Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Debrecen, Egyetem tér 1. Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 18. Telefon: (52) Telefax: (52) DEBRECENI EGYETEM Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ SZABÁLYZATOK: Tanulmányi és vizsgaszabályzat Juttatási és térítési szabályzat Debrecen 2005

2 Tartalomjegyzék Természettudományos képzés Debrecenben... 3 A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETE... 4 A Természettudományi Kar... 7 A DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARA... 9 A Kar egységei, vezetői... 9 A Kar szakjai Nappali tagozat Levelező tagozat Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés Doktori programok/iskolák A kar képzési profiljának bemutatása Biológiai Tanszékcsoport (BTCs) Fizikai Tanszékcsoport (FTCs) Földtudományi Tanszékcsoport (FöTCs) Kémiai Tanszékcsoport (KTCs) Matematikai Intézet (MI) Nemzetközi kapcsolatok Minőségbiztosítási módszerek DEBRECENI EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR A HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETŐ HALLGATÓI KALENDÁRIUM SZAKKOLLÉGIUMOK, TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK SZERVEZÉSE KOLLÉGIUMOK, LAKHATÁS Nagyerdei I-II. Kollégium Nagyerdei III. Kollégium ÉTKEZTETÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Orvosi ellátás az egyetemen Fontosabb szakrendelések a városban Szociális, egészségügyi és lelki segélyszolgálatok, egyesületek Patikák ÉLETVITELI ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS TANÁCSADÁS KARRIER-TANÁCSADÁS Felvételizők tájékoztatása A végzős hallgatók elhelyezkedésének segítése SZABADIDŐS PROGRAMOK HALLGATÓI ÖNTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK MŰVELŐDÉSI IRODA EGYETEMI MOZI SPORT Egyetemi sportpálya A Debreceni Egyetemi Atlétikai Club, a DEAC szakosztályainak edzésrendje DIÁKMUNKA ALAPÍTVÁNYOK EGYÉB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK TÁJÉKOZTATÓ A KREDITRENDSZERRŐL A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS FELSŐOKTATÁS ALAPKÉPZÉSI TANÁRSZAKJAINAK ÁLTALÁNOS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEI A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANÁRKÉPZÉS CÉLJA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS FELSŐOKTATÁS ALAPKÉPZÉSI NEM TANÁRI SZAKJAINAK ÁLTALÁNOS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEI... 46

3 A DEBRECENI EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA Általános rendelkezések A szabályzat hatálya A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÉNZBELI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS A KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK MÉRTÉKE A KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJAK Egyéb díjak

4 Természettudományos képzés Debrecenben A Debreceni Egyetem Természettudományi Kara (továbbiakban DE TTK) a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának jogutóda. A DE TTK felsőfokon műveli, közvetíti és oktatja a természettudomány számos területét. A magyar közoktatás természettudományos tárgyainak színvonalas tanítására felkészített szaktanárokat, az alaptudományok alkotó művelésére kész kutatókat, továbbá a tudomány és technika eredményeit alkalmazni és oktatni tudó szakembereket képez, szem előtt tartva a felelős és alkotó értelmiségi létre való felkészítést. Magas színvonalú tudományos kutatási munkával, az ifjúság magas szintű szakmai és tudományos képzésével és nevelésével egyben maga is hozzájárul a tudományos és kulturális fejlődéshez, az egyetemes és nemzeti értékek gyarapításához. A kar olyan fizikai (tárgyi és pénzügyi), szellemi és szolgáltatási környezetet kíván biztosítani a kar dolgozóinak, és oktatóinak, mely méltó a küldetésnyilatkozathoz; garantálja azok megvalósítását, elsősorban azt, hogy az oktatási-kutatási munka nemzetközi színvonalon folyhasson, az egyetem - a színvonal és szelektivitás elvének fenntartása mellett - az ifjúság minél szélesebb rétegei számára legyen hozzáférhető, és hogy az egyetemi hallgató a legkedvezőbb körülmények között a legteljesebben kibontakoztathassa képességeit. A kar valamennyi oktatója és kutatója számára biztosítja az oktatás és kutatás szabadságát, a hallgatók számára pedig - a törvények és az intézményi belső szabályzatok keretén belül - a tanszabadságot, továbbá azt, hogy a képzési folyamatban tanáraik tevékeny és öntudatos partnerei lehessenek. A működési környezet tehát demokratikus, és ez a jog és kötelesség, a lehetőség és a felelősség egyensúlyban történő érvényesítését jelenti. A kar az általa képviselt tudományterületeken és képzési területeken e közösség számára a felsőoktatás első számú szolgáltatója, a kar továbbra is Debrecen és Kelet-Magyarország sajátosságainak, érdekeinek és igényeinek messzemenő figyelembevételével működik, illetve ezek figyelembevételével elégíti ki a nemzeti felsőoktatási szükségleteket. Mint tanárképzési regionális központ, fontosnak tartja az egri és a nyíregyházi főiskolával való együttműködést. A karnak kiterjedt hazai és nemzetközi (elsősorban európai) kapcsolatrendszere van, mely gazdagítja és színesíti munkánkat, emeli annak színvonalát, oktatói-kutatói-hallgatói mobilitást, összehasonlítási és megmérettetési lehetőséget, ismeretséget és elismertséget, ebből eredően pedig sokirányú gyarapodást, támogatást és továbbfejlődési lehetőséget jelent. A szakok oklevél-követelményeit illetve tantárgyi tematikáit külön füzetek tartalmazzák. Az Informatikai Intézet szeptembertől önálló karrá vált. 3

5 A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETE A Református Kollégium alapítása. Debrecenben azóta, tehát már 462 éve folyamatosan működik felsőfokú iskolai képzés. A reformáció korában polgárosodásnak indult város mindig is szívügyének tekintette az ifjúság magas fokú oktatását, s a cívisek áldozatvállalásával a Kollégium folyamatosan működhetett. Később az erdélyi fejedelmek bőkezű adományai biztosították a gyarapodást és a Tiszántúl szellemi központjának erősödését. Az iskola vezetői előtt mindig egy cél lebegett: a külföldi egyetemek mását magvalósítani itthon. A sajátos viszonyokon és a nehéz körülményeken múlott, hogy csak lassan jutott a debreceni felsőfokú oktatás mai színvonalára Megalapították a Debreceni Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézetet (székhelye Pallag), elindítva ezzel a város agrár-felsőoktatásának történetét es évek. Először vették tervbe a debreceni egyetem felállítását A gazdasági tanintézetet Debreceni Gazdasági Akadémiává alakították át Az évi XXXVI. törvénycikkel a magyar törvényhozás létrehozta a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetemet, amely az ország harmadik egyetemeként kezdte meg működését. Debrecen városa a Nagyerdőn hatalmas területet adományozott az egyetem épületei számára, és - hitelfelvétel útján - az építés költségeinek jelentős részét is magára vállalta Az egyetem három karral megkezdte működését: ezek a Jog- és Államtudományi, a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint a Református Hittudományi Kar. Eleinte az öreg Református Kollégium falai között folyt az oktatás, azonban az hamar szűknek bizonyult IV. Károly király és Zita királynő felavatta az újonnan alapított Orvostudományi Kar központi épületét, amely a nagyerdei campus első elkészült épülete volt Az egyetem neve - az alapításában kiemelkedő szerepet játszott egykori miniszterelnökre emlékezve - Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetemre változott Felavatták az egyetem központi épületét. Felépítése gróf Klebersberg Kuno kultuszminiszter nevéhez fűződik. Az impozáns külsejű épület, amely az egész nagyerdei campust is tervező Korb Flóris tervei alapján épült neoklasszicista stílusban, a Parlament és a Budavári Palota építése óta az ország legnagyobb beruházása volt: a főépület építkezése mintegy négy évig tartott, de a nagyerdei campus teljes kiépítésére készített eredeti terveknek így is csak kb. a harmada valósult meg. (A nagyerdei campus ma az ország legnagyobb, egységes tervek alapján felépült és szinte változatlan formában fennmaradt épületegyüttese.) Az oktatás a főépületben ezután korszerű körülmények között, megnövekedett hallgatói létszámmal folyt tovább Elkészült az egyetemi városnegyed részére épített református templom. Tervezésére Borsos József kapott megbízást. Ma zeneműtár, folyóirattár és egyetemi számítóközpont működik az épületben. 4

6 A református egyházzal kötött megállapodás alapján az egyház visszakapja a templomot, ha lehetőség lesz a ma benne működő egységek más helyre költöztetésére A felszabadulás után az egyetem neve Debreceni Tudományegyetem lett. A Debreceni Gazdasági Akadémiát a budapesti központtal létrehozott agrártudományi egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának debreceni osztályává szervezték át A kormány megalapította a Természettudományi Kart, és elrendelte a Jog- és Államtudományi Kar szüneteltetését, amely a gyakorlatban a megszüntetést jelentette. Ekkor választották le a Református Hittudományi Kart az egyetemről. Több idegen nyelvi szakot megszüntettek, melyeket 1956 után vagy 1990-től indítottak újra. Ugyanekkor ítélték szüneteltetésre az agrárképzést is Az Orvostudományi Kar a régi egyetemről leválva Debreceni Orvostudományi Egyetem néven önálló egyetem lett Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára a Debreceni Tudományegyetem felvette a Kossuth Lajos Tudományegyetem nevet Újraindították a debreceni agrár felsőoktatást (Debreceni Mezőgazdasági Akadémia), ekkor már jelenlegi helyén. Megkezdődött a Böszörményi úti campus építése ben egyetemi jellegű képzést vezettek be a Magyar Tudományos Akadémia létrehozta az Atommagkutató Intézetet, mely otthont ad természettudományos oktatásnak is A hallgatók lakásgondjait enyhítendő felépült a Tóthfalusi Sándor Kollégium két épülete (ma Nagyerdei I-II. Kollégium) Felépült a hatemeletes Kémiai Épület, amely a természettudományos oktatás erősödése miatt vált szükségessé A Debreceni Agrártudományi Főiskolát a Szarvasi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikummal egyesítve két karral létrehozták a Debreceni Agrártudományi Egyetemet, amelyhez 1972-ben csatlakozott mezőtúri kara (1986-ban a gödöllői egyetemhez csatolták), 1986-ban pedig hódmezővásárhelyi karral gyarapodott A szarvasi Óvónőképző Főiskoláról érkezett oktatókkal megkezdte működését a Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskola, amely a kilencvenes évektől Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolaként működött tovább Létrehozták az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Debreceni Egységét. Megkezdődött az oktatás a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriumában A nyolcvanas években (1985) megindult intézmények közötti együttműködés hatására megalakult a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE), a Debreceni Orvostudományi Egyetem 5

7 (DOTE), a Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE), a Református Teológiai Akadémia, valamint társult tagként a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének (Atomki) részvételével a Debreceni Universitas Egyesülés, amelynek alapítási ünnepségén részt vett Göncz árpád köztársasági elnök is. Megalakult a DOTE Egészségügyi Főiskolai Kara Nyíregyházán A Debreceni Universitas Egyesülés megkapta az államtól a 4-es főút (Kassai út) mentén fekvő volt szovjet laktanya területének kezelési jogát, amelyen egyetemi campus kialakítását kezdte el. A nagyerdei campuson több új, korszerű épületet adtak át az oktatásnak (pl. Ökológiai Épület, Matematikai és Informatikai Épület), felépült a Nagyerdei Újkollégium. A DATE és a KLTE együttműködésében megkezdte működését a Közgazdaságtudományi és Üzleti Képzés Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Egysége Műszaki Főiskolai Karként csatlakozott a KLTE-hez Ismét elindult az egyetemen a jogászképzés, valamint beindult az oktatás a gyógyszerészek számára is. A DATE, a DOTE és a KLTE új közös szakja az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, a DOTE és a KLTE szakja a molekuláris biológus. Az Országgyűlés elfogadta az 1993-ban hozott felsőoktatási törvény módosítását, amely megfogalmazta az egyetemi integráció megvalósításának kereteit. Aláírták az első szándéknyilatkozatot a Debreceni Egyetemi Szövetség megalakításáról, amely a Debreceni Egyetem létrehozása előtti átmeneti szervezeti forma. Megkezdődtek a beruházások a Kassai úti campuson, ahol elsőként a közgazdászok vehették birtokukba új oktatási épületüket A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriuma részjogkörű költségvetési egységként csatlakozott a KLTE-hez. Megalakult a Debreceni Egyetemi Szövetség, amelynek a Debreceni Universitas Egyesülés tagjain kívül tagja a Debreceni Konzervatórium és a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola is. A Konzervatórium a Debreceni Universitas Egyesülésben is önálló tagként vett részt, ezért a Szövetséghez is önálló tagintézményként csatlakozott. A Kassai úton Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter avatta fel a DESZ új központi épületét. Egy másik, hasonlóan felújított épületbe költözhetett a DOTE Népegészségügyi Iskolája A Parlament elfogadta a felsőoktatási intézmények integrációjáról szóló törvényt, amely a debreceni állami intézmények részvételével és a hajdúböszörményi főiskolával hozza létre a Debreceni Egyetemet. Ezért a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolát (HWIPF) a Debreceni Egyetemi Szövetség felvette tagjai sorába. Az év az új egyetem megalakulásának előkészítésével telt el: felállt az Ideiglenes Intézményi Tanács, megválasztották az egyetem vezetőit, elfogadták alapvető szabályzatait. A kormány január 1.-jei hatállyal megalapította a Közgazdaságtudományi Kart. 6

8 2000. január 1. Nyolc (öt egyetemi és három főiskolai) karral, négy önálló intézettel - az év folyamán további két önálló intézet alakult - és három agrártudományi kutatóintézettel megalakult a Debreceni Egyetem júliustól: A Matematika és Informatikai Intézet kettévált, az Informatikai Intézet kivált a TTK-ról szeptember: Megalakult az Informatikai Kar szeptember: Átadásra kerül az Élettudományi Központ épülete. A Természettudományi Kar A természettudományok művelése Debrecenben közel ötszáz éves múltra tekint vissza. A Református Kollégium neves tanárai már a XVI. századtól a kor színvonalán álló tudományos műveket írtak a botanika, aritmetika (matematika), zoológia, földrajz és csillagászat területén. A Természettudományi Kar 1949-ben alakult meg a Debreceni Egyetemen, azokra a tanszékekre alapozva, melyek már korábban is működtek a Bölcsészettudományi Karon belül. Az 50 éves jubileumát 1999-ben ünneplő Természettudományi Kar a mai Debreceni Egyetem egyik meghatározó karává fejlődött. A kar vezetője a dékán, 4 helyettese: a tudományos és külügyi dékánhelyettes, a gazdasági dékánhelyettes, a pályázati és az oktatási dékánhelyettes. A kar fő szervezeti egységei, az 5 tanszékcsoport (Biológiai, Fizikai, Földtudományi, Kémiai, Környezettudományi), egy intézet (Matematikai Intézet) és a Dékáni Hivatal. A tanszékcsoportok és az intézet tanszékekre tagolódnak. A tanszékcsoport (TCs) az adott tudományterületen működő tanszékek laza együttműködési formája, amelyben a tanszékek önállóan gazdálkodnak és végzik oktatási feladataikat. A TCs elnöki posztján meghatározott sorrendben a tanszékvezetők évente váltják egymást. Az intézet a tanszékek együttműködésének szorosabb formája, egységes oktatási és gazdálkodási irányításon alapszik. Élén az intézetigazgató áll. A kar szervezési és ügyviteli feladatokat ellátó egysége a Dékáni Hivatal, melynek két része az Igazgatási Osztály és a Tanulmányi Osztály. A kar legfelsőbb vezető testülete a Kari Tanács, melynek elnöke a dékán. A Kari Tanács munkáját meghatározott feladatokkal és jogokkal rendelkező testületek segítik: Kari Habilitációs és Tudományos Tanács (KHTT), Kari Doktori Tanács (KDT), Kari Oktatási Bizottság (OB), Kari Gazdasági Bizottság (KGB), Dékáni Tanács. A Természettudományi Karon a 90-es években alapvető változások indultak el. A hallgatói létszám a duplájára emelkedett. Elkezdődött a szervezett doktori (PhD) képzés nappali (3 éves) és levelező formában is től bevezetésre került a kreditrendszer és több új szak is indult, pl. geográfus, 7

9 környezetkutatói, környezettan tanár, molekuláris biológus stb. Az Általános Orvostudományi Karral közösen 1996-tól beindult a gyógyszerész szak és az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus főiskolai szak. Elektronikus tanulmányi információk (http://ttk.unideb.hu), korszerű módon segíti a hallgatókat a szabad tanár- és tantárgyválasztásban (neptun rendszer), valamint a tanulmányaikkal kapcsolatos tájékozódásban. Ezen felül rendszeres kiadványok készülnek a hallgatók tájékoztatására. A karra jelentkező fiatalok felvételi vizsgát tesznek. A túljelentkezés az elmúlt években átlagosan 2,5-3-szoros. A felvehető szakok között találunk kevésbé keresetteket, és előfordul olyan, amelyikre a felvehető létszámnál 4-5-ször többen jelentkeznek. Az utóbbiakhoz tartoznak az informatikával kapcsolatos szakok, valamint a biológus, geográfus és környezettan szak. A korábbi években népszerű egyszakos tanárképzés megszűnt, a társadalomi igénynek megfelelően a tanár szakokra ma már csak szakpárban lehet felvételt nyerni. A kar oktatói és kutatói munkáját biztosító infrastrukturális háttér jóllehet nem minden tekintetben kielégítő összességében hivatástudattal és kiváló szakmai tudással párosulva lehetővé teszi a feladatok magas szintű elvégzését. A karon több egységnek saját könyvtára van, a természettudományos kutatásban nélkülözhetetlen nagy értékű külföldi folyóiratok többsége pedig a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban érhető el. A kar oktatói és kutatói széleskörű és intenzív együttműködést folytatnak mind hazai, mind külföldi egyetemekkel és kutatóintézetekkel. Ezek a kapcsolatok jelentősen hozzájárulnak a kutatott témák tudományos színvonalának emeléséhez. A kar oktatóinak többsége több hónapot meghaladó tanulmányutat tett európai és tengerentúli rangos egyetemeken, ahol egyrészt öregbítik egyetemünk jó hírnevét, másrészt megteremtik a lehetőségét annak, hogy a fiatalabb kollégák is bekapcsolódhassanak a tudomány nemzetközi vérkeringésébe. A kar minősített oktatói részt vesznek számos hazai és nemzetközi tudományos társaság, bizottság, valamint folyóirat szerkesztőbizottságának munkájában. Változás: (lásd: Bolognai folyamat ) A jelenlegi szakok és tantervek szeptembertől a vegyészmérnöki szakon 2005-től - felmenő rendszerben megváltoznak! Ezért az ajánlott mintatantervtől eltérő hallgatók számára a jelenlegi tantárgyak meghirdetése nem garantált. Az elmaradt kötelező és választható tantárgyak pótlását javasoljuk a 2005/2006. tanévben teljesíteni. Az új BSc képzések általában 3 évesek, előzetes MAB akkreditáció alapján az alábbi szakokon indulnak: biológia, biomérnök, fizika, földrajz, földtudomány, kémia, környezettan, matematika, vegyészmérnök, villamosmérnök. A képzésekről külön tájékoztatók készülnek. A tanulmányok (MSc szinten) folytathatók. További részletes leírások az OM, DE, TTK honlapon folyamatosan jelennek meg. 8

10 A DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARA Címe: Debrecen, Egyetem tér Postacíme: Debrecen, Pf Telefon: 52/ , /2356 Telefax: 52/ Dékán: Dr. Sipiczki Mátyás egyetemi tanár Dékánhelyettesek: Dr. Csorba Péter oktatási dékánhelyettes Dr. Kozma László gazdasági dékánhelyettes Dr. Patonay Tamás pályázati dékánhelyettes Dr. Sailer Kornél tudományos dékánhelyettes Hallgatói létszám: Nappali: 2850 fő Levelező: 300 fő PhD: 200 fő Oktatói létszám: 232 fő (ebből minősített oktató: 186 fő) Egység Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály Igazgatási Osztály A Kar egységei, vezetői Vezető Dr. Végső János osztályvezető Balogh László osztályvezető Biológiai Tanszékcsoport Állatantómiai és Élettani Tsz Biokémiai Tsz Biológiai Szakmódszertani Részleg Botanikus Kert *Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tsz Genetikai és Molekuláris Biológiai Tsz Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tsz *Növénytani Tsz *Alkalmazott Ökológiai Tsz *Hidrobiológiai Tsz *Ökológiai Tsz Fizikai Tanszékcsoport Elméleti Fizikai Tsz *DE-ATOMKI Környezetfizikai Tsz Szilárdtest Fizikai Tsz Dr. Borbély György elnök Dr. Nyilas István egy. docens Dr. Kiss László egy. docens Revákné Dr. Markóczi Ibolya adjunktus Szabó Mária mérnök Dr. Pecsenye Katalin egy. docens Dr. Sipiczki Mátyás egy. tanár Dr. Pócsi István egy. docens Dr. Borbély György egy. tanár Dr. Lakatos Gyula egy. docens Dr. Dévai György egy. tanár Dr. Tóthmérész Béla egy. tanár Dr. Pálinkás József elnök Dr. Nagy Ágnes egy. tanár Dr. Sudár Sándor egy. docens Dr. Beke Dezső egy. tanár 9

11 Kísérleti Fizikai Tsz Földtudományi Tanszékcsoport *Ásvány- és Földtani Tsz *Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tsz Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tsz *Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tsz *Meteorológiai Tsz Kémiai Tanszékcsoport *Alkalmazott Kémiai Tsz Fizikai Kémiai Tsz Szerves Kémiai Tsz Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz Kémiai Szakmódszertani Csoport *Műszeres és Környezetanalitikai Részleg *Kolloid és Környezetkémiai Tanszék *Izotópalkalmazási Részleg. Környezettudományi Tanszékcsoport A *-al jelölt egységek kettős jogállással tartoznak ide. Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tsz Analízis Tsz Geometria Tsz A Karhoz tarozó egyéb egységek: Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Központ Dr. Pálinkás József egy. tanár, akadémikus Dr. Tar Károly elnök Dr. Kozák Miklós egy. docens Dr. Csorba Péter egy. docens Dr. Süli-Zakar István egy. tanár Dr. Lóki József egy. tanár Dr. Tar Károly egy. docens Dr. Rábai Gyula elnök Dr. Zsuga Miklós egy. tanár Dr. Joó Ferenc egy. tanár Dr. Antus Sándor egy. tanár Dr. Fábián István egy. tanár Dr. Tóth Zoltán egy. docens Dr. Posta József egy. tanár Dr. Bányai István egy. docens Dr. Nagy Noémi egy. docens Dr. Lakatos Gyula elnök Dr. Nagy Péter igazgató Dr. Gaál István egy. tanár Dr. Maksa Gyula egy. docens Dr. Nagy Péter egy. tanár Dr. Karácsonyi Zoltán vezető 10

12 A Kar szakjai * Informatika Kar szakja szeptembertől (hallgatóin ügyek intézése a TTK-n) ** Műszaki Főiskolai Karral közös képzés, szeptembetől a TTK-n. Nappali tagozat Alapképzés egyetemi szintű Szak megnevezése ábrázológeometria-tanár biológiatanár biológus fizikatanár fizikus informatikus fizikus földrajztanár geográfus *informatikatanár *informatikus könyvtáros kémiatanár környezettan-tanár környezettudományi matematikatanári matematikus molekuláris biológus technikatanári vegyész angol-magyar szakfordító német-magyar szakfordító Alapképzés főiskolai szintű alkalmazott fizikus üzemfizikus vegyész-fizikus laboratóriumi operátor **vegyészmérnök -BSc **villamosmérnök Szakképzettség megnevezése (oklevél-bejegyzés) okleveles ábrázoló geometria szakos tanár okleveles biológia szakos tanár okleveles biológus okleveles fizika szakos tanár okleveles fizikus okleveles informatikus fizikus okleveles földrajz szakos tanár okleveles geográfus okleveles informatika szakos tanár okleveles informatikus könyvtáros okleveles kémia szakos tanár okleveles környezettan szakos tanár okleveles környezetkutató okleveles matematika szakos tanár okleveles matematikus okleveles molekuláris biológus okleveles technika szakos tanár okleveles vegyész okleveles angol-magyar szakfordító okleveles német-magyar szakfordító alkalmazott fizikus üzemfizikus vegyész-fizikus laboratóriumi operátor vegyészmérnök villamosmérnök 11

13 Kiegészítő alapképzés biológiatanári fizikatanári földrajztanári *informatikatanári kémiatanári környezettan tanár matematikatanári okleveles biológia szakos tanár okleveles fizika szakos tanár okleveles földrajz szakos tanár okleveles informatika szakos tanár okleveles kémia szakos tanár okleveles környezettan szakos tanár okleveles matematika szakos tanár Levelező tagozat Alapképzés **vegyészmérnök -BSc **villamosmérnök vegyészmérnök villamosmérnök Kiegészítő alapképzés biológiatanári fizikatanári földrajztanári kémiatanári környezettan tanár matematikatanári Szakirányú továbbképzés anyagszerkezet szakirányú tanári továbbképzési kísérleti fizika szakirányú tanári továbbképzési környezetfizika szakirányú tanári továbbképzési statisztikus fizika szakirányú tanári továbbképzési Szakosító továbbképzés környezetvédelmi ökológus okleveles biológia szakos tanár okleveles fizika szakos tanár okleveles földrajz szakos tanár okleveles kémia szakos tanár okleveles környezettan szakos tanár okleveles matematika szakos tanár anyagszerkezet szakirányú szakos tanár kísérleti fizika szakirányú szakos tanár környezetfizika szakirányú szakos tanár statisztikus fizika szakirányú szakos tanár környezetvédelmi ökológus 12

14 Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés A biológia tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei A fizika tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei A földrajz tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei A kémia tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei A matematika tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei Doktori programok/iskolák Biológia tudomány, Földtudomány, Fizika tudomány, Kémiai tudomány, Matematika és informatika, Környezettudomány 13

15 Tanulmányi Osztály hallgatói létszámok Feladatok A Tanulmányi Osztály a felvételi és beiskolázási, diákigazolvány és beiratkozási, ösztöndíj és kollégiumi, hallgatói tanulmányi, jegyzet, tantervi ügyek, órarendi és tantermi beosztások, a hallgatói teljesítmények regisztrálását, leckekönyvek kezelését, vizsgák és államvizsgák szervezését, külső előadók regisztrálását, végzettek elhelyezkedését, oklevelek kiadását, egyetemi ünnepségek szervezését látta el. Változások Az 1970-es évek végén, s az 1980-as évek közepén számos feladatot adott a tantervek korszerűsítése, reformja, majd az ben kidolgozott (ECTS) kreditrendszer bevezetése. A korábbi évismétlés, tantárgyi felmentés, végzők elhelyezkedésének támogatása megszűnt, a hallgatói létszám 8 év alatt megduplázódott, szervezett doktori képzés került kidolgozásra, bevezetésre, s a regisztrációs munkák és az ügyfélfogadás egy része csak számítógépes támogatással vált kezelhetővé (eto). A hallgatók tájékoztatására rendszeres kiadványok készülnek, a tájékoztatók interneten és telefonon is elérhetők. Kísérleti jelleggel került kidolgozásra az Elektronikus Tanulmányi Osztály (http:\\eto.unideb.hu), amely a szabad tantárgy és tanárválasztás eszközeként biztosítja a hallgatók számára a kurzusok felvételét, oktatók számára a gyakorlati és vizsgajegyek (vizsgalap) gyors és kényelmes megadását. Neptun: (http://www.neptun.unideb.hu), egységes számítógépes hallgatói nyilvántartás indult a Debreceni Egyetemen, 2003-tól. A kar megalakulásától a hallgatói létszám gyorsan növekedett. Rövid átmeneti visszaesés között következett be, majd a 60-as évektől a 80-as évek közepéig fő között stabilizálódott. További jelentős növekedés a 80-as évek végén majd erőteljesen a felsőoktatási törvényt követően - indult meg, összhangban az országos beiskolázási programmal. A 90-es évek jellemzője, hogy a tanári szakpárok mellett lehetővé vált az egyszakos tanárképzés, illetve beindult a doktori iskola. Az Informatika Kar szeptemberben kivált, önálló karként működik. Az alábbi ábrán ezt a félévszázados változást mutatjuk be.hallgatói létszámok Fő A hallgatói létszám alakulása (TTK) '49 '51 '53 '55 '57 '59 '61 '63 '65 '67 '69 '71 '73 '75 '77 '79 '81 '83 '85 '87 '89 '91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 becsült becsült 14

16 Az utóbbi 8-10 évben a TTK hallgatói létszáma megduplázódott mind a nappali tagozaton, mind pedig a PhD és a levelező képzésben. Az Informatikai Kar önálló válásával a hallgatói létszám külön kerül nyilvántartásra, 2004-től. Szabolcs-Szatmár- Bereg 19,4% Dunántúli megyék Egyéb megyék Külföld 5,2% 4,4% 2,3% Budapest és Pest megye Békés 7,0% 2,8% 13,1% Borsod-Abaúj- Zemplén Jász-Nagykun- Szolnok 6,3% Heves 7,3% 32,2% Hajdú-Bihar A TTK hallgatóinak beiskolázása megyék szerint utóbbi 3 évben A Tanulmányi Osztály a Kémiai épület I. emeletén található. Ügyfélfogadási idő: hétfő-péntek: , illetve (péntek kivételével) Ügyintézés: A/101 Nyalka Lászlóné főelőadó, Sáriné Kókó Edina előadó Tel: (52) /2351 Ösztöndíj, diákhitel, felvételi előkészítők, külföldi hallgatók, matrica A/102 Vaskó Lajosné főelőadó Tel: (52) /2352, (52) , Fax: (52) Felvételi, órarend, tanterem, statisztikák, átiratkozás, A/104 Nagyné Kerekes Ildikó főelőadó, Lapis Viktor, Kovács Katalin Tel: /2663 Leckekönyvek, törzskönyv, nyelvvizsgák bemutatása A/103 Őri Ilona főelőadó, Vásári Éva előadó Tel: /2369 Záróvizsgák, oklevelek B/105 Karászi Krisztina, Berecz Helga, Orbán Tibor előadó, Markovics Róbert, Juhász Tamás Tel: /2587 Diákigazolvány, egyetemi kártya, tankönyvtámogatás, kérelmek, igazolások, beiratkozás, tandíj, tandíjmentesség, Neptun ügyek, pót tantárgyfelvétel-törlés, oklevélmelléklet igazolások 15

17 Szakfelelős tanárok SZAK TAG SZAKFELELŐS TANSZÉK ábrázoló geometria tanár Nap Dr. Szabó József Informatika Kar alkalmazott fizikus Nap Dr. Kiss Árpád DE-ATOMKI Körny.f. Tsz. biológia tanár Nap Dr. Lenkey Béla Mikrobiológia Tsz. biológus (biotechnológus) Nap Dr. Lenkey Béla Mikrobiológia Tsz. biológus (ökológus) Nap Dr. Tóth János Attila Ökológiai Tsz. fizika tanár Nap Dr. Sailer Kornél Elméleti Fizika Tsz. fizikus Nap Dr. Beke Dezső Szilárdtest Fiz. Tsz. fizikus informatikus Nap Dr. Sudár Sándor Kísérleti Fizika Tsz. földrajz tanár Nap Martonné dr. Erdős Katalin Alk. Tájföldrajzi Tsz. geográfus Nap Dr. Kerényi Attila Alk. Tájföldrajzi Tsz. kémia tanár Nap Dr. Tóth Zoltán Kémia Szakmódsz környezettan tanár Nap Dr. Lakatos Gyula Alk. Ökológia Tsz. környezettudományi Nap Dr. Lakatos Gyula Alk. Ökológia Tsz. matematika tanár Nap Dr. Kovács András Matematika Intézet matematikus Nap Dr. Kovács András Matematika Intézet molekuláris biológus Nap Dr. Pócsi István Mikrobiológia Tsz. szakfordító Nap Dr. Semseiné Szekeres Edit Idegennyelvi Központ vegyész Nap Dr. Dózsa László Fizikai Kémiai Tsz. vegyész-fizikus labor. operátor Nap Dr. Dózsa László Kísérleti Fizika Tsz. vegyészmérnök Nap Dr. Beke Dezsö Szilárdtest Fizika Tsz. villamosmérnök Nap Dr. Zsuga Miklós Alkalmazott Kémiai Tsz A biol. tanár legújabb elm. gyak. ism. Lev Dr. Lenkey Béla Mikrobiológia Tsz. A fizika tanár legújabb gyak. ism. Lev Dr. Dezső Zoltán Izotópalkalmazási Tsz. A földrajz tanár legújabb gyak. ism. Lev Dr. Szabó József Természeti Földrajz Tsz. A kémia tanár legújabb gyak. ism. Lev Dr. Tóth Zoltán Kémia Szakmódsz A mat. tanár legújabb elm. gyak. im. Lev Dr. Kovács András Mat. és *Inform. Int. biológia tanár Lev Dr. Lenkey Béla Mikrobiológia Tsz. fizika tanár Lev Dr. Dezső Zoltán Izotópalkalmazási Tsz. földrajz tanár Lev Martonné dr. Erdős Katalin Alk. Tájföldrajzi Tsz. kémia tanár Lev Dr. Tóth Zoltán Kémia Szakmódsz környezet és term.védelmi ökológus Lev Dr. Lakatos Gyula Alk. Ökológia Tsz. matematika tanár Lev Dr. Turjányi Sándor Matematika Intézet vegyészmérnök Lev Dr. Beke Dezsö Szilárdtest Fizika Tsz. villamosmérnök Lev Dr. Zsuga Miklós Alkalmazott Kémiai Tsz Tanácsadó tanárok: SZAK TAG TANÁCSADÓ TANSZÉK ábrázoló geometria tanár Nap Dr. Szabó József Mat. és *Inform. Int. alkalmazott fizikus Nap Dr. Kiss Árpád DE-ATOMKI Körny.f. Tsz. biológia tanár Nap Dr. Lenkey Béla Mikrobiológia Tsz. biológus (biotechnológus) Nap Dr. Lenkey Béla Mikrobiológia Tsz. biológus (ökológus) Nap Dr. Tóth János Attila Ökológiai Tsz. Fizika tanár Nap Dr. Sailer Kornél Elméleti Fizika Tsz. fizikus Nap Dr. Beke Dezső Szilárdtest Fiz. Tsz. fizikus informatikus Nap Dr. Sudár Sándor Kísérleti Fizika Tsz. 16

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként 2010-2011. tanév 1. félév: Oktató neve Környezeti informatika (TFME0420) fizikus és fizika tanár 1+2+0 környezettan MSc

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán

Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán Kovács Zoltán kovacsz@nyf.hu

Részletesebben

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar Munkaerő-piaci helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a természettudományi szakos hallgatók esetében Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE, Matematikai és Informatikai Intézet, Információ Technológia Tanszék Abstract The Institute of Mathematics and Informatics of Kossuth

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Miért válassz minket? Felújított, modern kollégiumokban lakhatsz az egyetemtől 5 percnyi sétára! Más egyetemek elszemélytelenedett

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai)

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) MELLEARN Szeged, 2013. április 18-19. A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) Stark Gabriella Mária Babeş-Bolyai

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként 2009-2010. tanév 2. félév: Oktató neve tantárgyfelelős (5 hét) Sugárvédelem és dozimetria (TFBE2503, T_F2418-K3)

Részletesebben

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15 Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max Érettségi vizsgakövetelmények

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete. Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet

Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete. Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet X. éves a Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete Jubileumi konferencia 2014. november 7-8. Debrecen Általános

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Az intézmény a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartó szám(pir törzsszám): 309062000

Részletesebben

A meghirdetésre kerülő szakok, szakirányok, képzési formák, a felvehető hallgatók száma és a tandíj mértéke

A meghirdetésre kerülő szakok, szakirányok, képzési formák, a felvehető hallgatók száma és a tandíj mértéke 1. sz. melléklet a II. RF KMF 215. évi Felvételi Szabályzatához BA, BSc szint A meghirdetésre kerülő szakok, szakirányok, képzési formák, a felvehető hallgatók száma és a tandíj mértéke Képzési ág Szak

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

MATEMATIKA. www.ttik.hu/felvi

MATEMATIKA. www.ttik.hu/felvi Matematika alapszak (BSc) Matematika-X tanárszak (osztatlan) Matematikus mesterszak (MSc) Alkalmazott matematikus mesterszak (MSc) Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola (PhD) www.ttik.hu/felvi

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány 1) Fejezet száma és megnevezése: Fejezet száma: XXXIII. Fejezet megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2.) Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: Törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL Csákány Anikó BME Matematika Intézet Előzmények 1. Fizika felmérő 2008 2. A TTK Dékáni Kollégium 2008. okt. 30-i ülésén elhatározta,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben