Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja"

Átírás

1 ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/ E MAIL: N Híröss Nptár Értékőrző helytörténeti újság május 31. BÁCSKAPOCS 25 éve jelent meg rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilpj Jó lp volt, hrpós lp! (Bhget Isknder) évfolym 12. szám A rózsbrck névdój 150 Munk nélkül nincs eredmény, tudás nélkül nincs hldás. éve, május 19 én Kecskeméten született Hnkovszky Zsigmond szőlő gyümölcsneme sítő. Ipros csládból szármzott, pj őt is mesterembernek szánt, de Hnkovszky önéletrjz szerint inkább prszt krt lenni. Gyermekkorá tól vonzódott termzet föld megmunkálás felé ben fejezte be tnulmányit z érdió szegi állmi vincellér iskolábn. Bizonyítványá bn z lábbi minősíteket tláljuk: z elméleti okt tásbn figyelme feszült, igen szorglms, szőlő, kerti pincemunkákbn igen ügyes. Ez minősít hosszú élete során mindvégig jellemezte Hnkovszkyt bn erdélyi szőlő birtokosoknál volt vincellér pincemester. Ezt követő en z Országos Központi Mintpincében, mjd 1885 től Kecskeméten dolgozott. Az édespjától örökölt, 1860 bn telepített 12 hol ds úrréti szőlőjét 35 holdr egzítette ki. Jelentős rze volt múlt százd végi, felgyorsult ütemű homoki szőlőtelepítben. Közvetlen irányításávl Pks, Hjdúsámson, Kis várd, Albertirs Cegléd htárábn telepítettek sző lőt. A ceglédi Unghváry féle fiskol szktnácsdój is volt ben ő ültette, mjd gondozt Kecske méti Gzdsági Egyesület szőlőjét. Úrréti szőlőtelepe mintául szolgált helybeli gzdák számár ig 1500 fjt szőlőt gyűjtött TOVÁBB A LENINI ÚTON! felirt htlms színpdon üresen h gyott széksorok előtt Romány Pál, z MSZMP Bács Kiskun megyei első titkár egyedül mondj beszédét május 28 án ezzel címlpfotóvl jelent meg BÁCSKAPOCS első szám. A megyei közéleti hetilp Kutsi Fe renc lpító főszerkesztő irányításávl közel három éven át teljes nyilvános ságr törekedett, rr, hogy Bács Kiskun vl mennyi lkójához, legki sebb települen élőkhöz is eljussnk szűkebb Lángné Ngy Mári progrmszervezi vezető tágbb közösségünk leg fontosbb hírei, informáci éves Lángné Központ (korábbn Bács ói. A gondolt szbd Ngy Mári nép Kiskun Megyei Művelődi ság, szvk cseleke művelő, progrmszerve Központ, mjd Erdei Fe detek nyilvánosság volt zi vezető. Slgótrján renc Művelődi Központ) z újság hitvllás. bn született május munktárs. Az első évek Folyttás 3. oldlon 18 án. Áltlános közép ben népművelőként dolgo iskoli tnulmányit Pápán zott, mjd osztályvezető, Slgótrjánbn végezte, intézményegység vezető, il mjd Debrecenben, Kos letve igzgtóhelyettes volt suth Ljos Tudományegye jelenleg z intézmény temen mgyr nyelv progrmszervezi vezetője. irodlom szkos közép Közel 30 éve Kecskeméti iskoli tnári, illetve köz Népzenei Tlálkozó rende művelődi népműveli zője, szervezője. Létrehozt elődói diplomát szerzett. Termzetgyógyász Egye Kőbb közművelődi veze sületet, megrendezte z első tő művelőd szociológus Csontkovács Fesztivált. Ak végzettséget is szerzett. tívn közreműködött 1976 ót két rövidebb kecskeméti közművelődi megszkítássl Kecskemé koncepció rendelet elké ten él, Kecskeméti szítében, vlmint mű Kulturális Konferenci velődi központ művzeti VALLOMÁSOK 60 össze. Ngybn termesztet te kövidinkát, kdrkát, olszrizlinget több cse megeszőlőt. Sikeres gyü mölcsnemesíti munkát is folyttott. Ngy érdemei voltk kjszi elterjeszté sében Kecskeméten z egz Dun Tisz közén. Tőle szármzik rózs brck elnevez. Folyttás 2. oldlon Hnkovszky Zsigmond iskolájánk létrehozásábn. A Kecskeméti Múzeumok Éjszkáj fesztivál egyik fő szervezője ót Köz gyűjteményi Közmű velődi Dolgozók Szkszer vezetének megyei elnöke korábbn Mgyr Népmű velők Egyesülete titkár volt, 2008 ót z FB tgj. Kimgsló szkmi munká jáért Népművelért Díjt, Pro Meritis díjt Besse nyei György díjt kpott. Folyttás 67 oldlon Lángné Ngy Mári

2 A rózsbrck névdój Munk nélkül nincs eredmény, tudás nélkül nincs hldás. Folyttás z 1. oldlról Hzi külföldi kiállí tásokon számtln díjt nyert szőlőivel gyümöl cseivel. A Gzdsági Egye sületben más fórumokon is trtott elődásokt ngyközönség számár. Alpító tgj egyik szervezője volt z 1918 tól működött Kecskeméti Sző lősgzdák Egyesületének. A helyi lpokbn z országos kertzeti sző lzeti borászti lpokbn jelentek meg cikkei. Egy ideig Kecskeméti Lpok szerkesztője is volt. A szőlő gyümölcs termeszt techniki kor szerűsítén is sokt fár dozott Terveit mg rjzolt, szerkesztette mér nöki precizitássl. Elgon dolásit ngyrzt sját gzdságábn próbált ki. Igyekezett népszerűsíteni sodrony melletti szőlő müvelt, bizonyítv, hogy z gzdságosbb, mint kró melletti, főleg csemegeszőlőkbe jvsolt. Tervezett fmetsző ollót, rúdr szerelt fnyíró ollót, három lábú gyümölcsszedő állványt, új rendszerű prt. Fogtos szőlő gyümölcs permetezőgépét (többféle beállítási lehető séggel) rendszeresen hsz nált gzdságábn. Az 1930 s évek végétől egyre inkább csk kedves gyümölcsfáivl törődött Kisfáibn levő birtokán, mit ggkori menedék hely nek nevezett. Még 81 éves korábn is nemesített egy újbb lmfjtát. Hosszú élete során 498 szőlő, 159 lm, 117 kör te, 377 őszibrck, 57 meggy többszáz kjszi brck fjtát, illetve válto ztot gyűjtött össze figyelt meg. Hnkovszky úgy gondolt, hogy gykorlti példmut tássl is igyekszik ösztö nözni kecskemétieket korszerűbb gyümölcster mesztre. Mint mélyen vllásos ember ezeket terveit szociális jellegű, emberbráti elképzelek kel kpcsolt össze. Vgyo nánk ngy rzét kísér letezre, közcélokr, gyümölcskultúr fejleszté sére fordított ben város református egy házánk dományozt 8 fél holds Dróczi közi ingtlnát, hogy ott Hnkovszky liget néven mintkertet népligetet létesítsenek kecskeméti ek számár. Tervei szerint Hnkovszky liget két rzből állt voln. Az ún. tnulmányi rzben gyü mölcsös (60 fjt körte, 100 fjt lm, sárg kjszibrck), szőlőtelep (400 fjt bor csemege szőlő), konyh díszkert kilkításár került voln sor. Elődóterem, könyvtár múzeum szolgált voln z elméleti ismeretek elsjátítását. A Hnkovsz ky liget másik áltl kö zélvezeti nek nevezett rzében polgári vendéglő vegyes kereskedsel, cuk rászd, nyitott uszod, korcsolypály, népliget nek elkeresztelt szórkozó hely népvendéglő léte sült voln. Az lpításkor kikötött hszonélvezetről is lemondott 1930 bn. El képzeleiből kev, jobbá r csk gyümölcstelep vlósult meg. Bár Gyü mölcstermelők Országos Egyesülete 1932 ben Hnkovszky ligetnek hzi gyümölcstermeszt fellendíte érdekében ki fejtett kiváló érdemeiért elismerő oklevelet domá nyozott, Hnkovszky ön életírásábn törekveim legmeddőbb cselekvének nevezte lpítványát. V gyonából jövedelmeiből jutttott Mgyr Termé szettudományi Társult nk z Országos Közművelődi Tnácsnk is kertzeti témájú művek kidásár, szemorvosok ösztöndíjár kertzek képzére egyránt. Elvei hez híven végrendeletében is kikötötte z áltl lpított ösztöndíjról: ker tzeti ágk gykorlti tevékenységben kiváló egyé nek között nem holmi szobtudósok mgsrngú kertzkedö dilettánsok között osztndó ki. Hnkovszky Zsigmond életével munkásságávl igzolt sját elveit: teret kell engedni gykorlti tpsztltok érvényesülé sének is, mert gykorlt nélkül egyedül elméletre htlomr építeni jövő többtermelét nem lehet májusábn hunyt el. Mg tervezte sírkövének felirt Munk nélkül nincs eredmény, tudás nél kül nincs hldás. Szeb ben, pontosbbn m sem fejezhetjük ki életművének tnulságit. Rzlet Hnkovszky Zsigmond diákkori jegyzetfüzetéből 2 Hnkovszky Zsigmond

3 BÁCSKAPOCS 25 éve jelent meg rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilpj Folyttás z 1. oldlról Már z 1980 s évek elején fölmerült bennem, hogy po litiki npilp, Petőfi Népe mellett szükség voln egy háttér információkt, elem zeket, igz riportokt közlő megyei közéleti hetilpr is. Az ötlet kkor még fiók bn mrdt, csk néhány évvel kőbb, rendszer váltáskor vlósulhtott meg emlékezik vissz kezde tekre Kutsi Ferenc, BÁCSKAPOCS lpító fő szerkesztője. A 80 s években szmizdt fló, ké sőbb ellenzéki rendezvények rztvevője, mjd z MDF lpító tgj voltm. A kecs keméti szervezet felállás után úgy láttm, szkmám bn tudok legtöbbet segíte ni. Ezért npi politizálás ból kiszálltm, úgy dön töttem: újságot csinálok. A cél egyértelmű volt: kinyitni szelepet nyilvánosságot dni korábbn tbunk számító témáknk, helyi kiskirályok visszéleinek, vlmint megjeleni lehető séghez jutttni politiki meggyőződük mitt mellő zött szerzőket. Mindenekelőtt lp nygi fedezetét kellett megterem teni. Ez nem volt könnyű, hiszen kkor még minden olyn átmeneti, olyn bizony tln volt eléggé kétesé lyesnek tűnt htlomért folyó hrc végső kimenetele. Ebben lbilis helyzetben kevesen mertek ellenzéki lp mellé állni, bbn hirdetni. Mindzek ellenére sikerült for rást tlálnunk. Jó szívvel emlékezek vissz például már elhunyt, szinte egyetlen támogtónkr, z kkoribn közismert kecskeméti válll kozór, Erdősi Imrére. Kiváló szerkesztőség l kult, csk néhány név z ál lndó szerzők közül: Kormos Emese, Lktos Attil, Turi G. Kmil, Mihályk Gyul Józs Fábián kecskeméti, Posztobányi László kiskun hlsi, Muity Mijó bji, Zs. Kovács István klocsi történekről tudósított. A fo tókt többek között Bhget Isknder kzítette, illetve Dunszt István Pócs Péter illusztrálták z nygokt. Munkánkt sokn úgy is se gítették, hogy sját erőből terjesztették, illetve szállítot ták lpot például flusi kisboltokb. Olvsóinknk hiteles sjtót, őszintét, gerinceset, szembe nézőt ígértünk. Rázós ny gink kkoribn helyi htlmsságok, kiskirályok visszéleit tárták föl. Tele fon levélforglmunk gyor sn növekedett, zúdultk ránk témák. Ezekkel persze óvtosn bántunk, egyrzt igyekeztünk csk több ol dlról ellenőrzött események kel tényekkel fogllkozni, másrzt nem krtuk megélheti pártszimpti zánsok életét tönkretenni. Nehéz, de szép érdekes időszk volt. A visszjelzek ngy ngy örömöt okoztk nekünk. Jó érz volt úgy dolgozni, hogy tudtuk, érez tük: állásfogllásinkt, tényfeltáró, olykor leleplező írásinkt megye városi bn flvibn olvssák, várják. Hiszem: nekünk is volt rzünk bbn, hogy z első szbd válsztáson z ellenzék MDF, SZDSZ győzni tudott. Sjnos, komoly tőke nem állt mellénk kőbb sem. Az utolsó lpszámok megjelené sét, zt, hogy olvsóinktól tisztességgel elbúcsúzht tunk, már sját zsebből fi nnszíroztuk. Cslódottk voltunk, mikor bb kellett hgyni. Kőbb több ízben is megpróbáltm újrindítni lpot, vgy hsonló krk terű kidványt gründolni, de szintén finnciális okok mi tt ez már nem sikerült. A BÁCSKAPOCS megszűn te ót 22 év telt el. Úgy látom, teljes nyilvánosság felé forduló, elkötelezett sjtó m is hiányzik, médiumok npjinkbn ismét egy egy politiki vgy gzdsági ér dekcsoport kiszolgálásár szerveződnek. Pedig korrup ció, htlmi összefonódás, gőg rrognci, közpénzek lenyúlás, urmbátyámvi lág, stb. most vn csk igzán bőséggel. És ezek ről kínos vidéki ügyekről sehol nem lehet olvsni egyetlen sort sem. (Lejegyezte: Vrg Géz) Kutsi Ferenc 3

4 NAPRÓL NAPRA május május 16. Hegedűs Zoltán 50 éves Hegedűs Zoltán színmű vz. Tiszkécskén szüle tett május 16 án. A Debreceni Református Kollé gium diákjként ismerkedett meg színjátszássl. Hr mdikos negyedikes gimn zist korábn z igzgtó engedélyével kijárhtott z ifjúsági színházhoz. Ott dön tötte el, hogy színz lesz bn végzett Színház Filmművzeti Főiskolán. A diplom átvétele után Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött, hol négy évig játszott ben Győri Nemzeti Színház társultá hoz szerződött ót kecskeméti Kton József Színház tgj, Bodoly Géz igzgtás idején került hírös város teátrumá b. Hmlet, Übü pp, Bánk bán, Gyuri pincér, Georges Dndin, Andrej csk néhány szerepek kö zül, melyek sokoldlúságáról tesznek tnúbizonyságot. Kiemelkedő színművzi tel jesítményéért 2011 ben Já szi Mri díjjl tüntették ki. A rngos elismer átvétele kor így nyiltkozott: "Hu szonhárom éve vgyok pályán, ebből tizenhárom éve játszom Kecskeméten. Eddigi pályfutásom során nem kptm sok kitüntett Szegeden társult szvz ti lpján vehettem át Mkó Ljos díjt, illetve 4 Szeged Önkormányztánk Kulturális Díjávl is elis mertek. Kecskeméten pedig 2007 ben lettem z Év Színé sze, ugyncsk kollégák szvzti lpján. A Já szi díj z első állmi kitün tetem. Úgy vélem, minden elismer egy fontos állomás színzek életében." A színház flin kívül is fá rdhttlnul terjeszti színházi kultúrát. Rend szeresen válll zsűrizt sz vló színjátszó versenye ken, fellép különböző városi eseményeken. Kurtóriumi elnöke Színzek z Ifjúsá gért Alpítványnk, mely zzl célll jött létre, hogy eljuttss színházt kör nyező kistelepülekre, vl mint hátrányos helyzetű gyerekekhez is bn Kecskemét önkormányzt rngos kitüntetét is meg kpt. Feleségével, Dnyi Judit színművznővel közö sen város legngyobb mű vzeti díját, Kton József díjt vehették át. A hírös városhoz vló kötő déről így vllott: "Kecske méten voltm életemben először színházbn, itt vrázsolt el színház, mi kor felsőtgoztos diákként Ruszt drbokt néztünk. Éltünk Budpesten, Győrben is, de csk itt vgyunk otthon." május 17. Réti Erik 70 éves Réti Erik színznő. Mis kolcon született má jus 17 én. Szülővárosábn, Zrínyi Ilon Gimnázium bn érettségizett mjd Miskolci Nemzeti Színház tgj lett ben Kpos vári Csiky Gergely Színház hoz szerződött ót Kecskeméten, Kton Jó zsef Színház társultábn játszik. Pályáját nivként kezdte, mjd főként szubrett szerepeket lkított. Kőbb zen prózi elődásokbn is sikert rtott. Elsősorbn krkterszerepeket szereti. Főbb színpdi lkítási: Roxne (Edmond Rostnd: Cyrno de Bergerc) Osztri gás Mici (Georges Feydeu: Osztrigás Mici) Cecíli (Kál mán Imre: Csárdáskirálynő) Corinn, Fejedelemsszony (Hervé: Nebáncsvirág) Mon tgue né (Willim Shkes pere: Rómeó Júli) Mrs. Boyle (Agthe Christie: Az egérfogó) Betrice (Arthur Miller: Pillntás hídról). Filmszerepeket is játszott, többek között Vlhol Oroszországbn, Ném Le vente, Mire megvénülünk, z Egy úrlovs története, Ptik, Csocsó A pály udvr lovgji című lkotá sokbn láthtt közönség. A Kecskeméti Kton József Színház örökös tgj. Kim gsló színzi munkájáért 1993 bn Déryné díjt, 1996 Mgyr Köztárssági Ér demrend kiskeresztjét, 1998 bn Kton József díjt, 2002 ben Ase díjt, 2009 ben Bács Kiskun Megye Mű vzeti Díját Pék Mtyi díjt kpott ben 2004 ben z évd színznő jévé válsztották bn férjével, Kiss Jenővel közö sen Bács Kiskun Megyei Prim Díjt nyerték el. Folyttás z 5. oldlon 25 éve, május 16 án hunyt el Feszler Mónik hárfmű vz, tnár, zenei rende ző. Kecskeméten született július 25 én. A bud pesti Zenei Szkközépiskolá bn kezdte tnulmányit, Zeneművzeti Főiskol hár f szkán kö zött Lubik Hédy növendéke volt, zongorázni Prunyi Ilo nánál tnult között ösztöndíjjl Brüsszel ben tökéletesítette művze tét. A Mgyr Televízió munktárs, mjd 1980 tól hláláig Mgyr Hngle mezgyártó Válllt zenei rendezője volt. Réti Erik Hegedűs Zoltán Shkespere: Hrmdik Richárd Kecskemét, 2010 (Fotó: Wlter Péter)

5 NAPRÓL NAPRA május Folyttás 4. oldlról május jétől Miniszterelnöki Hi vtl politiki állmtitkár ként társdlompolitiki refertúr vezetője volt. Még ebben z évben, júniusbn kinevezték z Egzségügyi Minisztérium politiki ál lmtitkárává, de kevesebb, mint egy év múlv, május 15 én távozott poszt járól június 2002 május között Fidesz frkcióvezető helyettese volt ben, 2006 bn 2010 ben megvédte országgyűli mndátumát, 2002 őszén Dr. Horváth Zsolt z önkormányzti válsz tásokon kecskeméti köz gyűl tgjává, mjd város éves dr. Horváth lpolgármesterévé válsztot Zsolt fogorvos, ták. Ezt feldtát 2006 ig Bács Kiskun megye or látt el. szággyűli képviselője, Kecskemét korábbi l május 23. polgármestere má jus 22 én Szeremlén szü éve, letett. Gyermekként került május 23 án Kecskemétre. A Kton Jó Kecskeméten született zsef Gimnáziumbn érettsé Grzó Gyul református gizett 1982 ben, mjd egy lelkz, tnár, egyházi évig megyei kórházbn író. Tnulmányit szülő dolgozott. Orvosi diplomáját városábn kezdte, mjd 1989 ben Budpesten, Ngykőrösön, Sopronbn SOTE n szerezte. Egy évet tnult. A teológiát pesti töltött z USA bn nyelvt egyesült protestáns teológii nulás céljából. Ezt követően kdémián végezte. Tnári kecskeméti kórház ortopé közül ngy befolyást gyko dii osztályán dolgozott. rolt reá Székács József, ki 1994 ben fogorvosi diplomát homiletikát dt elő. Miután szerzett, mjd Kecskeméten öt évig több úri csládnál ne z SZTK bn lett fogszk velősködött mgán ele orvos. Elvégezte Budpes mi népiskoli tnító volt, ti Közgzdságtudományi 1861 ben nevelőnek ment Egyetemet is. Közgzdász Dessevffy Gyul házához ként főképp közszolgált Debrecenbe. Kőbb loson szociálpolitik területét ci református egyház hívt kuttt. meg segédlelkznek, hol z 1989 ben belépett Fidesz egyesült protestáns gimnázi be től párt kecske um V. VI. osztályibn méti szervezetének lelnöke, szktnárként is dolgozott tól Bács Kiskun me 1863 áprilisábn Ngy M gyei válsztmány tgj volt. rosr ment helyettes lelkz Az 1998 s országgyűli nek, négy hónnppl kőbb válsztásokon Kecskeméten pedig Pestre Török Pál püs képviselővé válsztották. pök mellé, hol lelkzi te 2000 ig frkció szóvivője, endők mellett népiskol képviselőcsoport elnök egyik osztályát is vezette. ségének tgj, február Csk pár hónpig trtott ottni működe, mert 1863 végén gyönki gimnáziumb hívták meg rendes tnárnk. Nyolc évig szolgált ott z intézetnek igzgtój is volt ben gyomi egyház község válsztott meg lel kzének. A békbánáti református egyházmegye t nácsbíráj, vlmint békmegyei régzeti művelődtörténeti társság igzgtój, válsztmányi tgj lett. A gyomi egyház község érdemei elismeréül 1878 bn lelkzi díszplást tl jándékozt meg, húsz éves lelkzsége emlékéül rcképét tnácstermükben elhelyezték. Grzó Gyul írói munkás ság is jelentős től munktárs volt Protes táns Egyházi Iskoli Lp nk, Mrgócsy József áltl szerkesztett Protestáns Egy házi Beszédtárnk, M gyr Protestáns Figyelőnek, 12 ellenröpirtnk, Protes táns Alklmi Beszédtárnk, Czelder Márton áltl szer kesztett Evngyéliomi Lel kzi Tárnk, Békmegyei Közlönynek. Szerkesztette Békmegyei Közlöny című társdlmi politiki lpot, illetve Gykorlti Bibli mgyráztok című szk folyóirtot. Írt Blogh Ferencz áltl szerkesztett Evngyéliomi Protestáns Lpb, Mitrovics Gyul áltl szerkesztett Sáros ptki Lpokb Békbe is. A mkói református egyházközság áltl templom fel vtás lklmából 1883 bn kidott füzetben nép előtt trtott imád ság egyházi beszéde egy szegedi templom szentel lklmából 1845 ben kidott Emlék irtbn lklmi beszéde is szerepel. Népbrát, Botond Sincerus ál neveken is írt. május éve, május 30 án született Bkoss László mezőgzdász, gzdsági kdémii tnár. Közép iskoláit Kmárkon Deb recenben, gzdsági k démiát Kssán végezte el től felvidéki városbn lett gykornok, tnársegéd, mjd djunktus. Az I. világ háborúbn ktoni szolgál tot teljesített től debreceni, 1927 től Keszt helyi Gzdsági Akdémi tnár volt között Kecskeméten tnított, zután Mgyróvári Gz dsági Akdémi (kőbb Mgyróvári Mezőgzdsági Főiskol) rendes tnár lett. Kereskedelemtnt, pró há ziálltok tenyztét tnfolymon tejgzdsági üzemtnt tnított. Főleg bromfitenyzti kísérle tekkel fogllkozott, számos tnulmány jelent meg szklpokbn. Cikkei Kecskeméti Közlönyben is olvshtók voltk. Szkiro dlmi munkásság főként bromfitenyzt cu korrép termel témköré ben jelentős. Folyttás z 6. oldlon Források: *Kton József Könyvtár *Kton József Színház *Kecskeméti Életrjzi Lexikon *Kecskeméti Lpok, 1990 *Ki Kicsod Kecskeméten *Mgyr grártörténeti életrjzok *Mgyr Életrjzi Lexikon *Mgyr Író Akdémi *Moson Megyei Életrjzi Lexikon *Révi Új Lexikon *Székelyné Kőrösi Ilon: A rózsbrck névdój Hnkovszky Zsigmond *Szinnyei: Mgyr írók élete munkái *Who is Who Mgyrországon 5

6 Az irodlom ihletője z élet... Glgóczi Erzsébet 25 éve, május 20 án hunyt el Glgóczi Erzsébet Kos suth díjs mgyr író, forgtókönyvíró. Közép prsztcslád hetedik gyermekeként született. Elemi iskoli tnulmányit szülőflujábn, Ménfőn vé gezte, mjd győri nádor városi ktolikus polgári iskolábn tnult között ben győri ál lmi leánylíceumbn érett ségizett. Szülei tiltás mitt nem Színművzeti Főiskolán, hnem z ELTE Bölcszkrán tnult to vább, ám ht hét után b bhgyt december 1 jétől Győri Vgon Gépgyár bn vsesztergályosként dolgozott ben M gyr Ifjúság Népi Szövetsé ge Felszbdulás című pályáztán Életünk leg boldogbb nékünk című el beszéléért első díjt kpott között Színművzeti Főiskol hllgtój volt filmíró sz kon, másodév után drm turgi szkon től tgj lett Mgyr Írók Szövetségének Mgyr Népköztársság Művzeti Alpjánk. Első elbeszél kötete 1953 bn jelent meg. A főiskol után két évig Művelt Nép című lpnál volt újságíró. Az ötvenes évek végén kev megbí zást kpott től sz bdfogllkozású író lett. Ebben z időszkbn első sorbn riportokt szo ciográfiákt írt ben József Attil dí jt kpott, mivel kőbb még kétszer jutlmzták: 1969 ben 1976 bn ben bemuttták Félúton című kisregényéből kzült filmet, négy évvel kőbb pedig első tévéjáté kát ben játszották A főügyz felesége című d rbját Kecskeméten, ez volt z első színházi premierje. Az irodlom ihletője z élet, vlóságbn meg történt események megszűr ve átlkítv egy koncep ció érdekében, mely z író legsjátbb mondnivlóját hordozz. Rendkívüli idő ben, rendkívüli események történnek. Ilyen rendkívüli idő volt közelmúltunk törté nelmében z '56 os, '57 es év. Körülbelül 10 elbeszélt egy színművet A fő ügyz felesége írtm erről korszkról, de még ko rántsem érzem kimerítve mgm számár. Pályáj csúcsát Vidr vs című dokumentum regénye jelentette, mely 1984 ben jelent meg, ngy vihrt kvrt m gyr irodlmi közélet ben. Relist prózírói munkásságáért 1978 bn Kossuth díjbn rzesült. Körtvélyessy Zsolt, Jobb Gbi, Gyuli Antl Kéri Edit (Glgóczi Erzsébet: A főügyz felesége Kecskemét, 1970) NAPRÓL NAPRA május Folyttás z 5. oldlról május éves Pllgi Ferenc főszer kesztő, újságíró, mo dern mgyr bulvár újságírás egyik megte remtője. Kecskeméten született május 6 Pllgi Ferenc 31 én. Sátorljújhelyen, Szőlzeti borászti Technikumbn, mjd Debrecenben KLTE tör ténelem népművel sz kán végzett ig nép művelőként is dolgozott. Újságírói pályáját egy üzemi lpnál kezdte től 1987 ig z Esti Hírlpnál, mjd két éven át Népszvánál tevé kenykedett között Mi Np fő szerkesztő helyettese, il letve kidóivezérigzgtó helyettese volt. A Mi Reggel főszerkesztői, Mérték Lpkidó Kft. ügyvezető igzgtói, Népszv lpszerkesz tői, főszerkesztő helyette si, felelős szerkesztői pozí ciój után 1996 bn Vsárnpi Hírek, 1997 től 2004 ig Blikk főszer kesztője volt. Kőbb Npkelte egyik műsor vezetője lett. Jelenleg Bors (kezdetben Színes Bulvár Lp) című npi lp főszerkesztje. Vllj: A bulvár nem je lenti zt, hogy vlmi ócsk, hnem ez műfj egyszerűen csk másfjt kommunikációs strtégiát hsznál, mint médi egyéb szegmensei. A bul vár lpvetően szórkoz ttni kr, ezért válsztj információit különösség szférájából, ezért dol gozz fel zokt egyszerű en, közérthetően. Az unlms bulvárújság nem létező foglom, hiszen melyik unlms, z máris csődbe jutott. A bulvár sikere bbn vn, hogy z mind szerkeszté sében, mind témválsz tásábn z embereket leginkább érdeklő írásokt közöl érthető formábn. A politiki npilpok z ügy, z esemény leg jellemzőbb vonásit kere sik, míg bulvár mindig különöset, megszokottól eltérőt kutt j, ezzel kelti fel z emberek érdeklődét. A címlp hrsány (ngy betűk, plkátszerű kivitel), mert csk néhány másod percen múlik, hogy meg győzzék z olvsót: z ő híreik, z ő történeteik legjobbk. A bulvárújság olvsói ugynis leghűt lenebb olvsók.

7 VALLOMÁSOK Lángné Ngy Mári progrmszervezi vezető Folyttás z 1. oldlról Első generációs értelmisé gi vgyok. Édespám Vihrsrokból, egy nyolc gyermekes vztői földmű ves csládból szármzik. Egyedül ő szkdt el földtől, műszerz szkmát tnult ki. Sokáig kton volt, ott ismerkedett meg édesnyámml, ki ezer szálll kötődött Slgó trjáni Öblösüveggyárhoz, üvegfúvóként ő mg is ott dolgozott. A ktonság mitt gyerek korombn sokt költöztünk. Székesfehérvárott voltm óvodás, mjd Pápán Slgótrjánbn áltlános iskolás. Hálás vgyok sorsnk, mert mindenhol ngyon jó tnárok vettek körül. Így például Pápán korábbn megszüntetett tnítóképző okttói kr tnított. Fölkzült, gyere keket szerető értő ped gógusok voltk. Alsó tgoztos tnító nénim zrevette, hogy többiek nél jobbn foglmzok, ezért külön feldtokt is dott nekem, míg énektná rom bizttásár bár bot fülű vgyok másfél évig kórusbn is énekeltem. Mindezek közösségi él ményt, z lkotás első örömét jelentették nekem! Slgótrjánbn, mely kkoribn egy pezsgő életű, fejlődő iprváros volt, Bolyi János Gimnázium volt meghtározó szá momr. Ngyon szerettem od járni. Osztályfőnököm, dr. Jármy Pálné régi vágású, htározott pedgó gus volt, ki szent meg győződsel értelmiségieket krt nevelni munkás csládból szármzó diák jiból. Az őszi hónpokbn délutáni munkát szervezett nekünk, kpott pénz ből hngverseny szín házbérletet vásárolt, még operelődásokr is elvitt bennünket. Másodikos ko rombn z ő jvsltá r indultm el mgyr nyelvi OKTV n. A tnul mányi versenyt megnyer tem, ez kőbb ngybn megkönnyítette tovább tnulásomt. Sokt köszönhetek Czinke Ferenc Munkácsy díjs grfikusművz tnárom nk is, ki rjz művzettörténet rejtel meibe vezetett be. Óráin, KISZ égisze ltt szervezett műtermi gykorltin, képzőművzekkel vló sze mélyes tlálkozások révén hihetetlenül sok mindent tnultm meg Tőle. Az évek során én lettem jobb keze szervezben. Színes világ volt: vgy építettünk, vgy bontot tunk. Tlálkozókt, beszél geteket szerveztünk. Ak kor még nem is tudtm, hogy vlójábn népműve lői feldtokt ismertette meg velem. Érettségi után z ELTÉ re jelentkeztem. Továbbtnu lási szándékomt szüleim elfogdták. A fővárosbn zonbn kollégiumot nem kptm, s mivel z lbér letet már nem tudták voln kifizetni, így Debrecenben folytttm tnulmányi mt. A hjdúsági város messzebb volt ugyn, mint Budpest, de körülmé nyek lkulását mégsem bántm meg. Debrecen ngyság, széles utk látvány, htlms egye temi épülettömb fntszti kus élmény volt nekem. Tnárim itt is kiválók voltk. Legszívesebben dr. Durkó Mátyásr, Felnőtt neveli Közművelődi Tnszék meglpítójár vezetőjére emlékezek vissz, ki z okttókr hllgtókr is egyránt odfigyelt, nál nem vesz hetett el egyetlen diák sem. Nem egy simulékony egye temist voltm. Sokt for golódtm Főnix Egyetemi Színpd környékén, szóki mondásomml munk feltételek elégtelenségére hívtm föl figyelmet ki sebb botrányt kvrtm z őszi munkán. Mindezt meg előzte, hogy már z első héten engem válsztottk meg tnszéki képviselőnek. Az érdekvédelmi munkát kkor kezdtem el. Férjemet is z egyetemnek köszönhetem. Élet cso porttársm z első konflik tusomnál szolidáris volt velem már ekkor eldőlt, hogy összetrtozunk bn együtt jöttünk Kecske métre is gykorltr, z itteni légkör úgy megfo gott bennünket no meg Sjtos Géz, Kiss Márt Bodor Jenő mrsztlás is htott, hogy itt mrd tunk, z utolsó egyetemi évünket már munk mellett végeztük el. Lci szkszervezetek művelődi házábn dolgozott, nekem pedig z kkori művelő di központbn munkás művelőd területe jutott, többek között szocilist brigádklubot szerveztem. Kőbb hálózti csoport bn kptm feldtot. Fn tsztikus korszk volt ez, megyében dolgozó nép Fotó nyolcvns évekből művelők ngyjit ismerhet tem meg, tőlük tnultm meg szkmát ben Pozsgi Imre Kulturális Vezetőképző In tézetet indított főváros bn. A kétéves nppli tgoztos iskolábn 16 n köztük Pintér Ljos költő is tnultunk. Ezltt két év ltt, illetve 1985 től 1988 ig fővárosbn él tünk. Ez utóbbi három év ben Csepeli Tnácsnál dolgoztm, Csepel Glé ri Helytörténeti Gyűjte ményt kellett létrehoznom. A különleges intézmény minden pró rzletét ne kem kellett kidolgozni, örö möm, hogy még m is működik bn visszköltöz tünk Kecskemétre, zót művelődi központ «szürke eminenciás» vgyok. Mun kámt szeretem, változtos ságát élvezem. Örülök nnk is, hogy sok fitl vesz körül. Hálás vgyok Kecskeméti Táncegyüttes nek, jó velük együtt lenni, rzesedni z új újbb produkciók sikereiben. Ko rábbn zt hittem, hogy 55 évesen elmegyek mjd nyugdíjb, megnézhetem mindzt, mire munk mellett nem volt időm, lehe tőségem. De mindig vn v lmi feldt, most például htáron túli mgyr óvónők «Csillgszemű» Szkmi Táboránk előké szíte. Szóvl nem tudom, hogy mikor jön el «búcsú koncert»! (Lejegyezte: Vrg Géz) es évekből 7

8 VALLOMÁSOK Tokovics Klár Tokovics Klár okleveles könyvvizsgáló, gzdsági igzgtó 60 éves Tokovics Klár okleveles könyvvizsgáló, pályázti szkértő, KECSKE MÉTI TERMOSTAR Hő szolgálttó Kft. gzd sági igzgtój május 24 én Tótkomló son született. Az áltlá nos iskolát gimná ziumot szülővárosábn vé gezte től 1975 ig Bu dpesten, Pénzügyi Számviteli Főiskol rend szerszervez szkán t nult. Kőbb építőipri árszkértői, okleveles könyvvizsgálói pályázti szkértői diplomát is szer zett től Bék Megyei Tnács Pénzügyi Osztályán, Békcsbán dolgozott mint pénzügyi fő elődó ót él Kecske méten ig DUTÉP gzdsági vezetője, mjd 8 Férjével Níluson hét éven át z Ingtlnke zelő Távfűtő Válllt üzemgzdsági osztályve zetője volt. A cég átlkulá s, 1993 ót TERMOSTAR Kft. gzd sági igzgtój. Felsőveze tőként z elmúlt 20 év során rzt vett kecske méti ( mgyr) távhő szolgálttás fejlesztében, több energitkrékosságot célzó beruházás eredmé nyes megvlósításábn. A helyi z országos médi ákbn, szkmi lpokbn számos cikke, tnulmány jelent meg. A Mgyr Táv hőszolgálttók Szkmi Szervezete Közgzdsági Munkbizottságnk tgj, z Ellenőrző Bizottság el nöke. Munkájánk elisme reként több díjt kpott: Mgyr Távhőszolgálttá sért Szkmi Díj (2004) Elkötelezettség Kiválósá gért Nemzetközi Minőség díj (cége számár, 2007) május 15 én szkmá j legngyobb kitüntetét, Knuth Károly díjt ( vele járó rny pecsétgyű rűt) vehette át, melyet közösséget szolgáló életút juk szkmi tevékenysé gük elismeréül ítélnek od mgyr távhő szk mkultúr kiemelkedő sze mélyiségeinek. Ngyszüleim, szüleim felvidéki színmgyr köz ségből, Pozsonyvezekényről szármznk. Őket 1947 ben zért «deportálták» Vi hrsrokb, Tótkomlósr, mert mgyrként nem vál llták szlovák állmpol gárságot volt némi vgyonuk is. A «benesi» l kosságcsere csládunk szá már szerencsen lkult, mert így nem kellett tovább mgyrként idegen ország bn élni. Tőlük jó géne ken túl hzszeretetet, kitrtást, szorglmt mindennpokhoz erőt dó hitet örököltem, mellyel z új hzát fel tudták építeni, el tudták fogdni sorsukt. Anyukám 9 éve vártlnul elment, de édes pám ki tízgyermekes csládbn nőtt fel, mjd 30 évig mezőhegyesi cukorgyárbn dolgozott vsbetonszerelőként, cso portvezetőként 91 évesen m is jól vn. Húgom Ke reskedelmi Hitelbnk Dél lföldi Régiójánk ve zetője, ők Orosházán élnek. Tnulni, fejlődni mindig ngyon szerettem. A m gyr, történelem mtemtiktnárimr úgy emlékszem, hogy szktár gyik megismertetén túl bőven elláttk bennünket Férjével Egyiptombn életbölcsességekkel is, jó lpokkl indítottk el z életbe. Foglmzni diá kok szemében is csodálto sn szép, művelt igényes Klmár Sándorné Ili néni tnított. M is fülembe cseng kellemes hngj, mikor z újságcikkeket, hírleveleket, szbályzto kt, üzleti terveket írom, keresem legmegfelelőbb kifejezeket, jelzőket. Leg kiválóbb tnítvány Záv d Pli volt, ki npjink ismert József Attil Kos suth díjs írój (Jdvig párnáj című regényéből kzült film rzleteit szü lőflunkbn forgtták). T lán furcs, de z ének zene mellett nyelvtn volt kedvenc tntárgym míg iskoláb jártm, mindig énekeltem kórusbn, sőt szólóbn is. A pályválsztásnál fő motivációm egy elég egyér telmű vágy volt: sok pénzt szerettem voln keresni. Édesnyám vrrónőként helyi termelőszövetkezet fő könyvelőjének ruháit is kzítette. Ilonk nénitől megkérdeztem egyszer, hon nn vn nnyi pénze, hogy ezeket gyönyörű, drág ruhnygokt meg tudj venni. «Legyél fő könyvelő, bár ngyon sok

9 A TERMOSTAR Kft t 1993 bn z kkori távfűté si üzemvezetővel, Mihl Lászlóvl város közgyűlé sének dönte lpján z Ingtlnkezelő Távfűtő Vállltból «hoztuk létre». A fűtőmű srkibn lkí tottunk ki irodákt dolgozóknk. Mi szemmel nézve évekig áldtln kö rülmények között végeztük cseppet sem népszerű munkánkt, hiszen táv hőszolgálttás kkortájt igen drág volt fizeté sekhez képest. Ngyon jó közösséget építettünk, sokt dolgoztunk, bíztunk b bn, hogy egyszer jó cégünk, szép épületünk lesz, mely ben színvonls, komoly szkmi munk folyht. Így is lett ben vettük birtokb korszerű irod házunkt z Akdémi körúton. Küldetemet hmr sike rült megfoglmzni, me lyet kollégáim is elfogdtk. Röviden összefogllv: z revétlenül, megbízhtón, ruglmsn szolgálni Kecs kemét lkosság egyhrm dát, közel40 ezer embert. Közmegelégedre biztosít ni környezetbrát fűtt melegvizet. Fontosnk trtom jó kommunikációt lkossággl, közös képviselőikkel, sjtóvl, tuljdonosinkkl, prt nereinkkel. Kollégáimml z elmúlt évtizedekben sokt tettünk Sn Mrinobn Az Év Legjobb Munkhelye címmel: Pék Gáspár főmérnök, Szemereyné Ptki Kludi lpolgármester, Horváth Attil ügyvezető igzgtó Tokovics Klár gzdsági igzgtó munkávl idegeskedsel jár, ezt te is elérheted mjd», így bizttott. Többek között ezért is jelentkeztem végig kitűnő bizonyítvá nyomml érettségi után álmim városáb, Bud pestre, Pénzügyi Számviteli Főiskolár. A felejthetetlen Mogyoródi úti kollégiumi évek ltt ismertem meg kőbbi férjemet, dr. Tuskó Lászlót, ki Műegyetem gépz mérnöki krár járt z «Ezres» kollégiumbn lkott. Ő 33 éve Kecskeméti Főiskol GAMF Kr tnár bn házsodtunk össze, Kecs keméten ebben csodál tosn fejlődő, szépülő városbn telepedtünk le. Akkori munkhelyünk, DUTÉP segítségével egy új, 2,5 szobás lkáshoz jutot tunk Széchenyivárosbn. Erik 1981 ben, Krisztin 1986 bn született. Hál Istennek, mindketten külö nösebb gond, bj nélkül fel nőttek, sok sok örömet szereztek, szereznek m is nekünk. Mindkét lá nyunk 8 osztályos Bányi Júli Gimnáziumot végezte el, mjd közgzdászok let tek. Budpesten élnek dolgoznk, minden bi zonnyl megtlálták szá mításikt, unokánk még nincs ben Hollnd flubn építkeztünk, m is ott élünk egy csládi házbn. műszki rendszerek korszerűsítéért, rezsi költségek csökkentéért. Kiemelném ezek közül szá mos társsház fűti rend szerének korszerűsítét, szbályozhtóvá tételét, vgy hőt villmos energi ávl kpcsoltn termelő gázmotorok beépítét, mű ködtetét. Így m Kecske méten országos szinten is lcsonynk számító számlákt állíthtunk ki. Büszke vgyok rr, hogy TERMOSTAR Kft t z ország 97 távhőszolgálttó cége közül legjobbk között trtják számon. Ngyon szeretem mun kámt. Akik ismernek, tud ják, ez már nem kötelességteljesít, hnem szenvedély. A titok bbn vn, hogy legkisebb eredménynek, előrelép nek, egy színvonlsn összeállított beszámolónk is ngyon örülök, munktársimt is tudom lelkesíteni. Meggyőződem, hogy hosszú távon eredmé nyeket, sikereket csk jó munkhelyi légkörben, in novtív cspttl elége dett kollégákkl együtt lehet elérni ( Npi Gz dság z AON Hewitt közös felmérén TER MOSTAR Kft ben mgyr középvállltok kö zött elnyerte LEGJOBB MUNKAHELY címet). Az elmúlt 20 év ltt min dig sikerült megtlálni z összhngot vezetőtárs imml dolgozókkl, így z egzségem jó kedé lyem is megmrdt. Elis mereimnek, díjimnk ngyon örülök, mert erőt dnk nehézségek esetén, hogy érdemes többet tenni z elvártnál. Hálás vgyok, hogy sok országb eljuthttm, de szívem csücske zért Erdély mrdt. Sokt fényképezek, így újr újr át tudom dni mgm z élmények nek. Ngyon érdekelnek testi lelki szellemi egzség megőrzével z ön fejlesztsel kpcsoltos té mák, vlmint z gykont roll technikák. Ezeknek, finom ételeknek jó vit minoknk is köszönhető t lán, hogy nem fárdtm bele 40 éve trtó tevékeny kedbe. Miót gyerekek felnőttek, rendszeresen tor názom, jógázom, gylogo lok, sétálok, hogy könnye dén vehessem zrándok utkkl kirándulások kl járó megpróbálttá sokt. Szeretem színhá zt, musiclt minden mennyiségben, Kecskemé ti Kulturális Központ szín vonls elődásit, zene több fjtáját (különösen z orgonát), de nótázás tánc is jöhet. Az olvsásr nem jut nnyi időm, mennyit szeretnék, de re mélem, egyszer mjd gond tlnul hódolhtok e szenvedélyemnek is. 9

10 TÁMOGATÓINK 10

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra AJÁNLOTT TANMENET Éves órszám: 36 ór Ismerkedés z új tnkönyvvel, z első évfolymon tnultk felelevenítése 1 ór Hol élek? 4 ór + 1 ór összefogllás = 5 ór Az erdő életközössége 8 ór + 1 ór összefogllás = 9

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Dr. Maján László csendőr százados

Dr. Maján László csendőr százados Dr. Maján László csendőr százados Maján László a felső képen jobboldalon, az alsó képen középen (az utóbbi Belgrádban készült). Megjegyzés: Maján László tulajdonában egy fénykép sem maradt fenn csendőr

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs ∓quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben