A DNS és a fehérjék zavarba ejtő komplexitása TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DNS és a fehérjék zavarba ejtő komplexitása TARTALOM"

Átírás

1 A DS és a fehérjék zavarba ejtő komplexitása TARTALOM A DS és a fehérjék zavarba ejtő komplexitása...1 Tartalom Darwin elképzelése Az evolúció mint tudományos elmélet A fokozatos fejlődés elmélete és a tények Hit és tudomány Az ősleves esete az aminosavakkal Aminosavakról Fehérjék A DS ről Kémia és a matematikai statisztika A flagellum Az evolúció természete Az információ Állításaim Összefoglalás DARWI ELKÉPZELÉSE Azt gondolom, Darwin elképzelése az evolúció helyesnek tűnt, amikor felvetette, de már 1859 ben is, amikor a Fajok eredete megjelent, elismerte, hogy vannak vele problémák. Akkoriban a sejteket primitív kis kocsonyás, protoplazmaszerű dolgoknak tekintették. Darwin azt remélte, hogy ha többet tudunk meg az élet ezen egyszerű alapjairól, akkor rájöhetünk, hogy az egyszerűség hogyan alakul át bonyolultsággá. Azonban ahogy a tudomány fejlődött, megértettük, hogy a sejt nem egy egyszerű kocsonyacsepp, hanem összehangoltan működő kifinomult molekuláris gépezetek dolgoznak benne, és ha egyetlen alkatrész hiányzik az apparátusból, akkor az nem marad üzemképes. A tovább nem egyszerűsíthető komplexitású szerveket Darwin elmélete alapján nem tudjuk megmagyarázni, és jó okunk van rá, hogy azt gondoljuk, Darwin teóriájával nem is lehet őket megmagyarázni. Meggyőződésem, hogy a természettudományok sok jelenségre választ adnak, ami mérhető, reprodukálható, cáfolható, igazolható stb. de jellegükből adódóan nem adhatnak választ olyan kérdésekre, amelyeket nem tud reprodukálni. Pl. élet keletkezése, evolúció stb. Az én olvasatomban ez az előadás nem a vallásról szól, hanem arról, hogy egyesek (pl. jómagam) szkeptikusak az uralkodó darwini ideológiát illetően, pontosan a materialista tudományos ismereteik miatt. 1

2 1.1 Az evolúció mint tudományos elmélet A darwini evolúció elméletéről az abban hívők azt állítják, hogy széleskörűen elfogadott tudományos elmélet. OS, néhány száz évvel ezelőtt az általánosan elfogadott álláspont szerint a Föld LAPOS volt, és a világmindenség középpontját alkotta, hiszen... minden tudós úgy tudta.... Ezzel pusztán csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért, mert sok ember és a legtöbb tudós úgy tudja", még egyáltalán nem biztos, hogy az úgy is van! 1.2 A fokozatos fejlődés elmélete és a tények Amikor a tenyésztők hosszú és fáradságos munkával kitenyésztenek egy új kutyafajtát, vagy almafajtát, a meglevő, óriási redundanciával rendelkező génállományból azokat a géneket válogatják ki, amelyek számukra kedvezőek. Azonban, ha hagyjuk a fajtákat, alfajokat keveredni, akkor a palotapincsből és az uszkárból, meg a ki tudja hány fajtából egy idő után ismét létrejön a kutya az ÖSSZES génnel együtt. Vagyis, az elvesztett géneket/tulajdonságokat visszaállítja a genetikai program. Ez annak a bizonyítéka, hogy a fajok EM változnak. A DS a mutációk, és az ivaros szaporodás közben folyamatosan változik. De legfeljebb információt VESZÍT, új információ nem képződik benne. Tégy ki egy tetszőleges élő szervezetet bármilyen szelekciós nyomásnak, és MEDEL t fogod igazolni, nem Darwint. A tények Az evolucionista interpretáció Tudományosan nem bizonyított, hogy a lassú, folyamatos fejlődés létezett. incs bizonyíték a fajok egymásba (akár felfelé akár lefelé ) átalakulására, az CSAK TEÓRIA. Ráadásul, ha a különböző módszerekkel kapott filogenetikai fákat összehasonlítjuk, kiderül, hogy köszönő viszonyban sincsenek egymással. Az egyik szerint a sertés a legközelebbi rokonunk, a másik szerint a csimpánz, a harmadik szerint a delfin stb. Attól függően, hogy a külalak, a 2

3 funkció, az egyes kiragadott fehérjék szekvenciája, vagy éppen maga a DS a filogenetikai fa felállításának alapja. Az evolúció elmélete az élet keletkezését nem tárgyalja, mert nem tudja, ill., mert saját magát cáfolná meg. Egyszerűen kijelenti, hogy valahogyan keletkezett és kész. Aki azt állítja, hogy az élet a mai formáját evolúció útján érte el legalább annyira a hitét bizonygatja, mint aki azt állítja, hogy így lett megteremtve, ugyanis egyikre sincsen cáfolhatatlan bizonyíték. 2 HIT ÉS TUDOMÁY A legtöbb ember aki támadja, nem igazán ismeri az ID (Intelligent Design) alapgondolatát és elveit. Az ID EM kérdőjelezi meg a tudománynak azokat az eredményeit, amelyek a tudomány hatáskörébe tartoznak. A kísérletileg igazolható természeti törvényeket, mérési eredményeket stb. Az ID a tudomány" EM mérhető, EM igazolható állításait kérdezi meg, ami szorosan nem is tartozik a tudományhoz. Az a rendkívül érdekes ebben a történetben, hogy a legtöbb természettudományokat művelő tudós élete végére, mire elég ismeretet gyűjt össze, Istenhívővé, vagy ID szimpatizánssá válik. Vannak olyanok, is, akik fiatalabb éveikben evolucionista szószólóként könyveket írtak, aztán mire elkészült X ik könyvük, rájöttek, hogy nem alakulhatott ki az evolúció szabályai szerint mai világunk, és most az ID mozgalom vezető egyéniségei. (Pl. Dean Kenyon) Az evolúció EM tény, és éppen ez ennek az előadásnak a célja, hogy egyre több ember ráébredjen: becsapták. Mivel azonban kisgyermek kora óta ezt hallja, nagyon nehéz felismerni, hol vannak a logikai bukfencek. "... ha a kiselefántot megkötöd egy cukorspárgával, megtanulja meddig ér, és mikor megnő, és el tudná szakítani, eszébe sem jut megpróbálni... Az a baj a tudománynak ezzel az ágával, hogy a meglevő ismeretekből az ismeretlenbe extrapolál, ami a természettudományokban szigorúan tilos. Tekintsünk erre egy példát: Ha az újszülött csecsemő fejlődési ütemét vizsgáljuk az első három hónapban, méréseinket precízen feljegyezzük, és ebből következtetünk arra, hogy vajon mekkora és milyen súlyú lesz 70 éves korában, vagy mennyi idő telt el fogamzása és megszületése között, AGYO fals eredményre jutunk. A fogamzás és megszületés közötti időszakot jelentősen hosszabbnak fogjuk találni, a 70 éves korra becsült értékek, pedig egy bálna méreteivel fognak vetekedni. 3

4 Ámulatba ejtő az evolúcióba vetett hit. Alaposan túltesz a teremtésbe vetett hiten, amelynek csak egy mechanizmusra van szüksége: az isteni szeretetre. Az evolúció hármat igényel: azt, hogy a semmiből valami keletkezhet (az Ősrobbanás), hogy egy darab kőből élőlények keletkezhetnek (élet élettelen elemekből), valamint hogy a genetikus mutációk egy laposféregből Einsteint tudnak csinálni. Kétség felett áll, hogy az evolúcióba vetett hit messze túltesz a Teremtőbe vetett hiten. 3 AZ ŐSLEVES ESETE AZ AMIOSAVAKKAL Vajon milyen természeti törvény válogatta ki az ősleves milliónyi vegyületei közül azt a 20 L konformációjú alfa aminosavat, amit a biológia használ azóta is? A darwini tanok szerint evolúcióra CSAK élő szervezetek képesek. Szelektálódásra szintén. És odáig hogy jutottunk el? Ráadásul a genetikai információ egy faj esetében adott. Egy fejlettebb faj létrejöttéhez plusz információra van szükség. HOA jön a plusz információ? A materialista tudomány szerint az energiához hasonlóan információ nem keletkezik, az csak TUDATOS értelemmel hozható létre. Mutassa meg valaki, hogy honnan tett szert a genetikai örökítő anyag plusz információra az új megváltozott szervek előállításához? A biomolekulák különösen érzékenyek a környezeti hatásokra, és azok az IRÁYÍTATLA energiák, amelyek segítik létrejöttüket, rögtön el is bontják a terméket. Ha figyelembe vesszük az aminosavak bomlására, polimerizációjára és depolimerizációjára vonatkozó állandókat, a koncentrációkat és a hőmérsékleteket, akkor számolhatunk. 3.1 Aminosavakról Az élővilág KIZÁRÓLAG L aminosavakat és D cukrokat használ, ami azért érdekes, mert ha a mese az őslevesről igaz, akkor abban SZTOCHASZTIKUS folyamatoknak kellett volna lejátszódni, és alfa, béta, gamma stb. aminosavak L és D konformációi reagáltak volna L és D cukrokkal, egy teljesen rendezetlen, kaotikus elegyet és kondenzációs vegyületeiket létrehozva. A mindössze 20 L aminosav és a D cukrok használata az irányítottságot bizonyítja, ugyanis egy híg vizes oldatban lejátszódó kémiai reakció az összes létező úton végbemegy, nincs szelekció és mutáció, ami kiválogatja a jó és rossz molekulákat. Ha tudósaink, vagy az élettelen természetes folyamatok útján királis (optikailag aktív, azaz L vagy 4

5 D izomerekből álló) vegyületet képződik, akkor racém elegy (azaz L vagy D izomerek keveréke) keletkezik, és az izomerek szétválasztása rendkívül kényes feladat, amelyre a természetben lejátszódó véletlenszerű élettelen folyamatok nem adnak lehetőséget. Az első polipeptid oligomernek (már ha egyáltalán létrejöhetett volna a természeti körülmények között DS nélkül) racémnak kellett lennie a szónak abban az értelmében, hogy benne a D és L konformációjú, alfa, béta, gamma, stb. aminosavak statisztikus valószínűséggel helyezkedtek volna el, vagyis a későbbiek során semmiféle szelektáló tulajdonságot nem tudtak volna alkalmazni" Fehérjék A biológiailag működőképes fehérjével szemben támasztott követelmények szerint annak kizárólag L aminosavból kell állnia, csupán alfa peptidkötést szabad tartalmaznia, valamint az aminosavaknak specifikus aminosav sorrendben kell elhelyezkednie. A folyamat elején miért ne kapcsolódhatna egy L alfa aminosav egy D gamma aminosavhoz? Ennek a valószínűsége SOKKAL nagyobb, mint hogy két L alfa aminosav kapcsolódjon, majd egy harmadik SZITÉ L alfa és így tovább. Tekintsünk egy 100 aminosavból álló fehérjét, amelyben az egyes aminosavak eloszlása mind a húsz aminosavra azonos. A lehetséges aminosav szekvenciák száma 100!/(20! 5!), azaz 3, (100 monomerből álló oligomerben mind a 20 monomer ötször ismétlődik). Ha tekintetbe vesszük, hogy egy adott helyen L és D aminosav is szerepelhet, valamint, hogy a molekulában az alfa peptidkötés mellett béta, gamma és epszilon kötések is képződhetnek, a véletlen kémiai reakcióban létrejövő rendszer lehetséges elrendezéseinek a száma: 3, azaz 2, Ahol a tag a D és L izomerek, a 2 99 tag pedig a 100 aminosav közötti 99 peptidkötés eloszlását jelenti, feltéve és erősen felülbecsülve, ha az alfa kötés az összes lehetséges kötések (alfa, béta, gamma, delta, epszilon stb.) 50% át teszi ki. A lehetséges összes izomer tömege kb gramm. AZ ÁLTALUK ISMERT VILÁGEGYETEM TÖMEGE GRAMM Fentiek szerint sztochasztikus kémiai folyamatokat feltételezve ideális(!) körülmények között matematikai statisztikai alapon egyetlenegy biológiailag használható polinukleotid, vagy polipeptid létrejöttéhez SEM elegendő a világegyetem általunk ismert kora, azaz 15 milliárd (10 9 ) esztendő. Majdnem mindegy, hogy hány millió évben gondolkodunk. Az idő nem oldja meg a problémát. Persze, ez csak akkor igaz, ha sztochasztikus, véletlenszerű folyamatokkal és a kémiai reakciók sebességi állandóival és egyensúlyi viszonyaival számolunk. Ha a véletlenben hiszünk. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a hivatalos tudomány inkább a véletlen ben hisz, és isteni hatalommal ruházza fel, mint hogy elgondolkodjunk egy MÁSIK lehetséges magyarázaton. A véletlen" t isteni hatalommal felruházva elképzelhető az is, hogy minden egyes lottóhúzásnál ötmillió éven keresztül a világ összes országában feladott lottószelvényem ötös találat. 5

6 És még valami. A DS sem és az RS sem képes spontán önmagát másolni, mert a másolási mechanizmushoz fehérjék szükségeltetnek. A másoláshoz szükséges fehérjék aminosav sorrendjét viszont a DS kódolja, akárcsak az összes többi fehérjéét. A KÉMIA, FIZIKA, BIOLÓGIA EM TUDJA VÉLETLESZERŰ, SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOKKAL MEGMAGYARÁZI A DS, AZ RS POLIUKLEOTID LÁCOK ÉS A MIDÖSSZE 20 DB. L ALFA AMIOSAVBÓL FELÉPÜLŐ POLIPEPTIDEK LÉTREJÖTTÉT. A lehetséges izomerek hatalmas száma mutatja, hogy a biológiailag használható izomerek felhalmozódása az őslevesben mennyire kis valószínűségű. (Márpedig ahhoz, hogy egyetlenegy izomer váljon egyeduralkodóvá az egész általunk ismert élővilágban, szükségszerű, hogy a kiindulási ponton csak az az egyetlen egy legyen hozzáférhető) Ha az oldat tartalmazott aldehideket és egyéb cukrokat is, azok szintén reagálhattak a purinok (adenin) aminocsoportjával, amely a valószínűséget tovább csökkenti. Ugyanakkor a különböző formákban előforduló foszfátcsoport az egyensúlyra vezető reakciók során Ca 2+ és Mg 2+ sók képződése mellett kivált volna az oldatból. Ha pedig nem egyensúlyi reakciókról van szó, akkor megint felmerül az irányítottság/tervezettség kérdése. 3.2 A DS ről A DS hatalmas mennyiségű információt tartalmaz, ami az informatika alaptörvénye szerint csak tudatos tevékenység eredménye lehet. A bázispárok véletlen sorrendjéből csak használhatatlan fehérjéket lehetne létrehozni, ráadásul ott van a négybetűs nukleotid nyelv és a 20 betűs aminosav nyelv egymásba fordítása, mint informatikai probléma Kémia és a matematikai statisztika Az összehasonlításhoz álljon itt néhány adat, H 2 ill. statisztikai számítás: H 2 Tegyük fel, hogy az ősleves tartalmazott adenin adenint, D ribózt és foszforsavat. Az adenin három reaktív csoportja (7, 9 és a C6 CH 2 O O atomhoz kapcsolódó H 2 ) a D ribóz öt O O CH 2 O P O hidroxil csoportjával (C1', C1' b, C2', C3', C5') O O HO OH D ribóz reagálhat, így az adenozinnak 15 szerkezeti OH P izomere keletkezhet. Az élő szervezetben ezzel OH OH OH O szemben csupán egyetlen izomer (9 (1 béta Dribofuranozil) adenin) található meg. A adenozin következő lépésben az adenozin monofoszfát adenozin monofoszfát (AMP) képződésekor a foszfát csoport három dinukleotid helyen kötődhet a molekula D ribóz részéhez (C2', C3', C5'). Így az összes lehetséges szerkezeti izomerek száma 45. A dinukleotid képződéshez két szabad hidroxilcsoport áll rendelkezésre, így ezen a szinten már 90 izomer lehetséges. A ribóz C2' és C3' atomja kiralitásközpont, így a hozzájuk kapcsolódó hidroxilcsoportok négyféle izomert 6

7 alkothatnak, (ribóz, lixóz, xilóz, arabinóz) azonban csak egyet nevezünk ribóznak. A pentóz cukrok tehát összesen 8 (D és L) izomert adnak, így a lehetséges dinukleotidok száma 720. (3 adenin kötőhely, 5 ribóz kötőhely, 8 féle pentóz, 3 foszfát kötőhely pentózonként, 2 kötési lehetőség a dimerizációra). Mivel az aminopurinok a primer aminocsoportot az adenin molekula C6 atomja helyett a C2 és C8 atomokon is tartalmazhatják, az összes dinukleotid izomer száma ebben az esetben Egy parányi, 16 (tizenhat) nukleotidból álló DS szekvencia egy szálának elméletileg lehetséges izomereinek a száma: 1, azaz kiírva: amelyeknek a tömege 1 mintegy 6, gramm, vagyis 11 szerese a Föld tömegének (kb gramm, azaz tonna). Azaz a Föld tömege CSUPÁ 16 nukleotidból álló DS szekvencia összes izomerei tömegének tizede, ha a matematikai statisztika alapján, VÉLETLE képződéssel számolunk, és feltesszük, hogy a Föld csak DS izomerekből áll. Az általunk jelenleg belátható világegyetem összes anyagának tömege kb gramm. Egy 25 nukleozidból álló DS szekvencia egyetlen szála összes izomereinek tömege 2, gramm, vagyis az ismert világegyetem tömegének kétszázszorosa. Az emberi DS durván három milliárd ( ) bázispárt tartalmaz. Az összes izomerek számát (és ezért súlyukat sem) az excel nem képes kiszámolni. EZEK UTÁ KIEK KÉRDÉSES AZ IRÁYÍTOTTSÁG? Számomra sokkal fontosabb kérdés, hogy kémiai ismeretek birtokában hogyan állíthatja bárki a DS és a biológiailag használható polinukleotid láncok egymástól független, de egyidejű véletlen kialakulását. Ha a kiindulási lépések megkérdőjelezhetők, mi van az arra épülő elméletek halmazával? És ha a kezdet kétséges, az összes előfeltevés, ami erre alapul, hiteltelen. 3.3 A flagellum Mi a helyzet azokkal a szervekkel, amelyek létrehozásához többszáz/többezer/többtízezer gén EGYIDEJŰ összehangolt mutációjára lett volna szükség? Hogy jönnek létre új szervek? Szépen fokozatosan olyan szervek, amelyek nem jöhetnek létre sok apró egymást követő lépésben? Pl. az E. Coli flagellumát hajtó elektromotor hány ezer működőképes fokozatból (amelyek mindegyike hasznos a baktérium számára!) jön létre szépen fokozatosan a gének (vagy a polinukleotid lánc szekvenciája) véletlenszerű mutációjával? 1 (a dukleozidok átlagos 390 g/mól móltömegével számolva) 7

8 A vég nélküli elméletieskedés és feltevések helyett maradjunk egy konkrét példánál. Az E. Coli flagellumát hajtó elektromotor kialakulását magyarázza el valaki lépésről lépésre a darwini elvek figyelembe vételével. Bármilyen alkalmas szakirodalomban, vagy éppen a szkepszis honlapon található elektronmikroszkópos fénykép a flagellum forgatását biztosító szervről, amely kísértetiesen hasonlít egy mérnökök által tervezett elektromotorra. Állórésszel, forgórésszel, csapágyakkal, kommutátorokkal stb. vel. Az elektromotor az E. Coli ostorát forgatja s (SZÁZEZRES) percenkénti fordulatszámmal. A dolog érdekessége, hogy másfél (1,5) fordulaton belül képes a forgásirányt megváltoztatni. A flagellumnak köszönhetően relatív (azaz testhosszához viszonyított) sebessége óriási, emberre vetítve kb. 60 km/ó A darwini szelekció szerint a haszontalan szervekkel/szervkezdeményekkel rendelkező szervezetek alulmaradnak a túlélési versenyben, hiszen egy nem működő szerv hátrányt jelent. Azt vajon honnan tudta az evolúció, vagy az E. Coli, hogy a flagellum kezdeménye majd 12 ezer mutáció után újabb lökést kap és egyet előre lép a fejlődésben? És hányszor 12 ezer véletlenszerű mutáció kellett hozzá, míg egészen kifejlődött? Ezen kívül még rengeteg olyan szerv, vagy szervrendszer létezik, ami nem alakulhatott ki sok apró egymást követő lépés eredményeképpen, azaz EM magyarázható a darwini teóriával. Ugye emlékszik mindenki Darwinnak arra a megállapítására, hogy... amennyiben kiderülne egy szervről, hogy nem alakulhatott ki sok egymást követő apró változás útján, egész elméletem megdőlne... 4 AZ EVOLÚCIÓ TERMÉSZETE Röviden összefoglalnám a tanultakat": A tömör fakerék először küllőssé evolválódott, de közben elágazott az evolúció, és a másik ágon szekér lett belőle. 8

9 Az előző ágon evolválódott a küllős fakerékből a bicikli, majd ebből evolválódott a természet törvényei szerint a motorkerékpár A második ágon evolválódott a szekér tovább, mígnem kereszteződött a motorkerékpárral, és a genetika törvényei szerint létrejött az utód, a motorral hajtott szekér, vagyis az autó. Ezután ez evolválódott tovább, mígnem eljutottunk a Forma 1 ig, és persze közben a fejlődés a többi (közben szerteágazó) vonalon is folytatódott a természetes szelekció és a genetika törvényei szerint, mígnem a faküllős kerékből kifejlődött a propeller, abból a repülőgép, és abból az űrrakéta. MIDEZ A TERMÉSZETES KIVÁLASZTÓDÁS ÉS AZ EVOLÚCIÓ TÖRVÉYEI SZERIT, ÉRTELMES TERVEZŐ KÖZREMŰKÖDÉSE ÉLKÜL. Vagy tévednék az evolucionista érvrendszer értelmezésében? 5 AZ IFORMÁCIÓ Az információ nem anyag, nem energia, hanem valami egészen más. Ha egy darab papíron írás olvasható, a tinta és a papír kémiai szerkezete megismerhető, azonban az üzenetet nem lehet sem a papír, sem a tinta fizikai tulajdonságaival megmagyarázni. Ugyanígy, a DS ben információt találunk, és ez az információ nem a DS kémiai vagy fizikai tulajdonságaiból következik, hanem a DS t alkotó részek, az úgynevezett nukleotidok sorrendjéből, melyek egy szálra vannak felfűzve. A levél szavaihoz, mondataihoz vagy a bekezdésekhez hasonlóan értelmezhető információként szolgálnak a sejt számára, hogy hogyan állítsa elő önmagát. Az intelligens tervezés hipotézise azt mondja, hogy mindez egy tudatos tevékenységre utal, mivel az anyag, az energia és a természet folyamatai nem elegendőek annak magyarázatára, hogy hogyan vált a sejt szervezett struktúrává. Annak eldöntése számunkra általában nem okoz gondot, hogy egy megvizsgált objektum (tárgy, rajzolat, forma) mesterséges eredetű e avagy természetes képződmény. (ld. Piros szívben nyíllal átlőve Jancsi szereti Juliskát). HA EGY ÉRTELMES MODATOT LÁTUK LEÍRVA, MIT GODOLUK? A VÉLETLE JÁTÉKA? EM, HAEM AZT HOGY, ITT JÁRT GIPSZ JAKAB, ÉS ITT HAGYTA KEZE YOMÁT. 9

10 Ráadásul hiába vizsgáljuk meg az üzenetet a legkiválóbb tudósok legfejlettebb műszereivel, legfeljebb az adathordozó anyagi minőségére tehetünk megállapításokat, ill. a mondat értelmére, ha számunkra érthető nyelven íródott, de a mondat írójáról semmi fogalmunk nem lehet. Erre képes ma a tudomány. (megjegyzem, ez SEM kevés) Röviden: Ha a tapasztalt jelenség olyan információval bír, amely eddigi tapasztalataink szerint csak értelmes közreműködéssel jöhetett létre, automatikusan feltételezzük az alkotót. Ha ugyanezt látjuk a természetben (ld. az égbolton megjelenő felhőszerű képződményben olvashatóan: Szavazz Gipsz Jakabra!) szintén keresni fogjuk a repülőgépet, amely azt a feliratot az égre írta. Vagyis, semmit sem tudunk arról, hogy ki és miért írta oda, de TUDJUK, hogy nem magától jelent meg a szél és a ap játéka nyomán. Akkor az örökítőanyag mondataiban miért nem keressük az alkotót? Ha tudjuk, hogy mai kémiai ismereteink alapján bio makromolekulák nem jöhettek létre az őslevesben, mert előbb szétesnek, mint ahogy felépülnek, akkor miért HISSZÜK, hogy mégis? Ha tudjuk, hogy DS/RS nélkül nem épülhet fel (és kell hozzá a sejt!!!) a polipeptid, valamint polipeptidek nélkül nem tud felépülni a DS/RS (és kell hozzá a sejt!) akkor miért HISSZÜK hogy mégis? A darwini elméletben HÍVŐK úgy gondolják, hogy a szél a víz és a homok véletlenszerű közjátékából néhány millió év alatt kirajzolódik a tengerpart fövenyében a Jancsi szereti Juliskát felirat egy nyíllal átlőtt PIROS szívbe rajzolva, vagy a SZAVAZZ JAKABRA felirat az égbolton a felhőkből. 10

11 6 ÁLLÍTÁSAIM 1. Azt állítom, hogy az élet EM a véletlen műve, az örökítőanyag mondataiban felismerhetőek az intelligens közreműködés ismérvei (Jancsi & Juliska a rajzolt szívben) 2. Azt állítom, hogy a folyamatos apró lépésenkénti fejlődés nincs bizonyítva, csak az ugrásszerű változások nyomaira bukkantunk eddig.. 3. Azt állítom, hogy a fajok EM egymásból alakultak ki, hanem egymással párhuzamosan jelentek meg és élnek, vagy halnak ma is. 4. A 2. pont folyományaként Azt állítom, hogy az evolúció egy téves elgondolás alapján elburjánzott paradigma, semmi köze a tudományhoz. 5. Azt állítom, hogy a tudomány képes megmondani, hogy a tortában milyen alkotórészek vannak, de azt a kérdést, hogy Mari néni, vagy Juli néni sütötte e, és névnapra, vagy születésnapra, nem tudja felelősséggel megválaszolni csupán az anyag vizsgálata által. Ezért felelőtlenség a darwini eszmék egyedül üdvözítő oktatása, és HIBA tényként tálalásuk. 6. Azt állítom, hogy előző állításaim tükrében az iskolában a paradigma hibáit és az egyéb világmagyarázatokat is oktatni kell. Hiszen arról van szó, hogy a materialista tudásanyagunk birtokában elképzelhetetlen a biomolekulák kialakulása. 7 ÖSSZEFOGLALÁS Az előzőekben kiszámoltuk, hogy: 1. A filogenetikai törzsfák sokszínűsége azt igazolja, hogy EM lehet a fajokat egymásból származtatni. 2. Annak a matematikai statisztikai valószínűsége, hogy az ősleves milliónyi vegyületei közül csak az a bizonyos 20 db alfa L aminosav válogatódjék ki és alkossanak önmagukkal láncot, gyakorlatilag nulla. (a SOHA BE EM KÖVETKEZŐ ESEMÉYEK HALMAZÁBA TARTOZIK") 3. Annak a matematikai valószínűsége, hogy az őslevesben a nukleotidok önmaguktól létrehozzanak egy értelmes DS szekvenciát, gyakorlatilag nulla. (a SOHA BE EM KÖVETKEZŐ ESEMÉYEK HALMAZÁBA TARTOZIK") 4. Az értelmes DS szekvencia önmagában nem képes fehérjét létrehozni, ahhoz kell a sejt, 5. Az értelmes fehérje lánc önmagában nem képes DS t létrehozni, vagy reprodukálni, ahhoz kell a sejt, 6. Annak a matematikai valószínűsége, hogy a törzsfa elágazásához szükséges szervek létrejöttéhez a DS többezer nukleotidja egyidejűleg és összehangoltan mutálódjék, gyakorlatilag nulla. (a SOHA BE EM KÖVETKEZŐ ESEMÉYEK HALMAZÁBA TARTOZIK") 11

12 7. A nem egyszerűsíthető komplexitású szervek nem alakulhattak ki sok apró egymást követő lépés eredményeképpen. (Pontosan azért, mert tovább nem egyszerűsíthetők, minden alkatrészükre EGYSZERRE van szükség. 8. A teória kiötlője szerint egyetlenegy ilyen szerv felfedezése megdönti az elméletét. Ha ezek az események a matematika szerint a soha be nem következő kategóriába tartoznak, akkor két lehetőség van. A. Vagy a vakvéletlenben HISZÜK B. Vagy a Tervezettségben/Irányítottságban. Mindkét esetben HIT ről van szó. Az első egy kicsit sántít, hiszen ha materialista tudományunk bebizonyította az esemény bekövetkezésének nulla valószínűségét, akkor tudományunk ELLEÉRE hiszünk. A második esetben az ember fejet hajt a tudomány előtt, és elfogadja annak eredményeit. Ha nem lehet, hát nem lehet. HACSAK valaki nem irányította a folyamatokat, az esemény nem következhetett volna be. Mivel azonban bekövetkezett, muszáj elfogadni az irányítottságot. Ha az élet nem keletkezhetett a semmiből, a fajok nem jöhettek létre spontán, és nem alakulhattak át egymásba, akkor miért igaz az evolúció elmélete? Vagy mi igaz belőle? yilvánvaló, hogy például az egzisztenciális fenyegetettség, a lejáratástól és a kiközösítéstől való félelem sok biológust távol tarthat a téma előítéletektől mentes átgondolásától és véleményének nyílt felvállalásától. A kutatók többsége nem ismeri alaposan az evolúcióelmélet kritikáját és a tervezési szemlélet mellett szóló érveket, így ha hallanak is az ID ről, gyakran a prekoncepcióik és a beléjük rögzült látásmód alapján csupán felszínes véleményt formálnak róla. Dr. Farkas Ferenc 12

A biológiai információ eredete Végvári László tanulmánya

A biológiai információ eredete Végvári László tanulmánya A biológiai információ eredete Végvári László tanulmánya DNS, DNS, DNS. Rengeteg cikk, beszámoló és könyv jelenik meg mostanában a témával kapcsolatban. A hulladék DNS még sem hulladék? A nagy hírügynökségek,

Részletesebben

A VAK ÓRÁSMESTER. Előszó. Szüleimnek RICHARD DAWKINS

A VAK ÓRÁSMESTER. Előszó. Szüleimnek RICHARD DAWKINS Szüleimnek RICHARD DAWKINS A VAK ÓRÁSMESTER Gondolatok a darwini evolúcióelméletről Akadémiai kiadó - Mezőgazdasági kiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Richard Dawkins: The blind watchmaker.

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Az állati idegrendszer egyik létfontosságú funkciója az állat külső környezetének

Az állati idegrendszer egyik létfontosságú funkciója az állat külső környezetének szemle A tudományról Az emberi természet egészét csak akkor ismerhetjük meg igazán, ha az emberről szerzett sokféle ismeretünk mellett felhasználjuk a természettudományos gondolkodás eszközeit is, mert

Részletesebben

Evolúció: a tudományos elmélet [2]

Evolúció: a tudományos elmélet [2] Evolúció: a tudományos elmélet [2] A sorozat összefoglalása [3] Ld. az előző előadást Bevezetés A mostani alkalommal az evolúció-elmélettel mint tudományos elmélettel szeretnék foglalkozni. Az előadáshoz

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

AZ ÉLET ÁLTALÁNOS ELMÉLETE

AZ ÉLET ÁLTALÁNOS ELMÉLETE 3 AZ ÉRTELEM MEGKÍSÉRTÉSE Gánti Tibor AZ ÉLET ÁLTALÁNOS ELMÉLETE Az élet mivolta Az élet princípiuma Az élet és a halál szintjei MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 4 Gánti Tibor, 2000 Mûszaki Könyvkiadó, 2000

Részletesebben

Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus1. Bevezetés. Az elme megrontása: Az evolúciós pszichológia múltja és jelene

Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus1. Bevezetés. Az elme megrontása: Az evolúciós pszichológia múltja és jelene Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus1 Bevezetés Az evolúciós pszichológia kutatásainak célja az emberi elme szerkezetének felderítése és megértése; olyan megközelítés a pszichológián belül, amely az

Részletesebben

Mészáros Lukács György: A TERMÉSZET SZABADSÁGA Gondolatok Duns Scotus szabadság-fogalma nyomán

Mészáros Lukács György: A TERMÉSZET SZABADSÁGA Gondolatok Duns Scotus szabadság-fogalma nyomán Mészáros Lukács György: A TERMÉSZET SZABADSÁGA Gondolatok Duns Scotus szabadság-fogalma nyomán A Föld és az élet fejlődése a keresztény természetbölcseletben speciális kollégium segédanyaga 1999 Kedves

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Debreceni Egyetem, TTK, Fizikai Intézet, 2003/2004. tanév I. félév Előadta és lejegyezte Végh László I. Bevezetés A fenntartható fejlődés eszméje, az ahhoz köthető fogalmak csak az

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10.

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10. BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA 2003. február 10. 2 Eszményeken, eszményi állapotokon csüggtem, anélkül, hogy a tömeg tekintetbe vételére gondoltam volna, amelynek állapota

Részletesebben

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A matematika és a valóság viszonya. A véletlenszerűség és a legfontosabb hozzá kapcsolódó fogalmak magyarázata, a véletlenszerűség néhány alapvető tulajdonsága és törvényszerűsége. A véletlen

Részletesebben

Antalffy Tibor. Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás?

Antalffy Tibor. Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? 2 Antalffy Tibor Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? 2006 3 TARTALOM 1. Bevezető 2. Az Ember kezdi megismerni a valós világot 3. Isten (természettudományosan) 4. Isten (filozofikusan) 5. Istenről (még

Részletesebben

Bevezetés a biológiába

Bevezetés a biológiába Bevezetés a biológiába 1. előadás: Mi az élet? Jegyzetkezdemény (Müller Viktor) 0. Mi ez a jegyzet? Ez a jegyzetkezdemény gyors hiánypótlás, kidolgozottabb jegyzetre sajnos idén sem jutott időm. Az előadás

Részletesebben

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT AZ EMBERI TERMÉSZET CSÁNYI VILMOS: Az emberi természet. Humánetológia. [»Tudomány Egyetem«] Vince, Bp., 1999. * * * 1. AZ EMBERI VISELKEDÉS TER- MÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLA- TA... 1 ÖRÖKLÖTT EMBERI VISELKEDÉS-

Részletesebben

KÉRDÉSEK A KEZDETHEZ A TEREMTÉS LOGIKÁJA. Prof. Werner Gitt elõ- és utószavával. dr. Jeszenszky Ferenc okleveles fizikus ajánlásával EVANGÉLIUMI KIADÓ

KÉRDÉSEK A KEZDETHEZ A TEREMTÉS LOGIKÁJA. Prof. Werner Gitt elõ- és utószavával. dr. Jeszenszky Ferenc okleveles fizikus ajánlásával EVANGÉLIUMI KIADÓ DON BATTEN (SZERK.) KEN HAM JONATHAN SARFATI CARL WIELAND KÉRDÉSEK A KEZDETHEZ A TEREMTÉS LOGIKÁJA Prof. Werner Gitt elõ- és utószavával dr. Jeszenszky Ferenc okleveles fizikus ajánlásával EVANGÉLIUMI

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel!

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! DR. TÓTH CSABA Jaffa Kiadó Budapest, 2012 Hungarian edition Jaffa Kiadó, 2012 Minden jog fenntartva! A könyvben közölt, tudományosan alátámasztott állítások

Részletesebben

Az emberi természet biológiai gyökerei

Az emberi természet biológiai gyökerei CSÁNYI VILMOS Az emberi természet biológiai gyökerei Csányi Vilmos etológus, az MTA rendes tagja Összefoglalás A modern biológia sokszorosan igazolta azt a tényt, hogy az ember is az állatvilághoz tartozik:

Részletesebben

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Összefoglalás Különböző hallás (és olvasás) útján befogadott műalkotások (vers, partita szóló hegedűre, népdal, népi mondóka) befogadási folyamatának elemzéséből

Részletesebben

Stephen Hawking. Az idő rövid története

Stephen Hawking. Az idő rövid története Stephen Hawking Az idő rövid története KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 1982-ben, a Harvard egyetemen tartott Loeb előadás-sorozatom alkalmából szántam rá magam, hogy megpróbáljak népszerű könyvet írni a térről és

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT Összefoglaló ismeretek pszichológusoknak, látnokoknak, asztrológusoknak, fizikusoknak, az ezoterika és a parajelenségek iránt érdeklődőknek Első változat TARTALOM ELŐSZÓ... 3 ELSŐ

Részletesebben

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA A parapszichológia egy olyan irányzat, amely igyekszik az eddig megmagyarázhatatlannak, természetfelettinek vagy misztikusnak tartott

Részletesebben

Elnézést kérek a megkésett válaszért! de mostanában nagyon elfoglalt vagyok, és

Elnézést kérek a megkésett válaszért! de mostanában nagyon elfoglalt vagyok, és 1 Tisztelt Mérnök Úr! Elnézést kérek a megkésett válaszért! de mostanában nagyon elfoglalt vagyok, és csak ritkán van időm számítógép elé ülni. Köszönöm a könyvem iránti érdeklődését és a megtisztel ő

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kétszemélyes logikai játékok Témavezető: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Szabó Dániel András Programtervező Informatikus Debrecen 21 Ezúton szeretnék köszönetet

Részletesebben

Biológia és IT kölcsönhatásai Kömlődi Ferenc

Biológia és IT kölcsönhatásai Kömlődi Ferenc Biológia és IT kölcsönhatásai Kömlődi Ferenc Tézis: Biológia és számítástudomány kölcsönösen és egyre erőteljesebben hatnak egymásra: az élővilágból ellesett megoldásokat mind gyakrabban alkalmazzák számítógépes

Részletesebben

Boros János. Filozófia!

Boros János. Filozófia! Boros János Filozófia! ISBN 978-963-693-177-3 ISSN 1586-202X 2009 Boros János 2009 Iskolakultúra Felelõs vezetõ: Bácskai István Olvasószerkesztõ: Rátkay Ildikó Nyomdai elõkészítés: VEGA 2000 Bt. www.iskolakultura.hu

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben