A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2006 évi közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2006 évi közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2006 évi közhasznúsági jelentése - számviteli beszámoló 1. a 2006-i évi gazdálkodásról, a gazdálkodás éves mérlege: Összes közhasznú bevétel: Ebből pályázati úton nyert: Tagdíj: Egyéb bevétel: Közhasznú tevékenységek költségei: Ebből személyi jellegű: Bér: Egyéb személyi jellegű kifizetés: Járulék: Anyagjellegű ráfordítás: Értékcsökkenés: Eredmény: A CSEMETE vagyona: Ebből tárgyi eszköz: Pénzeszköz: e Ft e Ft 62 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 2. Költségvetési támogatások, és azok felhasználása: A CSEMETE 2006-ban nem kapott külön költségvetési támogatást. A Évi SZJA 1%-ok felajánlásából 2006-ban érkezett támogatás összege: Ft A támogatást a CSEMETE Bugaci Oktatóközpontjának bővítési és fejlesztési munkáihoz használtuk fel, a környezeti nevelési és a természetvédelmi oktatási programok tárgyi és infrastrukturális feltételeinek biztosítására. 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások: Az Egyesület vagyona január 1-én: évi közhasznú tevékenységből származó eredmény: évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény: 0 Az Egyesület vagyona december 31-én: Tőkeváltozás Előző év Tárgyév Változás ,68 %

2 4. Cél szerinti juttatások kimutatása: A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2006 évi bevételei, cél szerinti felhasználás alapján (Ft) Természetvédelem Phare Interreg III A Maros-Fórum KVVM Kövice 2006 Barátságos természetvédelem - projektek Körös-Maros NP Monitoring tevékenységek, kutatások Algyői Önkormányzat Tisza élővilága kiállítás Körös-Maros NP A magyar tarsza monitorozása Körös-Maros NP Egyenesszárnyúak monitoringja KVVM Kövice 2005 Gyümölcsöző sokféleség KVVM Kövice 2005 A Marosszög élővilágának felmérése KVVM Kövice 2005 Tanösvényhálózat a Dél-alföldön Környezetvédelem Phare Phare HU 2003/ DA/ Szeged MJV Parlagfű felmérés és mentesítés Ökotárs Alapítvány Közösségi faültetési program Beretzk Péter Kv-i Klub Klímakampány MTvSz Biomassza fórum szervezése NCA Az AMN eszméjének elterjesztése - Temesvár Szeged MJV Autómentes Nap Mmd Hungary Szeged szennyvíztisztítási és szennyvízelvez MTvSz GMO kampány MTvSz GMO akciónapok szervezése Árpádhalom Önk. Települési Környezetvédelmi Program kidolg MTvSz Bio akciónap KVVM Kövice 2005 Waste war a mi kis szemétdombunk KVVM Kövice 2005 Szeged a kerékpáros város KVVM Kövice 2005 Egy csepp kincs az ivóvíz Szeged MJV Autómentes Nap Környezeti Tanácsadó Iroda NCA Működési pályázat KVVM Kövice 2005 Környezeti Tanácsadó Iroda működtetése Ertolag Bt. Helyiséghasználat tanácsadásra

3 Környezeti Nevelés Dél-alföldi Teleházak Sz. Fenntartható fejlődés képzés Mobilitás Kerékpáros kiadvány készítése MTvSz GMO peszticid képzés OM (ISM) Vándortábor gyalog és két keréken Sulinova Kht Környezeti nevelési modulok kidolgozása KITI-KTVF Bugaci képzés OKI Környezeti nevelési program kidolgozása MTvSz Bugaci képzés Erdélyi Hagyomány. E. Bugaci képzés Nevelési Okt. Int. Bugaci tábor Szegedért Alapítvány A CSEMETE információs kiadványai Tanácsadók a Fenntart. F Projektasszisztensi képzéssorozat KVVM Kövice 2005 A környezettudatosság növelése szemléletform KVVM Kövice 2005 Eurorégiós természetkutató tábor Tábori befizetések A CSEMETE saját táborai Civil koordináció E-misszió Egyesület MTvSz adományi program - sajtótevékenység NCA OT előtanulmány és szervezés NCA Civil érdekképviseleti technikák képzése NCA Szegedi Kistérség civil érdekképviselet fejl KM Esély a stabilitásra Civil képzéssorozat a Vajdaságban KVVM Kövice 2005 Civil koordináció NCA A civil élet erősítése Kommandón Egyéb, nem cél szerinti bevételek APEH SZJA 1% felajánlás Egyesületi tagok Tagdíj és adományok Kamatbevétel Banki kamatbevételek Egyéb Mota-Engril Zrt

4 5. A központi költésgvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke: A Évi bevételek forrásmegoszlás alapján: Európai Uniós források: Ft Államigazgatás alrendszereiből származó források: Ft Önkormányzati források: Ft Alapítványi és civil támogatások: Ft Egyéb gazdálkodó szervezetektől származó bevételek: Ft Saját bevételek: Ft 6. A CSEMETE, mint kiemelten közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: Az Egyesület alapszabálya alapján a szervezet vezetői (9 fő: elnök, ügyvezető elnök, titkár, 3 fő társelnök, 3 fő elnökségi tag) az egyesület vezetésében ellátott funkcióik alapján semmiylen külön tágyi vagy pénzbeli jellegű juttatásban nem részesülnek, valamennyien önkéntesként látják el feladatköreiket. 7. A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2006-os programjainak rövid összefoglalója A év folyamán sok új programmal gazdagodott tevékenységünk, és voltak olyan projektek is, amelyeket le kellett zárnunk. Befejeződött a Szt. István téri víztorony- és térrehabilitációs Phare program 3. komponense (PHARE HU 2003/ DA/28-3.), ami a CSEMETE Egyesületet, mint foglalkozatási alprojekt érintette. Az elszámolást októberében készítettük el és adtuk le a szerződő hatóság részére. Jelenleg a program utánkövetése folyik. A CSEMETE 2004 óta tevékenykedik a Szeged szennyvíztisztítása- és csatornázása projektben, a lakossági tájékoztatás feladatkörét betöltve májusában ér véget a program. A tavalyi évben vette igénybe leginkább aktivistáink és munkatársaink szerepvállalását a projekt, hiszen az átadott utcaszakaszok ingatlanjainak egyenkénti, személyes, rákötési kiértesítése várt ránk. Körülbelül 8000 lakástulajdonost kerestünk fel, és tájékoztattunk arról, hogy ráköthet a csatornára. Emellett rendszeresen részt vettünk a kooperációkon, levélben,

5 elektronikus úton, telefonon és esetenként személyesen adtunk információt az irodánkat felkereső lakosoknak. Folyamatosan végeztünk az elmúlt évben a már szokásosnak mondható, hagyományos környezeti nevelési programokat. Ez a tevékenységünk 2006-ban egyrészt a Dél-Alföld régióban végzett oktatási projekteket jelentette, másrészt az egyesület által szervezett és irányított nyári táborokat (Bugac, kerékpáros túra a Zemplénben és vándortábor a Cserhátban). Az előadásokat az alábbi témakörökben végeztük (a teljesség igénye nélkül): - hulladékgazdálkodás - egészséges táplálkozás - allergia - denevérvédelem - ősi magyar kutyafajták - az Európai Unió és a környezetvédelem - magyar gyümölcsfa fajták - klímaváltozás stb Mind irodánkban (6720, Szeged, Arany János u. 1.), mind pedig Bugac-pusztán lévő Oktatóközpontukban komoly fejlesztéseket, beruházásokat végeztünk. Irodánk új számítástechnikai felszerelésekkel bővült, amely magában foglal 3 komplex asztali számítógépet, szkennert és nyomtatókat. A számítástechnikai bővítéshez irodabútor vásárlás is tartozott. A bugaci oktatóközpontunk területén elsősorban a régi épület fejlesztésére koncentráltunk és az alábbi tevékenységeket kezdtük meg, illetve végeztük el: - tetőszerkezet csere és belmagasságnövelés a régi épületen - a kamra megnagyobbítása - a helységek vakolása, meszelése - tornác kialakítása - a berendezés megújítása 2006-ban új együttműködéseket is sikerült egyesületünknek kiépíteni, illetve a régieket is igyekeztünk ápolni. A Szegedi Vadasparkkal kezdtünk meg egy közös oktató tevékenységet, amely vajdasági gyerekek bevonásával történt. A programsorozat lényege, hogy a két ország diákjai közösen látogatják meg a Szegedi Vadasparkot és a Palicsi Állatkertet csereprogram keretein belül. A CSEMETE határon túl is építkezésbe kezdett, mégpedig a több éves kutató és gyűjtőmunkák eredményeképpen megnyitásra került a Kommandói Falumúzeum. Itt nemcsak beltartalmilag történtek nagy változások, kiállításnak otthont adó múzeumépület is felújításon ment keresztül. A 2006-os évben is folytattuk együttműködéseinket az országos hálózati szervekkel (KÖTHÁLÓ, Humusz), a Magyar Természetvédők Szövetségével pedig szorosabb együttműködést valósítottunk meg a következő programokban: - génmanipuláció mentes Magyarországért akcióprogramok, kampányok, aláírásgyűjtés - klímaváltozás elleni programok, kampányok, aláírásgyűjtés - vegyi anyagok és peszticidek használata elleni kampány - közös adományi program a Szövetség tagszervezeteivel

6 Kiadványaink sorát is bővítettük, illetve a Bugaci Füzetek közül a Puszta-víz címűből késztettettünk utánnyomást. A kiadványok közül több szóróanyagot nyomtatattunk, ilyenek a mezővédő erdősávokról és a hazai gyümölcsfa fajtákról szólók. Több környezetvédelmiszemléletformáló plakátot is megterveztünk. Elkészült két nagyobb lélegzetű kiadványunk is, amelyek a kerékpározás népszerűsítéséről szólnak, illetve ismét kiadtuk a Dél-alföldi Környezetvédelmi EU Hírlevelet. A 2006-os év során fogtunk bele a legnagyobb szervezőmunkát igénylő projektbe, a Környezet és Természetvédő Szervezetek 2007-es, XVII. Országos Találkozójának előkészítésébe. Szeged, május 17. Dr. Ilosvay György CSEMETE ügyvezető elnök

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007 évi közhasznúsági jelentése

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007 évi közhasznúsági jelentése A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2007 évi közhasznúsági jelentése - számviteli beszámoló 1. a 2006-i évi gazdálkodásról, a gazdálkodás éves mérlege: Összes közhasznú bevétel: Ebből pályázati

Részletesebben

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése - számviteli beszámoló - 1. a 2008-i évi gazdálkodásról, a gazdálkodás éves mérlege: Összes közhasznú bevétel: Pályázati

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2007-ben az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről Közgyűlése 2010. november 19. Pécs Közhasznúsági Beszámoló 2009. évről 1 Tartalomjegyzék 1. Éves beszámoló (Főtitkári beszámoló 2009 évi tevékenységről) 2. Közhasznúsági jelentés (Dr. Bártfai György Elnök)

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú (KOKUKK) Egyesület

Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú (KOKUKK) Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú (KOKUKK) Egyesület székhely: 2089 Telki, Nyírfa u. 9. adószám: 18701490-1 - 13 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Készült: 2009. március 25... aláírás

Készült: 2009. március 25... aláírás Adószám: 18245402-2-41 Statisztikai számjel: 18245402-9312-521-01 Székhely: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 29. MAGYAR KERÉKPÁROSKLUB KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Készült: 2009. március 25.... aláírás I.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Budapest, 2011. május 28.

Budapest, 2011. május 28. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Messzelátó Egyesület Budapest, 2011. május 28. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 25. TARTALOM - A Fehér Bot Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE

A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ Fekete István Oktatóközpont fenntartása A Fekete István Oktatóközpont helyi és országos szinten is kiváló helyszínt

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben