Drágossy Zsolt: Genetikai terheltségek a kutyatenyésztésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Drágossy Zsolt: Genetikai terheltségek a kutyatenyésztésben"

Átírás

1 Drágossy Zsolt: Genetikai terheltségek a kutyatenyésztésben A kutyatenyésztés alapvetően hobbiként űzött tevékenység, mely a tenyésztő, és a leendő tulajdonosok örömét szolgálja. A gondosan megtervezett párosítások azonban néhány esetben kellemetlen meglepetésekkel szolgálnak e hobbi valamennyi szereplője számára. A kellemetlen meglepetésnek több oka is lehet, mint például a gének kedvezőtlen kombinációja, illetve genetikai eredetű örökletes betegségek megjelenése. A genetikai terheltségek többségének gyakorisága olyan csekély, hogy nem készülhetünk rá tudatosan, megjelenésük valójában a szerencse dolga. Néhány esetben azonban gyakoriságuk mértéke, öröklésmenetük kiszámíthatósága indokolttá teszi figyelembevételüket a tenyésztői döntésekben. Hogyan keletkeznek az örökletes betegségek? Az élővilág napjainkban is folyamatosan változik, az evolúció jelenleg is tart. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mára kialakultak az élővilág szereplői, fajok, fajták, egy biológiailag stabil világban élünk. Ez egyáltalán nem igaz, csak azért érezzük így, mert egyegy emberöltő nagyon rövid idő ezeknek a változásoknak a nyomon követésére. Ha belegondolunk abba, hogy a hírekben rendszeresen hallunk veszélyeztetett, kihalófélben lévő állatfajokról, új eddig ismeretlen vírusok, baktériumtörzsek megjelenéséről könnyen beláthatjuk, hogy a változás napjainkban is folyamatos. Az élővilág változása azonban nem mindig ilyen látványos, sokszor apró kedvező, vagy kedvezőtlen változások következnek be az örökletes anyagban. Ezek az apró változások képezik az evolúció alapját, mert természetes viszonyok között a környezethez jobban alkalmazkodó változatok előnybe kerülnek társaikkal szemben, könnyebben szaporodnak, így egy adott állományban túlsúlyba kerülnek, míg a kedvezőtlen mutánsok a természetes szelekció következtében perifériára kerülnek, kiszorulnak a következő generációk létrehozásából. Felmerül a kérdés, hogy mely fajok érintettek ebben a változásban? Valamennyi élő szervezet ki van téve a környezet hatásainak, véletlenszerű mutációk létrejöttének, így bátran kijelenthetjük, hogy valamennyi élőlény, ezen belül valamennyi állat és kutyafaj ki van téve az örökletes állomány folyamatos változásának! Miért kell foglalkoznunk ezekkel a változásokkal? Az előzőekből úgy tűnhet, hogy nem kell velük törődnünk, hiszen a természet nagyszerűen teszi a dolgát, fejlődik az élővilág a maga természetes útján. Valóban ez így is volt, egészen addig, amíg az ember tevékenységével nem befolyásolta jelentősen az őt körülvevő környezetet. Napjainkra ez a hatás olyan mértékű, hogy nincs a világnak olyan eldugott zuga, ahol ne kellene vele számolni gondoljunk csak napjaink egyik legnagyobb környezeti problémájára a globális felmelegedésre. Természetesen a kutyatenyésztésben nem az ilyen globális változások éreztetik elsősorban a hatásukat, de ha belegondolunk, hogy a farkas háziasítása óta hány fajtát hozott létre az ember, könnyen belátható hogy hatása nem hagyható figyelmen kívül. A fajták kialakulása, azok fokozatos alakítása az általunk elképzelt irányba komoly tenyésztői tevékenység. E tevékenység során a számunkra kívánatos típusokat felszaporítjuk, míg másokat háttérbe szorítunk. A céltudatos tenyésztői munkában elsősorban a küllemi és viselkedésbeli tulajdonságokra koncentrálunk. A céltudatos munka eredményeként a kívánatos tulajdonságokat sikeresen rögzíthetjük, de ugyanakkor ha nem fordítunk kellő figyelmet a kedvezőtlenekre azokat is jelentős mértékben felszaporíthatjuk az adott fajtában. 1

2 A terheltségek figyelembe vétele tenyésztői döntéseinkben annál fontosabb, minél kisebb egy adott populáció. Nagy egyedszám esetén igen nagy lehet a genetikai változatosság az állományban, míg kis létszámú állományokban minden egyes tenyészállatnak nagy a hatása a következő generációkra, különösen egy-egy felkapott tenyészállat esetén. Mely terheltségekkel foglalkozzunk? A kutya fajban eddig leírt öröklődő betegségek (University of Sydney LIDA HandicappedPets.com) százas nagyságrendűek. Mielőtt a betegségek nagyságrendjétől megijednénk, érdemes tisztázni, hogy szerencsére ezeknek a betegségeknek a többsége egy-egy fajtához kötődik, és igen ritka gyakoriságú. Tenyésztési szempontból azokkal a betegségekkel kell csak foglalkozni, melyek jelentős gyakoriságúak, és nagymértékben befolyásolják a kutya egészségét, használhatóságát, élettartamát. A terheltségek közül kettőt emelnék ki, az örökzöld témának számító csípő diszpláziát, és a nemrégen előtérbe került Progresszív Retina Atrópiát (PRA) Csípő diszplázia A diszplázia alapvetően befolyásolhatja a kutya életét, használhatóságát. A diszpláziás kutya már fiatal korban nehezen mozog, fáradékonyabb társainál, ami a kor előrehaladtával csak súlyosbodik. Hazai szakmai körökben gyakran felmerül a kérdés, hogy öröklődik-e, és ha igen, milyen mértékben ez a terheltség. A hazai gyakorlat alapján valóban nem eldönthető ez a kérdés. A Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület honlapján (http://www.kisallatortopedia.hu/index.php) szereplő adatok alapján az évi törzskönyvezett kölyökre 2000 regisztrált szűrés jut. Ilyen arányú szűréssel, és azzal a hazai gyakorlattal, hogy csak a jó eredmények kerülnek regisztrálásra valóban nem lehet helyes következtetéseket levonni, így fordulhat elő még napjainkban is, hogy akad olyan állatorvos, aki tagadja a terheltség örökölhetőségét. Nemzetközi kitekintésben azonban egyértelmű közléseket találunk arra nézve, hogy igenis öröklődik ez a betegség. A tulajdonság additív módon öröklődik, ami azt jelenti, hogy öröklését számos gén befolyásolja, melyek hatása összegződik. Az öröklés mértékét az úgynevezett h 2 értékkel fejezik ki. Ez az érték 0 és 1 között változhat. A 0 jelentése az, hogy nincs öröklődés, a tulajdonságot tisztán a környezeti tényezők befolyásolják, míg az 1 azt, hogy a környezeti tényezők egyáltalán nem befolyásolják az adott tulajdonság tisztán genetikailag meghatározott. A nemzetközi irodalomban különböző h 2 értékeket találhatunk 0,25 és 0,61 között. Az eltérések a vizsgált állomány, vizsgálati módszer eltérése miatt különbözőek, de egyértelműen azt mutatják, hogy a tulajdonság genetikailag meghatározott. Diszplázia szűrésekről nyilvános statisztikákat az amerikai Ortopedic Foundation for Animals honlapján (www.offa.org) találhatunk. Nagyon tanulságos a különböző fajták átlageredményeit tartalmazó táblázat. (1. táblázat) 2

3 1. táblázat: Fajtánkénti átlagos diszplázia eredmények Fajta Rangsor Egyedszám Excellent Diszpláziás Bulldog ,3 73,9 French Bulldog ,2 33,9 Newfoundland ,2 25,6 American Pit Bull Terrier ,0 22,4 Rottweiler ,9 20,5 Golden Retriever ,6 20,1 German Shepherd Dog ,5 19,0 Kuvasz ,6 18,6 Labrador Retriever ,9 12,2 Komondor ,9 12,1 Puli ,6 10,0 Akbash Dog ,7 10,0 Great Pyrenees ,8 9,1 Vizsla ,8 7,2 Dalmatian ,1 4,8 Belgian Tervuren ,8 3,6 Belgian Sheepdog ,0 2,8 Siberian Husky ,8 2,0 Whippet ,2 1,9 Italian Greyhound ,4 0,0 Forrás: Az eredeti táblázat 148 fajtát tartalmaz, melyből önkényesen válogattam. A válogatásnál a szélsőségeket, valamint a nagyobb vizsgálati számmal rendelkező, hazánkban is közismert fajtákat kívántam bemutatni a magyar fajták mellett. Ez a rövid összeállítás is mutatja, hogy a fajták között jelentős eltérések vannak, ami egyértelműen a tulajdonság öröklődő voltát mutatja. A diszplázia funkcionális jelentőségét mutatja, hogy a legjobb eredménnyel rendelkező fajták egyértelműen a mozgásra szelektált fajták közül kerülnek ki. Ahhoz azonban, hogy ilyen értékelés készülhessen valamennyi eredményt rögzíteni kell. A honlap az egyes fajták eredményének időbeli változásáról is tartalmaz információkat, melyet a kuvasz fajta esetében az 1. grafikon tartalmaz. 3

4 1. grafikon: Diszplázia eredmények trendje kuvasz fajtában Kuvasz diszplázia trend % excellent diszpláziás 0 80 előtt óta időszak Forrás: A grafikon egyértelműen mutatja a sikeres tenyésztői munkát a diszplázia háttérbe szorítása érdekében. Milyen módszerrel érhetünk el eredményt? A diszplázia háttérbe szorításához generációkon keresztül folytatott következetes tenyésztői munka szükséges. A korábban leírt additív öröklésmenet esetében akkor számíthatunk jó eredményre, ha az ősök között minél több jó eredményt találunk. A generációkon keresztül elért eredményt azonban nagymértékben vissza tudja vetni egy gyengébb szülő tenyésztésbe vonása. Ezért nagyon fontos, hogy csak ismert státuszú diszplázia szűrt kutyával tenyésszünk. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy csak a Mentes státuszú kutyákkal lehet tenyészteni, de azt mindenképpen, hogy a súlyosan diszpláziás egyedeket ki kell zárni a tenyésztésből, és a gyengébb státuszú, de még tenyészthető egyedeket lehetőség szerint mentes kutyával párosítsunk. A sok génes öröklésmenet miatt nem mehetünk biztosra a mentes egyedek párosításánál sem, csak azt mondhatjuk, hogy az ilyen párosításokból született utódoknak nagyobb valószínűséggel lesz jó eredménye. Annyira nem biztos a kiváló ősöktől származó utódok eredménye, hogy még az egy alomból született kölykök eredményei is jelentős eltérést mutathatnak, így nem szabad elfelejtenünk az erre a tulajdonságra való szelekciót sem! 4

5 Progresszív Retina Atrópia A Progresszív Retina Atrópia egy napjainkban előtérbe került szembetegség, amely a kutya megvakulását okozhatja. A betegség már régóta ismert, de csak 2005 óta van lehetőség a genetikai szűrésre. A betegséget egyetlen gén határozza meg, amely csak akkor okoz vakságot, ha mindkét szülőtől terhelt gént örökölt az utód. Az egészséges génekkel, vagy az egy terhelt génnel rendelkező egyedek tökéletesen tünetmentesek. Ez a tünetmentesség okozott problémát a mentesítésben mindaddig, amíg nem állt rendelkezésre a genetikai teszt. A ma rendelkezésre álló genetikai tesz alapján viszont hatékonyan mentesíthetjük kuvasz állományunkat a betegségtől. A mentesítést ugyanolyan elvek mentén végezhetjük, mint bármely egyéb tulajdonságban a nemesítést: valamely tulajdonságban gyenge egyedet az adott tulajdonságban kiváló egyeddel kell párosítani. A PRA esetében a táblázatban világosan hagyott párosítások gond nélkül végezhetőek, az utódok minden esetben egészségesek lesznek, genetikai státuszuktól függetlenül. A legvilágosabb szürkével jelölt párosítás amennyiben egyéb tulajdonságokban kiváló párosításnak tűnik még elfogadható, de lehetőség szerint kerülendő. A sötétebb szürkével jelölt párosítások kerülendőek, mert jelentős számú terhelt utódot eredményeznek, amelyek nagy valószínűséggel megvakulhatnak. Külön említést érdemel az ismeretlen PRA státuszú egyedek párosítása. Esetükben lelkiismeretesen csak a mentes státuszú kutyával való párosításuk javasolható, mert ebben az egyetlen esetben biztosítható, hogy valamennyi utóduk egészséges legyen. 2. grafikon: A PRA öröklődésmenete A különböző PRA státuszú szülők párosításából várható eredmények Szülő 1 PRA státusza Szülő 2 PRA státusza Mentes Hordozó Beteg Ismeretlen Mentes 100% Mentes 50% Mentes 100% Hordozó 100% Hordozó Hordozó 50% Mentes 25% Mentes 25% Terhelt Beteg 100% Hordozó 100% Terhelt 100% Terhelt?? Ismeretlen 100% Hordozó 100% Terhelt?? 100% Terhelt?? És végül álljon itt egy megfontolandó idézet a Sydney Egyetem honlapjáról a genetikai terheltségek kezeléséről: Felelős tenyésztők felkészültek az általuk tenyésztett fajta genetikai terheltségeiből, és törekszenek azok gyakoriságának csökkentésére a következő generációban

ANGOL ÉS AUSZTRÁL PÁSZTORKUTYA KLUB EGYESÜLET 2013 évi módosítás

ANGOL ÉS AUSZTRÁL PÁSZTORKUTYA KLUB EGYESÜLET 2013 évi módosítás 1 TENYÉSZTÉSI PROGRAM ANGOL ÉS AUSZTRÁL PÁSZTORKUTYA KLUB EGYESÜLET 2013 évi módosítás TENYÉSZTÉSI PROGRAM 2 1. Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület ( továbbiakban AAPKK). Székhelye: 2083 Solymár,

Részletesebben

Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján

Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján 2010 Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk kiskutyavásárlási szándékával. Kérem, hogy olvassa el, mielött kiskutyát vásárolna tőlünk. Mindig arra törekszünk,

Részletesebben

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár

2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a. Magyar Ír Farkasagár Egyesület. TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár A 2000. augusztus 24. napjától államilag elismert tenyésztő szervezet, a Magyar Ír Farkasagár Egyesület TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Ír farkasagár a 98/20134. (X.24.) VM rendeletben foglaltak szerint 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÁSRA? MIKOR KERESSÜK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÓT? DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK MAGZATI GENETIKAI VIZSGÁLATOK

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÁSRA? MIKOR KERESSÜK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÓT? DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK MAGZATI GENETIKAI VIZSGÁLATOK TARTALOM MI A GENETIKAI TANÁCSADÁS? KI MEHET GENETIKAI TANÁCSADÁSRA? MILYEN INDOKKAL KERESSÜK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÓT? A családban olyan betegség/rendellenesség fordult elő, ami feltehetően genetikai

Részletesebben

NYOMON A FALKA. Bloodhound hírlevél

NYOMON A FALKA. Bloodhound hírlevél NYOMON A FALKA Szólítsál gazdi, rád figyelek, de elég egy füttyöd, máris megyek! Bárhol is vagyok, futok hozzád, kedvedre tenni, nagy boldogság! Bloodhound hírlevél Kohut Katalin BevezetŐ Szervusztok!

Részletesebben

A megismerés első gondolatok

A megismerés első gondolatok A megismerésre képes rendszerek funkcionális követelményspecifikációja A tiszta megismerés kritikája - rendszerszervező szemmel - Limbay Róbert 2007. szeptember A megismerés első gondolatok Minden élő

Részletesebben

JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL

JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 MINTA...

Részletesebben

Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok

Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok Készítette: Monoki Nikolett Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak Közintézményi menedzsment

Részletesebben

OTDK dolgozat. Szikszai Laura Lotti 2013.

OTDK dolgozat. Szikszai Laura Lotti 2013. OTDK dolgozat Szikszai Laura Lotti BA 2013. A fogyasztói magatartás jellemzői a kutyatartásban The characteristic features of consumer behavior with regard to keep dogs Kézirat lezárása: 2012. november

Részletesebben

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Tartalom: 1. Fajtaleírás, standard 1. oldal 2. Tenyészcél 9. oldal 3. Minősítési rendszer 10. oldal 4. Tenyésztési szabályzat

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Az epilepszia és diagnosztikai lehetőségei kutyákban egy esettanulmányon keresztül

Az epilepszia és diagnosztikai lehetőségei kutyákban egy esettanulmányon keresztül KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR BAROMFI- ÉS TÁRSÁLLATTENYÉSZTÉSI TANSZÉK Az epilepszia és diagnosztikai lehetőségei kutyákban egy esettanulmányon keresztül Készítette: MÉSZÁROS ESZTER MÓNIKA III.

Részletesebben

Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 2008

Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 2008 Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 28 Talán joggal kérdezi az olvasó, hogy miért fontos az, milyenek a társas kapcsolataink. Talán mindenkinek

Részletesebben

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A matematika és a valóság viszonya. A véletlenszerűség és a legfontosabb hozzá kapcsolódó fogalmak magyarázata, a véletlenszerűség néhány alapvető tulajdonsága és törvényszerűsége. A véletlen

Részletesebben

Szakdolgozat 2003. Írta: Bajomi Bálint V. évf. biológus hallgató

Szakdolgozat 2003. Írta: Bajomi Bálint V. évf. biológus hallgató 1 Veszélyeztetett állatfajok visszatelepítésének eredményességét befolyásoló tényezők: a kékcsőrű réce és az eurázsiai hód magyarországi visszatelepítésének összehasonlító elemzése Szakdolgozat 2003 Írta:

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a Hungária Cane Corso Club Egyesület (rövidítve: HCCC) Székhelye: 2173 Kartal, Jókai u. 2/a A HCCC létrejöttének célja hogy összefogja és koordinálja az egyesülethez tartozó Cane Corso kutyafajta magyarországi

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS EXPANZIÓJA: PROBLÉMÁK ÉS PERSPEKTÍVÁK HALÁSZ GÁBOR. Írta

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS EXPANZIÓJA: PROBLÉMÁK ÉS PERSPEKTÍVÁK HALÁSZ GÁBOR. Írta A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS EXPANZIÓJA: PROBLÉMÁK ÉS PERSPEKTÍVÁK Írta HALÁSZ GÁBOR KIHÍVÁSOK: EXPANZIÓ, OKTATÁSI EGYENLŐTLENSÉG, ELKÜLÖNÍTÉS Halász Gábor főigazgató Országos Közoktatási Intézet 92 A középfokú

Részletesebben

Hagyományos haszonállataink az új évezredben Szakmai Konferencia Gödöllő, 2011.03.31. 04.01. Összefoglaló

Hagyományos haszonállataink az új évezredben Szakmai Konferencia Gödöllő, 2011.03.31. 04.01. Összefoglaló Hagyományos haszonállataink az új évezredben Szakmai Konferencia Gödöllő, 2011.03.31. 04.01. Összefoglaló I. A konferencia céljai Rendszeres párbeszéd kezdeményezése a tenyésztő egyesületek; az egyesületeken

Részletesebben

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT 8300 TAPOLCA, BARTÓK BÉLA U. 1.-3. Tel.: 06-87 510365 Fax:06-87 510366 Email: pritap@t-online.hu Honlap: www.pri.hu, www.pri.com Ügyvezető igazgató: Dr.Török Attila Hány

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

Miért betegebbek a szegény gyerekek?

Miért betegebbek a szegény gyerekek? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURAKÖZY BALÁZS Miért betegebbek a szegény gyerekek? Anne Case, Darren Lubotsky és Christina Paxson: Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. American

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

Az ember is az állatvilágba tartozik?

Az ember is az állatvilágba tartozik? Az ember is az állatvilágba tartozik? 200 éve született Darwin és 150 éve jelent meg A fajok eredete Charles Robert Darwin 200 éve, 1809. február 12-én született egy angliai kisvárosban. Orvosi egyetemre

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT LABRADOR RETRIEVER fajtára MAGYAR LABRADOR RETRIEVER EGYESÜLET 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A fajta leírása. 4 2. Tenyészcél 6 3. Tenyésztés módszere. 6 3.1. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél

Részletesebben

A németjuhász fajtajellegének leírásakor a megengedett színek jellemzésénél a következőket találjuk:

A németjuhász fajtajellegének leírásakor a megengedett színek jellemzésénél a következőket találjuk: AZ ORDAS NÉMETJUHÁSZ "MÚZEUMI DARAB"? Európa déli országaiban az ordas szín a németjuhásznál - különösen az "elit tenyésztés" kedvelői körében - nem örvend túl nagy népszerűségnek. Hogy ez miért van így,

Részletesebben

Egészségügyi genetikai tesztek

Egészségügyi genetikai tesztek Egészségügyi genetikai tesztek MILYEN ESETBEN INDOKOLT GENETIKAI TESZTET VÉGEZNI? SZAKSZERŰ GENETIKAI TANÁCSADÁS MIRE KERES VÁLASZT A GENETIKAI TESZT? AZ ÖN DÖNTÉSE Egészségügyi genetikai tesztek Mindannyian

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Tanács értékelése és javaslatai a természetvédelem helyzetével kapcsolatosan

Az Országos Környezetvédelmi Tanács értékelése és javaslatai a természetvédelem helyzetével kapcsolatosan Az Országos Környezetvédelmi Tanács értékelése és javaslatai a természetvédelem helyzetével kapcsolatosan Az Országos Környezetvédelmi Tanács nyomon követi a hazai természetvédelem előrehaladását, kihívásait,

Részletesebben

Növekedési folyamatok a társadalomban A közbeszéd dinamikai elemzése BÉLA-22

Növekedési folyamatok a társadalomban A közbeszéd dinamikai elemzése BÉLA-22 Növekedési folyamatok a társadalomban A közbeszéd dinamikai elemzése BÉLA-22 Absztrakt A társadalmi hálózatok és az azokon keresztül terjedő információ egyéni cselekvésre gyakorolt hatása napjainkban a

Részletesebben