IV. BÁNTAI VILMOS BUDAPESTI FUVOLAVERSENY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. BÁNTAI VILMOS BUDAPESTI FUVOLAVERSENY"

Átírás

1 IV. BÁNTAI VILMOS BUDAPESTI FUVOLAVERSENY A MAGYAR ZENEISKOLÁK ÉS MÛVÉSZETI ISKOLÁK SZÖVETSÉGE ÉS A TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA BUDAPEST TERÉZVÁROS KIVÁLÓAN AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT RENDEZÉSÉBEN FEBRUÁR Helyszín: E10 KÖZÖSSÉGI HÁZ Budapest, VI. Eötvös u. 10.

2 A verseny támogatói: MAGYAR ZENEISKOLÁK ÉS MÛVÉSZETI ISKOLÁK SZÖVETSÉGE BUDAPEST FÔVÁROS VI. KER. TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA E10 KÖZÖSSÉGI HÁZ FONTRADE MUSIC Hungaroton Classic EMB ZENEMÛKIADÓ KFT. A verseny fôvédnöke: BÁNTAINÉ SIPOS ÉVA A zsûri elnöke: Gyöngyössy Zoltán Liszt-díjas fuvolamûvész, habil. egyetemi tanár A zsûri tagjai: Dr. Becsky Gáborné ARTISJUS és Jeney-díjas fuvolatanár, fôiskolai gyak. vez. tanár Debrecen Berényi Bea ARTISJUS és Kodály-díjas fuvolamûvész, fuvolatanár, Kecskemét A zsûri titkára: Papp Károlyné szaktanácsadó, fôiskolai gyak. vez. tanár Budapsest A versenyt szervezôk ezzel a programmal Bántai Vilmos fuvolamûvész, fuvolatanár, az alapfokú fuvolaoktatás egyik alapítója és meghatározó alakja elôtt tisztelegnek az Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny elôtti évben. RÉSZTVEVÔ ZENEISKOLÁK: I. ker. Farkas Ferenc Zeneiskola I. ker. KODÁLY ZOLTÁN Magyar Kórusiskola AMI II. ker. KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK., GIMN. ÉS ZENEISKOLA AMI II. ker. Járdányi Pál Zeneiskola AMI II. ker. Kiss Zenede AMI III. ker. Aelia Sabina Zene-, Képzô és Táncmûvészeti Iskola, AMI III. ker. Andor Ilona ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK. ÉS AMI IV. ker. Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola AMI V. ker. Szabolcsi Bence Zeneiskola AMI VI. ker. Tóth Aladár Zeneiskola AMI VII. ker. Molnár Antal Zeneiskola AMI IX. ker. Ferencvárosi Ádám Jenô Zeneiskola AMI X. ker. Kôbányai Zeneiskola AMI XI. ker. Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szki. XII. ker. Solti György Zeneiskola AMI XIII. ker. Zeneiskola AMI XIV. ker. Szent István Király Zenemûvészeti Szki. és AMI XV. ker. Hubay Jenô AMI és PSZK XVI. ker. Rácz Aladár Zeneiskola, Tánc-, Képzô- és Iparmûvészeti AMI XVII. ker. Bartók Béla AMI XVIII. ker. Dohnányi Ernô Zeneiskola AMI XIX. ker. Kispesti AMI XX. ker. Lajtha László AMI XXI. ker. Fasang Árpád Zenei AMI XXI. ker. Egressy Béni Zenemûv. Szki. és Ének-zenei Gimn. AMI XXII. ker. Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Ált. Isk. XXIII. ker. Galambos János AMI 2 3

3 2011. februárjában már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a BÁNTAI VILMOS BUDAPESTI FU- VOLAVERSENY. Az elsô versenyt megelôzôen között öt é- venként nívós megemlékezésekkel egybekötött hangversenyeket tartottak a fôváros fuvolatanárai a legtehetségesebb növendékeik részvételével. (közülük ma többen már neves fuvolamûvészek lettek). Bántai Vilmos Pesterzsébeten született május 12.-én. Zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán ( ) Hartai Ferenc osztályában fejezte be. Tanárai voltak: Kodály Zoltán, Weiner Leó és Szabolcsi Bence is. A mûvésztanári diploma megszerzése után között a Magyar Állami Hangversenyzenekar (ma Nemzeti Filharmonikus Zenekar) tagja lett olyan szólamtársak körében, mint Jeney Zoltán, Kovács Imre és Janthó Bertalan. A zenekarban piccolo játékával egy új fejezetet nyitott a kényes hangszer kezelését illetôen. Megbízható intonáció, kristálytiszta szép hang, a legnehezebb szólók virtuóz, kifogástalan elôadását megcsodálhatta szinte az egész világot bejáró zenekar közönsége. Ferencsik János vezényletével készült számos Hungaroton lemez ôrzi az utókor számára kivételes mûvészetét. Zenepedagógiai munkássága a Fodor Zeneiskola államosítását követôen (1952) a VI. kerületi I. számú Körzeti Zeneiskolában kezdôdött, ahol az as nyugdíjba vonulásáig több évtizeden át tanított. Számtalan növendéke választotta a zenei pályát, hangszeres mûvészként vagy jelentôs pedagógusként folytatva a példakép munkáját. Az egykori növendékek visszaemlékezéseibôl tudjuk, hogy fuvola óráira folyamatosan jellemzô volt a kedves, a mindig alkalmazkodó türelmes, gyakran humoros, de mindig következetes, szeretettel teli tanári viszony. Hamarosan új kották megjelentetésével gazdagította a szerény hazai kínálatot. Ezzel egy olyan tátongó ûr betöltését kezdte el, ami akkoriban Európában ismeretlen volt. Az elsô, az 1959-ben Kovács Imrével megjelentetett Kis elôadási 4 VILI BÁCSIRA ( ) EMLÉKEZVE... darabok még csak a kezdet volt. Ezt követték a gondosan válogatott gyûjtemények: Könnyû elôadási darabok fuvolára (Sipos Évával), majd a népszerû Fuvolamuzsika I. és II. kötete (Kovács Imrével). Jelentôs esemény volt a Gariboldi etûdök elsô magyar kiadása, majd 1980-ban a 3 kötetes Gyakorlatok fuvolára (Kovács Gáborral). Nagy feltûnést keltett a haladóknak szánt Wehner etûdök megjelentetése is (1985). A Skálaiskola (Kovács Gábor) 2 kötetes kiadása után munkáját elsôsorban az elôadási darabok közreadása jellemezte. Ezután már feleségével Sipos Évával a kiváló zeneelmélet és zongora tanárral közösen folytatták a szinte kiapadhatatlan ötleteket felsorakoztató mûvek, gyûjteményes albumok átdolgozását, össze-állítását Bartók, Kodály mûveinek átiratai I. II, Romantikus Album (1983), 3 Menüett, 3 Gavott, 3 Tambourin, Schubert :Variációk. Bántai Vilmos augusztus 21.-én bekövetkezett halála után a megkezdett közös munkát felesége folytatta. Gondosan ápolta és elôsegítette a korábban közreadott kiváló kották újabb kiadásait. Személyesen megjelent és meleg szavakkal idézte fel elhunyt férje alakját, munkásságát az öt évente megrendezett emlék hangversenyeken. Bántai tanár úr mindig arra törekedett, hogy a Jeney Fuvolaiskola mellé (elé), mintegy pótlásként, kiegészítô a kisebb növendékek számára is népszerû, jól játszható iskolát alkosson. Ez eleinte kéziratként terjedt (OPI) Gyakorlatok és gyermekdalok fuvolára (1982). Halála után átdolgozott formában adta közre felesége a nemzetközi népdal és magyar gyermekdal kincsre alapozott kottát: Fuvola ÁBC címen. A többnyelvû elôszó után a gondosan, korszerûsített átdolgozásban közreadott mû a Jeney: Fuvolaiskola méltó megalapozója és kiegészítô kottája, ami ma már nélkülözhetetlen a zenetanításban. A BÁNTAI VILMOS BUDAPESTI FUVOLAVERSENY alkalmából csak a köszönet hangján szólhatunk Vili bácsi és Éva néni áldozatos munkájáról, a nélkülözhetetlen kottakiadások megjelentetéséért, amelyekkel évtizedeken keresztül megajándékoztak minket. A szép kották gyakorlása közben többszörösen igaz lehet: Mert fuvolázni jó! Barnabás Zoltán 5

4 Február 18.: 6 A VERSENY PROGRAMJA Megnyitó órakor V. korcsoport órakor VI. korcsoport Február 19.: 9.30 órakor III. korcsoport órakor II. korcsoport órakor ebéd szünet órakor I. korcsoport ig szünet órakor I. korcsoport folytatás kb ig IV. korcsoport órakor Eredményhirdetés, díjkiosztás, szakmai értékelés, kötetlen beszélgetés az eredményhirdetés után! A találkozó résztvevôit kérjük, hogy szereplésük várható idôpontja elôtt legalább 1/2 órával jelenjenek meg a helyszínen, ahol kötelezô a regisztráción részt venni! A színpadon a résztvevôknek behangolva kell megjelenni! Felhívjuk a tanárok figyelmét, hogy a zongorakíséretes mûvek eredeti kottáját is fel kell hozniuk a színpadra. Február között (hétfôtôl péntekig) a rendezô iskola lehetôséget biztosít a hangversenyterem kipróbálására, a verseny helyszínén (Eötvös u. 10.). Az akusztikai próbára a Tóth Aladár Zeneiskola portáján lehet telefonon bejelentkezni a február 7.-i héten (tel.: 061/ ). Idôpontot minden nap óra, ill óra között lehet kérni. A próba idôtartama: 1-2 versenyzôt nevezô iskola 20 perc 3-4 versenyzôt nevezô iskola 40 perc 5-10 versenyzôt nevezô iskola 60 perc A próba idôpontok a bejelentkezés sorrendjében állnak rendelkezésre. I. KORCSOPORT (1999. június 1-jén és utána született tanulók) KÖTELEZÔ MÛ: Purcell: Air (Fuvolamuzsika I. kötet EMB Z. 6587) 1. DAOUD JAN MÁRIÓ ( ) XV. KER. HUBAY JENÔ AMI ÉS PSZK Tanár: Illyés Zsuzsanna Zongorán kísér: Szakács István SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SOMOS ANDRÁS: TÖRPETÁNC 2. DARÁNYI F. HANNA ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Nagyné Bosnyákovics Beáta Zongorán kísér: Dudits Irén SZABADON VÁLASZTOTT MÛ L. MOZART: MUSETTE 3. DEÁK JULIANNA ( ) I. KER. FARKAS FERENC ZENEISKOLA Tanár: Gerber Zsófia Zongorán kísér: Szmolka Klára SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: ALLEGRO 4. DURA KINGA ( ) II. KER. KISS ZENEDE AMI Tanár: Joó Gyula Zongorán kísér: Hász Melitta SZABADON VÁLASZTOTT MÛ L. MOZART: MUSETTE 5. FARAGÓ ELIZA ( ) XIX. KER. KISPESTI AMI Tanár: Vicziánné Simándi Éva Zongorán kísér: Erôs Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: PAPAGENO BELÉPÔJE 6. FODOR ESZTER ( ) V. KER. SZABOLCSI BENCE ZENEISKOLA AMI Tanár: Reményi Ágnes Zongorán kísér: Szekeres László SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: C-DÚR SZONÁTA, TÉMA ÉS I. VI. V. 7

5 7. GALLÓ LILLA ( ) II. KER. KISS ZENEDE AMI Tanár: Joó Gyula Zongorán kísér: Hász Melitta 8 SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BEETHOVEN MENÜETT 8. GYULÁNCZI FLÓRA ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA Tanár: Déginé Kapuy Zsuzsanna Zongorán kísér: Dobosy Lilla SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SCHUMANN: A HAZATÉRÔ VIDÁM FÖLDMÛVES 9. HORÁNYI HANNA ZELMA ( ) I. KER. KODÁLY ZOLTÁN MAGYAR KÓRUSISKOLA AMI Tanár: Prokop Anna Zongorán kísér: Nagy Ákos SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KOCSÁR: SALTUS HUNGARICUS 10. KAJTÁR KINGA ( ) VI. KER. TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI Tanár: Varga Gabriella Zongorán kísér: Deutsch Nóra SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SOSZTAKOVICS: TRÉFÁS KERINGÔ 11. KARLESZ PETRA ( ) VII. KER. MOLNÁR ANTAL ZENEISKOLA AMI Tanár: Szônyeiné Pataki Márta Zongorán kísér: Kárpáti Attila SZABADON VÁLASZTOTT MÛ PETROVICS: ÉVA, SZÍVEM..., MIÉRT KÜLDÖTT 12. KIRÁLY ESZTER ( ) XVII. KER. BARTÓK BÉLA AMI Tanár: Petrus-Bölöni Júlia Zongorán kísér: Vetésiné Magyar Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ FARKAS: RÉGI MAGYAR TÁNCOK 4. T. 13. KIS LILI ( ) Tanár: Bene Hajnalka Zongorán kísér: Lukács Nikolett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ WEBER: VALSE 14. KOENIG LILI ( ) Tanár: Bene Hajnalka Zongorán kísér: Lukács Nikolett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SZELÉNYI: ELÔJÁTÉK ÉS RONDINO 15. KOVÁCS ÁDÁM ( ) XIV. KER. SZT. ISTVÁN KIRÁLY ZENEMÛVÉSZETI SZKI. ÉS AMI Tanár: Tarjániné Csoma Cseperke Zongorán kísér: Varga Zsoltné Balázs Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KOCSÁR: SALTUS HUNGARICUS I., II. T. 16. LEDERHAAS MIRIAM ( ) XIV. KER. SZT. ISTVÁN KIRÁLY ZENEMÛVÉSZETI SZKI. ÉS AMI Tanár: Tarjániné Csoma Cseperke Zongorán kísér: Varga Zsoltné Balázs Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: PAPAGENO BELÉPÔJE 17. MOLNÁR JÚLIA ( ) XV. KER. HUBAY JENÔ AMI ÉS PSZK Tanár: Barsi Botond Ákos Zongorán kísér: Simon Barbara SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KOCSÁR: SALTUS HUNGARICUS I., II. 18. MOLNÁR VIKTÓRIA ( ) XXIII. KER. GALAMBOS JÁNOS AMI Tanár: Nagy Edit Zongorán kísér: Tassonyi Zsolt SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BAKLANOVA: KÖRTÁNC 19. NAGY DOROTTYA KLÁRA ( ) I. KER. KODÁLY ZOLTÁN MAGYAR KÓRUSISKOLA AMI Tanár: Prokop Anna Zongorán kísér: Nagy Ákos SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BAKLANOVA: KÖRTÁNC 20. NAGY ZSÓFIA ( ) III. KER. ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK. ÉS AMI Tanár: Herczegh Mária Zongorán kísér: Kereskedô Tamás SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: ALLEGRETTO 9

6 21. NEUBAUER EVELIN ( ) Tanár: Kiss Beáta Zongorán kísér: Lukács Nikolett 10 SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KÖHLER: PIERROT TÁNCA 22. NGUYEN HONG CHIMINH ( ) V. KER. SZABOLCSI BENCE ZENEISKOLA AMI Tanár: Vargáné Korchma Fruzsina Zongorán kísér: Kiss Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ VANHAL: SZONATINA 23. PAPP ZSÓFIA LILI ( ) XI. KER. WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMÛVÉSZETI SZKI. Tanár: Vonnák Anita Zongorán kísér: Nagy Márta SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOGÁR: KANÁSZTÁNC 24. PETROV KATARINA ( ) IX. KER. FERENCVÁROSI ÁDÁM JENÔ ZENEISKOLA AMI Tanár: Nyakas István Zongorán kísér: Uzdi Lucia SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: ALLEGRETTO 25. PÓNYA ÁGNES ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Nagyné Bosnyákovics Beáta Zongorán kísér: Dudits Irén SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BEETHOVEN: SKÓT TÁNC 26. SCHUMI RÁHEL ( ) Tanár: Lovászné Gellén Christa Zongorán kísér: Joó Katalin SZABADON VÁLASZTOTT MÛ COLLINS: TOM SAWYER SZVIT I. T. 27. SCHWARZKOPF LÉNA ( ) XIX. KER. KISPESTI AMI Tanár: Vicziánné Simándi Éva Zongorán kísér: Erôs Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KODÁLY: KÉT EPIGRAMMA 28. SOÓS ERZSÉBET ( ) XI. KER. WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMÛVÉSZETI SZKI. Tanár: Kathi Ferencné Zongorán kísér: Saito Miszako SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOGÁR: KANÁSZTÁNC 29. STURCZ VALENTINA ( ) Tanár: Kiss Beáta Zongorán kísér: Lukács Nikolett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: ALLEGRETTO 30. SZABÓ RÉKA ( ) XXII. KER. NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ÉS ÁLT. ISK. Tanár: Szurominé Jurkó Ágnes Zongorán kísér: Kriesch András SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SZELÉNYI: CIRKUSZBAN 31. TARNAI ANNA ( ) XIX. KER. KISPESTI AMI Tanár: Vicziánné Simándi Éva Zongorán kísér: Erôs Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOGÁR: KANÁSZTÁNC 32. TOMOR ALEXANDRA ( ) IX. KER. FERENCVÁROSI ÁDÁM JENÔ ZENEISKOLA AMI Tanár: Szônyeiné Pataki Márta Zongorán kísér: Uzdi Lucia SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: WALZER 33. ULICSKA SÁRA KATA ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Komeszné Tamás Judit Zongorán kísér: Lengyel Andrea SZABADON VÁLASZTOTT MÛ OFFENBACH: PÁRIZSI ÉLET 34. VAJDA LILLA ( ) Tanár: Kohánné Stekly Anikó Zongorán kísér: Handl György SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BAKLANOVA: MAZURKA 11

7 35. VARGA SÁRA ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Déginé Kapuy Zsuzsanna Zongorán kísér: Dobosy Lilla SZABADON VÁLASZTOTT MÛ HAYDN: SZERENÁD 36. VATTER ZSÓFIA ( ) Tanár: Kohánné Stekly Anikó Zongorán kísér: Handl György SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: FEKETEERDEI VIRÁGOK 37. VOZÁRY MIRJAM ( ) Tanár: Kiss Beáta Zongorán kísér: Lukács Nikolett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ GARIBOLDI: DUETTINO 38. BÁNHIDI LAURA ( ) XVII. KER. BARTÓK BÉLA AMI Tanár: Petrus-Bölöni Júlia Zongorán kísér: Vetésiné Magyar Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ PETROVICS: ÉVA SZÍVEM, ÉVA 39. BENCSIK RITA ( ) Tanár: Plajner Ilona Zongorán kísér: Lukács Nikolett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SOSZTAKOVICS: TRÉFÁS KERINGÔ 40. BENE VIVIEN NIKOLETT ( ) XXI. KER. FASANG ÁRPÁD ZENEISKOLA AMI Tanár: Orbán Boglárka Zongorán kísér: P. Kozma Anikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ GUNNING: WALTZ FOR AGGIE 41. BIBÓ HANNA ( ) I. KER. KODÁLY ZOLTÁN MAGYAR KÓRUSISKOLA AMI Tanár: Prokop Anna Zongorán kísér: Nagy Ákos SZABADON VÁLASZTOTT MÛ GRIEG: KERINGÔ 42. BÖCKER FRUZSINA ( ) X. KER. KÔBÁNYAI ZENEISKOLA AMI Tanár: Hortobágyiné Pók Szilvia Zongorán kísér: Somogyi Andrea SZABADON VÁLASZTOTT MÛ HADZSIJEV: KIS RONDO 43. CLERC LUPO ( ) VI. KER. TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI Tanár: Scholz Melinda Zongorán kísér: Bagi Andrea SZABADON VÁLASZTOTT MÛ DOLZSIKOV: POLKA 44. CSATÓ BOGLÁRKA ( ) XIX. KER. KISPESTI AMI Tanár: Vicziánné Simándi Éva Zongorán kísér: Erôs Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: ALLEGRETTO II. KORCSOPORT (1998. június 1-je és május 31. között született tanulók) KÖTELEZÔ MÛ: Bach: g-moll Menüet (Kis elôadási darabok fuvolára EMB 2791) 1. HARASZTI EMESE ( ) I. KER. FARKAS FERENC ZENEISKOLA Tanár: Turjay Rita Zongorán kísér: Szmolka Klára SZABADON VÁLASZTOTT MÛ CSAJKOVSZKIJ: WALZER 2. HEBHART DOROTTYA ( ) V. KER. SZABOLCSI BENCE ZENEISKOLA AMI Tanár: Krum Enikô Zongorán kísér: Szekeres László SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOGÁR: RONDÓ 12 13

8 3. KLIMENT ANNA ( ) XIX. KER. KISPESTI AMI Tanár: Szôkéné Kormos Mária Zongorán kísér: Erôs Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ PARADISI: ARIETTA 4. KOCSIS LAURA ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Kovács Kira Zongorán kísér: Arató Ágnes SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOGÁR: KANÁSZTÁNC 5. KÖRMÖCZY LAURA ( ) III. KER. AELIA SABINA ZENE-, KÉPZÔ- ÉS TÁNCMÛVÉSZETI ISKOLA AMI Tanár: Török-Papp Tímea Zongorán kísér: Mészáros Pálma SZABADON VÁLASZTOTT MÛ HUMMEL: TÁNC 6. MARÓTY MARIANN ( ) II. KER. KISS ZENEDE AMI Tanár: Joó Gyula Zongorán kísér: Hász Melitta SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: KIS FUVOLA POLKA 7. MÁRKI FRANCISKA ( ) XI. KER. WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMÛVÉSZETI SZKI. Tanár: Kathi Ferencné Zongorán kísér: Saito Miszako SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: SPANYOL TÁNC 8. MOLNÁR JÚLIA ( ) Tanár: Kiss Beáta Zongorán kísér: Preszter Nóra SZABADON VÁLASZTOTT MÛ DANCLA: BEVEZETÉS ÉS VARIÁCIÓK 9. NIKOLAIDU FÉDRA DAPHNE ( ) IX. KER. FERENCVÁROSI ÁDÁM JENÔ ZENEISKOLA AMI Tanár: Nyakas István Zongorán kísér: Uzdi Lucia SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: PAPAGENO BELÉPÔJE 10. SIKLÓS CSENGE ANNA ( ) III. KER. ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK. ÉS AMI Tanár: Herczegh Mária Zongorán kísér: Kereskedô Tamás SZABADON VÁLASZTOTT MÛ GRETSCHANINOFF: TÉLI ESTÉN, JOKER 11. SZÉKELY ZSÓFIA ( ) XIX. KER. KISPESTI AMI Tanár: Vicziánné Simándi Éva Zongorán kísér: Erôs Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KARAI: GROTESZK TÁNC 12. SZITA ZSÓFIA ( ) XIV. KER. SZT. ISTVÁN KIRÁLY ZENEMÛVÉSZETI SZKI. ÉS AMI Tanár: Tarjániné Csoma Cseperke Zongorán kísér: Varga Zsoltné Balázs Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SZELÉNYI: ELÔJÁTÉK ÉS RONDINO 13. TARDOS TAMÁS ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Biró Emilia Zongorán kísér: Balog Zsolt SZABADON VÁLASZTOTT MÛ WEINER: RÓKATÁNC 14. TÔKÉS-BODOR ESZTER ( ) XVII. KER. BARTÓK BÉLA AMI Tanár: Réfi Katalin Zongorán kísér: Balogh Lázár SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SOSZTAKOVICS: KERINGÔ 15. VELKEI ZSUZSANNA ( ) XI. KER. WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMÛVÉSZETI SZKI. Tanár: Kathi Ferencné Zongorán kísér: Saito Miszako SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MUSZORGSZKIJ: GOPAK 16. ZARÁND EMESE ( ) XII. KER. SOLTI GYÖRGY ZENEISKOLA AMI Tanár: Rákóczy Anna Zongorán kísér: Homicskóné Szalóky Ildikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOZART: PAPAGENO BELÉPÔJE 14 15

9 17. ZÁMBÓ ÉDUA ( ) IV. KER. ERKEL GYULA ÚJPESTI ZENEISKOLA Tanár: Bendzsák Anita Zongorán kísér: Mezei Pál 16 SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: VALSE GRACIEUSE 18. BÓCZ PATRÍCIA ( ) VI. KER. TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI Tanár: Varga Gabriella Zongorán kísér: Deutsch Nóra SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MUSZORGSZKIJ: GOPAK 19. BUDAI ATTILA ( ) IV. KER. ERKEL GYULA ÚJPESTI ZENEISKOLA Tanár: Páll Dénes Zongorán kísér: Mezei Pál SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOGÁR: KANÁSZTÁNC 20. CSIZMAZIA MERCÉDESZ ( ) XXIII. KER. GALAMBOS JÁNOS AMI Tanár: Nagy Edit Zongorán kísér: Tassonyi Zsolt SZABADON VÁLASZTOTT MÛ HOOK: C-DÚR SZONÁTA I. T. III. KORCSOPORT (1997. június 1-je és május 31. között született tanulók) Kötelezô mû: Bach: h-moll Menüet (Fuvolamuzsika I. kötet EMB Z. 6587) 1. GÁL DÓRA SZABINA ( ) XVII. KER. BARTÓK BÉLA AMI Tanár: Petrus-Bölöni Júlia Zongorán kísér: Vetésiné Magyar Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ CONSTANTINESCU: RÉGI ÉNEK 2. HESZ MÁRIA ( ) V. KER. SZABOLCSI BENCE ZENEISKOLA AMI Tanár: Vargáné Korchma Fruzsina Zongorán kísér: Kiss Csaba SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: VALSE GRACIEUSE 3. HORVÁTH DOMINIKA BEA ( ) Tanár: Tóth Katalin Zongorán kísér: Prunyi Adrienn SZABADON VÁLASZTOTT MÛ TOMASI: A KIS KORZIKAI KECSKEPÁSZTOR 4. HORVÁTH DÓRA ( ) XVI. KER. RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLA, TÁNC-, KÉPZÔ- ÉS IPARMÛVÉSZETI AMI Tanár: Pap Csilla Zongorán kísér: B. Román Henriett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ IBERT: JEUX 5. KERÉNYI ESZTER LILLA ( ) Tanár: Tóth Katalin Zongorán kísér: Prunyi Adrienn SZABADON VÁLASZTOTT MÛ CSAJKOVSZKIJ: VONÓSSZERENÁD 6. NÉMETH VIRÁG ( ) XXI. KER. EGRESSY BÉNI AMI, ZENEMÛV. SZKI. ÉS ÉNEK-ZENEI GIMN. Tanár: Radnóti Katalin Zongorán kísér: Laufer Szilvia SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: LIED OHNE WORTE 7. NOVÁK CSILLA ( ) XXI. KER. FASANG ÁRPÁD ZENEI AMI Tanár: Orbán Boglárka Zongorán kísér: P. Kozma Anikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ DUVERNOY: INTERMEZZO 8. PECZE ZSÓFIA ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Kovács Kira Zongorán kísér: Arató Ágnes SZABADON VÁLASZTOTT MÛ HASSE: TAMBOURIN 17

10 9. SEPP YVETTE ( ) II. KER. KISS ZENEDE AMI Tanár: Joó Gyula Zongorán kísér: Hász Melitta SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BLUMENTHAL: POT POURIE 10. SZÉKELYI FRUZSINA ( ) XXII. KER. NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ÉS ÁLT. ISK. Tanár: Belejné Agócs Emília Zongorán kísér: Sagyebó Ferenc SZABADON VÁLASZTOTT MÛ RÖSSLER ROSETTI: RONDO 11. TAKÁCS DOROTTYA ( ) X. KER. KÔBÁNYAI ZENEISKOLA AMI Tanár: Hortobágyiné Pók Szilvia Zongorán kísér: Somogyi Andrea SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: OROSZ CIGÁNYDAL 16. BALÁZS NATÁLIA ( ) VII. KER. MOLNÁR ANTAL ZENEISKOLA AMI Tanár: Vági László Zongorán kísér: Kárpáti Attila SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KODÁLY: GYERMEKTÁNCOK ORIG. 5., BENCZE RÉKA ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Simon Melinda Zongorán kísér: Lengyel Andrea SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: OROSZ CIGÁNYDAL 18. CSJEF KLAUDIA ( ) Tanár: Lovászné Gellén Christa Zongorán kísér: Joó Katalin SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: ZIGEUNER STÄNDCHEN 12. TÉRMEG ANITA ( ) XII. KER. SOLTI GYÖRGY ZENEISKOLA AMI Tanár: Révész Eszter Zongorán kísér: Mikó Szilvia SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: LIED OHNE WORTE OP NO TÓTH LILLA ( ) III. KER. AELIA SABINA ZENE-, KÉPZÔ- ÉS TÁNCMÛVÉSZETI ISKOLA AMI Tanár: Török-Papp Tímea Zongorán kísér: Mészáros Pálma SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BALÁZS: BURLESCA 14. TÓTH PETRA ESZTER ( ) XVII. KER. BARTÓK BÉLA AMI Tanár: Petrus-Bölöni Júlia Zongorán kísér: Vetésiné Magyar Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ CONSTANTINESCU: RÉGI ÉNEK 15. ÁCS ZSANETT ( ) Tanár: Kiss Beáta Zongorán kísér: Lukács Nikolett SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SINISALO: MINIATÛRÖK II., III. T. 18 IV. KORCSOPORT (1996. június 1-je és május 31. között született tanulók) KÖTELEZÔ MÛ: Gossec: Tambourin (3 Tambourins EMB 12574) 1. DÁVID BOGLÁRKA ( ) III. KER. AELIA SABINA ZENE-, KÉPZÔ- ÉS TÁNCMÛVÉSZETI ISKOLA AMI Tanár: Pápista Andrea Zongorán kísér: Mészáros Pálma SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BERTHOMIEU: MENÜETT ÉS PRESTO 2. IVÁNYI DIÁNA ( ) XV. KER. HUBAY JENÔ AMI ÉS PSZK Tanár: Illyés Zsuzsanna Zongorán kísér: Szakács István SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: IFJÚKORI EMLÉK 19

11 3. KOVÁCS ELÔD KAPOLCS ( ) XXI. KER. FASANG ÁRPÁD ZENEI AMI Tanár: Nagy Noémi Zongorán kísér: P. Kozma Anikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ TELEMANN: C-DÚR SZONÁTA III., IV. T. 4. KOZELKA NOÉMI ANNAMÁRIA ( ) XX. KER. LAJTHA LÁSZLÓ AMI Tanár: Kiss Ágota Zongorán kísér: Tomasovszki Katalin SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SINISALO: 3 MINIATÛR II., III. T. 5. MADEJ DORINA ( ) XV. KER. HUBAY JENÔ AMI ÉS PSZK Tanár: Illyés Zsuzsanna Zongorán kísér: Szakács István 20 SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: CHAMPAGNER LIED 6. MOLNÁR FANNI ( ) III. KER. ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK. ÉS AMI Tanár: Herczegh Mária Zongorán kísér: Kereskedô Tamás SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BLODEK: D-DÚR FUVOLAVERSENY II. T. 7. OBERFRANK MÁRTON ( ) VI. KER. TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI Tanár: Scholz Melinda Zongorán kísér: Bagi Andrea SZABADON VÁLASZTOTT MÛ GLINKA: MAZURKA 8. SZÖVÉNYI-LUX BOGLÁRKA ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Nagyné Bosnyákovics Beáta Zongorán kísér: Dudits Irén SZABADON VÁLASZTOTT MÛ PERGOLESI: SICILIANO 9. SZÛCS ESZTER ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Kovács Kira Zongorán kísér: Arató Ágnes SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BLUMENTHAL: POTPOURRI 10. VARGA RÉKA ( ) III. KER. ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK. ÉS AMI Tanár: Herczegh Mária Zongorán kísér: Kereskedô Tamás SZABADON VÁLASZTOTT MÛ JÁRDÁNYI: SZONATINA II., III. T. V. KORCSOPORT (1994. június 1-je és május 31. között született tanulók) KÖTELEZÔ MÛ: Doppler: Andantino (Fuvolamuzsika II. kötet EMB Z. 8732) 1. KLAPCSIK ÁGNES ( ) XIV. KER. SZT. ISTVÁN KIRÁLY ZENEMÛVÉSZETI SZKI. ÉS AMI Tanár: Tarjániné Csoma Cseperke Zongorán kísér: Varga Zsoltné Balázs Éva SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BOZZA: OLASZ FANTÁZIA 2. KUTI BEÁTA ( ) XX. KER. LAJTHA LÁSZLÓ AMI Tanár: Gaál Zsolt Zongorán kísér: Czender Ágnes SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOUQUET: PAN ET LES BERGERS 3. MIKULA BERNADETT ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Kovács Kira Zongorán kísér: Arató Ágnes SZABADON VÁLASZTOTT MÛ TELEMANN: F-DÚR SZONÁTA II., I. T. 4. PÁLFI BLANKA ( ) Tanár: Kiss Beáta Zongorán kísér: Preszter Nóra SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BEETHOVEN: SZONÁTA III., IV. T. 21

12 5. STEINBACH SZILVIA ( ) XXI. KER. FASANG ÁRPÁD ZENEI AMI Tanár: Orbán Boglárka Zongorán kísér: P. Kozma Anikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BÜSSER: PRÉLUDE ET SCHERZO 6. SZABÓ ORSOLYA ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Déginé Kapuy Zsuzsanna Zongorán kísér: Dobosy Lilla SZABADON VÁLASZTOTT MÛ BARTÓK: 3 CSÍKMEGYEI NÉPDAL 7. TÓTH ENIKÔ ( ) XXI. KER. FASANG ÁRPÁD ZENEI AMI Tanár: Romos Zsolt Zongorán kísér: P. Kozma Anikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MILOTTI: OHRIDI GYÖNGYÖK 8. BOCSI BRIGITTA ( ) XVI. KER. RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLA, TÁNC-, KÉPZÔ- ÉS IPARMÛVÉSZETI AMI Tanár: Kaló Katalin Zongorán kísér: Miczinger Ilona SZABADON VÁLASZTOTT MÛ IBERT: TÖRTÉNETEK KRISTÁLY KALITKA A KIS FEHÉR CSACSI VI. KORCSOPORT (1988. június 1-je és május 31. között született tanulók) KÖTELEZÔ MÛ: Bach: Polonaise Double (3 Polonaise EMB 13466) 1. GRÜNVALSZKY ÁGNES ( ) IX. KER. FERENCVÁROSI ÁDÁM JENÔ ZENEISKOLA AMI Tanár: Nyakas István Zongorán kísér: Uzdi Lucia SZABADON VÁLASZTOTT MÛ POPP: OROSZ CIGÁNYDAL 2. KULCSÁR NAÓMI ( ) XXII. KER. NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ÉS ÁLT. ISK. Tanár: Belejné Agócs Emília Zongorán kísér: Sagyebó Ferenc SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KUHLAU: BEVEZETÉS ÉS RONDO 3. LUDÁNYI ORSOLYA ( ) III. KER. ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLT. ISK. ÉS AMI Tanár: Herczegh Mária Zongorán kísér: Kereskedô Tamás SZABADON VÁLASZTOTT MÛ DOPPLER: MAZURKA 4. MAJOROS ANNA ( ) Tanár: Tóth Katalin Zongorán kísér: Prunyi Adrienn SZABADON VÁLASZTOTT MÛ MOYSE: SAKURA 5. RÉVI JULIANNA ( ) II. KER. JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA AMI Tanár: Nagyné Bosnyákovics Beáta Zongorán kísér: Dudits Irén SZABADON VÁLASZTOTT MÛ KÖHLER: DANSE DES PIERROTS 22 23

13 6. SCHEURING KATA ( ) XXI. KER. FASANG ÁRPÁD ZENEI AMI Tanár: Orbán Boglárka Zongorán kísér: P. Kozma Anikó SZABADON VÁLASZTOTT MÛ CORTESE: INTRODUZIONE E ALLEGRO OP WINKLER DÓRA ( ) IV. KER. ERKEL GYULA ÚJPESTI ZENEISKOLA Tanár: Bendzsák Anita Zongorán kísér: Mezei Pál SZABADON VÁLASZTOTT MÛ DEBUSSY: EN BATEAU 8. BLASTIK ZSÓFIA ( ) Tanár: Kohánné Stekly Anikó Zongorán kísér: Handl György SZABADON VÁLASZTOTT MÛ FAURÉ: FANTÁZIA 9. CSACHÓ FANNI ( ) XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA AMI Tanár: Kovács Kira Zongorán kísér: Arató Ágnes SZABADON VÁLASZTOTT MÛ SCHUMANN: ROMÁNC 24

14 IV. BÁNTAI VILMOS BUDAPESTI FUVOLAVERSENY Készült a Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetségének gondozásában Felelôs kiadó: Ember Csaba elnök Szakmai felelôsök: Magyar Margit igazgató Herczegh Mária fuvola szaktanácsadó Nyomdai elôkészítés: KÉPPONT Bt. Nyomdai kivitelezés: Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium Felelôs vezetô: Márkusné Gábor Ildikó igazgató FEBRUÁR

CSONGRÁD MEGYEI FUVOLAVERSENY A 20 ÉVES MAKÓI MAGÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN

CSONGRÁD MEGYEI FUVOLAVERSENY A 20 ÉVES MAKÓI MAGÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN CSONGRÁD MEGYEI FUVOLAVERSENY A 20 ÉVES MAKÓI MAGÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN MAKÓ 2014. március 25. A zsűri elnöke: Oross Veronika DLA fuvolaművész, a Liszt Ferenc

Részletesebben

I. JENEY ZOLTÁN ORSZÁGOS FUVOLAVERSENY BUDAPESTI VÁLOGATÓJA

I. JENEY ZOLTÁN ORSZÁGOS FUVOLAVERSENY BUDAPESTI VÁLOGATÓJA I. JENEY ZOLTÁN ORSZÁGOS FUVOLAVERSENY BUDAPESTI VÁLOGATÓJA 2006. JANUÁR 25-26. HELYSZÍN: XVI. ker. Rácz Aladár Zeneiskola Budapest XVI. Táncsics M. u.7. TÁMOGATÓK MAGYAR ZENEISKOLÁK ÉS MŰVÉSZETI ISKOLÁK

Részletesebben

IX. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY

IX. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY IX. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ A MAGYAR ZENEISKOLÁK ÉS MÛVÉSZETI ISKOLÁK SZÖVETSÉGE ÉS A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMÛVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA RENDEZÉSÉBEN 2009. ÁPRILIS

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

V. Bántai Vilmos Fuvolafesztivál és Verseny

V. Bántai Vilmos Fuvolafesztivál és Verseny V. ántai Vilmos Fuvolafesztivál és Verseny Srsz. 17 Szőke orbála 2004.05.11 I. V. ker. Szabolcsi ence Zenei MI Vargáné Korchma Fruzsina Kiss Csaba 24 Tóth Luca 2003.03.30 I. V. ker. Szabolcsi ence Zenei

Részletesebben

I. Országos Nyitni-Kék Fuvolaverseny szakmai beszámoló

I. Országos Nyitni-Kék Fuvolaverseny szakmai beszámoló I. Országos Nyitni-Kék Fuvolaverseny szakmai beszámoló 2016. április 22. és 24. között zajlott Szentendrén az I. Országos Nyitni-Kék Fuvolaverseny. A versenyre 313 versenyző nevezett az ország minden tájáról.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

XIII. ORSZÁGOS ALBA REGIA KAMARAZENE VERSENY - SZÉKESFEHÉRVÁR, 2016.04. 15 17. EREDMÉNYEK, DÍJAK

XIII. ORSZÁGOS ALBA REGIA KAMARAZENE VERSENY - SZÉKESFEHÉRVÁR, 2016.04. 15 17. EREDMÉNYEK, DÍJAK ssz. versenyzők neve, hangszere kategória iskola neve felkészítő tanár(ok) helyezés A KATEGÓRIA 17. Fóris Zsófia - 5.o. - hegedű, Rácz Lajos Manassé - 9.o. - zongora Székesfehérvári Hermann László SZKI

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

VI. Pest Megyei Fuvolaverseny

VI. Pest Megyei Fuvolaverseny VI. Pest Megyei Fuvolaverseny Szentendre, 2011. március 25. VI. Pest Megyei Fuvolaverseny-Szentendre A verseny célja: a Pest megyében működő zeneiskolák fuvola tanszakainak bemutatása, szakmai tapasztalatcsere,

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPEST BAJNOKSÁG 2009/2010 tanév. Budapest, 2010. február 20. I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPEST BAJNOKSÁG 2009/2010 tanév. Budapest, 2010. február 20. I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest XVII. Kossuth L. Ált. Isk. "A" 46,000 1 0,000 1 45,600 1 91,600 2 Budapest XVII. Körösi Cs. S. Ált. Isk. és Gimn. 44,900 2 0,000 1 45,200 2 90,100 3 Budapest XVI. Kölcsey

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

II. BUDAPESTI JÁRDÁNYI PÁL

II. BUDAPESTI JÁRDÁNYI PÁL II. BUDAPESTI JÁRDÁNYI PÁL SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY DÖNTŐ 2016. MÁRCIUS 4 5. II. BUDAPESTI JÁRDÁNYI PÁL SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY A JÁRDÁNYI PÁL ZENEI AMI RENDEZÉSÉBEN 2016. MÁRCIUS

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/15

Versenyeredmények 2014/15 Versenyeredmények 2014/15 A IV. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny debreceni válogatója lezajlott 2014. október 16-án. Intézményünk hat zongorista növendéke közül négyen döntőbe jutottak. A döntőt az

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 2.OSZTÁLY. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 3.OSZTÁLY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 2.OSZTÁLY. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 3.OSZTÁLY ANGOL NYELVI VERSMONDÓ VERSENYE ISKOLAI 1.OSZTÁLY Gál Gréta Vivien 1.a 1. 1. Czap Hanna 1.a 2. 1. Szabó Dávid 1.a 3. 1. ANGOL NYELVI VERSMONDÓ VERSENYE ISKOLAI 2.OSZTÁLY Alexa Zsuzsanna 2.a 1. 2. Puskás

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista

Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista Jó tanuló jó sportoló pályázat eredménylista A Magyarország jó tanulója jó sportolója pályázat kapcsán Balog Zoltán miniszter úr döntése értelmében az alábbi döntés született. Azon pályázók, akik a pályázati

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Országos Arany Minõsítés + Arany Páva díj. Országos Arany Minõsítés + Arany Páva díj

Országos Arany Minõsítés + Arany Páva díj. Országos Arany Minõsítés + Arany Páva díj XVI. Amatõr Modern Táncfesztivál 2012.05.20 2012. Május 20-án a Kispesti Munkásotthonban rendezték meg a XVI. Amatõr Modern Táncfesztivált, ahol a balett tanszak ötödik évfolyamos növendékei sikeres szereplésük

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Versenyző(k) neve Iskola neve Felkészítő tanár Zongorán kísér Összpsz. Fokozat

Versenyző(k) neve Iskola neve Felkészítő tanár Zongorán kísér Összpsz. Fokozat Versenyző(k) neve Iskola neve Felkészítő tanár Zongorán kísér Összpsz. Fokozat 1. Keszte Sára - oboa HEK 2. évf. IV. ker. Erkel Gyula Újpesti Zenei Dávidné Szabó Melinda Szöginé Asztalos Enikő 86 Arany

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

Helyezés Név Általános iskola Pontszám. 71-75. Babinszki Péter Vörösmarty Ált. Isk. Miskolc 70

Helyezés Név Általános iskola Pontszám. 71-75. Babinszki Péter Vörösmarty Ált. Isk. Miskolc 70 1-3. 9803 10.sz Petıfi Általános Iskola Miskolc 88 106-107. 19970624 Emıd Rákóczi F. Ált. Isk. 62 67-70. Ács Gréta Andrea Fazekas u. Ált. Isk. Miskolc 71 71-75. Babinszki Péter Vörösmarty Ált. Isk. Miskolc

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

2008 és utána született fiúk

2008 és utána született fiúk 2008 és utána született fiúk 10:00 500m 1. Tomka Ézer 2009 Sárrét SE 1:21 2. Fodor Szabolcs 2008 Ebes 1:22 3. Csibi Sándor 2008 Bodaszölő 1:31 4. Vaskovits Marcell 2008 Simonyi Óvoda 1:31 5. Szabó Csanád

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Jogász-nappali-osztatlan képzés

Jogász-nappali-osztatlan képzés Előtag Név Agócs Bianka Albert Enikő Bacsó Anett Balázs Gergely István Balázs Gergő Béla Banda Lívia Éva Baráth Árpád Gergő Bata Edina Belinszky Adrienn Berei Adrienn Bódis Rita Bodnár Zsuzsa Anna Bőde

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Abdalla Dávid Adamek Éva Boglárka Andrásy Patrik Antal Patrícia Bagotai Zsanett Balaskó Márk Balázs Barbara Balázs Brigitta Bánhidi Bence Barkóczi Richárd Barna Alexandra Bartha Bence Batári Dorián Bencze

Részletesebben

MŰVÉSZETI SZEMLE ZONGORA, ORGONA

MŰVÉSZETI SZEMLE ZONGORA, ORGONA MŰVÉSZETI SZEMLE ZONGORA, ORGONA 2012. NOVEMBER 19. HÉTFŐ A TAGOZAT 13 óra Dinh Balázs Hek Szilvágyi Dorottya Hek Werner Mária Hek Almássy Máté 1.o. Bozzai Boldizsár 1.o. Caracciolo Lara 1.o. Fülöp Gábor

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

XII. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY

XII. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY XII. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY TERÜLETI VÁLOGATÓ A MAGYAR ZENEISKOLÁK ÉS MÛVÉSZETI ISKOLÁK SZÖVETSÉGE ÉS A XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA RENDEZÉSÉBEN 2010. FEBRUÁR 10 11. Helyszín: XIII. KERÜLETI ZENEISKOLA

Részletesebben

Helyezettek. 1. évfolyam

Helyezettek. 1. évfolyam Helyezettek 1. évfolyam Elérhető maximális pontszám: 77 pont (Pontazonosság esetén az elérthelyezésnél a helyesírás döntött.) Versenyzők száma: 22 fő Helyezés Tanuló neve Elért pontszám 1 Iskola neve,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

2012. február 08. POMÁZ JENEY ZOLTÁN VII. ORSZÁGOS FUVOLAVERSENY PEST-NÓGRÁD-FEJÉR MEGYEI VÁLOGATÓ. Köszöntő. A résztvevő zeneiskolák:

2012. február 08. POMÁZ JENEY ZOLTÁN VII. ORSZÁGOS FUVOLAVERSENY PEST-NÓGRÁD-FEJÉR MEGYEI VÁLOGATÓ. Köszöntő. A résztvevő zeneiskolák: 2012. február 08. POMÁZ JENEY ZOLTÁN VII. ORSZÁGOS FUVOLAVERSENY PEST-NÓGRÁD-FEJÉR MEGYEI VÁLOGATÓ Szigetszentmiklós Tahitótfalu Vecsés Köszöntő Ádám Jenő Zeneiskola AMI Pollack Mihály Ált. Isk. és Zeneiskola

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei III. i Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei Tanuló I. éves Szalontechnika babafejen: 1. Takács Katalin Ganz Ábrahám és 11 144 2. Szalay Alexandra Kossuth Lajos 6 136 Győr 3. Császár Anita Ganz

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

A Ceglédi Erkel Ferenc AMI Minősítő Házi Zongoraversenyének

A Ceglédi Erkel Ferenc AMI Minősítő Házi Zongoraversenyének A i Erkel Ferenc AMI Minősítő Házi Zongoraversenyének ZSŰRI TAGJAI: Eckhardt Gábor zongoraművész Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa Liszt díjas zongoraművész Kőrösiné Belák Erzsébet zongoraművész

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG LEÁNY V-VI. KORCSOPORT

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG LEÁNY V-VI. KORCSOPORT LEÁNY V-VI. KORCSOPORT Magasugrás leány (indult: 8 csapat) 1. Berzsenyi Dániel Gimnázium XIII. ker. 1,3375 Sztehárszky Katinka 1999. 1,40 Bottlik Judit Krisztina 1998. 1,35 Feldhoffer Dóra 1998. 1,30 Kalotai

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

Z O N G O R I S T Á K XII. T A L Á L K O Z Ó J A

Z O N G O R I S T Á K XII. T A L Á L K O Z Ó J A i Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola BÁCS - KISKUN MEGYEI Z O N G O R I S T Á K XII. T A L Á L K O Z Ó J A ******************************************************* 6300, Hunyadi János u. 5., Tel.: 78-562-985

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3.

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat 1. Antal Imre 1004200 Gyógytorna-fizioterápia 2. Asztalos Péter 1004378 Gyógytorna-fizioterápia 3. Bacskai Katalin 3010069 Gyógytorna-fizioterápia 4. Bagi Attila

Részletesebben

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv Verseny helyszíne, időpontja:miskolc Tábori László futófolyosó 0..0. Korcsoport :U Csapat neve: Eger B Kiss Domonkos 00. Kiss András 00. Horváth Kristóf 00. Jancsik Petra 00. Kiss Virág 00.0 Kormos Bence

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

XXV. CSONGRÁD MEGYEI KORTÁRSZENEI TALÁLKOZÓ EREDMÉNYEK

XXV. CSONGRÁD MEGYEI KORTÁRSZENEI TALÁLKOZÓ EREDMÉNYEK XXV. CSONGRÁD MEGYEI KORTÁRSZENEI TALÁLKOZÓ EREDMÉNYEK SZENTES, 2015. MÁRCIUS 4. TÁMOGATÓK: CSONGRÁD ÉS TÉRSÉGE GALLI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hidas Frigyes: Négy

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben