1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet"

Átírás

1 1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 31. -ában és 36. (5) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. (1) és 16. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarországon hatályos állategészségügyi-állatvédelmi jogszabályokra, és az Európai Unió már harmonizált jogszabályaira (közösségi határozataira, irányelveire) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy biztosítsa a közegészségügyi, építésügyi, állategészségügyi, állat- és környezetvédelmi előírások, és a lakossági érdekek összhangját, továbbá a települési környezet védelme érdekében szabályozza Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre közigazgatási területén az állattartást, az állattartók jogait és kötelezettségeit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén, a) minden olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, szervezetre, aki/amely állatot tart, gondoz, felügyel, illetőleg akinek/amelynek tulajdonában, haszonélvezetében, használatában, kezelésében olyan ingatlan van, amelyen a rendelet hatálya alá tartozó állatot tartanak, b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 1.) a cirkuszokra, a mutatványos tevékenységet végzőkre és az általuk tartott, illetve bemutatott állatokra, 2) az állatkiállításokra és állatkertekre, valamint az ott bemutatott, illetve tartott állatokra, 3.) a gyepmesteri telepekre, és az ott tartott állatokra, 4.) az egészségügyi és állategészségügyi intézményekre, és az ott tartott állatokra, 5.) az állatkereskedéssel - forgalmazással és állat feldolgozásával foglalkozó üzletekre, illetve szervezetekre, valamint az ott tartott állatokra, 6.) a fegyveres erőkre és testületekre, valamint a rendészeti szervekre, s az általuk feladataik ellátása céljából tartott állatokra,

2 7.) az állatvédő társadalmi szervezetek állatmegőrző telephelyeire, s az ott tartott állatokra, 8.) az állatpanziókra és állatmenhelyekre, s az ott tartott állatokra, 9.) az eb-tenyésztő szervezetekre és a kinológiai szövetségre, 10) a kísérleti állatok tenyésztésére és tartására, a tudományos kutatás és laboratóriumi vizsgálat célját szolgáló állatokra, 11.) az állatfelvásárló telepre, és az ott tartott állatokra, 12.) az állatversenyekre (lósport, lóverseny telepre), és az ott verseny és sportcélra tartott állatokra, 13.) a vadaskertekre, vadas parkokra, s az ott tartott állatokra, 14.) a veszélyes állatokra, veszélyes állatnak minősülő védett állatfajokra, 15.) a védett és fokozottan védett, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatálya alatt álló állatokra és állatfajokra, 16.) a veszélyes vagy védett vadon élő állatokra, 17.) az élőállat kereskedésekre és az ott tartott állatokra, 18.) a vágóhidakra, és az ott lévő állatokra, 19.) az állatkozmetikákra és az ott lévő állatokra, 20.) az állatklinikákra, állatkórházakra, és az ott lévő állatokra, 21.) az állatorvosi rendelőkre és rendelőintézetekre, és az ott lévő állatokra a kezelés időtartama alatt, 22.) az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajokra, 23.) a magasabb szintű jogszabályok által más hatóság hatáskörébe tartozó állattartási eljárásokra. Értelmező rendelkezések 3. A rendelet alkalmazása szempontjából: 1. Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli. 2. Állattartás: olyan tevékenység, amely kedvtelésre, állati eredetű termék előállítására (hús, tej, gyapjú, tojás stb.), sportcélok elérésére, és egyéb hasznosítás megvalósítására történik. 3. Ebtartó: az eb tulajdonosa, illetve a tulajdonos hozzájárulása, felkérése, megbízása alapján az eb felügyeletét meghatározott időre (sétáltatás, szállítás, időleges tartás, gondozás időtartama alatt stb.) ellátó személy. 4. Jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet). 5. Állattartás céljára szolgáló épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló építmény, ide nem értve a nem építési engedély köteles kaptárt, ketrecet, akváriumot stb., amelyek az állatok tartási helyéül szolgálnak. 6. Állattartás céljára szolgáló tartó hely: épületnek, építménynek nem minősülő ketrec, kaptár, akvárium, terrárium stb. 7. Keretövezetek: L2/A kisvárosias lakóterületek L4 intenzív kertvárosias lakóterületek L/4 keretövezet I. körzet: 2. számú melléklet L/4 keretövezet II. körzet: L4 keretövezet I. körzetbe nem tartozó területei

3 E-TG- turisztikai erdő E-VE - véderdő MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt területek MG RT - mezőgazdasági rendeltetésű kiskertes, rekreációs terület 8. Mezőgazdasági haszonállatok: a.) nagytestű állatok: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, sertés, birka. b.) kistestű állatok: házinyúl, nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki- és ezüstróka, nyérc, egyéb rágcsálók, tyúkfélék, kacsa, liba, pulyka, aranyfácán, ezüstfácán, díszkacsa, egyéb vízi, illetve dísz-szárnyas, kivéve, ha magasabb szintű jogszabály szerint ezek bármelyike védett, fokozottan védett, vagy veszélyes, veszélyes állatnak minősülő védett állatfaj, illetve az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfaj, mivel ezek az állatok nem tartoznak a rendelet hatálya alá. 9. Kedvtelésből lakásban és kertben tartható állatok: az eb, a macska, a díszmadár, a díszhal, a kistestű rágcsálók, (pl. a tengeri malac, hörcsög stb.), a díszteknős, a vadászgörény kivéve, ha magasabb szintű jogszabály szerint ezek bármelyike védett, fokozottan védett, vagy veszélyes, veszélyes állatnak minősülő védett állatfaj, illetve az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfaj, mivel ezek az állatok nem tartoznak a rendelet hatálya alá. 10. Kis létszámú állattartó telep, illetve kisüzemi állattartás: az Állategészségügyi Szabályzatról szóló, 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. függeléke 5. pontjában foglaltak szerint: az a telep, amelyen 30 lónál, 50 szarvasmarhánál, 200 juhnál, illetve kecskénél, 100 sertésnél, 2000 broiler baromfinál, 500 kifejlett baromfinál (tyúkféléknél, vízi szárnyasoknál, pulykánál stb.) 50 struccnál, 50 anyanyúlnál és szaporulatánál kevesebb állatot tartanak. 11. Közvetlen szomszéd: társasházak esetén az állattartás helyéül szolgáló lakás mellett, valamint a lakás alatt és felett közvetlenül elhelyezkedő másik lakás tulajdonosa, bérlője, haszonélvezeti jog alapján jogosult használója stb., aki a lakásban él és az életkörülményeit az állattartás érinti. Az L4 és L2/A keretövezetben lévő lakóházak esetében az állattartás helyéül szolgáló telekkel közvetlenül szomszédos másik telek tulajdonosa, bérlője, haszonélvezeti jog alapján jogosult használója stb., aki a lakásban él és az életkörülményeit az állattartás érinti. 12. Támadó természetű eb: minden olyan eb, melynek viselkedési mintájában ember és állat elleni agresszivitás figyelhető meg. 13. Veszélyes állat: az az állat, amelyet magasabb szintű jogszabály annak nyilvánít, illetőleg az az eb is, amelyet a jegyző veszélyesnek nyilvánít. 14. Védett állat, állatfaj: az az állat, vagy állatfaj, melyet magasabb szintű jogszabály annak nyilvánít. II. fejezet ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. (1) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén állatot tartani a közegészségügyi, az állategészségügyi, az építési-, a környezetvédelmi szabályok betartása esetén az e rendeletben megfogalmazott feltételekkel és korlátozások mellett lehet.

4 (2) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. (3) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. (4) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. (5) Az állattartónak tilos az állatot annyi ideig felügyelet, gondoskodás nélkül magára hagynia, amely az állat egészségét, életét veszélyezteti. (6) Az állattartónak biztosítania kell, hogy a tartással másnak a környezetében kárt ne okozzon. Az esetlegesen okozott kárért az állat tulajdonosa a felelős. Ha a kárt okozó állat tulajdonosa kiskorú gyermek, az okozott kár megtérítésének módját a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell megállapítani. (7) Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy az a közterületet, valamint a lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést az állat tulajdonosának, illetve az állat felügyeletével megbízott személynek haladéktalanul el kell távolítania. (8) Az állattartás feltétele, hogy a keletkező trágya tárolása ne zavarja a lakókörnyezetet, bűzhatást illetve légyjárást ne okozzon. (9) Ha az állattartó nem szándékozik az állatot tovább tartani, köteles az elhelyezéséről gondoskodni. Ez történhet eladás, elajándékozás útján, az állategészségügyi-, állatmegőrző telepen, állatkertben, vadaskertben, állatmenhelyen, állatpanzióban illetőleg az állat tartására, befogadására alkalmas helyen történő elhelyezéssel. Az ezzel kapcsolatban felmerülő összes költség az állat tartóját terheli. III. fejezet AZ ÁLLATTARTÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Keretövezetek, amelyekben állattartás céljára szolgáló épületek elhelyezhetők 5. (1) A PPVSZ tiltó rendelkezése hiányában valamennyi, az L/4 keretövezetébe tartozó ingatlanon elhelyezhető a rendelet hatálya alá tartozó állatok tartására alkalmas épület (a (2) bekezdésben foglalt kivétellel), ha létesítése jogerős építési, fennmaradási, fennmaradási- és továbbépítési, valamint használatbavételi engedély alapján történik. (2) Nem helyezhető el nagytestű gazdasági haszonállat tartásának céljára szolgáló épület az L4-es keretövezet I. körzetében, továbbá a II. körzetben egészségügyi-, oktatási-nevelési és gyermekjóléti célú épületek, gyermekjátszótér, üzemi konyha, továbbá élelmiszeripari üzem elhelyezésére szolgáló ingatlan területén, valamint az ezek telekhatáraitól mért 200 méteren belül. (3) Csak állattartási engedéllyel tartható kistestű állat fajonként 15 db feletti mennyisége, illetve ennek három hónapnál nem idősebb szaporulata tartására szolgáló épület csak az L4- es keretövezet I. körzetében található, 500 négyzetméternél nagyobb ingatlanon helyezhető el. (4) Állattartási engedély nélkül tartható kistestű állat fajonként 15 darabot el nem érő mennyiségének tartására szolgáló épület az L4-es keretövezet II. körzetében lévő, 500 négyzetméternél kisebb ingatlanon is elhelyezhető.

5 (5) A nem veszélyes, nem védett vadon élő állat tartására szolgáló épület az L4-es övezet II. körzetében lévő 500 négyzetméternél nagyobb ingatlanon helyezhető el. (6) Galambdúc legfeljebb 4,0 m magassággal - kizárólag az L4 és L2/A keretövezetben helyezhető el. (7) Méhcsaládok tartására szolgáló kaptárakat elhelyezni a méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendeletben előírtak szerint lehet. Elhelyezésükhöz építéshatósági engedély nem szükséges. Keretövezetek, amelyekben állattartás céljára szolgáló épületek nem helyezhetők el 6. (1) Állattartás céljára szolgáló épületek a 5. (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembe-vételével - kizárólag csak az L4, valamint az MG-MF és MG-MT keretövezetekben helyezhetők el. (2) Az MG-MF keretövezetben állattartás célját szolgáló épületek, építmények csak ideiglenes jelleggel helyezhetőek el (a 5. (6) és (7) bekezdésében foglalt kivétellel), melyeket a terület más keretövezetbe történő átminősítését követően kártalanítás nélkül köteles a mindenkori tulajdonos eltávolítani. (3) A rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 60/2006. (IX. 12.) Budapest, Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzati rendelet (PPVSZ) által meghatározott keretövezeteket alkalmazza. Az állattartó létesítményekre (az állattartás céljára szolgáló épületekre) vonatkozó előírások 7. (1) Az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó előírásokat a hatályos építésügyi jogszabályokon és a jelen rendelet szabályain túlmenően az állategészségügyi szabályzatról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 2. (1), 5. (1) bekezdései és 1 és 2. sz. függeléke, valamint a PPVSZ tartalmazza. (2) Az állattartás céljára szolgáló épületek, építmények, illetőleg azok kifutójának telepítése, elhelyezése során be kell tartani az alábbi védőtávolságokat: Az állattartás céljára szolgáló építmény megnevezése Védőtávolság Lakóépülettől, ideiglenes emberi tartózkodásra szolgáló épülettől és az utca határvonalától (m) Védőtávolság Ásott kúttól (m) Védőtávolság fúrt kúttól (m) Nagytestű mezőgazdasági haszonállatok és nem veszélyes, nem védett vadon élő állat istállója, ólja, ketrece, kifutója stb. Trágyatároló siló, trágyalétároló Kennel Kistestű állatok mezőgazdasági haszonállatok, istállója, ólja, ketrece, kifutója, valamint a galambdúc

6 IV. fejezet AZ EGYES ÁLLATOK TARTÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK A nagytestű mezőgazdasági haszonállatok tartásának szabályai 8. (1) Nem tartható nagytestű mezőgazdasági haszonállat az L4-es keretövezet I. körzetében, továbbá a II. körzetében egészségügyi-, oktatási-nevelés és gyermekjóléti célú épületek, gyermekjátszótér, üzemi konyha, továbbá élelmiszeripari üzem elhelyezésére szolgáló ingatlan területén, valamint az ezek telekhatáraitól mért 200 méteren belül. (2) Nagytestű mezőgazdasági haszonállat állattartási engedéllyel tartható az L4-es keretövezet II. körzetének azon területein, amely nem esik az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás alá. (3) Az állattartási engedélyben rögzíteni kell az egy ingatlanon tartható nagytestű állatok maximális számát a kis létszámú, (kisüzemi) állattartás során tartható állatok számának figyelembevételével. (4) Állattartási engedély a (2) és (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően csak annyi állat tartására adható, amennyi a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet számú mellékletei szerint az adott ingatlanon tartható, figyelemmel a 3/2001. (II. 23.) KöM FVM NKÖM - BM együttes rendelet mellékletében az emlősökre vonatkozó minimális elhelyezési feltételekre is. (5) Az engedélyezési eljárásban a rendelet 20. (3) bekezdésének a.), d.), e.) és g.) pontjaiban felsorolt hatóságok szakvéleményét az engedélyező hatóság köteles beszerezni. (6) Nagytestű haszonállatot csak állattartás céljára épített, illetőleg ilyen célra engedélyezett épületben lehet tartani. A kistestű mezőgazdasági haszonállatok tartásának szabályai 9. (1) Csak állattartási engedéllyel tartható kistestű állat fajonként 15 darab feletti mennyisége, valamint annak három hónaposnál nem idősebb szaporulata az L4-es keretövezet I. körzetében található, 500 négyzetméternél nagyobb ingatlanon. Az állatok száma azonban nem haladhatja meg a kis létszámú, (kisüzemi) állattartás során tartható állatok számát. (2) Állattartási engedély nélkül tartható kistestű állat fajonként 15 darabot el nem érő mennyisége az L4-es keretövezet I. körzetében lévő, 500 négyzetméternél kisebb ingatlanon is, amennyiben azok tartása a magasabb szintű jogszabályok állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásainak megfelel. (3) Állattartási engedély nélkül tartható (a kis létszámú (kisüzemi) állattartás során tartható állatok számát meg nem haladó) kistestű állat az L4-es keretövezet II. körzetében, amennyiben azok tartása a magasabb szintű jogszabályok állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásainak megfelel. (4) A kistestű állatok tartására vonatkozó állattartási engedélyben a tartható állatok darab számának meghatározásánál az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl figyelembe kell venni a rendelet 4. -ban foglaltakat. (5) Az engedélyezési eljárásban a rendelet 20. (3) bekezdésének a), d), e) és g) pontjaiban felsorolt hatóságok szakvéleményét az engedélyező hatóság köteles beszerezni. A kedvtelésből lakásban és kertben tartható állatok tartása 10. (1) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre teljes közigazgatási területén kedvtelésből lakásban és kertben tartható állat engedély nélkül tartható, amennyiben

7 a szomszédos ingatlanra nincs kihatással. Amennyiben az állattartás a szomszédos ingatlanokat érinti (pl.: röptetés, hang-, bűzhatás) az állattartáshoz a közvetlen szomszédok többségének a hozzájárulása szükséges. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a kedvtelésből tartott állatok közül az eb, illetve a macska tartására Az eb tartása 12. (1) Engedély nélkül tartható 3 darab eb és annak 3 hónaposnál nem idősebb szaporulata Budapest XVIII. kerületének teljes közigazgatási területén azokon az ingatlanokon, amelyeken csak egy lakás található, amennyiben azok tartása a magasabb szintű jogszabályok állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásainak megfelel, és az állatok veszettség elleni védőoltásban részesültek. (2) Engedély nélkül tartható egy eb és annak 3 hónaposnál nem idősebb szaporulata a többlakásos ingatlanokon, amennyiben azok tartása a magasabb szintű jogszabályok állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásainak megfelel, és az állatok veszettség elleni védőoltásban részesültek. (3) Vakvezető eb engedély nélkül tartható. (4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott egyedszám feletti eb tartását a polgármester engedélyezi. (5) Az állattartási engedély akkor adható ki, amennyiben az állatok tartása a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelel, továbbá ha az ebtartásához a közvetlen szomszédok többsége írásbeli nyilatkozattal hozzájárult, és az állatok veszettség elleni védőoltásban részesültek. (6) Az ebek tartására vonatkozó állattartási engedélyben a tartható állatok darab számának meghatározásánál a 4. -ban foglaltakat figyelembe kell venni. (7) Az engedélyezési eljárásban a rendelet 20. (3) bekezdésének a.), d.), e.) és g.) pontjaiban felsorolt hatóságok szakvéleményét az engedélyező hatóság köteles beszerezni. (8) Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén ebtenyészetet kizárólag engedéllyel lehet létesíteni, fenntartani. (9) Az ebtenyészethez szükséges engedélyt a polgármester adja ki. (10) Az engedélyező hatóság ugyanezen (7) bekezdésben foglaltakon túl köteles beszerezni a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesület illetékes szervének szakvéleményét. (11) Az ebtenyészeti engedély akkor adható ki, amennyiben az állatok tartása a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelel, továbbá ha az ebtenyészethez a közvetlen szomszédok 66%-a írásbeli nyilatkozattal hozzájárult, és az állatok veszettség elleni védőoltásban részesültek. 13. (1) Az állattartó az alábbi rendelkezéseknek megfelelően köteles gondoskodni az eb tartásáról: a) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos; b) az ebet közterületen, az épületek közös használatú helyiségeiben és területein, több lakásos lakóház közös használatú udvarán kettő méternél nem hosszabb pórázon, illetve támadó természetű ebek esetén szájkosárral, vagy szájpánttal ellátva kell vezetni, továbbá úgy tartani, hogy a lakókat ingatlanuk rendeltetésszerű használatában ne zavarja, egészségüket ne veszélyeztesse; 1 Az 1/2009. (II.10.) rendeletmódosítás hatályon kívül helyezte a 11. -t. Hatályba lépés dátuma: II. 10.

8 c) az ingatlanról az eb köz- vagy magánterületre történő szökését meg kell akadályozni. Ha a szökés megakadályozása más módon nem lehetséges az ebet kennelbe kell zárni. d) az ebtartó kötelessége, hogy az ebe a lakóház közös használatú területét, helyiségeit (lépcsőház, lift stb.) ne szennyezze, illetőleg a keletkező szennyeződést haladéktalanul eltávolítsa. e) támadó természetű eb tartása esetén a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon kell elhelyezni. (2) Az állattartási engedélyben rögzíteni kell az eb tartására vonatkozó (1) bekezdésben meghatározott szabályokat. (3) Embert mart eb tulajdonosa a marás megtörténtét az ebtartó adatainak, valamint a megsérült ember személyi adatainak közlésével, a megsérült személy hozzájárulásával az ebtartás helye szerint illetékes hatósági állatorvosnak és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak haladéktalanul köteles bejelenteni. (4) Erkélyen, loggián, függőfolyóson, pincében ebet tartani tilos. (5) A gyepmesteri feladatokat kivéve az elhullott állatok elszállítását - a Fővárosi Közterület-felügyelet Állategészségügyi Telepe (1097 Budapest, Illatos út 23/A.) látja el. (6) Az elhullott állatok elszállításáról a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata gondoskodik. A macska tartása 14. (1) Engedély nélkül tartható 4 darab macska és azok 3 hónaposnál nem idősebb szaporulata Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre teljes közigazgatási területén, azokon az ingatlanokon, amelyeken csak egy lakás található, amennyiben azok tartása a magasabb szintű jogszabályok állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásainak megfelel. (2) Engedély nélkül tartható 2 darab macska és azok 3 hónaposnál nem idősebb szaporulata a többlakásos ingatlanokon, amennyiben azok tartása a magasabb szintű jogszabályok állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásainak megfelel. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedszám feletti állat tartásához állattartási engedély szükséges, melyet a polgármester ad ki. Az állattartási engedély akkor adható ki, ha az állatok tartása a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelel, s tartásukhoz a közvetlen szomszédok többsége írásbeli nyilatkozattal hozzájárult. (4) A köz- és lakóépületben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, illetőleg kezelője köteles gondoskodni. (5) A macskák tartására vonatkozó állattartási engedélyben a tartható állatok darab számának meghatározásánál a 4. -ban foglaltakat figyelembe kell venni. (6) Az engedélyezési eljárásban a rendelet 20. (3) bekezdésének a.), d.), e.) és g.) pontjaiban felsorolt hatóságok szakvéleményét az engedélyező hatóság köteles beszerezni. A galamb tartása 15. (1) Galamb kizárólag állattartási engedéllyel tartható az L2/A keretövezetben és az L4-es keretövezet I. körzetben, amennyiben azok tartása a magasabb szintű jogszabályok állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásainak megfelel. (2) Állattartási engedély nélkül tartható galamb az L4-es keretövezet II. körzetében, amennyiben tartása a magasabb szintű jogszabályok állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásainak megfelel.

9 (3) Az egy ingatlanon engedély nélkül tartott galambok száma nem haladhatja meg a 40 egyedszámot. (4) Az engedélyezési eljárásban a rendelet 20. (3) bekezdésének a.), d.), e.) és g.) pontjaiban felsorolt hatóságok szakvéleményét az engedélyező hatóság köteles beszerezni. (5) A nem tartott (ún. vad-, parlagi galamb) galamb tömeges (5 fészek feletti) fészkelésének megakadályozása az épület tulajdonosának a feladata. (6) Az épület, telek, ingatlan tulajdonosa köteles az épületen, illetve ingatlanon, telken, illetve kerítés nélkül utcafronttal rendelkező épület esetén a közterületre, járdára hullott galambürülék eltávolításáról gondoskodni. (7) A kerület közterületein és a többlakásos házak erkélyen, loggián, függőfolyóson a galambok etetése tilos. A méhcsalád tartása 16. (1) Méhészkedni a méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendeletben foglalt előírások betartása mellett lehet. (2) A méhészkedéshez állattartási engedély nem szükséges, de a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a jegyzőjénél. A nem veszélyes és nem védett vadon élő állat tartása 17. (1) Nem veszélyes és nem védett vadon élő állat tartásához állattartási engedély szükséges. Az engedély kiadása előtt vizsgálni kell, hogy az állattartás körülményei állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi környezetvédelmi, közbiztonsági, életvédelmi szempontból megfelelnek-e a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek. (2) Az engedélyt kérőnek az állattartás engedélyezésére irányuló kérelem benyújtásakor igazolnia kell az állat eredetét, valamint azt, hogy az állatnak jogszerű tulajdonosa. (3) Az állattartási engedély kiadására a jegyző jogosult. (4) Az engedélyezési eljárásban a rendelet 20. (3) bekezdésének a.), d.), e.) és g.) pontjaiban felsorolt hatóságok szakvéleményét az engedélyező hatóság köteles beszerezni. V. fejezet ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A állattartás engedélyezése 18. (1) Az állattartás, illetve az ebtenyésztés iránti engedélykérelmet (3. és 4. melléklet) írásban a Polgármesteri Hivatal Okmány és Hatósági Iroda ügyfélszolgálati irodáiban, vagy az állattartási ügyintézőnél vagy postai úton kell előterjeszteni. A kérelemben az alábbi adatokat kell közölni: a) állattartó természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, b) az állattartás helye (pontos címe), alapterülete, c) az állatok tartására szolgáló hely, épület megnevezése, darabszáma, alapterülete, d) a tartani kívánt állat(ok) darabszáma, e) ha az állatok egyedileg azonosíthatók (pl. ebek, macskák), az állat(ok) egyedi azonosító adatai (neve, életkora, törzskönyvének száma, stb.), f) a társtulajdonosok (vagyoni értékű jog jogosultjainak), illetve a közvetlen szomszédok az állattartáshoz történő hozzájárulását tartalmazó írásbeli nyilatkozatát.

10 (2) A kérelemhez mellékelni kell: a) az állattartás helyéül szolgáló ingatlan három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját, b) az állat(ok) oltási könyvének másolatát, vagy az állatorvos igazolását a kötelező oltások megtörténtéről, c) nem veszélyes és nem védett vadon élő állat esetében igazolni kell az állat eredetét és azt, hogy a kérelmező az állat jogszerű tulajdonosa (3) Az állattartási engedély abban az esetben adható meg, ha az állattartás körülményei megfelelnek a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban foglalt követelményeknek, továbbá ha az állattartáshoz a közreműködő hatóságok és a közvetlen szomszédok többsége írásbeli nyilatkozattal hozzájárultak. (4) A kiadott állattartási, illetve ebtenyésztési engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet. Az állattartással kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása 19. (1) Az állattartással kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat akkor is ki kell vizsgálni, ha olyan állatokra vonatkoznak, amelyekhez állattartási engedély nem szükséges. (2) Helyszíni szemlét az eljáró hatóság csak akkor köteles tartani, ha az állategészségügyi és/vagy állatvédelmi hatóságok nem tartottak helyszíni szemlét az állattartás helyén és/vagy az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges. Az állattartás engedélyezési eljárásának, valamint az állattartással kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálásának közös szabályai 20. (1) E rendelet alkalmazása során történő eljárásra a többször módosított közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve a szabálysértési eljárásokat. (2) E rendelet hatálya alá tartozó állattartási ügyekben az érdemi döntés meghozatala a polgármester hatáskörébe tartozik, kivéve amit vonatkozó magasabb szintű jogszabály más szerv, vagy a jegyző hatáskörébe utal. (3) Az állattartási engedély, illetőleg állattartásra vonatkozó bejelentések, panaszok kivizsgálásának ügyeiben az állategészségügyi, közegészségügyi, környezetvédelmi, állatvédelmi, közbiztonsági, életvédelmi, és az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó kérdések, feltételek tisztázása érdekében az alábbi szervek (szakhatósági) állásfoglalását, szakvéleményét lehet, illetve kötelező beszerezni. a) a hatósági állatorvos, b) a fő-állatorvos, c) az állatot kezelő állatorvos (magán állatorvos), d) ÁNTSZ XVIII-XIX. Kerületi Intézet, e) a területileg illetékes I. fokú építéshatóság, f) az illetékes Rendőrkapitányság, g) az I. fokú környezetvédelmi hatóság, h) kutyafajta megállapításánál: a kinológus igazságügyi szakértő. (4) 2 A polgármester által hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezést másodfokon a Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának képviselő-testülete, a jegyző I. fokú döntése ellen benyújtott fellebbezést másodfokon a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve bírálja el. 2 A 3/2009. (II. 10.) rendelet módosította a 20. (4) bekezdését. Hatályba lépés dátuma: II. 10.

11 VI. fejezet SZANKCIÓK Szabálysértés 21. (1) Szabálysértést követ el, és forintig terjedő pénzbírsággal sújtható: a) aki a jelen rendelet előírásait megszegi, b) a rendeletben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, c) az állattartást korlátozó, megtiltó, illetőleg az állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelező jogerős határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, feltéve, hogy magatartása nem minősül bűncselekménynek vagy más jogszabály által meghatározott szabálysértésnek, illetve nincs helye az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírság kiszabásának. (2) A 15. (7) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértőjével szemben a közterületfelügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. Az állattartás korlátozása, megtiltása, birtokháborítás 22. (1) Amennyiben az állat tartása a magasabb szintű jogszabályok állatvédelmi, állattartási előírásainak nem felel meg, az állattartást a jegyző 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint a) megtilthatja, illetve korlátozhatja, b) az állatok védelme érdekében az állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti. (2) Amennyiben az állat tartása során birtokháborítás gyanúja merül fel, az évi IV. törvény (Ptk) a alapján az eljárás lefolytatására a jegyző jogosult. VII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23. (1) A 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet január 1.-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az állatok tartásáról szóló 54/2006.(IX.12.) számú Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelete hatályát veszti. (2) 3 (3) A 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló 58/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése az alábbi új i) ponttal egészül ki: i) Állattartási ügyekben: - 3 hónapos kort elért eb bejelentése, - eb elveszésének bejelentése, - eb elhullásának bejelentése, 3 Az 1/2009. (II.10.) rendeletmódosítás hatályon kívül helyezte a 23. (2) bekezdését. Hatályba lépés dátuma: II. 10.

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2002. (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 20/2002.(XI.25.) számú rendelete az ebek tartásáról Balatonszemes

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 17/2006.(IX.29.) Ö.K. számú. R E N D E L E T E Az állattartás rendjéről*

Zsámbék Város Képviselő-testületének 17/2006.(IX.29.) Ö.K. számú. R E N D E L E T E Az állattartás rendjéről* Zsámbék Város Képviselő-testületének 17/2006.(IX.29.) Ö.K. számú R E N D E L E T E Az állattartás rendjéről* Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete településünk helyi sajátosságait figyelembe

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 7/2008. (IV. 17.) rendelettel Fürged Község Önkormányzat

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Az állattartás szabályozásáról Sármellék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1 UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e Az állattartás helyi szabályairól 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Hatályos: 2006. november 17. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 29/2001.(VII.20.) Ök. sz. rendelete az állattartás rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Budapest

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról

a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról E LŐTERJESZTÉS a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-i ülésére Előterjesztő: Bárányné Márton Melinda jegyző Tisztelt

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel kiterjed Szeghalom város közigazgatási területén:

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel kiterjed Szeghalom város közigazgatási területén: SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. /X.19./ számú. rendelete az állattartásról Szeghalom város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK PÉTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX.29.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL [Egységes szerkezetben a módosító 13/2005. (IX.28.) és a 7/2012. (V.31.) számú önkormányzati

Részletesebben

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Pannonhalma Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról.

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. /VII.1./ Önkormányzati rendelet 1, 23/2005./IX. 22./ Önkormányzati rendelet 2, 13/2012./V.24/ önkormányzati rendelettel 3 módosított 19/2004.

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. október 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-072 : (53) 360-072 Előterjesztés előkészítésében részt vett: Hatósági és Építésügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi

Részletesebben

Önkormányzati rendeletmódosítás az állattartás szabályairól

Önkormányzati rendeletmódosítás az állattartás szabályairól Kapuvár Város Polgármestere 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs

Részletesebben

Az állattartás helyi szabályairól

Az állattartás helyi szabályairól TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI Ö N K O R M Á N Y Z A T 13/2001. (XII.27.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.28.), 12/2012.(V.31.) Ör., 16/2012.(IX.28.) rendeletével módosított 16/2007. (XI.30.) Ör. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

Kaposmérő Községi Önkormányzat

Kaposmérő Községi Önkormányzat Kaposmérő Községi Önkormányzat 15/2004.(V.1.) önkormányzati r e n d e l e t e az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.) rendelettel.) Kaposmérő Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1.

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 13. számú önkormányzati rendelete a haszonállatok tartásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. -ában kapott, felhatalmazás

Részletesebben

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról.

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról. Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú, 29/20004.

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi

Részletesebben

Tarany Község Képviselő-testülete. 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) I.

Tarany Község Képviselő-testülete. 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) I. Tarany Község Képviselő-testülete 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Tarany Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II.6.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról 1. oldal 8/2001. (II.21.) Ök. rendelet az állatok tartásáról (egységes szerkezetben: 19/2001. (VII.1.), 17/2002. (X.5.), 23/2004. (VII.20.), 33/2005. (XI.22.), 16/2006. (VI.27.), 18/2007. (VII.24.) rendeletekkel)

Részletesebben

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 27/2003.(XII. 15.) számú rendelete Az Állattartásról Balatonszemes

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL Kereki Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az állategészségügyről szóló 2005. évi

Részletesebben

Hatályos 2012. október 1-től

Hatályos 2012. október 1-től Pacsa Nagyközség Önkormányzat 11/2003.(VI.26.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 6/2004./IV.20.) sz., 16/2009.(XII.21.) sz. 15/2012.(V.24.), 20/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosítottan

Részletesebben

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól 5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól Bér Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 22/2012. (V. 30.) (az egyes önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete az állattartásról A Lókút önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. Törvény és végrehajtási rendeletei,

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 20/2009. (XI.27.) sz. rendelete az állattartás szabályairól. A rendelet hatálya és célja

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 20/2009. (XI.27.) sz. rendelete az állattartás szabályairól. A rendelet hatálya és célja Doboz Nagyközség Önkormányzatának 20/2009. (XI.27.) sz. rendelete az állattartás szabályairól Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól

Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az állattartással

Részletesebben

Állattartó rendelet módosítása

Állattartó rendelet módosítása Állattartó rendelet módosítása A módosítás a rendelet 15. -át, illetve az 1. számú melléklet nagytestű haszonállatokra vonatkozó szabályait érinti. A rendelet 15. -a az ebek elektronikai jellel (mikrochip)

Részletesebben

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(IX.14) számú és a 10/2010. (XI.19) számú rendelettel módosított 16/2000. (XI.20.) számú rendelete az állatok tartásáról Csévharaszt Község

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2005.(X.4.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról

Pölöske Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2005.(X.4.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról 1 Pölöske Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2005.(X.4.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított, 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

az állattartás helyi szabályairól

az állattartás helyi szabályairól BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Biri Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben