EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság PE v01-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. 2005.07.25. PE 360.307v01-00"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Kulturális és Oktatási Bizottság PE v01-00 MÓDOSÍTÁSOK: Jelentéstervezet (PE v01-00) Doris Pack az Európai Parlament és a Tanács határozati javaslatáról, amely integrált cselekvési programot hoz létre az egész életen át tartó tanulás területén. Határozati javaslat (COM(2004)0474 C6-0095/ /0153(COD)) A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai Módosítás, előterjesztette: Christa Prets Módosítás: 20. 5a. preambulumbekezdés (új) (5a) Az Európai Parlament és a Tanács december 5-i ülésén elfogadott 2317/2003/EK határozat 1 létrehozta a felsőfokú oktatás minőségi színvonala emelésének és a kultúrák közötti megértés harmadik országokkal való együttműködés révén való előmozdításának programját (Erasmus Mundus) ( ). 1 HL L 345, , 1.o. Er. német AM\ doc PE v01-00

2 Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: 21. 5a. preambulumbekezdés (új) (5a) Az EU oktatási rendszerei közötti nagy teljesítménybeli egyenlőtlenségek, amint azt a évi PISA jelentés is mutatja, aggodalomra adnak okot. Nem szabad, hogy az EU figyelmen kívül hagyja a tagállamok oktatási rendszereinek teljesítménye közötti, jól dokumentált eltéréseket. Ennek káros hatása lehet az európai versenyképességre, és elmélyítheti az EU-n belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket. Módosítás, előterjesztette: Saďd El Khadraoui Módosítás: a. preambulumbekezdés (új) (11a) Az egész életen át tartó tanulás európai térsége című bizottsági közleményről szóló állásfoglalásában (P5_TA (2002)0403) az Európai Parlament üdvözli az Európai Beruházási Bank i2i kezdeményezését, amellyel kiterjeszti megbízását tanulmányi kölcsönök nyújtására az oktatási lehetőségek javítása céljából, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő az egész életen át tartó tanulás céljából nyújtott EBB kölcsönöket. Az egész életen át tartó tanulás európai térségének megvalósítása című bizottsági közleményről szóló európai parlamenti állásfoglalás (P5_TA (2002)0403). Er. holland PE v /42 AM\ doc

3 Módosítás: preambulumbekezdés (17) Ezért egy integrált programot kell létrehozni azzal a céllal, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődést mutató, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudás alapú társadalom fejlesztéséhez. (17) Ezért egy integrált programot kell létrehozni azzal a céllal, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődést mutató, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudás alapú társadalom fejlesztéséhez. Az egész életen át tartó tanulás egy olyan európai szintű politika része kell, hogy legyen, amely az egyenlőtlenségek megszüntetésére törekszik, megadóztatja a vagyont, megszilárdítja a szociális modellt és olyan intézkedéseket támogat, amelyek a teljes foglalkoztatás célkitűzését elérhetővé teszik. Önmagában az egész életen át tartó tanulás politikája nem elég a kinyilvánított célkitűzések elérése feltételeinek megteremtéséhez. Módosítás: preambulumbekezdés (20) Tekintettel a nemzetek közötti mobilitás személyekre és oktatási és képzési rendszerekre gyakorolt, bizonyítottan kedvező hatásaira, a mobilitás iránti, nem teljesített igény nagy arányára valamennyi ágazatban és a mobilitás fontosságára a lisszaboni cél összefüggésében, szükség van a nemzetek közötti mobilitásra jutó támogatás mennyiségének jelentős növelésére a négy ágazati programban. (20) Tekintettel a nemzetek közötti mobilitás személyekre és oktatási és képzési rendszerekre gyakorolt, bizonyítottan kedvező hatásaira, a mobilitás iránti, nem teljesített igény nagy arányára valamennyi ágazatban, szükség van a nemzetek közötti mobilitásra jutó támogatás mennyiségének jelentős növelésére a négy ágazati programban. AM\ doc 3/42 PE v01-00

4 A lisszaboni folyamat azt a célt tűzi maga elé, hogy teljes mértékben a liberális modellt támogatja, egyoldalúan az EU fokozott versenyképességére és a foglalkoztatási piac deregulációjára összpontosítva. Ezek a célkitűzések nem járulnak hozzá az európai polgárok oktatásához és képzéséhez. Módosítás, előterjesztette: Saďd El Khadraoui Módosítás: preambulumbekezdés (20) Tekintettel a nemzetek közötti mobilitás személyekre és oktatási és képzési rendszerekre gyakorolt, bizonyítottan kedvező hatásaira, a mobilitás iránti, nem teljesített igény nagy arányára valamennyi ágazatban és a mobilitás fontosságára a lisszaboni cél összefüggésében, szükség van a nemzetek közötti mobilitásra jutó támogatás mennyiségének jelentős növelésére a négy ágazati programban. (20) Tekintettel a nemzetek közötti mobilitás személyekre és oktatási és képzési rendszerekre gyakorolt, bizonyítottan kedvező hatásaira, a mobilitás iránti, nem teljesített igény nagy arányára valamennyi ágazatban és a mobilitás fontosságára a lisszaboni cél összefüggésében, szükség van a nemzetek közötti mobilitásra jutó támogatás mennyiségének jelentős növelésére a négy ágazati programban. Ezzel összefüggésben meg kell vizsgálni a rugalmas diákfinanszírozás lehetőségét is, amint azt a júniusi GAERI megvalósíthatósági tanulmány javasolja. Er. holland Meg kell vizsgálni, hogyan lehet a meglévő támogatásokat egy tanulmányi kölcsönökből álló szociális rendszerrel kiegészíteni, lehetőleg az Európai Beruházási Bank Humántőke Osztálya által szervezett kísérleti projektek mentén. A kölcsönlehetőségek hatékonyságát a 2000 júniusában a Bizottság Oktatási Főigazgatósága megbízásából a GAERI (a Socrates program lebonyolításáért felelős portugál nemzeti hatóság) által elkészített megvalósíthatósági tanulmány fényében is fel lehet mérni. Módosítás, előterjesztette: Doris Pack Módosítás: a. preambulumbekezdés (új) (20a) Több rendelkezést kell hozni azon PE v /42 AM\ doc

5 középiskolai tanulók és felnőttképzésben résztvevők mobilitási igényeinek kielégítésére, akikre mindezideig nem terjedtek ki a közösségi programok, úgy, hogy új típusú mobilitási lépéseket vezetünk be a Comenius és a Grundtvig alprogramokba. Teljesebb mértékben ki kell aknázni a szomszédos régiókban található iskolák közötti hosszú távú együttműködés fejlesztése céljából az egyes tanárok mobilitása által kínált lehetőségeket is. Az integrált program futamideje alatt a Comenius alprogramnak megközelítőleg középiskolai diák egyéni mobilitását kell célul kitűznie; ezenkívül körülbelül tanárnak, különösen a szomszédos régiókban található iskolák közötti egyéni mobilitásban való részvételét. Módosítás, előterjesztette: Doris Pack Módosítás: b. preambulumbekezdés (új) (20b) A kis- és középvállalkozások fontos szerepet játszanak az európai gazdaságban. Mindeddig azonban korlátozott volt ezeknek a vállalkozásoknak a részvétele a Leonardo programban. Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy vonzóbbak legyenek számukra a közösségi cselekvési programok, különösen úgy, hogy a szakmunkástanulók részére több mobilitási lehetőséget biztosítunk. Az Erasmus keretében létezőkhöz hasonló, megfelelő lehetőségeket kell teremteni ezen mobilitás eredményeinek elismerése céljából. AM\ doc 5/42 PE v01-00

6 Módosítás, előterjesztette: Christa Prets Módosítás: a. preambulumbekezdés (új) (20a) Az egész Európára kiterjedő fokozott mobilitásnak korántsem a minőség aláásásával, hanem ellenkezőleg, állandó, magasabb színvonallal kell együttjárnia. Er. német Módosítás, előterjesztette: Christa Prets Módosítás: b. preambulumbekezdés (új) (20b) Ha az egyetemi oktatás minőségének javítására és a harmadik országokkal való együttműködés révén az interkulturális megértés előmozdítására irányuló (Erasmus Mundus) ( ) programot új elemként beépítjük az integrált programba, annak megfelelően fel kell emelni a teljes költségvetést. Er. német Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges Módosítás: preambulumbekezdés (22) Annak érdekében, hogy megfeleljenek az európai integrációs folyamatra és annak fejlesztésére vonatkozó tudás és párbeszéd iránti igénynek, fontos a kiválóság ösztönzése az e téren folyó tanításban, kutatásban és kritikában az európai integrációs folyamat tanulmányozására szakosodó felsőoktatási intézmények, az oktatással és képzéssel foglalkozó európai szövetségek és a Jean Monnet cselekvési (22) Annak érdekében, hogy megfeleljenek az európai integrációs folyamatra és annak fejlesztésére vonatkozó tudás és párbeszéd iránti igénynek, fontos a kiválóság ösztönzése az e téren folyó tanításban, kutatásban és kritikában az európai integrációs folyamat tanulmányozására és az emberi jogokra szakosodó felsőoktatási intézmények, az oktatással és képzéssel foglalkozó európai szövetségek és a Jean Monnet cselekvési program támogatása PE v /42 AM\ doc

7 program támogatása által. által. Er. francia A szolidaritáson alapuló szociális Európa kialakításához elengedhetetlenek az emberi jogok és a demokratizálás szélesebb körű és jobb megértését célzó intézkedések, ezeket be kell építeni az egész életen át tartó tanulás cselekvési programjába. Módosítás: preambulumbekezdés (24) A Szerződés 3. cikkében előírtak szerint a Közösségnek valamennyi tevékenységében meg kell szüntetnie a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségeket, és elő kell segítenie az egyenjogúságot. (24) A Szerződés 3. cikkében előírtak szerint a Közösségnek valamennyi tevékenységében meg kell szüntetnie a férfiak és nők közötti társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, és elő kell segítenie az egyenjogúságot. Az egyenlőség fogalmának pontosabb meghatározása. Módosítás, előterjesztette: Helga Trüpel Módosítás: preambulumbekezdés (25) A Szerződés 151. cikke alapján a Közösségnek a Szerződés más rendelkezései szerinti cselekvéseiben figyelembe kell vennie a kulturális szempontokat, különösen a kultúrák sokszínűségének tiszteletben tartása és támogatása céljából. (25) A Szerződés 151. cikke alapján a Közösségnek a Szerződés más rendelkezései szerinti cselekvéseiben figyelembe kell vennie a kulturális szempontokat, különösen a kultúrák sokszínűségének tiszteletben tartása és támogatása céljából. Különös figyelmet kell szentelni a kultúra és más olyan területek, mint az oktatás közötti együttműködésnek. Ösztönözni kell az interkulturális párbeszédet is. AM\ doc 7/42 PE v01-00

8 A kultúra keresztirányú kérdés, és az interkulturális párbeszédnek a program elválaszthatatlan részét kell képeznie. Ennek ki kell terjednie az oktatást és a kultúrát érintő, átjárást biztosító projektekre is. Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: cikk, 3. bekezdés, (a) pont (a) hozzájárulni az egész életen át tartó minőségi tanulás fejlesztéséhez, és támogatni az innovációt és egy európai dimenziót e terület rendszereiben és gyakorlataiban; (a) hozzájárulni az egész életen át tartó minőségi tanulás fejlesztéséhez, valamint a tagállamok oktatási rendszereinek egymáshoz közelítéséhez a jobb teljesítmény elérése érdekében, és támogatni az innovációt és egy európai dimenziót e terület rendszereiben és gyakorlataiban; Lásd az 1. módosítás indokolását. Módosítás: cikk, 3. bekezdés, (a) pont (a) hozzájárulni az egész életen át tartó minőségi tanulás fejlesztéséhez, és támogatni az innovációt és egy európai dimenziót e terület rendszereiben és gyakorlataiban; (a) hozzájárulni az egész életen át tartó minőségi tanulás fejlesztéséhez, és támogatni az innovációt és egy európai dimenziót e terület rendszereiben és gyakorlataiban, megjegyezve, hogy az egész életen át tartó tanulási kezdeményezések nem helyettesíthetik a közoktatási szektor fejlesztését; A közoktatás az egyes tagállamok állampolgárainak alapjoga, és semmilyen körülmények PE v /42 AM\ doc

9 között nem szabad megengedni, hogy hátrányt szenvedjen vagy olyan programokkal pótolják, amelyek egy, elsősorban tanfolyamokon alapuló oktatási rendszer bevezetésére törekednek, és amelyek végső célja a rugalmas foglalkoztatási formák és a munkavállalók alkalmazkodó képességének elérése az ezen a területen tapasztalható mai követelményekhez. Módosítás, előterjesztette: Helga Trüpel Módosítás: cikk, 3. bekezdés, (c) pont (c) megerősíteni az egész életen át tartó tanulás hozzájárulását az egyéni kiteljesedéshez, a társadalmi kohézióhoz, az aktív állampolgársághoz és a nemek egyenjogúságához, valamint a speciális szükségletekkel rendelkező személyek részvételét; (c) megerősíteni az egész életen át tartó tanulás hozzájárulását az egyéni kiteljesedéshez, a társadalmi kohézióhoz, az aktív állampolgársághoz, az interkulturális párbeszédhez és a nemek egyenjogúságához, valamint a speciális szükségletekkel rendelkező személyek részvételét; Az integrált program célkitűzéseinek szerves része kell, hogy legyen az interkulturális párbeszéd. Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner Módosítás: cikk, 3. bekezdés, (e) pont (e) hozzájárulni valamennyi korosztály fokozott részvételéhez az egész életen át tartó tanulásban; (e) tekintet nélkül a szociális és tanulmányi háttérre hozzájárulni valamennyi korosztály fokozott részvételéhez az egész életen át tartó tanulásban; Az egész életen át tartó tanulás lehetőségének minden résztvevő számára rendelkezésre kell állnia. AM\ doc 9/42 PE v01-00

10 Módosítás, előterjesztette: Ljudmila Novak Módosítás: cikk, 3. bekezdés, (ia) pont (új) (ia) támogatni a megkülönböztetésmentesség és az emberi jogok elvét a program minden tevékenysége révén. Módosítás: cikk, 3. bekezdés, (d) pont (d) segíteni a kreativitás, versenyképesség, foglalkoztathatóság, illetve a vállalkozói szellem növekedésének támogatását; Törölve Az oktatás és az egész életen át tartó tanulás összeegyeztethetetlen az olyan célkitűzésekkel, mint versenyképesség és foglalkoztathatóság. Módosítás, előterjesztette: Michl Ebner Módosítás: cikk, 3. bekezdés, (f) pont (f) támogatni a nyelvtanulást és a nyelvi sokszínűséget; (f) támogatni a nyelvtanulást és a nyelvi sokszínűséget, felölelve a hivatalos európai nyelveket, valamint az egyes tagállamok alkotmányaiban rögzített regionális és kisebbségi nyelveket; Er. német A évi jelentés értelmében, amely ajánlásokat tartalmaz a Bizottság felé az európai regionális és kevésbé használt nyelvekre az EU-ban élő kisebbségek nyelveire PE v /42 AM\ doc

11 vonatkozóan a bővítés és a kulturális sokszínűség összefüggésében, a nyelvtanulásnak és a nyelvi sokszínűségnek nemcsak az Európai Unió hivatalos nyelveire kell kiterjednie, hanem a regionális és a kisebbségi nyelvekre is. Általában ez a meghatározás alkalmazandó a nyelvi sokszínűségre történő utaláskor. Módosítás, előterjesztette: Bernat Joan i Marí Módosítás: cikk, 3. bekezdés, (f) pont (f) támogatni a nyelvtanulást és a nyelvi sokszínűséget; (f) támogatni a nyelvtanulást és a nyelvi sokszínűséget, amelybe a regionális és a kisebbségi nyelvek is beleértendők; Ez hatékonyabban hozzájárul az anyanyelv és két másik nyelv, valamint a szomszédos országok nyelvének is a megtanulásához. Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner Módosítás: cikk, 1. bekezdés, (b) pont (b) az Erasmus program, amely a tanulmányok vagy a képesítés megszerzésének hosszától függetlenül, és a doktori tanulmányokat is beleértve a hivatalos felsőoktatásban és a felnőtt szakoktatásban és -képzésben részt vevők tanulási és tanítási igényeire, valamint az ilyen oktatást és képzést nyújtó intézményekre és szervezetekre irányul; (b) az Erasmus program, amely a tanulmányok vagy a képesítés megszerzésének hosszától függetlenül, és a doktori tanulmányokat is beleértve a hivatalos felsőoktatásban és a felnőtt szakoktatásban és -képzésben részt vevők tanulási és tanítási igényeire, beleértve a kisebbségi nyelvek tanulását, valamint az ilyen oktatást és képzést nyújtó intézményekre és szervezetekre irányul; Támogatni kell a kulturális sokszínűséget. AM\ doc 11/42 PE v01-00

12 Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: cikk, 1. bekezdés, (c) pont (c) a Leonardo da Vinci program, amely a szakoktatásban és -képzésben beleértve a szakmai alap- és továbbképzést, a felnőtt magasabb szintű szakmai oktatáson és szakképzésen kívül részt vevők tanulási és tanítási igényeire, valamint az ilyen oktatást és képzést nyújtó vagy támogató intézményekre és szervezetekre irányul; (c) a Leonardo da Vinci program, amely a szakoktatásban és -képzésben beleértve elsődlegesen a szakmai alap- és továbbképzést, de a magasabb szintű felnőtt szakmai oktatást és szakképzést is részt vevők tanulási és tanítási igényeire, valamint az ilyen oktatást és képzést nyújtó vagy támogató intézményekre és szervezetekre irányul; A felsőfokú szakoktatást nem szabad kizárni a Leonardo da Vinci program alkalmazási köréből, mert a szakoktatás fejlesztésére irányuló munka a felsőfokú szakoktatás szintjén is folyik. Sőt a szakoktató és szakképző intézményekben tanítók oktatását és képzését végző intézmények gyakran felsőoktatási szinten működnek. Ezeket a felsőoktatási intézményeket nem szabad kizárni a Leonardo da Vinci program fejlesztési projektjeiből. Módosítás, előterjesztette: Michl Ebner Módosítás: cikk, 2. bekezdés, (b) pont (b) a nyelvtanulás támogatása; (b) a nyelvtanulás támogatása, amely kiterjed a hivatalos európai nyelvekre, valamint a tagállamok alkotmányaiban rögzített regionális és kisebbségi nyelvekre; Er. német A évi jelentés értelmében, amely ajánlásokat tartalmaz a Bizottság felé az európai regionális és kevésbé használt nyelvekre az EU-ban élő kisebbségek nyelveire vonatkozóan a bővítés és a kulturális sokszínűség összefüggésében, a nyelvtanulásnak nemcsak az Európai Unió hivatalos nyelveire kell kiterjednie, hanem a regionális és a kisebbségi nyelvekre is. PE v /42 AM\ doc

13 Módosítás, előterjesztette: Bernat Joan i Marí Módosítás: cikk, 2. bekezdés, (b) pont (b) a nyelvtanulás támogatása; (b) a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség támogatása; a regionális és a kisebbségi nyelvekre is kiterjedően; Ez hatékonyabban hozzájárul az anyanyelv és két másik nyelv, valamint a szomszédos országok nyelvének is a megtanulásához. Módosítás: cikk, 3. bekezdés, (b) pont (b) az európai integrációval kapcsolatos témákra szakosodott intézményeknek nyújtott működési támogatás; (b) az európai integrációval kapcsolatos témákra szakosodott intézményeknek nyújtott működési támogatás és az Európai Unió politikája szociális vonatkozásának erősítése; A szociális vonatkozásnak az EU-integráció alapvető elemének kell lennie. Módosítás, előterjesztette: Bernat Joan i Marí Módosítás: cikk, (4) bekezdés, (a) (i) pont (i) az európai kulturális sokszínűség és az ebben rejlő érték megértésének fejlesztése a fiatalok és az oktatási személyzet körében; (i) az európai kulturális és nyelvi sokszínűség és az ezekben rejlő érték megértésének előmozdítása a fiatalok és az oktatási személyzet körében; AM\ doc 13/42 PE v01-00

14 Ez hatékonyabban hozzájárul az anyanyelv és két másik nyelv, valamint a szomszédos országok nyelvének is a megtanulásához. Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner Módosítás: cikk, 4. bekezdés, (b) (i) pont (i) az európai felsőoktatási térség megvalósításának támogatása; (i) az európai felsőoktatási térség megvalósításának és az európai azonosságtudat kialakításának támogatása; Támogatni kell az európai állampolgárságot. Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner Módosítás: cikk, 4. bekezdés, (c) pont (c) a Leonardo da Vinci program: a munkaerő-piaci változásokhoz és a szükséges szakképzettség fejlődéséhez való igazodás elősegítése; (c) a Leonardo da Vinci program: (i) a munkaerő-piaci változásokhoz és a szükséges szakképzettség kialakulásához való alkalmazkodás elősegítése; (ii) a dolgozó diákok mobilitásának elősegítése; Sok diák ki van zárva ebből a programból gazdasági függősége miatt. PE v /42 AM\ doc

15 Módosítás, előterjesztette: Bernat Joan i Marí Módosítás: cikk, 4. bekezdés, (d) (ii a) pont (új) (ii a) a felnőttek számára a valamennyi európai nyelv tanulásához való hozzáférés segítése; Ez hatékonyabban hozzájárul az anyanyelv és két másik nyelv, valamint a szomszédos országok nyelvének is a megtanulásához. Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges Módosítás: cikk, 4. bekezdés, (f) (ii) pont (ii) támogatás az európai integrációval kapcsolatos témákkal és az oktatás és képzés európai szemléletével foglalkozó intézmények és szövetségek megfelelő skálájának fennállásához. (ii) támogatás az európai integrációval kapcsolatos témákkal, az oktatás és képzés európai szemléletével és az emberi jogokkal, valamint a demokráciával foglalkozó intézmények és szövetségek megfelelő skálájának fennállásához. Er. francia A szolidaritáson alapuló szociális Európa kialakításához elengedhetetlenek az emberi jogok és a demokratizálás szélesebb körű és jobb megértését célzó intézkedések, ezeket be kell építeni az egész életen át tartó tanulás cselekvési programjába. Módosítás: 51. 3a. cikk (új) 3a. Minden, a programban résztvevő oktatási vagy más intézmény, a társaságokat és szervezeteket is beleértve, a AM\ doc 15/42 PE v01-00

16 tagállamok törvényeivel összhangban működik. A módosítás a csalások leküzdésére törekszik a 11. cikk rendelkezéseivel összhangban. Módosítás: cikk, bevezetés Az integrált program különösen a következőket célozza meg: Az alábbiakban említettek és a tagállamok törvényhozásával összhangban működők kerülhetnek be az integrált programba: A módosítás a csalások leküzdésére törekszik a 11. cikk rendelkezéseivel összhangban. Módosítás: cikk, (f) bekezdés (f) a vállalkozások, szociális partnerek és azok szervezetei minden szinten, beleértve a kereskedelmi és ipari szervezeteket és kamarákat; Törölve A vállalkozásokat nem kell bevenni azok közé a szervezetek közé, amelyek közvetlenül részt vesznek az oktatási és az egész életen át tartó tanulási programokban, mivel ez aláásná az oktatási színvonalat. A vállalkozások megpróbálják majd diktálni az oktatási színvonalat és irányt, saját igényeikkel összhangban, annak megfelelően támogatva vagy felszámolva a programokat. PE v /42 AM\ doc

17 Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner és Guy Bono Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (a) pont (a) az egész életen át tartó tanulásban részt vevők mobilitása Európában; (a) az egész életen át tartó tanulásban részt vevők mobilitása Európában, beleértve azokat a kezdeményezéseket és intézkedéseket, amelyek ösztönzik az érintettek mobilitását, a Leonardo da Vinci program részeként Erasmus típusú gyakornoki lehetőségek kialakítása érdekében; Er. francia Jelenleg, a Leonardo da Vinci program lehetővé teszi a mobilitással kapcsolatos kiadások (utazás, szállás és egyéb) fedezését és bizonyos további segítség nyújtását. A mobilitás mennyiségi és minőségi szempontú, európai szintű előmozdításához különösen a gyakornokok számára alapvetően fontos, hogy a Leonardo da Vinci program ösztönözze minden a kihelyezési programokban résztvevő hozzájárulását (társaságok, képző intézmények, összekötő szervek...). A tagállamok csak akkor lesznek képesek az európai parlamenti kísérleti projekt keretében jelenleg megkísérelt Erasmus típusú gyakornoki lehetőségeket biztosítani, ha szilárd alapot lehet teremteni a mobilitás számára. Módosítás, előterjesztette: Christa Prets Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (a) pont (a) az egész életen át tartó tanulásban részt vevők mobilitása Európában; (a) az egész életen át tartó tanulásban részt vevők mobilitása Európában, beleértve a mobilitás érdekében adott juttatásokat és a felsőbb oktatási intézmények felé irányuló mobilitás megszervezéséhez nyújtott juttatásokat, a mobilitás támogatóit és azokat a gazdasági egységeket, amelyek küldenek és/vagy fogadnak személyeket (például a magasszintű mobilitáshoz AM\ doc 17/42 PE v01-00

18 szükséges projektek és rendelkezések szervezése és lebonyolítása); Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (a) pont (a) az egész életen át tartó tanulásban részt vevők mobilitása Európában; (a) az egész életen át tartó tanulásban részt vevők mobilitása Európában, beleértve azokat a kezdeményezéseket és intézkedéseket, amelyek ösztönzik az érintettek mobilitását, a Leonardo da Vinci program részeként Erasmus típusú gyakornoki lehetőségek kialakítása érdekében; Er. francia Jelenleg, a Leonardo da Vinci program lehetővé teszi a mobilitással kapcsolatos kiadások (utazás, szállás és egyéb) fedezését és bizonyos további segítség nyújtását. Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (c) pont (c) a nemzeti oktatási és képzési rendszerek fejlesztésére tervezett többoldalú projektek; (c) a nemzeti oktatási és képzési rendszerek fejlesztésére és minőségének javítására tervezett többoldalú projektek; Lásd az 7. módosítást. Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (f) pont PE v /42 AM\ doc

19 (f) politikák és rendszerek megfigyelése és elemzése az egész életen át tartó tanulás területén, referenciaanyagok létrehozása, beleértve a felméréseket, statisztikát, elemzéseket és mutatókat, a képesítések és a korábbi tanulás átláthatóságának és elismerésének támogatására irányuló cselekvés, valamint a minőségbiztosítás terén történő együttműködésre irányuló cselekvés; (f) politikák és rendszerek megfigyelése és elemzése az egész életen át tartó tanulás területén, referenciaanyagok létrehozása, beleértve a felméréseket, statisztikát, elemzéseket és mutatókat, a képesítések és a korábbi tanulás átláthatóságának és elismerésének támogatására irányuló cselekvés, a minőségbiztosítás terén történő együttműködésre irányuló cselekvés, valamint kísérleti projektek támogatása a tanulók Európán belüli foglalkoztathatósága növelését célzó, újító megközelítések kialakítása érdekében; A kísérleti projektek új utakat nyithatnak meg a foglalkoztathatóság növelése előtt. Módosítás, előterjesztette: Ljudmila Novak Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (f) pont (f) politikák és rendszerek megfigyelése és elemzése az egész életen át tartó tanulás területén, referenciaanyagok létrehozása, beleértve a felméréseket, statisztikát, elemzéseket és mutatókat, a képesítések és a korábbi tanulás átláthatóságának és elismerésének támogatására irányuló cselekvés, valamint a minőségbiztosítás terén történő együttműködésre irányuló cselekvés; (f) politikák és rendszerek megfigyelése és elemzése az egész életen át tartó tanulás területén, a szakmai alapképzés, beleértve a tanulóidő terén, referenciaanyagok létrehozása, beleértve a felméréseket, statisztikát, elemzéseket és mutatókat, a képesítések és a korábbi tanulás átláthatóságának és elismerésének támogatására irányuló cselekvés, valamint a minőségbiztosítás terén történő együttműködésre irányuló cselekvés; Módosítás, előterjesztette: Helga Trüpel Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (ea) pont (új) (ea) az egyoldalú, nemzeti kétoldalú és többoldalú multidiszciplináris projektek AM\ doc 19/42 PE v01-00

20 és/vagy partnerségek a 13. cikkel összhangban; Nagyon fontos, hogy a program támogassa az olyan keresztirányú projekteket is, amelyek érintik például az oktatást és a kultúrát. Módosítás: cikk, (4) bekezdés 4. Az ebben a cikkben említett cselekvések végrehajthatók ajánlatkérés, ajánlati felhívás révén, illetve közvetlenül a Bizottság által. 4. Az ebben a cikkben említett cselekvések végrehajthatók ajánlatkérés, ajánlati felhívás révén, illetve közvetlenül a Bizottság, valamint az egyes tagállamok nemzeti szervezetei és érintett minisztériumai által. A cél az átláthatóság és a decentralizáció elérése. Módosítás: cikk, (2) bekezdés, bevezetés 2. A tagállamok 2. A tagállamok, az egyes tagállamok jogrendszerével összhangban A módosítás a csalások leküzdésére törekszik a 11. cikk rendelkezéseivel összhangban. PE v /42 AM\ doc

21 Módosítás, előterjesztette: Bernat Joan i Marí Módosítás: cikk, (a) pont (a) az Európán belüli kulturális sokszínűség és multikulturalitás, valamint a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harc fontossága felismerésének ösztönzése; (a) az Európán belüli kulturális és nyelvi sokszínűség és multikulturalitás, valamint a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harc fontossága felismerésének ösztönzése; A nyelvi sokszínűség is része kell, hogy legyen a program horizontális kérdéskörének. Ez hatékonyabban hozzájárul az anyanyelv és két másik nyelv, valamint a szomszédos országok nyelvének is a megtanulásához. Módosítás: cikk, (c) pont (c) a fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fontossága felismerésének ösztönzése; Törölve Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner Módosítás: cikk, (c) pont (c) a fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fontossága felismerésének ösztönzése; (c) a fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fontossága felismerésének ösztönzése; tekintet nélkül a résztvevők társadalmi vagy pénzügyi hátterére; Az egész életen át tartó tanulás nem szabad, hogy egy kivételezett embercsoportra korlátozódjon. AM\ doc 21/42 PE v01-00

22 Módosítás, előterjesztette: Bernat Joan i Marí Módosítás: cikk, (d) pont (d) a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és hozzájárulás a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés minden formája elleni harchoz. (d) a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és hozzájárulás a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron, nyelven vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés minden formája elleni harchoz. A nyelven alapuló megkülönböztetés igenis létezik, ezért be kell venni a leküzdendő megkülönböztetések közé. Módosítás, előterjesztette: Helga Trüpel Módosítás: cikk, (1) bekezdés 1. Az integrált program végrehajtására szolgáló pénzügyi keretet millió EUR-ban határozzák meg. Az ebből az összegből a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci és Grundtvig programra lekötendő összeg nem lehet kevesebb a melléklet B.8. pontjában meghatározottnál. Az említett összegeket a Bizottság a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárásoknak megfelelően módosíthatja. 1. Az integrált program végrehajtására szolgáló pénzügyi keretet millió EUR-ban határozzuk meg. Az ebből az összegből a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci és Grundtvig programra lekötendő összeg nem lehet kevesebb a melléklet B.8. pontjában meghatározottnál. Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük minden diák számára, hogy tanulmányai során legalább egyszer külföldre utazzon, valamint hogy megfelelő költségvetés álljon a program más részei (Leonardo, Gruntvig, stb.) számára rendelkezésre, ez a minimálisan adandó összeg. PE v /42 AM\ doc

23 Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: cikk, (-a) pont (új) (-a) a tagállamok oktatási rendszereinek a magasabb szintű teljesítmény irányába való konvergenciájának előmozdítása, különösen a bevált gyakorlatok kölcsönös cseréje és terjesztése révén; Európa versenyképessége növelésének kulcskérdése az alap- és a másodfokú oktatás, valamint a társadalmi kohézió javítása. A szubszidiaritás elvét figyelembe véve a Comenius programnak fontos szerepet kell játszania az EU-ban az oktatás javításának előmozdításában és az oktatási rendszerek teljesítményében mutatkozó jelenlegi eltérések kezelésében. Módosítás, előterjesztette: Bernat Joan i Marí Módosítás: cikk, (c) pont (c) egy második idegen nyelv tanulásának ösztönzése; (c) a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség ösztönzése, a regionális és a kisebbségi nyelvek tanulását is beleértve; Ez hatékonyabban hozzájárul az anyanyelv és két másik nyelv, valamint a szomszédos országok nyelvének is a megtanulásához. Módosítás, előterjesztette: Christa Prets Módosítás: cikk, (c) pont (c) egy második idegen nyelv tanulásának ösztönzése; (c) az idegen nyelvek, azaz egy második vagy egy további idegen nyelv tanulásának ösztönzése; Er. német AM\ doc 23/42 PE v01-00

24 Módosítás, előterjesztette: Ljudmila Novak Módosítás: cikk, (c) pont (c) egy második idegen nyelv tanulásának ösztönzése; (c) egy második beszélt idegen nyelv vagy jelnyelv tanulásának ösztönzése; Módosítás: cikk, (ea) pont (új) (ea) pénzbeli és oktatási segítség nyújtása a kevésbé tehetős tanulók és családjaik számára A kevésbé tehetős tanulókat semmilyen körülmények között nem szabad kizárni az ilyen programokból, különösen azt a korosztályt nem, amelyre a Comenius program irányul. Ezzel szemben, külön hangsúlyt kell helyezni az alacsonyabb jövedelmű rétegekből származó tanulók oktatási lehetőségeire. Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: cikk, (c) pont (c) egy második idegen nyelv tanulásának ösztönzése; (c) legalább két idegen nyelv tanulásának ösztönzése, az Európai Tanács barcelonai ülésén elfogadott célkitűzéssel összhangban (anyanyelv plusz kettő); PE v /42 AM\ doc

25 Lásd a bizottsági javaslat (10) preambulumbekezdését! A Comenius program operatív célkitűzései közül az egyik legfontosabbként kell kiemelni legalább két idegen nyelv megtanulását. A lisszaboni stratégia összefüggésében is nagyon fontos szempont a mobilitás és a jobban alkalmazkodó munkaerő előmozdítása. Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (c) pont (c) az 5. cikk (1) bekezdésének (e) pontjában említett többoldalú együttműködési projektek. Ezek a következőkre irányuló projekteket tartalmazhatnak: (i) új tanítási módszerek vagy tananyagok kidolgozása, népszerűsítése és terjesztése; (ii) tapasztalatszerzés és -csere a Comenius programban érintett tanulók igényeihez igazított tájékoztató vagy tanácsadó rendszerekről; (iii) új tanárképzési kurzusok vagy kurzustartalmak kidolgozása, népszerűsítése és terjesztése; (c) az 5. cikk (1) bekezdésének (c) pontjában említett többoldalú projektek. A projekteknek és az alkalmazási módszereknek hasonlóaknak kell lenniük mind a négy ágazatot érintő programon belül, hogy növekedjék az ágazati programok közötti programegység. Kerülni kell a szükségtelen eltéréseket a ágazati programok alkalmazási módszerei között. Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (i) pont (i) új tanítási módszerek vagy tananyagok kidolgozása, népszerűsítése és terjesztése; (i) a legjobb oktatási gyakorlat beleértve a tanítási módszereket vagy tananyagokat kidolgozása, népszerűsítése és terjesztése; AM\ doc 25/42 PE v01-00

26 A projekteknek a legjobb oktatási gyakorlat vagy az új tanítási módszerek terjesztésére is kell irányulniuk. Módosítás: cikk, (e) pont (e) vállalkozások, szociális partnerek és a hivatás más képviselői; Törölve A vállalkozásokat nem kell bevenni azok közé a szervezetek közé, amelyek közvetlenül részt vesznek az egész életen át tartó tanulás oktatási programjaiban, mivel ez aláásná az oktatási színvonalat. A társaságok megpróbálják majd diktálni ezt az oktatási színvonalat és irányt saját igényeikkel összhangban, ezeknek megfelelően támogatva vagy felszámolva a programokat. Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner Módosítás: cikk, (da) pont (új) (da) a hátrányos helyzetű diákok részvételének növelése. Az legyen a célkitűzés, hogy szociális vagy anyagi háttere miatt egyetlen lehetséges résztvevőt se zárjanak ki a programból. PE v /42 AM\ doc

27 Módosítás: cikk, (da) pont (új) (da) a felsőoktatási intézmények segítése a közoktatási szektor megerősítése céljából A magas minőségi színvonalú közoktatás a demokratikus és jóindulatú állam kialakulásának egyik szegletköve. Nem szabad megengedni, hogy az EU oktatási programjai az egyetemi tanulmányokat megfelelően fogalmazva korlátozott időtartamú tanfolyamokra cseréljék fel. Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: cikk, 1. bekezdés, (b) pont (b) az 5. cikk (1) bekezdésének (e) pontjában említett közös projektek, amelyek többek között a specifikus és az operatív célkitűzésekben említett területeken folytatott innovációra és kísérletezésre összpontosítanak; (b) az 5. cikk (1) bekezdésének (c) pontjában említett többoldalú projektek; Lásd az 7. módosítást. Módosítás: cikk, (2) bekezdés, (ca) pont (új) (ca) az alacsonyabb jövedelmi kategóriákba tartozó diákok, akiknek a program pénzügyi segítségére van szükségük tanulmányaik befejezéséhez; AM\ doc 27/42 PE v01-00

28 A kevésbé tehetős diákokat semmilyen körülmények között nem szabad kizárni ezekből a programokból. Ezzel szemben külön súlyt kell fektetni az alacsonyabb jövedelmű rétegekből származó tanulók oktatási lehetőségeire annak érdekében, hogy el lehessen érni az egyenlő lehetőségek biztosítására vonatkozó kifejezett bizottsági célkitűzést. Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: cikk, (b) pont (b) a szakmai továbbképzésben és oktatásban részt vevő tanulók (ISCED 4. szint); (b) a szakmai továbbképzésben és oktatásban részt vevők (ISCED 4. szint), valamint a felsőoktatási intézményekben tanulók; Lásd a 3. módosítást. Módosítás, előterjesztette: Christa Prets Módosítás: cikk, (a) pont (a) a szakmai alapoktatásban és -képzésben részt vevő személyek mobilitásának mennyiségi fokozása és minőségi javítása Európa szerte, azzal a céllal, hogy a vállalati kihelyezések száma az integrált program végére legalább az évi t elérje; (a) a szakmai alapoktatásban (például a kombinált szakmai alapoktatás szabályai, beleértve a 3. cikk (8) bekezdése szerinti képzést is) és továbbképzésben részt vevő személyek mobilitásának növelése és a mobilitás minőségének javítása Európaszerte, azzal a céllal, hogy a vállalati kihelyezések száma az integrált program végére elérje legalább az évi t. Minden egyes tagállamban szavatolni kell a gyakornokok egyéni részvételét a mobilitási PE v /42 AM\ doc

29 programokban; Er. német Módosítás: cikk, (b) pont (b) a tanulási szolgáltatók, vállalkozások, szociális partnerek és más érintett szervek közötti együttműködés fokozása és minőségének javítása Európa szerte; Törölve A vállalkozásokat nem szabad bevenni azok közé a szervezetek közé, amelyek közvetlenül részt vesznek az oktatási és az egész életen át tartó tanulási programokban, mivel ez alá fogja ásni az oktatási színvonalat. A vállalkozások megpróbálják majd a saját szükségleteikkel összhangban diktálni az oktatási színvonalat és irányt, és annak megfelelően fognak támogatni vagy felszámolni egyes programokat. Módosítás: cikk, (d) pont (d) az oklevelek és képesítések átláthatóságának és elismerésének javítása, beleértve a nem formális és informális tanulással szerzett képesítéseket is. Törölve Különbséget kell tenni a nem formális és az informális tanulás között. Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner és Guy Bono Módosítás: cikk, (da) pont (új) AM\ doc 29/42 PE v01-00

30 (da) intézkedések elősegítése a munkaszerződéssel rendelkező, alternatív szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok kihelyezési lehetőségeinek minőségi és mennyiségi szempontból való javítása érdekében. Er. francia Jelenleg, a Leonardo da Vinci program lehetővé teszi a mobilitással kapcsolatos kiadások (utazás, szállás és egyéb) fedezését és bizonyos további segítség nyújtását. A mobilitás mennyiségi és minőségi szempontú, európai szintű előmozdításához különösen a gyakornokok számára alapvetően fontos, hogy a Leonardo da Vinci program ösztönözze a kihelyezési programokban érintett minden szerv hozzájárulását (gazdasági egységek, képző intézmények, összekötő szervek...). Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges Módosítás: cikk, (da) pont (új) (da) intézkedések elősegítése a munkaszerződéssel rendelkező, alternatív szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok kihelyezési lehetőségeinek minőségi és mennyiségi szempontból való javítása érdekében. Er. francia Jelenleg, a Leonardo da Vinci program lehetővé teszi a mobilitással kapcsolatos kiadások (utazás, szállás és egyéb) fedezését és bizonyos további segítség nyújtását. A mobilitás mennyiségi és minőségi szempontú, európai szintű előmozdításához különösen a gyakornokok számára alapvetően fontos, hogy a Leonardo da Vinci program ösztönözze minden érintett szervezet hozzájárulását. Módosítás, előterjesztette: Ljudmila Novak Módosítás: cikk, (da) pont (új) PE v /42 AM\ doc

31 (da) kapcsolódó intézkedések meghozatalának elősegítése a szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok kihelyezésének minőségi és mennyiségi fejlesztéséhez való hozzájárulás céljából szemben a munkaszerződéssel rendelkezőkkel. Módosítás: cikk, (da) pont (új) (da) Magának az oktatás minőségének a javítása Biztosítani kell, hogy az oktatási színvonalat ne ássa alá a piacorientált tanfolyamoknak nyújtott támogatás. Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (a) (ii a) pont (új) (iia) intézkedések egyrészt a gazdasági egységeknek, különösen a kis és közepes vállalkozásoknak, mikrovállalkozásoknak és kézműves vállalkozásoknak az (i) és (ii) pontban említett személyek mobilitásának javításában való részvétele előmozdítására, másrészt az Erasmus típusú programok gyakornokokra való kiterjesztése céljából, a kihelyezési programokhoz résztvevők toborzásának elősegítésére. Er. francia AM\ doc 31/42 PE v01-00

32 Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner és Guy Bono Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (a) (ii a) pont (új) (iia) intézkedések egyrészt a gazdasági egységeknek, különösen a kis és közepes vállalkozásoknak, mikrovállalkozásoknak és kézműves vállalkozásoknak az (i) és (ii) pontban említett személyek mobilitásának javításában való részvétele előmozdítására, másrészt a kihelyezési programokhoz résztvevők toborzásának elősegítésére az Erasmus típusú lehetőségeknek a Leonardo da Vinci program gyakornokaira való kiterjesztése céljából. Er. francia Jelenleg, a Leonardo da Vinci program lehetővé teszi a mobilitással kapcsolatos kiadások (utazás, szállás és egyéb) fedezését és bizonyos további segítség nyújtását. A mobilitás mennyiségi és minőségi szempontú, európai szintű előmozdításához különösen a gyakornokok számára alapvetően fontos, hogy a Leonardo da Vinci program ösztönözze az összes érintett szervezet hozzájárulását (társaságok, képző intézmények, összekötő szervek, stb.). Ez a módosítás összhangban van az 5. cikk (1) bekezdés (a) pontjának módosításával. Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (fa) pont (új) A szakoktatás nem pótolható felszínes tanfolyamokkal. (fa) az oktatási rendszer részét képező, ingyenes, felsőfokú szakképző iskolák létrehozása PE v /42 AM\ doc

33 Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: cikk A Leonardo da Vinci programra rendelkezésre álló költségvetés legalább 75%-át a 29. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett mobilitás támogatására kell fordítani. A Leonardo da Vinci programra rendelkezésre álló költségvetés legalább 75%-át a 29. cikk (1) bekezdésének (a) és (b) pontjában említett mobilitás támogatására kell fordítani. Más egyedi programokhoz hasonlóan, a 30. cikkben javasolt költségvetésbe is be kell venni a 29. cikk (1) bekezdése (b) pontjában említett partnerségeket. Módosítás: cikk, (i) pont (i) vállalkozások; Törölve A vállalkozásokat nem szabad bevenni azok közé a szervezetek közé, amelyek közvetlenül részt vesznek az oktatási és az egész életen át tartó tanulási programokban, mivel ez alá fogja ásni az oktatási színvonalat. A vállalkozások megpróbálják majd diktálni az oktatási színvonalat és irányt a saját igényeikkel összhangban, ezeknek megfelelően támogatva, illetve felszámolva az egyes programokat. Módosítás, előterjesztette: Bernat Joan i Marí Módosítás: cikk, (ea) pont (új) (ea) az európai regionális és kisebbségi nyelvek tanulási lehetőségeinek javítása felnőttek számára. AM\ doc 33/42 PE v01-00

34 A nagyközönség számára a regionális vagy kisebbségi nyelvi tanfolyamokon való részvétel egyetlen lehetséges módja általában a felnőttoktatás. Módosítás: cikk, (ea) pont (új) (ea) a közoktatási rendszerhez tartozó szervek által a fiatalok számára rendezett programok hatókörének bővítése és minőségének javítása. Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: cikk, 1. bekezdés, (c) pont (c) az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett többoldalú projektek, amelyek az innováció és a helyes gyakorlat fejlesztése és átadása révén a felnőttoktatási rendszerek javítására irányulnak; (c) az 5. cikk (1) bekezdésének (c) pontjában említett többoldalú projektek; Lásd az 7. módosítást. Módosítás: cikk, (a) pont (a) az európai szintű politikafejlesztés támogatása az egész életen át tartó tanulás terén, nevezetesen a lisszaboni, bolognai és koppenhágai folyamat és azok utódai (a) az európai szintű politikafejlesztés támogatása az egész életen át tartó tanulás terén, PE v /42 AM\ doc

35 összefüggésében; A lisszaboni folyamat arra törekszik, hogy teljes mértékben támogassa a liberális modellt, egyoldalúan az EU fokozott versenyképességére és a foglalkoztatási piac deregulációjára összpontosítva. Ezek a célkitűzések nem vezetnek az európai tevékenységek oktatásának és képzésének jobb színvonalához. Módosítás, előterjesztette: Michl Ebner Módosítás: cikk, (d) pont (d) a nyelvtanulás ösztönzése és a tagállamok nyelvi sokszínűségének támogatása; (d) a nyelvtanulás ösztönzése és a tagállamok alkotmányában foglalt regionális és kisebbségi nyelveket is felölelő nyelvi sokszínűség támogatása; Er. német A nyelvtanulást és a nyelvi sokszínűséget ne korlátozzuk az Európai Unió hivatalos nyelveire, hanem terjesszük ki a regionális és a kisebbségi nyelvekre is. Ez az a meghatározás, amelyet általában a nyelvi sokszínűségre kellene alkalmazni. Módosítás, előterjesztette: Bernat Joan i Marí Módosítás: cikk, (d) pont (d) a nyelvtanulás ösztönzése és a tagállamok nyelvi sokszínűségének támogatása; (d) a nyelvtanulás ösztönzése és a tagállamok nyelvi sokszínűségének támogatása, beleértve a regionális és a kisebbségi nyelvek támogatásának és megőrzésének proaktív előmozdítását; A nyelvi sokszínűség egyes meghatározásai nem foglalják magukban a regionális és a kisebbségi nyelveket, hanem csak a hivatalos nyelveket. AM\ doc 35/42 PE v01-00

36 Módosítás, előterjesztette: Ljudmila Novak Módosítás: cikk, (d) pont (d) a nyelvtanulás ösztönzése és a tagállamok nyelvi sokszínűségének támogatása; (d) a beszélt és a jelnyelvek tanulásának ösztönzése és a tagállamok nyelvi sokszínűségének támogatása; Módosítás, előterjesztette: Michl Ebner Módosítás: cikk, (1) bekezdés, (ba) pont (új) (ba) egy nyelvi sokszínűséggel és nyelvtanulással foglalkozó európai szerv létrehozása, amelynek tevékenysége kiterjedne mind a hivatalos európai nyelvekre, mind a regionális és a kisebbségi nyelvekre. Er. német Amint az a évi jelentésben feltüntetésre került, és amely ajánlásokat tartalmazott a Bizottság számára az európai regionális és kevéssé használt nyelvekre vonatkozóan az EU kisebbségi nyelveiről a bővítés és a kulturális sokszínűség összefüggésében, valamint a Bizottság megvalósíthatósági tanulmányában, egy a nyelvtanulással és a nyelvi sokszínűséggel foglalkozó európai szerv nagy jelentőséggel bírna a nyelvi sokszínűség támogatási hálózatának kialakítása szempontjából. Módosítás, előterjesztette: Bernat Joan i Marí Módosítás: cikk, 2. bekezdés, (b) pont (b) az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett hálózatok a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség terén; (b) az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett hálózatok a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség terén, beleértve azokat a nemkormányzati szervezeteket, amelyek a regionális és a kisebbségi nyelvek támogatásáért dolgoznak; PE v /42 AM\ doc

37 A civil társadalomban jobban képviselve vannak a kevésbé használt nyelvek közösségei, mint a kormányzati szervezetekben. Ezenkívül különféle irányelvek is ösztönzik a civil társadalomhoz fűződő, az EU-t a polgárokhoz közelebb vivő kapcsolatokat. Módosítás, előterjesztette: Bernat Joan i Marí Módosítás: cikk, 2. bekezdés, (c) pont (c) az 5. cikk (1) bekezdésének h) pontjában említett más kezdeményezések az integrált program célkitűzéseivel összhangban, beleértve a nyelvtanulást a tömegtájékoztatás és/vagy a marketing révén a tanulók körében népszerűsítő tevékenységeket, a sajtó- és tájékoztató kampányokat, valamint konferenciákat, tanulmányokat és statisztikai mutatókat a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség terén. (c) az 5. cikk (1) bekezdésének h) pontjában említett más kezdeményezések az integrált program célkitűzéseivel összhangban, beleértve a nyelvtanulást a tömegtájékoztatás és/vagy a marketing révén a tanulók körében népszerűsítő tevékenységeket, a sajtó- és tájékoztató kampányokat, valamint konferenciákat, tanulmányokat és statisztikai mutatókat a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség terén, amely magában foglalja a regionális és a kisebbségi nyelveket is. Összhangban az 1. és a 2. módosítás indoklásával. Módosítás, előterjesztette: Hannu Takkula Módosítás: cikk, 4. bekezdés, (b) pont (b) az 5. cikk (1) bekezdésének (e) pontjában említett többoldalú projektek, amelyek többek között a következőkre irányulnak: (i) innovatív termékek és eljárások kiaknázásának és alkalmazásának támogatása; (ii) az azonos területen működő projektek együttműködésének ösztönzése; (b) az 5. cikk (1) bekezdésének (c) pontjában említett többoldalú projektek; AM\ doc 37/42 PE v01-00

38 (iii) helyes gyakorlat kidolgozása a terjesztési módszerek tekintetében; Fontos a többoldalú projekteket nemzeti ellenőrzés alatt tartani annak érdekében, hogy a program és a korábbi kapcsolatos programok által támogatott tevékenységek eredményeit jól kiaknázzák és a helyes gyakorlatot hatékonyan megosszák. Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges Módosítás: cikk, (2) bekezdés, (da) pont (új) (da) Az Emberi Jogok és Demokratizálás Európai Egyetemközi Központja, Velence. Er. francia A szolidaritáson alapuló szociális Európa kialakításához elengedhetetlen az emberi jogok és a demokratizálás szélesebb körű és jobb megértését célzó támogatása, ezt be kell építeni az egész életen át tartó oktatás programjába. A Bizottságnak továbbra is támogatnia kell az Emberi Jogok és Demokratizálás Európai Egyetemközi Központja tevékenységét, amelyet kezdetben egy kifejezetten ennek az ügynek szentelt program céljából hoztak létre. Módosítás, előterjesztette: Christa Prets Módosítás: cikk, (3) bekezdés 3. A 2. cikk (3) bekezdésének (c) pontjában említett kulcstevékenységek keretében az 5. cikk (1) bekezdésének (g) pontjában említett működési támogatást oda lehet ítélni az oktatás és képzés területén működő európai intézmények egyes működési és igazgatási költségeinek támogatására. 3. A 2. cikk (3) bekezdésének (c) pontjában említett kulcstevékenységek keretében az 5. cikk (1) bekezdésének (g) pontjában említett működési támogatást oda lehet ítélni az oktatás és képzés területén működő európai intézmények egyes működési és igazgatási költségeinek támogatására. Az erre a működési támogatásra jogosult intézményeket egy ajánlati felhívás alapján választják ki. PE v /42 AM\ doc

MÓDOSÍTÁS: 198-676. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0370(COD) 26.10.2012. Jelentéstervezet Silvia Costa (PE494.523v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 198-676. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0370(COD) 26.10.2012. Jelentéstervezet Silvia Costa (PE494.523v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009 2014 Kulturális és Oktatási Bizottság 26.10.2012 2011/0370(COD) MÓDOSÍTÁS: 198-676 Jelentéstervezet Silvia Costa (PE494.523v01-00) a Kreatív Európa program létrehozásáról (COM(2011)0785

Részletesebben

ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020)

ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020) BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020) ÖSSZEFOGLALÁS Tartalom A javasolt Erasmus mindenkinek program (2014 2020) célja, hogy

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. 15.2.2008 PE400.553v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. 15.2.2008 PE400.553v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 15.2.2008 PE400.553v01-00 MÓDOSÍTÁS: 1-288 Jelentéstervezet Manolis Mavrommatis Fehér könyv a sportról (2007/2261(INI)) (PE398.399v01-00) Állásfoglalásra

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Csótiné Hajdú Valéria Tatabánya, 2011. október 5. Tempus Közalapítvány 1996-tól az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete

Részletesebben

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Mindig van választás Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Hallgatói jegyzet SZERZŐ: CSUJA ZSUZSA LEKTOR: KALMÁR ANDRÁS NYELVI LEKTOR: HORVÁTH SÁNDOR SZERKESZTŐ:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0000(INI) 4.2.2015 JELENTÉSTERVEZET a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről (2015/0000(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2226(INI) 16.12.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2226(INI) 16.12.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/2226(INI) 16.12.2008 JELENTÉSTERVEZET a művészeti tanulmányokról az Európai Unióban (2008/2226(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság Előadó:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. 29.3.2005 PE 355.642vv01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. 29.3.2005 PE 355.642vv01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 29.3.2005 PE 355.642vv01-00 1-28. MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet (PE 355.449v01-00) José Albino Silva Peneda Textil és ruházat

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0455(COD) 5.3.2012. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről. a Jogi Bizottság részére

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0455(COD) 5.3.2012. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről. a Jogi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2011/0455(COD) 5.3.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről a Jogi Bizottság részére az Európai Unió tisztviselőinek

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

Socrates PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SOCRATES PROGRAMJÁRA 2005 ALOM

Socrates PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SOCRATES PROGRAMJÁRA 2005 ALOM Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Fõigazgatóság, Oktatásügy TAR ARTALOM ALOM I BEVEZETÉS 1.1. A Socrates program 1.2. Az éves pályázati felhívások szerepe a Socrates programban II III KIZÁRÓ OKOK OK

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról

EURÓPAI PARLAMENT. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2008/0016(COD) 18.6.2008 MÓDOSÍTÁS: 114-259 Jelentéstervezet Claude Turmes (PE405.949v01-00) a megújuló forrásokból előállított energia

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2088(INI) 24.5.2011. az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2088(INI) 24.5.2011. az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Kulturális és Oktatási Bizottság 24.5.2011 2011/2088(INI) JELENTÉSTERVEZET az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság Előadó:

Részletesebben

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június JELENTÉS a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0811 2008. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 22.5.2015 2015/2042(INI) JELENTÉSTERVEZET az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról (2015/2042(INI)) Foglalkoztatási

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.19. COM(2011) 281 végleges 2011/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról

Részletesebben

A borpiac közös szervezése *

A borpiac közös szervezése * 2008.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 323 E/279 Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával

Részletesebben

HU Sajtószolgálat. Mi várható még a júniusi választásig? www.valasztasok2009.eu

HU Sajtószolgálat. Mi várható még a júniusi választásig? www.valasztasok2009.eu Mi várható még a júniusi választásig? Az Európai Parlament a 2004-2009-es ciklusban május 4. és 7. között tartja utolsó plenáris ülését. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, milyen jelentősebb témákban

Részletesebben

2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214

2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214 2004-2005 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2005. február 23. szerdai ülés P6_TA-PROV(2005)02-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 354.214 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2005)0036 EK/Egyiptom közötti

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA EN EN EN AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.01.27. COM(2005) 14 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA "A - "A - AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.4.2004 COM(2004) 341 végleges 2004/0117 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK 1 2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK ELFOGADTÁK A SZAKKÉP- ZÉSI TÖRVÉNY TERVEZE- TÉT A kormány szerdai ülésén elfogadta a szakképzés rendszerének megújítását célzó törvény tervezetét - jelentette

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.6. COM(2013) 260 final 2013/0136 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az állategészségügyről {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} HU HU 1.

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Európai charta a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében

Európai charta a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében Európa Tanács 237. határozat (1992) Európai charta a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében I. rész: Ágazati politika 1. Meggyőződvén arról, hogy a fiatalok részvétele a helyi közösségek

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08)

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) C 97/16 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) 2005. november 17-én az Európai Unió finn elnökségének tevékenységéhez kapcsolódóan Mari Kiviniemi,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések Országjelentések BULGÁRIA Az információs technológia és a telekommunikáció óriási hatást gyakorol a gazdasági és társadalmi életre. Annak ellenére, hogy Bulgária fontos szerepet játszott a KGST információs

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 30 50. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0038(COD) 14.6.2011. Véleménytervezet Hans-Peter Martin (PE464.798v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 30 50. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0038(COD) 14.6.2011. Véleménytervezet Hans-Peter Martin (PE464.798v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 14.6.2011 2011/0038(COD) MÓDOSÍTÁS: 30 50 Véleménytervezet Hans-Peter Martin (PE464.798v01-00) a 89/666/EGK, a 2005/56/EK és a 2009/101/EK irányelvnek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.9.2006 COM(2006) 519 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért {SEC(2006) 1163} {SEC(2006)

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

Az Európai Unió: 500 millió ember 28 ország

Az Európai Unió: 500 millió ember 28 ország Az Európai Unió: 500 millió ember 28 ország Az Európai Unió tagállamai Tagjelölt és potenciálisan tagjelölt országok Az alapító atyák Úttörő gondolatok a béke és a jólét szolgálatában Konrad Adenauer Alcide

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0163/2016 29.4.2016 JELENTÉS az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI))

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 22.12.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Maria DAMANAKI, a tengerügyek és halászat területéért felelős biztosjelölt meghallgatása A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

Álláshirdetés. Humánerőforrás-asszisztensi (AST3 besorolási fokozat) pozícióra az igazgatási főosztályon

Álláshirdetés. Humánerőforrás-asszisztensi (AST3 besorolási fokozat) pozícióra az igazgatási főosztályon Álláshirdetés Humánerőforrás-asszisztensi (AST3 besorolási fokozat) pozícióra az igazgatási főosztályon az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségénél HIV.: ACER/2016/14 Közzététel Beosztás/funkció

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2014.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 65/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/27/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK

Részletesebben

2. Általános megjegyzések

2. Általános megjegyzések 2006.1.31. C 24/73 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Szociális politika a belvízi hajózás európai szabályozásának keretében (2006/C 24/15) Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Részletesebben

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE 94. plenáris ülés 2012. február 15 16. CIVEX-V-020 A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS EURÓPAI KULTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA: A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYVÉNEK NYOMON KÖVETÉSE A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Részletesebben

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás P7_TA(2012)0320 Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI))

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 13. (15.03) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2011/0282 (COD) 7303/13 AGRI 159 AGRISTR 32 CODEC 535 MUNKADOKUMENTUM Küldi: az elnökség Címzett: a Tanács

Részletesebben

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS (GAZDASÁGI) ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-188. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2062(INI) 27.9.2013. Jelentéstervezet Franck Proust (PE513.268v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 1-188. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2062(INI) 27.9.2013. Jelentéstervezet Franck Proust (PE513.268v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 27.9.2013 2013/2062(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-188 Jelentéstervezet Franck Proust (PE513.268v01-00) a CARS 2020: Cselekvési terv a versenyképes

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 12-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0024(COD) 15.10.2013. Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 12-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0024(COD) 15.10.2013. Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 15.10.2013 2013/0024(COD) MÓDOSÍTÁS: 12-40 Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00) A pénzátutalásokat kísérı adatok (COM(2013)0044 C7-0034/2013 2013/0024(COD))

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 1. Bevezetés E pályázati felhívás jogalapját az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1 1. Az

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ KREATÍV EURÓPA Kultúra alprogram TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Célkitűzések és prioritások 2.1 Célkitűzések és prioritások 2.2 Megcélzott projektek 3. Ütemterv

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

Európai elvárások-magyar válaszok. Az Európa 2020 stratégia üzenete Magyarországnak

Európai elvárások-magyar válaszok. Az Európa 2020 stratégia üzenete Magyarországnak Borbás László Európai elvárások-magyar válaszok. Az Európa 2020 stratégia üzenete Magyarországnak Európai elvárások-magyar válaszok. Az Európa 2020 stratégia üzenete Magyarországnak Borbás László Óbudai

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2013/2113(INI) 9.9.2013 JELENTÉSTERVEZET a környezetben található műanyaghulladékokkal kapcsolatos európai

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 2. (OR. en) 17228/13 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2013. november 25. Címzett:

Részletesebben

A nemzetközi együttműködések jelentősége az oktatási és képzési intézményekben

A nemzetközi együttműködések jelentősége az oktatási és képzési intézményekben A nemzetközi együttműködések jelentősége az oktatási és képzési intézményekben Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia 2015. május 20. Tordai Péter igazgató Tempus Közalapítvány Miért

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 11.1.2012 2011/2194(INI) MÓDOSÍTÁS 1-42 Cristina Gutiérrez-Cortines (PE472.125v01-00) a 6. környezetvédelmi cselekvési program felülvizsgálatáról

Részletesebben

Az első EURES-állásod előkészítő intézkedés utólagos értékelésének keretében kerül sor erre a nyilvános konzultációra.

Az első EURES-állásod előkészítő intézkedés utólagos értékelésének keretében kerül sor erre a nyilvános konzultációra. Nyilvános online konzultáció Az első EURES-állásod elnevezésű mobilitási programról és a fiatalok EU-n belüli munkavállalói mobilitását szolgáló uniós intézkedések jövőbeli irányáról Az első EURES-állásod

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek oktatása a fels oktatásban, különösen a nem üzleti tanulmányok keretében. A szakért i csoport végs jelentésének összefoglalója

Vállalkozási ismeretek oktatása a fels oktatásban, különösen a nem üzleti tanulmányok keretében. A szakért i csoport végs jelentésének összefoglalója Vállalkozási ismeretek oktatása a fels oktatásban, különösen a nem üzleti tanulmányok keretében A szakért i csoport végs jelentésének összefoglalója EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.8. COM(2013) 269 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 2013. évi

Részletesebben

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi szervezetek számára Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és az

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata. Esélyegyenlőségi Programja

Kiskunhalas Város Önkormányzata. Esélyegyenlőségi Programja Kiskunhalas Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja 1. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

Útmutató Belvízi szállítás és a Natura 2000

Útmutató Belvízi szállítás és a Natura 2000 Útmutató Belvízi szállítás és a Natura 2000 A belvízi utak fenntartható fejlesztése és kezelése az uniós madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv rendelkezéseinek fényében Környezetpolitika 2 Útmutató Belvízi

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG BEVEZETÉS PROGRAM A LIGA Szakszervezetek 2009-től érvényes programja az elmúlt évtized tapasztalatainak és az elkövetkező

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.29. COM(2009)594 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

A szöveg jelenlegi formájában mindössze lehetséges nyelvi fenntartásokkal valamennyi delegáció számára elfogadható.

A szöveg jelenlegi formájában mindössze lehetséges nyelvi fenntartásokkal valamennyi delegáció számára elfogadható. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 22. (29.10) (OR. en) 14948/10 EDUC 175 SOC 658 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács Előző

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata. a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről

A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata. a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről A Magyar Köztársaság Kormánya tudatában van annak, hogy a magyar gazdaság nemzetközi

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EURÓPI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.16. COM(2012) 55 final FEHÉR KÖNYV megfelelő, biztonságos és fenntartható európai díjak menetrendje (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} FEHÉR

Részletesebben

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 27.10.2010 2010/0067(CNS) VÉLEMÉNYTERVEZET az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről a Jogi Bizottság részére

Részletesebben

Romák és travellerek a közoktatásban

Romák és travellerek a közoktatásban Romák és travellerek a közoktatásban Az EU tagállamaiban fennálló helyzet áttekintése Összefoglaló EUMC 2006 A jelentés egyes országokra vonatkozó adatait és információit a Rasszizmus és Idegengyűlölet

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2063(INI) 19.6.2013

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2063(INI) 19.6.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 19.6.2013 2013/2063(INI) JELENTÉSTERVEZET a számítási felhőben rejlő potenciál felszabadításáról Európában (2013/2063(INI)) Ipari, Kutatási

Részletesebben