Az Osztrák Köztársaság Elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Osztrák Köztársaság Elnöke"

Átírás

1 Az Osztrák Köztársaság Elnöke Mint az Osztrák Köztársaság Elnöke külön hangsúlyozva köszöntöm, hogy az Osztrák Rehabiltációs Munkaközösség a Fogyatékos Emberek Európai Éve alkalmából egy fontos hozzájárulással fordul a nemzetközi nyilvánossághoz. Peter Perutz írása: MA kisebbség - HOLNAP a megújulás forrása egy szakmailag megalapozott és emberileg megkapó állásfoglalás a fogyatékos emberek sajátosságai és jogai elismerésének ügyében. Alapvető gondolatai és azok időtálló érvényessége az érdekelteket bátorítja és erősíti mindazokat, akik tiszteletre méltó módon segítik hátrányaik miatt segítségre szoruló embertársaikat. Egy terv meggyőző volta meghatározó feltétel annak politikai és szociális téren való megvalósításához. Ez különösen érvényes a fogyatékosok a társadalomba való teljes integrációja esetében, mely egy hatalmas feladat. Remélem, hogy a itt összefoglalt osztrák gondolatok segíteni fogják e fontos feladat megoldását az európai unióban. Dr. Thomas Klestil (elhúnyt július 7-én.)

2 Peter Perutz MA kisebbség - HOLNAP a megújulás forrása a szociális munka és a rehabilitáció 5. nemzetközi kongresszusán elhangzott irányadó előadás a fogyatékosok es nemzetközi éve alkalmából Szervező: Osztrák Rehabilitációs Munkaközösség Ausztria, 1010 Wien, Stubenring 2/1/4, Tel: Fax: Wien-Strebersdorf augusztus Elmélkedésre és tettekre ösztönző időtálló gondolatok

3 talom MA kisebbség HOLNAP a megújulás forrása 5 Bevezető 5 A kisebbségek elismerése nem magától értetődő! 6 Rendkívüli dolog: kisebbségként az ENSZ szervezésében egy éven át világszerte a figyelem középpontjában lenni 7 A fogyatékosok világa: egy kisebbség, melynek fejlődési szakaszait kulcsszavak egymásutánja jellemzi 8 Kritikus pont: három probléma és egy reménysugár 10 A szerzőről röviden: Peter Perutz 12 Impresszum 13 3

4 MA kisebbség - HOLNAP a megújulás forrása Tisztelt Államtitkárnő, tisztelt Miniszter Asszony sz. k., tisztelt Ügyosztályvezető, az Osztrák Rehabilitációs Munkaközösség tisztelt Elnöke, a Kancellár Úr tisztelt képviselői, az Egyesült Nemzetek és további számos szervezetek tisztelt képviselői. Az Önök kongresszusa egyértelműen különbözik más számos kongresszustól. Itt Wien-Strebersdorfban több fogyatékos ember van jelen, mint olyan, aki szellemi és fizikai képességeinek teljes birtokában van. Önöknek sikerült különböző rendezvényeket remekül összekötni: a nyelvi zűrzavar ellenére a résztvevőknek lehetősége van a mások szellemi, a sport terén elért eredményeit megismerni és velük közvetlen kapcsolatba kerülni. Az osztrák katonaság, a Szt. Lázár segélyszervezet, a Creditanstalt-Bankverein és más szervezetek diszkrét és hatásos támogatása, segítsége tette lehetővé az Iskolatestvérek szerzetesrend csodaszép területén a rendezvény súrlódásmentes lezajlását. Különösen inspiráló élményt jelent számomra az a lehetöség, hogy én tarthatom e kongresszus irányadó előadását. Ez esetben a képviseltek hívták meg a képviselőket: több fogyatékos ember vállalta azt a nehéz feladatot, hogy a kongresszus lefolyását maga szervezze. Itt az az érzése támad az embernek, hogy fontosabb a kepviseltek csoportja, mint azoké, akik őket képviselik. Azon szervezetek, melyekben ez az állapot fenn tud maradni, egy alapjaiban kiegyensúlyozott felépítéssel rendelkeznek. Célkitűzéseikben valós problémákra keresnek megoldást, hatékonyak és nyitottak a változásra. Remélem, hogy gondolataim segítséget fognak nyújtani Önöknek abban, hogy politikai, szakmai és személyes hatáskörükön belül még jobban erősíteni tudják a szervezetek ezen sikerekkel kecsegtető tulajdonságait. Előadásom kezdetén bemutatom, hogyan látom a különböző alapvető problémákat. Elsőként azzal kapcsolatban, hogy kisebbségként elismerést kivívni nem magától értetődő dolog. Ezt követően szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen különleges és gyakorlati jelentősége van annak, hogy az ENSZ-nek köszönhetően kisebbségi csoportként egy éven át a figyelem középpontjába kerültek az egész világon. Egy következő lépésben a fogyatékosok világát, mint egy kisebbséget szeretném bemutatni, melynek fejlődését bizonyos kulcsszavak egymásutánisága jellemzi. Az ezt követő részben a fogyatékosok világának jövőjét illetően egy fordulópontot látok, mely három gondterhes területre utal, de végül is reményre ad okot. Bevezető Újra meghívtak engem, egy kívülállót, aki nem fogyatékos, orvos vagy szociális munkás. Kívülállóként ismét bemutathatom személyes nézeteimet és meglátásaimat a fogyatékosok világával kapcsolatban. A fogyatékosok világa szemléletem szerint mindazt magába foglalja, ami közvetve vagy közvetlenül érinti őket. Észre fogják venni, hogy megpróbálom egy pillanatra a sokféleséget tejességében bemutatni. Nem teszek különbséget a fogyatékosság típusa és mértéke között és azt a kérdést sem boncolom, hogy biztosítási esetről van-e szó vagy sem. Önök ismerik ezt a világot, elágazódásait, szabályait és velejáró nehézségeit. Nap mint nap: elvégezni, meggondolni, jobban csinálni, és ha kell - elviselni. Egy kívülálló előtt egy meglepő sokféleség tárul fel, amely problémákból és ezek megoldásának kereséséből áll. Nem szabadulunk meg a Hogyan tovább? kérdéstől. Természetesen tervekkel rendelkeznek, melyekre a követelményeket alapozzák. Mégis nyitva marad ez a kérdés. Önök egy kisebbség tagjai. Hogyan tovább?, ezt kérdezik a többiek is, a kívülállók. Meghívott előadójuk az ipar világából és egy sajátos munkaterületről jön, ahol egyes ipari vállalatoknak keres, és ami még fontosabb, talál megvalósítható, reményteljes és kívánatos ipari működési területeket. Időnként egyes gazdasági szektorok vagy egész földrajzi régiók azzal a problémával szembesülnek, hogy új, 4

5 jövedelmet biztosító és érdemes feladatokat találjanak ahhoz, hogy lehetőségeiket és képességeiket sikeresen felhasználják. Felmerül a kérdés: miért ne rendelkezne a fogyatékosok világa ugyanúgy tapasztalatokkal és képességekkel, amelyek átdolgozva és rendszerezve a lakosság más csoportjainak, akár más országoknak is a hasznára válhatna. Kivülállóként egy meglepő sokféleséget tapasztalok az összességben. Egy további szempont áll elő. Aggály és remény merül fel, melyről beszámolok Önöknek. Az Önök igyekezete segíteni fog abban is, hogy a fogyatékosok világának jövőjét illető gondjaim alpjukat vesztik, sőt mi több, reményeimet is felülmúlják ben Önök biztosították számomra azt a lehetőséget, hogy A fogyatékosok világa ezúttal más szemmel címmel az Önök világát, mint ipari dimenziókkal rendelkező nemzetközi piacot elemezhettem. Ez sokak számára sokkoló hatású volt. Szokatlan gondolatmenetek és meglepően új szempontok gyakran a strukturális változások kiindulópontjaként szolgálnak. Jean Wahl, a Biel-i székhelyű Èrtelmi Fogyatékosok Szülői Egyesületei Svájci Szövetségének sokéves elnöke, volt az első, aki 1977-ben lehetőséget talált, hogy kívülállóként szót emelhessek. Súlyosan fogyatékos sógorom, Alfred Turnovszky, okleveles mérnök, az Osztrák Rehabilitációs Munkaközösség elnökségének tagja, mondta akkoriban: Kérem, Ausztriában is!. Ez a gazdasági szemléletmód ma már a legjobb úton halad afelé, hogy általánosan elfogadottá váljék. Az ipar hatékonysága, azaz a fogyasztóra szabott termékek és szolgáltatások versenyképes áron való felajánlása, tervezetként, lassan de biztosan érvényre jut szociális területeken is. Hiszen rajtunk csattan az ostor, ha túlterheljük az államot vagy a biztosítókat. Az eredmények elérésének időbeli eltolódása a tényállás figyelmen kívül hagyására csábít. A fogyatékosok világában is igaz, hogy azok a termékek és szolgáltatások, amelyek nincsenek kunkurenciának kitéve, a legtöbb esetben kikerülhetetlenül, drágábbak vagy minőségileg gyengébbek lesznek, sőt gyakran e két tényező párosul. Ehhez hasonló gondolatokat fejtettem ki itt, Wien-Strebersdorfban 1977-ben, és megpróbáltam felvázolni egy átfogó konceptust. Ma teljesen más szemszögből szeretnék rámutatni a fogyatékosok világára : úgy, mint egy kisebbségre. A kisebbségek elismerése nem magától értetődő! Számos lakossági réteg örülne annak, ha neki is sikerülne kivívna azt, ami Önöknek évtizedekig tartó küzdelem árán végül is elértek, mégpedig azt, hogy elismerjék őket kisebbségként. Ne felejtsük: szinte mindannyian valamilyen kisebbséghez tartozunk: lehet, hogy menekültként, börtönből szabadultként, kábítószerfüggőként, vagy szokatlan névvel rendelkező esetleg nem hétköznapi munkát végző emberként. Sok kisebbségről nem beszélünk, ilyenek például a vallási, politikai, szexuális vagy nemzeti kisebbségek. Gyakran egyidejűleg több kisebbséghez is tartozunk. Ellentétben Önökkel, csak kevés kisebbségnek sikerült elérnie azt, hogy saját jogi infrastruktúrát dolgozzanak ki, specializált intézményeket alapítsanak, új kiképzési formákat és új foglalkozásokat teremtsenek, új módszereket alkalmazzanak rendszeresen. 5 Talán Önök is foglalkoztak már a saját kisebbségük keretein belüli kisebbségek problémáival. Lehet úgy vélni, hogy a kerekes székkel közlekedők előnyben részesülnek, mivel létük egyik jellemző eleme minden fogyatékos ember jelképévé vált. A fogyatékosok kisebbségén belül hátrányos helyzetű kisebbségek akkor alakulnak ki, ha bizonyos emberek csoportját a fogyatékosokra vonatkozó szabályzatok nem érintik vagy ha kiesnek a szociális háló láncszemein. Az Önök esetében ez a probléma a szervezetek növekedésével függ össze. Szorosabbra font szociális háló esetében pontosabb megkülönböztetések válnak lehetővé, csökken az igazságtalanságok száma, és a szabályzatok minden egyes fogyatékos emberre tekintettel lesznek. Ezen fáradozásoknak is vannak azonban határai. Maga a szociális háló korlátozóvá, a tökéletességre való törekvés teherré, a fogyatékos ember pedig rendszerelemzők tárgyává válhat.

6 Célunk a mozgássérült emberek önállósága! Ennek érdekében az OECD (Párizs) megbízásából számos ábra segítségével szemléltettem gondolataimat a fogyatékos emberek önállóságáról. Mindezt a berni Tudományos és Képzési Szövetségi Hivatal A fogyatékos emberek növekvő autonómiája: cél és kiegészítő álláspont címmel hozta nyilvánosságra. Ezen szöveget 1981 ben Freiburgban, a svájci, Lucernben működő Gyógypedagógiai Központ szervezésében megrendezésre kerülő A fogyatékos fiatalok nevelése című szimpózium keretein belül vitára bocsátották. Rendkívüli dolog: kisebbségként az ENSZ szervezésében egy éven át, világszerte a figyelem középpontjában lenni Az ENSZ ezen elhatározását gyakran bírálják. A részben éles viták eredménye számos akció, mely minden egyes országban ezen elhatározás következménye. Feltételezem, hogy Ausztriában sem más a helyzet. Ez természetes. Többnyire csak azokat az embereket kritizáljuk, akik tesznek is valamit és különösen akkor, ha elhatározásaikat meg is valósítják. Ettől a gyakran előforduló tényállástól viszont az alábbiakban szeretnék eltekinteni. A fogyatékosok évét elsősorban az egész világon és nem a Svájcban vagy Ausztriában élő fogytékosok számára hozták létre. Valószínűleg ez egyértelműen nyilvánvalóvá válik, ha a jelenlegi beszámolót követő két, egyrészt az Osztrák Kormány az 1981-es évben a fogyatékosok számára kezdeményezett akciókat is magábanfoglaló időközi mérlegéről szóló előadás, másrészt az ENSZ képviselője által ismertetett többszáz millió fogyatékos helyzetéről szóló előadás tartalmát összehasonlítjuk. Kívülállóként nehéz lesz elhinnünk, hogy ugyanarról a kisebbségről van szó. Még mindig léteznek olyan országok, ahol a fogalom fogyatékos ismeretlen. A közelmúltban egy berni orvoscsoport vendégeként Kínában jártam. Beszélgetéseink során fény derült arra, hogy háborús hősök léteznek, fogyatékosok viszont nem. Kína hatalmas ország és talán másokkal folytatott beszélgetések során más felismerésre jutottunk volna. Elképzelhető, hogy sok más országban is hasonló tapasztalatokra tennénk szert. Szerencsére az ENSZ-nek nincs szüksége arra, hogy a közép-európai országok számára egy külön évet nyilvánítson ki a fogyatékosok évének. Vagy mégis? Körülbelül negyven évvel ezelőtt (időközben már hatvan évről van szó), a fogyatékosokat egyes közép-európai országokban, tudomásom szerint ebben az országban is sorsukra hagyták, sőt azon 6 poltikai céltól vezérelve, mely tisztább fajt volt hivatott létrehozni, meg is gyilkolták őket. A fogyatékosok nemzetközi szolidaritására szükség van - és a jővőben is szükség lesz! Egyértelműen, annak érdekében, hogy soha többé ne forduljon elő olyan tragédia, amely negyven évvel ezelőtt történt és határozottan, azért, hogy számos más országban olyan eredmények szülessenek, mint amit Önök a második világháború után elértek. Véleményem szerint az ENSZ feladata nem abból áll, hogy minden országban a lehető legtöbbet érje el a fogyatékosok számára, hanem inkább abból, hogy világszerte egy bizonyos minimumot biztosítson a lehető legtöbbjüknek. Az ENSZ ebből a szempontból olyan feladat előtt áll, melynek nagyságát és horderejét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez az ENSZ-elhatározás viszont csak késői elégtétel azoknak, akik meggyőződésük alapján álltak ki egy rejtett kisebbségért. Bátran, korlátolt eszközökkel és közigazgatási segítség nélkül is síkra szálltak egy reménytelen esetért. Önzetlenségük, meggyőződésük és vasakaratuk vezette őket. Azt a szakismeretet, mely manapság természetesnek tűnik, ők áldozathozatallal, nagy szorgalommal és szenvedések magukravételével helyettesítették. Nehéz idő volt. A haladás korszakának ellenére, számos embertársunk még mindig kénytelen életét ilyen körülmények között biztosítani. Közülük nem mindenki élte meg 1981 et vagy a mai napot. Van, aki már nincs közöttünk, és ebben a professzionalista és intézményesített korszakban számunkra szinte elképzelhetetlen érdemük nagysága. Munkájuk hatása azonban megmaradt! Részesei voltak annak, hogy a szerény kezdeteket egy sokrétű, alkalmazkodó, nemzetközi és ami a legfontosabb

7 működő világgá alakítsák. Az Önök mai világát. A fogyatékosok világát. Ez a világ szükségletek láncolatát foglalja magába. Nemzetközi szempontból a gazdaságilag fejlett országok ezeket az igényeket jobban tudják kielégíteni. Az iparosítás terve képezi a gazdasági fellendülés alapját, amelynek sikere teszi lehetővé a szociális kiadások előnyös meghatározását. Ellentmondás akkor áll elő, ha teljesen magától értetődően követeljük ezeket a pénzeket, de ugyanakkor lebecsülően nyilatkozunk a gazdaság, főleg az ipar nyereségorientált törekvéseiről. Azt a pénzt, amelyet Önök elköltenek, máshol keresték meg, és ez a jövőben is így lesz. Számos ENSZ-tagország gazdasági szempontból rossz helyzetben van, ami közvetlen kihatással jár a fogyatékosok életkörülményére is. Ebben az értelemben minden egyes fogyatékosnak és hozzá közelálló személynek érdeke a gazdaság gyarapodása. Ez azt jelenti, hogy szem előtt kell tartaniuk a költség-haszon viszonyt, és még szociális területen is figyelmet kell szentelniük a munkatermékenységre és a kiadáscsökkentő újításokra. Ezeknek az intézkedéseknek is megvannak a határai. A svájci nemzeti alap számára készült A többdimenzionális kiadási és hasznosítási elemzés szellemi fogyatékosok javára című munka (1979. október), melyben szerencsém volt résztvenni, többek között a következő eredményhez jutott: A tanulmány kimutatta, hogy nem kivitelezhető egy olyan kiadási és hasznosítási elemzés a fogyatékosok javára történő intézkedések tárgyában, mely a szűk keret optimális elosztására céloz. Hiányoznak az ehhez szükséges alapvető adatok, valamint megbízható információk az intézkedések hatékonyságáról. Ennél még fontosabb az a tény, hogy nagyon különféle elképzelések léteznek ilyen intézkedések céljaival kapcsolatban. Mint ahogy más esetekben is, melyeket különböző emberi befolyások és bizonytalanságok befolyásolnak, ebben az esetben is elvesztik, illetve meg sem találják érvényüket a tudományos módszerek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a munkacsoport feladta volna új, módszeres eljárások keresése. Az egészséges egyéni itélőképesség és a támogatók megbeszélései hozzájárulnak ahhoz, hogy a költség-haszon számításánál minden egyes esetben a lehető legjobb egyensúlyt találják meg. Ha ez érvényesül, akkor a jövőben talán nem lesz szükség arra, hogy az ENSZ Ausztriára tekintve egy egész évet szenteljen a társadalom egy eleme számára. A fogyatékosok világa: egy kisebbség, melynek fejlődését kulcsszavak egymásutánja jellemzi Meglátásom szerint a fogyatékosok világa a sikeres fejlődés több szakaszát maga mögött tudva hamarosan egy új periódusnak nézhet elébe. A legtöbb fejlődési periódus nagyságrendbeli változásokat jelent vagy további igények merülnek fel, míg másikak elveszítik eredeti jelentőségüket. Azon fordulatok, amelyek új fejlődésbeli hozzáállást tesznek lehetővé, illetve követelnek meg, kisléptékű változásokon keresztül strukturális átalakulásokhoz vezethetnek. A kérdés az, hogy milyen periódus előtt áll a fogyatékkal élők társadalma. A fejlődés egyes szakaszait kulcsszavak (igék) segítségével mutatom be, ugyanis ezek alakították és jellemezik fogyatékos embertársaink életét: ELTITKOLNI ez volt jellemző a kezdetekre! A fogyatékos ember olyan családtagnak 7 számított, akinek nem vették hasznát, családja számára csupán költségeket, sőt mi több, szégyent jelentett, így hát lemondtak róla. Néhány egyszerű fogalom meghatározta a fogyatékosok világát : élet, halál, család, társaság. Ez, a fejlődést gátló állapot manapság Svájcon és Ausztrián kívül egyre több más országban lesz a múlté. Azok az államok, melyek nem tudták kisebbségeiket fejlesztési terveik részeként kezelni, a megújulás egyik jelentős forrásától fosztották meg magukat. Hibás eljárásuk nemzetközi szinten, időbeli eltolódással, helyzetük rovására ment. ELFOGADNI ezzel a kulcsszóval jellemezhető leginkább a következő fejlődési szakasz. Bár haszon nélküli, de érvényes. Olyan szavak, mint szenvedés, jóllét, lelkiismeret vagy orvosi ellátás bővítették a fogyatékosok világát.

8 REHABILITÁLNI volt a következő időszak. Számos intézmény, törvény, foglalkozás és módszer alakult ki. Még színesebbé vált a fogyatékosok élete, amikor a KÉPEZNI kapuja is megnyílt számukra. A különböző intézmények, hivatások, eszközök és módszerek sokasága, melyek mind a fogyatékosok társadalmát voltak hivatottak segíteni, oly mértékben fejlődtek, hogy szinte már nem is az eredeti cél, vagyis a fogyatékos egyén fejlődése állt a középpontban. Fejlődés milyen irányban? Egy viszonylagos önállóság felé! A haladás különböző, imént említett szakaszai növekvő kiadásokkal járnak, fokozott specializációt igényelnek, és hosszabb ideig tartanak. A kiadási oldalt tekintve nem kell-e válságos helyzet kialakulásától tartanunk? BEILLESZKEDNI - a manapság legjellemzőbb kulcsszó. Tulajdonképpen KIVÁLNI lenne helyes: az emberek elhagyják a fogyatékosok világát és átlagos embertárssá válnak fogyatékkal élő ember helyett egyszerűen emberek lesznek. Beilleszkedéssel azonban legtöbbször a munkafolyamatba való bekapcsolódásra gondolunk. E célkitűzés számomra, mint kívülálló számára, gyakran túlságosan leegyszerűsítettnek tűnik. Nem hiszem, hogy mindenki javát szolgálja az, ha valamennyi fogyatékkal élő személyt minden áron be akarunk vonni a munkafolyamatba. Egy újabb kulcsszót javaslok, mely megmutatja azt az irányt, amerre a fogyatékosok világának haladnia kellene: HOZZÁJÁRULNI. Ne felejtsük el, hogy hozzájárulásnak számít az, amikor egy fogyatékkal élő személy segít csökkenteni saját gondozási költségeit. Például: Ha egy fogyatékkal élő személynek, akit korábban etetni kellett, sikerül megtanulnia önállóan enni, akkor a várható élettartamára kivetített összköltségmegtakarítás mintegy 2,5 millió schillingnek megfelelő összeget (182 ezer eurót) tesz ki. Ha egy értelmi fogyatékost meg lehet bízni azzal, hogy egy magányos idős emberrel időt töltsön, akkor ez hozzájárulás, de nem munka a beilleszkedés megszokott értelmében véve. Véleményem szerint már az is hozzájárulásnak minősül, ha egy fogyatékos igyekszik saját megfontolásai révén csökkenteni a megélhetéséhez szükséges költségeket. Ez már az integráció egyik eleme! Ez esetben a fogyatékkal élő személy megértette, hogy minden ember a saját cselekvési terét illetően főigazgatóként, tulajdonképpen egyéni vállalkozóként szerepel, függetlenül attól, hogy az első pillantásra mennyire tűnik korlátozottnak. Ezt 8 követően már mindenki maga befolyásolhatja az életét. Ily módon alakul ki lépésről lépésre az önálló életvitel, azaz a fogyatékosok világából való KIVÁLÁS és a megszokott értelmében vett normális világba való BEILLESZKEDÉS. Számos szervezet, mely a fogyatékos emberekkel foglalkozik, akkor járulna mindehhez hozzá, ha mindenekelőtt saját területén hozna költségcsökkentő intézkedéseket. Azok a szervezetek, amelyek létjogosultságát a fogyatékosok biztosítják, ezáltal újabb kihívás előtt állnak. A teljesítmény, a múltban csakúgy, mint napjainkban, szoros összefüggésben áll az érintett esetek számával. A szervezet jelentősége megnő, ha nagyobb anyagi ráfordításra és több alkalmazottra van szükség. Növekvő iparág a fogyatékosok világa? Kiléphet-e ebből valaha is egy fogyatékkal élő ember, hogy viszonylagos önállóságot élvezhessen? A jövőben egy szervezet sikerének megítéléséhez valószínűleg az is hozzá fog tartozni, hogy hány olyan eset van, amellyel már nem kell foglalkoznia, mert teljesítményeinek köszönhetően a fogyatékosnak már nincsen szüksége a segítségére. Ezen megfontolások keretében másodlagos az a kérdés, hogy állami vagy magántulajdonban levő szervezetről van-e szó. A viszonylag fiatal, növekvő iparágaknál a munkához és teljesítményhez való effajta hozzáállás a siker egyik forrása: a saját feladat szükségtelenné válása megadja a szabadságot, újabb, még fontosabb feladatok ellátására. Tehát kiválás és beilleszkedés, mindkettő előkészítve. Ebből a szempontból nézve a fogyatékosok helyzete hasonló a munkanélküliekéhez. Igencsak valószínűtlen, hogy az elbocsátással járó következményeket sikerül idejében új munkahelyek megteremtésével ellensúlyozni. Az elsőre meggyőzőnek tűnő követelés, hogy a munkanélküliek számára új munkahelyet kell találni, éppen hogy hátráltatja őket a munkavállalók sorába való beilleszkedésben. Ez a lépés egyszerűen túl nagy. Először a munkanélküliség okozta társadalmi megbélyegzés problémájára kell megoldást találni. Ehhez azonban szükséges lesz a HOZZÁJÁRULÁS fogalmát bevezetni. A mások javára váló elismert hozzájárulás részmunkaidős, majd teljes munkaidős munkaviszony kialakulását eredményezheti. Az egyén ebben az esetben már kezdettől fogva hasznossá teheti magát és saját pozitív tapasztalatai nyomán újra felépítheti önbecsülését. Genfi kollegámmal, Walter R. Stahel-lel közreműködve utat mutattunk a munkanélküliség társadalmi megbélyegzésének feloldására, melyet gondolkodásmódunk és cselekedeteink megváltoztatásával érhetünk el. Munkanélküliség, foglalkoztatottság új

9 hivatások címmel munkánk 1977-ben elnyerte ex-aequo a berlini Gesellschaft für Zukunftsfragen (Jövőkutató Intézet) első díját. Tanulmányunk a munka és a szabadidő közötti ellentmondást hivatott áthidalni. Számos fogyatékkal élőt érint az a probléma, hogy a társadalom nem csak fogyatékosságuk, hanem munkanélküliségük miatt is megbélyegzi őket. Sokaknak még a kedvük is elmegy attól, hogy végiggondolják, miként is tudnának segíteni. Másrészt azonban számos olyan segítőnk akad, aki érdemlegesen hozzájárul tevékenységünkhöz, de mivel a segítséget nem munkának véli, nem is tudja felmérni annak értékét. Ez a probléma még sokkal nagyobb méreteket ölthet, mint azt gondolnánk, egy nemzeten vagy államon belül, de ugyanúgy érvényes egyes vállalatokra, bizonyos gazdasági szektorokra, földrajzi régiókra. Egy ország, melynek több szinten is meg kell küzdenie ezzel a nehézséggel, óriási fejlődésbeli kihívással kerül szembe. Ha több állam is ilyen helyzetbe kerül, márpedig ez tény, akkor talán elképzelhetjük, hogy milyen mértékű problémahalmaz előtt is áll az Egyesült Nemzetek Szövetsége. A HOZZÁJÁRULÁS a MUNKA ELÖTT egy olyan elméleti támpont, mely számos fogyatékkal élő vagy strukturális válságot átélő ember számára hivatott egy további segítséget nyújtani. Kritikus pont: három probléma és egy reménysugár Tegyük fel, hogy az Önök fogyatékosok világa a jövőben is az eddigi gyorsasággal fejlődik tovább. Ez esetben a következő összefüggések válhatnak fontossá: Egy sikeressé vált kissebség kelepcébe eshet: úgy érezheti, hogy még mindig védekeznie kell, holott nyert helyzete van. Egy eredetileg hátrányban lévő lakossági réteg természeténél fogva követelményeket állít, melyeknek célja az egyenjogúság. Továbbfejlődés esetében lehet, hogy mások szemében az a szubjektív benyomás keletkezik, hogy itt a célon túllőttünk. Senki sem tudja pontosan, hogy melyik lépés tud melyik időpontban egy ilyen reakciót kiváltani. Egy túlreagálás valószínűsége viszont mindig fennáll. A meggondolatlan és érzelmileg túlfűtött lakosság hirtelen elfelejtheti a fogytékosok szenvedését és magányosságát és ekkor csupán a terheket és költségeket veszi észre; elveszítheti a szervezetek iránti bizalmát, ha fontosabbnak tűnnek a képviselők mint maguk a képviseltek; megkérdőjelezheti a szakértők képességét, akiknek munkáját nem érti meg; elítélheti azokat a szülőket és rokonokat, akik feladatukat szakemberekre bízzák. A fogyatékosok világának további tökéletesítése egy második problémát tár fel: az intézmények, hivatások és módszerek változatossága oly mértékben fejlődhet, hogy létjogosultságukhoz egyre 9 több nem-autonóm fogyatékosra lesz szükség. Senki sem hagyhatja el a rendszert. Egy aranykalitka jön létre; bentlakóikat végső esetben irigyelnék. Ez sokakat könnyelmű viselkedésre bíztatna ( ha veszélyesen sportolok esetleg egyszer majd egy ilyen napos meleg otthonba kerülök, ahol az életem végéig semmivel sem kell törődnöm ). A harmadik probléma akkor fogalmazódik meg, amikor a tőkebefektetés irányára gondolok. Egyre több pénz megy a jövőben a fogyatékosok világába. De ki gondol majd arra és ki fog az eddigieknél több pénzt áldozni arra, hogy a fogyatékkal élők száma tovább ne gyarapodjék? És egyáltalán, ki lesz igazán érdekelt abban, hogy a prevenció több figyelmet kapjon, mint a gyógyítás? E három sötét, talán túl sötét jövőkép után azonban szeretnék egy, a véleményem szerint bizakodásra okot adó útra utalni: A fogyatékosok világa a mai sikeréhez vezető útja során figyelemre méltót teljesített és mindez a megújulás forrásává is válhat. Kik, illetve mely szervezetek rendelkeznek oly sokoldalú tapasztalattal, ki más elemzett oly sokféle lehetőséget és megoldást, hogy megbirkózzék a mindennapi élet feladataival? Ki más rendelkezik olyan túlélési stratégiákkal, amelyekre másoknak egyik pillanatról a másikra sürgősen szükségük lehet? Talán nem túlzás azt

10 mondani, hogy a fogyatékos emberek a mindennapi élet szakértői, hiszen az ő életükben a hétköznapok játszák a főszerepet. Azzal, hogy tudásukat, szervezői ismereteiket, stratégiáikat illetve élményeiket más fogyatékos embertársaik vagy más kisebbségek számára is elérhetővé teszik, egy sokoldalú és megvalósítható feladatot látnak el, amely önmagukat is gazdagítja. A saját szűkebb családi körömben már munkához is fogtunk: súlyosan fogyatékos sógorom és dr. Kurt Summer, bécsi főorvos közösen dolgozott ki több, újfajta rehabilitációs módszert. A többéves és egymást kölcsönösen kiegészítő tapasztaltok, valamint az a vágy, hogy a fogyatékkal élők hatékonyabban és harmónikusabban legyenek viszonylagos önállóságuk felé kísérve, vezettek ehhez az orvos-páciens közötti együttműködéshez. Sógorom a munkáján és segítségén túl még többszöri és tartós bíztatásával is támogatott. A közeljövőben különböző, struktúrális válsághelyzetekből kivezető gondolkodási és cselekvési módozatokat fogok bemutatni. Ennek első része 1981-ben, néhány hónap múlva jelenik meg Svájcban, a neuenburgi egyetem füzeteiben (Cahiers de l Université de Neuchâtel). Több, a fogyatékosok világával kapcsolatos hozzászólás is várható. Pestalozzi svájci pedagógus a szellemileg fogyatékos gyerekekkel való foglalkozása során szerzett tapasztalataira építve teremtette meg annak a svájci neveléstannak alapjait, amelyet a mai napig magas nemzetközi elismerés övez. A ma sokak által használt kerekes bevásárlótáska eredetileg pedig reuma betegek számára készült. A fogyatékosok világa gazdag forrás. Különösen azon más kisebbségek szorulhatnak tetterős hozzájárulására, amelyek eddig kevésbé voltak szilárdak, célratörőek és sikeresek. Ne felejtsék: ezek a más kisebbségek mi magunk vagyunk. A fogyatékosok világa számos figyelemre méltó egyeni teljesítményt tudhat a magáénak. Egy nemzet az egyéni teljesítményeket csak akkor veszi tudomásul, ha ezek az egész nemzet fejlödésére építö hatással vannak. A fogyatékosok világa ez elött a kihívás elött áll. A fogyatékosok világa alkalmas arra, hogy betöltse a népeket összekötő híd szerepét. Hiszen míg a legtöbb, ereje teljes birtokában lévő ember sok erőfeszítés árán azon munkálkodik, hogy embertársai részéről ne merüljön feledésbe, addig a fogyatékosok egyszerűen önmaguk lehetnek. Ha fogyatékkal élő emberrel találkozunk, emlékezünk rá. Nem felejtjük el. Az a bizonyos, embertársaik által rájuk ruházott melléknév egyesítette őket, másokat pedig meggyőzött arról, hogy működőképes világot kell felépíteniük. Földkerekségünk szemmel láthatóan egy határokat átlépő együvé tartozássá növi ki magát. Elegendő egy pillantást vetnünk a Kongresszussal egyidejűleg rendezett sportrendezvényük résztvevőire. Meggyőződésem, hogy életünknek még számos más olyan területe van, ahol a nemzetközi összetartás a kölcsönös jólét szolgálatában áll és mindannyiunk számára példakép értékű. Ui.: Köszönöm munkaadómnak, a Battelle Forschungszentrum-Genf -nek (genfi Battelle- Kutatóközpont), hogy az Ohio állambeli Columbusban működő Battelle Memorial Institute intézet a The President s Report and Annual Review 1980 c. éves áttekintésében egy fejezetet személyes, Battelle-től független hozzászólásaimnak szentelt, melyek Community Commitment (Elkötelezve a közösségnek) címen jelentek meg. Publikációim a fogyatékosság, a munkanélküliség és az egyetemek oktató funkciójának témaköreit tárgyalják. 10

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény Dr. Pornói Imre Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény AZ 1901: VIII. TÖRVÉNY-CZIKK AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEKRŐL 1. A talált, valamint a hatóságilag elhgyottnak nyilvánított hét éven alóli gyermekek

Részletesebben

OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA?

OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA? OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA 2011. május 18-20. Stadtschlaining/Városszalónak; Szombathely MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA? 3 4 OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA 2011.

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői 1. A munkanélküliek szociális és mentális helyzete 1.1 A munka szerepe 1.2 A munkanélküliség 1.3 A munkanélküliség érzelmi jellemzése: a Borgen Amudson-féle

Részletesebben

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre

Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Általános Gyógypedagógiai Intézet Értelmileg akadályozott felnőttek lehetőségei a felnőtt, önrendelkező életre Készítette: Halász Viola

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

Az önkéntes meghatározása

Az önkéntes meghatározása Az önkéntes meghatározása Az önkéntes kifejezés (latinul voluntarius, önkéntes, önmagát kínáló) eredetileg a lengyel nyelvben alakult ki és két jelentése volt: az első azt a diákot jelentette, amelyik

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 5 Előzmények 5 Az egyezmény célkitűzése: 5

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1 1 Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden egyes pácienssel.... A döntő az, hogy emberként álljak egy másik emberrel szemben.

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL 3. szám 2007. tavasz ôsz progresszívpolitika AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL ANTHONY GIDDENS, WOLFGANG MERKEL, LENA HALLENGREN, TANYI ATTILA, JOHN MACNICOL SZAJP SZABOLCS ÚJ TÁRSADALMI SZERZÔDÉSEKKEL AZ AKTÍV

Részletesebben

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Külkereskedelmi Főiskolai Kar A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva Konzulens: Dr. Kisváradi György Docens Név: Kiss Anita

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

1. A GERONTOLÓGIA FOGALMA, LÉNYEGE,CÉLJA 2, DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK MAGYARORSZÁGON

1. A GERONTOLÓGIA FOGALMA, LÉNYEGE,CÉLJA 2, DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK MAGYARORSZÁGON 1. A GERONTOLÓGIA FOGALMA, LÉNYEGE,CÉLJA A gerontológia (gero = öregkor; gerontesz = öregek, görög eredetű szó) az öregedés és öregkor életés kórtanával foglalkozó tudomány. Alap- és alkalmazott kutatásokkal

Részletesebben

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE KÉZIKÖNYV A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ Budapest, 2005. Készült az ILO/UNDCP projekt kiadványa alapján A

Részletesebben

Merre tovább, melyik úton?

Merre tovább, melyik úton? Merre tovább, melyik úton? A fogyatékosságügy a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 7 A fogyatékosságügy

Részletesebben

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK Magyar Williams Szindróma Társaság 2006 RITKÁK

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben