Miután a művész hiába próbált Szegeden műteremhez jutni, pedig ez lett volna alkotómunkássága kiteljesedésének záloga, nem csodálkozhatunk azon, hogy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miután a művész hiába próbált Szegeden műteremhez jutni, pedig ez lett volna alkotómunkássága kiteljesedésének záloga, nem csodálkozhatunk azon, hogy"

Átírás

1 TÓTH SÁNDOR A KATALÓGUS MEGJELENT TÓTH SÁNDOR ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSÁRA MISKOLCI GALÉRIA FEBRUÁR 10 - MÁRCIUS 26. Miskolci Galéria könyvei 18. ISSN ISBN Meggyőződésem, hogy a művészet a személyiség önkifejezésének sajátos formája, mely képes kapcsolatot teremteni térben és időben az emberek között. A szobrász - hitem szerint - képes arra, hogy véges létét az anyag megmunkálásával - talentuma által meghatározott fokon - a végtelen felé kitejesítse.... " Tóth Sándor Hazánk egyik jelentős - itthoni és külföldi sikereket elért -, gazdag munkássággal rendelkező alkotója Tóth Sándor szobrászművész. Annak ellenére, hogy nem kényeztette el a sors, hiszen művésszé válásának körülményei, művészi kibontakozásának lehetőségei, - a háború alatt és közvetlenül utána felnövekvő generáció tagjaként - nem voltak kedvezőek. Tóth Sándor tehetsége azonban a nehézségeket optimista lelkülettel és ritka ügyszeretettel leküzdő mentalitásával párosult. A művész, - az ötvenes és hatvanas évek fordulóján induló - pályáján végigtekintve kiderül, hogy fiatalon sikerült egyéni ambícióit és lehetőségeit a közösségi érdekekkel egyeztetnie. Így vált előbb Szeged, majd Nyíregyháza társadalmi-művészeti életében fontos szerepet vivő szobrásszá, mígnem az évek során működése országos, sőt nemzetközi rangot nyert. Előrehaladása nem mondható zökkenőmentesnek, hiszen eredményei és sikerei a művészetért folytatott állandó küzdelmeinek volt köszönhető. Mindazonáltal környezetének megbecsülését élvezve Tóth Sándor töretlen hittel, tisztességgel és kitartással dolgozta végig életét és ma sem megpihenve készíti érmeit, kisplasztikáit és szobrait továbbgazdagítva amúgy is kiterjedt életművét, öregbítve a magyar művészet rangját és külföldi hírnevét. Munkásságának társadalmi hasznosságára hangsúlyosan hívjuk fel a figyelmet, mivel nem csak a kiállításlátogatók részesülnek művészetének intellektuális élményt szerző hatásából, hanem jóval többen, hiszen műveinek reprodukcióival - művészeti, irodalmi folyóiratok, katalógusok, könyvek, napilapok oldalain - meglehetős gyakorisággal találkozhatunk. Alkotásainak fennköltsége, őszintesége, humanista mondanivalója felszabadító hatással bír a szemlélőkre. A szerénységéről ismert szobrászművész számos hazai és nemzetközi megbízás, díj és kitüntetés birtokosaként, Munkácsy-díját, a firenzei Giorgio Vasari éremverseny 3. díját, VI. Pál pápától kapott ezüst érmét, valamint Ravenna város aranyérmét és az 1998-ban a ravennai Dante Biennálén elnyert 2. díjat tartja legtöbbre. Nemzetközi - német, osztrák, szovjet, amerikai, francia, finn és jugoszláv - bemutatkozásai közül a bécsi Kunsthistorisches Museum Éremtárában, a Colorado springsi Amerikai Numizmatikai Múzeumban és a párizsi Magyar Intézetben rendezett önálló kiállításai bírnak a legnagyobb jelentőséggel. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Csongrád megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei művészeti élet előmozdításával. Több évtizedes művészetpedagógiai tevékenységének megkoronázásaként nyugdíjazásáig az Egri Tanárképző Főiskola Rajz Tanszékét vezette. Rendkívüli jelentőségű, hogy Nyíregyháza-Sóstón 1977-ben javaslatára szerveződött meg a Nemzetközi Éremművészeti Alkotótelep, mely a világon az első ilyen művésztelep volt. Művészetszervező ténykedése országhatárokon átnyúló. A magyarországi telep sikeres működésén felbuzdulva személyes közreműködésével Körmöcbányán és a litván Klaipedában hoztak létre hasonló művésztelepet. A sóstói alkotótelep tapasztalataira építve idővel éremművészeti és kisplasztikai művésztelepek alakultak Csehországban, a Szovjetunióban, Bulgáriában, Németországban és Finnországban is. Köztéri szobrai külföldön és az ország több pontján nemesítik, gazdagítják környezetünket. Kisplasztikái és híresen míves érmei világszerte köz- és magángyűjtemények féltett darabjai közé tartoznak. E művészi produktumok számbavétele és értékelése, valamint elkészülésük körülményeinek feltárása illő kötelességünk. A Miskolcon március 19-én született Tóth Sándor, gömöri és szepességi iparos felmenőkre tekinthet vissza. Korán elvesztett édesapja Diósgyőrött, a magyar kohászat fellegvárában dolgozott lakatosként. Érdemes felfigyelni arra, hogy a magyar művészet nagy alakjai közül Szentpétery József, Ferenczy István, Fadrusz János, Stróbl Alajos rendelkezett lakatos felmenővel, vagy kezdte pályáját lakatosként. A többféle tehetséggel megáldott Tóth Sándor indulásánál ez a tényező érdekes módon csak idővel éreztette hatását. A későbbi szobrászművész ugyanis eredetileg freskófestőnek jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára. Pályaválasztásában fontos szerepet játszott, hogy Hincz Gyula meglátogatva a miskolci szabadiskolát felfigyelt Meilinger Dezső és Imreh Zsigmond tehetséges növendékére, - Tóth Sándorra - akinek a képzőművészeti főiskolán való továbbtanulást javasolta. A felvételi vizsgán jól szerepelt és így től a főiskola Általános Főtanszakán rajzot kezdett tanulni. Első mesterei Hincz Gyula, majd a másod évben a

2 Bauhaust megjárt Pap Gyula, valamint Barcsay Jenő voltak. A művész a főiskolán eltöltött két év után - mikor szakosodni kellett - a szobrászat mellett döntött. Pátzay Pál vette fel a szobrász tanszakra. A tehetséges növendék előbb a fiatalon elhunyt Gyenes Tamás keze alatt, majd 5 éven át Kisfaludi Strobl Zsigmond tanítványaként vált szobrásszá....strobl mester osztályának egyik legkiválóbb növendéke volt Tóth Sándor. Szorgalom, kitartás és elmélyültség jellemezte tanulmányait... "- emlékezett vissza a művész tanulóéveire egykori tanára Végvári Lajos professzor. Tóth Sándor évekig a Strobl osztály demonstrátoraként tevékenykedett októberében a főiskola választott ifjúsági vezetője, a forradalmi bizottság tagja volt. Pátzay Pál javaslatára 1959-ben részt vett a művészeti főiskolák növendékei számára rendezett Tanácsköztársasági kiállításon, melynek nagydíját Zászlóbontó fiú című szobrával megnyerte. A nyílt tekintetű, jobbjában zászlót tartó, balját felemelő, erőtől duzzadó fiatalembert ábrázoló plasztika monumentalitása, tetszetős megfogalmazása, eltalált arányrendje és dinamikája ellenére a politikai indulat áldozatává vált és megsemmisült. Diplomamunkájául e tapasztalatok alapján munkásábrázolást választott, melynek kisplasztikai megfogalmazását a Fővárosi Tanács vette meg. E művére hasonlóan a Zászlóbontó ifjú című munkájához a világos, lendületes megfogalmazás a jellemző. A baljával lámpást felemelő, jobbjával csákányt tartó bányászalak megjelenítése meggyőzően hiteles. A jól sikerült Bányász gipszszobor nem lett bronzba öntve, de az ilyen állapotban is hatásos művet a Miskolc melletti Pereces bányásztelep vájáriskolájában a belső tér díszítésére használják. Tóth Sándor a nyarakat 1954 óta rendszeresen a Képzőművészeti Főiskola Szabó Iván vezetése alatt álló hódmezővásárhelyi művésztelepén töltötte. Tanulmányai befejeztével ebbe a művészetéről híres alföldi városba tért vissza a Művészeti Alap egy éves ösztöndíjával. A sors úgy hozta, hogy délalföldi működése további egy éves Hódmezővásárhelyi tartózkodással, majd 13 szegedi évvel egészült ki. Hamarosan összebarátkozott a térség akkor egyedül jegyzett szobrászművészével Tápai Antallal, akivel szakmai kapcsolata egyre inkább elmélyült. Jó kapcsolatot épített ki az ekkor Hódmezővásárhelyen tevékenykedő Végh János és Dömötör János művészettörténészekkel, valamint szegedi kollegájukkal Szelesi Zoltánnal. Személyes életében fontos változást jelentett, hogy Hódmezővásárhelyről választott feleséget, mint Szabó Iván, Vigh Tamás, Kamotsai István, Simon Ferenc és Borbás Tibor szobrász társai. Tóth Sándor szegedi művészpedagógusi állást vállalva házasodott meg és telepedett le családjával a Tisza-parti metropoliszban 1961-ben. A hatvanas évek elején Szeged vezetői elhatározták, hogy Művészeti Gimnáziumot alapítanak a városban. Ennek felállításával és kialakításával 1961-ben a jó szervezőképességgel rendelkező, ambiciózus Tóth Sándort bízták meg, aki az iskolában a szakmai tárgyak tanítását is elvállalta. Két évig a szegedi városi tanács művészeti főelőadója, de szegedi tevékenységét tekintve közel 10 éves szaktanári működése súlyosabban esik a latba. Habár hivatalosan az iskolában kőfaragó képzés folyt, számos szobrászművészt indított el a pályán innen és a Tábor utcai szakkörből, melynek Tápai Antal után évekig vezetője volt. Szegedi növendékei közül többen végeztek Képzőművészeti- és Iparművészeti Főiskolát és mára megbecsült, elismert művészek lettek. A művész azonban a tanításon kívül többre vágyott. Energiáit sikerült úgy beosztania, hogy alkotni is tudott. Az évek folyamán egyre jobban érezte az önálló műterem hiányát. Hamarosan művészi kibontakozásának gátjaként jelentkezett az a körülmény, hogy nem volt műterme. Szobrásztevékenységét a különböző munkafázisok szerint harmadik emeleti otthonában, az iskola alagsorában lévő műhelyben, illetve a város Tábor utcai kollektív műteremében fejtette ki. A budapesti, hódmezővásárhelyi, szegedi és egyéb országos seregszemléken az ötvenes évek végétől, illetve a hatvanas évek elejétől állandó résztvevő ben került sor első önálló kiállítására, melyet a Dél-Alföld három városában mutatott be. Áprilisban a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban indult a sikeres kiállítássorozat, melynek első helyszínén öt év terméséből 22 rézdomborítás és 16 rajz volt látható. A következő állomás - májusban - a szegedi Móra Ferenc Múzeumban volt. Végül az anyag júliusban érkezett a gyulai Vármúzeumba. Alkotóművészetének súlya 1959 és 1964 között - az elkészítéshez és tároláshoz egyaránt kis helyet igénylő - rézlemez-domborításra esett, melyhez a közvetlen indíttatást Borsos Miklós akkori kiállításain szereplő munkái adták. Témáit leginkább a családi életből merítette, de lírai megfogalmazású kompozícióit a személyes hangnemen túllépve sikerrel alakította általános érvényűvé. Domborításai festői hatással rendelkeznek, jelenetei közérthetőek, narratívak. Tóth Sándor ekkor készült munkáiban ünnepélyes pátosz ötvöződik játékos derűvel. Az örök szerelemnek a Tavasz címmel állít emléket, míg az anyaság örömének a Vásárhelyi Madonna lírai kompozícióval. Kiérlelt, dekoratív alkotása még a Juhász Gyula emlékét idéző Anna örök című műve. A költő verssorait egy idilli szépség mellett szerepeltető 1961-ben készült munkája vásárlás útján 1969-ben került a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe ben megrendezett kiállításain kifejező lemezdomborításai közül míg az anyag Gyulára ért több mű is vevőre talált.

3 E hármas bemutatkozását követően vált valóra életének nagy álma, eljutott a művészetek hazájába Itáliába, ahol Rómában, Umbriában és Toszkánában tanulmányozta a szobrászművészet világhírű emlékeit. Érdeklődésének középpontjában Donatello és a quattrocento művészete állt, mely igazodás és vonzódás egész életén keresztül megmaradt. Második szegedi tárlatának megrendezésére, 1966-ban a Képcsarnok Vállalat Kárász utcai kiállítóhelységében nyílott lehetőség. Ezen a tárlaton bronz kisplasztikákon és érmeken kívül fafaragásokat, vörösmárvány és terrakotta kisszobrokat, valamint grafikai munkákat is láthatott a közönség. Biztos vonalvezetésű rajzairól is elismeréssel írnak a korabeli lapok. Az ekkor bemutatott Torzó című terrakottájával, valamint Hegedűs lány című kisbronzával szintúgy kivívta a kritikusok dícséretét. Papp Lajos költő a Délmagyarországban közzétett gondolatai különösen találóak:... Kis méretei ellenére is a nagyság érzetét keltő a geometrikus szigorúsággal megkomponált Hegedűs, ahol az ülő figura mértani szabályossággal elrendezett pozitúrája és a vonót tartó kéz Laza kecsessége, az átszellemült női arc oldott szépsége, mintegy ellenpontozva egymást ad dinamikus harmóniát, adja magát a zenét.... " Ikrek című márványlapra helyezett szellemes bronz kompozícióját is többen méltatták. Az Ikrek sorozat egy példányát a kiállításon a Magyar Nemzeti Galéria vásárolta meg. A művész tehetségére országos szereplései kapcsán másutt is felfigyeltek. Így történt, hogy Kecskemét városa megbízta, hogy készítse el az ottani művésztelep létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szerző egykori polgármesterének, Kada Eleknek portrészobrát. A kőbefaragott mű 1968-ban a Katona József Múzeum melletti szoborparkban került méltó elhelyezésre. A markáns, jól tagolt archoz a kor divatjának megfelelő nagy bajúszt illesztett a mester. A komoly, elgondolkodó tekintetű, fedetlen fővel ábrázolt férfi ruházatára is gondja volt, ezt jelzi a zakó és a nyakkendő szerepeltetése a mellszobron. Szakmai működésének elismerését jelzi, hogy 1968-ban elnyerte a Szegedi Nyári Tárlat díját. Harmadik szegedi kiállítása 1969-ben nyílott meg a Képcsarnok Vállalat kiállító helyiségében, melyen az elmúlt három év terméséből válogatott érmei domináltak. A bemutatott 50 érem között számos portrét találunk, melyekkel a családtagok mellett leginkább történeti személyek emlékét idézte fel. Megmintázta például Szent István király, Dugonics András, Juhász Gyula arcmását. A kortársak közül Illyés Gyulát, Neil A. Armstrong űrhajós, Kohán György és három orvos emlékérmét készítette el. Megihlette a Holdralépés éppenúgy, minta Motorcsónakverseny. Balatoni élményeit külön sorozatban meséli el. A művész egy-egy mm átmérőjű éremfelületre ötletesen sűríti össze mondanivalóját. A Holdralépés világraszóló eseményéről megmosolyogtatóan ötletesen tudósít. Tájábrázolásainál kitűnik, hogy a mester festőnek készült. A kis felületeket olyan ügyesen tágítja ki, hogy ezáltal valós tájkép- és térélményünk lesz. Még ugyanebben az évben a mester szeptemberben Szabadkán is bemutatkozott egy nagyobb kollekcióval. Mindkét anyagban szerepeltette a tíz darabból álló Ikrek sorozat néhány tagját. A márványlapra helyezett babapár, egymást ismétlő mozgásának megfigyelése és ábrázolása a művész családi élményén alapul. A változatos helyzetekben megörökített Tóth-ikrekkel a művész későbbi kiállításán is találkozhatunk. A rákövetkező évben a szegedi és hódmezővásárhelyi művészek csoportkiállításán Berlinben és Frankfurtban vett részt, majd elnyerte a Békéscsabai Délalföldi Tárlat Munkácsy Díját. A mester szülővárosában működő Miskolci Képtárban 1971-ben fontos 200 darabból álló kiállítást rendeztek. Ezen a tárlaton a már Szegeden bemutatott vörösréz domborítások, kisplasztikák, érmek és rajzok mellett újakat is szerepeltetett a művész. Itt szerepel például a Bányász, Hengerész, Hegedűs, Rajzóra kompozíciók társaságában a híres Kalapos fej című alkotása, melyet szintén a Magyar Nemzeti Galéria vásárolt meg. Miskolcon állította ki először Metamorfózis No 1 (Tavasz) című márványszobrát, melyen egy közel 100 éves sérült temetői síremlék középterében hóvirágot tartó nőalak jelenik meg. Két korábbi rézdomborításánál - a Juhász Gyula emlékére és a Tavaszhír címűnél - találkoztunk ezzel a természet megújulására utaló motívummal. A rákövetkező évben Tóth Sándor a szegedi Móra Ferenc Múzeumban 30 sokszínű kőből csiszolt az ősi primitív művészet formavilágát idéző márványszoborral és 22 darabos aktrajzsorozattal lepte meg törzsközönségét. A Halak, madarak, emberek című kiállítás márványszobrai, mely új oldaláról mutatta be a mestert, igen jó fogadtatásra lelt a szegedi művészetbarátok körében. A szegedi Móra Ferenc Múzeumba került egy kompozíció a bemutatott anyagból, mely műve azóta is a kupola alatti állandó szoborkiállításon látható. A művészpedagógus a nyári szünidőket szakmai előrehaladása érdekében különböző művésztelepeken töltötte: 1971 és 1975 között Villányban a kőszobrász szimpóziumon, 1973-ban Kecskeméten és Lengyelországban tartózkodott. Ez utóbbi helyszínen, a lengyelországi Oronskoban Hal című szobrát állították fel között Nyíregyháza-Sóstón, 1975-ben Bulgáriában járt művésztelepen. Két köztéri márvány szobra is jelzi ottani működését: Burgasban a tengerparti sétányon áll Torzó című szobra, míg a Hal című a Szlavejkovparkban.

4 Miután a művész hiába próbált Szegeden műteremhez jutni, pedig ez lett volna alkotómunkássága kiteljesedésének záloga, nem csodálkozhatunk azon, hogy kiutat keresett e zsákutcából. Hírét vette, hogy Nyíregyházán akkor adtak a Bethlen Gábor utcában több művésznek műteremlakást és bár azok a lakások kőalapanyagú, illetve monumentális szobrok készítésére vállalkozó művész számára alkalmatlanok, érdeklődött, hátha akadna egy megfelelő műterem számára is. Hamarosan pozitív értesítést kapott arról, hogy letelepedése esetén Nyíregyházán műtermes szolgálati lakást biztosítanak számára és a művész elfogadta a meghívást. Közel másfélévtizedes kapcsolata a Tisza-parti várossal nem szakadt meg, hiszen családja Szegeden maradt. Pedagógus feleségét munkahelye, három gyerekét pedig iskoláztatásuk tartotta ott. Hallatlan terheket rótt a művészre ez a kettős élet, hiszen úgy kellett új környezetében bizonyítania rátermettségét, hogy közben a szegedi művészeti életben megszerzett pozícióit megtarthassa. Szegedi jelenlétének bizonyítására igyekezett helyi vonatkozással bíró műveinek számát folyamatosan gyarapítani. Már a hatvanas években megkezdte a legfontosabb szegedi személyiségek arcmásainak érmeken történő megörökítését és amikor felmerült annak a lehetősége, hogy az 1975-ben felszentelt szeged-tarjánvárosi római katolikus templom kapudíszítéséül e sorozata felhasználásra kerülhet, érmeit önzetlenül odaajándékozta a plébániának, sőt szellemes tervet dolgozott ki az érmek esztétikus elhelyezésére. A közadakozásból felépült Tátra-téri Szent Gellért templom Szegedi kapujának bronz érmékből összeálló szőlőfürtjének szemeiben a város legfontosabb személyiségeinek arcmását fedezhetjük fel. A városi kiválóságok pantheonján kívül e templomhoz kapcsolódó munkája még, a kaputól jobbra álló harangtorony 1985-ben kihelyezett Szent Gellért domborműve és a templombelsőben lévő 1997-ben megformált Szent Teréz domborműve. Tóth Sándor negyed százada, 1974 márciusában telepedett le Nyíregyházán. A Szabolcsi Tárlatokon, a Szabolcs-Szatmár Megyei Őszi Tárlatokon ekkortól fogva rendszeresen kiállít. Feladatul kapta, hogy a Pedagógus Továbbképző Kabinet munkatársaként felügyelje a megye rajztanárainak továbbképzését, segítse egy a szegedihez hasonló nyíregyházi művészeti szakközépiskola felállítását, valamint vállaljon részt az itteni képzőművészeti élet fellendítésében. E feladatokat sikeresen ellátta. Fontos kiemelni, hogy jelentős sikereket ért el a művész új lakóhelyén művészeti szakkörök szervezésével és vezetésével is. Eredményes tehetséggondozását jelzi, hogy a Vasvári Pál utcai szobrász szakkörből indult Sebestyén Sándor, Nagy Lajos Imre, Simorka Sándor, Módi Péter szobrászkarrierje. Hamarosan ő lett a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Kelet-magyarországi Szervezetének titkára, mely feladatkört egy évtizedig ellátva sokat tett azért hogy a megyei művészek tevékenységét bekapcsolja az ország művészeti életébe. Az elvárásoknak megfelelő, sikeres kulturális missziója mértékadóan hozzájárult ahhoz, hogy ma pezsgő művészeti élet zajlik a megyében és a megye székvárosában. Tóth Sándor Nyíregyházán válhatott független szobrászművészé. A művész nyírségi letelepedésének évében a nyíregyházi Városi Művelődési Központban önálló kiállítással mutatkozott be. Ekkor vett részt először a NyíregyházaSóstón megrendezett nemzetközi művésztelep munkájában. Itt faragta fába közel két méteres, lírai hangvételű Sóstói sztélé elnevezésű diófa szobrát, mely tenyerében egy bronzérmét tart. E monumentális alkotását, - melynek a műfajhatárokat feszegető kialakítására a sík dombormű-éremapplikáció-szobor elnevezés illene művészi megfogalmazásának összetettsége teszi különösen érdekessé. Az antik görög művészet felfogását az afrikai primitív szobrászat stílusával ötvöző Tóth Sándor, művészi habitusa talán e kiemelkedő kompozíciójában érhető leginkább tetten. Az 1975-ös év fordulópont működésében. Ebben az évben vett ugyanis első alkalommal részt a firenzei Giorgio Vasari jeligés nemzetközi éremversenyen és 700 mű közül az előkelő harmadik helyezést érte el. Azt hogy e sikerét elérhesse hallatlan szorgalommal vetette magát az általa mindig is sokra tartott itáliai reneszánsz művészet elmélyült tanulmányozásába. Csakis így tudott Giorgio Vasari halálának 400. évfordulóján, a kiváló építő- és festőművész, művészeti író emlékének fennkölt, reneszánsz hagyományokat tükröző ábrázolásmóddal kialakított, autentikus portréjával tisztelegni. Érmének hátoldalán egy díszes oszlopfő emlékeztet firenzei építészeti működésére. A Vita szerzőjeként közismert művészről kevesen tudják hogy a Palazzo Vecchio belsőépítészeti kialakítása mellett, a híres Uffizi palota tervezője ben részt vett a ravennai Dante Biennálén is. Érdeklődése ekkor fordult az Isteni Színjáték jelenetei, valamint alkotójuk, illetve szerelmének ábrázolása felé. Dante kedvese Beatrice érmén éppen olyan bensőséggel, reneszánsz pátosszal jelenik meg, mint a szintén ekkor készített Beatrice című szoborművén. A büszt láttán analógiaként a firenzei quattrocento híres szobrászegyénisége, Donatello alkotásai említhetők. A művész tudatosan, választott eszményképének megfelelően archaizál. E fontos műve a nyíregyházi Jósa András Múzeum tulajdonába került és 1978-ban a Műcsarnokban megrendezett Magyar szobrászok kiállításon is elismerést aratott. Habár előző miskolci kiállítását a Miskolci Galériában rendezték, Végvári Lajos professzor a Herman Ottó Múzeum Képtárában rendezett nagyszabású új Tóth Sándor kiállításon egyetlen olyan művet sem szerepeltetett, melyet szülővárosának közönsége az öt évvel ezelőtti tárlaton már láthatott volna. A Végvári Lajos profeszszor által kiválasztott 101 mű mindegyike, - a művész hallatlan termékenységének bizonyítékául, után

5 készült. Az alkotások súlypontját 90 érem alkotta, de mutatóba szerepeltek itt legjobb szoborművei közül is, például a gyermekeit ábrázoló sorozat Krisztike, Nóra, Bence,valamint az Álom, a Sóstói sztélé és a Beatrice című munkái. A gyermekeit ábrázoló bronzbüsztök legjellemzőbb sajátja a líraian realista, közvetlen hangnem. A Beatrice szobrot idealizált fennköltség jellemzi, melyhez hasonlóval híres Dante érmein találkozhatunk ban potsdami és zamosci művésztelepeken dolgozott. Különösen a lengyelországi tartózkodása ihlette számos érme elkészültét. Ebből az anyagból rendezett 1977-ben ismét önálló kiállítást Nyíregyházán. Ezúttal a Képcsarnok Benczúr Gyula Termében mutatkozott be, melynek sikere nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megyeés városszerte megismerjék, megszeressék műveit. Ekkor mutatta be továbbá FIDEM érmét, valamint a Nyírbátori zenei napok-ra készített emlékérmét is. Szegedi felkérésre, az odalátogató világhírű Albert Bruce Sabin professzor emlékérmének megmintázását is sikerrel oldotta meg. Az év derekán Nyíregyháza testvérvárosába Rzeszówba látogatott, ahol a művésztelepen szorgalmas munkával szerzett magának megbecsülést, amit éremmel is honoráltak. Az 1975-ben elkészült VL Pál pápa érmét Rákos Raymund páter elküldte ajándékul a Szentatyának, aki kedvező fogadtatásban részesítette e gesztust és 1977-ben azzal tüntette ki az érem alkotóját, Tóth Sándort, hogy ezüstérmet adományozott neki. Az, hogy a történelemben bizonyos dolgok, események megismétlődhetnek, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jó 150 éve hasonló megtiszteltetés érte a pápát ábrázoló éremajándékért Ferenczy István szobrászművészt. A művész jól szerepelt több pályázaton, melyek közül a Magyar Nemzeti Múzeum fennállásának 175. évfordulójára kiírt azért fontos, mert a 200 forintos pénzérme elkészítésére a tehetséges pályatárs Csíkszentmihályi Róbert szobrászművésszel közösen nyert megbízást. Tóth Sándor éremoldalán a rakamazi hajfonatkorong turulmadara került ábrázolásra. A nemzetközi éremművészeti szövetség a FIDEM 1977-ben, fennállásának 40. évfordulója alkalmából Budapesten tartotta kongresszusát és szervezett a Magyar Nemzeti Galériában éremművészeti kiállítást. Ezen a tárlaton nagy számban szereplő magyar éremművészek, - Csengeryné, Dr. Nagy Zsuzsa művészettörténész, az éremosztály vezetője - értő válogatásában és rendezésében átütő sikert arattak. Ezen a sikeren felbuzdulva javasolta Tóth Sándor, hogy a jövőben a sóstói művésztelep kizárólag éremművészeket fogadjon. Ötletét a rendező szervek, - vagyis a megye és a város vezetői, - a szakmai felügyeletet ellátó miniszteriális referensekkel együtt jónak találták, melynek következtében az 1970 óta jobbára festőket, grafikusokat fogadó telep profilja megváltozott. Tóth Sándor a városba költözésétől fogva aktívan kiveszi részét a Sóstói Nemzetközi Művésztelep megrendezésével kapcsolatos munkákból és 1977-től tagja a telep Művészeti Tanácsának. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem halálának 350. évfordulóján, 1979-ben a Magyar Nemzeti Bank 200 forint névértékű ezüst emlékpénzt adott ki, melynek elkészítésére a megbízást 12 pályázó közül Tóth Sándor nyerte el. A feladatot a művész ötletesen úgy oldotta meg, hogy a fejedelem által veretett tallér motívumát vette alapul emlékérmének kialakításánál. Az archaizáló előlap szinte megtévesztésig magán viseli a korabeli érme jellegét, míg a hátlapon szereplő adatok - Magyar Népköztársaság, 200 forint, egyértelműsítik az érem funkcióját és korát. Növekvő elismertségéről tanúskodik, hogy érmeit 1979-ben beválogatták abba a kollekcióba, melyet Helsinkiben, Stockholmban és Párizsban mutattak be a magyar éremművészeti vándortárlaton, valamint a FIDEM lisszaboni kiállításán. Ugyanebben az évben még egy fontos nemzetközi szereplése volt, ekkor rendezték meg ugyanis a Szabolcs-Szatmári képzőművészek kiállítását Ungváron, melyen hangsúlyosan nagy kollekcióval, 11 művel vett részt. Munkásságát viszonylag későn, 1982-ben ismerték el Munkácsy-díjjal. Még ugyanebben az évben Ungváron rendezett tanítványával, Sebestyén Sándor szobrászművésszel közösen sikeres kiállítást, melyet 20 ezren tekintettek meg. Ugyancsak 1982-ben Miskolcon a Lévay József Könyvtárban közel három évtizedes éremművészeti tevékenységéről adott számot a mester 121 művével. Márvány és bronzszobrait ezalatt az ország egy másik pontján, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum udvarán megrendezett szabadtéri tárlaton mutatta be. Békéscsabai kiállítását követően, Gyulán az Erkel Művelődési Központban is láthatták térplasztikáit az érdeklődők. Ötvenedik születésnapján, alkotói munkásságának 25. évében, 1983-ban a nyíregyházi Jósa András Múzeumban és a balatonfüredi Balatoni Galériában rendeztek Tóth Sándor számára nagyszabású kiállítást. A múzeumi rendezvényen 330 különböző műfajú szobrászati alkotását tekinthette meg a közönség, melynek jelentős hányadát érmei tettek ki. Korábbi művésztelepi részvétele folytatásaként 1983-ban, 1985-ben és 1991-ben a Nyíregyháza-Sóstói Művésztelepen dolgozott, 1982-ben Dzintariba (Lettország) és Zsdennyevonba (Ukrajna), 1984-ben Karlovoba, Sozopolba, 1988-ban Palangába (Litvána), 1988-ban Körmöcbányára, 192-ben Klaipédára (Litvánia) is ellátogatott.

6 Nyíregyházán ekkortájt több megbízást is kapott: síremléket készített Leviczky László nyíregyházi órásmesternek, megbízták a nyíregyházi 1956-os mártírok emlékművének elkészítésével, a megyei kórház szintén felkéri emléktáblák és emlékérmek készítésére. Több mint egy évtizedes nyíregyházi jelenlétét reprezentálva az 1985-ben Ungváron megrendezett Negyven év Szabolcs-Szatmár képzőművészetében című kiállításon 34 művel szerepelt. A művész társadalmi szerepvállalásának oly módon is jelét adta, hogy gondolatait gyakran papírra vetve cikkekben jelentette meg. Publikációs tevékenységét még Szegeden kezdte meg, majd a nyíregyházi Pedagógiai Műhely és a Szabolcs-Szatmár-Bereg folyóiratok szerkesztőbizottságának volt tagja. A három város - Miskolc-Szeged-Nyíregyháza - közül, mindegyikhez szoros kapcsolat fűzi, egyaránt joggal állíthattak volna ki tőle műveket a Magyar Nemzeti Galériában (1985) megrendezett A megyei képzőművészeti gyűjtemények 40 éve című kiállításon. Végül a nyíregyházi Jósa András Múzeum anyagában szerepelt Tóth Sándor Dante 25. Éneke című reliefjével, mely az ember szerelemben való ujjá születését ábrázolja ben a miskolci Mini Galériában láthatta szülővárosának közönsége legújabb érmeit. Ebben az évben bízta meg a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Hajdú-Bihar megyei Csoportja a 16 darabosra tervezett Erdélyi fejedelmek vert éremsorozat megcsinálásával ban Buda visszavívásának 300-ik évfordulójára 500 Ft-os névértékű emlékpénz került kiadásra, melynek kivitelezésére Tóth Sándor nyert, - újra Csíkszentmihályi Róberttel együtt - megbízást ban az a megtiszteltetés éri, hogy a bécsi Kunsthistorisches Museum Éremtárában 166 művet felvonultató grandiózus kiállítással mutatkozhatott be, mely alkalomból Közép-Európa legpatinásabb éremgyűjteményébe kerülnek be művei. Még ugyanabban az évben részt vett a körmöcbányai Éremművészeti Alkotótelep alakuló szimpoziumán. A rákövetkező évben két jelentős kiállítása volt, az egyikre a szegedi Fekete Házban, a másikra Nyíregyháza német testvérvárosában Iserlohnban, a Park Színház Galériájában került sor. A párizsi Magyar Intézet 1991-ben biztosított lehetőséget arra, hogy 468 érmét és néhány szobrát bemutathassa. A következő évben a debreceni Déri Múzeumban állították ki a Párizsban járt anyagot. A művész 60. születésnapja alkalmából, 1993 március 19.-én a szegedi Móra Ferenc Múzeum képtárában, Budapesten a Bolgár Kulturális Intézetben és Kaposvárott nyíltak kiállítások. Idézzünk fel néhány gondolatot a szegedi megnyitón Papp Lajos költő által elmondottakból:... S noha jó szívvel idézzük meg most a húsz-harminc évvel ezelőtti Tóth Sándor míves, gyönyörű rajzait és rézdomborításait, az életnagyságú szoborportrékat és emlékszünk a vidám játékosságot, életszeretet, derűt sugárzó kisplasztikákra, mégis azt kell mondanunk a művész -immár a nyíregyházi évek hozamaként - legteljesebben az éremplasztikában valósította meg s adja tovább önmagát... " A kerek évforduló méltó megünnepléseként két évvel II. János Pál pápa máriapócsi látogatását követően augusztus 18.-án szentelték fel az ottani XVIII. századi görög katolikus kegytemplom Tóth Sándor által készített bronz, domborműves kapuját. A kapu többosztásos díszítményének felső sorában középen X. Pius pápa, a hajdúdorogi egyházmegye létrehozója és a Máriapócsra látogató II. János Pál pápa domborműportréja látható. Mellettük két oldalt a templomépítő Olsavszky Mánuel, valamint a rendalapító Dudás Miklós püspökök szerepelnek. Elképzelhetjük, hányszor tanulmányozta a művész - meg nem szűnő csodálattal - a firenzei Keresztelőkápolna Ghiberti által készített Paradicsom-kapujának bámulatos kivitelét. E tanulmányok, Ghiberti tisztelete jogosította fel a mestert arra, hogy életének e legnagyobb vállalkozásába belevághasson és azt sikerrel megvalósíthassa ben ismét Budapesten rendeztek FIDEM konferenciát és a központi rendezvényhez kapcsolódó programként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe invitálták a kongresszus résztvevőit. A nyíregyházi programpontok között szerepelt a sóstói alkotótelep meglátogatása és a Városi Galériában megrendezett éremkiállítások megtekintése. E kiállítások között Tóth Sándor és Győrfi Sándor átfogó bemutatóját, a többi helyi művész anyagából pedig válogatást láthattott az ideérkező szakemberküldöttség. Ebben az évben Tóth Sándornak még két további külföldi bemutatkozást kellett lebonyolítania. Az elsőre Nyíregyháza finn testvérvárosában Kajaaniban a Megyei Múzeumban került sor, míg a másodikra Colorado Springs-ben, az Amerikai Numizmatikai Múzeumban. A művész szervezőkészségét dicséri, hogy a már kiküldött anyagot három amerikai helyszínen is bemutatta. A következő évben ugyanis Szeged amerikai testvérvárosa, az ohioi Toledo rendezett az Owens-Illinois Art Centerben magyar képzőművészeti fesztivált, melynek fő eseménye Tóth Sándor önálló kiállítása volt. A magyarok által sűrűn lakott vidéken a rendezvényt szívélyes baráti légkör övezte, olyannyira hogy a művész munkássága iránti tiszteletük kifejezéseként október 24-ét Tóth Sándor napnak nyilvánította a város vezetése. Amerikai kiállítássorozatának záróakkordjaként a művész érmeit Delaware város Művészeti Központjában is bemutatták. Hazatérve 1996 őszén a nyíregyházi Városi Galériában rendeztek szép kiállítást műveiből és ugyancsak Nyíregyházán felavatták Szent Miklós ivókútját.

KISGRAFIKA. Horváth Hermina metszete, Op. 177 (2002), 120 90. Palásthy Lajos: Búcsúzunk szerkesztőnktől: dr. Soós Imre életútja

KISGRAFIKA. Horváth Hermina metszete, Op. 177 (2002), 120 90. Palásthy Lajos: Búcsúzunk szerkesztőnktől: dr. Soós Imre életútja KISGRAFIKA 52. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

KISGRAFIKA. Liszt Ferenc Fery Antal fametszete, X2, Op. 958 (1974), 82 72. Ürmös Péter: Köszöntő a KISGRAFIKA folyóirat 50 éves jubileumára

KISGRAFIKA. Liszt Ferenc Fery Antal fametszete, X2, Op. 958 (1974), 82 72. Ürmös Péter: Köszöntő a KISGRAFIKA folyóirat 50 éves jubileumára KISGRAFIKA 50. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében Kerékgyártó István Civil szervezet a mûvészetért (Jegyzetek

Részletesebben

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya MINISZTERI ENTERIŐRÖK háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez a Külügyminisztérium régi szárnya A régi szárny épülete eredetileg nem minisztériumnak épült. A külügy,

Részletesebben

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 28.011-335/2008 Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

Kiállítási Magazin. szenvedély és ráció Perlrott Csaba Vilmos életmű-kiállítás. Szentendre, MűvészetMalom 2015. június 6. szeptember 6.

Kiállítási Magazin. szenvedély és ráció Perlrott Csaba Vilmos életmű-kiállítás. Szentendre, MűvészetMalom 2015. június 6. szeptember 6. Ingyenes Kiállítási Magazin V. évfolyam 2. szám 2015. június szeptember szenvedély és ráció Perlrott Csaba Vilmos életmű-kiállítás Szentendre, MűvészetMalom 2015. június 6. szeptember 6. gróf Batthyány

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából Városunk Budapesti Honismereti Híradó XV. évfolyam 3. szám Ingyenes A kilencven éves város Kispest nagyközség közgyûlése már 1910-ben és 1918-ban is kezdeményezte a település várossá nyilvánítását. Sikert

Részletesebben

(A Városszépítő és -védő Egyesület összeállítása)

(A Városszépítő és -védő Egyesület összeállítása) 32 György tér 6. (evangélikus parókia), Jókai utca 20., Rózsakút u. 22., Rózsakút u. 15., Rózsakút u. 11., Csernyei u. 50., Csernyei u. 46., Csernyei u. 13., Zichy u. 1., Zichy u. 3., Táncsics u. 16.,

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti Múzeum, 2014. október 31. 2015. február 15.

Kiállítási Magazin. Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti Múzeum, 2014. október 31. 2015. február 15. Ingyenes Kiállítási Magazin IV. évfolyam 3. szám 2014. október 2015. január Jan Davidsz. de Heem Csendélet virágokkal, gyümölcstállal és osztrigával Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti

Részletesebben

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete KISGRAFIKA 51. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET

Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET 2 Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET 1 2. Veszprém szerepe a múltban és a jelenben, kötődései térséghez, régióhoz, nemzethez. Jelentősége Európa kulturális

Részletesebben

Kiemelten támogatott érték

Kiemelten támogatott érték XXIII. évf. 1. szám 2014. január 21. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Februárban kezdődnek meg a gödöllői szennyvíztisztító telep fejlesztésének kivitelezési

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Múzeumi Szervezet Bács-Kiskun megyében 1962-ben jött létre. Fenntartója 1990-től a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, 2012. január 1. óta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született Városunk Budapesti Honismereti Híradó IX. évfolyam 3. szám Egy peremváros elsõ könyvtárai Újpesten ingyenes népkönyvtár született Újpest 19. század eleji alig lakott puszta jellegét a gróf Károlyi István

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében

Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében Pályázati felhívás Tulajdonképpen az egész 2009-es esztendô, amely egyidejûleg Kazinczy Ferenc születésének 250., Benedek Elek születésének 150. (és halálának

Részletesebben

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

Á nos amours passés! *

Á nos amours passés! * Á nos amours passés! * Vendégségben Mészöly Dezsőnél Mészöly Dezső Kossuth-díjas író, költő, műfordító 1918. augusztus 27-én született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának elvégzése

Részletesebben

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: ORSZÁGOS KOLLÉGIUMI MILLENNIUMI NAP

A TARTALOMBÓL: ORSZÁGOS KOLLÉGIUMI MILLENNIUMI NAP S Z A K M A I - M Ó D S Z E R T A N I, I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T Kiadja a Kollégiumi Szövetség A TARTALOMBÓL: ORSZÁGOS KOLLÉGIUMI MILLENNIUMI NAP PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY ISMERJÜK MEG TESSEDIK

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. január 1. óta működik Kecskemét Megyei Jogú

Részletesebben

Amerikai leánykórus az elsô Kodály szemináriumon Andor Ilonával és Erdei Péterrel. Kodály szeminárium huszonötödször

Amerikai leánykórus az elsô Kodály szemináriumon Andor Ilonával és Erdei Péterrel. Kodály szeminárium huszonötödször ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: H-MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG FE LE - LÕS SZERKESZTÕ: VARGA GÉZA SZER KESZ - TÕSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C. E-MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU TEL./FAX: 76/476-115

Részletesebben

Koronázási hétvége a királyi kastélyban

Koronázási hétvége a királyi kastélyban XVI. évf. 23. szám 2007. június 14. Terjesztői ára: 75 Ft Koronázási hétvége a királyi kastélyban Erzsébet mítosza Gödöllőn Az Erzsébet-év programsorozatában kiemelt helyett kapott a koronázási hétvége,

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben