Megvalósíthatósági tanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megvalósíthatósági tanulmány"

Átírás

1 15. sz. melléklet Megvalósíthatósági tanulmány SZEREP- TAN -MŰHELY

2 A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A projekt keretében kialakított modell a gyermekgondozási szabadság utáni munkavállalás teljes feltételrendszerének javítását célozza. Felépítését, eszközrendszerét a feltérképezett problémák és szükségletek generálták. A helyi és országos jellemzők egybehangzása a modell országos befogadására enged következtetni. A fejlesztés négy fő célterületen történik: * A kisgyermekes munkavállaló, álláskereső: a gyes időtartamának a gyermek szociális igényeihez igazítása (ellentétben a munkanélküli státusz elrejtésével), a gyes időszakában a munkaerő-piaci kötődés fenntartása, a szakmai ismeretek és a kompetenciák frissítése, a pályamódosításra való felkészülés, új szakma elsajátítása, a munkába való be, illetve visszailleszkedés, a többes szerepkötelezettség kezelése, valamint a megváltozott munkaerő-piaci igényekhez való igazodás készségének kialakítása. * A munkáltató: a gyermekgondozási szabadságon lévőkkel való tudatos szakmai kapcsolattartás gondozása, a kisgyermekesek foglalkoztatására való nyitottság kialakítása, a munkába állást, beilleszkedést segítő intézkedések (élethelyzethez igazodó munkakörülmények, rugalmas és atipikus foglalkoztatási formák, esélyegyenlőséget segítő támogatások, érdekképviselet, szakmai felkészülés biztosítása) bevezetésére, a nappali gyermekfelügyelet munkáltatói támogatására, koncepcionális együttműködésre, társadalmi szerepvállalásra ösztönzés. * A nappali gyermekfelügyelet biztosítása: a családi napközik, mint alternatív, nemzetgazdaságos gyermekfelügyeleti lehetőségek számának, színvonalának (személyzet képzése) növelése, hozzáférhetővé tétele a célcsoport egésze számára (lakó és munkahely közelében), általuk munkahelyek teremtése. Szervezetünk emellett az Equal keretében kifejlesztett és az azóta is működtetett otthon-szolgáltatás keretében a többes kötelezettséget teljesítő nők és családtagjaik számára biztosít szolgáltatásokat, köztük otthoni gyermekfelügyeletet. * A komplex fejlesztés működtetése: az érintettek tudatos szerepvállalásra, szemléletváltásra ösztönzése, az azonos érdekek felismerésén alapuló együttműködés szakmai támogatása, aktív fejlesztő eszközök kidolgozása, célcsoport specifikus munkaerő-közvetítés kialakítása, a szervezet humánerőforrásának feladat-specifikus fejlesztése, a tevékenységi kör beépülése a szervezet profiljába, releváns tapasztalatok cseréje (országos). Országosan, több hazai nonprofit szervezet tevékenységében már szerepel a fejlesztés több, jól működő eleme. Térségünkben (Szombathely térsége, Vas megye) nem, vagy csak érintőlegesen, más célcsoportok kapcsán (fiatalok, megváltozott munkaképességűek, hajléktalanok számára kialakított, jól működő munkaerő-piaci szolgáltatási rendszer) működik. A célcsoport problémáinak átfogó, folyamatos kezelése nem megoldott. Szervezetünk óta megvalósított programjai (EQUAL H komponens, HEFOP 1.3.1, HEFOP 2.3.2, OFA/NŐ, Grundtvig LLP, TÁMOP ) a nők munkaerő-piaci helyzetének javítását, a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását szolgálják, jellemzően a fejlesztésben is szereplő tevékenységekkel. A munkáltatói szférát érintő együttműködés is valamennyi program domináns eleme. A nők munkaerő-piaci helyzetét markánsan képviselik a gyermekgondozási szabadságról a munkaerő-piacra visszatérők, így a már működő szolgáltatásaink továbbfejlesztése, koncentráltabb képviselete a célcsoport problémáinak átfogó, folyamatos kezelésére kínál megoldást. A szervezet 4 fő munkatársa öt-hét év szakmai együttműködés során, a pályázatírás, a projektmenedzsment, a sokszínű szakmai fejlesztő tevékenység képzett, gyakorlott megvalósítója, helyi, hazai és nemzetközi aktív szakmai kapcsolatokkal. 2 fő munkatársunk a gyes-ről visszatérő státuszt képviseli, a projekt tartalmát illetően friss, releváns szakmai és személyes tapasztalatokkal rendelkezik. A projekt humánerőforrás igénye: 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő szakmai vezető, 2 fő fejlesztési munkatárs, teljes munkaidős, főállású munkaviszonyban (a kommunikációs, a munkáltatói fejlesztési és az ügyfél-kapcsolattartási feladatkört is ellátja az 5 fő projektszemélyzet). A projekt háttere: A projekt elsődleges célcsoportja a Vas megye munkaerő-piacához kötődő gyermekgondozási szabadságon lévők, a gyedről, gyes-ről munkába visszatérők, illetve álláskeresők. A célcsoport (jellemzően nők) jelentős munkaerő-piaci hátrányokkal rendelkezik. A problémakör magában foglalja a térségünket is jellemző országos trendet, miszerint: * a kisgyermeket nevelők fele a gyesről álláskeresőként tér vissza a munkaerő-piacra, a munka világától való tartós (2-5 év) távollét, valamint a munkaerő-piaci kötődés hiánya mind az általános, kulcskompetenciák, de főleg a szakmai kompetenciák megkopását, a naprakész szakmai ismeretek hiányát hozza magával, mely mind a munkavállaló, mind a munkahely számára nehézségeket gerjeszt, * a gyermekgondozási szabadság alatt megvalósítható, a kisgyermekesek speciális igényeit, életkörülményeit figyelembe vevő képzési és munkaerő-piaci tanácsadói szolgáltatási kínálat nem jellemző, nem kielégítő, hiányzik a munkába való visszatérésre, a szerepváltásra vonatkozó tudatos, felelős felkészülés és annak szakmai támogatása, * a megváltozott életkörülmények, családi kötelezettségek vagy a megváltozott munkaerő-piaci viszonyok okán a kisgyermekesek gyakran más munkahely, más munkakör keresésére vagy új szakma elsajátítására kényszerülnek, * a családbarát munkakörülmények és foglalkoztatási formák elterjedtségének hiánya korlátozott elhelyezkedési lehetőséget jelent, a munkáltatók ez irányú kezdeményező és befogadó készsége alacsony, * a részmunkaidős foglalkoztatási forma iránti igény alacsony jelenleg mind a munkavállalók, mind a munkáltatók körében, a hozzá kapcsolódó előnyök kevéssé ismertek, 1

3 * a kisgyermekek nappali felügyeletét biztosító intézményi férőhelyek és a szolgáltatást biztosító szakemberek száma alacsony, a hozzáférhetőség korlátozott (a lakó vagy munkahely közelében ki nem alakított szolgáltatás, helyhiány, nem megfelelő minőség, magas költségek), mely akadályozza a képzésen való részvételt, a munkába visszatérést vagy aktív álláskeresést. A problémakör komplex, átfogó kezelésére kialakított szolgáltatások mellett a program szervezőereje a szemléletformálás, a közös érdekekről való meggyőzés - a munkavállaló részéről a szerepváltásra való korszerű, tudatos, tervezett felkészülésre ösztönzés, a munkáltató részéről a családbarát foglalkoztatási formák alkalmazására, a társadalmi szerepvállalásra való ösztönzés. A projekt céljai: A gyermekgondozási szabadságon lévők munkaerőpiaci jellemzőinek javítása (foglalkoztathatóság, foglalkoztatottság), a munkába visszatérés, az elhelyezkedés esélyeinek, feltételeinek javítása: * a munkaerő-piaci kötődés, a munkavállalói készségek, képességek fenntartása, illetve fejlesztése, * a gyes-en lévők életkörülményeihez, speciális munkaerő-piaci igényeihez igazodó fejlesztő szolgáltatási kör és módszerek kialakítása, a részvétel feltételeinek (gyermekfelügyelet, juttatások, 4 óra/nap képzések) biztosítása, * a szükséges pályamódosítás, a szakmai zökkenőktől mentes munkába állás, a hatékony álláskeresés lehetőségeinek, feltételeinek biztosítása (szakmai és kulcskompetencia-fejlesztő tréningek, képzések, munka-tapasztalatszerzés), * a munkáltatók a kisgyermekesek élethelyzetének (összeegyeztethető munkahelyi és családi kötelezettségek) megfelelő foglalkoztatási formák bevezetésére, ismeretfrissítő képzések támogatására ösztönzése, * felkészült, fejlett kompetenciákkal, friss szakmai ismeretekkel rendelkező munkavállalók biztosítása a munkáltató, a befogadó munkahely számára. A projekt szakmai tartalma: Előkészítés: A célcsoport (a gyermekgondozási szabadságon lévők, munkába visszatérők, álláskeresők) fejlesztését megalapozó háttérelemzések (kérdőíves felmérés, interjú) elvégzése: a célcsoport azonosítása, helyzetfeltárása, a problémák, nehézségek, hiányosságok elemzése, a fejlesztési, szolgáltatási szükségletek, lehetőségek előzetes felmérése, elemzése, melyek a kisgyermekesek munkavállalását jellemzik és megoldást igényelnek a térségben. A projekt fejlesztését és a célcsoport háttérelemzését összevető előzetes hatásvizsgálat. Kommunikációs terv, esélyegyenlőségi terv és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Forrásigény: 4 hónap, 4 fő x 20 óra/hét, munkaszerződéssel, 3 millió Ft Megvalósítás: a gyermekgondozási szabadságról a munka világába való visszatéréshez szükséges korszerű belépési és befogadási feltételek (fejlett kompetenciák, friss szakmai ismeretek, piacképes végzettség, elérhető gyermekfelügyelet, rugalmas foglalkoztatási lehetőségek) kialakítása a program keretében: * Internetes és személyes tanácsadó-fejlesztő műhely kialakítása, a projektszemélyzet feladat specifikus képzése, * A nappali gyermekfelügyeletet biztosító családi napközik létrehozásához a személyzet képzése, a célcsoport kisgyermekeinek gyermekfelügyeleti ellátása, a családi napközik hálózati működtetése, marketing-támogatása, * A célcsoport munkaerő-piaci állapotának a pályaigényekhez igazítása kompetenciafejlesztő tréningek, közösségi programok, szakmai ismeretfrissítő képzések, illetve új szakma elsajátításával OKJ képzés és munkatapasztalatszerzés keretében (projektszemélyzet tevékenysége és vásárolt szolgáltatások) * Munkaerő-közvetítés a munkáltatókkal készített munkakörelemzések, a speciális igények szerinti szűrt elektronikus adatbázis, valamint a célcsoport fejlesztését nyomon követő egyéni portfólió segítségével, * A család/munka összeegyeztetését szolgáló munkakörülmények biztosítása érdekében munkáltatói tanácsadás, képzés (rugalmas foglalkoztatási lehetőségek feltárása, bevezetés feltételeinek, várható előnyeinek elemzése). A projekt forrásigénye: 24 hónap, 105 millió Ft (tartalmaz 3 millió Ft tartalékot) A projekt várható eredményei, hatása: Vas megyében a kisgyermekesek munkavállalási esélyeinek (a személyi felkészültség, a felkészülés lehetőségei, a munkahelyi körülmények) javulása, foglalkoztatottsági arányuk növekedése várható, a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását szolgáló intézkedésekkel a gyermekvállalás mellett is megőrizhető a munkaerő-piachoz kötődés, megvalósítható a pályaterv, kezelhetőek a többes kötelezettségek. A kisgyermekesek foglalkoztatását segítő intézkedések, szervezetek, szakemberek száma nő, javul a szolgáltatások minősége. Számszerűsíthető adatok: * 1000 fő (gyed, gyes) tájékoztatása, 100 fő programba kapcsolása, 80 fő számára tanácsadás, állapotfelmérés (igények, kompetenciák), pályatervkészítés, fejlesztő és háttér (gyermekfelügyelet) szolgáltatásaink biztosítása, 7 féle kompetenciafejlesztő tréning, 7 féle képzés, munka-gyakorlatszerzés (7 ütemben) feltételeinek biztosítása, programok, klubfoglalkozások szervezése, munkavállaláshoz kész állapotra való felkészítése (portfólió), munkaerő-közvetítés. * 50 munkáltató tájékoztatása, 25 munkáltató programba kapcsolása, munkáltató részvételével klímafejlesztő program (fórum, tanácsadás, tréning, feltáró elemzés), munkakörelemzés, munkaerő-közvetítés, munkapróba. * 10 fő számára családi napközi (tervezett: 5) üzemeltetéséhez szükséges képzés, vállalkozóvá válást segítő képzés, szakmai hálózat létrehozása, tanácsadás. 2

4 A PROJEKT INDOKOLTSÁGA Szükségletfelmérés módszere, forrásai Kérdőíves vizsgálat (2010.) elemzése, statisztikai adatok értelmezése (46 értékelt kérdőív) Szombathelyi kistérség helyzetelemzése (2007.) Integrált Városfejlesztési Stratégia és a Területfejlesztési Koncepció és Program ( ) NYDRMK statisztikák ( ), KSH adatok elemzése (2008.) Védőnői éves jelentés, OSAP jelentés (2009.) Saját projekt tapasztalatok ( ) A projekt szükségességét alátámasztó elemek: Vas megyében (Nyugat-Dunántúl régió) Szombathely, megyei jogú város, a legnagyobb lélekszámú település (80 ezer fő), a megyében további négy város ezer fő közötti népességgel rendelkezik. A megyeszékhely kistérségéhez további 39 település tartozik, mely szorosan kötődik a város intézményi ellátásához és munkáltatói köréhez. Népességi jellemzők: A év 10 %-os csökkenését követően az elmúlt öt évben 700 fő felett volt a születések száma I. negyedévében 356 gyermek született Szombathelyen (Vas megye: 576 fő). A Szombathelyi kistérségben a nemenkénti arányok az országos értékekkel összhangban vannak, jelenleg a nők aránya 51,6%, a férfiaké 48,4%. Demográfiai adatok, (KSH) Terület Népességszám Születésszám Vas megye fő fő Szombathelyi kistérség fő fő Szombathely fő 843 fő A gyermekek 86%-a él teljes családban. Az egyszülős családban élő gyermekek 99%-ban az édesanyjukkal élnek. Ezekben a családokban a gyermekszám magasabb az átlagnál (1,37). 15 év alatti gyermeket nevelő családok, (KSH) Terület Családban élő gyermekek száma Egyszülős családban élő gyermekek száma anyával él apával él százalékos arány Vas megye fő (a népesség 15%-a) fő 40 fő 10 % Szombathely fő (a népesség 13%-a) fő 40 fő 14 % Gazdasági jellemzők: A térség húzóágazatai az ipar, az idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatások első negyedévében a megye ipari termelésének 90%-át Szombathely legalább 500 főt foglalkoztató szervezetei hozták létre. Az iparban alkalmazottak aránya 40% fölötti ben elkezdődött az ipar kilábalása a recesszióból (a válságban a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása szenvedte el a legnagyobb visszaesést, 87, 6%-ot), fokozódott a vasi ipari teljesítmény, de még így is jelentősen elmaradt a válság elmélyülése előtti szinttől. A válság által érzékenyen érintett gazdasági szolgáltatások terén további visszaesés mutatkozott, tovább csökkent a beruházási szándék. A termelés bővülését a járműalkatrészek és a villamos berendezések iránti kereslet növekedése idézte elő. Az idegenforgalom a dekonjunktúra ellenére tovább élénkült, nőtt a szálláshelyek (a szállodák, gyógyszállók) kihasználtsága. Foglalkoztatási jellemzők: A 2008-as gazdasági krízis munkaerő-piaci hatásai térségünket fél év késéssel, de nagyobb mértékben érintették a gazdasági fejlettség, a kedvezőbb helyzet, a magasabb aktivitási szint miatt. Így, ebben a régióban koncentrálódtak a nagy létszámú elbocsátások ben a legnagyobb növekedés a nyilvántartott álláskeresők számában a Nyugat-Dunántúlon következett be, 45.8%-os mértékben ben a termelés növekedését nem követte a munkavállalói állomány bővülése. A foglalkoztatottság csökkent, a munkanélküliség tovább nőtt az előző évhez képest. Szombathelyen fővel dolgoztak kevesebben az ipari vállalkozásokban. Az energiaipar, feldolgozóipar, textilgyártás, nyomdai szolgáltatás kivételével minden ágazatban csökkent a foglalkoztatás. A termelés és a létszám ellentétes irányú változása következtében az 1 alkalmazottra vetített teljesítményszint 28%-os növekedése mutatható ki. A gép- és gépi berendezésgyártásban másfélszeresére nőtt a termelékenység. A KSH felmérése szerint I. negyedévében a éves népesség 55,6%-a volt jelen a munkaerőpiacon. A 3 hónap átlagában a foglalkoztatási arány mélypontra került (50,1%), a munkanélküliség szintje 9,8%-ra nőtt. Az alkalmazásban állók több mint négytizedét foglalkoztató iparban 14,8%-os visszaesés mutatkozott. Vas megye valamennyi kirendeltségén nőtt a regisztrált álláskeresők száma. A megyei adat januárban csúcsot döntött, 14 és fél 3

5 ezren kerestek állást. A vasvári térségben a gazdaságilag aktív népesség egyötöde volt munka nélkül. Minden egyes üres álláshelyre 23 fő munkanélküli jutott. Nyilvántartott álláskeresők, Vas megye (NYDRMK adatok) I. negyedév I. negyedév Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) (8,9%) (11,9%) Férfi fő Nő fő Szakképzetlen fő Diplomás 688 fő Tartósan (1 éven túl) regisztrált fő A Munkaügyi Központ szombathelyi kirendeltségén 126 olyan édesanyát tartanak nyilván jelenleg, akik munkanélküliként vállaltak gyermeket, tehát munkanélküli ellátásukat kisgyermekük születése miatt szüneteltetik. Ők nagy valószínűséggel a gyermekgondozási szabadság teljes időtartamát igénybe veszik, s azt követően álláskeresőként jelentkeznek ismét a Kirendeltségen. Térségünkben a rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazása kisszámú. A távmunka szinte nem létezik, a részmunkaidős foglakoztatás 3,2% arányban segítheti a családosokat. Az alkalmi munkavállalás, a határozott idejű munkaszerződés és a kölcsönzéssel foglalkoztatás a gyermekgondozásból bizonytalan visszatérési lehetőséget jelent az anyák számára. Atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása: NYDRMK adatok, Foglalkoztatási forma Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás összes Előző év Részmunkaidő 40fő 297 fő 1243 fő 1894 fő 3474 fő 2917 fő (4,1%) (3,3%) (3,8%) (3,0%) (3,2%) (2,5%) Távmunka 1 fő 1 fő 1 fő 28 fő 31 fő 32 fő (0,1%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) Alkalmi/szezonális foglalkoztatás 66 fő 6,7 193 fő 2,1% 146 fő 0,4% 32 fő 0,1% 437 fő 0,4% 407 fő 0,3% Határozott idejű szerződés 73 fő 7,4% 312 fő 3,5% 1204 fő 3,7% 1875 fő 2,9% 3464 fő 3,2% 6183 fő 5,2% Munkaerőkölcsönzés 0 fő 0% 64 fő 0,7% 777 fő 2,4% 4129 fő 6,5% 4970 fő 4,6% 3700 fő 3,1% Képzési, szakképzési intézményi háttér: Szombathely közoktatási, felnőttképzési és szakképzési ellátottsága a szerepkörének megfelelő, a feltételek a társadalmi feladatok széleskörű ellátására alkalmasak, az alap- és középfokú intézmények nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelvi és számítástechnika képzésre, több iskola művészeti, illetve sport tagozatot működtet. A városban működő főiskolai és egyetemi képzés a régió igényeit elégíti ki. A közoktatási intézmények széles palettáját igazolja, hogy a fenntartói között az önkormányzat mellett egyház, alapítvány, magánszemély és költségvetési szerv is található. A támogatott, illetve önerős felnőttképzési palettán a divat- és hiányszakmák, az idegen nyelvi és számítástechnikai képzések a legkeresettebbek. A piacképes szakmai képzések számának növelésében a TISZK játszik szerepet. A megyeszékhely újonnan alakult színháza a város kulturális életében, a fiatalok kulturális képzésében meghatározó szerepet játszik. Szociális környezet: A megyeszékhely a szociális ellátórendszer törvényi szabályozás által kötelezően előírt valamennyi intézményével és szolgáltatási formával rendelkezik. Szombathelyen 4, önkormányzati feladatokat is ellátó szociális intézmény működik, melyek tevékenységi köre az egész megyére kiterjed. Ezen kívül több mint 20 civil szervezet támogat élethelyzetük, életkoruk, egészségügyi állapotuk miatt hátrányos helyzetű embereket. Vas megyében 2008-ban az 594 bölcsődei férőhelyre 847 beíratott gyermek jutott, s az év során gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. Az ellátásban 141 gondozónő (12% szakképzetlen) vett részt. Bölcsődei ellátás adatai, (KSH) Terület Férőhelyek száma Beíratott gyermekek száma Kihasználtság/Túlterheltség Vas megye 594 (2005. óta: +4 fő) 847 (2005. óta: +90 fő) 143% Szombathelyi kistérség Szombathely 380 fő 586 fő 154% A megyében 13 bölcsőde van, 7 Szombathelyen, további 6 egy-egy városban (ebből 4 település fő feletti népességgel rendelkezik, ahol az önkormányzatnak kötelezettsége a bölcsőde működtetése). Megyénkben a családi 4

6 napközik száma elenyésző (5), pályázati források alapján a nappali gyermekfelügyelet kapacitásának némi növekedése várható a következő években. Adatok a Védőnői éves jelentésből (OSAP 2009.) Terület 3. életévüket 0-1 évesek száma 1-3 évesek száma betöltöttek száma Várandós anyák száma Vas megye fő fő fő fő Szombathelyi kistérség fő fő fő fő Szombathely 713 fő fő 780 fő 790 fő Kérdőíves felmérés, szükségletelemzés: MI KELL MA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKET VÁLLALÓ NŐNEK? Felmérés módszere: a projektkidolgozás időszakában, kérdőíves vizsgálat, felelet-választós és kifejtős kérdésekkel Felmérés időpontja: május június, a felmérés eredményei a fejlesztési tervben integrálódnak. Mind a célcsoportra vonatkozó adatszolgáltatásban és helyzetelemzésben, mind a kérdőívek kitöltésében partnerünk volt (és lesz a projekt megvalósítása során) a Munkaügyi Központ és a Védőnői Szolgálat. A kérdőívek 20%-a a Munkaügyi Kirendeltség ügyfél és munkavállalói körétől, 30% a Védőnői Szolgálat gondozottjaitól érkezett vissza. Felmérés célja: annak feltérképezése, hogy mi kell ma Magyarországon a gyed, gyes után munkába visszatérő nőnek, ha mind a családjában, mind a szakmájában meg akar felelni a maga és környezete elvárásainak. A kérdőíveket a szervezet munkatársai en és papíralapon küldték ki a válaszadóknak. Mivel a problémakör mindenkit érint gyermekvállalás előtt állókat, a partnereket, hozzátartozókat, nagyszülőket, akiknek van véleménye a témáról a kérdőívek kitöltésére nem csak a kismamákat kértük fel. Egyik kérdéscsoporttal kizárólag a gyermekgondozáson lévőket szólítottuk meg. Az általános statisztikai adatok mellett a főbb kérdéscsoportok: * milyen segítő szolgáltatásra van szüksége a gyermekgondozásból visszatérőnek * kinek a feladata a támogatás * mit tehet, mit kell tennie a gyes-ről visszatérőnek, hogy újra munkába állhasson. Válaszadók: A válaszadók többsége nő, 83,4% év közötti (saját gyermek, kisgyermek által érintett korosztály), 62% a megyeszékhelyen, 29% a megye kisebb településén, kisvárosában él, jobbára főállású, teljes munkaidős foglalkoztatottak (63.6%), a gyermekgondozási ellátásban részesülők aránya 36.4%, többségében házasságban élők (72.7%). Az 1-2 gyermekesek aránya 50%, a 3-4 gyermeket nevelőké 10%, a kérdőívet kitöltők 1/3-a még gyermektelen. Kérdőív kérdéscsoportjai: Kíváncsiak voltunk arra, kell-e segítség a gyes-ről visszatérőknek. A válaszadók 95.2%-a szerint szüksége van a támogatásra a kisgyermek mellől a munkaerő-piacra visszatérni kívánóknak. Indokok: több év kihagyás után nehéz visszatérni, speciális élethelyzetben vannak, ez a jelentős társadalmi réteg nem válhat inaktívvá. A kinek a feladata a segítségnyújtás kérdésre a legtöbben segítséget főleg az államtól várnak (47.5%), hogy a törvényi szabályozással egységes, mindenkire egyformán kiterjedő rendszer működjön. A család szerepét 20% hangsúlyozza. Legkevésbé a civil, munkaügyi, szociális szervezetektől számítanak támogatásra. A munkáltató szerepvállalása 17.5% számára fontos. A mire van szüksége a gyermekgondozásból visszatérőnek kérdés esetében a válaszok 45.2%-a a munkahely meglétét, 26.2% pedig a befogadó, családbarát munkahely fontosságát emeli ki. A munkáltatók hozzáállását értékelve elmondható, hogy a válaszadók véleménye szerint nem áll érdekében és nincs is kapacitása a munkáltatóknak a gyed-ről, gyes-ről visszatérő munkavállaló támogatása. Igény tehát van a családbarát munkahelyre, de a munkavállalók tapasztalata szerint ez kevésbé valósul meg. A programunknak ezért kiemelt feladata a szemléletformálás, a kisgyermekesek foglalkoztatására való nyitottság kialakítása. A kérdőívet kitöltők véleménye szerint (81%) a zökkenőmentes visszatéréshez a kisgyermekes munkavállalónak is aktívan tennie kell. Az újbóli munkába állás érdekében, ha a munkahelye visszavárja, a legtöbben (38.1%) a rendszeres, folyamatos szakmai kapcsolattartást és az informális, baráti kapcsolattartást (23.8%) emelik ki. A szakmai ismeretek frissítését ebben az esetben csak 2.4% tartja fontosnak. Ezen a téren a munkáltatók, a befogadó munkatársak megkérdezése válik szükségessé, a kép akkor válik teljessé. Illetve annak felismertetése is fontos, hogy a több év kihagyás okozta szakmai lemaradások a munkába visszatérő részéről is aktív szerepvállalást követelnek. Az újbóli munkába állás érdekében, ha nem várja vissza munkáltató, 45.2% hangsúlyozza az együttműködést a segítő szervezetekkel. Ebben az esetben kiemelt szerep jut a tervezett szolgáltató centrumnak, mivel a térségünkben nem vagy csak egy-egy projekt erejéig működik támogató szolgáltatás. 5

7 Programunk a célcsoport problémáinak átfogó kezelését oldja meg: egyéni és csoportos fejlesztés, élethelyzet feltérképezése, elhelyezkedést akadályozó külső-belső tényezők feltárása, kompetenciák azonosítása, pályaterv, karrier tanácsadás, munkaerő-közvetítés, képzések, munkakipróbálás, munkatapasztalat szerzés biztosítása, gyermekfelügyeleti háttérszolgáltatás. A gyermekvállalás a nők munkaerő-piaci helyzetét hátrányosan befolyásolja: a megkérdezettek (20.6%) szerint kevés a családbarát munkahely, ahol támogatják a kisgyermekeseket, ha egyáltalán sikerül munkát találnia, mert a válaszadók közel 1/5-e szerint könnyen állástalanná válhatnak, mert a munkáltatók nem szívesen alkalmaznak kisgyermekeseket. Közel 20% véleménye az, hogy nehezen találnak a családi kötelezettségeikkel összeegyeztethető munkát (gyermekfelügyelet korlátozottan elérhető). A munkáltatói szemléletformálás, mint projektelem, kiterjed a családbarát munkakörülmények és foglalkoztatási formák elterjedésének ösztönzésére, a munkáltatók ez irányú kezdeményező és befogadó készségének növelésére, társadalmi szerepvállalásra késztetésére. A családi napközik létrehozásában való együttműködés és a programban való részvétel ideje alatti gyermekfelügyelet a zsúfolt és nem mindenki számára elérhető intézményi lehetőségeket egészíti ki. A kérdőív következő néhány kérdésének megválaszolásakor csak a jelenleg illetve az elmúlt 1-2 évben gyermekgondozáson lévőkre számítottunk (összes válaszadó 1/3-a). A visszatérők kevesebb, mint felét várta/várja vissza munkahelye. A többiekre a bizonytalanság vár: új munkahelyet kell keresniük. Ők azok, akiknek leginkább és a legtöbb szolgáltatásra van szükségük. Minden válaszadó úgy érzi, hogy tesz valamennyit azért, hogy állásba kerüljön. A mit teszel a sikeres elhelyezkedésed érdekében kérdésre a legtöbben otthoni számítógép és internet használatot, szakmai ismeretek frissítését, a változások nyomon követését, és az időbeosztás tudatos tervezését emelték ki. Ugyancsak fontosnak tartják a kapcsolattartást a munkáltatójukkal, munkatársaikkal. A kitöltők több mint fele érzi úgy, hogy kapott segítséget az újbóli munkába álláshoz. Közülük legtöbben (közel 60%) a családtól, és jóval kevesebben a munkahelytől. A családtól kapott segítség feltételezhetően inkább a gyermekfelügyeletet, időbeosztás szervezését foglalja magában, és kevéssé a szervezett, tudatos, koncepcionális álláskereséshez nyújtott támogatást. Civil szervezettől egy kisgyermekes sem kap/kapott segítséget, mivel nincs is a térségükben ilyen céllal folyamatosan működő szervezet. A milyen segítséget kaptál kérdés esetében többnyire a gyed, gyes után munkába állás ütemezéséhez, a távollét alatti kapcsolatártáshoz, ügyintézéshez kaptak támogatást. Anyagi erőforrásokkal kapcsolatos juttatás (cafeteria juttatás, egészségügyi szolgáltatás támogatása) és a szakmai ismeretek frissítése, továbbképzésen való részvétel alig volt hozzáférhető számukra. A visszatérőknek leginkább szüksége van/lenne gyermekfelügyeletre (munkahelyi vagy más helyszínű/támogatású), cafeteria juttatásra, munkahelyi rendezvényeken való részvételre, alkalmi megbízásokra a munkahelyüktől. A programunk gyermekfelügyeleti szolgáltatása (saját családi napközi üzemeltetése, családi napközik alapításának ösztönzése), a munkavállaló és munkáltató közötti kapcsolat menedzselése, munkakipróbálás, munka-tapasztalatszerzés biztosítása, szervezése, közösségi életbe való bekapcsolódás lehetősége kínál megoldást ezekre a szükségletekre. A milyen szolgáltatását tartasz hasznosnak a gyermekgondozás után visszatérőknek kérdést valamennyi kitöltő megválaszolta. Egy szolgáltató centrum leghasznosabb szolgáltatásának a kisgyermekesek életformájához illeszkedő állásszűrést, adatbázist, munkaerő közvetítést tartanak. E mellett kiemelt fontosságúnak érzik a munkáltató és munkavállaló közötti kapcsolattartás menedzselését (tervezés, ütemezés segítése). Ugyancsak fontos a kisgyermekesekkel való kapcsolatfelvétel és tartás a gyed-től a gyes végéig (munkába állásig). Hasznos, ha folyamatosan van hova fordulnia, tervezett ütemezéssel az otthon lévőknek a zökkenőmentes visszatérés érdekében. Sokan várnak tanácsadást, információbiztosítást a családi kötelezettségeket segítő szolgáltatásokról és aktuális információkat foglalkoztatásról és képzésekről (jogszabályváltozások: munkajog, adózás stb.) Többük szükségesen ítéli a munkáltatói kapcsolatok kiépítése keretében a részmunka és a távmunka népszerűsítését, valamint az általános képzést, ismeretfrissítést (idegen nyelv, számítástechnika). Kevesen érzik fontosnak a vállalkozás indítását segítő menedzsment tanácsadást és az e-képzést. 3. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 3.1. A projekt céljainak meghatározása A projekt általános célja: * a kisgyermekes szülők munka világába való visszatérési esélyeinek, a munkavállalás feltételrendszerének javítása, * a munkakompetenciák, kulcsképességek fejlesztése, képzettség javítása, a munkaerő-piaci kötődés fenntartása, 6

8 * a kisgyermekesek elhelyezkedési lehetőségeinek bővítése, a család/munka összeegyeztetésére érzékeny, a rugalmas foglalkoztatási formák, támogatások, családbarát munkakörülmények kialakítására nyitott munkáltatók számának növelése, a társadalmi szerepvállalás előmozdítása, * a kisgyermekesek élethelyzetéhez, speciális igényeihez igazítva, a célcsoport munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő felkészítését, munkaerő-közvetítését, a munkába állást lehetővé tevő nappali gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatási modell kialakítása, * a célcsoport munkaesélyeinek javítása érdekében hatékony együttműködés kialakítása a munkaerőpiac kulcsszereplőivel, a civil szféra képviseletében az esélyegyenlőségi szempontok markáns képviselete. A projekt konkrét célja: * a térségben a munkaerő-piaci hátrányok csökkentése, a munka világába való zökkenőmentes visszatérés elősegítése, a kisgyermeket gondozók élethelyzetéhez és speciális szükségleteihez illeszkedő komplex munkaerő-piaci szolgáltatások tartalmi és módszertani kifejlesztése, biztosítása személyes, szerep és szakmai kompetenciák fejlesztése, szakmai ismeretek frissítése, aktuális munkaerő-piaci információk biztosítása, pályamódosítás, új szakma megszerzésének elősegítése, az élethosszig tartó tanulás, mint szemlélet elfogadtatása, kialakítása, * a munkára való felkészüléshez, munkába álláshoz szükséges nappali gyermekfelügyelet lakó- és munkahelyhez közeli biztosítása, családi napközik létrehozása, személyzetének képzése, hálózatosítással működésük támogatása, * a munkahelyi befogadás/beilleszkedés fejlesztése, alternatív, a munkáltatók családbarát foglakoztatási formák kialakítására, szélesebb körű alkalmazására ösztönzése, a bevezetés/beilleszkedés szakmai támogatása, a részmunkaidőben, osztott munkakörben való foglalkoztatás népszerűsítése, az érintettek felkészítése, a munkakipróbálás, digitális gyakorlati ismeretek, munka-tapasztalatszerzés feltételeinek biztosítása, szervezése, * speciális, kompetencia alapú (munkakörelemzésre és egyéni szakmai portfólióra épülő) munka és munkaerő közvetítő szolgáltatás, elektronikus adatbázis, internetes felület kialakítása, * a projektszemélyzet kompetenciafejlesztése, a célcsoport számára nyújtott szolgáltatásokra való szakmai felkészülése, képzése. A projektcélok és fejlesztési tervek összhangja az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a Területfejlesztési Koncepció és Program dokumentumokkal: Prioritás a humánerőforrás fejlesztése, * a felnőttképzésben résztvevők számának növelése (iskolázottsági szint javítása, élethosszig tartó tanulás terjedése), * a lakosság munkaerő-piaci felkészültségének javítása (foglalkoztathatóság javítása, munkanélküliség csökkentése), * a vállalkozások számára rendelkezésre álló munkaerőháttér biztosítása (naprakész ismeretekkel rendelkezők, át- és továbbképzésekben résztvevők számának növelése, régió-specifikus képzési struktúra, duális képzési formák kialakítása) * a készségek, képességek fejlesztése (a vállalkozások és munkavállalók alkalmazkodóképességének növelése, idegen nyelvi kommunikációs, digitális felkészültség javítása), * az esélyegyenlőség megteremtése (speciális hátrányokkal élő célcsoportok számára speciális programok, módszerek kidolgozása) * a felnőttképzésben a képzőintézmények, nonprofit szervezetek, munkaügyi központok szerepének növelése, * a képzési kínálatnak a gazdasági igényekhez való közelítése, a konstruktív párbeszéd kialakulása, a munkáltatói szférától, mint megrendelőtől származó impulzusok növekedése. * A fejlesztési tervek domináns eleme a szociális ellátórendszer fejlesztése (a bölcsődei/nappali gyermekfelügyelet ellátás javítása, a gyes-ről a munkaerőpiacra való visszatérés feltételeinek biztosítása), a közösségi terek fejlesztése, a civil szervezetek erősítése, a hátrányos helyzetű csoportok integrációjának elősegítése A fejlesztés célcsoportja, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete Közvetlen célcsoport: A projekt közvetlen célcsoportja a gyermekgondozási szabadságon (a programba vonást megelőző 12 hónapban gyed/gyes-t igénybe vevők) lévő munkavállalók, illetve álláskeresők Vas megyében. A célcsoport sajátosságai: * Speciális munkaerő-piaci hátrányok jellemzik a családi kötelezettségek, a munkaerő-piactól való tartós távollét, a negatív munkaerő-piaci megítélés, a korlátozott álláslehetőségek, élethelyzetükhöz illeszkedő munkaerő-piaci szolgáltatások hiánya miatt, * A gyermekgondozási szabadság után a kisgyermekes nők 50%-a álláskeresőként kerül vissza a munkaerő-piacra, * Megromlott kompetenciák, megkopott szakmai ismeretek, megváltozott munkaerő-piaci körülmények, pályamódosítási kényszer, * Nem kielégítő számú nappali gyermekfelügyelet, kevés családbarát foglalkoztatási forma határozza meg munkaerőpiaci helyzetét. 7

9 Szemléletváltással, komplex szolgáltatáskörrel, a szerepváltásra való tudatos, tervezett, szakmai támogatással kísért felkészüléssel a munkaerő-piaci helyzetük javulása érhető el. Közvetett célcsoport, érintettek: a közvetlen célcsoport foglalkoztatását, munkavállalási feltételeit, munkára kész állapotát biztosító érintettek köre. Az eltérő képzettséggel, végzettséggel rendelkező célcsoporttagok foglalkoztatásában érintett, vas megyei (jellemzően városokban működő) munkáltatók sajátosságai: * a kisgyermekesek foglalkoztatását illetően a törvényben előírtak betartásán túl kevés a család/munka összeegyeztetését szolgáló munkáltatói intézkedés, az atipikus foglakoztatási formák közül kizárólag a részmunkaidős foglalkoztatás épült be a gyakorlatba, de mindössze 3,2%-ban. * Jelenleg nincs munkahelyi gyermekfelügyelet, bár egyes munkáltatók a cafetéria keretében biztosítanak családi támogatásokat. Az alternatív munkaerő közvetítés kialakítása, a munkakörelemzés készítés, a munkahelyi klíma feltérképezése, a szakmai kapcsolatépítés és tanácsadás által a családbarát munkahelyek számának növekedése, a nappali gyermekfelügyelet intenzívebb munkáltatói támogatása, a munkáltatói attitűd javulása érhető el. A nappali gyermekfelügyeletet biztosító intézmények, szervezetek sajátosságai: * A bölcsődék kizárólag városokban működnek, túlterheltek, az igények 70%-át tudják kielégíteni. * Mindössze 5 családi napközi működik a megyében, ebből 2 kistelepülésen, 2 kisvárosban. Az uniós támogatások által kisebb javulás várható a következő években. A családi napközi üzemeltető képzés, a vállalkozásindításra, családi napközik alapítására ösztönzés, hálózatának szakmai összefogása a lakó- és munkahely közeli nappali gyermekfelügyeleti férőhelyek számát növeli, munkalehetőséget biztosít, jellemzően nők számára A célok eléréséhez szükséges tevékenységek bemutatása A projekt szervezőereje a szemléletformálás, a munkavállalás és foglalkoztatás újszerű megközelítése, gender érzékeny feltételek kialakításában való részvétel. A program keretében kialakított aktív kapcsolati háló az elsődleges célcsoport teljes kapcsolatrendszerére kiterjed (család, védőnői, gyermekfelügyeleti szolgálat, munkaügyi és képző szervezetek, munkáltatók), szakmai együttműködésüket szervezi. Az együttműködés a projektfejlesztéstől él. A projekt valamennyi vas megyei kötődésű (munka, lakóhely) gyes-ről visszatérő kisgyermekes számára kínál kommunikációs lehetőséget, tájékoztató információkat, komplex szolgáltatásokat a szerepváltásra való tudatos felkészüléshez. Az internetes portál gazdag, sokrétű tartalommal, széleskörű betekintést enged a regisztrált látogatóknak a szolgáltatások tartalmát, igénybevételét illetően. Az internetes felület az egyén szakmai portfóliójának nyomon követését is biztosítja. A fejlesztést kísérő egyéni tanácsadás a problémák és változások kezelését segíti. Az egyének aktivitására épít az önsegítő klub, mely a különböző élethelyzetek önálló (irányított) megoldásához alakít ki pályát és partnerséget. A feltérképező foglalkozások, a tréning munkaforma az egyén külső és belső erőforrásainak számbavételét, rendszerezését, tudatos kiaknázását célozza, mely a szerepváltást kísérő konfliktusokat csökkenti. A gyermekgondozási szabadságon lévő (munkába visszatérők és álláskeresők) ügyfelekkel közösen kialakított fejlesztési terv megvalósításával, a fejlesztési munkatársak szakmai munkája révén érhető el a teljes értékű munkavállalóként való (újra) munkába állás, a gyes-ről visszatérők, álláskeresők speciális munkaerő-piaci hátrányainak semlegesítése. Az egyén személyiség profiljának, kompetencia térképének összevetése a munkáltatói elvárásokkal, munkakörelemzésekkel felvázolja az egyén fejlesztési területeit, szükségleteit. A megkopott kompetenciák javítása, az elavult vagy frissítésre váró, illetve új szakmai ismeretek megszerzése a gyesen lévők élethelyzetéhez igazított tréning és képzési rendszerben (e-tananyag, időbeosztás, kontaktórák és távoktatási tananyag kombinációja) valósul meg. A munkáltatói igények alapján és a rendre gyakran változó szakmák körében (adózás, pénzügy, informatika, HR és munkaügy, munkajog, vállalkozás, pályázatírás, idegen nyelv, PR és marketing, telekommunikációs ismeretek) nélkülözhetetlen a munkába visszatérést megelőző szakmai ismeretek felfrissítése. A különböző végzettséggel, tudásszinttel, szakmai háttérrel és ez által igényekkel rendelkező résztvevők előtt gazdag fejlesztési lehetőség áll: a kompetenciafejlesztő tréningek (egymásra épülő, alap és emeltszintű fejlesztést biztosítva) moduláris elemei révén, az alapozó képzések, az új szakmai ismereteket biztosító OKJ képzések és a humán és gazdasági ismeretfrissítő szakmai jellegű képzések (interaktív előadássorozat, nyitott, témánként bekapcsolódási lehetőséggel) révén egyaránt. Az élethosszig tartó tanulás szükségessége, mint szemlélet elfogadtatása, kialakítása, a rugalmas és alternatív képzési típusok hatékony alkalmazására való felkészítés meghatározó eleme a fejlesztő programnak. A munkába visszazökkentő e-műhely a korszerű informatikai eszközök használatára, a munkagyakorlatra, munka tapasztalatszerzésre kínál szervezett, irányított lehetőséget, a munkáltató számára pedig kipróbált munkaerőt. Az irányított, szervezett munkagyakorlat lehetőségét a szervezetünk tevékenységeibe való bekapcsolódás biztosítja. Az ügyfelek programban való részvételéhez a kisgyermekek nappali ellátását a családi napközik kialakítása, személyzetének képzése biztosítja, s egyben gyakorlati képzési helyszínné válik. A családi napközik létrehozásához, üzemeltetéséhez képzést, vállalkozóvá válást segítő szakmai tanácsadást, hálózatépítést, a marketing tevékenységhez 8

10 szakmai támogatást, internetes felületet biztosít a projekt. A közösségi rendezvényeken, állásbörzén való részvételt a játszóház, játszószoba, szervezett gyermekfoglalkoztató biztosítja. A munkáltatói kör humánerőforrás igényeinek adatbázisa, valamint az állásbörzék a gyes-ről visszatérők számára kínál álláskeresési információkat, míg (az alternatív foglalkoztatási formákra is) felkészített munkavállaló közvetítése, kiajánlása a munkáltató számára biztosít megbízható munkaerőt. A munkakörelemzések elkészítését, a munkahelyi elvárások összegzését a munkáltatókkal való szakmai együttműködés teszi lehetővé. A munkáltatók alternatív, családbarát foglalkoztatási formák és munkakörülmények, a kisgyermekek felügyeletét biztosító szolgáltatások kialakítása iránti nyitottságát, befogadó készségét szemléletformáló képzés, szakmai fórum keretében erősíti a projekt. Szervezetünk a profiljának gazdagításával, az újonnan kialakított szolgáltatásaival (a személyzet feladat-orientált kompetencia-fejlesztő képzése) a kisgyermekesek és a foglalkoztatásukat biztosító munkáltatók régió-specifikus munkaerő-piaci igényeire válaszol. 4. A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 4.1. A megvalósulás helyszínei Szombathely és kistérségében, illetve Vas megyében valósulnak meg a projektben tervezett tevékenységek, szolgáltatások. Az internetes portál működtetésének köszönhetően több szolgáltatást illetően nem érvényesül a területi korlátozás (pl. e- tananyag, e-tanácsadás, elektronikus állásközvetítő adatbázis, chat-szoba) Az előkészítéshez kapcsolódó feladatok meghatározása, a feladatok ütemezése és a költségei 1-2. hónap: 2 fókuszcsoportra - a gyermekgondozási szabadságon lévő álláskeresők és a befogadó munkáltatók - kiterjedő helyzetelemző felmérés és szükségletelemzés: a problémák, nehézségek, hiányosságok azonosítása, a fejlesztési, szolgáltatási szükségletek, lehetőségek előzetes felmérése, elemzése, melyek a kisgyermekesek munkavállalását jellemzik a térségben: * kérdőíves felmérés 100 fő gyermekgondozási szabadságon lévő körében * interjú 10 fő gyermekgondozási szabadságon lévővel Tematikus tartalma: A kisgyermekesek munkaerő-piaci és családi, szociális, képzettségi jellemzői, a munkába állást akadályozó tényezők, a szolgáltató intézmény és a munkáltatók által biztosítandó igényeik és szükségleteik, a kisgyermekesek munkába állásával, arra való felkészülésével kapcsolatos attitűdje, várható együttműködési területek. * kérdőíves felmérés 30 munkáltató körében * interjú 3 fő munkáltatóval Tematikus tartalma: A kisgyermekesek foglalkoztatására vonatkozó jelenlegi munkáltatói gyakorlat (arányszám, kommunikáció, képzés, támogatások, juttatások, nehézségek, atipikus foglalkoztatás, rugalmas munkaformák), a fejlesztési elképzelések, arra való nyitottság, a szolgáltató által biztosítandó igényeik és szükségleteik, várható együttműködési területek. 3 hónap: A felmérés eredményeinek integrálása a fejlesztési tervbe (Megvalósíthatósági Tanulmány), előzetes hatásvizsgálat leírása. 4. hónap: Háttértanulmányok, dokumentumok elkészítése: Kommunikációs Terv, Esélyegyenlőségi Terv a szervezet személyzetére és a projekt célcsoportjára vonatkozóan, Szervezeti Ábra, Gantt diagram elkészítése Költségterv: 4 hó x 4 fő, 20 óra/hét, munkaszerződéssel, 3 millió Ft 4.3. A tevékenységek szakmai tartalmának meghatározása Programba kapcsolás, kapcsolatépítés módszerei, eszközei: * Marketing anyagok készítése (plakát, szórólap, bemutató anyagok, DM levél) * Programajánló levelek a kisgyermekeseknek, intézményi kapcsolatoknak * Személyes találkozók kezdeményezése az intézményi képviselőkkel (védőnői szolgálat, munkáltatók, munkaügyi kirendeltségek, képző, szociális, családvédelmi, gyermekgondozói intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek) * Fórumokon, való részvétel * Programbemutatók, toborzók, nyílt nap szervezése * PR anyagok készítése (TV, rádió, újság) * Információs anyagok, kiadványok szerkesztése, terjesztése * Nyitó és záró rendezvény, sajtóközlemény, sajtótájékoztató * Reklámajándékok készíttetése (toll, karkötő, szerepgondok, gondolatok képes napló) * Internetes portál kialakítása, működtetése (chat-szoba, közvélemény-kutatás) * Országos szakmai kapcsolatfelvétel, tapasztalatgyűjtés * A nappali gyermekfelügyelet kistelepüléseken való biztosítása érdekében támogatók felkutatása (munkáltatók, önkormányzatok eszközberuházás, vagyonbiztosítás, a kisgyermekesek költségeinek átvállalása, foglalkoztatás) 9

11 * Telefonos, elektronikus kapcsolattartás Program részvételi dokumentáció: Kisgyermekes ügyfél: * Belépési dokumentáció: adatlap, adatbázis, célcsoportba tartozást igazoló dokumentum, együttműködési megállapodás * Fejlesztési ügyfél dokumentáció: fejlesztési napló (benne fejlesztési terv, kapcsolatterv, állapot, igény és szükségletfelmérés és prioritásai, kompetencia térkép, változáskövetés, tanácsadások, támogatások, tréningek, képzés nyomon követése), munkanapló (benne munkaterv, jelenléti ív, visszajelző, munkagyakorlat nyomon követése), elektronikus portfólió (elért szakmai és kulcskompetencia értékek, elvégzett tréningek, képzések, szerzett munkatapasztalat) * Csoportos fejlesztési dokumentáció: képzési napló (benne tematika, ütemterv, jelentkezési lap, felnőttképzési szerződés, tanúsítvány/bizonyítvány, jelenléti ív, értékelő visszajelző, fotótár) Munkáltatói dokumentumok: * Adatlap, adatbázis, együttműködési napló - tanácsadás, tréning, kapcsolattervezés, munkáltatói igények (tréning, frissítő képzés, új szakismeretek, munkakompetenciák). * A projekt dokumentáció része a tevékenységek nyilvántartása: munkagyakorlat, munkakörelemzések, munkaerő közvetítési igény, munkahelyi klímafejlesztési lehetőségek felmérése, elemzése A dokumentációs nyilvántartás a törvényi kötelezettségeknek, a közreműködő szervezet elvárásainak és a megvalósító szervezet minőségirányítási rendszerének megfelelően történik. Kapcsolattartás, kommunikáció: * Internetes portál fenntartása: projekt eseményekről, aktualitásokról tájékoztató hírek, hírlevelek, szakmai és ismeretterjesztő tematikus linkek, véleményfelmérés, e-tanácsadás, e-tananyag, chat szoba, portfólió nyomon követés, állásközvetítői adatbázis * Rendezvények: fórumok, konferenciák, szakmai szervezetekkel, munkáltatókkal munkatalálkozók, állásbörze * Közösségszervező programok: önsegítő klubfoglalkozások, esetmegbeszélések álláskeresés, gyermekfelügyelet, életszervezés témakörben (idő és pénztakarékos háztartásvezetés, munkamegosztás, családi szerepcserejáték) kizökkentő szabadidős (sport, kulturális) tevékenységek, ismeretterjesztő könyv- és folyóirat-böngésző Egyéni fejlesztések: * Feltárás: életút, élethelyzet feltérképezése, az elhelyezkedést akadályozó külső és belső tényezők elemzése, adat- és információgyűjtés (irányított interjú kérdéssor, kérdőív), a kompetenciák, kompetenciaszintek azonosítása * Pályaterv: az egyén rövid és hosszú távú céljai, az elérésükhöz szükséges lépések, ütemezésük, az egyén szerepe, felelőssége a folyamatban, kockázatok, tervezett kezelési módok, várható eredmények, a fejlesztő tevékenységeknek az egyén életébe való beillesztése (napi max. 4 órás elfoglaltságok, tréningek, képzések). * Tanácsadás: életvezetés, ügyintézés, időgazdálkodás, gyermekfelügyelet, munkáltatói kapcsolattartás, fejlesztési terv (tréning, képzés), pályaterv/karrier tanácsadás, segítő, feltáró beszélgetés, családi körű beszélgetés, önéletrajzírás, álláskeresés, munkaerő-piaci tanácsadás, vállalkozásindítás, marketing tanácsadás, tanulássegítés, esetmegbeszélés, hitel/adósságkezelés, környezet- és egészségtudatos háztartásvezetés, segítő intézményi kapcsolatfelvétel, pszichológiai szolgáltatás, egészségi állapotfelmérés. Csoportos fejlesztő tréningek (16 órás egységek, 4 nap x 4-4 óra, 10 fős csoportokban): * Feltérképező foglalkozások: szerep-kizökkentés, csapatépítés, önismeret, önértékelés, fejlesztést megalapozó helyzetfeltárás (készségek/képességek felmérése, motivációs tényezők, sikerek/kudarcok feltérképezése), célrendszer kialakítása (igények/szükségletek, prioritások felmérése), fejlesztési terv, pályaterv-készítés, ütemezés, kontrollpontok (cél/állapot, hatásvizsgálat) kijelölése (8 x 10 fő) * Szociális, társas kompetenciák: együttműködésre, csapatmunkára való készség fejlesztése, pozitív munkalégkör kialakítása, kudarc, konfliktuskezelési technikák javítása, ön- és társismeret, önértékelési készség fejlesztése, változáskezelés, életvezetés, idő- és energiagazdálkodás, ügyintézési, érdekérvényesítő képességek fejlesztése (6 x 10 fő) * Kommunikációs kompetenciák: ismeretfrissítés, visszazökkentés a felnőtt társadalom világába (nyelvhasználat, témaorientáció, kommunikációs témakörök bővítése), hatékony kommunikáció a munka, magán és társas kapcsolatokban, konfliktuskezelést, problémamegoldást, csoportmunkát segítő kommunikációs technikák kialakítása, fejlesztése, üzenetek közlése, fogadása, megértetése és megértése, szóban és írásban, metakommunikációs eszközök hatékony használata, értelmezése (6 x 10 fő) * Szerepkompetenciák (önismeret plusz): női szerepek, szerepváltások - életfázisok és szerepdominanciák, külső/belső erőforrások, rejtett értékek és kompetenciák tudatos kiaknázása, támogató környezet-szervezés, önérvényesítés, speciális női munkavállalói értékek, értéktudatos fellépés, szerepvállalás, szerepharmónia összetevői, szerepteljesítmény, szerepmodell értékelések, szerepkonfliktus esetmegbeszélések (4 x 10 fő) 10

12 * Tanulási kompetenciák: a tanulási tapasztalatok, alkalmazott technikák felmérése, értékelése, hatékony tanulási módszerek elsajátítása, tanulástechnikai ismeretek, tanulási készségek megújítása, fejlesztése (figyelem, fegyelem, kitartás, koncentráció, rövidtávú memória, olvasott, hallott szöveg megértése, szókincs, matematikai alapműveletek használata), e-learning, távoktatás tanulás módszertana, élethosszig tartó tanulás, előzetes tudásszint-felmérés (3 x 10 fő) * Munkaerő-piaci tréning: munkaerő-piaci, speciális munkajogi ismeretek, hatékony álláskeresési technikák elsajátítása, a meglévő tapasztalatok feltérképezése, az egyén munkaerő-piaci helyzetének, értékének körülírása, az elhelyezkedést gátló elemek feltárása, az egyén elvárásainak, élethelyzetének, kompetenciáinak megfelelő munkakörök azonosítása, pályamódosítási szükség/kényszer feltárása, állásinterjú modellek gyakorlása, álláslehetőségek, munkahelyek felkutatása, állás hirdetések értelmezése, a szükséges információk kiszűrése, önéletrajz, motivációs levél szerkesztése, frissítése (6 x 10 fő) * Munka kompetenciák (munka plusz): a rejtett és informális tapasztalatok (gyermeknevelés, családi élet szervezése), készségek, képességek erősítése, tudatosítása, kommunikációs képesség fejlesztése (ügyfél-kommunikáció, tárgyalás-, előadás- és prezentációs technikák), megbízhatóság, felelősségvállalás, elkötelezettség, feladattudat, önállóság és együttműködés fejlesztése, munkahelyi kommunikáció fejlesztése, atipikus foglalkoztatási formák bemutatása, értékek feltárása, osztott munkakör sajátosságai, elvárásai, gyakorlati felkészülés, vállalkozói képességek kialakítása, fejlesztése (2 x 10 fő) * Munkahelyi klímafejlesztés: elemző felmérés - rugalmas munkavégzési formák előnyei, alkalmazhatóságuk, atipikus foglalkoztatási lehetőségek feltárása (munkakörök, pozíciók, munkavállalók), bevezetés, alkalmazás lehetősége, tanácsadói támogatása, a befogadó munkahely vezetői, munkatársi pozitív hozzáállásának mibenléte, gender érzékeny munkáltatói támogatások jó gyakorlatai, a munkahelyi szervezésű, illetve támogatású gyermekfelügyelet kialakításának lehetőségei, előnyei (10 munkáltató) Képzések: * Családi napközi üzemeltető képzés, vállalkozói ismeretekkel (80 óra, 10 fő számára) * Pályázati menedzsment képzés: pályázati kiírás-elemzés, projekttervezés, SWOT analízis, logikai keretmátrix, pályázatírási praktikák, humánerőforrás tervezés, költségvetés, forrásteremtés, közbeszerzés, dokumentáció összeállítása, előrehaladási jelentés, elszámolás (80 óra, 10 fő számára) * Idegen nyelv (alap, illetve ismeretfrissítő képzés): kommunikációs készségfejlesztés, szaknyelvi szókincsfejlesztés (80 óra, 3 x 10 fő számára) * Digitális kommunikációs ismeretek (alap, illetve ismeretfrissítő képzés): aktuális Office csomag felhasználói ismeretek, informatikai kommunikációs kompetenciák, munkahelyi PC kultúra, a pozitív viszonyulás, nyitottság kialakítása, az elektronikus kommunikáció biztonságos és felelős alkalmazása (40 óra, 4 x 6 fő számára) * Humán és Gazdasági ismeretek, ismeretfrissítő képzés interaktív előadássorozat keretében: pénzügy, számvitel, adózás, vállalkozás gazdaságtan, munkaügy, TB, bérügy, HR, munkajog, banki ismeretek, ügyfélbánásmód, telekommunikációs ismeretek, PR és marketing ismeretek (60 óra, 2 x 10 fő számára) * Kétféle OKJ képzés: Közbeszerzési referens és TB és bérügyi szakelőadó OKJ képzés (mindkettő 260 óra, összesen 10 fő számára) * Képzés 4 fő projektszemélyzet számára (a projektszemélyzetben 2 fő gyes-ről visszatérő) (3 x 40 óra): Új tréningvezetési módszerek, technikák: kompetenciamérés módszertana, eszközei, kulcs- és munkakompetenciák fejlesztése adott célcsoport körében. Tananyag-fejlesztési ismeretek: távoktatási, e-learning tananyag fejlesztésének módszerei, gyakorlati ismerete. Igényfelmérések, kérdőívek, tesztek összeállításának, értékelésének, elemzésének módszertana. A szervezet 1 fő pénzügyi munkatársa a Közbeszerzési referens OKJ képzésen vesz részt. Munkakipróbálás, munka-tapasztalatszerzés (7 ütem/csoport x 4 fő x 40 óra): * E-műhely foglalkozások (a rendelkezésre álló informatikai háttér fejlesztése a projekt keretében): Korszerű, irodatechnikai, informatikai eszközök használatának megismerése, gyakorlása Egyéni dokumentáció készítése otthoni feladatok, vizsgadolgozat, önéletrajz, motivációs levél, pályázat, hivatali nyomtatványok Ismeretterjesztő lapokon internetes böngészés, anyaggyűjtés, álláskeresés * Munkafolyamatokba betekintés, bekapcsolódás, önálló feladatok megoldása egyéni, páros és csoportos munkaformában, előzetes, közösen kialakított munkaidő beosztással, munkahelyi szabályokkal, teljesítmény-értékelő rendszerrel: Marketing és reklám anyagok tervezése, kivitelezése, tájékoztató anyagok összeállítása, terjesztése 11

13 Pályázatírásban részvétel - kérdőív szerkesztése, felmérés kivitelezése, kiértékelése, háttéranyaggyűjtés, szakmai és költségterv, szolgáltatási árajánlatkérés, dokumentáció összeállítása Rendezvényszervezésben részvétel - tervezés, előkészítés, szakmai anyagok összeállítása, dokumentáció összeállítása, lebonyolítás, szabadidős tevékenységek szervezése Álláskeresési portfóliók összeállítása, szerkesztése, arculat kialakítása Otthon-szolgáltatási tevékenységekben részvétel munkaszervezés, igény és elégedettség-felmérés, szerződéskötés, számlázás, elszámolás, szolgáltatásnyújtás Adat és információgyűjtésben, adatbázis-készítésben részvétel * Családi napköziben: gyakorlati képzés biztosítása, a vállalkozási modellben vezetési, ügyintézési gyakorlat, marketing és reklámtevékenység, hálózatépítés, hirdetési lehetőség a szervezet honlapján, kampányszervezés a munkáltatói támogatások érdekében Gyermekfelügyeleti háttérszolgáltatás: * Otthon-szolgáltatók által biztosított nappali gyermekfelügyelet a programhoz kötődő tevékenységek (trénig, képzés, rendezvény, munka-tapasztalatszerzés), kötelezettségek idején, * Projekt keretében létrejövő családi napközikben történő elhelyezés, * Bölcsődei férőhelyek felkutatása. Munkaerő-közvetítés: * A munkáltatói igények gyűjtése, adatbázisban rögzítése, munkakörelemzések összeállítása, rendszerezése, célcsoporthoz igazodó szűrt álláskínálat a honlapon, állásbörzéken, * Kiajánlás, munkaerő-közvetítés az összeállított portfóliók alapján, * Munkahelyi látogatások, munkafolyamatokba betekintés, * A munkahelyi beilleszkedéshez tanácsadás osztott munkakör, rugalmas foglakoztatás, speciális élethelyzet esetén. Nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása: * Előkészítés során a kommunikációs, cselekvési terv elkészítése, kockázatok felmérése, korábbi tematikus média megjelenések elemzése, * A közreműködő szervezettel egyeztetett kommunikációs terv alapján rendszeres cél/állapot értékelések, szükség esetén felülvizsgálata, korrekciója, * A célcsoport és az érintett szervezetek tájékoztatását szolgáló eszközök, üzenetek, egységes arculat kialakítása (4.3. Programba vonás, kapcsolatépítés módszerei, eszközei), hatékonyságuk vizsgálata, * Internetes portál létrehozása, működtetése, * A széleskörű nyilvánosság tájékoztatása, sajtóközlemény a projekt indításakor, aktuális eseményekhez kötődő média (rádió interjú, sajtócikk) megjelenések generálása, azok összegyűjtése, értékelése, * Tájékoztató és emlékeztető táblák elhelyezése a projektrendezvények helyszínén, * Információs anyagok, kiadványok készítése, tervezett, ütemezett terjesztése, * Rendezvények (sajtó-nyilvános, ünnepélyes projektnyitó és záró-értékelő rendezvény) fórumok, nyílt nap szervezése szakmai szervezetek, potenciális résztvevők számára * Fotódokumentáció készítése, * Záró-értékelő kiadvány készítése, terjesztése. Lehetséges kockázatok és kezelésük: Kockázatok A célcsoport programtól való távolmaradása, passzivitás Lemorzsolódás, passzív részvétel, a tanácsadás elutasítása. Tanuláshoz, munkához való negatív attitűd, visszahúzó környezeti hatások Nem tud gondoskodni gyermeke felügyeletéről, ez gátolja a fejlesztő szolgáltatásokon, képzésben való részvételt, hiányzásokat generál. A célcsoport tagjai az eltérő szociokulturális háttér, végzettség miatt más-más fejlesztést igényelnek. Nem rendelkezik hiteles pályaismerettel, információval a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetről, Kezelésük (eszközök, források) Programba vonás, kapcsolatépítés tervezett ütemben, változatos módszerekkel, eszközökkel, a célcsoporttal kapcsolatban álló szervezetek bevonása. Csoport összejövetelek, közösségformáló programok, informális beszélgetések, kapcsolatok, tervezésbe, szervezésbe bevonás. Motivációs, csapatépítő tréning minden programba kerülő számára, kapcsolatfelvétel a környezettel, családtag számára programelemekben való részvételi lehetőség biztosítása Családi napközi létrehozása, nappali gyermekfelügyelet biztosítása, otthon-szolgáltatóink besegítenek a háztartási kötelezettségek teljesítésébe, egyéni felzárkóztatást biztosítunk. Tréning és képzés típusok változatos kínálata, előzetes igényfelmérés alapján, egymásra épülő, moduláris képzési elemek. Tréningek az egyén kompetenciáinak, munkaalkalmasságának felmérésére, munkakörelemzések, üzemlátogatás, munkakipróbálás, 12

14 pályatervei irreálisak. Problémáit nem kizárólag a munka- illetve állásnélküliség okozza. Családi kötelezettségei gátolják az elhelyezkedését, az álláskínálat, munkakörülmények nem illeszkednek élethelyzetéhez. A célcsoportot érintő fejlesztési területek, eszközök téves meghatározása. A fejlesztés csak helyi, projektszintű és időtartamú hatást ér el. munkaerő-piaci tréning. Komplex humán szolgáltatások biztosítása, a család bevonása a programba, egyéni esetkezelés, szakellátó intézményhez irányítás A munkáltatók felkészítése a befogadásra, tanácsadói ösztönzés a rugalmas munkaformák kialakítására, a bevezetés szakmai támogatása. Előzetes igényfelmérés, megvalósítás során aktív kommunikáció a munkáltatókkal, munkakörelemzések készítése. Szakmai kapcsolatgondozás a hazai szakmai szervezetekkel, tapasztalatok átvétele, átadása (szakmai fórum, internet) A fenntarthatóság érdekében tervezett intézkedések: * A bevezetett fejlesztő szolgáltatások iránti igény folyamatos újratermelődése várható a rendre gyorsan változó szakmai tartalmak és munkaerő-piaci elvárások, a térségünket jellemző stabil születésszám miatt. * A munkavállalói és munkáltatói közös érdekeltség felismerése a szolgáltatások fenntartást segítheti mindkét fél részéről: a kínált ismeretfrissítő tréningek, szakmai képzések igénybe vétele, nappali gyermekfelügyelet biztosítása, a rugalmas munkaformák kialakítása terén az anyagi szerepvállalásnak is meg kell jelennie. * Az ország más területein, hasonló célok mentén működő szervezetekkel való szakmai kapcsolatépítés a tapasztalatcserét, a hálózatosodást, a továbbfejlesztést, az elterjesztést szolgálja. * A szervezet célcsoport és feladat specifikus humánerőforrás fejlesztése a magas színvonalú működést biztosítja. * A projektben megvalósuló fejlesztések a szervezet állandó tevékenységi köréből erednek (munkaerő-közvetítés, munkaerő-piaci és gender érzékeny fejlesztő és háttérszolgáltatások, szakmai kapcsolatfejlesztés a munkaerőpiac szereplőivel), azok célcsoport specifikus továbbfejlesztésével az újonnan megfogalmazódott helyzetre keresik a releváns választ és épülnek be a szervezet profiljába. Folyamatértékelés, nyomon követés: * Fejlesztési napló: a fejlesztési folyamat (előzetes állapotfelmérés, kompetencia térkép, kialakított célrendszer, elvégzett tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások, munka-tapasztalatszerzési alkalmak, támogatások, juttatások) időrendben történő rögzítése a nyomon követést, időarányos teljesítést, cél/állapotértékelést teszi lehetővé, a hatásvizsgálat alapjául szolgál. A Portfólió az elért eredmények, az aktuális kompetenciák prezentálására szolgál az egyén és a munkáltatók számára. * Együttműködési napló: a munkáltatóknak szervezett tréningek, fórumok, adatgyűjtések, tanácsadói találkozók tematikus, illetve időrendi nyilvántartása, a tervezett és elért eredmények, fejlesztési területek összegzését teszi lehetővé. * Időszakos stábértekezletek: az egyes projekttevékenységekhez kapcsolódóan időarányos cél/állapotértékelések, javaslattétel a szükséges módosításokra, változások/változtatások végrehajtásának irányítása, ellenőrzése. Tapasztalatok elemzése tevékenységenként, projektelemenként, a tevékenységeket követően. * Projektszemélyzettel havi rendszeres egyeztetések, munkamegbeszélések, esetmegbeszélések, nehézségek feltárása, célcsoport specifikus teendők, havi tervezés és értékelő visszatekintés Hiteles, naprakész ügyfél és projekt dokumentáció havi rendszeres nyomon követése * Programba vontak észrevételeinek, javaslatainak folyamatos figyelemmel kísérése (elektronikus kérdőívek, felmérések, folyamatközi helyzetelemzés és hatásvizsgálat, visszajelzők, chat-szoba), visszajelzések kérése, elemzése rendszeresen. * Szakértő bevonásával cél/állapot érékelések, folyamatközi és programértékelő szupervízió, fenntarthatósági elemzés készítése Az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítása a projektben: Esélyegyenlőség: * Esélyegyenlőségi terv készítése a szervezet működéséhez, célcsoportja a személyzet és a projekt célcsoportja. * Tervezett projektünk illeszkedik Szombathely városának Integrált Városfejlesztési Stratégiájához (3.1. pont). * A projektfejlesztés a célcsoport (gyermekgondozási szabadságon lévők, kisgyermekes munkavállalók, álláskeresők) előzetes igényfelmérése alapján készült, a felmérés eredményei a Megvalósíthatósági Tanulmányban integrálódtak. A fejlesztési terv kidolgozásában együttműködő partnerek a célcsoport képviselői: a Munkaügyi Kirendeltség és a Védőnői Szolgálat munkatársai (rendelkezésre bocsátott adatok, a kérdőíves felmérésben való közreműködés, a helyzetelemzéshez nyújtott szakmai támogatás). Az értékelt kérdőívek 50%-a a két partnertől érkezett. A kérdőívek e- mailen, illetve papíralapon jutottak el a megkérdezettekhez, a jelzett igényeknek megfelelően. * A program célja a gyed-ről, gyes-ről a munkaerő-piacra visszatérni kívánó, hátrányos helyzetű esélyegyenlőségi célcsoportba tartozók helyzetét javítani a tervezett térségi, komplex foglalkoztatási modellel: speciális munkaerő-piaci 13

15 nehézségeiket speciális módszerekkel, eszközökkel (ismeretfrissítő képzés, részmunkaidő, új szakma elsajátítása, gyakorlatszerzés, napi 4 órás képzés, tréning) csökkenteni. * A képzésekhez való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében kihelyezett képzéseket, rendezvényeket, a résztvevők számára nappali gyermekfelügyeletet biztosít a program. A családi napközik létrehozásához biztosított szakmai feltételek (személyzet képzése, vállalkozási ismeretek, pályázati ismeretek, működéshez szükséges támogatások felkutatása) a vidékiek számára is elérhetővé teszi a nappali gyermekfelügyeletet, a munkába állást, munkalehetőséget teremt. * A tervezett képzések, tréningek összessége valamennyi, különböző végzettségű, életkorú, munkaerő-piaci hátterű, illetve igényű célcsoporttag számára kínál fejlesztési, munkára felkészülési lehetőséget. Fenntartható fejlődés: képzések, műhelyek, rendezvények helyszíneinek, körülményeinek kiválasztásakor a környezettudatosság elveinek figyelembe vétele, megvalósuló beszerzéseknél környezeti szempontok (pl.: anyag és energiatakarékosság) érvényesülnek, környezeti menedzsment rendszerrel működő beszállítók kiválasztása, helyi és környezetbarát logisztikai módszereket alkalmazó szolgáltatókkal való együttműködés, a tervezés és végrehajtás során szakmai szervezetekkel való partneri együttműködés, rendezvényekhez környezetbarát közlekedési módokkal megközelíthető, természeti környezetben lévő helyszínek választása, a projekthelyszín tömegközlekedéssel, gyalogosan és kerékpárral is jól megközelíthető, újrahasznosított papírfelhasználás, 2 oldalas nyomtatás, nyomtatás mennyiségének minimalizálása, béren kívüli egészségfejlesztő juttatások biztosítása a projektszemélyzet minden tagjának (5000 Ft/fő), munkahelyi egészségfejlesztés érdekében a munkakörülmények javítása ( Ft/fő/év), nyílt nap szervezése az átláthatóság, a tájékoztatás, a széleskörű partnerség kialakítása érdekében, valamennyi képzés, tréning tematikai eleme a környezettudatos szemlélet kialakításának elősegítése, sport és egészségnap szerepel a programban A projekt hatásainak elemzése a. A gyermekvállalásban érintett munkavállalók, a gyermekgondozási szabadságon lévők új, korszerű munka attitűdje alakul ki, melyet jellemez: * a tudatos, tervezett felkészülés (időgazdálkodás, munka tapasztalatszerzés, visszazökkentő munkagyakorlat) a munkába való visszatérésre, * a szerepváltás új körülményeire való felkészülés, * a szakmai felkészülés, ismeretek felfrissítése, * a szükséges kompetenciák frissítése, * a pályamódosításhoz szükséges szakmai ismeretek, munkatapasztalat megszerzése. b. A térség munkáltatói körében javulnak a kisgyermekesek számára biztosított munkavállalási feltételek: * a családbarát munkakörülmények, foglalkoztatási formák (részmunkaidő, osztott munkakör, rugalmas munkaidő beosztás, távmunka) több munkahelyen és nagyobb arányban válnak elérhetővé a kisgyermekes munkavállalók számára, * a kisgyermekesek munkába visszailleszkedését segítő eszközök (szakmai kapcsolattartás, felkészítő tréning, képzés, munkagyakorlat, munkahelyi gyermekfelügyelet) nagyobb választéka, száma áll rendelkezésre, válik elérhetővé, illetve a munkáltató által biztosítottá. c. A munkába visszatérők kisgyermekei számára nagyobb számban, javuló minőségben érhető el a nappali gyermekfelügyelet alternatív formája: * családi napközi üzemeltetők képzése, vállalkozóvá válás ösztönzése, szakmai támogatás révén nő a 3 év alatti gyermekeket befogadó intézmények kapacitása, mint a munkavállalás meghatározó feltétele, * a munkáltatók nagyobb arányban támogatják kisgyermekes munkavállalóik számára a nappali gyermekfelügyeletet. d. A munka világába visszatérő kisgyermekesek munkaerő-piaci érdekeit, igényeit képviselő SZEREP-TAN-MŰHELY, mint komplex térségi szolgáltató modell létrejöttével * bővül a munkaerő-piaci szolgáltatások köre, emelkedik a színvonala, nő a rátermett, képzett szakemberek száma, * a célcsoportot érintő problémák átfogó kezelésére kifejlesztett modell beépül a munkaerő-piaci intézkedések körébe, * a modell hálózati terjedése feltételezhető, jellegét tekintve teret követel (a helyi, regionális és országos jellemzők közel azonosak) a tapasztalatcseréhez, széleskörű befogadásra, adaptációra alkalmas. 5. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 5.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása A projektgazda bemutatása 14

16 Küldetésünk: A West Hungary Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ban alakult (2009-ig közhasznú társaságként működött). Székhelye Szombathely (2005-től), Zalaegerszegen és Győrben további két telephely működik. A szervezet létrejöttének közhasznú célja a nyugat-dunántúli térség munkaerő-piaci kérdéseire választ találni, aktív szerepet játszani a munkaerő-piaci nehézségek megoldásában, a munkaerő-piacon hátrányokkal élők támogatásában. Hazai szakmai kapcsolatai mellett nemzetközi együttműködés (jó gyakorlatok kialakítása, tapasztalatátadás) is jellemzi a szervezet tevékenységét (EQUAL H komponens, Grundtvig LLP projektek). Célcsoportjaink: * munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő nők (40 év felettiek, gyes-ről, otthoni betegápolásról visszatérők, munkaerőpiactól tartósan távol lévők, szakképzetlenek), * munkahelyi és családi kötelezettségeiket nehezen egyeztető munkavállalók, jellemzően nők, * idősödő, alacsony iskolai végzettségű, nem piacképes képzettségű munkavállalók, tartósan munkanélküliek, lakóhelyük, szociális helyzetük révén munkaerő-piaci hátrányokkal élő álláskeresők. Szolgáltatásaink (foglalkoztatást elősegítő állandó projekt elemek): * személyre szabott, egyéni tanácsadások: problémafeltáró beszélgetés, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, szociális helyzet feltérképezése, képzési, munkaerő-piaci, életvezetési, mentális tanácsadás, pszichológusi szolgáltatás, pszichoszociális támogatás, információszolgáltatás, munkára/képzésre felkészítés, utógondozás, * álláskeresésben segítségnyújtás, állásfigyelés, álláskereséssel kapcsolatos ügyintézés, felkészítés önálló álláskeresésre, munkalehetőségek felkutatása, munkába helyezés, foglalkoztatás, * csoportos tréningek: önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, kudarctűrés tanulástechnikai modulokat tartalmazó fejlesztő tréningek, * kiegészítő/alapozó képzések: idegen nyelvi, PC képzések szervezése, támogatott képzési lehetőségek összegyűjtése, szakmai jellegű képzés, szakképzésbe helyezés, önképzés lehetőségének biztosítása, * otthon szolgáltatások biztosítása munkavállalók és családtagjaik számára: idősek / betegek otthoni segítése, gyermekfelügyelet/tanulássegítés, háztartási/ házkörüli munkák ellátása, * munkaerő-piaci, esélyegyenlőségi témájú felmérések készítése, tanácsadás a régióban. Magyar és angol nyelvű tanulmányok, résztanulmányok, felmérések készítése (nők helyzete, cafetéria, munkahelyi esélyegyenlőségi, szociális helyzet felmérése stb.). Vállalkozási tevékenységeink: * óta otthon-szolgáltatások (idősek/betegek otthoni segítése, gyermekfelügyelet, háztartási munka) biztosítása a térségben (jelenleg 3 fő szolgáltató foglalkoztatásával, 20 család ellátása). Korábban pályázati támogatással (EQUAL, OFA), ma már a szolgáltatók önfenntartó rendszerű foglalkoztatása zajlik. * Pályázati tanácsadás kis és középvállalkozások, egyéni vállalkozások, önkormányzatok részére, ezen szolgáltatásunk az új pályázatok megjelenési időszakában jellemzőbb. Program (munkaügyi ismeretek és szolgáltatások) és intézményi akkreditáció segíti szervezetünk képzési, szolgáltatási csomagjainak minőségbiztosítását, fejlesztési terveink kontrollját. Rendelkezünk munkaközvetítői engedéllyel, ami munkáltatói kapcsolatépítésünkhöz járul hozzá és támogatja ügyfeleink sikeres és tartós munkába helyezését. Megvalósításért felelős szervezeti egység: A projekt tervezését és megvalósítását az önálló és független működésű szombathelyi székhely végzi. A pályázat kidolgozásáért, megvalósításáért felelős team óta dolgozik együtt: tervezi és elkészíti a pályázatot, végzi a megvalósítást (ügyvezető, szakmai és pénzügyi irányítás: Nagy Tamásné, szakmai vezető: Farkas Erika). A megvalósításban gyakorlott, képzett szakemberek vesznek részt, aktív szakmai kapcsolati hálóval (Farkas Judit: egyéni fejlesztések szervezése, esetkezelés, tréningek vezetése, Tóth Edina: teljes körű pénzügyi és projektadminisztráció) A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása Szervezetünk, mint projektgazda és kedvezményezett, külső, szolgáltatásokat beszállító partnerek bevonásával kívánja megvalósítani a projektet. A tervezett partnerekkel való kapcsolatunkat a rendszeres együttműködés, a hozzáadott érték jellemzi. * Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Vas megyei kirendeltségek): Valamennyi megvalósított programunkban aktívan közreműködő munkaügyi partner: adatbázis szűrésével az ügyfélkapcsolattartó munkatársak a toborzást, a célcsoportok elérését, széles körű tájékoztatását segítik. A plakátok, tájékoztatók kihelyezése mellett a toborzókhoz, kiscsoportos tájékoztatókhoz helyszínt is biztosít. Munkaerő-piaci szolgáltatásaival (álláskereső klub, aktuális támogatott képzések, Foglalkozási Információs Tanácsadás, vállalkozóvá válási, elhelyezkedési és foglalkoztatási támogatások nyújtása) * Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (TIT): Számos kulturális és közművelődési program megvalósítója, szakképzések, továbbképzések, nyelvi képzések szervezője. A képző intézmény, mint konzorciumi partner, felelőssége a képzések megvalósítása, új képzési program kidolgozása volt 15

17 a korábbi programjainkban (OFA, HEFOP Termál Turizmus program). Jelen pályázatban a képzések szervezését, lebonyolítását végzi a TIT. * Szociális intézmények - ÁNTSZ, Védőnői Szolgálat, Egyesített Bölcsődei Intézmény, Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Vas megye): A nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségét megvalósító programjainkban (EQUAL, OFA/NŐ) a célcsoportok elérését, programba vonását segítették, személyes és szórólapos tájékoztatásukat végezték. Jelen pályázatban emellett felmérésekben, adatszolgáltatásban, a speciális és szociális problémák, a nappali gyermekfelügyelet megoldásában való közreműködésükkel járulnak hozzá a szükségletek komplex kielégítéséhez. * Média: Savaria Fórum, Vas Népe, Nyugat Rádió, Szombathelyi TV A programjaink teljes folyamatát (első tájékoztatástól a fejlesztési tevékenységeken át, az elért eredményeket bemutató záró rendezvényig) végig kísérik a sajtó megjelenések (sajtóközlemény, interjú, stúdióbeszélgetés, helyszíni felvétel) segítik a nyilvánosság tájékoztatását, eredmények terjesztését. A Nyugat Rádió Boszorkány konyhája aktív partnere a nőprogramoknak. A Weöres Sándor Színház a főpróbáin látja vendégül a célcsoportot. * Munkáltatói szféra: Munkaerő-közvetítői, pályázati tanácsadói és kommunikációs tevékenységünk, a programjaink keretében végzett munkáltatói felméréseink, és esélyegyenlőségi tanácsadásunk révén a Szombathely térségében működő munkáltatókkal nagyszámú és aktív szakmai kapcsolatunkat alapozta meg. A jellemzően nőket foglalkoztató ágazatok, illetve a nőket alulreprezentált ágazatokban a női munkakörök (kereskedelem, pénzügyi, gazdasági adminisztratív munkakörök, közszféra, bank, egészségügy, oktatás, szociális szolgáltatások, könnyűipar, feldolgozóipar, logisztikai terület, híradástechnikai, elektronikai iparág, szolgáltatói szféra, stb.) képviselői a leginkább érintett, az elsődleges partnerek. * Hazai szakmai szervezetek: Tapasztalatszerzés, -csere, illetve átadás, disszemináció, hálózatosodás: A jelen projekt fejlesztését, egyes elemeit, mint a tevékenységükbe már beépült jó gyakorlatot képviselő szervezetek (JÓL-LÉT Alapítvány munkahelyi klímafejlesztés, Regionális Képző Központ Pécs munkakörelemzések, CsodaCsalád Egyesület családi napközi, EQUAL projektgazdák Equal Nurses, Esély Bölcsődéje) A projektgazda és partnerei a projekthez kapcsolódó tapasztalatainak bemutatása A szervezet projektjei, eredményei: a. Munkaerő-piaci esélyegyenlőséget támogató programok: * EQUAL Modellértékű NőTámogató Rendszer (6+34 hónap, 109 millió Ft); OFA NŐnek az esélyek (12+9 hónap 24 millió Ft); HEFOP1.3.1 Termál Turizmus (12 hónap, 26 millió Ft), Grundtvig LLP Knowhow of Women Learning (24 hónap, 16 ezer ). * Eszközök: hazai és nemzetközi szakmai partnerség, tapasztalatátadás, tananyagfejlesztés, felkészítő tréning, szakmai jellegű képzések, foglalkoztatás, humán és technikai otthon-szolgáltatások családi és munkahelyi kötelezettségeket teljesítő munkavállalók számára. A NőTámogató Kártya, mint új cafetéria elem szakpolitikai bemutatása, a munkaadók tájékoztatása, képzése a munkaerő-piaci diszkrimináció oldása érdekében, tanácsadási szolgálat működtetése, munkáltatóknak nyújtott bértámogatás, foglalkoztatás a szociális gazdaságban, illetve munkaerőközvetítés, gyermekfelügyelet biztosítása, nyomon követés. * Célcsoportok: alacsony iskolai végzettségű, vagy nem piacképes végzettséggel rendelkező nők, gyed-ről, gyes-ről visszatérők, munkaerő-piactól tartósan távol lévő nők, többes terheket viselő női munkavállalók és családtagjaik. * Eredmények: Termál Turizmus projekt: 20 fő programba vonása, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatás és egyhónapos fejlesztő tréning biztosítása, 16 fő részére ingyenes termál-turisztikai, szakmai jellegű képzés, átképzés, gyakorlati tapasztalatszerzés biztosítása, 8 fő legalább hathónapos munkaszerződéshez juttatása a szakterületen. EQUAL projekt: 20 fő programba vonása, otthon-szolgáltató képzése, majd támogatott foglalkoztatása 12 hónapos időtartamban, Szombathelyen és kistérségében a munkavállalók és családtagjaik (120 család) számára otthonszolgáltatások kiajánlása, munkáltatók és szociális intézmények számára tapasztalatátadás, NőTámogató Kártya modellálása, szakpolitikai megismertetése, részvétel az Esélyegyenlőségi EQUAL Hálózat munkájában, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok feltérképezése, programba illesztése, kiadványok, tanulmányok készítése. NŐnek az esélyek projekt: 10 fő programba vonása, 9 hónapos foglalkoztatása, 60 munkavállaló számára otthon szolgáltatások biztosítása 9 hónapos időtartamban, 6 munkáltató részére képzés, tanácsadás nyújtása. b. Aktív korú, munkaerő-piaci hátrányokkal (életkor, végzettség hiánya, elavultsága, tartós távollét a munkaerő-piactól, stb.) élők támogatása: * OFA program Támogató Háló (14 hónap, 44 millió Ft); HEFOP Humán FejlesztőHáz (18 hónap, 64 millió Ft) és Alternatív Mentori Szolgáltatás (18+6 hónap, 64 millió Ft) TÁMOP Támpont projekt (20 hónap, 46 millió Ft) * Eszközök: egyéni tanácsadás, tananyagfejlesztés, kiscsoportos modulrendszerű tréningek, alapozó (nyelvi, PC) képzések, támogatott képzésbe helyezés, munkaerő-közvetítés, utógondozás. 16

18 * Eredmények: 545 fő részére személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatás, 82 fő piacképes, képzése, átképzése, 166 fő 4-6 hónapos vagy egyéves munkaszerződése, 145 fő határozott idejű munkaszerződése illetve munkatapasztalat szerzése, 150 fő fejlesztő/felkészítő tréningen vett részt, 72 fő alapozó nyelvi, illetve PC tanfolyamot végzett, 290 fő (a képzésben lévő, munkához jutott ügyfelek) 6 hónapos nyomon követése. c. Rendezvényszervezés, felmérések, kiadványok, tanulmányok készítése, tájékoztató, tanácsadó szolgáltatások: * OFA NPK (4 hónap, 2 millió Ft); OFA Egyedül nem megy 2007.(3 hónap, 2,5 millió Ft), OFA FOKO II PANORÁMA (5 hónap, 2 millió Ft) * Eszközök: * Konferencia, fórumszervezés, szakmai felmérések, kiadványok szerkesztése, tanácsadó-tájékoztató rendszer kialakítása, működtetése munkavállalóknak/álláskeresőknek, munkáltatóknak. * Valamennyi programunkban: tananyagfejlesztés, munkaerő- piaci, esélyegyenlőségi felmérések, kutatások valamennyi érintettel: kérdőívek összeállítása, összesítése, kiértékelések elkészítése, angol és magyar nyelvű tanulmányok, konferenciák, fórumok, kerekasztal megbeszélések (hazai és nemzetközi) szervezése, kiadványok, tájékoztató anyagok, összeállítása, egységes arculattervezés és kialakítás. d. A projekt eredmények fenntartása: * Szervezetünk a szolgáltatási, tevékenységi rendszerének számos elemét (önerőből, piaci alapon, illetve alapítónk pénzügyi támogatásával megvalósítva) folyamatosan, projekttámogatástól függetlenül biztosítja a munkavállalói és munkáltatói kör számára egyaránt. Ez biztosítja a folyamatos, aktív napi kapcsolatunkat a munkaerőpiac szereplőivel. * Munkavállalóknak, álláskeresőknek aktuális, széles körű munkaerő-piaci, képzési, foglalkoztatási információk nyújtása egyéni vagy csoportos tanácsadás keretében, munkaerő-piaci, önismereti, kommunikációs tréningek, számítógépes önképzés, internet használat lehetősége biztosított, a célcsoport, az elért eredmények nyomon követése történik. * Munkáltatóknak tájékoztató, tanácsadó szolgáltatások, munkahelyi esélyegyenlőségi tanácsadás, foglalkoztatást elősegítő pályázati információk, munkáltatók által igényelhető támogatási lehetőségek biztosítása. * Az Otthon Szolgáltató rendszerünket 5 éve működtetjük és biztosítjuk folyamatosan a háttérszolgáltatásokat a nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségének érdekében A projektben részt vevők szakmai kompetenciáinak bemutatása a. Farkas Erika (programvezető, 30 óra, munkahelyi fejlesztési vezető, 10 óra): óta a szervezet munkatársa, óta a szervezet szakmai vezetője. Pedagógus, művelődésszervező, nonprofit menedzser, tréner, esélyegyenlőségi tanácsadó képzettség. 3 év projektvezető, többéves szakmai vezetői, tréneri, fejlesztési, foglalkoztatás-szervezői, munkáltatói kapcsolatépítői, rendezvényszervezői munkatapasztalatot szerzett hazai és uniós finanszírozású programokban (tervezés, megvalósítás, értékelés). Többéves mentori, tanácsadói, esetkezelői, szociális gazdaságbeli szakmai tapasztalattal rendelkezik. b. Gerencsér Farkas Judit (fejlesztési munkatárs, 40 óra): óta a szervezet főállású alkalmazottja, gyes-ről visszatérő munkatárs. Általános szociális munkás és grafológus, humánerőforrás gazdálkodó végzettség. 3 év uniós programokban szerzett tréneri, szakmai vezetői, mentori, tanácsadói, esetkezelői, szociális gazdaságbeli, rendezvényszervezési munkatapasztalattal rendelkezik. c. Nagy Tamásné (szakmai, 30 óra és kommunikációs vezető, 10 óra): óta szakmai irányítási feladatokat lát el a szervezetnél, óta ügyvezető. Pedagógus, nyelvtanár végzettségű, felsőfokú angol nyelvismerettel, sokéves tréneri, felnőttképzési, többéves projektvezetői, szakmai és fejlesztési vezetői, mentori, esetkezelői, arculattervezési, kommunikációs, szociális gazdaságbeli tapasztalattal rendelkezik számos célcsoport tekintetében. Uniós pályázati szakértő, felsőfokú munkaerőpiaci tréner, esélyegyenlőségi tanácsadó képzettséggel, munkatapasztalattal rendelkezik. d. Tóth Edina (pénzügyi vezető, 20 óra, ügyfélkapcsolati munkatárs, 20 óra): Pénzügyi és számviteli ügyintéző végzettség, pénzügyi menedzsment, magas szintű PC ismeretek óta uniós programokban szerzett pénzügyi és ügyintézői szakmai tapasztalat: ügyfél kapcsolattartási, rendezvény és szolgáltatás-szervezési, adminisztrációs, dokumentációs tapasztalattal rendelkezik. gyes-ről visszatérő munkatárs. e. 1 fő fejlesztési munkatárs (40 óra) kiválasztási szempontjai: felsőfokú humán végzettség, projekt végrehajtási munkatapasztalat, tréningvezetési, egyéni és csoportos kompetenciafejlesztési gyakorlat A megvalósítás szervezete, szerkezete (feladat és felelősségi körök) Ábra a Megvalósíthatósági tanulmányhoz csatoltan. a. Projekt menedzsment (programvezető/ 30 óra és pénzügyi vezető/ 20 óra): * A projekt szakmai és pénzügyi tervezése, szervezése, ütemezése, irányítása, nyomon követése, belső monitoring ellenőrzése, értékelése, kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, szakmai és pénzügyi beszámolók összeállítása, szerződéskötés, támogatás kezelése, projektszintű szakmai és pénzügyi dokumentáció vezetése, elszámolás. 17

19 * Folyamatos projekt-érdekképviselet, a projekt szakmai kapcsolatainak építése, szakmai hálózatépítés, fenntarthatóság biztosítása, a munkáltatói szférát érintő fejlesztési tevékenység vezetése, moderálása. * A projektmunkatársak (szakmai vezető, 2 fő fejlesztési munkatárs) tevékenységének összefogása, irányítása, döntéshozás a szolgáltatások és tárgyi, illetve gépbeszerzések terén. b. Saját humánerőforrással (projektszemélyzet) megvalósuló feladatok: Szakmai vezető/ 30 óra, kommunikációért felelős munkatárs/ 10 óra, 2 fő fejlesztési munkatárs/ óra, ügyfélkapcsolattartásért felelős munkatárs/ 20 óra, a programvezető 10 órában a munkáltatói fejlesztésért felelős vezető. * Célcsoport toborzása, tájékoztatása, programba kapcsolása, programban tartása, tájékoztató anyagok összeállítása, kapcsolattartás tervezése, biztosítása (projektmegvalósító személyzet) * Projekt dokumentáció összeállítása, vezetése, fejlesztési dokumentáció elkészítése, fejlesztése, vezetése, tananyagfejlesztés (projektmegvalósító személyzet) * Nyilvánosság tájékoztatása, rendezvények szervezése, részvétel, lebonyolítása, az internetes portál arculatának, szakmai tartalmának fejlesztése, kiadványok, felmérések készítése, szakmai kapcsolatok építése, támogatók felkutatása, tapasztalatcsere, eredmények terjesztése (projektmegvalósító személyzet) * Időszakos stábértekezletek, esetmegbeszélések, szakaszos tervezés és értékelés, visszajelzések értékelése, hatásvizsgálatok, nyílt nap szervezése, lebonyolítása (projektmegvalósító személyzet) * Egyéni és csoportos fejlesztések (igény- és állapotfelmérések, tanácsadás, feltérképező foglalkozások, pályatervkészítés, kompetencia-fejlesztő tréningek, 7 típus, 4-8 csoport x fő résztvevő) tervezése, ütemezése, vezetése, értékelése, dokumentálása, munkaerő-közvetítés (szakmai vezető, fejlesztési munkatársak, grafológus, kapcsolattartásért felelős munkatárs) * Munkáltatói kapcsolatépítés, álláslehetőségek felkutatása, szűrése, adatbázis készítése, munkakörelemzések összeállítása, elemzése, állásközvetítés (programvezető, projektmegvalósító személyzet) * Munkáltatói tanácsadás, tréning, klímafejlesztési lehetőségek feltérképezése, tervezése, tanácsadás (programvezető, szakmai vezető, fejlesztési munkatársak) * Munkáltatói fórumok, állásbörzék szervezése programszervezés, klubvezetés bonyolítása, nyilvántartása (programvezető, projektmegvalósító személyzet) * Projektkommunikáció szervezése, tapasztalatcsere, tapasztalatok és eredmények terjesztése (szakmai vezető, kommunikációért felelős munkatárs) * Képzések (7 típus, 1-4 csoport x 6, illetve résztvevő) szervezése, ütemezése, e-tananyag fejlesztés (projektmegvalósító személyzet) * Munkakipróbálás, munka tapasztalatszerzés (7 féle munkatípus, 7 ütem/csoport x 40 óra, 4-4 résztvevővel) szervezése, ütemezése, mentori tanácsadás, e-műhely működtetése (szakmai vezető, fejlesztési munkatársak, kapcsolattartásért felelős munkatárs), * Családi napközik (tervezett: 5) alapításának, működtetésének támogatása, a családi napközi hálózat szakmai, marketing támogatása (programvezető, projektmegvalósító személyzet) * Háttérszolgáltatások (gyermekfelügyelet biztosítása otthon-szolgáltatásunkban és a családi napközikben) szervezése (fejlesztési munkatársak, pénzügyi vezető, kapcsolattartásért felelős munkatárs) c. Külső szolgáltatótól igénybevett szolgáltatások: * Képzések lebonyolítása a célcsoportnak (képző intézmények, oktatók): Családi napközi üzemeltető képzés (1 x 10 fő x 80 óra), Pályázatírás, pályázat menedzsment ismeretek (1 x 10 fő x 80 óra) Digitális kommunikációs ismeretek (4 x 6 fő x 40 óra) Idegen nyelvi kommunikációs frissítő, illetve alapozó képzés (3 x 10 fő x 80 óra) Humán és gazdasági ismeretfrissítő interaktív előadássorozat képzés (2 x 10 fő 60 óra) Közbeszerzési referens, illetve TB és bérügyi szakelőadó OKJ szakképzés (10 fő 260 óra) Kompetenciafejlesztő képzés a projektszemélyzetnek (3 képzéstípus x 4 fő x 40 óra) Közbeszerzési referens OKJ képzés a projekt 1 fő pénzügyi szakembere részvételével * Szakértői tevékenységek (felnőttképzési szakértő, pszichológus, előadó, tanácsadó): folyamatközi ventilálás és programértékelő szupervízió, szaktanácsadás a célcsoportnak, rendezvények szervezése, szakmai előadó, tanácsadói, tréneri feladatok ellátása. * Egyéb vásárolt szolgáltatások: Honlap-fejlesztés (arculat, Galeus CMS menü és tartalomkezelő rendszer, tartalom kialakítása, elektronikus ügyfélvélemények, online kérdőív, adatbázis-fejlesztés, angol nyelvű mutáció, fenntartás / szervízszolgáltatás), nyomdai szolgáltatás, reklámtárgyak beszerzése. * Beszerzések: informatikai gépek beszerzése, vagyonbiztosítással (2 db Dell notebook, szoftverekkel, 6 db asztali számítógép lapmonitorokkal, szoftverekkel, 1 db nagyteljesítményű multi-funkciós fénymásoló; 1 db kicsi nyomtatófaxgép), 5 db irodai forgószék, 5 db pendrive, 2 db mágnesen flipchart tábla, 3 db diktafon, 1 db A3-as lamináló gép, 1 db CD-s rádió magnó. 18

20 6. A SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE, A TEVÉKENYSÉGEKHEZ RENDELT KÖLTSÉGEK: Előkészítés Ft IDŐ 24 hó 1. hónap december Ft 2. hónap január Ft 3. hónap február Ft 4. hónap március Ft 5. hónap április Ft 6. hónap május Ft 7. hónap június Ft 8. hónap július Ft A szakmai tevékenység részletes ütemezése Helyzetelemző felmérés és szükségletelemzés (kérdőíves felmérések, fókuszcsoportos interjúk, 2 ív), Megvalósíthatósági Tanulmány (1 ív), Háttér dokumentumok (2 ív): Kommunikációs és Esélyegyenlőségi Terv MEGVALÓSÍTÁS TEVÉKENYSÉGEI december november Előkészítő projektindító stábmunka: aktuális tevékenységek ütemezése, cash-flow tervezés, kommunikációs terv aktualizálása, feladatmegosztás, nyilvánosság biztosítása, kapcsolatfelvétel a célcsoport elérést segítő partner szervezetekkel, tájékoztató anyagok összeállítása, terjesztése Honlap tervezése, funkciók kialakítása, egységes arculat kialakítása, Belépési dokumentáció összeállítása A projektszemélyzet képzése/1.: Kompetenciamérés, fejlesztési módsz. Fejlesztési dokumentáció összeállítása A honlap tartalmi, tematikus elemeinek feltöltése (az e-tananyagok kidolgozása, feltöltése az aktuális fejlesztő tréningekhez, képzésekhez kapcsolódóan, folyamatosan. Tanácsadás, ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok folyamatos frissítése.) Informatikai eszközök beszerzése, az e-műhely kialakítása, folyamatos nyitva tartása a célcsoport számára Nyomdai plakát, reklámtárgyak beszerzése Projektnyitó szakmai rendezvény, sajtóközlemény Szakmai fórum, tapasztalatcsere szakmai szervezetekkel 1. Célcsoport toborzása, tájékoztató rendezvények lebonyolítása (álláskeresők, gyes-en lévők), programba kapcsolás (1. ütem) Kapcsolatfelvétel munkáltatókkal, tájékoztató anyagok kiküldése Stábértekezlet: értékelés, tervezés, ütemezés, Sajtómegjelenés (rádió) Egyéni tanácsadás, csoportos feltérképező foglalkozások (1.), egyéni kompetencia térkép, pálya és fejlesztési tervek kialakítása, ütemezése Csoportos kompetencia-fejlesztő tréningek (szociális/társas 1.) Csoportos kompetencia-fejlesztő tréningek (kommunikáció 1.) Egyéni tanácsadás, csoportos feltérképező foglalkozások (2.), egyéni kompetencia térkép, pálya és fejlesztési tervek kialakítása, ütemezése Szakmai fórum, tapasztalatcsere szakmai szervezetekkel 2. Csoportos kompetencia-fejlesztő tréningek (szociális/társas 2.) Csoportos kompetencia-fejlesztő tréningek (kommunikáció 2.) Csoportos fejlesztő tréning (szerepkompetenciák 1.) Csoportos fejlesztő tréning (tanulási kompetenciák 1.) Képzés a célcsoportnak: Családi napközi üzemeltető + vállalk. ismeretek Munkakör elemzési dokumentáció összeállítása A projektszemélyzet képzése/2.: Tananyag-fejlesztési ismeretek Önszerveződő klub indítása, havi találkozók szervezése, moderálása Egyéni tanácsadás, csoportos feltérképező foglalkozások (3.), egyéni kompetencia térkép, pálya és fejlesztési tervek kialakítása, ütemezése Csoportos kompetencia-fejlesztő tréningek (szociális/társas 3.) Csoportos kompetencia-fejlesztő tréningek (kommunikáció 3.) Képzés a célcsoportnak: Humán és gazdasági ismeretfrissítő képzés interaktív előadássor. (1.) Munkáltatói felmérés, adatgyűjtés (munkakörelemzések, munkaerőközvetítő adatbázis létrehozása, munkahelyi klíma) Stábértekezlet: értékelés, tervezés, ütemezés Csoportos fejlesztő tréning (munkaerő-piaci kompetenciák 1.) Családi napközihez szükséges engedélyek beszerzése Csoportos fejlesztő tréning (szerepkompetenciák 2.) Képzés a célcsoportnak: Digitális kommunikáció (1.) Csoportos fejlesztő tréning (munkaerő-piaci kompetenciák 2.) Klubfoglalkozás (női szerepek, stílus és életmód tanácsadás) 19 Hozzárendelt költségek 4 fő, 4 hó, 20 óra/hét, munkaszerződéssel: Ft KÖLTSÉG Összes költség: Ft Időarányos költségek: személyi jellegű, irodabérlet, irodaszer, kommunikáció, karbantartás, bank költség, könyvelés/bérszámfejtés: Minden hónapban: 24 hó x Ft Oktatás, képzés ktg.: Ft Szakkönyvvásárlás: Ft Honlap-fejlesztés ktg.: Ft Beszerzési ktg.: Ft Nyomdai ktg.: Ft Vagyonbiztosítás: Ft Rendezvény, szakértői díj: Ft Rendezvény, szakértői díj: Ft Szakkönyvvásárlás: Ft Hirdetés költsége: Ft Tréninggel kapcs. támogat.: Ft Rendezvény, szakértői díj: Ft Szakkönyvvásárlás: Ft Tréninggel kapcs. támogat.: Ft Szakértői/tréneri díj: Ft Képzéssel kapcs. támogat.: Ft Képzési díj: Ft Ft Szakkönyvvásárlás: Ft Tréninggel kapcs. támogat.: Ft Képzéssel kapcs. támogat.: Ft Képzési díj: Ft Tréninggel kapcs. támogat.: Ft Szakértői/tréneri díj: Ft Képzéssel kapcs. támogat.: Ft Képzési díj: Ft

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok Dr. Nyári Tibor Programozási időszak 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési terv ( Új Széchenyi Terv) 15 db Operatív Program (főbb fejlesztési területek)

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03.

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. LAMENDA KFT. tevékenysége számviteli, pénzügyi, könyvelési szolgáltatás civil szervezetek

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Építő közösségek TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0056 Hagyomány tehetség korszerűség 2009. 07. 01.-2011. 06. 30. 33. 176. 089 Ft Tudásdepó expressz TIOP 1.2.3 /09/1-2009-0025

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben Teljes munkaidős határozott idejű kjt A projekt célja Projekt feladat/munkakör megnevezése Létszám (fő) Projekt feladat rövid leírása Elvárt kompetenciák (végzettség, szakmai tapasztalat, szakterület stb)

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN

HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN Mi a foglalkoztatási Paktum? A foglalkoztatási paktum a helyi munkaerő-piac releváns szereplőinek partnerségen alapuló összefogása

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa

Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa II. Dél-dunántúli Regionális Humán Erőforrás Konferencia Pécs, 2017. április 11. Kálmán Edina, szakmai vezető Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE 2002-2005

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA Magyar Természetvédők Szövetsége 2013. Október 17. Budapest TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0004 Mottó Tág a világ mint az álom, mégis elfér egy virágon Weöres Sándor az ország gazdasági

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben