BGA-13-HA "Ha az Isten gazdász volna " - gazdászbarátság határok nélkül. Napló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BGA-13-HA-02-0873 "Ha az Isten gazdász volna " - gazdászbarátság határok nélkül. Napló"

Átírás

1 BGA-13-HA "Ha az Isten gazdász volna " - gazdászbarátság határok nélkül Napló Összeállították: Szabó Lilla Dörnyei Cintia Tutor Éva Bencze Piroska

2 2013. szeptember 12. előkészítő óra Az informatika teremben gyűlt össze először az a 25 fős csoport és a tanáraink, akik ebben az évben Délvidékre utazhatnak. Széll tanárnő elmondta, azt szeretnék, ha előre tájékozódnánk, hova megyünk, és honnan érkeznek a jövő héten azok a magyarul beszélő diákok, akiket mi fogunk vendégül látni. 5 csoportot alakítottunk, mindenki kapott kérdéseket. A kérdésekre a választ az interneten kellett megkeresni, kijegyzetelni. Meg kellett keresni a térképen, hol van Topolya, és hogy a történelmi Magyarország melyik megyéjében volt (Bács-Bodrog vármegye). A kérdések között szerepelt, hogyan nevezték ezt a területet régen (Délvidék), és hogyan ma (Vajdaság). Meddig volt a Magyar Királyság része, és mikor került Szerbiához? (1920-ig, a trianoni békeszerződés a Szerb-Horvát-Szlovén királyságnak ítélte, ezt az országot később Jugoszláviának nevezték, majd az 1990-es években ez az ország felbomlott, így került Szerbiához). Mikor kezdtek erre a vidékre betelepülni a szerbek és miért? (a XIV. század végétől szinte folyamatosan, főként a törökök elől menekültek, de az 1990-es években is jöttek erre a területre délről). Ki volt Schweidel József, Damjanics János? (Schweidel József a délvidéki Zomborban született, Damjanics János horvát származású, mindkettő honvéd vezérőrnagy volt az 1848/49-es szabadságharcban, és október 6-án Aradon kötél általi halálra ítélték őket). Mi volt a hideg napok és mi volt a délvidéki vérengzés? (1942-ben a partizánok ellen indított razzia, melynek szerb és zsidó áldozata volt. Erre válaszul telén a jugoszláv kommunista partizánok által magyarok, németek, horvátok ellen elkövetett brutális népirtás, több tízezer magyar esett áldozatul). Mennyi volt a magyarok száma Délvidéken 1920-ban és mennyi ma? (370 ezer, ma 290 ezer).

3 Kakucs tanár úr is adott feladatokat. Utána kellett nézni, mióta vannak mezőgazdasági kiállítások Magyarországon, és mi a célja. (A magyar mezőgazdasági kiállítások története a 19. század elejére nyúlik vissza, elsőként a Széchenyi István gróf szervezte 1829-ben tartott állatbemutatást tekinthetjük annak. Az 1830-as években váltak rendszeressé a kiállítások és vásárok. Elsődleges célként a termelők, kereskedők és fogyasztók közti kapcsolatok bővítése, a kereskedelem fejlesztése, a piaci információk terjesztése volt a legfontosabb küldetése a vásároknak, mely napjainkban sem változott, inkább csak bővült a modern kor kihívásainak megfelelően. A 19. század közepétől a második világháború végéig terjedő időszak legjelentősebb kiállításai a évi, majd az 1896-ban rendezett millenniumi kiállítás voltak. A 2 világháború közti időszakban nem voltak az előző évszázadhoz hasonló méretű kiállítások. Az időszakban jelentős az 1930-ban tartott Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár, majd az évi Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásár. Az 1945 utáni időszak első jelentős országos seregszemléje az 1948-ban volt. Az országos vásárokat 1960-ig évente, majd 2-3 évente, 1970-től pedig 5 évente rendezték, újabban kétévente rendezik meg. A kiállítások időtartama is változott, a kezdeti 5 napról 2 hétre növekedett, majd a nyolcvanas évektől újra az egy hétnél rövidebb nyitva tartás volt a jellemző. A kiállítás neve 1970-től változott Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra (OMÉK). A kiállítás helyszíne a II. világháborút követően hagyományosan Budapesten volt.) A másik téma a precíziós gazdálkodás volt. Mit jelent, milyen feltételei vannak. Ezt Vértesy András foglalta össze. Ezután megkaptuk a topolyaiak részletes programját, megbeszéltük, melyik napon hol és mikor találkozunk és indulunk a különböző eseményekre.

4 2013. október 1. kedd, kötelező előkészítő óra Kakucs tanár úrnak leadtuk az OMÉK-en készített felvételeket. Megbeszéltük, hogy Topolyán Vértesy András a precíziós mezőgazdaságról, gyomvédelemről, Zsobrák Tibor az OMÉK-ről fog beszélni Topolyán. Széll tanárnő egy power pointos prezentációval ismertette, mit kell tudnunk a Délvidékről. A vidék a honfoglalástól a Magyar Királyság része volt, a 14. század végétől jöttek be a szerbek Magyarországra, menekültek a török elől után a törökök szinte kiirtották az itt lakó népeket, főként magyarokat. A szerbek a török végvárak katonái lettek és a magyarok ellen harcoltak. A 17. század végén is sokat szenvedett a vidék a törökellenes háború miatt. A török kiűzése után erre a vidékre magyarok nem telepedhettek be, mert a bécsi kormány határőrvidékké szervezte, és szerb katonákat alkalmazott. A szerbek a magyarok ellen harcoltak a Rákóczi szabadságharc idején és 1848-ban is. Zentán pl. több ezer magyart mészároltak le. Ezután kapta a vidék a vajdaság nevet. A kiegyezés után nagy fejlődésnek indult a vasút miatt, ekkor épült Szabadka, amit majd megnézünk ban a trianoni szerződéssel elvették Magyarországtól. Ezután sok iskola megszűnt, a magyar birtokosok földjeit elvették, sokan menekültek Magyarországra. Ezt a területet nem nagyon fejlesztették. Szerbia déli részéről sok embert telepítettek ide, kaptak házat, földet ben a magyar hadsereg visszafoglalta, de 1944-ben ki kellett vonulnia. A magyar hadsereg legyilkolt 3000 partizánt, erre válaszul a szerb hadsereg a délvidéki magyarokat és németeket táborokba hurcolta és tízezreket gyilkolt le, hogy mennyit, ma sem tudjuk pontosan. A magyarok száma csökkent, a németek eltűntek innét, helyükbe szerbeket telepítettek után Jugoszláviában magasabb volt az életszínvonal, magyarok is kerülhettek magasabb tisztségekbe. De kevés magyar nyelvű iskola volt. Az 1990-es évek háborúi miatt sok magyar menekült el. Ma kb. 250 ezer magyar él Szerbiában, számuk csökken. A topolyai iskolában tanulók fele magyar. Kosztich tanár úr és Pálos tanárnő elmondták, hogy Szerbiában mi a magyarokat képviseljük, ezért úgy is kell viselkednünk.

5 csütörtök Délután két óra körül megérkeztek a topolyai diákok, kigyalogoltunk az egyetem tangazdaságába, ahol almát szedtünk. Miután megtelt 6 rekesz, buszra szálltunk és elmentünk a kaposvári református idősek otthonába, ahol szeretettel fogadtak minket. Átadtuk az almát, aminek nagyon örültek az ott lakó idős nénik és bácsik. Az otthon épületében található egy szépen díszített terem, itt tartják az áhítatokat. Helyet foglaltunk, majd mondott pár szót az otthonról egy lelkészhölgy, aki egyben az intézmény vezetője is. Két topolyai diák felolvasott egy verset a városukról, majd az idősek énekeltek nekünk egy zsoltárt. Az ének után elbúcsúztunk, és visszamentünk az iskolába berendezni az aulát az ismerkedési esthez, amíg a vendégeink megvacsoráztak. 7 óra körül érkeztek meg a szerbiai diákok. Az estét Bencze Piroska indította az iskola bemutatásával. Az ismertető után Vértesy András tartott nekünk ismertetőt a precíziós gazdálkodásról. Ezután egy tánctanárrral somogyi és moldvai táncokat tanultunk, minden kaposvári lánynak topolyai párja lett, és minden topolyai lány kaposvári fiúval sajátíthatta el a lépéseket, így az este folyamán mindenki szert tett legalább egy új barátra.

6 péntek Reggel 8 órakor indultunk ki Zimányba, ahol Farkas László birtokára látogattunk el és megismerkedtünk a precíziós gazdálkodással. Farkas Laci bácsi is itt végzett az iskolánkban, majd agrármérnöki oklevelet szerzett, és miután végzett, elhatározta, hogy belekezd a precíziós mezőgazdaságba. Kverneland munkagépei vannak és 6 db New holland traktor, illetve 1 db Claas lexion kombájn. Elmondta, hogy mi is a lényege a precíziós növénytermesztésnek, és hogy ennek milyen követelményei vannak. Követelmény a megfelelő munkagép és egy műholdas irányító és felmérő rendszer, ami 2 cm pontossággal képes a munkagépet irányítani. Ezek a számítógépek be vannak szerelve a traktorba és összeköttetésben állnak a munkagéppel. Gyakorlatilag a sofőrnek csak annyi a dolga, hogy a tábla végén megfordítsa a gépet, minden mást a számítógép végez. Gépeire nagyon vigyáz! Elmesélte, hogy a dolgozóinak addig tart a munkaidő, amikor visszaérnek a földekről, a telep bejáratánál lemossák a gépet, majd leparkolnak vele és a kulcsot felakasztják a szögre. Szerződésben van a Kvernelanddal, mondhatni, egy bemutató gazdaság, ő próbálja ki a Kverneland új gépeit és ír róluk minősítést. Miután itt végeztünk és elbúcsúztunk, átmentünk a zimányi szarvasmarhatelepre, ahol tejelő holstein-fríz tehenekkel foglalkoznak, kb. 800 dbbal és még a szaporulata. A telepvezető ismertette a telep nagyságát, gépesítését. Gépi etetés van, egy etetőkocsi van a traktor után akasztva és az juttatja ki a takarmányt, ami szilázsból, darából és szénából áll. A fejőház 32 állásos, az istállók nem mélyalmosak. Miután körbejártuk a telepet, visszamentünk az iskolába. Majd a kisasszondi sajtüzembe látogattunk el, ahol ötösével mehettünk be megnézni, hogyan készítik a sajtokat. Hat csoportra osztottak minket, és minden csoportnak a folyamat más-más szakaszát mutatták be és mondták el, miközben készítették a sajtokat. Jersey teheneket

7 tartanak, de sajnos nem szabadott megnéznünk az állatokat, azt viszont láttuk, hogy hatalmas helyük van, óriási legelő területtel, amik rendben vannak tartva. Utána a bőszénfai vadgazdálkodási központot látogattuk meg. Itt egy kis kirándulásra vittek minket, traktorral jártuk körbe a birtokot. Láttunk szarvasbikákat és teheneket, éppen szarvasbőgés volt, ilyet még sosem hallottam. Az út szélén szamarakat láttunk, akik az út melletti kis területet tartották rendben, lelegelték a gyomnövényeket. Utána visszatértünk a vadászházba, ahol egy kis kóstolóval vártak minket, ezt mindenki nagy örömmel fogadta. A lakoma után bementünk az állatsimogatóba a szelíd állatok közé. Itt is voltak tehenek és gidák egyaránt, és volt két láma is. Az állatsimogató után megnéztük a szarvasagancsokat, az idegenvezetőnk elmondta, hogy milyen szempontok szerint osztályozzák őket, mit értékelnek a szakemberek. Ezek után visszaindultunk Kaposvárra.

8 szombat 8 órakor indultunk el Szántódpusztára, hogy megtekintsük a skanzent. Az első szobában egy hatalmas térképet találtunk a régi Magyarországról. A topolyaii diákok nagy érdeklődéssel vizsgálták a térképet. Az idegenvezető hölgy részletesen elmesélte a tájházak történetét, a helyiségek szerepét, az egyes eszközök használatát. A birtok a tihanyi apátságé volt, a gazdálkodás korszerű volt, híres volt a borászata. Láthattunk cselédházat, ahol négy család élt, két család egy szobában, közös konyhával; hűtőként szolgáló zöldséges vermeket a domb oldalába ásva. A vert csipke történetéről is hallhattunk, ezt az akkori lelkész felesége tanította meg a parasztasszonyoknak, aki ezzel keresethez jutottak. A nádfedeles házak után tovább haladtunk a balatoni tógazdaságot megnézni Irmapusztára. Út közben megálltunk a Balatont megnézni. A gazdaság 12 tóból tevődik össze, amiket busszal körüljártunk. Lehalászáskor lassan, folyamatosan engedik át egyik tóból a másikba a vizet, emellett is folyamatos itt a vízmozgás az utánpótlás miatt. A lehalászáskor kifogott halak

9 kereskedelmi forgalomba kerülnek. Miután végigjártuk a tavakat, már várt minket egy bogrács finom halászlé. Ebéd után láthattuk a halháló használatát, amit ki is lehetett próbálni. Innen indultunk tovább Budapestre. Megérkezésünk után elfoglaltuk a szállásunkat, utána pedig elmentünk a belvárosba. Megnéztük a Szent István bazilikát, ahol éppen misét tartottak, így csak bepillantottunk. Sétáltunk az Andrássy úton, ahol a régi épületeket csodáltuk meg, és színházi kirakodóvásár zajlott. A WestEndben néhányan pótvacsoráztak, mi először egy kis kávézóba mentünk be, itt isteni kávét ittunk. Kilenckor lent találkoztunk és visszamentünk a szállásra vasárnap Ma az OMÉK kiállításra mentünk. Reggel fél hétkor keltünk fel. Mindenki összepakolta a csomagjait és vártuk a buszt. A topolyai diákok és az osztályfőnököm az első busszal mentek a kiállításra. Nem sokra rá mi is elindultunk. Először megkerestük az iskola standját. Utána csoportokra osztottak minket a videofelvételek elkészítéséhez. Interjúkat kellett készíteni a különböző kiállítókkal. Mi az élelmiszeripari rész kaptuk. Összesen négy videófelvétel készült. Az első egy erdészeti vállalkozásnál, ahol a vadhúst értékesítik. A második egy csokoládéárussal volt, ahol minőségi csokoládét mutattak be. A harmadik a Mcdonald's nál volt, mint kiderült, úgy kerültek a kiállításra, hogy magyar alapanyagból dolgoznak. A negyedik egy laskagombatermesztő- és kereskedő cégnél. Miután végeztünk a videófelvételekkel, mindenki elmehetett körülnézni a kiállításon. Az egész kiállítást körbejártuk. Megnéztük a gépeket, az állatokat és a többi kiállítót is. A topolyaiak három

10 órakor indultak vissza Topolyára, mi este hatkor kezdtünk el összepakolni, este 11 órakor értünk Kaposvárra csütörtök: Indulás előtt az iskolában megemlékeztünk az október 6-án Aradon kivégzett tábornokokról. Az első megállónk Bezdánban volt a Ferenc-csatorna zsilipjénél. A csatorna jelentősége, hogy megépülése lerövidítette az utat és a szállítás idejét, így az alföldi gabona is eljuthatott a nyugati piacokra. A Duna és a Tisza közötti vízszintkülönbséget zsilipekkel oldották meg. Ezután Zomborban álltunk meg a volt megyeházánál. A kapualjba belépve láthattuk a város térképét: az utcák a központból kifelé csillag alakot képeznek, ami egyedülálló forma, célja, hogy az erős szelet megfékezzék.

11 A díszteremben egy 7x4 méteres olajfestményt láthattunk, melyet a millennium idején Eisenhut Ferenc készített és a zentai csatát ábrázolta. Ahhoz, hogy ez a hatalmas kép beférjen a terembe, ki kellett bontani a falat, és úgy vitték be. A kép azt a hatást kelti a jobb alsó sarokba festett 3 életnagyságú, háttal álló katonával, hogy mi is a csatában vagyunk. Majd a sétálóutcán át elmentünk a magyar Polgári Casinó udvarára, és megkoszorúztuk az itteni születésű Schweidel József 1848-as tábornok emléktábláját. Délután Bácsgyulafalván megtekintettük a dohány- és a kovácsmúzeumot, mely az egyik topolyai diák nagymamája tulajdonában van. Az idős hölgy mindent tudott a dohánykészítésről, mivel ők egész életükben evvel foglalkoztak. Elmondta, hogyan termesztik a dohányt, megmutatta, milyen eszközöket használnak, és megtudtam, hogy őseink a dohányt rágták, nem pedig elégették. Azt is, hogy a dohányból bőrbarnítót és parfümöt is lehet készíteni. A topolyai iskolában üdítővel és süteménnyel vártak minket, amit az iskola tanulói készítettek az iskola konyhájában. Találkoztunk a nálunk járt tanulókkal. Az iskolában az tetszett, hogy vannak akváriumok az aulában, és van egy firkafal, amelyre mindenki írhat üzenetet.

12 Eztán Vértesy András, iskolánk tanulója tartott ismertetőt az iskola tanárainak, többi diákjának és az összegyűlt topolyai gazdáknak a precíziós gazdálkodás folyamatáról és előnyeiről. Ez után Packy Sándor beszélt pár szót az OMÉK-ról, majd Kakucs Balázs tanár úr levetítette a mi filmünket a kiállításról. A tanár úr válaszolt a felmerülő kérdésekre, majd rövid beszélgetés után elindultunk a szállásunkra péntek: Reggel fél 7-kor volt ébresztő, 7-kor reggeli. Utána elmentünk az iskolába, egy csoport ott maradt sajtot készíteni, mi meg kimentünk az iskola tangazdaságába. Először körbejártunk és bemutatták a telepet. A marhákat mélyalmos istállóban tartják, láttuk a fejőállásokat és a sertéseket. A gyümölcsösben megnéztük az új telepítéseket. Nincs jégvédelmi háló, pedig azon a területen gyakori a jég. Ezután több vegyes csoportot alakítottak a tanáraink. Mi a komposztáló kast fejeztük be, és voltunk a pálinkafőzdében. A többiek addig szőlőt és káposztát szedtek. Ezt követően a többiek hoztak káposzta maradványokat, és ezt tettük a komposztba. Az iskola tankonyhájában sajtkészítésben vettünk részt. A tanárnő elmondta a készítés menetét, a lejátszódó folyamatokat, majd nekiláttunk. A topolyaiak előre elkészítették a túrót, amit egészen apróra daraboltunk, 5 percig főztük, majd lecsöpögtettük a savót, összeöntöttük a már kész túróval, újra főztük, adtunk hozzá szódabikarbónát, majd amikor már sűrű, nyúlós gumi állagú lett, kinyújtottuk a sajttésztát, és olívabogyóval, ajvárral ízesítettük. Nagy sikere lett, ahogy elkészült, el is fogyott. A helyi újság Kovács Danival és Vértesy Andrissal készített riportot.

13 Ezután Bajsára mentünk, ahol a jégelhárító központot mutatták be és elmagyarázták, hogyan csinálják a jégelhárítást. Radarral figyelik a felhők mozgását és tartalmát. A radar hatósugara kiterjed Baranya és Bács-Kiskun megyére is. Ha jég képződik a felhőben, értesítik a legközelebbi rakétaállomásokat, ahonnan szétzúzzák a nagy jégkristályokat kisebb darabokra, amelyek kevesebb kárt okoznak. A rendszer hatékonysága kb. 80 %-os. Felmentünk a toronyba is, ahonnan szép kilátás volt a vidékre. Délután topolyai városnézésen voltunk, megnéztük az ortodox és a katolikus templomot. Sok mindenben különböztek egymástól, nagyságban, a tér elrendezésében, a díszítésben. Bácskossuthfalván a baptista házról megtudtuk, hogy itt élt az a család, akinek a leányát elcsábította egy dzsentri, az ő történetét írta meg Mikszáth Kálmán A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényében. Eztán meglátogattuk a Sila láncgyárat, ahol nagyon sokféle láncot készítenek, pl. különböző kutyafajták számára teljes kollekciójuk van. A gyár mellett néhány állatot is láttunk, vaddisznókat, mangalicákat, juhokat. A falu lakossága nagyobb részt református, de mint megtudtuk, kevesen járnak templomba, mióta a régi lelkész nyugdíjba ment. Majd az általános iskolába mentünk, ahol csak magyar nyelvű tanítás folyik, az elsősök száma ebben a tanévben nőtt, több osztályt tudtak indítani.

14 Ezután visszamentünk a szállásra, vacsoráztunk, majd mindenki elment aludni szombat: Reggeli után indultunk is a buszra. Első utunk a múzeumba vezetett, ahol elpróbáltuk műsorunkat. Ezután ismét Bajsára mentünk a Becskei családhoz a pálinkafőzés rejtelmeinek megismerése végett. Itt megmutatták a passzírozó, a hámozó és a főzőberendezést, majd pálinkákat kóstolhattunk. Volt kajszi, birs, szilva, eper, bodza és körte pálinka. De volt rossz pálinka is, a házigazda fölhívta a figyelmet arra, hogy ezt hogyan lehet megkülönböztetni a jótól, pl. ha az íze savanykás, akkor a végét is beleengedték, és az rontotta el az egészet. Akinek ízlett, az vehetett is. Ebédelni a mai napon nem mentünk vissza, hanem kis csomagokat kaptunk. Miután ezt elfogyasztottuk, indult a délutáni program. Elmentünk a kishegyesi temetőbe, ahol megemlékeztünk az es szabadságharc utolsó győztes csatájáról az emlékműnél. Miután megkoszorúztuk az emlékművet, továbbindultunk Temerinbe. Ott először a helytörténeti, majd a repülőmodellező kiállítást néztük meg.

15 Ezt követően a temetőbe mentünk, ahol megkoszorúztuk a ös temerini magyar áldozatok emléktábláját. Megtudtuk, hogy akkor 11 munkatábor volt az országban, amelyekben sok magyar és német ember halt meg. A tájházban az idegenvezetőnk a temerini magyarok számának csökkenésének okait mondta el (betelepítések). Láttunk egy hagyományosan berendezett parasztházat, régi eszközökkel. Ezek után következett az október 6-i műsor az aradi vértanúkról a topolyai múzeumban. Vértesy Andris Arany János A walesi bárdok című versét mondta el, a közönségből többen odamentek hozzá gratulálni vasárnap: Vasárnap reggel összepakoltunk, megreggeliztünk, beraktuk a buszba a csomagjainkat és elmentünk a topolyai iskolába elbúcsúzni. Csak a buszról bár, de megnéztük Zobnaticát, a régi híres ménesbirtokot. Ezt követte a szabadkai városháza, itt megcsodáltuk a szép ablakokat, a tanácstermet és a szép falfestést. Ezek után Szabadkán a szecessziós épületeket

16 néztük meg, a Raiche-palotát, a kék szökőkutat, a zsinagógát. Majd a gimnázium előtt megkoszorúztuk a szabadkai születésű magyar költő, Kosztolányi Dezső mellszobrát. Innen Palics villáihoz és a fürdőházhoz mentünk és sétáltunk egyet a tóparton. Ezután a szabadkai piacon vásárolhattunk, és végül elindultunk haza. Összességében nagyon tetszett a délvidéki út, ha lesz rá alkalom, remélem, akkor még elmehetek oda. (Kimmel Pál) csütörtök, értékelő óra Ismét összegyűlt a csapat, hogy a délvidéki útról készült fotókkal felelevenítsük élményeinket. Jó volt visszanézni, merre jártunk, meg láttuk a topolyai ismerőseinket is. Széll tanárnő megkérdezte, mi tetszett a legjobban, és mi az, amit elhagynánk. Szinte egyöntetűen

17 mondtuk, hogy a láncgyár Bácskossuthfalván, kérdezte, miért, azt válaszoltuk, ilyet még nem láttunk. Olyat nem tudtunk mondani, amit kihagynánk, amit nem javasolunk a következő utazó társaságnak. Élmény volt a sajtkészítés, aki ott volt, finomat ehetett, de mi sem maradtunk le jó dolgokról, a közös szüretről vagy a traktorozásról, azon hoztuk be a káposztát. Nagyon érdekes volt a pálinkafőzde, hogy mennyi mindenre kell figyelni a jó minőség eléréséhez. Szép volt Szabadka, és finom volt a burek a szabadkai piacon, amire Széll tanárnő beszélt rá bennünket. Ezután kérdésekre válaszoltunk, mire emlékszünk az útról. Öt csapatot alakítottunk, Széll tanárnő inkább történeti, Kakucs tanár úr szakmai kérdéseket tett fel. Mi lettünk a negyedikek. Megbeszéltük, ki fog beszámolót tartani a évfolyamnak hétfő: A hetedik órában a évfolyamnak tartottunk élménybeszámolót. Az útról készült képekhez kapcsoltunk ismertetést, hogy kedvet csináljunk nekik is a szerbiai utazáshoz. Szabő Lilla, Nagy Máté, Zsobrák Péter, Szabő Niki és Schell Tamara egy-egy nap történéseit mondta el.

18 péntek: témanap Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon nem volt tanítás. Minden osztálynak választani kellett egy olyan Magyarország határain túli területet, ahol magyarok élnek a mai napig. Volt egy lista, mit választhatunk, mi (10.a) a felvidéki várak bemutatását választottuk. Informatika órán körülnéztünk az interneten, letöltöttünk az információkat, aztán osztályfőnökünk összerakta, miről is kellene beszélnünk. Beckó várának legendájából írt egy jelenetet, amit a előadtunk. Reggel elkészítettük a paravánon a kiállítást, közben 3 osztálytársunk rovásírás megfejtési versenyen vett részt. Fél tízkor a 12.a tanulói néptáncot tanítottak az aulában, a mi osztályunkból is többen táncoltak. Ezután mi is előadtuk a bemutatónkat, sajnos, nem fértünk bele az 5 percbe, a zsüri félbeszakította előadásunkat. Ezután az osztályok 3 fős csapatai vetélkedtek. Mi végül 4. helyen végeztünk, így nem kaptunk naptárt, mint az elmúlt évben.

Vendégként érkezni, barátként távozni

Vendégként érkezni, barátként távozni PROJEKTNAPLÓ Határtalanul kirándulás hetedikeseknek Vendégként érkezni, barátként távozni Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 2014 tavaszán osztályfőnökünk, Éva néni arról tájékoztatott bennünket,

Részletesebben

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal exkluzív VOLUNTAS A KAPOsváRI TánCsICs mihály gimnázium lapja 7 Xl. ÉvfOlyAm, 2. szám 7 2009. november parlamenti ifjúsági nap 2. oldal a szerencsés 13 3. oldal 10 perc Kitüntették Dr. Miklós Endréné tanárnőt

Részletesebben

AJKP ÚJSÁG - Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium EGYENLŐ SÉG. Hagyaték az Osztálytól.az újaknak.

AJKP ÚJSÁG - Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium EGYENLŐ SÉG. Hagyaték az Osztálytól.az újaknak. AJKP ÚJSÁG - Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium www.cseresnyes.hu EGYENLŐ SÉG Hagyaték az Osztálytól.az újaknak. Balról jobbra, felső sor: Balázs, Gyuri, Norbi, Imi, Tamás, Szandi, Kati, Lídia alsó sor: Szabolcs,

Részletesebben

Útinapló. Készült a Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája. 7. osztálya osztálykirándulása alkalmából. Úti cél: Erdély

Útinapló. Készült a Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája. 7. osztálya osztálykirándulása alkalmából. Úti cél: Erdély 1 Útinapló Készült a Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 7. osztálya osztálykirándulása alkalmából Úti cél: Erdély A kirándulás időpontja: 2012.05.25.- 05.30. 1. nap 2012.05.24.-25. Csütörtök éjfélkor

Részletesebben

Szeretem a földet, közel áll hozzám a mezőgazdasági

Szeretem a földet, közel áll hozzám a mezőgazdasági Szegedi Piaristák Szeretem a földet, közel áll hozzám a mezőgazdasági munka, jó dolog a földön elfáradni, megizzadni a kenyérnek valóért. Földön dolgozni, a természettel beszélgetni, azzal együtt lélegezni

Részletesebben

2013. Január-február. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja. Tartalom. Katonasuli az elmúlt hónapokban-2-3.o.

2013. Január-február. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja. Tartalom. Katonasuli az elmúlt hónapokban-2-3.o. 2013. Január-február Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja Tartalom Katonasuli az elmúlt hónapokban-2-3.o. Hovéd Akadémia -4.o.-7.o. Comenius iskolánkban-8-9. o. (M) Erre jártunk-10-15.

Részletesebben

KEDVEZŐ ÍTÉLET A SZÍNHÁZUNK ÜGYÉBEN

KEDVEZŐ ÍTÉLET A SZÍNHÁZUNK ÜGYÉBEN KEDVEZŐ ÍTÉLET A SZÍNHÁZUNK ÜGYÉBEN Amikor mi, kishegyesiek beszélgetünk, s óhatatlanul előkerülnek ügyes-bajos dolgaink, gondjaink, a falu fontosabb ügyei, szinte biztos, hogy említést teszünk a színházunk

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2013/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán,

Részletesebben

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA Szeptember 30., péntek Irodalmi Emléknap 16.00 óra, könyvtár Koszorúzás Szeptember 28., szerda 10.00 óra, tűzoltóotthon Aranyeső községi szavalóverseny döntője 19.00 óra, könyvtár Irodalmi randevú Vendég:

Részletesebben

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212 8891 www.rakocziszovetseg.org

Részletesebben

Barangolás Erdélyország kulturális és természeti kincsei között

Barangolás Erdélyország kulturális és természeti kincsei között HATÁRTALANUL! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Barangolás Erdélyország kulturális és természeti kincsei között Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Kápolnásnyék 2013. 04. 10-14. Első

Részletesebben

8. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23.

8. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23. 8. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23. 2010. július 2009/2010. Rotary év Tartalomjegyzék A 2010. május 16-i Charter Évforduló Ünnepség résztvevői 1. sor

Részletesebben

VOLUNTAS. Így esküdtek! Szecskaavató: 2-3. oldal 16. T o v á b b á : AFS. Anna elszántan lapátol. Francia est 19.

VOLUNTAS. Így esküdtek! Szecskaavató: 2-3. oldal 16. T o v á b b á : AFS. Anna elszántan lapátol. Francia est 19. VOLUNTAS A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM LAPJA 7 XL. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 7 2008. szeptember október november Így esküdtek! Szecskaavató: 2-3. oldal T o v á b b á : AFS 6. Anna elszántan lapátol 16.

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október Köszöntő Kedves Olvasók! A KFG Hírlevél második évfolyamának első számát ajánljuk figyelmükbe, melyben hírt adunk a nyár és a tanévből eddig eltelt két hónap eseményeiről. Bemutatjuk szeptembertől itt

Részletesebben

Viccek. Kultúrmix. Recept. Kirándulásaink. Hobbi-sarok

Viccek. Kultúrmix. Recept. Kirándulásaink. Hobbi-sarok Kultúrmix Viccek Recept Hobbi-sarok Kirándulásaink Comenius project - Tychy, Lengyelország Vasárnap délután a gimi második osztályának tíz, harmadik osztályának pedig három tanulója, na meg persze Krnčan

Részletesebben

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA Lakossági tájékoztató BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK Ó SZEPTEMBER 4. oldal 2013. szeptember II. Vadász Júliális szeptember 13. (péntek) 19 órától - IKSZT MOZI aula JÁTÉKRA FEL! Részletek a 8. oldalon. szeptember

Részletesebben

Gyermeknap. Városi. Városunk lapja XXVII. évf. 12. szám 2015. június 18. aktuális Kistérségi Pedagógus Nap. mozaik Mozi a Közösségi Házban

Gyermeknap. Városi. Városunk lapja XXVII. évf. 12. szám 2015. június 18. aktuális Kistérségi Pedagógus Nap. mozaik Mozi a Közösségi Házban Városunk lapja XXVII. évf. 12. szám 2015. június 18. Városi Gyermeknap aktuális Kistérségi Pedagógus Nap mozaik Mozi a Közösségi Házban sportkalauz Benczés Miklós a kispadon mezőkövesdi újság 2015/12 1

Részletesebben

Most csak szimulálták a katasztrófát

Most csak szimulálták a katasztrófát XIV. évfolyam 10. szám Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Most csak szimulálták a katasztrófát Az egervári csapat.

Részletesebben

(Folytatás az 4. oldalon)

(Folytatás az 4. oldalon) Szóval... A Pasaréti Gimnázium iskolaújsága 2010. ősz Kedves Olvasó! A nyári szünetet magunk mögött hagyva, de az élményekből merítve mindenki frissen, megújulva vetette bele magát az iskolai életbe és

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

14. évfolyam 4. szám 2012. szeptember október

14. évfolyam 4. szám 2012. szeptember október 14. évfolyam 4. szám 2012. szeptember október Minden napunk ajándék Árpád olyan srác volt, aki tényleg meg tudott őrjíteni. Mindig jókedvű volt és mindig tudott valami pozitívot mondani. Ha valaki megkérdezte,

Részletesebben

Barangolások a természetben és a történelemben. Erdélyi túra 2007. augusztus 11-17. Túravezető: Bikfalvi Tünde. Írta: Kesik László

Barangolások a természetben és a történelemben. Erdélyi túra 2007. augusztus 11-17. Túravezető: Bikfalvi Tünde. Írta: Kesik László -- Barangolások a természetben és a történelemben Erdélyi túra 2007. augusztus 11-17. Túravezető: Bikfalvi Tünde Írta: Kesik László Tartalomjegyzék Oldalszám Képek száma Címoldal 1 1 Tartalom jegyzék 2

Részletesebben

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. szeptember 20. - XXIII. évf. 38. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 2-4 Szüreti felvonulások....... 7 Cecei sulibörze......... 9 Vándorlásaim

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Száz évvel Luther után Paul Gerhardt ezt a képet állította elénk:

Fasori Hírmondó. Száz évvel Luther után Paul Gerhardt ezt a képet állította elénk: Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2012/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Sorsfordító karácsonyi ének Ki ne ismerné Charles Dickens Karácsonyi

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 8. szám 2014. február 28. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Nem kérünk szórólapot! Vagy mégis?

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 8. szám 2014. február 28. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Nem kérünk szórólapot! Vagy mégis? Szentesi Élet XLVI. évfolyam 8. szám 2014. február 28. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Fontos a tanács, ha van! Nem kérünk szórólapot! Vagy mégis? Becsületfutás vasárnap reggel A kezdésnél

Részletesebben

Három megyéből érkeztek zarándokok. Augusztus 20-i aratófelvonulás és ünnepség Tolnán

Három megyéből érkeztek zarándokok. Augusztus 20-i aratófelvonulás és ünnepség Tolnán XXIV. évfolyam 9. szám Szent István ma is elégedett lenne Augusztus 20-i aratófelvonulás és ünnepség Tolnán A hagyományokhoz híven zajlott idén is az augusztus 20-i városi ünnepség, a Tolnai Nyugdíjas

Részletesebben

Eseménynaptár A KÓ S KÁ R OL Y S Z AKK ÖZ ÉP I SK OLA D I ÁKL AP JA S E P SI S Z E NT G YÖ R G Y

Eseménynaptár A KÓ S KÁ R OL Y S Z AKK ÖZ ÉP I SK OLA D I ÁKL AP JA S E P SI S Z E NT G YÖ R G Y A KÓ S KÁ R OL Y S Z AKK ÖZ ÉP I SK OLA D I ÁKL AP JA S E P SI S Z E NT G YÖ R G Y A T A R T A L O M B Ó L Maturándusz 2 Farsangi Mulatság 3 DT - HÁRIT 3 A víz világnapját ünnepeltük 4 Március 15 - Szónoki

Részletesebben

A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve

A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve A Szekszárdi Kolping Iskola Évkönyve 2013 2 Kedves Olvasó! Iskolánk történetében ez a hatodik alkalom, hogy évkönyvet jelentetünk meg. Tesszük ezt a 21. században, az elektronika világában, amikor már

Részletesebben

Nádudvari. Sátrakat és padokat kaptak ajándékba nyugdíjasaink

Nádudvari. Sátrakat és padokat kaptak ajándékba nyugdíjasaink Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. november XVIII. évfolyam 11. szám Ára: 99 Ft 56 hőseire emlékeztek Az 1956. október 23-án kitört forradalom 57. évfordulója alkalmából emlékezhettek az Ady téri parknál

Részletesebben