LLeopold Mozart Zeneiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LLeopold Mozart Zeneiskola"

Átírás

1 LLeopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Leopold Mozart Musikschule Primäre Kunstausbildungs-Institution M Budaörs, 2005.

2 Kedves Zenebarátok! Köszönöm Önöket abból az alkalomból, hogy városunk, Budaörs zeneiskolája immár igazi nevet kapott. Tizenhárom évvel azután, hogy elôször megnyitotta kapuit a muzsikálni vágyó gyermekek elôtt, zeneiskolánk felveszi Leopold Mozart nevét. Nem véletlen a névválasztás. Utal Budaörs múltjára, a németajkú falura, és arra is, hogy ha a jó adottságokat idejében felfedezik, és kellô odafigyeléssel, energiát nem kímélve gondozzák ahogy azt Leopold Mozart tette fiával, Wolfgang Amadeussal nagy és idôtálló alkotások születhetnek, mindenki örömére. Nem volt ez másképp városunkban sem. A rendszerváltozás óta Budaörs, elônyös természeti, földrajzi adottságait kihasználva, az itt élôk tehetségének is köszönhetôen virágzó, gazdag településsé vált. Tavaly, a fejlesztések évében m ár komoly összeget fordíthattunk a város infrastruktúrájának fejlesztésére, és a történelmi városközpont, a Templom tér felújítására ben, a közösség évében pedig arra helyezünk minden eddiginél nagyobb hangsúlyt, hogy minél több közös élményben lehessen része a város lakosságának. Ebben nagyon sokan köszönhetünk az immár nyugodtan leírhatom Leopold Mozart Zeneiskolának. Budaörs számos zenésze kerül ki innen, a városi rendezvényeken ôk szórakoztatják a közönséget, és ôket hallgatva részesülhetünk igazi komolyzenei élményben. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy valódi koncertterem híján a zeneiskola ad helyt számos komolyzenei eseménynek. Köszönet ezért a zeneiskola igazgatónôjének, dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalinnak, Budaörs kulturális élete egyik fô szervezôjének. Wittinghoff Tamás polgármester / Bürgermeister Liebe Musikfreunde! Ich begrüße Sie aus dem Anlass, an dem die Musikschule unserer Stadt Budaörs einen offiziellen Namen bekommen hat. Dreizehn Jahre nachdem unsere Musikschule ihre Tore für die kleinen Musiker öffnete, darf sie den Namen von Leopold Mozart tragen. Dieser Name wurde nicht aus Zufall gewählt. Er deutet auf die Vergangenheit von Budaörs, auf das kleine deutschsprachige Dörflein und verweist auf die wertvollen Fähigkeiten, die man pflegen sollte, so, wie das Leopold Mozart mit seinem Sohn Wolfgang Amadeus getan hat. Dadurch können große Werke entstehen. Seit der Wende wurde Budaörs durch seine ideale Lage, die Erfolge der hier lebenden Leute eine blühende und reiche Siedlung. Letztes Jahr konnten wir große Summen für die Modernisierung der Infrastruktur verwenden und für die Erneuerung des historischen Stadtzentrums, des Kirchenplatzes. 2005, im Jahr der Gemeinschaft, wollen wir, dass die Bewohner der Stadt möglichst viele gemeinsame Programme erleben. Aus diesem Anlass haben wir der jetzt darf ich es schon unbekümmert schreiben Leopold Mozart Musikschule viel zu danken. Ein großer Teil der Musiker aus Budaörs wurde hier ausgebildet, die bei den Stadtveranstaltungen das Publikum mit klassischer Musik begeistern. Nicht zu übersehen ist auch, dass durch das Fehlen eines Konzertsaales die Musikschule der Gastgeber für etliche, klassische Konzertveranstaltungen ist. Wir bedanken uns dafür bei der Direktorin der Musikschule, einer der kulturellen Leiter von Budaörs, Frau Dr. Katalin Madarász, geb. Losonczy.

3 LLeopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Leopold Mozart Musikschule Primäre Kunstausbildungs-Institution M Alapítva / Gegründet: 1992.

4 Leopold Mozart Zeneiskola H-2040 Budaörs, Rózsa u. 17. Tel./fax: (+36) Felelôs kiadó: dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin Munkatárs: dr. József Péterné Fordította: Töôs Dániel Lektorálta: Töôsné Stipanits Ursula Fotó: dr. Madarász Bálint Tipográfia, borító és nyomdai munkák: Starkiss Kft. Tel./fax: ; Verantwortlicher Herausgeber: Frau Dr. Katalin Madarász, geb. Losonczy Mitarbeiterin: Frau József Péter Übersetzer: Dániel Töôs Lektorin: Frau Ursula Töôs geb. Stipanits Photo: dr. Bálint Madarász Tipografie, Umschlag und Druckwerk: Starkiss Kft. Tel./fax: (+36) ;

5 LDeutscher Komponist, Violinist und Pädagoge, Vater von Wolfgang Amadeus Mozart. Studierte an der Salzburger Universität Jura trat er in den Dienst des Grafen Thurn. Von 1743 an war er der Violinist, später Vizedirigent des Salzburger Erzbischöflichen Orchesters und wurde Hofkomponist heiratete er Anna Pertl, die ihm 7 Kinder gebar, aber nur Maria Anna und Wolfgang Amadeus überlebten ihre Eltern. Leopold Mozart war ein ernsthafter, gebildeter und energischer Mann, mit gutem Mute und Humor, ein Vorbild als Vater und Pädagoge. Német zeneszerzô, hegedûmûvész és pedagógus, Wolfgang Amadeus Mozart édesapja. Jogot tanult a salzburgi egyetemen, majd 1740-ben Thurn gróf szolgálatába szegôdött tól a salzburgi érseki zenekar hegedûse, késôbb másodkarmestere és érseki udvari zeneszerzô lett ben feleségül vette Anna Pertlt, akitôl hét gyermeke született, de csak Maria Anna és Wolfgang Amadeus élték túl szüleiket. Leopold Mozart komoly, nagymûveltségû és energikus férfi volt, jó kedéllyel és természetes humorra; gondos szülô és okos pedagógus, ösztönösen felismerte gyermekeinek legmélyebb hajlamait, képességeit. Leopold Mozart XI. Augsburg V. 28. Salzburg Seine Werke: Messen, 12 Oratorien, Opern, Konzerte, Sinfonien, Divertimentos, (Musikalische Schlittenfahrt, Bauernhochzeit, Pastoralsinfonie), Triosonaten, Klaviersonaten und andere Klavierstücke. In seiner Violinschule, erschienen 1756 Versuch einer gründlichen Violinschule, hinterließ er der Nachwelt nicht nur für das Geigenlernen sondern auch für die Interpretation der Noten immer gültige Lehren. Mûvei: misék, 12 oratórium, operák, koncertek, szimfóniák, divertimentók, (Musikalische Schlittenfahrt, Bauernhochzeit, Pastoralsinfonie), triószonáták, zongoraszonáták és egyéb zongoradarabok). Az 1756-ban megjelent hegedûiskolájában Versuch einer gründlicher Violinschule nemcsak a hegedûtanuláshoz, hanem a kotta értelmezéséhez is örökérvényû tanulságokat hagyott az utókorra. Johann Nepomuk Della Croce: A Mozart-család, olajfestmény. Mozarteum Salzburg. Johann Nepomuk Della Croce: Die Familie Mozart, Ölgemälde. Mozarteum Salzburg. 3

6 dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin igazgató / Direktorin MSolfège-Musiktheorielehrerin Szolfézs-zeneelmélettanár 1974: Középiskolai énektanár és karvezetô, Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen. (MA) 1998: Egyházzenész diploma ugyanitt. 2003: Közoktatásvezetôi felsôkokú szakképesítés, Budapesti Mûszaki Egyetem 2005: doktori fokozat elnyerése a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen. Munkahelyei: Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakiskola, Debrecen Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola Debreceni Tagozata Mitchell College of Advanced Education, Bathurst, Ausztrália Sydney Conservatorium Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola, Budapest Bartók Béla Zenemûvészeti Szakiskola, Budapest 1997 óta a Budaörsi Zeneiskola igazgatója, mely szeptember 1. óta Leopold Mozart nevét viseli. Tanított , valamint1986-ban Ausztrália nagy városaiban, 1995-ben a Mozarteum Salzburg Orff Intézetében. Folyamatosan dolgozik mint kórusvezetô, gimnáziumi és egyetemi korosztályú fiatalokkal. Nyelvtudása: angol, német. 1974: Mittelschule Musiklehrer und Chorleiter an der Liszt Ferenc Musikakademie. (MA) 1998: Kirchenmusikerdiplom ebenda. 2003: Allgemeinunterrichtslehrerin weiterführende Fachausbildung an der Technischen Universität von Budapest. 2005: Doktorat an der Liszt Ferenc Musikakademie. Ihre Arbeitsplätze: Kodály Zoltán Musikkunstfachschule in Debrecen Liszt Ferenc Musikhochschule Abteilung Debrecen Mitchell College of Advanced Education, Barthurst, Australien Sydney Conservatorium, Australien Bárczi Gusztáv Heilpädagogische Lehrerbildungsanstalt Hochschule von Budapest Bartók Béla Musikkunst Fachschule, Budapest Seit 1997 Direktorin der Musikschule von Budaörs, die seit dem 1. September den Namen von Leopold Mozart trägt. Sie lehrte von 1977 bis 1982 und 1986 in den Großstädten von Australien, 1995 am Institut Mozarteum Salzburg Orff. Sie arbeitet als Chorleiterin, für Gymnasiasten und Studenten. Ihre Fremdsprachen sind: Englisch und Deutsch. 4

7 BA budaörsi Leopold Mozart Zeneiskola Leopold Mozart Musikschule von Budaörs Budaörs liegt neben der Hauptstadt Budapest, bekannt als das Westtor von Budapest und hat Einwohnern. Die Stadtgemeinde von Budaörs gründete eine unabhängige Musikschule im Jahre 1992, die bis zum 31. August dieses Jahres Musikschule Budaörs hieß. Der Gründungsurkunde zu folge dürfen 300 Schüler aufgenommen werden. In den ersten fünf Jahren war der größte Teil der Schüler jünger als 12, die nach der Musikgrundausbildung Klavier, Violine, Flöte, Querflöte und Trompete weiterlernten. Die Schule bekam 1996 zum ersten Mal einen eigenen Gebäudeteil. In den 90-er Jahren begann mit dem neuen Lehrkörper und neuen Konzepten eine dynamische Entwicklung. Es wurden neue Fächer gegründet: Oboe, Fagott, Gitarre, Schlagzeug. Es wurden Bands gegründet und die Zahl der Kinder im Gymnasialalter stieg immer weiter. Etliche Mitglieder des Blasorchesters sind schon Studenten, die in eigenen Bands spielen. Es gibt sogar welche, die eine Musikerkarriere gewählt haben und jetzt Schüler des Konservatoriums oder der Musikhochschule sind. Die Einschreibung findet jedes Jahr im Mai am ersten Montag und Dienstag statt. Im ersten Jahr lernen die Kinder in einer Musikgrundausbildungsklasse, zweimal die Woche 45 Minuten lang spielerisch das musikalische Lesen und Schreiben. Ab dem zweiten Jahr beginnt man mit der Instrumentalausbildung, zweimal die Woche 30 Minuten, was mit Solfègeunterricht und bei den älteren Jahrgängen, mit der Teilname Bands und an Chorgruppen verbunden wird. Natürlich starten wir jedes Jahr eine Musikliteraturgruppe und für jene die eine Musikkarriere machen wollen, haben wir weitere Solfège und Musiktheoriestunden. Budaörs az ország fôvárosa, Budapest mellett, a fôváros nyugati kapujaként ismert 24 ezer lakosú város. Budaörs Város Önkormányzata 1992-ben önálló zeneiskolát alapított, melynek neve Budaörsi Zeneiskola volt ez év augusztus 31-ig. Az alapító okirat 300 fôben állapította meg a felvehetô tanulólétszámot. Az iskola fennállásának elsô öt esztendejében a tanulók nagy többsége 12 évesnél fiatalabb volt, a hangszeres tanulmányokat megelôzô zenei elôképzô után zongora, hegedû, furulya, klarinét és trombita tanszakon tanultak tovább. Az iskola 1996-ban kapott elôször önálló épületrészt, az 1. Számú Általános Iskola felsô tagozatának épületszárnyában. A kilencvenes évek végén dinamikus fejlôdésnek indult a tantestületében megújult, vezetési koncepcióban is átalakult zeneiskola. Új tanszakok létesültek, mint az oboa és a fagott-tanszak, megerôsödött a gitár-, és az ütôtanszak, zenei együttesek alakultak és mára az iskola tanulói között egyre magasabb számban van jelen a gimnáziumi korosztály. A fúvószenekar tagjai között jónéhányan már egyetemisták, akik önálló zenei együttesekben is játszanak, sôt vannak olyan tanítványaink is, akik a zenei pályát választották, és ma konzervatóriumi diákok, vagy zenei fôiskolán tanulnak tovább. A zeneiskola minden év május elsô hétfô-keddi napjain tartja a beiratkozást. A jelentkezô gyerekek elsô évben zenei elôképzô osztályban tanulnak, heti két alkalommal 45 perces óra keretében, ahol a zenei írás-olvasás elemeivel ismerkednek meg, játékos-komoly formában. A második évtôl kezdôdôen a hangszeres oktatás hetente kétszer 30 perces egyéni foglalkozás keretében történik, melyhez szervesen kapcsolódik a szolfézsoktatás, illetve a magasabb évfolyamokon a zenei együttesekben, kamaracsoportokban való részvétel. Természetesen minden évben indítunk zeneirodalom csoportot is, és a zenei pályára készülôknek a tehetség gondozás keretében biztosítjuk a külön zeneelmélet és szolfézsoktatást is. 5

8 Zenei együtteseink: Fúvószenekar és felnevelô kiszenekar Vonós kamarazenekar Kamarakórus Gitárkamara együttes Ütô kamarazenekar Fuvolaegyüttes 2005 ôszétôl. A zeneiskola tanulói sikeresen szerepelnek a régió zeneiskolai versenyein, sôt az országos megmérettetéseken is. Kiadványunkban olvashatnak az iskola mindennapi életérôl, növendékeirôl és tanárairól, sikereirôl és terveirôl. Unsere Orchester: Blasorchester und aufbauendes, kleines Orchester Streichorchester Kammerorchester Gitarrekammerorchester Schlagzeugkammerorchester Querflöteorchester seit Herbst 2005 Die Schüler der Musikschule haben Erfolg bei den Wettbewerben der Region, sogar landesweit. Bei unserer Ausgabe können Sie sich über das Alltagsleben in unserer Schule, über die Schüler und Lehrer, Erfolge und Pläne informieren. A zeneiskola közmûvelôdési tevékenysége Az iskola kamaratermében lassan egy évtizede rendszeresen rendezünk mûvésztanári hangversenyeket, sôt szívesen jönnek el hozzánk neves magyar hangszeres mûvészek és pályakezdô muzsikusok is. Ezek a koncertek egyben megnyitói a városban és a régióban élô képzômûvészek kiállításainak is, akik között gyakran köszönthetünk Munkácsy-díjas festômûvészeket és Liszt-díjas zongoramûvészt is. Közönségünk már baráti társasággá alakult, sôt bátran elmondhatjuk, hogy a város mûvészetek iránt érdeklôdô lakosainak találkozóhelyévé vált a zeneiskola. A hangversenyeket és kiállításokat követô kis fogadások pedig velünk marasztalják a meghívott mûvészeket is. Die öffentliche Bildungsarbeit an der Musikschule Im Chorsaal unserer Schule veranstalten wir Lehrer Konzerte. Diese Konzerte sind nebenbei auch Ausstellungseröffnungen von bildender Künstler aus der Region, unter welchen wir einige Maler die mit dem Munkácsy-Preis und Pianisten die mit dem Liszt-Preis ausgezeichnet wurden, begrüßen dürfen. Unser Publikum wurde mittlerweile ein Freundeskreis, wir können sogar mutig behaupten, dass die Musikschule zum Treffpunkt wurde für die kunstorientierten Bürger der Stadt. Die auf die Konzerte und Ausstellungen folgenden Empfänge nötigen die eingeladenen Künstler zu bleiben. Fagottóra a legfiatalabbnak, Fagott für den Jüngsten, Ujjrend, vonásnem bejegyzés a hegedûkottába Fingersatz, Stricheintragung in die Violinnoten. 6

9 Vonóstanszak Streichfakultät Szûcs Ilona hegedûtanár / Geigenlehrerin 1974-ben végzett a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola hegedû szakán, és még ebben az évben a MÁV Szimfonikus Zenekarba került tôl az Állami Hangversenyzenekar tagja lett, 2002-tôl a Magyar Állami Operaház zenekarában hegedül tôl a Budaörsi Zeneiskolában tanít és vezeti a kamarazene-zenekart. Növendékeivel több versenyen vett részt júniusában pedagógiai szakvizsgát tett az ELTE PPK tanszékén Zenei munkaképesség továbbképzésen. A Pannonia Consort tagja. Nyelvtudás: német. Absolvierte 1974 die Geigenfakultät der Liszt Ferenc Musikkunsthochschule und wurde noch im gleichen Jahr Mitglied des MÁV Sinfonieorchesters wurde sie Mitglied des Staatlichen Konzertorchesters und seit 2002 spielt sie im Ungarischen Staatlichen Opernorchester. Sie lehrt und leitet das Kammerorchester an der Musikschule von Budaörs seit Im Juni 2005 beendet sie ihr Studium an dem Lehrstuhl ELTE PPK Weiterbildung für musikalische Arbeitsfähigkeit. Sie ist Mitglied des Pannonia Consort. Ihre Fremdsprache ist: Deutsch Pomothy Katalin hegedû-brácsatanár / Geigen-Bratschenlehrerin Budapesten született, nyolc éves korában kezdett hegedülni, majd a Bartók Béla Zenegimnáziumban érettségizett. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán Takács Miklósné Hubert Ilona volt a tanára ban került az Állami Hangversenyzenekarba zenekari brácsamûvészként. A Ferencsik János, majd Kobayashi Ken-Ichiro vezette zenekarral 24 év alatt 100 külföldi turnén vett részt (egész Európa, USA, Kanada, Japán, Dél-Korea, Taiwan), és 111 komolyzenei nagylemezen játszott tôl tanít hegedût a Budaörsi Zeneiskolában. Wurde in Budapest geboren, fing mit 8 Jahren an Geige zu spielen und machte ihr Abitur an dem Bartók Béla Musikgymnasium. Ihre Lehrerin war Frau T. M. Hubert Ilona an der Liszt Ferenc Musikkunsthochschule wurde sie Mitglied im Staatlichen Konzertorchester als Bratschenspielerin. Mit dem von Ferencsik János und später von Kobayashi Ken-Ichiro geleiteten Orchester hat sie während 24 Jahren an 100 Auslandstourneen teilgenommen und 111 Klassische CD-s eingespielt. Sie ist seit 2000 an der Musikschule von Budaörs. 7

10 Szijártóné Tersztyánszky Dorottya csellótanár / Cellolehrerin 1988-ban diplomázott a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola Budapesti Tagozatán cselló szakon. Tanára Mezô Márta volt ig a BM Szimfonikus Zenekarban játszott. Tíz év GYES után, 1999-tôl a Budaörsi Zeneiskolában tanít csellót. Nyelvtudás: angol Sie erhielt ihr Cellodiplom an der Liszt Ferenc Musikkunsthochschule in Budapest. Ihre Lehrerin war Márta Mezô. Sie spielte von im BM Symphonieorchester. Nach 10 Jahren Mutterschaftsurlaub, begann sie 1999 an der Musikschule von Budaörs Cello zu lehren. Ihre Fremdsprache ist: Englisch Várhegyi Lajos csellótanár / Cellolehrer 1969-ben szerzett gordonkamûvész-tanári diplomát a Liszt Ferenc Zeneakadémián ben tagja lett a Magyar Állami Hangversenyzenekarnak, ahol együtt dolgozott Ferencsik Jánossal, Kobayashi Ken-Ichiroval, és számos más világhírû karmesterrel és szólistával. A zenekari munka mellett játszott különbözô kamaraegyüttesekben, illetve kamarazenekarokban (Magyar Kamarazenekar, Budapesti Kamarazenekar). Alapító tagja a Pannonia Consortnak, amely ritkán hallható kamaramûvek népszerûsítését tûzte ki célul ig tanított a Budapest, VI. kerületi Zeneiskolában, januártól a Budaörsi Zeneiskola csellótanára erwarb er sein Cellodiplom an der Liszt Ferenc Musikakademie wurde er Mitglied im Ungarischen Staatlichen Konzertorchester, wo er mit Ferencsik János, Kobayashi Ken-Ichiro und anderen weltberühmten Solisten und Dirigenten zusammenspielte. Neben der Orchesterarbeit, spielte er in vielen Kammerorchestern. Er ist Gründungsmitglied des Pannonia Consorts, welches sich die Popularisierung der selten zu hörenden Kammermusikstücke als Ziel setzt. Er lehrte zwischen an der Musikschule im VI. Bezirk, seit 2005 ist er an der Musikschule von Budaörs. Tanszaki hangverseny: Krähling Dániel vezényli társait. Lehrstuhl Konzert: Dániel Krähling dirigiert seine Kameraden. Molnár Bálint 2003 karácsonyán. A háttérben Puczné Dr. Mák Éva Tiffany-lámpakiállítása látható. Bálint Molnár Weihnachten Im Hintergrund Frau Putz Dr. Éva Mák s Tiffany-lampenausstellung. 8

11 ZA zeneiskola vonószenekara Streichorchester der Musikschule Ein anerkanntes Orchester der Schule ist das Streichorchester. Jeder weiß, dass das Erlernen eines Streichinstrumentes mehr Zeit in Anspruch nimmt als das eines jeden Anderen im Orchester. Deshalb sind wir auch stolz darauf, dass in unserem Orchester solche Streicher spielen, die nach 5 6 Jahren Üben und Lernen ein solches Niveau erreichten, dass wir in der Lage waren ein Streichorchester zu etablieren. Es besteht aus 15 Mitgliedern, aber mit den heranwachsenden Schülern werden es immer mehr. Die gute Atmosphäre und die Sommercamps ziehen die jungen Leute an. Bei der Auswahl des Programms spielt die Zusammensetzung des Orchesters eine große Rolle spielten wir Händels Feuerwerksmusik mit Bläser- Solisten, was eine große Herausforderung war waren wir bei dem landesweiten Musikschulen Wettbewerb auch erfolgreich. Für diese Gelegenheit haben wir neben einem Barock und einem zeitgenössischen Stück, zwei Menuetts von Leopold Mozart gelernt. Diese Arbeit war für die Kinder sehr schwer, aber es freute jeden, dass L. Mozart so beliebt wurde. Hoffentlich können wir in der Zukunft unseren jetzigen Erfolgen gemäß standhalten. Unser Ziel ist es vor allem, das musikalische Bedürfnis und Niveau bei unseren Schülern zu wecken und zu steigern und das Musizieren als ein lebenslanges Hobby zu entwickeln. Mit wachsender Mitgliederzahl wollen wir später kleinere Symphoniestücke spielen und dabei die Bläser der Schule einbeziehen. In unserer Stadt wurde man auf uns schon aufmerksam, nicht nur die Angehörigen der Schüler, sondern auch der Gemeinderat und die Einwohner. Wir hoffen, dass wir immer öfter unserem Publikum Konzerte geben können. Szûcs Ilona Az iskola egyik méltán jó nevû együttese a vonószenekar. Köztudott, hogy a hegedû-, vagy csellójáték megtanulásához sokkal több idôre van szükség, mint egy másik, zenekarban is foglalkoztatott hangszerhez. Ezért is vagyunk büszkék arra, hogy a mi vonós együttesünkben olyanok játszanak, akik itt kezdték el tanulmányaikat, hosszú évekig kitartóan gyakoroltak, és 5 6 évi tanulás után eljutottak arra a tudásszintre, hogy el lehetett kezdeni az együttes kialakítását. A zenekar létszáma 15 fô, de a felnövekvô tanulókkal minden évben gyarapszik. A baráti légkör, az örömteli együttlét, az évente megtartott zenei táborok, sikeres koncertek vonzzák a fiatalokat. A mûsorok kiválasztásában meghatározó az együttes összetétele, ezért korábban csak egyszerûbb darabokat választottunk, késôbb egyre igényesebb darabokat tudtunk megtanulni. Komoly kihívást jelentett 2004-ben Händel Tûzijáték szvitjének eljátszása, amiben fúvós szólisták csatlakoztak a zenekarhoz áprilisában országos zeneiskolai zenekari versenyen vettünk részt szép sikerrel. Erre az alkalomra egy barokk mû és egy kortárs mai szerzô darabja mellett Leopold Mozart két menüettjét is megtanultuk. Ezek a darabok igen komoly erôfeszítést jelentettek a gyerekek számára, mert a cél nemcsak a hangok eljátszása volt, hanem a mûvek méltó megszólaltatása is. A munka nem volt hiábavaló, és nagy örömöt jelentett a tanárok számára is, hogy L. Mozart mûvei kedvencekké váltak. A jövô remélhetôleg sok kiváló alkalmat nyújt az eddigi eredmények megtartására. Célunk elsôsorban a növendékek zenei igényességének fejlesztése, a jó közösség megtartása, egy életre szóló magas szintû hobby megkedveltetése. A létszám növekedésével a késôbbiekben szeretnénk kisebb szimfonikus mûveket is megszólaltatni, és így bevonnánk az iskola fúvós tanszakának növendékeit is. Városunkban már felfigyeltek mûködésünkre, nem csak a hozzátartozók, de az önkormányzat és a lakosság is, és remélhetjük, hogy egyre többször játszhatunk majd hallgatóságunk megelégedésére. 9

12 A kiszenekar Das kleine Orchester Országos Zenekari Verseny, április, Budafok. Landesweiter Orchesterwettbewerb, April 2005 in Budafok. A vonós kamarazenekar cselló szólama. Die Cellostimme des Streichkammerorchesters. 10

13 FFast 80 Kinder lernen ein Blasinstrument an der Közel Musikschule. Wir sind stolz darauf, dass die Oboe- und Fagott Fakultät auch allmählich Schüler haben wird. Fafúvós tanszak Holzbläserfakultät 80 gyerek tanul valamilyen fafúvós hangszert a zeneiskolában. Büszkék vagyunk, hogy lassan az oboa és fagott tanszak is kiépül növendékkel. Farkas Tamás, fuvolamûvész-tanár / Querflötenlehrer 1996-ban érettségizett a szombathelyi Zenemûvészeti Szakközépiskolában, ahol tanárai Gellért Zoltán és Gellértné Körmendi Katalin voltak ben diplomázott a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen Pröhle Henrik tanítványaként. Mesterkurzusok: Bálint János, Csetényi Gyula, Kovács Lóránt. Versenyek: Helikon, Keszthely kiemelt különdíj, Jeney Zoltán Országos Fuvolaverseny, Kaposvár, különdíj tôl tanít fuvolát a ma már Leopold Mozart Zeneiskolában, illetve a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában tól a Magyar Honvédség Központi Zenekarának elsô fuvolása. Nyelvtudás: német. Er bestand sein Abitur 1996, an der Musikkunstfachmittelschule in Szombathely bekam er sein Diplom an der Liszt Ferenc Musikakademie, als Schüler von Henrik Pröhle. Meisterkurse: János Bálint, Gyula Csetényi, Lóránt Kovács. Wettbewerbe: Helikon, Keszthely ausgezeichneter Sonderpreis, Jeney Zoltán Landesweiter Querflötenwettbewerb: Sonderpreis. Seit dem Jahr 2000 unterrichtet er Querflöte an der Leopold Mozart Musikschule und an der Kodály Zoltán Ungarischen Chorschule. Seit 2003 ist er des Ungarischen Honvédség Orchesters der erste Flötist. Er spricht: Deutsch Fülep Márk, fuvolamûvész-tanár / Querflötenlehrer Artisjus- és kétszeres Fischer Annie-díjas fuvolamûvész ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneakadémián Pröhle Henrik tanítványaként ban Artisjus-díjjal tüntették ki kortárs zenemûvek tolmácsolásáért. Versenyek: Temesvári Nemzetközi Fuvolaverseny, I. díj és különdíj, Budapesti Nemzetközi Fuvolaverseny, középdöntôs tôl a Fuvolaszó c. szakmai lap cikkírója tôl a Magyar Fuvolás Társaság elnökségi tagja ben a sárospataki Nyári Mûvészeti Akadémia tanára. Több mint harminc mesterkurzuson vett részt. Különösen nagy hatással van rá Matuz István és Drahos Béla. Repertoárja a fuvolairodalom egészébôl merít. Rendszeresen koncertezik mint szólista-kamarazenész Magyarországon és külföldön. Részt vett CD-, TV- és rádiófelvételeken. Hét testvére közül még ketten muzsikusok tôl tanít a Zeneiskolában, 2 éve a nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola fuvolatanára. Nyelvtudás: német, angol. Er ist Artisjus und zweifacher Fischer Annie Preisträger bekam er sein Diplom als Schüler von Henrik Pröhle an der Liszt Ferenc Musikakademie. Wettbewerbe: Temesvári Nationalquerflötenwettbewerb, I. und Sonderpreis, Budapester Nationalquerflötenwettbewerb Mittelfinale. Seit 2001 ist er Artikelschreiber bei der Fuvolaszó Zeitung und seit 2004 Direktormitglied der Ungarischen Querflöten Gesellschaft unterrichtete er an der Sommer Kunstakademie in Sárospatak. Er hat an mehr als 30 Meisterkursen teilgenommen. Er spielt als Solo- und Kammermusiker regelmäßig in Ungarn und weltweit, nimmt Teil an CD-, Fernseh- und Radioaufnahmen. Seit 2000 lehrt er an der Musikschule von Budaörs und an der Kunstmittelfachschule in Nyíregyháza Querflöte. Seine Fremdsprachen sind: Englisch und Deutsch 11

14 Fûzéry Andrea, oboatanár / Oboenlehrerin 1989-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola Miskolci tagozatán oboa szakon. Tanára Bákonyi Tamás volt. A fôiskolán társhangszerként fuvolát tanult tôl kisebb megszakítással tanít Budaörsön. Kezdetben a Százhalombattai Zeneiskola kihelyezett budaörsi tanszakán, 1992-tôl pedig a Budaörsi Zeneiskolában tanít oboát és fuvolát. Közben néhány évet tanított a soroksári Zeneiskolában is. Nyelvtudás: angol erhielt sie ihr Diplom an der Liszt Ferenc Musikkunsthochschule in Miskolc. An der Hochschule lernte sie neben Oboe auch Querflöte. Mit kleineren Unterbrechungen unterrichtet sie seit 1989 in Budaörs. Anfangs an der nach Budaörs versetzten Fakultät der Musikschule aus Szászhalombatta und seit 1992 an der Musikschule von Budaörs, Oboe und Querflöte. Ihre Fremdsprache ist: Englisch Soproni Ildikó, furulya-fuvolatanár / Flöten-Querflötenlehrerin Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest, tanár: Csetényi Gyula; Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola, Tanárképzô Szak, tanárok: Csetényi Gyula és Szabó Antal : Aulos Együttes tagja (blockflôte, barokkfuvola) Zenei mûködés: Hazai-, külföldi-, rádiókoncertek Munkahelyek: Bihari János Zeneiskola, Abony; Dabasi Zeneiskola; Szabolcsi Bence Zeneiskola, Budapest V. kerület; szeptembertôl Budaörsi Zeneiskola. Sie studierte an der Bartók Béla Musikkunstfachmittelschule und später an der Liszt Ferenc Musikkunsthochschule. Ihre Lehrer: Gyula Csetényi und Antal Szabó. Von 1984 bis 1997 war sie Mitglied der Aulos Band, spielt: Block-, Barockflöte. Sie konzertiert in Ungarn, im Ausland und im Radio. Ihre Arbeitsplätze: Bihari János Musikschule in Abony, Dabas Musikschule, Szabolcsi Bence Musikschule in Budapest. Seit September 2001 unterrichtet sie an der Musikschule von Budaörs. Szokolay Ádám, fuvolamûvész-tanár / Querflötenlehrer Kilenc éves korában kezdett fuvolázni tanulni. Tanárai: Kárász Ilona és Kovács Imre ben szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán Kovács Lóránt növendékeként ben lemezt készített a Liszt Ferenc Kamarazenekarral (Szokolay Sándor: Concertino) ben részt vett André Jaunet mesterkurzusán Svájcban tôl az I. István Gimnázium tanára, és zenekarának tagja volt tôl a Budaörsi Zeneiskolában fuvolatanárként tanít. Nyelvtudás: német. Er begann mit neun Jahren Querflöte zu spielen bekam er sein Diplom als Schüler von Lóránt Kovács an der Liszt Ferenc Musikkunsthochschule. 1981: nahm er gemeinsam mit dem Liszt Ferenc Kammerorchester eine LP. auf. 1985: nahm er teil an dem Meisterkurs von Andrè Jaunet in der Schweiz, 1984: war er Lehrer und Orchestermitglied des I. István Gymnasium. Seit 1997 unterrichtet er an der Musikschule von Budaörs Querflöte. Seine Fremdsprache ist: Deutsch Ganter Dorottya, fagott a tanszak elsô növendéke. Tanára: Rajnai Klára. Dorottya Ganter, Fagott erste Schülerin der Fakultät. Ihr Lehrerin Klára Rajnai. 12

15 Rajnai Klára, fagottmûvész-tanár / Fagottlehrerin Zenei tanulmányait a Ferencvárosi Zeneiskolában kezdte Kovács Jánosnál, majd a Szent István Király Zenemûvészeti Szakközépiskolában Hartenstein István növendékeként folytatta. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola pécsi tagozatán végzett 2000-ben, majd 2002-ben mûvészdiplomát szerzett Szegeden. Tanárai: Zseni Nándor, illetve Vizsolyi Lívia. Versenyek: Országos Zeneiskolai Fagottverseny, Országos Fôiskolai Fagottverseny, III. díj. Kurzusok: Keszler György, Lakatos György, Vajda József óta tagja a Szent István Szimfonikus Zenekarnak tôl tanít a Budaörsi Zeneiskolában. Sie begann ihr Musikstudium an der Musikschule Ferencváros, setzte an der Szent István Király Musikkunstfachmittelschule fort. Sie beendete ihr Studium an der Liszt Ferenc Musikhochschule in Pécs und bekam 2002 ein Künstlerdiplom in Szeged. Ihre Lehrer: Nádor Zseni und Lívia Vizsolyi. Wettbewerbe: Landesweiten Musikschulen-Fagottwettbewerb, Landesweite Hochschulen Fagottwettbewerb: III. Preis. Seit 1996 ist sie Mitglied des Szent István Symphonieorchesters und unterrichtet seit 2001 an der Musikschule von Budaörs. Máté Zsuzsanna, klarinétmûvész-tanár / Klarinettenlehrerin 1997-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola egyetemi tagozatán. Tanárai: Fejes Zoltán, Horn András, Kovács Béla, Szatmári Zsolt, Berkes Kálmán. Tíz éve játszik a Budapesti Operettszínház zenekarában. Emellett több budapesti és vidéki színház produkciójában vett részt. A klarinét mellett rendszeresen játszik basszusklarinéton és szaxofonokon is. Munkahelyei: Magyar Rádió Gyermekkórusa, tôl Budaörsi Zeneiskola, ahol két növendéke országos versenyen II. helyezést ért el. Nyelvtudás: angol. Sie bekam ihr Diplom an der Universitätsfakultät der Liszt Ferenc Musikakademie. Seit zehn Jahren spielt sie im Budapester Operettszínház Orchester. Nebenbei hat sie an mehreren Theaterproduktionen teilgenommen. Neben der Klarinette spielt sie öfters Bassklarinette und Saxofon. Ihre Arbeitsplätze: Kinderchor des Ungarischen Radios und seit 1999 bei der Musikschule von Budaörs, wo zwei ihrer Schüler den II. Preis bei landesweiten Wettbewerben errangen. Ihre Fremdsprache ist: Englisch Róbert György, blockflôte-tanár / Blockflôtelehrer 1980-ban diplomázott a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán Maklári József és Czidra László tanítványaként. Azóta szólistaként, illetve kamaraprodukciók résztvevôjeként koncertezik. Hangversenyek: Magyarország, 14 európai ország, Kanada, Algéria. Négy önálló CD, számos lemez és CD felvétel közremûködôje óta a Budaörsi Zeneiskolában tanít. Nyelvtudás: angol, német 1980 erhielt er sein Diplom an der Liszt Ferenc Musikhochschule, als Schüler von József Maklári und László Czidra. Seit dem spielt er als Solist und als Mitglied von Kammerkonzerten. Konzerte: Ungarn, 14 europäische Länder, Kanada und Algerien. Er hat 4 selbstständige CD-Aufnahmen gemacht und in vielen anderen mitgespielt. Seit 1997 unterrichtet er an der Musikschule von Budaörs. Seine Fremdsprachen sind: Englisch und Deutsch Fuvolatrió egyik tanszaki hangversenyén. Tanár: Soproni Ildikó. Querflötentrio Lehrerin: Ildikó Soproni. 13

16 Rézfúvós tanszak Blechbläserfakultät A rézfúvós tanszak neveli a zeneiskola fúvószenekarának, de mára már a Budaörsi Fúvósegylet számára is az utánpótlást. Természetesen kisebb kamaracsoportok, alkalmi együttesek formájában is gyakran szerepelnek a gyerekek, iskolai és városi és regionális ünnepségeken. Die Blechbläserfakultät bildet die Bläser des Schulorchesters und des Bläservereins von Budaörs heran. Natürlich treten die Kinder auch in kleineren Kammerorchesterformationen bei Veranstaltungen auf. Balogh László, karnagy-kürttanár / Orchesterleiter und Hornlehrer Az István Gimnáziumban kürtösként végezte középiskolai tanulmányait, majd a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán szerzett kürttanári diplomát. Hivatásos szimfonikus zenekarokban játszott (Savaria, BM Duna), kisegítô volt több együttesben (ÁHZ, Operaház, MÁV Budapest). Játszott a Rock Színházban, és a Népszínházban, így többféle stílussal megismerkedhetett. Közben zeneiskolákban tanított, több növendéke zenei pályára került. Szakmailag folyamatosan képezte magát, elôbb felsôfokú fúvószenei karnagyi, majd felsôfokú kulturális menedzseri szakképesítést szerzett. Az OKÉV fúvószenekari és alsó fokú rézfúvós tanár szakértôje. Jelenleg fôállásban a BM Központi Tûzoltózenekar karmester-helyettese tôl tanít a Budaörsi Zeneiskolában, 1997-tôl vezeti a zeneiskola fúvószenekarát. Nyelvtudás: angol, német, orosz. Er beendete sein Studium am István Gymnasium und erwarb ein Hornlehrer Diplom an der Liszt Ferenc Musikkunsthochschule. Er spielte in Symphonieorchestern, war Aushilfe bei mehreren Orchestern. Er spielte im Rock- und im Volkstheater, wodurch er verschiedene Stile kennen lernte. Währenddessen unterrichtete er an mehreren Musikschulen. Er bildete sich weiter: zuerst zum Primären Blasmusikalischen Orchesterleiter, später bekam er eine Superlativ Manager Ausbildung. Er ist der Blechblasexperte vom OKÉV. Zur Zeit ist er hauptberuflicher Kapellmeister des BM Feuerwehrorchesters. Er unterrichtet seit 1995 an der Musikschule von Budaörs und leitet seit 1997 das Blasorchester der Schule. Er spricht: Englisch, Deutsch und Russisch 14

17 Bálint Rezsô, harsonatanár / Posaunenlehrer Hat éves korától tanult zenét. Öt évig trombitált, majd a Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskolában Foltyn Péter növendékeként kezdett harsonázni ben felvételt nyert a bécsi Zenemûvészeti Fôiskolára, ahol jelenleg is prof. Rudolf Josel a tanára ban a PMF Orchestra Japán tagja volt. Alapító tagja és mûvészeti vezetôje a budapesti Chameleon Big Bandnek ben a Dél-Koreában rendezett Nemzetközi Harsonaversenyen IV. helyezést ért el. Harsonaegyüttesekkel számos díjat hozott el nemzetközi versenyekrôl. CD-, videó-, és TV-felvételek részese tól tanít harsonát a Budaörsi Zeneiskolában, 2004-tôl a Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskola kamarazene tanára. Nyelvtudás: német. Seit seinem 6.ten Lebensjahr lernt er Musik. Zuerst spielte er 5 Jahre lang Trompete und begann dann an der Weiner Leó Musikkunstfachmittelschule Posaune zu lernen wurde er zu Prof. Rudolf Josel an die Wiener Musikkunsthochschule aufgenommen, wo er heute noch studiert war er japanisches Mitglied des PMF Orchesters. Er ist Gründer und künstlerischer Leiter der Budapester Chamäleon Big Band erreichte er den IV. Preis bei dem weltweiten Posaunenwettbewerb in Süd-Korea. Er unterrichtet seit 2003 an der Musikschule von Budaörs und seit 2004 ist er Kammermusiklehrer an der Weiner Leó Musikkunstfachschule. Er spricht: Deutsch Szász József, trombitatanár / Trompetenlehrer Középfokú zenei tanulmányait a Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskolában végezte, ahol tanárai Sztán István, és Huszár Gábor voltak ban diplomázott a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen. Versenyek: 1998-ban a szegedi és debreceni fôiskola közös trombitaversenyén I. díj, 2000-ben Országos Fôiskolai Trombitaverseny I. helyezés. Elsôsorban a barokk és reneszánsz zene áll közel hozzá. Ezért is alakította meg három kollégájával a Royal Fanfare Ensemble elnevezésû régizene együttest, melyben fôleg korabeli hangszerek kópiáin játszanak. Emellett több kamarazenekarral koncertezik rendszeresen itthon és külföldön egyaránt tôl tanít a Budaörsi Zeneiskolában, azt megelôzôen rövid ideig tanított Bangkokban. Nyelvtudás: angol Er studierte an der Weiner Leó Musikkunstfachschule. In 2003 bekam er sein Diplom an der Liszt Ferenc Musikakademie. Lehrer: Gábor Huszár, István Sztán. Wettbewerbe: 1998 beim Trompetenwettbewerb der Hochschulen von Szeged und Debrecen: I. Preis landesweiter Trompetenwettbewerb: I. Preis. Er gründete gemeinsam mit 3 Kollegen die Royal Fanfare Ensemble Band, die alte Musik auf nachgebauten Instrumenten spielt. Er arbeitet in mehreren Kammerorchestern Ungarns und im Ausland. Er unterrichtet seit 2001 an unserer Musikschule, davor lehrte er kurze Zeit in Bangkok. Seine Fremdsprache ist: Englisch A zeneiskola kamaraterme; Kovács Attila trombita. A háttérben Márton Béla festômûvész tárlata látható. Der Kammermusiksaal; Attila Kovács Trompete. Im Hintergrund sind Kunstmaler Béla Márton s Bilder zu sehen. Rézfúvós trió az iskola 10 éves fennállásának tiszteletére rendezett hangversenyen. Blechblastrio Konzert, veranstaltet zum 10 Jahre Jubiläum der Schule. 15

18 A fúvószenekar A zeneiskola fúvószenekara 1995-ben alakult ben Balogh László karnagy vezetésével az együttes újjászervezôdött a magyar, illetve sváb hagyományokat követve. A zenekar egyaránt játszik régi sváb és magyar zenét, és repertoárjukban újabban a szórakoztató zene ás a jazz is jelentôs szerepet kap, amellett, hogy elsô számú feladatuk a városi rendezvényeken a menetzene biztosítása. Rendszeres fellépések: iskolai, városi és egyházi ünnepségek, Német Kisebbségi Önkormányzat rendezvényei, zenekari találkozók stb. Külföldi fellépések: Németország (Bretzfeld), Hollandia (Hága). A Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat hosszú távon támogatásáról biztosította a zenekart. Das Blasorchester Es wurde 1995 gegründet. Später 1997 wurde es unter der Leitung von László Balogh neugegründet, gemäß den ungarischen und schwäbischen Traditionen. Neben schwäbischer, ungarischer und Marschmusik, wird immer öfter auch Jazz Musik gespielt. Regelmäßige Auftritte: schul-, kirchliche-, staatliche Feiern, Orchestertreffen, usw. Auslandsauftritte: Deutschland, Niederlanden. Die Deutsche Selbstverwaltung von Budaörs unterstützt das Blasorchester Fotó: Chrestels János Fotó: Chrestels János Fotó: Chrestels János Karácsonyi fellépés, Weihnachtsauftritt,

19 ZZongora tanszak Klavierfakultät A zongora a legnépszerûbb hangszerek közé tartozik a Leopold Mozart Zeneiskolában is. Hat zongoratanár foglalkozik a tanszak növendékeivel, de a 4 5 éve tanuló zongorista számára lehetôség van az orgona tanulásra is, hiszen képzett orgona-mûvésztanár is tanít az iskolában. Jelenleg még nincs saját orgonánk, a tanítás a katolikus, illetve az evangélikus templom hangszerén történik. Das Klavier gehört zu den populärsten Instrumente, unter anderem auch in der Leopold Mozart Musikschule. Es beschäftigen sich 6 Klavierlehrer mit den Schülern, aber diejenigen die schon seit 4 5 Jahren Klavier spielen, haben die Möglichkeit in den katholischen und evangelischen Kirchen Orgel zu lernen. Pál Diana, zongora-, orgonatanár / Orgellehrerin und Lehrstuhlleiterin 1990-ben nyert felvételt a budapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem orgona és egyházzene tanszakára. 2 évet Stuttgartban töltött a Zenemûvészeti Fôiskolán, Ludger Lohmannál orgona szakos növendékeként ben felvették a fôiskola csembaló szakára is, tanára Jon Laukvik volt. Számos orgona kurzus résztvevôje volt (pl. Marie-Claire Alain, Daniel Roth). 4 évig David Titterington vendégprofesszor tanítványa volt ben kapta meg orgonamûvész, egyházzenei és zeneelmélet-tanári diplomáit Budapesten. Ugyanebben az évben a Budaörsi Zeneiskola tanára lett, ahol jelenleg is a billentyûs tanszak vezetôje októberétôl a Budapest-Békásmegyeri Evangélikus Templom orgonistája. Nyelvtudás: német, angol. Sie wurde 1990 an die Orgel und Kirchenmusik Fakultät der Liszt Ferenc Musikkunstuniversität aufgenommen. 2 Jahre verbrachte sie an der Musikkunsthochschule in Stuttgart wurde sie auf Cembalo Fakultät derselben Schule aufgenommen. Sie besuchte zahlreiche Orgelkurse und war Schülerin von prof. David Titterington. Sie bekam in 1997 ihr Orgel-, Kirchenmusikkünstler-, Musiktheorielehrer Diplom. In dem gleichen Jahr wurde sie Lehrerin der Musikschule von Budaörs und ist jetzt Lehrstuhlleiterin für die Tasteninstrumente. Ihre Fremdsprachen sind: Englisch und Deutsch Éliás Réka, zongoratanár / Klavierlehrerin 1964-ben diplomázott, tanára Tusa Erzsébet volt. Székesfehérváron kezdett tanítani, ahol több szóló, illetve zenekari hangversenyt is adott. Késôbb a Magyar Rádióban sikeres próbajáték után évekig élô adásokban szerepelt. Martonvásáron lelkes szülôk segítségével elindította a zongora oktatást óta a Budaörsi Zeneiskolában tanít. Számos növendéke zenei pályán dolgozik külföldön is elôadómûvészként, tanárként, zenetörténészként. Nyelvtudás: német 1964 bekam sie ihr Diplom, ihre Lehrerin war Erzsébet Tusa. Sie begann in Székesfehérvár zu unterrichten, wo sie mehrere Solo- und Orchesterkonzerte gab. Später spielte sie nach einem erfolgreichen Probespiel im Ungarischen Radio bei Life-Sendungen. In Martonvásár organisierte sie den Klavierunterricht. Seit 2001 unterrichtet sie an der Musikschule von Budaörs. Ihre Fremdsprache ist: Deutsch 17

20 Fekete Ágota, igazgató helyettes, zongoratanár / Stellvertretende Direktorin, Klavierlehrerin Zongoratanári diplomája van, ezen kívül ütôhangszereket is tanult. Elôször a Galambos János Zeneiskolában tanított zongorát. Jelenleg a Budaörsi Zeneiskola zongoratanára és igazgatóhelyettese. Aktív zenei múlt: Beethoven: C-dúr zongoraverseny (Vass Lajos Szimfonikus Zenekarral), Cserepnin: Versenymû 3 timpanira és fúvósegyüttesre (Vasas Szimfonikus Zenekar fúvósegyüttesével), Drusetzky: Partita 6 timpanira és zenekarra (Pest Megye Szimfonikus Zenekarával). Ütô szólamvezetô: Pest Megye Szimfonikus Zenekara, Mûegyetem Szimfonikus Zenekara. Növendékei közül négyen zenetanárként mûködnek. Sie besitzt ein Klavierlehrer Diplom und hat nebenbei auch noch Schlagzeug studiert. Zuerst unterrichtete sie an der Galambos János Musikschule. Zur Zeit lehrt sie an der Musikschule von Budaörs und ist stellvertretende Direktorin. Aktive musikalische Vergangenheit: Beethoven: C-dur Klavierkonzert, Cserepnin: Stück für 3 Timpani und Blasorchester, Drusetzky: Partitur für 6 Timpani und Orchester. Sie ist Schlagzeug Stimmführerin: Symphonieorchester von Pest und der Technischen Universität. Jobbágy Péter Tiborc, zongoratanár / Klavierlehrer Alapfokú zenei tanulmányait a kispesti és tatai zeneiskolában kezdte, majd a Gyôri Zenemûvészeti Szakközépiskolában folytatta. A Liszt Ferenc Zeneakadémián Bozay Attilánál és Orbán Györgynél tanult zeneszerzést, 2002-ben diplomázott. Testvéreivel együtt Svájcban, Németországban és Franciaországban adtak kamarakoncerteket. A zongoratanításon kívül a Szent István Zenemûvészeti Szakközépiskolában tanít szolfézst és összhangzattant. Nyelvtudás: angol Er begann mit seinen Musikgrundausbildungen an den Musikschulen von Kispest und Tata. Dann besuchte er die Musikkunstfachschule von Gyôr. Aunschließend Er lernte an der Liszt Ferenc Musikakademie komponieren, wo er 2002 sein Diplom bekam. Mit seinen Brüdern gab er Kammerkonzerte in der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Neben Klavierunterricht gibt er Solfègestunden an der Szent István Musikkunstfachschule. Er spricht: Englisch Pál Anikó, zongoramûvész-tanár / Klavierlehrerin Zongoratanári-, illetve mûvész diplomáját 1998-ban és 2000-ben szerezte a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen. Tanárai: Somos Johanna, Maczelka Noémi, Zempléni Kornél és Zsigmond Zoltán voltak ig a párizsi Conservatoire Européen növendéke ig a Szegedi Nemzeti Színház, 1998-tól a Magyar Állami Operaház korrepetítora. Zongorakísérôként rendszeresen fellép többek között Gregor Józseffel, Sass Sylviával és Miller Lajossal tôl kisebb megszakítással tanít Budaörsön a zeneiskolában. Nyelvtudás: angol, olasz, francia Das Klavier- und Künstlerdiplom bekam sie 1998 und 2000 an der Liszt Ferenc Musikakademie. Sie studierte von 1995 bis 97 an dem Pariser Conservatoire Europè ist sie beim Nationaltheater von Szeged und seit 1998 beim Ungarischen Staatlichen Opernhaus Korrepetitorin. Als Klavierbegleiterin trat sie unteranderem mit Gregor József, Sass Sylvia und Miller Lajos auf. Seit 2000 unterrichtet sie an der Musikschule von Budaörs. Sie spricht: Englisch, Italienisch und Französisch Vilinovszki Olivér, 15 éves, az Érden rendezett Regionális Zongoraverseny I. helyezettje korcsoportjában. Tanára: Éliás Réka. Olivér Vilinovszki I. Preis beim Regionalen Klavierwettbewerb in Érd, Schüler von Réka Éliás. 18

SZÜLŐFÖLD MAGAZIN FROHE WEIHNACHT TÁJHÁZI BETLEHEMES. DECEMBER 18-án, szombaton KRIPPENSPIEL IM HEIMATMUSEUM

SZÜLŐFÖLD MAGAZIN FROHE WEIHNACHT TÁJHÁZI BETLEHEMES. DECEMBER 18-án, szombaton KRIPPENSPIEL IM HEIMATMUSEUM SZÜLŐFÖLD H E I M AT L A N D MAGAZIN Dunaharaszti Német Nemzetiségi Kulturális Lap Haraster Ungarndeutsches kulturelles blatt 2010/3 11. ÉMNÖSZ kultúrgála Beszélgetés Ruff Istvánnal Disznóvágás és bál

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken!

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken! www.ungarn-in-berlin.de 15. szám, ára: 1,50 euró 2002. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Idei koncerteseményünk: Bródy János! Kockázatok És Mellékhatások 2002. november 9., Collgeium Hungaricum:

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. szeptember. http://hirmondo.budakeszi.hu. Családi nap 2012. Bővebben a 16.

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. szeptember. http://hirmondo.budakeszi.hu. Családi nap 2012. Bővebben a 16. XXI. évf. 2012. szeptember BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Családi nap 2012 Bővebben a 16. oldalon Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő

Részletesebben

A Harmonia Consort bemutatása

A Harmonia Consort bemutatása A Harmonia Consort bemutatása A Harmonia Consort 2002. decembere óta működik, az egyesületi formát hivatalosan 2003. novemberében vette fel. Megalakulásunk célja egyrészt az volt, hogy egy új színfolt

Részletesebben

Kirchweih-und Erntedankfest in Kalmandi

Kirchweih-und Erntedankfest in Kalmandi Schwabenpost Nr. 7. IV. Jahrgang Juli 2010 Die Wurzeln nicht vergessen! Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen Kirchweih-und Erntedankfest in

Részletesebben

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2005. ÉV JÚNIUS HÓNAP

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2005. ÉV JÚNIUS HÓNAP BKONYNÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWLTUNG NNNU BRÜNDEL GJVÖLGYE II. ÉVFOLYM, 2. SZÁM TEMPLOMKERTBEN LEVŐ KÁLVÁRI FELÚJÍTÁSÁNK KEZDÉSÉT Z IDŐJÁ- RÁS NGYBN HÁTRÁLTTT, DE ISTENSTEN

Részletesebben

Emlékezés a holokauszt áldozataira

Emlékezés a holokauszt áldozataira V. évfolyam, 2013. 6. szám Példakép. Sorozatunkban ezúttal a Roma Hungaricum Állami Művésze - gyüttest mutatjuk be, amelynek roma tagjai a magyar cigányzene megőrzésére, nép szerűsítésére vállalkoznak.

Részletesebben

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró XVI. évfoly olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Grußwort des Botschafters der Republik Ungarn vom 16. April 2010 Lieber Herr Vorsitzender

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

Namhafte Ungarndeutsche Neves magyarországi németek von/írta Anton Tressel

Namhafte Ungarndeutsche Neves magyarországi németek von/írta Anton Tressel Namhafte Ungarndeutsche Neves magyarországi németek von/írta Anton Tressel Bildhauer und Baumeister Szobrászok és építészek Alpár (Schöckl), Ignatz, Baumeister,* Pesth 1835, Zürich. 1928; Er wurde als

Részletesebben

völgységi hírlevél Közel háromezer ember a strandnyitó majálison Bonyhád és környéke közéleti lapja VI. évfolyam, 4. szám 2012.

völgységi hírlevél Közel háromezer ember a strandnyitó majálison Bonyhád és környéke közéleti lapja VI. évfolyam, 4. szám 2012. völgységi Bonyhád és környéke közéleti lapja hírlevél VI. évfolyam, 4. szám 2012. május Közel háromezer ember a strandnyitó majálison A bonyhádiak és a környéken élők régi vágya teljesült május 1-jén,

Részletesebben

völgységi hírlevél Bécsben szentelték fel az idei Balassi-kardokat

völgységi hírlevél Bécsben szentelték fel az idei Balassi-kardokat völgységi Bonyhád és környéke közéleti lapja hírlevél VII. évfolyam, 1. szám 2013. február 105 éve született Wass Albert Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az író bonyhádi szobránál A Wass Albert Törzsasztal

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben

TARTALOM. ZENEI KÖZÉLETÜNK0 KALENDÁRIUM A közelmúlt és a közeljövô zenei hírei, eseményei. (Összeállította: Pál Eszter)

TARTALOM. ZENEI KÖZÉLETÜNK0 KALENDÁRIUM A közelmúlt és a közeljövô zenei hírei, eseményei. (Összeállította: Pál Eszter) TARTALOM ZENEI KÖZÉLETÜNK0 KALENDÁRIUM A közelmúlt és a közeljövô zenei hírei, eseményei. (Összeállította: Pál Eszter) 4 Megnyílt a Mûvészetek Háza Miskolcon A Miskolci Szimfonikusok sok év után végre

Részletesebben

GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2015. február XXVI. évfolyam, 2. szám Megjelenik: február 20-án Programajánló Február 26-án, csütörtökön 16 és 18 óra között

Részletesebben

Z enében. MÁV Szimfonikus Zenekar 2012-2013. utazunk! Budapest. Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MŰSORFÜZET

Z enében. MÁV Szimfonikus Zenekar 2012-2013. utazunk! Budapest. Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MŰSORFÜZET Z enében utazunk! MÁV Szimfonikus Zenekar Budapest MAV SYMPHONY ORCHESTRA 0-0 MŰSORFÜZET Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR / MAV SYMPHONY ORCHESTRA alapítás éve / Founded in A zenekar

Részletesebben

GÓLYAHÍR. TARTALOM 2. old.: A Nemzetiségi és Falunapok. 2010. augusztus, XI. évfolyam 3. szám

GÓLYAHÍR. TARTALOM 2. old.: A Nemzetiségi és Falunapok. 2010. augusztus, XI. évfolyam 3. szám A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja Nekem a Balaton Az indulás július 12-én reggel 6:27-kor elég korainak tûnt. Mindenki kábán és résnyire nyílt szemekkel foglalta el a helyét a vonaton. Az ötórás

Részletesebben

A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI

A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola 9431 Fertőd, Madách sétány 1. OM: 039593 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, S csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL TERVEZET Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat éppen úgy, mint az alábbi évszámokkal

Részletesebben

BRÜNDEL GAJAVÖLGYE ADJON ISTEN MINDEN JÓT! NÉPKÖLTÉS X.-XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2014. ÉV JANUÁR HÓNAP EIN DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTEN- ÖNKORMÁNYZAT

BRÜNDEL GAJAVÖLGYE ADJON ISTEN MINDEN JÓT! NÉPKÖLTÉS X.-XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2014. ÉV JANUÁR HÓNAP EIN DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTEN- ÖNKORMÁNYZAT BAKONYNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NANAUER DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG BRÜNDEL GAJAVÖLGYE X.-XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2014. ÉV JANUÁR HÓNAP ADJON ISTEN MINDEN JÓT! Adjon Isten minden jót Ez új esztendőben:

Részletesebben

Minden magyar ünnepe

Minden magyar ünnepe XV.. évfoly olyam 29. szám 2009. ősz/tél ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Dr. Sólyom László köztársasági elnök október 23-ról: Minden magyar ünnepe 1.

Részletesebben

Babka József címzetes igazgató

Babka József címzetes igazgató Kürt szó A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2011. június 22. szám 2 Kürtszó 2011. június 22. szám A Tehetségpontok elsõdleges funk- 2011. február 28-án Debrecenben

Részletesebben

Vietnami delegáció egyetemünkön

Vietnami delegáció egyetemünkön XII. évfolyam 6. szám 2011. június 6. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Fogorvostudományi,

Részletesebben

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI BÁRSONY PÉTER A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2010 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténetitudományok besorolású doktori iskola A VÉSZKORSZAK

Részletesebben

A tartalomból: Hivatali hírek. Mozaik. Helyben vagyunk. Búcsú 2012. Olvasói oldal

A tartalomból: Hivatali hírek. Mozaik. Helyben vagyunk. Búcsú 2012. Olvasói oldal 2012. JÚNIUS A tartalomból: Hivatali hírek Elkészült egy kritikus járdaszakasz Régi-új rendeletet fogadtak el Új tagokat vár a Polgárőrség Mozaik Német Nemzetiségi hírek Iskolai hírek Óvodai élet Sport

Részletesebben

Teljék be a kívánságunk, mint vízzel a teknõ, mint negyvennyolc kecske lába százkilencvenkettõ.

Teljék be a kívánságunk, mint vízzel a teknõ, mint negyvennyolc kecske lába százkilencvenkettõ. A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2012. január 23. szám 2 Kürtszó 2012. január 23. szám Pulyka melle, malac körme liba lába, csõre Mit kívánjak mindnyájunknak

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában működik. Ez egyszerre jelent működésében előnyt és hátrányt. Előnyt

Részletesebben