BGA-13-HA "Ha az Isten gazdász volna " - gazdászbarátság határok nélkül. Napló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BGA-13-HA-02-0873 "Ha az Isten gazdász volna " - gazdászbarátság határok nélkül. Napló"

Átírás

1 BGA-13-HA "Ha az Isten gazdász volna " - gazdászbarátság határok nélkül Napló Összeállították: Szabó Lilla Dörnyei Cintia Tutor Éva Bencze Piroska

2 2013. szeptember 12. előkészítő óra Az informatika teremben gyűlt össze először az a 25 fős csoport és a tanáraink, akik ebben az évben Délvidékre utazhatnak. Széll tanárnő elmondta, azt szeretnék, ha előre tájékozódnánk, hova megyünk, és honnan érkeznek a jövő héten azok a magyarul beszélő diákok, akiket mi fogunk vendégül látni. 5 csoportot alakítottunk, mindenki kapott kérdéseket. A kérdésekre a választ az interneten kellett megkeresni, kijegyzetelni. Meg kellett keresni a térképen, hol van Topolya, és hogy a történelmi Magyarország melyik megyéjében volt (Bács-Bodrog vármegye). A kérdések között szerepelt, hogyan nevezték ezt a területet régen (Délvidék), és hogyan ma (Vajdaság). Meddig volt a Magyar Királyság része, és mikor került Szerbiához? (1920-ig, a trianoni békeszerződés a Szerb-Horvát-Szlovén királyságnak ítélte, ezt az országot később Jugoszláviának nevezték, majd az 1990-es években ez az ország felbomlott, így került Szerbiához). Mikor kezdtek erre a vidékre betelepülni a szerbek és miért? (a XIV. század végétől szinte folyamatosan, főként a törökök elől menekültek, de az 1990-es években is jöttek erre a területre délről). Ki volt Schweidel József, Damjanics János? (Schweidel József a délvidéki Zomborban született, Damjanics János horvát származású, mindkettő honvéd vezérőrnagy volt az 1848/49-es szabadságharcban, és október 6-án Aradon kötél általi halálra ítélték őket). Mi volt a hideg napok és mi volt a délvidéki vérengzés? (1942-ben a partizánok ellen indított razzia, melynek szerb és zsidó áldozata volt. Erre válaszul telén a jugoszláv kommunista partizánok által magyarok, németek, horvátok ellen elkövetett brutális népirtás, több tízezer magyar esett áldozatul). Mennyi volt a magyarok száma Délvidéken 1920-ban és mennyi ma? (370 ezer, ma 290 ezer).

3 Kakucs tanár úr is adott feladatokat. Utána kellett nézni, mióta vannak mezőgazdasági kiállítások Magyarországon, és mi a célja. (A magyar mezőgazdasági kiállítások története a 19. század elejére nyúlik vissza, elsőként a Széchenyi István gróf szervezte 1829-ben tartott állatbemutatást tekinthetjük annak. Az 1830-as években váltak rendszeressé a kiállítások és vásárok. Elsődleges célként a termelők, kereskedők és fogyasztók közti kapcsolatok bővítése, a kereskedelem fejlesztése, a piaci információk terjesztése volt a legfontosabb küldetése a vásároknak, mely napjainkban sem változott, inkább csak bővült a modern kor kihívásainak megfelelően. A 19. század közepétől a második világháború végéig terjedő időszak legjelentősebb kiállításai a évi, majd az 1896-ban rendezett millenniumi kiállítás voltak. A 2 világháború közti időszakban nem voltak az előző évszázadhoz hasonló méretű kiállítások. Az időszakban jelentős az 1930-ban tartott Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár, majd az évi Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásár. Az 1945 utáni időszak első jelentős országos seregszemléje az 1948-ban volt. Az országos vásárokat 1960-ig évente, majd 2-3 évente, 1970-től pedig 5 évente rendezték, újabban kétévente rendezik meg. A kiállítások időtartama is változott, a kezdeti 5 napról 2 hétre növekedett, majd a nyolcvanas évektől újra az egy hétnél rövidebb nyitva tartás volt a jellemző. A kiállítás neve 1970-től változott Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra (OMÉK). A kiállítás helyszíne a II. világháborút követően hagyományosan Budapesten volt.) A másik téma a precíziós gazdálkodás volt. Mit jelent, milyen feltételei vannak. Ezt Vértesy András foglalta össze. Ezután megkaptuk a topolyaiak részletes programját, megbeszéltük, melyik napon hol és mikor találkozunk és indulunk a különböző eseményekre.

4 2013. október 1. kedd, kötelező előkészítő óra Kakucs tanár úrnak leadtuk az OMÉK-en készített felvételeket. Megbeszéltük, hogy Topolyán Vértesy András a precíziós mezőgazdaságról, gyomvédelemről, Zsobrák Tibor az OMÉK-ről fog beszélni Topolyán. Széll tanárnő egy power pointos prezentációval ismertette, mit kell tudnunk a Délvidékről. A vidék a honfoglalástól a Magyar Királyság része volt, a 14. század végétől jöttek be a szerbek Magyarországra, menekültek a török elől után a törökök szinte kiirtották az itt lakó népeket, főként magyarokat. A szerbek a török végvárak katonái lettek és a magyarok ellen harcoltak. A 17. század végén is sokat szenvedett a vidék a törökellenes háború miatt. A török kiűzése után erre a vidékre magyarok nem telepedhettek be, mert a bécsi kormány határőrvidékké szervezte, és szerb katonákat alkalmazott. A szerbek a magyarok ellen harcoltak a Rákóczi szabadságharc idején és 1848-ban is. Zentán pl. több ezer magyart mészároltak le. Ezután kapta a vidék a vajdaság nevet. A kiegyezés után nagy fejlődésnek indult a vasút miatt, ekkor épült Szabadka, amit majd megnézünk ban a trianoni szerződéssel elvették Magyarországtól. Ezután sok iskola megszűnt, a magyar birtokosok földjeit elvették, sokan menekültek Magyarországra. Ezt a területet nem nagyon fejlesztették. Szerbia déli részéről sok embert telepítettek ide, kaptak házat, földet ben a magyar hadsereg visszafoglalta, de 1944-ben ki kellett vonulnia. A magyar hadsereg legyilkolt 3000 partizánt, erre válaszul a szerb hadsereg a délvidéki magyarokat és németeket táborokba hurcolta és tízezreket gyilkolt le, hogy mennyit, ma sem tudjuk pontosan. A magyarok száma csökkent, a németek eltűntek innét, helyükbe szerbeket telepítettek után Jugoszláviában magasabb volt az életszínvonal, magyarok is kerülhettek magasabb tisztségekbe. De kevés magyar nyelvű iskola volt. Az 1990-es évek háborúi miatt sok magyar menekült el. Ma kb. 250 ezer magyar él Szerbiában, számuk csökken. A topolyai iskolában tanulók fele magyar. Kosztich tanár úr és Pálos tanárnő elmondták, hogy Szerbiában mi a magyarokat képviseljük, ezért úgy is kell viselkednünk.

5 csütörtök Délután két óra körül megérkeztek a topolyai diákok, kigyalogoltunk az egyetem tangazdaságába, ahol almát szedtünk. Miután megtelt 6 rekesz, buszra szálltunk és elmentünk a kaposvári református idősek otthonába, ahol szeretettel fogadtak minket. Átadtuk az almát, aminek nagyon örültek az ott lakó idős nénik és bácsik. Az otthon épületében található egy szépen díszített terem, itt tartják az áhítatokat. Helyet foglaltunk, majd mondott pár szót az otthonról egy lelkészhölgy, aki egyben az intézmény vezetője is. Két topolyai diák felolvasott egy verset a városukról, majd az idősek énekeltek nekünk egy zsoltárt. Az ének után elbúcsúztunk, és visszamentünk az iskolába berendezni az aulát az ismerkedési esthez, amíg a vendégeink megvacsoráztak. 7 óra körül érkeztek meg a szerbiai diákok. Az estét Bencze Piroska indította az iskola bemutatásával. Az ismertető után Vértesy András tartott nekünk ismertetőt a precíziós gazdálkodásról. Ezután egy tánctanárrral somogyi és moldvai táncokat tanultunk, minden kaposvári lánynak topolyai párja lett, és minden topolyai lány kaposvári fiúval sajátíthatta el a lépéseket, így az este folyamán mindenki szert tett legalább egy új barátra.

6 péntek Reggel 8 órakor indultunk ki Zimányba, ahol Farkas László birtokára látogattunk el és megismerkedtünk a precíziós gazdálkodással. Farkas Laci bácsi is itt végzett az iskolánkban, majd agrármérnöki oklevelet szerzett, és miután végzett, elhatározta, hogy belekezd a precíziós mezőgazdaságba. Kverneland munkagépei vannak és 6 db New holland traktor, illetve 1 db Claas lexion kombájn. Elmondta, hogy mi is a lényege a precíziós növénytermesztésnek, és hogy ennek milyen követelményei vannak. Követelmény a megfelelő munkagép és egy műholdas irányító és felmérő rendszer, ami 2 cm pontossággal képes a munkagépet irányítani. Ezek a számítógépek be vannak szerelve a traktorba és összeköttetésben állnak a munkagéppel. Gyakorlatilag a sofőrnek csak annyi a dolga, hogy a tábla végén megfordítsa a gépet, minden mást a számítógép végez. Gépeire nagyon vigyáz! Elmesélte, hogy a dolgozóinak addig tart a munkaidő, amikor visszaérnek a földekről, a telep bejáratánál lemossák a gépet, majd leparkolnak vele és a kulcsot felakasztják a szögre. Szerződésben van a Kvernelanddal, mondhatni, egy bemutató gazdaság, ő próbálja ki a Kverneland új gépeit és ír róluk minősítést. Miután itt végeztünk és elbúcsúztunk, átmentünk a zimányi szarvasmarhatelepre, ahol tejelő holstein-fríz tehenekkel foglalkoznak, kb. 800 dbbal és még a szaporulata. A telepvezető ismertette a telep nagyságát, gépesítését. Gépi etetés van, egy etetőkocsi van a traktor után akasztva és az juttatja ki a takarmányt, ami szilázsból, darából és szénából áll. A fejőház 32 állásos, az istállók nem mélyalmosak. Miután körbejártuk a telepet, visszamentünk az iskolába. Majd a kisasszondi sajtüzembe látogattunk el, ahol ötösével mehettünk be megnézni, hogyan készítik a sajtokat. Hat csoportra osztottak minket, és minden csoportnak a folyamat más-más szakaszát mutatták be és mondták el, miközben készítették a sajtokat. Jersey teheneket

7 tartanak, de sajnos nem szabadott megnéznünk az állatokat, azt viszont láttuk, hogy hatalmas helyük van, óriási legelő területtel, amik rendben vannak tartva. Utána a bőszénfai vadgazdálkodási központot látogattuk meg. Itt egy kis kirándulásra vittek minket, traktorral jártuk körbe a birtokot. Láttunk szarvasbikákat és teheneket, éppen szarvasbőgés volt, ilyet még sosem hallottam. Az út szélén szamarakat láttunk, akik az út melletti kis területet tartották rendben, lelegelték a gyomnövényeket. Utána visszatértünk a vadászházba, ahol egy kis kóstolóval vártak minket, ezt mindenki nagy örömmel fogadta. A lakoma után bementünk az állatsimogatóba a szelíd állatok közé. Itt is voltak tehenek és gidák egyaránt, és volt két láma is. Az állatsimogató után megnéztük a szarvasagancsokat, az idegenvezetőnk elmondta, hogy milyen szempontok szerint osztályozzák őket, mit értékelnek a szakemberek. Ezek után visszaindultunk Kaposvárra.

8 szombat 8 órakor indultunk el Szántódpusztára, hogy megtekintsük a skanzent. Az első szobában egy hatalmas térképet találtunk a régi Magyarországról. A topolyaii diákok nagy érdeklődéssel vizsgálták a térképet. Az idegenvezető hölgy részletesen elmesélte a tájházak történetét, a helyiségek szerepét, az egyes eszközök használatát. A birtok a tihanyi apátságé volt, a gazdálkodás korszerű volt, híres volt a borászata. Láthattunk cselédházat, ahol négy család élt, két család egy szobában, közös konyhával; hűtőként szolgáló zöldséges vermeket a domb oldalába ásva. A vert csipke történetéről is hallhattunk, ezt az akkori lelkész felesége tanította meg a parasztasszonyoknak, aki ezzel keresethez jutottak. A nádfedeles házak után tovább haladtunk a balatoni tógazdaságot megnézni Irmapusztára. Út közben megálltunk a Balatont megnézni. A gazdaság 12 tóból tevődik össze, amiket busszal körüljártunk. Lehalászáskor lassan, folyamatosan engedik át egyik tóból a másikba a vizet, emellett is folyamatos itt a vízmozgás az utánpótlás miatt. A lehalászáskor kifogott halak

9 kereskedelmi forgalomba kerülnek. Miután végigjártuk a tavakat, már várt minket egy bogrács finom halászlé. Ebéd után láthattuk a halháló használatát, amit ki is lehetett próbálni. Innen indultunk tovább Budapestre. Megérkezésünk után elfoglaltuk a szállásunkat, utána pedig elmentünk a belvárosba. Megnéztük a Szent István bazilikát, ahol éppen misét tartottak, így csak bepillantottunk. Sétáltunk az Andrássy úton, ahol a régi épületeket csodáltuk meg, és színházi kirakodóvásár zajlott. A WestEndben néhányan pótvacsoráztak, mi először egy kis kávézóba mentünk be, itt isteni kávét ittunk. Kilenckor lent találkoztunk és visszamentünk a szállásra vasárnap Ma az OMÉK kiállításra mentünk. Reggel fél hétkor keltünk fel. Mindenki összepakolta a csomagjait és vártuk a buszt. A topolyai diákok és az osztályfőnököm az első busszal mentek a kiállításra. Nem sokra rá mi is elindultunk. Először megkerestük az iskola standját. Utána csoportokra osztottak minket a videofelvételek elkészítéséhez. Interjúkat kellett készíteni a különböző kiállítókkal. Mi az élelmiszeripari rész kaptuk. Összesen négy videófelvétel készült. Az első egy erdészeti vállalkozásnál, ahol a vadhúst értékesítik. A második egy csokoládéárussal volt, ahol minőségi csokoládét mutattak be. A harmadik a Mcdonald's nál volt, mint kiderült, úgy kerültek a kiállításra, hogy magyar alapanyagból dolgoznak. A negyedik egy laskagombatermesztő- és kereskedő cégnél. Miután végeztünk a videófelvételekkel, mindenki elmehetett körülnézni a kiállításon. Az egész kiállítást körbejártuk. Megnéztük a gépeket, az állatokat és a többi kiállítót is. A topolyaiak három

10 órakor indultak vissza Topolyára, mi este hatkor kezdtünk el összepakolni, este 11 órakor értünk Kaposvárra csütörtök: Indulás előtt az iskolában megemlékeztünk az október 6-án Aradon kivégzett tábornokokról. Az első megállónk Bezdánban volt a Ferenc-csatorna zsilipjénél. A csatorna jelentősége, hogy megépülése lerövidítette az utat és a szállítás idejét, így az alföldi gabona is eljuthatott a nyugati piacokra. A Duna és a Tisza közötti vízszintkülönbséget zsilipekkel oldották meg. Ezután Zomborban álltunk meg a volt megyeházánál. A kapualjba belépve láthattuk a város térképét: az utcák a központból kifelé csillag alakot képeznek, ami egyedülálló forma, célja, hogy az erős szelet megfékezzék.

11 A díszteremben egy 7x4 méteres olajfestményt láthattunk, melyet a millennium idején Eisenhut Ferenc készített és a zentai csatát ábrázolta. Ahhoz, hogy ez a hatalmas kép beférjen a terembe, ki kellett bontani a falat, és úgy vitték be. A kép azt a hatást kelti a jobb alsó sarokba festett 3 életnagyságú, háttal álló katonával, hogy mi is a csatában vagyunk. Majd a sétálóutcán át elmentünk a magyar Polgári Casinó udvarára, és megkoszorúztuk az itteni születésű Schweidel József 1848-as tábornok emléktábláját. Délután Bácsgyulafalván megtekintettük a dohány- és a kovácsmúzeumot, mely az egyik topolyai diák nagymamája tulajdonában van. Az idős hölgy mindent tudott a dohánykészítésről, mivel ők egész életükben evvel foglalkoztak. Elmondta, hogyan termesztik a dohányt, megmutatta, milyen eszközöket használnak, és megtudtam, hogy őseink a dohányt rágták, nem pedig elégették. Azt is, hogy a dohányból bőrbarnítót és parfümöt is lehet készíteni. A topolyai iskolában üdítővel és süteménnyel vártak minket, amit az iskola tanulói készítettek az iskola konyhájában. Találkoztunk a nálunk járt tanulókkal. Az iskolában az tetszett, hogy vannak akváriumok az aulában, és van egy firkafal, amelyre mindenki írhat üzenetet.

12 Eztán Vértesy András, iskolánk tanulója tartott ismertetőt az iskola tanárainak, többi diákjának és az összegyűlt topolyai gazdáknak a precíziós gazdálkodás folyamatáról és előnyeiről. Ez után Packy Sándor beszélt pár szót az OMÉK-ról, majd Kakucs Balázs tanár úr levetítette a mi filmünket a kiállításról. A tanár úr válaszolt a felmerülő kérdésekre, majd rövid beszélgetés után elindultunk a szállásunkra péntek: Reggel fél 7-kor volt ébresztő, 7-kor reggeli. Utána elmentünk az iskolába, egy csoport ott maradt sajtot készíteni, mi meg kimentünk az iskola tangazdaságába. Először körbejártunk és bemutatták a telepet. A marhákat mélyalmos istállóban tartják, láttuk a fejőállásokat és a sertéseket. A gyümölcsösben megnéztük az új telepítéseket. Nincs jégvédelmi háló, pedig azon a területen gyakori a jég. Ezután több vegyes csoportot alakítottak a tanáraink. Mi a komposztáló kast fejeztük be, és voltunk a pálinkafőzdében. A többiek addig szőlőt és káposztát szedtek. Ezt követően a többiek hoztak káposzta maradványokat, és ezt tettük a komposztba. Az iskola tankonyhájában sajtkészítésben vettünk részt. A tanárnő elmondta a készítés menetét, a lejátszódó folyamatokat, majd nekiláttunk. A topolyaiak előre elkészítették a túrót, amit egészen apróra daraboltunk, 5 percig főztük, majd lecsöpögtettük a savót, összeöntöttük a már kész túróval, újra főztük, adtunk hozzá szódabikarbónát, majd amikor már sűrű, nyúlós gumi állagú lett, kinyújtottuk a sajttésztát, és olívabogyóval, ajvárral ízesítettük. Nagy sikere lett, ahogy elkészült, el is fogyott. A helyi újság Kovács Danival és Vértesy Andrissal készített riportot.

13 Ezután Bajsára mentünk, ahol a jégelhárító központot mutatták be és elmagyarázták, hogyan csinálják a jégelhárítást. Radarral figyelik a felhők mozgását és tartalmát. A radar hatósugara kiterjed Baranya és Bács-Kiskun megyére is. Ha jég képződik a felhőben, értesítik a legközelebbi rakétaállomásokat, ahonnan szétzúzzák a nagy jégkristályokat kisebb darabokra, amelyek kevesebb kárt okoznak. A rendszer hatékonysága kb. 80 %-os. Felmentünk a toronyba is, ahonnan szép kilátás volt a vidékre. Délután topolyai városnézésen voltunk, megnéztük az ortodox és a katolikus templomot. Sok mindenben különböztek egymástól, nagyságban, a tér elrendezésében, a díszítésben. Bácskossuthfalván a baptista házról megtudtuk, hogy itt élt az a család, akinek a leányát elcsábította egy dzsentri, az ő történetét írta meg Mikszáth Kálmán A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényében. Eztán meglátogattuk a Sila láncgyárat, ahol nagyon sokféle láncot készítenek, pl. különböző kutyafajták számára teljes kollekciójuk van. A gyár mellett néhány állatot is láttunk, vaddisznókat, mangalicákat, juhokat. A falu lakossága nagyobb részt református, de mint megtudtuk, kevesen járnak templomba, mióta a régi lelkész nyugdíjba ment. Majd az általános iskolába mentünk, ahol csak magyar nyelvű tanítás folyik, az elsősök száma ebben a tanévben nőtt, több osztályt tudtak indítani.

14 Ezután visszamentünk a szállásra, vacsoráztunk, majd mindenki elment aludni szombat: Reggeli után indultunk is a buszra. Első utunk a múzeumba vezetett, ahol elpróbáltuk műsorunkat. Ezután ismét Bajsára mentünk a Becskei családhoz a pálinkafőzés rejtelmeinek megismerése végett. Itt megmutatták a passzírozó, a hámozó és a főzőberendezést, majd pálinkákat kóstolhattunk. Volt kajszi, birs, szilva, eper, bodza és körte pálinka. De volt rossz pálinka is, a házigazda fölhívta a figyelmet arra, hogy ezt hogyan lehet megkülönböztetni a jótól, pl. ha az íze savanykás, akkor a végét is beleengedték, és az rontotta el az egészet. Akinek ízlett, az vehetett is. Ebédelni a mai napon nem mentünk vissza, hanem kis csomagokat kaptunk. Miután ezt elfogyasztottuk, indult a délutáni program. Elmentünk a kishegyesi temetőbe, ahol megemlékeztünk az es szabadságharc utolsó győztes csatájáról az emlékműnél. Miután megkoszorúztuk az emlékművet, továbbindultunk Temerinbe. Ott először a helytörténeti, majd a repülőmodellező kiállítást néztük meg.

15 Ezt követően a temetőbe mentünk, ahol megkoszorúztuk a ös temerini magyar áldozatok emléktábláját. Megtudtuk, hogy akkor 11 munkatábor volt az országban, amelyekben sok magyar és német ember halt meg. A tájházban az idegenvezetőnk a temerini magyarok számának csökkenésének okait mondta el (betelepítések). Láttunk egy hagyományosan berendezett parasztházat, régi eszközökkel. Ezek után következett az október 6-i műsor az aradi vértanúkról a topolyai múzeumban. Vértesy Andris Arany János A walesi bárdok című versét mondta el, a közönségből többen odamentek hozzá gratulálni vasárnap: Vasárnap reggel összepakoltunk, megreggeliztünk, beraktuk a buszba a csomagjainkat és elmentünk a topolyai iskolába elbúcsúzni. Csak a buszról bár, de megnéztük Zobnaticát, a régi híres ménesbirtokot. Ezt követte a szabadkai városháza, itt megcsodáltuk a szép ablakokat, a tanácstermet és a szép falfestést. Ezek után Szabadkán a szecessziós épületeket

16 néztük meg, a Raiche-palotát, a kék szökőkutat, a zsinagógát. Majd a gimnázium előtt megkoszorúztuk a szabadkai születésű magyar költő, Kosztolányi Dezső mellszobrát. Innen Palics villáihoz és a fürdőházhoz mentünk és sétáltunk egyet a tóparton. Ezután a szabadkai piacon vásárolhattunk, és végül elindultunk haza. Összességében nagyon tetszett a délvidéki út, ha lesz rá alkalom, remélem, akkor még elmehetek oda. (Kimmel Pál) csütörtök, értékelő óra Ismét összegyűlt a csapat, hogy a délvidéki útról készült fotókkal felelevenítsük élményeinket. Jó volt visszanézni, merre jártunk, meg láttuk a topolyai ismerőseinket is. Széll tanárnő megkérdezte, mi tetszett a legjobban, és mi az, amit elhagynánk. Szinte egyöntetűen

17 mondtuk, hogy a láncgyár Bácskossuthfalván, kérdezte, miért, azt válaszoltuk, ilyet még nem láttunk. Olyat nem tudtunk mondani, amit kihagynánk, amit nem javasolunk a következő utazó társaságnak. Élmény volt a sajtkészítés, aki ott volt, finomat ehetett, de mi sem maradtunk le jó dolgokról, a közös szüretről vagy a traktorozásról, azon hoztuk be a káposztát. Nagyon érdekes volt a pálinkafőzde, hogy mennyi mindenre kell figyelni a jó minőség eléréséhez. Szép volt Szabadka, és finom volt a burek a szabadkai piacon, amire Széll tanárnő beszélt rá bennünket. Ezután kérdésekre válaszoltunk, mire emlékszünk az útról. Öt csapatot alakítottunk, Széll tanárnő inkább történeti, Kakucs tanár úr szakmai kérdéseket tett fel. Mi lettünk a negyedikek. Megbeszéltük, ki fog beszámolót tartani a évfolyamnak hétfő: A hetedik órában a évfolyamnak tartottunk élménybeszámolót. Az útról készült képekhez kapcsoltunk ismertetést, hogy kedvet csináljunk nekik is a szerbiai utazáshoz. Szabő Lilla, Nagy Máté, Zsobrák Péter, Szabő Niki és Schell Tamara egy-egy nap történéseit mondta el.

18 péntek: témanap Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon nem volt tanítás. Minden osztálynak választani kellett egy olyan Magyarország határain túli területet, ahol magyarok élnek a mai napig. Volt egy lista, mit választhatunk, mi (10.a) a felvidéki várak bemutatását választottuk. Informatika órán körülnéztünk az interneten, letöltöttünk az információkat, aztán osztályfőnökünk összerakta, miről is kellene beszélnünk. Beckó várának legendájából írt egy jelenetet, amit a előadtunk. Reggel elkészítettük a paravánon a kiállítást, közben 3 osztálytársunk rovásírás megfejtési versenyen vett részt. Fél tízkor a 12.a tanulói néptáncot tanítottak az aulában, a mi osztályunkból is többen táncoltak. Ezután mi is előadtuk a bemutatónkat, sajnos, nem fértünk bele az 5 percbe, a zsüri félbeszakította előadásunkat. Ezután az osztályok 3 fős csapatai vetélkedtek. Mi végül 4. helyen végeztünk, így nem kaptunk naptárt, mint az elmúlt évben.

Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31.

Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31. Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31. Készítette: Puskás Péter 2013.08.11. (vasárnap) Reggel negyed öt és fél öt között gyülekeztünk a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

Útinapló Együtt Európában HAT

Útinapló Együtt Európában HAT Útinapló Együtt Európában HAT-15-07-0110 2016. május 27-én indultunk Felvidékre, Rimaszombatra, hogy a Kereskedelmi Magán Szakközépiskola diákjaival közösen megvalósítsuk projektünket. Az előkészítő foglalkozásokon

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

München Munkanapló

München Munkanapló 2015. 02. 05. 02. 26. München Munkanapló 02.05. Indulás 7:15-kor Érkezés Münchenbe 14:30-ra A müncheni diákok és Gregor Hanke vártak minket a pályaudvaron. Elkísértek minket a szállásunkra, majd este együtt

Részletesebben

Beszámoló 3 hetes szakmai gyakorlat Drezda, 2013 aug.11. aug.31

Beszámoló 3 hetes szakmai gyakorlat Drezda, 2013 aug.11. aug.31 Beszámoló 3 hetes szakmai gyakorlat Drezda, 2013 aug.11. aug.31 Készítette: Szakál Gyula 1. nap: Aug. 11. vasárnap: Indulás Békéscsabáról 2013. augusztus 11. hajnal 5:00 körül! Reggel 8:00-kor megérkeztünk

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

HATÁRTALANUL! 2012. március 12. első nap, hétfő

HATÁRTALANUL! 2012. március 12. első nap, hétfő HATÁRTALANUL! UTINAPLÓ FODRÁSZ SZAKMACSOPORT 2012. március 12. első nap, hétfő Hétfőn korán reggel a kiscsapat elindult Erdély felé. Hosszú út után az első megállónk Kolozsvár volt. Mátyás téren kezdtük

Részletesebben

LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv. Horvátország

LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv. Horvátország LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv Horvátország 5. projekttalálkozó téma: Mérési és értékelési módszerek a gyakorlócégek gyakorlatában A találkozó célja

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés. Készítette: Ondrejcsik Ákos. Drezda, 2013.08.11.-31.

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés. Készítette: Ondrejcsik Ákos. Drezda, 2013.08.11.-31. Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11.-31. Készítette: Ondrejcsik Ákos 0. nap Augusztus 11. (vasárnap) Reggel 5órakkor indultunk a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközép iskolából

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7.

Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7. Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7. 2011.10.24. hétfő Ma reggel 9:00-kor a Kőbánya-Kispest 200E buszmegállójában találkoztuk. Felszálltunk a buszra és elindultunk a Liszt Ferenc (Ferihegy) reptér

Részletesebben

3. nap 2014. 05. 08.

3. nap 2014. 05. 08. 3. nap 2014. 05. 08. Újra korán kellett ébredni 6.00 órakor, ami Magyarországon 5 órának felel meg az időeltolódás miatt. Ma is sok érdekes hely vár ránk. Reggeli után Fehéregyházára vezetett az út. Szép

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Olaszországi szakmai gyakorlat 2011.03.21. -04.09 Együd Márk

Olaszországi szakmai gyakorlat 2011.03.21. -04.09 Együd Márk Olaszországi szakmai gyakorlat 2011.03.21. -04.09 Együd Márk 1. nap (hétfő) Ferihegyi felszállásunk után, alig egy óra elteltével már ott is voltunk Bariban, ahol elég rossz esős idő volt. Jó volt a repülés,

Részletesebben

Határtalanul! Négyfalu

Határtalanul! Négyfalu Határtalanul! Négyfalu 2016.03.03 2016.03.06. A 2015/2016. tanévben a Határtalanul! program keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be, így lehetőségünk nyílt az erdélyi testvériskolánkba ellátogatni

Részletesebben

Erasmus+ München 2016 Munkanapló: Sándor János

Erasmus+ München 2016 Munkanapló: Sándor János Erasmus+ München 2016 Munkanapló: Sándor János 1. Nap, Péntek Utazás Münchenbe. 6-an indultunk neki Budapest Keleti-pályaudvarról vonattal a hosszú útnak, Münchenbe. Az utazásunk viszonylag kényelmes volt,

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT Csapat neve: Iskola neve: Szerezhető pontszám: 120 pont Elért pontszám: Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47. 2. A következő feladatok megoldása előtt tanulmányozzátok

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Comenius II. Meeting - Málaga, Spanyolország 2014. február 17-21.

Comenius II. Meeting - Málaga, Spanyolország 2014. február 17-21. Comenius II. Meeting - Málaga, Spanyolország 2014. február 17-21. Kiutazók: Kovács Györgyi pedagógus Kis Angéla 8.b osztályos tanuló Zakupszky Lili 8.b osztályos tanuló 1. nap II.17. hétfő Hajnali 3 óra

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Leonardo da Vinci mobilitási program 2010. június 3. - július 17. Westerstede Váradi Dávid

Leonardo da Vinci mobilitási program 2010. június 3. - július 17. Westerstede Váradi Dávid Leonardo da Vinci mobilitási program 2010. június 3. - július 17. Westerstede Váradi Dávid 2010. június 3-án indultunk az iskola mikrobuszával. A 17 órás út után megérkeztünk Westerstede-be, ahol tiszta

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM 2014 Iskolánk évek óta lehetőséget nyújt a nyelvgyakorlásra a német-magyar cserediákprogram segítségével. A Than Károly Ökoiskola a neumarkti Willibald-Gluck- Gymnasiummal

Részletesebben

2014 Bogács- Eger. Bogácson kirándultunk!

2014 Bogács- Eger. Bogácson kirándultunk! 2014 Bogács- Eger Bogácson kirándultunk! Bogácson kirándultunk! A Csanádpalotai lakásotthon gyermekeivel lehetőségünk volt a múlt héten egy háromnapos kirándulásra. A kirándulás úti célja az észak magyarországi

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A SZABADSÁG HŐSEINEK NYOMÁBAN A FELVIDÉKEN

A SZABADSÁG HŐSEINEK NYOMÁBAN A FELVIDÉKEN A SZABADSÁG HŐSEINEK NYOMÁBAN A FELVIDÉKEN Élménybeszámoló az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola 7. osztályának tanulmányi kirándulásáról 1.nap A Határtalanul! pályázaton osztályunk egy

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Szakmai beszámoló Időpont: 2012.03.17 2012.03.27. Helyszín: Rzeszów, Lengyelország Látogatásunk célja: lengyel partnereink

Részletesebben

Erasmus+ : Olaszország: november

Erasmus+ : Olaszország: november Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Szabó Ágnes Fotókat készítette: Szabó Ágnes Szerkesztette: Szabó Ágnes Erasmus+ : Olaszország: 2016. november 20-26. 2016 novemberében 4 diák, Pék Bernadett (11.B),

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Nagyboldogasszony Székesegyház

Nagyboldogasszony Székesegyház Hetedikesek élménybeszámolója Királyok és fejedelmek útján Erdély szívében A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola 7-es évfolyama, 45 tanulóval és 4 kísérő tanárral a Határtalanul pályázat keretében

Részletesebben

PROJEKTNAPLÓ Határtalanul pályázatról

PROJEKTNAPLÓ Határtalanul pályázatról PROJEKTNAPLÓ Határtalanul pályázatról Iskolánk, a szentendrei Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola sikeresen pályázott egy vajdasági iskolával, az óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolával

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Értékmentés a sóvidéki Atyhán ÚTINAPLÓ. 2012. május 5-12. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr. Atyhai felmérő tábor

Értékmentés a sóvidéki Atyhán ÚTINAPLÓ. 2012. május 5-12. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr. Atyhai felmérő tábor Értékmentés a sóvidéki Atyhán ÚTINAPLÓ 2012. május 5-12. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr Atyhai felmérő tábor Készítette: Bánó Zsófia 2012. 05. 05.-12. 2012. 05. 05. nap Kora reggel az iskola

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP 2. Alsó tagozat PROGRAMTERV. Balatonszabadi, 2014. június 3.

EGÉSZSÉGNAP 2. Alsó tagozat PROGRAMTERV. Balatonszabadi, 2014. június 3. EGÉSZSÉGNAP 2. Alsó tagozat PROGRAMTERV Balatonszabadi, 2014. június 3. Pedagógiai célok Ismerjék meg tanulóink a helyi és globális ökológiai problémákat és sajátítsák el saját szintjükön, azokat az alapvető

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca Név: Szép Veronika Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba Fogadó város: Palma de Mallorca Szakmai beszámoló: Hétfő: a hetet a zártsorú beépítésben lévő épület homlokzatának

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév Diákönkormányzat éves beszámolója 2014-2015.tanév 2014. szeptember 17. A DÖK alakuló ülése: tisztségviselők választása, a munkaterv megbeszélése. DÖK elnöke: Mérész Melitta, alelnöke: Bakó Kornél. Osztályok

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Biberach Asztalosok és magasépítők külföldi szakmai gyakorlata

Biberach Asztalosok és magasépítők külföldi szakmai gyakorlata Biberach 2015.09.06-09.25. Asztalosok és magasépítők külföldi szakmai gyakorlata Gyakorlat felépítése: A gyakorlat két hét tanműhelyi gyakorlatból és egy hét céges gyakorlatból állt. Résztvevők A Szegedi

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

ÚTINAPLÓ. HATÁRTALANUL 2012. Az Ezerarcú Erdély PETROVAY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, ÓVODA

ÚTINAPLÓ. HATÁRTALANUL 2012. Az Ezerarcú Erdély PETROVAY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, ÓVODA ÚTINAPLÓ HATÁRTALANUL 2012. Az Ezerarcú Erdély PETROVAY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, ÓVODA BGA-12-HA-01-0571 SZ. PÁLYÁZAT 2013. május 27-31. TÉMAHÉT Fakultatív Előkészítő

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének októberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat

HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat A Magyar történelmi, irodalmi emlékek nyomában Erdély szép tájain című HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat Készítette: Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola csapata

Részletesebben

Útinapló a Técsői Magyar Tannyelvű Líceum diákjainak kaposvári látogatásáról

Útinapló a Técsői Magyar Tannyelvű Líceum diákjainak kaposvári látogatásáról Útinapló a Técsői Magyar Tannyelvű Líceum diákjainak kaposvári látogatásáról 2012.04.17. (kedd) 07:00-indulás Kaposvárra. Az út nagyon hosszú volt, ezért több helyen megálltunk. Az út során rengeteg szép

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben