Vadgazdálkodási technikus szakképesítés helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vadgazdálkodási technikus szakképesítés helyi tanterve"

Átírás

1 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás A mezőgazdasági termelés jelentősége A mezőgazdaság főbb ágazatai A mezőgazdasági termelés Vadgazdálkodási technikus szakképesítés helyi tanterve Szakmai orientáció 9. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei A mezőgazdasági (növénytermesztési, állattenyésztési, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, kertészeti) termelés jelentősége, jelene és jövője hazánkban. 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A mezőgazdasági ágazatok csoportosítása: a növénytermesztési és az 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, állattenyésztési ágazatok összetétele, jelentősége, a termesztett, te A 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, meteorológia tudománya, feladata, szervezete. Általános tenyésztett 10/Tesztfeladat megoldása, fajok; a kertészet jelentősége, a termesztett fajok. 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, A gazdasági állatok eredete, háziasítása. Az állattenyésztés és állattartás fogalma, nemzetgazdasági és üzemi jelentősége. A gazdasági állatok rendszerezése: faj, fajta, fajtaváltozatok. A fajták csoportosítása. A fajtatisztaság, a telivér, a félvér fogalma. Tenyészet, törzstenyészet, zárttenyészet. Törzs, család, vérvonal, vonal, populáció. Hasznosítási típusok. 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás Szakmai orientációs gyakorlat 9. évfolyam végén: 30óra/hét, gyakorlati óraszám: 30 óra, szaktanterem, terep A tanulók tudják megfogalmazni a mezőgazdasági (növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti) termelés hazai jelentőségét, helyzetét. Legyenek képesek csoportosítani a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti ágazatokat összetétel és termesztett fajok szerint. Az önállóan végrehajtott adatgyűjtés, megfigyelés, tapasztalatszerzés, tájékozódás, az elemzések, értékelések, eredmények ismertetése élőszóban, rajzi és szöveges dokumentálása írásban, számítástechnikai formában. Meteorológiai adatok folyamatos megfigyelése, gyűjtése, értékelése, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, mérőeszközök használata. 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, Látogatandó területek: szántóföldi növénytermesztés, 20/Műveletek gyakorlása, ültetvények, állattartó telepek, kertészetek (szőlő, gyümölcs, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, zöldség), tanműhelyek, tangazdaságok. 10/Tesztfeladat megoldása, Talajvizsgálatok végrehajtása. Talajrendszertani gyakorlat. 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Ismerjék fel az egyes mezőgazdasági szakmákban látott műveleteket. Készítsenek üzemlátogatásokról, más tapasztalataikról megadott szempontok alapján beszámolót. Legyenek képesek a különböző mérőeszközökkel az alapvető mérési feladatokat elvégezni. 1 /

2 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás 1 0. é v f o l y a m Szakmai orientáció 10. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem A talaj termékenységét befolyásoló agrotechnikai eljárások 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, összefüggései. 10/Tesztfeladat megoldása, A talajművelési rendszerek fogalma, csoportosítása. 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, A fontosabb földművelési rendszerek. A helyes növényi sorrend 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, irányelvei A fontosabb földművelési rendszerek. A helyes növényi 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, sorrend irányelvei. 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Az állati test. Mozgásszervek, Emésztőkészülék, Neurohormonális szabályozás, Ivarszervek rendszere Kötő gépelemek. Forgómozgást közvetítő gépelemek. Erőátviteli gépelemek. Csövek, szerelvények. Fékek, rugók. Energiahordozók és felhasználásuk Belső égésű motorok Információk az agrárgazdaságról Különböztessék meg a talajművelési alapműveleteket és a különböző talajművelő eszközök munkáját. Képesek legyenek elbírálni, hogy a különböző vetési idejű növények alá milyen talaj-előkészítési eljárásokkal és eszközökkel lehet a legkevesebb energiafelhasználással előkészíteni a talajt vetésre. Legyenek képesek megnevezni a csontváz részeit. Tudjanak különbséget tenni az egyes fajok emésztőkészülékének felépítése és működése között. Ismerjék fel a kötő gépelemeket és a különböző hajtásmódokat. Értsék a tengelykapcsolók és erőátviteli gépelemek működését. Hasonlítsák össze energiatakarékossági és környezetvédelmi szempontból az energiahordozókat. Értsék a belső égésű motorok működési elvét, ismerjék fel főbb szerkezeti elemeit. Tájékozódás a munkaerőpiacon A tanulókban tudatosuljanak az agrárgazdaság pályaalkalmassági feltételei és a munkakörülmények. 2 /

3 Szakmai orientációs gyakorlat 10. évfolyam végén: 30óra/hét, gyakorlati óraszám: 30 óra, szaktanterem, terep 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás A talajmunkák tanulmányozása. A tavaszi vetésű növények tavaszi talajmunkáinak tanulmányozása. A szántóföldi növények elő- és utóveteményeinek tanulmányozása. Területmérési gyakorlatok. Az állati szervezet csontjainak megismerése. Testtájak megismerése. Az izmok, az emésztőkészülék és az ivarszervek felépítésének tanulmányozása emlős és madár boncolással (esetleg vágóhídi látogatáson is). Az emésztéssel és szaporodással kapcsolatos élettani megfigyelések és adatok gyűjtése 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Legyenek képesek elbírálni a szántást és vetőágyat A faji sajátosságaik alapján ismerjék fel az egyes állatfajokat é v f o l y a m 409/1.0/ Fegyver- és lőszertan 11. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem. 3 /

4 409/1.0/ Fegyver- és lőszertan Fegyverszerkezettan (sörétes és golyós vadászfegyverek, 10/ Információk önálló rendszerezése. fegyvertartozékok, marok lőfegyverek szerkezete). 10/ Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban Lőszertan (lőszerismeret, gyártástechnológia, üzemlátogatás, házi 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, lőszerkészítés). 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, Vadászfegyverek készletezése, tárolása, hordása, karbantartása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, hibaelhárítása, javítása. 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Vadászfegyverek belövése, szóráskép ellenőrzés. 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A vadászlövészet versenyszabályainak megfelelő futóvad, állóvad, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, skeet, trap, toronykakas lőterek, illetőleg csatlakozó létesítmények pl. biztonsági berendezések, stb.megismerése. Ismerje a vadászfegyverek, marok lőfegyverek, fegyvertartozékok szerkezettanát. A fegyver, lőszer, készletezés, szállítás, hordás előírásait. Ismerje a vadászlőszereket. Ismerje a balesettel kapcsolatos teendőket. Tudja a karbantartás, ápolás, egyszerűbb javítás módját, technikáját. Értse a fegyvertörvények tartalmát, előírásait, a vadászfegyverek munkavédelmi biztonságtechnikai szabályait. Legyen képes a sörétes és golyós vadászfegyverek belövését elvégezni és ismertetni. Ismerje a célzás, lövés gyakorlatát. Értse a sport lövészet szabályait. Legyen képes elkészíteni a sport, vadász és szolgálati lőfegyverekkel kapcsolatos adminisztrációs teendőket. 409/1.0/ Fegyver- és lőszertan gyakorlat 11. évfolyam: 2 óra/hét, gyakorlati óraszám: 74 óra, 13. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 32 óra, Elméleti szaktanterem, terep, lőtér 4 /

5 409/1.0/ Fegyver- és lőszertan Fegyverszerkezettani gyakorlat (sörétes és golyós vadászfegyverek, 30/ Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, fegyvertartozékok, marok lőfegyverek szerkezete). 40/ Információk önálló rendszerezése. Lőszertani gyakorlat (lőszerismeret, gyártástechnológia, 30/ Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban üzemlátogatás, házi lőszerkészítés). Vadászfegyverek készletezése, tárolása, hordása, karbantartása, hibaelhárítása, javítása. Vadászfegyverek belövése, szóráskép ellenőrzés (ellenőrző ballisztikai vizsgálatok, üzemlátogatás). Lőgyakorlat lőtéren golyós vadászfegyverrel, önvédelmi marok lőfegyverrel. Lőgyakorlat lőtéren sörétes vadászfegyverrel. Lőgyakorlat sörétes vadászfegyverrel. Lőgyakorlat golyós vadászfegyverrel, önvédelmi maroklőfegyverrel. A vadászlövészet versenyszabályainak megfelelő futóvad, állóvad, skeet, trap, toronykakas lőterek, illetőleg csatlakozó létesítmények pl. biztonsági berendezések, stb.megismerése. Ismerje a vadászfegyverek, marok lőfegyverek, fegyvertartozékok szerkezettanát. A fegyver, lőszer, készletezés, szállítás, hordás előírásait. Ismerje a vadászlőszereket. Ismerje a balesettel kapcsolatos teendőket. Tudja a karbantartás, ápolás, egyszerűbb javítás módját, technikáját. Értse a fegyvertörvények tartalmát, előírásait, a vadászfegyverek munkavédelmi biztonságtechnikai szabályait. Legyen képes a sörétes és golyós vadászfegyverek belövését elvégezni és ismertetni. Ismerje a célzás, lövés gyakorlatát. Értse a sport lövészet szabályait. Legyen képes elkészíteni a sport, vadász és szolgálati lőfegyverekkel kapcsolatos adminisztrációs teendőket. 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás 409 /1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás 11. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem Az istálló- és műtrágyázás hatásának vizsgálata. 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, A vetőmagok vizsgálata. 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, A zöldség- és szőlőtermesztés, valamint szőlőfeldolgozó és borászati 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, üzem tanulmányozása. 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A takarmányok mintavétele és vizsgálata. 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Metszeteken, modelleken szerkezeti felépítés és működési elv 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, tanulmányozása. Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott megfigyelés, elemzés. A munkatevékenységekről beszámolók, jegyzőkönyvek, egyszerű rajzok, táblázatos dokumentáció készítése. Ismerjék fel a szántóföldi növények vetőmagvait, el tudják végezni a vetőmagvak mintavételét és az értékmérő tulajdonságok (tisztasági %, ezermagtömeg, csirázási %, csirázási erély, hektolitertömeg, víztartalom) szabvány szerinti vizsgálatát. Ismerjék az őszi és tavaszi vetésű növények vetési műveleteit. Ismerjék fel a zöldségnövényeket, a szaporító és 5 /

6 termesztő berendezéseket, tudják megmutatni a zöldségfélék szaporítását, a termesztés módjait és az alapvető munkákat. Legyenek képesek megkülönböztetni megfigyelés alapján a különböző minőségű takarmányokat és kiválasztani az etetésre alkalmatlanokat. Tudják értelmezni a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit és később felhasználni a takarmányozás gyakorlatában é v f o l y a m 409 /1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás 12. évfolyam: 1óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás Öntözési és betakarítási munkák tanulmányozása. Termésbecslés. Takarmányok ismerete. Takarmányozási számítások elvégzése. Önálló adatgyűjtés, rendszerezés, értékelés, beszámoló készítés a valóságos mezőgazdasági termelővállalkozásokról. erdőgazdálkodási alapfogalmak, alapösszefüggések ismerete 40/ Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30/ Információk önálló rendszerezése 30/ Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban Ismerjék meg a növények betakarítási, tartósítási és tárolási munkáit, tudják meghatározni a betakarítási veszteségeket. 409/1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás gyakorlat 409 /1.0/ Mező- és erdőgazdálkodás gyakorlat 12. évfolyam: 6óra/hét, elméletigényes gyakorlati óra: 172 óra, csoportbontásban Laboratórium, terep Megfelelő mennyiségű és minőségű vadföldet művel. Kezeli a 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, legelőket (réteket) 20/Információk önálló rendszerezése, Legelőt, (rágót) erdőt alakít ki 20/Műveletek gyakorlása, 20/ Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással Ismeretek helyén való alkalmazása Módszeres munkavégzés Képes legyen következtetések levonására. Gyakorlati tapasztalataik alapján 6 /

7 rendszerezzék a takarmányelőkészítési, valamint az etetési és itatási módokat, technológiákat Élőhelygazdálkodás 12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem 409/1.0/ Fegyver- és lőszertan Magasleseket és egyéb leshelyeket készít és karbantart Sózókat készít és karbantart Ellenőrzi a mesterséges itatók meglétét és működőképességét Cserkelő- és erdei utakat készít és karbantart Vadkárelhárító kerítést készít és karbantart 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Tesztfeladat megoldása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Ismeretek helyén való alkalmazása Képes legyen következtetések levonására. Lőnyiladékot vág és karbantart Apró- és nagyvadbefogókat üzemeltet Élvefogó-csapdákat helyez ki Mesterséges vadtenyésztés eszközeit ellenőrzi és karbantartja Lucernaföldek, rétek gépi kaszálása előtti vadmentesítés elvégzése Kerítéselem beugrók, kiugrók létesítése Megelőzési munkák elvégzése a gépjármű -vad ütközés elhárítására Fácánkibocsátó helyek létesítése, üzemeltetése Árvíz, belvíz esetén vadmentés elvégzése, megszervezése Szoktató etetők létesítése a mezőgazdasági vadkár mérséklésére Megfelelő mennyiségű és minőségű vadföldet művel Forrásokat, természetes vízfolyásokat karbantart 7 /

8 Szükség esetén itatókat létesít Kezeli a legelőket (réteket) Legelőt, (rágót) erdőt alakít ki Vadbúvókat létesít Dagonyákat létesít és karbantart Földtulajdonosok hajlandósága esetén tájékoztatja őket az élőhelyfejlesztés lehetőségeiről 409/2.0/ Géptan-és műszaki ismeretek 12. évfolyam: 1óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra, osztálykeretben Elméleti szaktanterem 267/2.4/ Gépészet alapjai Gépelemek: kötőelemek, kötések, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, hajtások Belső égésű motorok és elektromos berendezései 267/4.5/ Műszaki előkészítés Környezetvédelmi hatóságok. Szakmai és civil szervezetek. Pályázati alapismeretek: pályázati kiírás, pályázatfigyelés, pályázat megírásához szükséges adatok, pályázati adatlapok, csatolandó dokumentumok, pályázati források Sikeres pályázat és szerződéskötés Tervek típusai, tartalma, tervkészítés cselekvési programja, erőforrás-gazdálkodás 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 10/Tesztfeladat megoldása, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2. s z a k k é p z é s i é v f o l y a m - s z a k m a i k é p z é s Ismerje és le tudja rajzolni a gépelemeket Ismerje a tengelykapcsolók típusait, működésüket. Ismerje a csapágyak típusait. Értse a belsőégésű motorok működését, környezeti hatásaikat Ismerje az elektromos berendezések típusait, működésüket.. Legyen képes megadott szempontok alapján egy kiírt pályázatot elemezni. Legyen képes folyamatos pályázatfigyelésre egy megadott témakörben.. Legyen képes kitölteni egy megadott pályázati adatlapot. Legyen képes egy választott témában pályázat írni. Legyen képes egy egyszerű szerződés megfogalmazására. 8 /

9 1 3. é v f o l y a m Vadgazdálkodás elmélet 180 óra, elméleti szaktanteremben 409/1.0/ Vadgazdaságtan Ellenőrzi a vadászterületen lévő utak állapotát és megszünteti a Ismerje a vadászterületet, annak hiányosságokat. Ellenőrzi a vadgazdálkodási berendezések meglétét berendezéseit, vadállományát. és állapotát. Folyamatosan bővíti a helyismeretét. Apasztja a Tudja azt a szakmai irányelvek kártékony vadat. Kóborló ebet, macskát ejt el. Ivararány-szabályozást alapján védeni, gondozni, végez. Vadlétszámbecslést végez. Szakszerűen selejtez. Vadászebet kezelni. szakszerűen tart, gondoz, kiképez és vezet. A trófeás vadállományról ismeretekkel rendelkezik. Árvizes területen vadmentés megszervezése. A vadállomány nagyságát úgy befolyásolja, hogy a területen előírt minimum és maximum között maradjon. 409/2.0/ Vadegészségtan Figyelemmel kíséri a vadállomány egészségi állapotát. Veszettség elleni immunizálásban vesz részt. Etetőhelyeket fertőtleníti. 409/3.0/ Vadtakarmányozás 409/4.0/ Állományhasznosítás 409/5.0/ Trófeakikészítés és bírálat Gondoskodik a vad takarmányozásáról. Megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tárol és helyez ki. Vaddisznó szórókat kezel. Elterelő etetést végez, és vadföldet létesít. Apasztja a kártékony vadat. Kóborló ebet, macskát elejt. Ivararány szabályozást végez. Szakszerűen selejtez. Vadlétszámbecslést végez.vadászebet szakszerűen tart, gondoz, kiképez és vezet. A trófeás vadállományról ismeretekkel rendelkezik. Ismerje a vadfajaink betegségeit, annak tüneteit, kezelési lehetőségeit. hatósági állatorvos hatáskörével. Tudja hogyan kell minimalizálni a betegségek megjelenésének valószínűségét. Ismerje az egészséges vadállomány fenntartásának feltételeit. Ismerje a takarmányfajtákat azok összetételét, vadfajaink tápanyagszükségletét, emésztési sajátosságait. Tudjon takarmányozási tervet készíteni. vadtakarmányozás berendezéseivel, azok üzemeltetésével populációdinamikai alapokkal, vadfajaink optimális ivararárányával. Ismerje a selejtezési szempontokat. Tudja mely módszerek alkalmasak a vadállomány becslésére Ismerje pontosan a vadfajaink trófeaalakulását. Legyen képes terepen bírálni, illetve trófeát kikészíteni. 9 /

10 409/6.0/ Vadbefogás, Vadbefogást tervez, vadbefogót üzemeltet. Megfelelő tervezés után Ismerje a vadbefogási telepítést végez. módszereket, azok eszközeit, és vadtelepítés használatát. Képes legyen megtervezni a különböző 409/7.0/ Vadkármegelőzés, vadkárbecslés 409/8.0/ Környezet és természetvédelem 409/9.0/ Mesterséges vadtenyésztés Figyelemmel kíséri a területen lévő erdő- és mezőgazdasági munkákat. Vadkárelhárító kerítések vadmentességének ellenőrzése. Villanypásztor-telepítése, karbantartása. Vadriasztó szerek kihelyezése. Szorosan együttműködik a földtulajdonossal a vadkár megelőzése érdekében. Erdei- és mezőgazdasági vadkárveszélyes helyeket derít fel. Vadkárelhárító vadászatot és befogást szervez. Vadkárelhárító berendezéseket létesít és üzemeltet. Kémiai vadriasztó szereket használ. Írásban tájékoztatja a közvetlen vadkárveszélyről a földtulajdonost. Szükség szerint "zöld hajtást" szervez. Vadkárnál szükség esetén szakértővel becslést végeztet. Kapcsolattartás a gazdálkodókkal a vadkármegelőzés érdekében. Védelmi szolgálatot lát el. Együttműködik a természetvédelmi hatósággal, a természetvédelmi őrrel. Kapcsolattartás más őrszolgálattal. Gondoskodik a vad nyugalmáról, (pl. védi az elletőhelyeket). Ellenőrzi a területen lévő gépkocsik és gyanús személyek mozgását Mesterséges vadtenyésztéssel kapcsolatos feladatokat lát el vadfajok befogását, és telepítését Tisztában van a vadfajok kárképeivel. Ismeri a vadkármegelőzés módjait, és eszközeit. Ismeri a vadkártérítés jogszabályi hátterét, a vadkárbecslés folyamatát. Tisztában van a természetvédelmi, környezetvédelmi irányelvekkel. Ezen hatóságok szervezeti felépítésével, működésével. Ismeri a zárttéri vadtartás technológiáit. Képes szakmai számítások elvégzésére Vadászat elmélet 234 óra, elméleti szaktanteremben Témakörök Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 409/1.0/ Vadászati állattan Felismeri az állatfajokat, és tudja a státuszukat. Tisztában van az Ismerje az állati test felépítését, állatfajok életmódjával működését. Tisztában van az állatfajok életmódjával státuszával, rendszertani 409/2.0/ Kynológia Vadászterület jellegének megfelelő kutyafajtát tart. Bevadássza, alkalmazza a vadászebet. A vadász által megsebzett vadat utánkeresi besorolásával kutyatartás technológiájával. Ismerje a vadászkutyafajtákat, azok betegségeit. Ismerje a vadászkutyák etológiáját bevadászásuk módszereit, eszközeit. 409/3.0/ Trófeát lebíráltatja. A vadász által megsebzett vadat utánkeresi. Társasvadászatok rendezéséről értesíti az illetékes hatóságot., vadásztatás szabályaival, megszervezésével, 10 /

11 Témakörök Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Vadászatszervezés Kapcsolattartás az állatorvosokkal. Társasvadászati esemény előtt a lebonyolításával. lőnyiladékok tisztításáról gondoskodik. Vadászvendég kísérésének a fegyverkezelésére ügyel mind a vendég mind a saját biztonsága érdekében. 409/4.0/ Baleset-, munka-, tűzvédelm Balesetvédelmi oktatást tart a vendégvadásznak. Ellenőrzi a biztonsági körzetek szerinti egyéni vadászatokat. A leállított vadászok lőirányait ismerteti, gondoskodik a balesetmentes lebonyolításról 409/5.0/ Ökológia Ismeri, ellenőrzi a vadászterületét. Az ott folyó munkákat felügyeli. Óvja a vadat, és annak élőhelyét 409/6.0/ Vadászat Betartja és betartatja a vadászat írott, íratlan és etikai szabályait Megszervezi és levezeti az egyéni és társas vadászatot Bérvadásztatásban részt vesz (kísérő, felvezető). Vadászat előtt próbalövést végeztet Felméri a vadász igényeit Szakszerűen elbírálja az elejtendő vadat. Kezeli a lőtt vadat. Terítéket készít. Szakszerűen kikészíti a trófeát. Trófeát lebíráltatja. Társasvadászatok rendezéséről értesíti az illetékes hatóságot. Kapcsolattartás az állatorvosokkal. Társasvadászati esemény előtt a lőnyiladékok tisztításáról gondoskodik. Vadászvendég kísérésének a fegyverkezelésére ügyel mind a vendég mind a saját biztonsága érdekében 409/1.0/ Üzemgazdálkodás és vezetés 409/2.0/ Munkaszervezéstan Ügyviteli feladatok végzése elmélet 64 óra, elméleti szaktanteremben munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzmegelőzési szabályokkal. Ezeket képes legyen előadni, a különböző szituációra alkalmazni Ismerje az ökológiai alapfogalmakat. Tudja az ökológiai rendszerek legfontosabb egységeit, illetve azok kapcsolatát. vadgazdálkodás jogi hátterével. Ismerje a vadászat módjait, és rendjét. Tudja a biztonságos vadászat lebonyolításának módját. Tudja hogyan kell kezelni a lőtt vadat Gazdaságosság, jövedelmezőség biztosítása. Vadászat ágazati piacgazdasági kapcsolatainak átlátása, ismerete. Végzett munkák elbírálása, alapfogalmakkal, ismerje azok értékelése, adminisztrálása. Ökológiai, ökonómiai összefüggések részterületeit, összefüggéseit.. ismerete. Egyéb tervezési, szervezési, vezetési, fejlesztési eljárások Lássa át a szervezési, értékelési ismerete, végrehajtása és végrehajtatása feladatokat Szolgálati naplót naprakészen vezet. Vadászati beírónaplót és teríték nyilvántartást naprakészen vezet. Vadászat előtt balesetvédelmi jegyzőkönyvet vesz fel. Útnyilvántartást vezet. Trófea bírálati jegyet tölt ki. Szükséges engedélyeket beszerzi (vadkár, vadászvendég stb.). Egyéni vadazonosító jel (krotália) -jegyzéket napra készen vezet. Munkafolyamatok alap- illetve közép szintű tervezése, előkészítése. Szakmájával kapcsolatos technológiai feladatok, munkaműveletek ismerete, alkalmazása. Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai és emberi támogatása, segítése. Vadegészségügy gyakorlati jelentőségének tudatosítása. Állományszabályozás, selejtezés szabályainak tervezésében való közreműködés és annak Ismerje a vadgazdálkodási bizonylatok, fajtáit. Legyen tisztában a középfokú feladatok tervezési, szervezési eljárásaival. Legyen képes szakmai számítások elvégzésére. 11 /

12 végrehajtatása és végrehajtása. Vadföldművelési terv kidolgozása 409/3.0/ Vadászati jog Szükség esetén feljelentést tesz a hatóságoknál. Szakmai fórumokon z évi vesz részt. LV. törvénnyel, és a vadgazdálkodást érintő egyéb törvényekkel, jogszabályokkal. 409/4.0/ Vadászati etika Megismeri, fenntartja és átadja a vadászhagyományokat. Ismerje vadászati hagyományainkat, kultúránkat, az írott és íratlan etikai szabályokat Vadgazdálkodás gyakorlat 198 óra, ebből 36 elméletigényes gyakorlat, elméleti szaktanteremben, gyakorlókertben 409/1.0/ Vadgazdaságtan Ellenőrzi a vadászterületen lévő utak állapotát és megszünteti a Ismerje a vadászterületet, annak hiányosságokat. Ellenőrzi a vadgazdálkodási berendezések meglétét berendezéseit, vadállományát. és állapotát. Folyamatosan bővíti a helyismeretét. Apasztja a Tudja azt a szakmai irányelvek kártékony vadat. Kóborló ebet, macskát ejt el. Ivararány-szabályozást alapján védeni, gondozni, végez. Vadlétszámbecslést végez. Szakszerűen selejtez. Vadászebet kezelni. Ismereteit rendszerezi, szakszerűen tart, gondoz, kiképez és vezet. A trófeás vadállományról képes ezeket a gyakorlatban ismeretekkel rendelkezik. Árvizes területen vadmentés bemutatni. Fejleszti képességeit, megszervezése. A vadállomány nagyságát úgy befolyásolja, hogy a önálló munkára képes. területen előírt minimum és maximum között maradjon. 409/2.0/ Vadegészségtan Figyelemmel kíséri a vadállomány egészségi állapotát. Veszettség elleni immunizálásban vesz részt. Etetőhelyeket fertőtleníti. 409/3.0/ Vadtakarmányozás Gondoskodik a vad takarmányozásáról. Megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tárol és helyez ki. Vaddisznó szórókat kezel. Elterelő etetést végez, és vadföldet létesít Ismerje a vadfajaink betegségeit, annak tüneteit, kezelési lehetőségeit. hatósági állatorvos hatáskörével. Tudja hogyan kell minimalizálni a betegségek megjelenésének valószínűségét. Ismerje az egészséges vadállomány fenntartásának feltételeit. Képes ismereteit kombinálni. Be tudja mutatni melyek a higéniai viszonyok biztosításának legfontosabb kritériumai. Ismerje a takarmányfajtákat azok összetételét, vadfajaink tápanyagszükségletét, emésztési sajátosságait. Tudjon takarmányozási tervet készíteni. 12 /

13 409/4.0/ Állományhasznosítás vadtakarmányozás berendezéseivel, azok üzemeltetésével. Legyen képes a megtanultakat a gyakorlatban alkalmazni, rendelkezzen az ehhez szükséges képességekkel, készségekkel. 409/5.0/ Trófeakikészítés és bírálat 409/6.0/ Vadbefogás, vadtelepítés 409/7.0/ Vadkármegelőzés, vadkárbecslés 409/8.0/ Környezet és természetvédelem Apasztja a kártékony vadat. Kóborló ebet, macskát elejt. Ivararány szabályozást végez. Szakszerűen selejtez. Vadlétszámbecslést végez A trófeás vadállományról ismeretekkel rendelkezik. Vadbefogást tervez, vadbefogót üzemeltet. Figyelemmel kíséri a területen lévő erdő- és mezőgazdasági munkákat. Vadkárelhárító kerítések vadmentességének ellenőrzése. Villanypásztor-telepítése, karbantartása. Vadriasztó szerek kihelyezése. Szorosan együttműködik a földtulajdonossal a vadkár megelőzése érdekében. Erdei- és mezőgazdasági vadkárveszélyes helyeket derít fel. Vadkárelhárító vadászatot és befogást szervez. Vadkárelhárító berendezéseket létesít és üzemeltet. Kémiai vadriasztó szereket használ. Írásban tájékoztatja a közvetlen vadkárveszélyről a földtulajdonost. Szükség szerint "zöld hajtást" szervez. Vadkárnál szükség esetén szakértővel becslést végeztet. Kapcsolattartás a gazdálkodókkal a vadkármegelőzés érdekében. Védelmi szolgálatot lát el. Együttműködik a természetvédelmi hatósággal, a természetvédelmi őrrel. Kapcsolattartás más őrszolgálattal. Gondoskodik a vad nyugalmáról, (pl. védi az elletőhelyeket). Ellenőrzi a területen lévő gépkocsik és gyanús személyek mozgását populációdinamikai alapokkal, vadfajaink optimális ivararárányával. Ismerje a selejtezési szempontokat. Tudja mely módszerek alkalmasak a vadállomány becslésére. Ismerje pontosan a vadfajaink trófeaalakulását. Legyen képes terepen bírálni, illetve trófeát kikészíteni. Mindezt a gyakorlat keretein belül be tudja mutatni. Tudja a kikészítés pontos módját, és ismerje ezek eszközeit. Tudja elbírálni a bemutatott trófeát. Ismerje a vadbefogási módszereket, azok eszközeit, és használatát. Képes legyen megtervezni a különböző vadfajok befogását, és telepítését. Legyen képes befogók megtervezésére, építésére, üzembehelyezésére Tisztában van a vadfajok kárképeivel, be tudja mutatni azokat. Ismeri a vadkármegelőzés módjait, és eszközeit. Ismeri a vadkártérítés jogszabályi hátterét, a vadkárbecslés folyamatát. Képes kiválasztani a legoptimálisabb megoldást adott helyzetben. Tisztában van a természetvédelmi, környezetvédelmi irányelvekkel. Ezen hatóságok szervezeti felépítésével,működésével. 13 /

14 409/9.0/ Mesterséges Mesterséges vadtenyésztéssel kapcsolatos feladatokat lát el Ismeri a zárttéri vadtartás technológiáit. Képes szakmai vadtenyésztés számítások elvégzésére. Képes az egyes műveletek bemutatására. Képes önálló munkavégzésre Vadászat gyakorlat 324 elméletigényes gyakorlat, elméleti szaktanteremben Témakörök Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 409/1.0/ Vadászati állattan Felismeri az állatfajokat, és tudja a státuszát. Tisztában van az Ismerje az állati test felépítését, állatfajok életmódjával működését. Tisztában van az állatfajok státuszával, rendszertani besorolásával. 409/2.0/ Kynológia Vadászterület jellegének megfelelő kutyafajtát tart. Bevadássza, alkalmazza a vadászebet. A vadász által megsebzett vadat utánkeresi 409/3.0/ Vadászatszervezés 409/4.0/ Baleset-, munka-, tűzvédelm Trófeát lebíráltatja. A vadász által megsebzett vadat utánkeresi. Társasvadászatok rendezéséről értesíti az illetékes hatóságot. Kapcsolattartás az állatorvosokkal. Társasvadászati esemény előtt a lőnyiladékok tisztításáról gondoskodik. Vadászvendég kísérésének a fegyverkezelésére ügyel mind a vendég mind a saját biztonsága érdekében. Balesetvédelmi oktatást tart a vendégvadásznak. Ellenőrzi a biztonsági körzetek szerinti egyéni vadászatokat. A leállított vadászok lőirányait ismerteti, gondoskodik a balesetmentes lebonyolításról 409/5.0/ Ökológia Ismeri, ellenőrzi a vadászterületét. Az ott folyó munkákat felügyeli. Óvja a vadat, és annak élőhelyét 409/6.0/ Vadászat Betartja és betartatja a vadászat írott, íratlan és etikai szabályait Megszervezi és levezeti az egyéni és társas vadászatot Bérvadásztatásban részt vesz (kísérő, felvezető). Vadászat előtt próbalövést végeztet. Felméri a vadász igényeit Szakszerűen elbírálja, kutyatartás technológiájával. Ismerje a vadászkutyafajtákat, azok betegségeit. Ismerje a vadászkutyák etológiáját bevadászásuk módszereit, eszközeit. vadásztatás szabályaival, megszervezésével, lebonyolításával. Legyen képes ismereteit összegezni, szükséges helyzetben rögtönözni. Legyen képes vadászat megszervezésére, az elsajátított ismereteit alkalmazva munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzmegelőzési szabályokkal. Ezeket képes legyen előadni, a különböző szituációkra alkalmazni Ismerje az ökológiai alapfogalmakat. Tudja az ökológiai rendszerek legfontosabb egységeit, illetve azok kapcsolatát. vadgazdálkodás jogi hátterével. Ismerje a vadászat módjait, és rendjét. Tudja a biztonságos 14 /

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Szakközépiskola közismereti tantárgyak 2013 A SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS, TOVÁBBÁ A PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS A SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár- Homok Beniczky Géza út 5. Szakmai program (helyi

Részletesebben

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 9. AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Agrártechnikus

Részletesebben

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GRÁRTEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. szakképesítés megnevezése: grártechnikus 3. Szakképesítések

Részletesebben

Mezőgazdasági technikus moduljai

Mezőgazdasági technikus moduljai Mezőgazdasági technikus moduljai 935. A Vállalkozási, kereskedelmi alapok megnevezésű, 10960-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Megtervezi a vállalkozását Ismeri az őstermelői tevékenység

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KERTI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ -- VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

1.50. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.50. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.50. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Környezetvédelmi technikus szakképesítés helyi tanterve

Környezetvédelmi technikus szakképesítés helyi tanterve Környezetvédelmi technikus szakképesítés helyi tanterve Elméleti óraszám: 74 Elméletigényes gyak. óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0 Műszaki előkészítés alapjai- szakmai orientáció 9-10.évf. Óraszám adatok

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet Hatályos: 2012.12.06 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsıoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeirıl A nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

GAZDA VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

GAZDA VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK GAZDA 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 621 02 0100 31 01 Megnevezés: Aranykalászos gazda Azonosítószám: 33 621 02 0100 21 01 Megnevezés: Ezüstkalászos gazda Azonosítószám: 33 621 02 0100 21 02

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus . sz. melléklet Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 1 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:1142-06 Számítógép kezelés,

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ az 31 582 02 ÉPÍTMÉNYZSALUZAT ÉS FÉMÁLLVÁNY SZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ az 31 582 02 ÉPÍTMÉNYZSALUZAT ÉS FÉMÁLLVÁNY SZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ az 31 582 02 ÉPÍTMÉNYZSALUZAT ÉS FÉMÁLLVÁNY SZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 01 Ács szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV a 34 521 08 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben