J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-44/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 26-án (péntek) órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) Jelen vannak: Császár László polgármester Horváthné Németh Edit alpolgármester Sólyom Károly alpolgármester Bakos György Bognár Ferenc Koppányi Ferenc Lévai József Marton József Rig Lajos Sági István Szalkai Zsolt képviselők Igazoltan távol maradt képviselő: Horváthné Szalay Gyöngyi Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Imre László jegyző, Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó, Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető, Ihász József Építéshatósági Csoportvezető, Tóth Mária oktatási referens, Pápainé Dr. Németh Mária Hatósági Csoportvezető, Dénes Emil Adócsoport vezetője, Papp Zoltán Tamás főépítész, Döméné Domonkos Bernadett jegyzőkönyvvezető, Szollár Gyula Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, Kancsal Zsuzsanna pályázó, Nagy Eörsné Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója, Gál Attila Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegység vezetője, Hepp Tamásné PSZ

2 2 Tapolca, Nacsa Ferenc Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke, Osváth Józsefné, Dr. Zsiray Ferenc Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke, Für Mihály közös képviselő, Tapolcai Városi Televízió munkatársai. Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a városi televízió nézőit. A napirend tárgyalása előtt felolvassa Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Tállai András önkormányzati államtitkár által írt levelet, hogy képviselő-társai és a város lakossága is megismerje ezeket a gondolatokat. Tisztelt Polgármester Úr! A Kormány nevében tisztelettel köszöntjük Önt polgármesterré választása alkalmából és eredményes munkát, sor sikert kívánunk tisztségnek ellátása során. Kérjük, hogy köszöntő szavainkat a Képviselő-testület tagjainak is tolmácsolni szíveskedjék. Amikor a választópolgárok bizalmat szavaztak a helyi demokrácia letéteményesinek, egyben hatalmas felelősséget tettek a helyi képviselő, polgármesterek vállára. A helyi közösség demokratikus működtetésének felelősségét. Felhatalmazást adtak az újonnan megválasztott képviselő-testületnek, polgármestereknek a helyi közügyek önálló, szakszerű intézésére. Meggyőződésünk, hogy az önkormányzatiság eszméjének nincs alternatívája. Az ország akkor lehet sikeres, ha erős települések működnek az erős államban, gazdagodásukkal hozzájárulnak Magyarország gyarapodáshoz. A Nemzeti Ügyek Kormánya nevében ismételten kifejezzük jókívánságainkat. Nehéz, felelősségteljes munkájához jó egészséget, erőt, kívánunk. Üdvözlettel: dr. Pintér Sándor és Tállai András Tájékoztatást ad arról, hogy a tegnapi nap folyamán a Honvéd Bajtársi Egyesület évzáró ülésén, ünnepi találkozón vett részt, ahol az egyesület egyik tagját kitüntetésben részesítették. Osváth Józsefné a Magyar Köztársaság Honvédelmi Miniszterétől a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül III. osztályú honvédelemért kitüntető címet kapott, ezért a Képviselőtestület nevében szívből gratulál, jó erőt és egészséget kíván a munkájához. Az egyesület további munkájához is minden jót kíván. Bízik benne, hogy ez a civil szervezet hosszú időn keresztül tevékenykedik a városban, a Dobó lakótelepen élők érdekeit tudják képviselni. Császár László polgármester egy csokor virágot ad át Osváth Józsefné részére. Császár László polgármester: Elmondja, hogy napirend előtt a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, illetve a lejárt határidejű határozatokról lesz szó. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? Lévai József képviselő: Sólyom Károly alpolgármester november 10-én laktanyabefektetéssel kapcsolatban folytatott tárgyalásokat. Mi történt ezen a tárgyaláson, milyen jellegű előrelépés történt? Császár László polgármester: A korábban érdeklődő befektetővel újból felvették a kapcsolatot. Úgy néz ki, ha a pénzügyi nehézségek kicsit oldódnak, a hitelhez jutási feltételek lazábbak lesznek, érdeklődnek, hogy az önkormányzat továbbra is fenntartja-e korábbi szándékát. Megerősítette őket, ha potenciális befektető jelentkezik, akkor tudnak tárgyalni. Egy másik, német érdekeltségű közvetítő cég is

3 3 jelentkezett, egyszer már megtekintették a laktanyát, anyagot is kaptak. Egy hónapja jeleztek, hogy lenne rá érdeklődő. Azzal kapcsolatban tárgyaltak, hogy mennyiben változtak a feltételek. Hasonló kérdéseket tettek fel. Ha a hónap végén a megbízóját le tudja hívni, személyesen megtekintenék a területet. Bízik benne, hogy sikeres lesz valamelyik tárgyalás. Az elképzelések, amiket meg szeretnének valósítani, több 10 milliárd forintról szólnak. Az egyik csoportnak Keszthelyen van érdekeltsége a Libás Strandon. Ott már előrehaladottabb állapotban folynak tárgyalások. Mindenképpen a Balaton környékén kerestek területet, hektár nagyságú területre lenne szükségük. Abban maradtak, ha már konkretizálódnak a feltételek, akkor a kiírás feltételeit is Képviselő-testült elé kell hozni. A legutolsó meghirdetés után abban állapodtak meg, hogy legközelebb akkor kerül újból meghirdetésre, ha potenciális befektető áll rendelkezésre. Egy újabb meghirdetés milliós nagyságrendű terhet ró a városra. A két érdeklődő hasonló célokat fogalmazott meg, mindketten a turisztikai, idegenforgalmi célú hasznosítást szeretnék megvalósítani. A megvalósítás néhány tízmilliárdtól egészen százmilliárd forintig is terjedhet, folyamatában készülne el, az ötlet a megvalósítás útjára juthat. Elmondja, hogy a beszámolóban konkrét határozati javaslat szerepel, az ingatlan művelési ága tévesen került be a határozatba, azt kell helyesbíteni, hogy a vagyonkezelőnél el lehessen indítani a folyamatot. A 6. oldalon az MZ/X Kft ügyvezető igazgatója tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy pályázatuk sikeres volt. Jelenleg szerződéskötés előtt állnak. A 2009-ben hozott döntés feltételes döntés volt, ez alapján az ő szerződése 2016-ig prolongálódott. Úgy fogadták el, amennyiben nyertes lesz a pályázat, akkor ötéves fenntartási kötelezettséget kellett vállalni minimálisan. Ez a szerződés addig kitolódott, és az akkori 60 millió Ft-os nagyságrend mára 131 millió forintos nagyságrenddé bővült, ebből nyert a Kft 59 millió forintot. Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. - egyhangúlag az alábbi határozatot hozza. 138/N/2010. (XI.26.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca 848. helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél.

4 4 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó intézkedés megtételére. Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca 848. helyrajzi számú, 432 m 2 területű, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlant a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladatok ellátása érdekében kívánja megszerezni és lakásgazdálkodás, bérlakás céljára kívánja felhasználni. Az önkormányzat saját költségén vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. Egyúttal e tárgyban hozott 134/N/2010. (X.28.) Kt. helytelen művelési ágat tartalmazó határozatát visszavonja. Határidő: november 30. Felelős: polgármester Császár László polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. Javaslatát szavazásra teszi fel. - egyhangúlag egyetért azzal, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja. NAPIREND: 1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosítása 2) A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése című pályázat támogatási szerződéskötéshez vállalt kötelezettségek

5 5 3) Rendőrkapitányság részére adott támogatás módosítása 4) Tapolca, Ady E. u. 12. szám alatti társasház felújítás támogatása 5) Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2011/2012. tanévre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása 6) Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása 7) Badacsonytomaj Város Önkormányzata által önálló okmányiroda létrehozására irányuló kezdeményezésének megtárgyalása 8) Tájékoztató Tapolca Város Jegyzőjének teljesítményértékeléséről VEGYES ÜGYEK N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A 1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosítása Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

6 6 Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése? Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. - egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotja. 20/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010. (X.29.) önkormányzati rendeletének módosítására kidolgozott rendelet tervezetet elfogadja és 20/2010. (XI.29.) rendeletei közé iktatja. 2) A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése című pályázat támogatási szerződéskötéshez vállalt kötelezettségek Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy április 6-án kapta az önkormányzat az értesítést, hogy a pályázatot elutasították, mert nem érte el a 60 pontot. Ezzel szemben jogorvoslattal éltek. Július 30-án a Nemzeti Fejlesztési Miniszter jóváhagyta, és visszaküldte a pályázatot a közreműködő szervezethez bírálatra. Az újabb bírálat során a pályázatot eredményesnek nyilvánították. Értesítették az önkormányzatot, hogy a pályázat nyert, támogatást ítéltek meg. A szerződés aláírásának feltétele, hogy egy képviselő-testületi döntéssel erősítsék meg, hogy a jövő évi költségvetésben a megvalósításhoz biztosított lesz a saját erő. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját. Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

7 7 Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy mi a pályázat beltartalma? Az épületnek érinti azt a részét, ahol jelenleg a Nevelési Tanácsadó és a Szász Márton Iskola működik? Császár László polgármester: Igen, érinti, a teljes épület külső homlokzatfelújításáról és nyílászáró cseréjéről van szó. A Nevelési Tanácsadó és a Szász Márton Iskola által használt helyiségek átalakítása valósulna meg, a bölcsődei férőhelyek száma megnövekedhetne, némi belső átalakítások, továbbá a lapostető megszűntetése, néhány berendezés beszerzése történne meg. Ennyit tartalmazna a beruházás, az egész épületegyüttes megújulását jelentené. Lévai József képviselő: Ha az épületben kialakítják az új csoportszobát, a két intézmény hol kerül elhelyezésre? Császár László polgármester: A két intézmény elhelyezésére még konkrét helyet nem találtak. Egyik oldalon örvendetes, hogy a bölcsődei férőhelyet bővíteni tudják, másik oldalon viszont új problémát generálnak azzal, hogy másik helyet kell keresni a két intézmény részére. Ezt a problémát a jövő év tavaszán meg kell oldani, a meglévő intézményegységen belül próbálnak helyet találni. Meg kell vizsgálni ezeket a lehetőségeket. Ha képviselő-testületi döntés szükséges hozzá, erről tájékoztatást kap a Képviselő-testület, és ezt a költségvetés összeállításakor mindenképpen figyelembe kell venni. Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 139/N/2010. (XI.26.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szükséges módosításokat megismerve, felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a fejlesztés megvalósítása érdekében a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című, a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője által csökkentett összköltséggel támogatott pályázat keretében, nyújtsa be A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése című, KDOP-5.2.2/B kódszámú projekt pályázati útmutatónak és a közreműködő szervezet támogató levelében foglaltaknak megfelelő, támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációt.

8 8 A pályázatban elismert ,- Ft azaz Nyolcvanhétmillió-hatszáztizenötezer-háromszázhuszonöt forint elszámolható összköltség mellett a megítélt ,-Ft azaz Hetvennyolc-millió-nyolcszázötvenháromezer-hétszázkilencvenkettő forint támogatási összeg kiegészítésére, ,- Ft, azaz Nyolcmillióhétszázhatvanegyezer-ötszázharminchárom forint önkormányzati saját forrást biztosít és egyben előzetes kötelezettség vállal, a évi költségvetésének Beruházások Cím elnevezésű előirányzata terhére. Az el nem számolható költségek fedezetére további ,- Ft, azaz Ötvenötezer-kettőszáz forint kötelezettséget vállal az intézmény saját költségvetése terhére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a tapolcai Bölcsőde fejlesztéséhez szükséges szerződések megkötésével kapcsolatos további intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3) Rendőrkapitányság részére adott támogatás módosítása Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy szükség volt az eredeti előterjesztés módosítására, a bizottsági ülésen már az új előterjesztés került kiosztásra és megtárgyalásra. A támogatás összegéből a fel nem használt Ftot Ft-ra módosították, mely összegből eszközbeszerzés valósul meg. A rendőrségen belül az ilyen jellegű eszközbeszerzések kicsit problémásak, ezért ha a jövőben támogatásról dönt a Képviselő-testület, javasolni fogják rendőrkapitány úrnak, hogy így próbálja meg két felé választani az igényét. Az önkormányzat egyszer átadja a pénzt, utána visszaveszi és eszközt ad helyette. Azért kerülnek többször a Képviselő-testület elé a kérések, javaslatok. A héten találkozott a megyei főkapitánnyal, aki végigjárja a megyei kapitányságokat, a helyi állományt is meglátogatta. Arról biztosította rendőrkapitány urat, hogy a rendőrséggel kialakított jó kapcsolat továbbra is megmarad, és bízik benne, hogy az elkövetkezendő időszakban is tud az önkormányzat támogatást biztosítani. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

9 9 Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Rig Lajos képviselő: A határozati javaslatban foglaltakat teljes mértékben támogatja. A bűnüldözés sajnos Tapolcát sem kerüli el. A belügyminiszter 3000-rel több rendőrt vezényelt az utcára. Tapolca ebből a létszámból állandó státuszra hány főt kapott? Mikor lehet nagyobb gyalogos járőrözést látni az utcákon? Véleménye szerint a rendszeres rendőri gyalogos járőrszolgálatnak nagyobb visszatartó ereje van. A szombat és vasárnap reggeli séták magukért beszélnek. Felborított kukák, tönkretett jelzőtáblák, ez az összkép lehet, hogy a gyalogos rendőri jelenlét hiánya? Császár László polgármester: A főkapitány úr és helyettese - aki a balatonfüredi kapitány -, Anda György megerősítette arról, hogy a tapolcai kapitányság létszám szempontjából nincs rossz helyzetben, hat fős státusza hiányzik, csak nincsen személy, akivel betöltsék. Megyei szinten 10 feletti átlagot jelent, ennyi ember hiányzik kapitányságonként. Természetesen ez nem vígasztal, hogy máshol rosszabb a helyzet, hogy hiányzik a szolgálat az utcáról. Az önkormányzat továbbra is megpróbálja minden évben pénzzel segíteni a kapitányságot, hogy a többletszolgálat ellátását és a túlórákat fizetni tudja. Az elmúlt héten Tapolca közigazgatási területén feladatot ellátó körzeti megbízott, Frankó György felkereste, hogy szeretne minden képviselővel találkozni. Kérésére megkapta valamennyi képviselő elérhetőségét, és azt a közigazgatási területet, ami hozzá tartozik. A közeljövőben mindenkit meg fog keresni. Jelenleg három fő vesz részt az ún. KMB-s szolgálatban, szeretnének napi kapcsolatot tartani. Ha bármelyik képviselőnek észrevétele van, azonnal elérhető a körzeti megbízott, ezáltal meggyorsítható bármelyik folyamat. A létszám nem lesz sokkal több, de ilyen jellegű intézkedésekkel a mostani állomány hatékonyabb mozgatásával, segítésével több eredményt lehet elérni. A körzeti megbízott ígérte, hogy minden hét elején tájékoztatást ad az előző hét eredményeiről. Ha valakinek bármilyen észrevétele van, tegye meg, ezzel segítsék a rendőrség munkáját. Rig Lajos képviselő: Javasolja, hogy a rendőrség és a polgárőrség járőrözési szokásait összhangba kellene hozni. A járőrözésbe aktív polgárőröket is be lehetne vonni. Császár László polgármester: Frankó György az egyik sikeres felderítését is elmesélte. A kerékpárút bójáit megrongálták, ennek elkövetőjét megtalálták. Az egyik tapolcai középiskola tanulója. A diák vidéki, így a kollégiumból eltanácsolták, ésaz iskolában is voltak problémái. Úgy gondolja, hogy ilyen lakossági bejelentés alapján történt a felderítés. Ha nagyobb lesz az együttműködés a polgárőrség és a rendőrség között, nagyobb eredményeket lehet elérni. Azt is felajánlotta, hogy a polgárőrséggel a közvetlen kapcsolatot felelevenítik. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van még észrevétele? Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

10 10 - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 140/N/2010. (XI.26.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodásban évre biztosított ,- Ft támogatás összegéből a Rendőrkapitányság által fel nem használt ,- Ft visszafizetését kezdeményezi, melyből Tapolca Város Önkormányzata vállalja 1 db Samsung SCX-4828FN multifunkcionális készülék, 1 db HP CLJ CP1515 színes lézernyomtató + tonerkészlet, 1db HP Laserjet P3015DN lézernyomtató 1 db Nikon D5000 tükörreflexes fényképezőgép mm VR és VR és 1 db Fuji FinePix S200EXR digitális fényképezőgép beszerzését, melyet a Tapolcai Rendőrkapitányság használatába ad. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekhez szükséges megállapodást aláírja. Felelős: polgármester Határidő: december 15. 4) Tapolca, Ady E. u. 12. szám alatti társasház felújítás támogatása Császár László polgármester: Az önkormányzat 2008-ban döntött a társasház részére Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításáról. A felújítási munkák azonban a Ft helyett Ft kivitelezési költséggel elkészültek. A támogatott kéri, hogy az önkormányzat korábbi döntését figyelembe véve lakásonként a Ft, azaz összesen 3 millió Ft önkormányzati támogatást utaljon át részükre. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját. Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szalkai Zsolt képviselő: Ezt a programot a panellakásban élők részére dolgozták ki, és örül annak, hogy az önkormányzat támogatja ezeket a felújításokat. Ha az

11 11 elkövetkezendő időben újabb pályázat kerül kiírásra, javasolja, hogy az önkormányzat továbbra is támogassa ezeket a megkereséseket. Lévai József képviselő: Kiemeli az előterjesztésből, hogy annak ellenére, hogy pályázati támogatással valósul meg a felújítás, a 10 millió forintos megtakarítás az előző összeghez képest jónak mondható. Reméli, hogy a jövőben is támogatják az ilyen kezdeményezést. Császár László polgármester: Bízik benne, hogy hasonló konstrukció alakul ki az elkövetkező időszakban, ami ezeket a problémákat kezelni tudja, és megoldást ad. Ha az önkormányzat anyagi tűrőképessége engedi, megpróbál segíteni. Sólyom Károly alpolgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tegnapi napon a Városgazdálkodási Kft ügyvezető igazgatójával és a Tapolcai Lakóközösségek Egyesülete elnökével közös beszélgetésen vett részt. Felmerült az iparosított technológiával épített lakások utólagos rendbetétele. A hőszigetelést illetően várhatóan a januárban megjelenő Új Széchenyi Terv tartalmaz forrásokat ezekre a felújításokra. A városnak segíteni kell az Y házakat is, szükséges a szerkezeti rendszerének felülvizsgálata. Ezek az épületek már korosak, nagyon sok műszaki probléma merül fel. A jövő év során talán megtalálják a segítséget úgy, hogy a lakóközösség is áldozatot hoz. Ezek az épületek a város szimbólumává is váltak. Nem szabad engedni, hogy olyan állapotba kerüljenek, hogy a város szégyenfoltjává váljanak. Császár László polgármester: Ez a dolog minden oldalról támogatott, a decemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalják a költségvetési koncepciót, ezen célok megvalósítására mindenképpen forrást kell biztosítani. Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 141/N/2010. (XI.26.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az LFP-2008-LA-2 kódszám alatt nyilvántartott iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt pályázati felhívás alapján a Tapolca 2792/2 hrsz-ú, természetben a Tapolca, Ady Endre utca 12. szám alatt lévő társasház által benyújtott pályázathoz

12 12 csatolt 217/2008. (IX.29.) Kt. határozatban szereplő forrásokat az alábbiak szerint módosítja: ,- Ft a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség, ,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás, ,- Ft pályázó saját ereje, ,- Ft pályázott állami támogatás. Az önkormányzati támogatás fedezetét Tapolca Város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt rendelet 23. Cím Tartalékok, Pályázati tartalékok terhére biztosítja. Határidő: november 30. Felelős: polgármester 5) Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2011/2012. tanévre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása Császár László polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tartalmazza az óvodai és az általános iskolai beiratkozások időpontjait, melyek a korábbi évekhez hasonlóan a városi televízióban, az újságban, a hirdetési felületeken megjelennek. Raposka Község Önkormányzata megtárgyalta és támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját. Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése? Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.

13 13 - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 142/N/2010. (XI.26.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, az óvodai nevelést ellátó intézményébe a beiratkozás időpontját a 2011/2012. nevelési évre az alábbiakban állapítja meg: március 23-án (szerda) óra március 24-én (csütörtök) óra A óvodai jelentkezés helye: Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2. Kertvárosi Tagintézménye 8300 Tapolca, Darányi u. 4. Szivárvány Tagintézménye 8300 Tapolca, Alkotmány u. 9. Szivárvány Intézményegysége 8300 Tapolca, Dobó tér 5. A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban a fenntartó a Tapolca Városi Televízióban, Tapolcai város honlapján, és a Tapolcai Hírözönben, az intézmény a helyben szokásos módon a szülők számára közzéteszi. Határidő: február 08. Felelős: polgármester 143/N/2010. (XI.26.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményében a beiratkozás időpontját a 2011/2012. tanévre az alábbiakban állapítja meg: március 23-án (szerda) óra március 24-én (csütörtök) óra Az iskolai beiratkozás helye: Tamási Áron Művelődési Központ 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

14 14 A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban a fenntartó a Tapolca Városi Televízióban, Tapolcai város honlapján, és a Tapolcai Hírözönben, az intézmény a helyben szokásos módon a szülők számára közzéteszi. Határidő: február 08. Felelős: polgármester 144/N/2010. (XI.26.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Tapolca Város Önkormányzat Képviselő- testülete a fenntartásában működő Tapolcai Óvodában a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) a.) pontja szerint a heti nyitvatartási időt a 2011/2012. nevelési évben hétfőtől péntekig ig határozza meg. A 2010/2011. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az alábbiak szerint határozza meg: Nyitva tartó tagintézmények: Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye július Kertvárosi Tagintézménye július Szivárvány Intézményegysége augusztus Utasítja az Óvodavezetőt, hogy az óvoda a nyári zárva és nyitva tartási időpontjairól február 15-ig a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket. Határidő: február 08. Felelős: polgármester 6) Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

15 15 Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Lévai József képviselő: Igazgató Asszonytól kérdezi, hogy a Templom-dombon található ásatás a Megyei Múzeum Igazgatóság felügyelete alá tartozik? Nem lehetne azt valahol forszírozni, hogy az ásatás befejezésre kerülhessen, és olyan állapotba hozni, hogy az gazdagíthassa Tapolca látogatható objektumait turisztikai szempontból? Nagy Eörsné Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója: Az ásatás szakmailag a Megyei Múzeumhoz tartozik, de semmi jogosítványa nincsen. A folytatáshoz az önkormányzatnak van jogosítványa. Császár László polgármester: A szakmai felügyeletet ők adnák, a feltárást az ő felügyeletük alatt lehetne végezni, és a pénzt az önkormányzatnak kellene adni. Az instrukciókat megadnák, de a forrást nem. A feltételeket meg lehet vizsgálni. Egy ilyen ásatás elvégzése nem olcsó, a szakmai felügyelet biztosítása komoly munkavégzéssel járó közműberuházásoknál is 80 ezer forintos napi költséggel járna, plusz egyéb költségtérítések. Ez nem a kifogás része. Ha a város anyagi tűrőképessége megengedi, akkor meg lehet próbálni, de jelenlegi állapotában körbejárható. Elsősorban azt kell megnézni, hogyha folytatódik az ásatás, mi az a plusz, amit ki lehet hozni belőle. A környezet rendbetételéhez nem kell szakmai segítség. Az állapotnak megfelelően minden évben megpróbálják helyre hozni. Dr. Imre László jegyző: Az árok részben felhalmozódott kőhalom, az önkormányzat rendbe akarta tenni, de ahhoz sem lehet nyúlni szakmai felügyelet nélkül. Többször kezdeményezték, hogy lépcsőzetesen rendet tesznek, de apró lépésekben nem lehet haladni, az a folyamat nem megy. Mindig az volt a válasz, hogy ásatásra sor kell, hogy kerüljön. Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van még kérdése? Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

16 16 - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 145/N/2010. (XI.26.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete a Wass Albert Könyvtár és Múzeum július 1. hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására kidolgozott alapító okirat tervezetet december 1. hatállyal jóváhagyja, és az 1. számú melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya és az intézmény részére küldje meg. Határidő: december 1. Felelős: jegyző 7) Badacsonytomaj Város Önkormányzata által önálló okmányiroda létrehozására irányuló kezdeményezésének megtárgyalása Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a választások előtt érkezett egy kérelem Badacsonytomaj városa részéről okmányiroda létrehozása tárgyban. Szeptemberben érkezett ez a kérelem, melyre azt a tájékoztatást adta az önkormányzat, hogy a választások után egyik képviselő-testületi ülésen visszatérnek rá. Badacsonytomaj város nyertes pályázatával új városházát és rendőrörsöt építhet. Fejlesztési célként okmányiroda létesítését célozták meg. Az építkezés során is megkeresték az önkormányzatot. Jelen esetben Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el az okmányirodai feladatokat. Jelenlegi állapot szerint nem nagyon jó, ha egy másik okmányiroda létesül a térségben. Jelentős összeget kell hozzátenni. Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy mindenképpen önálló okmányirodát akar működtetni. Köztudott, hogy a közigazgatás átszervezése folyamatban van ben a hivatalok megyei járási hivatalok struktúrája fog változni. Nem célszerű rövid időre változtatni. Nagy a valószínűsége, hogy az okmányiroda vezetőjével nem támogatják Badacsonytomaj kérelmét. Tapolca Város Önkormányzata döntése azonban nem mérvadó, mert ha az önkormányzati miniszter úgy dönt, hogy megadja az okmányiroda nyitását, nem tudnak mit tenni, de valószínű, hogy a miniszter sem fogja támogatni. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezt a kezdeményezést ne támogassák. Badacsonytomaj Város Polgármestere is rájött, hogy amit bevállaltak, nem biztos, hogy jó ötlet volt. A számok ismeretében nem kifizetődő az okmányiroda működtetése. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

17 17 Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatban foglaltakat egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a kezdeményezést egyhangú szavazati aránnyal nem támogatja. Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése? Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 146/N/2010. (XI.26.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában önálló okmányiroda létrehozására irányuló kezdeményezését nem támogatja. 8) Tájékoztató Tapolca Város Jegyzőjének teljesítményértékeléséről Császár László polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a jegyző esetében a teljesítmény-követelményeket a polgármester állapítja meg, értékeli a teljesítményét és az értékelésről a Képviselő-testületet tájékoztatja. Az előterjesztésben ez az értékelés került összefoglalásra. Jegyző Úr munkáját kiválóra értékeli, úgy gondolja, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetése jó úton jár. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját. Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Az Ügyrendi Bizottság is elégedett Jegyző Úr munkájával. Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van kérdése, hozzászólása? Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

18 18 - egyhangúlag Tapolca Város Jegyzője teljesítmény-értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK Lévai József képviselő: Köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, hogy sikerült intézkedni a buszmegálló helyreállításával kapcsolatban. Reméli, hogy sokáig szolgálja az utazóközönséget. Sikerült előrelépni a Liszt Ferenc utca forgalmi rendjével kapcsolatban? Tapasztalata szerint még mindig ott jár a busz. Császár László polgármester: Hétfőn jön a Ságvári úr a Volán képviselője más üggyel kapcsolatban is. Az előterjesztésben november 30-án jár le a pályázat. A tájékoztatón az MB Balaton Kft és a Somló Volán képviselői voltak jelen, valószínű, hogy két pályázó lesz, reméli, hogy pályázatuk érvényes is lesz. Erről a decemberi ülésen fognak dönteni. Megvizsgálva ezt a lehetőséget megoldják majd ezt a problémát. Sólyom Károly alpolgármester: Azzal az észrevétellel kapcsolatban, amit Koppányi Ferenc képviselő úr javasolt, a Polgármesteri Hivatal részéről az illetékes előadóval tárgyalást folytatott. A jövő héten jön a tervező, és megpróbálják azt a megoldást, amit a Képviselő úr javasolt, hogy a kerékpárút járdára történő befordításával a buszöböl visszakerülhetne a piaci megállóhoz. Ez a Bárdos Iskolánál is működik. Jelen esetben azonban problémásabb, mert kijáratok is vannak, de azon lesznek, hogy orvosolni tudják a problémát. Rendőrkapitány úr a városhoz fordult, balesetveszélyesnek ítéli meg a Liszt Ferenc utca bevonását a helyijárat közlekedésbe. Azt a megoldást, hogy vigyék vissza az Alkotmány utcára a helyi járat közlekedést sem ő, sem képviselőtársa, Horváthné Szalay Gyöngyi nem támogatja. Nem tartják jó megoldásnak egyre kijjebb szorítani a busz mozgását a piactól. Folynak ez ügyben az előkészületek, talán megtalálják a megoldást. Császár László polgármester: Felhívást tesz közzé a megjelentek és a televízió nyilvánossága előtt. A hétvégén lesz Advent első vasárnapja, hagyományosan a városban hosszú folyamat veszi kezdetét. Adventtől Vízkeresztig különböző rendezvények, vásár, Betlehem, állatsimogató várja a lakosságot és az ide látogatókat. Arra kéri a lakosságot, hogy ezeken az összejöveteleken minél többen vegyenek részt, hozzák el gyermekeiket. Reméli, hogy nagy sikere lesz a színvonalas rendezvényeknek, melyek a hétvégén is látogathatóak lesznek. Mindenkit szeretettel vár az első gyertyagyújtás alkalmával. Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni a részvételt és a nyilvános ülést órakor bezárja. K. m. f. Császár László polgármester Dr. Imre László jegyző

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-53/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-59/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 19-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-1/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/59-30/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 15-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-26/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-28/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. július 31-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-45/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-40/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-44/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 15-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapítása Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén.

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 129-4/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-14 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. december 18-ai nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-14 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. december 18-ai nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-14 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. december 18-ai nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 30-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén. - 1 - ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 27-165/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu - FELJEGYZÉS Kapcsolatok Bizottságának ülése Helyszín: Városháza földszinti tanácskozója -án 13.30 óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Horváth György elnök Ágh Péter Eck-Varga Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. április 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

(További módosító javaslat nem hangzik el.)

(További módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 27-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Iktatószám: 20401-4/2014 Jegyzőkönyv Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2014. 12. 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel. 25 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a és az alek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd 1155-20/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 27-én 09.03 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Képviselő-testületének 2013. október 08 (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben