Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Debrecen, Egyetem tér 1. Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 18. Telefon: (52) Telefax: (52) DEBRECENI EGYETEM Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ SZABÁLYZATOK: Tanulmányi és vizsgaszabályzat Juttatási és térítési szabályzat Debrecen 2005

2 Tartalomjegyzék Természettudományos képzés Debrecenben... 3 A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETE... 4 A Természettudományi Kar... 7 A DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARA... 9 A Kar egységei, vezetői... 9 A Kar szakjai Nappali tagozat Levelező tagozat Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés Doktori programok/iskolák A kar képzési profiljának bemutatása Biológiai Tanszékcsoport (BTCs) Fizikai Tanszékcsoport (FTCs) Földtudományi Tanszékcsoport (FöTCs) Kémiai Tanszékcsoport (KTCs) Matematikai Intézet (MI) Nemzetközi kapcsolatok Minőségbiztosítási módszerek DEBRECENI EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR A HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETŐ HALLGATÓI KALENDÁRIUM SZAKKOLLÉGIUMOK, TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK SZERVEZÉSE KOLLÉGIUMOK, LAKHATÁS Nagyerdei I-II. Kollégium Nagyerdei III. Kollégium ÉTKEZTETÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Orvosi ellátás az egyetemen Fontosabb szakrendelések a városban Szociális, egészségügyi és lelki segélyszolgálatok, egyesületek Patikák ÉLETVITELI ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS TANÁCSADÁS KARRIER-TANÁCSADÁS Felvételizők tájékoztatása A végzős hallgatók elhelyezkedésének segítése SZABADIDŐS PROGRAMOK HALLGATÓI ÖNTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK MŰVELŐDÉSI IRODA EGYETEMI MOZI SPORT Egyetemi sportpálya A Debreceni Egyetemi Atlétikai Club, a DEAC szakosztályainak edzésrendje DIÁKMUNKA ALAPÍTVÁNYOK EGYÉB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK TÁJÉKOZTATÓ A KREDITRENDSZERRŐL A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS FELSŐOKTATÁS ALAPKÉPZÉSI TANÁRSZAKJAINAK ÁLTALÁNOS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEI A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANÁRKÉPZÉS CÉLJA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS FELSŐOKTATÁS ALAPKÉPZÉSI NEM TANÁRI SZAKJAINAK ÁLTALÁNOS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEI... 46

3 A DEBRECENI EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA Általános rendelkezések A szabályzat hatálya A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÉNZBELI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS A KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK MÉRTÉKE A KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJAK Egyéb díjak

4 Természettudományos képzés Debrecenben A Debreceni Egyetem Természettudományi Kara (továbbiakban DE TTK) a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának jogutóda. A DE TTK felsőfokon műveli, közvetíti és oktatja a természettudomány számos területét. A magyar közoktatás természettudományos tárgyainak színvonalas tanítására felkészített szaktanárokat, az alaptudományok alkotó művelésére kész kutatókat, továbbá a tudomány és technika eredményeit alkalmazni és oktatni tudó szakembereket képez, szem előtt tartva a felelős és alkotó értelmiségi létre való felkészítést. Magas színvonalú tudományos kutatási munkával, az ifjúság magas szintű szakmai és tudományos képzésével és nevelésével egyben maga is hozzájárul a tudományos és kulturális fejlődéshez, az egyetemes és nemzeti értékek gyarapításához. A kar olyan fizikai (tárgyi és pénzügyi), szellemi és szolgáltatási környezetet kíván biztosítani a kar dolgozóinak, és oktatóinak, mely méltó a küldetésnyilatkozathoz; garantálja azok megvalósítását, elsősorban azt, hogy az oktatási-kutatási munka nemzetközi színvonalon folyhasson, az egyetem - a színvonal és szelektivitás elvének fenntartása mellett - az ifjúság minél szélesebb rétegei számára legyen hozzáférhető, és hogy az egyetemi hallgató a legkedvezőbb körülmények között a legteljesebben kibontakoztathassa képességeit. A kar valamennyi oktatója és kutatója számára biztosítja az oktatás és kutatás szabadságát, a hallgatók számára pedig - a törvények és az intézményi belső szabályzatok keretén belül - a tanszabadságot, továbbá azt, hogy a képzési folyamatban tanáraik tevékeny és öntudatos partnerei lehessenek. A működési környezet tehát demokratikus, és ez a jog és kötelesség, a lehetőség és a felelősség egyensúlyban történő érvényesítését jelenti. A kar az általa képviselt tudományterületeken és képzési területeken e közösség számára a felsőoktatás első számú szolgáltatója, a kar továbbra is Debrecen és Kelet-Magyarország sajátosságainak, érdekeinek és igényeinek messzemenő figyelembevételével működik, illetve ezek figyelembevételével elégíti ki a nemzeti felsőoktatási szükségleteket. Mint tanárképzési regionális központ, fontosnak tartja az egri és a nyíregyházi főiskolával való együttműködést. A karnak kiterjedt hazai és nemzetközi (elsősorban európai) kapcsolatrendszere van, mely gazdagítja és színesíti munkánkat, emeli annak színvonalát, oktatói-kutatói-hallgatói mobilitást, összehasonlítási és megmérettetési lehetőséget, ismeretséget és elismertséget, ebből eredően pedig sokirányú gyarapodást, támogatást és továbbfejlődési lehetőséget jelent. A szakok oklevél-követelményeit illetve tantárgyi tematikáit külön füzetek tartalmazzák. Az Informatikai Intézet szeptembertől önálló karrá vált. 3

5 A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETE A Református Kollégium alapítása. Debrecenben azóta, tehát már 462 éve folyamatosan működik felsőfokú iskolai képzés. A reformáció korában polgárosodásnak indult város mindig is szívügyének tekintette az ifjúság magas fokú oktatását, s a cívisek áldozatvállalásával a Kollégium folyamatosan működhetett. Később az erdélyi fejedelmek bőkezű adományai biztosították a gyarapodást és a Tiszántúl szellemi központjának erősödését. Az iskola vezetői előtt mindig egy cél lebegett: a külföldi egyetemek mását magvalósítani itthon. A sajátos viszonyokon és a nehéz körülményeken múlott, hogy csak lassan jutott a debreceni felsőfokú oktatás mai színvonalára Megalapították a Debreceni Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézetet (székhelye Pallag), elindítva ezzel a város agrár-felsőoktatásának történetét es évek. Először vették tervbe a debreceni egyetem felállítását A gazdasági tanintézetet Debreceni Gazdasági Akadémiává alakították át Az évi XXXVI. törvénycikkel a magyar törvényhozás létrehozta a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetemet, amely az ország harmadik egyetemeként kezdte meg működését. Debrecen városa a Nagyerdőn hatalmas területet adományozott az egyetem épületei számára, és - hitelfelvétel útján - az építés költségeinek jelentős részét is magára vállalta Az egyetem három karral megkezdte működését: ezek a Jog- és Államtudományi, a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint a Református Hittudományi Kar. Eleinte az öreg Református Kollégium falai között folyt az oktatás, azonban az hamar szűknek bizonyult IV. Károly király és Zita királynő felavatta az újonnan alapított Orvostudományi Kar központi épületét, amely a nagyerdei campus első elkészült épülete volt Az egyetem neve - az alapításában kiemelkedő szerepet játszott egykori miniszterelnökre emlékezve - Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetemre változott Felavatták az egyetem központi épületét. Felépítése gróf Klebersberg Kuno kultuszminiszter nevéhez fűződik. Az impozáns külsejű épület, amely az egész nagyerdei campust is tervező Korb Flóris tervei alapján épült neoklasszicista stílusban, a Parlament és a Budavári Palota építése óta az ország legnagyobb beruházása volt: a főépület építkezése mintegy négy évig tartott, de a nagyerdei campus teljes kiépítésére készített eredeti terveknek így is csak kb. a harmada valósult meg. (A nagyerdei campus ma az ország legnagyobb, egységes tervek alapján felépült és szinte változatlan formában fennmaradt épületegyüttese.) Az oktatás a főépületben ezután korszerű körülmények között, megnövekedett hallgatói létszámmal folyt tovább Elkészült az egyetemi városnegyed részére épített református templom. Tervezésére Borsos József kapott megbízást. Ma zeneműtár, folyóirattár és egyetemi számítóközpont működik az épületben. 4

6 A református egyházzal kötött megállapodás alapján az egyház visszakapja a templomot, ha lehetőség lesz a ma benne működő egységek más helyre költöztetésére A felszabadulás után az egyetem neve Debreceni Tudományegyetem lett. A Debreceni Gazdasági Akadémiát a budapesti központtal létrehozott agrártudományi egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának debreceni osztályává szervezték át A kormány megalapította a Természettudományi Kart, és elrendelte a Jog- és Államtudományi Kar szüneteltetését, amely a gyakorlatban a megszüntetést jelentette. Ekkor választották le a Református Hittudományi Kart az egyetemről. Több idegen nyelvi szakot megszüntettek, melyeket 1956 után vagy 1990-től indítottak újra. Ugyanekkor ítélték szüneteltetésre az agrárképzést is Az Orvostudományi Kar a régi egyetemről leválva Debreceni Orvostudományi Egyetem néven önálló egyetem lett Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára a Debreceni Tudományegyetem felvette a Kossuth Lajos Tudományegyetem nevet Újraindították a debreceni agrár felsőoktatást (Debreceni Mezőgazdasági Akadémia), ekkor már jelenlegi helyén. Megkezdődött a Böszörményi úti campus építése ben egyetemi jellegű képzést vezettek be a Magyar Tudományos Akadémia létrehozta az Atommagkutató Intézetet, mely otthont ad természettudományos oktatásnak is A hallgatók lakásgondjait enyhítendő felépült a Tóthfalusi Sándor Kollégium két épülete (ma Nagyerdei I-II. Kollégium) Felépült a hatemeletes Kémiai Épület, amely a természettudományos oktatás erősödése miatt vált szükségessé A Debreceni Agrártudományi Főiskolát a Szarvasi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikummal egyesítve két karral létrehozták a Debreceni Agrártudományi Egyetemet, amelyhez 1972-ben csatlakozott mezőtúri kara (1986-ban a gödöllői egyetemhez csatolták), 1986-ban pedig hódmezővásárhelyi karral gyarapodott A szarvasi Óvónőképző Főiskoláról érkezett oktatókkal megkezdte működését a Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskola, amely a kilencvenes évektől Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolaként működött tovább Létrehozták az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Debreceni Egységét. Megkezdődött az oktatás a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriumában A nyolcvanas években (1985) megindult intézmények közötti együttműködés hatására megalakult a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE), a Debreceni Orvostudományi Egyetem 5

7 (DOTE), a Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE), a Református Teológiai Akadémia, valamint társult tagként a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének (Atomki) részvételével a Debreceni Universitas Egyesülés, amelynek alapítási ünnepségén részt vett Göncz árpád köztársasági elnök is. Megalakult a DOTE Egészségügyi Főiskolai Kara Nyíregyházán A Debreceni Universitas Egyesülés megkapta az államtól a 4-es főút (Kassai út) mentén fekvő volt szovjet laktanya területének kezelési jogát, amelyen egyetemi campus kialakítását kezdte el. A nagyerdei campuson több új, korszerű épületet adtak át az oktatásnak (pl. Ökológiai Épület, Matematikai és Informatikai Épület), felépült a Nagyerdei Újkollégium. A DATE és a KLTE együttműködésében megkezdte működését a Közgazdaságtudományi és Üzleti Képzés Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Egysége Műszaki Főiskolai Karként csatlakozott a KLTE-hez Ismét elindult az egyetemen a jogászképzés, valamint beindult az oktatás a gyógyszerészek számára is. A DATE, a DOTE és a KLTE új közös szakja az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, a DOTE és a KLTE szakja a molekuláris biológus. Az Országgyűlés elfogadta az 1993-ban hozott felsőoktatási törvény módosítását, amely megfogalmazta az egyetemi integráció megvalósításának kereteit. Aláírták az első szándéknyilatkozatot a Debreceni Egyetemi Szövetség megalakításáról, amely a Debreceni Egyetem létrehozása előtti átmeneti szervezeti forma. Megkezdődtek a beruházások a Kassai úti campuson, ahol elsőként a közgazdászok vehették birtokukba új oktatási épületüket A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriuma részjogkörű költségvetési egységként csatlakozott a KLTE-hez. Megalakult a Debreceni Egyetemi Szövetség, amelynek a Debreceni Universitas Egyesülés tagjain kívül tagja a Debreceni Konzervatórium és a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola is. A Konzervatórium a Debreceni Universitas Egyesülésben is önálló tagként vett részt, ezért a Szövetséghez is önálló tagintézményként csatlakozott. A Kassai úton Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter avatta fel a DESZ új központi épületét. Egy másik, hasonlóan felújított épületbe költözhetett a DOTE Népegészségügyi Iskolája A Parlament elfogadta a felsőoktatási intézmények integrációjáról szóló törvényt, amely a debreceni állami intézmények részvételével és a hajdúböszörményi főiskolával hozza létre a Debreceni Egyetemet. Ezért a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolát (HWIPF) a Debreceni Egyetemi Szövetség felvette tagjai sorába. Az év az új egyetem megalakulásának előkészítésével telt el: felállt az Ideiglenes Intézményi Tanács, megválasztották az egyetem vezetőit, elfogadták alapvető szabályzatait. A kormány január 1.-jei hatállyal megalapította a Közgazdaságtudományi Kart. 6

8 2000. január 1. Nyolc (öt egyetemi és három főiskolai) karral, négy önálló intézettel - az év folyamán további két önálló intézet alakult - és három agrártudományi kutatóintézettel megalakult a Debreceni Egyetem júliustól: A Matematika és Informatikai Intézet kettévált, az Informatikai Intézet kivált a TTK-ról szeptember: Megalakult az Informatikai Kar szeptember: Átadásra kerül az Élettudományi Központ épülete. A Természettudományi Kar A természettudományok művelése Debrecenben közel ötszáz éves múltra tekint vissza. A Református Kollégium neves tanárai már a XVI. századtól a kor színvonalán álló tudományos műveket írtak a botanika, aritmetika (matematika), zoológia, földrajz és csillagászat területén. A Természettudományi Kar 1949-ben alakult meg a Debreceni Egyetemen, azokra a tanszékekre alapozva, melyek már korábban is működtek a Bölcsészettudományi Karon belül. Az 50 éves jubileumát 1999-ben ünneplő Természettudományi Kar a mai Debreceni Egyetem egyik meghatározó karává fejlődött. A kar vezetője a dékán, 4 helyettese: a tudományos és külügyi dékánhelyettes, a gazdasági dékánhelyettes, a pályázati és az oktatási dékánhelyettes. A kar fő szervezeti egységei, az 5 tanszékcsoport (Biológiai, Fizikai, Földtudományi, Kémiai, Környezettudományi), egy intézet (Matematikai Intézet) és a Dékáni Hivatal. A tanszékcsoportok és az intézet tanszékekre tagolódnak. A tanszékcsoport (TCs) az adott tudományterületen működő tanszékek laza együttműködési formája, amelyben a tanszékek önállóan gazdálkodnak és végzik oktatási feladataikat. A TCs elnöki posztján meghatározott sorrendben a tanszékvezetők évente váltják egymást. Az intézet a tanszékek együttműködésének szorosabb formája, egységes oktatási és gazdálkodási irányításon alapszik. Élén az intézetigazgató áll. A kar szervezési és ügyviteli feladatokat ellátó egysége a Dékáni Hivatal, melynek két része az Igazgatási Osztály és a Tanulmányi Osztály. A kar legfelsőbb vezető testülete a Kari Tanács, melynek elnöke a dékán. A Kari Tanács munkáját meghatározott feladatokkal és jogokkal rendelkező testületek segítik: Kari Habilitációs és Tudományos Tanács (KHTT), Kari Doktori Tanács (KDT), Kari Oktatási Bizottság (OB), Kari Gazdasági Bizottság (KGB), Dékáni Tanács. A Természettudományi Karon a 90-es években alapvető változások indultak el. A hallgatói létszám a duplájára emelkedett. Elkezdődött a szervezett doktori (PhD) képzés nappali (3 éves) és levelező formában is től bevezetésre került a kreditrendszer és több új szak is indult, pl. geográfus, 7

9 környezetkutatói, környezettan tanár, molekuláris biológus stb. Az Általános Orvostudományi Karral közösen 1996-tól beindult a gyógyszerész szak és az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus főiskolai szak. Elektronikus tanulmányi információk (http://ttk.unideb.hu), korszerű módon segíti a hallgatókat a szabad tanár- és tantárgyválasztásban (neptun rendszer), valamint a tanulmányaikkal kapcsolatos tájékozódásban. Ezen felül rendszeres kiadványok készülnek a hallgatók tájékoztatására. A karra jelentkező fiatalok felvételi vizsgát tesznek. A túljelentkezés az elmúlt években átlagosan 2,5-3-szoros. A felvehető szakok között találunk kevésbé keresetteket, és előfordul olyan, amelyikre a felvehető létszámnál 4-5-ször többen jelentkeznek. Az utóbbiakhoz tartoznak az informatikával kapcsolatos szakok, valamint a biológus, geográfus és környezettan szak. A korábbi években népszerű egyszakos tanárképzés megszűnt, a társadalomi igénynek megfelelően a tanár szakokra ma már csak szakpárban lehet felvételt nyerni. A kar oktatói és kutatói munkáját biztosító infrastrukturális háttér jóllehet nem minden tekintetben kielégítő összességében hivatástudattal és kiváló szakmai tudással párosulva lehetővé teszi a feladatok magas szintű elvégzését. A karon több egységnek saját könyvtára van, a természettudományos kutatásban nélkülözhetetlen nagy értékű külföldi folyóiratok többsége pedig a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban érhető el. A kar oktatói és kutatói széleskörű és intenzív együttműködést folytatnak mind hazai, mind külföldi egyetemekkel és kutatóintézetekkel. Ezek a kapcsolatok jelentősen hozzájárulnak a kutatott témák tudományos színvonalának emeléséhez. A kar oktatóinak többsége több hónapot meghaladó tanulmányutat tett európai és tengerentúli rangos egyetemeken, ahol egyrészt öregbítik egyetemünk jó hírnevét, másrészt megteremtik a lehetőségét annak, hogy a fiatalabb kollégák is bekapcsolódhassanak a tudomány nemzetközi vérkeringésébe. A kar minősített oktatói részt vesznek számos hazai és nemzetközi tudományos társaság, bizottság, valamint folyóirat szerkesztőbizottságának munkájában. Változás: (lásd: Bolognai folyamat ) A jelenlegi szakok és tantervek szeptembertől a vegyészmérnöki szakon 2005-től - felmenő rendszerben megváltoznak! Ezért az ajánlott mintatantervtől eltérő hallgatók számára a jelenlegi tantárgyak meghirdetése nem garantált. Az elmaradt kötelező és választható tantárgyak pótlását javasoljuk a 2005/2006. tanévben teljesíteni. Az új BSc képzések általában 3 évesek, előzetes MAB akkreditáció alapján az alábbi szakokon indulnak: biológia, biomérnök, fizika, földrajz, földtudomány, kémia, környezettan, matematika, vegyészmérnök, villamosmérnök. A képzésekről külön tájékoztatók készülnek. A tanulmányok (MSc szinten) folytathatók. További részletes leírások az OM, DE, TTK honlapon folyamatosan jelennek meg. 8

10 A DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARA Címe: Debrecen, Egyetem tér Postacíme: Debrecen, Pf Telefon: 52/ , /2356 Telefax: 52/ Dékán: Dr. Sipiczki Mátyás egyetemi tanár Dékánhelyettesek: Dr. Csorba Péter oktatási dékánhelyettes Dr. Kozma László gazdasági dékánhelyettes Dr. Patonay Tamás pályázati dékánhelyettes Dr. Sailer Kornél tudományos dékánhelyettes Hallgatói létszám: Nappali: 2850 fő Levelező: 300 fő PhD: 200 fő Oktatói létszám: 232 fő (ebből minősített oktató: 186 fő) Egység Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály Igazgatási Osztály A Kar egységei, vezetői Vezető Dr. Végső János osztályvezető Balogh László osztályvezető Biológiai Tanszékcsoport Állatantómiai és Élettani Tsz Biokémiai Tsz Biológiai Szakmódszertani Részleg Botanikus Kert *Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tsz Genetikai és Molekuláris Biológiai Tsz Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tsz *Növénytani Tsz *Alkalmazott Ökológiai Tsz *Hidrobiológiai Tsz *Ökológiai Tsz Fizikai Tanszékcsoport Elméleti Fizikai Tsz *DE-ATOMKI Környezetfizikai Tsz Szilárdtest Fizikai Tsz Dr. Borbély György elnök Dr. Nyilas István egy. docens Dr. Kiss László egy. docens Revákné Dr. Markóczi Ibolya adjunktus Szabó Mária mérnök Dr. Pecsenye Katalin egy. docens Dr. Sipiczki Mátyás egy. tanár Dr. Pócsi István egy. docens Dr. Borbély György egy. tanár Dr. Lakatos Gyula egy. docens Dr. Dévai György egy. tanár Dr. Tóthmérész Béla egy. tanár Dr. Pálinkás József elnök Dr. Nagy Ágnes egy. tanár Dr. Sudár Sándor egy. docens Dr. Beke Dezső egy. tanár 9

11 Kísérleti Fizikai Tsz Földtudományi Tanszékcsoport *Ásvány- és Földtani Tsz *Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tsz Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tsz *Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tsz *Meteorológiai Tsz Kémiai Tanszékcsoport *Alkalmazott Kémiai Tsz Fizikai Kémiai Tsz Szerves Kémiai Tsz Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz Kémiai Szakmódszertani Csoport *Műszeres és Környezetanalitikai Részleg *Kolloid és Környezetkémiai Tanszék *Izotópalkalmazási Részleg. Környezettudományi Tanszékcsoport A *-al jelölt egységek kettős jogállással tartoznak ide. Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tsz Analízis Tsz Geometria Tsz A Karhoz tarozó egyéb egységek: Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Központ Dr. Pálinkás József egy. tanár, akadémikus Dr. Tar Károly elnök Dr. Kozák Miklós egy. docens Dr. Csorba Péter egy. docens Dr. Süli-Zakar István egy. tanár Dr. Lóki József egy. tanár Dr. Tar Károly egy. docens Dr. Rábai Gyula elnök Dr. Zsuga Miklós egy. tanár Dr. Joó Ferenc egy. tanár Dr. Antus Sándor egy. tanár Dr. Fábián István egy. tanár Dr. Tóth Zoltán egy. docens Dr. Posta József egy. tanár Dr. Bányai István egy. docens Dr. Nagy Noémi egy. docens Dr. Lakatos Gyula elnök Dr. Nagy Péter igazgató Dr. Gaál István egy. tanár Dr. Maksa Gyula egy. docens Dr. Nagy Péter egy. tanár Dr. Karácsonyi Zoltán vezető 10

12 A Kar szakjai * Informatika Kar szakja szeptembertől (hallgatóin ügyek intézése a TTK-n) ** Műszaki Főiskolai Karral közös képzés, szeptembetől a TTK-n. Nappali tagozat Alapképzés egyetemi szintű Szak megnevezése ábrázológeometria-tanár biológiatanár biológus fizikatanár fizikus informatikus fizikus földrajztanár geográfus *informatikatanár *informatikus könyvtáros kémiatanár környezettan-tanár környezettudományi matematikatanári matematikus molekuláris biológus technikatanári vegyész angol-magyar szakfordító német-magyar szakfordító Alapképzés főiskolai szintű alkalmazott fizikus üzemfizikus vegyész-fizikus laboratóriumi operátor **vegyészmérnök -BSc **villamosmérnök Szakképzettség megnevezése (oklevél-bejegyzés) okleveles ábrázoló geometria szakos tanár okleveles biológia szakos tanár okleveles biológus okleveles fizika szakos tanár okleveles fizikus okleveles informatikus fizikus okleveles földrajz szakos tanár okleveles geográfus okleveles informatika szakos tanár okleveles informatikus könyvtáros okleveles kémia szakos tanár okleveles környezettan szakos tanár okleveles környezetkutató okleveles matematika szakos tanár okleveles matematikus okleveles molekuláris biológus okleveles technika szakos tanár okleveles vegyész okleveles angol-magyar szakfordító okleveles német-magyar szakfordító alkalmazott fizikus üzemfizikus vegyész-fizikus laboratóriumi operátor vegyészmérnök villamosmérnök 11

13 Kiegészítő alapképzés biológiatanári fizikatanári földrajztanári *informatikatanári kémiatanári környezettan tanár matematikatanári okleveles biológia szakos tanár okleveles fizika szakos tanár okleveles földrajz szakos tanár okleveles informatika szakos tanár okleveles kémia szakos tanár okleveles környezettan szakos tanár okleveles matematika szakos tanár Levelező tagozat Alapképzés **vegyészmérnök -BSc **villamosmérnök vegyészmérnök villamosmérnök Kiegészítő alapképzés biológiatanári fizikatanári földrajztanári kémiatanári környezettan tanár matematikatanári Szakirányú továbbképzés anyagszerkezet szakirányú tanári továbbképzési kísérleti fizika szakirányú tanári továbbképzési környezetfizika szakirányú tanári továbbképzési statisztikus fizika szakirányú tanári továbbképzési Szakosító továbbképzés környezetvédelmi ökológus okleveles biológia szakos tanár okleveles fizika szakos tanár okleveles földrajz szakos tanár okleveles kémia szakos tanár okleveles környezettan szakos tanár okleveles matematika szakos tanár anyagszerkezet szakirányú szakos tanár kísérleti fizika szakirányú szakos tanár környezetfizika szakirányú szakos tanár statisztikus fizika szakirányú szakos tanár környezetvédelmi ökológus 12

14 Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés A biológia tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei A fizika tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei A földrajz tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei A kémia tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei A matematika tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei Doktori programok/iskolák Biológia tudomány, Földtudomány, Fizika tudomány, Kémiai tudomány, Matematika és informatika, Környezettudomány 13

15 Tanulmányi Osztály hallgatói létszámok Feladatok A Tanulmányi Osztály a felvételi és beiskolázási, diákigazolvány és beiratkozási, ösztöndíj és kollégiumi, hallgatói tanulmányi, jegyzet, tantervi ügyek, órarendi és tantermi beosztások, a hallgatói teljesítmények regisztrálását, leckekönyvek kezelését, vizsgák és államvizsgák szervezését, külső előadók regisztrálását, végzettek elhelyezkedését, oklevelek kiadását, egyetemi ünnepségek szervezését látta el. Változások Az 1970-es évek végén, s az 1980-as évek közepén számos feladatot adott a tantervek korszerűsítése, reformja, majd az ben kidolgozott (ECTS) kreditrendszer bevezetése. A korábbi évismétlés, tantárgyi felmentés, végzők elhelyezkedésének támogatása megszűnt, a hallgatói létszám 8 év alatt megduplázódott, szervezett doktori képzés került kidolgozásra, bevezetésre, s a regisztrációs munkák és az ügyfélfogadás egy része csak számítógépes támogatással vált kezelhetővé (eto). A hallgatók tájékoztatására rendszeres kiadványok készülnek, a tájékoztatók interneten és telefonon is elérhetők. Kísérleti jelleggel került kidolgozásra az Elektronikus Tanulmányi Osztály (http:\\eto.unideb.hu), amely a szabad tantárgy és tanárválasztás eszközeként biztosítja a hallgatók számára a kurzusok felvételét, oktatók számára a gyakorlati és vizsgajegyek (vizsgalap) gyors és kényelmes megadását. Neptun: (http://www.neptun.unideb.hu), egységes számítógépes hallgatói nyilvántartás indult a Debreceni Egyetemen, 2003-tól. A kar megalakulásától a hallgatói létszám gyorsan növekedett. Rövid átmeneti visszaesés között következett be, majd a 60-as évektől a 80-as évek közepéig fő között stabilizálódott. További jelentős növekedés a 80-as évek végén majd erőteljesen a felsőoktatási törvényt követően - indult meg, összhangban az országos beiskolázási programmal. A 90-es évek jellemzője, hogy a tanári szakpárok mellett lehetővé vált az egyszakos tanárképzés, illetve beindult a doktori iskola. Az Informatika Kar szeptemberben kivált, önálló karként működik. Az alábbi ábrán ezt a félévszázados változást mutatjuk be.hallgatói létszámok Fő A hallgatói létszám alakulása (TTK) '49 '51 '53 '55 '57 '59 '61 '63 '65 '67 '69 '71 '73 '75 '77 '79 '81 '83 '85 '87 '89 '91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 becsült becsült 14

16 Az utóbbi 8-10 évben a TTK hallgatói létszáma megduplázódott mind a nappali tagozaton, mind pedig a PhD és a levelező képzésben. Az Informatikai Kar önálló válásával a hallgatói létszám külön kerül nyilvántartásra, 2004-től. Szabolcs-Szatmár- Bereg 19,4% Dunántúli megyék Egyéb megyék Külföld 5,2% 4,4% 2,3% Budapest és Pest megye Békés 7,0% 2,8% 13,1% Borsod-Abaúj- Zemplén Jász-Nagykun- Szolnok 6,3% Heves 7,3% 32,2% Hajdú-Bihar A TTK hallgatóinak beiskolázása megyék szerint utóbbi 3 évben A Tanulmányi Osztály a Kémiai épület I. emeletén található. Ügyfélfogadási idő: hétfő-péntek: , illetve (péntek kivételével) Ügyintézés: A/101 Nyalka Lászlóné főelőadó, Sáriné Kókó Edina előadó Tel: (52) /2351 Ösztöndíj, diákhitel, felvételi előkészítők, külföldi hallgatók, matrica A/102 Vaskó Lajosné főelőadó Tel: (52) /2352, (52) , Fax: (52) Felvételi, órarend, tanterem, statisztikák, átiratkozás, A/104 Nagyné Kerekes Ildikó főelőadó, Lapis Viktor, Kovács Katalin Tel: /2663 Leckekönyvek, törzskönyv, nyelvvizsgák bemutatása A/103 Őri Ilona főelőadó, Vásári Éva előadó Tel: /2369 Záróvizsgák, oklevelek B/105 Karászi Krisztina, Berecz Helga, Orbán Tibor előadó, Markovics Róbert, Juhász Tamás Tel: /2587 Diákigazolvány, egyetemi kártya, tankönyvtámogatás, kérelmek, igazolások, beiratkozás, tandíj, tandíjmentesség, Neptun ügyek, pót tantárgyfelvétel-törlés, oklevélmelléklet igazolások 15

17 Szakfelelős tanárok SZAK TAG SZAKFELELŐS TANSZÉK ábrázoló geometria tanár Nap Dr. Szabó József Informatika Kar alkalmazott fizikus Nap Dr. Kiss Árpád DE-ATOMKI Körny.f. Tsz. biológia tanár Nap Dr. Lenkey Béla Mikrobiológia Tsz. biológus (biotechnológus) Nap Dr. Lenkey Béla Mikrobiológia Tsz. biológus (ökológus) Nap Dr. Tóth János Attila Ökológiai Tsz. fizika tanár Nap Dr. Sailer Kornél Elméleti Fizika Tsz. fizikus Nap Dr. Beke Dezső Szilárdtest Fiz. Tsz. fizikus informatikus Nap Dr. Sudár Sándor Kísérleti Fizika Tsz. földrajz tanár Nap Martonné dr. Erdős Katalin Alk. Tájföldrajzi Tsz. geográfus Nap Dr. Kerényi Attila Alk. Tájföldrajzi Tsz. kémia tanár Nap Dr. Tóth Zoltán Kémia Szakmódsz környezettan tanár Nap Dr. Lakatos Gyula Alk. Ökológia Tsz. környezettudományi Nap Dr. Lakatos Gyula Alk. Ökológia Tsz. matematika tanár Nap Dr. Kovács András Matematika Intézet matematikus Nap Dr. Kovács András Matematika Intézet molekuláris biológus Nap Dr. Pócsi István Mikrobiológia Tsz. szakfordító Nap Dr. Semseiné Szekeres Edit Idegennyelvi Központ vegyész Nap Dr. Dózsa László Fizikai Kémiai Tsz. vegyész-fizikus labor. operátor Nap Dr. Dózsa László Kísérleti Fizika Tsz. vegyészmérnök Nap Dr. Beke Dezsö Szilárdtest Fizika Tsz. villamosmérnök Nap Dr. Zsuga Miklós Alkalmazott Kémiai Tsz A biol. tanár legújabb elm. gyak. ism. Lev Dr. Lenkey Béla Mikrobiológia Tsz. A fizika tanár legújabb gyak. ism. Lev Dr. Dezső Zoltán Izotópalkalmazási Tsz. A földrajz tanár legújabb gyak. ism. Lev Dr. Szabó József Természeti Földrajz Tsz. A kémia tanár legújabb gyak. ism. Lev Dr. Tóth Zoltán Kémia Szakmódsz A mat. tanár legújabb elm. gyak. im. Lev Dr. Kovács András Mat. és *Inform. Int. biológia tanár Lev Dr. Lenkey Béla Mikrobiológia Tsz. fizika tanár Lev Dr. Dezső Zoltán Izotópalkalmazási Tsz. földrajz tanár Lev Martonné dr. Erdős Katalin Alk. Tájföldrajzi Tsz. kémia tanár Lev Dr. Tóth Zoltán Kémia Szakmódsz környezet és term.védelmi ökológus Lev Dr. Lakatos Gyula Alk. Ökológia Tsz. matematika tanár Lev Dr. Turjányi Sándor Matematika Intézet vegyészmérnök Lev Dr. Beke Dezsö Szilárdtest Fizika Tsz. villamosmérnök Lev Dr. Zsuga Miklós Alkalmazott Kémiai Tsz Tanácsadó tanárok: SZAK TAG TANÁCSADÓ TANSZÉK ábrázoló geometria tanár Nap Dr. Szabó József Mat. és *Inform. Int. alkalmazott fizikus Nap Dr. Kiss Árpád DE-ATOMKI Körny.f. Tsz. biológia tanár Nap Dr. Lenkey Béla Mikrobiológia Tsz. biológus (biotechnológus) Nap Dr. Lenkey Béla Mikrobiológia Tsz. biológus (ökológus) Nap Dr. Tóth János Attila Ökológiai Tsz. Fizika tanár Nap Dr. Sailer Kornél Elméleti Fizika Tsz. fizikus Nap Dr. Beke Dezső Szilárdtest Fiz. Tsz. fizikus informatikus Nap Dr. Sudár Sándor Kísérleti Fizika Tsz. 16

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Egyetemi Élet, a Debreceni Egyetem lapja A Debreceni Egyetem megbízásából kiadja a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2011 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens NymE

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014.

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. TANÉV DEBRECEN, 2013. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...2

Részletesebben

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN 1971. Pécsi Tanárképző Főiskola Szombathelyi Kihelyezett 30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN Szombathelyi Tanárképző Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola 2001. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr INNOVATÍV, EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ, MULTIFUNKCIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELSŐOKTATÁSI KAR LÉTESÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA ÉS KOMPLEX TANULMÁNYTERVE A projekt a Magyar

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2013. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben