Ajánló bibliográfia betegeinknek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánló bibliográfia betegeinknek"

Átírás

1 Ajánló bibliográfia betegeinknek - válogatás az OORI Betegek Könyvtárának anyagából A válogatást és az ajánlásokat készítette: Almásyné Kovács Éva Budapest 2008

2 Tisztelt Betegünk, kedves Hozzátartozók! A rehabilitáció eredményességét a rehabilitációs szakemberek munkája mellett sokban befolyásolja az Ön aktív részvételi készsége, a család, barátok támogatása, segítségnyújtási készsége. Ahhoz hogy ez a közös küzdelem igazán sikeres legyen, nem árt, ha Ön olyan ismeretekkel rendelkezik, amelyekkel megérti ennek a munkának a mit?, miért?, hogyan? folyamatát. Az OORI Orvosi Könyvtára, ill. a Betegek Könyvtára számos olyan kiadvánnyal rendelkezik, amelyekbıl Ön, vagy hozzátartozója választ kaphat felmerülı kérdéseire. A kiválogatott könyvek részben olyan kiadványok, amelyeket intézetünk munkatársai írtak azzal a céllal, hogy az intézeti tartózkodás alatt illetve otthonába távozván segítséget nyújtsanak Önnek. A Válogatás Betegtájékoztató füzeteink -bıl alcím alá azokat a kiadványokat soroltuk, melyek ugyancsak ezt a törekvést szolgálják, de más egészségügyi intézményben dolgozó munkatársak készítettek. Bizonyára már Önben is megfogalmazódott a kérdés miért pont velem történt mindez? mi lesz velem, szeretteimmel ezután? Úgy gondoltuk, hogy a sorstársak írásai is segítséget, reményt nyújthatnak Önnek ebben az élethelyzetben. A felsorolt kiadványok kölcsönözhetık. Találkozzunk a Betegek Könyvtárában. Almásyné Kovács Éva Gaál Katalin könyvtárvezetı könyvtáros igazat mondd, ne csak a valódit" (József Attila). Verseghi Anna vezetı pszichológus

3 Folyóirataink közül ajánljuk: Humanitás A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége lapja a havonta megjelenı folyóirat a sorstársak történetei mellett keresztrejtvényekkel, apróhirdetésekkel tarkított. Mindemellett hasznos információk találhatók a mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendeletekrıl. Válogatás intézetünk munkatársainak kiadványaiból: 5702/Reh. Amputáltak rehabilitációja a lakóközösségben / [LÁSZLÓ Gergely, ÉLES Lászlóné, PADOSNÉ DEZSİ Éva]. Bp.: OORI, [1996?]. 16 p. érbetegség, baleset v. betegség miatt amputáltak problémái (lelki, ortopéd-technikai problémák, gyakorlati tanácsok) mit tilos az amputált végtaggal??? kérdésekre ad választ a kiadvány.. Csípıtáji töröttek rehabilitációja a lakóközösségben / [MOLNÁR Ferenc, BALOGHNÉ MÉSZÁROS Cecília et al.]. Bp. : OORI, p. 5332/ Reh. Csípıtáji törést szenvedett vagy csípıprotézises betegek mindennapi élettevékenységeit segítı megoldások / írta SZENTIRMAY Rita és TÓTHNÉ CSORDÁS Ágnes. Bp. : OORI, [1999]. 14 p. mindkét kiadvány gyakorlati tanácsokat ad a csípıtáji törötteknek a segédeszközök használatára, a tornáztatásra, a helytelen és helyes ülés és állásmódok, a lépcsın járás kérdéseire, a WC használat problémáira, a mindennapok kérdéseire a lakáson belül és kívül (berendezés, öltözködés kérdései). 5703/ Reh. Hemiplégiások rehabilitációja a lakóközösségben / [ENDRESZ Mária, BÁNHIDI Mária et al.]. Bp. : OORI, [1996]. 30, [2] p. A kiadvány a féloldali bénultak leggyakoribb lelki problémáival, gyógytornájukkal továbbá egyedül is végezhetı tornagyakorlatokkal igyekszik segíteni a rehabilitáció során. Javaslatokat tesz az önellátásra (öltözködésre), megoldásokkal segít a házkörüli tevékenység önálló végzésére.

4 A stroke betegek mindennapi élettevékenységeit segítı megoldások / Mogánné Tölgyesy Szilvia. Bp.:OORI, (1999?) 16 p. A kiadványt stroke betegek együttmőködésével állította össze a szerzı, összegyőjtve azokat a segítı megoldásokat, eszközöket, melyek megkönnyítik a mindennapi élettevékenységeket, felhívva a figyelmet azokra a megoldásokra is, amelyek házilagos kivitelezéssel is elıállíthatók(lakásberendezés, öltözködést-, higiéniát-,háztartás, bevásárlást segítı megoldások). 5329/ Reh. A nyaki gerincvelısérültek mindennapi élettevékenységeit segítı megoldások / [írta BARCSA Józsefné]. Bp. : OORI, [1999]. 19 p. lakás-berendezési szempontok, öltözködést segítı megoldások, tippek, étkezést segítı eszközök bemutatása, mely az önállóságot segítik. 5333/ Reh. Scoliosis mőtét után a mindennapi élettevékenységeket segítı megoldások / [írta STEFANIK Györgyi]. Bp. : OORI, [1999]. 22 p. 5865/kézik. A mozgásszervi betegségben szenvedık ápolása / KÁLLAYNÉ İry Csilla, KÁLLAY Miklós. Bp.:Eü.Szakképzı Továbbk.Int., p. A könyv ugyan tankönyv, ápolóknak íródott, de kit nem érdekelne, hogy mi történik vele/hozzátartozójával az ápolás során, ha reumatológiai vagy ortopédiai megbetegedésben szenved, vagy baleset érte? 6091/kézik. Intézeti ellátást igénylı baleseti sérültek rehabilitációja (szerk. VÉN Ildikó. Bp.:ORFMMT, p. (rehabilitációs füzetek) Az intézetünk dolgozói által összeállított füzet egyes fejezetei azok kíváncsiságát elégítik ki, akik mélyebb magyarázatra vágynak a különbözı sérüléseket követı beavatkozásokra - mint pl. rehabilitációt megelızı mőtéti kezelés (törések, zúzódások, amputációk), mozgásterápiában használatos eszközök, pszichés problémák,felfekvés, zsugorodások proble matikája stb. 6058/Reh R215 Stroke rehabilitáció : elsısorban családorvos számára / SZÉL István. Ergoterápia a stroke beteg ember függetlenségének támogatásáért /MOGÁNNÉ TÖLGYESY Szilvia.

5 Bp.:UCB, p. Mindkét szerzı intézetünk dolgozója. Ugyan a könyv elsısorban családorvosok számára íródott de haszonnal forgathatják azok is, akik érintettek. Az ergoterápiás rész különösen hasznos azoknak, akik a rehabilitációt követıen a mindennapi életet kívánják megkönnyíteni otthonukban. Válogatás betegtájékoztatást szolgáló füzeteinkbıl, könyveinkbıl: 6023/Betegkvt. Stroke : Alapvetı ismeretek az agyvérzésrıl és az agyi infarktusról / V.Hachinski, L.Hacinski. Hajja és Fiai Kvk p. amellett, hogy a könyv laikusok számára is könnyen érhetı módon szól a betegségrıl, kiemelendı, hogy a szerzık kitérnek arra is, hogyan építhetı-szervezhetı újjá a stroke-túlélı betegek és családjának élete. A könyv végére szerkesztett szómagyarázat segít az egyébként szakszöveget kerülı fejezetek könnyebb megértésében. A megbénult ember (Remények és esélyek agyi érbetegségeknél) /Leel-İssy Lóránt. Bp.:1988. Annak ellenére, hogy a könyv nem épen a legfrissebb kiadásúak közé sorolható, mégis az ajánlottak közé tartozik annak szemléletmódja, közérthetısége miatt. A szerzı rövid áttekintést ad az agyi erekrıl, az agy mőködésérıl, az agyi érbetegségek kialakulásának kockázati tényezıirıl, ismerteti a betegséget, tanulságos betegtörténeteken keresztül rámutat a reménytelenség indokolatlanságára, a megértı, támogató környezet szükségességérıl. 5851/Reh. Bánatkı : Sérült gyermek a családban / KÁLMÁN Zsófia. 4. bıv.,átd.kiad.- Bp.:Bliss Alapítvány, p. A sérült gyerek nem sérült Más. Másnak örül, mástól boldog, de épp úgy örülhet és boldog lehet ı is, mint a normális gyerek. írja a szerzı. Eseteken keresztül tárja fel a problémákat, a megoldási javaslatokat. Tanít az önértékelés megteremtésére, helyes nevelési tanácsokon keresztül segít az önálló életmód kialakításában. Mindezeket a kérdéseket valami hallatlan finomsággal, empátiakészséggel kezeli. A témával foglalkozók közül az egyedüli, aki külön fejezetben foglalkozik olyan kérdéssel is, mint hogyan vigyázhat magára az anya?

6 Testi sérültek szexualitása / FEJES András. 2.átd.bıv.kiad. Bp.:MEOSZ, p. szinte nincsen olyan mozgássérült, aki károsodása következtében képtelen lenne testi örömszerzésre írja a szerzı, aki maga is baleseti gerincsérülést szenvedett, majd 1972-ben paralimpiát nyert. A klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta a társas kapcsolat lélektani vonásain túl foglalkozik a különbözı sérülésfajták jellegzetes gondjaival, feltárja a szexuális örömélmény változatos világát. 5484/ Betegkvt. Bipoláris hangulatzavar : Tájékoztató betegeknek és hozzátartozóiknak / BENEDEK Judit. Bp. : Desitin Pharma, [2001]. 10 [2] p. Az esések megelızése / EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET Európai Regionális Hivatala ; ford. OORI. Bp., p. Hogyan éljünk együtt a cukorbajjal / EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET Európai Regionális Hivatala ; ford OORI. Bp., p. Hogyan éljünk együtt idült ízületi gyulladásunkkal / EGÉSZSÉGÜGYI VILÁG- SZERVEZET Európai Regionális Hivatala ; ford. OORI. Bp., p. Hogyan maradjunk frissek öregkorban / EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET Európai Regionális Hivatala ; ford OORI. Bp., p. Hanyagtartás tornája / [írta FESTHAMMER Artúrné Tutsek Anna]. [Bp.] : Áll. Népeü. Tisztiorvosi Szolg. Fıv. Int., [199?]. [44] p. : ill. Hogy is (ne) mondjam : Fogyatékossággal kapcsolatos nyelvhasználati segédanyag politikusok, újságírók és más közszereplık részére / [írta és szerk. KÁLMÁN Zsófia és PETRI Gábor]. Bp. : De Jure Alapítvány, [2000 körül]. 1 leporelló (8) p. Ismerd meg jogaidat! : Az emberi jogok albuma / [kiad. az EURÓPA TANÁCS Információs és Dokumentációs Központja]. Bp. : Bp. : Európa Tcs., [2], 30, [4] p. Mozdulj, hogy gyógyulj! : Gyógytorna gyakorlatok csontritkulás során kialakult csigolyatöréseknél / [szerk. BORS Katalin ; a gyak. összeáll. a Fıv. Önkorm. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháza]. Bp. : MSD, [2003 körül]. [2], 13 p. Mozdulj, hogy gyógyulj! : Gyógytorna gyakorlatok csontritkulás során kialakult csípıtáji töréseknél / [szerk. BORS Katalin ; a gyak. összeáll. a Fıv. Önkorm. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháza]. Bp. : MSD, [2003 körül]. [2], 17 p. Mozdulj, hogy gyógyulj! : Gyógytorna gyakorlatok csontritkulás során kialakult csukló törésnél / [szerk. BORS Katalin ; a gyak. összeáll. a Fıv. Önkorm. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháza]. Bp. : MSD, [2003 körül]. [2], 17 p.

7 Mozdulj, hogy gyógyulj! : Gyógytorna gyakorlatok csontritkulás során kialakult felkarcsont törésnél / [szerk. BORS Katalin ; a gyak. összeáll. a Fıv. Önkorm. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháza]. Bp. : MSD, [2003 körül]. [2], 25 p. Ne hagyja, hogy életútjának egy ELESÉS vessen véget! : Hogyan elızzük meg az elesést és a csonttöréseket / TEVA OSTEO. Bp. : TEVA, [2005 körül]. 1 leporelló (8 p.) 5631/Betegkvt. Artroszkópiára várva. Amit az ízületeken végzett tükrözésekrıl az érintetteknek tudni kell. / VAJDA András. Bp.:Golden Book Kiadó, 2002, A szerzı közérthetı módon tárgyalja, hogy mi az artroszkópia, ír a mőtét elıtti érzéstelenítési módozatokról, a mőtét veszélyeirıl, megválaszolja a gyakori kérdéseket. 5279/ Betegkvt. Jó tanácsok gerincbetegeknek / írta TRÓCSÁNYI Márta. Bp. : M. Reumatológia Haladásáért Alapítv., p. (Betegségismertetı füzetek) 5085/ Betegkvt. Asztma és szénanátha : Útmutató az okok felderítéséhez és a gyógyszermentes kezelés alkalmazásához / Leon CHAITOW. Bp. : Gondolat, p. (Gondolat patika : A természetgyógyász javallata, ISSN ) 5268/ Betegkvt. Beszélgessünk a fogyatékosságról! / Jenny BRYAN. Bp. : Calibra, p. (Calibra könyvek) esettanulmányokon keresztül bepillantást kapunk a fogyatékos gyermekek problémáiba 5917/ Betegkvt. Beszélgetések a konyhában: Sérült gyermeket nevelı családok speciális problémái / KÁLMÁN Zsófia. Bp. : Bliss Alapítvány, p. a sérült gyermeket nevelı szülı és gyermek jogairól ad a könyv tájékoztatást 5269/ Betegkvt. Beszélgessünk a szexrıl és a párkapcsolatokról! / Marcella FORSTER. Bp. : Mőszaki Kvk.,, p. (Calibra könyvek) a könyv kis- tiniknek íródott. 4821/ Betegkvt.

8 Betegápolás otthon : Gyermek és felnıtt betegek, valamint idıskorúak gondozása / ford. PELLER Kálmán. Bp. : SubRosa K., p. A Magyar Vöröskereszt és a Budapesti Mentıalapítvány kézikönyve Együnk együtt egészségesen / szerk. VARGA Terézia. [Bp.] : Nemz. Egészségvédelmi Int., [2000 körül]. 111, [3] p. 5884/ Betegkvt. Az élı otthon : Ötletek és javaslatok lakókörnyezetünk akadálymentes kialakításához / ZALABAI Péterné, VÍZVÁRI András. Bp. : Motivációs Alapítvány, p., 17 t. 4951/ Betegkvt. Hátfájás : Tények / Malcolm I. V. JAYSON. Bp. : Petit K, p. 4786/ Betegkvt. Az immunrendszer erısítése természetes módon / Volker zur LINDEN, Helga zur LINDEN. Bp. : Springer, p. 4819/ Ortop. Láb könyv : Lábgondok, lábgondozás / Glenn COPELAND, Stanley SOLOMON. Bp. : Petit K., p. a szerzı közérthetı módon szól a különbözı lábbetegségekrıl (visszértágulatok, bütyök, kalapácsujj, tyúkszem stb.), a kezelési lehetıségekrıl, a mőtéti megoldásokról, a jó cipıválasztásról, a láb-tornáról. 5891/ Reh. Nem magánügy : Hiedelmek, stigmák, elıítéletek / szerk. IGNÁCZ Beáta. Bp. : MEOSZ, , [2] p. 4841/ Betegkvt. Tanácsok érszőkületes betegeknek / NEMES Attila, ACSÁDY György. Bp. : Medicina, p. A könyv rendkívül közérthetı módon szól az érszőkületes betegekhez, magáról a betegségrıl, továbbá segít olyan kérdések megválaszolásában, mint miért kell levágni a lábam?, miért térd felett? stb. Az általános tudnivalókon túl életmódbeli tanácsokat ad, továbbá rámutat a gyógyteák, fızetek indokolt vagy indokolatlan hasznosságára, a hideg-meleg lábfürdık káros hatásaira. 5265/ Betegkvt. Tanuljunk meg együttélni a magas vérnyomással / BARNA István. Bp. : Nephrocentrum Alapítvány, p.

9 6046/Reh. R215 Agyérbetegek komplex rehabilitációja /BERECZKI Dániel, CSIBA László. Debrecen : DEOEC, p. Egyetemi jegyzet. Noha a kiadvány egyetemi jegyzet, de hasznos azoknak, akik jobban bele kívánnak látni a stroke-on átesett betegekrehabilitációjának állomásaiba / Betegkvt. Fájdalom nélkül élni (szerk. Igazvölgyi Katalin). Bp.:SpringMed, p. 6139/Pszich. Hogyan legyünk boldogok? : Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben / Sonja Lyubomirszky. - /Bp./ : Ursus Libris, azon kell dolgoznia, hogyan tud megszabadulni a rágódástól írja a szerzı. A könyv nem hiteget, nem ígér csodát, de megmutatja hogy igenis változtathatunk az életünk minıségén. A tudomány realitásával és szakszerőségével ízelítıt ad abból a tengernyi kutatásból, amelynek nyomán pontosan kirajzolódik a jóllét és a boldogság összefüggésrendszere. Sorstársakról, a sorstársak tollából : 5880/ Betegkvt. Paralimpiai történetek : Hetvenöt esztendı ( ) hazai és nemzetközi történései / [szerk. NÁDAS Pál]. Bp. : M. Paralimpiai Biz., p. 5676/ Betegkvt. Üzenetek : Önálló, önrendelkezı módon élni / [összeáll. FERENCZY Ágnes].- Nyíregyháza : START, , [3] p. Az összeállításban sorstársak, révészek vallanak: soha ne add fel! ( Sárai Rita, Hódmezıvásárhely.) 6099/Betegkvt. Fél lábban a földön /Oliver Sacks. Bp.:Park, p. a könyv szerzıje nemcsak gyakorló ideggyógyász, de

10 jó tollú író is, aki leírja megrázó élményét: egy baleset során lába sérült noha megmaradt, de úgy érzi, mintha nem lenne az övé. Mély iróniával szól helyenként a betegszereppel járó kiszolgáltatottságról, lába megtalálásának eufóriás élményéig. Mindezt irodalmi idézetekkel, filozófiatörténeti kitekintéssel színesíti...egy lélek utazása az alvilágba s onnan vissza. 6119/Betegkvt. Ne parázz! Ismerd meg a sérült emberek világát! /Bánki László és mtsai. - /s.l./:beszélı Szem, 2004, részlet a könyvbıl: Gondoltad volna, hogy a kutyákat képzett segítıtárssá lehet nevelni? Vannak olyanok, például a belga juhászok, akik két bottal járó gazdáiknak fel tudják adni a leejtett tárgyat. Vagy 6120/Betegkvt. Fölmerülés / Pálinkás István. Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ.,2007. aztán egy csapásra minden megváltozott. Egy véletlen/vétlen baleset. A búvárúszó négyszeres világ-bajnok: Gurisatti Gyula vall a sorsfordító napokról aki maga is OORI-s rehabilitált. 6026/Betegkvt. és így táncolunk mi / Öt éves a Gördőlı Tánccsoport a tánc megváltoztatta az életünket 6016/Betegkvt. Képek és történetek /Máté Gabriella,Gy.Dobos Mariann/s.l./:Garbo Kiadó, Riportokon keresztül betekinthetnek a sérült emberek mindennapjaiba, az életrıl és a mővészetrıl szóló gondolataik megismerése mellett. 5377/Betegkvt. Fél lábbal a csúcson / Szendrı Szabolcs-Németh Géza. Bp.:Korona,1997. Németh Géza szerzıtárs így ír a könyv elıszavában: ez nem hegymászókönyv, még ha elsıre annak is tőnik. Szól azokhoz, akiknek mély gödörbıl kell kimászniuk és nem találják a kivezetı utat. Talán adunk némi segítséget ahhoz, hogy ık is eljussanak a csúcsra. Ki-ki a magáéra. Lezárva: junius 9.

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl 2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl Összeállította: Uszanov Natasa és Dzjadiga Nelli 2009 Bemutatkozás. Kik vagyunk? 1.) Bemutatkozás. Kik

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média Magyarországon Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kiadványa Budapest, 2004 A kéziratot

Részletesebben

Tartalom. Bevezető Az élet szép, és még így is érdemes élni! Egy beteg vallomása. Ismerjük meg! Mit is jelent a fizioterápia? Dr.

Tartalom. Bevezető Az élet szép, és még így is érdemes élni! Egy beteg vallomása. Ismerjük meg! Mit is jelent a fizioterápia? Dr. I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 0 6 s z e p t e m b e r Tartalom Ismerjük meg! Mit is jelent a fizioterápia? Dr. Bender Tamás 2 Csont és Ízület Évtizede Dr. Bálint Géza 7 A test, a lélek és az életminőség

Részletesebben

ORFMMT XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010.09.02-2010.09.04. Előadás Adatlap Tudományos Bizottság döntése

ORFMMT XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010.09.02-2010.09.04. Előadás Adatlap Tudományos Bizottság döntése Előadás hossz: Azonosító: 0011 Mi lehetne az egészségfejlesztő feladata a rehabilitációban?(egy új szakma útkeresése) Harsányi Ildikó Visegrád Harsányi Anikó, dr. Krunity Xénia Egyéb Sajnos, a mai orvosi

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette:

Részletesebben

I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 0 5 d e c e m b e r

I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 0 5 d e c e m b e r Tartalom I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 0 5 d e c e m b e r Kedves Olvasó! Ismerjük meg! Mi is az osteoporosis? Dr. Tamási László 2 Csont és Ízület Évtizede Dr. Bálint Géza 5 Az osteoporosis centrumokról

Részletesebben

SZOCIÁLIS GERONTOLÓGIA A MAI MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS GERONTOLÓGIA A MAI MAGYARORSZÁGON DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIAI TUDOMÁNYOS KORDINÁCIÓS KÖZPONT H-4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4 Tel/Fax: (36-42) 404411/408656; Email: semsei@de-efk.hu

Részletesebben

Különtámogatás és rehabilitáció a magyar közoktatásban

Különtámogatás és rehabilitáció a magyar közoktatásban kullmann lajos: különtámogatás és rehabilitáció... 267 Különtámogatás és rehabilitáció a magyar közoktatásban ind a közoktatást, mind a rehabilitációt hajlamosak vagyunk olykor az emberi humanizmus fejlõdése

Részletesebben

I I I. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 0 7 á p r i l i s. Kedves Olvasók!

I I I. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 0 7 á p r i l i s. Kedves Olvasók! Tartalom Ismerjük meg! A reumás fájdalmak Dr. Bálint Géza 2 A test, a lélek és az életminőség Dr. Riskó Ágnes 8 Csont és Ízület Évtizede Dr. Bálint Géza 10 A magyar reumabetegek szervezetei 12 Betegklubok

Részletesebben

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) 1. sz. melléklet Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebbıl következıen

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idısellátásban Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

Szerkesztõ: KEDL MÁRTA. Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 2 5. Kereskedelmi forgalomba nem hozható

Szerkesztõ: KEDL MÁRTA. Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 2 5. Kereskedelmi forgalomba nem hozható Szerkesztõ: KÁLMÁN ZSÓFIA Szerzõk: KÁLMÁN ZSÓFIA PAJOR ANDRÁS A melléklet BOLYÁN BEÁTA munkája Lektorálták: KEDL MÁRTA NAGY GYÖNGYI MÁRIA Olvasószerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tipográfia: BORGISZ BT. Borítóterv:

Részletesebben

Fogyatékkal élő emberek

Fogyatékkal élő emberek Fogyatékkal élő emberek Kissné Szentmihályi Marian Póti Viktória Lenne szíves megmondani, merre kell mennem? Az attól függ, hová akarsz jutni felelte a fakutya. Ó, az egészen mindegy mondta Alice. Akkor

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS TÁMOGATÓ TECHNOLÓGIÁK

REHABILITÁCIÓS TÁMOGATÓ TECHNOLÓGIÁK REHABILITÁCIÓS TÁMOGATÓ TECHNOLÓGIÁK REHABILITÁCIÓS TÁMOGATÓ TECHNOLÓGIÁK Szerkesztette JÓKAI ERIKA Írta JÓKAI ERIKA, KOLOSZÁR KATA, MOGÁNNÉ TÖLGYESY SZILVIA, PATAKI MÁTÉ TYPOTEX Budapest, 2010 Budapesti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 Készült: 2011. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

Reuma, a sokféle betegség

Reuma, a sokféle betegség Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/5., szeptember október Reuma, a sokféle betegség Önálló élet segítséggel Fogadd el, fogadj el! Szociális tanácsadás látássérülteknek

Részletesebben

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Dávid Andrea Dr. Gadó Márta Csákvári Judit Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Útmutató látássérült emberek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek számára book.indb B1 2008.11.30.

Részletesebben

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesti Információs Központ 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 43. Tel: 329-5299 Fax: 349-8172 e-mail: pestikozpont@mbeinfo.hu honlap: www.mbeinfo.hu Ügyfélszolgálat: Hétfőtől

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. Autista gyerekeket nevelı szülık, gyógypedagógusok, pedagógusok,

Részletesebben

I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 0 8 á p r i l i s. Kedves Olvasók!

I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 0 8 á p r i l i s. Kedves Olvasók! Tartalom I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 0 8 á p r i l i s Kedves Olvasók! Az idén Budapesten kerül megrendezésre az APOM, az európai betegszervezetek XI. konferenciája! Ismerjük meg! A fibromyalgia

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Tartsa látótérben! 2011/3. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Tartsa látótérben! 2011/3. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2011/3 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával A szélütésről Tartsa látótérben! A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja Együtt erősebbek vagyunk 2010 2011 Páciensoktatási

Részletesebben

Május 17-én ismét Rehab Critical Mass

Május 17-én ismét Rehab Critical Mass w w w. m e o s z. h u XXXV. évf. 4. szám 2015. április 150 Ft A M O Z G Á S KO R L ÁT O Z O T TA K E G Y E S Ü L E T E I N E K O R S Z Á G O S S Z Ö V E T S É G E L A PJ A Elnökjelöltek: Kovács Ágnes (Békés

Részletesebben