Részletes Pályázati kiírás Munkaterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes Pályázati kiírás Munkaterv"

Átírás

1 Részletes Pályázati kiírás Munkaterv Magyar Család és N védelmi Tudományos Társaság, és Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete IPPF YSAFE Project Competition I. Szervez k Magyar Család- és N védelmi Tudományos Társaság Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Kontakt személy: Dr Barkó Éva e.mail: II. Kivitelezés A pályázat címe: Mit szólsz hozzá! Prevenciós programjaink során a résztvev k számos alkalommal hallhattak a pályázatban megfogalmazott témakörökkel kapcsolatos kérdésekr l. Akkor ezekr l kész információkat kaptak. Ezúttal arra szeretnénk a éves korosztály tagjait ösztönözni, hogy saját maguk mélyedjenek el a megjelölt témákban, és alkossák meg egyéni véleményüket, fogalmazzanak meg saját gondolatokat. Ezzel kívánjuk segíteni, hogy a megszerzett ismeretek rögz djenek, és élménnyé váljanak, amelyek kés bb sem vesznek feledésbe. A verseny leírása A pályázat f célja, hogy kortárs-oktatói programunk mellett, de azon keresztül is, arra késztessük a fiatalokat, hogy végezzenek önálló kutatómunkát, és ezzel önálló gondolkozásra serkentsük ket. Tudatosítani szeretnénk, miért fontos a felel sségteljes párkapcsolat, és miért fontos, hogy a fogamzás tervezett keretek között és megfelel életkorban történjen. Fel szeretnénk hívni a figyelmet továbbá a nemi úton terjed betegségekre, és arra, hogyan lehet ezek, illetve a nem kívánt terhesség ellen védekezni, azt megel zni. Szeretnénk a tanulókat arra ösztönözni, hogy ilyen és hasonló egyéni munkával még szélesebb ismereteket szerezzenek az érintett témában. A pályázat témája: párkapcsolat, nemi betegségek, nem kívánt terhesség védekezés lehet ségei a nemi betegségek és a nem kívánt terhesség ellen

2 Mindezzel szeretnénk teret és lehet séget adni a pályázóknak, hogy elmondják tapasztalataikat, kifejezhessék gondolataikat, észrevételeiket, meglátásaikat, javaslataikat és érzéseiket a tanultakkal kapcsolatban. Pályázni az alábbi formákban lehet: 1. kategória vizuális eszközök rajz/ plakát / hirdetés/ társasjáték/ fénykép A m vek terjedelme nem haladhatja meg az A/3-as lapméretet. Készülhet bármilyen eszközzel, és bármilyen anyagú felületre. 2. kategória írásos eszközök novella / rövid történet/ riport Maximális terjedelem: összesen 10 gépelt oldal, A/4 lapon Formátum, bet típus: Arial 14, 1.5 sorköz A m lehet konkrét vagy elképzelt történet, helyzetkép, elmélkedés a párkapcsolatról, nemi életr l, esetleg egy nemi betegségben szenved ember, vagy korán teherbe esett, akár terhességmegszakító m téten átesett fiatal lány társadalmi, szociális helyzetér l. Tartalmazhat javaslatokat a betegségek, vagy a nem kívánt terhesség elleni küzdelemhez. Szólhat az egyes nemzetek közötti felfogásbeli különbségekr l a párkapcsolatokat illet en. Ezen kívül a m szólhat bármir l, amit az alkotó meg kíván mutatni a párkapcsolatok a nemi betegségek, illetve nem kívánt terhességgel kapcsolatban, és ezek esetleges kapcsolatáról. Fontos, hogy a m tartalmazzon objektív tényeket a témával kapcsolatban (különös tekintettel a megel zésre, a nemi betegségek terjedési módjára, a nemi betegségek tüneteire, a nemi betegségek lefolyására, a várható élettartamra, kezelésre stb.) de az alkotó használja fel egyéni véleményét, intuitív gondolatait is. A novella írása során az alkotó használja fel egyéni kreativitását, miközben a történet mondandója, eseményei tudományos alapokon nyugszanak. 3. kategória mozgókép rövid film a film maximális id beni terjedelme 15 perc A filmen bemutatásra kerülhet valós vagy megrendezett történet. A film lehet figyelemfelkelt, tényfeltáró célzatú, de nem tartalmazhat a közízlést sért momentumokat. A film elkészítéshez bármilyen technikai segédeszköz felhasználható. A film tartalmazhat részleteket más m vekb l is, de ez esetben minden jogi felel sség az alkotót terheli. A film formátuma: avi, CD-n történ rögzítéssel

3 A pályázathoz szükséges adatok: Az alkotó: neve, címe, telefonszáma, kora, melyik osztályban, csoportban tanul, felkészít tanára, illetve az iskola neve és címe. A pályázatokon pontosan meg kell jelölni a felhasznált irodalmakat. (legalább 5 különböz forrás) A kés n beérkez és nem megfelel formátumú pályázatokat nem fogadjuk el. A pályázatokat többtagú bizottság bírálja el. A m vek elbírálásával kapcsolatos vitának helye nincs. A pályázók m veik eljuttatásával elfogadják a pályázati feltételeket. Egy pályázó csak egy korcsoportban indulhat, de több pályam vel, és több kategóriában is nevezhet. A m veket postai úton kérjük eljutatni a MOE-DHB alábbi címére: Debrecen, 4012, Pf.: 96. A postai kézbesítés során felmerül sérülésekért a szervez k nem vállalnak felel sséget! Speciális üzenet: Az óvszernek kett s funkciója van: egyidej leg nyújt védelmet a nemi úton terjed betegségek és a nem kívánt terhesség ellen Pályázhatnak év közöttiek (az általános iskolák 8. osztályától, a fels oktatásban résztvev kig, és minden más, iskolán kívüli érdekl d ) Speciális célcsoport Helytelen információk és tévhitek világában él fiatalok. ket is szeretnénk arra sarkalni, hogy önálló kutatómunkájukból okulva szerezzenek ismereteket. Tágabb értelemben ezzel a módszerrel arra is szeretnék motiválni a részvev ket, hogy a mindennapok egyéb témáival kapcsolatban is a korrekt ismeretek birtokában törekedjenek az egyénei véleményformálásra A verseny meghirdetése Oktatási intézményeken, illetve egyetemi és más civil médiumokon keresztül, a MOE 4 HBjának segítségével: a Jó ha tudod cím kiadvánnyal egy id ben, a Debreceni Egyetem Kommunikációs és Kulturális Osztályának támogatásával a helyi és országos rádióban, televízióban és napilapokban egyetemi folyóiratokban

4 szórólapokon, amelyeknek egyik oldalán a pályázat szövege, másik oldalán információs anyag van (a szórólapok eljutatására az oktatási intézményekbe a prevenciós el adások alkalmával kerül sor). Korcsoportok évesek ( ig 14. életévét betöltött, és ig 18. életévét betöltöttek) évesek (akik szept. 01.ig nem töltötték be 26. életévüket) Bíráló bizottság 5 f Az MCSNTT és a MOE vezet i közül felkért személyek, illetve szakért pedagógusok. Díjkiosztó Ünnepélyes díjátadó ünnepség: AIDS Világnapja (WAD, World AIDS Day), Nevetés a legjobb orvosság cím Jótékonysági Koncert, Debrecen, Liszt Ferenc Zenem vészeti F iskola Koncertterme A Koncerten a Honvéd M vészegyüttes szólistái lépnének fel. A rendezvény alkalmával sajtótájékoztatót tartunk, ahol a WAD alkalmából rendezett koncert mellett a pályázat eredményeit is közzé tesszük. A Koncert ideje alatt, a koncerttermen kívül partnereink számára is lehet séget biztosítunk, hogy egy-egy standon szóróanyagaikat prezentálják, így segítve el az információ továbbítását és a szervezetek közötti kapcsolatok er sítését. A helyszínen bemutatjuk a nyertes m veket. Az els tíz munka anyagából kiállítást tervezünk. Nyeremények 1.korcsoport 1.díj 30 ezer Ft + ajándékcsomag 2.díj 20 ezer Ft + ajándékcsomag 3. díj 15 ezer Ft + ajándékcsomag 2. korcsoport 1 díj: 40 ezer Ft + ajándékcsomag 2. díj 30 ezer Ft + ajándékcsomag 3. díj 25 ezer Ft + ajándékcsomag A egyes korcsportokon belül a különböz kategóriákban indulók egyszerre versenyeznek, tehát a díjazás korcsoportonként történik, és nem kategóriánként! Minden korcsoport els 10 helyezettje ajándékcsomagban részesül!

5 A díjazottakat értesítjük! Bírálati szempontok: Általános szempontok Információk hitelessége. A tudományos ismeretek közérthet formában történ prezentálása. A megszerzett tudományos ismertek ötvözése a köznapi gondolkozással. Speciális szempontok az egyes kategóriákhoz 1. Vizuális eszközök: képi kifejezési mód, a látvány és a téma összhangja 2. Írásos eszközök: általános nyelvi helyesség, megfogalmazás, stílus 3. Mozgókép: ötlet, látvány, mozgóképi kifejezésmód, technikai eszközök

EGY NAP MŰHOLDAK NÉLKÜL. A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata

EGY NAP MŰHOLDAK NÉLKÜL. A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata EGY NAP MŰHOLDAK NÉLKÜL A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata 1. A pályázat meghirdetői A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. BEVEZETÉS A Magyar Nemzeti Bank függetlensége és felelőssége a társadalmi jólét egyik

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010.

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhet teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít.

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít. Hírlevél XVI. évfolyam 210. szám 2011. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési

Részletesebben

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak!

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak! Pályázati kiírás Egy kórterem is lehet MENŐ! Rajzold meg a legszuperebb kórházi szobát a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis betegeinek! Rajzpályázat 6-9 és 10-14 éveseknek (Beérkezési határidő: 2013. október

Részletesebben

Képzési katalógus. TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása

Képzési katalógus. TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása Képzési katalógus A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENL SÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY AKADÁLYMENTESÍTÉSI PROGRAMIRODA

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 2.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 2. II. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 2. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: 795-4722,

Részletesebben

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. június 39. szám

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. június 39. szám DIÁK HÍREK Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2005. június 39. szám A jövő tanév fontos időpontjairól Bár a 2004/2005. tanév vége közeledik, már most megismerhetjük a jövő tanév fontosabb időpontjait.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

A XI. Napfényes Fesztivál plakátpályázata az Elixír Magazin támogatásával

A XI. Napfényes Fesztivál plakátpályázata az Elixír Magazin támogatásával A XI. Napfényes Fesztivál plakátpályázata az Elixír Magazin támogatásával 1. A pályázat kiírója: Napfényes Élet Alapítvány, 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. www.napfenyes.hu Néhány szó a pályázat kiírójáról:

Részletesebben

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet Böröczfy Virág A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata I. Bevezet Jelen kutatás része a Nemzeti Kulturális Alap Fotóm vészeti Szakkollégiuma által kezdeményezett A fotóm vészeti mez vizsgálata Magyarországon

Részletesebben

Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014)

Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014) 2013. október 22-én meghirdeti új pályázatát a Magyar Néprajzi Társaság Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014) Az 1889 óta fennálló Magyar Néprajzi Társaság (MNT), a magyar néprajztudomány

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Van egy perced? Alkoss!

Van egy perced? Alkoss! Van egy perced? Alkoss! A Salver Productions Kft. együttműködésben a Hungarofest Nonprofit Kft.-vel művészeti pályázatot hirdet 14 és 30 év közötti fiataloknak A Pályázat bemutatása: Örkény István életművének

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére Budapest, 2009. november 30.

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül.

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül. ne s A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül. ÚJRA FORDULT A KOCKA A HOMOKHÁTSÁGBAN Ásotthalom ifjúsági önkormányzata vette át a kistérségi soros elnökséget Szeptember 19-én, szombaton

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program PÁLYÁZATI ŰRLAP

Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program PÁLYÁZATI ŰRLAP Pályázati iktatószám: GY07 - Alapítvány tölti ki! Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük számítógéppel vagy nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltse ki! Pályázati kategória Élményterápia

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80.

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben