Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testültének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testültének 2014. május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből:"

Átírás

1 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testültének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2014.(V.28.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékozatót elfogadta. Egyben köszönetét fejezte ki a rendőrkapitányság és a rendőrőrs eredményes munkájáért. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a rendőrséget a testület döntéséről tájékoztassa. Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

2 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2014. (V.28.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete mint alapító a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátot Felelősségű Társaság 1/a. ügyvezetőjének jelentését a társaság évi üzleti tevékenységéről b. a társaság évi egyszerűsített éves beszámolóját a mellékleteivel együtt eft mérleg főösszeggel, eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Határidő: május 31. Felelős: Ludman Lajos ügyvezető Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző A kivonat hiteléül: Nádudvar, május 30.

3 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2014. (V.28.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázat útján kívánja betöltetni január 1.-től. Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármester a pályázati feltételek és a pályázati eljárás kidolgozására. Határidő: Felelős: október 1. (a pályázati feltételek és a pályázati eljárás kidolgozásáért) Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

4 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati számu határozata: 67/2014. (V.28.) Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójaként az alábbi alapítói döntéseket hozza: 2/2014. sz. alapító szervi határozat Alapítóként elhatározom, hogy a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság nonprofit gazdasági társaságként működjön tovább május 31. napjától, s ettől az időponttól a társaság neve Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített neve Nádudvari Nonprofit Kft. Határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető Határidő: 30 nap Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

5 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati számu határozata: 68/2014. (V.28.) 4/2014. sz. alapító szervi határozat Az alapító szerv tudomásul veszi a felügyelő bizottság jelenlegi tagjainak tisztségükről május 31. napjával történő lemondását. A) Az alapító szerv a felügyelő bizottság tagjává választja: Csendes Ferencet (an.: Gál Etelka, lakcíme 4181 Nádudvar, Hortobágy utca 20.) Korcsmáros Sándort (an.: Rácz Veronika, lakcíme 4181 Nádudvar, Fő út 179.) Réz Szilárdot (an.: Matisz Sarolta, lakcíme 4181 Nádudvar, Fő út 105.) A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása június 01. napjától május 31. napjáig tart. Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

6 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2014. (V.28.) önkormányzati számu határozata: 3/2014. sz. alapító szervi határozat Az alapító szerv a társaság állandó könyvvizsgálójává választja a a Hajdú Audit Kft.-t (4028 Debrecen, Zrínyi u. 8. Cg.: )., személyes közreműködő Nemesné Sőrés Erzsébetet (an.: Simon Anna. Kamarai azonosító száma: , lakcíme 4034 Debrecen, Sólyom u. 5.) Az állandó könyvvizsgáló megbízatása június 1. napjától május 31. napjáig szól. Határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető Határidő: 30 nap Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

7 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2014. (V.28.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójaként az alábbi alapítói döntést hozza: 6/2014. sz. alapító szervi határozat Az alapító szerv a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, utasítja az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a módosítások cégjegyzékben történő átvezetéséről. Határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető Határidő: 30 nap Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző Melléklet a 2-88/2014. számú előterjesztéshez Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A május 28-i módosítással egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA május 28.

8 - 2 - Alapító okirat I. Bevezető rendelkezések 1./ Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő út 119.), mint alapító a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (4181 Nádudvar, Fő út 119.) július 10-én hozta létre, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg számon tart nyilván. 2./ Az alapító március 09. napján az alapító okiratot a társaság tevékenységi köreire, valamint a társaság székhelyére vonatkozóan módosította, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvénynek megfelelően a március 09. napján módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is elfogadta. 3./ május 27. napján az alapító határozott a társaság ügyvezetőjének újraválasztásáról, új könyvvizsgáló megválasztásáról, valamint a felügyelő bizottsági tagok megbízatásának meghosszabbításáról. Ezzel egyidejűleg, elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is, melyet június 1. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe. 4./ augusztus 07. napján az alapító úgy határozott, hogy az alapító okiratot a évi IV. törvénynek március 1. napján hatályba lépett módosításaira figyelemmel az alapító adószámával és az ügyvezető születési helyével, idejével, valamint adóazonosító jelével egészíti ki. Ezzel egyidejűleg elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is, melyet augusztus 07. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe. 5./ A fenti társaságot az alapító határozatlan időre hozza létre. 6./ Az alapító okirat a bírósági nyilvántartást érintő módosításokat dőlt betűvel tartalmazza. 7./2013. december 19. napján az alapító határozott a társaság ügyvezetőjének újraválasztásáról január 13. napján elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, melyet január 13. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe. 8./ Az alapító május 28. napján elhatározta a Kft. nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködését, döntött az alapító okirat módosításáról, valamint a március 15.-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései szükség szerinti átvezetéséről, elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, amelyet junius 01-el léptet a korábbi alapító okirat helyébe. II. Az alapító szerv és a társaság adatai 1./ A korlátolt felelősségű társaság alapító szervének a cégbírósági bejegyzéshez szükséges adatai az alábbiak: Nádudvar Város Önkormányzata 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Adószáma: képviseli: Beke Imre polgármester Vincze András jegyző

9 - 3-2./ A korlátolt felelősségű társaság neve: Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2./a. Rövidített cégnév: Nádudvari Nonprofit Kft. 3./ A korlátolt felelősségű társaság székhelye: 4181 Nádudvar, Petőfi utca 13. sz. 4./ A korlátolt felelősségű társaság telephelyei: 4181 Nádudvar, Fő u. 102.sz Nádudvar, külterület 0678/18 hrsz, (Szilárd hulladéklerakó telep) 4181 Nádudvar, Nyárzug 0680/2 hrsz (Nádudvari Köztemető) 4181 Nádudvar, Ady E. u (Nádudvari Strandfürdő) 4181 Nádudvar, Jókai u. 4. (Jókai utcai sportlétesítmény) 4181 Nádudvar, Fő u. 2. (Sportpálya) 4181 Nádudvar, Kossuth tér /2 (Piac - Buszváró) Nádudvar, Fő u (hrsz. 3243/1, 3243/2 iroda, mühely) 5./ A korlátolt felelősségű társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR 08) rendszerében az alábbi: 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3831 Használt eszköz bontása 3832 Hulladék újrahasznosítása 3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4110 Épületépítési projekt szervezése 4120 Lakó- és nem lakó épület építése 4211 Út, autópálya építése 4212 Vasút építése 4213 Híd, alagút építése 4291 Vízi létesítmény építése 4299 Egyéb m.n.s. építés 4311 Bontás 4312 Építési terület előkészítése 4313 Talajmintavétel, próbafúrás 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4331 Vakolás 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 Padló-, falburkolás 4334 Festés, üvegezés 4339 Egyéb befejező építés m.n.s Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 4941 Közúti áruszállítás

10 Költöztetés 5210 Raktározás, tárolás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6831 Ingatlanügynöki tevékenység 6832 Ingatlankezelés 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 7500 Állat-egészségügyi ellátás 7732 Építőipari gép kölcsönzése 8110 Építményüzemeltetés 8121 Általános épülettakarítás 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás 8129 Egyéb takarítás 8130 Zöldterület-kezelés 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Fő tevékenységi köre: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése III. A korlátolt felelősségű társaság vagyona 1./ A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje ,- Ft azaz Ötmillió forint. A törzstőke arra figyelemmel, hogy a társaságnak az alapító az egyetlen tagja, egy törzsbetétből áll és annak névértéke megegyezik a társaság törzstőkéjével tehát ,- Ft, és annak tulajdonosa az alapító. 2./ Az alapító szerv köteles a törzstőke teljes összegét jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül a korlátolt felelősségű társaság részére nyitott elkülönített bankszámlára átutalni. 3./ A társaság tevékenységéből származó nyereség a tag részére nem osztható ki, hanem az a nonprofit társaság vagyonát gyarapítja. 1./ A korlátolt felelősségű társaság szervei: - az alapító - az ügyvezető, - az állandó könyvvizsgáló - felügyelő bizottság IV. A korlátolt felelősségű társaság szervei és azok működése

11 - 5-2./ Az alapító a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve. Az alapító a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. 3./ A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerve hatásköréből nem ruházható át: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, b) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, c) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának, d) az állandó könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; és díjazásának megállapítása, e) előzetes jóváhagyása szükséges olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a társaság ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. közeli hozzátartozó: házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és a nevelőszülő és a testvér) köt, f) az alapító okirat módosítása; g) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; h) az alapító okirat módosítása; i) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 4. Az alapító döntéseit képviselő testületi ülésen hozza. A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével hívja össze oly módon, hogy a meghívót, amely tartalmazza a napirendi pontokat az alapító mindenkori polgármesterének adja át. Az ügyvezető késedelem nélkül köteles döntéshozatalt kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére vagy a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, b) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy vagyona tarozásait nem fedezi. Az ügyvezető köteles alapítói döntést kérni a szokásos üzletmeneten túlnyúló kérdésekben. Szokásos üzletmeneten túlnyúló kérdésnek tekintik a felek a hitelfelvételt, ingatlanok adásvétel, vagy ajándékozás útján történő megszerzését, illetve értékesítését, és az üzleti tervben nem szereplő ,- Ft-ot (azaz Ötmillió forintot) meghaladó beruházásokról szóló döntést. Ezen döntéseken alapuló szerződések megkötésének érvényességi feltétele, hogy azt a polgármester ellenjegyzésével lássa el. 5./ A határozatok könyve Az ügyvezető köteles az alapító által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. A határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül, legkésőbb a következő munkanapon be kell vezetni a határozatok könyvébe.

12 - 6 - A jegyzőkönyvbe, valamint a határozatok könyvébe a tag betekinthet és az azokban foglaltakról másolatot kérhet. Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezető aláírásával hitelesíti. 6./ A társaság ügyvezetője: A társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el. A társaság ügyvezetője: Ludman Lajos Anyja születési neve: Orosz Ilona Születési hely idő: Tiszalök, Nádudvar, Emőd sor 8. Adóazonosító jele: Az ügyvezető megbízatása január 1. napjától kezdődően határozott időre december 31. napjáig szól. Az ügyvezető egy személyben jogosult a társaság képviseletére. Az ügyvezető gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört. 7./ A felügyelő bizottság: A társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjai: Csendes Ferenc an.: Gál Etelka 4181 Nádudvar, Hortobágy utca 20. Korcsmáros Sándor an.: Rácz Veronika 4181 Nádudvar, Fő út 179. Réz Szilárd an.: Matisz Sarolta 4181 Nádudvar, Fő út 105. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása junius 01. napjától május 31. napjáig tart. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg. 8./ Az állandó könyvvizsgáló: Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. A társaság állandó könyvvizsgálatát könyvvizsgáló cég látja el, a Hajdu Audit Kft Debrecen, Zrinyi u. 8.sz. A könyvvizsgáló cég által kijelölt személy, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi: Nemesné Sőrés Erzsébet an.: Simon Anna 4034 Debrecen, Zrinyi u. 8.sz.. Kamarai azonosító száma:

13 - 7 - A könyvvizsgálatra vonatkozó megbízatás június 1. napjától május 31. napjáig szól. Magyar Könyvvizsgálói kamara nyilvántartási száma: V. A cégjegyzés Az ügyvezető cégjegyzési jogát érvényesen nem ruházhatja át másra. A társaság cégének jegyzése úgy történik, hogy a társaság előnyomott, előírt vagy előbélyegzett cégszövegéhez az ügyvezető önállóan csatolja aláírását olyan formában, ahogyan azt az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény szabályai az irányadók. VI.

14 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2014. (V.28.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentumának, a nádudvari telephelyen folytatandó tevékenységet érintő módosításával - miszerint a pedagógiai szakszolgálati feladatellátást gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, szakértői bizottsági tevékenység, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátása tevékenységekkel kívánja végezni- egyetért. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat nádudvari tagintézmény telephelye címének módosításával nem ért egyet, ahhoz nem járul hozzá. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület véleményéről írásban értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületét. Határidő: azonnal Felelős: Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző

15 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2014. (V.28.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót az egészségügyi ifjúsági és szociális bizottság által tett módosításokkal együtt, - mely szerint: javítani szükséges az 5. oldalon az alábbi szövegrészt, miszerint A Polgármesteri Hivatalon belül a Közgazdasági és pénzügyi Iroda. Végzi az intézmény gazdálkodását szövegrész helyében a következő kerüljön: A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, gazdálkodási feladatok ellátása) a Nádudvari Polgármesteri Hivatal látja el. A 9. oldalon, a II. / pontból pedig a következő szövegrész kerüljön ki: év sajátos állapot következett be a költségvetés tervezésében és ebből eredően a beszámoló készítésében is. Az a helyzet állt elő,hogy a jogszabályi változásokból eredő képviselő-testületi döntések folytán, hogy az első félév tervezésében, illetve zárszámadásában jelenik meg, míg a második félév gazdálkodása és zárszámadása a társulás beszámolójában szerepel, illetve mindegyik testület csak egy-egy félévet tárgyalt meg, illetve fogadott el az elmúlt évre vonatkozóan. Ennek folytán most Helyette a következő szövegrész kerüljön beépítésre: Mind a társulás, mind az önkormányzat évi beszámolójában bemutatásra került a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás gazdálkodása, az egész gazdasági évre vonatkozóan. A 10. oldalon: a (Megjegyzem, hogy a Nádudvari Önkormányzatnak ez az egyetlen intézménye, amely közvetlenül fizetett karbantartási munkálatokra a TVG Kft-nek, a többi intézmény karbantartását egy e célra elkülönített pénzalapból végeztette el az önkormányzat.) szövegrész törlésre került elfogadja. Kmft. Beke Imre sk. Polgármester Vincze András sk. jegyző

16 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2013. (V.28.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. -a alapján a nádudvari ÁNTSZ ágazati azonosító számú rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró házi orvosi körzet egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására az Ekomed Szolg Kft.-vel kötött feladat ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére. Határidő: június 3. Felelős: Beke Imre polgármester Vincze András jegyző Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző A kivonat hiteléül. Nádudvar, június 3. Tóthné Csetneki Ilona jkv.

17 Melléklet a 73/2014. (V.28.) Ök. sz. határozathoz 1. sz. melléklet 1. számú SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS mely létrejött egyrészről: Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő u. 119., adószám: , számlaszám: OTP Bank Nyrt , képviseli Beke Imre polgármester) továbbiakban Önkormányzat, másrészről: Ekomed Kft.(4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 40; Cg.: ; Adószám: ; számlaszám: ) (a továbbiakban: Vállalkozó ) képviseletében Dr. Szabó Éva között május 9 én létrejött feladat ellátási szerződést a Felek június 1 i hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Szerződés 5. pontja kiegészül második mondata a következő szerint módosul: A rendelést a 4181 Nádudvar, Fő út 141.sz. alatti épületben önálló rendelő helyiségében naponta a következők szerint végzi: - hétfő: kedd: ; szerda: csütörtök: péntek A rendelkezésre állási idő: Hétfő-Péntek: 8, óráig 2.) A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződést a felek nyolc példányban, - amelyből három az önkormányzatot, öt példány Vállalkozót illeti - mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírják. Nádudvar, május Nádudvar Város Önkormányzata Ekomed Szolg Kft. Beke Imre Dr. Szabó Éva polgármester ügyvezető Pénzügyi ellenjegyző: Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető Ellenjegyezte: Vincze András

18 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2014. (V.28.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a pályázat benyújtását Nádudvar Város Önkormányzata által az Európa a Polgárokért Programra, amely testvérvárosok polgárainak találkozóit támogatja. Felkéri Beke Imre polgármestert, a pályázat íróval a megbízási szerződés(eke)t kösse meg és a pályázat benyújtásához a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 2. Felelős: Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző A kivonat hiteléül: Nádudvar, június 4.

19 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 75/2014.(V.28.) Önkormányzati számu határozata: 1./ Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetésben a évben a civil szervezetek támogatására előirányzott forintból forintot az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján a mellékelt táblázatban foglaltak szerint oszt el, a táblázatban megnevezett civil szervezetek részére. a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra jelentkező szervezeteket támogatja a következő táblázat szerint: Pályázó szervezet neve Igényelt támogatás célja Támogatási jogcím Javasolt összeg Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány Fazekas Lajos életmű kiállítása és összefoglaló katalógus kiadás Katalógus készíttetése forint Nádudvar Turizmusáért Egyesület Mozgáskorlátozottak Nádudvari Csoportja Nádudvari Ficánka Egyesület Nádudvari Pásztornapok jubileumi kiadvány megjelentetése Egészségmegőrző Nap évi programsorozat megvalósítása A kiadvány grafikai költségei forint Szakmai előadók díjára, anyagköltség, forint Előadók költségei, rajz- és íróeszköz, színes lap, karton kreppapír vásárlás Mindent a csalárdért Nádudvari Nagycsaládos Egyesület Évfordulós családi nap forint Alapanyagok, ugrálóvár, sétakocsikázás, jutalmazás, előadók díja forint A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda által előkészített támogatási szerződéseket a határozatban felsorolt civil szervezetekkel kösse meg azzal a kitétellel, hogy a támogatott szervezetek pénzügyi elszámolására előírt határidő december 31.

20 - 2 - A képviselő-testület a civil szervezetek támogatására előirányzott keretből forintot átcsoportosít az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményi költségvetése javára, mely összegből az intézmény vezetője biztosítson belépő jegyeket az Őszirózsa Nyugdíjasklub részére színházi előadás látogatására. Felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetési rendeletében a fenti tárgyú átcsoportosítás végrehajtásáról gondoskodjon. 2./ Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugy döntött, hogy a Napsugár mazsorett csoport Olaszországi Nemzetközi versenyre történő utazási költségét ,-ft erejéig átvállalja, az önkormányzat évi költségvetési tartalékkeret terhére. Felkéri a mazsorett csoport vezetőjét, hogy az utazási költségről a fenti összeg erejéig a számlát a Nádudvar Városi Önkormányzat részére nyújtsa be. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetési rendeletében a fenti tárgyú átcsoportosítás végrehajtásáról gondoskodjék. Határidő: Felelős: azonnali Beke Imre polgármester Jakabné Beke Gyöngyi, Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Tóthné Budaházi Judit, az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézmény-vezetője Tőzsér Jánosné a mazsorett csoport vezetője Kmft. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. jegyző A kivonat hiteléül: Nádudvar, június 4.

21 K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2014. (V.28.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Idősügyi koncepcióját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy Nádudvar Város Önkormányzat nevében az Önkormányzat Idősügyi Koncepciójával az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter által kiírt évi Idősbarát Önkormányzati Díjra június 5-ig pályázatot nyújtson be. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az idősügyi koncepciót 5 évente vizsgálja felül és annak eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: Felelős: azonnal június 5. (pályázat beadására) május 29. (a koncepció felülvizsgálatára) Beke Imre polgármester Kmft. Beke Imre sk. Vincze András sk. Polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Nádudvar, június 3. Tóthné Csetneki Ilona jkv.

22 Melléklet a 76/2014. (V.28.) Ök. sz. határozathoz Nádudvar Város idősügyi koncepciója I. Bevezetés A 21. század egyik legpozitívabb eredménye a születéskor várható élettartam meghosszabbodása. A fejlett országokban ez az egyik legnagyobb társadalmi siker és egyben a legnagyobb kihívás is. Korunkban több idős ember él a Földön, mint bármikor azelőtt. Az idősek aránya a lakosság többi csoportjához viszonyítva növekszik. Hazánk demográfiai helyzetére általánosságokban a következők jellemzőek: - öregedő és ugyanakkor nagymértékben fogyó népesség. A születéskor várható élettartam és életminőség elmarad az EU átlagától. Csökken a produktív középréteg aránya és száma, továbbá a népesség reproduktivitása is csökkentő tendenciát mutat, - emelkedik a 60 évnél idősebbek, ezen belül elsősorban a nők aránya, - a középkorú férfiak morbiditása és mortalitása egyre korábbi életszakaszra tehető, csökkentve ezzel az életkilátásaikat, - csökken a családok száma, becslések szerint 2025-re csaknem kétszázezerrel kevesebb család lesz, - az idős népességen belül nő az öngyilkosságok gyakorisága, különösen a férfiak között, - az idős népességen belül a krónikus betegségek előfordulási aránya több mint 50%-os, - a krónikus betegségek okai között jelentős részben a nem megfelelő életmód szerepel, ami előrevetíti a prevenció fokozott szükségességét. Az öregedés globális jelenség, amely mélyreható változásokat eredményez az emberiség társadalmi rendszerében, különféleképpen befolyásolja ezzel a fejlődést, a politikát, a gazdaságot, a kultúrát, az egészségügyet, a szociális rendszert, a jólétiséget, azaz az egész emberiség létezését és létezésének minőségét. A folyamat a nyugdíjkiadások, az egészségügyi ellátások emelkedését, valamint a szociális szolgáltatások iránti igény növekedését eredményezik. Kormányzati szinten a problémát a családi, gyermekjóléti alapellátások hatékonyságának növelésével, az egészségügyi és a halálozási arányok javításával a nyugdíjak és az egészségügyi rendszer stabilitásával lehet kezelni. Az Országgyűlés a 81/2009. (X.2.) Ogy. határozatával döntött az idősügyi nemzeti stratégiáról. Nádudvar Város Önkormányzata idősügyi koncepciójának célja, hogy helyi szinten keressen megoldást, nyújtson alternatívákat a különböző társadalompolitikai, egészségügyi és szociálpolitikai feladatok megvalósításával a demográfiai öregedésből származó problémák kezelésére. A program kidolgozásának további céljai: - az idősellátásban résztvevő helyi szervezetek, szervek együttműködésének elősegítése, - a szükségletek felmérése, - a stratégiai célok kitűzése, - a jelenlegi szociális ellátórendszer tartalmának fejlesztése, megújítása. A célok megvalósítása érdekében elemezzük a város demográfiai jellemzőit, a lakosság életkörülményeit figyelemmel életminőségüket befolyásoló tényezőkre, a meglévő szolgáltatások rendszerére.

23 Annak érdekében, hogy ezen folyamatokat helyileg befolyásolni tudjuk célokat, cselekvési irányokat kell meghatároznunk. Kitűzött céljainkat annak megvalósulásának folyamatát értékelnünk, ellenőriznünk kell, ezért célszerű legalább 5 évente programunkat felülvizsgálni. Az önkormányzat által készített idősügyi koncepció összhangban van az ENSZ alapelveivel, az Európai Unió törekvéseivel, az Európai Szociális Kartával, a Magyarországi Idősügyi Kartával, illeszkedik a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ tervezési koncepciójához. II. Helyzetelemzés Időskor fogalma: Az időskor fogalomköre különböző dimenziókban eltérően értelmezhető. Az, hogy ki milyen idős kifejezhető az évek számával (kronológiai életkor), de biológiai életkor például ettől eltérő lehet, hiszen ez az egészségügyi állapot függvénye. Beszélhetünk pszichológiai életkorról, arról, hogy ki milyen idősnek érzi saját magát, vagy szociológiai életkorról, amelyen azt érjük, hogy a társadalom milyen idősnek tart valakit. Magyarországon jelenleg a nyugdíjrendszer szempontjából a 62. életévük betöltésétől számít idősödőnek az ember, míg foglalkoztatás politikai oldalról már a 45. életév betöltésétől. A nyugat-európai országokban általánosságban éves kortól tekintik idősnek az ott élőket. II/1. Demográfiai jellemzők: A magyarországi népességváltozás lehetséges forgatókönyve Jellemző (1000 fő, %) Népesség száma 9358,1 8987,3 8512,5 8036,3 65-X évesek száma 1730,3 1803,8 1918,7 2106,2 65- X évesek aránya 18,5 20,1 22,5 26,2 Forrás: A magyarországi népességváltozás lehetséges forgatókönyve. (Hablicsek László) Nádudvar demográfiai helyzete: Népesség Összesen Nő (fő) Férfi (fő) életkora (fő) Teljes népesség

24 Egyszemélyes háztartások száma Nő Férfi Összesen életkor szerint felett II/2. Öregedési index: Az idősödő társdalom jelének egyik fontos mérőszáma az öregedési index, a 60 éven felüliek és a 14 éven aluliak arányszámát fejezi ki. A népesség öregedése tartós, de lassú folyamat, az öregedési index az idős népességnek a fiatal népességhez viszonyított arányát mutatja, éppen azt méri, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. II/3. A születéskor várható élettartam világszerte és Európában, a születéskor várható élettartam demográfiai adat, amely az élve születések halálozási életkorának átlaga. Ez a szám jelenleg a Földön 68,13 a nők, és 63,46 év a férfiak esetében. Európában a nők átlagosan 77,8 évig élnek, míg a férfiak 70,8 évre számíthatnak a statisztikai adatok szerint. Hazai adatok: A WHO által kiadott világ egészségügyi statisztika adatai alapján hazánkban a születéskor várható élettartam 74 év, nemenként ez a következőképpen alakul, nők esetében 78 éve, férfiaknál 70 év. II/4. Egyedül élő idősek: A születéskor várható élettartamból is következik, hogy életük utolsó éveire a nők igen jelentős hányada elveszti a társát, sokszor teljesen magára marad. A válások növekvő gyakorisága is befolyásolja azt, hogy egyre több idős ember él egyedül. A férj és feleség válása nemcsak az ő kapcsolatukat rombolja szét, hanem a gyermekek és az unokák vertikális kapcsolatát is. Mindez a fiatal generációk között egyre inkább terjedő élettársi viszonnyal együtt, az időseket egy felbomlott háztartási struktúrába taszítja, míg korábban jellegzetes gondjaikra a megoldás azon családon belül találták meg, amelyhez tartoztak. Az idősek egyedül maradása többféle tényező következménye, amelyek közül a legfontosabbak: - alacsonyabb termékenység, kevesebb gyermekszám, - gyakoribb válások, - idős személyek is gazdasági függetlenségre törekszenek, - magas az özvegyek száma. A megváltozott családi struktúra a társadalmi és gazdasági körülmények változásainak következményeként egyre több idős ember fog szociális gondoskodásra és intézményi elhelyezésre szorulni. Az idősek ragaszkodnak megszokott környezetükhöz, elégedettek általában a lakáshelyzetükkel, és szeretnének ott élni életük végéig. II/5. Gazdasági aktivitás, foglalkoztatás: A 60 éven felülieknél a gazdasági aktivitás fokozott csökkenését feltételezzük, a 60 éven felüliek foglalkoztatására adatunk nincs. Természetesen sokan vannak, akik családon belüli munkamegosztásból nagyrészt vállalnak, vagy a saját tulajdonukat képező mezőgazdasági földterületen munkát végeznek, és ezzel a család megélhetését elősegítik.

25 A korosztály havi jövedelmének legnagyobb hányadát a nyugdíj biztosítja. Valószínűsíthető, hogy a nyugdíjas háztartások kiadásainál is jelentős tétele a lakásfenntartás kiadása, eltérő arányúnak ítéljük meg az egészségügyre, a gyógyszerekre fordított összeget. A háztartások összetétele a családi, települési és lakókörnyezeti jellemzők, ahol az emberek megélik az időskorukat, nagymértékben befolyásolják azt, hogy milyen arányban tudják az ellátó rendszerek szolgáltatásait igénybe venni. Az idősek ragaszkodnak megszokott környezetükhöz, ezért az életkörülményeik javítása érdekében a lakhatás, a gondozás és a támogatások megfelelő kombinációjának a biztosítása fontos annak érdekében, hogy minél tovább saját otthonaikban maradhassanak. A lakáskörülményeken túl fontos az a fizikai társadalmi környezet, ami az idős embert körbeveszi közlekedés, akadálymentesítés. II/6. Életúttervezés, öngondoskodás: Mára előtérbe került az öngondoskodás társadalmi igénye, elsőként ott ahol a szükségletek fedezete reálisan előteremthető. Az aktív korú lakosság többsége nem igazán van tisztában a különböző előtakarékossági és öngondoskodási lehetőségekkel. A pénzügyi szektor által kínált öngondoskodási formák elterjedéséről életjáradék, életbiztosítás, stb.- nem áll rendelkezésünkre adat. II/7. Egészségi állapot, egészségügyi ellátások: Az időskor mindenki által ismert változások bekövetkezésével jár együtt. Kisebbnagyobb mértékű fizikális változással, egészségromlással és természetesen kognitív emocionális életmódbeli változásokkal is. Kiindulva az ENSZ egészségről vallott fogalmából a következőket állapíthatjuk meg. Egészséges az akinek fizikai és szellemi állapota megfelelő, illetve szociális jóllét veszi körül. Ennek értelmében tehát az időskorúak azok akikért e fogalom teljesülése érdekében a legtöbbet kell tenni. Minden társadalomnak kötelessége mindenkor gondoskodni arról az inaktív rétegről, amely valamikor aktív rétegként a gazdasági javak megteremtője volt. Az időskor legnagyobb kockázata nem is a szegénységi kockázat, hanem inkább az aktivitás hiányából származó problémák, az izoláció, a kirekesztődés veszélye, amely a betegség kockázatokat növeli. Jellemző, hogy az életkor előrehaladtával emelkedik a mindennapi életvitelükben korlátozott személyek, mások segítésétől függő ápolásra, gondoskodásra szorulók aránya.

26 Az önellátásban súlyosan korlátozottak aránya Forrás: ÁSZ 820. jelentés Nádudvar Város lakosságának egészségügyi ellátása stratégiai kérdés. Az ellátás színvonala kiemelt szerepet játszik az önkormányzati feladatellátás megítélésében. Az önkormányzat felelősséggel tartozik az egészségügyi alapellátás folyamatos működtetéséért, az ellátás színvonalát veszélyeztető problémák megszüntetéséért, melyhez értékes segítséget nyújtanak a lakosságtól közvetlenül szerzett információk, az ellátásban résztvevők által szolgáltatott adatok. Az egészségügyi alapellátás működtetése, az Egészségbiztosítási Alapból folyósított finanszírozásból történik, Az egészségügyi alapellátásban 4 háziorvos, 2 fő gyermekorvos és 2 fő fogorvos tevékenykedik, feladataik a következők: 1. elsődleges megelőzés: rendszeres orvosi ellenőrzés, védőoltások beadása, speciális tanácsadások biztosítása, a fizikai és szellemi aktivitás tudatos megőrzése érdekében, 2. másodlagos megelőzés: rendszeres háziorvosi vizsgálatok, vércukor, vérnyomás, koleszterin ellenőrzés, szűrű vizsgálatok, 3. harmadlagos megelőzés: gyógyítás, további állapotromlás megelőzése, gyógyászati segédeszközökkel való ellátás, rendszeres gondozás, szükség esetén intenzív rehabilitáció. A háziorvosi jellemzések alapján városunkban élő idős személyek legjellemzőbb megbetegedései a következők: - mozgásszervi megbetegedés - hipertónia, - cukorbetegség, - szívbetegségek, - anyagcsere betegségek, - jellemző azonban a polimorbiditás is.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-685017 cégjegyzékszámú GYÖNGYSORHÁZ Építő és Szolgáltató

Részletesebben

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 Cégkivonat 2015.03.11.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 09

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034862 cégjegyzékszámú Hatvani Városgazdálkodási

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 28. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-959833 cégjegyzékszámúsolarcell Hungary Korlátolt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

Idősügyi Nemzeti Stratégia

Idősügyi Nemzeti Stratégia 09-06-19 IDŐSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA 1 Idősügyi Nemzeti Stratégia Korózs Lajos államtitkár Szociális és Munkaügyi Minisztérium 09-06-19 IDŐSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA 2 A KOR FORRADALMA A XXI. század egyik

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

A Településszerkezeti Terv Leírása 1. melléklete jelen határozat 2. sz. melléklete szerint kiegészül.

A Településszerkezeti Terv Leírása 1. melléklete jelen határozat 2. sz. melléklete szerint kiegészül. K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2015. (XII.23.) Ök.sz. határozata:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

1) A Társaság cégneve. 2) A Társaság székhelye. A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell megjelölnie.

1) A Társaság cégneve. 2) A Társaság székhelye. A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell megjelölnie. HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA a Debreceni Törvényszék Cégbíróságának Cg.09-09-028174/4 számú végzésével egységes szerkezetbe foglalva 1) A Társaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA ... napirendi pont BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA Tisztelt Közgyűlés! A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztály arányának növekedése

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-277225 cégjegyzékszámú Margittai és Társai Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Péter-hegyi dűlő 689.) cég 2016. február 10. napján hatályos adatai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (IV.28.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkaügyi Központ munkaerő és

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyszám:11/441/2016. Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában kötött megállapodás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /12-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth Mezőkö tér Felelősségű 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-165210 cégjegyzékszámú

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 44. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.02-09-074288 cégjegyzékszámú Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) cég 2015. október 18. napján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i soron kívüli ülésére Tárgy: BÉKÉS-Ferment Kft alapító okirat módosítás Sorszám: IV/1 Előkészítette: dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Határozatok Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2012. (VI.28.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2012. (VI.28.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.06.28. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2012. a./ Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló polgármesteri

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben