. A közösségi oldalak megjelenése azonban megtörte ezt a módszert. A vadászok szabadon kutatkodhatnak az oldalakon, s szerezhetnek be fontos információkat zsákmányukról, mindenféle közvetlen kapcsolat nélkül.a közösségi oldalakon hajlamosak vagyunk túl sok adatot megadni magunkról, bele sem gondolva, hogy profilunkat nem csak bejelölt ismerôseink nézegethetik. Hogyan férkôzhetnek az internetes zaklatók a közeledbe? Jóllehet, egy ilyen oldalon senki és semmi nincs biztonságban, azonban néhány tipp betartásával kivédheted, hogy célponttá válj: Tedd priváttá profilodat, hogy csak barátaid láthassák azt. Így azok, akik kémkedni akarnak utánad, csak a nevedet találják meg az oldalon, de az általad megadott személyes adatokat és információkat addig nem láthatják, míg nem adod ôket is a barátaid listája közé. A zaklatók inkább olyan célpontot választanak, akirôl könnyen tudnak információt szerezni. Ne add meg teljes születési dátumodat, iskolád, vagy munkahelyed nevét, telefonszámodat, mert így még könnyebb e n kontaktusba tud veled kerülni a zaklató, vagy akár hazáig követhet, miután végeztél a suliban. Soha ne fogadj el buliba szóló meghívást a közösségi oldalon. Udvariasan utasítsd el az online invitálásokat, s ha mégis el akarsz menni a buliba, mondd meg inkább személyesen, vagy telefonon keresztül annak, aki meghívott. Ügyelj arra, hogy milyen címet adsz feltöltött képeidnek. Hogy mire gondolunk? Például egy bulifotón ne írd a kép alá, hogy melyik szórakozóhelyen készült, hanem adj neki egy általános címet, például Nyári party, A képbeállításoknál szabályozni tudod, hogy ki láthassa fotóidat. Ajánlott, hogy úgy végezd el a beállításokat, hogy képeid csak ismerôseid láthassák. A közösségi oldalak használata nagyon szórakoztató. Nagyszerû lehetôség a barátaiddal való kapcsolattartásra. Csak amiatt, hogy biztonságban légy, nem kell elhatárolnod magad ezektôl az oldalaktól. Nem árt azonban, ha tudatában vagy, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rád, de kis odafigyeléssel megelôzheted a kockázatokat. Orbán Gergely

13 2014. szeptember 10. GASZTRONÓMIA 13 Egészségnap a Jahn Ferenc Kórházban Ingyenes szûrôvizsgálatok szeptember 13-án A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet sok szeretettel vár minden érdeklôdôt szeptember 13-án, szombaton, reggel 8 órától délután 16 óráig tartó Egészségnapjára. A régió meghatározó egészségügyi intézményeként, kiemelten fontosnak tarjuk, hogy segítsük az ellátási körzetünkben élôket az egészségtudatos életmód kialakításában, s a prevenció fontosságának felismerésében. Az évente kétszer megrendezett Egészségnappal ehhez kívánunk hozzájárulni, ezért ezeken a napokon ingyenesen, beutaló és elôjegyzési idôpont nélkül, kissé kötetlenebb formában végezzük el a szûrôvizsgálatokat. Ôszi Egészségnapunkon tüdôszûrésen, nôgyógyászati-, szemészeti-, urológiai szûrôvizsgálatokon, száj- garat- gége rákszûurésen, valamint sebészeti szûrésen vehetnek részt azok, akiknek fontos az egészségük. Hagyományainkhoz híven az orvosi konzultációk mellett sok színes kísérôprogrammal, életmód tanácsadással, egészséges ételek kóstolójával, ingyenes vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint méréssel, lúdtalpszûréssel, újraélesztési bemutatóval, dohányzás leszoktató programmal és véradási lehetôséggel várjuk az érdeklôdôket. Az ingyenes lakossági szûrôvizsgálatok mellett Önnek is lehetôsége van, hogy másokon segítsen. Kérjük adjon vért, életet menthet! Figyelem! A szûréseken történô részvételhez, illetve a véradáshoz érvényes Taj-kártya, lakcímkártya és személyazonosító igazolvány szükséges! A vizsgálatokra való bejelentkezés utolsó idôpontja a résztvevok számától is függ, de legkésobb 14 óra. További információk és részletes program: mûszaki szaküzlet és webáruház Dabas, Szent István út 11. T.: INDESIT IWC61251 ECO Elöltöltôs mosógép A+ energiaosztály, 6 kg ruhakapacitás, 1200 ford. centrifuga, 16 program, 2 év garancia Ft Samsung SC 4135 Porzsákos porszívó 1600/320W teljesítmény, vászonzsák, TWISTER elôszûrô, teleszkópos fémcsô 1 év garancia Ft Zanussi ZWQ35105 Felültöltôs mosógép A+ energiaosztály 6 kg ruhakapacitás 1000 ford. centrifuga Késleltetett indítás Vasalás könnyítô 1 év garancia Ft Ft LG 32LN540B HD LED TV 32 81cm képátló, 1366x768 felbontás USB, HDMI, SCART csatlakozó, DVB-T tuner + Ci, MCI 100 Hz A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós mûsorszórás vételére.

14 14 HIRDETÉS szeptember 10. HIRDETÉSI LEHETÔSÉGEKRÔL ÉRDEKLÔDJÖN AZ ALÁBBI ELÉRHETÔSÉGEKEN: Tel.: HIRDETÉSFELVEVÔ PONTOKRA JELENTKEZÉSEKET VÁRUNK!

15 2014. szeptember 10. SPORT 15 Gyóni fociremények Új sportkomplexum épül Dabas-Gyónon, a volt Kardos-tanya területén. Hornyák Pált, a Dabas-Gyón FC elnökét kérdeztük a fejlesztésekrôl. Ezen a 7,1 hektáros területen egy szabadidôpark és sportcentrum van kialakulóban, mely két nagy méretû füves, valamint egy nagy és egy kisebb méretû mûfüves focipályát fog magában foglalni. Továbbá TAO-s pályázatba be van adva egy öltözôkomplexum építésének terve is. Terveink szerint a tóparton fog elhelyezkedni. Négy öltözôt, konditermet szeretnénk kialakítani a kiszolgáló helyiségekkel együtt. Mindezek természetesen az EU-s és MLSZ-elôírásoknak meg fognak felelni. Csak a labdarúgásnak ad helyet, vagy más sportágak képviselôi is birtokba vehetik a területet? Ez a Dabas-Gyón FC utánpótlásbázisa lesz. Az a célunk, hogy minél több utánpótlás korú játékost tudjunk nevelni, akik késôbb a felnôtt csapatainkat erôsíthetik, mind nôi, mind férfi vonalon, akár magasabb osztályba való feljutásukat is elôsegíthetjük. Például a napokban igazolt tôlünk a Ferencváros egy utánpótlás korú játékost. Remélhetôen a késôbbiekben egyre több hasonló sikernek örülhetünk majd. Milyen minôségû sporttelepre lehet majd számítani? Az MLSZ licenc szerinti NB III-as pályabesorolásnak biztosan meg fogunk felelni, de elképzelhetô, hogy akár NB II-es mérkôzéseket is lehet majd rendezni itt a késôbbiekben. Miért volt szükség erre az új sportbázisra? Dabason van két egyesület, az NB III-as FC Dabas és a megye I. osztályú Dabas-Gyón FC. Az utóbbi klub 2008-ban alakult, és fokozatosan haladtunk a ranglétrán felfelé. Egyre több gyerek jár hozzánk sportolni, és azon a sporttelepen, ahol jelenleg edzünk, már nem férünk el. Sajnos vannak problémák a két egyesület között, mert néhány dologban egyes sportvezetôk nem tudnak kompromisszumot kötni. Ez a konfliktus mibôl adódik? A szurkolók egyelôre annyit tudnak, hogy odáig fajult a helyzet, hogy Dabas-Gyón felnôtt csapata Örkényen játszotta a bajnoki mérkôzéseit. Ennek legfôbb oka az volt, hogy a pálya, ahol az edzéseket tartjuk, ill. képezzük az utánpótlást, nem volt alkalmas arra, hogy megye IIes mérkôzéseket játsszunk rajta. Milyen egyéb célok vannak a sportteleppel kapcsolatban? Igyekszünk más sportolókat is befogadni. Jelenleg a dabasi triatlonista gyerekek edzenek itt, ebben a közel két és fél hektáros tóban tudnak például úszóedzéseket tartani. Nem lesz ebbôl is konfliktus, hogy Dabas más részeibôl is ide fognak járni a gyerekek, mivel igen jó körülményeket biztosítanak számukra, és Mi egy családbarát környezetet szeretnénk kialakítani A Zóna Rádió riportja Hornyák Pállal és Sziráki Mihállyal Hornyák Pál ezzel újabb feszültséggóc keletkezhet a két egyesület között? A mi részünkrôl nem lehet ebbôl probléma, mi annak örülünk, ha valahol sportolnak. Mindig azt keressük, hogy kompromisszumot kössön a két egyesület. Talán a késôbbiekben lehetôség nyílik valami fajta fúzióra, akár úgy, hogy egy közös utánpótlásközpontot alakíthatnánk ki Dabason, amely mindkét egyesületet ellátja azokkal a szükségletekkel, amik az utánpótlás terén kellenek. De ehhez azokat az embereket el kellene távolítani a sport területérôl, akik akadályozzák az együttmûködést. Ki fogja finanszírozni egy ekkora klub fenntartását? Dabasnak funkcionálisan milyen részét fogja érinteni, akár önkormányzati vagy részönkormányzati részrôl? Mi dabasiak vagyunk, és arra törekszünk, hogy jó hírét vigyük településünknek, akármelyik bajnokságról van szó. Bízunk benne, hogy valamilyen szinten mellénk áll majd az önkormányzat és a polgármester is, és támogatni fogják törekvéseinket. Mivel eddig is elég sokat letettünk az asztalra. Ez a sporttelep nem csak a gyóniaké lesz, hanem kifejezetten a dabasi sportolni vágyó embereké. Tehát nem egyfajta Dabas-Sári Dabas-Gyón ellentétet szeretnénk szítani, hanem a lehetôségét szeretnénk megteremteni, hogy a dabasi és a környékbeli sportolni vágyók megfelelô körülmények között sportolhassanak. Jelenleg például Kunpeszérrôl és Tatárszentgyörgyrôl is járnak át hozzánk edzeni, nem csak Dabasról. Nyilvánvalóan java részt TAO-s támogatásokból próbálják finanszírozni a fejlesztéseket, ugyanakkor elég nagy arányú saját tôkére is szükség van. Ki finanszírozza ezt? Ami eddig felépült, az magánembereknek köszönhetô. Hála Istennek vannak olyanok, akik mellénk állnak és támogatnak bennünket. Mikorra tervezik a megnyitót? Nagyon bízom benne, hogy jövô augusztusban a bajnoki szezont már itt tudjuk kezdeni. De igazából az lenne a vágyunk, hogy a Deli Attila Sümegi József emléktornát már itt rendezhessük. Hol fognak játszani az egyesület csapatai a következô évadban? A Dabas-Gyón FC felnôtt férfi és nôi csapata Örkényen, a megye III-as csapat, valamint az utánpótlás csapatok Dabason, a Tûzoltóság mögötti pályán. Miért nem játszhat minden csapatuk Dabason? Sajnos megye I. osztályú mérkôzésre nem alkalmas a terület, ahol edzünk. Igaz, van Dabasnak másik sportlétesítménye, ahol elméletileg játszhatnánk, de sajnos itt még vannak problémák, amit át kellene hidalni. Egyelôre úgy tûnik, Örkényen játsszuk mérkôzéseinket, ahol szívesen látnak és fogadnak bennünket. Szóval van alapja, hogy a két dabasi sportegyesület között van konfliktus. Igen, sajnos van, de egyre kevesebb, mert egy évvel ezelôtt nem kicsi volt. Sajnos még mindig van egy-két ember, aki nem akarja belátni, ill. beletörôdni, hogy békében is megférhet egymás mellett a két egyesület. Bízom benne, hogy elôbb-utóbb ez az egy-két ember is jobb belátásra tér, és akkor rendben lesznek a dolgok. (kecskés)

16 Apróhirdetések már 80 Ft +áfa / szó díjtól! A fotók megjelenítése az apró egységben 33x25 mm-ig: 500 Ft + áfa / kép! INGATLAN Dabason eladó egy 3 szobás családi ház, a hozzá tartozó 1272 nm-es telekkel. Az ingatlan nagyon jó állapotban van, fûtését gázkonvektor és kandalló biztosítja. A családi házhoz parkosított udvar, valamint gondozott kert tartozik. Az ingatlanhoz tartozik egy garázs, valamint tároló is Ft. Érdeklôdni: Nagy Pál Kétgenerációs családi ház Kakucson, Bp-tôl 20 percre eladásra kínálunk egy kétgenerációs, duplakomfortos családi házat 986 nm-es parkosított telekkel. Az ingatlan a község aszfaltozott utcájában, óvodák, iskolák, közintézmények közelében Ft. Érdeklôdni: Nagy Pál ADÁS VÉTEL Hagyatékból származó szarvasagancsot vásárolnék kézpénz fizetéssel Ft/kg áron. Tel.: 06-30/ Tojótyúk vörös házhoz-szállítva 650 Ft/db. Összeírókat keresünk jutalékért. Tel.: 06-20/ Szôlôprés, szôlôdaráló, 200 L musterjesztô kádak, valamint 25 literes üvegek borászoknak eladó. Érd: címen. ÁLLÁS ROVATUNK A NEGYEDIK LAPSZÁMUNKIG INGYENES! Rozsdamentes anyagok hegesztésében (AWI) jártas tapasztalt hegesztô munkatársat keresünk dabasi lakatos mûhelybe. Tel.: 06-30/ , 06-30/ Dabas és környékérôl víz-, gáz-, csôhálózatszerelô munkatársat keresek hosszútávra, azonnali belépéssel. Érdeklôdni: 06-30/ telefonszámon Dabas környékérôl szobafestô mázoló, tapétázó szakmunkást keresek. Tel.: 06-20/ Marhacsontozókat és marhavágókat keresünk hollandiai munkavégzésre. Érd: vagy SPORT Focizni vágyó fiúk, lányok jelentkezését várjuk 5 éves kortól. Telefon.: 06-70/ FOCITURMIX Gólözön Felsôpakonyon, Bugyin, Ócsán és Táborfalván NB III.: A DABAS FC csapata 2:1 arányú vereséggel tért haza Orosházáról. 2 gyôzelemmel, valamint 2 vereséggel a 7. helyen tanyázik a harmadosztályú bajnokság Közép-csoportjában. Megye I. osztály: A Dabas-Gyón csapata Érden kapott ki 3:1 arányban. Az Örkény SE saját pályáján kapott ki 1:0 arányban Taksony együttesétôl. Megye II. osztály Déli csoport: Gólzáporos mérkôzésen Felsôpakony-Kakucs 7:4. A Bugyi SE bravúros 3:1-es gyôzelmet aratott Peregen, mig az Újhartyán csapata meglepô, 4:2-es arányú vereségbe szaladt bele Dömsödön. Újlengyel Gyálon aratott fölényes sikert (4:1). Az FC Dabas II. pedig Alsónémedit gyôzte le 3:1 arányban. A Hernád SE labdarúgói hazai pályán 2:0 arányban kaptak ki Halásztelek együttesétôl. Megye III. osztály Déli csoport eredmények: Bugyi ASE-Szigetbecse SE 12:0, Szigetszentmárton FC-FC Dabas III. 10:1, Ócsa-Vasad 7:3, Dabas- Gyón FC II-Dunavarsányi TE 0:2, Táborfalva-Monorierdô 18:1, Inárcs VSE- Újhartyán ISE II. 4:0. Az Inárcs VSE csapatában kezdôként pályára lépô CSEH GYÖRGY augusztus 30-án töltötte be 60. SZÜLE- TÉSNAPJÁT! A szerkesztôség nevében gratulálunk neki, és egy késôbbi lapszámban interjút olvashatnak a csupaszív sportemberrel! Inárcson a központhoz közel eladó egy exkluzív, igényesen kivitelezett, dupla komfortos családi ház teljes berendezéssel. A riasztóval és klímával is ellátott ingatlan dupla tégla falazattal épült, a szigetelés ezáltal biztosított; fûtését cirkó látja el, nyílászárói minôségi fából készültek Ft. Érdeklôdni: Nagy Pál Dabas kertvárosi részén jó állapotban lévô 3 szobás családi ház eladó, a hozzá tartozó, mezôgazdálkodásra, állattartásra is kiválóan alkalmas, gyümölcsfákkal rendelkezô 2863 nm-es telekkel. Az ingatlan összközmûves, nyílászárói fából készültek, fûtését gáz biztosítja Ft. Érd.: Nagy Pál Újhartyánon eladó egy jó állapotban lévô, Nappali+3 szobás családi ház, a hozzá tartozó 1061 nm-es telekkel. Az ingatlanhoz 10 nm-es pince, valamint közel 40 nm-es fedett két oldalt nyitott kocsi beálló. A családi ház nyílászárói fából készültek, fûtését cserépkályha, valamint gázkonvektor biztosítja. Az ingatlan kialakítható akár két generáció együttélésére is Ft. Érd.: Nagy Pál RÉGI pedálos autókat vásárolnék. Az ajánlatokat a címre várom. AUTÓ 1991-es évj. Mercedes 190 D 5 sebességes váltó, 5 l-es fogyasztás. 5 éve van nálam. Friss mûszaki, tökéletes motor, szép kaszni. Irányár: Ft. Tel.: / i BMW 2000 évj. 160 e km. Friss mûszakival, kiváló motorikus és esztétikai állapot. Dohányzás mentes, klímás. Félbôr beige kárpit.iá.: Ft. Érd: KIADÓ KIADÓ ÜZLET Dabason a Spar üzletnél az árkád soron. Érd: 0630/ Utánpótlástorna Sülysápon Dabas-Gyón utánpótlás csapatai a közelmúltban labdarúgó tornán vettek részt Sülysápon. Három korosztállyal képviselték csapatukat, ezek pedig 11, 10, 9 éves gyerekek voltak. Mindhárom korosztályban 10 csapat indult. A 9 évesek a 8.helyen végeztek. A csapat rendkívül szoros, jó meccseket játszott, de sajnos egy-két góllal mindig alul maradt. Ellenfelek voltak a Kecskemét, Jászberény, Vác, Abony, Pusztaföldvár. A csapat tagjai mindössze egy hónapja vannak együtt, de remek képességû gyerekek alkotják a keretet. A 10 évesek a 6. helyen végeztek. A gyerekek sok hibával játszottak, ami miatt nem tudtak elôkelôbb helyen végezni. Ha tanulnak hibáikból, akkor még sok szép eredményt tudnak elérni. Ellenfelek voltak a Sülysáp, Orosháza, Szolnok, Szigethalom. A 11 évesek a 4. helyen végeztek. A dobogó harmadik fokáért küzdöttek a gyerekek egy remek mérkôzésen, ahol büntetôkkel dôlt el a végeredmény. A tornán lassan pörögtek fel, de ahogy jöttek a meccsek, egyre jobb teljesítményt nyújtottak. Ellenfelek voltak a Sülysáp, Hatvan, Tiszakécske, Erdôkertes, Nagykáta. A torna gólkirálya Rutterschmid Kristóf lett 8 góllal. A tornák végeztével edzôjük, Sziráki Mihály, elmondta, hogy összességében elégedett volt csapataival. Az edzéseken gyakorolt játékelemek a korosztályoknak megfelelôen észrevehetôek voltak. A gyerekek próbálták alkalmazni. Remek egyéni megoldásokat, szép cseleket mutattak be a játékosok. A torna remek lehetôség volt a gyerekek hibáinak kiszûrésere is. tudósítónktól KÉZILABDA Örkény Gyömrôrôl és Dabasról igazolt kapusokat az Inárcs-Örkény Nôi Kézilabda Klub. Acsai Erika a Gyömrôi VSK csapatából, Nachtmann Renáta pedig a Dabasi Kézilabda Egyesületbôl igazolt át a 2014/15-ös idényre. Az ôszi szezon elsô meccsét szeptember 13-án az Orosháza ellen játsszák.

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. szeptember 11. - XXV. évf. 37. szám 20 oldal, 200 Ft Választási tájékoztató...... 2 DK MSZP jelöltbemutató.... 3 Polgárõrök együtt a két csapat..

Részletesebben

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása CEGLÉDI Kék Újság XVII. évfolyam 40. szám 2009. október 7. Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft TRANZIT TÜZÉP: Húsz éve az építkezők szolgálatában Indul az e-napló Ismét színesben! Színesen! KEDVES OLVASÓINK!

Részletesebben

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i 2 3 9 Iskolaügy 2011 Közmeghallgatás Nyugdíba ment... XXIII.(X X X I I I. ) év folyam 2. Városi önkormányzati lap 2011. február 11. 790. szám M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Megyei újév-köszöntõ

Megyei újév-köszöntõ Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Érseki keresztelõ Kisizsákon Megjelenik havonta www.izsak.hu Önkormányzati lap 2005. január 19. XV. évfolyam 1. szám Ára: 80 Ft Megyei újév-köszöntõ

Részletesebben

Családbarát munkahely

Családbarát munkahely ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 23. szám 2011. december 3. www.budapest16.hu Családbarát munkahely 2. 4. 5. A testületi ülésrõl jelentjük

Részletesebben

Paksi Hírnök. Megújul a dunakömlõdi stáció. Pro Urbe díjat kapott Juhász Sándor. Az írás megmarad.

Paksi Hírnök. Megújul a dunakömlõdi stáció. Pro Urbe díjat kapott Juhász Sándor. Az írás megmarad. A közbiztonság közös ügyünk interjú a város rendõrkapitányával 6. oldal Afrikába készül a fiatal doktornõ 11. oldal Hogy volt: a Paksi Halászcsárda 13. oldal Az ismeretlen dalszerzõ 14. oldal Jó napot,

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2005. január Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. szeptember 20. - XXIII. évf. 38. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 2-4 Szüreti felvonulások....... 7 Cecei sulibörze......... 9 Vándorlásaim

Részletesebben

Kazincbarcikai KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS BOLDOG, SZERETETTELJES, EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK!

Kazincbarcikai KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS BOLDOG, SZERETETTELJES, EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK! Kazincbarcikai 2010. DECEMBER 16. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS BOLDOG, SZERETETTELJES, EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK! Fotó: Ditti SZIKORA RÓBERT: JÖN A CSIKIDAM-FILM

Részletesebben

Ceglédi. A szeretet fél gyógyulás Szolgálnak és védenek. Egyházi borok versenye a lecsófesztiválon. Rendkívüli testületi ülés

Ceglédi. A szeretet fél gyógyulás Szolgálnak és védenek. Egyházi borok versenye a lecsófesztiválon. Rendkívüli testületi ülés Ceglédi 2013. július 17. Kék Újság Fotó: Papp Elek XXI. évfolyam 29. szám K Ö Z É L E T I H E T I L A P Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft A szeretet fél gyógyulás Szolgálnak és védenek Vízszintesből a világ

Részletesebben

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA XVII. évfolyam 24. szám 2005. július 14. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA Ha komolyan gondolja a társkeresést! 8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121

Részletesebben

II. Civil és Családi Nap vendéggel

II. Civil és Családi Nap vendéggel 2012. XXIV. évf. 9. szám Ára: 100,- Ft II. Civil és Családi Nap vendéggel Hogy mi volt különleges ebben az augusztus 25-ei napban? A környezet, az idő, a közös munka és még jó néhány dolog, de valamit

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

KÖZSÉGI LAP - XIII. évf. 4. szám 2009. december ára: 150,- Ft

KÖZSÉGI LAP - XIII. évf. 4. szám 2009. december ára: 150,- Ft KÖZSÉGI LAP - XIII. évf. 4. szám 2009. december ára: 150,- Ft Cserkeszőlő hírek. oldal Tisztelt Cserkeszőlői lakosok! Közeledik az év vége, szeretnék Önöknek tájékoztatást adni az ez évben történt beruházásokról,

Részletesebben

Megnyílt a cserkészkiállítás

Megnyílt a cserkészkiállítás XVIII. évf. 39. szám 2009. október 28. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Gödöllő a cserkészközpont Megnyílt a cserkészkiállítás Október 20-án, kedden nyílt meg

Részletesebben

Megalakult a városi képviselő-testület

Megalakult a városi képviselő-testület XIX. évf. 37. szám 2010. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Sokan örültek a hétvégi lakossági elektronikus hulladékgyűjtő akciónak városunkban. (2.

Részletesebben

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù Nyertes pályázat Az új városközpont megan nyi funkcióval bíró komplexum, nem csak hivatalos ügyek intézésére épült. A közösségi központ például esküvőknek, előadásoknak, de akár zenés-táncos programoknak

Részletesebben

Tisztítsuk meg együtt a környezetünket

Tisztítsuk meg együtt a környezetünket A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 5. szám Alapítva 1927-ben 2014. május Jó hangulatú főzőverseny és májusfaállítás Itt most mindenki devecseri! Mivel az eredeti időpont

Részletesebben

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák CIV. évfolyam, 18. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Emlékülés a homok hõsének Száznyolcvan éve született Kat o n a Zsigmond. Katonatelep névadójának tiszteletére

Részletesebben

Hung, a Bakancsos piac kedvence

Hung, a Bakancsos piac kedvence A vietnami kereskedő sokszor egyedül árul a hatalmas területen Hung, a Bakancsos piac kedvence A zuhogó hóesésben a kutyát sem verik ki, de Hung, az ismert vietnami árus itt van a Bakancsos piacon teljes

Részletesebben

Gödöllői Szolgálat. Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen Neve garancia volt. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992

Gödöllői Szolgálat. Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen Neve garancia volt. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 040226.qxd 2004.02.24. 16:14 Page 1 Gödöllői Szolgálat XIII. évf. 7. szám Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen Neve garancia volt Amikor

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. A testületi ülésről Kerületi egyetemista Argentínában

Részletesebben