Írta: Scheiring Gábor Közremûködött: Csillag Gábor, Vida Viktor Design: Kiss Maja, Tracey Wheatley. Kiadja: Védegylet,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Írta: Scheiring Gábor Közremûködött: Csillag Gábor, Vida Viktor Design: Kiss Maja, Tracey Wheatley. Kiadja: Védegylet, www.vedegylet."

Átírás

1 lásd át a rendszert! az alterglob mozgalom Írta: Scheiring Gábor Közremûködött: Csillag Gábor, Vida Viktor Design: Kiss Maja, Tracey Wheatley Kiadja: Védegylet, Készült a Sprinter Nyomdában Támogatók: Környezetvédelmi Minisztérium, TRIALOG, Ökológiai Fogyasztóvédelmi Munkacsoport Budapest, 2005

2 Az alterglob mozgalom Seattle Prága Genova Egy új erô születése 2 Hálózatok hálózata, mozgalmak mozgalma 3 Társadalmi Fórumok: A Porto Allegrei Folyamat 4 A sokszínûség globalizációja 6 Az alterglob mozgalomtól az ökopolitikáig 7 Az alterglob agenda 8 Javaslatok, alternatívák 12 Mit tehetsz te? 16 Fontosabb portálok 18 Hazai szervezetek a témában 18 Fontosabb nemzetközi szervezetek honlapjai 19 További irodalom a tájékozódáshoz 20 Hivatkozások 21 Csak füstös zavargások, vagy egy olyan mozgalom létének jelei, mely a 21. század alapvetô problémáira hívja fel a figyelmet? Csak néhány fiatal és értelmiségi hóbortja, vagy életünk alapjait befolyásoló, mindannyiunkat érintô kérdések? Értelmetlen, erôszakos tüntetések, vagy egy széles támogatottságú békés folyamat innovatív politikai tartalommal? Tényleg nincs mit tenni, nincsenek alternatívák? Az alterglob mozgalom az éhezés, az egyenlôtlenségek és környezetpusztítás ellen küzd egy igazságosabb és fenntarthatóbb globalizációért. Az élôvilág, az emberek és a kultúrák sokszínûségéért és szabadságáért. Az alterglob mozgalom célja, hogy megmutassa: E kiadvány pedig errôl a mozgalomról szól 1

3 egy új erô születése Az alterglob mozgalom elsô jelentkezését a legtöbben a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 99-es seattle-i csúcsa kapcsán szervezett akciókhoz kötik. (Legalábbis ekkor sikerült a média figyelmét világszerte felkelteni.) A világ minden pontjáról aktivisták és szakértôk ezrei utaztak Seattle-be, hogy politikusainknak jelezzék, az a globalizáció, amelyet ôk képzelnek el, másképp néz ki: ez a sokszínûség, a szolidaritás, az alulról jövô kezdeményezések globalizációja. Seattle-ben nem csak egy WTO csúcs siklott ki, hanem a világpolitika is megváltozott. Egy új erô jelentkezett az államok és óriáscégek mellett, melyet immár nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egy erô, mely az emberi jogok és a környezet védelmét, a világszegénység elleni fellépést tûzte ki célul. A mozgalom ugyanakkor nem Seattle-ben született. Már során sikerült ráirányítani a figyelmet egy készülô nemzetközi egyezményre, a MAI-ra, mely a cégeknek soha nem látott jogokat biztosított volna a demokratikusan választott kormányokkal szemben. Miután a nyilvánosság számára egyértelmûvé vált, hogy mi készül az OECD zárt ajtai mögött, a politikusok már nem tehettek mást, és sorra hátráltak ki az egyezmény mögül, míg az végül meghiúsult. De nem csak a MAI elleni fellépést tekinthetjük Seattle elôzményeként. Az immár hazánkban is létezô méltányos kereskedelem (fair trade) kezdeményezés már évtizedek óta kínálja a globális gazdaság igazságosabb és fenntarthatóbb alternatíváját. Bennszülött mozgalmak a mexikói zapatistáktól az indiai chipko mozgalomig szintén hosszú éveken keresztül küzdöttek jogaikért a multikkal és elnyomó kormányaikkal szemben. A kilencvenes években, Amerikában az ún. Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás (NAFTA) embertelen hatásai váltották ki az emberek mozgolódását. Európában a génmódosított élelmiszerek elleni küzdelmet az évtizedes hagyományokkal bíró Zöldek karolták fel. Hazánkban ez az új erô a prágai demonstráción való részvétellel, a Világbank, a Kereskedelmi Világszervezet ellen szervezett megmozdulásokkal, konferenciákkal, a GATS egyezmény kritikájával, illetve háborúellenes tüntetésekkel hívta fel magára a figyelmet. Az alterglob mozgalom legnagyobb ereje sokszínûségében rejlik. A neoliberális globalizáció elleni fellépés egy koalícióba szervezte a 68-as új társadalmi mozgalmakat (zöldeket, jogvédôket, feministákat), vallásikaritatív szervezeteket, ifjúsági mozgalmakat (mindenekelôtt a munkásnyúzdák, sweatshop -ok ellen egyetemeken, fôiskolákon világszerte indított kampányokat és bojkottokat), a munkásmozgalmat (mindenekelôtt a szakszervezeteket) és a Harmadik Világ bennszülött mozgalmait. A mozgalom nem törekszik egységes képviselet kialakítására. Lényege a sokszínûség, a hálózatos szervezôdés, az egymásba ágyazott rendszerek erejének felmutatása. Vannak közös témák, vannak közös ügyek, vannak közös javaslatok a mindenre kiterjeszthetô világmagyarázatok és ideológiák ideje azonban lejárt. A 80-as évek során alapított új civil szervezetek sora a 90-esek évek derekára kellôen megerôsödött ahhoz, hogy tevékenységét tágabb horizonton végezze. E civil társadalom egy politikailag aktív, rendszerszemléletû része képezi az alterglob mozgalom gerincét. Ezek olyan, hazánkban eddig ismeretlen intézményi hátteret biztosítanak, mely lehetôvé teszi kutatások elvégzését, könyvek, kiadványok megjelentetését, aktivisták képzését, nyílvános oktatást, kampányok felépítését és véghezvitelét. Független, kritikai agytrösztök alakultak, melyek világszerte dolgoznak a mozgalom alternatíváinak elmélyítésén. hálózatok hálózata, mozgalmak mozgalma 2 3

4 Társadalmi Fórumok: A Porto Alegrei Folyamat A Társadalmi Világfórumok sorozata túlzás nélkül nevezhetô történelmi jelentôségû folyamatnak. Most elôször jött létre olyan esemény, ahol a világ minden pontjáról egybegyûlt civilek, kutatók, aktivisták és értelmiségiek együtt gondolkoznak az uralkodó világrend megváltoztatásának lehetôségein. A Társadalmi Fórum egy tér, ahol különbözô kultúrák különbözô kritikai diskurzusai találkoznak, hogy kialakítsanak egy közös hangot még ha nem is tûzik ki célul a teljes konszenzust. Az elsô Világfórumot 2001 januárjában tartották a brazíliai Porto Alegre városában. Azért esett a választás e településre, mert itt hosszú évek óta létrejött a kormányzat és a lakosság együttmûködésével egy olyan részvételi alapú költségvetés, mely biztosítja, hogy az állampolgárok érdekei érvényesüljenek elsôsorban a közösség kiadásainak meghatározásában. Így aztán kevesebbet költenek autópályára, de többet oktatásra és egészségügyre Az elsô Fórumon is már tízezren vettek részt a világ minden részérôl, a másodikon már ötvenötezren, a legutóbbi, ezúttal az indiai Mumbayban megrendezett fórumon 2004-ben pedig már több mint százezren. Az elsô Világfórum óta számtalan regionális és lokális társadalmi fórum került megszervezésre a Porto Alegre-i Folyamat jegyében, hogy összehozza a civil társadalom különbözô szereplôit és erôsítse fellépésüket. 4 A Világfórumokra illetve a regionális Európai Társadalmi Fórumokra Magyarországról is több száz aktivista, kutató és szakember utazott ki. A Fórum Chartája szerint: A Társadalmi Világfórum a gondolatok kölcsönös megvitatásának, az elképzelések demokratikus vitájának, a javaslatok megfogalmazásának, a tapasztalatok szabad cseréjének és a hatékony tettek összekapcsolásának nyílt találkozóhelye. A civil társadalom olyan csoportjainak és szervezeteinek találkozója, amelyek szemben állnak a neoliberalizmussal, a tôke világuralmával és az imperializmus bármilyen formájával, amelyek az emberiségen belüli, valamint az emberiség, és a Földanya közötti igazságos kapcsolatok elkötelezettjei. A Társadalmi Fórum nem egy politikai aktor, nem önálló alany, nem cselekvô. Egy tér, egy találkozási pont, ahol mozgalmak és hálózatok jönnek össze, hogy tanuljanak egymástól és hogy együtt építkezzenek. Ennek megfelelôen a fórum nevében egyik résztvevôje sem adhat ki nyilatkozatot, nincs szóvivôje vagy irányító testülete, pártok nem képviseltethetik magukat. A fórumok olyat teret jelentenek, ahol az alterglob mozgalom megmutathatja magát, új támogatókra lelhet, és mindenek elôtt élô bizonyítékát adja annak, hogy lehet más a világ. A társadalmi fórumok virágzása Társadalmi Világfórum: Porto Allegre, Brazília, január 25 30, résztvevô Társadalmi Világfórum: Porto Allegre, Brazília, január 31 február 5, résztvevô Társadalmi Világfórum: Porto Allegre, Brazília, január, ~ résztvevô Társadalmi Világfórum: Mumbai, India, január 16 21, résztvevô Társadalmi Világfórum: Porto Allegre, Brazília, január Társadalmi Világfórum: január, Bamako (Mali), Caracas (Venezuela) és Karachi (Pakisztán). Európai Társadalmi Fórum: Firenze, Olaszország, november felvonuló. Európai Társadalmi Fórum: Párizs, november Európai Társadalmi Fórum: London, október, Európai Társadalmi Fórum: Athén, április, További regionális, országos és helyi fórumok világszerte 5

5 a sokszínûség globalizációja az alterglob mozgalomtól az ökopolitikáig Az alterglob mozgalom tehát a hálózatok hálózata, decentralizált, nem hierarchikus: a glokális gondolatok és tettek hálózata. A résztvevô szervezetek álláspontjai bizonyos tekintetben eltérnek. Nincsen egy elfogadott közös világmagyarázat, és egy abból levezetett cselekvési program. A mozgalom legtöbb résztvevôje nem hisz az önjelölt élharcosokban. Tetteik minden esetben helyi köntöst öltenek, a helyi kultúra és történelem sajátosságainak megfelelôen fejezik ki a közös törekvéseket. A különbözô paradigmák közötti fordítást a hálózatos szervezôdés teszi lehetôvé. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincsenek törésvonalak: vannak, akik a jól-lét újrafogalmazásáért küzdenek, míg mások annak növeléséért. Vannak akik az emberi jogok, a munkások és a környezet védelmét biztosító normák erôsebb nemzetközi érvényesítéséért küzdenek, mások ebben a fejlett országok protekcionizmusát és kolonialista beállítottságát vélik felfedezni. Vannak akik a lokális cselekvést hangsúlyozzák, mások erôsebb globális egységet sürgetnek. Vannak reformisták és forradalmárok. Mindez azonban mégsem jelenti azt, hogy ne lennének közös nevezôk, hisz a koalíció él és erôsödik. Közös az ellenségkép: a neoliberális globalizáció, mely egyaránt okozza a környezet pusztulását, a Harmadik Világ fokozott kizsákmányolását, a normák lefelé tartó versenyét, az egyenlôtlenségek fokozódását. Magyarország, de némileg egész Kelet-Európa sajátos helyzetben van. Az alterglob mozgalom feltételeiként fent azonosított elôzmények a világ e részén nem, vagy másként alakultak ki. A civil társadalom szövete csak mely a politika visszaszerzését végre tudja hajtani. Közösek a bírált intézmények, a globalizáció fô motorjai: a nemzetközi gazdasági intézmények, mint a Világbank vagy a Nemzetközi Valutaalap vagy a Kereskedelmi Világszervezet; a nemzetközi óriásvállalatok, melyek a hatékonyság-maximalizálás nemzetközi versenyében egyes országok gazdasági vagy politikai helyzetét kihasználva alapvetô emberi jogokat sértenek meg, egészségügyi, szociális és ökológiai normákat rúgnak fel. az ezredforduló környékére kezd megerôsödni, teret adva a civilek politizálódásának. Ezt a fajta rendszerszemléletet, radikalizálódást, civil politikai aktivitást a kooptált munkásmozgalmak, a neoliberális szociáldemokrácia nem képes ellátni. A kritikai baloldal néhány értelmiségi próbálkozásaitól eltekintve mindeddig nem tudta magát megszervezni. A radikális baloldal a hazai politikai kultúrában eddig csak marginális tényezôvé válhatott. A jobboldali antiglobalizmus, bár sok elemét átvette Ez az ökopolitika. Egy olyan egyesítô kritikai diskurzus és politika mely a globalizáció kihívásaira is reagált, nem csupán egy hagyományos zöld nézôpontból, hanem legtágabban értelmezve azt. Az ökopolitika és az alterglob mozgalom egy sor közös elvvel és követeléssel rendelkezik: az átláthatatlan globális intézmények és folyamatok demokratizálása, bizonyos esetekben decentralizálása. A technokrácia De nem a közös ellenség az, ami leginkább összetartja a mozgalmat. Közös a demokrácia kiterjesztésének és elmélyítésének igénye, a képviseleti demokrácia hibáival szemben, azt kiegészítendô a radikális, részvételi és élô demokrácia követelése. A felülrôl ránk erôltetett globalizáció helyett az alulról jövô kezdeményezések globalizációjának sürgetése. a nemzetközi alterglob mozgalomnak, sovinizmusba hajlásával és nettó külföldi tôke ellenességével vágta el maga elôtt az utat. Az egykoron a poszt-kádári nomenklatúraburzsoáziával szemben szervezôdô Fidesz hamar belesimult és hozzákorrumpálódott a rendszerhez. Ebben a helyzetben fiatalok (gondoljunk csak a házfoglaló mozgalomra), jogvédôk, de fôleg a zöld mozgalom körei megkérdôjelezése, alapvetô politikai és morális kérdések felvetése a látszólag pusztán kereskedelemtechnikai tárgyalásokkal kapcsolatban. A gazdasági tevékenységek lokalizációja, nagyobb átláthatóság megteremtése, a piac és az állam felett gyakorolt nagyobb demokratikus ellenôrzés. Ezen közös elvek mentén vált Magyarországon az ökopolitika az alterglob mozgalom központi hordozójává, kölcsönösen 6 voltak képesek arra, hogy olyan erôvé szervezôdjönek, megtermékenyítve, kiegészítve és felerôsítve egymást. 7

6 alterglob agenda 1. A demokrácia radikalizálása a politika visszaszerzésével Az eddigiekbôl is egyértelmûen kiderült, hogy az alterglob mozgalom legfôbb célja a demokrácia megerôsítése. Egy olyan korban, amikor a kormányok önként mondanak le demokratikus döntéshozatali és ellenôrzési jogaikról átláthatatlan, ellenôrizhetetlen nemzetközi intézmények javára; egy olyan korban, amikor a helyi önrendelkezés puszta fikcióvá válik, amikor a multinacionális vállalatok megerôsödésével az üzleti lobby soha nem látott hatékonysággal téríti el a nemzeti és nemzetközi döntéshozatalt a közérdektôl az üzleti érdekek kiszolgálása felé; egy olyan korban, amikor alapvetô politikai, stratégiai kérdések kereskedelem- vagy pénzügytechnikai kérdésekké redukálódnak akkor az alterglob mozgalom legfôbb célja az önrendelkezés, demokrácia megerôsítése, a politika visszaszerzése révén. Semmit rólunk nélkülünk! A képviseleti demokrácia hiányosságait, a politikum elszakadását a társadalomtól, a képviseleti demokrácia ökológiai érzéketlenségét az alterglob mozgalom a részvételi és deliberatív demokrácia megerôsítésével orvosolná. A képviseleti és a részvételi demokrácia olyan kombinációjáért küzd, mely minden érintett fél hangját képes becsatornázni a vitába és a döntéshozatalba, beleértve a kisebbségeket, a szegényeket és a jövô generációkat is. 3. Szubszidiaritás, lokalizáció, fenntarthatóság Egy olyan korban, amikor a helyi fejlesztéspolitikai eszközök alkalmazása ellehetetlenül a nemzetközi kereskedelmi, gazdasági, pénzügyi intézmények és egyezmények hatására;amikor az óriási mennyiségû spekulációs tôke szabad áramlásának hatására nemzetgazdaságok dôlnek romba; amikor a nemzetközi kereskedelem elszakítja a termelés helyét a felhasználás helyétôl, ezáltal elkendôzi a termelés okozta erôforrás-károsodásokat; amikor az exportorientált termelési szerkezet monokultúrákhoz, ezért egyoldalú függôségekhez és környezetromboláshoz vezet; amikor a fajok pusztulása, a biodiverzitás csökkenése, az éghajlatváltozás, a vízproblémák mind fokozódnak a globalizáció jelenlegi formájának hatására akkor az alterglob mozgalom célja a helyi termelés és fogyasztás revitalizációja, a döntések és a gazdaság olyan mértékû decentralizálása és helyivé tétele, amikor minden döntést azon a szinten hoznak meg, ahol annak következményei felmerülnek. 2. Az emberi jogok érvényesítése és kiterjesztése Amikor nemzetközi óriáscégek kihasználva bizonyos államok gazdasági vagy politikai helyzetét (szélsôséges szegénység, politikai diktatúra) a globális termelésoptimalizálás jegyében gyerekmunkát alkalmaznak, embertelen körülmények között foglalkoztatnak férfiakat és nôket, megszegik a szabad szervezkedés és szakszervezet alapítás jogát; amikor a nemzetközi jogrend és a globális gazdaság bennszülött közösségek ôsidôk óta felhalmozott tudását fenyegeti; amikor a szellemi tulajdonjogok védelme a tudományos kutatás szabadságát illuzórikussá teszi, ellehetlenítve a technológiai vívmányok humanitárius célú bevetését, a technikai fejlôdés elônyeinek felhasználásából kirekesztve a kevésbé fizetôképes rétegeket akkor az alterglob mozgalom célja alapvetô jogaink érvényesülésének kikényszerítése, a helyi közösségek jogainak elfogadtatása és védelme. Sem az egyéni érdekek vezérelte piac, sem az állam nem lehet képes önmagában biztosítani ezen jogok maradandó érvényesülését: ez a civil társadalom és az alterglob mozgalom feladata. Index (1970=1.0) Élô bolygó index az ökoszisztéma állapota, mint a rendelkezésre álló keret)

7 4. Globális felelôsség: a jólét és a fejlôdés újraértelmezése Egy olyan korban, amikor a Föld népességének csupán néhány százaléka használja fel az erôforrások döntô hányadát; amikor a jóléti kapitalizmus önnön létalapját számolja fel a földi ökoszisztéma tönkretételével; amikor a technológiai haladás jegyében olyan eszközökre teszünk szert, melyek nem csak a most élô generációk életét veszélyeztetik, hanem az utánunk jövôk örökségét is; amikor a fejlôdés jegyében azt a modellt erôltetjük az egész világra, mely a problémákat okozta akkor az alterglob mozgalom célja a jólét és a fejlôdés fogalmainak újragondolása. Olyan jól-létre van szükségünk, mely nem fordítja egymással szembe az egyes egyéneket, mely lehetôséget biztosít a személyes képességek kibontakoztatására, mely meghagyja az utánunk jövôknek is, hogy legyen egy esélyük. A fejlôdést úgy kell megvalósítanunk, hogy közben nem romboljuk le tôlünk idegen tudások sajátos útjait, és teret adjunk a sokszínûségnek, lehetôséget biztosítva a nyugati típusú modernizáció hibáinak korrigálására. 5. A közjavak védelme Amikor a piaci logikának nem alárendelhetô értékek, javak és szolgáltatások piacosítását erôltetik; amikor a levegô, a víz, az élôlények genetikai állománya, a tudás, az egészség és a kultúra ugyanolyan árunak számítanak, mint egy cipô; amikor az alapvetô közszolgáltatásokhoz való hozzáférés az emberiség nagy részének még mindig csak álom marad; amikor 1,3 milliárd ember él víz nélkül akkor az alterglob mozgalom célja a közjavak védelme. Ezeket a javakat nem lehet pusztán a piac sorsára bízni, bár a mi régiónkban az is egyértelmûen kiderült, hogy az állami bürokraták kezében sincsen mindig jó helyen. Az alterglob mozgalom célja, hogy a közjavak létét és elôállítását megvédje, az egyenlô hozzáférést kikövetelje és biztosítsa kelljen ezt akár az államtól, akár a piactól számon kérnie. Olyan ellenôrzô és szabályozó mechanizmusok felállítását sürgeti, melyek a piaci koordináció hibáit korrigálni képesek, s melyek átláthatóvá teszik az állam mûködését. Gazdasági tevékenységek megoszlása, 1989 LEGGAZDAGABB ÖTÖD GNP világkereskedelem kereskedelmi hitelek belföldi megtakarítások belföldi befektetések /5 GNP világkereskedelem kereskedelmi hitelek belföldi megtakarítások belföldi befektetések a világ-összes százalékában, a világnépesség jövedelem szerinti ötödeihez viszonyítva 6. Nemzetközi szolidaritás: lokális a globálisban Egy olyan korban, amikor a globalizáció jelenlegi formája elônytelen negatív versenybe kényszeríti az országokat, ahol a gyôztesek a legalacsonyabb szociális, munkaügyi és környezetvédelmi normákkal rendelkezô országok, sok esetben diktatúrák, melyek nem engedik, hogy állampolgáraik demokratikus úton kikényszerítsék a kapitalizálódás ember és természetbaráttá válását; egy olyan korban, amikor a külföldi adósság nem csak tönkreteszi a fejletlenebb országok gazdaságát, hanem kiváló eszköz arra is, hogy a leggazdagabb országok az általuk kívánt irányba tereljék ezen országok gazdaság- és társadalompolitikáit; amikor az egyenlôtlenségek országokon belül és országok között is soha nem látott méreteket öltenek; amikor a nemzetközi termelési hálózatok által elkendôzve a kizsákmányolás új formái jelentkeznek akkor az alterglob mozgalom célja a nemzetközi szolidaritás megerôsítése. Nem hagyhatjuk, hogy az egyes országok munkásait és lakóit szembeállítsa egymással a nemzetközi verseny. Egyik ország sem építheti jólétét mások nyomorára. Nincs szabadság szolidaritás nélkül. Az alterglob mozgalom nem vezethet új bezárkózáshoz, a gazdagságot féltô megoldáshoz, hisz egy radióaktív felhôt nem lehet megállítani, a Tiszán lefolyó alterglob agenda /5 1/5 LEGSZEGÉNYEBB ÖTÖD A szükséges Föld-bolygók száma Az emberiség ökológiai lábnyoma ciánt nem lehet eltorlaszolni, a globális éghajlatváltozás alól nem lehet kibújni, a bevándorlók nyomorát nem lehet örökké elkendôzni, a terrorizmust nem lehet háborúval elfojtani. A mozgalom célja a szolidaritás új, vagy bizonyos esetekben elfeledett formáinak életre keltése, mely túlmutat a jóléti kapitalizmus intézményesített szolidaritásán, a közösségek kölcsönös segítségnyújtó képességét emelve ki.

8 javaslatok, alternatívák Persze, szépek ezek a célkitûzések, de milyen konkrét lépéseket képzel el megvalósításukra a mozgalom? Az alternatívák felvázolása nem lehet egy ilyen kiadvány feladata, az ajánlott irodalom és honlapok böngészésével mindenki alaposabb képet kaphat a rendkívül sokszínû létezô és elképzelt alternatívákról. 1. A nemzetközi intézményrendszer átalakítása A Kereskedelmi Világszervezetet úgy kell átalakítani, hogy egyezményei ne írják felül a nemzetközi környezetvédelmi egyezményeket, munkaügyi, szociális normákat. Biztosítani kell a civil társadalom részvételét a döntéshozatalban, s vissza kell szorítani az üzleti lobby egyoldalú befolyását. A Nemzetközi Valutaalapot és a Világbankot úgy kell megreformálni, hogy a hiteleik ne okozzák a helyi gazdaság elsorvadását, fel kell hagyni a feltételek alkalmazásával. A spekulációs mozgások korlátozására és a fejlesztési igények fedezésére adót kell kivetni a nemzetközi átutalásokra (Tobin adó). Az ENSZ intézményeit, melyek egyenlôbb érdekképviseletet tesznek lehetôvé, meg kell erôsíteni, demokratizálni kell, a Bretton Woodsi Intézményeket alá kell rendelni az ENSZ ellenôrzésének. Fel kell állítani egy Környezetvédelmi Világszervezetet. Olyan nemzetközi beruházási egyezményt kell létrehozni, mely csökkenti az óriáscégek hatalmát, lehetôvé téve elszámoltatásukat, az alapvetô jogok, szociális és munkaügyi normák betartatását. 2. A kormányzás demokratizálása A képviseleti demokráciát a részvételi és deliberatív demokrácia intézményeivel kell kiegészíteni. Állampolgári tanácsokkal, a tárgyalások és a döntéshozatal átláthatóvá tételével biztosítani kell a széleskörû társadalmi részvételt. A jövô generációk érdekeinek és jogainak védelmét megfelelô intézménnyel kell biztosítani. A döntés elôkészítés során figyelembe kell venni minden szóba jöhetô alternatívát, értékelni kell a döntés alkalmazásának lehetséges következményeit. Szakértôk bevonása alkalmas lehet a probléma tisztázására, ugyanakkor az alapvetô érték-választások meghozatala a politika feladata, melyhez biztosítani kell a hosszú távú célok és értékek megvitathatóságát. 3. Részvételi költségvetés A kormányzat demokratizálásának egyik leginnovatívabb technikája a brazíliai Porto Allegre városában kikísérletezett részvételi költségvetés. Ennek lényege, hogy a költségvetés tervezési folyamatába a lakosság széles rétegét bevonják költségvetési viták és tanácsok sorozatán keresztül. Ez a technika nem csak arra alkalmas, hogy kiegyensúlyozza az üzleti érdekek dominanciáját, hanem arra is, hogy az állampolgárok magukénak érezzék a költségvetés sorsát, jelentôsen javítva a közmorált, nem is beszélve arról, hogy látványosan fenntarthatóbb eredményre vezet. 4. Méltányos kereskedelem fair trade Az Alternatív Kereskedelem Nemzetközi Szövetségének meghatározása szerint a méltányos kereskedelem a nemzetközi árucsere szokásos felfogásától eltérô megközelítés. Kereskedelmi partnerséget jelent, amely a hátrányos helyzetû termelôk számára hivatott a fenntartható fejlôdést elômozdítani elsôsorban jobb kereskedelmi feltételek biztosításával, valamint a fejlett országokban folyó szemléletformáló kampányokkal. A már hazánkban is mûködô kezdeményezés eredményeként emberséges és környezetbarát módon elôállított kávét, csokoládét és különbözô gyarmati árut lehet vásárolni, ezáltal támogatva egy élhetô kereskedelmi rendszer kialakulását. 5. Közösségi alapú menedzsment A környezeti és egyéb közjavak közösségi alapú kezelésének évszázados, sôt helyenként évezredes hagyományai vannak, melyeket ugyanakkor a jelenleg uralkodó gazdaság- és fejlesztéspolitikai szemlélet figyelmen kívül hagy. Hosszasan lehetne sorolni a példákat arra, hogy helyi közösségek hogyan oldották meg piac és állami beavatkozás nélkül a helyi vízkészlet, legelô vagy erdô kezelését igazságos és fenntartható módon. Az alterglob mozgalom e közösségi alternatívák elterjesztéséért küzd

9 6. LETS: helyi pénzrendszerek A LETS mozaikszó a Local Exchange Trading System szavak összetételébôl adódik. Egy olyan rendszert takar, melynek lényege, hogy egy adott közösség, általában egy helyhez kötôdô, de lehet interneten szervezôdô közösség is, saját elszámolási rendszert vezet be, mellyel mérheti a tagok közötti javak és szolgáltatások cseréjét. Ezáltal a közösség függetleníteni tudja magát a pénzhiánytól, az infláció hatásától és revitalizálódnak a személyközi kapcsolatok. 8. Ökológiai adóreform Az adórendszert úgy átalakítva, hogy a terhek a munkaerô felhasználásáról az erôforrások felhasználására kerüljenek át, egy csapásra csökkenthetô a munkanélküliség és a környezetszennyezés. Az ökológiai adóreform elônye, hogy egyes elemei külön-külön is bevezethetôek, ezáltal jelentôsen megnövelve az átalakítás politikai elfogadhatóságát. Globális mozgalomglobális hatás: A MAI ellenes kampány sikere A csatlakozó országok nem hozhatnának olyan törvényeket, melyek korlátoznák a befektetéseket, valamint hatályon kívül kellene helyezni az ilyen jellegû, már létezô törvényeket; létrejönne egy nemzetközi fórum, amely elôtt bármely vállalat megtámadhatná azt a kormányt, amelyik - szerinte - megsértette a vállalat jogait; a megállapodást aláíró országok öt évig nem léphetnének ki a szerzôdésbôl, és az esetleges kilépés után is további tizenöt évig érvényben maradnának a MAI által bevezetett korlátozások. 7. A termelés és fogyasztás lokalizálása Fôleg a mezôgazdaság terén kivitelezhetô megoldás, mely a zöld mozgalom nyomására immár az európai agrárpolitikának is részét képezi, sajnos egyelôre azonban csak háttérbe szorítva. Lényege, hogy azokat a termékeket, melyeket helyben is elô lehet állítani, helyben állítsák elô, csökkentve ezáltal a távolsági kereskedelmbôl származó környezetterhelést, javítva az ellenôrizhetôséget és számonkérhetôséget. 14 A Multilaterális Befektetési Megállapodás negatív utópiába illô szabályokat erôltetett volna a demokratikusan választott kormányokra, végzetesen kiszolgáltatva az állampolgárokat az üzleti érdekeknek. Az egyezmény ellen nemzetközi mozgalom szervezôdött, melynek sikerült elérnie a titokban elôkészített terv nyilvánosságra hozatalát. Miután fény derült az egyezmény részleteire, a közvélemény nyomására elôször a francia, majd egyre több kormány hátrált ki mögüle, míg végül a befektetésvédelmi egyezmény meghíúsult. Óriási sikere volt ez a demokrácia védelmében fellépô új mozgalomnak. javaslatok, alternatívák 15 Forrás: Baranyi Árpád (1998): Multilaterális Befektetési Megállapodás: alkotmány a globális gazdasági rendszer számára? Kovász, II. évfolyam, 1. szám, oldal.

10 mit tehetsz te? Mint állampolgár Talán a legfontosabb dolog, hogy tájékozódj. Nem igaz, hogy nincsenek alternatívák. Nem igaz, hogy nincs mit tenni, nem igaz, hogy vége a történelemnek. Ne hagyd, hogy átverjenek, hogy megetessenek Veled bármit, szó szerint, és átvitt értelemben is. Számtalan könyv, folyóirat, honlap és szervezet lehet segítségedre abban, hogy többet megtudj a globalizáció hatásairól (kiindulásként lásd a könyvajánlót hátul). Mint állampolgárnak jogod számonkérni, hogy politikusaink hogyan sáfárkodnak azzal a hatalommal, amit mi ruháztunk át rájuk. Élj az alkotmányban biztosított jogaiddal! Mint fogyasztó Saját érdekedben is válogasd meg, mit veszel meg. Lehet, hogy a legszebben csillogó portékák a leggázosabbak : nézd meg összetételét, nézd meg hol gyártották, tájékozódj a gyártó felôl. Legyél tudatos vásárló! Ne hagyd, hogy a választékot mesterségesen beszûkítse a fogyasztói társadalom látszat-sokfélesége. Minimalizáld fogyasztásod ökológiai lábnyomát és meglátod hamarosan a kreativitás és önmegvalósítás új csatornái nyílnak meg elôtted. Mint munkavállaló Ne feledd: szabadon szervezhetsz, alapíthatsz szakszervezetet, mozgalmat! Alkotmányos jogod, hogy érvényesítsd munkavállalói jogaidat: nem kell eltûrnöd, hogy alkalmazóid megalázzanak, kihasználjanak, kizsákmányoljanak. Ami neked, mint fogyasztónak elsô pillantásra elônyös: a tömegermelés okozta ár (és minôség) csökkenés, neked, mint munkavállalónak, kistermelônek ugyanakkor hátrányos: a harmadik világ éhbérért dolgozó rabszolgáival kell versenyezned, vagy a piacot uraló óriástermelôkkel megküzdened. A bezárkozó és gazdagságféltô szolidaritás ideje lejárt: globális szolidaritásra van szükség. Mint aktivista Ha úgy érzed, hogy eléggé tájékozott vagy, akkor igyekezz másokat is tájékoztatni. A mozgalmi, civil szervezeti munka nagy része abból áll, hogy felhívjuk az emberek figyelmét. Te is szervezhetsz vitákat, szervezhetsz érdekvédelmi közösségeket, szervezhetsz szabadidôs klubokat a köz ügyeinek megbeszélésére. Írhatsz kiadványokat és szórólapokat, forgathatsz filmet vagy készíthetsz honlapot, esetleg rádióadást. Szervezhetsz bojkott kampányt, vagy gyûjthetsz aláírást. Megteremtheted tevékenységeid anyagi alapjait pályázatokkal, adománygyûjtéssel, az egy százalékokból. Ha lelkes vagy, szervezhetsz önálló civil szervezetet, beleszólhatsz a politika alakításába. A politika nem egyenlô két nagy párt kiüresedett látszat-birkózásával. A politika mindannyiunkat érintô alapvetô kérdések eldöntése. A politika a tiéd! Számtalan ember van, aki megelégelve a dolgok menetét, valami ilyesmibe fogott bele. Mondhatod, hogy idealizmus, sôt talán igazad is van. Mire változást érhetünk el, akár évtizedek is eltelhetnek. De hé! Mi más fontosabb van ennél?! 16 17

11 fontosabb portálok - Független hírportál, ha arról is tudni szeretnél, amit a fôsodrú média elhallgat. - A zöld hírportál. - A Lehet Más a Világ! Hálózat honlapja, a globalizációval foglalkozó szervezetek gyûjtôpontja. - Filmekkel egy más világért. Letölthetô filmkülönlegességek, globális szamizdat magyar felirattal. - Az egyenlôre sajnos csak rendszertelenül megjelenô fanzin egy üdítô színfolt a hazai kulturális palettán. Kritikai kúl-túra, amennyit csak a nyomdafesték elbír. - Környezet és Globalizáció Interfészek. Hírek és háttérinformáció, Magyarország elsô portálja a témában. hazai szervezetek a témában Számos szervezet foglalkozik a fent taglalt témákkal, sokan együtt is mûködnek, ízelítôül: - alternatívák a közszolgáltatások privatizációjára, igazságos kereskedelem (fair trade), városi zöldterületek megóvása, EU/WTO ügyek figyelemmel kísérése, fenntartható mezôgazdálkodás, demokratizáció, ökopolitika. Ez a szervezet adta Magyarországnak az elsô civil kezdeményezéssel indult, zöld köztársasági elnököt - energiapolitika, alternatív energia, energia-hatékonyság, anti-nukleáris politika, fogyasztói jogok. - igazságos kereskedelem (fair trade) honlap, Az Útilapu, a Védegylet, a Planet, a TVE, a Zöfi és az Ökotárs közös programjának eredményeképp. - a Tudatos Vásárlók Egyesületének on-line magazinja: ökológikus és etikus fogyasztás, média- és reklámkritika, iskolai menzák és büfék megreformálása. Nagyon színvonalas portál a fogyasztási alternatívákról, tudatos vásárlási mozgalmat épít Magyarországon! - Zöld Fiatalok: Az aktivista szubkultúra egyik gyûjtôpontja. Ökopolitika, méltóságvédelem, társadalmi szolidaritás, erôszakmentesség. - Hulladék Munkaszövetség: fenntartható fogyasztás, hulladékgazdálkodás, média- és reklámkritika. Kiváló kiadványát, a 'KukaBúvárt' érdemes felkeresni! - a francia eredetû Attac hálózat magyarországi tagja - a 2003-ban megszervezett Békelánc hagyományának folytatása, fôleg a Humanista Mozgalom fáradhatatlan munkájának köszönhetôen - Társaság a Szabdságjogokért Joggal vagy szabad: Adatvédelem, személyiségi jogok, kisebbségek, állampolgári jogok - Nemzetközi humanitárius és fejlesztési civil szövetség: Hogy a fejlesztés több legyen, mint segélyezés. - Fegyver Helyett Kenyér: 2002 tavasz óta nyilvános ételosztás hajléktalanoknak és más rászorulóknak. - Magyar Természetvédôk Szövetsége: Globális környezeti kérdések, éghajlatváltozás, génmanipuláció, globalizáció. A Föld Barátai magyarországi tagja. fontosabb nemzetközi szervezetek honlapjai - A világ legnagyobb független, nemzetközi hírportálja. - Our World is Not for Sale Network: A világ legjelentôsebb civil szervezeteit tömörítô Seattle után létrejött globalizációkritikai hálózat. - Seattle to Brussels Network: A Világ Nem Eladó hálózat európai ága. - Public Citizen: Amerika legnagyobb civil szervezetének kereskedelemmel foglalkozó projektje. - Friends of the Earth: A világ egyik legnagyobb zöld szervezete, háttéranyagok és kampányok minden mennyiségben. - ATTAC: Az egyik leghíresebb globalizációkritikai szervezet és hálózat nemzetközi honlapja. - Transnational Institute: Az egyik legnagyobb független think-tank és kutatóintézet, számos fontos és érdekes kiadvánnyal. - International Forum on Globalization: Az egyik legnagyobb független think-tank és kutatóintézet, számos fontos és érdekes kiadvánnyal. - Third World Network: Szintén egy fontos független think-tank és kutatóintézet, számos fontos és érdekes kiadvánnyal. - Focus on the Global South: Ez is egy fontos független think-tank és kutatóintézet, számos fontos és érdekes kiadvánnyal. 19

12 további irodalom a tájékozódáshoz hivatkozások 1. Anheier, Helmut, Marlies Galsius és Mary Kaldor Globális Civil Társadalom I. Budapest: Typotex 2. Árva László és Diczházi Bertalan Globalizáció és külföldi tôkeberuházások újabb fejleményei Magyarországon. Budapest: Kairosz. 3. Barlow, Maude and Tony Clarke How the New Activists are Fighting Global Corporate Rule. Toronto: Stoddart. 4. Bauman, Zygmunt Globalizáció: A társadalmi következmények. Budapest: Szukits Könyvkiadó. 5. Boda, Zsolt Globális Ökopolitika. Budapest: Helikon 6. Fisher, William M. and Thomas Ponniah Another World is Possible: Popular Alternatives to Globalization at the World Social Forum. London: Zed Books. 7. George, Susan A WTO: Korlátlan világkereskedelem vagy szolidáris globaizáció? Budapest: Napvilág Kiadó. 8. George, Susan Another world is possible if... London: Verso, TNI. 9. Kajner, Péter szerk Rajtunk Múlik: Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket lakóhelyünkön? Budapest: Közösségfejlesztôk Egyesülete. 10. Klein, Naomi No Logo. Budapest: AMF Kft, Tudatos Vásárlók Egyesülete. 11. Korten, David C Tôkés társaságok világuralma. Budapest: Kapu. 12. Lányi, András Létezik-e? Budapest: Hanga, Új Mandátum. 13. Martin, Hans-Peter és Harald Schuman A globalizáció csapdája: Támadás a demokrácia és a jólét ellen. Budapest: Perfekt. 14. Meadows, Donella, Jorgen Randers és Dennis Meadows A növekedés határai: harminc év után. Budapest: Kossuth. 15. Pataki György és Takács-Sánta András szerk Természet és Gazdaság: Ökológiai Közgazdaságtan Szöveggyûjtemény. Budapest: Typotex. 16. Polányi, Károly A nagy átalakulás. Budapest: Napvilág. 17. Sachs, Wolfgang Ed The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books 18. Sachs, Wolfgang Global Ecology: A New Arena of Political Conflict. London: Zed Books 19. Scheiring, Gábor A közszolgáltatások piacosítása és a GATS egyezmény. A Védegylet állásfoglalása. Budapest: Védegylet. 20. Schumacher, Ernst. F A kicsi szép. Budapest: Közg. és Jogi Könyvkiadó. 21. Sen, Amartya A fejlôdés mint szabadság. Budapest: Európa. 22. Stiglitz, Joseph E A globalizáció és visszáságai. Budapest: Napvilág. 23. Szalai, Erzsébet Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Budapest: Aula. 24. Vay, Márton szerk Meddig vagyunk? Válogatott írások a Védegylettôl. Budapest: Védegylet, Noran. 25. Wackernagel, Mathias és William E. Rees Ökológiai lábnyomunk. Budapest: Föld Napja Alapítvány 26. Wainwright, Hilary Arguments for a New Left. Answering the Free Market Right. Oxford: Blackwell Publishers. 27. Wainwright, Hilary Reclaim the State: Adventures in Popular Democracy. London, Verso. 28. Werner, Klaus és Hans Weiss Márkacégek feketekönyve: A multik mesterkedései. Budapest: Art Noveau. 29. Woodin, Michael and Caroline Lucas Green Alternatives to Globalization: A Manifesto. London: Pluto Press. 30. Worldwatch Institute A világ helyzete. Budapest: Föld Napja Alapítvány. 1 Az egyezmény lehetôséget adott volna a cégeknek arra, hogy elmaradt profitjaik miatt bepereljék az államokat, ha azok korlátozzák tevékenységüket például a gyerekmunka visszaszorítása vagy a környezet védelme érdekében. Bôvebben lásd: Baranyi Árpád (1998): Multilaterális Befektetési Megállapodás: alkotmány a globális gazdasági rendszer számára? Kovász, II. évfolyam, 1. szám, oldal. 2 A Fair Trade beindítása Magyarországon a Planet Alapítvány, az Útilapu Hálózat és a Védegylet nevéhez fûzôdik. További információ: 3 A Porto Allegrei Fólyamatról bôvebben a Lehet Más a Világ! Hálózat honlapján lehet olvasni: 4 Figyelem! Nem a hazai közéletben bevett politika fogalomról van itt szó, mely két kiüresedett konglomerátum mesterségesen generált hisztériáit fedi le. A politika a köz ügyeiben való részvétel. Az állampolgárok, megelégelve az urak szennyesét számon kérik a választott képviselôkön érdekeik képviseletét, a köz javának érvényesítését, ellenôrzik és mederben tartják a piac tevékenységét. Igényt formálnak arra, hogy beleszóljanak az értékviták eldöntésébe, a jóról és szépról folyó párbeszédbe. 5 Bôvebben: Boda Zsolt (2004): Globális Ökopolitika. Budapest: Helikon. 6 Az óriási irodalommal bíró témához kiindulásnak lásd pl.: Maude Barlow and Tony Clarke (2001): Global Showdown: How the New Are Fighting Global Corporate Rule. Toronto: Stoddart. 7 Bôvebben: 8 Bôvebben: 9 Bôvebben: Pataki György és Takács-Sánta András szerk. (2004): Természet és Gazdaság. Budapest: Typotex 21

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben Újszászi Györgyi Védegylet Mi a méltányos kereskedelem, vagyis a FAIR

Részletesebben

A szolidáris és szociális gazdaság viszonyulása a város- és vidékfejlesztéshez

A szolidáris és szociális gazdaság viszonyulása a város- és vidékfejlesztéshez A szolidáris és szociális gazdaság viszonyulása a város- és vidékfejlesztéshez Budapest, 2013.04.08. Dr. G. Fekete Éva A szolidáris gazdaság (SSE) háttere Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás?

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Kálmán Zoltán mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata Magyarország állandó képviselője az ENSZ római székhelyű mezőgazdasági és élelmezési

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása I. komponens: Cél: a kistérségi és helyi humánkapacitás fejlesztése és képzése, az egészségterv gyakorlatának elterjesztése a színtereken. Tevékenység: Hat kistérségben,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik Célkitűzések C1: A létező nemzetközi kötelezettségvállalások és multilaterális megállapodások teljes körű végrehajtása, mint például a biodiverzitást, a föld- és vízhasználatot, a természeti erőforrásokat,

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA AZ ELŐADÁS TARTALMA A helyi problémák Felelősségvállalás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Alterglob, antiglob. Glied Viktor. PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium

Alterglob, antiglob. Glied Viktor. PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium Alterglob, antiglob Globális civil szervezetek Glied Viktor PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium Mi a globalizáció? Nemzetköziesedés Uniformalizálódás Egységesedés

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

i;it'.. Yf te :SúiEi Irotnai} Érkezett : 2014 DEC 01. Politikai vita kezdeményezése Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Budapest

i;it'.. Yf te :SúiEi Irotnai} Érkezett : 2014 DEC 01. Politikai vita kezdeményezése Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Budapest Irotnai} i;it'.. Yf te :SúiEi V/ Érkezett : 2014 DEC 01. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Politikai vita kezdeményezése Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Budapest Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete. Varga Attila

A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete. Varga Attila A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete Varga Attila varga.attila@ofi.hu Fenntartható Fejlődési Célok Az ENSZ 193 tagállama 2015. augusztus 2-án megállapodott a Fenntartható Fejlődési Célokban.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS A lokalitás értelmezése és a helyi fejlesztést életre hívó folyamatok Prof.

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Európai Parlament 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2016/2024(BUD) 26.5.2016 MÓDOSÍTÁS: 1-19 Liisa Jaakonsaari (PE580.791v01-00) A 2017. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú

Részletesebben

A globalizáció fogalma

A globalizáció fogalma Globális problémák A globalizáció fogalma átfogó problémák tudománya, amely az EGÉSZ emberiséget új j módon, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is érintik. Területei: például az ökológiai problematika,,

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató

GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató A GREENFLOW vezetője: Őri István, vezérigazgató Környezetvédelmi és közigazgatási szakértő, 1980-tól dolgozik a hazai környezetügyben, kezdetben állami

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

A globalizáció visszásságai

A globalizáció visszásságai A globalizáció visszásságai Alapfogalmak Modernizáció = fejlődés? Jólét = boldogság? Információ = szabadság? Deszakralizáció = technológia uralma? Igény = szükséglet? Mi a növekedés? Munkahelyteremtés,

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE FENNTARTHATÓ FEJL DÉS SZINERGIA KLÍMAVÁLTOZÁS KREATÍV VÁROS ÉLHET VÁROS EURÓPAI TUDÁSHÁLÓZAT GLOBALIZÁCIÓ INFORMATIKAI FORRADALOM GLOBÁLIS

Részletesebben

HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés

HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés 1. SLIDE Ötödik előadás HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés Háttéranyag: Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011), 3. tanulmány, 187-206. old. Kornai János:

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Világprogram az emberiség fennmaradásáért magyar hozzájárulás

Világprogram az emberiség fennmaradásáért magyar hozzájárulás Világprogram az emberiség fennmaradásáért magyar hozzájárulás (alcím: Fenntarthato Fejleszteśi Ceĺok (FFC) Zöld OT, TOKAJ, 2015 Rohonyi Péter HAND szakpolitikai munkatárs Amit ígértünk: a szekcio ban a

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban Helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések 2014 20-as fejlesztéspolitika koncepcionális szintjein Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai. Szekér Klára Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai. Szekér Klára Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai Szekér Klára Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya Fenntartható fejlődés definíció Az erőforrások tartamos - a bolygó eltartóképességének

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010.

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Környezetgazdálkodás 1. előadás A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Ajánlott irodalom Sántha Attila: Környezetgazdálkodás Akadémia Kiadó Bp. Fodor István:

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben