b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető"

Átírás

1 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/ szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek 9 Intézeti hírek 13 Nemzetközi kapcsolatok 19 Hallgatói hírek 23 Díszoklevelek 25 A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa október 3-án ülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Személyi ügyek a) főiskolai tanári pályázat véleményezése b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető 2. Javaslat a JGYPK állandó bizottságainak elnökeire Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 3. Intézkedések a Kar finanszírozhatóságának érdekében Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 4. A JGYPK Kari Tanácsának I. félévi ülésrendje Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 5. Egyebek október 31. A napirend a következő volt: 1. Személyi ügy Főiskolai docensi pályázat véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető 2. Tájékoztató a 2014/15-ös tanévben indítandó képzésekről Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 3. A JGYPK Stratégiai Bizottság munkájának előkészítése I. A KARI TANÁCS ÜLÉSEI Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 4. Kari statisztikai adatszolgáltatás Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 5. Kreditátviteli Bizottság ügyrendje Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 6. A JGYPK költségtérítési szabályzat ügyrendje Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán 7. Egyebek november 21. A napirend a következő volt: 1. Személyi ügy a) meghívásos főiskolai tanári pályázat véleményezése b) ideiglenes tanszékvezetői megbízás véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető 2. Alapképzési szakok indítása idegen nyelven Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 3. Kari rendezvények, arculati kézikönyv Előterjesztő: Dr. Tóth Szergej ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettes 4. Kari statisztikai adatszolgáltatás Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 5. Egyebek

2 2014. január 14. A napirend a következő volt: 1. Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetének szakirány-indítási dokumentuma (Andragógia BA szak, felnőttképzési szervező szakirány) Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 2. Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetének szakindítási dokumentuma (Közösségi művelődés tanár, osztatlan tanárképzésben) Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 3. Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetének szakindítási dokumentuma (Kulturális tanulmányok BA szak) Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 4. Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetének szakindítási dokumentuma (Ifjúságsegítő BA szak) Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 5. Az SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetének kérelme Testnevelő asszisztens szakirányú továbbképzési szak alapítására (és indítására) Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes 6. Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) alapszak szakindítása érdekében az SZTE Mezőgazdasági Kar Tanácsa által jóváhagyott oktatási együttműködési megállapodás elfogadása Előterjesztő: Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes II. HATÁROZATOK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÁCSÁNAK OKTÓBER 3. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 54/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 55/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja Fáyné dr. Dombi Alice főiskolai tanári kinevezését az SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékére december 22-től. Pedagógusképző Kar Tanácsa 56/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja Fáyné dr. Dombi Alice tanszékvezetői megbízását az SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékére december 22-től január 31-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 57/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja dr. Asztalos Bence főiskolai docensi kinevezését a JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszékére november 1-jétől. Pedagógusképző Kar Tanácsa 58/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja dr. Gál Lehel József főiskolai docensi kinevezését a JGYPK Művészeti Intézet Rajzművészettörténet Tanszékére november 1-jétől. Pedagógusképző Kar Tanácsa 59/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, / szám

3 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja Kovás Keve János főiskolai docensi kinevezését a JGYPK Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tanszékére november 1-jétől. Pedagógusképző Kar Tanácsa 60/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja dr. Pintér Klára főiskolai docensi kinevezését a JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Matematika Szakcsoportba november 1-jétől. Pedagógusképző Kar Tanácsa 61/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal javasolja az Ifjúsági Bizottság megszüntetését. Pedagógusképző Kar Tanácsa 62/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja a minőségirányítási és minőségértékelési bizottság tagjának Berczi Dávidot május 4-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 63/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja dr. Krész Miklóst a Gazdasági és Kubatúra Bizottság elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 64/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja Bácsi Jánost a Gyakorlati Képzési Bizottság elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 65/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja dr. Szabó Klárát a Külügyi Bizottság elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 66/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja dr. Lesznyák Mártát az Oktatási és Akkreditációs Bizottság elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 67/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja dr. Maczelka Noémit a Művészeti Diákköri Tanács elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 68/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja dr. Csallner András Eriket a Tanulmányi Bizottság elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 69/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja dr. Rácz Lajost a Tudományos Bizottság elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 70/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal elfogadja Gerencsérné dr. Újvári Editet a Tudományos Diákköri Tanács elnökének október 3-tól szeptember 30-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 71/2013. (X. 03.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 12 igen, 2 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a kötelező óraszámok megemelését az 1/2013.(IX.09.) számú dékáni utasítás szerint. 3

4 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÁCSÁNAK OKTÓBER 31. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 72/2013. (X. 31.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 73/2013. (X. 31.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 1 igen, 13 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal nem támogatja dr. Sanda István Dániel főiskolai docensi pályázatát. Pedagógusképző Kar Tanácsa 74/2013. (X. 31.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14 igen 0 nem 0 tartózkodás nyílt szavazattal támogatja a JGYPK költségtérítési szabályzat ügyrendjét. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÁCSÁNAK NOVEMBER 21. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 75/2013. (XI. 21.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a módosított napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 76/2013. (XI. 21) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja Barátné dr. Hajdú Ágnes meghívásos főiskolai tanári kinevezését a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézetébe február 1-jétől január 31-ig. Pedagógusképző Kar Tanácsa 77/2013. (XI. 21.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja dr. Szabó Klára ideiglenes tanszékvezetői megbízását a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszékére július 1-jétől december 21-ig. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÁCSÁNAK JANUÁR 14. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI Pedagógusképző Kar Tanácsa 1/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a napirendi pontok tárgyalását. Pedagógusképző Kar Tanácsa 2/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja az Andragógia BA szak, felnőttképzési szervező szakirány indítását az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 3/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a Közösségi művelődés tanár, osztatlan tanárképzésben indítását az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 4/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a Kulturális tanulmányok BA szak indítását az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 5/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja az If / szám

5 júságsegítő BA szak indítását az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 6/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a Testnevelő asszisztens szakirányú továbbképzési szak alapítását és indítását az SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetében. Pedagógusképző Kar Tanácsa 7/2014. (I.14.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) alapszak szakindítása érdekében az SZTE Mezőgazdasági Kar Tanácsa által jóváhagyott oktatási együttműködési megállapodást. III. SZEMÉLYI HÍREK Személyi változások 2013/2014. tanév I. félévében ( ) 1. Vezetői megbízások október 16-tól június 30-ig (kinevezett) Dr. Benkő Zsolt István főiskolai tanár, Technika Tanszék december 22-től január 31-ig Fáyné dr. Dombi Alice főiskolai tanár, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék 2. Oktatói előléptetések főiskolai docensi kinevezés (2013. szeptember 1-től): Dr. Juhász Valéria, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék főiskolai docensi kinevezés (2013. november 1-től): Dr. Asztalos Bence, Ének-zene Tanszék Gál Lehel József, Rajz-művészettörténeti Tanszék Kovács Keve János, Rajz-művészettörténeti Tanszék Dr. Pintér Klára, Matematika szakcsoport adjunktusi kinevezés (2013. szeptember 1-től): Dr. Kelemen András Félix, Informatika Alkalmazásai Tanszék 3. Új oktatók Blaskovicsné Gál Zita tanársegéd (helyettes), Gyógypedagógus-képző Intézet Deiss Ulrike lektor, Német és Német Nemzetiségi Tanszék Hajdúné Petrovszki Zita tanársegéd (helyettes), Testnevelési és Sporttudományi Intézet Klippel Rita tanársegéd, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Dr. Kocsisné Kálló Veronika gyakorlati oktató (helyettes), Gyógypedagógus-képző Intézet Köböl Erika gyakorlati oktató (helyettes), Gyógypedagógus-képző Intézet Molnár Zsolt tanársegéd, Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Orosz Klára adjunktus, Rajz-művészettörténet Tanszék Dr. Sanda István Dániel adjunktus, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Mgr. Stanislava Zajacova lektor, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék Szandi-Varga Péter tanársegéd, Környezetbiológia és Környezeti Nevelés Tanszék Túriné Gál Anikó gyakorlati oktató (helyettes), Gyógypedagógus-képző Intézet 5

6 4. Új pedagógusok Bondár-Puskás Edit magyartanár, szabadidő szervező Kálmán Zita zongoratanár Kamarás Ildikó napközis nevelő Kisházi Gábor Zoltán tanító Martonné Lányi Anikó némettanár Molnár Zsolt rajztanár Pap Anita némettanár Pleskó Lajos furulyatanár Ternainé Fodor Marianna óvodapedagógus 5. Munkaviszonya megszűnt Dr. Füle Miklós Jenő egyetemi docens, Általános és Környezetfizikai Tanszék Dr. Pitrik József főiskolai tanár, Technika Tanszék Dr. Rétsági Erzsébet főiskolai tanár, Testnevelési és Sporttudományi Intézet 6. Tudományos fokozatot szerzett Bernáth András adjunktus, Angol szakcsoport PhD Varjasi Gyula adjunktus, Ének-zene Tanszék PhD IV. AZ SZTE JGYPK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGI ELNÖKEI, TAGJAI OKTÓBER 3-TÓL SZEPTEMBER 30-IG 1. Gazdasági és Kubatúra Bizottság Elnök: dr. Krész Miklós tanszékvezető főiskolai tanár (Informatika Alkalmazásai Tanszék) Tagok: Csorjáné Szélpál Emese, a gazdasági iroda vezetője Döbör András igazgató, a Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ vezetője Gál Zita tanársegéd, Gyógypedagógus-képző Intézet Nagy Zoltán Péter, a Műszaki és Gondnoki Iroda vezetője Nima Rozália (önkéntes) pénzügyi referens, Dékáni Hivatal Juhász Gergely, a JGYPK HÖK elnöke 2. Gyakorlati Képzési Bizottság Elnök: Bácsi János igazgató (SZTE JGYPK Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola) Tagok: Barátné dr. Hajdú Ágnes főiskolai tanár (Felnőttképzési Intézet) Domokos Mihály mestertanár (Testnevelési és Sporttudományi Intézet) Harkainé Molnár Emese szakmetodikus (Tanító- és Óvóképző Intézet) Lengyel Sándorné oktató (Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ) Prof. Dr. Maczelka Noémi intézetvezető egyetemi tanár (Művészeti Intézet) Máténé Homoki Tünde tanársegéd (Gyógypedagógus-képző Intézet) Dr. Máté Zsuzsanna főiskolai tanár (Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tanszék) Mátó Veronika tanársegéd (Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet) Ravasz Viktória igazgatóhelyettes (Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola) Dr. Szeri Istvánné gyakorlatvezető tanár (Tanító- és Óvóképző Intézet) Nagy Nándor, a HÖK képviselője 3. Külügyi Bizottság Elnök: dr. Szabó Klára tanszékvezető főiskolai docens (Alkalmazott Humántudományi In / szám

7 tézet, Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék) Tagok: Dr. Békési József főiskolai tanár (Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék) Dr. Demcsák Katalin főiskolai adjunktus (Felnőttképzési Intézet, Andragógia Szakcsoport) Dr. Dombi Józsefné főiskolai tanár (Művészeti Intézet, Ének-zene Tanszék) Dr. Molnár Andor főiskolai adjunktus (Testnevelési és Sporttudományi Intézet) Dr. Nagy Miklós főiskolai docens (Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék) Szécsi Szilvia nyelvtanár (Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ) Beszédes Viktória, a HÖK képviselője 4. Művészeti Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Maczelka Noémi egyetemi tanár (Művészeti Intézet, Ének-zene Tanszék) Tagok: Dr. Asztalos Bence főiskolai docens (Művészeti Intézet, Ének-zene Tanszék) Csordás Mónika, a HÖK képviselője, tanári MA II. évf. hallgató (Ének-zene) Dr. Dombi Józsefné főiskolai tanár (Művészeti Intézet, Ének-zene Tanszék) Dr. Gál Lehel főiskolai docens (Művészeti Intézet, Rajz-művészettörténeti Tanszék) Molnár Sándor adjunktus (Művészeti Intézet, Rajz-művészettörténet Tanszék) Ámann Tünde, a HÖK képviselője (Rajzművészettörténet BA szakos hallgató) 5. Oktatási és Akkreditációs Bizottság Elnök: dr. Lesznyák Márta főiskolai docens (Gyógypedagógus-képző Intézet) Tagok: Dr. Balogh János főiskolai docens (Alkalmazott Természettudomány Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék) Dr. Burján Mónika főiskolai docens (Alkalmazott Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék) Dr. Dombi Józsefné főiskolai tanár (Művészeti Intézet, Ének-zene Tanszék) Döbör András igazgató (Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ) Dr. Kakuszi Péter főiskolai tanár (Tanító- és Óvóképző Intézet) Dr. Lippai László főiskolai docens (Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet) Dr. Molnár Andor adjunktus (Testnevelési és Sporttudományi Intézet) Dr. Szirmai Éva docens (Felnőttképzési Intézet) Juhász Gergely, a JGYPK HÖK elnöke Nagy Nándor, a HÖK képviselője 6. Tanulmányi Bizottság Elnök: dr. Csallner András Erik főiskolai tanár (Alkalmazott Természettudományi Intézet Informatika Alkalmazásai Tanszék) Tagok: Dr. Szalma Elemér főiskolai docens (Alkalmazott Természettudományi Intézet Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék) Juhász Gergely, a JGYPK HÖK elnöke Berczi Dávid, a HÖK delegáltja 7. Tudományos Bizottság Elnök: dr. Rácz Lajos egyetemi tanár (Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék) Tagok: Dr. Benkő Zsolt intézetvezető főiskolai tanár (Alkalmazott Természettudományi Intézet) Dr. Farkas Éva egyetemi docens (Felnőttképzési Intézet) Fáyné dr. Dombi Alice tanszékvezető főiskolai tanár (Tanító- és Óvóképző Intézet) 7

8 Dr. Kovács Gábor főiskolai docens (Művészeti Intézet) Dr. Lippai László főiskolai docens (Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet) Dr. Nagy János egyetemi tanár (Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) Dr. Seres László professzor emeritus (Alkalmazott Természettudományi Intézet) Berczi Dávid hallgató, a HÖK képviselője 8. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: dr. Újvári Edit egyetemi docens (Felnőttképzési Intézet) Tagok: Gaál Zsuzsanna adjunktus (Alkalmazott Humántudományi Intézet Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) Dr. Kiss Mária Rita főiskolai docens (Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék) Dr. Nagy László (Tanító- és Óvóképző Intézet) Kispál Richárd hallgató, Kisebbségpolitika, MA I. évf. Pravetz Beáta hallgató, Kulturális mediáció MA I. évf. Szász Erzsébet hallgató, tanító szak, 3. évf. BIZOTTSÁGI HÍREK A Művészeti Diákköri Tanács elkészítette és október 31-i ülésén elfogadta új ügyrendjét. A tanács legfontosabb feladata az évenként megrendezett kari szintű konferencia, valamint a kétévenkénti országos konferencia eseményeinek koordinálása. Ezenkívül egyéb művészeti események szervezése, versenyek rendezése, pályázatok készítése, a kari tehetséggondozás elősegítése és a hallgatók művészeti tevékenységének támogatása is feladatai közé tartozik. Az MDT eddig négy alkalommal szervezett tehetségnapot: november 7. és február 26.; május 26., valamint április 18.-án. A részben megújult SZTE JGYPK Tudományos Diákköri Bizottság október 15-től kezdődően kezdte meg munkáját, melynek célja a Kar hallgatóinak minél sikeresebb felkészítése a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A TDB a Kar képzési struktúrájának megfelelően a következő OTDK Szakmai Szekciókba való bekapcsolódást koordinálja a kari TDK konferenciákon keresztül: 6. Humán Tudományi Szekció; 13. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció; 14. Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekció; 15. Társadalomtudományi Szekció; 16. Testnevelési és Sporttudományi Szekció. A Bizottság, mely szeptember 30-ig végzi munkáját, a TDB Ügyrendje alapján tevékenykedik, amely a kari honlapon elérhető (http://www.jgypk.hu/?p=7035). A Kari Művészeti Diákköri Tanács az OTDK 11. Művészeti Szekciójába készíti föl a hallgatókat. Tudományos Bizottság. Az ősz folyamán meghirdetésre került a tudományos pályázat 2 millió Ft-os keretre, a pályázati kiírásra kilenc csoportos (pályázható összeg 300 ezer Ft), és tizenegy egyéni pályázat érkezett be (pályázható keretösszeg 150 ezer Ft). A benyújtott pályázatok teljes igénye ezer Ft volt. A pályázatokat a tudományos bizottság tagjai bírálták el, a döntésről szóló értekezletet a bizottság december 19-én tartotta. A döntések eredményeit a Kari Tanács jóváhagyása után, a Kari Közlöny következő számában ismertetjük / szám

9 V. KARI HÍREK, KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK A Szemeszternyitó előadások keretében Pedagógusképzés: lehetőségek módszerek címmel zajlott Kerekasztal-beszélgetés szeptember 20-án a Főépület Fizika előadójában. Házigazda: dr. Marsi István dékán, a beszélgetés résztvevői voltak: Stéger Csilla (főosztályvezető, Oktatási Hivatal Felsőoktatási Főosztály), Pajtókné Tari Ilona (oktatási rektorhelyettes, EKTF), Sándor József (gyakorlóiskolai igazgató, EKTF) Bácsi János (gyakorlóiskolai igazgató, SZTE JGYPK). A beszélgetést vezette: Pukánszky Béla (tudományos dékánhelyettes, SZTE JGYPK). A pedagógusképzés Szegedre helyezésének 85. évfordulója és Klebelsberg Kuno születésének 138. évfordulója alkalmából az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kara és hallgatói önkormányzata november 19-én megkoszorúzta az egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter emléktábláját, Fritz Mihály szobrászművész alkotását a Kar főépületében. Karunk meghívására november 7-én Szegeden járt Yamamoto Tadamicsi, Japán magyarországi nagykövete. Ópusztaszeren megtekintette Feszty Árpád A Magyarok bejövetele című monumentális alkotását. Megbeszélést folytatott az egyetem vezetőivel is. Programja délután Szegeden, a Polgármesteri Hivatalban folytatódott, majd a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar diákjainak tartott előadást angol nyelven Diplomácia címmel november 28-án az SZTE JGYPK Fizika előadójában Rozgonyiné dr. Molnár Emma tanárnőt köszöntötte Marsi István dékán és Nagy János egyetemi tanár. Köszöntő előadást tartott: Raisz Rózsa (CSc): Szecesszió vagy impresszionizmus? címmel. A 2013-as év egyik fő feladata kari rendezvényi szinten a már hagyományos, beiskolázási kihelyezett nyílt napok megtartása. Négy fő része a középiskolai nyílt napok, a kari központi nyílt nap, az egyetemi nyílt nap és az EDUCATIO. Tizennégy évvel ezelőtt, amikor dr. Tóth Szergej és Cseh Attila közös szervezésében az országban elsőként elindultak az intézmény képzési ajánlatait reklámozó beis- 9

10 kolázási körutak, sokan értetlenül álltak a kezdeményezés előtt. Ma már az ország minden felsőoktatási intézménye él ezzel a lehetőséggel, hiszen mindenki felismerte a felsőoktatás piaci szerepét. Az elmúlt 5 évben az SZTE többi karával együtt a JGYPK közösen bonyolítja le a célzott beiskolázási megjelenéseket a középiskolákban. Az egyes megjelenéseknek otthont adó középiskolák tanulóin kívül minden alkalommal meghívást kapnak a környékbeli középiskolák tanulói. A kar iránt érdeklődők száma Erkel Ferenc Gimnázium Gyula 35 érdeklődő József Attila Gimnázium Makó 27 érdeklődő Batsányi János Gimnázum Csongrád 19 érdeklődő Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 23 érdeklődő Bibó István Gimnázium Kiskunhalas érdeklődő Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok 47 érdeklődő Bolyai János Gimnázium Kecskemét 31 érdeklődő Táncsics Mihály Gimnázium Orosháza érdeklődő Andrássy Gyula Gimnázium Békéscsaba érdeklődő Horváth Mihály Gimnázium Szentes érdeklődő Németh László Gimnázium Hódmezővásárhely érdeklődő Szent István Gimnázium Kalocsa 11 érdeklődő III. Béla Gimnázium Baja 14 érdeklődő Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd érdeklődő Kosztolányi Dezső Gimn. Szabadka érdeklődő Bolyai Gimnázium Zenta érdeklődő Összes érdeklődés a kihelyezett nyílt napokon: 388 érdeklődő Az egyetemi nyílt nap november 21-én került megrendezésre a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Az aulában felállított standon várta a JGYPK az érdeklődőket. A kari stand mellett látványos formában kitelepült a JGYTV is, ahol az érdeklődők kipróbálhatták a stúdió technikáit. A kari tájékoztatóra a rendezvényiroda erős lobbi tevékenységének eredményeként a Kongresszusi Teremben került sor, évek óta először, a kart megillető formában. A kar legújabb reklámfilmjének vetítése után dr. Tóth Szergej köszöntője után dr. Tarkó Klára dékánhelyettes asszony tartott általános tájékoztatót. Az induló szakok lehetőségeit az intézet- és tanszékvezető kollégák ismertették. Végezetül Juhász Gergely HÖK-elnök a hallgatói életről és a támogatási / szám

11 lehetőségekről beszélt. A kari tájékoztatón megközelítőleg 400 fő vett részt, a standunknál 130 fő fölött volt az érdeklődők száma. November 29-én rendeztük meg a kari nyílt napot a főépületünk dísztermében. Az érdeklődést mutatja, hogy a terem zsúfolásig megtelt. A forgatókönyv az egyetemi nyílt nap szerint zajlott, azzal a további lehetőséggel, hogy a központi tájékoztatót követően az érdeklődőknek lehetőségük nyílt a tanszékek meglátogatására szakavatott kísérők segítségével. Az SZTE JGYPK szakszervezeti Karácsonyi hangversenyére december 13-án került sor a főépület Dísztermében. Közreműködtek az SZTE JGYPK tanárai és hallgatói. Zongorán kísért Dombiné Kemény Erzsébet és Gyovai Ágnes. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Marsi István dékán. A Szegedi Tudományegyetem beiskolázási programjának utolsó állomásaként február 9-én a Rektori Hivatal aulájában tartotta meg nyílt napját és szülői értekezletét. A rendezvényen közel 500 fő vett részt. Karunk képzési kínálata iránt több mint 150 fő érdeklődött. Az általános tájékoztatón kívül kollégáink segítséget nyújtottak a felvételi eljárás menetében is. A 2014-es év első nagy rendezvényeként a JGYPK részt vett az EDUCATIO kiállításon a Papp László Budapest Sportarénában. Az egyetem impozáns standdal, kiváló helyen, a színpaddal szemben képviseltette magát. Az idei alkalommal 3 naposra bővült rendezvényen a kar a beiskolázások állandó stábjával (Cseh Attila és segítői: Forgó Marietta, Gál Nelli, Tóth Zsanett és Juhász Gergely) képviseltette magát. A rendezvényre látogatók száma megközelítette a főt. Az első nap nem váltotta be a várakozásokat, de pénteken és szombaton reggel 9-től 17 óráig folyamatosan, megállás nélkül tájékoztattuk a nagy létszámú érdeklődőt. Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon eredményes beiskolázási kampányon vagyunk túl, az érdeklődők száma elérte az 1000 főt!!! Az évközi diplomaátadó ünnepségünkre február 15-én 10 órakor került sor a József Attila Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi Termében. A végzős hallgatók az SZTE JGYPK dékánjától, dr. Marsi Istvántól több mint 600 családtag és hozzátartozó előtt vehették át diplomájukat. A friss diplomásokat a Szegedi Tudományegyetem rektorának képviseletében prof. dr. Pál József, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese köszöntötte. A díszelnökség további tagjai voltak: Dr. Barnai Mária főiskolai docens, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja; Dr. Csernus Sándor egyetemi docens, a Bölcsészettudományi Kar dékánja; Dr. Hajdú József professzor, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja; Dr. Gingl Zoltán egyetemi docens, a Természettudományi és Informatikai Kar tudományos és közkapcsolati dékánhelyettese; Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó 11

12 Gábor egyetemi tanár, a Mérnöki Kar dékánja; Dr. Monostori Tamás főiskolai tanár, a Mezőgazdasági Kar közkapcsolati dékánhelyettese; Dr. Vilmányi Márton egyetemi docens, a Gazdaságtudományi Kar dékánja; Prof. dr. Szecsődi Ferenc egyetemi tanár; a Zeneművészeti Kar dékánhelyettese; Prof. dr. Rakonczay Zoltán egyetemi tanár, a Fogorvostudományi Kar dékánhelyettese; Tóth Károly a JGYPK Dékáni Hivatal vezetője; Mihály Illésné főtanácsos asszony, a tanulmányi osztály vezetője és Forgó Marietta, a Hallgatói önkormányzat gazdasági alelnöke. Az ünnepi eseményt megtisztelték a kar taláros testületének tagjai is. A diplomák mellett hallgatói elismerések is átadásra kerültek: A kar kiváló hallgatója kitüntetést Hegedűs Renáta Ildikó, A szak kiváló hallgatója kitüntetést Kaszás Judit Gyógypedagógia szakos hallgatók vehették át. Gál Nelli IV. éves gyógypedagógia szakos hallgató, Forgó Marietta III. éves társadalmi tanulmányok szakos hallgató és Tóth Zsanett volt hallgató, jelenlegi munkatársunk a Juhász Gyula Pedagógusképző Karért végzett kiemelkedő munkájukért vehettek át elismerő oklevelet és könyvutalványt. Az ünnepség végén közel 100 végzett hallgató sapkája röpült a levegőbe / szám

13 VI. INTÉZETI, TANSZÉKI HÍREK, RENDEZVÉNYEK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet A Nemzetközi Szociológiai Társaság Szabadidő Szociológia kutatócsoportja felkérésére az intézet és a Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottsága megrendezte Aktív szabadidő-eltöltés, egészség és jóllét (Leisure, health and well-being) című nemzetközi konferenciáját, szeptember között Szegeden a Városháza Dísztermében és a JGYPK Főépületében. A konferencia keretében szeptember 19-én orgonahangversenyre is sor került a Dóm téri Fogadalmi Templomban. Alkalmazott Humántudományi Intézet A Magyar Szemiotikai Társaság, a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Felnőttképzési Intézetének Identitáskutató műhelye, valamint az Alkalmazott Humántudományi Intézet Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Új demokráciák és a humán kommunikáció kutatócsoportja konferenciát rendezett A csoportidentitás szemiotikája címmel november 15-én az SZTE JGYPK főépület tanácstermében. A konferencia témája a különböző társadalmi/kulturális/szubkulturális stb. csoportok identitásformái, illetve a csoport-összetartozást kifejező jelek elemzése volt. Alkalmazott Természettudományi Intézet Zöld karácsony. Az Interaktív Természetismereti Tudástár és a CSEMETE Természetés Környezetvédelmi Egyesület december 14-én kézműves foglalkozásnak adott otthont az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástárában. Megállított pillanatok, avagy az alpesi tájak esztétikája címmel az SZTE JGYPK Tudástár folyosóján szeptember 27-én a kutatók éjszakája programjaként volt megtekinthető Karancsi Zoltán fotókiállítása. Megnyitotta: Dr. Molnár Gyula természetfotós. A Magyar Földrajzi Társaság Szegedi Osztálya előadóülésére november 28-án az SZTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékén került sor. Dr. Karancsi Zoltán egy. docens (SZTE JGYPK Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék) Földrajzi megfigyelések a Keleti- Alpokban címmel tartott beszámolót a es és 2013-as Földrajzi Vándorgyűlés külföldi tanulmányútjairól. Felnőttképzési Intézet Barátné dr. Hajdu Ágnes Digital open access initiatives in Hungary címmel előadást tartott angol nyelven Temesváron a Communication and Education in Knowledge Society konferencia keretén belül. (2013. szeptember 4 6.) Európai Örökség Napok Szegeden címmel városnéző sétákat szerveztek a Felnőttképzési Intézet kultúrmediációs MA hallgatói dr. Újvári Edit egyetemi docens koordinálásával szeptember 21-én. Dr. Keczer Gabriella A visegrádi országok felsőoktatásának jellemzői címmel plenáris előadást tartott a Kaposvári Egyetem VII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl tudományos konferenciáján október 11-én. 13

14 Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézete Felnőttképzési és Szakképzési Nemzetközi Tudományos Konferenciát szervezett október között az Európai Unió támogatásával, a Dél-alföldi Felnőttképzési és Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ c. projekt keretén belül (TÁMOP /1). Az eseményt október 17-én dr. Marsi István dékán nyitotta meg, majd Szabó Ferenc mutatta be a projektet. 14:45-től angol nyelvű előadásokat hallhattunk élethosszig tartó tanulás, szakképzés témákban, a napot állófogadás zárta. 18-án szekcióülések zajlottak Idegen nyelvek a munka világában/ Lifelong Learning, Felnőttképzés és Szakképzés témákban angol, román, orosz és magyar nyelven október 28-án a Felnőttképzési Intézetben zajlott a Mentorhallgatók tapasztalatmegosztó fóruma a június 7-én megnyitott EDUCOOP projekt (Educational Co-operation for Disadvantaged Children and Adults) keretén belül. Barátné dr. Hajdu Ágnes Knowledge Organization is an essential part of KM lifecycle related to Open Access Repositories és Theory and Practice of Concordance between different editions of UDC címmel angol nyelvű előadásokat tartott az Information and/or Knowledge: the two faces of Janus. I Congress of ISKO Spain and Portugal konferencián Porto-ban (Portugália), november 7 9. között november 18-án dr. Farkas Éva egyetemi docens Mestertanári Aranyérmet kapott az Országos Tudományos Diákköri Tanácstól kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkájáért november 20-án dr. Pajor Enikő előadást tartott francia nyelven Nouveaux modèles de la recherche documentaire : vector space model etc. et la recherche sémantique címmel Nancy-ban az Université de Lorraineen (Franciaország) november 26-án Barátné dr. Hajdu Ágnes moderátorként vett részt a Könyvtáros diplomával a munkaerőpiacon kerekasztal beszélgetésen a Valóságos könyvtár Könyvtári valóság esemény keretén belül Budapesten november megjelent dr. Farkas Éva A láthatatlan szakma és dr. Viskolcz Noémi A mecenatúra színterei a főúri udvarban Nádasdy Ferenc könyvtára c. könyve december 5-én Dr. Pajor Enikő A láthatatlan/mély és a szemantikus web: keresési lehetőségek címmel előadást tartott a Nők a tudományban sorozat keretén belül Kecskeméten a Tudósházban. A hagyományokhoz híven a Felnőttképzési Intézet december 5-én is megtartotta évzáró programját, amelyben igyekeztek bemutatni az Intézet éves munkáját, eseményeit és élményeit. Az eseményt dr. Marsi István dékán nyitotta meg, majd dr. T. Molnár Gizella intézetvezető foglalta össze az év történéseit. Ezt követte az oktatók tudományos kutatásainak bemutatása (dr. Viskolcz Noémi főiskolai tanár, dr. Farkas Éva egyetemi docens), majd a hallgatók tudományos munkája (OTDK, dr. Újvári Edit egyetemi docens). Rövid szünetet követően az Intézet pályázati munkáival ismerkedhettek meg a résztvevők, így a Dél-alföldi Felnőttképzési-Szakképzési Tudástár és Tanácsadó központ létrehozásával (dr. Farkas Éva egyetemi docens, Rendek Tímea projektvezető) és az EDUCOOP-projekttel (dr. Szűcs Norbert adjunktus, Kelemen Valéria). A kávészünet után az Intézet hallgatói külföldi tanulmányútjaikról tartottak élménybeszámolót (Campus Hungary, ERASMUS, European Master in Adult Education), az előadásokat pedig egy ízelítő követte a hallgatók munkáiból, projektjeiből. Az Intézet Napját kellemes hangulatú koccintás zárta december 12-én Barátné dr. Hajdu Ágnes főiskolai tanár Tehetséggondozás és pályakövetés, ahogy azt Fülöp Géza látta címmel előadást tartott a Fülöp Géza Tudományos Emlékülésen Budapesten december 16-án Patkósné Hanesz Andrea főiskolai adjunktus az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Program keretén belül, Kovács Máté / szám

15 művelődés- és könyvtárpolitikusi tevékenysége az Országos Könyvtárügyi Tanács és az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács tükrében című doktori disszertációját védte meg Budapesten. Témavezetője: Barátné dr. Hajdu Ágnes főiskolai tanár. Gyógypedagógus-képző Intézet A SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézete november 11. és 15. között Lépések a tudományos élet felé Tehetséggondozó tábor felvételt nyert gyógypedagógus hallgatók számára címmel rendezte meg idei tehetséggondozó táborát. Ének-zene Tanszék Művészeti Intézet Bárdi Sándor, egykori tanszékvezető születésének 70. évfordulóján, szeptember 18- án megemlékezést tartottak a Somogyi Könyvtárban, melyen részt vettek a tanszék tanárai, dr. Dombi Józsefné a felkért megemlékezők egyikeként beszélt a kollégáról. A tanszék október 7-8-án zenei konferenciát tartott Verdi és Wagner születésének 200. évfordulója alkalmából. A konferenciát dr. Marsi István dékán nyitotta meg, a tanszék oktatóin kívül (Asztalos Bence, Dombi Józsefné, Kovács Gábor, Laczi Júlia, Maczelka Noémi, Varjasi Gyula) előadást tartott Párducz Árpád és Sándor János. Külföldről érkezett előadóink voltak: Coca Gabriela, Fekete Miklós, Köpeczi-Kirkósa Júlia (Kolozsvár, Babeş- Bolyai Tudományegyetem), Boros-Konrád Erzsébet (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad), Judita Kučerová (Brno, Masarykova Univerzita), Farkas Róbert (Szabadka, Újvidéki Egyetem), Martin Heidecker (Pädagogische Hochschule, Freiburg), Maria Rapp (Hochschule der Künste, Zürich), Massimo Zicari (Conservatorio della Svizzera Italiana, Lugano) és Olga Gonzalez Mediel (Universitat de Barcelona). A kétnapos rendezvényen 19 előadás hangzott el. Az előadásokon kívül két hangverseny tartozott még a konferencia programjához: Szecsődi Ferenc hegedűművész (SZTE ZMK) A világhírű Hubay hegedűiskola titka c. hangverseny-előadása, valamint a konferenciát záró gálahangverseny, melyen B-Konrád Erzsébet (Nagyvárad), Markéta Böhmová (Brno), Martin Heidecker (Freiburg), Judita Kučerová (Brno), Marosvári Dorottya (Zürich), Maria Rapp (Zürich), Szlovják István (Zürich), Dombi Józsefné, Kovács Gábor, Maczelka Noémi, Németh József és az SZTE JGYPK Argenteus Vegyeskara működött közre. A konferencia szervezői Dombi Józsefné és Maczelka Noémi voltak. A Rajz Tanszék Fischer Ernő Galériájában temesvári magyar művészek kiállításának megnyitóján Maczelka Noémi, Judita Kučerová (Brno) és Dombi Józsefné működött közre október 10-én. Kadosa Pál ( ) születésének évfordulója alkalmából a Zenetanárok Társasága Zongora tagozata országos konferenciát és hangverseny-sorozatot rendezett Budapesten október án. Az SZTE JGYPK-t Dombiné Kemény Erzsébet képviselte. A BM Music Centerben tartott hangversenyen Kadosa két szonatináját adta elő. Dombiné Kemény Erzsébet és Pukánszky Béla október 24-én kamaraestet adott az SZTE Dísztermében. Az NTP-FTNYT-MPA-12 pályázati program megvalósításával a kari tehetséggondozás keretében Zongorakísérő-korrepetitor műhelyt szervezett a tanszék október 1. és november 15. között. A tehetséggondozó műhelyben végzett munka eredményeit november 7-én az intézet által rendezett Tehetségnapon mutatták be a részt vevő hallgatók. A tehetséggondozó tábor szakmai megvalósításában részt vevő oktatók: dr. Maczelka Noémi intézetvezető egyetemi tanár, dr. Dombi Józsefné főiskolai tanár, dr. Asztalos Bence főiskolai docens. A tanszék Argenteus Vegyeskara Újvidéken adott hangversenyt Kovács Gábor vezetésével november 12-én. 15

16 2013. november 13-án Mesterházi Máté zenetudós (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) oratóriumtörténeti előadást tartott az Énekzene Tanszéken november 13. és 16. között Prágában a Károly Egyetem zenei tanszéke nemzetközi konferenciát rendezett mesterszakos, ill. doktorandus hallatók számára. Az Ének-zene Tanszék két hallgatóval képviseltette magát, akik közül az egyik Erdinç Candar törökországi Erasmus hallgató volt. PPT előadást tartottak, melyeket a szlovák, cseh és lengyel kollégák nagy érdeklődéssel hallgattak. Az elméleti előadásokat koncertek egészítették ki: az egyik hangversenyen a konferencia résztvevői muzsikáltak köztük dr. Maczelka Noémi, aki szintén meghívott vendég és egyben a rendezvény egyik szervezője volt, valamint a Rudolfinumban megrendezett zenekari hangverseny, ahol Dvořak IX. szimfóniája is elhangzott. A Rajz-művészettörténet tanszék Művészeti Diákkörének kiállítás-megnyitóján, november 14-én Bozsik Dóra, Csordás Mónika, Rozsnyói Dóra, Szécsi Attila és Szomor Máté ének-zene tanár, MA szakos hallgatóink működtek közre. A tanszék 2013 januárjától partner résztvevője a németországi Pädagogische Hochschule Freiburg Comenius Multilaterális Programjának. A program november án tartott freiburgi Vorbereitung konferenciájának előadója a tanszék részéről dr. Asztalos Bence főiskolai docens volt. Az Ének-zene Tanszék november 21-én tartotta Művészeti Diákköri konferenciáját, ahol a tanszék hallgatói 18 produkcióval szerepeltek. A műsort Laczi Júlia művésztanár állította össze, zongorán kísért Joóbné Czifra Éva és dr. Dombi Józsefné. A szegedi Vántus István Kortárszenei Hét keretében november 25. és 29. között rendezett hangversenyeken közreműködött Kovács Gábor a tanszék Argenteus Vegyeskarával (Kocsár Miklós szerzői estjén a szerző jelenlétében), valamint Maczelka Noémi. A tanszék Művészeti Diákköre Zenepedagógiai délelőtt címmel adott hangversenyt, a műsorban több ősbemutató, ill. magyarországi bemutató hangzott el. Közreműködött: Maczelka Noémi, Joóbné Czifra Éva, Dombiné Kemény Erzsébet, Varga Ákos (Gyakorló iskola) tanárok, valamint hallgatóink: Banyó Enikő, Baráth Réka, Sahin Aliz, Raffai Éva, Miklós Dániel, D. Nagy Ágnes, Csordás Mónika, Fábi Judit, Bereczki Anikó, Gaál Anna, Kottes Anikó, Simonyi Lili, Szomor Máté, Szécsi Attila, Balogh Dóra, Hegedűs Anna és Erdinç Candar Erasmus-hallgató. A hangversenyen megjelent Kocsár Miklós Kossuth-díjas, Hollós Máté Erkel-díjas és Fehér György Miklós zeneszerző. A zenepedagógiai délelőtt szervezője Dombi Józsefné volt. Az SZTE JGYPK Argenteus Vegyeskar 2013 decemberében Nagyváradon a Székesegyházban adott nagy sikerű hangversenyt. Vezényelt: dr. Kovács Gábor. A Partiumi Keresztény Egyetemen Kovács Gábor karvezetés kurzust tartott az Argenteus Vegyeskar közreműködésével. A szegedi kóruskultúra fennállásának 150. évfordulójára december 2-án a Szegedi Nemzeti Színházban több mint 900 énekkari tag fellépésével ünnepi hangversenyt tartottak, amelyen közreműködött a tanszék Argenteus vegyeskara is dr. Kovács Gábor vezetésével. Az összkari művek közül Verdi: Pater Noster c. művét is ő vezényelte. Verdi Nabucco c. operájából a Rabszolgák kórusát Gyüdi Sándor vezénylete mellett Dombiné Kemény Erzsébet kísérte zongorán. A Kórusegyesület Kovács Gábor, Varjasi Gyula karnagyoknak oklevelet és emlékplakettet, Dombiné Kemény Erzsébetnek emlékplakettet adott át. A magyar kultúra napján, január 22-én megjelent a Szegedi Kórusélet 150 éve c. könyv. Ebben olvasható a tanszék kórusainak rövid története és a kórusvezetők névsora. A 16 szerző által összeállított anyagban Az egyházi énekkarok c. fejezetet dr. Varjasi Gyula írta. A könyvbemutatón az alpolgármester a fejezetíróknak emlékérmet adott át / szám

17 Rajz-művészettörténet Tanszék Az SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszékén Jelenlét" címmel nyitották meg a temesvári kortárs magyar művészek kiállítását október 10-én. Rendezők: Temesvári Magyar Nőszövetség, SZTE JGYPK Rajzművészettörténet Tanszék. A kiállítást megnyitotta: Szekernyés János kurátor, művészeti író. A Rajz-művészettörténet Tanszék, 6723 Szeged, Brüsszeli krt. adott otthont a független képzőművészeti tanszék / f k által jegyzett 372k13.1 kortárs képzőművészeti kurzusnak (a flying art courses sorozatból) november én január 22-én a szegedi képzőművészek SZEGEDI 7 című bemutatkozó kiállításán többek között részt vett Aranyi Sándor festőművész, a tanszék tanára is. Helyszín: Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ Panoráma Terme. Megnyitó: Gyarmati Gabriella művészettörténész. Tanító- és Óvóképző Intézet Ünneplőbe öltöztették a gyermekklinikát december 5-én. A Korábban Érkeztem Alapítvány kérésére a Tanítóképző szakcsoport hallgatói dr. Sonkodi Rita festőművész oktató vezetésével mikulásvirág és angyalka dekorációkkal varázsolták ünnepivé a kórházi várótermeket és a folyosókat. Ez az önkéntes munka újfajta élmény volt hallgatóink számára, akik a következő évben is örömmel vállalják ezt a feladatot. Jutalomképpen a gyermekklinika folyosóin lehetőség lesz félévente kiállítást szervezni hallgatói munkákból. Az Óvóképző Szakcsoport Új utak-új pedagógiai lehetőségek az óvodai nevelésben címmel szakmai tanácskozást szervezett óvodapedagógusoknak és pedagógusoknak október 18-án a JGYPK Dísztermében. A moderátor dr. Szeri Istvánné gyakorlatvezető tanár volt. A rendezvényt megnyitotta dr. Marsi István dékán. Matematikai játszóházat szervezett az SZTE JGYPK Matematika Szakcsoportja szeptember 24-én. Az érdeklődők logikai, stratégiai és egyéb játékokon és Ki tudja gyorsabban? Versenyeken vehettek részt, a legjobbak díjazásban részesültek. Testnevelési és Sporttudományi Intézet szeptember 10-én a Testnevelés és Sporttudományi Intézet a Squash Club és Szabadidőközpontban tartotta meg a sportolanemzet.hu oldal hivatalos megnyitóját és sajtótájékoztatóját. Mottó: A sport mindenkié! A sportolanemzet.hu weboldal jelképes élesítével útjára indul egy tematikus, össznemzeti sport platform azoknak, akik szeretik a sportot, a hobbi- és az élsportolóknak is, több mint 400 sportágban, a határon innen és túl. A szakmai hátteret intézetünk biztosítja. Köszöntőt mondott Kecse-Nagy Sándor marketingvezető szeptember 25-én a SZTE Sportközpontban megrendezésre került X. Egyetemi Sport- és Egészségnapon egészségügyi mérések, szűrővizsgálatok, modellek, makettek, szimulátorok megtekintése, reformkonyha, masszázs, véradás, aktivitást mérő tesztek, csapatversenyek zajlottak. Bemutatkoztak egészségfejlesztéssel és rekreációs képzésekkel foglalkozó szervezetek, SZTE EHÖK SE szakosztályok, az egyetemi és civil sportegyesületek is. Sportolási lehetőség (mászófal, szumó, élőcsocsó, paintball), különleges sportbemutatók (Kettlebel, Krav-Maga, Baranta, Viking hagyományőrzők) színesítették a programot. Megrendezték a Mr. University Alapítványi Ösztöndíj Program Döntőjét is. A Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány és az SZTE JGYPK Testnevelési 17

18 és Sporttudományi Intézete szakmai konferenciát rendezett Tehetséges fiatalok felkészítése egyéni és csapatsportágakban címmel november 13-án. A rendezvényt megnyitotta: Dr. Balogh László intézetvezető egyetemi docens. Meghívott előadók: Bélteki Pál (Szegedi Tudományegyetem Sportközpont, Arany Torna DSE); Domokos Mihály (SZTE, JGYPK, TSTI, Szegedi Kosárlabda Egylet); Eperjesi László (Titán SC); Gera Tibor (Szegedi Vasutas SE); Hoffmann Pál (Sportolanemzet webportál); Kovács Andrea (U16-os női kosárlabda válogatott); Petrovics Kálmán (Szegedi Vízisport Egyesület); Velky Mihály (Pick Akadémia). Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Kisplasztikáját és elismerő oklevelét vette át november 18-án az MTA dísztermében dr. Balogh László intézetvezető egyetemi docens a testnevelési és sporttudományi szekció szervezéséért és a hallgatói tehetséggondozásért. László Ferenc emléktáblájának avatására november 27-én az MTA SZAB Sporttudományi Bizottságának éves tudományos ülése előtt került sor az Intézetben id. László Ferenc és felesége részvételével. Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ Az MTA SZAB Állampolgári Kompetencia Munkabizottság, a Dél-alföldi Szakképzési Kerekasztal és az SZTE Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ rendezésében Kinyó László: Az állampolgári kompetencia egyes összetevőinek és a közösségi tevékenységformák jellemzőinek vizsgálata 7. és 11. évfolyamos tanulók körében címmel tartott előadást az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság épületében szeptember 30-án. A rendezvény az Állampolgári Részvétel Hete Tedd, hisz teheted! Central and Eastern European Citizens Network nemzetközi eseményeihez kapcsolódott. A házigazda Farkas Olga, az MTA SZAB Állampolgári Kompetencia Munkabizottság elnöke volt. Így fotózunk mi. Az SZTE JGYPK Szakképzési Központ Alkalmazott fotográfus szakos végzős hallgatóinak kiállítása volt látható október 28-án az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Kiállítási Térben. Megnyitotta: Dömötör Mihály fotóművész / szám

19 VII. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Dr. Marsi István dékán, főiskolai tanár től ig a Regensburgi Egyetem Dunafórum című nemzetközi konferenciáján vett részt. Utazásának költségeit a kari külügyi keret és a 2S sz. keret fedezte. Dr. Tarkó Klára oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens től ig a Regensburgi Egyetem Dunafórum című nemzetközi konferenciáján vett részt. Utazásának költségeit a kari külügyi keret és a 2S sz. keret fedezte. Dr. Szabó Klára tanszékvezető, főiskolai docens től ig a Regensburgi Egyetem Dunafórum című nemzetközi konferenciáján vett részt, ott előadást tartott. Utazásának költségeit a meghívó fél fedezte. Dr. Tuska Tünde tanszékvezető, főiskolai docens től ig a szlovákiai Presovská Univerzita v Presove intézmény által rendezett konferencián vett részt. Utazásának költségeit a 2T sz. keret fedezte. Dr. Stanislava Zajacová lektor től ig a szlovákiai Presovská Univerzita v Presove intézmény által rendezett konferencián vett részt. Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. Gombos József tanszékvezető, főiskolai tanár tól ig a finnországi Turkui Egyetemen kutatómunkát folytatott. Utazásának költségeit a Campus Hungary fedezte. Dr. Krész Miklós tanszékvezető, főiskolai tanár tól ig a finnországi Turkui Egyetem ERASMUS-vendégoktatója volt. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS, valamint a kari külügyi keret és a 2T sz. keret fedezte. Dr. Asztalos Bence főiskolai docens tól ig az Amerikai Egyesült Államokban hangversenykörúton vett részt a Budapesti Fesztiválzenekarral. Utazásának költségeit a meghívó fél fedezte. Dr. Marsi István dékán, főiskolai tanár én a romániai Temesvári Nyugati Egyetemen konferencián vett részt. Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. Krész Miklós tanszékvezető, főiskolai tanár től ig a finnországi Pori Satakunta University of Applied Science intézményben kutatómunkát folytatott. Utazásának költségeit a Campus Hungary és a 2C sz. keret fedezte. Dr. Dombi Alice tudományos főmunkatárs től ig a szlovákiai, nyitrai Konstantin Filozófus Tudományegyetemen ERASMUS vendégoktatói tevékenységet végzett. Utazásának költségeit az LLP ERAS- MUS és a kari külügyi keret fedezte. Csomortáni Zoltán adjunktus től ig a szlovákiai, nyitrai Konstantin Filozófus Tudományegyetemen ERASMUS vendégoktatói tevékenységet végzett. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS fedezte. Soós Katalin tanársegéd től ig a szlovákiai, nyitrai Konstantin Filozófus Tudományegyetemen ERASMUS vendégoktatói tevékenységet végzett. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS fedezte. Dr. Krisztin Német István szakcsoportvezető, főiskolai docens én a szerbiai Újvidéki Egyetemen konferencián vett részt. A részvétel költségeit a 2T sz. keret fedezte. Dr. Pintér Klára főiskolai docens én a szerbiai Újvidéki Egyetemen konferencián vett részt. A részvétel költségeit a 2T sz. keret fedezte. Dr. Tóth Szergej dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, főiskolai tanár től ig a franciaországi Université de Strasbourg intézményben ERASMUS ven- 19

20 dégoktatói tevékenységet végzett. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS, a kari külügyi keret és a 2T sz. keret fedezte. Dr. Bácskai Mihály szakcsoportvezető, egyetemi docens től ig a franciaországi Université de Strasbourg intézményben ERASMUS vendégoktatói tevékenységet végzett. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS és a 2T sz. keret fedezte. Dr. T. Molnár Gizella intézetvezető, főiskolai tanár től ig kulturális mediátor MA szakos hallgatók szlovákiai tanulmányi kirándulását kísérte (Besztercebánya Nyitra Nagyszombat Pozsony). Utazásának költségeit a 2T sz. keret fedezte. Dr. Viskolcz Noémi szakcsoportvezető, főiskolai tanár től ig kulturális mediátor MA szakos hallgatók szlovákiai tanulmányi kirándulását kísérte (Besztercebánya Nyitra Nagyszombat Pozsony). Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. Újvári Edit szakcsoportvezető, egyetemi docens től ig kulturális mediátor MA szakos hallgatók szlovákiai tanulmányi kirándulását kísérte (Besztercebánya Nyitra Nagyszombat Pozsony). Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. Gombos József tanszékvezető, főiskolai tanár től ig a finnországi Turkui Egyetemen kutatómunkát folytatott. Utazásának költségeit a Campus Hungary és a 2T sz. keret fedezte. Dr. Tuska Tünde tanszékvezető, főiskolai docens tól ig a szlovákiai, nyitrai Konstantin Filozófus Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 20 éves fennállása alkalmából rendezett programokon vett részt. Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. Bucin Mihaela tanszékvezető, főiskolai docens től ig a romániai Academia Romana Universitatea din Oradea intézmény által rendezett nemzetközi konferencián előadást tartott. Utazásának költségeit a 2T sz. keret fedezte. Gál Lehel József adjunktus től ig a csíkszeredai Pál Aukciós Ház és Galériában képzőművészeti kiállítást rendezett. Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. Asztalos Bence főiskolai docens tól ig az ausztriai Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems intézményben ERASMUS oktató tevékenységet végzett. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS és a 2T sz. keret fedezte. Dr. Balog Edit főiskolai docens től ig a romániai, kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem ERASMUSvendégoktatója volt. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS és a kari külügyi keret fedezte. Balog Erika adjunktus től ig a romániai, kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem ERASMUS-vendégoktatója volt. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS és a 2T sz. keret fedezte. Dr. Györke Zoltán nyugalmazott főiskolai tanár, óraadó től ig a bulgáriai Velikoturnovski Universite és Plovdivski Universite egyetemek ERASMUS vendégoktatója volt. Utazásának költségeit az LLP ERASMUS, a kari külügyi keret és a 2T sz. keret fedezte. Dr. Bakti Mária adjunktus tól ig a szlovéniai University of Maribor intézmény által rendezett Interpreting at the Crossroads of Disciplines című konferencián vett részt, ott előadást tartott. Utazásának költségeit a kari külügyi keret fedezte. Dr. Stanislava Zajacová lektor tól ig a pozsonyi Ministerstvo Skolstva intézmény által rendezett konferencián vett részt. Utazásának költségeit az utazó fedezte. Dr. habil Maczelka Noémi intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi tanár től ig a romániai, kolozsvári Babes- Bolyai Tudományegyetemen előadásokat tar / szám

Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK

Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK 1 Pedagóguspályán? Mint pedagógusképzõ kart, a JuGyut elkényeztették konferenciák terén az idei évben. Fókuszba került a pedagógiai értékelés és az oktatáskutatás, valamint a gyógypedagógia is, remek lehetõséget

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

2006. november 21-2007. január 20-ig

2006. november 21-2007. január 20-ig 2006. november 21-2007. január 20-ig 1. A budapesti Tinta Könyvkiadó "Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához" sorozatának 57. köteteként megjelent dr. Őrsi Tibor, a Francia Tanszék docensének angol

Részletesebben

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben

Dr. Hauser Zoltán rektor díjakat ad át a megújult épületben

Dr. Hauser Zoltán rektor díjakat ad át a megújult épületben Nemzetközi konferenciák 2007. szeptember 19 23. közö" rendezték Cipruson a CARDET és az Intercollege szervezésében az ICEM (Nemzetközi Taneszköz Tanács) éves konferenciáját. Az Educational Media and Innovative

Részletesebben

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN 1971. Pécsi Tanárképző Főiskola Szombathelyi Kihelyezett 30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN Szombathelyi Tanárképző Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola 2001. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

Diplomamentés. Tartalom. felsõfokon SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Diplomamentés. Tartalom. felsõfokon SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 2014/I. 1 Diplomamentés felsõfokon Egyesek számára nem kis nehézséget okoz a diploma kiadásához szükséges nyelvvizsga megszerzése. Valakinek nincs nyelvérzéke, mint ahogy sokunknak kínai a matek. Próbálkozni

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi támogatása az EDUTUS Főiskola részére azt a célt szolgálta, amely

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

Az iskola címere Mayer Antal munkája

Az iskola címere Mayer Antal munkája Az iskola címere Mayer Antal munkája Tördelés: Hajdú Istvánné, Miskei Vendel, Miskolci Csabáné 3 A 2012/2013-as tanév krónikája A gimnáziumunk életéről beszámoló évkönyvek mindig a tanév végén, a szóbeli

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon 94-504-300 Prof. Dr. Gadányi

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben

A BÁTASZÉKI ÉVKÖNYVE. A 2014-2015. iskolai évről

A BÁTASZÉKI ÉVKÖNYVE. A 2014-2015. iskolai évről A BÁTASZÉKI ÉVKÖNYVE A 2014-2015. iskolai évről Az iskola fennállásának 52., Bátaszék alapításának 873. évében Bátaszék, 2015 Kiadta az iskola igazgatósága Bátaszék, Kossuth Lajos u. 38-42. Az iskola címere

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

2012. november HÍREK NAGYVILÁGBÓL RÓLUNK ÍRTÁK PROGRAMAJÁNLÓ SZEMÉLYI HÍREK SZAKMAI KIADVÁNY

2012. november HÍREK NAGYVILÁGBÓL RÓLUNK ÍRTÁK PROGRAMAJÁNLÓ SZEMÉLYI HÍREK SZAKMAI KIADVÁNY Magyar Tudomány Ünnepe 2012 A Budapest Gazdasági Főiskola 12. alkalommal rendezte meg 2012. november 8-9-én nemzetközi tudományos konferenciáját Kihívások 2013 Európai Unió, magyar gazdaság és társadalom,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi nemzetközi kapcsolatairól

T á j é k o z t a t ó. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi nemzetközi kapcsolatairól M e l l é k l e t T á j é k o z t a t ó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi nemzetközi kapcsolatairól I. T E S T VÉ R VÁ R OSI KAPCSOLATOK Jyväskylä (Finnország) Magyar nyelvtanulás:

Részletesebben

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Március 11. NATO konferencia Tíz éves a magyar NATO tagság érvek és ellenérvek a tapasztalatok tükrében címmel. Előadók Szenes Zoltán volt vezérkari főnők,

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában működik. Ez egyszerre jelent működésében előnyt és hátrányt. Előnyt

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám XV. évf. 17. szám Hírlevél www.innovacio.hu 17. szám XV. évfolyam 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt. Ügyvezető Igazgató

Részletesebben

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is.

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. XVII. évfolyam 25. szám * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. Városi Szent István-nap SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. augusztus 19-én, vasárnap

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben