A DNS és a fehérjék zavarba ejtő komplexitása TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DNS és a fehérjék zavarba ejtő komplexitása TARTALOM"

Átírás

1 A DS és a fehérjék zavarba ejtő komplexitása TARTALOM A DS és a fehérjék zavarba ejtő komplexitása...1 Tartalom Darwin elképzelése Az evolúció mint tudományos elmélet A fokozatos fejlődés elmélete és a tények Hit és tudomány Az ősleves esete az aminosavakkal Aminosavakról Fehérjék A DS ről Kémia és a matematikai statisztika A flagellum Az evolúció természete Az információ Állításaim Összefoglalás DARWI ELKÉPZELÉSE Azt gondolom, Darwin elképzelése az evolúció helyesnek tűnt, amikor felvetette, de már 1859 ben is, amikor a Fajok eredete megjelent, elismerte, hogy vannak vele problémák. Akkoriban a sejteket primitív kis kocsonyás, protoplazmaszerű dolgoknak tekintették. Darwin azt remélte, hogy ha többet tudunk meg az élet ezen egyszerű alapjairól, akkor rájöhetünk, hogy az egyszerűség hogyan alakul át bonyolultsággá. Azonban ahogy a tudomány fejlődött, megértettük, hogy a sejt nem egy egyszerű kocsonyacsepp, hanem összehangoltan működő kifinomult molekuláris gépezetek dolgoznak benne, és ha egyetlen alkatrész hiányzik az apparátusból, akkor az nem marad üzemképes. A tovább nem egyszerűsíthető komplexitású szerveket Darwin elmélete alapján nem tudjuk megmagyarázni, és jó okunk van rá, hogy azt gondoljuk, Darwin teóriájával nem is lehet őket megmagyarázni. Meggyőződésem, hogy a természettudományok sok jelenségre választ adnak, ami mérhető, reprodukálható, cáfolható, igazolható stb. de jellegükből adódóan nem adhatnak választ olyan kérdésekre, amelyeket nem tud reprodukálni. Pl. élet keletkezése, evolúció stb. Az én olvasatomban ez az előadás nem a vallásról szól, hanem arról, hogy egyesek (pl. jómagam) szkeptikusak az uralkodó darwini ideológiát illetően, pontosan a materialista tudományos ismereteik miatt. 1

2 1.1 Az evolúció mint tudományos elmélet A darwini evolúció elméletéről az abban hívők azt állítják, hogy széleskörűen elfogadott tudományos elmélet. OS, néhány száz évvel ezelőtt az általánosan elfogadott álláspont szerint a Föld LAPOS volt, és a világmindenség középpontját alkotta, hiszen... minden tudós úgy tudta.... Ezzel pusztán csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért, mert sok ember és a legtöbb tudós úgy tudja", még egyáltalán nem biztos, hogy az úgy is van! 1.2 A fokozatos fejlődés elmélete és a tények Amikor a tenyésztők hosszú és fáradságos munkával kitenyésztenek egy új kutyafajtát, vagy almafajtát, a meglevő, óriási redundanciával rendelkező génállományból azokat a géneket válogatják ki, amelyek számukra kedvezőek. Azonban, ha hagyjuk a fajtákat, alfajokat keveredni, akkor a palotapincsből és az uszkárból, meg a ki tudja hány fajtából egy idő után ismét létrejön a kutya az ÖSSZES génnel együtt. Vagyis, az elvesztett géneket/tulajdonságokat visszaállítja a genetikai program. Ez annak a bizonyítéka, hogy a fajok EM változnak. A DS a mutációk, és az ivaros szaporodás közben folyamatosan változik. De legfeljebb információt VESZÍT, új információ nem képződik benne. Tégy ki egy tetszőleges élő szervezetet bármilyen szelekciós nyomásnak, és MEDEL t fogod igazolni, nem Darwint. A tények Az evolucionista interpretáció Tudományosan nem bizonyított, hogy a lassú, folyamatos fejlődés létezett. incs bizonyíték a fajok egymásba (akár felfelé akár lefelé ) átalakulására, az CSAK TEÓRIA. Ráadásul, ha a különböző módszerekkel kapott filogenetikai fákat összehasonlítjuk, kiderül, hogy köszönő viszonyban sincsenek egymással. Az egyik szerint a sertés a legközelebbi rokonunk, a másik szerint a csimpánz, a harmadik szerint a delfin stb. Attól függően, hogy a külalak, a 2

3 funkció, az egyes kiragadott fehérjék szekvenciája, vagy éppen maga a DS a filogenetikai fa felállításának alapja. Az evolúció elmélete az élet keletkezését nem tárgyalja, mert nem tudja, ill., mert saját magát cáfolná meg. Egyszerűen kijelenti, hogy valahogyan keletkezett és kész. Aki azt állítja, hogy az élet a mai formáját evolúció útján érte el legalább annyira a hitét bizonygatja, mint aki azt állítja, hogy így lett megteremtve, ugyanis egyikre sincsen cáfolhatatlan bizonyíték. 2 HIT ÉS TUDOMÁY A legtöbb ember aki támadja, nem igazán ismeri az ID (Intelligent Design) alapgondolatát és elveit. Az ID EM kérdőjelezi meg a tudománynak azokat az eredményeit, amelyek a tudomány hatáskörébe tartoznak. A kísérletileg igazolható természeti törvényeket, mérési eredményeket stb. Az ID a tudomány" EM mérhető, EM igazolható állításait kérdezi meg, ami szorosan nem is tartozik a tudományhoz. Az a rendkívül érdekes ebben a történetben, hogy a legtöbb természettudományokat művelő tudós élete végére, mire elég ismeretet gyűjt össze, Istenhívővé, vagy ID szimpatizánssá válik. Vannak olyanok, is, akik fiatalabb éveikben evolucionista szószólóként könyveket írtak, aztán mire elkészült X ik könyvük, rájöttek, hogy nem alakulhatott ki az evolúció szabályai szerint mai világunk, és most az ID mozgalom vezető egyéniségei. (Pl. Dean Kenyon) Az evolúció EM tény, és éppen ez ennek az előadásnak a célja, hogy egyre több ember ráébredjen: becsapták. Mivel azonban kisgyermek kora óta ezt hallja, nagyon nehéz felismerni, hol vannak a logikai bukfencek. "... ha a kiselefántot megkötöd egy cukorspárgával, megtanulja meddig ér, és mikor megnő, és el tudná szakítani, eszébe sem jut megpróbálni... Az a baj a tudománynak ezzel az ágával, hogy a meglevő ismeretekből az ismeretlenbe extrapolál, ami a természettudományokban szigorúan tilos. Tekintsünk erre egy példát: Ha az újszülött csecsemő fejlődési ütemét vizsgáljuk az első három hónapban, méréseinket precízen feljegyezzük, és ebből következtetünk arra, hogy vajon mekkora és milyen súlyú lesz 70 éves korában, vagy mennyi idő telt el fogamzása és megszületése között, AGYO fals eredményre jutunk. A fogamzás és megszületés közötti időszakot jelentősen hosszabbnak fogjuk találni, a 70 éves korra becsült értékek, pedig egy bálna méreteivel fognak vetekedni. 3

4 Ámulatba ejtő az evolúcióba vetett hit. Alaposan túltesz a teremtésbe vetett hiten, amelynek csak egy mechanizmusra van szüksége: az isteni szeretetre. Az evolúció hármat igényel: azt, hogy a semmiből valami keletkezhet (az Ősrobbanás), hogy egy darab kőből élőlények keletkezhetnek (élet élettelen elemekből), valamint hogy a genetikus mutációk egy laposféregből Einsteint tudnak csinálni. Kétség felett áll, hogy az evolúcióba vetett hit messze túltesz a Teremtőbe vetett hiten. 3 AZ ŐSLEVES ESETE AZ AMIOSAVAKKAL Vajon milyen természeti törvény válogatta ki az ősleves milliónyi vegyületei közül azt a 20 L konformációjú alfa aminosavat, amit a biológia használ azóta is? A darwini tanok szerint evolúcióra CSAK élő szervezetek képesek. Szelektálódásra szintén. És odáig hogy jutottunk el? Ráadásul a genetikai információ egy faj esetében adott. Egy fejlettebb faj létrejöttéhez plusz információra van szükség. HOA jön a plusz információ? A materialista tudomány szerint az energiához hasonlóan információ nem keletkezik, az csak TUDATOS értelemmel hozható létre. Mutassa meg valaki, hogy honnan tett szert a genetikai örökítő anyag plusz információra az új megváltozott szervek előállításához? A biomolekulák különösen érzékenyek a környezeti hatásokra, és azok az IRÁYÍTATLA energiák, amelyek segítik létrejöttüket, rögtön el is bontják a terméket. Ha figyelembe vesszük az aminosavak bomlására, polimerizációjára és depolimerizációjára vonatkozó állandókat, a koncentrációkat és a hőmérsékleteket, akkor számolhatunk. 3.1 Aminosavakról Az élővilág KIZÁRÓLAG L aminosavakat és D cukrokat használ, ami azért érdekes, mert ha a mese az őslevesről igaz, akkor abban SZTOCHASZTIKUS folyamatoknak kellett volna lejátszódni, és alfa, béta, gamma stb. aminosavak L és D konformációi reagáltak volna L és D cukrokkal, egy teljesen rendezetlen, kaotikus elegyet és kondenzációs vegyületeiket létrehozva. A mindössze 20 L aminosav és a D cukrok használata az irányítottságot bizonyítja, ugyanis egy híg vizes oldatban lejátszódó kémiai reakció az összes létező úton végbemegy, nincs szelekció és mutáció, ami kiválogatja a jó és rossz molekulákat. Ha tudósaink, vagy az élettelen természetes folyamatok útján királis (optikailag aktív, azaz L vagy 4

5 D izomerekből álló) vegyületet képződik, akkor racém elegy (azaz L vagy D izomerek keveréke) keletkezik, és az izomerek szétválasztása rendkívül kényes feladat, amelyre a természetben lejátszódó véletlenszerű élettelen folyamatok nem adnak lehetőséget. Az első polipeptid oligomernek (már ha egyáltalán létrejöhetett volna a természeti körülmények között DS nélkül) racémnak kellett lennie a szónak abban az értelmében, hogy benne a D és L konformációjú, alfa, béta, gamma, stb. aminosavak statisztikus valószínűséggel helyezkedtek volna el, vagyis a későbbiek során semmiféle szelektáló tulajdonságot nem tudtak volna alkalmazni" Fehérjék A biológiailag működőképes fehérjével szemben támasztott követelmények szerint annak kizárólag L aminosavból kell állnia, csupán alfa peptidkötést szabad tartalmaznia, valamint az aminosavaknak specifikus aminosav sorrendben kell elhelyezkednie. A folyamat elején miért ne kapcsolódhatna egy L alfa aminosav egy D gamma aminosavhoz? Ennek a valószínűsége SOKKAL nagyobb, mint hogy két L alfa aminosav kapcsolódjon, majd egy harmadik SZITÉ L alfa és így tovább. Tekintsünk egy 100 aminosavból álló fehérjét, amelyben az egyes aminosavak eloszlása mind a húsz aminosavra azonos. A lehetséges aminosav szekvenciák száma 100!/(20! 5!), azaz 3, (100 monomerből álló oligomerben mind a 20 monomer ötször ismétlődik). Ha tekintetbe vesszük, hogy egy adott helyen L és D aminosav is szerepelhet, valamint, hogy a molekulában az alfa peptidkötés mellett béta, gamma és epszilon kötések is képződhetnek, a véletlen kémiai reakcióban létrejövő rendszer lehetséges elrendezéseinek a száma: 3, azaz 2, Ahol a tag a D és L izomerek, a 2 99 tag pedig a 100 aminosav közötti 99 peptidkötés eloszlását jelenti, feltéve és erősen felülbecsülve, ha az alfa kötés az összes lehetséges kötések (alfa, béta, gamma, delta, epszilon stb.) 50% át teszi ki. A lehetséges összes izomer tömege kb gramm. AZ ÁLTALUK ISMERT VILÁGEGYETEM TÖMEGE GRAMM Fentiek szerint sztochasztikus kémiai folyamatokat feltételezve ideális(!) körülmények között matematikai statisztikai alapon egyetlenegy biológiailag használható polinukleotid, vagy polipeptid létrejöttéhez SEM elegendő a világegyetem általunk ismert kora, azaz 15 milliárd (10 9 ) esztendő. Majdnem mindegy, hogy hány millió évben gondolkodunk. Az idő nem oldja meg a problémát. Persze, ez csak akkor igaz, ha sztochasztikus, véletlenszerű folyamatokkal és a kémiai reakciók sebességi állandóival és egyensúlyi viszonyaival számolunk. Ha a véletlenben hiszünk. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a hivatalos tudomány inkább a véletlen ben hisz, és isteni hatalommal ruházza fel, mint hogy elgondolkodjunk egy MÁSIK lehetséges magyarázaton. A véletlen" t isteni hatalommal felruházva elképzelhető az is, hogy minden egyes lottóhúzásnál ötmillió éven keresztül a világ összes országában feladott lottószelvényem ötös találat. 5

6 És még valami. A DS sem és az RS sem képes spontán önmagát másolni, mert a másolási mechanizmushoz fehérjék szükségeltetnek. A másoláshoz szükséges fehérjék aminosav sorrendjét viszont a DS kódolja, akárcsak az összes többi fehérjéét. A KÉMIA, FIZIKA, BIOLÓGIA EM TUDJA VÉLETLESZERŰ, SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOKKAL MEGMAGYARÁZI A DS, AZ RS POLIUKLEOTID LÁCOK ÉS A MIDÖSSZE 20 DB. L ALFA AMIOSAVBÓL FELÉPÜLŐ POLIPEPTIDEK LÉTREJÖTTÉT. A lehetséges izomerek hatalmas száma mutatja, hogy a biológiailag használható izomerek felhalmozódása az őslevesben mennyire kis valószínűségű. (Márpedig ahhoz, hogy egyetlenegy izomer váljon egyeduralkodóvá az egész általunk ismert élővilágban, szükségszerű, hogy a kiindulási ponton csak az az egyetlen egy legyen hozzáférhető) Ha az oldat tartalmazott aldehideket és egyéb cukrokat is, azok szintén reagálhattak a purinok (adenin) aminocsoportjával, amely a valószínűséget tovább csökkenti. Ugyanakkor a különböző formákban előforduló foszfátcsoport az egyensúlyra vezető reakciók során Ca 2+ és Mg 2+ sók képződése mellett kivált volna az oldatból. Ha pedig nem egyensúlyi reakciókról van szó, akkor megint felmerül az irányítottság/tervezettség kérdése. 3.2 A DS ről A DS hatalmas mennyiségű információt tartalmaz, ami az informatika alaptörvénye szerint csak tudatos tevékenység eredménye lehet. A bázispárok véletlen sorrendjéből csak használhatatlan fehérjéket lehetne létrehozni, ráadásul ott van a négybetűs nukleotid nyelv és a 20 betűs aminosav nyelv egymásba fordítása, mint informatikai probléma Kémia és a matematikai statisztika Az összehasonlításhoz álljon itt néhány adat, H 2 ill. statisztikai számítás: H 2 Tegyük fel, hogy az ősleves tartalmazott adenin adenint, D ribózt és foszforsavat. Az adenin három reaktív csoportja (7, 9 és a C6 CH 2 O O atomhoz kapcsolódó H 2 ) a D ribóz öt O O CH 2 O P O hidroxil csoportjával (C1', C1' b, C2', C3', C5') O O HO OH D ribóz reagálhat, így az adenozinnak 15 szerkezeti OH P izomere keletkezhet. Az élő szervezetben ezzel OH OH OH O szemben csupán egyetlen izomer (9 (1 béta Dribofuranozil) adenin) található meg. A adenozin következő lépésben az adenozin monofoszfát adenozin monofoszfát (AMP) képződésekor a foszfát csoport három dinukleotid helyen kötődhet a molekula D ribóz részéhez (C2', C3', C5'). Így az összes lehetséges szerkezeti izomerek száma 45. A dinukleotid képződéshez két szabad hidroxilcsoport áll rendelkezésre, így ezen a szinten már 90 izomer lehetséges. A ribóz C2' és C3' atomja kiralitásközpont, így a hozzájuk kapcsolódó hidroxilcsoportok négyféle izomert 6

7 alkothatnak, (ribóz, lixóz, xilóz, arabinóz) azonban csak egyet nevezünk ribóznak. A pentóz cukrok tehát összesen 8 (D és L) izomert adnak, így a lehetséges dinukleotidok száma 720. (3 adenin kötőhely, 5 ribóz kötőhely, 8 féle pentóz, 3 foszfát kötőhely pentózonként, 2 kötési lehetőség a dimerizációra). Mivel az aminopurinok a primer aminocsoportot az adenin molekula C6 atomja helyett a C2 és C8 atomokon is tartalmazhatják, az összes dinukleotid izomer száma ebben az esetben Egy parányi, 16 (tizenhat) nukleotidból álló DS szekvencia egy szálának elméletileg lehetséges izomereinek a száma: 1, azaz kiírva: amelyeknek a tömege 1 mintegy 6, gramm, vagyis 11 szerese a Föld tömegének (kb gramm, azaz tonna). Azaz a Föld tömege CSUPÁ 16 nukleotidból álló DS szekvencia összes izomerei tömegének tizede, ha a matematikai statisztika alapján, VÉLETLE képződéssel számolunk, és feltesszük, hogy a Föld csak DS izomerekből áll. Az általunk jelenleg belátható világegyetem összes anyagának tömege kb gramm. Egy 25 nukleozidból álló DS szekvencia egyetlen szála összes izomereinek tömege 2, gramm, vagyis az ismert világegyetem tömegének kétszázszorosa. Az emberi DS durván három milliárd ( ) bázispárt tartalmaz. Az összes izomerek számát (és ezért súlyukat sem) az excel nem képes kiszámolni. EZEK UTÁ KIEK KÉRDÉSES AZ IRÁYÍTOTTSÁG? Számomra sokkal fontosabb kérdés, hogy kémiai ismeretek birtokában hogyan állíthatja bárki a DS és a biológiailag használható polinukleotid láncok egymástól független, de egyidejű véletlen kialakulását. Ha a kiindulási lépések megkérdőjelezhetők, mi van az arra épülő elméletek halmazával? És ha a kezdet kétséges, az összes előfeltevés, ami erre alapul, hiteltelen. 3.3 A flagellum Mi a helyzet azokkal a szervekkel, amelyek létrehozásához többszáz/többezer/többtízezer gén EGYIDEJŰ összehangolt mutációjára lett volna szükség? Hogy jönnek létre új szervek? Szépen fokozatosan olyan szervek, amelyek nem jöhetnek létre sok apró egymást követő lépésben? Pl. az E. Coli flagellumát hajtó elektromotor hány ezer működőképes fokozatból (amelyek mindegyike hasznos a baktérium számára!) jön létre szépen fokozatosan a gének (vagy a polinukleotid lánc szekvenciája) véletlenszerű mutációjával? 1 (a dukleozidok átlagos 390 g/mól móltömegével számolva) 7

8 A vég nélküli elméletieskedés és feltevések helyett maradjunk egy konkrét példánál. Az E. Coli flagellumát hajtó elektromotor kialakulását magyarázza el valaki lépésről lépésre a darwini elvek figyelembe vételével. Bármilyen alkalmas szakirodalomban, vagy éppen a szkepszis honlapon található elektronmikroszkópos fénykép a flagellum forgatását biztosító szervről, amely kísértetiesen hasonlít egy mérnökök által tervezett elektromotorra. Állórésszel, forgórésszel, csapágyakkal, kommutátorokkal stb. vel. Az elektromotor az E. Coli ostorát forgatja s (SZÁZEZRES) percenkénti fordulatszámmal. A dolog érdekessége, hogy másfél (1,5) fordulaton belül képes a forgásirányt megváltoztatni. A flagellumnak köszönhetően relatív (azaz testhosszához viszonyított) sebessége óriási, emberre vetítve kb. 60 km/ó A darwini szelekció szerint a haszontalan szervekkel/szervkezdeményekkel rendelkező szervezetek alulmaradnak a túlélési versenyben, hiszen egy nem működő szerv hátrányt jelent. Azt vajon honnan tudta az evolúció, vagy az E. Coli, hogy a flagellum kezdeménye majd 12 ezer mutáció után újabb lökést kap és egyet előre lép a fejlődésben? És hányszor 12 ezer véletlenszerű mutáció kellett hozzá, míg egészen kifejlődött? Ezen kívül még rengeteg olyan szerv, vagy szervrendszer létezik, ami nem alakulhatott ki sok apró egymást követő lépés eredményeképpen, azaz EM magyarázható a darwini teóriával. Ugye emlékszik mindenki Darwinnak arra a megállapítására, hogy... amennyiben kiderülne egy szervről, hogy nem alakulhatott ki sok egymást követő apró változás útján, egész elméletem megdőlne... 4 AZ EVOLÚCIÓ TERMÉSZETE Röviden összefoglalnám a tanultakat": A tömör fakerék először küllőssé evolválódott, de közben elágazott az evolúció, és a másik ágon szekér lett belőle. 8

9 Az előző ágon evolválódott a küllős fakerékből a bicikli, majd ebből evolválódott a természet törvényei szerint a motorkerékpár A második ágon evolválódott a szekér tovább, mígnem kereszteződött a motorkerékpárral, és a genetika törvényei szerint létrejött az utód, a motorral hajtott szekér, vagyis az autó. Ezután ez evolválódott tovább, mígnem eljutottunk a Forma 1 ig, és persze közben a fejlődés a többi (közben szerteágazó) vonalon is folytatódott a természetes szelekció és a genetika törvényei szerint, mígnem a faküllős kerékből kifejlődött a propeller, abból a repülőgép, és abból az űrrakéta. MIDEZ A TERMÉSZETES KIVÁLASZTÓDÁS ÉS AZ EVOLÚCIÓ TÖRVÉYEI SZERIT, ÉRTELMES TERVEZŐ KÖZREMŰKÖDÉSE ÉLKÜL. Vagy tévednék az evolucionista érvrendszer értelmezésében? 5 AZ IFORMÁCIÓ Az információ nem anyag, nem energia, hanem valami egészen más. Ha egy darab papíron írás olvasható, a tinta és a papír kémiai szerkezete megismerhető, azonban az üzenetet nem lehet sem a papír, sem a tinta fizikai tulajdonságaival megmagyarázni. Ugyanígy, a DS ben információt találunk, és ez az információ nem a DS kémiai vagy fizikai tulajdonságaiból következik, hanem a DS t alkotó részek, az úgynevezett nukleotidok sorrendjéből, melyek egy szálra vannak felfűzve. A levél szavaihoz, mondataihoz vagy a bekezdésekhez hasonlóan értelmezhető információként szolgálnak a sejt számára, hogy hogyan állítsa elő önmagát. Az intelligens tervezés hipotézise azt mondja, hogy mindez egy tudatos tevékenységre utal, mivel az anyag, az energia és a természet folyamatai nem elegendőek annak magyarázatára, hogy hogyan vált a sejt szervezett struktúrává. Annak eldöntése számunkra általában nem okoz gondot, hogy egy megvizsgált objektum (tárgy, rajzolat, forma) mesterséges eredetű e avagy természetes képződmény. (ld. Piros szívben nyíllal átlőve Jancsi szereti Juliskát). HA EGY ÉRTELMES MODATOT LÁTUK LEÍRVA, MIT GODOLUK? A VÉLETLE JÁTÉKA? EM, HAEM AZT HOGY, ITT JÁRT GIPSZ JAKAB, ÉS ITT HAGYTA KEZE YOMÁT. 9

10 Ráadásul hiába vizsgáljuk meg az üzenetet a legkiválóbb tudósok legfejlettebb műszereivel, legfeljebb az adathordozó anyagi minőségére tehetünk megállapításokat, ill. a mondat értelmére, ha számunkra érthető nyelven íródott, de a mondat írójáról semmi fogalmunk nem lehet. Erre képes ma a tudomány. (megjegyzem, ez SEM kevés) Röviden: Ha a tapasztalt jelenség olyan információval bír, amely eddigi tapasztalataink szerint csak értelmes közreműködéssel jöhetett létre, automatikusan feltételezzük az alkotót. Ha ugyanezt látjuk a természetben (ld. az égbolton megjelenő felhőszerű képződményben olvashatóan: Szavazz Gipsz Jakabra!) szintén keresni fogjuk a repülőgépet, amely azt a feliratot az égre írta. Vagyis, semmit sem tudunk arról, hogy ki és miért írta oda, de TUDJUK, hogy nem magától jelent meg a szél és a ap játéka nyomán. Akkor az örökítőanyag mondataiban miért nem keressük az alkotót? Ha tudjuk, hogy mai kémiai ismereteink alapján bio makromolekulák nem jöhettek létre az őslevesben, mert előbb szétesnek, mint ahogy felépülnek, akkor miért HISSZÜK, hogy mégis? Ha tudjuk, hogy DS/RS nélkül nem épülhet fel (és kell hozzá a sejt!!!) a polipeptid, valamint polipeptidek nélkül nem tud felépülni a DS/RS (és kell hozzá a sejt!) akkor miért HISSZÜK hogy mégis? A darwini elméletben HÍVŐK úgy gondolják, hogy a szél a víz és a homok véletlenszerű közjátékából néhány millió év alatt kirajzolódik a tengerpart fövenyében a Jancsi szereti Juliskát felirat egy nyíllal átlőtt PIROS szívbe rajzolva, vagy a SZAVAZZ JAKABRA felirat az égbolton a felhőkből. 10

11 6 ÁLLÍTÁSAIM 1. Azt állítom, hogy az élet EM a véletlen műve, az örökítőanyag mondataiban felismerhetőek az intelligens közreműködés ismérvei (Jancsi & Juliska a rajzolt szívben) 2. Azt állítom, hogy a folyamatos apró lépésenkénti fejlődés nincs bizonyítva, csak az ugrásszerű változások nyomaira bukkantunk eddig.. 3. Azt állítom, hogy a fajok EM egymásból alakultak ki, hanem egymással párhuzamosan jelentek meg és élnek, vagy halnak ma is. 4. A 2. pont folyományaként Azt állítom, hogy az evolúció egy téves elgondolás alapján elburjánzott paradigma, semmi köze a tudományhoz. 5. Azt állítom, hogy a tudomány képes megmondani, hogy a tortában milyen alkotórészek vannak, de azt a kérdést, hogy Mari néni, vagy Juli néni sütötte e, és névnapra, vagy születésnapra, nem tudja felelősséggel megválaszolni csupán az anyag vizsgálata által. Ezért felelőtlenség a darwini eszmék egyedül üdvözítő oktatása, és HIBA tényként tálalásuk. 6. Azt állítom, hogy előző állításaim tükrében az iskolában a paradigma hibáit és az egyéb világmagyarázatokat is oktatni kell. Hiszen arról van szó, hogy a materialista tudásanyagunk birtokában elképzelhetetlen a biomolekulák kialakulása. 7 ÖSSZEFOGLALÁS Az előzőekben kiszámoltuk, hogy: 1. A filogenetikai törzsfák sokszínűsége azt igazolja, hogy EM lehet a fajokat egymásból származtatni. 2. Annak a matematikai statisztikai valószínűsége, hogy az ősleves milliónyi vegyületei közül csak az a bizonyos 20 db alfa L aminosav válogatódjék ki és alkossanak önmagukkal láncot, gyakorlatilag nulla. (a SOHA BE EM KÖVETKEZŐ ESEMÉYEK HALMAZÁBA TARTOZIK") 3. Annak a matematikai valószínűsége, hogy az őslevesben a nukleotidok önmaguktól létrehozzanak egy értelmes DS szekvenciát, gyakorlatilag nulla. (a SOHA BE EM KÖVETKEZŐ ESEMÉYEK HALMAZÁBA TARTOZIK") 4. Az értelmes DS szekvencia önmagában nem képes fehérjét létrehozni, ahhoz kell a sejt, 5. Az értelmes fehérje lánc önmagában nem képes DS t létrehozni, vagy reprodukálni, ahhoz kell a sejt, 6. Annak a matematikai valószínűsége, hogy a törzsfa elágazásához szükséges szervek létrejöttéhez a DS többezer nukleotidja egyidejűleg és összehangoltan mutálódjék, gyakorlatilag nulla. (a SOHA BE EM KÖVETKEZŐ ESEMÉYEK HALMAZÁBA TARTOZIK") 11

12 7. A nem egyszerűsíthető komplexitású szervek nem alakulhattak ki sok apró egymást követő lépés eredményeképpen. (Pontosan azért, mert tovább nem egyszerűsíthetők, minden alkatrészükre EGYSZERRE van szükség. 8. A teória kiötlője szerint egyetlenegy ilyen szerv felfedezése megdönti az elméletét. Ha ezek az események a matematika szerint a soha be nem következő kategóriába tartoznak, akkor két lehetőség van. A. Vagy a vakvéletlenben HISZÜK B. Vagy a Tervezettségben/Irányítottságban. Mindkét esetben HIT ről van szó. Az első egy kicsit sántít, hiszen ha materialista tudományunk bebizonyította az esemény bekövetkezésének nulla valószínűségét, akkor tudományunk ELLEÉRE hiszünk. A második esetben az ember fejet hajt a tudomány előtt, és elfogadja annak eredményeit. Ha nem lehet, hát nem lehet. HACSAK valaki nem irányította a folyamatokat, az esemény nem következhetett volna be. Mivel azonban bekövetkezett, muszáj elfogadni az irányítottságot. Ha az élet nem keletkezhetett a semmiből, a fajok nem jöhettek létre spontán, és nem alakulhattak át egymásba, akkor miért igaz az evolúció elmélete? Vagy mi igaz belőle? yilvánvaló, hogy például az egzisztenciális fenyegetettség, a lejáratástól és a kiközösítéstől való félelem sok biológust távol tarthat a téma előítéletektől mentes átgondolásától és véleményének nyílt felvállalásától. A kutatók többsége nem ismeri alaposan az evolúcióelmélet kritikáját és a tervezési szemlélet mellett szóló érveket, így ha hallanak is az ID ről, gyakran a prekoncepcióik és a beléjük rögzült látásmód alapján csupán felszínes véleményt formálnak róla. Dr. Farkas Ferenc 12

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Termokémia Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A reakcióhő fogalma A reakcióhő tehát a kémiai változásokat kísérő energiaváltozást jelenti.

Részletesebben

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk. Nukleinsavak Szerkesztette: Vizkievicz András A nukleinsavakat először a sejtek magjából sikerült tiszta állapotban kivonni. Innen a név: nucleus = mag (lat.), a sav a kémhatásukra utal. Azonban nukleinsavak

Részletesebben

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!!

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!! Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció 1859 1865 1869 1952 Hershey & Chase 1953!!! 1879 1903 1951 1950 1944 1928 1911 1 1. DNS szerkezete Mi az örökítő anyag? Friedrich Miescher

Részletesebben

Természetes Kiválasztódás (A császár új ruhája)

Természetes Kiválasztódás (A császár új ruhája) Természetes Kiválasztódás (A császár új ruhája) Darwin szerint csak a környezetéhez legjobban alkalmazkodó organizmus képes a túlélésre és saját genetikus jellemzőinek a növekvő számú utódoknak való továbbadására,

Részletesebben

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei 1. Bevezetés Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei 1.1 Mi az élet? Definíció Alkalmas legyen különbségtételre élő/élettelen közt Ne legyen túl korlátozó (más területen

Részletesebben

Versenyfeladatsor. 2. feladat

Versenyfeladatsor. 2. feladat Versenyfeladatsor 1. feladat Egy nyíltláncú alként brómmal reagáltatunk. A reakció során keletkező termék moláris tömege 2,90-szerese a kiindulási vegyület moláris tömegének. Mi a neve ennek az alkénnek,

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati KTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány "Mindennek van értelme, nem létezik okozat, ok nélkül" A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány Hamer doktor legjelentősebb felfedezése az Germán Új Medicina, mely egy mérnöki pontosságú,

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9 1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;

Részletesebben

1. tétel. Valószínűségszámítás vizsga Frissült: 2013. január 19. Valószínűségi mező, véletlen tömegjelenség.

1. tétel. Valószínűségszámítás vizsga Frissült: 2013. január 19. Valószínűségi mező, véletlen tömegjelenség. 1. tétel Valószínűségszámítás vizsga Frissült: 2013. január 19. Valószínűségi mező, véletlen tömegjelenség. A valószínűségszámítás tárgya: véletlen tömegjelenségek vizsgálata. véletlen: a kísérlet kimenetelét

Részletesebben

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu Sportélettan zsírok Futónaptár.hu A hétköznapi ember csak hallgatja azokat a sok okos étkezési tanácsokat, amiket az egészségének megóvása érdekében a kutatók kiderítettek az elmúlt 20 évben. Emlékezhetünk

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Idei gyorsjelentés http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2 015/7/16/Az_elmult_7_ev_legrosszab b_eredmenye_szulet_azozlb

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz 1) Mikor kapott Paul Ehrlich orvosi Nobel-díjat? A) Idén. B) Pont 100 éve, 1908-ban. C) Nem

Részletesebben

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék Bio-nanorendszerek Vonderviszt Ferenc Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék Technológia: képesség az anyag szerkezetének, az anyagot felépítő részecskék elrendeződésének befolyásolására. A technológiai

Részletesebben

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes 0663 MODUL SÍKIDOMOK Háromszögek, nevezetes vonalak Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes Matematika A 6. évfolyam 0663. Síkidomok Háromszögek, nevezetes vonalak Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A

Részletesebben

1. Három tanuló reggel az iskola bejáratánál hányféle sorrendben lépheti át a küszöböt?

1. Három tanuló reggel az iskola bejáratánál hányféle sorrendben lépheti át a küszöböt? skombinatorika 1. Három tanuló reggel az iskola bejáratánál hányféle sorrendben lépheti át a küszöböt? P = 3 2 1 = 6. 3 2. Hány különböző négyjegyű számot írhatunk föl 2 db 1-es, 1 db 2-es és 1 db 3-as

Részletesebben

...a Tamana névszerkezeti összehasonlítása a véletlenen alapul, tessék bizonyítani az ellenkezőjét, mert addig elméletem igaz!

...a Tamana névszerkezeti összehasonlítása a véletlenen alapul, tessék bizonyítani az ellenkezőjét, mert addig elméletem igaz! ...a Tamana névszerkezeti összehasonlítása a véletlenen alapul, tessék bizonyítani az ellenkezőjét, mert addig elméletem igaz! Forrás: http://web.telia.com/~u40916719/f_king.htm Letöltve: 2006.07.10. Összeállította:

Részletesebben

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Oktatási Hivatal Az 009/010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Az értékelés szempontjai Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból

Részletesebben

Szerkesztette: Vizkievicz András

Szerkesztette: Vizkievicz András Fehérjék A fehérjék - proteinek - az élő szervezetek számára a legfontosabb vegyületek. Az élet bármilyen megnyilvánulási formája fehérjékkel kapcsolatos. A sejtek szárazanyagának minimum 50 %-át adják.

Részletesebben

A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: .. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter

A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: .. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter A feladatokat írta: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: Kódszám:.. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter 2011. május 14. Curie Kémia Emlékverseny 8. évfolyam Országos döntő 2010/2011.

Részletesebben

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS: EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS: A GÉNMÓDOSÍTÁSTÓL AZ IPARI FERMENTÁCIÓIG SZAMECZ BÉLA BIOKATALÍZIS - DEFINÍCIÓ szerves vegyületek átalakítása biológiai rendszer a katalizátor Enzim: élő sejt vagy tisztított

Részletesebben

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2014/2015. B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A kísérleti tálcán lévő sorszámozott eken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 1998 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! A hibátlan dolgozattal 15 pont szerezhető. Címe: KARBONÁTOK,

Részletesebben

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Poligénes v. kantitatív öröklődés 1. Öröklődés komplexebb sajátosságai 2. Öröklődés molekuláris alapja Poligénes v. kantitatív öröklődés Azok a tulajdonságokat amelyek mértékegységgel nem, vagy csak nehezen mérhetők, kialakulásuk kevéssé

Részletesebben

MATEMATIKA HETI 5 ÓRA. IDŐPONT: 2010. Június 4.

MATEMATIKA HETI 5 ÓRA. IDŐPONT: 2010. Június 4. EURÓPAI ÉRETTSÉGI 2010 MATEMATIKA HETI 5 ÓRA IDŐPONT: 2010. Június 4. A VIZSGA IDŐTARTAMA: 4 óra (240 perc) ENGEDÉLYEZETT SEGÉDESZKÖZÖK : Európai képletgyűjtemény Nem programozható, nem grafikus kalkulátor

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

A két csapatra osztás leggyakoribb megvalósításai: Lyukas teli (vagy sima vagy nem lyukas)

A két csapatra osztás leggyakoribb megvalósításai: Lyukas teli (vagy sima vagy nem lyukas) Eredeti forrás: Pintér Klára: Játsszunk Dienes Zoltán Pál logikai készletével! http://www.jgypk.u-szeged.hu/methodus/pinter-klara-jatsszunk-logikat-logikai-keszlettel/ A logikai készlet lapjaival kapcsolatos

Részletesebben

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006 II. forduló Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló 2 T/15/A I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Bevezetés A tudományos életben megfigyeléseket teszünk, kísérleteket végzünk. Ezek többféle különbözı eredményre

Részletesebben

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá?

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá? OLVASÓVÁ NEVELÉS 1 Tóth Tibor műfordító: Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye, s itt kell keresni a baj okát. Nem éri a gyerekeket kellő számban olyan hatás, amelyre

Részletesebben

Példa a report dokumentumosztály használatára

Példa a report dokumentumosztály használatára Példa a report dokumentumosztály használatára Szerző neve évszám Tartalomjegyzék 1. Valószínűségszámítás 5 1.1. Események matematikai modellezése.............. 5 1.2. A valószínűség matematikai modellezése............

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old.

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Létezik egy kulcs a tudat kozmikus titkához, és mindannyian ezt a kulcsot használjuk, amikor gondolatainkat valóra

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A genetikai sodródás

A genetikai sodródás A genetikai sodródás irányított, nem véletlenszerű Mindig a jobb nyer! természetes szelekció POPULÁCIÓ evolúció POPULÁCIÓ A kulcsszó: változékonyság a populáción belül POPULÁCIÓ nem irányított, véletlenszerű

Részletesebben

Valószínűségszámítás és statisztika

Valószínűségszámítás és statisztika Valószínűségszámítás és statisztika Programtervező informatikus szak esti képzés Varga László Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Matematikai Intézet Természettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

2014. március 24-27. TÉMA HÉT

2014. március 24-27. TÉMA HÉT 2014. március 24-27. TÉMA HÉT Munkára fel! Más keretek közt a Témahéten! T. 11. évfolyamos tanulók! Az alábbiakban olvashatjátok a témaheti kínálatot. Mit is kell tudni az időbeosztásról? Olvassátok el

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben Polimerek kémiai reakciói 6. hét Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben Poliaddíció bi- vagy polifunkciós monomerek lépésenkénti összekapcsolódása: dimerek, trimerek oligomerek

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző 1 SET A SET játékszabályairól röviden, már ha valaki nem ismerné: Hogy néznek ki a kártyalapok? Minden kártyán van egy ábra, aminek 4 jellemzője van. Minden kategória további három különböző lehetőséget

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 6. modul CSUPA TALÁNY

MATEMATIKA C 6. évfolyam 6. modul CSUPA TALÁNY MATEMATIKA C 6. évfolyam 6. modul CSUPA TALÁNY Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 6. MODUL: TALÁNY TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

Pszichológiatörténet. Aczél Balázs 2011

Pszichológiatörténet. Aczél Balázs 2011 Pszichológiatörténet Aczél Balázs 2011 Mi értelme van pszichológiatörténetről tanulni? Útkeresések története: Mi a téma? Mi a módszer? Mivel foglalkozik a pszichológia? Klasszikus hagyomány: önmegfigyeléssel

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika IFJÚSÁG-NEVELÉS Nevelés, gondolkodás, matematika Érdeklődéssel olvastam a Korunk 1970. novemberi számában Édouard Labin cikkét: Miért érthetetlen a matematika? Egyetértek a cikk megállapításaival, a vázolt

Részletesebben

DNS-számítógép. Balló Gábor

DNS-számítógép. Balló Gábor DNS-számítógép Balló Gábor Bevezetés A nukleinsavak az élő szervezetek egyik legfontosabb alkotórészei. Ezekben tárolódnak ugyanis az öröklődéshez, és a fehérjeszintézishez szükséges információk. Bár a

Részletesebben

Szakmai közélet. Pszichoterápia VITA A GYERMEKEKKEL VÉGZETT PSZICHOTERÁPIÁRÓL VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK. A gyerekterápia létjogosultsága

Szakmai közélet. Pszichoterápia VITA A GYERMEKEKKEL VÉGZETT PSZICHOTERÁPIÁRÓL VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK. A gyerekterápia létjogosultsága Szakmai közélet Pszichoterápia VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK VITA A GYERMEKEKKEL VÉGZETT PSZICHOTERÁPIÁRÓL - - - - - - - - A gyerekterápia létjogosultsága A vitaindító Horgász Csaba gondolata miszerint a gyerekterápia

Részletesebben

BARANYA MEGYEI TANULÓK TUDÁSSTRUKTÚRÁI. Takács Viola

BARANYA MEGYEI TANULÓK TUDÁSSTRUKTÚRÁI. Takács Viola BARANYA MEGYEI TANULÓK TUDÁSSTRUKTÚRÁI Takács Viola Iskolakultúra könyvek 20. Sorozatszerkesztõ: Géczi János Szerkesztõ: Sz. Molnár Szilvia BARANYA MEGYEI TANULÓK TUDÁSSTRUKTÚRÁI TAKÁCS VIOLA iskolakultúra

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus?

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus? Pöntör Jenõ Szkepticizmus és externalizmus A szkeptikus kihívás kétségtelenül az egyik legjelentõsebb filozófiai probléma. Hogy ezt alátámasszuk, elég csak arra utalnunk, hogy az újkori filozófiatörténet

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Az ASEA-ban található reaktív molekulák egy komplex szabadalmaztatott elektrokémiai folyamat, mely csökkenti és oxidálja az alap sóoldatot,

Részletesebben

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila Tanulói Bmunkafüzet S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Készítette Péter Orsolya Albert Attila kémia ember a természetben műveltségterület 3 A klór reakciói 8 A kén olvadása és forrása 10 A

Részletesebben

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai A BIOLÓGIA ALAPJAI A tananyag felépítése: Környezetmérnök és műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: október 3, november 5, december 5 dr. Pécs Miklós egyetemi

Részletesebben

Biológia kerettantervek

Biológia kerettantervek Biológia kerettantervek Készítette: Csorba F. László Budapest 2013. február 20. Témakörök 7-8. Az élőlények változatossága: Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élővilág alkalmazkodása a

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

1. Koncentrációszámítás, oldatkészítés

1. Koncentrációszámítás, oldatkészítés 1. onentráiószámítás, oldatkészítés 1.1. példa onyhasó oldat készítése során 5,5 g Na Cl-t oldottunk fel 5 liter vízben. Mennyi az oldat tömegkonentráiója (g/ dm ), normalitása (ekv/dm ), molaritása (mol/

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E D D A A D B D B 1 D D D C C D C D A D 2 C B D B D D B D C A A XXIII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az etanol és az

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló A VERSENYZŐ ADATAI KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP A

Részletesebben

Mára új helyzet alakult ki: a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel komplexebb

Mára új helyzet alakult ki: a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel komplexebb Iskolakultúra 2004/8 Nagy József ny. egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szeged Az elemi kombinatív képesség kialakulásának kritériumorientált diagnosztikus feltárása tanulmány Ha beírjuk a számítógép

Részletesebben

marketing gyorsindító alapvetések

marketing gyorsindító alapvetések marketing gyorsindító alapvetések munkafüzet!1 Kiadja: Oláh Sándor Mérhető Marketing Megoldások 2015. Minden jog fenntartva. A jelen jegyzet tartalmának másolása, sokszorosítása, közzététele bármilyen

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 1996 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! Címe: ALKÉNEK Alkének fogalma. Elnevezésük elve példával.

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Kombinatorika. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Surányi László Ábrák: Hraskó András. 2015. december 6.

Kombinatorika. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Surányi László Ábrák: Hraskó András. 2015. december 6. Kombinatorika 9 10. évfolyam Szerkesztette: Surányi László Ábrák: Hraskó András 2015. december 6. A kötet létrehozását 2008-tól 2010-ig a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány támogatta Technikai

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI STATISZTIKAI

A FELSŐOKTATÁSI STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV A FELSŐOKTATÁSI STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉSHEZ 2003.. STA2000 - Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez Készítette Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztály Statisztikai Osztály

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben

Mert az Élet él és élni akar (15. rész)

Mert az Élet él és élni akar (15. rész) Mert az Élet él és élni akar (15. rész) Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett szó. Bebizonyítottuk, hogy a legtöbb gondunk és betegségünk kórokozója a tudomány által szaporított, a médiában terjesztett,

Részletesebben