A) A halat hálóval kerítik be, a halak bekerítésén alapuló módszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A) A halat hálóval kerítik be, a halak bekerítésén alapuló módszer"

Átírás

1 1. Egészen a 19. sz közepéig, amíg az Alföldön hatalmas időszakos és állandó vizek uralkodtak az ottlakók élete szorosan kapcsolódott a vizekhez, mocsarakhoz. Táplálékot, építőanyagot, használati eszközeik alapanyagát a környék madarai, halai, növényei adták.voltak akik csak ebből éltek Ma már eltűntek ezek a feoglalkozások, mert eltűntek a lápok, mocsarak és velük az igen gazdag vízivilág is. Nézzetek utána ezeknek a vízhez kötődő ősi foglalkozásoknak! 1. A lápokon, mocsarakon a 19. sz. végéig növénygyűjtő vadász halász életmódot folytató emberek. Mocsarakban nádés földkunyhóban lakott. Szigonnyal, vejszével, varsával halászott. Hurkokkal, csapdákkal fogta a vízimadarakat és solymászott is. Ismerte a nyilat, íjat és a hajítófát.ő maga és családja gyűjtötte az ehető mocsári növényeket, a vadmadarak tojását, tollát, a piócát. 2. Kishalász, aki leginkább sűrű fonású varsákkal, kasokkal, vejszével fogta a zsákmányt. mocsárban gazból, törmelékből, zsombékból, gyepből, karókkal erősített földből, trágyából gátat épített. A gát 2 3 m távolságban levő nyílásaihoz mindkét oldalra felváltva állították a csíkkast, télen a lékekbe függőlegesen is leállították. 3. A magyarságnak már a honfoglalás előtt fontos foglalkozása. A vogulokkal és osztjákokkal való együttélés idején a magyarság ismerte a rekesztő..., és egyéb eszközök kezdetleges formáit. A magyarság D-Oroszo.-ban a folyók mellé húzódva rendszeres téli... folytatott. A honfoglalás után a halászat fejlődéséhez hozzájárult hazánk halbősége, amelyet a középkorban (1300) Norvégia kivételével Európában a leggazdagabbnak tartottak. A tevékenységet pontosan megszervezték, mindenkinek megvolt a maga feladata. 2. Ismerkedjünk meg a halászat ősi eszközeivel, melyekek kicsit modernebb anyagból még ma is használnak! Herman Ottó a kíváló természettudós, polihisztor A magyar halászat könyve I. II. C. művében szép magyar nyelvű leírásokat találhatunk ezekről az eszközökről. A halászat különböző formái terjedtek el, aszerint, hogy milyen módszerrel halásszák ki a halat. Ennek megfelelően más és más eszközöket alkalmaztak. Nevezzétek meg a halászat formáit! A) A halat hálóval kerítik be, a halak bekerítésén alapuló módszer B)A saját konyha szükségletének kielégítésén túl a piacot is számításba vevő paraszthalászok legelterjedtebb fogási módjai és eszközei a rendszeres halvonulást használták ki. A vízinövénnyel borított tavak, a valamikori vízfolyásokból, az erekből megmaradt tocsogókból, a szabályozás előtt a periodikusan ismétlődő, tehát kiismerhető víz- és halmozgást igyekeztek kihasználni a paraszthalászok. C) Sekély állóvizek (tavak, kiöntések) halászatára alkalmas fogási mód. A halászó ember egy alul-felül nyitott kasfélével borítja le a bizonyos jelekből sejtett, meglátott halat (esetleg vaktában rakja vízbe szerszámát), hogy a zsákmányt kézzel kiemelhesse. D) kisebb méretű szerszámokkal a partról vagy csónakból végezhető, kevésbé gazdaságos halfogási mód; lényege a keretre szerelt háló függőleges irányú vízbe merítése, majd kiemelése. E) csendes állóvizekben, kiöntésekben alkalmazott, a rekesztőhalászat elvével rokon halfogási mód. A vízbe állított s a felszín közelében lebegő könnyű hálófal elrekeszti a vonuló hal útját; a hal az akadállyal találkozván menekülni igyekszik, s a vízben úszó vagy lazán felfüggesztett hálót mindinkább összekuszálja, így fogva marad.

2 Nevezzétek meg az eszközöket! Írjátok számátt a megfelelő halászati mód neve mellé! Írjátok le, hogyan használták?

3 3. A ma még meglévő puszták úgy maradtak mára fenn, hogy évszázadokon keresztül legeltették.persze mára már csak utolsó hírmondói maradtak ezekenek a legelőkenk, hiszen nagy részét felszántották, művelésbe vonták. Egészen a 19. sz. végéig a magyar pásztorélet világhírű volt. Mi volt a Kiskunság leghíresebb pusztája? Itt még ma is láthatsz legelésző gulyát, rackanyájat, de már persze mára már az ősi pásztorélet teljesen eltűnt. Pillantsunk be a kiskun pásztorok életébe! 3. Pásztorépítmények:A pásztorok egészen a 18. sz. végéig egész évben a legelőkön voltak, a sajátmaguk készítette építmények biztosították a szállást az állatoknak és a pásztoroknak egyaránt. Melyik ideiglenes építmény részletét ismered fel a fotókon? Mire használták ezeket? 4. Csoportosítsd a felsorolt tárgyakat, írd be a megfelelő helyre! Palóka, tárogató, lajbi, köpülő, pergő, kutyagerinc, tekerő, szűr, bödön, tárogató, zúgattyú, doromb, 1. Hangszer Állattartással kapcsolatos eszközök Öltözék Étkezéssel kapcsolatos eszközök Játék 5. Mi lehet ez? Nevezd meg a tárgyat! 2. A)Dobra emlékeztető dongás faedény, amelyben a mezei munkásoknak vizet szállítottak és tároltak.. B)A pásztorok kétkerekű, többnyire kétrúdú, lóval vagy szamárral vontatott közlekedési eszköze. A pásztorok részére szállították ki rajta az élelmet, ill. a felszerelést.

4 6. Őshonos háziállatok: Melyik állatra jellemző? 3-4 éves korára fejlődik ki, izomzata szívós de kis tömegű.. Miből készült a cserge?. Mely állat színváltozatai ezek? Szőke, vörös, fekete-fehér.. 7. Melyik bemutatóhelyet ábrázolja az alábbi rajz? Milyen gazdasági épület mintájára tervezték?hol található? 8. A paraszrok, de a pásztorok is használati eszközeiket általában maguk készítették. Megfelelő felszerelés hiányában azonban bizonyos dolgokat, így edényeiket is vásárokon vették. A betűhalmazban 10 népi cserépedény neve rejtőzködik. Egy edényt rajzoljatok le, egy A4-es műszaki kartonra! F B U T Y K O S A B A S A E Y L Á K O B U T A Ő I K R I B A L M O K N B L T E S Z O B K A C S A S Ü T Ő E L Á B A S O K K A P Ő L L E Á N Y Z A B S Z Ö L Ő V L O G N I N R E O K A N O B U T E L L A Z A B L É B I R K A K É Z I F A Z É N Ö D Ö B E Z E V I N T E 9. A bírka lenyírt szőre a gyapjú. Az alábbi anyagok készítése során mi keletkezik? Melyik igaz? Melyik hamis? Gyapjúból-gyapot - + Gyapotból-vászon - + Vászonból-len - + Gyapjú-szövet - + Lenből-vászon - + Gyapotbó-pamut Mi a képenl átható pásztorépítmények neve? Mire használták? I. II.

5 11. A Duna-Tisza köze homokpusztáin és szikesein a gyaengébb legelőin bírkéákat legeltettek. Tavasztól őszig a legelőket váltó pásztorok kénytelenek voltak használati eszközeiket, élelmüket is magukkal hordani. Ezek a szállító eszközök fából, nádból, gyékényből készítették, így mára már tönkrementek. Bugacon azonban előkerült hazánk egyetlen épen maradt csacsi vontatású járműve, amiben a juhászok személyes tárgyaikat, eleségüket vitték magukkal. 13. A puszta Szent György napjától kezdett benépesülni. A pásztorok legelőkre hajtják állataikat, gondozzák, vigyázzák. Ősszel Szent Mihály napja volt a számadás kezdete, amikor is el kellett számolni a rájuk bízott állatokkal. Még korábban télen sem hajtották be az állatokat, így egész évben a pusztán éltek a pásztoremberek. Az életük igen kemény volt, melyet szigorú íratlan szabályok szerint zajlott. A pásztortársadalomban szigorú hierarchia alakult ki. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C S E R É N Y X X X X X X X X - X X X X K A R Á M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Kistestű ragadozó madár, vadászat közben szitál 2. A fülemüle népi neve 3. Kis testű rágcsáló, lakóházakba is beköltözik 4. Bárányok jelölésére használt növény egyik fele. 5. Vízparti hosszúszálú növény, fonatokat is készítettek belőle. 6. A madáretetők gyakori vendége. 7. Örökzöld fák erdeje. 8. A tölgy termése. 9. Újszülött disznó. 10. A tojásból nemrég kikelt baromfi. 11. Egykor vadászatra használt kutyafajta. 12. kistestű háziszárnyas Legtöbbrea lovak őrzésével megbízott..-t tartották, aki a -re vigyázott. Őt követte a marhák őrzőjea, a rábízott állatok közös neve:.. Majd a juhokra vigyázó következett, a gondjaira bízott csoport a. A rangsor legalján a disznók pásztora a.. állt. A röfögő csapatot.- nak mondjuk Írd a számokat a megfelelő helyre! 3

6 14. Készítsetek egy babát és öltöztessétek fel a kiskunsági csikosókra jellemző viseletbe! TAVASZKÖSZÖNTŐ A feladatokat figyelmesen olvassátok el! Minden kérdésre válaszoljatok! Ajánlott irodalom: Magyar néprajzi lexikon Herman Ottó: A magyar halászat könyve Beküldési határidő: febr. 25. Kellemes, hasznos időtöltést! A borítékra írjátok rá: Tavaszköszöntő 2. FORDULÓ

A táj néprajza. A táj néprajza 63

A táj néprajza. A táj néprajza 63 63 Az utóbbi években, főleg a Vágsellyei Állami Levéltár és a Galántai Honismereti Múzeum munkájának köszönhetően egyre árnyaltabb képet kapunk régiónk gazdasági és kulturális múltjáról, de mindmáig nem

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR TÉMAVEZETŐ: Prof.

Részletesebben

SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA XI. Skanzen füzetek GAZDÁLKODJ ÖKOSAN!

SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA XI. Skanzen füzetek GAZDÁLKODJ ÖKOSAN! SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA XI. Skanzen füzetek GAZDÁLKODJ ÖKOSAN! Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK XI. GAZDÁLKODJ ÖKOSAN! Szöveg: dr. Sári Zsolt Múzeumpedagógia: Berényi Ágnes,

Részletesebben

A magyar mezôgazdaságról röviden

A magyar mezôgazdaságról röviden T E L L U S A magyar mezôgazdaságról röviden A kiadványt a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA készítette az Európai Unió Phare Access Programjának támogatásával. A kiadványt a Fiatal Gazdák Magyarországi

Részletesebben

BÁTA. 2. Természeti értékek: Duna-Dráva Nemezti Park Duna, Holt-Duna, Gemenc. 3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)

BÁTA. 2. Természeti értékek: Duna-Dráva Nemezti Park Duna, Holt-Duna, Gemenc. 3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb) BÁTA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 6132 ha Ebből szántó 3000 gazdasági erdő 1986 védett terület 200 ipari hasznosítású 20 terület Egyéb: belterület 170 Polgármesteri Hivatal:

Részletesebben

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság Tollas vadásztársaink NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3 Nappali ragadozók Rétisas 5 Parlagi sas 6 Barna rétihéja

Részletesebben

III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR

III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR Az ember megjelenése Magyarországon 77 AZ EMBER MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON T. Biró Katalin Az õskõkor (görög eredetû idegen szóval, paleolitikum) az emberiség történetének

Részletesebben

A valamikori legeltetési rend és a pásztorok tudásának lehetőségei a természetvédelmi kezelésekben, Hortobágy térségében

A valamikori legeltetési rend és a pásztorok tudásának lehetőségei a természetvédelmi kezelésekben, Hortobágy térségében Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr Juhász Lajos A valamikori legeltetési rend és a pásztorok

Részletesebben

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK Környezeti nevelés aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Környezetinevelés Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 3 A Fertő-táj 5 I. A szikes puszta

Részletesebben

A magyar kutyafajták, mint nemzetünk meghatározóan fontos értékei, kiemelten a magyar vizsla

A magyar kutyafajták, mint nemzetünk meghatározóan fontos értékei, kiemelten a magyar vizsla Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája A magyar kutyafajták, mint nemzetünk meghatározóan fontos értékei, kiemelten

Részletesebben

1. Magasban keringve. 2. Nappal az avarban. 3. Faodúban. 4. Bokrok sûrûjében. 5. Vízen. 6. Víz fölé hajló ágon.

1. Magasban keringve. 2. Nappal az avarban. 3. Faodúban. 4. Bokrok sûrûjében. 5. Vízen. 6. Víz fölé hajló ágon. Kis-Balaton 105 I. A Kis-Balaton 1. Állíts sorrendbe a Kis-Balatonnal kapcsolatos történelmi eseményeket, összepárosítva a megadott évszámokkal, idõszakokkal! a. A közeli domboldalakról kiirtják az erdõt,

Részletesebben

AUTÓPÁLYÁK ÉS MADARAK

AUTÓPÁLYÁK ÉS MADARAK 1. oldal 2005/6. szám ZÖLD HÍRADÓ 2005 december AUTÓPÁLYÁK ÉS MADARAK (Autópályák építésének és üzemeltetésének hatása a madárfaunára) Az elmúlt időszakban egyre hosszabb autópálya szakaszok készülnek

Részletesebben

Hungaricum: különleges, egyedi, jellegzetes és magyar

Hungaricum: különleges, egyedi, jellegzetes és magyar MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu Hungaricum: különleges, egyedi, jellegzetes és magyar Négy, világszerte jól csengõ nevû vállalat 1999-ben létrehozta az exkluzív Hungaricum Klubot. A Herendi

Részletesebben

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN A Puszta 2003-1/20. pp. 263-314. A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN ŐZE PÉTER SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR, TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2002 BEVEZETÉS

Részletesebben

20. Madarak és példabeszédek

20. Madarak és példabeszédek 20. Madarak és példabeszédek Herman Ottó nyomán (kártyajáték) Tervez : Idegen és saját ötletb l: Hársas Oszkárné A játék lényege: Madarak képei és szólások/közmondások felhasználásával Fekete Péter jelleg

Részletesebben

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA VI. Skanzen füzetek év-kör-kép Ünnepek és hétköznapok Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK VI. ÉV-KÖR-KÉP Ünnepek és hétköznapok Szöveg: dr. Csonka-Takács

Részletesebben

HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus

HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus KÉTHAVI ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN 2014. november december I. évfolyam 4. szám 495 Ft TALÁLKOZÁS a puffogó viperával HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus ÓRIÁSVIDRA, a piráják réme állatvilág művészszemmel

Részletesebben

{11.} A VADNÖVÉNYEK GYŰJTÉSE

{11.} A VADNÖVÉNYEK GYŰJTÉSE {11.} A VADNÖVÉNYEK GYŰJTÉSE FEJEZETEK NÉPI NÖVÉNYISMERET A VADNÖVÉNYEK EMBERI FOGYASZTÁSA A GYŰJTÖGETETT NÖVÉNYEK EGYÉB HASZNOSÍTÁSA GYŰJTÖGETÉS ÉS TERMESZTÉS ÖSSZEFOGLALÁS NÉPI NÖVÉNYISMERET A 20. század

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

Csóri kanász a dombon játszik a botjával

Csóri kanász a dombon játszik a botjával Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL, A NÉPRAJZI MÚZEUMMAL KIALAKÍTOTT KÖZÖS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM. Csóri

Részletesebben

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet 127 I. Bakonybél: Erdei iskola A természet nagy, az ember parányi. Uram! E drága bolygót adtad nekünk lakhelyül, Rejtett, titkos kincsekkel tele /Szent-Györgyi Albert/ Kedves

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5

1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Bemutatkozás 3 1.1. Természeti környezetünk 3 1.2. Társadalmi környezetünk 4 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A

Részletesebben

Orosháza az innováció háza

Orosháza az innováció háza Orosháza az innováció háza TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078 Kedvezményezett: Orosháza Város Önkormányzata Fehér-tó projekt 2009/2010 Környezetvédelmi programsorozat Készítette: Menyhárt Krisztina és Verasztóné

Részletesebben

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 69. évfolyam 2014/2. szám Ára: 420 Ft. Előfizetőknek: 350 Ft TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 Madárcsalogató NAGY-SZIK Szelek szárnyán illatok itt a tavasz Korallszigetek a Mexikói-öbölben Pádis Erdély karsztvilága

Részletesebben

A magyarországi horvátok. Egy kis történelem

A magyarországi horvátok. Egy kis történelem A magyarországi horvátok Egy kis történelem A mai Horvátország területén Augustus császár korában pannonok laktak, területüket Galíciából és a Kárpátokból jött szláv törzsek hódították meg Kr. u. 640-ben

Részletesebben

PÁSZTORKUTYÁK MAGYARORSZÁGON- ÁRKOSI JÓZSEF NAGY ÉS TÁRSA KIADÓ BUDAPEST 2007 - Részletek

PÁSZTORKUTYÁK MAGYARORSZÁGON- ÁRKOSI JÓZSEF NAGY ÉS TÁRSA KIADÓ BUDAPEST 2007 - Részletek PÁSZTORKUTYÁK MAGYARORSZÁGON- ÁRKOSI JÓZSEF NAGY ÉS TÁRSA KIADÓ BUDAPEST 2007 - Részletek A KUTYA MUNKÁBAN Valamikor nagyon régen, amikor még elődeink és a farkasok egymással versengtek a tápláléklánc

Részletesebben

FALU A F VÁROSBAN LEVÉLTITKOK KÓBOR MACSKÁK NÖVÉNYSZÁMTAN

FALU A F VÁROSBAN LEVÉLTITKOK KÓBOR MACSKÁK NÖVÉNYSZÁMTAN FALU A F VÁROSBAN LEVÉLTITKOK KÓBOR MACSKÁK NÖVÉNYSZÁMTAN LXVIII. évfolyam 29. szám 2013. július 19. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET es TUDOMÁNY Digitális változatban: dimag.hu ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata SZAKDOLGOZAT Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata Készítette: Hadházi Orsolya BT-508t Konzulens: Dr. Horváth Zita, egyetemi adjunktus, Magyar Középkori,

Részletesebben