A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Levelező Szak EU Kapcsolatok Szakirány A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT Készítette: Keszthelyi Anett Budapest, 2008

2 Tartalomjegyzék I. A Bolognai Folyamatról... 4 I.1. A közös célkitűzés kezdetei és a megvalósítandó célok... 4 I.2. A bolognai törekvések megvalósulása, a közeljövő feladatai... 8 II. A Bolognai Folyamat Magyarországon II.1. A minisztériumi szint II.2. Körkép Magyarország egyetemeiről és főiskoláiról II.3. A reformok megvalósulásának lehetősége és feltételei. A fejlődés előirányzott szakaszai a jövőben III. A Bolognai Folyamat Ausztriában III.1. A minisztériumi szint III.2. Körkép Ausztria egyetemeiről és főiskoláiról III.3. A reformok megvalósulásának lehetősége és feltételei Ausztriában IV. A stratégiai együttműködés lehetőségei Magyarország és Ausztria között

3 I. A Bolognai Folyamatról I.1. A közös célkitűzés kezdetei és a megvalósítandó célok A Bolognai Folyamat célja az európai felsőoktatási rendszer harmonizációja, ezáltal az európai térség versenyképességének növelése. A kezdeményezés 10 éves múltra tekint vissza ban 4 ország Németország, Olaszország, Egyesült Királyság és Franciaország oktatási miniszterei párizsi tanácskozásuk után a Sorbonne Nyilatkozattal felhívást intéztek az európai felsőoktatás szereplőihez, a nyitott európai felsőoktatási térség létrehozására. 1 A felhíváshoz egyre több ország csatlakozott és 1999-ben 29 európai állam (Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Románia, Málta, Norvégia, Portugália, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Svédország, az Egyesült Királyság, Spanyolország és Svájc) felsőoktatásért felelős minisztere Bologna városában találkozott újra. A résztvevők az általuk aláírt Bolognai Nyilatkozatban megegyeztek, hogy 2010-re megteremtik az Európai Felsőoktatási Térség előfeltételeit és elhatározták, hogy kétévente üléseznek, az eredmények áttekintése és a további tennivalók egyeztetése céljából. Elfogadták a képzési rendszer reformját, amely a többciklusú képzés bevezetését jelentette. Az alapképzés 6-8 szemesztere után, amely egy korábbi főiskolai végzettségnek felel meg, most bachelor oklevéllel zárul, választható a 2-4 féléves specializáció, a mesterképzés, amely során a master fokozat szerezhető meg. Ezután, erre építve folytathatóak a doktori tanulmányok, ennek megszerzésének ideje 6 félév. Az orvos- és a jogászképzés azonban továbbra is osztatlan marad. Emellett megállapodtak abban is, hogy olyan eszközöket alkalmazzanak, olyan intézkedéseket vezessenek be, pl. a kreditrendszert, amelyek átláthatóvá és összehasonlíthatóvá teszik a tanulmányokat és az okleveleket megkönnyítve ezzel a felsőoktatási teljesítmények és fokozatok kölcsönös elismerését. Egyben javítják a felsőoktatás minőségét, növelik a hallgatói és oktatói mobilitást

4 A Bolognai Nyilatkozatban lefektetett célkitűzések elérése érdekében az Európai Bizottság akcióprogramokat indított, és kialakította a folyamat szervezetét, menedzsmentjét. Létrehozta a kétévente esedékes miniszteri találkozók közti időszakban a folyamatot figyelemmel kísérő, és a miniszterek tanácskozására az eredményekről jelentést tévő Bologna Follow-up Groupot, valamint akcióprogramjai keretében szemináriumokat, konferenciákat, időközi munkacsoportokat hívott életre. A következő miniszteri találkozóra 2001-ben, Prágában került, ahol elfogadták Horvátország, Ciprus és Törökország csatlakozási kérelmét. 3 A résztvevők értékelték a két év alatt történteket és a Prágai Nyilatkozatban megállapították, hogy minden területen megindultak a munkálatok, a kezdeményezés általában jó fogadtatásra talált. Mindazonáltal a miniszterek további határozott lépésekre és erőfeszítések vállalására hívták fel a felsőoktatás szereplőit, újabb területekre is kitérve. Ezek: az életen át tartó tanulás, a hallgatók fokozottabb bevonása a munkába, a döntés előkészítésbe, továbbá a bolognai folyamat társadalmi hatásainak figyelembe vétele, végül az európai felsőoktatás teljesítményének, minőségének, vonzerejének kérdése, amely a nemzetközi versenyképesség szempontjából kiemelt jelentőségű. A miniszterek felhívták az európai országokat, hogy erősítsék a kooperációt, beleértve a határokon túli oktatás lehetőségét is ban Berlinben került sor a következő konferenciára. A résztvevők állásfoglalásait a Berlini Kommüniké tartalmazza. A miniszterek határoztak arról, hogy elfogadják Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Vatikán, Oroszország, Szerbia és Montenegró, Macedónia, a volt Jugoszláv Köztársaság felvételi kérelmét, mely országokkal az Európai Felsőoktatási Térség immár 40 tagúvá bővült. 4 Ekkor már nyilvánosságra kerültek az akcióprogramok első eredményei, illetve a Bolognai Folyamat előrehaladását vizsgáló átfogó kutatási jelentések is. Berlintől kezdve általánossá válik, hogy a miniszteri találkozóra időzítve számos, a Bolognai Folyamathoz csatlakozó szervezet nyilvánosságra hozza állásfoglalását, véleményét, javaslatait, illetve saját felmérései eredményét. Ezáltal egyre teljesebb, átfogóbb kép alakul ki a Folyamat keretében végbemenő európai felsőoktatási változásokról. A résztvevők felismerték, hogy az újonnan

5 csatlakozott országokban a felsőoktatás jelentős reformjára lesz szükség az előirányzott célok eléréséhez és megegyeztek abban, hogy támogatják a tagországokat ezekben a folyamatokban illetve bevonják őket a Bolognai Folyamattal kapcsolatos közös vitákba. Végezetül a miniszterek elhatározták, hogy a következő konferenciára 2005 májusában a norvégiai Bergenben fog sor kerülni ben Bergenben már 45 ország miniszterei tekintették át az eredményeket és adtak ki újabb nyilatkozatot (Kommüniké Európa felsőoktatásért felelős minisztereinek a konferenciájára, Bergen, május ). Az Európai Felsőoktatási Térség létrehozásának folyamatában részt vevő országok már: Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxembourg, "Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság", Magyarország, Málta, Moldova, Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz Föderáció, Örményország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szentszék, Szerbia és Montenegró, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország, Ukrajna és további tag az Európai Bizottság. 5 A Bergeni Nyilatkozatban is különböző kutatások, vizsgálatok, beszámolók mutatták be az egyes célkitűzésekkel kapcsolatban az egyes aláíró országok által bevezetett változtatásokat, illetve ezek hatásait. A Follow-up Group beszámolója szerint jelentő haladás történt a célok elérése érdekében. Gyors ütemben folyik a kétciklusú felsőoktatás bevezetése, amely már a hallgatók több mint 50%-át érinti. Azonban szükség van a kormányzatokat, intézményeket és szociális partnereket összefogó párbeszéd fokozására, a diákok jobb foglalkoztathatóságának érdekében. Elengedhetetlen volna a hallgatók fokozottabb bevonása a minőségbiztosításba és a szorosabb nemzetközi együttműködések ösztönzése. Az egyetemek közötti átjárhatóságról szóló lisszaboni egyezményt a 45-ből már 36 ország ratifikálta, a többiek ösztönzésére van szükség. Továbbá az Európai Felsőoktatási Térséget vonzóvá kell tenni a világ más részei számára, fokozni kell a Bolognai Folyamat ismertségét az egész világban. Ennek érdekében felkérik a Follow-up Groupot a külső dimenzió kidolgozására

6 2007-ben 46 ország részvételével (a növekedés oka Montenegró 2006-os függetlenné válása) a miniszterek és egyéb felelős tisztségviselők Londonban találkoztak a két évenkénti soros megbeszélésükre. A Londoni Nyilatkozatban megfogalmazták, hogy a reformok szempontjából fontos az erős, megfelelően finanszírozott, autonóm intézmények jelenléte, a megkülönböztetés-mentesség és igazságos hozzáférés elvét tiszteletben tartani az egész Európai Felsőoktatási Térségben. Elengedhetetlen a képzés harmadik ciklusának erősítése, a pályakezdő kutatók helyzetének és karrierkilátásának javítása. A hallgatói mobilitás fontos alapköve, hogy a Lisszaboni Elismerési Egyezményt már 38 ország ratifikálta, a többieket folyamatosan ösztönözni kell. Az Európai Felsőoktatási Térség globális összefüggéseivel kapcsolatban megállapították, hogy a bolognai reformok figyelemre méltó érdeklődést váltottak ki az egész világon és serkentően hatottak az európai és nemzetközi partnerek között zajló vitákra. Fontos elismerni, hogy a világ egyes országai erőfeszítéseket tesznek, hogy jobban összehangolják felsőoktatásukat a bolognai keretrendszerrel. A legfontosabb prioritásokként ig többek között a háromciklusú képzési rendszer tökéletesítését, az oklevelek és a résztanulmányok minőségbiztosítását és elismerését, illetve a mobilitás fokozására egy nemzeti szakértőkből álló hálózat létrehozását nevezték meg, a hálózat célja az lenne, hogy segítse az ösztöndíjak és kölcsönök hordozhatóságát. 7 A következő konferencia április én a Benelux államokban, Leuvenben kerül majd megrendezésre. 7 7

7 I.2. A bolognai törekvések megvalósulása, a közeljövő feladatai A 2007-es londoni miniszteri konferencia óta is folyik a munka a Bolognai Folyamat céljainak mielőbbi és minél teljesebb megvalósításáért. Egymást érik a különböző találkozók és egyeztetések. Ha csak a novemberi eseménynaptárt tekintjük át, nyolc bolognai találkozóra került sor: november 4-5.-én a franciaországi Nancyben a hallgatók mobilitásáról tanácskoztak a szakemberek, 6-7.-én Luxemburgban a felsőoktatásban végzettek elhelyezkedési esélyeiről, én Budapesten a bolognai törekvések szociális dimenziója, én Párizsban az oktatási rendszerek nemzetközi összehasonlítása a volt téma. November 17.-én Strasbourgban Qualifications Frameworks Coordination Group, 18.-án pedig a Data Collection Working Group találkozott Berlinben én szintén Budapesten kerül megrendezésre a 3. Európai QA Fórum, egy hétre rá án pedig a grúziai Tbilisziben tartják a Conference on Qualifications Frameworks elnevezésű értekezletet. 8 Mivel az Európai Felsőoktatási Térség nagy érdeklődést vált ki a világ többi részein is, nagy hangsúlyt kap "Az Európai Felsőoktatási Térség a globális környezetben" elnevezésű stratégia, amelyet a felelős miniszterek 2007-ben fogadtak el a nemzetközi, az európai, nemzeti és intézményi szintű együttműködés keretrendszerének kidolgozása érdekében. A stratégia fő törekvései az Európai Felsőoktatási Térséggel kapcsolatos tájékoztatás javítása, az Európai Felsőoktatási Térség vonzerejének és versenyképességének világszintű erősítése, a politikai párbeszéd intenzitásának fokozása, a partnerségen alapuló együttműködés erősítése és a képesítések elismerésének javítása. 9 A közelmúltban Ausztria és Magyarország közösen nyerte el a Bolognai Folyamat eredményeit, az egységes Európai Felsőoktatási Térség megteremtését megünneplő európai miniszteri találkozó rendezésének jogát. A rendezés részleteiről Johannes Hahn osztrák tudományügyi miniszter és Manherz Károly felsőoktatási szakállamtitkár júniusban Bécsben egyeztetett. A miniszteri találkozó március 11-én Budapesten kezdődik, de mindkét fővárosban zajlik majd, a programot igyekezett a két fél úgy elosztani, hogy mindkét helyszín egyenlő jelentőséget kapjon az ünnepi eseménysorozaton. A tagországok szakminiszterei a

8 Parlament felsőházi üléstermében beszélnek majd az elmúlt 11 év eredményeiről és a jövőbeli együttműködésről. A konferencia célja meghatározni a következő évtized fejlődési irányát az egységes Európai Felsőoktatási Térségben

9 II. II.1. A Bolognai Folyamat Magyarországon A minisztériumi szint A magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium a kezdetektől jelen van a Bolognai Folyamat szereplői között, 1999-ben Kiss Ádám helyettes oktatási és kulturális államtitkár az első tagországokkal egy időben írta alá a Nyilatkozatot. A döntéshozó és a reformokat felügyelő Minisztérium létrehozta a Nemzeti Bologna Bizottságot és következetesen sokszor az intézmények, oktatók, hallgatók és szülők tiltakozása ellenére igyekszik megteremteni a célkitűzések eléréséhez és az egységes Európai Felsőoktatási Térség létrehozásához szükséges magyarországi feltételeket. Hiller István a november i budapesti Bologna-szeminárium keretében tartott előadásában hangsúlyozta, hogy hazánk azért csatlakozott a Bolognai Folyamathoz, hogy a felsőoktatás egységesebbé, átláthatóbbá, átjárhatóvá váljék, szolgálva ezzel a régió versenyképességét. A folyamat előnyei, az átjárhatóság, a nemzetközi összehasonlíthatóság és a mobilitás, sokkal jelentősebbek, mint a hátrányai, hangzott el beszédében. Ezért Magyarország a folyamatnak továbbra is aktív tagja lesz. A felsőoktatás középpontjában a színvonal és a minőség kell, hogy álljon. Azt is említette, hogy hazánkban a felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma az elmúlt évben négyszeresére emelkedett és ez nagy kihívás elé állította az egyetemeket és a főiskolákat. A magyar felsőoktatási rendszer átfogó korszerűsítésének öt alapvető kérdése van: a struktúrával, a finanszírozás átalakításával kapcsolatos kérdések, a hallgatói juttatások, szociális kérdések köre, az akkreditáció, minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés kérdése, valamint az infrastruktúra korszerűsítése, mondta Hiller István. Majd hozzátette, hogy az elmúlt években a magyar felsőoktatás szerkezete a Bolognai Folyamatnak megfelelően átalakult, bővült az infrastruktúra, átalakult a finanszírozás szerkezete. Nyitott kérdések azonban szerinte is továbbra is vannak az Európai Felsőoktatási Térség országai között; nemzetközi szinten is meg kell beszélni például olyan kérdéseket, hogy az alapképzésben részt vevő, azt elvégző, de a tanulmányaikat később folytató hallgatók milyen eséllyel indulnak a 10

10 munkaerőpiacon, vagy hogy szolgálják a reformtörekvések az innováció, kutatásfejlesztés ügyét. 11 Ahogy a Nemzeti Bologna Bizottság júniusi ülésén elhangzott, a tagok véleménye szerint most, hogy a szerkezeti-jogi keretek nagyjából kialakultak, ideje a tartalmi kérdésekre koncentrálni. Még mindig nagy a reformok körüli bizonytalanság, mely főképp az információk hiányából fakad, ezért most az egyik legnagyobb kihívás az, hogy hogy visszük be "Bolognát" az intézményekbe (oktatókhoz, hallgatókhoz, intézményi dolgozókhoz), illetve hogy ismertetjük jobban meg (és el) az új végzettségeket a munkaadókkal. 12 "Lezárult az elmúlt 15 év mennyiségi változása, és a minőség felé fordulunk", mondta Hiller István az Eötvös Lóránd Tudományegyetem idei tanévnyitó ünnepségén és hangsúlyozta, hogy az elkezdett reformlépések a színvonalközpontú magyar felsőoktatás megteremtését szolgálják. Beszédében kiemelte, hogy fontos a párhuzamosságok csökkentése az intézmények közötti együttműködés által, az ELTE-t, mint az oktatási és kutatási együttműködésekben élen járó intézményt méltatta. A kormány által finanszírozott eddigi jelentős infrastrukturális fejlesztések mellett 2010 végéig Európai Uniós forrásokból további 80 milliárd forint áll még rendelkezésre. A szakminiszter elmondta, hogy a 2008/2009-es tanévet 90 ezer hallgató kezdi meg, ebből 56 ezer az államilag finanszírozott. Újdonság, hogy át lehet kerülni a nem államilag finanszírozott csoportból az államilag finanszírozottba és fordítva. Ettől a reformtól is a színvonal emelkedése várható. Másrészről a bolognai rendszer erőpróbája is ez a tanév, 2009-ben végeznek először országszerte a tanulmányaikat ebben a rendszerben kezdett hallgatók a három éves alapképzésben, akik 133 alapképzési szak után 300 mesterszakon folytathatják majd tanulmányaikat

11 II.2. Körkép Magyarország egyetemeiről és főiskoláiról Ma Magyarországon az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint 71 felsőoktatási intézmény található. 25 egyetem, ebből 18 állami, 7 magánegyetem, a főiskolák száma 46, amelyet a 12 állami és a 38 magánkézben lévő főiskola száma ad össze. 14 A felsőoktatási intézmények megoszlása Magyarországon 25 Főiskolák Egyetemek 46 A fennállásának 60. évfordulóját ünneplő Budapesti Corvinus Egyetem a bolognai célok közül határozottan nagy hangsúlyt fektet a minőségbiztosításra, többek között a képzés és a munkaadók elvárásainak teljes körű összehangolására. 15 A 2007/2008-as tanévben készült munkaadói felmérés elemzéséből 16 kiderül, hogy 440 munkaadó (köztük önkormányzatok, minisztériumok és a versenyszféra legjelentősebb képviselői) megkeresésével, majd a kapott a válaszok kielemzésével pontos képet kapott az egyetem vezetése a pályakezdők képzettségének megítéléséről, a hiányosságokról, az együttműködés fokozásának lehetőségeiről. Az egyes szervezettípusok együttműködési készségét kiválóan mutatja az alábbi táblázat (1. ábra) 17, amelyben látjuk, hogy a párbeszéd hiánya nem mindig az egyetemeken múlik ranyitas/files/munkaadok_ pdf 17 nkaadok_ pdf, 7. o. 12

12 1. ábra A megkeresett és a válaszadó szervezetek megoszlása Érdekes megnéznünk néhány eredményt, hogy az ország egyik legjobb presztízsű egyeteme milyen felkészültségű munkavállalókat bocsájt ki a munkaadók véleménye szerint. Arra a kérdésre, hogy Összességében milyen mértékben illeszkedik a pályakezdők képzettsége a velük szemben támasztott munkaköri elvárásokhoz? a válaszadók megoszlása a következő volt: egyáltalán nem 0.9%, alig 2.6%, elfogadható mértékben 38.8%, többnyire 51.1%, teljes mértékben 6.6%. Ez kiindulópontnak mindenképp ígéretes. Az együttműködést a munkáltató szervezetek és az egyetem között egy 1-5-ös skálán 3.9-re értékelték a megkérdezettek. A pályakezdők ismeretei és készségei közül nagyon jó megítélést kapott a végzettek nyelvtudása (2. ábra), az elméleti ismeretek (3. ábra), az informatikai ismeretek (4. ábra), a tájékozottság és általános műveltség (5. ábra), kevésbé jót a szervezési ismeretek (6. ábra), vezetői készségek és pedagógiai ismeretek (7-8. ábra), a pénzügyi és számviteli ismeretek, (9. ábra) és a gyakorlati ismeretek. (10. ábra) 18 A rövidítések az alábbi karokat jelölik: ÉTK Élelmiszertudományi Kar GTK Gazdaságtudományi Kar KÉTK Kertészettudományi Kar KTK Közgazdaságtudományi Kar KIK Közigazgatástudományi Kar 18 nkaadok_ pdf, o. 13

13 TÁJK Tájépítészeti Kar TK Társadalomtudományi Kar 2. ábra 3. ábra 4. ábra 5. ábra 14

14 6. ábra 7. ábra 8. ábra 9. ábra 15

15 10. ábra A kérdőívben az egyes szervezetek javaslatokat tehettek az együttműködés javítására, illetve szövegesen megfogalmazhatták, az ismeretekben és készségekben általuk észlelt hiányosságokat. Itt legtöbben a kevés szakmai gyakorlatot és nem elegendő gyakorlati ismereteket, illetve a meglévő elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetés készségének a hiányát és a helyi gazdasági környezet ismeretének hiányát nevezték meg. Ami elsőre szembetűnik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem honlapján az az, hogy egy szó sem esik a Bolognai Folyamatról. Az egyetem mottója Korszerű mérnökképzés az elmélet és a gyakorlat harmóniája viszont valószínűleg a képzés és a munkaerőpiac összehangolásának szándékára utal. Az intézményben már bevezetésre került a háromciklusú képzés, az alap-, a mester- és a doktorképzés, viszont párhuzamosan fut még az ún. hagyományos, 10 féléves egyetemi képzés is, erre azonban az egyetem már nem fogad jelentkezéseket. 19 A honlapon mégis egy szembetűnően fontos helyet foglal el, annak megjelölése nélkül, hogy ezt a szakot felmenő rendszerben felváltja a háromciklusú képzés. Az egyetem nagy hangsúlyt kíván fektetni a színvonalas tudományos képzésre és a fejlesztési, kutatási lehetőségek és körülmények javítására is. 20 Szembetűnő az egyes művészeti egyetemek tájékoztatása és a Bolognai Folyamatba való involválódásának a különbsége. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem bevezette ugyan a háromciklusú képzést, de honlapjukon közvetlen utalást a reformokra alig találunk. Egy tájékoztató írásban arról számolnak be, hogy az általuk is bevezetett ECTS (European Credit Transfer System) az európai 19 Felsőoktatási felvételi tájékoztató a februárban induló képzésekről, OKM és Educatio Társadalmi és Szolgátató Kht., szeptember

16 intézmények közötti nagyobb hallgatói mozgásszabadságot szolgálja. 21 A Színházés Filmművészeti Egyetem a honlapján az Egy életen át tartó tanulás elnevezésű bolognai programot népszerűsíti. Itt is három ciklusban folyik az oktatás (alap, mester, doktori), a 2007/2008-as tanévtől szűnt meg a hagyományos főiskolai illetve egyetemi képzés. 22 A tájékoztatást leginkább céljának tekintő és a reformtörekvésekkel lépést tartani igyekvő művészeti felsőoktatási intézménynek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem látszik. Az alap-, mester- és doktori képzést szintén a 2007/2008-as tanévben vezette be, a képzések alatt külön menüpont tájékoztat a Bolognai Folyamatról, általános és szakonkénti tájékoztatót is találunk itt. 23 A közös európai törekvésekkel legkevésbé lépést tartó művészeti egyetem a Magyar Képzőművészeti Egyetem. Az egyetem honlapján a Bolognai Folyamatról nem esik szó, elhangzik ugyan az, hogy hét szakon folyik egyetemi szintű mesterképzés, a képzési tájékoztató részben, azonban, mint megtudjuk, ezek osztatlan, egyciklusú képzések. 24 A tudományegyetemek között az Eötvös Lóránd Tudományegyetem részvétele a reformokban messze megelőzi a többi egyetemet februárjában létrehozták az ELTE Bologna bizottságot, 2006 februárjában Bolognaszemináriumot tartottak (mielőtt elindult volna az első évfolyam alapképzése), 2005 januárjában rektori állásfoglalás jelent meg a többciklusú képzés bevezetéséről az ELTE-n és 2005 júniusában a tanári mesterképzés bevezetéséről az ELTE-n. 25 A Debreceni Egyetem honlapján utalásszerűen, áttételesen esik szó a bolognai törekvésekről. Írnak az európai intézmények közötti együttműködések lehetőségeiről, illetve külföldi egyetemek magyarországi képzési programjairól. 26 A Szegedi Tudományegyetem honlapja 27 is sokat és optimista hangnemben tárgyalja a bolognai reformok megvalósulását célzó törekvéseket. Több hír, újságcikk, tanulmány foglalkozik a Bolognai Folyamat megismertetésével és népszerűsítésével. Ezek közül kiemelendő Pukánszky Béla A Szegedi Tudományegyetem és a Bologna-folyamat összefüggései című tanulmánya, amely nagyon kritikus kérdésfeltevéssel indít, hangsúlyozza a tradíciók fontosságát, az

17 egyes pontok vizsgálata után azonban a bolognai reformokat hasznosnak és elengedhetetlennek tartja. 28 A Pécsi Tudományegyetem, az ország egyik legrégibb és legnagyobb egyeteme is bemutatja a Bolognai Folyamatot, megemlíti, hogy a bolognai rendszer keretében vezette be azt a képzési rendszert, amelynek képzési keretei a felsőfokú szakképzés, az alap- és mesterképzés, a szakirányú továbbképzés és a doktori képzés. Szó esik arról, hogy az egyetem Magyarországon elsőként vezette be az európai szisztémájú kreditrendszert, hogy nagy hangsúlyt fektet a piaci igények és a képzés összehangolására, az európai együttműködési lehetőségek, a hallgatói mobilitás segítésére, az élethosszig tartó tanulást pedig többek között a diplomát megújító képzésekkel kívánják támogatni. 29 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem is bevezette a háromciklusú képzést, a doktori képzésekhez illetve tudományi kutatói munkákhoz minden támogatást megadnak diákjaiknak. Jól felszerelt könyvtár, magyar és nemzetközi folyóiratokkal és képzett októ-kutatók segítik a mesterképzésben és a doktori képzésben résztvevő hallgatókat. 30 A győri Széchenyi István Egyetem egy dinamikusan fejlődő felsőoktatási intézmény, 2006-ban bevezették a bolognai rendszert, próbálják fiatalítani az oktatói gárdát, a 2005/06-os tanévben 40 új oktató nyert felvételt az egyetemre. Dr. Szekeres Tamás rektor az nyilatkozta a 2006-ban a Kisalföldnek adott interjújában, hogy a 80-as évektől kezdve az intézmény által meghirdetett szakok folyamatosa változnak, a piaci igényekhez alakulnak. Az egyetem vezetése fontosnak tartja az Audi Hungária Motor Kft.-vel és más vállalatokkal való együttműködés, folyamatos kapcsolattartást. 31 Az Széchenyi Egyetemen jelenleg öt karon, a Deák Ferenc Állami- és Jogtudományi Karon, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon, a Műszaki Tudományos Karon, a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézetben és a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben folyik az egyre növekvő számú hallgatóság képzése. 32 A gödöllői Szent István Egyetem bár a Bolognai folyamatról nem ír honlapján, mégis fontosnak tartja a tanulás lehetőségének egész életre történő

18 kiterjesztését, ezért létrehozta az Egyetemi Felnőttképzési Központot. Az egyetemi címet három éve kapó intézmény sokirányú képzést folytat, hat karon, az Állatorvostudományi Karon, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon, a Gépészmérnöki Karon, az Alkalmazott Bölcsészeti Karon, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon valamint az Ybl Miklós Építéstudományi Karon folyik a hallgatók képzése. 33 A soproni Nyugat-magyarországi Egyetem is bővítette tanulmányi kínálatát, immár kilenc karon folyik az oktatás (Apáczai Csere János Kar, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Bölcsészettudományi Kar, Erdőmérnöki Kar, Faipari Mérnöki Kar, Geoinformatikai Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdaságés Élelmiszertudományi Kar, Művészeti-, Nevelés- és Sporttudományi Kar Természettudományi és Műszaki Kar), alap-, mester-, doktori képzés, felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzések keretében. 34 A Közgazdaságtudományi Kar feltöltött PowerPoint-prezentációjában a bolognai rendszerről, az életbe lépő reformokról, karonként szemléletes tájékoztatót kaphatunk, az új képzési rendszert ábrázoló belinkelt ábra nagyon szemléletes segítséget nyújt, elsősorban a hallgatóknak, leendő hallgatóknak és szülőknek. 35 Dr. Székely Csaba érdekes analitikus képet nyújt a közgazdász-képzés múltjáról és a Bolognai Folyamat által befolyásolt, meghatározott jelenéről és jövőjéről, a piaci környezettel való kapcsolat módosulásáról, az átlagos életpálya változásairól. A konklúzió egyik fontos eleme, hogy meg kell változtatni a képzési intézmények A_felsooktats_rendszere.pdf 19

19 regionális szerepét, azáltal, hogy kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést hozunk létre. 36 A veszprémi Pannon Egyetem a 2004/2005-ös tanévben hazánkban az elsők között vezette be kísérleti jelleggel szintén áttörést hozott az intézmény fejlődésében, kísérleti jelleggel a BSc képzést műszaki informatika szakon. Az ezt követő évben az egyetem minden karán elindultak az új típusú, többciklusú lineáris képzési rendszerbe illeszkedő alapszakok (BSc, BA), és megkezdődött a mester képzések előkészítése. Elsőként a környezetmérnök szak rendelkezett mester kimenettel, de folyamatban van számos további mesterszak akkreditációja is. 37 A Hiller Istvántól a tanévnyitó alkalmával a Felsőoktatás Minőségi Díját 38 átvett Miskolci Egyetem egykori nehézipari egyetemből nagyon széles spektrumú felsőoktatási intézménnyé nőtte ki magát. Jelenleg hét karon folytathatják tanulmányaikat a hallgatók: a Műszaki Földtudományi Karon, a Műszaki Agrártudományi Karon, a Gépészmérnöki és Informatika Karon, az Állami- és Jogtudományi Karon, a Gazdaságtudományi Karon, a Bölcsészettudományi Karon, a Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon, az Egészségügyi Főiskolai Karon és a Bartók Béla Zeneművészeti Főiskolai Karon. A bolognai átalakításokról a Miskolci Egyetem Küldetésnyilatkozatában is olvashatunk, a novemberi budapesti Bologna szemináriumról pedig a hírek között olvashatunk. A 2006-ban új rektort kapott intézmény felsőfokú szakképzésekkel és szakirányú továbbképzésekkel igyekszik eleget tenni az egy életen át tartó tanulás elvének, ezáltal is tovább bővítve a kínálatot. Rendkívül erős és hatékony hallgatói önkormányzat működik az egyetemen, a diákok fáradtságot nem kímélve próbálják kivenni részüket az egyetem vezetéséből, társaik tájékoztatásából és érdekképviseletéből. Az utóbbi években komoly anyagi beruházások is megvalósultak az egyetemváros területén. 39 Az Állattudományi, Gazdaságtudományi, Pedagógiai Főiskolai és Művészeti Főiskolai Karokon oktató Kaposvári Egyetem is maga mögött tudhatja a képzés háromciklusúvá alakítását. A Bolognai Folyamatról külön linket, tájékoztatót, a tulajdonképpeni célkitűzéseket és az Európai Felsőoktatási Térség 36 ing.ppt#256,1,a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának marketingje

20 szükségessé válásának okait azonban nem tartották szükségesnek a weblapjukon feltüntetni, pedig ma már biztosan ez a legfontosabb fóruma egy felsőoktatási intézménynek. 40 A TF-fel összeolvadt Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karát, Fogorvostudományi Karát és Gyógyszerésztudományi Karát a képzés alapés mester szakaszra való osztása nem érinti. Ezek szakjai, azon tizenhét alapszak közé tartozik, amelyeken a képzés osztatlan maradt. Az Egészségtudományi Karon és a Testnevelési és Sporttudományi Karon azonban bevezetésre került a háromciklusú képzés. Az egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, nemzetközi együttműködéseket, kutatásokat folytat és Európa szerte kedvelt az orvostudományt hallgatni vágyók között, angol illetve német nyelvű oktatás is folyik a külföldi diákok megfelelő oktatása érdekében. 41 A nem állami egyetemek döntő többsége egyházi egyetem hittudományi karral és jórészt osztatlan képzésekkel. Kivétel ezek alól az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem és az angol tanítási nyelvű Közép-Európa Egyetem (CEU). Az előbbi egyetem részben magyar állami finanszírozású, nagyobbrészt azonban Ausztria, Németország, Svájc illetve két német tartomány Baden-Württemberg és Bajorország pénzügyi eszközeinek köszönheti működését. Három karon az Összehasonlító Állam- és Jogtudományi, a Nemzetközi Kapcsolatok, a Közép-Európai Tanulmányok Karokon és a Doktori Iskolában folyik a diákok németnyelvű képzése. A berlini Collegium Hungaricum volt vezetőjével, dr. Masát András személyében az egyetem a közelmúltban új rektort kapott, aki munkatársaival azon fáradozik, hogy az intézménynek a régióban egyedülálló profilt teremtsen és a német nyelvterület legnevesebb professzorait, illetve diplomáciai tantárgyakra, magas rangú diplomáciai beosztottakat nyerjen meg állandó tanári státuszra, hogy az intézmény összes képzésének magyarországi akkreditációja mihamarabb megtörténhessen. 42 A Közép-Európa Egyetem (Central European University) 2004-ben megszerezte a teljes magyarországi akkreditációt a következő mesterképzési szakokon: Közgazdasági elemző, Politológus, Társadalmi nemek tanulmánya és a

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek 198x 2007 2007. április 26. Makay Árpád, Szegedi Tudományegyetem 1 A fejlődés motorjai Technikai előfeltételek A felsőoktatási intézmények tartalmi igényei

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai)

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) MELLEARN Szeged, 2013. április 18-19. A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) Stark Gabriella Mária Babeş-Bolyai

Részletesebben

Rangsorokon innen és túl

Rangsorokon innen és túl Rangsorokon innen és túl Magyar felsőoktatási rangsorok, hallgatói preferenciák Ankét a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi karán 2013. november 19. Temesi József, egyetemi tanár, társigazgató Nemzetközi

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9. A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, 2016. november 9. Jogszabályi háttér 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe. EvaSys Educatio SZIE 2011. tavasz Válasz megjelölése: Javítás: 1. 2. BEVEZETŐ Kedves Végzett Hallgatónk! A Diplomás Pályakövetési Programban összegyűjtjük az egykori hallgatók tapasztalatait, hogy hasznosíthassuk

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban A felsőoktatás teljesítményének fenntartható mérhetősége Sándorné Kriszt Éva MTÜ, FENNTARTHATÓSÁG ÉS MAGYARORSZÁG 2025-BEN Az MTA IX.

Részletesebben

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban (összegző megállapítások) 1. Bevezetés, a vizsgálat célkitűzései A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtását az Országgyűlés és a Kormány

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN

A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN A Kaposvár Egyetem az elmúlt tanévben az alábbi képzési területeken folytatott oktatási tevékenységet: Állattudományi Kar*: - agrár képzési

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Az 1950-es évektől 2005-ig

Az 1950-es évektől 2005-ig Dr. Bihari Péter Az 1950-es évektől 2005-ig Gépészmérnök képzés keretein belül Gépgyártástechnológia szak (nincs ágazat) Mezőgazdasági gépész szak (nincs ágazat) Vegyipari gépész szak (2 ágazat) Textiltechnológia

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe. EvaSys Educatio NYME 2011. tavasz Válasz megjelölése: Javítás: 1. 2. BEVEZETŐ Kedves Végzett Hallgatónk! A Diplomás Pályakövetési Programban összegyűjtjük az egykori hallgatók tapasztalatait, hogy hasznosíthassuk

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Felsőoktatás Észak-Magyarországon

Felsőoktatás Észak-Magyarországon 2010/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 2. szám 2010. január 8. Felsőoktatás Észak-Magyarországon A tartalomból 1 Bevezető A felsőoktatásban tanulók tízezer lakosra

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 5. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Kérdező azonosító Település neve Válaszadó azonosító

Részletesebben

Az Európai Felsőoktatási Térség A célok elérése

Az Európai Felsőoktatási Térség A célok elérése A BFUG által elfogadott közlemény, 2005. április 13. Az Európai Felsőoktatási Térség A célok elérése Kommüniké Európa felsőoktatásért felelős minisztereinek konferenciájára, Bergen, 2005. május 19 20.

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanévre. I. Általános tudnivalók A program célja, hogy

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben