A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Levelező Szak EU Kapcsolatok Szakirány A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT Készítette: Keszthelyi Anett Budapest, 2008

2 Tartalomjegyzék I. A Bolognai Folyamatról... 4 I.1. A közös célkitűzés kezdetei és a megvalósítandó célok... 4 I.2. A bolognai törekvések megvalósulása, a közeljövő feladatai... 8 II. A Bolognai Folyamat Magyarországon II.1. A minisztériumi szint II.2. Körkép Magyarország egyetemeiről és főiskoláiról II.3. A reformok megvalósulásának lehetősége és feltételei. A fejlődés előirányzott szakaszai a jövőben III. A Bolognai Folyamat Ausztriában III.1. A minisztériumi szint III.2. Körkép Ausztria egyetemeiről és főiskoláiról III.3. A reformok megvalósulásának lehetősége és feltételei Ausztriában IV. A stratégiai együttműködés lehetőségei Magyarország és Ausztria között

3 I. A Bolognai Folyamatról I.1. A közös célkitűzés kezdetei és a megvalósítandó célok A Bolognai Folyamat célja az európai felsőoktatási rendszer harmonizációja, ezáltal az európai térség versenyképességének növelése. A kezdeményezés 10 éves múltra tekint vissza ban 4 ország Németország, Olaszország, Egyesült Királyság és Franciaország oktatási miniszterei párizsi tanácskozásuk után a Sorbonne Nyilatkozattal felhívást intéztek az európai felsőoktatás szereplőihez, a nyitott európai felsőoktatási térség létrehozására. 1 A felhíváshoz egyre több ország csatlakozott és 1999-ben 29 európai állam (Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Románia, Málta, Norvégia, Portugália, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Svédország, az Egyesült Királyság, Spanyolország és Svájc) felsőoktatásért felelős minisztere Bologna városában találkozott újra. A résztvevők az általuk aláírt Bolognai Nyilatkozatban megegyeztek, hogy 2010-re megteremtik az Európai Felsőoktatási Térség előfeltételeit és elhatározták, hogy kétévente üléseznek, az eredmények áttekintése és a további tennivalók egyeztetése céljából. Elfogadták a képzési rendszer reformját, amely a többciklusú képzés bevezetését jelentette. Az alapképzés 6-8 szemesztere után, amely egy korábbi főiskolai végzettségnek felel meg, most bachelor oklevéllel zárul, választható a 2-4 féléves specializáció, a mesterképzés, amely során a master fokozat szerezhető meg. Ezután, erre építve folytathatóak a doktori tanulmányok, ennek megszerzésének ideje 6 félév. Az orvos- és a jogászképzés azonban továbbra is osztatlan marad. Emellett megállapodtak abban is, hogy olyan eszközöket alkalmazzanak, olyan intézkedéseket vezessenek be, pl. a kreditrendszert, amelyek átláthatóvá és összehasonlíthatóvá teszik a tanulmányokat és az okleveleket megkönnyítve ezzel a felsőoktatási teljesítmények és fokozatok kölcsönös elismerését. Egyben javítják a felsőoktatás minőségét, növelik a hallgatói és oktatói mobilitást

4 A Bolognai Nyilatkozatban lefektetett célkitűzések elérése érdekében az Európai Bizottság akcióprogramokat indított, és kialakította a folyamat szervezetét, menedzsmentjét. Létrehozta a kétévente esedékes miniszteri találkozók közti időszakban a folyamatot figyelemmel kísérő, és a miniszterek tanácskozására az eredményekről jelentést tévő Bologna Follow-up Groupot, valamint akcióprogramjai keretében szemináriumokat, konferenciákat, időközi munkacsoportokat hívott életre. A következő miniszteri találkozóra 2001-ben, Prágában került, ahol elfogadták Horvátország, Ciprus és Törökország csatlakozási kérelmét. 3 A résztvevők értékelték a két év alatt történteket és a Prágai Nyilatkozatban megállapították, hogy minden területen megindultak a munkálatok, a kezdeményezés általában jó fogadtatásra talált. Mindazonáltal a miniszterek további határozott lépésekre és erőfeszítések vállalására hívták fel a felsőoktatás szereplőit, újabb területekre is kitérve. Ezek: az életen át tartó tanulás, a hallgatók fokozottabb bevonása a munkába, a döntés előkészítésbe, továbbá a bolognai folyamat társadalmi hatásainak figyelembe vétele, végül az európai felsőoktatás teljesítményének, minőségének, vonzerejének kérdése, amely a nemzetközi versenyképesség szempontjából kiemelt jelentőségű. A miniszterek felhívták az európai országokat, hogy erősítsék a kooperációt, beleértve a határokon túli oktatás lehetőségét is ban Berlinben került sor a következő konferenciára. A résztvevők állásfoglalásait a Berlini Kommüniké tartalmazza. A miniszterek határoztak arról, hogy elfogadják Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Vatikán, Oroszország, Szerbia és Montenegró, Macedónia, a volt Jugoszláv Köztársaság felvételi kérelmét, mely országokkal az Európai Felsőoktatási Térség immár 40 tagúvá bővült. 4 Ekkor már nyilvánosságra kerültek az akcióprogramok első eredményei, illetve a Bolognai Folyamat előrehaladását vizsgáló átfogó kutatási jelentések is. Berlintől kezdve általánossá válik, hogy a miniszteri találkozóra időzítve számos, a Bolognai Folyamathoz csatlakozó szervezet nyilvánosságra hozza állásfoglalását, véleményét, javaslatait, illetve saját felmérései eredményét. Ezáltal egyre teljesebb, átfogóbb kép alakul ki a Folyamat keretében végbemenő európai felsőoktatási változásokról. A résztvevők felismerték, hogy az újonnan

5 csatlakozott országokban a felsőoktatás jelentős reformjára lesz szükség az előirányzott célok eléréséhez és megegyeztek abban, hogy támogatják a tagországokat ezekben a folyamatokban illetve bevonják őket a Bolognai Folyamattal kapcsolatos közös vitákba. Végezetül a miniszterek elhatározták, hogy a következő konferenciára 2005 májusában a norvégiai Bergenben fog sor kerülni ben Bergenben már 45 ország miniszterei tekintették át az eredményeket és adtak ki újabb nyilatkozatot (Kommüniké Európa felsőoktatásért felelős minisztereinek a konferenciájára, Bergen, május ). Az Európai Felsőoktatási Térség létrehozásának folyamatában részt vevő országok már: Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxembourg, "Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság", Magyarország, Málta, Moldova, Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz Föderáció, Örményország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szentszék, Szerbia és Montenegró, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország, Ukrajna és további tag az Európai Bizottság. 5 A Bergeni Nyilatkozatban is különböző kutatások, vizsgálatok, beszámolók mutatták be az egyes célkitűzésekkel kapcsolatban az egyes aláíró országok által bevezetett változtatásokat, illetve ezek hatásait. A Follow-up Group beszámolója szerint jelentő haladás történt a célok elérése érdekében. Gyors ütemben folyik a kétciklusú felsőoktatás bevezetése, amely már a hallgatók több mint 50%-át érinti. Azonban szükség van a kormányzatokat, intézményeket és szociális partnereket összefogó párbeszéd fokozására, a diákok jobb foglalkoztathatóságának érdekében. Elengedhetetlen volna a hallgatók fokozottabb bevonása a minőségbiztosításba és a szorosabb nemzetközi együttműködések ösztönzése. Az egyetemek közötti átjárhatóságról szóló lisszaboni egyezményt a 45-ből már 36 ország ratifikálta, a többiek ösztönzésére van szükség. Továbbá az Európai Felsőoktatási Térséget vonzóvá kell tenni a világ más részei számára, fokozni kell a Bolognai Folyamat ismertségét az egész világban. Ennek érdekében felkérik a Follow-up Groupot a külső dimenzió kidolgozására

6 2007-ben 46 ország részvételével (a növekedés oka Montenegró 2006-os függetlenné válása) a miniszterek és egyéb felelős tisztségviselők Londonban találkoztak a két évenkénti soros megbeszélésükre. A Londoni Nyilatkozatban megfogalmazták, hogy a reformok szempontjából fontos az erős, megfelelően finanszírozott, autonóm intézmények jelenléte, a megkülönböztetés-mentesség és igazságos hozzáférés elvét tiszteletben tartani az egész Európai Felsőoktatási Térségben. Elengedhetetlen a képzés harmadik ciklusának erősítése, a pályakezdő kutatók helyzetének és karrierkilátásának javítása. A hallgatói mobilitás fontos alapköve, hogy a Lisszaboni Elismerési Egyezményt már 38 ország ratifikálta, a többieket folyamatosan ösztönözni kell. Az Európai Felsőoktatási Térség globális összefüggéseivel kapcsolatban megállapították, hogy a bolognai reformok figyelemre méltó érdeklődést váltottak ki az egész világon és serkentően hatottak az európai és nemzetközi partnerek között zajló vitákra. Fontos elismerni, hogy a világ egyes országai erőfeszítéseket tesznek, hogy jobban összehangolják felsőoktatásukat a bolognai keretrendszerrel. A legfontosabb prioritásokként ig többek között a háromciklusú képzési rendszer tökéletesítését, az oklevelek és a résztanulmányok minőségbiztosítását és elismerését, illetve a mobilitás fokozására egy nemzeti szakértőkből álló hálózat létrehozását nevezték meg, a hálózat célja az lenne, hogy segítse az ösztöndíjak és kölcsönök hordozhatóságát. 7 A következő konferencia április én a Benelux államokban, Leuvenben kerül majd megrendezésre. 7 7

7 I.2. A bolognai törekvések megvalósulása, a közeljövő feladatai A 2007-es londoni miniszteri konferencia óta is folyik a munka a Bolognai Folyamat céljainak mielőbbi és minél teljesebb megvalósításáért. Egymást érik a különböző találkozók és egyeztetések. Ha csak a novemberi eseménynaptárt tekintjük át, nyolc bolognai találkozóra került sor: november 4-5.-én a franciaországi Nancyben a hallgatók mobilitásáról tanácskoztak a szakemberek, 6-7.-én Luxemburgban a felsőoktatásban végzettek elhelyezkedési esélyeiről, én Budapesten a bolognai törekvések szociális dimenziója, én Párizsban az oktatási rendszerek nemzetközi összehasonlítása a volt téma. November 17.-én Strasbourgban Qualifications Frameworks Coordination Group, 18.-án pedig a Data Collection Working Group találkozott Berlinben én szintén Budapesten kerül megrendezésre a 3. Európai QA Fórum, egy hétre rá án pedig a grúziai Tbilisziben tartják a Conference on Qualifications Frameworks elnevezésű értekezletet. 8 Mivel az Európai Felsőoktatási Térség nagy érdeklődést vált ki a világ többi részein is, nagy hangsúlyt kap "Az Európai Felsőoktatási Térség a globális környezetben" elnevezésű stratégia, amelyet a felelős miniszterek 2007-ben fogadtak el a nemzetközi, az európai, nemzeti és intézményi szintű együttműködés keretrendszerének kidolgozása érdekében. A stratégia fő törekvései az Európai Felsőoktatási Térséggel kapcsolatos tájékoztatás javítása, az Európai Felsőoktatási Térség vonzerejének és versenyképességének világszintű erősítése, a politikai párbeszéd intenzitásának fokozása, a partnerségen alapuló együttműködés erősítése és a képesítések elismerésének javítása. 9 A közelmúltban Ausztria és Magyarország közösen nyerte el a Bolognai Folyamat eredményeit, az egységes Európai Felsőoktatási Térség megteremtését megünneplő európai miniszteri találkozó rendezésének jogát. A rendezés részleteiről Johannes Hahn osztrák tudományügyi miniszter és Manherz Károly felsőoktatási szakállamtitkár júniusban Bécsben egyeztetett. A miniszteri találkozó március 11-én Budapesten kezdődik, de mindkét fővárosban zajlik majd, a programot igyekezett a két fél úgy elosztani, hogy mindkét helyszín egyenlő jelentőséget kapjon az ünnepi eseménysorozaton. A tagországok szakminiszterei a

8 Parlament felsőházi üléstermében beszélnek majd az elmúlt 11 év eredményeiről és a jövőbeli együttműködésről. A konferencia célja meghatározni a következő évtized fejlődési irányát az egységes Európai Felsőoktatási Térségben

9 II. II.1. A Bolognai Folyamat Magyarországon A minisztériumi szint A magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium a kezdetektől jelen van a Bolognai Folyamat szereplői között, 1999-ben Kiss Ádám helyettes oktatási és kulturális államtitkár az első tagországokkal egy időben írta alá a Nyilatkozatot. A döntéshozó és a reformokat felügyelő Minisztérium létrehozta a Nemzeti Bologna Bizottságot és következetesen sokszor az intézmények, oktatók, hallgatók és szülők tiltakozása ellenére igyekszik megteremteni a célkitűzések eléréséhez és az egységes Európai Felsőoktatási Térség létrehozásához szükséges magyarországi feltételeket. Hiller István a november i budapesti Bologna-szeminárium keretében tartott előadásában hangsúlyozta, hogy hazánk azért csatlakozott a Bolognai Folyamathoz, hogy a felsőoktatás egységesebbé, átláthatóbbá, átjárhatóvá váljék, szolgálva ezzel a régió versenyképességét. A folyamat előnyei, az átjárhatóság, a nemzetközi összehasonlíthatóság és a mobilitás, sokkal jelentősebbek, mint a hátrányai, hangzott el beszédében. Ezért Magyarország a folyamatnak továbbra is aktív tagja lesz. A felsőoktatás középpontjában a színvonal és a minőség kell, hogy álljon. Azt is említette, hogy hazánkban a felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma az elmúlt évben négyszeresére emelkedett és ez nagy kihívás elé állította az egyetemeket és a főiskolákat. A magyar felsőoktatási rendszer átfogó korszerűsítésének öt alapvető kérdése van: a struktúrával, a finanszírozás átalakításával kapcsolatos kérdések, a hallgatói juttatások, szociális kérdések köre, az akkreditáció, minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés kérdése, valamint az infrastruktúra korszerűsítése, mondta Hiller István. Majd hozzátette, hogy az elmúlt években a magyar felsőoktatás szerkezete a Bolognai Folyamatnak megfelelően átalakult, bővült az infrastruktúra, átalakult a finanszírozás szerkezete. Nyitott kérdések azonban szerinte is továbbra is vannak az Európai Felsőoktatási Térség országai között; nemzetközi szinten is meg kell beszélni például olyan kérdéseket, hogy az alapképzésben részt vevő, azt elvégző, de a tanulmányaikat később folytató hallgatók milyen eséllyel indulnak a 10

10 munkaerőpiacon, vagy hogy szolgálják a reformtörekvések az innováció, kutatásfejlesztés ügyét. 11 Ahogy a Nemzeti Bologna Bizottság júniusi ülésén elhangzott, a tagok véleménye szerint most, hogy a szerkezeti-jogi keretek nagyjából kialakultak, ideje a tartalmi kérdésekre koncentrálni. Még mindig nagy a reformok körüli bizonytalanság, mely főképp az információk hiányából fakad, ezért most az egyik legnagyobb kihívás az, hogy hogy visszük be "Bolognát" az intézményekbe (oktatókhoz, hallgatókhoz, intézményi dolgozókhoz), illetve hogy ismertetjük jobban meg (és el) az új végzettségeket a munkaadókkal. 12 "Lezárult az elmúlt 15 év mennyiségi változása, és a minőség felé fordulunk", mondta Hiller István az Eötvös Lóránd Tudományegyetem idei tanévnyitó ünnepségén és hangsúlyozta, hogy az elkezdett reformlépések a színvonalközpontú magyar felsőoktatás megteremtését szolgálják. Beszédében kiemelte, hogy fontos a párhuzamosságok csökkentése az intézmények közötti együttműködés által, az ELTE-t, mint az oktatási és kutatási együttműködésekben élen járó intézményt méltatta. A kormány által finanszírozott eddigi jelentős infrastrukturális fejlesztések mellett 2010 végéig Európai Uniós forrásokból további 80 milliárd forint áll még rendelkezésre. A szakminiszter elmondta, hogy a 2008/2009-es tanévet 90 ezer hallgató kezdi meg, ebből 56 ezer az államilag finanszírozott. Újdonság, hogy át lehet kerülni a nem államilag finanszírozott csoportból az államilag finanszírozottba és fordítva. Ettől a reformtól is a színvonal emelkedése várható. Másrészről a bolognai rendszer erőpróbája is ez a tanév, 2009-ben végeznek először országszerte a tanulmányaikat ebben a rendszerben kezdett hallgatók a három éves alapképzésben, akik 133 alapképzési szak után 300 mesterszakon folytathatják majd tanulmányaikat

11 II.2. Körkép Magyarország egyetemeiről és főiskoláiról Ma Magyarországon az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint 71 felsőoktatási intézmény található. 25 egyetem, ebből 18 állami, 7 magánegyetem, a főiskolák száma 46, amelyet a 12 állami és a 38 magánkézben lévő főiskola száma ad össze. 14 A felsőoktatási intézmények megoszlása Magyarországon 25 Főiskolák Egyetemek 46 A fennállásának 60. évfordulóját ünneplő Budapesti Corvinus Egyetem a bolognai célok közül határozottan nagy hangsúlyt fektet a minőségbiztosításra, többek között a képzés és a munkaadók elvárásainak teljes körű összehangolására. 15 A 2007/2008-as tanévben készült munkaadói felmérés elemzéséből 16 kiderül, hogy 440 munkaadó (köztük önkormányzatok, minisztériumok és a versenyszféra legjelentősebb képviselői) megkeresésével, majd a kapott a válaszok kielemzésével pontos képet kapott az egyetem vezetése a pályakezdők képzettségének megítéléséről, a hiányosságokról, az együttműködés fokozásának lehetőségeiről. Az egyes szervezettípusok együttműködési készségét kiválóan mutatja az alábbi táblázat (1. ábra) 17, amelyben látjuk, hogy a párbeszéd hiánya nem mindig az egyetemeken múlik ranyitas/files/munkaadok_ pdf 17 nkaadok_ pdf, 7. o. 12

12 1. ábra A megkeresett és a válaszadó szervezetek megoszlása Érdekes megnéznünk néhány eredményt, hogy az ország egyik legjobb presztízsű egyeteme milyen felkészültségű munkavállalókat bocsájt ki a munkaadók véleménye szerint. Arra a kérdésre, hogy Összességében milyen mértékben illeszkedik a pályakezdők képzettsége a velük szemben támasztott munkaköri elvárásokhoz? a válaszadók megoszlása a következő volt: egyáltalán nem 0.9%, alig 2.6%, elfogadható mértékben 38.8%, többnyire 51.1%, teljes mértékben 6.6%. Ez kiindulópontnak mindenképp ígéretes. Az együttműködést a munkáltató szervezetek és az egyetem között egy 1-5-ös skálán 3.9-re értékelték a megkérdezettek. A pályakezdők ismeretei és készségei közül nagyon jó megítélést kapott a végzettek nyelvtudása (2. ábra), az elméleti ismeretek (3. ábra), az informatikai ismeretek (4. ábra), a tájékozottság és általános műveltség (5. ábra), kevésbé jót a szervezési ismeretek (6. ábra), vezetői készségek és pedagógiai ismeretek (7-8. ábra), a pénzügyi és számviteli ismeretek, (9. ábra) és a gyakorlati ismeretek. (10. ábra) 18 A rövidítések az alábbi karokat jelölik: ÉTK Élelmiszertudományi Kar GTK Gazdaságtudományi Kar KÉTK Kertészettudományi Kar KTK Közgazdaságtudományi Kar KIK Közigazgatástudományi Kar 18 nkaadok_ pdf, o. 13

13 TÁJK Tájépítészeti Kar TK Társadalomtudományi Kar 2. ábra 3. ábra 4. ábra 5. ábra 14

14 6. ábra 7. ábra 8. ábra 9. ábra 15

15 10. ábra A kérdőívben az egyes szervezetek javaslatokat tehettek az együttműködés javítására, illetve szövegesen megfogalmazhatták, az ismeretekben és készségekben általuk észlelt hiányosságokat. Itt legtöbben a kevés szakmai gyakorlatot és nem elegendő gyakorlati ismereteket, illetve a meglévő elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetés készségének a hiányát és a helyi gazdasági környezet ismeretének hiányát nevezték meg. Ami elsőre szembetűnik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem honlapján az az, hogy egy szó sem esik a Bolognai Folyamatról. Az egyetem mottója Korszerű mérnökképzés az elmélet és a gyakorlat harmóniája viszont valószínűleg a képzés és a munkaerőpiac összehangolásának szándékára utal. Az intézményben már bevezetésre került a háromciklusú képzés, az alap-, a mester- és a doktorképzés, viszont párhuzamosan fut még az ún. hagyományos, 10 féléves egyetemi képzés is, erre azonban az egyetem már nem fogad jelentkezéseket. 19 A honlapon mégis egy szembetűnően fontos helyet foglal el, annak megjelölése nélkül, hogy ezt a szakot felmenő rendszerben felváltja a háromciklusú képzés. Az egyetem nagy hangsúlyt kíván fektetni a színvonalas tudományos képzésre és a fejlesztési, kutatási lehetőségek és körülmények javítására is. 20 Szembetűnő az egyes művészeti egyetemek tájékoztatása és a Bolognai Folyamatba való involválódásának a különbsége. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem bevezette ugyan a háromciklusú képzést, de honlapjukon közvetlen utalást a reformokra alig találunk. Egy tájékoztató írásban arról számolnak be, hogy az általuk is bevezetett ECTS (European Credit Transfer System) az európai 19 Felsőoktatási felvételi tájékoztató a februárban induló képzésekről, OKM és Educatio Társadalmi és Szolgátató Kht., szeptember

16 intézmények közötti nagyobb hallgatói mozgásszabadságot szolgálja. 21 A Színházés Filmművészeti Egyetem a honlapján az Egy életen át tartó tanulás elnevezésű bolognai programot népszerűsíti. Itt is három ciklusban folyik az oktatás (alap, mester, doktori), a 2007/2008-as tanévtől szűnt meg a hagyományos főiskolai illetve egyetemi képzés. 22 A tájékoztatást leginkább céljának tekintő és a reformtörekvésekkel lépést tartani igyekvő művészeti felsőoktatási intézménynek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem látszik. Az alap-, mester- és doktori képzést szintén a 2007/2008-as tanévben vezette be, a képzések alatt külön menüpont tájékoztat a Bolognai Folyamatról, általános és szakonkénti tájékoztatót is találunk itt. 23 A közös európai törekvésekkel legkevésbé lépést tartó művészeti egyetem a Magyar Képzőművészeti Egyetem. Az egyetem honlapján a Bolognai Folyamatról nem esik szó, elhangzik ugyan az, hogy hét szakon folyik egyetemi szintű mesterképzés, a képzési tájékoztató részben, azonban, mint megtudjuk, ezek osztatlan, egyciklusú képzések. 24 A tudományegyetemek között az Eötvös Lóránd Tudományegyetem részvétele a reformokban messze megelőzi a többi egyetemet februárjában létrehozták az ELTE Bologna bizottságot, 2006 februárjában Bolognaszemináriumot tartottak (mielőtt elindult volna az első évfolyam alapképzése), 2005 januárjában rektori állásfoglalás jelent meg a többciklusú képzés bevezetéséről az ELTE-n és 2005 júniusában a tanári mesterképzés bevezetéséről az ELTE-n. 25 A Debreceni Egyetem honlapján utalásszerűen, áttételesen esik szó a bolognai törekvésekről. Írnak az európai intézmények közötti együttműködések lehetőségeiről, illetve külföldi egyetemek magyarországi képzési programjairól. 26 A Szegedi Tudományegyetem honlapja 27 is sokat és optimista hangnemben tárgyalja a bolognai reformok megvalósulását célzó törekvéseket. Több hír, újságcikk, tanulmány foglalkozik a Bolognai Folyamat megismertetésével és népszerűsítésével. Ezek közül kiemelendő Pukánszky Béla A Szegedi Tudományegyetem és a Bologna-folyamat összefüggései című tanulmánya, amely nagyon kritikus kérdésfeltevéssel indít, hangsúlyozza a tradíciók fontosságát, az

17 egyes pontok vizsgálata után azonban a bolognai reformokat hasznosnak és elengedhetetlennek tartja. 28 A Pécsi Tudományegyetem, az ország egyik legrégibb és legnagyobb egyeteme is bemutatja a Bolognai Folyamatot, megemlíti, hogy a bolognai rendszer keretében vezette be azt a képzési rendszert, amelynek képzési keretei a felsőfokú szakképzés, az alap- és mesterképzés, a szakirányú továbbképzés és a doktori képzés. Szó esik arról, hogy az egyetem Magyarországon elsőként vezette be az európai szisztémájú kreditrendszert, hogy nagy hangsúlyt fektet a piaci igények és a képzés összehangolására, az európai együttműködési lehetőségek, a hallgatói mobilitás segítésére, az élethosszig tartó tanulást pedig többek között a diplomát megújító képzésekkel kívánják támogatni. 29 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem is bevezette a háromciklusú képzést, a doktori képzésekhez illetve tudományi kutatói munkákhoz minden támogatást megadnak diákjaiknak. Jól felszerelt könyvtár, magyar és nemzetközi folyóiratokkal és képzett októ-kutatók segítik a mesterképzésben és a doktori képzésben résztvevő hallgatókat. 30 A győri Széchenyi István Egyetem egy dinamikusan fejlődő felsőoktatási intézmény, 2006-ban bevezették a bolognai rendszert, próbálják fiatalítani az oktatói gárdát, a 2005/06-os tanévben 40 új oktató nyert felvételt az egyetemre. Dr. Szekeres Tamás rektor az nyilatkozta a 2006-ban a Kisalföldnek adott interjújában, hogy a 80-as évektől kezdve az intézmény által meghirdetett szakok folyamatosa változnak, a piaci igényekhez alakulnak. Az egyetem vezetése fontosnak tartja az Audi Hungária Motor Kft.-vel és más vállalatokkal való együttműködés, folyamatos kapcsolattartást. 31 Az Széchenyi Egyetemen jelenleg öt karon, a Deák Ferenc Állami- és Jogtudományi Karon, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon, a Műszaki Tudományos Karon, a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézetben és a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben folyik az egyre növekvő számú hallgatóság képzése. 32 A gödöllői Szent István Egyetem bár a Bolognai folyamatról nem ír honlapján, mégis fontosnak tartja a tanulás lehetőségének egész életre történő

18 kiterjesztését, ezért létrehozta az Egyetemi Felnőttképzési Központot. Az egyetemi címet három éve kapó intézmény sokirányú képzést folytat, hat karon, az Állatorvostudományi Karon, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon, a Gépészmérnöki Karon, az Alkalmazott Bölcsészeti Karon, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon valamint az Ybl Miklós Építéstudományi Karon folyik a hallgatók képzése. 33 A soproni Nyugat-magyarországi Egyetem is bővítette tanulmányi kínálatát, immár kilenc karon folyik az oktatás (Apáczai Csere János Kar, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Bölcsészettudományi Kar, Erdőmérnöki Kar, Faipari Mérnöki Kar, Geoinformatikai Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdaságés Élelmiszertudományi Kar, Művészeti-, Nevelés- és Sporttudományi Kar Természettudományi és Műszaki Kar), alap-, mester-, doktori képzés, felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzések keretében. 34 A Közgazdaságtudományi Kar feltöltött PowerPoint-prezentációjában a bolognai rendszerről, az életbe lépő reformokról, karonként szemléletes tájékoztatót kaphatunk, az új képzési rendszert ábrázoló belinkelt ábra nagyon szemléletes segítséget nyújt, elsősorban a hallgatóknak, leendő hallgatóknak és szülőknek. 35 Dr. Székely Csaba érdekes analitikus képet nyújt a közgazdász-képzés múltjáról és a Bolognai Folyamat által befolyásolt, meghatározott jelenéről és jövőjéről, a piaci környezettel való kapcsolat módosulásáról, az átlagos életpálya változásairól. A konklúzió egyik fontos eleme, hogy meg kell változtatni a képzési intézmények A_felsooktats_rendszere.pdf 19

19 regionális szerepét, azáltal, hogy kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést hozunk létre. 36 A veszprémi Pannon Egyetem a 2004/2005-ös tanévben hazánkban az elsők között vezette be kísérleti jelleggel szintén áttörést hozott az intézmény fejlődésében, kísérleti jelleggel a BSc képzést műszaki informatika szakon. Az ezt követő évben az egyetem minden karán elindultak az új típusú, többciklusú lineáris képzési rendszerbe illeszkedő alapszakok (BSc, BA), és megkezdődött a mester képzések előkészítése. Elsőként a környezetmérnök szak rendelkezett mester kimenettel, de folyamatban van számos további mesterszak akkreditációja is. 37 A Hiller Istvántól a tanévnyitó alkalmával a Felsőoktatás Minőségi Díját 38 átvett Miskolci Egyetem egykori nehézipari egyetemből nagyon széles spektrumú felsőoktatási intézménnyé nőtte ki magát. Jelenleg hét karon folytathatják tanulmányaikat a hallgatók: a Műszaki Földtudományi Karon, a Műszaki Agrártudományi Karon, a Gépészmérnöki és Informatika Karon, az Állami- és Jogtudományi Karon, a Gazdaságtudományi Karon, a Bölcsészettudományi Karon, a Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon, az Egészségügyi Főiskolai Karon és a Bartók Béla Zeneművészeti Főiskolai Karon. A bolognai átalakításokról a Miskolci Egyetem Küldetésnyilatkozatában is olvashatunk, a novemberi budapesti Bologna szemináriumról pedig a hírek között olvashatunk. A 2006-ban új rektort kapott intézmény felsőfokú szakképzésekkel és szakirányú továbbképzésekkel igyekszik eleget tenni az egy életen át tartó tanulás elvének, ezáltal is tovább bővítve a kínálatot. Rendkívül erős és hatékony hallgatói önkormányzat működik az egyetemen, a diákok fáradtságot nem kímélve próbálják kivenni részüket az egyetem vezetéséből, társaik tájékoztatásából és érdekképviseletéből. Az utóbbi években komoly anyagi beruházások is megvalósultak az egyetemváros területén. 39 Az Állattudományi, Gazdaságtudományi, Pedagógiai Főiskolai és Művészeti Főiskolai Karokon oktató Kaposvári Egyetem is maga mögött tudhatja a képzés háromciklusúvá alakítását. A Bolognai Folyamatról külön linket, tájékoztatót, a tulajdonképpeni célkitűzéseket és az Európai Felsőoktatási Térség 36 ing.ppt#256,1,a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának marketingje

20 szükségessé válásának okait azonban nem tartották szükségesnek a weblapjukon feltüntetni, pedig ma már biztosan ez a legfontosabb fóruma egy felsőoktatási intézménynek. 40 A TF-fel összeolvadt Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karát, Fogorvostudományi Karát és Gyógyszerésztudományi Karát a képzés alapés mester szakaszra való osztása nem érinti. Ezek szakjai, azon tizenhét alapszak közé tartozik, amelyeken a képzés osztatlan maradt. Az Egészségtudományi Karon és a Testnevelési és Sporttudományi Karon azonban bevezetésre került a háromciklusú képzés. Az egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, nemzetközi együttműködéseket, kutatásokat folytat és Európa szerte kedvelt az orvostudományt hallgatni vágyók között, angol illetve német nyelvű oktatás is folyik a külföldi diákok megfelelő oktatása érdekében. 41 A nem állami egyetemek döntő többsége egyházi egyetem hittudományi karral és jórészt osztatlan képzésekkel. Kivétel ezek alól az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem és az angol tanítási nyelvű Közép-Európa Egyetem (CEU). Az előbbi egyetem részben magyar állami finanszírozású, nagyobbrészt azonban Ausztria, Németország, Svájc illetve két német tartomány Baden-Württemberg és Bajorország pénzügyi eszközeinek köszönheti működését. Három karon az Összehasonlító Állam- és Jogtudományi, a Nemzetközi Kapcsolatok, a Közép-Európai Tanulmányok Karokon és a Doktori Iskolában folyik a diákok németnyelvű képzése. A berlini Collegium Hungaricum volt vezetőjével, dr. Masát András személyében az egyetem a közelmúltban új rektort kapott, aki munkatársaival azon fáradozik, hogy az intézménynek a régióban egyedülálló profilt teremtsen és a német nyelvterület legnevesebb professzorait, illetve diplomáciai tantárgyakra, magas rangú diplomáciai beosztottakat nyerjen meg állandó tanári státuszra, hogy az intézmény összes képzésének magyarországi akkreditációja mihamarabb megtörténhessen. 42 A Közép-Európa Egyetem (Central European University) 2004-ben megszerezte a teljes magyarországi akkreditációt a következő mesterképzési szakokon: Közgazdasági elemző, Politológus, Társadalmi nemek tanulmánya és a

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A 2012-ES FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNYVÁLTOZÁS BEFOLYÁSOLÓ HATÁSAINAK KUTATÁSA. Készítette:

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

A magyar felsôoktatás az Európai Felsôoktatási Térségben

A magyar felsôoktatás az Európai Felsôoktatási Térségben A magyar felsôoktatás az Európai Felsôoktatási Térségben Készült a 2010-es Budapest-bécsi ünnepélyes bolognai miniszteri konferencia alkalmából. A kiadványban közölt publikációk 2009 novemberében keletkeztek.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2014 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR.

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Magyarországon a gazdaság és a politikai intézményrendszer napjainkban jelentős struktúra-átalakítás, korszerűsítés és demokratizálás

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON EGY OECD-PROJEKT TANULSÁGAI A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon Egy OECD-projekt tanulságai A nem formális és

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben