Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testültének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testültének 2014. május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből:"

Átírás

1 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testültének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2014.(V.28.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékozatót elfogadta. Egyben köszönetét fejezte ki a rendőrkapitányság és a rendőrőrs eredményes munkájáért. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a rendőrséget a testület döntéséről tájékoztassa. Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

2 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2014. (V.28.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete mint alapító a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátot Felelősségű Társaság 1/a. ügyvezetőjének jelentését a társaság évi üzleti tevékenységéről b. a társaság évi egyszerűsített éves beszámolóját a mellékleteivel együtt eft mérleg főösszeggel, eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Határidő: május 31. Felelős: Ludman Lajos ügyvezető Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző A kivonat hiteléül: Nádudvar, május 30.

3 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2014. (V.28.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázat útján kívánja betöltetni január 1.-től. Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármester a pályázati feltételek és a pályázati eljárás kidolgozására. Határidő: Felelős: október 1. (a pályázati feltételek és a pályázati eljárás kidolgozásáért) Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

4 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati számu határozata: 67/2014. (V.28.) Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójaként az alábbi alapítói döntéseket hozza: 2/2014. sz. alapító szervi határozat Alapítóként elhatározom, hogy a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság nonprofit gazdasági társaságként működjön tovább május 31. napjától, s ettől az időponttól a társaság neve Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített neve Nádudvari Nonprofit Kft. Határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető Határidő: 30 nap Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

5 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati számu határozata: 68/2014. (V.28.) 4/2014. sz. alapító szervi határozat Az alapító szerv tudomásul veszi a felügyelő bizottság jelenlegi tagjainak tisztségükről május 31. napjával történő lemondását. A) Az alapító szerv a felügyelő bizottság tagjává választja: Csendes Ferencet (an.: Gál Etelka, lakcíme 4181 Nádudvar, Hortobágy utca 20.) Korcsmáros Sándort (an.: Rácz Veronika, lakcíme 4181 Nádudvar, Fő út 179.) Réz Szilárdot (an.: Matisz Sarolta, lakcíme 4181 Nádudvar, Fő út 105.) A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása június 01. napjától május 31. napjáig tart. Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

6 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2014. (V.28.) önkormányzati számu határozata: 3/2014. sz. alapító szervi határozat Az alapító szerv a társaság állandó könyvvizsgálójává választja a a Hajdú Audit Kft.-t (4028 Debrecen, Zrínyi u. 8. Cg.: )., személyes közreműködő Nemesné Sőrés Erzsébetet (an.: Simon Anna. Kamarai azonosító száma: , lakcíme 4034 Debrecen, Sólyom u. 5.) Az állandó könyvvizsgáló megbízatása június 1. napjától május 31. napjáig szól. Határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető Határidő: 30 nap Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

7 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2014. (V.28.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójaként az alábbi alapítói döntést hozza: 6/2014. sz. alapító szervi határozat Az alapító szerv a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, utasítja az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a módosítások cégjegyzékben történő átvezetéséről. Határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető Határidő: 30 nap Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző Melléklet a 2-88/2014. számú előterjesztéshez Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A május 28-i módosítással egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA május 28.

8 - 2 - Alapító okirat I. Bevezető rendelkezések 1./ Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő út 119.), mint alapító a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (4181 Nádudvar, Fő út 119.) július 10-én hozta létre, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg számon tart nyilván. 2./ Az alapító március 09. napján az alapító okiratot a társaság tevékenységi köreire, valamint a társaság székhelyére vonatkozóan módosította, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvénynek megfelelően a március 09. napján módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is elfogadta. 3./ május 27. napján az alapító határozott a társaság ügyvezetőjének újraválasztásáról, új könyvvizsgáló megválasztásáról, valamint a felügyelő bizottsági tagok megbízatásának meghosszabbításáról. Ezzel egyidejűleg, elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is, melyet június 1. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe. 4./ augusztus 07. napján az alapító úgy határozott, hogy az alapító okiratot a évi IV. törvénynek március 1. napján hatályba lépett módosításaira figyelemmel az alapító adószámával és az ügyvezető születési helyével, idejével, valamint adóazonosító jelével egészíti ki. Ezzel egyidejűleg elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is, melyet augusztus 07. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe. 5./ A fenti társaságot az alapító határozatlan időre hozza létre. 6./ Az alapító okirat a bírósági nyilvántartást érintő módosításokat dőlt betűvel tartalmazza. 7./2013. december 19. napján az alapító határozott a társaság ügyvezetőjének újraválasztásáról január 13. napján elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, melyet január 13. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe. 8./ Az alapító május 28. napján elhatározta a Kft. nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködését, döntött az alapító okirat módosításáról, valamint a március 15.-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései szükség szerinti átvezetéséről, elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, amelyet junius 01-el léptet a korábbi alapító okirat helyébe. II. Az alapító szerv és a társaság adatai 1./ A korlátolt felelősségű társaság alapító szervének a cégbírósági bejegyzéshez szükséges adatai az alábbiak: Nádudvar Város Önkormányzata 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Adószáma: képviseli: Beke Imre polgármester Vincze András jegyző

9 - 3-2./ A korlátolt felelősségű társaság neve: Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2./a. Rövidített cégnév: Nádudvari Nonprofit Kft. 3./ A korlátolt felelősségű társaság székhelye: 4181 Nádudvar, Petőfi utca 13. sz. 4./ A korlátolt felelősségű társaság telephelyei: 4181 Nádudvar, Fő u. 102.sz Nádudvar, külterület 0678/18 hrsz, (Szilárd hulladéklerakó telep) 4181 Nádudvar, Nyárzug 0680/2 hrsz (Nádudvari Köztemető) 4181 Nádudvar, Ady E. u (Nádudvari Strandfürdő) 4181 Nádudvar, Jókai u. 4. (Jókai utcai sportlétesítmény) 4181 Nádudvar, Fő u. 2. (Sportpálya) 4181 Nádudvar, Kossuth tér /2 (Piac - Buszváró) Nádudvar, Fő u (hrsz. 3243/1, 3243/2 iroda, mühely) 5./ A korlátolt felelősségű társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR 08) rendszerében az alábbi: 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3831 Használt eszköz bontása 3832 Hulladék újrahasznosítása 3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4110 Épületépítési projekt szervezése 4120 Lakó- és nem lakó épület építése 4211 Út, autópálya építése 4212 Vasút építése 4213 Híd, alagút építése 4291 Vízi létesítmény építése 4299 Egyéb m.n.s. építés 4311 Bontás 4312 Építési terület előkészítése 4313 Talajmintavétel, próbafúrás 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4331 Vakolás 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 Padló-, falburkolás 4334 Festés, üvegezés 4339 Egyéb befejező építés m.n.s Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 4941 Közúti áruszállítás

10 Költöztetés 5210 Raktározás, tárolás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6831 Ingatlanügynöki tevékenység 6832 Ingatlankezelés 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 7500 Állat-egészségügyi ellátás 7732 Építőipari gép kölcsönzése 8110 Építményüzemeltetés 8121 Általános épülettakarítás 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás 8129 Egyéb takarítás 8130 Zöldterület-kezelés 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Fő tevékenységi köre: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése III. A korlátolt felelősségű társaság vagyona 1./ A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje ,- Ft azaz Ötmillió forint. A törzstőke arra figyelemmel, hogy a társaságnak az alapító az egyetlen tagja, egy törzsbetétből áll és annak névértéke megegyezik a társaság törzstőkéjével tehát ,- Ft, és annak tulajdonosa az alapító. 2./ Az alapító szerv köteles a törzstőke teljes összegét jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül a korlátolt felelősségű társaság részére nyitott elkülönített bankszámlára átutalni. 3./ A társaság tevékenységéből származó nyereség a tag részére nem osztható ki, hanem az a nonprofit társaság vagyonát gyarapítja. 1./ A korlátolt felelősségű társaság szervei: - az alapító - az ügyvezető, - az állandó könyvvizsgáló - felügyelő bizottság IV. A korlátolt felelősségű társaság szervei és azok működése

11 - 5-2./ Az alapító a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve. Az alapító a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. 3./ A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerve hatásköréből nem ruházható át: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, b) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, c) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának, d) az állandó könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; és díjazásának megállapítása, e) előzetes jóváhagyása szükséges olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a társaság ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. közeli hozzátartozó: házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és a nevelőszülő és a testvér) köt, f) az alapító okirat módosítása; g) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; h) az alapító okirat módosítása; i) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 4. Az alapító döntéseit képviselő testületi ülésen hozza. A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével hívja össze oly módon, hogy a meghívót, amely tartalmazza a napirendi pontokat az alapító mindenkori polgármesterének adja át. Az ügyvezető késedelem nélkül köteles döntéshozatalt kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére vagy a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, b) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy vagyona tarozásait nem fedezi. Az ügyvezető köteles alapítói döntést kérni a szokásos üzletmeneten túlnyúló kérdésekben. Szokásos üzletmeneten túlnyúló kérdésnek tekintik a felek a hitelfelvételt, ingatlanok adásvétel, vagy ajándékozás útján történő megszerzését, illetve értékesítését, és az üzleti tervben nem szereplő ,- Ft-ot (azaz Ötmillió forintot) meghaladó beruházásokról szóló döntést. Ezen döntéseken alapuló szerződések megkötésének érvényességi feltétele, hogy azt a polgármester ellenjegyzésével lássa el. 5./ A határozatok könyve Az ügyvezető köteles az alapító által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. A határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül, legkésőbb a következő munkanapon be kell vezetni a határozatok könyvébe.

12 - 6 - A jegyzőkönyvbe, valamint a határozatok könyvébe a tag betekinthet és az azokban foglaltakról másolatot kérhet. Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezető aláírásával hitelesíti. 6./ A társaság ügyvezetője: A társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el. A társaság ügyvezetője: Ludman Lajos Anyja születési neve: Orosz Ilona Születési hely idő: Tiszalök, Nádudvar, Emőd sor 8. Adóazonosító jele: Az ügyvezető megbízatása január 1. napjától kezdődően határozott időre december 31. napjáig szól. Az ügyvezető egy személyben jogosult a társaság képviseletére. Az ügyvezető gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört. 7./ A felügyelő bizottság: A társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjai: Csendes Ferenc an.: Gál Etelka 4181 Nádudvar, Hortobágy utca 20. Korcsmáros Sándor an.: Rácz Veronika 4181 Nádudvar, Fő út 179. Réz Szilárd an.: Matisz Sarolta 4181 Nádudvar, Fő út 105. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása junius 01. napjától május 31. napjáig tart. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg. 8./ Az állandó könyvvizsgáló: Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. A társaság állandó könyvvizsgálatát könyvvizsgáló cég látja el, a Hajdu Audit Kft Debrecen, Zrinyi u. 8.sz. A könyvvizsgáló cég által kijelölt személy, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi: Nemesné Sőrés Erzsébet an.: Simon Anna 4034 Debrecen, Zrinyi u. 8.sz.. Kamarai azonosító száma:

13 - 7 - A könyvvizsgálatra vonatkozó megbízatás június 1. napjától május 31. napjáig szól. Magyar Könyvvizsgálói kamara nyilvántartási száma: V. A cégjegyzés Az ügyvezető cégjegyzési jogát érvényesen nem ruházhatja át másra. A társaság cégének jegyzése úgy történik, hogy a társaság előnyomott, előírt vagy előbélyegzett cégszövegéhez az ügyvezető önállóan csatolja aláírását olyan formában, ahogyan azt az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény szabályai az irányadók. VI.

14 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2014. (V.28.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentumának, a nádudvari telephelyen folytatandó tevékenységet érintő módosításával - miszerint a pedagógiai szakszolgálati feladatellátást gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, szakértői bizottsági tevékenység, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátása tevékenységekkel kívánja végezni- egyetért. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat nádudvari tagintézmény telephelye címének módosításával nem ért egyet, ahhoz nem járul hozzá. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület véleményéről írásban értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületét. Határidő: azonnal Felelős: Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

15 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2014. (V.28.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót az egészségügyi ifjúsági és szociális bizottság által tett módosításokkal együtt, - mely szerint: javítani szükséges az 5. oldalon az alábbi szövegrészt, miszerint A Polgármesteri Hivatalon belül a Közgazdasági és pénzügyi Iroda. Végzi az intézmény gazdálkodását szövegrész helyében a következő kerüljön: A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, gazdálkodási feladatok ellátása) a Nádudvari Polgármesteri Hivatal látja el. A 9. oldalon, a II. / pontból pedig a következő szövegrész kerüljön ki: év sajátos állapot következett be a költségvetés tervezésében és ebből eredően a beszámoló készítésében is. Az a helyzet állt elő,hogy a jogszabályi változásokból eredő képviselő-testületi döntések folytán, hogy az első félév tervezésében, illetve zárszámadásában jelenik meg, míg a második félév gazdálkodása és zárszámadása a társulás beszámolójában szerepel, illetve mindegyik testület csak egy-egy félévet tárgyalt meg, illetve fogadott el az elmúlt évre vonatkozóan. Ennek folytán most Helyette a következő szövegrész kerüljön beépítésre: Mind a társulás, mind az önkormányzat évi beszámolójában bemutatásra került a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás gazdálkodása, az egész gazdasági évre vonatkozóan. A 10. oldalon: a (Megjegyzem, hogy a Nádudvari Önkormányzatnak ez az egyetlen intézménye, amely közvetlenül fizetett karbantartási munkálatokra a TVG Kft-nek, a többi intézmény karbantartását egy e célra elkülönített pénzalapból végeztette el az önkormányzat.) szövegrész törlésre került elfogadja. Kmft. Beke Imre sk. Polgármester Vincze András sk. jegyző

16 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2013. (V.28.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. -a alapján a nádudvari ÁNTSZ ágazati azonosító számú rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró házi orvosi körzet egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására az Ekomed Szolg Kft.-vel kötött feladat ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére. Határidő: június 3. Felelős: Beke Imre polgármester Vincze András jegyző Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző A kivonat hiteléül. Nádudvar, június 3. Tóthné Csetneki Ilona jkv.

17 Melléklet a 73/2014. (V.28.) Ök. sz. határozathoz 1. sz. melléklet 1. számú SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS mely létrejött egyrészről: Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő u. 119., adószám: , számlaszám: OTP Bank Nyrt , képviseli Beke Imre polgármester) továbbiakban Önkormányzat, másrészről: Ekomed Kft.(4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 40; Cg.: ; Adószám: ; számlaszám: ) (a továbbiakban: Vállalkozó ) képviseletében Dr. Szabó Éva között május 9 én létrejött feladat ellátási szerződést a Felek június 1 i hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Szerződés 5. pontja kiegészül második mondata a következő szerint módosul: A rendelést a 4181 Nádudvar, Fő út 141.sz. alatti épületben önálló rendelő helyiségében naponta a következők szerint végzi: - hétfő: kedd: ; szerda: csütörtök: péntek A rendelkezésre állási idő: Hétfő-Péntek: 8, óráig 2.) A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződést a felek nyolc példányban, - amelyből három az önkormányzatot, öt példány Vállalkozót illeti - mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírják. Nádudvar, május Nádudvar Város Önkormányzata Ekomed Szolg Kft. Beke Imre Dr. Szabó Éva polgármester ügyvezető Pénzügyi ellenjegyző: Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető Ellenjegyezte: Vincze András

18 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2014. (V.28.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a pályázat benyújtását Nádudvar Város Önkormányzata által az Európa a Polgárokért Programra, amely testvérvárosok polgárainak találkozóit támogatja. Felkéri Beke Imre polgármestert, a pályázat íróval a megbízási szerződés(eke)t kösse meg és a pályázat benyújtásához a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 2. Felelős: Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző A kivonat hiteléül: Nádudvar, június 4.

19 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 75/2014.(V.28.) Önkormányzati számu határozata: 1./ Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetésben a évben a civil szervezetek támogatására előirányzott forintból forintot az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján a mellékelt táblázatban foglaltak szerint oszt el, a táblázatban megnevezett civil szervezetek részére. a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra jelentkező szervezeteket támogatja a következő táblázat szerint: Pályázó szervezet neve Igényelt támogatás célja Támogatási jogcím Javasolt összeg Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány Fazekas Lajos életmű kiállítása és összefoglaló katalógus kiadás Katalógus készíttetése forint Nádudvar Turizmusáért Egyesület Mozgáskorlátozottak Nádudvari Csoportja Nádudvari Ficánka Egyesület Nádudvari Pásztornapok jubileumi kiadvány megjelentetése Egészségmegőrző Nap évi programsorozat megvalósítása A kiadvány grafikai költségei forint Szakmai előadók díjára, anyagköltség, forint Előadók költségei, rajz- és íróeszköz, színes lap, karton kreppapír vásárlás Mindent a csalárdért Nádudvari Nagycsaládos Egyesület Évfordulós családi nap forint Alapanyagok, ugrálóvár, sétakocsikázás, jutalmazás, előadók díja forint A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda által előkészített támogatási szerződéseket a határozatban felsorolt civil szervezetekkel kösse meg azzal a kitétellel, hogy a támogatott szervezetek pénzügyi elszámolására előírt határidő december 31.

20 - 2 - A képviselő-testület a civil szervezetek támogatására előirányzott keretből forintot átcsoportosít az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményi költségvetése javára, mely összegből az intézmény vezetője biztosítson belépő jegyeket az Őszirózsa Nyugdíjasklub részére színházi előadás látogatására. Felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetési rendeletében a fenti tárgyú átcsoportosítás végrehajtásáról gondoskodjon. 2./ Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy döntött, hogy a Napsugár mazsorett csoport Olaszországi Nemzetközi versenyre történő utazási költségét ,-ft erejéig átvállalja, az önkormányzat évi költségvetési tartalékkeret terhére. Felkéri a mazsorett csoport vezetőjét, hogy az utazási költségről a fenti összeg erejéig a számlát a Nádudvar Városi Önkormányzat részére nyújtsa be. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetési rendeletében a fenti tárgyú átcsoportosítás végrehajtásáról gondoskodjék. Határidő: Felelős: azonnali Beke Imre polgármester Jakabné Beke Gyöngyi, Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Tóthné Budaházi Judit, az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézmény-vezetője Tőzsér Jánosné a mazsorett csoport vezetője Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző A kivonat hiteléül: Nádudvar, június 4.

21 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2014. (V.28.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Idősügyi koncepcióját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy Nádudvar Város Önkormányzat nevében az Önkormányzat Idősügyi Koncepciójával az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter által kiírt évi Idősbarát Önkormányzati Díjra június 5-ig pályázatot nyújtson be. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az idősügyi koncepciót 5 évente vizsgálja felül és annak eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: Felelős: azonnal június 5. (pályázat beadására) május 29. (a koncepció felülvizsgálatára) Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. Vincze András sk. Polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Nádudvar, június 3. Tóthné Csetneki Ilona jkv.

22 Melléklet a 76/2014. (V.28.) Ök. sz. határozathoz Nádudvar Város idősügyi koncepciója I. Bevezetés A 21. század egyik legpozitívabb eredménye a születéskor várható élettartam meghosszabbodása. A fejlett országokban ez az egyik legnagyobb társadalmi siker és egyben a legnagyobb kihívás is. Korunkban több idős ember él a Földön, mint bármikor azelőtt. Az idősek aránya a lakosság többi csoportjához viszonyítva növekszik. Hazánk demográfiai helyzetére általánosságokban a következők jellemzőek: - öregedő és ugyanakkor nagymértékben fogyó népesség. A születéskor várható élettartam és életminőség elmarad az EU átlagától. Csökken a produktív középréteg aránya és száma, továbbá a népesség reproduktivitása is csökkentő tendenciát mutat, - emelkedik a 60 évnél idősebbek, ezen belül elsősorban a nők aránya, - a középkorú férfiak morbiditása és mortalitása egyre korábbi életszakaszra tehető, csökkentve ezzel az életkilátásaikat, - csökken a családok száma, becslések szerint 2025-re csaknem kétszázezerrel kevesebb család lesz, - az idős népességen belül nő az öngyilkosságok gyakorisága, különösen a férfiak között, - az idős népességen belül a krónikus betegségek előfordulási aránya több mint 50%-os, - a krónikus betegségek okai között jelentős részben a nem megfelelő életmód szerepel, ami előrevetíti a prevenció fokozott szükségességét. Az öregedés globális jelenség, amely mélyreható változásokat eredményez az emberiség társadalmi rendszerében, különféleképpen befolyásolja ezzel a fejlődést, a politikát, a gazdaságot, a kultúrát, az egészségügyet, a szociális rendszert, a jólétiséget, azaz az egész emberiség létezését és létezésének minőségét. A folyamat a nyugdíjkiadások, az egészségügyi ellátások emelkedését, valamint a szociális szolgáltatások iránti igény növekedését eredményezik. Kormányzati szinten a problémát a családi, gyermekjóléti alapellátások hatékonyságának növelésével, az egészségügyi és a halálozási arányok javításával a nyugdíjak és az egészségügyi rendszer stabilitásával lehet kezelni. Az Országgyűlés a 81/2009. (X.2.) Ogy. határozatával döntött az idősügyi nemzeti stratégiáról. Nádudvar Város Önkormányzata idősügyi koncepciójának célja, hogy helyi szinten keressen megoldást, nyújtson alternatívákat a különböző társadalompolitikai, egészségügyi és szociálpolitikai feladatok megvalósításával a demográfiai öregedésből származó problémák kezelésére. A program kidolgozásának további céljai: - az idősellátásban résztvevő helyi szervezetek, szervek együttműködésének elősegítése, - a szükségletek felmérése, - a stratégiai célok kitűzése, - a jelenlegi szociális ellátórendszer tartalmának fejlesztése, megújítása. A célok megvalósítása érdekében elemezzük a város demográfiai jellemzőit, a lakosság életkörülményeit figyelemmel életminőségüket befolyásoló tényezőkre, a meglévő szolgáltatások rendszerére.

23 Annak érdekében, hogy ezen folyamatokat helyileg befolyásolni tudjuk célokat, cselekvési irányokat kell meghatároznunk. Kitűzött céljainkat annak megvalósulásának folyamatát értékelnünk, ellenőriznünk kell, ezért célszerű legalább 5 évente programunkat felülvizsgálni. Az önkormányzat által készített idősügyi koncepció összhangban van az ENSZ alapelveivel, az Európai Unió törekvéseivel, az Európai Szociális Kartával, a Magyarországi Idősügyi Kartával, illeszkedik a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ tervezési koncepciójához. II. Helyzetelemzés Időskor fogalma: Az időskor fogalomköre különböző dimenziókban eltérően értelmezhető. Az, hogy ki milyen idős kifejezhető az évek számával (kronológiai életkor), de biológiai életkor például ettől eltérő lehet, hiszen ez az egészségügyi állapot függvénye. Beszélhetünk pszichológiai életkorról, arról, hogy ki milyen idősnek érzi saját magát, vagy szociológiai életkorról, amelyen azt érjük, hogy a társadalom milyen idősnek tart valakit. Magyarországon jelenleg a nyugdíjrendszer szempontjából a 62. életévük betöltésétől számít idősödőnek az ember, míg foglalkoztatás politikai oldalról már a 45. életév betöltésétől. A nyugat-európai országokban általánosságban éves kortól tekintik idősnek az ott élőket. II/1. Demográfiai jellemzők: A magyarországi népességváltozás lehetséges forgatókönyve Jellemző (1000 fő, %) Népesség száma 9358,1 8987,3 8512,5 8036,3 65-X évesek száma 1730,3 1803,8 1918,7 2106,2 65- X évesek aránya 18,5 20,1 22,5 26,2 Forrás: A magyarországi népességváltozás lehetséges forgatókönyve. (Hablicsek László) Nádudvar demográfiai helyzete: Népesség Összesen Nő (fő) Férfi (fő) életkora (fő) Teljes népesség

24 Egyszemélyes háztartások száma Nő Férfi Összesen életkor szerint felett II/2. Öregedési index: Az idősödő társdalom jelének egyik fontos mérőszáma az öregedési index, a 60 éven felüliek és a 14 éven aluliak arányszámát fejezi ki. A népesség öregedése tartós, de lassú folyamat, az öregedési index az idős népességnek a fiatal népességhez viszonyított arányát mutatja, éppen azt méri, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. II/3. A születéskor várható élettartam világszerte és Európában, a születéskor várható élettartam demográfiai adat, amely az élve születések halálozási életkorának átlaga. Ez a szám jelenleg a Földön 68,13 a nők, és 63,46 év a férfiak esetében. Európában a nők átlagosan 77,8 évig élnek, míg a férfiak 70,8 évre számíthatnak a statisztikai adatok szerint. Hazai adatok: A WHO által kiadott világ egészségügyi statisztika adatai alapján hazánkban a születéskor várható élettartam 74 év, nemenként ez a következőképpen alakul, nők esetében 78 éve, férfiaknál 70 év. II/4. Egyedül élő idősek: A születéskor várható élettartamból is következik, hogy életük utolsó éveire a nők igen jelentős hányada elveszti a társát, sokszor teljesen magára marad. A válások növekvő gyakorisága is befolyásolja azt, hogy egyre több idős ember él egyedül. A férj és feleség válása nemcsak az ő kapcsolatukat rombolja szét, hanem a gyermekek és az unokák vertikális kapcsolatát is. Mindez a fiatal generációk között egyre inkább terjedő élettársi viszonnyal együtt, az időseket egy felbomlott háztartási struktúrába taszítja, míg korábban jellegzetes gondjaikra a megoldás azon családon belül találták meg, amelyhez tartoztak. Az idősek egyedül maradása többféle tényező következménye, amelyek közül a legfontosabbak: - alacsonyabb termékenység, kevesebb gyermekszám, - gyakoribb válások, - idős személyek is gazdasági függetlenségre törekszenek, - magas az özvegyek száma. A megváltozott családi struktúra a társadalmi és gazdasági körülmények változásainak következményeként egyre több idős ember fog szociális gondoskodásra és intézményi elhelyezésre szorulni. Az idősek ragaszkodnak megszokott környezetükhöz, elégedettek általában a lakáshelyzetükkel, és szeretnének ott élni életük végéig. II/5. Gazdasági aktivitás, foglalkoztatás: A 60 éven felülieknél a gazdasági aktivitás fokozott csökkenését feltételezzük, a 60 éven felüliek foglalkoztatására adatunk nincs. Természetesen sokan vannak, akik családon belüli munkamegosztásból nagyrészt vállalnak, vagy a saját tulajdonukat képező mezőgazdasági földterületen munkát végeznek, és ezzel a család megélhetését elősegítik.

25 A korosztály havi jövedelmének legnagyobb hányadát a nyugdíj biztosítja. Valószínűsíthető, hogy a nyugdíjas háztartások kiadásainál is jelentős tétele a lakásfenntartás kiadása, eltérő arányúnak ítéljük meg az egészségügyre, a gyógyszerekre fordított összeget. A háztartások összetétele a családi, települési és lakókörnyezeti jellemzők, ahol az emberek megélik az időskorukat, nagymértékben befolyásolják azt, hogy milyen arányban tudják az ellátó rendszerek szolgáltatásait igénybe venni. Az idősek ragaszkodnak megszokott környezetükhöz, ezért az életkörülményeik javítása érdekében a lakhatás, a gondozás és a támogatások megfelelő kombinációjának a biztosítása fontos annak érdekében, hogy minél tovább saját otthonaikban maradhassanak. A lakáskörülményeken túl fontos az a fizikai társadalmi környezet, ami az idős embert körbeveszi közlekedés, akadálymentesítés. II/6. Életúttervezés, öngondoskodás: Mára előtérbe került az öngondoskodás társadalmi igénye, elsőként ott ahol a szükségletek fedezete reálisan előteremthető. Az aktív korú lakosság többsége nem igazán van tisztában a különböző előtakarékossági és öngondoskodási lehetőségekkel. A pénzügyi szektor által kínált öngondoskodási formák elterjedéséről életjáradék, életbiztosítás, stb.- nem áll rendelkezésünkre adat. II/7. Egészségi állapot, egészségügyi ellátások: Az időskor mindenki által ismert változások bekövetkezésével jár együtt. Kisebbnagyobb mértékű fizikális változással, egészségromlással és természetesen kognitív emocionális életmódbeli változásokkal is. Kiindulva az ENSZ egészségről vallott fogalmából a következőket állapíthatjuk meg. Egészséges az akinek fizikai és szellemi állapota megfelelő, illetve szociális jóllét veszi körül. Ennek értelmében tehát az időskorúak azok akikért e fogalom teljesülése érdekében a legtöbbet kell tenni. Minden társadalomnak kötelessége mindenkor gondoskodni arról az inaktív rétegről, amely valamikor aktív rétegként a gazdasági javak megteremtője volt. Az időskor legnagyobb kockázata nem is a szegénységi kockázat, hanem inkább az aktivitás hiányából származó problémák, az izoláció, a kirekesztődés veszélye, amely a betegség kockázatokat növeli. Jellemző, hogy az életkor előrehaladtával emelkedik a mindennapi életvitelükben korlátozott személyek, mások segítésétől függő ápolásra, gondoskodásra szorulók aránya.

26 Az önellátásban súlyosan korlátozottak aránya Forrás: ÁSZ 820. jelentés Nádudvar Város lakosságának egészségügyi ellátása stratégiai kérdés. Az ellátás színvonala kiemelt szerepet játszik az önkormányzati feladatellátás megítélésében. Az önkormányzat felelősséggel tartozik az egészségügyi alapellátás folyamatos működtetéséért, az ellátás színvonalát veszélyeztető problémák megszüntetéséért, melyhez értékes segítséget nyújtanak a lakosságtól közvetlenül szerzett információk, az ellátásban résztvevők által szolgáltatott adatok. Az egészségügyi alapellátás működtetése, az Egészségbiztosítási Alapból folyósított finanszírozásból történik, Az egészségügyi alapellátásban 4 háziorvos, 2 fő gyermekorvos és 2 fő fogorvos tevékenykedik, feladataik a következők: 1. elsődleges megelőzés: rendszeres orvosi ellenőrzés, védőoltások beadása, speciális tanácsadások biztosítása, a fizikai és szellemi aktivitás tudatos megőrzése érdekében, 2. másodlagos megelőzés: rendszeres háziorvosi vizsgálatok, vércukor, vérnyomás, koleszterin ellenőrzés, szűrű vizsgálatok, 3. harmadlagos megelőzés: gyógyítás, további állapotromlás megelőzése, gyógyászati segédeszközökkel való ellátás, rendszeres gondozás, szükség esetén intenzív rehabilitáció. A háziorvosi jellemzések alapján városunkban élő idős személyek legjellemzőbb megbetegedései a következők: - mozgásszervi megbetegedés - hipertónia, - cukorbetegség, - szívbetegségek, - anyagcsere betegségek, - jellemző azonban a polimorbiditás is.

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018 A világ népességének elöregedése az egyik legnagyobb kihívás, ugyanakkor óriási lehetőség is, ugyanis az idősek sok mindenben lehetnek mindannyiunk szolgálatára, segítségére. Gro Harlem Brundtland (WHO

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend: Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend: Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-10/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve, napirendje, határozatai: 66-69. NAPIREND 1. Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2015.(III.04.) Kt. határozat Tárgy: 2015. március 04. rendkívüli testületi ülés

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben