b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető"

Átírás

1 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/ szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek 9 Intézeti hírek 13 Nemzetközi kapcsolatok 19 Hallgatói hírek 23 Díszoklevelek 25 A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa október 3-án ülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Személyi ügyek a) főiskolai tanári pályázat véleményezése b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető 2. Javaslat a JGYPK állandó bizottságainak elnökeire Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 3. Intézkedések a Kar finanszírozhatóságának érdekében Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 4. A JGYPK Kari Tanácsának I. félévi ülésrendje Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 5. Egyebek október 31. A napirend a következő volt: 1. Személyi ügy Főiskolai docensi pályázat véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető 2. Tájékoztató a 2014/15-ös tanévben indítandó képzésekről Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 3. A JGYPK Stratégiai Bizottság munkájának előkészítése I. A KARI TANÁCS ÜLÉSEI Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 4. Kari statisztikai adatszolgáltatás Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 5. Kreditátviteli Bizottság ügyrendje Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 6. A JGYPK költségtérítési szabályzat ügyrendje Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 7. Egyebek november 21. A napirend a következő volt: 1. Személyi ügy a) meghívásos főiskolai tanári pályázat véleményezése b) ideiglenes tanszékvezetői megbízás véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető 2. Alapképzési szakok indítása idegen nyelven Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 3. Kari rendezvények, arculati kézikönyv Előterjesztő: Dr. Tóth Szergej ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettes 4. Kari statisztikai adatszolgáltatás Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 5. Egyebek

2 2014. január 14. A napirend a következő volt: 1. Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetének szakirány-indítási dokumentuma (Andragógia BA szak, felnőttképzési szervező szakirány) Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 2. Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetének szakindítási dokumentuma (Közösségi művelődés tanár, osztatlan tanárképzésben) Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 3. Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetének szakindítási dokumentuma (Kulturális tanulmányok BA szak) Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 4. Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetének szakindítási dokumentuma (Ifjúságsegítő BA szak) Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 5. Az SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetének kérelme Testnevelő asszisztens szakirányú továbbképzési szak alapítására (és indítására) Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 6. Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) alapszak szakindítása érdekében az SZTE Mezőgazdasági Kar Tanácsa által jóváhagyott oktatási együttműködési megállapodás elfogadása Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes II. HATÁROZATOK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÁCSÁNAK OKTÓBER 3. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 54/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 55/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja Fáyné dr. Dombi Alice főiskolai tanári kinevezését az SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékére december 22-től. Pedagógusképző Kar Tanácsa 56/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja Fáyné dr. Dombi Alice tanszékvezetői megbízását az SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékére december 22-től január 31-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 57/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja dr. Asztalos Bence főiskolai docensi kinevezését a JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszékére november 1-jétől. Pedagógusképző Kar Tanácsa 58/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja dr. Gál Lehel József főiskolai docensi kinevezését a JGYPK Művészeti Intézet Rajzművészettörténet Tanszékére november 1-jétől. Pedagógusképző Kar Tanácsa 59/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, / szám

3 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja Kovás Keve János főiskolai docensi kinevezését a JGYPK Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tanszékére november 1-jétől. Pedagógusképző Kar Tanácsa 60/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja dr. Pintér Klára főiskolai docensi kinevezését a JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Matematika Szakcsoportba november 1-jétől. Pedagógusképző Kar Tanácsa 61/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja az Ifjúsági Bizottság megszüntetését. Pedagógusképző Kar Tanácsa 62/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja a minőségirányítási és minőségértékelési bizottság tagjának Berczi Dávidot május 4-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 63/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja dr. Krész Miklóst a Gazdasági és Kubatúra Bizottság elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 64/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja Bácsi Jánost a Gyakorlati Képzési Bizottság elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 65/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja dr. Szabó Klárát a Külügyi Bizottság elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 66/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja dr. Lesznyák Mártát az Oktatási és Akkreditációs Bizottság elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 67/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja dr. Maczelka Noémit a Művészeti Diákköri Tanács elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 68/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja dr. Csallner András Eriket a Tanulmányi Bizottság elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 69/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja dr. Rácz Lajost a Tudományos Bizottság elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 70/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja Gerencsérné dr. Újvári Editet a Tudományos Diákköri Tanács elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 71/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 12 igen, 2 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a kötelező óraszámok megemelését az 1/2013.(IX.09.) számú dékáni utasítás szerint. 3

4 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÁCSÁNAK OKTÓBER 31. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 72/2013. (X. 31.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 73/2013. (X. 31.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 1 igen, 13 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal nem támogatja dr. Sanda István Dániel főiskolai docensi pályázatát. Pedagógusképző Kar Tanácsa 74/2013. (X. 31.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 igen 0 nem 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a JGYPK költségtérítési szabályzat ügyrendjét. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÁCSÁNAK NOVEMBER 21. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 75/2013. (XI. 21.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a módosított napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 76/2013. (XI. 21) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja Barátné dr. Hajdú Ágnes meghívásos főiskolai tanári kinevezését a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézetébe február 1-jétől január 31-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 77/2013. (XI. 21.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja dr. Szabó Klára ideiglenes tanszékvezetői megbízását a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszékére július 1-jétől december 21-ig. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÁCSÁNAK JANUÁR 14. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 1/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 2/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja az Andragógia BA szak, felnőttképzési szervező szakirány indítását az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 3/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a Közösségi művelődés tanár, osztatlan tanárképzésben indítását az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 4/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a Kulturális tanulmányok BA szak indítását az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 5/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja az If / szám

5 júságsegítő BA szak indítását az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 6/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a Testnevelő asszisztens szakirányú továbbképzési szak alapítását és indítását az SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 7/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) alapszak szakindítása érdekében az SZTE Mezőgazdasági Kar Tanácsa által jóváhagyott oktatási együttműködési megállapodást. III. SZEMÉLYI HÍREK Személyi változások 2013/2014. tanév I. félévében ( ) 1. Vezetői megbízások október 16-tól június 30-ig (kinevezett) Dr. Benkő Zsolt István főiskolai tanár, Technika Tanszék december 22-től január 31-ig Fáyné dr. Dombi Alice főiskolai tanár, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék 2. Oktatói előléptetések főiskolai docensi kinevezés (2013. szeptember 1-től): Dr. Juhász Valéria, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék főiskolai docensi kinevezés (2013. november 1-től): Dr. Asztalos Bence, Ének-zene Tanszék Gál Lehel József, Rajz-művészettörténeti Tanszék Kovács Keve János, Rajz-művészettörténeti Tanszék Dr. Pintér Klára, Matematika szakcsoport adjunktusi kinevezés (2013. szeptember 1-től): Dr. Kelemen András Félix, Informatika Alkalmazásai Tanszék 3. Új oktatók Blaskovicsné Gál Zita tanársegéd (helyettes), Gyógypedagógus-képző Intézet Deiss Ulrike lektor, Német és Német Nemzetiségi Tanszék Hajdúné Petrovszki Zita tanársegéd (helyettes), Testnevelési és Sporttudományi Intézet Klippel Rita tanársegéd, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Dr. Kocsisné Kálló Veronika gyakorlati oktató (helyettes), Gyógypedagógus-képző Intézet Köböl Erika gyakorlati oktató (helyettes), Gyógypedagógus-képző Intézet Molnár Zsolt tanársegéd, Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Orosz Klára adjunktus, Rajz-művészettörténet Tanszék Dr. Sanda István Dániel adjunktus, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Mgr. Stanislava Zajacova lektor, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék Szandi-Varga Péter tanársegéd, Környezetbiológia és Környezeti Nevelés Tanszék Túriné Gál Anikó gyakorlati oktató (helyettes), Gyógypedagógus-képző Intézet 5

6 4. Új pedagógusok Bondár-Puskás Edit magyartanár, szabadidő szervező Kálmán Zita zongoratanár Kamarás Ildikó napközis nevelő Kisházi Gábor Zoltán tanító Martonné Lányi Anikó némettanár Molnár Zsolt rajztanár Pap Anita némettanár Pleskó Lajos furulyatanár Ternainé Fodor Marianna óvodapedagógus 5. Munkaviszonya megszűnt Dr. Füle Miklós Jenő egyetemi docens, Általános és Környezetfizikai Tanszék Dr. Pitrik József főiskolai tanár, Technika Tanszék Dr. Rétsági Erzsébet főiskolai tanár, Testnevelési és Sporttudományi Intézet 6. Tudományos fokozatot szerzett Bernáth András adjunktus, Angol szakcsoport PhD Varjasi Gyula adjunktus, Ének-zene Tanszék PhD IV. AZ SZTE JGYPK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGI ELNÖKEI, TAGJAI OKTÓBER 3-TÓL SZEPTEMBER 30-IG 1. Gazdasági és Kubatúra Bizottság Elnök: dr. Krész Miklós tanszékvezető főiskolai tanár (Informatika Alkalmazásai Tanszék) Tagok: Csorjáné Szélpál Emese, a gazdasági iroda vezetője Döbör András igazgató, a Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ vezetője Gál Zita tanársegéd, Gyógypedagógus-képző Intézet Nagy Zoltán Péter, a Műszaki és Gondnoki Iroda vezetője Nima Rozália (önkéntes) pénzügyi referens, Dékáni Hivatal Juhász Gergely, a JGYPK HÖK elnöke 2. Gyakorlati Képzési Bizottság Elnök: Bácsi János igazgató (SZTE JGYPK Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola) Tagok: Barátné dr. Hajdú Ágnes főiskolai tanár (Felnőttképzési Intézet) Domokos Mihály mestertanár (Testnevelési és Sporttudományi Intézet) Harkainé Molnár Emese szakmetodikus (Tanító- és Óvóképző Intézet) Lengyel Sándorné oktató (Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ) Prof. Dr. Maczelka Noémi intézetvezető egyetemi tanár (Művészeti Intézet) Máténé Homoki Tünde tanársegéd (Gyógypedagógus-képző Intézet) Dr. Máté Zsuzsanna főiskolai tanár (Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tanszék) Mátó Veronika tanársegéd (Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet) Ravasz Viktória igazgatóhelyettes (Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola) Dr. Szeri Istvánné gyakorlatvezető tanár (Tanító- és Óvóképző Intézet) Nagy Nándor, a HÖK képviselője 3. Külügyi Bizottság Elnök: dr. Szabó Klára tanszékvezető főiskolai docens (Alkalmazott Humántudományi In / szám

7 tézet, Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék) Tagok: Dr. Békési József főiskolai tanár (Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék) Dr. Demcsák Katalin főiskolai adjunktus (Felnőttképzési Intézet, Andragógia Szakcsoport) Dr. Dombi Józsefné főiskolai tanár (Művészeti Intézet, Ének-zene Tanszék) Dr. Molnár Andor főiskolai adjunktus (Testnevelési és Sporttudományi Intézet) Dr. Nagy Miklós főiskolai docens (Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék) Szécsi Szilvia nyelvtanár (Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ) Beszédes Viktória, a HÖK képviselője 4. Művészeti Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Maczelka Noémi egyetemi tanár (Művészeti Intézet, Ének-zene Tanszék) Tagok: Dr. Asztalos Bence főiskolai docens (Művészeti Intézet, Ének-zene Tanszék) Csordás Mónika, a HÖK képviselője, tanári MA II. évf. hallgató (Ének-zene) Dr. Dombi Józsefné főiskolai tanár (Művészeti Intézet, Ének-zene Tanszék) Dr. Gál Lehel főiskolai docens (Művészeti Intézet, Rajz-művészettörténeti Tanszék) Molnár Sándor adjunktus (Művészeti Intézet, Rajz-művészettörténet Tanszék) Ámann Tünde, a HÖK képviselője (Rajzművészettörténet BA szakos hallgató) 5. Oktatási és Akkreditációs Bizottság Elnök: dr. Lesznyák Márta főiskolai docens (Gyógypedagógus-képző Intézet) Tagok: Dr. Balogh János főiskolai docens (Alkalmazott Természettudomány Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék) Dr. Burján Mónika főiskolai docens (Alkalmazott Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék) Dr. Dombi Józsefné főiskolai tanár (Művészeti Intézet, Ének-zene Tanszék) Döbör András igazgató (Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ) Dr. Kakuszi Péter főiskolai tanár (Tanító- és Óvóképző Intézet) Dr. Lippai László főiskolai docens (Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet) Dr. Molnár Andor adjunktus (Testnevelési és Sporttudományi Intézet) Dr. Szirmai Éva docens (Felnőttképzési Intézet) Juhász Gergely, a JGYPK HÖK elnöke Nagy Nándor, a HÖK képviselője 6. Tanulmányi Bizottság Elnök: dr. Csallner András Erik főiskolai tanár (Alkalmazott Természettudományi Intézet Informatika Alkalmazásai Tanszék) Tagok: Dr. Szalma Elemér főiskolai docens (Alkalmazott Természettudományi Intézet Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék) Juhász Gergely, a JGYPK HÖK elnöke Berczi Dávid, a HÖK delegáltja 7. Tudományos Bizottság Elnök: dr. Rácz Lajos egyetemi tanár (Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék) Tagok: Dr. Benkő Zsolt intézetvezető főiskolai tanár (Alkalmazott Természettudományi Intézet) Dr. Farkas Éva egyetemi docens (Felnőttképzési Intézet) Fáyné dr. Dombi Alice tanszékvezető főiskolai tanár (Tanító- és Óvóképző Intézet) 7

8 Dr. Kovács Gábor főiskolai docens (Művészeti Intézet) Dr. Lippai László főiskolai docens (Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet) Dr. Nagy János egyetemi tanár (Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) Dr. Seres László professzor emeritus (Alkalmazott Természettudományi Intézet) Berczi Dávid hallgató, a HÖK képviselője 8. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: dr. Újvári Edit egyetemi docens (Felnőttképzési Intézet) Tagok: Gaál Zsuzsanna adjunktus (Alkalmazott Humántudományi Intézet Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) Dr. Kiss Mária Rita főiskolai docens (Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék) Dr. Nagy László (Tanító- és Óvóképző Intézet) Kispál Richárd hallgató, Kisebbségpolitika, MA I. évf. Pravetz Beáta hallgató, Kulturális mediáció MA I. évf. Szász Erzsébet hallgató, tanító szak, 3. évf. BIZOTTSÁGI HÍREK A Művészeti Diákköri Tanács elkészítette és október 31-i ülésén elfogadta új ügyrendjét. A tanács legfontosabb feladata az évenként megrendezett kari szintű konferencia, valamint a kétévenkénti országos konferencia eseményeinek koordinálása. Ezenkívül egyéb művészeti események szervezése, versenyek rendezése, pályázatok készítése, a kari tehetséggondozás elősegítése és a hallgatók művészeti tevékenységének támogatása is feladatai közé tartozik. Az MDT eddig négy alkalommal szervezett tehetségnapot: november 7. és február 26.; május 26., valamint április 18.-án. A részben megújult SZTE JGYPK Tudományos Diákköri Bizottság október 15-től kezdődően kezdte meg munkáját, melynek célja a Kar hallgatóinak minél sikeresebb felkészítése a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A TDB a Kar képzési struktúrájának megfelelően a következő OTDK Szakmai Szekciókba való bekapcsolódást koordinálja a kari TDK konferenciákon keresztül: 6. Humán Tudományi Szekció; 13. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció; 14. Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekció; 15. Társadalomtudományi Szekció; 16. Testnevelési és Sporttudományi Szekció. A Bizottság, mely szeptember 30-ig végzi munkáját, a TDB Ügyrendje alapján tevékenykedik, amely a kari honlapon elérhető (http://www.jgypk.hu/?p=7035). A Kari Művészeti Diákköri Tanács az OTDK 11. Művészeti Szekciójába készíti föl a hallgatókat. Tudományos Bizottság. Az ősz folyamán meghirdetésre került a tudományos pályázat 2 millió Ft-os keretre, a pályázati kiírásra kilenc csoportos (pályázható összeg 300 ezer Ft), és tizenegy egyéni pályázat érkezett be (pályázható keretösszeg 150 ezer Ft). A benyújtott pályázatok teljes igénye ezer Ft volt. A pályázatokat a tudományos bizottság tagjai bírálták el, a döntésről szóló értekezletet a bizottság december 19-én tartotta. A döntések eredményeit a Kari Tanács jóváhagyása után, a Kari Közlöny következő számában ismertetjük / szám

9 V. KARI HÍREK, KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK A Szemeszternyitó előadások keretében Pedagógusképzés: lehetőségek módszerek címmel zajlott Kerekasztal-beszélgetés szeptember 20-án a Főépület Fizika előadójában. Házigazda: dr. Marsi István dékán, a beszélgetés résztvevői voltak: Stéger Csilla (főosztályvezető, Oktatási Hivatal Felsőoktatási Főosztály), Pajtókné Tari Ilona (oktatási rektorhelyettes, EKTF), Sándor József (gyakorlóiskolai igazgató, EKTF) Bácsi János (gyakorlóiskolai igazgató, SZTE JGYPK). A beszélgetést vezette: Pukánszky Béla (tudományos dékánhelyettes, SZTE JGYPK). A pedagógusképzés Szegedre helyezésének 85. évfordulója és Klebelsberg Kuno születésének 138. évfordulója alkalmából az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kara és hallgatói önkormányzata november 19-én megkoszorúzta az egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter emléktábláját, Fritz Mihály szobrászművész alkotását a Kar főépületében. Karunk meghívására november 7-én Szegeden járt Yamamoto Tadamicsi, Japán magyarországi nagykövete. Ópusztaszeren megtekintette Feszty Árpád A Magyarok bejövetele című monumentális alkotását. Megbeszélést folytatott az egyetem vezetőivel is. Programja délután Szegeden, a Polgármesteri Hivatalban folytatódott, majd a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar diákjainak tartott előadást angol nyelven Diplomácia címmel november 28-án az SZTE JGYPK Fizika előadójában Rozgonyiné dr. Molnár Emma tanárnőt köszöntötte Marsi István dékán és Nagy János egyetemi tanár. Köszöntő előadást tartott: Raisz Rózsa (CSc): Szecesszió vagy impresszionizmus? címmel. A 2013-as év egyik fő feladata kari rendezvényi szinten a már hagyományos, beiskolázási kihelyezett nyílt napok megtartása. Négy fő része a középiskolai nyílt napok, a kari központi nyílt nap, az egyetemi nyílt nap és az EDUCATIO. Tizennégy évvel ezelőtt, amikor dr. Tóth Szergej és Cseh Attila közös szervezésében az országban elsőként elindultak az intézmény képzési ajánlatait reklámozó beis- 9

10 kolázási körutak, sokan értetlenül álltak a kezdeményezés előtt. Ma már az ország minden felsőoktatási intézménye él ezzel a lehetőséggel, hiszen mindenki felismerte a felsőoktatás piaci szerepét. Az elmúlt 5 évben az SZTE többi karával együtt a JGYPK közösen bonyolítja le a célzott beiskolázási megjelenéseket a középiskolákban. Az egyes megjelenéseknek otthont adó középiskolák tanulóin kívül minden alkalommal meghívást kapnak a környékbeli középiskolák tanulói. A kar iránt érdeklődők száma Erkel Ferenc Gimnázium Gyula 35 érdeklődő József Attila Gimnázium Makó 27 érdeklődő Batsányi János Gimnázum Csongrád 19 érdeklődő Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 23 érdeklődő Bibó István Gimnázium Kiskunhalas érdeklődő Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok 47 érdeklődő Bolyai János Gimnázium Kecskemét 31 érdeklődő Táncsics Mihály Gimnázium Orosháza érdeklődő Andrássy Gyula Gimnázium Békéscsaba érdeklődő Horváth Mihály Gimnázium Szentes érdeklődő Németh László Gimnázium Hódmezővásárhely érdeklődő Szent István Gimnázium Kalocsa 11 érdeklődő III. Béla Gimnázium Baja 14 érdeklődő Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd érdeklődő Kosztolányi Dezső Gimn. Szabadka érdeklődő Bolyai Gimnázium Zenta érdeklődő Összes érdeklődés a kihelyezett nyílt napokon: 388 érdeklődő Az egyetemi nyílt nap november 21-én került megrendezésre a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Az aulában felállított standon várta a JGYPK az érdeklődőket. A kari stand mellett látványos formában kitelepült a JGYTV is, ahol az érdeklődők kipróbálhatták a stúdió technikáit. A kari tájékoztatóra a rendezvényiroda erős lobbi tevékenységének eredményeként a Kongresszusi Teremben került sor, évek óta először, a kart megillető formában. A kar legújabb reklámfilmjének vetítése után dr. Tóth Szergej köszöntője után dr. Tarkó Klára dékánhelyettes asszony tartott általános tájékoztatót. Az induló szakok lehetőségeit az intézet- és tanszékvezető kollégák ismertették. Végezetül Juhász Gergely HÖK-elnök a hallgatói életről és a támogatási / szám

11 lehetőségekről beszélt. A kari tájékoztatón megközelítőleg 400 fő vett részt, a standunknál 130 fő fölött volt az érdeklődők száma. November 29-én rendeztük meg a kari nyílt napot a főépületünk dísztermében. Az érdeklődést mutatja, hogy a terem zsúfolásig megtelt. A forgatókönyv az egyetemi nyílt nap szerint zajlott, azzal a további lehetőséggel, hogy a központi tájékoztatót követően az érdeklődőknek lehetőségük nyílt a tanszékek meglátogatására szakavatott kísérők segítségével. Az SZTE JGYPK szakszervezeti Karácsonyi hangversenyére december 13-án került sor a főépület Dísztermében. Közreműködtek az SZTE JGYPK tanárai és hallgatói. Zongorán kísért Dombiné Kemény Erzsébet és Gyovai Ágnes. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Marsi István dékán. A Szegedi Tudományegyetem beiskolázási programjának utolsó állomásaként február 9-én a Rektori Hivatal aulájában tartotta meg nyílt napját és szülői értekezletét. A rendezvényen közel 500 fő vett részt. Karunk képzési kínálata iránt több mint 150 fő érdeklődött. Az általános tájékoztatón kívül kollégáink segítséget nyújtottak a felvételi eljárás menetében is. A 2014-es év első nagy rendezvényeként a JGYPK részt vett az EDUCATIO kiállításon a Papp László Budapest Sportarénában. Az egyetem impozáns standdal, kiváló helyen, a színpaddal szemben képviseltette magát. Az idei alkalommal 3 naposra bővült rendezvényen a kar a beiskolázások állandó stábjával (Cseh Attila és segítői: Forgó Marietta, Gál Nelli, Tóth Zsanett és Juhász Gergely) képviseltette magát. A rendezvényre látogatók száma megközelítette a főt. Az első nap nem váltotta be a várakozásokat, de pénteken és szombaton reggel 9-től 17 óráig folyamatosan, megállás nélkül tájékoztattuk a nagy létszámú érdeklődőt. Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon eredményes beiskolázási kampányon vagyunk túl, az érdeklődők száma elérte az 1000 főt!!! Az évközi diplomaátadó ünnepségünkre február 15-én 10 órakor került sor a József Attila Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi Termében. A végzős hallgatók az SZTE JGYPK dékánjától, dr. Marsi Istvántól több mint 600 családtag és hozzátartozó előtt vehették át diplomájukat. A friss diplomásokat a Szegedi Tudományegyetem rektorának képviseletében prof. dr. Pál József, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese köszöntötte. A díszelnökség további tagjai voltak: Dr. Barnai Mária főiskolai docens, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja; Dr. Csernus Sándor egyetemi docens, a Bölcsészettudományi Kar dékánja; Dr. Hajdú József professzor, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja; Dr. Gingl Zoltán egyetemi docens, a Természettudományi és Informatikai Kar tudományos és közkapcsolati dékánhelyettese; Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó 11

12 Gábor egyetemi tanár, a Mérnöki Kar dékánja; Dr. Monostori Tamás főiskolai tanár, a Mezőgazdasági Kar közkapcsolati dékánhelyettese; Dr. Vilmányi Márton egyetemi docens, a Gazdaságtudományi Kar dékánja; Prof. dr. Szecsődi Ferenc egyetemi tanár; a Zeneművészeti Kar dékánhelyettese; Prof. dr. Rakonczay Zoltán egyetemi tanár, a Fogorvostudományi Kar dékánhelyettese; Tóth Károly a JGYPK Dékáni Hivatal vezetője; Mihály Illésné főtanácsos asszony, a tanulmányi osztály vezetője és Forgó Marietta, a Hallgatói önkormányzat gazdasági alelnöke. Az ünnepi eseményt megtisztelték a kar taláros testületének tagjai is. A diplomák mellett hallgatói elismerések is átadásra kerültek: A kar kiváló hallgatója kitüntetést Hegedűs Renáta Ildikó, A szak kiváló hallgatója kitüntetést Kaszás Judit Gyógypedagógia szakos hallgatók vehették át. Gál Nelli IV. éves gyógypedagógia szakos hallgató, Forgó Marietta III. éves társadalmi tanulmányok szakos hallgató és Tóth Zsanett volt hallgató, jelenlegi munkatársunk a Juhász Gyula Pedagógusképző Karért végzett kiemelkedő munkájukért vehettek át elismerő oklevelet és könyvutalványt. Az ünnepség végén közel 100 végzett hallgató sapkája röpült a levegőbe / szám

13 VI. INTÉZETI, TANSZÉKI HÍREK, RENDEZVÉNYEK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet A Nemzetközi Szociológiai Társaság Szabadidő Szociológia kutatócsoportja felkérésére az intézet és a Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottsága megrendezte Aktív szabadidő-eltöltés, egészség és jóllét (Leisure, health and well-being) című nemzetközi konferenciáját, szeptember között Szegeden a Városháza Dísztermében és a JGYPK Főépületében. A konferencia keretében szeptember 19-én orgonahangversenyre is sor került a Dóm téri Fogadalmi Templomban. Alkalmazott Humántudományi Intézet A Magyar Szemiotikai Társaság, a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Felnőttképzési Intézetének Identitáskutató műhelye, valamint az Alkalmazott Humántudományi Intézet Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Új demokráciák és a humán kommunikáció kutatócsoportja konferenciát rendezett A csoportidentitás szemiotikája címmel november 15-én az SZTE JGYPK főépület tanácstermében. A konferencia témája a különböző társadalmi/kulturális/szubkulturális stb. csoportok identitásformái, illetve a csoport-összetartozást kifejező jelek elemzése volt. Alkalmazott Természettudományi Intézet Zöld karácsony. Az Interaktív Természetismereti Tudástár és a CSEMETE Természetés Környezetvédelmi Egyesület december 14-én kézműves foglalkozásnak adott otthont az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástárában. Megállított pillanatok, avagy az alpesi tájak esztétikája címmel az SZTE JGYPK Tudástár folyosóján szeptember 27-én a kutatók éjszakája programjaként volt megtekinthető Karancsi Zoltán fotókiállítása. Megnyitotta: Dr. Molnár Gyula természetfotós. A Magyar Földrajzi Társaság Szegedi Osztálya előadóülésére november 28-án az SZTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékén került sor. Dr. Karancsi Zoltán egy. docens (SZTE JGYPK Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék) Földrajzi megfigyelések a Keleti- Alpokban címmel tartott beszámolót a es és 2013-as Földrajzi Vándorgyűlés külföldi tanulmányútjairól. Felnőttképzési Intézet Barátné dr. Hajdu Ágnes Digital open access initiatives in Hungary címmel előadást tartott angol nyelven Temesváron a Communication and Education in Knowledge Society konferencia keretén belül. (2013. szeptember 4 6.) Európai Örökség Napok Szegeden címmel városnéző sétákat szerveztek a Felnőttképzési Intézet kultúrmediációs MA hallgatói dr. Újvári Edit egyetemi docens koordinálásával szeptember 21-én. Dr. Keczer Gabriella A visegrádi országok felsőoktatásának jellemzői címmel plenáris előadást tartott a Kaposvári Egyetem VII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl tudományos konferenciáján október 11-én. 13

14 Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézete Felnőttképzési és Szakképzési Nemzetközi Tudományos Konferenciát szervezett október között az Európai Unió támogatásával, a Dél-alföldi Felnőttképzési és Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ c. projekt keretén belül (TÁMOP /1). Az eseményt október 17-én dr. Marsi István dékán nyitotta meg, majd Szabó Ferenc mutatta be a projektet. 14:45-től angol nyelvű előadásokat hallhattunk élethosszig tartó tanulás, szakképzés témákban, a napot állófogadás zárta. 18-án szekcióülések zajlottak Idegen nyelvek a munka világában/ Lifelong Learning, Felnőttképzés és Szakképzés témákban angol, román, orosz és magyar nyelven október 28-án a Felnőttképzési Intézetben zajlott a Mentorhallgatók tapasztalatmegosztó fóruma a június 7-én megnyitott EDUCOOP projekt (Educational Co-operation for Disadvantaged Children and Adults) keretén belül. Barátné dr. Hajdu Ágnes Knowledge Organization is an essential part of KM lifecycle related to Open Access Repositories és Theory and Practice of Concordance between different editions of UDC címmel angol nyelvű előadásokat tartott az Information and/or Knowledge: the two faces of Janus. I Congress of ISKO Spain and Portugal konferencián Porto-ban (Portugália), november 7 9. között november 18-án dr. Farkas Éva egyetemi docens Mestertanári Aranyérmet kapott az Országos Tudományos Diákköri Tanácstól kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkájáért november 20-án dr. Pajor Enikő előadást tartott francia nyelven Nouveaux modèles de la recherche documentaire : vector space model etc. et la recherche sémantique címmel Nancy-ban az Université de Lorraineen (Franciaország) november 26-án Barátné dr. Hajdu Ágnes moderátorként vett részt a Könyvtáros diplomával a munkaerőpiacon kerekasztal beszélgetésen a Valóságos könyvtár Könyvtári valóság esemény keretén belül Budapesten november megjelent dr. Farkas Éva A láthatatlan szakma és dr. Viskolcz Noémi A mecenatúra színterei a főúri udvarban Nádasdy Ferenc könyvtára c. könyve december 5-én Dr. Pajor Enikő A láthatatlan/mély és a szemantikus web: keresési lehetőségek címmel előadást tartott a Nők a tudományban sorozat keretén belül Kecskeméten a Tudósházban. A hagyományokhoz híven a Felnőttképzési Intézet december 5-én is megtartotta évzáró programját, amelyben igyekeztek bemutatni az Intézet éves munkáját, eseményeit és élményeit. Az eseményt dr. Marsi István dékán nyitotta meg, majd dr. T. Molnár Gizella intézetvezető foglalta össze az év történéseit. Ezt követte az oktatók tudományos kutatásainak bemutatása (dr. Viskolcz Noémi főiskolai tanár, dr. Farkas Éva egyetemi docens), majd a hallgatók tudományos munkája (OTDK, dr. Újvári Edit egyetemi docens). Rövid szünetet követően az Intézet pályázati munkáival ismerkedhettek meg a résztvevők, így a Dél-alföldi Felnőttképzési-Szakképzési Tudástár és Tanácsadó központ létrehozásával (dr. Farkas Éva egyetemi docens, Rendek Tímea projektvezető) és az EDUCOOP-projekttel (dr. Szűcs Norbert adjunktus, Kelemen Valéria). A kávészünet után az Intézet hallgatói külföldi tanulmányútjaikról tartottak élménybeszámolót (Campus Hungary, ERASMUS, European Master in Adult Education), az előadásokat pedig egy ízelítő követte a hallgatók munkáiból, projektjeiből. Az Intézet Napját kellemes hangulatú koccintás zárta december 12-én Barátné dr. Hajdu Ágnes főiskolai tanár Tehetséggondozás és pályakövetés, ahogy azt Fülöp Géza látta címmel előadást tartott a Fülöp Géza Tudományos Emlékülésen Budapesten december 16-án Patkósné Hanesz Andrea főiskolai adjunktus az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Program keretén belül, Kovács Máté / szám

15 művelődés- és könyvtárpolitikusi tevékenysége az Országos Könyvtárügyi Tanács és az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács tükrében című doktori disszertációját védte meg Budapesten. Témavezetője: Barátné dr. Hajdu Ágnes főiskolai tanár. Gyógypedagógus-képző Intézet A SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézete november 11. és 15. között Lépések a tudományos élet felé Tehetséggondozó tábor felvételt nyert gyógypedagógus hallgatók számára címmel rendezte meg idei tehetséggondozó táborát. Ének-zene Tanszék Művészeti Intézet Bárdi Sándor, egykori tanszékvezető születésének 70. évfordulóján, szeptember 18- án megemlékezést tartottak a Somogyi Könyvtárban, melyen részt vettek a tanszék tanárai, dr. Dombi Józsefné a felkért megemlékezők egyikeként beszélt a kollégáról. A tanszék október 7-8-án zenei konferenciát tartott Verdi és Wagner születésének 200. évfordulója alkalmából. A konferenciát dr. Marsi István dékán nyitotta meg, a tanszék oktatóin kívül (Asztalos Bence, Dombi Józsefné, Kovács Gábor, Laczi Júlia, Maczelka Noémi, Varjasi Gyula) előadást tartott Párducz Árpád és Sándor János. Külföldről érkezett előadóink voltak: Coca Gabriela, Fekete Miklós, Köpeczi-Kirkósa Júlia (Kolozsvár, Babeş- Bolyai Tudományegyetem), Boros-Konrád Erzsébet (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad), Judita Kučerová (Brno, Masarykova Univerzita), Farkas Róbert (Szabadka, Újvidéki Egyetem), Martin Heidecker (Pädagogische Hochschule, Freiburg), Maria Rapp (Hochschule der Künste, Zürich), Massimo Zicari (Conservatorio della Svizzera Italiana, Lugano) és Olga Gonzalez Mediel (Universitat de Barcelona). A kétnapos rendezvényen 19 előadás hangzott el. Az előadásokon kívül két hangverseny tartozott még a konferencia programjához: Szecsődi Ferenc hegedűművész (SZTE ZMK) A világhírű Hubay hegedűiskola titka c. hangverseny-előadása, valamint a konferenciát záró gálahangverseny, melyen B-Konrád Erzsébet (Nagyvárad), Markéta Böhmová (Brno), Martin Heidecker (Freiburg), Judita Kučerová (Brno), Marosvári Dorottya (Zürich), Maria Rapp (Zürich), Szlovják István (Zürich), Dombi Józsefné, Kovács Gábor, Maczelka Noémi, Németh József és az SZTE JGYPK Argenteus Vegyeskara működött közre. A konferencia szervezői Dombi Józsefné és Maczelka Noémi voltak. A Rajz Tanszék Fischer Ernő Galériájában temesvári magyar művészek kiállításának megnyitóján Maczelka Noémi, Judita Kučerová (Brno) és Dombi Józsefné működött közre október 10-én. Kadosa Pál ( ) születésének évfordulója alkalmából a Zenetanárok Társasága Zongora tagozata országos konferenciát és hangverseny-sorozatot rendezett Budapesten október án. Az SZTE JGYPK-t Dombiné Kemény Erzsébet képviselte. A BM Music Centerben tartott hangversenyen Kadosa két szonatináját adta elő. Dombiné Kemény Erzsébet és Pukánszky Béla október 24-én kamaraestet adott az SZTE Dísztermében. Az NTP-FTNYT-MPA-12 pályázati program megvalósításával a kari tehetséggondozás keretében Zongorakísérő-korrepetitor műhelyt szervezett a tanszék október 1. és november 15. között. A tehetséggondozó műhelyben végzett munka eredményeit november 7-én az intézet által rendezett Tehetségnapon mutatták be a részt vevő hallgatók. A tehetséggondozó tábor szakmai megvalósításában részt vevő oktatók: dr. Maczelka Noémi intézetvezető egyetemi tanár, dr. Dombi Józsefné főiskolai tanár, dr. Asztalos Bence főiskolai docens. A tanszék Argenteus Vegyeskara Újvidéken adott hangversenyt Kovács Gábor vezetésével november 12-én. 15

16 2013. november 13-án Mesterházi Máté zenetudós (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) oratóriumtörténeti előadást tartott az Énekzene Tanszéken november 13. és 16. között Prágában a Károly Egyetem zenei tanszéke nemzetközi konferenciát rendezett mesterszakos, ill. doktorandus hallatók számára. Az Ének-zene Tanszék két hallgatóval képviseltette magát, akik közül az egyik Erdinç Candar törökországi Erasmus hallgató volt. PPT előadást tartottak, melyeket a szlovák, cseh és lengyel kollégák nagy érdeklődéssel hallgattak. Az elméleti előadásokat koncertek egészítették ki: az egyik hangversenyen a konferencia résztvevői muzsikáltak köztük dr. Maczelka Noémi, aki szintén meghívott vendég és egyben a rendezvény egyik szervezője volt, valamint a Rudolfinumban megrendezett zenekari hangverseny, ahol Dvořak IX. szimfóniája is elhangzott. A Rajz-művészettörténet tanszék Művészeti Diákkörének kiállítás-megnyitóján, november 14-én Bozsik Dóra, Csordás Mónika, Rozsnyói Dóra, Szécsi Attila és Szomor Máté ének-zene tanár, MA szakos hallgatóink működtek közre. A tanszék 2013 januárjától partner résztvevője a németországi Pädagogische Hochschule Freiburg Comenius Multilaterális Programjának. A program november án tartott freiburgi Vorbereitung konferenciájának előadója a tanszék részéről dr. Asztalos Bence főiskolai docens volt. Az Ének-zene Tanszék november 21-én tartotta Művészeti Diákköri konferenciáját, ahol a tanszék hallgatói 18 produkcióval szerepeltek. A műsort Laczi Júlia művésztanár állította össze, zongorán kísért Joóbné Czifra Éva és dr. Dombi Józsefné. A szegedi Vántus István Kortárszenei Hét keretében november 25. és 29. között rendezett hangversenyeken közreműködött Kovács Gábor a tanszék Argenteus Vegyeskarával (Kocsár Miklós szerzői estjén a szerző jelenlétében), valamint Maczelka Noémi. A tanszék Művészeti Diákköre Zenepedagógiai délelőtt címmel adott hangversenyt, a műsorban több ősbemutató, ill. magyarországi bemutató hangzott el. Közreműködött: Maczelka Noémi, Joóbné Czifra Éva, Dombiné Kemény Erzsébet, Varga Ákos (Gyakorló iskola) tanárok, valamint hallgatóink: Banyó Enikő, Baráth Réka, Sahin Aliz, Raffai Éva, Miklós Dániel, D. Nagy Ágnes, Csordás Mónika, Fábi Judit, Bereczki Anikó, Gaál Anna, Kottes Anikó, Simonyi Lili, Szomor Máté, Szécsi Attila, Balogh Dóra, Hegedűs Anna és Erdinç Candar Erasmus-hallgató. A hangversenyen megjelent Kocsár Miklós Kossuth-díjas, Hollós Máté Erkel-díjas és Fehér György Miklós zeneszerző. A zenepedagógiai délelőtt szervezője Dombi Józsefné volt. Az SZTE JGYPK Argenteus Vegyeskar 2013 decemberében Nagyváradon a Székesegyházban adott nagy sikerű hangversenyt. Vezényelt: dr. Kovács Gábor. A Partiumi Keresztény Egyetemen Kovács Gábor karvezetés kurzust tartott az Argenteus Vegyeskar közreműködésével. A szegedi kóruskultúra fennállásának 150. évfordulójára december 2-án a Szegedi Nemzeti Színházban több mint 900 énekkari tag fellépésével ünnepi hangversenyt tartottak, amelyen közreműködött a tanszék Argenteus vegyeskara is dr. Kovács Gábor vezetésével. Az összkari művek közül Verdi: Pater Noster c. művét is ő vezényelte. Verdi Nabucco c. operájából a Rabszolgák kórusát Gyüdi Sándor vezénylete mellett Dombiné Kemény Erzsébet kísérte zongorán. A Kórusegyesület Kovács Gábor, Varjasi Gyula karnagyoknak oklevelet és emlékplakettet, Dombiné Kemény Erzsébetnek emlékplakettet adott át. A magyar kultúra napján, január 22-én megjelent a Szegedi Kórusélet 150 éve c. könyv. Ebben olvasható a tanszék kórusainak rövid története és a kórusvezetők névsora. A 16 szerző által összeállított anyagban Az egyházi énekkarok c. fejezetet dr. Varjasi Gyula írta. A könyvbemutatón az alpolgármester a fejezetíróknak emlékérmet adott át / szám

17 Rajz-művészettörténet Tanszék Az SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszékén Jelenlét" címmel nyitották meg a temesvári kortárs magyar művészek kiállítását október 10-én. Rendezők: Temesvári Magyar Nőszövetség, SZTE JGYPK Rajzművészettörténet Tanszék. A kiállítást megnyitotta: Szekernyés János kurátor, művészeti író. A Rajz-művészettörténet Tanszék, 6723 Szeged, Brüsszeli krt. adott otthont a független képzőművészeti tanszék / f k által jegyzett 372k13.1 kortárs képzőművészeti kurzusnak (a flying art courses sorozatból) november én január 22-én a szegedi képzőművészek SZEGEDI 7 című bemutatkozó kiállításán többek között részt vett Aranyi Sándor festőművész, a tanszék tanára is. Helyszín: Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ Panoráma Terme. Megnyitó: Gyarmati Gabriella művészettörténész. Tanító- és Óvóképző Intézet Ünneplőbe öltöztették a gyermekklinikát december 5-én. A Korábban Érkeztem Alapítvány kérésére a Tanítóképző szakcsoport hallgatói dr. Sonkodi Rita festőművész oktató vezetésével mikulásvirág és angyalka dekorációkkal varázsolták ünnepivé a kórházi várótermeket és a folyosókat. Ez az önkéntes munka újfajta élmény volt hallgatóink számára, akik a következő évben is örömmel vállalják ezt a feladatot. Jutalomképpen a gyermekklinika folyosóin lehetőség lesz félévente kiállítást szervezni hallgatói munkákból. Az Óvóképző Szakcsoport Új utak-új pedagógiai lehetőségek az óvodai nevelésben címmel szakmai tanácskozást szervezett óvodapedagógusoknak és pedagógusoknak október 18-án a JGYPK Dísztermében. A moderátor dr. Szeri Istvánné gyakorlatvezető tanár volt. A rendezvényt megnyitotta dr. Marsi István dékán. Matematikai játszóházat szervezett az SZTE JGYPK Matematika Szakcsoportja szeptember 24-én. Az érdeklődők logikai, stratégiai és egyéb játékokon és Ki tudja gyorsabban? Versenyeken vehettek részt, a legjobbak díjazásban részesültek. Testnevelési és Sporttudományi Intézet szeptember 10-én a Testnevelés és Sporttudományi Intézet a Squash Club és Szabadidőközpontban tartotta meg a sportolanemzet.hu oldal hivatalos megnyitóját és sajtótájékoztatóját. Mottó: A sport mindenkié! A sportolanemzet.hu weboldal jelképes élesítével útjára indul egy tematikus, össznemzeti sport platform azoknak, akik szeretik a sportot, a hobbi- és az élsportolóknak is, több mint 400 sportágban, a határon innen és túl. A szakmai hátteret intézetünk biztosítja. Köszöntőt mondott Kecse-Nagy Sándor marketingvezető szeptember 25-én a SZTE Sportközpontban megrendezésre került X. Egyetemi Sport- és Egészségnapon egészségügyi mérések, szűrővizsgálatok, modellek, makettek, szimulátorok megtekintése, reformkonyha, masszázs, véradás, aktivitást mérő tesztek, csapatversenyek zajlottak. Bemutatkoztak egészségfejlesztéssel és rekreációs képzésekkel foglalkozó szervezetek, SZTE EHÖK SE szakosztályok, az egyetemi és civil sportegyesületek is. Sportolási lehetőség (mászófal, szumó, élőcsocsó, paintball), különleges sportbemutatók (Kettlebel, Krav-Maga, Baranta, Viking hagyományőrzők) színesítették a programot. Megrendezték a Mr. University Alapítványi Ösztöndíj Program Döntőjét is. A Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány és az SZTE JGYPK Testnevelési 17

18 és Sporttudományi Intézete szakmai konferenciát rendezett Tehetséges fiatalok felkészítése egyéni és csapatsportágakban címmel november 13-án. A rendezvényt megnyitotta: Dr. Balogh László intézetvezető egyetemi docens. Meghívott előadók: Bélteki Pál (Szegedi Tudományegyetem Sportközpont, Arany Torna DSE); Domokos Mihály (SZTE, JGYPK, TSTI, Szegedi Kosárlabda Egylet); Eperjesi László (Titán SC); Gera Tibor (Szegedi Vasutas SE); Hoffmann Pál (Sportolanemzet webportál); Kovács Andrea (U16-os női kosárlabda válogatott); Petrovics Kálmán (Szegedi Vízisport Egyesület); Velky Mihály (Pick Akadémia). Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Kisplasztikáját és elismerő oklevelét vette át november 18-án az MTA dísztermében dr. Balogh László intézetvezető egyetemi docens a testnevelési és sporttudományi szekció szervezéséért és a hallgatói tehetséggondozásért. László Ferenc emléktáblájának avatására november 27-én az MTA SZAB Sporttudományi Bizottságának éves tudományos ülése előtt került sor az Intézetben id. László Ferenc és felesége részvételével. Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ Az MTA SZAB Állampolgári Kompetencia Munkabizottság, a Dél-alföldi Szakképzési Kerekasztal és az SZTE Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ rendezésében Kinyó László: Az állampolgári kompetencia egyes összetevőinek és a közösségi tevékenységformák jellemzőinek vizsgálata 7. és 11. évfolyamos tanulók körében címmel tartott előadást az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság épületében szeptember 30-án. A rendezvény az Állampolgári Részvétel Hete Tedd, hisz teheted! Central and Eastern European Citizens Network nemzetközi eseményeihez kapcsolódott. A házigazda Farkas Olga, az MTA SZAB Állampolgári Kompetencia Munkabizottság elnöke volt. Így fotózunk mi. Az SZTE JGYPK Szakképzési Központ Alkalmazott fotográfus szakos végzős hallgatóinak kiállítása volt látható október 28-án az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Kiállítási Térben. Megnyitotta: Dömötör Mihály fotóművész / szám

19 VII. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Dr. Marsi István dékán, főiskolai tanár től ig a Regensburgi Egyetem Dunafórum című nemzetközi konferenciáján vett részt. Utazásának költségeit a kari külügyi keret és a 2S sz. keret fedezte. Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens től ig a Regensburgi Egyetem Dunafórum című nemzetközi konferenciáján vett részt. Utazásának költségeit a kari külügyi keret és a 2S sz. keret fedezte. Dr. Szabó Klára tanszékvezető, főiskolai docens től ig a Regensburgi Egyetem Dunafórum című nemzetközi konferenciáján vett részt, ott előadást tartott. Utazásának költségeit a meghívó fél fedezte. Dr. Tuska Tünde tanszékvezető, főiskolai docens től ig a szlovákiai Presovská Univerzita v Presove intézmény által rendezett konferencián vett részt. Utazásának költségeit a 2T sz. keret fedezte. Dr. Stanislava Zajacová lektor től ig a szlovákiai Presovská Univerzita v Presove intézmény által rendezett konferencián vett részt. Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. Gombos József tanszékvezető, főiskolai tanár tól ig a finnországi Turkui Egyetemen kutatómunkát folytatott. Utazásának költségeit a Campus Hungary fedezte. Dr. Krész Miklós tanszékvezető, főiskolai tanár tól ig a finnországi Turkui Egyetem ERASMUS-vendégoktatója volt. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS, valamint a kari külügyi keret és a 2T sz. keret fedezte. Dr. Asztalos Bence főiskolai docens tól ig az Amerikai Egyesült Államokban hangversenykörúton vett részt a Budapesti Fesztiválzenekarral. Utazásának költségeit a meghívó fél fedezte. Dr. Marsi István dékán, főiskolai tanár én a romániai Temesvári Nyugati Egyetemen konferencián vett részt. Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. Krész Miklós tanszékvezető, főiskolai tanár től ig a finnországi Pori Satakunta University of Applied Science intézményben kutatómunkát folytatott. Utazásának költségeit a Campus Hungary és a 2C sz. keret fedezte. Dr. Dombi Alice tudományos főmunkatárs től ig a szlovákiai, nyitrai Konstantin Filozófus Tudományegyetemen ERASMUS vendégoktatói tevékenységet végzett. Utazásának költségeit az LLP ERAS- MUS és a kari külügyi keret fedezte. Csomortáni Zoltán adjunktus től ig a szlovákiai, nyitrai Konstantin Filozófus Tudományegyetemen ERASMUS vendégoktatói tevékenységet végzett. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS fedezte. Soós Katalin tanársegéd től ig a szlovákiai, nyitrai Konstantin Filozófus Tudományegyetemen ERASMUS vendégoktatói tevékenységet végzett. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS fedezte. Dr. Krisztin Német István szakcsoportvezető, főiskolai docens én a szerbiai Újvidéki Egyetemen konferencián vett részt. A részvétel költségeit a 2T sz. keret fedezte. Dr. Pintér Klára főiskolai docens én a szerbiai Újvidéki Egyetemen konferencián vett részt. A részvétel költségeit a 2T sz. keret fedezte. Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, főiskolai tanár től ig a franciaországi Université de Strasbourg intézményben ERASMUS ven- 19

20 dégoktatói tevékenységet végzett. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS, a kari külügyi keret és a 2T sz. keret fedezte. Dr. Bácskai Mihály szakcsoportvezető, egyetemi docens től ig a franciaországi Université de Strasbourg intézményben ERASMUS vendégoktatói tevékenységet végzett. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS és a 2T sz. keret fedezte. Dr. T. Molnár Gizella intézetvezető, főiskolai tanár től ig kulturális mediátor MA szakos hallgatók szlovákiai tanulmányi kirándulását kísérte (Besztercebánya Nyitra Nagyszombat Pozsony). Utazásának költségeit a 2T sz. keret fedezte. Dr. Viskolcz Noémi szakcsoportvezető, főiskolai tanár től ig kulturális mediátor MA szakos hallgatók szlovákiai tanulmányi kirándulását kísérte (Besztercebánya Nyitra Nagyszombat Pozsony). Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. Újvári Edit szakcsoportvezető, egyetemi docens től ig kulturális mediátor MA szakos hallgatók szlovákiai tanulmányi kirándulását kísérte (Besztercebánya Nyitra Nagyszombat Pozsony). Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. Gombos József tanszékvezető, főiskolai tanár től ig a finnországi Turkui Egyetemen kutatómunkát folytatott. Utazásának költségeit a Campus Hungary és a 2T sz. keret fedezte. Dr. Tuska Tünde tanszékvezető, főiskolai docens tól ig a szlovákiai, nyitrai Konstantin Filozófus Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 20 éves fennállása alkalmából rendezett programokon vett részt. Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. Bucin Mihaela tanszékvezető, főiskolai docens től ig a romániai Academia Romana Universitatea din Oradea intézmény által rendezett nemzetközi konferencián előadást tartott. Utazásának költségeit a 2T sz. keret fedezte. Gál Lehel József adjunktus től ig a csíkszeredai Pál Aukciós Ház és Galériában képzőművészeti kiállítást rendezett. Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. Asztalos Bence főiskolai docens tól ig az ausztriai Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems intézményben ERASMUS oktató tevékenységet végzett. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS és a 2T sz. keret fedezte. Dr. Balog Edit főiskolai docens től ig a romániai, kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem ERASMUSvendégoktatója volt. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS és a kari külügyi keret fedezte. Balog Erika adjunktus től ig a romániai, kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem ERASMUS-vendégoktatója volt. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS és a 2T sz. keret fedezte. Dr. Györke Zoltán nyugalmazott főiskolai tanár, óraadó től ig a bulgáriai Velikoturnovski Universite és Plovdivski Universite egyetemek ERASMUS vendégoktatója volt. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS, a kari külügyi keret és a 2T sz. keret fedezte. Dr. Bakti Mária adjunktus tól ig a szlovéniai University of Maribor intézmény által rendezett Interpreting at the Crossroads of Disciplines című konferencián vett részt, ott előadást tartott. Utazásának költségeit a kari külügyi keret fedezte. Dr. Stanislava Zajacová lektor tól ig a pozsonyi Ministerstvo Skolstva intézmény által rendezett konferencián vett részt. Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. habil Maczelka Noémi intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár től ig a romániai, kolozsvári Babes- Bolyai Tudományegyetemen előadásokat tar / szám

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt:

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt: A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2014/15. 3. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 6 Bizottsági hírek 14 Kari hírek

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2010/11. 1. szám. Kari Közlöny

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2010/11. 1. szám. Kari Közlöny Kari Közlöny SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója 2010/11. 1. szám Kari Közlöny A Kari Közlöny pdf-formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról: www.jgypk.u-szeged.hu/kozlony

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hivatalos tájékoztatója. 5 7. szám 2003. Főigazgatósági Tájékoztató

SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hivatalos tájékoztatója. 5 7. szám 2003. Főigazgatósági Tájékoztató Főigazgatósági Tájékoztató SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hivatalos tájékoztatója 5 7. szám 2003. Főigazgatósági Tájékoztató A Főigazgatósági Tájékoztató RTF formátumban letölthető a JGYTF

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. május 28-án ülést tartott. A napirend a következő volt:

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. május 28-án ülést tartott. A napirend a következő volt: A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2015/16. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 3 Személyi hírek 7 Bizottsági hírek 9 Kari hírek

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG Ápolási Tanszék 6726 Szeged, Temesvári krt. 31., Tel/Fax: 54-50-39 E-mail: apolasi@etszk.u-szeged.hu

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Meghívó A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS

Meghívó A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. (Jn 15,20) A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS Meghívó A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló

Részletesebben

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend forma i idő helye i terület L K wellness-tanácsadó kéthetente péntek délután, szombat délelőtt és délután Szeged

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva.

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva. Oktazon Név Szakképzettségek 76998676601 77170903439 77285741518 71626111199 75876851872 79320074129 74027487099 78376708878 73039759028 71654221049 71374092370 Afonyi Lászlóné Asztalos Enikő Bánhegyi

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata)

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata) Meghívó Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központja szervezésében 2014 februárjától indul a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Sportról másképpen! Innovatív gondolkodás a sportban című nemzetközi tudományos konferenciára

Sportról másképpen! Innovatív gondolkodás a sportban című nemzetközi tudományos konferenciára A Magyar Sporttudományi Társaság SportInnovációs Szakbizottsága, és a Sakk és Sakkelméleti Szakbizottsága tisztelettel meghívja a Sportról másképpen! Innovatív gondolkodás a sportban című nemzetközi tudományos

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz MEGHÍVÓ az és az Oktatási Hivatal szervezésében Időpont: 2015. szeptember 23. Helyszín: Mercure Budapest Buda Hotel, 1013 Budapest, Krisztina krt. 41 43. A TERVEZETT PROGRAM: 9:00 10:00 REGISZTRÁCIÓ KÖNYVEK

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként 2009-2010. tanév 2. félév: Oktató neve tantárgyfelelős (5 hét) Sugárvédelem és dozimetria (TFBE2503, T_F2418-K3)

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Tartalom A.) Közgyűlés B.) Elnökségi ülések C.) Rendezvények C1.) Agrárinformatikai

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

NYÍLT NAP I. 2015. december 4.

NYÍLT NAP I. 2015. december 4. LEGYÉL TE IS SZOMBATHELYEN EGYETEMISTA! NYÍLT NAP I. 2015. december 4. PROGRAMFÜZET További Nyílt Napjaink: 2016. január 27. 2016. február 4. Program: 10.00 KÖZPONTI ELŐADÁSOK A épület, I. emelet, DÍSZTEREM

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár Adorján András kémia-fizika Babiczki Eszter tanító, ember és társadalom műveltség terület, napközis Bacsó Beáta tanító, könyvtár Bayer Attiláné tanító, technika Bíró Anikó tanító, földrajz Borda Hajnalka

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A PTE TTK Spottudományi és Testnevelési Intézete által rendezett COMPASS Workshopról

Szakmai beszámoló. A PTE TTK Spottudományi és Testnevelési Intézete által rendezett COMPASS Workshopról Szakmai beszámoló A PTE TTK Spottudományi és Testnevelési Intézete által rendezett COMPASS Workshopról A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Sporttudományi és Testnevelési Intézete (rövide PTE

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2014. november 6-án ülést tartott. A napirend a következő volt:

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2014. november 6-án ülést tartott. A napirend a következő volt: A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2014/15. 2. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 3 Bizottsági hírek 4 Kari hírek

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2015/2016 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben