A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III. 2002."

Átírás

1 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III

2 A Jövő Nemzedékek Képviseletének első és második jelentése letölthető a Védegylet honlapjáról, a címről, valamint nyomtatott formában beszerezhető a Védegylettől. Levélcímünk: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Telefon: (06-1) ; fax: (06-1) Drótposta: 1

3 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III szerkesztette Kajner Péter VÉDEGYLET 2

4 A Jövő Nemzedékek Képviseletének munkáját, és a kiadvány megjelenését támogatták: Környezetvédelmi Minisztérium Kac Közcélú F-kerete (2002) Európai Unió Phare ACCESS I Program Mikro-projektek (1999) és a Soros Alapítvány. Segítségüket köszönjük! ISSN Kiadja a Védegylet Felelős kiadó: Csonka András Készült a Rexprint Nyomdában, újrahasznosított papírra. Budapest,

5 Tartalom BEVEZETÉS 6 I. KIEGÉSZÍTŐ JAVASLATOK A GÉNTECHNOLÓGIAI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ KORMÁNY-ELŐTERJESZTÉSHEZ 10 II. TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KIS LÉPÉSEKKEL ELŐRE 15 III. A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉS PROBLÉMÁI 20 IV. A TERMÉSZETTEL EGYÜTTMŰKÖDŐ GAZDÁLKODÁS KÍSÉRLETE A BODROGKÖZBEN 31 V. ZÖLDTERÜLETEK CSÖKKENÉSE BUDAPESTEN ÉS AGGLOMERÁCIÓJÁBAN 48 V.1 BUDAPESTI ÜGYEK 48 V.1.1 Mélyparkoló a Budapest-terézvárosi Jókai téren 48 V.1.2 Újabb mélygarázsok belvárosi közparkok helyén 54 V.1.3 Beépítés a II. kerületi Zivatar utcában 58 V.1.4 Aszfalttörmelék-lerakás a Virágos nyeregnél 60 V.1.5 Hogyan lesz Albertfalva-városközpont álomból bevásárlóközpont 64 V.1.6 Mélyhűtött lelkesedés Újpesten 69 V.1.7 Övezetmódosítási terv a XVII. kerületi Szőlőhegy területén 72 V.2 A FŐVÁROS TERJESZKEDÉSÉNEK HATÁSAI 76 V.2.1 Egy lépés a Nemzeti Park új Pomáz épül 76 V.2.2 Az agglomerációs települések növekedésének problémája Piliscsaba példáján 88 V.3 A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT 91 V.4 A ZÖLDTERÜLETEK VÉDELMÉBEN 95 V.4.1 A településrendezési tervek készítését megelőző hatásvizsgálatok rendjének szabályozása 96 V.4.2 A lakosság döntésekbe való érdemi bevonásának eszközei 100 V.4.3 A hatósági bontások finanszírozási forrásainak megteremtése 102 4

6 V.4.4 A környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítése és a környezetvédelmi engedélyezési eljárás közérdeket szolgáló rendjének feltételei 104 V.4.5 A Fák védelméről szóló Kormányrendelet felülvizsgálata 107 V.4.6 A fővárosi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló rendelet módosítása 112 V.4.7 Javaslat a BVKSZ módosítására az intézményi zöldterületek lakásfunkciójú beépíthetőségének korlátozása érdekében 125 V.4.8 Vélemény a készülő Budapest, II. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról 132 V.4.9 A készülő terézvárosi környezetvédelmi program egyeztetési anyagának véleményezése 144 VI. A JŐNEK ÁLTAL KÉPVISELT ÜGYEK TEMATIKUS ÁTTEKINTÉSE 156 5

7 Bevezetés A jövő nemzedékek sorsa a ma döntésein és tettein múlik, ahogyan azt az UNESCO 1997-es A jelen nemzedékek felelőssége a jövő generációk iránt című deklarációja is kimondja. Utódaink jogának érvényesítését az egészséges környezethez, a földi életlehetőségek gazdag változatosságához azonban a jelen demokratikus rendszerei nem képesek biztosítani. Az emberi cselekvés technológia által időben és térben messzire nyúló következményeit a döntéshozatal jelenlegi fórumai nem tudják jelentőségüknek megfelelő súllyal számításba venni. Szükség van ezért a demokratikus intézményrendszer olyan irányú bővítésére, ami a jelen generációk döntéseiben megjeleníti a jövő generációk iránt érzett felelősséget. A Védegylet vezetősége e felismerésből kiindulva májusában felkérte Sólyom László professzort, az Alkotmánybíróság volt elnökét, a Védegylet vezetőségének tagját, hogy készítsen törvénytervezetet a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa intézmény felállításáról. A tervezet nyarán elkészült. A javaslat szerint e szószóló a Magyar Köztársaság Alkotmányával összhangban, a döntéshozatali folyamatok során képviselheti az ezen döntésekből kirekesztett eljövendő nemzedékek érdekeit, és ellenőrzi, hogy azok ne sérülhessenek. A törvénytervezet a politika számos fórumát megjárta. Jóllehet a törvényjavaslatot valamennyi parlamenti párthoz eljuttattuk, részükről semmiféle visszajelzés megkeresésünkre nem érkezett. Végül tavaszán Szili Katalin, az Országgyűlés alelnöke, és Hegyi Gyula képviselő közös képviselői indítványként javaslatunkat a Parlament elé terjesztette. Indítványuk először a Környezetvédelmi Bizottság elé került, amely a javaslatot tárgysorozatba vette, és általános vitára egyhangúlag alkalmasnak találta. Ezt követően törvényjavaslatunk két másik érintett bizottság, az Alkotmányügyi és az Emberijogi és Kisebbségi Bizottságok elé került. Sajnálatos módon az utóbbi néhány szavazatos, az előbbi pedig jelentős többséggel a javaslatot elutasította. A törvényjavaslat így lekerült a napirendről, és nem került általános vitára a plenáris ülés elé. Ezt követően Szili Katalin több ízben is ígéretet tett, hogy pártjuk kormányra kerülése esetén a törvényjavaslatot ismételten beterjesztik. 6

8 A évi választásokat követően, ígéretüknek megfelelően a javaslatot már korábban is beterjesztő képviselők a törvénytervezetet ismételten a Parlament elé vitték, és június 10-i dátummal beterjesztették. Ennek nyomán a nyári szünetet követő őszi ülésszak során, október 2-án a Környezetvédelmi Bizottság napirendjére tűzte annak tárgyalását. Az ülésen lezajlott viták ellenére a Bizottság a törvényjavaslatot jelentős többséggel ismételten általános vitára alkalmasnak találta. Várjuk a folytatást, abban bízva, hogy javaslatunk előbb-utóbb megvalósulhat, és a jövő nemzedékek jogainak védelmére hivatalos intézmény jön létre Magyarországon. Amikor a törvényjavaslatot elkészítettük, úgy véltük, Magyarország példát mutathat a világnak a jövő nemzedékekkel szemben ránk háruló kötelességek teljesítése terén. Azóta a világ túllépett rajtunk. Izraelben lassan másfél éve működik a jövő nemzedékek biztosa. A Védegylet erőfeszítései sem voltak teljesen hiábavalóak, ha nem is ott értünk el sikert, ahol szerettünk volna. Alexandr Kwasniewski lengyel elnök hivatala a Védegylet anyagai alapján rövidesen felállítja a jövő nemzedékek tanácsát. A törvénytervezet iránt a hazai politikai vezetők részéről megnyilvánuló közöny láttán úgy döntöttünk, hogy a javaslatban körvonalazott szószóló feladatait amíg a Parlament el nem fogadja e jogintézményről szóló törvényt mint civil szervezet próbáljuk ellátni novemberében, számos társadalmi szervezet együttműködésével hoztuk létre e célból a Jövő Nemzedékek Képviseletét (JŐNEK). A JŐNEK a törvénytervezetben leírt ombudsmani hatáskört látja el, természetesen a jelenlegi jogrend által a társadalmi szervezetek és állampolgárok számára biztosított korlátok között. A JŐNEK működése helyi kezdeményezéseken alapul, civil szervezetek hálózataként működik. Olyan precedens-értékű ügyeket vizsgálunk, ahol úgy találjuk, hogy egyes hatóságok, magánszemélyek vagy cégek döntései, cselekedetei súlyosan korlátozzák a jövő nemzedékek jogait az egészséges, emberhez méltó környezethez. Tevékenységünkkel elő kívánjuk segíteni az említett törvénytervezet mielőbbi elfogadását. Az ügyekkel kapcsolatos fejleményeket a nyilvánosság elé tárjuk és rendszeresen közöljük a vizsgált ügyeket áttekintő anyagainkat től a JŐNEK évente publikálja jelentéseit. (Az ombudsmanról szóló törvényjavaslatunkat a Jövő Nemzedékek Képviseletének második jelentésében közöltük.) A sajtó és az elektronikus média többször is foglalkozott a javasolt intézménnyel és a Védegylet által propagált törvényjavaslattal csakúgy, mint a Jövő Nemzedékek Képviselete tevékenységével, mely 2001-ben mintegy 4 hónapon keresztül rendszeresen beszámolt a képviselt ügyekről a Duna Tele- 7

9 vízió Zöld Kalendárium adásaiban. A Képviselet növekvő ismertsége folytán egyre nő az ügyek száma, amelyekben eljár. Sajnos, ez egyik bizonyítéka annak, hogy a jelenleg az állampolgárok számára biztosított törvényes eszközök nem elégségesek ahhoz, hogy az őket érintő ügyekbe érdemben beleszólhassanak; a hatóságok pedig nem képesek a hosszú távú érdekeket (sem pozitív a fenntartható megoldásokat ösztönző; sem negatív a pusztító, létalapjainkat fenyegető beavatkozásokat korlátozó módon) kellő mértékben érvényesíteni. Számos esetben találkoztunk azzal a problémával, hogy maguk a szabályozás eszközei sem elégségesek ahhoz, hogy ezek az érdekek érvényesíthetőek legyenek. A legfontosabb ilyen esetekben a JŐNEK konkrét jogszabály-módosítási javaslatokat készített. Mostani jelentésünkben azokat az ügyeket mutatjuk be, amelyekben 2002 folyamán eljártunk, illetve az említett tapasztalatokon alapuló jogszabály-módosítási javaslatokat. A JŐNEK titkári feladatait augusztusától Kajner Péter látja el, jogi tanácsadónk Dr. Gubek Nóra. A Képviselet munkáját segítő koordinátori feladatokat Szabó Katalin, Kiss Edgár és Scheiring Gábor végezte. A JŐNEK ügyeinek képviseletében 2002-ben az alábbi szervezetek vettek részt: Hidegkúti Érdekvédő Egyesület Levegő Munkacsoport Környezetünkért Szövetség; Pomáz Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Ökotárs Alapítvány Őrségi Nemzeti Parkért Kezdeményezés Piliscsabáért Egyesület Védegylet WWF Magyarország Zöld Szív Egyesület 8

10 Amennyiben tevékenységünk felkeltette érdeklődését, és bekapcsolódna munkánkba, bármely egyéb módon támogatná azt, vagy pusztán részletesebben szeretné megismerni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Jövő Nemzedékek Képviseletével a Védegylet címén: 1051 Budapest Vörösmarty tér 1. (06-1)

11 I. Kiegészítő javaslatok a géntechnológiai törvény módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez A Jövő Nemzedékek Képviselete évi mindkét jelentésében részletesen foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy a géntechnológiai úton módosított élőlények termesztése/tenyésztése miért érintheti hátrányosan az utánunk következő nemzedékeket október 16-án hatályba lépett a géntechnológiai úton módosított élőlények kibocsátásáról és felhasználásáról szóló 2002/18-as számú EU-direktíva. Ez a jogszabály váltja fel a korábban érvényes 90/220-as direktívát, amelyen az óta hatályos magyarországi géntechnológiai törvény (1999. évi XXVII. törvény) is alapul. Ezért a jogharmonizációs folyamat keretében esedékessé vált a hazai szabályozás módosítása is. Ennek előkészítése nyarának eleje óta folyamatban van a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumban, a tervezet parlamenti vitája decemberének elején lett volna esedékes. A környezetvédelmi miniszter előterjesztése nyomán azonban a módosítást idén mégsem nyújtják be az Országgyűlésnek, ugyanis annak elfogadását össze kívánják kapcsolni a biológiai biztonságról szóló Cartagenai Jegyzőkönyv ratifikálásával. Ezt az alkalmat kívánja majd a JŐNEK is megragadni néhány, az EU-s változtatásokon túlmutató szigorító intézkedés törvénybe iktatására. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament között jelenleg is heves viták folynak. A Bizottság a 2001/18 Direktíva hatályba lépésétől remélte a géntechnológiai úton módosított élőlények kibocsátására vonatkozó, májusa óta érvényben lévő de facto moratórium (azaz az engedélyezési folyamat felfüggesztése) megszüntetését. Több tagország élükön Franciaországgal és Olaszországgal azonban továbbra is elzárkózik ettől, ugyanis az új direktíván kívül több más, a géntechnológiai úton módosított élőlényekkel kapcsolatos tervezet is van az asztalon. A moratórium fenntartását támogató országok pedig ezek elfogadásától teszik függővé az engedélyezés újbóli elindítását. A jelenlegi nézeteltérések elsősorban a vetőmagokban, illetve az élelmiszerekben és takarmányokban megengedhető véletlen genetikai szennyezés (azaz génmódosított növények jelenléte) határértékével kapcsola- 10

12 tosak. A javaslatok 0,3-tól 1%-ig terjednek, és a felek álláspontja egyelőre nem közeledik. Amennyiben a határértékekkel és a jelöléssel kapcsolatos EU-jogszabályok elfogadásra kerülnek (ami nem várható egy éven belül), azokat Magyarország is nyilván át fogja venni. Ezért a mostani törvénymódosítás kapcsán benyújtandó javaslatainkkal elsősorban nem erre az ügyre, hanem olyan szabályozási kérdésekre összpontosítunk, amelyek az európai szabályozásban nem lelhetők fel, de a hazai sajátosságok indokolttá tennék alkalmazásukat; illetve amelyekre más országok nemzeti törvényeiben találhatunk előremutató példákat. Javaslataink az alábbi témakörök szerint foglalhatóak össze: 1. Kibocsátási tilalmak bizonyos élőlényekre A géntechnológiai törvény 3. (2) bekezdése lehetőséget ad bizonyos élőlénycsoportok géntechnológiai módosításának rendeleti úton történő betiltására. Ilyen végrehajtási utasítás azonban a mai napig nem született, ezért célszerűnek látszik magában a törvényben meghatározni azon élőlények körét, amelyek kibocsátása tilos, mivel ezeknél olyan különleges kockázati tényezők állnak fenn, amelyek kezelése elővigyázatosságot igényel, és utólag, a baj bekövetkezése után csak nagy nehézségek árán, vagy egyáltalán nem oldható meg. A tilalomnak legalább az alábbi csoportokra kellene vonatkoznia: azon fajok, amelyekkel potenciálisan hibridizálódó, tehát keresztbeporzással érintett rokon gyomnövényfajok élnek a magyar flórában (ilyen pl. a repce); a hungaricumnak számító termesztett növényfajok (pl. szőlő, egyes gyümölcsök); azon fajok, amelyeket közvetlenül fogyasztó, védett állatfajok (pl. lepkék) élnek a magyar faunában. A fajok pontos körét rendeletben kéne meghatározni, és a fajok listáját természetesen az új tudományos eredmények fényében kell majd időről-időre módosítani. 2. Területi korlátozások A géntechnológiai törvény 24. (2) bekezdése, illetve egységes végrehajtási rendeletének (1/1999. (I. 14.) FVM rendelet) 11. (5) bekezdése lehetővé teszi a géntechnológiai úton módosított élőlények (elsősorban növények) termesztési területének korlátozását. Vannak azonban olyan különleges szem- 11

13 pontok, amelyek esetében a termesztési tilalomnak a törvényben is határozottan kimondva kellene szerepelnie, mivel értékes természeti területeinket, illetve a speciális, az ország számára különös értékkel bíró, az érzékeny természeti területek (environmentally sensitive areas) védelmét szolgáló mezőgazdasági árutermelést védeni kell a kockázattól. Azaz a törvényt az alábbiak szerint kellene kiegészíteni: géntechnológiai úton módosított élőlény nem termeszthető a természetvédelmi oltalom alatt álló területektől és objektumoktól, valamint a minősített ökológiai gazdaságoktól meghatározott távolságra (azaz a védett területek és a biogazdaságok körül védősávot kell létesíteni); A konkrét távolságokat fajonként rendeletben kell szabályozni (a növénynemesítéssel kapcsolatos jogszabályokban vannak konkrét számok, pl. kukoricánál 500 m, ezeket lehetne alkalmazni). Világszerte több országban (pl. Nagy-Britannia, Ausztrália) kísérleteznek helyi hatóságok ún. géntechnológia-mentes övezetek létrehozásával, bár ennek törvényben szabályozott alapja egyelőre sehol sincs. Az ilyen övezetté nyilvánított területeken tilos a módosított növények termesztése, más esetekben még emellett pl. a helyi önkormányzat által működtetett intézményekben (pl. iskolai menza, idősek otthona), a géntechnológiai úton módosított összetevőkkel készült élelmiszerek felhasználása is. Magyarországon is lehetőséget kellene teremteni az önkormányzatoknak arra, hogy saját hatáskörükben szabályozzák a géntechnológiai úton módosított élőlények alkalmazását területükön (ld. még alább is). 3. Környezeti hatásvizsgálat A géntechnológiai úton módosított élőlények kibocsátását környezeti hatásvizsgálat lefolytatásához kell kötni. Az engedélyezés ugyanis nem támaszkodhat kizárólag a hasznosító által lefolytatott vizsgálati eredmények benyújtására, hanem hazai körülmények között is elemezni kell a kibocsátás ökológiai következményeit. Ehhez a magyar jogban meglévő hatásvizsgálati szabályok elegendő támpontot nyújtanak, ezekre kell hivatkozni, illetve kiegészíteni a géntechnológiai úton módosított élőlényekre vonatkozó speciális szabályokkal. A hatásvizsgálatot a hasznosítónak kell finanszíroznia, de független szakértői csoportnak kell elvégeznie. A kibocsátási engedélyben meg kell határozni, hogy a vizsgálatoknak mire kell kiterjedniük, és milyen időtartamban. 12

14 A későbbiekben ez lesz a fajtaelismerés és a forgalmazás feltétele. A forgalmazási engedély kiadásával párhuzamosan a hatóságnak elő kell írnia, hogy a piacra kerülés után milyen monitorozási és felülvizsgálati feladatok vannak (összhangban az európai szabályozással). 4. Társadalmi részvétel A környezeti hatásvizsgálati eljárásban leírt részvételi folyamathoz hasonlóan, ha valahol egy géntechnológiai úton módosított élőlény kibocsátását tervezik, a hatóságnak értesítenie kellene a helyi önkormányzatot, amelynek közmeghallgatást kéne szerveznie, és ennek alapján joga lenne a kibocsátás elutasítására, azaz akár géntechnológia-mentes övezet létrehozására. Bár ez a javaslat minden bizonnyal jelentős ellenállásba ütközik majd, az elképzelés nem előzmény nélküli. Az Aarhusi Egyezmény 6. fejezetének 11. bekezdése értelmében a hatóságoknak lehetővé kell tenniük, hogy a társadalom a géntechnológiai úton módosított élőlényekkel kapcsolatos döntésekben is részt vegyen. Ennek részletes szabályozása nemzetközi szinten még kidolgozás alatt áll, de a követelményt maga az egyezmény lefekteti, a részvételi folyamat általános szabályaival egyetemben. Ide tartozik még, hogy a géntechnológiai törvény 9. (4) bekezdését, amely előírja az engedélytervezetek közzétételét az FVM hivatalos lapjában, ki kéne egészíteni az internetes közzététellel, illetve a közérthető összefoglaló készítésére vonatkozó kötelezettséggel is. Csak a szélesebb körű tájékoztatás biztosíthatja, hogy az információ eljusson azokhoz, akik valóban érintettek a kérdésben, és szeretnék hangjukat hallatni a döntéshozatal folyamán. 5. Felelősségbiztosítás A géntechnológiai törvény 27. -a a Polgári Törvénykönyv veszélyes üzemekre vonatkozó szabályaira hivatkozik a géntechnológiai tevékenységből fakadó esetleges károk tekintetében. A módosítási tervezet ai jelentősen kibővítik a régi törvény idevágó szabályait, de továbbra sem rendelkeznek valódi felelősségbiztosításról és kártérítésről. Hasznos példaként, a lengyel géntörvény a következőképpen rendelkezik a géntechnológiával kapcsolatos felelősségről: a géntechnológiai úton módosított élőlény kibocsátására engedélyt kapott hasznosítónak biztosítást kell kötnie, illetve egy letéti alapba kell meghatározott összeget befizetnie, ami a kártérítés alapja lehet; 13

15 kár esetén az érintettek, illetve a társadalmi szervezetek is eljárást indíthatnak; a kár büntetőjogi felelősségre vonást, illetve a termék vagy a technológia elkobzását is maga után vonhatja. A géntechnológiai tevékenységgel kapcsolatos felelősségbiztosítás bevezetésére a magyar jogban is található megfelelő alap, mégpedig a környezetvédelmi törvényben, így az erre való hivatkozás megfelelő biztosítékot nyújtana a géntechnológia esetében is. 6. Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság Noha a kormány módosító tervezetében van néhány fontos újítás az eddigi összetételhez képest (pl. helyet kapnak a fogyasztóvédelmi szervezetek is), továbbra sem megoldott a különböző szakmák képviselete, úgyhogy könnyen előfordulhat, hogy maradunk annál a jelenlegi helyzetnél, hogy pl. a Magyar Tudományos Akadémia szinte kizárólag géntechnológus, molekuláris biológus szakembereket küld, mellőzve pl. természetvédelmi, zoológiai stb. osztályok képviseletének biztosítását. Ezért a törvény 5. -át ki kéne egészíteni egy további ponttal, amely előírja a hatóságok egyeztetési kötelezettségét arra nézve, hogy a bizottságban meghatározott szakmák (pl. növényvédelem, ökológia, természetvédelem, közgazdaságtan stb.) képviselve legyenek. A szakmák listáját is itt, külön rendeletben lehetne meghatározni. Az összefoglalót készítette: Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány Munkatárs: Takács-Sánta András, Védegylet, MTA-ELTE Evolúciógenetikai Kutatócsoport 14

16 II. Természetközeli szennyvíztisztítás kis lépésekkel előre Mint arról a JŐNEK korábbi jelentéseiben is beszámoltunk, Magyarország jelentős számú településén gond és előreláthatólag a következő 15 évben az is marad a keletkező szennyvíz környezetre csak kevéssé ártalmas, vagy ártalmatlan elhelyezése. Mindez a küszöbön álló európai uniós csatlakozásunk, pontosabban az ebből következően végrehajtandó EU Szennyvíz Direktíva révén részben megoldódik. A kérdést a februárjában megjelent kormányrendeletek tételesen szabályozzák (25/2002, 26/2002, 27/2002 Korm. rendeletek). Ezen rendeletek tételesen felsorolják, hogy Magyarország nemzetközi kötelezettségeiből adódóan mely települések és milyen sorrendben részesülnek állami támogatásban a szennyvízgyűjtő és tisztító rendszereik kiépítéséhez. A februári kormányrendeletek a kistelepüléseken alkalmazható természetközeli szennyvízkezelés terén részben előremutató szabályokat is előírnak, melyek közül a természetközeli szennyvíztisztítás kapcsán az alábbiak a legfontosabbak: a szennyvízgyűjtő csatornahálózatot úgy kell létesíteni, hogy a kezeletlen szennyvíz nem tartózkodhat 6 óránál többet a gyűjtőrendszerben; ennek megfelelően a rendelet hatályba lépését (2003. január 1.) megelőzően, a már kiadott, de megvalósításig el nem jutott elvi építési engedélyeket felül kell vizsgálni ezen szempont szerint, és ha nem megfelelő, a tervet át kell dolgozni; a rendelet nevesítetten felsorolja a szakmai, műszaki szempontok alapján kialakításra kerülő szennyvízgyűjtő és -kezelő agglomerációkat (azon települési csoportokat, melyek közösen, egy csatornahálózatba kötve oldják meg szennyvíztisztításukat). Ezen új szabályozás, bár több helyen kritizálható módon határozza meg az agglomerációkat is, mindenképpen előremutató abból a szempontból, hogy a műszakilag és anyagilag irreális agglomerációk létrejöttét akadályozza. Azonban országosan mintegy 850 település a 3200 hazai település mintegy 25 %- a! továbbra is kimaradt ezen kormányrendeletek hatálya alól, így ez alapján a támogatás lehetőségéből is. 15

17 Az előző JŐNEK-jelentés óta eltelt időszakban a nyugat-dunántúli régióban folytattuk a kistelepülések természetközeli szennyvízkezelésének megoldására irányuló törekvéseinket. Érintettségünk különösen nagy, hiszen településeink mintegy 80 %-a 1000 fő alatti, közel 50 %-a pedig alig 500 fő alatti lélekszámú, így a most 15 évig háttérbe szorult települések közel 30 %-a régiónkban található, holott régiónk lakossága csak 10 %-a Magyarországénak. A jelen munka előzménye, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel közösen, mintegy 3 éve dolgozik azon, hogy a legkisebb települések is hozzájuthassanak a szennyvíz tisztításának lehetőségéhez. Célkitűzéseink egyértelműen a fenntartható, környezetileg, gazdaságilag és társadalmilag is megfelelő szennyvízkezelésre irányultak. Ennek keretében a megalapozó programozás során feltárásra kerültek régiónk ezen igényei, és feladatai, melyek alapján a természetközeli szennyvízkezelési eljárások elterjesztését látjuk megvalósíthatónak és megfelelően hatékonynak. Ezen módszerek alkalmazásához azonban sem a jogszabályi, sem a szakmai, sem a pénzügyi-támogatási környezet nem kedvez. Régiónk, együttműködve több, régión belüli és azon kívüli civil és szakmai szervezettel, összehangolt tevékenységet kezdett a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. A korábbi eredményeink alapján kidolgozásra került a természetközeli szennyvíztisztítás programja, felhívtuk rá a kormányzati szervek, illetve az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának a figyelmét, továbbá a Tanács forrást különített el a régióban nagyszámú mintaprojekt indítására. A legutóbbi időszakban e téren újabb lépéseket tettünk, amelyek részben eredményesek voltak. Ezek közül a legfontosabbak a következők voltak: A Tanács a évi kerete terhére 35 millió Ft-tal támogatta Becsvölgye és a hozzá társult 59 nyugat-dunántúli kistelepülés természetközeli szennyvíztisztításra alapuló tervezését, ami a kistelepülések számára komoly terhet jelentő költségek 90 %-át vállalta át ez a 60 település régiónk településeinek mintegy 10 %-a; október 31-ig benyújtásra került mind a 60 település elvi engedélye, amelyet a hatóságok nap alatt bírálnak el. Előreláthatólag elejére (várhatóan március végére) ezen települések engedélyezett kiviteli tervek birtokában már csak pályázati forrásra várnak majd, hogy megvalósíthassák terveiket. 16

18 A VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-dunántúli Regionális Irodája a Regionális Fejlesztési Ügynökség szakmai javaslatára a évi Phare Grant Scheme keretéből 8 millió euró támogatást biztosít, többek között határon átnyúló természetközeli szennyvízkezelési eljárások megvalósítására. A pályázati felhívás várható megjelenési ideje november vége, december eleje, amelyet követően millió Ft nagyságrendű előcsatlakozási forrásból meg lehet kezdeni a tervek megvalósítását. A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) készítése során régiónk kezdeményezésére a Környezetvédelmi Minisztérium, illetve a VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság tervezőinek támogatásával a Regionális Operatív Program (ROP) támogatást tervez az 5000 LEÉ alatti települések szennyvízkezelésére, többek között a természetközeli szennyvízkezelés megvalósítására. Figyelembe véve a támogatási forrás nagyságát és az elérhető támogatás arányát, ez jelentős mértékben előmozdíthatja az időközben elkészült tervek megvalósítását. (LEÉ, azaz lakosegyenérték: a szennyvízkezelés során használt egységnyi mutató; az egy lakos által naponta termelt háztartási szennyvíz átlagos mennyisége. A települések szennyvíztermelését az ipari és szolgáltató üzemek kibocsátásai miatt ugyanis nem a lakosok számával jellemzik, hanem ezzel az egyenértékessel, amelybe beleszámítják az üzemek LEÉ-re átszámított kibocsátásait is.) A évben a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat és a Vidékfejlesztési Célelőirányzat keretéből is volt lehetőség természetközeli szennyvíztisztítók megvalósítására pályázni; azonban a nem kellően széleskörű nyilvánosság, illetve a szakmai ellenállás és a tervezés támogatásának hiánya miatt ez a lehetőség kihasználatlan maradt júliusában a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke levélben tájékoztatta dr. Kóródi Mária miniszter asszonyt a kistelepülések szennyvízkezelésének helyzetéről válaszul a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium helyettes államtitkára, dr. Erdey György úr a minisztérium támogatásáról biztosította a kezdeményezést, egyúttal türelmet kért mind a természetközeli módszerek elterjedésének kedvező határérték-módosítások, mind a hazai finanszírozhatóság kérdésében, mely témákon dolgoznak. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a mintegy 850 országosan ellátatlanra tervezett kistelepülés szennyvízkezelésének megoldására tanulmány kidolgozását kezdte meg. 17

19 Az eltelt időben a régióban aktívan működő partnereink, többek között a tervezést koordináló Becsvölgye Önkormányzata, illetve az Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért egyaránt folyamatosan a figyelem központjában tartotta a kérdést. Ennek köszönhetően továbbá, miután az egyes kistelepülések szembesültek a hazai célok rájuk nézve hátrányos következményeivel ma egyre több település törekszik a természetközeli módszerek alkalmazására. Ezen településeken várhatóan hamarosan újabb tervezési folyamatok indulnak meg. Sajnálatos módon mindeközben több területen egyáltalán nem, vagy nem elégséges mértékben történt csak előrelépés: A már említett kormányrendeletek nem a kistelepülések esetén kedvező, az Európai Unióban általánosan alkalmazott módon szabályozták a kibocsátási határértékeket (ahol a környezetet érő, abszolút értékben alacsony kibocsátási érték miatt nem szükséges kiemelkedően szigorú korlátozás, ott a környezet teherbíró képességét figyelembe vevő, de a természetközeli eljárásokat is lehetővé tevő határérték kerüljön megállapításra). Emiatt a hatóságok (környezetvédelmi felügyelőségek és vízügyi igazgatóságok) a Minisztérium támogatása ellenére sem állnak pozitívan a természetközeli eljárások engedélyezéséhez. Az időközben megnyílt, de előtte nem jól előkészített támogatási forrásokra kevés pályázat érkezett. Nem sikerült a hazai támogatási rendszerben, akár csak a források egy részének átcsoportosításával is, állami támogatási forrást találni ezt a ROP hazai társfinanszírozása pótolhatja majd. A nyugat-dunántúli térségben megkezdett munka, mint azt a most kimaradt települések hatalmas száma (850) is mutatja, korántsem csak régióspecifikus feladat. Sajnálatos módon más térségekben azok sajátos adottságai és más jellegű problémái miatt a kistelepülések szennyvízkezelésének természetközeli megoldása nem prioritás. Emiatt ezen törekvés néha még azon térségekben sem fogalmazódott meg a gyakorlat szintjén, ahol az adottságok a Nyugat-Dunántúléhoz nagyon hasonlóak. Ennek ellenére az itt elindított folyamatok és az általa kikényszerített változások várhatóan országos hatásúak lesznek. A lehetséges hatások, eredmények: az összegyűlt tapasztalatok értékelése segítheti egy megfelelő országos szabályozási, támogatási rendszer kialakítását; 18

20 a régiónkban megjelenő és a más régiókban ennek példájára erősödő, illetve jól becsülhető települési igények kikényszerítik mind a természetközeli szennyvízkezelési eljárások alkalmazásának szakmai támogatását, de legalábbis elfogadását, illetve a támogatási igények kielégítését. A munka során további teendőink: az országos és területi ágazati szervek támogatásának megnyerése; az országos műszaki, környezetvédelmi és pénzügyi szabályozás természetközeli tisztítókra kedvező módosítása; a politikai döntéshozók támogatásának elnyerése, további erősítése; országos szinten meglévő igények összegyűjtése, érdekeinek együttes megjelenítése; konkrét, szövegszerű jogszabályi és pénzügyi szabályozási módosítások javaslata. E téren további, országos szinten is jelentős sikereket csak e kezdeményezések összefogásával és mind szélesebb nyilvánossággal megteremtésével érhetünk el. Ehhez kérjük valamennyi szakmai és egyéb szervezet támogatását. Az összefoglalót készítette: Bozzay Balázs, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Munkatárs: Győrffy Gábor, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 19

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Sándor Péter A Balaton Világörökségéért Alapítvány Siófok, 2015. szeptember 18. Áttekintés Előzmények Világörökségi törvény

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér A szentkirályszabadjai repülőtér előzetes vizsgálati eljárásában másodfokon is elutasította a környezetvédelmi hatóság a Buda West Airport Zrt. engedélykérelmét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Világörökség Szakbizottsága. Bizottsági ülések Forster Központ, Budapest

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Világörökség Szakbizottsága. Bizottsági ülések Forster Központ, Budapest UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Bizottsági ülések Forster Központ, Budapest 2014. január 14. 2014. március 11. 2014. április 29. 2014. június 10. DÖNTÉSEK KÖNYVE Bizottsági ülés 2014. január 14. A napirend

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Se veled, se nélküled az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések értékelése természetvédelmi

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 137 MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Civil kezdeményezések a nyíregyházi Sóstói-erdőért

Civil kezdeményezések a nyíregyházi Sóstói-erdőért Civil kezdeményezések a nyíregyházi Sóstói-erdőért Szigetvári Csaba Országos Erdőfórum Kőszeg, 2010 december 2-3. Nyíregyháza erdeje Természeti értékek Az erdő fő jellemzői Miért szóljanak bele civilek

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottsága

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottsága VÖSZB_2014_2_01 Budapest, 2014. március 11. BIZOTTSÁGI ÜLÉS Forster Központ Budapest, 2014. március 11., 11:00 A napirend 1. pontja: A Világörökség Szakbizottság jelen ülése napirendjének elfogadása. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodás

Vízgyűjtő-gazdálkodás Vízgyűjtő-gazdálkodás Hajósy Adrienne Nők a Balatonért Egyesület Lajtmann József Reflex Környezetvédő Egyesület Őriszentpéter, 2016. április 29. Környezet- és természetvédő szervezetek 26. Országos Találkozója

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Magyar Beruházás-fejlesztési Társulás Kft. Dr. Nyers Norbert Tudatos település-fejlesztés 214-22 konferencia Siklós Hogyan tudja indítani

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyiratszám: 01/69127-14/2013 Tárgy: Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

A mezőgazdaság és természetvédelem

A mezőgazdaság és természetvédelem KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

II. Köztársasági Elnökség

II. Köztársasági Elnökség II. Köztársasági Elnökség I. A célok meghatározása, felsorolása Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb feladatát: Magyarország államfője a köztársasági

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben