A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III. 2002."

Átírás

1 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III

2 A Jövő Nemzedékek Képviseletének első és második jelentése letölthető a Védegylet honlapjáról, a címről, valamint nyomtatott formában beszerezhető a Védegylettől. Levélcímünk: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Telefon: (06-1) ; fax: (06-1) Drótposta: 1

3 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III szerkesztette Kajner Péter VÉDEGYLET 2

4 A Jövő Nemzedékek Képviseletének munkáját, és a kiadvány megjelenését támogatták: Környezetvédelmi Minisztérium Kac Közcélú F-kerete (2002) Európai Unió Phare ACCESS I Program Mikro-projektek (1999) és a Soros Alapítvány. Segítségüket köszönjük! ISSN Kiadja a Védegylet Felelős kiadó: Csonka András Készült a Rexprint Nyomdában, újrahasznosított papírra. Budapest,

5 Tartalom BEVEZETÉS 6 I. KIEGÉSZÍTŐ JAVASLATOK A GÉNTECHNOLÓGIAI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ KORMÁNY-ELŐTERJESZTÉSHEZ 10 II. TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KIS LÉPÉSEKKEL ELŐRE 15 III. A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉS PROBLÉMÁI 20 IV. A TERMÉSZETTEL EGYÜTTMŰKÖDŐ GAZDÁLKODÁS KÍSÉRLETE A BODROGKÖZBEN 31 V. ZÖLDTERÜLETEK CSÖKKENÉSE BUDAPESTEN ÉS AGGLOMERÁCIÓJÁBAN 48 V.1 BUDAPESTI ÜGYEK 48 V.1.1 Mélyparkoló a Budapest-terézvárosi Jókai téren 48 V.1.2 Újabb mélygarázsok belvárosi közparkok helyén 54 V.1.3 Beépítés a II. kerületi Zivatar utcában 58 V.1.4 Aszfalttörmelék-lerakás a Virágos nyeregnél 60 V.1.5 Hogyan lesz Albertfalva-városközpont álomból bevásárlóközpont 64 V.1.6 Mélyhűtött lelkesedés Újpesten 69 V.1.7 Övezetmódosítási terv a XVII. kerületi Szőlőhegy területén 72 V.2 A FŐVÁROS TERJESZKEDÉSÉNEK HATÁSAI 76 V.2.1 Egy lépés a Nemzeti Park új Pomáz épül 76 V.2.2 Az agglomerációs települések növekedésének problémája Piliscsaba példáján 88 V.3 A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT 91 V.4 A ZÖLDTERÜLETEK VÉDELMÉBEN 95 V.4.1 A településrendezési tervek készítését megelőző hatásvizsgálatok rendjének szabályozása 96 V.4.2 A lakosság döntésekbe való érdemi bevonásának eszközei 100 V.4.3 A hatósági bontások finanszírozási forrásainak megteremtése 102 4

6 V.4.4 A környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítése és a környezetvédelmi engedélyezési eljárás közérdeket szolgáló rendjének feltételei 104 V.4.5 A Fák védelméről szóló Kormányrendelet felülvizsgálata 107 V.4.6 A fővárosi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló rendelet módosítása 112 V.4.7 Javaslat a BVKSZ módosítására az intézményi zöldterületek lakásfunkciójú beépíthetőségének korlátozása érdekében 125 V.4.8 Vélemény a készülő Budapest, II. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról 132 V.4.9 A készülő terézvárosi környezetvédelmi program egyeztetési anyagának véleményezése 144 VI. A JŐNEK ÁLTAL KÉPVISELT ÜGYEK TEMATIKUS ÁTTEKINTÉSE 156 5

7 Bevezetés A jövő nemzedékek sorsa a ma döntésein és tettein múlik, ahogyan azt az UNESCO 1997-es A jelen nemzedékek felelőssége a jövő generációk iránt című deklarációja is kimondja. Utódaink jogának érvényesítését az egészséges környezethez, a földi életlehetőségek gazdag változatosságához azonban a jelen demokratikus rendszerei nem képesek biztosítani. Az emberi cselekvés technológia által időben és térben messzire nyúló következményeit a döntéshozatal jelenlegi fórumai nem tudják jelentőségüknek megfelelő súllyal számításba venni. Szükség van ezért a demokratikus intézményrendszer olyan irányú bővítésére, ami a jelen generációk döntéseiben megjeleníti a jövő generációk iránt érzett felelősséget. A Védegylet vezetősége e felismerésből kiindulva májusában felkérte Sólyom László professzort, az Alkotmánybíróság volt elnökét, a Védegylet vezetőségének tagját, hogy készítsen törvénytervezetet a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa intézmény felállításáról. A tervezet nyarán elkészült. A javaslat szerint e szószóló a Magyar Köztársaság Alkotmányával összhangban, a döntéshozatali folyamatok során képviselheti az ezen döntésekből kirekesztett eljövendő nemzedékek érdekeit, és ellenőrzi, hogy azok ne sérülhessenek. A törvénytervezet a politika számos fórumát megjárta. Jóllehet a törvényjavaslatot valamennyi parlamenti párthoz eljuttattuk, részükről semmiféle visszajelzés megkeresésünkre nem érkezett. Végül tavaszán Szili Katalin, az Országgyűlés alelnöke, és Hegyi Gyula képviselő közös képviselői indítványként javaslatunkat a Parlament elé terjesztette. Indítványuk először a Környezetvédelmi Bizottság elé került, amely a javaslatot tárgysorozatba vette, és általános vitára egyhangúlag alkalmasnak találta. Ezt követően törvényjavaslatunk két másik érintett bizottság, az Alkotmányügyi és az Emberijogi és Kisebbségi Bizottságok elé került. Sajnálatos módon az utóbbi néhány szavazatos, az előbbi pedig jelentős többséggel a javaslatot elutasította. A törvényjavaslat így lekerült a napirendről, és nem került általános vitára a plenáris ülés elé. Ezt követően Szili Katalin több ízben is ígéretet tett, hogy pártjuk kormányra kerülése esetén a törvényjavaslatot ismételten beterjesztik. 6

8 A évi választásokat követően, ígéretüknek megfelelően a javaslatot már korábban is beterjesztő képviselők a törvénytervezetet ismételten a Parlament elé vitték, és június 10-i dátummal beterjesztették. Ennek nyomán a nyári szünetet követő őszi ülésszak során, október 2-án a Környezetvédelmi Bizottság napirendjére tűzte annak tárgyalását. Az ülésen lezajlott viták ellenére a Bizottság a törvényjavaslatot jelentős többséggel ismételten általános vitára alkalmasnak találta. Várjuk a folytatást, abban bízva, hogy javaslatunk előbb-utóbb megvalósulhat, és a jövő nemzedékek jogainak védelmére hivatalos intézmény jön létre Magyarországon. Amikor a törvényjavaslatot elkészítettük, úgy véltük, Magyarország példát mutathat a világnak a jövő nemzedékekkel szemben ránk háruló kötelességek teljesítése terén. Azóta a világ túllépett rajtunk. Izraelben lassan másfél éve működik a jövő nemzedékek biztosa. A Védegylet erőfeszítései sem voltak teljesen hiábavalóak, ha nem is ott értünk el sikert, ahol szerettünk volna. Alexandr Kwasniewski lengyel elnök hivatala a Védegylet anyagai alapján rövidesen felállítja a jövő nemzedékek tanácsát. A törvénytervezet iránt a hazai politikai vezetők részéről megnyilvánuló közöny láttán úgy döntöttünk, hogy a javaslatban körvonalazott szószóló feladatait amíg a Parlament el nem fogadja e jogintézményről szóló törvényt mint civil szervezet próbáljuk ellátni novemberében, számos társadalmi szervezet együttműködésével hoztuk létre e célból a Jövő Nemzedékek Képviseletét (JŐNEK). A JŐNEK a törvénytervezetben leírt ombudsmani hatáskört látja el, természetesen a jelenlegi jogrend által a társadalmi szervezetek és állampolgárok számára biztosított korlátok között. A JŐNEK működése helyi kezdeményezéseken alapul, civil szervezetek hálózataként működik. Olyan precedens-értékű ügyeket vizsgálunk, ahol úgy találjuk, hogy egyes hatóságok, magánszemélyek vagy cégek döntései, cselekedetei súlyosan korlátozzák a jövő nemzedékek jogait az egészséges, emberhez méltó környezethez. Tevékenységünkkel elő kívánjuk segíteni az említett törvénytervezet mielőbbi elfogadását. Az ügyekkel kapcsolatos fejleményeket a nyilvánosság elé tárjuk és rendszeresen közöljük a vizsgált ügyeket áttekintő anyagainkat től a JŐNEK évente publikálja jelentéseit. (Az ombudsmanról szóló törvényjavaslatunkat a Jövő Nemzedékek Képviseletének második jelentésében közöltük.) A sajtó és az elektronikus média többször is foglalkozott a javasolt intézménnyel és a Védegylet által propagált törvényjavaslattal csakúgy, mint a Jövő Nemzedékek Képviselete tevékenységével, mely 2001-ben mintegy 4 hónapon keresztül rendszeresen beszámolt a képviselt ügyekről a Duna Tele- 7

9 vízió Zöld Kalendárium adásaiban. A Képviselet növekvő ismertsége folytán egyre nő az ügyek száma, amelyekben eljár. Sajnos, ez egyik bizonyítéka annak, hogy a jelenleg az állampolgárok számára biztosított törvényes eszközök nem elégségesek ahhoz, hogy az őket érintő ügyekbe érdemben beleszólhassanak; a hatóságok pedig nem képesek a hosszú távú érdekeket (sem pozitív a fenntartható megoldásokat ösztönző; sem negatív a pusztító, létalapjainkat fenyegető beavatkozásokat korlátozó módon) kellő mértékben érvényesíteni. Számos esetben találkoztunk azzal a problémával, hogy maguk a szabályozás eszközei sem elégségesek ahhoz, hogy ezek az érdekek érvényesíthetőek legyenek. A legfontosabb ilyen esetekben a JŐNEK konkrét jogszabály-módosítási javaslatokat készített. Mostani jelentésünkben azokat az ügyeket mutatjuk be, amelyekben 2002 folyamán eljártunk, illetve az említett tapasztalatokon alapuló jogszabály-módosítási javaslatokat. A JŐNEK titkári feladatait augusztusától Kajner Péter látja el, jogi tanácsadónk Dr. Gubek Nóra. A Képviselet munkáját segítő koordinátori feladatokat Szabó Katalin, Kiss Edgár és Scheiring Gábor végezte. A JŐNEK ügyeinek képviseletében 2002-ben az alábbi szervezetek vettek részt: Hidegkúti Érdekvédő Egyesület Levegő Munkacsoport Környezetünkért Szövetség; Pomáz Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Ökotárs Alapítvány Őrségi Nemzeti Parkért Kezdeményezés Piliscsabáért Egyesület Védegylet WWF Magyarország Zöld Szív Egyesület 8

10 Amennyiben tevékenységünk felkeltette érdeklődését, és bekapcsolódna munkánkba, bármely egyéb módon támogatná azt, vagy pusztán részletesebben szeretné megismerni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Jövő Nemzedékek Képviseletével a Védegylet címén: 1051 Budapest Vörösmarty tér 1. (06-1)

11 I. Kiegészítő javaslatok a géntechnológiai törvény módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez A Jövő Nemzedékek Képviselete évi mindkét jelentésében részletesen foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy a géntechnológiai úton módosított élőlények termesztése/tenyésztése miért érintheti hátrányosan az utánunk következő nemzedékeket október 16-án hatályba lépett a géntechnológiai úton módosított élőlények kibocsátásáról és felhasználásáról szóló 2002/18-as számú EU-direktíva. Ez a jogszabály váltja fel a korábban érvényes 90/220-as direktívát, amelyen az óta hatályos magyarországi géntechnológiai törvény (1999. évi XXVII. törvény) is alapul. Ezért a jogharmonizációs folyamat keretében esedékessé vált a hazai szabályozás módosítása is. Ennek előkészítése nyarának eleje óta folyamatban van a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumban, a tervezet parlamenti vitája decemberének elején lett volna esedékes. A környezetvédelmi miniszter előterjesztése nyomán azonban a módosítást idén mégsem nyújtják be az Országgyűlésnek, ugyanis annak elfogadását össze kívánják kapcsolni a biológiai biztonságról szóló Cartagenai Jegyzőkönyv ratifikálásával. Ezt az alkalmat kívánja majd a JŐNEK is megragadni néhány, az EU-s változtatásokon túlmutató szigorító intézkedés törvénybe iktatására. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament között jelenleg is heves viták folynak. A Bizottság a 2001/18 Direktíva hatályba lépésétől remélte a géntechnológiai úton módosított élőlények kibocsátására vonatkozó, májusa óta érvényben lévő de facto moratórium (azaz az engedélyezési folyamat felfüggesztése) megszüntetését. Több tagország élükön Franciaországgal és Olaszországgal azonban továbbra is elzárkózik ettől, ugyanis az új direktíván kívül több más, a géntechnológiai úton módosított élőlényekkel kapcsolatos tervezet is van az asztalon. A moratórium fenntartását támogató országok pedig ezek elfogadásától teszik függővé az engedélyezés újbóli elindítását. A jelenlegi nézeteltérések elsősorban a vetőmagokban, illetve az élelmiszerekben és takarmányokban megengedhető véletlen genetikai szennyezés (azaz génmódosított növények jelenléte) határértékével kapcsola- 10

12 tosak. A javaslatok 0,3-tól 1%-ig terjednek, és a felek álláspontja egyelőre nem közeledik. Amennyiben a határértékekkel és a jelöléssel kapcsolatos EU-jogszabályok elfogadásra kerülnek (ami nem várható egy éven belül), azokat Magyarország is nyilván át fogja venni. Ezért a mostani törvénymódosítás kapcsán benyújtandó javaslatainkkal elsősorban nem erre az ügyre, hanem olyan szabályozási kérdésekre összpontosítunk, amelyek az európai szabályozásban nem lelhetők fel, de a hazai sajátosságok indokolttá tennék alkalmazásukat; illetve amelyekre más országok nemzeti törvényeiben találhatunk előremutató példákat. Javaslataink az alábbi témakörök szerint foglalhatóak össze: 1. Kibocsátási tilalmak bizonyos élőlényekre A géntechnológiai törvény 3. (2) bekezdése lehetőséget ad bizonyos élőlénycsoportok géntechnológiai módosításának rendeleti úton történő betiltására. Ilyen végrehajtási utasítás azonban a mai napig nem született, ezért célszerűnek látszik magában a törvényben meghatározni azon élőlények körét, amelyek kibocsátása tilos, mivel ezeknél olyan különleges kockázati tényezők állnak fenn, amelyek kezelése elővigyázatosságot igényel, és utólag, a baj bekövetkezése után csak nagy nehézségek árán, vagy egyáltalán nem oldható meg. A tilalomnak legalább az alábbi csoportokra kellene vonatkoznia: azon fajok, amelyekkel potenciálisan hibridizálódó, tehát keresztbeporzással érintett rokon gyomnövényfajok élnek a magyar flórában (ilyen pl. a repce); a hungaricumnak számító termesztett növényfajok (pl. szőlő, egyes gyümölcsök); azon fajok, amelyeket közvetlenül fogyasztó, védett állatfajok (pl. lepkék) élnek a magyar faunában. A fajok pontos körét rendeletben kéne meghatározni, és a fajok listáját természetesen az új tudományos eredmények fényében kell majd időről-időre módosítani. 2. Területi korlátozások A géntechnológiai törvény 24. (2) bekezdése, illetve egységes végrehajtási rendeletének (1/1999. (I. 14.) FVM rendelet) 11. (5) bekezdése lehetővé teszi a géntechnológiai úton módosított élőlények (elsősorban növények) termesztési területének korlátozását. Vannak azonban olyan különleges szem- 11

13 pontok, amelyek esetében a termesztési tilalomnak a törvényben is határozottan kimondva kellene szerepelnie, mivel értékes természeti területeinket, illetve a speciális, az ország számára különös értékkel bíró, az érzékeny természeti területek (environmentally sensitive areas) védelmét szolgáló mezőgazdasági árutermelést védeni kell a kockázattól. Azaz a törvényt az alábbiak szerint kellene kiegészíteni: géntechnológiai úton módosított élőlény nem termeszthető a természetvédelmi oltalom alatt álló területektől és objektumoktól, valamint a minősített ökológiai gazdaságoktól meghatározott távolságra (azaz a védett területek és a biogazdaságok körül védősávot kell létesíteni); A konkrét távolságokat fajonként rendeletben kell szabályozni (a növénynemesítéssel kapcsolatos jogszabályokban vannak konkrét számok, pl. kukoricánál 500 m, ezeket lehetne alkalmazni). Világszerte több országban (pl. Nagy-Britannia, Ausztrália) kísérleteznek helyi hatóságok ún. géntechnológia-mentes övezetek létrehozásával, bár ennek törvényben szabályozott alapja egyelőre sehol sincs. Az ilyen övezetté nyilvánított területeken tilos a módosított növények termesztése, más esetekben még emellett pl. a helyi önkormányzat által működtetett intézményekben (pl. iskolai menza, idősek otthona), a géntechnológiai úton módosított összetevőkkel készült élelmiszerek felhasználása is. Magyarországon is lehetőséget kellene teremteni az önkormányzatoknak arra, hogy saját hatáskörükben szabályozzák a géntechnológiai úton módosított élőlények alkalmazását területükön (ld. még alább is). 3. Környezeti hatásvizsgálat A géntechnológiai úton módosított élőlények kibocsátását környezeti hatásvizsgálat lefolytatásához kell kötni. Az engedélyezés ugyanis nem támaszkodhat kizárólag a hasznosító által lefolytatott vizsgálati eredmények benyújtására, hanem hazai körülmények között is elemezni kell a kibocsátás ökológiai következményeit. Ehhez a magyar jogban meglévő hatásvizsgálati szabályok elegendő támpontot nyújtanak, ezekre kell hivatkozni, illetve kiegészíteni a géntechnológiai úton módosított élőlényekre vonatkozó speciális szabályokkal. A hatásvizsgálatot a hasznosítónak kell finanszíroznia, de független szakértői csoportnak kell elvégeznie. A kibocsátási engedélyben meg kell határozni, hogy a vizsgálatoknak mire kell kiterjedniük, és milyen időtartamban. 12

14 A későbbiekben ez lesz a fajtaelismerés és a forgalmazás feltétele. A forgalmazási engedély kiadásával párhuzamosan a hatóságnak elő kell írnia, hogy a piacra kerülés után milyen monitorozási és felülvizsgálati feladatok vannak (összhangban az európai szabályozással). 4. Társadalmi részvétel A környezeti hatásvizsgálati eljárásban leírt részvételi folyamathoz hasonlóan, ha valahol egy géntechnológiai úton módosított élőlény kibocsátását tervezik, a hatóságnak értesítenie kellene a helyi önkormányzatot, amelynek közmeghallgatást kéne szerveznie, és ennek alapján joga lenne a kibocsátás elutasítására, azaz akár géntechnológia-mentes övezet létrehozására. Bár ez a javaslat minden bizonnyal jelentős ellenállásba ütközik majd, az elképzelés nem előzmény nélküli. Az Aarhusi Egyezmény 6. fejezetének 11. bekezdése értelmében a hatóságoknak lehetővé kell tenniük, hogy a társadalom a géntechnológiai úton módosított élőlényekkel kapcsolatos döntésekben is részt vegyen. Ennek részletes szabályozása nemzetközi szinten még kidolgozás alatt áll, de a követelményt maga az egyezmény lefekteti, a részvételi folyamat általános szabályaival egyetemben. Ide tartozik még, hogy a géntechnológiai törvény 9. (4) bekezdését, amely előírja az engedélytervezetek közzétételét az FVM hivatalos lapjában, ki kéne egészíteni az internetes közzététellel, illetve a közérthető összefoglaló készítésére vonatkozó kötelezettséggel is. Csak a szélesebb körű tájékoztatás biztosíthatja, hogy az információ eljusson azokhoz, akik valóban érintettek a kérdésben, és szeretnék hangjukat hallatni a döntéshozatal folyamán. 5. Felelősségbiztosítás A géntechnológiai törvény 27. -a a Polgári Törvénykönyv veszélyes üzemekre vonatkozó szabályaira hivatkozik a géntechnológiai tevékenységből fakadó esetleges károk tekintetében. A módosítási tervezet ai jelentősen kibővítik a régi törvény idevágó szabályait, de továbbra sem rendelkeznek valódi felelősségbiztosításról és kártérítésről. Hasznos példaként, a lengyel géntörvény a következőképpen rendelkezik a géntechnológiával kapcsolatos felelősségről: a géntechnológiai úton módosított élőlény kibocsátására engedélyt kapott hasznosítónak biztosítást kell kötnie, illetve egy letéti alapba kell meghatározott összeget befizetnie, ami a kártérítés alapja lehet; 13

15 kár esetén az érintettek, illetve a társadalmi szervezetek is eljárást indíthatnak; a kár büntetőjogi felelősségre vonást, illetve a termék vagy a technológia elkobzását is maga után vonhatja. A géntechnológiai tevékenységgel kapcsolatos felelősségbiztosítás bevezetésére a magyar jogban is található megfelelő alap, mégpedig a környezetvédelmi törvényben, így az erre való hivatkozás megfelelő biztosítékot nyújtana a géntechnológia esetében is. 6. Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság Noha a kormány módosító tervezetében van néhány fontos újítás az eddigi összetételhez képest (pl. helyet kapnak a fogyasztóvédelmi szervezetek is), továbbra sem megoldott a különböző szakmák képviselete, úgyhogy könnyen előfordulhat, hogy maradunk annál a jelenlegi helyzetnél, hogy pl. a Magyar Tudományos Akadémia szinte kizárólag géntechnológus, molekuláris biológus szakembereket küld, mellőzve pl. természetvédelmi, zoológiai stb. osztályok képviseletének biztosítását. Ezért a törvény 5. -át ki kéne egészíteni egy további ponttal, amely előírja a hatóságok egyeztetési kötelezettségét arra nézve, hogy a bizottságban meghatározott szakmák (pl. növényvédelem, ökológia, természetvédelem, közgazdaságtan stb.) képviselve legyenek. A szakmák listáját is itt, külön rendeletben lehetne meghatározni. Az összefoglalót készítette: Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány Munkatárs: Takács-Sánta András, Védegylet, MTA-ELTE Evolúciógenetikai Kutatócsoport 14

16 II. Természetközeli szennyvíztisztítás kis lépésekkel előre Mint arról a JŐNEK korábbi jelentéseiben is beszámoltunk, Magyarország jelentős számú településén gond és előreláthatólag a következő 15 évben az is marad a keletkező szennyvíz környezetre csak kevéssé ártalmas, vagy ártalmatlan elhelyezése. Mindez a küszöbön álló európai uniós csatlakozásunk, pontosabban az ebből következően végrehajtandó EU Szennyvíz Direktíva révén részben megoldódik. A kérdést a februárjában megjelent kormányrendeletek tételesen szabályozzák (25/2002, 26/2002, 27/2002 Korm. rendeletek). Ezen rendeletek tételesen felsorolják, hogy Magyarország nemzetközi kötelezettségeiből adódóan mely települések és milyen sorrendben részesülnek állami támogatásban a szennyvízgyűjtő és tisztító rendszereik kiépítéséhez. A februári kormányrendeletek a kistelepüléseken alkalmazható természetközeli szennyvízkezelés terén részben előremutató szabályokat is előírnak, melyek közül a természetközeli szennyvíztisztítás kapcsán az alábbiak a legfontosabbak: a szennyvízgyűjtő csatornahálózatot úgy kell létesíteni, hogy a kezeletlen szennyvíz nem tartózkodhat 6 óránál többet a gyűjtőrendszerben; ennek megfelelően a rendelet hatályba lépését (2003. január 1.) megelőzően, a már kiadott, de megvalósításig el nem jutott elvi építési engedélyeket felül kell vizsgálni ezen szempont szerint, és ha nem megfelelő, a tervet át kell dolgozni; a rendelet nevesítetten felsorolja a szakmai, műszaki szempontok alapján kialakításra kerülő szennyvízgyűjtő és -kezelő agglomerációkat (azon települési csoportokat, melyek közösen, egy csatornahálózatba kötve oldják meg szennyvíztisztításukat). Ezen új szabályozás, bár több helyen kritizálható módon határozza meg az agglomerációkat is, mindenképpen előremutató abból a szempontból, hogy a műszakilag és anyagilag irreális agglomerációk létrejöttét akadályozza. Azonban országosan mintegy 850 település a 3200 hazai település mintegy 25 %- a! továbbra is kimaradt ezen kormányrendeletek hatálya alól, így ez alapján a támogatás lehetőségéből is. 15

17 Az előző JŐNEK-jelentés óta eltelt időszakban a nyugat-dunántúli régióban folytattuk a kistelepülések természetközeli szennyvízkezelésének megoldására irányuló törekvéseinket. Érintettségünk különösen nagy, hiszen településeink mintegy 80 %-a 1000 fő alatti, közel 50 %-a pedig alig 500 fő alatti lélekszámú, így a most 15 évig háttérbe szorult települések közel 30 %-a régiónkban található, holott régiónk lakossága csak 10 %-a Magyarországénak. A jelen munka előzménye, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel közösen, mintegy 3 éve dolgozik azon, hogy a legkisebb települések is hozzájuthassanak a szennyvíz tisztításának lehetőségéhez. Célkitűzéseink egyértelműen a fenntartható, környezetileg, gazdaságilag és társadalmilag is megfelelő szennyvízkezelésre irányultak. Ennek keretében a megalapozó programozás során feltárásra kerültek régiónk ezen igényei, és feladatai, melyek alapján a természetközeli szennyvízkezelési eljárások elterjesztését látjuk megvalósíthatónak és megfelelően hatékonynak. Ezen módszerek alkalmazásához azonban sem a jogszabályi, sem a szakmai, sem a pénzügyi-támogatási környezet nem kedvez. Régiónk, együttműködve több, régión belüli és azon kívüli civil és szakmai szervezettel, összehangolt tevékenységet kezdett a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. A korábbi eredményeink alapján kidolgozásra került a természetközeli szennyvíztisztítás programja, felhívtuk rá a kormányzati szervek, illetve az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának a figyelmét, továbbá a Tanács forrást különített el a régióban nagyszámú mintaprojekt indítására. A legutóbbi időszakban e téren újabb lépéseket tettünk, amelyek részben eredményesek voltak. Ezek közül a legfontosabbak a következők voltak: A Tanács a évi kerete terhére 35 millió Ft-tal támogatta Becsvölgye és a hozzá társult 59 nyugat-dunántúli kistelepülés természetközeli szennyvíztisztításra alapuló tervezését, ami a kistelepülések számára komoly terhet jelentő költségek 90 %-át vállalta át ez a 60 település régiónk településeinek mintegy 10 %-a; október 31-ig benyújtásra került mind a 60 település elvi engedélye, amelyet a hatóságok nap alatt bírálnak el. Előreláthatólag elejére (várhatóan március végére) ezen települések engedélyezett kiviteli tervek birtokában már csak pályázati forrásra várnak majd, hogy megvalósíthassák terveiket. 16

18 A VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-dunántúli Regionális Irodája a Regionális Fejlesztési Ügynökség szakmai javaslatára a évi Phare Grant Scheme keretéből 8 millió euró támogatást biztosít, többek között határon átnyúló természetközeli szennyvízkezelési eljárások megvalósítására. A pályázati felhívás várható megjelenési ideje november vége, december eleje, amelyet követően millió Ft nagyságrendű előcsatlakozási forrásból meg lehet kezdeni a tervek megvalósítását. A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) készítése során régiónk kezdeményezésére a Környezetvédelmi Minisztérium, illetve a VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság tervezőinek támogatásával a Regionális Operatív Program (ROP) támogatást tervez az 5000 LEÉ alatti települések szennyvízkezelésére, többek között a természetközeli szennyvízkezelés megvalósítására. Figyelembe véve a támogatási forrás nagyságát és az elérhető támogatás arányát, ez jelentős mértékben előmozdíthatja az időközben elkészült tervek megvalósítását. (LEÉ, azaz lakosegyenérték: a szennyvízkezelés során használt egységnyi mutató; az egy lakos által naponta termelt háztartási szennyvíz átlagos mennyisége. A települések szennyvíztermelését az ipari és szolgáltató üzemek kibocsátásai miatt ugyanis nem a lakosok számával jellemzik, hanem ezzel az egyenértékessel, amelybe beleszámítják az üzemek LEÉ-re átszámított kibocsátásait is.) A évben a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat és a Vidékfejlesztési Célelőirányzat keretéből is volt lehetőség természetközeli szennyvíztisztítók megvalósítására pályázni; azonban a nem kellően széleskörű nyilvánosság, illetve a szakmai ellenállás és a tervezés támogatásának hiánya miatt ez a lehetőség kihasználatlan maradt júliusában a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke levélben tájékoztatta dr. Kóródi Mária miniszter asszonyt a kistelepülések szennyvízkezelésének helyzetéről válaszul a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium helyettes államtitkára, dr. Erdey György úr a minisztérium támogatásáról biztosította a kezdeményezést, egyúttal türelmet kért mind a természetközeli módszerek elterjedésének kedvező határérték-módosítások, mind a hazai finanszírozhatóság kérdésében, mely témákon dolgoznak. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a mintegy 850 országosan ellátatlanra tervezett kistelepülés szennyvízkezelésének megoldására tanulmány kidolgozását kezdte meg. 17

19 Az eltelt időben a régióban aktívan működő partnereink, többek között a tervezést koordináló Becsvölgye Önkormányzata, illetve az Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért egyaránt folyamatosan a figyelem központjában tartotta a kérdést. Ennek köszönhetően továbbá, miután az egyes kistelepülések szembesültek a hazai célok rájuk nézve hátrányos következményeivel ma egyre több település törekszik a természetközeli módszerek alkalmazására. Ezen településeken várhatóan hamarosan újabb tervezési folyamatok indulnak meg. Sajnálatos módon mindeközben több területen egyáltalán nem, vagy nem elégséges mértékben történt csak előrelépés: A már említett kormányrendeletek nem a kistelepülések esetén kedvező, az Európai Unióban általánosan alkalmazott módon szabályozták a kibocsátási határértékeket (ahol a környezetet érő, abszolút értékben alacsony kibocsátási érték miatt nem szükséges kiemelkedően szigorú korlátozás, ott a környezet teherbíró képességét figyelembe vevő, de a természetközeli eljárásokat is lehetővé tevő határérték kerüljön megállapításra). Emiatt a hatóságok (környezetvédelmi felügyelőségek és vízügyi igazgatóságok) a Minisztérium támogatása ellenére sem állnak pozitívan a természetközeli eljárások engedélyezéséhez. Az időközben megnyílt, de előtte nem jól előkészített támogatási forrásokra kevés pályázat érkezett. Nem sikerült a hazai támogatási rendszerben, akár csak a források egy részének átcsoportosításával is, állami támogatási forrást találni ezt a ROP hazai társfinanszírozása pótolhatja majd. A nyugat-dunántúli térségben megkezdett munka, mint azt a most kimaradt települések hatalmas száma (850) is mutatja, korántsem csak régióspecifikus feladat. Sajnálatos módon más térségekben azok sajátos adottságai és más jellegű problémái miatt a kistelepülések szennyvízkezelésének természetközeli megoldása nem prioritás. Emiatt ezen törekvés néha még azon térségekben sem fogalmazódott meg a gyakorlat szintjén, ahol az adottságok a Nyugat-Dunántúléhoz nagyon hasonlóak. Ennek ellenére az itt elindított folyamatok és az általa kikényszerített változások várhatóan országos hatásúak lesznek. A lehetséges hatások, eredmények: az összegyűlt tapasztalatok értékelése segítheti egy megfelelő országos szabályozási, támogatási rendszer kialakítását; 18

20 a régiónkban megjelenő és a más régiókban ennek példájára erősödő, illetve jól becsülhető települési igények kikényszerítik mind a természetközeli szennyvízkezelési eljárások alkalmazásának szakmai támogatását, de legalábbis elfogadását, illetve a támogatási igények kielégítését. A munka során további teendőink: az országos és területi ágazati szervek támogatásának megnyerése; az országos műszaki, környezetvédelmi és pénzügyi szabályozás természetközeli tisztítókra kedvező módosítása; a politikai döntéshozók támogatásának elnyerése, további erősítése; országos szinten meglévő igények összegyűjtése, érdekeinek együttes megjelenítése; konkrét, szövegszerű jogszabályi és pénzügyi szabályozási módosítások javaslata. E téren további, országos szinten is jelentős sikereket csak e kezdeményezések összefogásával és mind szélesebb nyilvánossággal megteremtésével érhetünk el. Ehhez kérjük valamennyi szakmai és egyéb szervezet támogatását. Az összefoglalót készítette: Bozzay Balázs, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Munkatárs: Győrffy Gábor, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 19

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1

Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1 Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1 Project1 2009. 05. 13. 15:07 Page 1 2-23_168.qxp 2009. 05. 13. 14:59 Page 3 4. Média, sajtó Egy adott ügy befolyásolásában igen fontos szerepe van a helyi, regionális

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról Környezet- és természetvédő szervezetek véleménye, és javaslatai Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításáról szóló kormány előterjesztésről (A vélményezés az FVM által kiadott,

Részletesebben

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi gyakorlat és a jövõ lehetõségei Magyarország Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának. 2011. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának. 2011. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 2011. évi tevékenységéről Minden jog fenntartva A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes titkársága Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1 Balogh Nikoletta Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA 1. rész Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

Részletesebben

Az Aarhusi Egyezmény intézményrendszere és gyakorlata BEVEZETÉS

Az Aarhusi Egyezmény intézményrendszere és gyakorlata BEVEZETÉS BEVEZETÉS Mindenkinek joga van a közérdekű adatokhoz és az egészséget biztosító környezethez. A környezetkárosítás nem ismer határokat a környezeti adatok minősítetten közérdekű adatok. Ezekből az alapelvekből

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2008. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. SARUDI

Részletesebben

KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON. A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei

KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON. A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei 1. Bevezetés A környezetvédelmi problémák ma már olyan súlyosak, hogy a leggazdagabb

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben