SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY"

Átírás

1 SAJTÓKÖZLEMÉNY [llami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott {t Balog Zolt{n [llami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott {t augusztus 20-a alkalm{ból Balog Zolt{n, az emberi erőforr{sok minisztere hétfőn, a Pesti Vígadóban. A t{rca vezetője nemzeti ünnepünk alkalm{ból Magyar Érdemrend Középkereszt, Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetéseket, valamint Bessenyei György-, Móra Ferenc-, Pauer Gyula-, Szinnyei József-díjakat és Népművészet Ifjú Mestere díjakat adott {t. Balog Zolt{n hangsúlyozta: a díjazottak Magyarorsz{g hozz{adott értékei, az az emberi többlet, amely képes pótolni a hi{nyzó nyersanyagot, tőkét, infrastruktúr{t. A t{rca vezetője kiemelte: szükség van személyes példaképekre a közösségépítésben. Kitüntetést kapni felelősség, mert példaképként is meg kell {llniuk a helyüket a közösségben. A kitüntetés rang, mert a közösség döntése {ll mögötte, de felelősség is, hiszen a kitüntetetté a nemzet bizalma tette hozz{. [der J{nos, Magyarorsz{g közt{rsas{gi elnökének megbíz{s{ból Balog Zolt{n, az emberi erőforr{sok minisztere, példamutató tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Középkereszt a csillaggal polg{ri tagozat kitüntetést adott {t Dr. NEMES ATTILA, az orvostudom{ny doktora, a Semmelweis Egyetem [ltal{nos Orvostudom{nyi Kar Érsebészeti Klinika professor emeritusa részére, Dr. TOMCS[NYI P[L, Széchenyi-díjas agr{rmérnök, az MTA rendes tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa részére. Kimagasló szakmai munk{ja elismeréseként Magyar Érdemrend Középkeresztje polg{ri tagozat kitüntetésben részesült: Dr. ANDR[SOFSZKY BARNA, a Magyar Egészségügyi T{rsas{g alapítója és örökös elnöke,

2 Dr. BENYÓ ZOLT[N, a műszaki tudom{ny doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Villamosmérnök és Informatikai Kar{nak professor emeritusa, Dr. GEDAI ISTV[N, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizotts{g elnökhelyettese, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója, HUSZTI PÉTER, Kossuth- és J{szai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiv{ló művész, az MMA rendes tagja, KASZ[S ILDIKÓ, balettmester, érdemes művész, KOCS[R MIKLÓS, Kossuth-díjas zeneszerző, érdemes művész, az MMA rendes tagja, KÖVESNÉ DR. GILICZE ÉVA, Széchenyi-díjas közlekedésmérnök, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Közlekedésmérnöki és J{rműmérnöki Kar{nak professor emerit{ja, Dr. SZUROMI SZABOLCS, az MTA doktora, a P{zm{ny Péter Katolikus Egyetem rektora, Dr. TAM[SSY LAJOS, a matematikai tudom{ny doktora, a Debreceni Egyetem Természettudom{nyi és Technológiai Kar professor emeritusa, TARÓCZY BAL[ZS, wimbledoni bajnok, h{romszoros vil{gbajnok és Európa-bajnok teniszező, az Európai Nemzetközi Teniszszövetség Junior Bizotts{g{nak tagja. Kiemelkedő színvonalú munk{ja elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polg{ri tagozat kitüntetésben részesült: Dr. [BRAH[M GYÖRGY, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar egyetemi tan{ra, Dr. BAKONYI ISTV[N, az MTA doktora, a Széchenyi Istv{n Egyetem professor emeritusa, Dr. BENEDEK GYÖRGY, az orvostudom{ny doktora, a Szegedi Tudom{nyegyetem [ltal{nos Orvostudom{nyi Kar Élettani Intézetének tanszékvezető egyetemi tan{ra, Dr. FARKAS ATTILA, lelkész, érseki tan{csos, művészettörténész, F[ZSY ANIKÓ, műfordító,

3 Dr. GYIRES KL[RA, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem [ltal{nos Orvostudom{nyi Kar Farmakológiai és Farmakoter{pi{s Intézetének egyetemi tan{ra, KALM[R FERENC, volt orsz{ggyűlési képviselő, villamosmérnök, Dr. KAPRONCZAY K[ROLY, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem [ltal{nos Orvostudom{nyi Kar Népegészségtani Intézetének vendégprofesszora, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvt{r és Levélt{r címzetes főigazgatója, KORONKA LAJOS, pedagógus, a budapesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola igazgatója, KOV[CS LAJOS, J{szai Mari-díjas színművész, érdemes művész, Dr. MADAR[SZ IMRÉNÉ, a K{roli G{sp{r Reform{tus Egyetem docense, MOLN[R GERGELY, bűvész, a Bűvészek Vil{gszövetségének elnökségi tagja, NAGY BÉLA, a K{rp{taljai Reform{tus Egyh{z Diakóniai Oszt{ly{nak igazgatója, főgondnok, Prof. Dr. NÉK[M KRISTÓF, allergológus és klinikai immunológus, az orvostudom{ny kandid{tusa, a Budai Irgalmasrendi Kórh{z Allergológiai és Immunológiai Oszt{ly vezető főorvosa, a Magyar Allergia Szövetség alapító elnöke, Dr. PAPP J[NOS MIH[LY, a Semmelweis Egyetem [ltal{nos Orvostudom{nyi Kar{nak egyetemi tan{ra, Dr. PATAY P[L, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott régész főmuzeológusa, PÓSFAI PÉTER, az Oktat{si Hivatal elnöke, Dr. R[BAI GYULA, az MTA doktora, vegyész, kémikus, a Debreceni Egyetem Természettudom{nyi Kar, Kémiai Intézet Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi tan{ra, SIMON K[ROLY, az MMA rendes tagja, formatervező iparművész, Dr. SIMON PÉTER, az MTA doktora, az Eötvös Lor{nd Tudom{nyegyetem Informatikai Kar Numerikus Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tan{ra,

4 SIMONFFY M[RTA M[RIA, iparművész, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke, DR. SITKEI GYÖRGY, az MTA rendes tagja, a Nyugat-magyarorsz{gi Egyetem professor emeritusa, SZALAI ATTILA, nyug{llom{nyú diplomata, Dr. SZALAI ISTV[N, az MTA doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar{nak intézetigazgatója, dék{n, egyetemi docens. Magas színvonalú munk{j{ért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polg{ri tagozat kitüntetést vehetett {t: Dr. ARDAY ANDR[S, a Népjóléti és Szoci{lis Alapszolg{ltat{si Központ intézményvezető főorvosa, BAKY PÉTER, festőművész, grafikus, Dr. CZALBERT-HALASI J[NOS, Acsa-Csőv{r h{ziorvosa, Dr. DÉRI BAL[ZS, az Eötvös Lor{nd Tudom{nyegyetem Bölcsészettudom{nyi Kar Ókortudom{nyi Intézet Latin Tanszékének tanszékvezető egyetemi tan{ra, Dr. DON[TH TIBOR, a Semmelweis Egyetem [ltal{nos Orvostudom{nyi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor emeritusa, Dr. FELDNÉ Dr. KNAPP ILONA, nyelvész, az Eötvös Lor{nd Tudom{nyegyetem Bölcsészettudom{nyi Kar Germanisztikai Intézet Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, Dr. GYENIS GYULA, biológus, antropológus, az Eötvös Lór{nd Tudom{nyegyetem Természettudom{nyi Kar Biológiai Doktori Iskol{j{nak nyugalmazott egyetemi tan{ra, GYÜDI S[NDOR, a Szegedi Nemzeti Szính{z főigazgatója, a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, művészeti vezetője, Dr. KOV[TS D[NIEL, a Comenius Tanítóképző Főiskola nyugalmazott főiskolai tan{ra, a Kazinczy Ferenc T{rsas{g alapító elnöke,

5 Dr. LÉGR[DI JÓZSEF, az Orsz{gos Sportegészségügyi Intézet szakorvosa, Dr. LUK[CS FERENC, jog{sz, könyvvizsg{ló, a R{kóczi Szövetség pénzügyi titk{ra, Dr. MARÓDI L[SZLÓ, az orvostudom{ny doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudom{nyi Centrum [ltal{nos Orvostudom{nyi Kar Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tan{ra, Dr. MÉLYKÚTI G[BOR, a Nyugat-magyarorsz{gi Egyetem Geoinformatikai Kar{nak egyetemi docense, Dr. MOHOS NAGY ÉVA, operaénekes, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar{nak tanszékvezető főiskolai tan{ra, NAGY K[ROLY, kapornaki címzetes ap{t, székesegyh{zi kanonok, a veszprémi Szent Mih{ly Főangyal Pléb{nia pléb{nosa, ORENDI MIH[LY, a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, OSZTOVITS [GNES, újs{gíró, a Heti V{lasz főmunkat{rsa, a P{zm{ny Péter Katolikus Egyetem tan{ra, POPR[DY GÉZA, az Orsz{gos Széchenyi Könyvt{r nyugalmazott főoszt{lyvezetője, DR. PETER RAVIOL, a Ludwigsburgi Közigazgat{si Főiskola docense, ROMWALTER BÉLA, fővil{gosító, a Sparks Camera&Lightning Ltd. ügyvezetője, Dr. SIMON GYÖRGY, a Semmelweis Egyetem [ltal{nos Orvostudom{nyi Kar Kórélettani Intézet nyugalmazott egyetemi tan{ra, Dr. SIPOS J[NOS, az MMA levelező tagja, az MTA Zenetudom{nyi Intézetének főmunkat{rsa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének tan{ra, Dr. SZEPESI L[SZLÓ, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudom{nyi Kar{nak tan{ra, a K{rp{ti Rudolf Vívó Klub mesteredzője. TAKARÓ MIH[LY, irodalomtörténész, tan{r,

6 Dr. TURMEZEI PÉTER, villamosmérnök, sz{mítógépes elektronikai tervező és gy{rtó szakmérnök, címzetes egyetemi tan{r, az Óbudai Egyetem Kandó K{lm{n Villamosmérnöki Kar{nak volt dék{nja, V[RADI PÉTER P[L, fotogr{fus, a PéterP{l Kiadó ügyvezetője, Dr. VINCZE P[L, a Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Testnevelő Központj{nak igazgatója, Dr. ZSOLDOS FERENC, a Magyar Nemzeti Tan{cs alelnöke, GA[L JENŐ, verbita szerzetes, Dr. SZABÓ CSABA ATTILA, a műszaki tudom{ny doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar{nak egyetemi tan{ra. Kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polg{ri tagozat kitüntetésben részesült: ANDA L[SZLÓNÉ, pénzügyi szakértő, BA ÉVA, a Kecskeméti Katona József Szính{z súgója, BALOGH ELEKNÉ, a Budapest XVIII. kerületi Vörösmarty Mih{ly Ének-zenei Nyelvi [ltal{nos Iskola és Gimn{zium igazgatóhelyettese, Dr. BOROSS MARIETTA, nyugalmazott néprajzkutató, muzeológus, Dr. CZINDER PÉTER, a Gyöngyösi Berze Nagy J{nos Gimn{zium igazgatója, FÉNYES GYÖRGY, magyarnóta énekes, HALMINÉ MIKÓ ERZSÉBET, a Letenyei Andr{ssy Gyula [ltal{nos Iskola tan{ra, Dr. LACZKÓ ZOLT[N, a Nógr{d Megyei Korm{nyhivatal Szoci{lis és Gy{mhivatal gy{mügyi ügyintézője, jogtan{csos, NAGY L[SZLÓ, a Tatab{nya-B{nhidai Szent Mih{ly Római Katolikus Pléb{nia pléb{nosa, címzetes prépost,

7 P[L KATALIN, a Podmaniczky Alapfokú Művészetoktat{si Intézmény tan{ra, Dr. ROBERT LASCELLE ELLISON RODGERS, nyugalmazott teológia professzor, Dr. S[NDOR ENDRÉNÉ, reform{tus lelkip{sztor, SZABÓ J[NOSNÉ, a Mozg{ssérültek Budapesti Egyesülete Angyalföldi csoportj{nak elnöke, Dr. SZÉLES DEZSŐNÉ, a debreceni Vörösmarty Mih{ly [ltal{nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Dr. SZŰCS EDIT, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar{nak tanszékvezető főiskolai tan{ra, SZÉKELY-GYÖKÖSSY SZABOLCS, az MMA Titk{rs{g Gazdas{gi és Pénzügyi Főoszt{ly{nak vezetője. Színvonalas szakmai munk{j{ért Magyar Ezüst Érdemkereszt polg{ri tagozat kitüntetést vehetett {t: CSER KRISZTI[N, operaénekes, DEFFEND IRÉN, t{ncos, népt{ncpedagógus, a Honvéd T{ncszính{z tagja, HAMAR M[RIA, a Semmelweis Ign{c Hum{n Szakképző Iskola igazgatója, HOLB IBOLYA, t{ncpedagógus, koreogr{fus, t{ncos, Dr. JUH[SZ L[SZLÓ, a Debreceni Egyetem Természettudom{nyi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi adjunktusa, MESTER VIKTÓRIA, operaénekes, NAGY TAM[S, a Kisfaludy K{roly Középiskolai Kollégium intézményvezetője, ORVOSNÉ BARNA MÓNIKA, a Magyar T{ncművészeti Főiskola főiskolai docense, Id. ÖKRÖS TIBOR, nagybőgős, előadóművész, TÓTHNÉ KISS ERZSÉBET, a Debreceni Egyetem Agr{rtudom{nyi Központj{nak hivatalvezetője,

8 Dr. LEGOZA JÓZSEF, a Hajdú-Bihar Megyei Korm{nyhivatal Népegészségügyi Szakigazgat{si Szerve Sug{regészségügyi Decentrum oszt{lyvezető tisztiorvosa. Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polg{ri tagozat kitüntetésben részesült: CS[KV[RINÉ VERÉB VALÉRIA, az egri G{rdonyi Géza Ciszterci Gimn{zium és Kollégium tan{ra, LÉR[NT K[ROLY LAJOS, a Zalai Polg{ri Körök Egyesületének vezetőségi tagja, PA[L ISTV[N, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a R{kóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének elnöke, R[CZ RITA, a Magyar [llami Operah{z operaénekese, SZIBERNÉ FEHÉR ÉVA, a Kaposv{ri [ltal{nos Iskolai és Egészségügyi Gondnoks{g gazdas{gi vezetője, Dr. TAK[CS ANDR[SNÉ, ének-zene tan{r, karvezető, TÓTH GYULA, pedagógus, mesteredző, VIDA ZOLT[NNÉ, a Nagyat{di Karit{sz Csoport alapító tagja, HAJDÚ FLÓRI[N, t{ncos, szólista, L[TÓ RICH[RD, a Kecskeméti Katona József Szính{z zenei asszisztense. Balog Zolt{n hosszabb időn {t végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat adom{nyozott: Czink Judit, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Irod{j{nak irodavezetője részére, Dózsa György K{roly, a nyírb{tori "Sz{rnyas S{rk{ny" Kultur{lis V{llalkoz{s fesztiv{ligazgatója részére,

9 Kölcseyné Bal{zs M{ria, a békéscsabai Szent Istv{n Egyetem Gazdas{gi-, Agr{r- és Egészségtudom{nyi Kar Gazdas{gi Campus{nak tan{rsegédje részére, Ureczky Kl{ra Tünde, a hidasnémeti Közösségi Szolg{ltató H{z vezetője részére. Kiemelkedő népművészeti alkotó- vagy előadóművészi teljesítménye elismerésére Népművészet Ifjú Mestere díjban részesült: [gfalvi György és Hetényi-Kulcs{r Kl{ra, a Magyar [llami Népi Együttes t{ncművészei, Dénesi Ildikó, kézműves, mézeskal{cs ütőfa készítő, fafaragó, Dud{s D{niel, a j{szberényi Viganó Alapfokú Művészetoktat{si Intézmény t{ncpedagógusa, Soós Csaba, a pom{zi Teleki-Wattay Művészeti Iskola és az ürömi József N{dor [ltal{nos és Művészeti Iskola pedagógusa, népi hegedűs, Tóth Attila, kov{csmester, Vastag Rich{rd, az ajkai Apte Alapfokú Művészeti Intézmény, a magyarpol{nyi Alapfokú Művészeti Intézmény és a veszprémi Szil{gyi Erzsébet Keresztény Iskola és Művészetoktat{si Intézmény népt{nc-pedagógusa, néprajzkutató. Kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elismeréseként Móra Ferenc-díjat vehetett {t: Dr. Bagi G{bor, a szolnoki Damjanich J{nos Múzeum történész-muzeológusa, Dr. Medgyesi Konstantin, a szegedi Móra Ferenc Múzeum sajtóreferense, muzeológusa, Dr. Konrad Sutarski, a Magyarorsz{gi Lengyelség Múzeuma és Levélt{ra nyugalmazott múzeumigazgatója, költő, író, műfordító. Levélt{rosi szakterületen végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Pauler Gyuladíjban részesült: Dr. Géczi Lajos PhD, a Magyar Nemzeti Levélt{r Csongr{d Megyei Levélt{r{nak főlevélt{rosa. Könyvt{ri szakterületen hosszabb időn {t végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjban részesült:

10 Bazsóné Megyes Kl{ra, az érdi Csuka Zolt{n V{rosi Könyvt{r nyugalmazott könyvt{rigazgatója, Sohajd{né Bajnok Katalin, az egri Bródy S{ndor Megyei és V{rosi Könyvt{r igazgató helyettese, Szellőné F{bi{n M{ria, a Pécsi Tudom{nyegyetem Egyetemi Könyvt{r{nak főigazgatóhelyettese, Szita G{bor, az Orsz{gos Széchenyi Könyvt{r munkat{rsa, rakt{rosa. Budapest, augusztus 18. Sajtó-, Kommunik{ciós, Közkapcsolati és Protokoll Főoszt{ly H-1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: +36 (1) Web:

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 21., csütörtök Tartalomjegyzék 305/2014. (VIII. 21.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 12204 306/2014. (VIII. 21.) KE határozat

Részletesebben

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke megbízásából 2012. augusztus 20-a alkalmából

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke megbízásából 2012. augusztus 20-a alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke megbízásából 2012. augusztus 20-a alkalmából MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZT Bahget Iskander Eifert János Dr. Fodor Antal

Részletesebben

Belföld 1 / 10 2015.03.18. 16:38. nappal min: 10 C max: 13 C. éjszaka min: -2 C max: 2 C Belépés Regisztráció Elıfizetés

Belföld 1 / 10 2015.03.18. 16:38. nappal min: 10 C max: 13 C. éjszaka min: -2 C max: 2 C Belépés Regisztráció Elıfizetés 1 / 10 2015.03.18. 16:38 nappal min: 10 C max: 13 C éjszaka min: -2 C max: 2 C Belépés Regisztráció Elıfizetés 2015.03.18. Sándor, Ede, Cirill Belépés Regisztráció Elıfizetés Rovatok Fıoldal Belföld Külföld

Részletesebben

HATÁROZATOK. I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. TARTALOM. dr. Bényei Tamást, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

HATÁROZATOK. I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. TARTALOM. dr. Bényei Tamást, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét, I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. oldal HATÁROZATOK 110/2009. (VIII. 26.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl... 4241 64/2009. (VIII. 26.) ME határozat fõiskolai rektor megbízásáról...

Részletesebben

Semmelweis Ignác születésének 188. évfordulója alkalmából Dr. Molnár Lajos miniszter úr szakmai elismeréseket adományoz (2006. június 30.

Semmelweis Ignác születésének 188. évfordulója alkalmából Dr. Molnár Lajos miniszter úr szakmai elismeréseket adományoz (2006. június 30. Semmelweis Ignác születésének 188. évfordulója alkalmából Dr. Molnár Lajos miniszter úr szakmai elismeréseket adományoz (2006. június 30.) Semmelweis-díjban részesül Prof. Dr. Ádány Róza Egyetmi tanár,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 218 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata II. 227

Részletesebben

Magyar Napok Nyugati magyar diaszpóra. Veszprém, Pannon Egyetem, 2015. március 19 28.

Magyar Napok Nyugati magyar diaszpóra. Veszprém, Pannon Egyetem, 2015. március 19 28. Magyar Napok Nyugati magyar diaszpóra Veszprém, Pannon Egyetem, 2015. március 19 28. Fővédnök: Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa Védnöki

Részletesebben

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5.

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5. Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Veszprém, 2014. március 31. április 5. Az Erdélyi napok fővédnöke: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter,

Részletesebben

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít.

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. életrajzok 1. Ács Erzsébet (Karcag, 1946.) Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. 2. Adamik Tamás (Kecskemét,

Részletesebben

1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE

1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE GYÓGYSZERÉSZ SZAK 1 1. FEJEZET 1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE A Debreceni Egyetem történeti háttere Debrecen felsőoktatásának gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza: 1538-ban alapították

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. augusztus 22., péntek XI. évfolyam, 2008/34. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 43. VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 43. VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. Tanulás, tudás, műveltség Könyvtárosok a jövő szolgálatában SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 43. VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL

Részletesebben

A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA

A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA 4 1 Ambrusné Somogyi Kornélia 2 Baksa-Haskó Gabriella docens 3 Baran Ádám ifjúsági referens 4 Biris Rodica Teodora 5 Berecz Antónia 6 Beregszászi István 7 Dr. Borzán Anita

Részletesebben

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

Semmelweis napi kitüntetések a szakminisztériumban

Semmelweis napi kitüntetések a szakminisztériumban 1 / 7 2010.07.13. 21:57 Semmelweis napi kitüntetések a szakminisztériumban A Nemzeti Erıforrás Minisztérium vezetıje kitüntetéseket adott át Semmelweis Ignác születésének 192. évfordulója alkalmából. A

Részletesebben

A DIÁKOLIMPIAI ORSZÁGOS DÖNTŐKÖN EREDMÉNYES OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK JUTALMAZÁSI ÜNNEPSÉGE Budapest, 2011. november 29.

A DIÁKOLIMPIAI ORSZÁGOS DÖNTŐKÖN EREDMÉNYES OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK JUTALMAZÁSI ÜNNEPSÉGE Budapest, 2011. november 29. 2011. november 30. A DIÁKOLIMPIAI ORSZÁGOS DÖNTŐKÖN EREDMÉNYES OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK JUTALMAZÁSI ÜNNEPSÉGE Budapest, 2011. november 29. A Magyar Diáksport Szövetség a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sport

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014.

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. TANÉV DEBRECEN, 2013. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...2

Részletesebben

Holczinger András intézmény vezetı

Holczinger András intézmény vezetı iskola/intézmény neve város utca irányitósz. OM e-mail cím telefonszám Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka Kandó Kálmán ltp. 4. 8400 Holczinger András intézmény vezetı 37215

Részletesebben

Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter március 15-e alkalmából kitüntetéseket adott át. A kitüntetettek:

Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter március 15-e alkalmából kitüntetéseket adott át. A kitüntetettek: Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter március 15-e alkalmából kitüntetéseket adott át. A kitüntetettek: Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) Bajnai Gordon, a Wallis

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium egyedi pályázatainak döntésérõl 1054 A Kiemelt Kulturális

Részletesebben

Alapítás éve:1990. Bírósági bejegyzés: 1975 sz. 6. Pk. 61971/5. Kelt:Budapest 1990. május 16. KSH szám: 19635428

Alapítás éve:1990. Bírósági bejegyzés: 1975 sz. 6. Pk. 61971/5. Kelt:Budapest 1990. május 16. KSH szám: 19635428 Alapítás éve:1990. Bírósági bejegyzés: 1975 sz. 6. Pk. 61971/5. Kelt:Budapest 1990. május 16. KSH szám: 19635428 P r o f. d r. I s t v á n f i C s a b a e l n ö k Testnevelési Egyetem(TF) 1534 Budapest,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető,

Részletesebben

Kitüntetések szerint. 2011. szeptember 9. 1 / 38 oldal

Kitüntetések szerint. 2011. szeptember 9. 1 / 38 oldal 2011. szeptember 9. 1 / 38 oldal Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért életműdíj Bartók Béláné Humánszolgáltató Központ gondozónő 1257-22/2009. 21/Ökth. 2009.02.26. Berta László Tiszaújvárosi Mentőszolgálat

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2013 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2013 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL NOVOFER Alapítvány GÁBOR DÉNES-DÍJ 2013 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi

Részletesebben

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben