Vadgazdálkodási technikus szakképesítés helyi tanterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vadgazdálkodási technikus szakképesítés helyi tanterve"

Átírás

1 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás A mezőgazdasági termelés jelentősége A mezőgazdaság főbb ágazatai A mezőgazdasági termelés Vadgazdálkodási technikus szakképesítés helyi tanterve Szakmai orientáció 9. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei A mezőgazdasági (növénytermesztési, állattenyésztési, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, kertészeti) termelés jelentősége, jelene és jövője hazánkban. 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A mezőgazdasági ágazatok csoportosítása: a növénytermesztési és az 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, állattenyésztési ágazatok összetétele, jelentősége, a termesztett, te A 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, meteorológia tudománya, feladata, szervezete. Általános tenyésztett 10/Tesztfeladat megoldása, fajok; a kertészet jelentősége, a termesztett fajok. 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, A gazdasági állatok eredete, háziasítása. Az állattenyésztés és állattartás fogalma, nemzetgazdasági és üzemi jelentősége. A gazdasági állatok rendszerezése: faj, fajta, fajtaváltozatok. A fajták csoportosítása. A fajtatisztaság, a telivér, a félvér fogalma. Tenyészet, törzstenyészet, zárttenyészet. Törzs, család, vérvonal, vonal, populáció. Hasznosítási típusok. 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás Szakmai orientációs gyakorlat 9. évfolyam végén: 30óra/hét, gyakorlati óraszám: 30 óra, szaktanterem, terep A tanulók tudják megfogalmazni a mezőgazdasági (növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti) termelés hazai jelentőségét, helyzetét. Legyenek képesek csoportosítani a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti ágazatokat összetétel és termesztett fajok szerint. Az önállóan végrehajtott adatgyűjtés, megfigyelés, tapasztalatszerzés, tájékozódás, az elemzések, értékelések, eredmények ismertetése élőszóban, rajzi és szöveges dokumentálása írásban, számítástechnikai formában. Meteorológiai adatok folyamatos megfigyelése, gyűjtése, értékelése, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, mérőeszközök használata. 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, Látogatandó területek: szántóföldi növénytermesztés, 20/Műveletek gyakorlása, ültetvények, állattartó telepek, kertészetek (szőlő, gyümölcs, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, zöldség), tanműhelyek, tangazdaságok. 10/Tesztfeladat megoldása, Talajvizsgálatok végrehajtása. Talajrendszertani gyakorlat. 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Ismerjék fel az egyes mezőgazdasági szakmákban látott műveleteket. Készítsenek üzemlátogatásokról, más tapasztalataikról megadott szempontok alapján beszámolót. Legyenek képesek a különböző mérőeszközökkel az alapvető mérési feladatokat elvégezni. 1 /

2 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás 1 0. é v f o l y a m Szakmai orientáció 10. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem A talaj termékenységét befolyásoló agrotechnikai eljárások 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, összefüggései. 10/Tesztfeladat megoldása, A talajművelési rendszerek fogalma, csoportosítása. 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, A fontosabb földművelési rendszerek. A helyes növényi sorrend 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, irányelvei A fontosabb földművelési rendszerek. A helyes növényi 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, sorrend irányelvei. 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Az állati test. Mozgásszervek, Emésztőkészülék, Neurohormonális szabályozás, Ivarszervek rendszere Kötő gépelemek. Forgómozgást közvetítő gépelemek. Erőátviteli gépelemek. Csövek, szerelvények. Fékek, rugók. Energiahordozók és felhasználásuk Belső égésű motorok Információk az agrárgazdaságról Különböztessék meg a talajművelési alapműveleteket és a különböző talajművelő eszközök munkáját. Képesek legyenek elbírálni, hogy a különböző vetési idejű növények alá milyen talaj-előkészítési eljárásokkal és eszközökkel lehet a legkevesebb energiafelhasználással előkészíteni a talajt vetésre. Legyenek képesek megnevezni a csontváz részeit. Tudjanak különbséget tenni az egyes fajok emésztőkészülékének felépítése és működése között. Ismerjék fel a kötő gépelemeket és a különböző hajtásmódokat. Értsék a tengelykapcsolók és erőátviteli gépelemek működését. Hasonlítsák össze energiatakarékossági és környezetvédelmi szempontból az energiahordozókat. Értsék a belső égésű motorok működési elvét, ismerjék fel főbb szerkezeti elemeit. Tájékozódás a munkaerőpiacon A tanulókban tudatosuljanak az agrárgazdaság pályaalkalmassági feltételei és a munkakörülmények. 2 /

3 Szakmai orientációs gyakorlat 10. évfolyam végén: 30óra/hét, gyakorlati óraszám: 30 óra, szaktanterem, terep 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás A talajmunkák tanulmányozása. A tavaszi vetésű növények tavaszi talajmunkáinak tanulmányozása. A szántóföldi növények elő- és utóveteményeinek tanulmányozása. Területmérési gyakorlatok. Az állati szervezet csontjainak megismerése. Testtájak megismerése. Az izmok, az emésztőkészülék és az ivarszervek felépítésének tanulmányozása emlős és madár boncolással (esetleg vágóhídi látogatáson is). Az emésztéssel és szaporodással kapcsolatos élettani megfigyelések és adatok gyűjtése 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Legyenek képesek elbírálni a szántást és vetőágyat A faji sajátosságaik alapján ismerjék fel az egyes állatfajokat é v f o l y a m 409/1.0/ Fegyver- és lőszertan 11. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem. 3 /

4 409/1.0/ Fegyver- és lőszertan Fegyverszerkezettan (sörétes és golyós vadászfegyverek, 10/ Információk önálló rendszerezése. fegyvertartozékok, marok lőfegyverek szerkezete). 10/ Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban Lőszertan (lőszerismeret, gyártástechnológia, üzemlátogatás, házi 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, lőszerkészítés). 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, Vadászfegyverek készletezése, tárolása, hordása, karbantartása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, hibaelhárítása, javítása. 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Vadászfegyverek belövése, szóráskép ellenőrzés. 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A vadászlövészet versenyszabályainak megfelelő futóvad, állóvad, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, skeet, trap, toronykakas lőterek, illetőleg csatlakozó létesítmények pl. biztonsági berendezések, stb.megismerése. Ismerje a vadászfegyverek, marok lőfegyverek, fegyvertartozékok szerkezettanát. A fegyver, lőszer, készletezés, szállítás, hordás előírásait. Ismerje a vadászlőszereket. Ismerje a balesettel kapcsolatos teendőket. Tudja a karbantartás, ápolás, egyszerűbb javítás módját, technikáját. Értse a fegyvertörvények tartalmát, előírásait, a vadászfegyverek munkavédelmi biztonságtechnikai szabályait. Legyen képes a sörétes és golyós vadászfegyverek belövését elvégezni és ismertetni. Ismerje a célzás, lövés gyakorlatát. Értse a sport lövészet szabályait. Legyen képes elkészíteni a sport, vadász és szolgálati lőfegyverekkel kapcsolatos adminisztrációs teendőket. 409/1.0/ Fegyver- és lőszertan gyakorlat 11. évfolyam: 2 óra/hét, gyakorlati óraszám: 74 óra, 13. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 32 óra, Elméleti szaktanterem, terep, lőtér 4 /

5 409/1.0/ Fegyver- és lőszertan Fegyverszerkezettani gyakorlat (sörétes és golyós vadászfegyverek, 30/ Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, fegyvertartozékok, marok lőfegyverek szerkezete). 40/ Információk önálló rendszerezése. Lőszertani gyakorlat (lőszerismeret, gyártástechnológia, 30/ Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban üzemlátogatás, házi lőszerkészítés). Vadászfegyverek készletezése, tárolása, hordása, karbantartása, hibaelhárítása, javítása. Vadászfegyverek belövése, szóráskép ellenőrzés (ellenőrző ballisztikai vizsgálatok, üzemlátogatás). Lőgyakorlat lőtéren golyós vadászfegyverrel, önvédelmi marok lőfegyverrel. Lőgyakorlat lőtéren sörétes vadászfegyverrel. Lőgyakorlat sörétes vadászfegyverrel. Lőgyakorlat golyós vadászfegyverrel, önvédelmi maroklőfegyverrel. A vadászlövészet versenyszabályainak megfelelő futóvad, állóvad, skeet, trap, toronykakas lőterek, illetőleg csatlakozó létesítmények pl. biztonsági berendezések, stb.megismerése. Ismerje a vadászfegyverek, marok lőfegyverek, fegyvertartozékok szerkezettanát. A fegyver, lőszer, készletezés, szállítás, hordás előírásait. Ismerje a vadászlőszereket. Ismerje a balesettel kapcsolatos teendőket. Tudja a karbantartás, ápolás, egyszerűbb javítás módját, technikáját. Értse a fegyvertörvények tartalmát, előírásait, a vadászfegyverek munkavédelmi biztonságtechnikai szabályait. Legyen képes a sörétes és golyós vadászfegyverek belövését elvégezni és ismertetni. Ismerje a célzás, lövés gyakorlatát. Értse a sport lövészet szabályait. Legyen képes elkészíteni a sport, vadász és szolgálati lőfegyverekkel kapcsolatos adminisztrációs teendőket. 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás 409 /1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás 11. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem Az istálló- és műtrágyázás hatásának vizsgálata. 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, A vetőmagok vizsgálata. 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, A zöldség- és szőlőtermesztés, valamint szőlőfeldolgozó és borászati 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, üzem tanulmányozása. 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A takarmányok mintavétele és vizsgálata. 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Metszeteken, modelleken szerkezeti felépítés és működési elv 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, tanulmányozása. Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott megfigyelés, elemzés. A munkatevékenységekről beszámolók, jegyzőkönyvek, egyszerű rajzok, táblázatos dokumentáció készítése. Ismerjék fel a szántóföldi növények vetőmagvait, el tudják végezni a vetőmagvak mintavételét és az értékmérő tulajdonságok (tisztasági %, ezermagtömeg, csirázási %, csirázási erély, hektolitertömeg, víztartalom) szabvány szerinti vizsgálatát. Ismerjék az őszi és tavaszi vetésű növények vetési műveleteit. Ismerjék fel a zöldségnövényeket, a szaporító és 5 /

6 termesztő berendezéseket, tudják megmutatni a zöldségfélék szaporítását, a termesztés módjait és az alapvető munkákat. Legyenek képesek megkülönböztetni megfigyelés alapján a különböző minőségű takarmányokat és kiválasztani az etetésre alkalmatlanokat. Tudják értelmezni a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit és később felhasználni a takarmányozás gyakorlatában é v f o l y a m 409 /1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás 12. évfolyam: 1óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás Öntözési és betakarítási munkák tanulmányozása. Termésbecslés. Takarmányok ismerete. Takarmányozási számítások elvégzése. Önálló adatgyűjtés, rendszerezés, értékelés, beszámoló készítés a valóságos mezőgazdasági termelővállalkozásokról. erdőgazdálkodási alapfogalmak, alapösszefüggések ismerete 40/ Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30/ Információk önálló rendszerezése 30/ Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban Ismerjék meg a növények betakarítási, tartósítási és tárolási munkáit, tudják meghatározni a betakarítási veszteségeket. 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás gyakorlat 409 /1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás gyakorlat 12. évfolyam: 6óra/hét, elméletigényes gyakorlati óra: 172 óra, csoportbontásban Laboratórium, terep Megfelelő mennyiségű és minőségű vadföldet művel. Kezeli a 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, legelőket (réteket) 20/Információk önálló rendszerezése, Legelőt, (rágót) erdőt alakít ki 20/Műveletek gyakorlása, 20/ Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással Ismeretek helyén való alkalmazása Módszeres munkavégzés Képes legyen következtetések levonására. Gyakorlati tapasztalataik alapján 6 /

7 rendszerezzék a takarmányelőkészítési, valamint az etetési és itatási módokat, technológiákat Élőhelygazdálkodás 12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem 409/1.0/ Fegyver- és lőszertan Magasleseket és egyéb leshelyeket készít és karbantart Sózókat készít és karbantart Ellenőrzi a mesterséges itatók meglétét és működőképességét Cserkelő- és erdei utakat készít és karbantart Vadkárelhárító kerítést készít és karbantart 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Tesztfeladat megoldása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Ismeretek helyén való alkalmazása Képes legyen következtetések levonására. Lőnyiladékot vág és karbantart Apró- és nagyvadbefogókat üzemeltet Élvefogó-csapdákat helyez ki Mesterséges vadtenyésztés eszközeit ellenőrzi és karbantartja Lucernaföldek, rétek gépi kaszálása előtti vadmentesítés elvégzése Kerítéselem beugrók, kiugrók létesítése Megelőzési munkák elvégzése a gépjármű -vad ütközés elhárítására Fácánkibocsátó helyek létesítése, üzemeltetése Árvíz, belvíz esetén vadmentés elvégzése, megszervezése Szoktató etetők létesítése a mezőgazdasági vadkár mérséklésére Megfelelő mennyiségű és minőségű vadföldet művel Forrásokat, természetes vízfolyásokat karbantart 7 /

8 Szükség esetén itatókat létesít Kezeli a legelőket (réteket) Legelőt, (rágót) erdőt alakít ki Vadbúvókat létesít Dagonyákat létesít és karbantart Földtulajdonosok hajlandósága esetén tájékoztatja őket az élőhelyfejlesztés lehetőségeiről 409/2.0/ Géptan-és műszaki ismeretek 12. évfolyam: 1óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem 267/2.4/ Gépészet alapjai Gépelemek: kötőelemek, kötések, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, hajtások Belső égésű motorok és elektromos berendezései 267/4.5/ Műszaki előkészítés Környezetvédelmi hatóságok. Szakmai és civil szervezetek. Pályázati alapismeretek: pályázati kiírás, pályázatfigyelés, pályázat megírásához szükséges adatok, pályázati adatlapok, csatolandó dokumentumok, pályázati források Sikeres pályázat és szerződéskötés Tervek típusai, tartalma, tervkészítés cselekvési programja, erőforrás-gazdálkodás 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Tesztfeladat megoldása, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2. s z a k k é p z é s i é v f o l y a m - s z a k m a i k é p z é s Ismerje és le tudja rajzolni a gépelemeket Ismerje a tengelykapcsolók típusait, működésüket. Ismerje a csapágyak típusait. Értse a belsőégésű motorok működését, környezeti hatásaikat Ismerje az elektromos berendezések típusait, működésüket.. Legyen képes megadott szempontok alapján egy kiírt pályázatot elemezni. Legyen képes folyamatos pályázatfigyelésre egy megadott témakörben.. Legyen képes kitölteni egy megadott pályázati adatlapot. Legyen képes egy választott témában pályázat írni. Legyen képes egy egyszerű szerződés megfogalmazására. 8 /

9 1 3. é v f o l y a m Vadgazdálkodás elmélet 180 óra, elméleti szaktanteremben 409/1.0/ Vadgazdaságtan Ellenőrzi a vadászterületen lévő utak állapotát és megszünteti a Ismerje a vadászterületet, annak hiányosságokat. Ellenőrzi a vadgazdálkodási berendezések meglétét berendezéseit, vadállományát. és állapotát. Folyamatosan bővíti a helyismeretét. Apasztja a Tudja azt a szakmai irányelvek kártékony vadat. Kóborló ebet, macskát ejt el. Ivararány-szabályozást alapján védeni, gondozni, végez. Vadlétszámbecslést végez. Szakszerűen selejtez. Vadászebet kezelni. szakszerűen tart, gondoz, kiképez és vezet. A trófeás vadállományról ismeretekkel rendelkezik. Árvizes területen vadmentés megszervezése. A vadállomány nagyságát úgy befolyásolja, hogy a területen előírt minimum és maximum között maradjon. 409/2.0/ Vadegészségtan Figyelemmel kíséri a vadállomány egészségi állapotát. Veszettség elleni immunizálásban vesz részt. Etetőhelyeket fertőtleníti. 409/3.0/ Vadtakarmányozás 409/4.0/ Állományhasznosítás 409/5.0/ Trófeakikészítés és bírálat Gondoskodik a vad takarmányozásáról. Megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tárol és helyez ki. Vaddisznó szórókat kezel. Elterelő etetést végez, és vadföldet létesít. Apasztja a kártékony vadat. Kóborló ebet, macskát elejt. Ivararány szabályozást végez. Szakszerűen selejtez. Vadlétszámbecslést végez.vadászebet szakszerűen tart, gondoz, kiképez és vezet. A trófeás vadállományról ismeretekkel rendelkezik. Ismerje a vadfajaink betegségeit, annak tüneteit, kezelési lehetőségeit. hatósági állatorvos hatáskörével. Tudja hogyan kell minimalizálni a betegségek megjelenésének valószínűségét. Ismerje az egészséges vadállomány fenntartásának feltételeit. Ismerje a takarmányfajtákat azok összetételét, vadfajaink tápanyagszükségletét, emésztési sajátosságait. Tudjon takarmányozási tervet készíteni. vadtakarmányozás berendezéseivel, azok üzemeltetésével populációdinamikai alapokkal, vadfajaink optimális ivararárányával. Ismerje a selejtezési szempontokat. Tudja mely módszerek alkalmasak a vadállomány becslésére Ismerje pontosan a vadfajaink trófeaalakulását. Legyen képes terepen bírálni, illetve trófeát kikészíteni. 9 /

10 409/6.0/ Vadbefogás, Vadbefogást tervez, vadbefogót üzemeltet. Megfelelő tervezés után Ismerje a vadbefogási telepítést végez. módszereket, azok eszközeit, és vadtelepítés használatát. Képes legyen megtervezni a különböző 409/7.0/ Vadkármegelőzés, vadkárbecslés 409/8.0/ Környezet és természetvédelem 409/9.0/ Mesterséges vadtenyésztés Figyelemmel kíséri a területen lévő erdő- és mezőgazdasági munkákat. Vadkárelhárító kerítések vadmentességének ellenőrzése. Villanypásztor-telepítése, karbantartása. Vadriasztó szerek kihelyezése. Szorosan együttműködik a földtulajdonossal a vadkár megelőzése érdekében. Erdei- és mezőgazdasági vadkárveszélyes helyeket derít fel. Vadkárelhárító vadászatot és befogást szervez. Vadkárelhárító berendezéseket létesít és üzemeltet. Kémiai vadriasztó szereket használ. Írásban tájékoztatja a közvetlen vadkárveszélyről a földtulajdonost. Szükség szerint "zöld hajtást" szervez. Vadkárnál szükség esetén szakértővel becslést végeztet. Kapcsolattartás a gazdálkodókkal a vadkármegelőzés érdekében. Védelmi szolgálatot lát el. Együttműködik a természetvédelmi hatósággal, a természetvédelmi őrrel. Kapcsolattartás más őrszolgálattal. Gondoskodik a vad nyugalmáról, (pl. védi az elletőhelyeket). Ellenőrzi a területen lévő gépkocsik és gyanús személyek mozgását Mesterséges vadtenyésztéssel kapcsolatos feladatokat lát el vadfajok befogását, és telepítését Tisztában van a vadfajok kárképeivel. Ismeri a vadkármegelőzés módjait, és eszközeit. Ismeri a vadkártérítés jogszabályi hátterét, a vadkárbecslés folyamatát. Tisztában van a természetvédelmi, környezetvédelmi irányelvekkel. Ezen hatóságok szervezeti felépítésével, működésével. Ismeri a zárttéri vadtartás technológiáit. Képes szakmai számítások elvégzésére Vadászat elmélet 234 óra, elméleti szaktanteremben Témakörök Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 409/1.0/ Vadászati állattan Felismeri az állatfajokat, és tudja a státuszukat. Tisztában van az Ismerje az állati test felépítését, állatfajok életmódjával működését. Tisztában van az állatfajok életmódjával státuszával, rendszertani 409/2.0/ Kynológia Vadászterület jellegének megfelelő kutyafajtát tart. Bevadássza, alkalmazza a vadászebet. A vadász által megsebzett vadat utánkeresi besorolásával kutyatartás technológiájával. Ismerje a vadászkutyafajtákat, azok betegségeit. Ismerje a vadászkutyák etológiáját bevadászásuk módszereit, eszközeit. 409/3.0/ Trófeát lebíráltatja. A vadász által megsebzett vadat utánkeresi. Társasvadászatok rendezéséről értesíti az illetékes hatóságot., vadásztatás szabályaival, megszervezésével, 10 /

11 Témakörök Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Vadászatszervezés Kapcsolattartás az állatorvosokkal. Társasvadászati esemény előtt a lebonyolításával. lőnyiladékok tisztításáról gondoskodik. Vadászvendég kísérésének a fegyverkezelésére ügyel mind a vendég mind a saját biztonsága érdekében. 409/4.0/ Baleset-, munka-, tűzvédelm Balesetvédelmi oktatást tart a vendégvadásznak. Ellenőrzi a biztonsági körzetek szerinti egyéni vadászatokat. A leállított vadászok lőirányait ismerteti, gondoskodik a balesetmentes lebonyolításról 409/5.0/ Ökológia Ismeri, ellenőrzi a vadászterületét. Az ott folyó munkákat felügyeli. Óvja a vadat, és annak élőhelyét 409/6.0/ Vadászat Betartja és betartatja a vadászat írott, íratlan és etikai szabályait Megszervezi és levezeti az egyéni és társas vadászatot Bérvadásztatásban részt vesz (kísérő, felvezető). Vadászat előtt próbalövést végeztet Felméri a vadász igényeit Szakszerűen elbírálja az elejtendő vadat. Kezeli a lőtt vadat. Terítéket készít. Szakszerűen kikészíti a trófeát. Trófeát lebíráltatja. Társasvadászatok rendezéséről értesíti az illetékes hatóságot. Kapcsolattartás az állatorvosokkal. Társasvadászati esemény előtt a lőnyiladékok tisztításáról gondoskodik. Vadászvendég kísérésének a fegyverkezelésére ügyel mind a vendég mind a saját biztonsága érdekében 409/1.0/ Üzemgazdálkodás és vezetés 409/2.0/ Munkaszervezéstan Ügyviteli feladatok végzése elmélet 64 óra, elméleti szaktanteremben munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzmegelőzési szabályokkal. Ezeket képes legyen előadni, a különböző szituációra alkalmazni Ismerje az ökológiai alapfogalmakat. Tudja az ökológiai rendszerek legfontosabb egységeit, illetve azok kapcsolatát. vadgazdálkodás jogi hátterével. Ismerje a vadászat módjait, és rendjét. Tudja a biztonságos vadászat lebonyolításának módját. Tudja hogyan kell kezelni a lőtt vadat Gazdaságosság, jövedelmezőség biztosítása. Vadászat ágazati piacgazdasági kapcsolatainak átlátása, ismerete. Végzett munkák elbírálása, alapfogalmakkal, ismerje azok értékelése, adminisztrálása. Ökológiai, ökonómiai összefüggések részterületeit, összefüggéseit.. ismerete. Egyéb tervezési, szervezési, vezetési, fejlesztési eljárások Lássa át a szervezési, értékelési ismerete, végrehajtása és végrehajtatása feladatokat Szolgálati naplót naprakészen vezet. Vadászati beírónaplót és teríték nyilvántartást naprakészen vezet. Vadászat előtt balesetvédelmi jegyzőkönyvet vesz fel. Útnyilvántartást vezet. Trófea bírálati jegyet tölt ki. Szükséges engedélyeket beszerzi (vadkár, vadászvendég stb.). Egyéni vadazonosító jel (krotália) -jegyzéket napra készen vezet. Munkafolyamatok alap- illetve közép szintű tervezése, előkészítése. Szakmájával kapcsolatos technológiai feladatok, munkaműveletek ismerete, alkalmazása. Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai és emberi támogatása, segítése. Vadegészségügy gyakorlati jelentőségének tudatosítása. Állományszabályozás, selejtezés szabályainak tervezésében való közreműködés és annak Ismerje a vadgazdálkodási bizonylatok, fajtáit. Legyen tisztában a középfokú feladatok tervezési, szervezési eljárásaival. Legyen képes szakmai számítások elvégzésére. 11 /

12 végrehajtatása és végrehajtása. Vadföldművelési terv kidolgozása 409/3.0/ Vadászati jog Szükség esetén feljelentést tesz a hatóságoknál. Szakmai fórumokon z évi vesz részt. LV. törvénnyel, és a vadgazdálkodást érintő egyéb törvényekkel, jogszabályokkal. 409/4.0/ Vadászati etika Megismeri, fenntartja és átadja a vadászhagyományokat. Ismerje vadászati hagyományainkat, kultúránkat, az írott és íratlan etikai szabályokat Vadgazdálkodás gyakorlat 198 óra, ebből 36 elméletigényes gyakorlat, elméleti szaktanteremben, gyakorlókertben 409/1.0/ Vadgazdaságtan Ellenőrzi a vadászterületen lévő utak állapotát és megszünteti a Ismerje a vadászterületet, annak hiányosságokat. Ellenőrzi a vadgazdálkodási berendezések meglétét berendezéseit, vadállományát. és állapotát. Folyamatosan bővíti a helyismeretét. Apasztja a Tudja azt a szakmai irányelvek kártékony vadat. Kóborló ebet, macskát ejt el. Ivararány-szabályozást alapján védeni, gondozni, végez. Vadlétszámbecslést végez. Szakszerűen selejtez. Vadászebet kezelni. Ismereteit rendszerezi, szakszerűen tart, gondoz, kiképez és vezet. A trófeás vadállományról képes ezeket a gyakorlatban ismeretekkel rendelkezik. Árvizes területen vadmentés bemutatni. Fejleszti képességeit, megszervezése. A vadállomány nagyságát úgy befolyásolja, hogy a önálló munkára képes. területen előírt minimum és maximum között maradjon. 409/2.0/ Vadegészségtan Figyelemmel kíséri a vadállomány egészségi állapotát. Veszettség elleni immunizálásban vesz részt. Etetőhelyeket fertőtleníti. 409/3.0/ Vadtakarmányozás Gondoskodik a vad takarmányozásáról. Megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tárol és helyez ki. Vaddisznó szórókat kezel. Elterelő etetést végez, és vadföldet létesít Ismerje a vadfajaink betegségeit, annak tüneteit, kezelési lehetőségeit. hatósági állatorvos hatáskörével. Tudja hogyan kell minimalizálni a betegségek megjelenésének valószínűségét. Ismerje az egészséges vadállomány fenntartásának feltételeit. Képes ismereteit kombinálni. Be tudja mutatni melyek a higéniai viszonyok biztosításának legfontosabb kritériumai. Ismerje a takarmányfajtákat azok összetételét, vadfajaink tápanyagszükségletét, emésztési sajátosságait. Tudjon takarmányozási tervet készíteni. 12 /

13 409/4.0/ Állományhasznosítás vadtakarmányozás berendezéseivel, azok üzemeltetésével. Legyen képes a megtanultakat a gyakorlatban alkalmazni, rendelkezzen az ehhez szükséges képességekkel, készségekkel. 409/5.0/ Trófeakikészítés és bírálat 409/6.0/ Vadbefogás, vadtelepítés 409/7.0/ Vadkármegelőzés, vadkárbecslés 409/8.0/ Környezet és természetvédelem Apasztja a kártékony vadat. Kóborló ebet, macskát elejt. Ivararány szabályozást végez. Szakszerűen selejtez. Vadlétszámbecslést végez A trófeás vadállományról ismeretekkel rendelkezik. Vadbefogást tervez, vadbefogót üzemeltet. Figyelemmel kíséri a területen lévő erdő- és mezőgazdasági munkákat. Vadkárelhárító kerítések vadmentességének ellenőrzése. Villanypásztor-telepítése, karbantartása. Vadriasztó szerek kihelyezése. Szorosan együttműködik a földtulajdonossal a vadkár megelőzése érdekében. Erdei- és mezőgazdasági vadkárveszélyes helyeket derít fel. Vadkárelhárító vadászatot és befogást szervez. Vadkárelhárító berendezéseket létesít és üzemeltet. Kémiai vadriasztó szereket használ. Írásban tájékoztatja a közvetlen vadkárveszélyről a földtulajdonost. Szükség szerint "zöld hajtást" szervez. Vadkárnál szükség esetén szakértővel becslést végeztet. Kapcsolattartás a gazdálkodókkal a vadkármegelőzés érdekében. Védelmi szolgálatot lát el. Együttműködik a természetvédelmi hatósággal, a természetvédelmi őrrel. Kapcsolattartás más őrszolgálattal. Gondoskodik a vad nyugalmáról, (pl. védi az elletőhelyeket). Ellenőrzi a területen lévő gépkocsik és gyanús személyek mozgását populációdinamikai alapokkal, vadfajaink optimális ivararárányával. Ismerje a selejtezési szempontokat. Tudja mely módszerek alkalmasak a vadállomány becslésére. Ismerje pontosan a vadfajaink trófeaalakulását. Legyen képes terepen bírálni, illetve trófeát kikészíteni. Mindezt a gyakorlat keretein belül be tudja mutatni. Tudja a kikészítés pontos módját, és ismerje ezek eszközeit. Tudja elbírálni a bemutatott trófeát. Ismerje a vadbefogási módszereket, azok eszközeit, és használatát. Képes legyen megtervezni a különböző vadfajok befogását, és telepítését. Legyen képes befogók megtervezésére, építésére, üzembehelyezésére Tisztában van a vadfajok kárképeivel, be tudja mutatni azokat. Ismeri a vadkármegelőzés módjait, és eszközeit. Ismeri a vadkártérítés jogszabályi hátterét, a vadkárbecslés folyamatát. Képes kiválasztani a legoptimálisabb megoldást adott helyzetben. Tisztában van a természetvédelmi, környezetvédelmi irányelvekkel. Ezen hatóságok szervezeti felépítésével,működésével. 13 /

14 409/9.0/ Mesterséges Mesterséges vadtenyésztéssel kapcsolatos feladatokat lát el Ismeri a zárttéri vadtartás technológiáit. Képes szakmai vadtenyésztés számítások elvégzésére. Képes az egyes műveletek bemutatására. Képes önálló munkavégzésre Vadászat gyakorlat 324 elméletigényes gyakorlat, elméleti szaktanteremben Témakörök Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 409/1.0/ Vadászati állattan Felismeri az állatfajokat, és tudja a státuszát. Tisztában van az Ismerje az állati test felépítését, állatfajok életmódjával működését. Tisztában van az állatfajok státuszával, rendszertani besorolásával. 409/2.0/ Kynológia Vadászterület jellegének megfelelő kutyafajtát tart. Bevadássza, alkalmazza a vadászebet. A vadász által megsebzett vadat utánkeresi 409/3.0/ Vadászatszervezés 409/4.0/ Baleset-, munka-, tűzvédelm Trófeát lebíráltatja. A vadász által megsebzett vadat utánkeresi. Társasvadászatok rendezéséről értesíti az illetékes hatóságot. Kapcsolattartás az állatorvosokkal. Társasvadászati esemény előtt a lőnyiladékok tisztításáról gondoskodik. Vadászvendég kísérésének a fegyverkezelésére ügyel mind a vendég mind a saját biztonsága érdekében. Balesetvédelmi oktatást tart a vendégvadásznak. Ellenőrzi a biztonsági körzetek szerinti egyéni vadászatokat. A leállított vadászok lőirányait ismerteti, gondoskodik a balesetmentes lebonyolításról 409/5.0/ Ökológia Ismeri, ellenőrzi a vadászterületét. Az ott folyó munkákat felügyeli. Óvja a vadat, és annak élőhelyét 409/6.0/ Vadászat Betartja és betartatja a vadászat írott, íratlan és etikai szabályait Megszervezi és levezeti az egyéni és társas vadászatot Bérvadásztatásban részt vesz (kísérő, felvezető). Vadászat előtt próbalövést végeztet. Felméri a vadász igényeit Szakszerűen elbírálja, kutyatartás technológiájával. Ismerje a vadászkutyafajtákat, azok betegségeit. Ismerje a vadászkutyák etológiáját bevadászásuk módszereit, eszközeit. vadásztatás szabályaival, megszervezésével, lebonyolításával. Legyen képes ismereteit összegezni, szükséges helyzetben rögtönözni. Legyen képes vadászat megszervezésére, az elsajátított ismereteit alkalmazva munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzmegelőzési szabályokkal. Ezeket képes legyen előadni, a különböző szituációkra alkalmazni Ismerje az ökológiai alapfogalmakat. Tudja az ökológiai rendszerek legfontosabb egységeit, illetve azok kapcsolatát. vadgazdálkodás jogi hátterével. Ismerje a vadászat módjait, és rendjét. Tudja a biztonságos 14 /

15 Témakörök Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei az elejtendő vadat. Kezeli a lőtt vadat. Terítéket készít. Szakszerűen vadászat lebonyolításának kikészíti a trófeát. Trófeát lebíráltatja. Társasvadászatok rendezéséről módját. Tudja hogyan kell értesíti az illetékes hatóságot. Kapcsolattartás az állatorvosokkal. kezelni a lőtt vadat Társasvadászati esemény előtt a lőnyiladékok tisztításáról gondoskodik. Vadászvendég kísérésének a fegyverkezelésére ügyel mind a vendég mind a saját biztonsága érdekében Ügyviteli feladatok végzése gyakorlat 128 óra, elméleti szaktanteremben 409/1.0/ Üzemgazdálkodás Gazdaságosság, jövedelmezőség biztosítása. Vadászat ágazati piacgazdasági kapcsolatainak átlátása, ismerete. Végzett munkák elbírálása, alapfogalmakkal, ismerje azok és vezetés értékelése, adminisztrálása. Ökológiai, ökonómiai összefüggések részterületeit, összefüggéseit.. ismerete. Egyéb tervezési, szervezési, vezetési, fejlesztési eljárások Lássa át a szervezési, értékelési ismerete, végrehajtása és végrehajtatása Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% feladatokat, képes legyen azok 409/2.0/ Szolgálati naplót naprakészen vezet. Vadászati beírónaplót és teríték nyilvántartást naprakészen vezet. Vadászat előtt balesetvédelmi Munkaszervezéstan jegyzőkönyvet vesz fel. Útnyilvántartást vezet. Trófea bírálati jegyet tölt ki. Szükséges engedélyeket beszerzi (vadkár, vadászvendég stb.). Egyéni vadazonosító jel (krotália) -jegyzéket napra készen vezet. Munkafolyamatok alap- illetve közép szintű tervezése, előkészítése. Szakmájával kapcsolatos technológiai feladatok, munkaműveletek ismerete, alkalmazása. Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai és emberi támogatása, segítése. Vadegészségügy gyakorlati jelentőségének tudatosítása. Állományszabályozás, selejtezés szabályainak tervezésében való közreműködés és annak végrehajtatása és végrehajtása. Vadföldművelési terv kidolgozása 409/3.0/ Vadászati jog Szükség esetén feljelentést tesz a hatóságoknál. Szakmai fórumokon vesz részt. 409/4.0/ Vadászati etika Megismeri, fenntartja és átadja a vadászhagyományokat. eredményeinek értékelésére. Ismerje a vadgazdálkodási bizonylatok, fajtáit. Tudja ezeket értelemszerűen, pontosan kitölteni középfokú feladatok tervezési, szervezési eljárásaival. Legyen képes szakmai számítások elvégzésére. z évi LV. törvénnyel, és a vadgazdálkodást érintő egyéb törvényekkel. Tudja összegezni ismereteit, és alkalmazni különböző helyzetekre. Ismerje vadászati hagyományainkat, kultúránkat, az írott és íratlan etikai szabályokat. Viselkedése kultúrált, öltözéke rendezett, időjárásnak, alkalomnak megfelelő. A szakmai nyelvet kelő mértékben használja 15 /

VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS

VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 625 01 0000 00 00

VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 625 01 0000 00 00 VADGAZDÁLKODÁSI TEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 625 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

OKJ Vadgazdálkodási technikus szakképesítés

OKJ Vadgazdálkodási technikus szakképesítés FM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat OKJ 54 625 01 Vadgazdálkodási

Részletesebben

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata:

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata: 1. A Ismertesse az egyéni vadászati módokat! Egyéni vadászati módok Egyéni vadászat során ejthető vadfajok Egyéni vadászat biztonsági előírásai Egyéni vadászat etikai előírásai 1. B Ismertesse a vadászaton

Részletesebben

Aranykalászos gazda moduljai

Aranykalászos gazda moduljai Aranykalászos gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS alap-szakképesítés szakmai követelménymoduljai

ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS alap-szakképesítés szakmai követelménymoduljai ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS alap-szakképesítés szakmai követelménymoduljai 0000-12 Erdészeti és alapismeretek Elhelyezi az erdő- és vadgazdálkodást az agrár ágazatban Elkülöníti az erdei növényeket

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat Tipus: = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel 1066 1254 1255 1256 1257 1259 Levegőtisztaság-védelmi adatok Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről Erdővédelmi kárbejelentő lap Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról

Részletesebben

Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő

Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő . A vadkárelhárítás gyakorlata A vadkár megelőzés, -elhárítás, vizsgálata a szakértő szemével A vadkár megelőzés, -elhárítás környezete, körülményei. Az egyes módszerek

Részletesebben

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait!

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! 1. Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! Információtartalom vázlata: - Az almos trágya összetétele - A bélsár összetétele és állatfajonkénti szárazanyagtartalma

Részletesebben

A vadegészségügy és vadgazdálkodás oktatása az állatorvos képzésben. Sótonyi Péter

A vadegészségügy és vadgazdálkodás oktatása az állatorvos képzésben. Sótonyi Péter A vadegészségügy és vadgazdálkodás oktatása az állatorvos képzésben Sótonyi Péter Szervezett formában 1973-tól fakultatív tantárgyként Állattani és Parazitológiai Tanszék Janisch Miklós (1922-2002) Főbb

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1.1. Név: 1.1.2. Telephely: 1.1.3. Azonosító (kódszám): - - - - 1.1.4. A vadászati jog hasznosítási formája: 1.1.5. A vadgazdálkodási

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

A 76. sorszámú Mezőgazdasági munkás megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 76. sorszámú Mezőgazdasági munkás megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 76. sorszámú Mezőgazdasági munkás megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 621 02 1.2.

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

Magyar Szakképzési Társaság

Magyar Szakképzési Társaság Magyar Szakképzési Társaság 999000 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Erdészeti szakmunkás..szakma OKJ SZÁMA: 31 623 01 1000 00 00 1/ 2/ 2008.szeptember 01 től Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK

Részletesebben

Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil:

Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil: Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Támogatást igényel Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére

Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére A 10250-12 azonosító számú Kézápolás megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Vendégfogadás, diagnosztizálás, kézápolás Manikűr 1. Manikűr

Részletesebben

Adózási alapismeretek tantárgy

Adózási alapismeretek tantárgy Adózási alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a.. /2008. számon kiadom.

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a.. /2008. számon kiadom. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2209-06/2 Szervezés és ellenőrzés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: munkaszervezés

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZÁMÍTÓGÉPES TAKARMÁNYOZÁSI RENDSZER KEZELŐJE (SERTÉS) 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési

Részletesebben

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL. Tisztelt Érdeklődő! Kedves Álláskereső!

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL. Tisztelt Érdeklődő! Kedves Álláskereső! LEVÉL Tisztelt Érdeklődő! Kedves Álláskereső! A Lenti Városüzemeltető Nonprofit Kft és konzorciumi partnerei a Mesterségek Tere modellprogram keretében új lehetőséget biztosítanak álláskeresők számára

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. V. Fejezet

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. V. Fejezet 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 V. Fejezet FELELŐSSÉG A VADKÁRÉRT, A VADÁSZHATÓ ÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁRÉRT, A VADÁSZATI KÁRÉRT, VALAMINT A VAD ELPUSZTÍTÁSÁVAL

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit.

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit. PROGRAM MEGNEVEZÉSE Mezőgazdasági kistermelés, biogazdálkodás I. MODUL MEGNEVEZÉSE Falusi életvitel-háztartás ökonómia Óraszám Témakör megnevezése Témakör részles feldolgozása Témakör célja Irodalom 1-2

Részletesebben

79/2004 (V.4.) FVM rendelet

79/2004 (V.4.) FVM rendelet 79/2004 (V.4.) FVM rendelet Nagyvadfajok gímszarvas dámszarvas őz, muflon, vaddisznó [szikaszarvas] LV/1996. (VI.16.) törvény vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról A földművelésügyi miniszter

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Erdő- és vadvédelmi koordinátor

Erdő- és vadvédelmi koordinátor KÉPZÉSI TEMATIKA EM-0114 Erdő- és vadvédelmi koordinátor 1. Képzés rövid leírása: A képzés elsődleges célja, gyarapítani önkéntes szakembergárdánkat azáltal, hogy az erdő- és a vadvédelemben alapvető jártasságot

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden részvevőjét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden részvevőjét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden részvevőjét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Előadásom témája az erdő és a vadgazdálkodás kapcsolatának jogi szabályozása. A vad védelméről a vadgazdálkodásról,

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0866-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az Agridiag-Dialecte rendszer használata során szerzett tapasztalataim és a továbbfejlesztés lehetőségei

Az Agridiag-Dialecte rendszer használata során szerzett tapasztalataim és a továbbfejlesztés lehetőségei Az Agridiag-Dialecte rendszer használata során szerzett tapasztalataim és a továbbfejlesztés lehetőségei Gyuricza Gyuláné Nedelkovics Judit Agrár-környezeti auditor próbaképzés-gödöllő 2014. április 15-16.

Részletesebben

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA BEVEZETŐ RÉSZ A Vadásztársaság 1980. december 29.-én vált le a Hevesi Nimród Vadásztársaságtól és alakult meg Tarnamérán TARNAMENTE Vadásztársaságként.

Részletesebben

VADÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

VADÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés VADÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése VADÁSZ Feladatok és tevékenységek A vadászat

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 12. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3141-10 Emelőgép kezelők speciális feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3141-10/2 dott emelőgép szerkezeti felépítése,

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A 6. sorszámú Aranykalászos gazda megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Aranykalászos gazda megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Aranykalászos gazda megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 621 02 1.2.

Részletesebben

r. Varga Gyula gím dám őz vaddisznó összesen Zselic Kaposvár Szántód Lábod Segesd Iharos Zsitfa Barcs SEFAG Zrt.

r. Varga Gyula gím dám őz vaddisznó összesen Zselic Kaposvár Szántód Lábod Segesd Iharos Zsitfa Barcs SEFAG Zrt. z üzemi vadgazdálkodás tervezése, jellemzői Költségek és hozamok a vadgazdálkodásban r. Varga Gyula % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 gím dám őz vaddisznó összesen Zselic Kaposvár Szántód Lábod Segesd

Részletesebben

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T Készült: 2010. október 16. 2 1.. /1/ A Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság, (továbbiakban VT.) 2010. október 16-án tartott közgyűlése által módosított Házi Szabályzat. /2/ Jelen

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 6262 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

Mezőgazdasági technikus moduljai

Mezőgazdasági technikus moduljai Mezőgazdasági technikus moduljai 935. A Vállalkozási, kereskedelmi alapok megnevezésű, 10960-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Megtervezi a vállalkozását Ismeri az őstermelői tevékenység

Részletesebben

A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb

A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb Dr. Kadocsa László A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb munkafunkciójának megtanítása. A technikai

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére. (2010 szeptember) Dr.

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére. (2010 szeptember) Dr. SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR VADVILÁG MEGŐRZÉSI INTÉZET 2103 GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 TEL:(28) 522 086 FAX:(28) 420 189 E-MAIL: S.CSANYI@GMAIL.COM Szakdolgozatok javasolt

Részletesebben

V A D V I L Á G M E G Ő R Z É S I I N T É Z E T

V A D V I L Á G M E G Ő R Z É S I I N T É Z E T V A D V I L Á G M E G Ő R Z É S I I N T É Z E T Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 2103 Gödöllő telefon: 28-522086, fax: 28-420189, email: css@ns.vvt.gau.hu Szakdolgozatok javasolt

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

Elmélet: 1139 Budapest Frangepán u. 19. Gyakorlat: Vác mellett található gazdaságban szombat, vasárnap 9:00-17:30 (4 hétvége)

Elmélet: 1139 Budapest Frangepán u. 19. Gyakorlat: Vác mellett található gazdaságban szombat, vasárnap 9:00-17:30 (4 hétvége) Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-03 Ütemezés: Időtartam: Helyszín: Tanfolyami napok: Oktatás díja egy összegben: Intenzív 2 hónap Elmélet: 1139 Budapest Frangepán u. 19. Gyakorlat: Vác

Részletesebben

a(z) VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

a(z) VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 55 853 02 VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA

13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA 2004. 13/A TŰZOLTÁSRA

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 2.94.4. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 AZ 1 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTAMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (a szakmairány megjelölésével) HATÁRRENDÉSZETI RENDŐR szakmairány SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre: VASÚTI PÁLYAMUNKÁS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a.. /2008. számon kiadom.

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a.. /2008. számon kiadom. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3112-08/1 Mezőgazdasági alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN. Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt,

A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN. Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt, A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN BEISKOLÁZÁSI NYÍLT NAPOT RENDEZÜNK 2016. október 19-én 8:30 tól kezdődően és 2016. november 15-én 8:30 tól kezdődően Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az

Részletesebben