A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, november Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar"

Átírás

1 A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, november Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PROGRAM november Közgyűlés A1 terem Alapszabály módosítása A társaság tevékenysége a évi közgyűlés óta; a évi programtervezet vitája Regionális tagozatok beszámolói Ebéd A0 termek előtti tér Vándorgyűlés A1 terem Plenáris ülés (angol nyelven) ROBERTA CAPELLO egyetemi tanár, Milánói Műszaki Egyetem; a Nemzetközi Regionális Tudományi Társaság (Regional Science Association International) korábbi elnöke Is it worth investing in small and medium cities? Agglomeration economies revisited TÖRÖK ÁDÁM egyetemi tanár, Pannon Egyetem; főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia Competitiveness contexts of the Hungarian innovation and science policy CSÉFALVAY ZOLTÁN, Magyarország OECD melletti Állandó Képviseletének vezetésére kijelölt nagykövet Local development, state roles and policy GÁL ZOLTÁN LUX GÁBOR tudományos főmunkatárs; MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete; tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Territorial scenarios for Central and Eastern Europe and their impacts on local and regional development Kávészünet A0 termek előtti tér Plenáris ülés (magyar nyelven) CSATÁRI BÁLINT elnökségi tag, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Helyi fejlesztés a vidéki nézőpontból BAJMÓCY ZOLTÁN egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Helyi gazdaságfejlesztés: az eszközöktől a jól-létig MEZEI CECÍLIA tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Önkormányzatok és helyi fejlesztés HOLLÓSI SZABOLCS ügyvezető igazgató, BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. A helyi fejlesztés gyakorlata egy tanácsadó cég szemszögéből Regionális Tudományért Díj átadása Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása Fogadás A0 termek előtti tér

2 2014. november Szekcióülések Párhuzamos szekciómunka az A épület termeiben Kávészünet A0 termek előtti tér Ebéd A0 termek előtti tér Szekciók 1. szekció: Helyi fejlesztések a globalizálódó világban, globális lokális viszonyrendszer A01 terem NEMES NAGY JÓZSEF egyetemi tanár, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék 2. szekció: Helyi fejlesztési stratégiák a várostérségekben A02 terem RECHNITZER JÁNOS egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem; tudományos tanácsadó, MTA KRTK RKI 3. szekció: Egyetemi várostérségek intelligens szakosodása A03 terem Az MTA RTB Regionális Innovációs Albizottság szervezésében LENGYEL IMRE egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar 4. szekció: Önkormányzatiság, közszolgáltatások A04 terem AGG ZOLTÁN főszerkesztő, Comitatus folyóirat 5. szekció: Társadalmi innovációk a társadalmi és területi hátrányok kezelésében A05 terem G. FEKETE ÉVA egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 6. szekció: Közösségvezérelt helyi fejlesztés, agrár- és vidékfejlesztés A6 terem SCHWERTNER JÁNOS elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület 7. szekció: Társadalmi jól-lét és versenyképesség A7 terem SZIRMAI VIKTÓRIA egyetemi tanár, Kodolányi János Főiskola 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés A5 terem FAZEKAS KÁROLY főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 9. szekció: A turizmus mint a helyi fejlesztés eszköze A4 terem MOLNÁR TAMÁS egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar 10. szekció: Környezeti elemek, megújuló energia és lokális fejlesztés A3 terem VARJÚ VIKTOR tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 11. szekció: Határok, határtérségek és helyi fejlesztés A2 terem FÁBIÁN ATTILA dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 12 th session Local development in Central Europe Room A1 Chair: ZOLTÁN GÁL senior research fellow, HAS CERS Institute for Regional Studies Special Guest: ROBERTA CAPELLO professor, Politecnico di Milano Publikációs lehetőség A DETUROPE c. folyóirat lehetőséget biztosít a vándorgyűlésen elhangzott színvonalas előadások szakcikként történő megjelentetésére. Publikálásra az előadók 30 40%-a kerül felkérésre a szekcióvezetők javaslatai alapján. A dolgozatokat kettő anonim bíráló fogja lektorálni. Kapcsolat RÁCZ SZILÁRD titkár, Magyar Regionális Tudományi Társaság (72)

3 SZEKCIÓK 1. szekció: Helyi fejlesztések a globalizálódó világban, globális lokális viszonyrendszer A01 terem Elnök: NEMES NAGY JÓZSEF egyetemi tanár, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék FARAGÓ LÁSZLÓ tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A glokalizáció terei KOVÁCS ANDRÁS főiskolai docens, Edutus Főiskola, Tatabánya-Budapest FDI és helyi fejlesztés a globális folyamatok lokális tanulságai NEUMANNÉ DR. VIRÁG ILDIKÓ egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem, Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék Az integráció hatása az EU-országok külkereskedelmére vizsgálatok gravitációs modell segítéségével DÖBRÖNTE KATALIN doktorandusz, ELTE Földtudományi Doktori Iskola A globális és lokális eszközrendszer egymás mellettisége, egymást kiegészítő jellege a gazdaságfejlesztésben az unió kohéziós politikájában FEKETE JÓZSEF doktorandusz, Debreceni Egyetem A Gülen mozgalom tevékenysége a világban, különös tekintettel Délkelet-Európára JÓNA LÁSZLÓ tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A közterek funkcióiról és a belső udvarok használatáról Egy győri példa TOPA ZOLTÁN doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola A közlekedési infrastruktúra szerepe a területi versenyképességben BOTTYÁN ISTVÁN doktorandusz, PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola A hazai gasztronómiai fesztiválok helyi gazdasági hatáselemzése DÁNIEL ZOLTÁN ANDRÁS doktorandusz MOLNÁR TAMÁS egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék A Veszprém megyei KKV-k komplex technológiafejlesztése és területalapú teljesítményvizsgálata 2. szekció: Helyi fejlesztési stratégiák a várostérségekben A02 terem Elnök: RECHNITZER JÁNOS egyetemi tanár, SZIE; tudományos tanácsadó, MTA KRTK RKI KOCZISZKY GYÖRGY egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Trendváltás esélyei, Miskolc és térsége fejlődésének mozgástere között BENEDEK JÓZSEF egyetemi tanár MARIUS CRISTEA doktorandusz STAFANA VARVARI doktorandusz, Babeș Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár a Főnix-város? Gazdasági fejlődés és fejlesztési stratégiák PATAY TÜNDE doktorandusz, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola A bevándorlók integrációja, mint városfejlesztési feladat jó gyakorlatok Ausztriában SZALÓ PÉTER, szakmai főtanácsadó, Belügyminisztérium Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban PÁTHY ÁDÁM tanársegéd BERKES JUDIT doktorandusz, Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék A hazai városhálózat differenciált fejlődési pályáinak vizsgálata a foglalkoztatási szerkezet és potenciál alapján SZABÓ PÁL egyetemi docens MIHÁLYI ZOLTÁN doktorandusz SZOMORJAI TAMÁS doktorandusz TÓTH EMESE doktorandusz, ELTE Regionális Tudományi Tanszék A Duna-part fejlesztésének főbb jellemzői a XXI. századi Budapesten elvárások, tervek, eredmények SZÁNTÓ KATALIN tervező, Város-Teampannon Kft., Budapest Tatabány Tata Oroszlány Komárom városhálózati csomópont a megyei programozás útvesztőin SZLÁVIK JÁNOS egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet Megújuló energiaforrások fenntarthatósági elemzése egy település példáján

4 CSÁFOR HAJNALKA, főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet A duális képzés szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben Egerben és környékén TÖMBÖLY TEODÓRA doktorandusz, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Egyetem város ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján 3. szekció: Egyetemi várostérségek intelligens szakosodása A03 terem Az MTA RTB Regionális Innovációs Albizottság szervezésében Elnök: LENGYEL IMRE egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar SZENES ÁRON referens, Nemzeti Innovációs Hivatal, Budapest A nemzeti intelligens szakosodási stratégiatervezés és lehetőségek a megvalósításban SOMOGYINÉ KOMLÓSI ÉVA tudományos segédmunkatárs, Pécsi Tudományegyetem, MTA kutatócsoport PÁGER BALÁZS tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Az agglomerációs előnyök szerepe az országok versenyképességében és vállalkozói teljesítményében HUSZÁK LORETTA, osztályvezető, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia versus egyetemek, mint kutatóhelyek szakosodásai szabadalmaik tükrében JUHÁSZ SÁNDOR doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola A lokális tudáshálózatok feltérképezéséből adódó lehetőségek az intelligens szakosodási stratégiákhoz GYULAI TAMÁS, Enterprise Europe Network szakértője, Regional Centre of Innovation and Technology Transfer, Temesvár Az intelligens szakosodási stratégia szerepe a regionális tervezésben Romániában VAS ZSÓFIA adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Intelligens specializáció és a feldolgozóipar jelentősége Magyarország városrégióiban ELEKES ZOLTÁN tanársegéd, SZTE Gazdaságtudományi Kar LENGYEL BALÁZS tudományos munkatárs LŐRINCZ LÁSZLÓ tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet A magyar ágazatok input-output kapcsolatainak és termékhálóinak regionális lenyomatai LENGYEL IMRE egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az ELI-hez kapcsolódó intelligens szakosodási dilemmák Szegeden 4. szekció: Önkormányzatiság, közszolgáltatások A04 terem Elnök: AGG ZOLTÁN főszerkesztő, Comitatus folyóirat LADOS MIHÁLY tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Változó önkormányzati finanszírozás Magyarországon: Új irányok ZONGOR GÁBOR, főtitkár, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége A magyar területfejlesztés intézményrendszerének változásai alulnézetből VERESNÉ SOMOSSI MARIANN, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Adalékok az önkormányzati szervezeti képességek építéséhez DARIDA ZSUZSA doktorandusz, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata KELLER KRISZTINA KRISTINA SVRŽNJAK KASZÁS NIKOLETTA, Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Križevci College of Agriculture (Croatia) A testvértelepülési kapcsolatok sikerességének modellje a magyar horvát határtérségben DOBÓ MARIANNA egyetemi adjunktus, Eszterházy Károly Főiskola, Politológia Tanszék Krízishelyzetek hatása az önkormányzatok döntési folyamataira AGG ZOLTÁN, főszerkesztő, Comitatus folyóirat Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban

5 5. szekció: Társadalmi innovációk a társadalmi és területi hátrányok kezelésében A05 terem Elnök: G. FEKETE ÉVA egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar NEMES GUSZTÁV tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet VARGA ÁGNES doktorandusz, ELTE Földtudományi Doktori Iskola Gondolatok a vidékfejlesztésről alrendszerek találkozása, társadalmi tanulás és innováció HEGYI JUDIT egyetemi docens MEZEI KATALIN egyetemi adjunktus TROJÁN SZABOLCS PhD, tanársegéd; NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet Hátrányos helyzetű hallgatók integrációs lehetőségei a hazai agrár-felsőoktatásban MOLNÁR MÁRIA egyetemi hallgató, SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar A fogyatékkal élők társadalmi devianciái és a területi megosztottságuk, a felzárkózásukat elősegítő intézkedések bevonásával VARGA ÁGNES doktorandusz, ELTE Földtudományi Doktori Iskola Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában GÉBERT JUDIT tudományos segédmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kerékkötő vagy szekértoló? Társadalmi részvétel szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben BORBÁS LÁSZLÓ egyetemi adjunktus, Óbudai Egyetem Innovációhiányos KKV-k a periférián. Egy empirikus vizsgálat tapasztalatai EGRI ZOLTÁN egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar A kelet-európai egészségparadoxon társadalmi-gazdasági és területi összefüggései Magyarországon BAKOS IZABELLA MÁRIA doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon BÁLINT CSABA doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola Az egészségügyi állapot és ellátás területi egyenlőtlenségeinek alapösszefüggései, különös tekintettel a gazdasági teljesítőképességre gyakorolt hatásaira NEZDEI CSILLA doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola A várostól való távolság következményei Juta és Somogysárd egészségügyi ellátásában 6. szekció: Közösségvezérelt helyi fejlesztés, agrár- és vidékfejlesztés A6 terem Elnök: SCHWERTNER JÁNOS elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület MAKKOS DALMA doktorandusz, ELTE TTK TGF Vidéki kudarcok, városi sikerek a hazai helyi gazdaságban ILYÉS FERENC doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskola A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében Erdélyben BOGÁRDI TÜNDE doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola Mérlegen a vidék: társadalmi felzárkózás vagy leszakadás? Tapasztalatok a dél-hevesi térségből DOMBI JUDIT doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben GÓDOR AMELITA KATA doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései ÁLDORFAI GYÖRGY doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola Átány modell Törekvések a helyi gazdaságfejlesztés jegyében JUHÁSZ ANIKÓ kutatás-fejlesztési referens SZABÓ DOROTTYA doktorandusz, Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Tervezési Osztály Egy multi-dimenziós módszertan bemutatása a termelői piacok helyszínválasztására RITTER KRISZTIÁN egyetemi docens, SZIE Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A hungaricum, mint endogén erőforrás szerepe a helyi fejlesztésben, a Gönci barackpálinka példáján keresztül KOVÁCS VILMOS doktorandusz, Debreceni Egyetem, AGTC, Hankóczy Jenő Doktori Iskola A LocalGAP szabvány, mint a helyi kistermelők lehetősége PÓLA PÉTER tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Erőforrások, partnerségek és stratégiák helyi akciócsoportokban

6 7. szekció: Társadalmi jól-lét és versenyképesség A7 terem Elnök: SZIRMAI VIKTÓRIA egyetemi tanár, Kodolányi János Főiskola BODOR ÁKOS tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Társadalmi tőke és versenyképesség BARANYAI NÓRA tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A magyarországi nagyvárostérségek társadalmi versenyképessége BARÁTH GABRIELLA tudományos munkatárs, Kodolányi János Főiskola Társadalmi versenyképesség és siker a magyarországi nagyvárosi térségekben KOLTAI ZOLTÁN egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Sikeresség vizsgálat a magyar települések példáján FOLMEG MÁRTA tudományos munkatárs, Kodolányi János Főiskola Versenyképesség női szemmel CSATA KISS ANDREA egyetemi tanársegéd, Sapeinta Hungarian University of Transylvania Társadalmi jól-lét és versenyképesség kettőssége esettanulmány, Hargita megye, Románia BERKI MÁRTON tudományos munkatárs HALÁSZ LEVENTE tudományos munkatárs, Kodolányi János Főiskola A társadalmi jól-lét térbeli különbségei a magyar nagyváros-térségekben KOÓS BÁLINT tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Objektív és szubjektív jóllét összekapcsolhatósága egy magyarországi példán keresztül SCHUCHMANN JÚLIA tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Perifériára szorulva: A társadalmi jól-lét hiánya egy halmozottan hátrányos kistérségben TAGAI GERGELY tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A társadalmi kirekesztettség és a gazdasági válság összefüggései 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés A5 terem Elnök: FAZEKAS KÁROLY főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont HARDI TAMÁS tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon. Összehasonlító elemzés a és évi népszámlálás adatai alapján LENGYEL BALÁZS tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet RIKARD ERIKSSON egyetemi docens, Umeå University A munkatársi kapcsolatháló hatása a regionális növekedésre Svédországban 1990-tól 2008-ig KATONÁNÉ KOVÁCS JUDIT egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar PATAKI GYÖRGY egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar ÁGOSTON LÁSZLÓ Helyi gazdaságfejlesztés közösségi vállalkozások tanuláson keresztüli létrehozásával LENDVAY ENDRE doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola Települések és járások gazdasági fejlettségének értékelése MOLNÁR NIKOLETT doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola Duális képzés, mint a versenyképesség egyik motorja? BOROS ESZTER doktorandusz KISS ÁDÁM GERGŐ doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében LIPTÁK KATALIN egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézet A humán fejlettség és a munkaerőpiac kapcsolata kistérségi és települési szinten KOVÁCS SÁRKÁNY HAJNALKA tanácsadó, Pro Scientia Naturae Alapítvány KOVÁCS VILMOS szakértő, European-Cert doo. A szerbiai oktatás, mint a helyi gazdaságfejlesztés alapja

7 9. szekció: A turizmus mint a helyi fejlesztés eszköze A4 terem Elnök: MOLNÁR TAMÁS egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar BOZÓTI ANDRÁS doktorandusz Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gyógy- és termálturisztikai központ versenyképességi index CSIZMADIÁNÉ CZUPPON VIKTÓRIA egyetemi adjunktus SÁRINÉ CSAJKA EDINA egyetemi adjunktus MOLNÁR TAMÁS egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék A regionális fejlesztése jövője a klímaváltozás tükrében DÁNIEL ZOLTÁN ANDRÁS gazdasági tanár, Pannon Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék Helyi termelők, helyi piacok és a falusi turizmus kooperációs lehetőségei Veszprém megyében LŐRINCZ KATALIN egyetemi docens RAFFAY ÁGNES egyetemi docens, Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszék TDM 2.0. A turisztikai desztináció menedzsment szervezeti rendszer fejlesztési lehetőségei Magyarországon VARGÁNÉ GÁLICZ IVETT doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola A TDM Szervezetek szerepe a Közép-dunántúli régió turizmusában PAPP ZSÓFIA MÁRTA egyetemi adjunktus PRISZINGER KRISZTINA egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem, Intézet Turizmus Intézeti Tanszék, A fürdővárossá válás kritériumai PAPP ZSÓFIA MÁRTA egyetemi adjunktus MOLNÁRNÉ BARNA KATALIN egyetemi docens, Pannon Egyetem, Intézet Turizmus Intézeti Tanszék, Számvitel és Controlling Tanszék Az idegenforgalmi adó megéri kivetni? PÁLMAI ÉVA doktorandusz, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tihany az ökológia és a kultúra félszigete program az uniós fejlesztések eredményeinek és hatásainak bemutatása VIRÁG ÁGNES doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola A turisztikai együttműködések szerepe és hatása a Tokaji borvidék fejlesztésében PAPP ZSÓFIA MÁRTA egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem, Intézet Turizmus Intézeti Tanszék A hazai turisztikai célterületek versenyképességének komplex elemzése VANCSIK JÁNOS doktorandusz MOLNÁR TAMÁS egyetemi docens, Pannon Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék A rurális turizmus jelentősége Komárom-Esztergom megyében 10. szekció: Környezeti elemek, megújuló energia és lokális fejlesztés A3 terem Elnök: VARJÚ VIKTOR tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete DOMBI MIHÁLY PhD, ügyvivő-szakértő, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan Intézet, Környezetgazdaságtan Tanszék A társadalmi metabolizmus mikro- és makroszintű elemzésének helyzete és ígéretes fejlődési irányai SZILVÁCSKU ZSOLT egyetemi adjunktus, BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék A stratégiai környezeti vizsgálatok tájszintű alkalmazásának lehetőségei HONVÁRI PATRÍCIA tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Megújuló energiák a vidéki terekben: lehetőségek egy változó világban HORECZKI RÉKA tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Energia alternatívák a kisvárosokban KOVÁCS SÁNDOR ZSOLT tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése VARJÚ VIKTOR tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Zöld gazdasági alternatívák? A támogatáspolitika szerepe és hatása a fotovillamos rendszerek elterjedésében a közép-európai térben

8 11. szekció: Határok, határtérségek és helyi fejlesztés A2 terem Elnök: FÁBIÁN ATTILA dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar USZKAI ANDREA, tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon átnyúló várostérségekben? Javaslatok egy közép-európai mérési módszertanra KAISER TAMÁS tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar A területi kormányzás hozzáadott értéke: európai területi társulások a makrorégiós együttműködésekben KASZÁS NIKOLETTA doktorandusz, SZABÓ LAJOS dékán, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar A határon átnyúló projektek, mint a határtérség fejlődésének eszközei HAKSZER RICHARD szakelőadó, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Régiófejlesztési Ügynökség Határon átnyúló EU-s fejlesztési programok a magyar szlovák határrégióban KOVÁCS ÁRON doktorjelölt, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Dél-Dunántúl és Vajdaság autóbusz-közlekedésének területi sajátosságai CZABADAI LILLA doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola Régiók és tájkörzetek a határok jelentősége RÁCZ SZILÁRD tudományos titkár, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Az államhatáron átnyúló kapcsolatok sajátosságai Közép-Európa és a Balkán kontaktzónájában 12 th session Local development in Central Europe Room A1 Chair: ZOLTÁN GÁL senior research fellow, HAS CERS Institute for Regional Studies Special Guest: ROBERTA CAPELLO professor, Politecnico di Milano ATTILA KOROMPAI associate professor, Department of Economic Geography Faculty of Business Administration Corvinus University of Budapest The role of synergies in local development experiences from a lagged Hungarian microregion GYÖRGY NAGYHÁZI PhD aspirant, Doctoral School of Regional and Economic Sciences Széchenyi István University Comparative Analysis of the Regional Development Institutions of the Visegrad Countries Enabling or Hindering Local Development? NATALIA ZDANOWSKA, PhD student, University Paris 1 Panthéon-Sorbonne UMR Géographie-Cités Spatial integration of Central European cities through air transportation, multi-national company and trade network links in the last twenty years KATALIN SZÁNTÓ PhD, Város-Teampannon Ltd. Spatial scenarios for boosting local economic development in the catchment area of Central European airports ŠTEFAN REHÁK 1 LUKÁŠ SEKELSKÝ 1 PETER DŽUPKA 2 MIRIAM ŠEBOVÁ 2 ; 1 Faculty of National Economy of the University of Economics in Bratislava, 2 Faculty of Economics Technical University of Košice Students in the cities: part-time working students at local labour ALAN CLARKE associate professor, Faculty of Economics University of Pannonia Looking to the Past to Build the Future: the roles of heritages in local development DEZSŐ KOVÁCS PhD Development stages of Villány wine region during the past two decades FLORIN NITU PhD strudent, Doctoral School in Regional Policy and Economics University of Pécs Hungarian small and medium enterprises strategies and their effects on the economic performance: a regional perspective KRISTINA KUDAK PhD, senior research fellow, Transcarpathian Regional Centre for Socio-economic and Humanitarian Research of NAS Ukraine Small forms of management in rural areas of Transcarpathia: modern trends and prospects of development MARKUS ROESER MSc student, Technische Universität Dortmund Hungarian ceremonial towns a German point of view

9 Helyszín Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar A épület 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Megközelíthetőség Tömegközlekedéssel: Autóval: Parkolás: A sorompónál kérjük, hivatkozzanak az MRTT vándorgyűlésre. Térkép Szállás Szállásokkal kapcsolatos információk: Szállásrendelését egyénileg szíveskedjék intézni. Támogató TÁMOP /1/KONV Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon Egyetemen c. projekt

Az új európai kohéziós politika

Az új európai kohéziós politika PROGRAMTERVEZET A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE Az új európai kohéziós politika Kaposvár, 2013. november 21 22. Kaposvári Egyetem 2. körlevél 2013. november 21. 10.00 Közgyűlés

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS FELELŐS TÁRSADALOM FENNTARTHATÓ GAZDASÁG SOCIAL RESPONSIBILITY SUSTAINABLE ECONOMY Programfüzet / Program

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS BERÁCS József Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BESSENYEI István University of Pécs Pécsi Tudományegyetem BOKROS Lajos Central European University,

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27.

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. 1 A tudomány művelői és műhelyei a Kecskeméti Főiskolán TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0012

Részletesebben

A KONFERENCIA PROGRAMJA

A KONFERENCIA PROGRAMJA A KONFERENCIA PROGRAMJA 10.45. 11.00. MEGNYITÓ 11.00. 13.00. Plenáris ülés: A GLOBALIZÁLODÓ VILÁG KIHÍVÁSAI Helyszín: 170. terem 11.00. 11.20. Prof. Dr. Gazdag Ferenc (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend MOK 2010 Új marketing világrend Részletes Program A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 16. országos konferenciája Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2010. augusztus 26-27. 1 2010.

Részletesebben

Felelő(s) közösségek

Felelő(s) közösségek Felelő(s) közösségek konferencia 2013. május 22-24. Program 2013. május 22. (szerda) Nyitó előadások Helyszín: Dél-Dunántúli Regionális Tudásközpont (Pécs, Universitas u. 2/A.) Az előadások nyelve magyar

Részletesebben

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l

Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Jelente s a dokumentum-feldolgoza s eredme nyeiro l Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai tervezés összekapcsolása szakpolitikai szakértők és gyakorlati

Részletesebben

PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Időpont Program, helyszínek 8:30-9:30 Regisztráció helye Szolnoki Főiskola Campus főépület 9:30-9:40 Megnyitó, köszöntések:

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

A közhasznúsági jelentés mellékletei a Magyar Közgazdasági Társaság 2012. évi tevékenységéről 1 1. MELLÉKLET Válogatás a Magyar Közgazdasági Társaság szervezésében vagy társszervezésében 2012-ben megvalósított

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HATÁR MENTI TÉRSÉGEINEK ÉS VÁROSAINAK FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁS ÉS EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGUNK KÖVETKEZTÉBEN

MAGYARORSZÁG HATÁR MENTI TÉRSÉGEINEK ÉS VÁROSAINAK FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁS ÉS EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGUNK KÖVETKEZTÉBEN MEGHÍVÓ Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata, a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Széchenyi István Egyetem és a Magyar Jogászegylet

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS Címlap 0 9 0 9 2 0 0 8 A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe INNOTARS_08- Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. névváltozás

Részletesebben

Kreatív város - fenntartható vidék (KRAFT)

Kreatív város - fenntartható vidék (KRAFT) Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézet Alapítvány Kreatív város - fenntartható vidék (KRAFT) új regionális fejlesztési stratégia megvalósítása Kőszeg város példáján - megvalósíthatósági tanulmány

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban Baja, 2014 Szerkeszette, lektorálta: Dr. Steinerné dr. habil. Molnár Judit CSc Technikai munkatárs:

Részletesebben