Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs"

Átírás

1

2 Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

3 Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

4 A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára A változat és B változat, továbbá az 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok évfolyama számára előírásainak. Tananyagfejlesztő: Baloghné Biró Mária, dr. Baranyai Katalin Vezetőszerkesztő: Valaczka András Alkotószerkesztő: Vitéz Annamária Tudományos szakmai lektor: Mocskonyiné Nagy Emese, Forró Orsolya Pedagógiai lektor: M. Tóth Katalin Fedélterv: Slezák Ilona Látvány- és tipográfiai terv: Slezák Ilona, Diószegi Tamás Illusztrációk, szakábrák: Tényi Katalin, Tordai Gábor Fotók: 123RF, Cultiris: AKG-Images/Erich Lessing, AKG-Images, INTER-FOTO/SB, Chris Christodolon A tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak a tudós és tanár szerzőknek, akik az elmúlt évtizedek során olyan módszertani kultúrát teremtettek, amely a kísérleti tankönyvek készítőinek is ösztönzést és példát adott. Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják. Az anyanyelvi játékokhoz felhasználtuk a Játékkönyv (Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Marcibányi Téri Művelődési Központ, Szerkesztő: Kaposi László) kiadványt. ISBN Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadásért felel: dr. Kaposi József, főigazgató Raktári szám: FI Műszaki szerkesztő: Szalay Ildikó Grafikai szerkesztő: Téglásy György Nyomdai előkészítés: Diószegi Tamás Terjedelem: 12,87 (A/5 ív), tömeg: 252 gramm 1. kiadás, 2014 Készült a Dürer Nyomda Kft.-ben, Gyulán Felelős vezető: Kovács János

5 Kedves Diák! Köszöntünk Téged a hatodik osztályban! A magyar nyelv tantárgyat ebben a tanévben ebből a tankönyvből fogod tanulni, ezért először ismerj meg néhány hasznos tanácsot a használatával kapcsolatban! A könyv összesen hat fejezetből áll. Az ezeken belüli leckék mind hasonló felépítésűek. Az ismereteket nyújtó szövegrészek előtti kérdésekkel felelevenítheted eddigi tudásodat, amelyre a lecke feldolgozásánál szükséged lesz. A leckékben vastaggal kiemelve a fő fogalmakat olvashatod, amelyek többsége a Fogalomtárban is szerepel, magyarázatukkal együtt. A leckék szövege után találsz néhány feladatot, amelyeket a füzetben oldhatsz meg. Egyes leckék végén érdekes anyanyelvi játékokat találsz, más leckék végén pedig a szavakon túli világról olvashatsz színes híreket. A fejezetek végén rövid összefoglalót találsz, valamint a főbb fogalmakat és összefüggéseket tartalmazó fürtábrát. A könyvhöz tartozó munkafüzet feladatainak segítségével elmélyítheted tudásodat, alkalmazhatod a frissen megszerzett ismereteket. Segítség a hatékony tanuláshoz. Próbáld ki, érdemes! Tudtad, hogy többféleképpen is olvashatunk? A figyelmes olvasás során minden részletre oda tudsz figyelni. A gyorsolvasást olyankor alkalmazhatod, amikor már olvastad a szöveget, most csak átismétled. Az áttekintő olvasás során előzetesen tájékozódhatsz, hogy miről fog szólni a szöveg. A kereső olvasáskor csak bizonyos információkat keresel a szövegben. Hogyan láthatod át, miről szól egy könyv? Olvasd át a tartalomjegyzéket! Lapozz hátra, van-e fogalomtár, kislexikon vagy más mutató a könyv végén! Nézd át, és gondold át, hogyan és miért következnek egymás után a fejezetek! Keresd meg, milyen segítséget ad még a könyv a tanuláshoz! Ne add fel, ha valamit nem értesz rögtön! Ha nem értesz egy szót olvasás közben, ne menj tovább, hanem keresd meg a jelentését a fogalomtárban vagy az interneten! Fogalmazd meg kérdések formájában, amit nem értesz! Tanulmányozd az ábrákat, hátha érthetőbbé válik a hozzá tartozó szöveg! Ha még mindig nehezen érthető, nézz utána más magyarázatnak az interneten, lexikonokban! Végső esetben gondold át, kitől kérhetnél segítséget, személyes magyarázatot! Ha szeretnél valamit pontosan, tartósan megjegyezni, akkor foglalkozz vele külön is! Készíts magadnak jegyzetet olvasás közben! Készíts kérdéskártyákat a legfontosabb dolgokról! Írj vázlatot először a könyv alapján, majd fejből is! Ha egy lecke vagy egy fejezet végére érsz, összegezz, értékelj! Gyűjtsd össze, mik voltak a legérdekesebb információk számodra! Gondold át, miért fontos számodra az új tudás, mikor és hogyan tudnád hasznosítani! Szedd össze, milyen korábbi ismeretek, tapasztalatok jutottak eszedbe a tananyagrész tanulása közben! Gondold tovább, mit lenne jó még megtudni az anyaggal kapcsolatban! Eredményes tanulást kívánnak a könyv szerzői és szerkesztői!

6 Tartalom 1. A NÉVSZÓK Mindent a szavakról... 8 Mit kell tudnunk a szófaji csoportokról általában? A főnevek Ismerd meg alaposabban a tulajdonnevek fajtáit! Hogyan írjuk helyesen a tulajdonneveket? Mikor kell a tulajdonneveket kis kezdőbetűvel írni? A melléknevek Hogyan írjuk helyesen a mellékneveket? A számnevek Hogyan írjuk helyesen a számneveket? Mi mindent tanultunk eddig? AZ ÉLŐBESZÉD Hangsúly, hanglejtés, hangszín A hangerő Beszédtempó, beszédszünet Tekintet, arcjáték, gesztusok Testtartás, térköz Külső, hajviselet Mi mindent tanultunk eddig? AZ IGÉK, AZ IGENEVEK ÉS A HATÁROZÓSZÓK Az ige Az igeragozás Hogyan fejezzük ki a cselekvés idejét és módját? Mire vigyázzunk az igék helyesírásakor? A határozószók Az igenevek. A főnévi igenév Mit érdemes tudni a melléknévi és a határozói igenévről? Mi mindent tanultunk eddig? A HELYES BESZÉD ÉS SZÖVEGALKOTÁS A szöveg képe, tagolása Margó, sor- és szótávolság, betűtípus, színek és ábrák A beszéd és az írott szöveg különbségei A kulturált nyelvi viselkedés Nyelvi agresszió a diákok között Hazugság, elhallgatás, részigazság, megtévesztés Mi mindent tanultunk eddig? NÉVMÁSOK, VISZONYSZÓK, MONDATSZÓK Mit kell tudni a névmásokról? Mi a személyes névmás? Mit jelöl a birtokos névmás? Kire hat a visszaható névmás? Mi a kölcsönös névmás? Mi jellemzi a mutató és a kérdő névmásokat? Melyek a határozatlan és az általános névmások? Mire vonatkozik a vonatkozó névmás? Hogyan írjuk és használjuk helyesen a névmásokat? A viszonyszók Vannak még további viszonyszók? A mondatszók Hogyan alkothatunk új névszókat? Hogyan alkothatunk igéket, igeneveket? Mi mindent tanultunk eddig? A SAJTÓ ÉS AZ INTERNET VILÁGA Sajtó, elektronikus sajtó, online hírek Bulvár, sztárkultusz Facebook, fotók, visszaélések a virtuális világban Etikus információkezelés, plagizálás Számítógép-függőség, biztonsági beállítások Jegyzetelés, blogolás Ismeretközlő szöveg Érvelés, meggyőzés Mi mindent tanultunk eddig? FOGALOMTÁR

7 1. A NÉVSZÓK Ebből a fejezetből megtudhatod, d, hogy milyen szófaji csoportok vannak; mit kell tudni a főnevekről; mit kell tudni a melléknevekről; mi jellemző a számnevekre. 7

8 Mindent a szavakról Mit gondolsz a témáról? Hogyan lesznek a hangokból szavak? Szerinted mikor tekinthető szónak egy hang? Ó, ez igazán nem nehéz kérdés! Ismétlés Ebben a tanévben tovább bővítheted ismereteidet a szavakról. Előtte bemelegítésként elevenítsd fel, mit tanultál róluk az előző évben! Megtudtad, hogy a szavak nyelvi jelek, hogy kiejtve beszédhangokból, leírva betűkből állnak. Van jelentésük, sokszor nem is egyféle. Vizsgálhatjuk a szavakat alakjuk szerint, azaz lehetnek egyszerűek, összetettek, toldalék nélküliek, toldalékosak. Persze ezek mellett még sok más jellemzőjük is van a szavaknak. Idén egyetlen új szempontból fog- juk megvizsgálni: alaposan körbejárjuk majd, hogy melyik szónak mi a szófaja. Ez azért fontos, hogy később majd a mondatban betöltött szerepüket is fel- ismerhesd. A szófajok csoportosítása Vágjunk is bele rögtön! Amikor egy szóról meg akarjuk állapítani, mi a szófaja, megvizsgáljuk, mi a jelentése; mi jellemzi alaktanilag (toldalékolható-e, egyszerű vagy összetett-e); milyen szerepet tölt be a szószerkezetben és a mondatban. Miután ezeket végignéztük, a szavakat be tudjuk sorolni valamelyik szófaji csoportba. Nem kell megijedni! Ugyanúgy, ahogy az orvosok is megtanulják, hogy egyegy betegségnek melyek a tünetei, és csak utána írják fel a gyógyszert, először mi is megtanuljuk, melyik szófajnak milyen jellemzői vannak. Elöljáróban annyit elárulunk, hogy három nagy szófaji csoportról fogunk idén tanulni: 1. az alapszófajokról (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások); 2. a viszonyszókról (névelő, névutó, segédige, igekötő, kötőszó, szóértékű módosítószók); 3. a mondatszókról (indulatszók, kapcsolattartás szavai, hangutánzó mondatszók és a módosítószók). 8

9 Most már jobban érted? Vajon miért fontos a szófajokat ismernünk? Gondolj például az idegen nyelvek tanulására! Mondj érveket a csoportosítás szükségessége mellett! FELADATOK 1. Gyűjtsétek össze párban dolgozva azokat a tulajdonságokat, amelyeket eddig a szavakról tanultunk! Írjátok le a füzetetekbe! 2. Készíts a füzetedbe összefoglaló táblázatot a szavak jelentéséről és alakjáról a lecke szövege alapján! Írj mindegyikhez példát! 3. Csoportosítsd jelentésük alapján a következő szavakat! Melyek tartozhatnak egy csoportba? Hogyan tudsz rákérdezni a jelentésükre? Beszéljétek meg padtársaddal a megoldásaitokat! néz hideg keserű felhő sápadt sápad szép napos éretlen érik esik cseresznye 4. Jegyezzétek le szóforgóval*, csoportban dolgozva, hogy véleményetek szerint miért lehet szükség a szavak szófajokba sorolására! Írjon mindegyikőtök legalább egy-egy érvet! Beszéljétek meg ezután a megjegyzéseiteket! Hallgassátok meg a többi csoportot is! Hány egyező vélemény hangzott el? * A csoport tagjai sorban, az óramutató járásával egyező irányban mondják el egymásnak a gondolataikat a megadott témában. JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK Miről is lesz szó? A Játékos anyanyelvünk részekben olyan érdekes játékokkal fogtok találkozni, amelyeket az osztályban, szabadidőtökben, vagy kirándulásokon is játszhattok. Vannak közöttük szituációs játékok és anyanyelvünkkel kapcsolatosak is. A játékok szervezésénél jó, ha van egy játékvezető, aki vitás esetekben dönteni tud. Egy-egy feladathoz kellékek is szükségesek, de olyanokat is találhattok köztük, amelyekhez csak ti kelletek és a fantáziátok. Vigyázzatok arra, hogy a játék során ne bántsátok meg egymást és ne sérüljön meg senki! Jó játékot, jó nyelvészkedést! 9

10 Mit kell tudnunk a szófaji csoportokról általában? Mit gondolsz a témáról? Ha valamiből sokféle létezik a világon, előbb-utóbb megpróbáljuk csoportokba sorolni. Ilyen csoportokat alkothatnak például a kutyafajták vagy a légi, vízi és szárazföldi közlekedési eszközök. Vajon miért tesszük ezt? Az alapszófajok Járjuk körül először, hogy az egyes szófaji csoportoknak milyen általános jellemzőik vannak! Ha ezek alapján megvizsgálod a szavakat, már meg is tetted az első lépést a szófajuk azonosításához. Először nézzük az alapszófajokat! Idetartozik: az ige; a névszók (a főnév, a melléknév és a számnév); a határozószók; az igenevek (azaz a főnévi, a melléknévi és a határozói igenevek); névmások (azaz a főnévi, melléknévi, számnévi, határozószói névmások). Főbb jellemzőik: 1. Az alapszófajú szavaknak általában önálló, tartalmas jelentésük van. 2. Többségükben toldalékolhatók. Például: nézelődik, kapuban, szépséges, hármat. Kivételt jelentenek a határozószók (kinn), a határozószói névmások (így) és a határozói igenevek (olvasva). Ezek csak bizonyos toldalékokkal láthatók el. 3. Ha az alapszófajokat mondatba illesztjük, akkor általában önálló mondatrészek lehetnek és bővíthetők. Ezalól is van kivétel, a névmások, amelyek között kevés bővíthető akad. A viszonyszók Lássuk a viszonyszók általános tulajdonságait! A viszonyszók közé tartozik: a névelő (a, az, egy); a névutó (alatt, után, szerint, miatt); a segédige (fog, volna); az igekötő (meg, el, át, ki, össze); a kötőszó (hogy, mint, de, vagyis); a szóértékű módosítószók. Ezeknek több alcsoportja van: tagadószó, tiltószó, kérdőszó, óhajtószó, bizonyítószó, és a határozatlanságot kifejező módosítószó. 10

11 Főbb jellemzőik: 1. A viszonyszók elnevezés abból ered, hogy ezeknek a szavaknak a szószerkezetben vagy a mondatban betöltött helyük, a másik szóhoz való viszonyuk határozza meg a jelentésüket. (Ha azt mondjuk, alatt, önmagában nem állja meg a helyét, meg kell mondjuk, mi alatt van például egy adott tárgy.) Jelentésük tehát viszonyjelentés. 2. A viszonyszók nem bővíthetők, és általában nem toldalékolhatók (át, se, is). Kivételek ezalól a segédigék, amelyek toldalékolhatók (fogom). 3. Önálló mondatrészek ezért nem lehetnek. A mondatszók A harmadik szófaji csoport a mondatszók, négy csoportja van: indulatszók (jaj, hé), kapcsolattartás mondatszavai (szia, á, lám, pszt), hangutánzó mondatszók (miau, brrr), mondatértékű módosítószók (bizony, talán, bár). Főbb jellemzőik: 1. Nincs önálló jelentésük, de érzelmeket, indulatokat, véleményt stb. kifejezhetnek. 2. Nem bővíthetők, nem toldalékolhatók, (kivéve szia, sziasztok). 3. Önállóan is mondatot alkothatnak (Jaj!), ha hosszabb mondatban szerepelnek, akkor önálló tagmondatot alkotnak. A szófajok megállapítása Amikor egy-egy szó szófaját akarod meghatározni, ezeket a jellemzőket már figyelembe tudod venni. De vigyázz! Mást jelenthet egy szó önmagában, és mást egy mondatba ágyazva. Mindig vizsgálnod kell majd, mit jelent a szó az adott mondatban. Előző évi tanulmányaid során megismerkedtél az azonos alakú szavakkal. Emlékezz csak! Helyezd mondatba például a fog szót! Főnévként viselkedik a kimutatja a foga fehérjét szólásban. Igeként az Aki sokat markol, keveset fog közmondásban. És viszonyszóként van jelen a fogsz még te sírni utánam! felkiáltásban. Ezeket a szavakat több szófajú szavaknak nevezzük. Most már jobban érted? Tedd próbára magad! Fel tudod már sorolni az összes szófajt példával? 11

12 FELADATOK 1. Jegyezd le a füzetedbe a következőket, majd egészítsd ki példákkal a fenti leckeszöveg alapján! alapszófajok viszonyszók mondatszók 2. Olvasd át figyelmesen az egyes szófajokhoz írt példákat a lecke szövegében! Ha készen vagy, a padtársaddal diktáljatok egymásnak felváltva ezekből hármat-hármat. Próbáljátok meg emlékezetből felidézni, melyiket hová lehet besorolni! Ellenőrizzétek közösen, hogy helyes-e a megoldás! 3. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írd le a füzetbe a válaszaiddal együtt: I = igaz, H = hamis! a) Az igék mindig toldalékolhatók. b) Egy szónak lehet többféle szófaji besorolása is. c) Az igekötő alapszófaj. d) Az igekötő és az igenevek egy nagy szófaji csoportba sorolhatók. e) A fog szó szófaja ige. f) A viszonyszók néha toldalékolhatók. 4. Sorold be valamelyik nagyobb szófaji csoportba az alábbi szavakat! róka hűha fel mögött nem de úgy sárga fáj JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK Jegyezd meg! Gyűjtsetek össze apró tárgyakat (kb félét) és tegyétek egy asztalra! Fél percen át memorizálhatjátok a tárgyakat, majd a játékvezető letakarja egy kendővel. Ezután mindenki írja le annyi tárgynak a nevét, ahányra emlékszik. Aki a legtöbbet írja le, az a győztes. A játék nehezíthető: a) szóban pontos leírást kell adni legalább három tárgyról; b) meg kell nevezni az azonos színű vagy formájú tárgyakat; c) több tárgyat kell ugyanannyi idő alatt megjegyezni; d) kevesebb idő alatt lehet megfigyelni; e) egy tárgyat elvesz a játékvezető, azt kell kitalálni, hogy melyik az. 12

13 A főnevek Mit gondolsz a témáról? Emlékezz vissza! Első osztályban, amikor még nem tanultad a nagybetűket, hogyan jelöltétek a tulajdonnevek kezdőbetűit? Meghatározás Alsó tagozatban már hallottál a főnevekről. Elevenítsd fel, mi mindent tanultál róluk! Tudod, hogy a főnév élőlényeket (ember, állat, növény, gomba), élettelen dolgokat, tárgyakat (asztal, hajó, eső), elvont fogalmakat (egészség, betegség) megnevező szófaj. Nemrég megtudtad, hogy az alapszófajok egyike. A magyar nyelv szavainak körülbelül a fele főnév. Azt is tanultad már, hogy a főneveknek két nagy csoportja van, a köznevek (autó) és a tulajdonnevek (Attila). Kérdései: ki?, mi?, kik?, mik?. A köznév A köznevek több hasonló dolog közös elnevezésére szolgáló szavak (gyerek, kutya, virág, könyv, igazság). A jelentésük alapján három csoportra bonthatjuk őket: egyedi név, hasonló egyedek együttes elnevezése (macska, hóvirág); gyűjtőnév, több egyedből álló csoport közös elnevezése (osztály, gyümölcs); anyagnév, egy-egy tárgy anyagára utaló elnevezés (ezüst, üveg). A tulajdonnév A tulajdonnév valakinek, valaminek az egyedi, megkülönböztető neve, mint a saját neved. Jelentésük alapján az alábbi csoportokra bonthatók: személynév (Tamás, Wesselényi Miklós); állatnév (Buksi, Villám); földrajzi név (Magyarország, Dunántúli-középhegység, Atlanti-óceán); égitestek neve (Nap, Föld, Nagy Göncöl); intézménynév (Petőfi Sándor Általános Iskola); címek (Egri csillagok); kitüntetések, díjak neve (Nobel-díj); márkanév (Suzuki, Nike). Most már jobban érted? Egy kis (internetes) böngészéssel vagy eddigi ismereteid alapján, sorold fel a településeden működő iskolákat és kulturális intézményeket! (Ha túl sok van, elég lesz 4-5 példa is!) Figyelj a helyesírásukra! 13

14 FELADATOK 1. Gyűjts 3-3 példát a következő főnévi kategóriákra a füzetedbe! élőlények élettelen dolgok, tárgyak elvont fogalmak Ellenőrizzétek a padtársaddal egymás megoldásait, és ha szükséges, javítsátok a példákat! Használjátok vitás esetben az Értelmező kéziszótárt, amely megadja a szó szófaját is! 2. Írj rövid történetet úgy, hogy minél több főnév szerepeljen benne! Ezek közül az egyik legyen a történeted címe! 3. A tulajdonnevek köre nagyon gazdag. Alkossatok csoportokat! Készítsetek pókhálóábrát, amely a tulajdonnevek rendszerét mutatja! Írjatok saját példát mindegyik szálhoz! Az utcán járva figyeld a tulajdonneveket tartalmazó táblákat, feliratokat! 4. Írjatok le a füzetetekbe 4-4 tulajdonnevet! Diktáljátok le egymásnak a padtársaddal! Igyekezzetek főként magyar neveket diktálni! Figyeljetek a helyesírásra, a nagy kezdőbetűkre! Melyik csoport esetében volt nehéz ezt megtartani? JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK Hármas szójáték A kezdő játékos megnevez három, azonos kezdőbetűvel kezdődő tárgyat. A következő játékos feladata, hogy olyan mondatot alkosson, amelyben ez a három szó megtalálható, majd ő adja meg az újabb szavakat. A játék másik változatában tetszőleges kezdőbetűkkel három össze nem illő tárgyat kell megnevezni. A harmadik változatban azonos kezdőbetűvel kezdődő tárgy, fogalom és személy nevét kell megadni és ezekkel mondatot alkotni. 14

15 Ismerd meg alaposabban a tulajdonnevek fajtáit! Mit gondolsz a témáról? Vannak bizonyára olyan ismerőseid, akiknek két keresztnevük van, vagy egészen különös a családnevük. Nevezd meg őket! Ismered saját eredeti neved jelentését? Ha nem, nézz utána a Magyar utónévkönyvben! Tudsz-e még példát mondani a ragadványnév személynévvé válásáról? Az élet minden területén találkozol tulajdonnevekkel, ezért érdemes ezek fajtáit jobban megismerned. A személynevek A tulajdonnevek közül először a személyneveket vegyük górcső alá. Kezdjük a következővel! Írd le a saját neveidet, mindegyiket, amivel meg szoktak szólítani az iskolában, otthon, a barátaid között. Bizonyára ezek közül több is szerepel majd a papírodon: A családnév vagy vezetéknév, amit a szüleidtől örököltél (Nagy, Budai, Eötvös, Petőfi). A hivatalos iratokban, az osztálynaplóban is ez a név szerepel első névként. Mostanában sokaknak van kettős családnevük, ami az apai és anyai vezetéknév kötőjeles alakját jelenti (Nagy-Komáromi). A keresztnév a neved második eleme, ezért úgy is nevezik, hogy utónév (Benedek, Orsolya). Sokaknak van két keresztnevük, sőt a királyi, nemesi családokban akár 5-8 keresztnév is előfordulhat, amelyeket a felmenőktől örökölnek. Érdekesség, hogy a legtöbb országban általában éppen fordított a sorrend, náluk második helyen szerepel a családnév és a keresztnévvel kezdik a bemutatkozást (Leonardo di Caprio). A papírodon szerepelhet becenév is; ez az a névváltozat, ahogyan a családod, az ismerőseid szólítanak téged. Általában a keresztnévből vagy a vezetéknévből képezik kicsinyítőképzőkkel (Orsi, Tomi, Margó, Vitéz Viti). Ha van olyan neved, amelyet az egyik tulajdonságod, jellegzetes vonásod miatt kaptál, akkor az a ragadványnév (Picur, Nyurga). Hajdanán, amikor sok azonos nevű ember élt egy-egy kis településen, ragadványneveket adtak az embereknek. Így különböztették meg őket egy-egy tulajdonságuk, szokásuk vagy épp a foglalkozásuk alapján (Fazekas Tóth Béla, Süket Tóth Béla). Sok ragadványnév az idők folyamán akár személynévvé is válhat, mint például a nagy királyok, híres emberek esetében (ez történt Bottyán Jánossal is, aki egy csatában elvesztette az egyik szeme világát, ezért kezdték Vak Bottyánnak hívni, és a történelemben azóta is így emlegetik). 15

16 A tulajdonnevek további csoportjai A házi kedvenceinket általában családtagnak tekintjük, és saját nevet is kapnak. Így az állatnevek is a tulajdonnevek közé tartoznak (Cirmos, Bogáncs). Biztosan szoktál térképet, földgömböt nézegetni. Az ott található földrajzi nevek is a tulajdonnevek közé sorolandók. Ilyenek a földrészek, folyók, tavak, óceánok, hegyek, városok, falvak, utcák stb. nevei (Európa, Budapest, Duna, Kékes, Északi-középhegység, Erzsébet híd). Az égitestek nevei (vagy másképpen a csillagászati nevek), azaz a bolygók, csillagképek, állatövi jegyek, galaxisok nevei ugyancsak tulajdonnevek (Föld, Jupiter, Vízöntő, Kos, Esthajnalcsillag, Naprendszer). Az iskolák, vállalatok, kulturális, egészségügyi, gazdasági, politikai intézmények, együttesek stb. neveit intézményneveknek nevezzük (Nemzeti Színház, Petőfi Sándor Általános Iskola, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Kaláka együttes, Corvin mozi). Melyik a kedvenc könyved, filmed? Mindkettő neve tulajdonnév, mégpedig cím. Idetartoznak a versek, a könyvek, a színdarabok, a filmek, az újságok stb. nevei (Harry Potter, Tüskevár, Nők Lapja, Rómeó és Júlia). A tulajdonnevek közé tartoznak a kitüntetések, díjak nevei is (Oscar-díj, Mosolyrend Lovagja, Magyarország Kiváló Művésze, Magyar Örökség-díj). Nézz körül a ruházatodon, a büfében, a boltokban! Rengeteg márkanevet látsz majd mindenütt. Az autómárkák, ruhamárkák, a különféle termékek egyedi nevei is mind tulajdonnevek (Adidas, GAP, Milka, Porsche, Coca-Cola). Mostantól már biztosan fel fogod ismerni a tulajdonnevek különféle fajtáit. Fontos azonban, hogy a helyesírásukra nagyon ügyelni kell. A következő leckében erről lesz szó. Most már jobban érted? A Nemzeti Színház épülete Budapesten. Nézz utána, hogy mikor épült! Tudsz példát mondani arra, amikor egy cég vagy márka nevét nem nagybetűvel kezdik? Szerinted mi lehet az oka? Mi a véleményed erről? 16

17 FELADATOK 1. Idézd fel az előző tanévi ismereteidet a betűrendbe állítás szabályairól! Állítsd betűrendbe az alábbi családneveket! Péterffi Péter Péterfi Pap Papp Pék Péreli Péntek 2. Becenév vagy ragadványnév? Hogyan döntöd el? Írd le a füzetedbe az alábbi neveket két csoportba rendezve! Lali Béci Morci Marcsi Vigyori Vili Borzi 3. A 2. feladat rajza segítségével írj egy rövid, 4-5 mondatos mesét a füzetbe, amelyben a főszereplők az előző feladatban szereplő nevek valamelyikét viselik! 4. Alkossatok csoportokat! Jegyezzetek fel egy nagy csomagolópapírra ablakmódszerrel* minél több márkanevet, címet, intézménynevet és földrajzi nevet! Mindenki legalább 5-5 új példát írjon! Ellenőrizzétek megoldásaitokat a helyesírási szótárak segítségével! * Egy nagy csomagolópapírt 4+1 részre kell osztani, az egyes részeket megszámozni (1, 2, 3, 4, a középső rész üresen marad), ezenfelül a négytagú csoport tagjai is sorszámot kapnak. A megfelelő számmal ellátott részbe az egyes csoporttagok beírják saját véleményüket, megoldásaikat. Ezután a középső, üres részbe a konszenzussal hozott csoportvélemény kerül. JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK Ki vagyok én? A játékvezető minden játékos hátára egy papírcetlit ragaszt, amelyen egy szó áll (például: híres emberek neve, földrajzi helyek neve, intézménynevek, égitestek nevei, regényhősök nevei, filmszereplők neve). Ezután a játékosok egyszerre elindulnak és kérdéseket tesznek föl egymásnak (személyenként egyet), s a válaszokat meghallgatva ki kell találniuk, hogy milyen szó van a hátukra ragasztva. 17

18 Hogyan írjuk helyesen a tulajdonneveket? Mit gondolsz a témáról? Idézd fel, mi tudsz a tulajdonnevek helyesírásáról! Hogyan kell leírni a települések, megyék, tájegységek, díjak nevét? Nézz utána, ki volt Kincsem! Ismersz még más híres versenylóneveket is? Az előzőekben sok tulajdonnevet gyűjtöttünk össze, és néhány példán láthattad, miként kell őket helyesen írni. A tulajdonneveket alapvetően mindig nagy kezdőbetűvel írjuk, hiszen egyedi nevekről van szó. Ezzel is megkülönböztetjük őket a köznevektől. Lássuk azonban, hogy az egyes tulajdonnévfajtákat hogyan írjuk helyesen! Egy- és többszavas tulajdonnév Az egy szóból álló tulajdonnevek mindegyikét nagy kezdőbetűvel írjuk (Kincsem, Nike, Mecsek, Volán, Magyarország). Ha több különírt szóból áll a tulajdonnév, akkor két alapvető esetet érdemes megjegyezned. 1. Több szóból álló államnevek, intézménynevek esetében minden elemet nagybetűvel írunk, ám az egyes tagokat összekapcsoló és kötőszót és az a, az névelőt kicsivel. Erre példa a Kossuth Lajos Általános Iskola és Gimnázium neve is. Hasonló a helyzet az újságok és a folyóiratok címével is: Nők Lapja, Élet és Irodalom stb. 2. Ha azonban egyedi, egyszeri címről van szó, úgymint irodalmi művek, festmények, zeneművek, szobrok, akkor csak a cím kezdőbetűje nagybetűs, minden más elem kisbetűvel írandó: János vitéz, Magányos cédrus, Magyar helyesírási szótár. Természetesen, ha a címben egy másik tulajdonnév is szerepel, azt is nagybetűvel kell írni (Berzsián és Dideki). 3. A földrajzi nevek közül a megyék és a közterületek elnevezésére is ugyanez igaz. A megyék, utcák, terek, hidak stb. nevének első tagját nagybetűvel, a közterület fajtáját pedig kisbetűvel írjuk (Veszprém megye, Hold utca, Szent István körút, Erzsébet híd). Sorold fel Budapest Duna-hídjait észak felől dél felé haladva! 18

19 Kötőjeles tulajdonnév Több szóból álló földrajzi nevek kötőjellel. Ha egy földrajzi név több szóból áll, és ezeket (valamelyik tag határán) kötőjel kapcsolja össze, akkor az alábbiakra kell ügyelni. Az előtagot nagy kezdőbetűvel, a kötőjellel kapcsolódó földrajzi utótagot pedig kisbetűvel írjuk. 1. A folyó, hegy, hegység, sziget, tó, tenger, óceán elnevezéseket többnyire kötőjellel kapcsoljuk az előttük álló taghoz (Csendes-óceán, Margit-sziget, Budai-hegység). Egy-egy folyót vagy hegységet gyakran mindössze egyetlen tulajdonnévvel nevezünk meg (Mátra, Duna, Pilis, Kaukázus). Mégis előfordulhat, hogy a pontosabb megértés végett, magyarázólag hozzá kell illesztenünk a megfelelő földrajzi elnevezést (Tisza folyó, Bakony hegység). Ilyenkor, mivel az utótag nem a név szerves része, nem kell kötőjelet írni a tagok közé. Vigyázz! Van egy-két különleges helyzet is! A Margit-sziget és a Gellért-hegy elnevezést szokták kötőjel nélkül, egybeírva is használni, így Margitsziget, Gellérthegy. Ez abban az esetben helyes, ha Budapest városrészeként emlegetik őket. 2. Biztosan találkoztál már olyan földrajzi elnevezésekkel, amelyekben az előtag az egyik égtáj neve. Az égtájat ilyenkor nagy kezdőbetűvel írjuk, és kötőjellel kapcsoljuk hozzá az utótagot (Nyugat-Magyarország). 3. A többelemű megyenevek közé is kötőjelet kell írni, de természetesen a megye szót, ahogy az imént tanultuk, külön kell írni (Jász-Nagykun-Szolnok megye). A díjak, kitüntetések neveiben sokszor egy-egy híres ember neve áll, ilyenkor a személynevet nagy kezdőbetűvel írjuk. Ehhez a díj elnevezést kötőjellel és kisbetűvel kapcsoljuk (Jászai Mari-díj, Nobel-díj). Ha nincs benne személynév, akkor minden elemét nagybetűvel kezdjük (a Népművészet Ifjú Mestere, a Nemzet Színésze). Most már jobban érted? Kik azok a magyar származású tudósok, akik Nobel-díjat kaptak? Kutass a világhálón, majd írd le nevüket a füzetedbe! Milyen egyéb díjról, kitüntetésről hallottál már? FELADATOK 1. Készíts rövid jegyzetet a füzetedbe az imént tanult szabályokról! Foglald össze, mi jellemző az alábbi tulajdonnevek helyesírására! egy szóból álló tulajdonnevek több, különírt szóból álló tulajdonnevek földrajzi nevek, ha utótagjuk egy közterület neve (utca) újságok, folyóiratok címe könyvek, zeneművek, festmények címe 19

20 2. Írjatok közösen a padtársaddal az iménti feladat mindegyik sorához legalább 4-4 példát! Mondj kettőt-kettőt te, kettőt-kettőt pedig a társad! Ha elbizonytalanodtok, használjátok a Magyar helyesírási szótárt! 3. a) Egészítsd ki a következő mondatokat egy-egy hiányzó tulajdonnévvel! Dolgozz a füzetedben! A mi településünk neve:, megyében található. Ennek a megyének. a székhelye. A megyénkben található leghíresebb tó vagy folyó a(z): Iskolánk pontos címe:. (irányítószám) (település neve).. (utca, tér stb. neve) (házszám) b) Ha elkészültél, a padtársaddal ellenőrizzétek a munkátokat! Ugye mindketten hibátlanul egészítettétek ki a mondatokat? Ellenőrizzétek a helyesírást is! 4. Dolgozz a füzetedben! Gyűjts a földrajzi atlasz segítségével 3-3 olyan megyenevet, amelyben szerepel kötőjel; olyan magyar tájegységet, amelyben szerepel valamely égtáj neve; olyan településnevet, amely legalább két szó összetételéből keletkezett (Felsőzsolca); olyan folyó, tó nevét, amelyben van kötőjel! JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK Csak egy betű A feladat olyan szószerkezetek írása, melyben egy földrajzi név szerepel egy jelzővel, melytől csak egy betűvel különbözik, vagy egy plusz betű van az egyik szóban (a rövid és hosszú betűk nem számítanak). Például: drága Prága, buta Buda. Hasonló játék, amikor vicces neveket kell írni ugyanezzel a módszerrel, azaz egy személynevet és egy jelzőt kell összerakni. Például: Búgó Hugó. 20

21 Mikor kell a tulajdonneveket kis kezdőbetűvel írni? Mit gondolsz a témáról? A tulajdonnevek helyesírásáról már sokat tanultál. Idézd fel, mit írunk nagybetűvel, milyen elemet írunk kisbetűvel a tulajdonnevekben! Hogy feleljünk a címben szereplő kérdésre: bizonyos esetekben akkor, ha melléknevet képezünk belőlük az -i, -s vagy -beli képzők segítségével (pilisi, uráli, nyugat-magyarországi, petőfis). Ekkor ugyanis melléknévvé válnak, ezért általában kis kezdőbetűvel írjuk őket. Kivételek persze itt is akadnak. Azért, hogy könnyebb legyen eligazodni a helyesírás útvesztőiben, kicsit részletesebben is megvizsgáljuk ezt a kérdéskört. Egyelemű tulajdonnevek Az egyelemű, egybeírt tulajdonnevek esetében viszonylag könnyű a dolgunk, a nagy kezdőbetű mindig kis kezdőbetűre vált, ha a következő képzők járulnak hozzá: -i: budapesti; -s: jókais stílus; -beli: alpokbeli. Van azonban olyan szabály, amelyre oda kell figyelni. Ha a földrajzi név i-re végződik, és ebből -i képzős alakot képezünk, akkor a szó végén nem két, hanem csak egy i-t írunk. Ha ugyanis a szót kis kezdőbetűvel írjuk, akkor tudjuk, hogy melléknévi minőségben szerepel (marcali lakos). Idegen tulajdonneveknél azt érdemes megfigyelned, hogy ejtjük-e a név utolsó betűjét. Ha nem ejtjük ki, akkor az -i, -s, -beli képzőt kötőjellel kapcsoljuk a tulajdonnévhez, de az első tagot kis kezdőbetűvel írjuk (Shakespeare [sékszpír] shakespeare-i; Bordeaux [bordó] bordeaux-beli). Többelemű tulajdonnevek Kicsit jobban kell figyelni a több különírt elemből álló tulajdonnevekből képzett melléknevek helyesírására. A több tagból álló személyneveknél kötőjellel kapcsoljuk az -i és -s képzőket, és itt megtartjuk a nagy kezdőbetűket (Lázár Ervin-es, József Attila-i). A Magyar Tudományos Akadémia épülete. 21

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Magyar nyelv. és kommunikáció. főnévi igenév. melléknév testtartás blog. névelő. névmás chat. facebook digitális világ.

Kísérleti tankönyv. Magyar nyelv. és kommunikáció. főnévi igenév. melléknév testtartás blog. névelő. névmás chat. facebook digitális világ. Kísérleti tankönyv Magyar nyelv és kommunikáció melléknév testtartás blog névelő facebook digitális világ főnévi igenév névmás chat sajtó Magyar nyelv és kommunikáció 6. Beszél az emberről, ahogy az ember

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

1. A NÉVSZÓK MINDENT A SZAVAKRÓL. 8. oldal

1. A NÉVSZÓK MINDENT A SZAVAKRÓL. 8. oldal 1. A NÉVSZÓK MINDENT A SZAVAKRÓL 8. oldal 1. Gyűjtsétek össze párban dolgozva azokat a tulajdonságokat, amelyeket eddig a szavakról tanultunk! Írjátok le a füzetetekbe! (A válasz lehetséges elemei: - a

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Fejléc Hely: Idő: Osztály: Tantárgy: Témakör: Tananyag: Oktatási, képzési, nevelési feladatok: Eszközök: Óra típusa: Tanít: Felkészítő tanár

Fejléc Hely: Idő: Osztály: Tantárgy: Témakör: Tananyag: Oktatási, képzési, nevelési feladatok: Eszközök: Óra típusa: Tanít: Felkészítő tanár Fejléc Hely: Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Idő: 2012. október 26. Osztály: 4. Tantárgy: Magyar nyelv Témakör: A főnév Tananyag: A személynevek Oktatási, képzési, nevelési feladatok:

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka.

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka. Óravázlat 3. osztályos nyelvtan Tananyag: A főnevek helyesírása Oktatási cél: A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Köznevek és tulajdonnevek felismerése. Szógyűjtés, köznév és tulajdonnév egymáshoz

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak Tanmenetjavaslat a 6. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak 1 Ismerkedés az éves tananyaggal,

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

A Eötvös Loránd-emlékérem. B Eötvös Loránd Emlékérem. C Eötvös Loránd emlékérem. A Gellért fürdő. B Gellért-fürdő. C Gellért Fürdő. A ELTÉ-s.

A Eötvös Loránd-emlékérem. B Eötvös Loránd Emlékérem. C Eötvös Loránd emlékérem. A Gellért fürdő. B Gellért-fürdő. C Gellért Fürdő. A ELTÉ-s. Egyetemi anyanyelvi napok 1 Melyik a helyes? 2014. március 21. A Eötvös Loránd-emlékérem B Eötvös Loránd Emlékérem C Eötvös Loránd emlékérem márc. 6-21:38 2 Melyik a helyes? A Törökbálint nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Szeretettel ajánlom ezt a nyelvkönyvsorozatot kezdő tanulóknak (felnőtteknek gyerekeknek) egyaránt. Ez az olasz nyelvkönyv

Részletesebben

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő Felszerelések előkészítése szünetben. (Csoportok megszervezése; keresztrejtvények kiosztása; számítógép és projektor bekapcsolása, beállítása.) Óra eleji szervezési feladatok Képek, keresztrejtvény, számítógép,

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok a MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ standardleírás

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P041A10311* TAVASZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Szombat, 2004. május 29. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

8. Szóalaktan a szavak felépítése

8. Szóalaktan a szavak felépítése 8.1. Hogyan épülnek föl a szavak? 8. Szóalaktan a szavak felépítése A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van. (Babits Mihály) Beszélgessetek el Babits Mihály szép gondolatáról!

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P042A10311* ŐSZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Péntek, 2004. augusztus 27. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Különírás-egybeírás automatikusan

Különírás-egybeírás automatikusan Különírás-egybeírás automatikusan Ludányi Zsófia ludanyi.zsofia@nytud.mta.hu Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai Osztály VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Kós Károly 21. századi tükre Egy illusztrált, magyar kiadású szakkönyv bemutatása Készítette: Dróth Júlia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007.

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dj, gyj kapcsolat 1. Írd le a szavakat szótagolva! Jelöld függõleges

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / Dunaújváros,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

The project is funded by the European Commission. Az értő olvasás fejlesztése gyenge olvasási teljesítményt nyújtó fiatalokkal

The project is funded by the European Commission. Az értő olvasás fejlesztése gyenge olvasási teljesítményt nyújtó fiatalokkal Az értő olvasás fejlesztése gyenge olvasási teljesítményt nyújtó fiatalokkal Az értő olvasás tanítása felnőttkorban és olvasni tanuló bevándorlóknak Bögrés feladatok (Munkacím) A feladatok elolvasása előtt

Részletesebben

A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi?

A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi? A számnév Fogalma: - A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. Kérdőszavai: Hány? Mennyi? Hányadik? Hányad? : 1.) Határozott számnév a) Tőszámnév

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat

Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat Magyar nyelvi óra A témakör címe: A grammatikai kapcsolóelemek I. A tematikus egység: A szöveg Az osztály: 9. osztály A tanítás időpontja: 2002. április 10. A tanárjelölt neve: Káli Diána Az intézmény

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

SZKA_210_19. Vegyületek az asztalunkon

SZKA_210_19. Vegyületek az asztalunkon SZKA_210_19 Vegyületek az asztalunkon TANULÓI VEGYÜLETEK AZ ASZTALUNKON 10. ÉVFOLYAM 239 19/1A A TANTÁRGYAK NÉPSZERÛSÉGE ISKOLAI FELMÉRÔ LAP Útmutató a felmérést végzôk számára: 1. Amikor bementek az

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd III. SZÖVEGTAN 2. A SZÖVEG SZINTAKTIKAI KAPCSOLÓELEMEI Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd össze, szövegösszetartó elemekre van szükség. Amikor szöveget alkotsz, szinte önkéntelenül

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Oktatási cél: Hazánk tájegységeinek felszíni adottságai, természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben, elhelyezése

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben