Nyírbogáti Tükör 2. oldal december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december"

Átírás

1

2 A GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: Advent utolsó vasárnapján, a karácsonyi ünnep kapuján, Nyírbogáti Tükör 2. oldal december EGYHÁZI ROVAT Lépjünk be hittel a betlehemi barlangba és lássunk! Hallgassunk az isteni küldöttekre, ismerjük fel az isteni jeleket, szívleljük meg Isten üzenetét! Lépjünk be és lássunk! Áldott, Békés szent Karácsonyt és boldog Istenlátás örömét kívánok mindenkinek: Terdik Mihály parochus A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: Templom búcsún a Görög katolikus Templomban mintha csak egy égi hang szólna hozzánk: Lépjetek be és lássátok! Adventi utunkat végigjárva lépjünk be a betlehemi barlangba és lássuk a Gyermeket! Sokan az emberek gyermekkorukban csupán felszínes vallásosságig jutottak, így nem lépik át valamennyien a meggyőződéses hit határát, ugyanúgy sokan maradnak csupán külső szemlélői a karácsony ünnepének. Az ünnepi órákban értetlenül állnak majd, a karácsony elmúltával pedig siránkoznak, hogy a mai karácsonyok már nem az igaziak. Napjainkban is beteljesednek azok a szavak, amelyeket Szent Máté evangéliumának elején olvashatunk: A világosság a világba jött, de mégsem ismerte fel a világ (Jn.1,10). Nem lépnek be a Isten titkainak világába és nem akarnak látni. Az utolsó adventi vasárnap evangéliuma segít minket, hogy közelebb kerüljünk a karácsony titkához, a megváltás titkához, Isten titkához. Mária jegyesének, Józsefnek az álmából megtudjuk, hogy a gyermek a Szentlélek közreműködésének köszönhetően fog megszületni. Az álomban hallott angyali szó elárulja továbbá, hogy a születendő gyermek váltja meg a népet bűneitől, azaz ő a Megváltó. Az álom leírását követően Szent Máté Izajás próféta jövendölését idézi, amelyből megismerjük, hogy szűztől születik a megváltó, akit Emmanuelnek fognak hívni, ami azt jelenti Velünk az Isten! Ezt a szép és tartalmas jövendőlést énekeljük szenteste. A Gyermek születése bizonyosságot hoz nekünk, embereknek, hogy velünk az Isten, aki nem hagy el minket. A mai vasárnapon, néhány nappal az ünnep előtt, tisztázzuk szívünk szándékát! Mit várunk a karácsonytól? Mit várunk az ünneptől? Nyugalmat, pihenést, szabadidőt a decemberi rohanás és az egész évi munka után? Kellemes érzéseket, amelyeket talán boldogságnak érzünk? Vagy talán a gyermekkori élmények feléledését várjuk? Esetleg megelégszünk néhány ajándékkal, amit családtagjainktól kapunk? Mit várunk a karácsonytól? Kit akarunk látni? Kivel szeretnénk találkozni? A Karácsony az Isten-látás ünnepe. Ilyenkor minden szem, minden hívő ember szeme a jászolra szegeződik. Oda nem más születik, mint az Isten szent Fia!! Még az utolsó adventi napokban is oly sok minden vonja el figyelmünket a lényegről, a Gyermekről, az igazi Világosságról. Ne engedjünk a csábításnak! A 10 évvel ezelőtti kápolnaszentelésre emlékeztek a római katolikusok november 25-én a hálaadó mise utáni szeretetvendégségen Stabat mater speciosa/részlet/ Jacopo da Todi /123O-13O6 Áll a bájos Istenanya/Széna mellett vigadozva: Rajta fekszik Gyermeke. Lelke boldogságtól árad, Szent örömben könnybe lábad, Hogyha nézi, két szeme. Tisztaságos szép szerelmet. Mint sugárzott, mily dalt zengett, Egyszülöttjét látva ott! Felkacagva, mint nevette, Szent fiát miként szerette, Kit világra hozhatott. Nincs öröm, mely párja volna,szempár sincs, hogy így ragyogna. Több vigaszt mi hoz neki?együtt örvend, aki látja Krisztus anyját megcsodálja, Mint Fiát becézgeti. Rövidesen elkezdjük az adventi utak járását. Az adventi utak végén folklór, vagy konzumkarácsony vár ránk, ha Krisztus nélkül, csak lődörögve akarjuk róni a legyőzhetetlen Naphoz vezető ösvényeket. A Születés misztériuma természetesen kegyelmi születés már, hiszen Húsvét óta igazán Emmánuel Ő. Azóta mindenütt ott van és elérhető. "Istenem, ha mindenütt ott vagy, hogyan lehetséges, hogy én oly gyakran vagyok másutt?" vetette föl a francia M. Delbrel. A hit évének karácsonyára készülünk, mi katolikusok. A türelmetlen világban türelemmel kell közelednünk egymáshoz. Akiknek fontos a hitük, Krisztust hirdetik a világnak saját egyházaik hitében. A családban, templomainkban az ünnepek idején is azért imádkozunk, hogy a szakadásokat gyógyítsa meg Jézus Krisztus és az Ő születésének misztériuma gyűjtsön egybe bennünket. Isten érted lett ember! Örökre halott lennél, ha Ő bele nem születik az időbe. Ezt az ünnepnapot ünnepeljük meg, amelyen a nagy és örök napból nagy és örök nap jött el erre a mi annyira gyorsan múló napunkra." Ágoston. Nagyközségünk minden lakójának a szívében szülessék meg az Üdvözítő együtt a mi emberi hálánkkal. Karácsonyi köszöntéssel: Horváth János plébános, kerületi esperes, c. kanonok.

3 Nyírbogáti Tükör 3. oldal EGYHÁZI HÍREK december K arácsony Szent ünnepe tiszteletére, Jézus születésére emlékezve a Községháza előtt önkormányzatunk újra felállította a Betlehemet. Karácsony közeledtével a képviselő-testület idén is úgy döntött, hogy minden családot élelmiszercsomagban részesít, ezáltal kívánja eljuttatni mindenkihez a szeretetét, és jó kívánságait az új esztendőre. Kívánjuk, hogy a szeretet lángja mindenki szívében felgyúljon, s az ünnepi készülődés közben ne feledkezzünk meg arról, hogy igazi karácsonya akkor van az embernek, ha az ünnep alkalmával rácsodálkozik Isten földig hajló szeretetére, és meglátja a megtestesült Szeretetet a jászolban. Fontos, hogy erről hiteles közegben halljon hittestvéri körében, ezért szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe az Egyházak ünnepi miserendjét, hogy ne csak otthonunk, hanem lelkünk is ünneplőbe öltözzön. A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI A Református Egyház közössége nevében ezzel az Igével köszöntöm szeretettel az olvasókat: Mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen Ján 3,16 Az ember annyira igyekszik karácsonyt csinálni, varázslatos idilli légkört teremteni. Az ünnep elteltével azonban megkopnak a szavak, kiüresednek a szívek. Miért? Mert a karácsonyt nem csinálni, hanem megélni kell úgy, hogy szívünkbe fogadjuk az Isten ajándékát. Nem csak az ünnep forgatagát kell látnunk, hanem azt is, hogy Isten milyen hatalmasra nyitotta atyai szívét felénk, amikor Jézus Betlehemben megszületett: őbenne adta egyetlen fiát, hogy ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. Áldott Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új Esztendőt kívánok mindenkinek: Szerencsi Imre lelkész Szerencsiné Ujvári Julianna: Karácsonyi üzenet Embervilág! Ne várj csodára, Mert a csoda a szívedből fakad. Amíg szívedben meg nem változol, A karácsony is csak egy álom marad. Egy tovaröppenő délibáb, Szalmaláng öröm, Amíg szívedben meg nem változol, Az Úr Jézus hiába jön. Amíg szívedben ott a gyűlölet, Amíg irigy és kapzsi vagy, Amíg másokért élni nem tudsz, És nem jön szádból csak az indulat; Addig a karácsony csupán gyertya lángja, Csillagszóró fénye és egy ámulat. Embervilág! Ne várj csodára, Mert a csoda a szívedből fakad. Az Úr Jézus azért jött a világra, Hogy a szívedben történjen csoda. A BAPTISTA EGYHÁZ HÍREI Az Úr Jézus az, aki mindig minden helyzetben teljesen felügyelete alatt tartja az eseményeket. Semmi sem történhet a tudta nélkül. Akaratával szemben semmi sem dacolhat. Egyszerűen ő a legerősebb. Jézus az, aki kivívta a mennybe jutásunk lehetőségét. Meghozta azt a nélkülözhetetlen áldozatot, ami feloldotta a tökéletes és igazságos Isten és a bűneink között feszülő kibékíthetetlen ellentétet. Az első, a leghatalmasabb, a legfontosabb személy végigjárta az emberek seregét, és a leghitványabbakig is eljutott a mentő szeretetével. Csodálatra és tiszteletre méltó Isten irántunk való elszánt közeledése, hisz addig nem elégedett meg munkájával, amíg minden embert el nem ért szeretetével. A csodálatra méltó Isten felfoghatatlan jóságával szemben az ember jövőjében mégis ott rejlik annak a szomorú lehetősége, hogy a megértett és hit által elfogadott kegyelem megvetetté, elfeledetté váljon. De miért tennénk így? Nincs rá okunk. És mégis, a valóság, a tetteink valósága mutat hitben gyengeséget. Minden botlásunk erről beszél. A mai ünnep alkalmas arra, hogy hitünkben megerősödjünk. Szemléljük ezért Jézust úgy, mint aki számunkra is mindenben és mindennel szemben az első, a legfontosabb! Minden kedves olvasónak Áldott ünneplést, a megszületett Krisztussal történő személyes találkozást kívánunk! Bécsi Lászlóné gyülekezetvezető Egyház Szenteste Karácsony I. Karácsony II. Karácsony III. Református 17 óra 11 és 15 óra 11 és 15 óra, gyermekek 16 óra legátus szolgálatával istentisztelet szolgálatával Görög Katolikus Római Katolikus Baptista 19 óra ünnepi műsor, szentmise a tanyán 11 óra ünnepi liturgia 11 óra ünnepi liturgia 17:30 11:45 11:45 István tanya 15:00 17 óra 11 és 16 óra 11 és 16 óra 11 óra ünnepi liturgia Szilveszter 18 órai óévi a Templomban 17 óra Hálaadás Újév 11 óra újévi a Templomban 11 óra ünnepi szentmise - 16:00 11:45 18 óra Nyírbátorban közös 11 és 16 óra

4 Nyírbogáti Tükör 4. oldal december ISMÉT MEGRENDEZTÜK A BOGÁTI FORGATAGOT Önkormányzatunk az idén nyolcadik alkalommal rendezte meg a Bogáti Forgatagot. A Nyírség Fejlődéséért Leader Egyesülethez benyújtott Közösségi, kulturális, ifjúsági és egyéb programok megvalósítása című pályázat alapján önkormányzatunk az élő Koncert költségeire és a Nyírbogát Felemelkedéséért Alapítvány a szombati színházi előadásra 1-1 millió forintot támogatásban részesült. Köszönet érte! E mellett fesztiválunk megrendezése még számos költséggel járt, de vállaltuk ezt jó szívvel, hisz tudjuk, hogy nagyon sok családnak nincs más lehetősége kimozdulni távolabbi rendezvényekre, ezért rendezvényünk mindkét napja ingyenes volt. A Kelet-Magyarország Megyei napilapjában számos cikk jelent meg, íme az összeállítás róla AUGUSZTUS SZEPTEMBER 4, KEDD SZEPTEMBER 8. SZOMBAT

5 Nyírbogáti Tükör 5. oldal december A BOGÁTI FORGATAG PILLANATAI KÉPEKBEN A kétnapos rendezvénysorozatunkat 2005-ben indította útnak önkormányzatunk. A színvonalas műsorok természetesen most sem maradtak el, idén is jó érzéssel töltött el bennünket amikor környékbeli lakosok is elismeréssel, élmény dúsan beszélnek a Forgatagról. Ilyen még nem volt, hogy két színházi előadással is kedveskedhettünk a jelenlévőknek. Első nap délutánján a Mandala Dalszínház előadásában a Ludas Matyi interaktív, zenés vásári komédiát nézhették meg kicsik és nagyok, este pedig a Valahol Európában című musical cselekményének mély mondandójával lehettünk gazdagabbak. Újra kedveztünk az autó szerelmeseinek a tuning találkozóval. Volt itt arcfestés, vásározás, kisvonatozás, elektromos golfautó, tandembicikli, vidámpark. Már hagyomány, hogy önkormányzatunk egy vonat és egy vidámpark jegyet ingyen ad minden 14 év alatti gyereknek, a felnőttek részére pedig egy babgulyással kedveskedtünk. Idén sem feledkezhettünk meg az egészségünk megóvásáról, ezért az ingyenes szűrővizsgálatokat a Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ lelkes csapata végezte, köszönet érte! A művészetet kedvelők pedig - Bákonyi János bácsi emlékére - emlékkiállításon vettek részt. Vendégünk volt Mészáros János Elek, a Csillag Születik 2012 győztese, Kovács Viktória operett énekes, Muri Enikő a 2010-es X-Faktor Női hangja és az esténket a Magna Clum Laude színezte újra. A sztár fellépők mellett idén is büszkélkedhettünk óvodás iskolás gyerekeink és a nyugdíjas egyesület műsorával. Ünnepi műsorunk színvonalát Szabó Bernadett egykori nyírbogáti diák szavalata és énekhangja is emelte. A kétnapos rendezvényünk zárásaként a kitartó vendégeink a pompás és káprázatos tűzijátékban gyönyörködhettek.

6 Nyírbogáti Tükör 6. oldal KITÜNTETETTEK Az ünnepi műsor keretén belül idén is átadásra kerültek az önkormányzat által alapított díjak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Bronz Emlékérme elismerések, valamint a tanulmányi versenyeken helyezést elért tanulók és a felkészítő pedagógus jutalmazása is. Szóljon ez az oldal Róluk. Gratulálunk valamennyi díjazottnak! Az Önkormányzat képviselő-testülete Antal József úr részére élete munkásságáért Nyírbogát Nagyközség Legidősebb Polgára elismerést adományozott. Józsi bácsi tősgyökeres nyírbogáti szeptember 29-én született 7 gyermekes családban. Már gyermekkorában dolgozni kényszerült: édesapjával fát vágott, talpfát faragott. Hat osztályt végzett, de érdeklődő, a világra, a változásokra nyitott, intelligens ember hírében áll. Öt évig volt katona, mert mire leszerelt volna, kitört a 2. világháború. Lovas tüzérként szolgált a Kárpátokban, majd a nyírbogáti Pálvölgyi Erzsikét vette feleségül, akivel négy gyermeket neveltek föl. Dolgozott, mint juhász, kocsis, ács, traktoros. Művelte gyümölcsösét. 20 évig sikeresen méhészkedett. 13 éve özvegyen él. Kevés segítséggel ellátja magát, gondozza kertjét, rendben tartja otthonát, figyel a világ híreire. Ünneplőbe öltözve várja imádott gyermekeit, 9 unokáját és 7 dédunokáját. Ha azt kérdezik tőle, mi a titka a hosszú életnek, azt válaszolja: sok munka és az együtt érző család. Az Önkormányzat képviselő-testülete Nyírbogát Nagyközség érdekében több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő közéleti munkásságáért Kiss Józsefné és Szabó Julianna részére Nyírbogát Nagyközségért Emlékérem díjat adományozott. Kiss Józsefné, Erzsike 1953-ban látta meg a napvilágot Nyírbogáton református vallású család harmadik gyermekeként ben kötött házasságot férjével, Kiss Józseffel. Két gyermekük született, Attila és Tibor ban özvegyen maradt, férje súlyos betegségben elhunyt től dolgozik a Nyírbogáti Egyesített Szociális Intézményben. Munkáját a legnagyobb szeretettel és a legjobb szaktudásával végzi. A munkája mellett a boldog pillanatok mellé társul, hogy mindkét fia megnősült és 2009-ben megszületett első unokája,majd 2012-ben második unokája is. Szabó Julianna, a mindenki által ismert Juliska tanár néni április 12-én született Nyírbogáton, szegény sorsú, lelkileg gazdag szülők gyermekeként. A Debreceni Főiskola elvégzése után 3 évig tanított Nyírgelsén ban került haza Nyírbogátra től 18 éven át a Nyírbátor, Járási Oktatásügyi Dolgozók Munkaügyi Döntőbizottságának elnöki teendőit is végezte. Több éven keresztül körzeti és helyi munkaközösségvezető volt ben az első kitűntetéséhez- miniszteri dicséret eredményes munkáért- az akkori tantestület titkos szavazással juttatta hozzá. Ma is ennek örül legjobban. Pedagógusi törzstagként és kisdobos vezetőként is jutalmazták ben Kiváló munkáért kitűntetést kapott ban a Vántus István-díjat kapta meg. Hálát ad Istennek, hogy szülőfaluja gyerekeit taníthatta, nevelhette, 34 tanéven keresztül a jóra, a szépre. Korán megtapasztalta, hogy akár gazdag, akár szegény gyermekről legyen szó, lelkiismeretes munkával meg lehet találni minden gyermekben az egyéni értéket. Soha nem bánta meg, hogy pedagógus lett. Egész pályafutása alatt az oktatáson kívül a szeretetre való nevelés különösen a szívügye volt. Nyírbogát Nagyközség közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Nyírbogát Nagyközség Közbiztonságáért elismerést adományozott a képviselő-testület Barta István és Csonka Imre részére. Barta István Nyírbogáton született 1947-ben. Az általános iskolát Nyírbogáton végezte. Katonai szolgálatát a kaposvári hadosztálynál töltötte, majd tartalékos tiszthelyettesként szerelt le ben a Magyar Eötvös Lóránt Geofizikai Intézet Mérnök Geofizikai osztályán vezetői beosztásban dolgozott ben a Miskolci Rendőr szakiskola szakmai vizsgabizottsága előtt képesítő szakvizsgát tett. Évekig vagyonvédelmi vállalkozóként december dolgozott óta a nyírbogáti Polgárőr Egyesület alapító tagja, és jelenleg is a titkára. Most boldog nyugdíjas. Csonka Imre 1955-ben született Nyírbátorban, általános iskoláit Nyírbogáton végezte, majd Mátészalkán autószerelő szakmát szerzett. Első munkahelye a nyírbogáti Tsz-ben volt, később saját vállalkozásba kezdett ben megalakult a helyi polgárőrség, melynek elnökévé választották. Az egyesület az országos Polgárőr Szövetségtől is elismerést kapott. Az önkormányzat képviselő-testületének 2000 óta tagja, 2006 óta alpolgármester. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Bronz Emlékérme kitüntető elismerést vehetett át Komlósi János a mintegy két évtizeden át végzett közéleti, közszolgálati tevékenysége elismeréseként, valamint Dr. Báthori Gábor, szakmai munkássága, és két évtizeden át végzett közéleti tevékenysége elismeréseként. Komlósi János Nyírderzs község szülöttje. Az általános iskolát Nyírderzsben, a középiskoláit Miskolcon és Nyíregyházán végezte el. A közéleti szereplésbe 1990-ben kapcsolódott be, polgármesternek választották Nyírderzs községben. Ezt a tisztséget 16 éven át folytatta. Munkáját maximálisan a község fejlődése érdekében végezte. Személyiségére jellemző a komolyság, becsületesség, megbízhatóság.. Aktívan részt vett minden szervezett programon, rendezvényen, hozzászólásai minden esetben építő jellegűek voltak. 47 év munkaviszony után ment nyugdíjba. Nyugdíjasként is aktív, családi gazdaságában dolgozik. Magánéletében kiegyensúlyozott, boldog férj, családapa és 3 éve büszke nagyapa. Dr. Báthori Gábor a nyírbátori Báthori István Múzeum történész munkatársa, a Nyíregyházi Főiskola docense. A közéletben is szerepet vállal, két évtizede Nyírbátor Város Képviselőtestületének tagja. Jelenleg az Oktatási-Kulturális- Sport- és Ifjúsági Bizottság elnöke, a városban és a térségben élők életminőségének folyamatos fejlesztéséért dolgozik. Aktív része városa és megyéje szellemi életének, több határon túli magyar közösség kulturális munkáját is segíti. A református egyházközség főgondnokaként szolgálja a nyírbátori 500 éves közösséget. Az Önkormányzat Képviselő-testülete Tószegi Zoltánné pedagógust felkészítő munkájáért, Farkas Bence 7. osztályos tanulót a Jedlik Ányos Országos Fizika Verseny országos döntőjén elért III., Varga Tamás Matematika Verseny megyei fordulóján 2. helyezéséért és Bécsi Bálint 7. osztályos tanulót a Jedlik Ányos Országos Fizika Verseny regionális döntőjén elért I. helyezéséért pénzjutalomban részesítette, mely elismeréseket a diákok és a felkészítő tanára a forgatagon vehettek át.

7 Nyírbogáti Tükör 7. oldal december SZABOLCS MEGYE FONTOS A KORMÁNY SZÁMÁRA A Bogáti Forgatag vendége volt Dr. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár, Dr. Turi-Kovács Béla a KPE. elnöke, országgyűlési képviselő, Nyírbogát Nagyközség díszpolgára, Dr. Vinnai Győző, a Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, országgyűlési képviselő, és Seszták Oszkár a Sz-Sz-B. Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő is. Sajtótájékoztató keretében államtitkár úr elmondta, hogy az uniós pénzek hátralévő felhasználásának időszakában minden forrást a munkahelyteremtésnek szentelnek, ezzel párhuzamosan a vidékfejlesztésnek. Jelentős forrásokat fognak mozgósítani Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és azon belül a nyírbátori kistérség településeinek fejlesztésére. Az államtitkár a Bogáti Forgatagon mondott beszédében biztosította településünk lakóit, hogy segíteni fogják a település fejlesztését, azon belül is a szennyvízprogramot és az iskola felújítását. POKORNI ZOLTÁN NYÍRBOGÁTON Településünk vendége volt - országjárás keretében - Pokorni Zoltán, az Országgyűlés oktatási és tudományos bizottságának elnöke, országgyűlési képviselő. Pokorni Zoltán elmondta, hogy a Fidesz-KDNP a kormányra kerülése óta azért küzd, hogy bölcsebben gazdálkodjon, mint elődje, ezért merész, de átgondolt és céltudatos átalakításokba fogott, amely az egészségügyet, az oktatást, a közigazgatást és a szociális rendszert is érinti. Fontosnak tartotta tisztázni, elmagyarázni a változtatások okait, célját és előremutató következményeit. Részletesen szólt a közoktatás átalakításának szükségességéről és az átalakítás remélt hasznáról is. FELLÉLEGEZHETNEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK Tiszta lappal kezdhetnek majd az önkormányzatok 2013 január 1-én. A többi között ez is elhangzott Tállai András önkormányzatokért felelős államtitkár nyírbogáti tájékoztatóján. A politikus elmondta, hogy az elmúlt 8 évben az Önkormányzatok többsége a sorozatos elvonások és a finanszírozatlan feladatok önkormányzatokra való terhelése miatt eladósodott. Elkerülhetetlenné vált az adósságrendezés, ami országosan 1750 önkormányzatot érint. Két kategóriát különítettek el. Egyik az ötezer főnél kisebb lélekszámú településen teljes adósságrendezést hajtanak majd végre még ebben az évben. Az ötezer főnél nagyobb településeken az állam az adóságuk %-át vállalja át 2013 közepéig. Tállai András szólt az Önkormányzatok ÖNHKI-s támogatásáról is, amelyről december közepéig születik döntés. Ilyen módon az önkormányzatok fellégezhetnek. IDŐSEK VILÁGNAPJA Pelczné Dr. Gáll Ildikó európai parlamenti képviselő, a FIDESZ Női Tagozatának elnöke volt a vendég az Idősek Világnapján október 3-án Nyírbátorban a Művelődési Központban. Dr. Simon Miklós, az ünnepség házigazdája elmondta, hogy ez az ünnep az idős emberek, a szép korúak előtti tiszteletadás, akik sokat segítenek bölcsességükkel, az élettapasztalataik átadásával. Az idős ember a társadalom hasznos tagja, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Sütő András idézetével kezdte ünnepi beszédét Pelczné Gáll Ildikó "Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött."- A képviselő Asszony kiemelte, hogy minden év október 1- én megemlékezünk a Föld, mintegy 600 millió lakosáról, ezért ilyenkor különösen figyeljünk rájuk. Azon kell dolgoznunk, hogy az idős emberre évente ne csak egy napig irányuljon a figyelem. Az idősek az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Nehéz időszakot él meg a társadalom, ilyenkor különösen szükséges a család, a többgenerációs összefogás, egymás bátorítása, a tudás átadása. Képviselő Asszony minden idősnek külön kis ajándékkal is kedveskedett, s így az ünnepeltek mosolyogva, virággal és ajándékkal távoztak a rendezvényről. Nyírbogáton az óvodások köszöntötték szívhez szóló műsorral, s egy általuk készített szál virággal a szép korúakat az Egyesített Szociális Intézményben. Az otthon lakói meghatódva, könnyekkel küszködve fogadták az óvodások műsorát, és az ajándékot. Az Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az ESZI munkatársainak, akik lelkiismeretes, becsületes munkájukkal gondoskodnak az otthon lakóiról. Ha mi adunk, kapunk is és így lesz teljes a világ, együtt szeretetben

8 Nyírbogáti Tükör 8. oldal december ANYAKÖNYVI EGYESÜLETI HÍREK ANYAKÖNYVI HÍREK Hivatalunkban anyakönyvvezető előtt augusztusától 5 pár fogadott egymásnak örök hűséget: aug. 11-én Vanczák Csaba - Vámos Adrienn aug. 18-án Kinczel Péter Szabolcs Turucz Melinda nov. 09-én Széplaki István Somlyai Nikoletta nov. 19-én Körtvélyessy Péter Tibor Balázs Julianna dec. 08-án Török Ákos Pál Anita HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK! GÓLYAHÍR Örömmel adunk értesítést arról, hogy utolsó híradásunk óta négy kislány és öt kisfiú született községünkben: JÚLIUS 19. HAVASI BOGLÁRKA AUGUSZTUS 1. NAGY ERVIN SZABOLCS SZEPTEMBER 7. TÖRÖK ANDRÁS SZEPTEMBER 29. EFE-DZSÚLIÓ RICHÁRD SZEPTEMBER 29. VARGA RIKÁRDÓ MÁRK OKTÓBER 6. TAKÁCS NOÉMI NOVEMBER 13. BODNÁR KÍRA DÓRA NOVEMBER 25. GULYÁS LILLA KRISZTA DECEMBER 9. VERES ZSOLT SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ JÖVEVÉNYEKET! HALOTTAINK Településünkről utolsó híradásunk óta sajnos 14-en eltávoztak 3 nő és 11 férfi: TAKÁCS SÁNDOR ÉLT 41 ÉVET NÉMETI GYÖRGY BÉLÁNÉ (Egri Mária) ÉLT 75 ÉVET GAMI JÁNOS ÉLT 39 ÉVET NAGY SÁNDOR ÉLT 68 ÉVET BALÁZS PÉTER ÉLT 54 ÉVET BÁKONYI JÁNOS ÉLT 94 ÉVET JÁNCKI ISTVÁN ÉLT 51 ÉVET ELEK BERTALAN FERENC ÉLT 74 ÉVET GODA JÓZSEF TIBOR ÉLT 80 ÉVET KÓSA LÁSZLÓNÉ ( Zahari Margit ) ÉLT 64 ÉVET BALOGH ISTVÁNNÉ ( Tóth Mária ) ÉLT 76 ÉVET GAMI JÓZSEF ÉLT 45 ÉVET MADÁCSI SÁNDOR ÉLT 53 ÉVET FEKETE FERENC ÉLT 70 ÉVET EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK! A Polgárőr Egyesület tagjai egész év során gondoskodtak az lakosság vagyonának őrzéséről, a vállalkozók üzleti helyiségeinek védelméről. Egyre több közös szolgálatot teljesítettek a helyi körzeti megbízottakkal, és segédkeztek a környezetvédelmi feladatok ellátásában. A Polgárőr Egyesület nevében nyugodt, békés Karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazda g Boldog Új Évet kíván: Csonka Imre elnök és Bákonyi Ferenc alelnök Befejeződött a es évi labdarúgó bajnokság őszi szezonja a Sz.Sz.B. Megyei III. osztály Mátészalkai csoportjában. Hat korábban más osztályban szereplő társulat átkerült ebbe a körzetbe, akik kicsit át is írták az erőviszonyokat a korábbi évekhez képest. A Bogát 2000 TC labdarúgó csapata sajnos nem tudott lépést tartani ezekkel a csapatokkal, akik lényegesen jobb háttérrel rendelkeznek, anyagilag, mint játékos állományban is. Előfordult, hogy 11 játékost is nehézen tudtunk kiállítani, munkahelyi vagy más elfoglaltság miatt. A tavalyi csapatból idén is voltak, akik az utolsó pillanatban váltottak klubbot, ezért most is fiatalokkal próbáltunk erősíteni. Ők kitartóan tették is a dolgukat, de a minőség néha hiányzott a játékukból. Az őszi 13. helyezés nem igazán hízelgő, de hasonló helyzetből állt már talpra a csapat korábban is. Hogy ez megvalósuljon, s hogy a labdarúgás fejlődjön településünkön, támogatókra lenne szükségünk! Köszönet az önkormányzatnak a támogatásért, de látva milyen nehézségekkel küzdenek az önkormányzatok, szívesen fogadunk minden támogatást vállalkozóktól is, hisz törvényi lehetőség nyílt arra, hogy a látványsportágak támogatására a vállalkozások, vagy cégek a társasági adójuk akár 70% át is sport egyesületek fenntartására, vagy beruházásaik megvalósítására fordítsák. Ennek jó példája akár a Nyírbátori sport telepen látszó fejlesztések, vagy több kisebb településen is folyó, vagy már megvalósult fejlesztések, felújítások sora. Bízunk benne, hogy településünkön vannak sportszerető vállalkozók, akik támogatnák a foci csapatunkat. Köszönet a kitartó szurkolóknak, akik buzdították a focistáinkat! Búcsú! Október 23-án még velünk ünnepelt Madácsi Sanyi, mára már sajnos csak emlék. Polgármester úr az alábbi szavakkal búcsúzott utolsó útja előtt Tőle. Búcsúzunk egy csendes, szavatartó, megbízható embertől, akire életében mint barátra, mint munkatársra mindig számíthattunk, mindig számíthatott a Közösségünk. Munkáját a kitartás a megbízhatóság és a precizitás jellemezte. Életét a munka, az emberek iránti tisztelet és a családja iránti szeretet töltötte ki. Sanyi nem ismert lehetetlent. Bármikor számíthatott Rá a település közössége, szolgálta a faluját mint közéleti személy és mint kétkezi munkás. Tette ezt életének utolsó pillanatáig, hiszen egyikünk sem gondolta, hogy ez a hirtelen támadt súlyos betegség ilyen rövid idő alatt felőrli egészségét. Október 23- án még együtt emlékezhettünk. Ekkor mindannyian még bíztunk, hogy a betegségén úrrá tud lenni. Majd néhány nap után mindannyiunkat lesújtott a hír, hogy a küzdelem véget ért. Halála éppolyan csendes volt, mint ahogy életét élte. Kun Magdolna szavaival búcsúzom:.. mert kinek földi szívét jóság járta át, azt dobogóra emelik a csillagkatonák. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Sándor emlékét megőrzi!

9 Nyírbogáti Tükör 9. oldal december Munkaerő-piaci helyzetkép A Nyírbátori térségben, és egyben Nyírbogát Nagyközségben évben folyamatosan csökkent a regisztrált álláskeresők száma. Az előző év azonos időszakaihoz viszonyítva is kedvezőbbek a munkaerő-piaci folyamatok. Nyírbogáton a regisztrált álláskeresők átlagos létszáma 2009-ben 420 fő, évben 386 fő, 2011 pedig 348 fő volt októberében már csak 300 fő álláskereső szerepelt a Munkaügyi Központ nyilvántartási rendszerében. A közfoglalkoztatási programok egyaránt jelentős számú álláskereső foglalkoztatását segítik mind térségi, mind települési szinten. Az álláskeresők közül a különböző közfoglalkoztatási programokba ez év október végéig Startmunka mintaprogram, hosszabb idejű közfoglalkoztatás, országos közfoglalkoztatási programok összességében térségi szinten több mint 2500 fő, Nyírbogáton 163 fő kapcsolódott be. Bérjellegű támogatások segítségével térségi szinten közel 200 fő elhelyezkedése valósult meg, míg munkaerő-piaci képzésekbe 145 fő kapcsolódott be ez év október végéig. A pénzügyi és jogszabályi feltételek megléte esetén a Munkaügyi Központ az alábbi lehetőséget kínálja a munkáltatók, illetve elhelyezkedni vágyó, vagy saját vállalkozás indítását tervezők számára. - Bértámogatás vagy bérköltség támogatások, amelyek a munkabér és járulékainak típusától függően % mértékig történő támogatását jelenthetik. - Munkahelyteremtő pályázatok révén a mikro, - kis- és középvállalkozásoknál új munkahelyek létrehozása a cél. - A munkahelymegőrzés támogatás az átmeneti működési, likviditási gonddal küzdő vállalkozásoknál a munkahelyek megtartását hivatott segíteni. - Munkaerő-piaci képzések révén a munkát keresők szakképzettségre tehetnek szert, illetve a munkáltatók esetleges munkaerő-hiányát lehet enyhíteni a célzott képzések megszervezésével. - Vállalkozóvá válás, önfoglalkoztatás támogatással vállalkozói tevékenységek indítása, vagy működő vállalkozáshoz való csatlakozás megsegítése a cél, amellyel a pályázó önmaga foglalkoztatását oldja meg, illetve hosszabb távon új munkahelyek létrehozását is jelentheti. - A lakhatási támogatás azokat a munkavállalókat segíti, akik lakóhelyüktől távol legalább 100 km távolságban -, illetve olyan településen találtak munkát, ahová az odavissza utazás ideje a 6 órát meghaladja. A támogatásokkal kapcsolatos további információkat a Munkaügyi Központ Nyírbátori Kirendeltsége (Nyírbátor, Kossuth u. 16., telefon: 42/ ) nyújtja az érdeklődők számára. - tájékoztatta lapunkat Kemecsei Éva, a Munkaügyi Központ Nyírbátori Kirendeltség Vezetője. Állategészségügyi tájékoztató Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy január 1-től változik az állatvédelmi törvény. A törvény értelmében a fenti időponttól minden 4 hónapos koron felüli ebet tartósan-mikrochip behelyezésével - meg kell jelölni. A megjelölést a tulajdonosnak kell kérni az állatorvostól. A megjelölés díja Ft, ebenként. A megjelölés elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. A települési önkormányzat minden négy hónapon felüli eb után ebrendészeti hozzájárulást szedhet be (Nyírbogáton ezt nem alkalmazzuk ). Kivételt képeznek az őshonos, törzskönyveztetett magyar kutyafajták (kuvasz, komondor, puli, pumi), a vakvezető kutyák, az ivartalanított kutyák és az állatmenhelyről örökbefogadott kutyák. Az ebrendészeti díj bevezetéséről, annak mértékéről az önkormányzat képviselő-testülete határoz. Dr. Vágó Árpád állatorvos Ingyenes számítógépes képzés Önkormányzatunk a Nyírség Fejlődéséért Leader Egyesülethez benyújtott Munkaerő-kínálat minőségi javítása célterületen elnyert pályázata alapján 20 fő részére Digitális írástudás számítógépes akkreditált képzést szervezett. Az EU és Magyarország Kormánya által önkormányzatunk Ft támogatásban részesül, melynek 27%-os ÁFA tartalmát önkormányzatunknak kell biztosítania. Ezáltal a képzés által 20 fő hátrányos helyzetű ingyen elsajátíthatta a számítógép kezeléséhez kapcsolódó alapvető ismereteket, az internet által nyújtott információs és kommunikációs lehetőségeket. A képzést eredményesen befejező hallgatók tanúsítványt kaptak. Tájékoztatjuk a Gazdálkodókat, hogy falugazdai ügyfélfogadás legközelebb januárban lesz. Sürgős esetben ügyintézés Nyírbátor, Zrínyi út. 12. szám alatt. Telefon: 06-42/

10 Adósságrendezés 2001-ben súlyos örökséget vettünk át a falu korábbi vezetésétől.: a kifizetetlen számlák tömkelege, elvesztett perek után fizetendő súlyos tíz milliók, jogtalanul igényelt állami normatívák kamatostul való visszafizetése. Ez csak címszavakban az örökség pénzügyi vonatkozásai. Emlékeznek a léüzem jogtalan átvétele miatt önkormányzatunkat elmarasztaló bírósági döntés miatt kifizetett több, mint 12 millió forintra? Vagy a testületi döntés figyelembe vétele nélkül megkötött szennyvízhálózat tervezési szerződés miatt fizetett 6 millió forintra, vagy a jogtalanul felvett iskolai normatíva 4 milliójára? Napestig sorolhatnám ezeket az ügyeket! Emellett az előző szocialista kormány évről évre csökkentette az önkormányzatoknak a feladatelvégzésére (iskola- óvoda- idősek otthona működtetése, településüzemeltetés, gyermekétkeztetés ) adott állami normatívákat. Ez az önkormányzatunknál évente 5-8 millió forint elvonását jelentette. Ezen problémák megoldását és az önkormányzat zavartalan működtetését csak ún. működési hitelek segítségével tudtuk finanszírozni. A nyáron ezen folyószámla és bér hiteleket saját erőből teljes mértékben visszafizettük! Az önkormányzatunk a következő fejlesztések önerejéhez vett fel hitelt: egészségház községházzá alakításához (25 millió Ft), az autóbusz vásárlás (8 millió Ft), út és járda építés (10 millió Ft). Ezen fejlesztési hitelekből mostanra 3,5 millió forint maradt, amit az állam adósságrendezés címén átvállalt és rendezett. Ilyen formán Önkormányzatunknak Bank és Hitelintézet felé tartozása nincs! Ezt 11 év után tudtuk elérni. Szennyvízpályázat Hamarosan látványosabb szakaszába érkezik a 2,3 milliárd forint összértékű Nyírbogát-Kisléta szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep létesítésére vonatkozó KEOP-os pályázatunk megvalósítása.. A közbeszerzést végrehajtó cég kiválasztása megtörtént. Jelenleg a közbeszerzési pályázatok kiírása van folyamatban tavaszáig megtörténik a kivitelező kiválasztása. A kivitelezés jövőre indulhat. A lakosság a rendszeres LTP befizetéssel tudja segíteni a pályázatot! Ivóvízminőségjavító program Mint arról korábban beszámoltunk településünk az Ivóvízjavító konzorcium tagjaként 140 millió forintos támogatást kapott a település ivó víz minőségének javításához szükséges fejlesztésekhez. A program közel 30 milliós önrészét az állam átvállalta. Jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik. Kerékpárutak pályázatai A 320 millió forintos fejlesztési pályázat keretein belül a Nyírbogát-Nyírbátor kerékpárút kiviteli tervei elkészültek. Az engedélyek beszerzése után a közbeszerzési eljárás következik. Reméljük, hogy jövőre már ezt a kerékpárutat is használhatjuk. Itt mondom el, hogy ugyancsak folyik a Nyírbogát-Nyíradony közti a 471-es főút melletti kerékpárút terveinek elkészítése a 19 millió forintos megnyert pályázatunk alapján. Vérvétel biztosítása helyben július 1-jétől a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő laboratóriuma a helyben történő vérvételhez szükséges eszközöket a háziorvosnak nem biztosítja. Mivel a településen sok az elesett idős beteg, ezért fontos a vérvétel helyben tartása. Azért hogy a vérvétel tehát helyben zavartalanul működhessen az Önkormányzatunk támogatást nyújtott Dr. Rizsák Ildikó háziorvosnak a szükséges eszközök beszerzésére. A doktornő ezen feladatot eddig is és ez után is ingyen látja el! Ugyanakkor szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy újra közöljük: a doktornő (2004 óta változatlan) havi Ft összegű támogatást kap a rendelő üzemeltetésére. Köszönet a munkájáért! Nyírbogáti Tükör 10. oldal december AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Fenntartóváltás az Iskolánknál A Köznevelési és a Köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény alapján január 1-től a Vántus István AMK-ból kiválik az általános iskolánk és állami fenntartásúvá válik. Ebből kifolyólag az iskola irányítását a Klebesberg Intézményfenntartó Központ Tankerületi Igazgatósága végzi. A pedagógusok bérét és a taneszközöket az állam fizeti. A törvény értelmében az iskolánk üzemeltetését (fűtés, világítás, takarítás, karbantartás) továbbra is az Önkormányzatunk látja el. Az iskola és a beszerzett eszközök tulajdonjoga az önkormányzatunknál marad! (Tehát ez nem államosítás!) Az Önkormányzatunk nevében köszönjük a tanáraink eddigi munkáját és további sikereket kívánunk. Új üzemeltető a VÍZMŰ-ben Az új Viziközmű törvény értelmében január 1-től csak a nagy, legalább ivóvíz-bekötés számmal rendelkező szolgáltatók szolgáltathatnak ivóvizet. Mivel az Önkormányzatunknál ivóvíz-bekötés száma 1200, ezért a törvény értelmében az Önkormányzatunk nem szolgáltathat ivóvizet január 1 után. Több nagyobb szolgáltatónál érdeklődtünk. Végül is két szolgáltatót, a Nyírségvíz ZRT-t és a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-t hívtuk meg tárgyalásra. A Képviselőtestület az utóbbi állami TRV RT ajánlatát tartotta előnyösebbnek. A nyertes ajánlat szerint a cég többek szerviz központot és ügyfélszolgálati irodát létesít Nyírbogáton és átveszi a vízmű dolgozóit. Így 2013 január 1-től Nyírbogáton az ivóvíz szolgáltatást a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT- végzi. Ezúton is kérjük az esetleges ivóvíz díjjal tartozókat tartozásaikat rendezzék az Önkormányzat irányába. Megalakul a Járási Hivatal Nyírbátorban. A magyar közigazgatás több évszázados hagyományát követve január 1-én megalakul Nyírbátorban is a Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként a Járási Hivatal. Vezetőjének Dr Navracsics Tibor Közigazgatási és Igazságügyi miniszter településünk jegyzőjét Dr Éliás Tündét nevezte ki 2013 január 1. hatállyal. Önkormányzatunktól 1 fő köztisztviselő és 2 üres státusz megy át a hivatalhoz a szükséges eszközökkel. Az önkormányzatoktól a járási hivatalhoz átkerülnek az államigazgatási ügyek: okmányirodai szolgáltatás, gyermekvédelmi-, gyámügyi-. egyes szociális és környezetvédelmi ügyek. Községházánk negyed része Nyírgelse tulajdona A 2001-es súlyos örökség részét képezi az a bírósági döntés, aminek folyományaként a Községháza és Művelődési házunk negyede Nyírgelsét illeti. Nyírgelsétől szeretnénk megváltani a tulajdonrészüket. Ezen tartozást még az idén szeretnénk rendezni. Ez több mint 10 millió forint is lehet! Sikeres a gyermekotthon pályázat A Megyei Intézményfenntartó központ 300 millió forintos támogatást kapott által a Rákóczi útra tervezett gyermekvédelmi központ pályázatára. Új fogorvos Dr. Covesan Sorin fogorvos arról tájékoztatta a Képviselőtestületünket, hogy a fogorvosi praxisjogát el kívánja adni. Az Önkormányzatunk egyet értett az új fogorvos személyével. Az új fogorvos, Dr Kemény Kinga a közmeghallgatáson mutatkozik be. A doktornő várhatóan februárban veszi át a fogorvosi rendelő működtetését. Termőföldet vásárolna az Önkormányzatunk! A Közmunka program végrehajtásához Önkormányzatunk szántóföldet vásárolna Az ajánlatokat Dr Simon Miklós polgármesternek kérem címezni.

11 HÍREK A Demján Sándor Alapítvány és az Értetek Karitatív Egyesület pályázatot hirdetett Nyírbátor és térségében a szociálisan hátrányos helyzetű, szegény sorsú óvodások és tanulók részére a 2013 as évre is, melyben Önkormányzatunk is részt vállalt. A pályázatok beadásának a határideje december 14-e volt. Élelmiszeradomány osztás: A Gyermekjóléti Szolgálat ismét részt vállat az élelmiszeradományok közvetítésében a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász jóvoltából újból élelmiszeradomány osztásra került sor. Összesen 840 kiscsaládos és 122 nagycsaládos család részesült élelmiszercsomagban a településen. Köszönet érte!! Családsegítő Szolgálat Hírei: A Bogáti Forgatagon a Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ megrendezte a szenvedélybetegek prevenciós rendezvényét. Figyelemfelhívásként plakátokat helyeztünk el a dohányzás, az alkohol, a drogfogyasztás káros hatásairól, valamint prevenciós és felvilágosító tevékenységeket folytattunk, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos ismeretekről, a különböző nemű, és életkorú fiatalok számára. Ösztöndíj pályázat A képviselő-testülete az alábbi 31 pályázó diáknak ítélte meg a havi Ft támogatást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat Bakos Zsolt Ádám, Balogh Sándor, Baráth János, Bákonyi Vivien, Bihari Anikó, Csák Andrea, Csonka Réka, Erős Brigitta, Ivánku Adrienn, Juhász Dóra, Juász Ferenc, Kecskés József, Kiss Tibor, Kocsár Petronella, Lamos Kinga, László Alexandra, Lőrincz Pál, Lőrincz Rita, Ostorházi János, Papp Gabriella, Papp Gréta, Petrucz Andrea, Sebők Tibor, Szabó Anita, Szabó Bernadett, Szabó Éva, Szabó Katalin, Tószegi Károly, Zsuk Csaba, Tószegi Nóra KÖZMEGHALLGATÁS: december 21-én 17 órakor a képviselő-testület közmeghallgatást tart a Művelődési Ház Nagytermében. Előtte a helyi iskolások karácsonyi betlehemes játékkal kedveskednek a település minden lakójának. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Mikulás járás: Településünkre az idén hat mikulás érkezett lovas hintón, póni lóval megörvendeztetni a gyerekeket. Betértek az Óvodába, iskolába, az ESZI be, igény szerint be lehetett hívni családokhoz, az utcán pedig a járókelőknek szaloncukrot osztogattak. Új buszvárók épültek térségünkben: Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás húsz településén 108 buszváró épült meg, melyet több mint 137 millió forint támogatással és 11 millió forint önerővel valósítottak meg. Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára, és dr. Simon Miklós, a társulás elnöke vágta át a szalagot a közelmúltban Nyírbátorban az Éltes Mátyás Általános Iskola előtti buszváró ünnepi átadásán és Nyírbogáti Tükör 11. oldal december ki, hogy a környezetbe illő, közel 45 ezer ember kényelmét és közlekedésbiztonságát szolgáló létesítményeket megbecsülik majd a térségben élők, hisz a buszvárók eredeti állapotának megőrzése mindenki érdeke, ezért közösen kell vigyázni rájuk. Emlékkoncert: A Nyírbátori Református templomban a Vántus István Társaság ünnepi emlékhangversennyel adózott a 20 éve elhunyt Vántus István Erkel-díjas zeneszerző szellemisége, művészete előtt.. Nyírbogát elmondhatja magáról, hogy - Vántus István által kulturálisan gazdag település lett, mert tudott maradandót alkotni, melynek példája volt ez a nagyszerű emlékhangverseny. A családtagok - Vántus Istvánné és Dr. Vántus Rabán (a képen) - egyöntetűen meghatottan és elragadtatással nyilatkoztak a műsorról, a nyírbátori és nyírbogáti fogadtatásról. Nagyra értékelték Nyírbogát gesztusát, a szíves látást a program végén. Azt érezték valamennyien, hogy Vántus István nem csak nyugszik Nyírbogáton, hanem él is a bogátiak figyelmes szeretetében. A Vántus István Társaság részéről is köszönet érte! nyilatkozta önkormányzatunk részére Hollós Máté a Vántus István Társaság elnöke és Kiss Ernő a Vántus István Társaság titkára Elismerő közmunkaprogram: március 1-től újra indult önkormányzatunknál a start munkaprogram, melynek keretében 132 főnek biztosítottuk a foglalkoztatását, közel 110 millió forint értékben, 100 %-os állami támogatással. A mezőgazdasági munkák mellet rendbe tettük a mezőgazdasági földutakat, a belvízelvezető árkokat, kazán fűtőket alkalmaztunk, takarító és kisegítő szociális gondozókat foglalkoztattunk. Új fóliasátor, valamint duplafalú fólia ház is épült, kazánházzal együtt. Beszerzésre került egy korszerű Caterpillar árokásó gép is. A program keretén belül 35 fő beiskolázására is sor került, ahol háztáji növénytermesztést és tartósítást tanulhatnak a közfoglalkoztatottak. Önkormányzatunk a közfoglalkoztatási program megvalósításáért elismerő oklevélben és 2 millió forint eszközvásárlási támogatásban részesült, melyet Dr. Pintér Sándor belügyminisztertől december 18-án vehetett át megszentelésén. Államtitkár úr az ünnepségen reményét fejezte településünk polgármestere. A támogatásból önkormányzatunk tartósítóipari eszközöket kívánunk vásárolni.

12 2012. december Nyírbogáti Tükör 12. oldal KÉPES ESEMÉNYEK TELEPÜLÉSÜNK ÉLETÉBŐL Népes családja köszöntötte özv. Bagaméry Lajosnét, mint szép korú állampolgárt 90. születésnapja alkalmából 92. születésnapját ünnepelte szerettei körében Balogh Lajosné 40 év munkaviszony után nyugdíjba ment Papp Lászlóné Jolika óvó néni Közfoglalkoztatottak fűszerpaprika fűzés közben Az ovisok betlehemes játékkal kedveskedtek az ESZI lakóinak Kisléta Nyírbogát képviselő testülete Közös testületi ülésen tárgyalták a szennyvízberuházást Belvízelvezető árkok rendbe tételét végzik a közfoglalkoztatottak a Táncsics utcán Hat Mikulás járt a településünkön Szent Miklós napján

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Felelős Kiadó: Dr. Simon Miklós polgármester Szerkesztő: Gulyás Jánosné

Felelős Kiadó: Dr. Simon Miklós polgármester Szerkesztő: Gulyás Jánosné 9. évfolyam. 24. szám, ; Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának lapja; Honlap:www.nyirbogat.hu Felelős Kiadó: Dr. Simon Miklós polgármester Szerkesztő: Gulyás Jánosné A tartalomból: 2. o. Egyházi hírek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Kitüntetések a Köztisztviselők Napja alkalmából

Kitüntetések a Köztisztviselők Napja alkalmából Kitüntetések a Köztisztviselők Napja alkalmából 2013.06.28. Tóthné Csatlós Ildikót tüntették ki idén a Kiváló Köztisztviselő Munkáért adományozott Májerszky Béla-díjjal. A Köztisztviselők Napja előtt a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa.

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. 2010. március 17-én: Szabad Ötletek Színháza Misi Mókus kalandjai Főhősünk, Misi

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-7/2012 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 24-én tartandó zárt - ülésére

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

Szilveszterkor. Engedjük el ezt az évet, hozott rosszat, hozott szépet.

Szilveszterkor. Engedjük el ezt az évet, hozott rosszat, hozott szépet. II. évfolyam 1. szám - 2016 január Tartalom: Télapó ünnepség Kreatív ajándékozás Életmód klub Advent Önkormányzat hírei Szépkorú köszöntése Kitüntetés Napelempark épül Szociális alapú tűzifa osztása Válts

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Szakmai elismere sek az egyesü letben

Szakmai elismere sek az egyesü letben Szakmai elismere sek az egyesü letben 2015. június 4-én, Pedagógusnap alkalmából Dr. Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket adományozott pedagógusoknak. A díjak Egyesületünket nagy megtiszteltetés

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben