IV. BÁNTAI VILMOS BUDAPESTI FUVOLAVERSENY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. BÁNTAI VILMOS BUDAPESTI FUVOLAVERSENY"

Átírás

1 IV. BÁNTAI VILMOS BUDAPESTI FUVOLAVERSENY A MAGYAR ZENEISKOLÁK ÉS MÛVÉSZETI ISKOLÁK SZÖVETSÉGE ÉS A TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA BUDAPEST TERÉZVÁROS KIVÁLÓAN AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT RENDEZÉSÉBEN FEBRUÁR Helyszín: E10 KÖZÖSSÉGI HÁZ Budapest, VI. Eötvös u. 10.

2 A verseny támogatói: MAGYAR ZENEISKOLÁK ÉS MÛVÉSZETI ISKOLÁK SZÖVETSÉGE BUDAPEST FÔVÁROS VI. KER. TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA E10 KÖZÖSSÉGI HÁZ FONTRADE MUSIC Hungaroton Classic EMB ZENEMÛKIADÓ KFT. A verseny fôvédnöke: BÁNTAINÉ SIPOS ÉVA A zsûri elnöke: Gyöngyössy Zoltán Liszt-díjas fuvolamûvész, habil. egyetemi tanár A zsûri tagjai: Dr. Becsky Gáborné ARTISJUS és Jeney-díjas fuvolatanár, fôiskolai gyak. vez. tanár Debrecen Berényi Bea ARTISJUS és Kodály-díjas fuvolamûvész, fuvolatanár, Kecskemét A zsûri titkára: Papp Károlyné szaktanácsadó, fôiskolai gyak. vez. tanár Budapsest A versenyt szervezôk ezzel a programmal Bántai Vilmos fuvolamûvész, fuvolatanár, az alapfokú fuvolaoktatás egyik alapítója és meghatározó alakja elôtt tisztelegnek az Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny elôtti évben. RÉSZTVEVÔ ZENEISKOLÁK: I. ker. Farkas Ferenc Zeneiskola I. ker. KODÁLY ZOLTÁN Magyar Kórusiskola AMI II. ker. KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK., GIMN. ÉS ZENEISKOLA AMI II. ker. Járdányi Pál Zeneiskola AMI II. ker. Kiss Zenede AMI III. ker. Aelia Sabina Zene-, Képzô és Táncmûvészeti Iskola, AMI III. ker. Andor Ilona ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK. ÉS AMI IV. ker. Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola AMI V. ker. Szabolcsi Bence Zeneiskola AMI VI. ker. Tóth Aladár Zeneiskola AMI VII. ker. Molnár Antal Zeneiskola AMI IX. ker. Ferencvárosi Ádám Jenô Zeneiskola AMI X. ker. Kôbányai Zeneiskola AMI XI. ker. Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szki. XII. ker. Solti György Zeneiskola AMI XIII. ker. Zeneiskola AMI XIV. ker. Szent István Király Zenemûvészeti Szki. és AMI XV. ker. Hubay Jenô AMI és PSZK XVI. ker. Rácz Aladár Zeneiskola, Tánc-, Képzô- és Iparmûvészeti AMI XVII. ker. Bartók Béla AMI XVIII. ker. Dohnányi Ernô Zeneiskola AMI XIX. ker. Kispesti AMI XX. ker. Lajtha László AMI XXI. ker. Fasang Árpád Zenei AMI XXI. ker. Egressy Béni Zenemûv. Szki. és Ének-zenei Gimn. AMI XXII. ker. Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Ált. Isk. XXIII. ker. Galambos János AMI 2 3

3 2011. februárjában már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a BÁNTAI VILMOS BUDAPESTI FU- VOLAVERSENY. Az elsô versenyt megelôzôen között öt é- venként nívós megemlékezésekkel egybekötött hangversenyeket tartottak a fôváros fuvolatanárai a legtehetségesebb növendékeik részvételével. (közülük ma többen már neves fuvolamûvészek lettek). Bántai Vilmos Pesterzsébeten született május 12.-én. Zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán ( ) Hartai Ferenc osztályában fejezte be. Tanárai voltak: Kodály Zoltán, Weiner Leó és Szabolcsi Bence is. A mûvésztanári diploma megszerzése után között a Magyar Állami Hangversenyzenekar (ma Nemzeti Filharmonikus Zenekar) tagja lett olyan szólamtársak körében, mint Jeney Zoltán, Kovács Imre és Janthó Bertalan. A zenekarban piccolo játékával egy új fejezetet nyitott a kényes hangszer kezelését illetôen. Megbízható intonáció, kristálytiszta szép hang, a legnehezebb szólók virtuóz, kifogástalan elôadását megcsodálhatta szinte az egész világot bejáró zenekar közönsége. Ferencsik János vezényletével készült számos Hungaroton lemez ôrzi az utókor számára kivételes mûvészetét. Zenepedagógiai munkássága a Fodor Zeneiskola államosítását követôen (1952) a VI. kerületi I. számú Körzeti Zeneiskolában kezdôdött, ahol az as nyugdíjba vonulásáig több évtizeden át tanított. Számtalan növendéke választotta a zenei pályát, hangszeres mûvészként vagy jelentôs pedagógusként folytatva a példakép munkáját. Az egykori növendékek visszaemlékezéseibôl tudjuk, hogy fuvola óráira folyamatosan jellemzô volt a kedves, a mindig alkalmazkodó türelmes, gyakran humoros, de mindig következetes, szeretettel teli tanári viszony. Hamarosan új kották megjelentetésével gazdagította a szerény hazai kínálatot. Ezzel egy olyan tátongó ûr betöltését kezdte el, ami akkoriban Európában ismeretlen volt. Az elsô, az 1959-ben Kovács Imrével megjelentetett Kis elôadási 4 VILI BÁCSIRA ( ) EMLÉKEZVE... darabok még csak a kezdet volt. Ezt követték a gondosan válogatott gyûjtemények: Könnyû elôadási darabok fuvolára (Sipos Évával), majd a népszerû Fuvolamuzsika I. és II. kötete (Kovács Imrével). Jelentôs esemény volt a Gariboldi etûdök elsô magyar kiadása, majd 1980-ban a 3 kötetes Gyakorlatok fuvolára (Kovács Gáborral). Nagy feltûnést keltett a haladóknak szánt Wehner etûdök megjelentetése is (1985). A Skálaiskola (Kovács Gábor) 2 kötetes kiadása után munkáját elsôsorban az elôadási darabok közreadása jellemezte. Ezután már feleségével Sipos Évával a kiváló zeneelmélet és zongora tanárral közösen folytatták a szinte kiapadhatatlan ötleteket felsorakoztató mûvek, gyûjteményes albumok átdolgozását, össze-állítását Bartók, Kodály mûveinek átiratai I. II, Romantikus Album (1983), 3 Menüett, 3 Gavott, 3 Tambourin, Schubert :Variációk. Bántai Vilmos augusztus 21.-én bekövetkezett halála után a megkezdett közös munkát felesége folytatta. Gondosan ápolta és elôsegítette a korábban közreadott kiváló kották újabb kiadásait. Személyesen megjelent és meleg szavakkal idézte fel elhunyt férje alakját, munkásságát az öt évente megrendezett emlék hangversenyeken. Bántai tanár úr mindig arra törekedett, hogy a Jeney Fuvolaiskola mellé (elé), mintegy pótlásként, kiegészítô a kisebb növendékek számára is népszerû, jól játszható iskolát alkosson. Ez eleinte kéziratként terjedt (OPI) Gyakorlatok és gyermekdalok fuvolára (1982). Halála után átdolgozott formában adta közre felesége a nemzetközi népdal és magyar gyermekdal kincsre alapozott kottát: Fuvola ÁBC címen. A többnyelvû elôszó után a gondosan, korszerûsített átdolgozásban közreadott mû a Jeney: Fuvolaiskola méltó megalapozója és kiegészítô kottája, ami ma már nélkülözhetetlen a zenetanításban. A BÁNTAI VILMOS BUDAPESTI FUVOLAVERSENY alkalmából csak a köszönet hangján szólhatunk Vili bácsi és Éva néni áldozatos munkájáról, a nélkülözhetetlen kottakiadások megjelentetéséért, amelyekkel évtizedeken keresztül megajándékoztak minket. A szép kották gyakorlása közben többszörösen igaz lehet: Mert fuvolázni jó! Barnabás Zoltán 5

4 Február 18.: 6 A VERSENY PROGRAMJA Megnyitó órakor V. korcsoport órakor VI. korcsoport Február 19.: 9.30 órakor III. korcsoport órakor II. korcsoport órakor ebéd szünet órakor I. korcsoport ig szünet órakor I. korcsoport folytatás kb ig IV. korcsoport órakor Eredményhirdetés, díjkiosztás, szakmai értékelés, kötetlen beszélgetés az eredményhirdetés után! A találkozó résztvevôit kérjük, hogy szereplésük várható idôpontja elôtt legalább 1/2 órával jelenjenek meg a helyszínen, ahol kötelezô a regisztráción részt venni! A színpadon a résztvevôknek behangolva kell megjelenni! Felhívjuk a tanárok figyelmét, hogy a zongorakíséretes mûvek eredeti kottáját is fel kell hozniuk a színpadra. Február között (hétfôtôl péntekig) a rendezô iskola lehetôséget biztosít a hangversenyterem kipróbálására, a verseny helyszínén (Eötvös u. 10.). Az akusztikai próbára a Tóth Aladár Zeneiskola portáján lehet telefonon bejelentkezni a február 7.-i héten (tel.: 061/ ). Idôpontot minden nap óra, ill óra között lehet kérni. A próba idôtartama: 1-2 versenyzôt nevezô iskola 20 perc 3-4 versenyzôt nevezô iskola 40 perc 5-10 versenyzôt nevezô iskola 60 perc A próba idôpontok a bejelentkezés sorrendjében állnak rendelkezésre. I. KORCSOPORT (1999. június 1-jén és utána született tanulók) KÖTELEZÔ MÛ: Purcell: Air (Fuvolamuzsika I. kötet EMB Z. 6587) 1. DAOUD JAN MÁRIÓ ( ) XV. KER. HUBAY JENÔ AMI ÉS PSZK Tanár: Illyés Zsuzsanna Zongorán kísér: Szakács István SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SOMOS ANDRÁS: TÖRPETÁNC 2. DARÁNYI F. HANNA ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Nagyné Bosnyákovics Beáta Zongorán kísér: Dudits Irén SZABADON VÁLASZTOTT MÛ L. MOZART: MUSETTE 3. DEÁK JULIANNA ( ) I. KER. FARKAS FERENC ZENEISKOLA Tanár: Gerber Zsófia Zongorán kísér: Szmolka Klára SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: ALLEGRO 4. DURA KINGA ( ) II. KER. KISS ZENEDE AMI Tanár: Joó Gyula Zongorán kísér: Hász Melitta SZABADON VÁLASZTOTT MÛ L. MOZART: MUSETTE 5. FARAGÓ ELIZA ( ) XIX. KER. KISPESTI AMI Tanár: Vicziánné Simándi Éva Zongorán kísér: Erôs Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: PAPAGENO BELÉPÔJE 6. FODOR ESZTER ( ) V. KER. SZABOLCSI BENCE ZENEISKOLA AMI Tanár: Reményi Ágnes Zongorán kísér: Szekeres László SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: C-DÚR SZONÁTA, TÉMA ÉS I. VI. V. 7

5 7. GALLÓ LILLA ( ) II. KER. KISS ZENEDE AMI Tanár: Joó Gyula Zongorán kísér: Hász Melitta 8 SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BEETHOVEN MENÜETT 8. GYULÁNCZI FLÓRA ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA Tanár: Déginé Kapuy Zsuzsanna Zongorán kísér: Dobosy Lilla SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SCHUMANN: A HAZATÉRÔ VIDÁM FÖLDMÛVES 9. HORÁNYI HANNA ZELMA ( ) I. KER. KODÁLY ZOLTÁN MAGYAR KÓRUSISKOLA AMI Tanár: Prokop Anna Zongorán kísér: Nagy Ákos SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KOCSÁR: SALTUS HUNGARICUS 10. KAJTÁR KINGA ( ) VI. KER. TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI Tanár: Varga Gabriella Zongorán kísér: Deutsch Nóra SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SOSZTAKOVICS: TRÉFÁS KERINGÔ 11. KARLESZ PETRA ( ) VII. KER. MOLNÁR ANTAL ZENEISKOLA AMI Tanár: Szônyeiné Pataki Márta Zongorán kísér: Kárpáti Attila SZABADON VÁLASZTOTT MÛ PETROVICS: ÉVA, SZÍVEM..., MIÉRT KÜLDÖTT 12. KIRÁLY ESZTER ( ) XVII. KER. BARTÓK BÉLA AMI Tanár: Petrus-Bölöni Júlia Zongorán kísér: Vetésiné Magyar Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ FARKAS: RÉGI MAGYAR TÁNCOK 4. T. 13. KIS LILI ( ) Tanár: Bene Hajnalka Zongorán kísér: Lukács Nikolett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ WEBER: VALSE 14. KOENIG LILI ( ) Tanár: Bene Hajnalka Zongorán kísér: Lukács Nikolett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SZELÉNYI: ELÔJÁTÉK ÉS RONDINO 15. KOVÁCS ÁDÁM ( ) XIV. KER. SZT. ISTVÁN KIRÁLY ZENEMÛVÉSZETI SZKI. ÉS AMI Tanár: Tarjániné Csoma Cseperke Zongorán kísér: Varga Zsoltné Balázs Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KOCSÁR: SALTUS HUNGARICUS I., II. T. 16. LEDERHAAS MIRIAM ( ) XIV. KER. SZT. ISTVÁN KIRÁLY ZENEMÛVÉSZETI SZKI. ÉS AMI Tanár: Tarjániné Csoma Cseperke Zongorán kísér: Varga Zsoltné Balázs Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: PAPAGENO BELÉPÔJE 17. MOLNÁR JÚLIA ( ) XV. KER. HUBAY JENÔ AMI ÉS PSZK Tanár: Barsi Botond Ákos Zongorán kísér: Simon Barbara SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KOCSÁR: SALTUS HUNGARICUS I., II. 18. MOLNÁR VIKTÓRIA ( ) XXIII. KER. GALAMBOS JÁNOS AMI Tanár: Nagy Edit Zongorán kísér: Tassonyi Zsolt SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BAKLANOVA: KÖRTÁNC 19. NAGY DOROTTYA KLÁRA ( ) I. KER. KODÁLY ZOLTÁN MAGYAR KÓRUSISKOLA AMI Tanár: Prokop Anna Zongorán kísér: Nagy Ákos SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BAKLANOVA: KÖRTÁNC 20. NAGY ZSÓFIA ( ) III. KER. ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK. ÉS AMI Tanár: Herczegh Mária Zongorán kísér: Kereskedô Tamás SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: ALLEGRETTO 9

6 21. NEUBAUER EVELIN ( ) Tanár: Kiss Beáta Zongorán kísér: Lukács Nikolett 10 SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KÖHLER: PIERROT TÁNCA 22. NGUYEN HONG CHIMINH ( ) V. KER. SZABOLCSI BENCE ZENEISKOLA AMI Tanár: Vargáné Korchma Fruzsina Zongorán kísér: Kiss Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ VANHAL: SZONATINA 23. PAPP ZSÓFIA LILI ( ) XI. KER. WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMÛVÉSZETI SZKI. Tanár: Vonnák Anita Zongorán kísér: Nagy Márta SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOGÁR: KANÁSZTÁNC 24. PETROV KATARINA ( ) IX. KER. FERENCVÁROSI ÁDÁM JENÔ ZENEISKOLA AMI Tanár: Nyakas István Zongorán kísér: Uzdi Lucia SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: ALLEGRETTO 25. PÓNYA ÁGNES ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Nagyné Bosnyákovics Beáta Zongorán kísér: Dudits Irén SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BEETHOVEN: SKÓT TÁNC 26. SCHUMI RÁHEL ( ) Tanár: Lovászné Gellén Christa Zongorán kísér: Joó Katalin SZABADON VÁLASZTOTT MÛ COLLINS: TOM SAWYER SZVIT I. T. 27. SCHWARZKOPF LÉNA ( ) XIX. KER. KISPESTI AMI Tanár: Vicziánné Simándi Éva Zongorán kísér: Erôs Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KODÁLY: KÉT EPIGRAMMA 28. SOÓS ERZSÉBET ( ) XI. KER. WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMÛVÉSZETI SZKI. Tanár: Kathi Ferencné Zongorán kísér: Saito Miszako SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOGÁR: KANÁSZTÁNC 29. STURCZ VALENTINA ( ) Tanár: Kiss Beáta Zongorán kísér: Lukács Nikolett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: ALLEGRETTO 30. SZABÓ RÉKA ( ) XXII. KER. NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ÉS ÁLT. ISK. Tanár: Szurominé Jurkó Ágnes Zongorán kísér: Kriesch András SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SZELÉNYI: CIRKUSZBAN 31. TARNAI ANNA ( ) XIX. KER. KISPESTI AMI Tanár: Vicziánné Simándi Éva Zongorán kísér: Erôs Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOGÁR: KANÁSZTÁNC 32. TOMOR ALEXANDRA ( ) IX. KER. FERENCVÁROSI ÁDÁM JENÔ ZENEISKOLA AMI Tanár: Szônyeiné Pataki Márta Zongorán kísér: Uzdi Lucia SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: WALZER 33. ULICSKA SÁRA KATA ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Komeszné Tamás Judit Zongorán kísér: Lengyel Andrea SZABADON VÁLASZTOTT MÛ OFFENBACH: PÁRIZSI ÉLET 34. VAJDA LILLA ( ) Tanár: Kohánné Stekly Anikó Zongorán kísér: Handl György SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BAKLANOVA: MAZURKA 11

7 35. VARGA SÁRA ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Déginé Kapuy Zsuzsanna Zongorán kísér: Dobosy Lilla SZABADON VÁLASZTOTT MÛ HAYDN: SZERENÁD 36. VATTER ZSÓFIA ( ) Tanár: Kohánné Stekly Anikó Zongorán kísér: Handl György SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: FEKETEERDEI VIRÁGOK 37. VOZÁRY MIRJAM ( ) Tanár: Kiss Beáta Zongorán kísér: Lukács Nikolett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ GARIBOLDI: DUETTINO 38. BÁNHIDI LAURA ( ) XVII. KER. BARTÓK BÉLA AMI Tanár: Petrus-Bölöni Júlia Zongorán kísér: Vetésiné Magyar Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ PETROVICS: ÉVA SZÍVEM, ÉVA 39. BENCSIK RITA ( ) Tanár: Plajner Ilona Zongorán kísér: Lukács Nikolett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SOSZTAKOVICS: TRÉFÁS KERINGÔ 40. BENE VIVIEN NIKOLETT ( ) XXI. KER. FASANG ÁRPÁD ZENEISKOLA AMI Tanár: Orbán Boglárka Zongorán kísér: P. Kozma Anikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ GUNNING: WALTZ FOR AGGIE 41. BIBÓ HANNA ( ) I. KER. KODÁLY ZOLTÁN MAGYAR KÓRUSISKOLA AMI Tanár: Prokop Anna Zongorán kísér: Nagy Ákos SZABADON VÁLASZTOTT MÛ GRIEG: KERINGÔ 42. BÖCKER FRUZSINA ( ) X. KER. KÔBÁNYAI ZENEISKOLA AMI Tanár: Hortobágyiné Pók Szilvia Zongorán kísér: Somogyi Andrea SZABADON VÁLASZTOTT MÛ HADZSIJEV: KIS RONDO 43. CLERC LUPO ( ) VI. KER. TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI Tanár: Scholz Melinda Zongorán kísér: Bagi Andrea SZABADON VÁLASZTOTT MÛ DOLZSIKOV: POLKA 44. CSATÓ BOGLÁRKA ( ) XIX. KER. KISPESTI AMI Tanár: Vicziánné Simándi Éva Zongorán kísér: Erôs Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: ALLEGRETTO II. KORCSOPORT (1998. június 1-je és május 31. között született tanulók) KÖTELEZÔ MÛ: Bach: g-moll Menüet (Kis elôadási darabok fuvolára EMB 2791) 1. HARASZTI EMESE ( ) I. KER. FARKAS FERENC ZENEISKOLA Tanár: Turjay Rita Zongorán kísér: Szmolka Klára SZABADON VÁLASZTOTT MÛ CSAJKOVSZKIJ: WALZER 2. HEBHART DOROTTYA ( ) V. KER. SZABOLCSI BENCE ZENEISKOLA AMI Tanár: Krum Enikô Zongorán kísér: Szekeres László SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOGÁR: RONDÓ 12 13

8 3. KLIMENT ANNA ( ) XIX. KER. KISPESTI AMI Tanár: Szôkéné Kormos Mária Zongorán kísér: Erôs Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ PARADISI: ARIETTA 4. KOCSIS LAURA ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Kovács Kira Zongorán kísér: Arató Ágnes SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOGÁR: KANÁSZTÁNC 5. KÖRMÖCZY LAURA ( ) III. KER. AELIA SABINA ZENE-, KÉPZÔ- ÉS TÁNCMÛVÉSZETI ISKOLA AMI Tanár: Török-Papp Tímea Zongorán kísér: Mészáros Pálma SZABADON VÁLASZTOTT MÛ HUMMEL: TÁNC 6. MARÓTY MARIANN ( ) II. KER. KISS ZENEDE AMI Tanár: Joó Gyula Zongorán kísér: Hász Melitta SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: KIS FUVOLA POLKA 7. MÁRKI FRANCISKA ( ) XI. KER. WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMÛVÉSZETI SZKI. Tanár: Kathi Ferencné Zongorán kísér: Saito Miszako SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: SPANYOL TÁNC 8. MOLNÁR JÚLIA ( ) Tanár: Kiss Beáta Zongorán kísér: Preszter Nóra SZABADON VÁLASZTOTT MÛ DANCLA: BEVEZETÉS ÉS VARIÁCIÓK 9. NIKOLAIDU FÉDRA DAPHNE ( ) IX. KER. FERENCVÁROSI ÁDÁM JENÔ ZENEISKOLA AMI Tanár: Nyakas István Zongorán kísér: Uzdi Lucia SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: PAPAGENO BELÉPÔJE 10. SIKLÓS CSENGE ANNA ( ) III. KER. ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK. ÉS AMI Tanár: Herczegh Mária Zongorán kísér: Kereskedô Tamás SZABADON VÁLASZTOTT MÛ GRETSCHANINOFF: TÉLI ESTÉN, JOKER 11. SZÉKELY ZSÓFIA ( ) XIX. KER. KISPESTI AMI Tanár: Vicziánné Simándi Éva Zongorán kísér: Erôs Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KARAI: GROTESZK TÁNC 12. SZITA ZSÓFIA ( ) XIV. KER. SZT. ISTVÁN KIRÁLY ZENEMÛVÉSZETI SZKI. ÉS AMI Tanár: Tarjániné Csoma Cseperke Zongorán kísér: Varga Zsoltné Balázs Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SZELÉNYI: ELÔJÁTÉK ÉS RONDINO 13. TARDOS TAMÁS ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Biró Emilia Zongorán kísér: Balog Zsolt SZABADON VÁLASZTOTT MÛ WEINER: RÓKATÁNC 14. TÔKÉS-BODOR ESZTER ( ) XVII. KER. BARTÓK BÉLA AMI Tanár: Réfi Katalin Zongorán kísér: Balogh Lázár SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SOSZTAKOVICS: KERINGÔ 15. VELKEI ZSUZSANNA ( ) XI. KER. WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMÛVÉSZETI SZKI. Tanár: Kathi Ferencné Zongorán kísér: Saito Miszako SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MUSZORGSZKIJ: GOPAK 16. ZARÁND EMESE ( ) XII. KER. SOLTI GYÖRGY ZENEISKOLA AMI Tanár: Rákóczy Anna Zongorán kísér: Homicskóné Szalóky Ildikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: PAPAGENO BELÉPÔJE 14 15

9 17. ZÁMBÓ ÉDUA ( ) IV. KER. ERKEL GYULA ÚJPESTI ZENEISKOLA Tanár: Bendzsák Anita Zongorán kísér: Mezei Pál 16 SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: VALSE GRACIEUSE 18. BÓCZ PATRÍCIA ( ) VI. KER. TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI Tanár: Varga Gabriella Zongorán kísér: Deutsch Nóra SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MUSZORGSZKIJ: GOPAK 19. BUDAI ATTILA ( ) IV. KER. ERKEL GYULA ÚJPESTI ZENEISKOLA Tanár: Páll Dénes Zongorán kísér: Mezei Pál SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOGÁR: KANÁSZTÁNC 20. CSIZMAZIA MERCÉDESZ ( ) XXIII. KER. GALAMBOS JÁNOS AMI Tanár: Nagy Edit Zongorán kísér: Tassonyi Zsolt SZABADON VÁLASZTOTT MÛ HOOK: C-DÚR SZONÁTA I. T. III. KORCSOPORT (1997. június 1-je és május 31. között született tanulók) Kötelezô mû: Bach: h-moll Menüet (Fuvolamuzsika I. kötet EMB Z. 6587) 1. GÁL DÓRA SZABINA ( ) XVII. KER. BARTÓK BÉLA AMI Tanár: Petrus-Bölöni Júlia Zongorán kísér: Vetésiné Magyar Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ CONSTANTINESCU: RÉGI ÉNEK 2. HESZ MÁRIA ( ) V. KER. SZABOLCSI BENCE ZENEISKOLA AMI Tanár: Vargáné Korchma Fruzsina Zongorán kísér: Kiss Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: VALSE GRACIEUSE 3. HORVÁTH DOMINIKA BEA ( ) Tanár: Tóth Katalin Zongorán kísér: Prunyi Adrienn SZABADON VÁLASZTOTT MÛ TOMASI: A KIS KORZIKAI KECSKEPÁSZTOR 4. HORVÁTH DÓRA ( ) XVI. KER. RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLA, TÁNC-, KÉPZÔ- ÉS IPARMÛVÉSZETI AMI Tanár: Pap Csilla Zongorán kísér: B. Román Henriett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ IBERT: JEUX 5. KERÉNYI ESZTER LILLA ( ) Tanár: Tóth Katalin Zongorán kísér: Prunyi Adrienn SZABADON VÁLASZTOTT MÛ CSAJKOVSZKIJ: VONÓSSZERENÁD 6. NÉMETH VIRÁG ( ) XXI. KER. EGRESSY BÉNI AMI, ZENEMÛV. SZKI. ÉS ÉNEK-ZENEI GIMN. Tanár: Radnóti Katalin Zongorán kísér: Laufer Szilvia SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: LIED OHNE WORTE 7. NOVÁK CSILLA ( ) XXI. KER. FASANG ÁRPÁD ZENEI AMI Tanár: Orbán Boglárka Zongorán kísér: P. Kozma Anikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ DUVERNOY: INTERMEZZO 8. PECZE ZSÓFIA ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Kovács Kira Zongorán kísér: Arató Ágnes SZABADON VÁLASZTOTT MÛ HASSE: TAMBOURIN 17

10 9. SEPP YVETTE ( ) II. KER. KISS ZENEDE AMI Tanár: Joó Gyula Zongorán kísér: Hász Melitta SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BLUMENTHAL: POT POURIE 10. SZÉKELYI FRUZSINA ( ) XXII. KER. NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ÉS ÁLT. ISK. Tanár: Belejné Agócs Emília Zongorán kísér: Sagyebó Ferenc SZABADON VÁLASZTOTT MÛ RÖSSLER ROSETTI: RONDO 11. TAKÁCS DOROTTYA ( ) X. KER. KÔBÁNYAI ZENEISKOLA AMI Tanár: Hortobágyiné Pók Szilvia Zongorán kísér: Somogyi Andrea SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: OROSZ CIGÁNYDAL 16. BALÁZS NATÁLIA ( ) VII. KER. MOLNÁR ANTAL ZENEISKOLA AMI Tanár: Vági László Zongorán kísér: Kárpáti Attila SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KODÁLY: GYERMEKTÁNCOK ORIG. 5., BENCZE RÉKA ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Simon Melinda Zongorán kísér: Lengyel Andrea SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: OROSZ CIGÁNYDAL 18. CSJEF KLAUDIA ( ) Tanár: Lovászné Gellén Christa Zongorán kísér: Joó Katalin SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: ZIGEUNER STÄNDCHEN 12. TÉRMEG ANITA ( ) XII. KER. SOLTI GYÖRGY ZENEISKOLA AMI Tanár: Révész Eszter Zongorán kísér: Mikó Szilvia SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: LIED OHNE WORTE OP NO TÓTH LILLA ( ) III. KER. AELIA SABINA ZENE-, KÉPZÔ- ÉS TÁNCMÛVÉSZETI ISKOLA AMI Tanár: Török-Papp Tímea Zongorán kísér: Mészáros Pálma SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BALÁZS: BURLESCA 14. TÓTH PETRA ESZTER ( ) XVII. KER. BARTÓK BÉLA AMI Tanár: Petrus-Bölöni Júlia Zongorán kísér: Vetésiné Magyar Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ CONSTANTINESCU: RÉGI ÉNEK 15. ÁCS ZSANETT ( ) Tanár: Kiss Beáta Zongorán kísér: Lukács Nikolett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SINISALO: MINIATÛRÖK II., III. T. 18 IV. KORCSOPORT (1996. június 1-je és május 31. között született tanulók) KÖTELEZÔ MÛ: Gossec: Tambourin (3 Tambourins EMB 12574) 1. DÁVID BOGLÁRKA ( ) III. KER. AELIA SABINA ZENE-, KÉPZÔ- ÉS TÁNCMÛVÉSZETI ISKOLA AMI Tanár: Pápista Andrea Zongorán kísér: Mészáros Pálma SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BERTHOMIEU: MENÜETT ÉS PRESTO 2. IVÁNYI DIÁNA ( ) XV. KER. HUBAY JENÔ AMI ÉS PSZK Tanár: Illyés Zsuzsanna Zongorán kísér: Szakács István SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: IFJÚKORI EMLÉK 19

11 3. KOVÁCS ELÔD KAPOLCS ( ) XXI. KER. FASANG ÁRPÁD ZENEI AMI Tanár: Nagy Noémi Zongorán kísér: P. Kozma Anikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ TELEMANN: C-DÚR SZONÁTA III., IV. T. 4. KOZELKA NOÉMI ANNAMÁRIA ( ) XX. KER. LAJTHA LÁSZLÓ AMI Tanár: Kiss Ágota Zongorán kísér: Tomasovszki Katalin SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SINISALO: 3 MINIATÛR II., III. T. 5. MADEJ DORINA ( ) XV. KER. HUBAY JENÔ AMI ÉS PSZK Tanár: Illyés Zsuzsanna Zongorán kísér: Szakács István 20 SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: CHAMPAGNER LIED 6. MOLNÁR FANNI ( ) III. KER. ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK. ÉS AMI Tanár: Herczegh Mária Zongorán kísér: Kereskedô Tamás SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BLODEK: D-DÚR FUVOLAVERSENY II. T. 7. OBERFRANK MÁRTON ( ) VI. KER. TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI Tanár: Scholz Melinda Zongorán kísér: Bagi Andrea SZABADON VÁLASZTOTT MÛ GLINKA: MAZURKA 8. SZÖVÉNYI-LUX BOGLÁRKA ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Nagyné Bosnyákovics Beáta Zongorán kísér: Dudits Irén SZABADON VÁLASZTOTT MÛ PERGOLESI: SICILIANO 9. SZÛCS ESZTER ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Kovács Kira Zongorán kísér: Arató Ágnes SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BLUMENTHAL: POTPOURRI 10. VARGA RÉKA ( ) III. KER. ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK. ÉS AMI Tanár: Herczegh Mária Zongorán kísér: Kereskedô Tamás SZABADON VÁLASZTOTT MÛ JÁRDÁNYI: SZONATINA II., III. T. V. KORCSOPORT (1994. június 1-je és május 31. között született tanulók) KÖTELEZÔ MÛ: Doppler: Andantino (Fuvolamuzsika II. kötet EMB Z. 8732) 1. KLAPCSIK ÁGNES ( ) XIV. KER. SZT. ISTVÁN KIRÁLY ZENEMÛVÉSZETI SZKI. ÉS AMI Tanár: Tarjániné Csoma Cseperke Zongorán kísér: Varga Zsoltné Balázs Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOZZA: OLASZ FANTÁZIA 2. KUTI BEÁTA ( ) XX. KER. LAJTHA LÁSZLÓ AMI Tanár: Gaál Zsolt Zongorán kísér: Czender Ágnes SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOUQUET: PAN ET LES BERGERS 3. MIKULA BERNADETT ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Kovács Kira Zongorán kísér: Arató Ágnes SZABADON VÁLASZTOTT MÛ TELEMANN: F-DÚR SZONÁTA II., I. T. 4. PÁLFI BLANKA ( ) Tanár: Kiss Beáta Zongorán kísér: Preszter Nóra SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BEETHOVEN: SZONÁTA III., IV. T. 21

12 5. STEINBACH SZILVIA ( ) XXI. KER. FASANG ÁRPÁD ZENEI AMI Tanár: Orbán Boglárka Zongorán kísér: P. Kozma Anikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BÜSSER: PRÉLUDE ET SCHERZO 6. SZABÓ ORSOLYA ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Déginé Kapuy Zsuzsanna Zongorán kísér: Dobosy Lilla SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BARTÓK: 3 CSÍKMEGYEI NÉPDAL 7. TÓTH ENIKÔ ( ) XXI. KER. FASANG ÁRPÁD ZENEI AMI Tanár: Romos Zsolt Zongorán kísér: P. Kozma Anikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MILOTTI: OHRIDI GYÖNGYÖK 8. BOCSI BRIGITTA ( ) XVI. KER. RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLA, TÁNC-, KÉPZÔ- ÉS IPARMÛVÉSZETI AMI Tanár: Kaló Katalin Zongorán kísér: Miczinger Ilona SZABADON VÁLASZTOTT MÛ IBERT: TÖRTÉNETEK KRISTÁLY KALITKA A KIS FEHÉR CSACSI VI. KORCSOPORT (1988. június 1-je és május 31. között született tanulók) KÖTELEZÔ MÛ: Bach: Polonaise Double (3 Polonaise EMB 13466) 1. GRÜNVALSZKY ÁGNES ( ) IX. KER. FERENCVÁROSI ÁDÁM JENÔ ZENEISKOLA AMI Tanár: Nyakas István Zongorán kísér: Uzdi Lucia SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: OROSZ CIGÁNYDAL 2. KULCSÁR NAÓMI ( ) XXII. KER. NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ÉS ÁLT. ISK. Tanár: Belejné Agócs Emília Zongorán kísér: Sagyebó Ferenc SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KUHLAU: BEVEZETÉS ÉS RONDO 3. LUDÁNYI ORSOLYA ( ) III. KER. ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK. ÉS AMI Tanár: Herczegh Mária Zongorán kísér: Kereskedô Tamás SZABADON VÁLASZTOTT MÛ DOPPLER: MAZURKA 4. MAJOROS ANNA ( ) Tanár: Tóth Katalin Zongorán kísér: Prunyi Adrienn SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOYSE: SAKURA 5. RÉVI JULIANNA ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Nagyné Bosnyákovics Beáta Zongorán kísér: Dudits Irén SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KÖHLER: DANSE DES PIERROTS 22 23

13 6. SCHEURING KATA ( ) XXI. KER. FASANG ÁRPÁD ZENEI AMI Tanár: Orbán Boglárka Zongorán kísér: P. Kozma Anikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ CORTESE: INTRODUZIONE E ALLEGRO OP WINKLER DÓRA ( ) IV. KER. ERKEL GYULA ÚJPESTI ZENEISKOLA Tanár: Bendzsák Anita Zongorán kísér: Mezei Pál SZABADON VÁLASZTOTT MÛ DEBUSSY: EN BATEAU 8. BLASTIK ZSÓFIA ( ) Tanár: Kohánné Stekly Anikó Zongorán kísér: Handl György SZABADON VÁLASZTOTT MÛ FAURÉ: FANTÁZIA 9. CSACHÓ FANNI ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Kovács Kira Zongorán kísér: Arató Ágnes SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SCHUMANN: ROMÁNC 24

14 IV. BÁNTAI VILMOS BUDAPESTI FUVOLAVERSENY Készült a Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetségének gondozásában Felelôs kiadó: Ember Csaba elnök Szakmai felelôsök: Magyar Margit igazgató Herczegh Mária fuvola szaktanácsadó Nyomdai elôkészítés: KÉPPONT Bt. Nyomdai kivitelezés: Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium Felelôs vezetô: Márkusné Gábor Ildikó igazgató FEBRUÁR

(lezárva: 2015. február 5.)

(lezárva: 2015. február 5.) (lezárva: 2015. február 5.) - 1 - T A R T A L O M SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK, VÉGZETTSÉGEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK MUNKAHELYELYEK, VÁLASZTOTT MEGBIZATÁSOK SPORT, SZABADIDŐ BALASSAGYARMATI KAMARAEGYÜTTES ZENEPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A IV. ORSZÁGOS ZATHURECZKY EDE* EMLÉKVERSENY

A IV. ORSZÁGOS ZATHURECZKY EDE* EMLÉKVERSENY A IV. ORSZÁGOS ZATHURECZKY EDE* EMLÉKVERSENY 2014. április 8. és12. között immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Zathureczky Emlékverseny. A hegedűsök eme rangos megmérettetését Budapesten,

Részletesebben

Kedves Zenebarátok! Gyutai Csaba polgármester

Kedves Zenebarátok! Gyutai Csaba polgármester Kedves Zenebarátok! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében sok szeretettel köszöntöm a XII. Lubik Imre Országos Zeneiskolai Trombitaverseny valamennyi résztvevőjét, a diákok felkészítő tanárait,

Részletesebben

ARANYALBUMA 2009/2010

ARANYALBUMA 2009/2010 XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. Tel.: 295-08-77 E-mail: titkarsag@pihgy.hu A XVIII. kerületi tanulmányi versenyek legjobbjainak ARANYALBUMA

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA AJÁNDÉK PEDAGÓGUS NAPRA PEDAGÓGUS EST 2013. június 7. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában működik. Ez egyszerre jelent működésében előnyt és hátrányt. Előnyt

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN 2008. április 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 4. szám 2008. április Ára: 150 Ft SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN A Bihari János Zeneiskola, a Gyulai G.M. Általános Iskola és az Abonyi Fúvószenekari

Részletesebben

Balassagyarmat, 2015. április 22. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola

Balassagyarmat, 2015. április 22. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola ZENE ÉS MŰVÉSZETI ISKOLÁK MAGÁNÉNEK SZAKOS TANULÓINAK 17. BALASSAGYARMATI TALÁLKOZÓJA Balassagyarmat, 2015. április 22. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 2 Fővédnök: Gulyás Dénes Operaénekes,

Részletesebben

Babka József címzetes igazgató

Babka József címzetes igazgató Kürt szó A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2011. június 22. szám 2 Kürtszó 2011. június 22. szám A Tehetségpontok elsõdleges funk- 2011. február 28-án Debrecenben

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 17. évfolyam, 1. szám 2014. december Tápiószőlős minden kedves lakójának békés, boldog karácsonyt, eredményekben gazdag boldog

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Helyezettek. 1. évfolyam

Helyezettek. 1. évfolyam Helyezettek 1. évfolyam Elérhető maximális pontszám: 77 pont (Pontazonosság esetén az elérthelyezésnél a helyesírás döntött.) Versenyzők száma: 22 fő Helyezés Tanuló neve Elért pontszám 1 Iskola neve,

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ. Budapest, Tornacsarnok 2015. március 20-21-22.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ. Budapest, Tornacsarnok 2015. március 20-21-22. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Budapest, Tornacsarnok 2015. március 20-21-22. 1 K Ö S Z Ö N T Ő Kedves Diákolimpikonok! Tisztelt Sportbarátaim! Új évad, új esélyek, új sikerek! Nemcsak a diákversenyzők,

Részletesebben

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22.

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22. INGYENES/FREE 2013/20. KÜLÖNSZÁM szeptember 14 22. A programok ingyenesek! koncertek koncertek ok Ars Sacra Fesztivál 2013 Templomok Éjszakája szeptember 14. ok Ki méltó látni a csodát, Az a csodát magában

Részletesebben

Hinterstoder (Ausztria) MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA

Hinterstoder (Ausztria) MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA Hinterstoder (Ausztria) 2014. március 01. - I., II., III. korcsoport 2014. március 02. - IV., V., VI. korcsoport 1 2013/2014. TANÉVI ALPESI SÍ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS

Részletesebben

A központi költségvetési támogatásból megvalósult SZAKMAI MUNKA BEMUTATÁSA

A központi költségvetési támogatásból megvalósult SZAKMAI MUNKA BEMUTATÁSA 1. melléklet A központi költségvetési támogatásból megvalósult SZAKMAI MUNKA BEMUTATÁSA A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. sz. mellékletének IV.2. pontja alapján

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 5. szám 2014. május Ó, Istenem, de csoda volna, ha az erdő megsokasodna, még erdőbb lenne, csupa gyémánt, és én ott állnék benne némán. Egy madár

Részletesebben

Múltunk hôsei, napjaink példaképei

Múltunk hôsei, napjaink példaképei XXXII. évfolyam 4. szám 2012. április 8. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA Múltunk hôsei, napjaink példaképei Hírek Elôadás civil szervezeteknek Dr. Latorcai Csaba

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a Szegedi Tudományegyetemen! Az Őszi Kulturális Fesztivál minden évben jó alkalmat kínál az egyetemi vendégeskedésre.

Részletesebben

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

Csongrádi Hírek. A tartalomból: Indul a termál rendszer építése. Fogyatékkal élve is egészségesen. Az új szabálysértési törvényről

Csongrádi Hírek. A tartalomból: Indul a termál rendszer építése. Fogyatékkal élve is egészségesen. Az új szabálysértési törvényről II. évfolyam 27. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. május Elbúcsúztak a ballagók 125 éves a szervezett mentés Színes lufikat eresztettek szélnek jelképesen ballagó diákjaink.

Részletesebben

PÁLYÁZATON RÉSZTVETT ISKOLÁK...

PÁLYÁZATON RÉSZTVETT ISKOLÁK... PÁLYÁZATON RÉSZTVETT ISKOLÁK... Ady Endre Általános Iskola, Budapest Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek Grassalkovich Antal Általános Iskola, Budapest Gróf Széchenyi István Általános

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

Teljék be a kívánságunk, mint vízzel a teknõ, mint negyvennyolc kecske lába százkilencvenkettõ.

Teljék be a kívánságunk, mint vízzel a teknõ, mint negyvennyolc kecske lába százkilencvenkettõ. A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2012. január 23. szám 2 Kürtszó 2012. január 23. szám Pulyka melle, malac körme liba lába, csõre Mit kívánjak mindnyájunknak

Részletesebben

Az ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY második fordulójának eredménye

Az ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY második fordulójának eredménye ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY Versenybizottsága oveges18@gmail.com Az ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY második fordulójának eredménye Kedves Kollégák, Kedves Versenyzők! Gratulálunk mindenkinek, aki részvett

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V VI. korcsoport Budapest - UTE Atlétikai Stadion 2009. május 29-30. FIÚ - V. korcsoport 100 m fiú V. kcs. döntő +0,1 1. Ónodi Dávid 1992

Részletesebben

Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük

Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük Vecsési Tájékoztató 25. évfolyam 7. (297.) szám 2015 július A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük Fotó: Polgár Gyula Önkormányzati hírek

Részletesebben